DİZ EKLEMİ PROTEZİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİZ EKLEMİ PROTEZİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER"

Transkript

1 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI DİZ EKLEMİ PROTEZİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER Arş. Gör. Dr. Ayşe İmge USLU UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Behice DURGUN ADANA-2011

2 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI DİZ EKLEMİ PROTEZİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER Arş. Gör. Dr. Ayşe İmge USLU UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Behice DURGUN Bu tez, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından TF2009LTP38 no lu proje olarak desteklenmiştir. ADANA-2011

3 TEŞEKKÜR Tıpta uzmanlık eğitimim sırasında kısa süre de olsa bana bilgi birikimi ve tecrübesiyle destek olan, kendisiyle tanışma, çalışma şansı ve onuruna ulaştığım değerli hocam Prof. Dr. Fahri Dere ye, Tıpta uzmanlık eğitimim ve tez çalışmalarım sırasında danışmanlığımı üstlenen, akademik bilgi birikimi ve tecrübesini benden esirgemeyen ve çalışmamın her aşamasında bana destek olan sevgili hocam Prof. Dr. Behice Durgun a, Uzmanlık eğitimim süresince kendi bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan değerli Anatomi Anabilim Dalı hocalarıma, Uzmanlık eğitimim boyunca birlikte çalıştığımız ve birbirimize destek olduğumuz asistan arkadaşlarıma, Eğitimim süresince sabırla ve gönülden bana destek olan, gerektiğinde çocuklarıma hem annelik, hem de babalık yapan can yoldaşım sevgili eşime, Hayatıma anlam katan, sevgili oğullarım Ata ve Tuna ya bana kutsal annelik duygularını yaşattıkları ve yaşatmaya devam ettikleri için, Beni hayatımın her döneminde destekleyen ve yol gösteren, hep yanımda olan sevgili anneme ve babama, Tüm kalbimle teşekkür ederim. i

4 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ KISALTMALAR ÖZET ABSTRACT 1. GİRİŞ VE AMAÇ 1 2. GENEL BİLGİLER Tarihçe Diz Eklemi Anatomisi Kemik Yapılar Femur Tibia Patella Kemik Dışı Yapılar Eklem içi yapılar Sinoviyal membranlar ve bursalar Menisküsler Çapraz bağlar Meniskofemoral ligamentler Eklem dışı yapılar Kapsül ve bağlar Muskulotendinoz yapılar Damarlar Dizin innervasyonu Proprioseptif duyu Diz Eklemi Biyomekaniği Protez Tasarımı ve Kinematiği Diz Protezlerinin Sınıflandırılması Tek Bölümlü (Unikompartmantal) Protezler İki Bölümlü (Bikompartmantal) Protezler Üç Bölümlü (Trikompartmantal) Protezler Total Diz Artroplastisi Temel prensipler Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar Total diz artroplastisinde özel durumlar Total Diz Artroplastisinde Cerrahi Teknik Kemik kesileri 35 i ii iv v viii x xi ii

5 Femur kesileri Tibia kesisi Patella kesisi Yumuşak doku dengesinin sağlanması Total diz artroplastisinde komplikasyonlar Total diz artroplastisi değerlendirme kriterleri Total diz artroplastisi radyolojik değerlendirme kriterleri Total diz artroplastisinde komponentlerin uyumu Antropometri Kemikte ve canlıda antropometrik ölçümlerin önemi Antropometrik ölçümler Alt ekstremite ölçümleri Çevre ölçümleri Uzunluk ölçümleri Çap ölçümleri Normal eklem hareket açıklığının ölçülmesi Q açısı ölçümü GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ KAYNAKLAR 157 EKLER 165 EK EK ÖZGEÇMİŞ 167 iii

6 TABLO LİSTESİ Tablo no Sayfa no Tablo 1. TDA'nde özellikli durumlar 34 Tablo 2. Diz eklemi için normal hareket sınırları 44 Tablo 3. Sağ ve sol femur dağılımı 46 Tablo 4. Sağ ve sol tibia dağılımı 52 Tablo 5. Femur ile ilgili ölçümlerin ortalama ve standart sapma değerleri 69 Tablo 6. Femur sağ-sol ölçümlerinin Mann-Whitney U Testi ile kıyaslanması 70 Tablo 7. Femur ile ilgili parametrelerin birbiri ile olan korelasyonları 74 Tablo 8. Tibia ile ilgili ölçümlerin ortalama ve standart sapma değerleri 76 Tablo 9. Tibia sağ-sol ölçümlerinin Mann-Whitney U Testi ile kıyaslanması 77 Tablo 10. Tibia medial konkav-düz dağılımı 81 Tablo 11. Tibia lateral konkav-düz-konveks dağılımı 81 Tablo 12. Tibia ile ilgili parametrelerin birbiri ile olan korelasyonları 93 Tablo 13. Canlıda antropometrik ölçümlerin ortalama ve standart sapma değerleri ve bu değerlerin cinsiyet ve VKİ'ne göre dağılımı 96 Tablo 14. Cinsiyete göre antropometrik ölçümlerin kıyaslanması 97 Tablo 15. VKİ'ne göre antropometrik ölçümlerin Kruskal Wallis Testi ile kıyaslanması 101 Tablo 16. Canlı bireylerdeki ölçümler arasındaki ilişkiler 109 Tablo 17. Femur ölçümlerinin literatürle karşılaştırılması 124 Tablo 18. Tibia ölçümlerinin literatürle karşılaştırılması 134 Tablo 19. Canlı bireylerdeki ölçümlerinin literatürle karşılaştırılması 148 iv

7 ŞEKİL LİSTESİ Şekil no Sayfa no Şekil 1. Femurun önden ve arkadan görünüşü 8 Şekil 2. Tibianın ön, arka, üst ve alt yüzleri 9 Şekil 3. Patella 10 Şekil 4. Sinoviyal membran ve bursalar 12 Şekil 5. Menisküsler 13 Şekil 6. Menisküsler 13 Şekil 7. Çapraz bağlar 14 Şekil 8. Çapraz bağlar 15 Şekil 9. Kapsül ve bağlar 17 Şekil 10. Dizin kan dolaşımı 19 Şekil 11. Dizin innervasyonu 20 Şekil 12. Anlık dönme merkezleri ve J şekli 22 Şekil 13. Femoral kayma ve yuvarlanma hareketi 23 Şekil 14. Q açısı 24 Şekil 15. Alt ekstremite anatomik ve mekanik aksları 26 Şekil 16. Unikompartmantal diz protezi 29 Şekil 17. Bikompartmantal diz protezi 30 Şekil 18. Trikomparmantal diz protezi 30 Şekil 19. AÇB ı koruyan diz protezi 31 Şekil 20. AÇB ı kesen diz protezi 32 Şekil 21. Tam sınırlayıcı diz protezi 33 Şekil 22. Femoral kesileri gösteren resimlerde posterior kondiller referans alınmıştır 35 Şekil 23. Tibial kesinin önden ve yandan görünümü 36 Şekil 24. Patellar kesi 36 Şekil 25. Fleksiyon-ekstensiyon GAP değerlendirmesi 37 Şekil 26. Supinde ve ayakta Q açısı ölçümleri 45 Şekil 27. Kollodiafizer açı 46 Şekil 28. Femur mekanik aksı 47 Şekil 29. Femur uzunluğu 47 Şekil 30. Facies patellaris genişliği 48 Şekil 31. Condylus medialis yüksekliği 48 Şekil 32. Condylus lateralis yüksekliği 49 Şekil 33. Sulcus intercondylaris genişliği 49 Şekil 34. Sulcus intercondylaris uzunluğu ve posterior kondiler çizgi 50 Şekil 35. Antero-posterior çizgi, anatomik ve cerrahi epikondiler çizgi 51 Şekil 36. Kondillerin yan yüz genişliği ve yan yüz uzunluğu 52 Şekil 37. Tibia mekanik aksı 53 Şekil 38. Tibia uzunluğu 53 Şekil 39. TIL yüksekliği, TIM yüksekliği, TIL-TIM arası mesafe 54 Şekil 40. AICAG ve AICPG genişlikleri 55 Şekil 41. Tibia plato genişliği 55 Şekil 42. Tibia plato kalınlık ölçümleri 56 Şekil 43. Tibia plato ön-arka ve medio-lateral ölçümleri 56 Şekil 44. Tibia plato lateral yüzeyde ön-arka uzunluk (LAP I, II, III) 57 Şekil 45. Tibia plato lateral yüzeyde medio-lateral genişlik (LML I, II, III) 57 Şekil 46. Tibia plato medial yüzeyde ön-arka uzunluk (MAP I, II, III) 58 Şekil 47. Tibia plato medial yüzeyde medio-lateral genişlik (MML I, II, III) 58 Şekil 48. LCA ve LCP yapışma yerlerinin medial ve lateral epikondillere uzaklığı 59 Şekil 49. Cinsiyetin oransal dağılımını gösteren grafik 60 Şekil 50. VKİ oransal dağılımını gösteren grafik 60 Şekil 51. Q açısının ölçümü 61 v

8 Şekil 52. ROM ölçümü (ekstensiyon) 61 Şekil 53. ROM ölçümü (fleksiyon) 62 Şekil 54. Femur epikondiler çap ölçümü 62 Şekil 55. Biiliak çap ölçümü 63 Şekil 56. Uyluk çevresi ölçümü (proksimal) 63 Şekil 57. Uyluk çevresi ölçümü (orta) 64 Şekil 58. Uyluk çevresi ölçümü (distal) 64 Şekil 59. Uyluk uzunluğu ölçümü (kaliper ile) 65 Şekil 60. Uyluk uzunluğu ölçümü (mezura ile) 65 Şekil 61. Tibia uzunluğu ölçümü (mezura ile) 66 Şekil 62. Tibia uzunluğu ölçümü (kaliper ile) 66 Şekil 63. Bacak uzunluğu ölçümü (mezura ile) 67 Şekil 64. Bacak uzunluğu ölçümü (kaliper ile) 67 Şekil 65. Sağ ve sol tarafta kollodiafizer açı değerlerinin kıyaslanması 70 Şekil 66. AP ile ML arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 75 Şekil 67. Femur uzunluğu ile ML arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 75 Şekil 68. Femur uzunluğu ile AP arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 75 Şekil 69. Sağ ve sol TU ortalamalarını gösteren grafik 78 Şekil 70. Sağ ve sol TICL ortalamalarını gösteren grafik 78 Şekil 71. Sağ ve sol TPK ön medial ortalamalarını gösteren grafik 78 Şekil 72. Sağ ve sol TPK ön orta ortalamalarını gösteren grafik 79 Şekil 73. Sağ ve sol TPK orta lateral ortalamalarını gösteren grafik 79 Şekil 74. Sağ ve sol tibia platosu LAP I ortalamalarını gösteren grafik 79 Şekil 75. Sağ ve sol tibia platosu LAP II ortalamalarını gösteren grafik 80 Şekil 76. Sağ ve sol tibia platosu MAP II ortalamalarını gösteren grafik 80 Şekil 77. Sağ ve sol LCA lateral ortalamalarını gösteren grafik 80 Şekil 78. Konkav düz durumuna göre TPK orta lateral ortalamalarını gösteren grafik 81 Şekil 79. Konkav düz durumuna göre TPK arka lateral ortalamalarını gösteren grafik 82 Şekil 80. Konkav düz durumuna göre tibia plato MML II ortalamalarını gösteren grafik 82 Şekil 81. Konkav-düz-konveks dağılımına göre TICL ortalamalarını gösteren grafik 82 Şekil 82. Konkav-düz-konveks dağılımına göre AICPG ortalamalarını gösteren grafik 83 Şekil 83. Konkav-düz-konveks dağılımına göre TPK orta medial ortalamalarını gösteren grafik 83 Şekil 84. Konkav-düz-konveks dağılımına göre tibia platosu LAP III ortalamalarını gösteren grafik 83 Şekil 85. AP ile ML arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 95 Şekil 86. ML ile TU arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 95 Şekil 87. AP ile TU arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 95 Şekil 88. Cinsiyet ve VKİ oransal dağılım grafikleri 96 Şekil 89. Cinsiyete göre sağda Q açısı ortalamalarını gösteren grafik 98 Şekil 90. Cinsiyete göre diz ekleminde ROM fleksiyon ortalamalarını gösteren grafik 98 Şekil 91. Cinsiyete göre diz ekleminde ROM ekstensiyon ortalamalarını gösteren grafik 98 Şekil 92. Cinsiyete göre biiliak çap ortalamalarını gösteren grafik 99 Şekil 93. Cinsiyete göre sağda uyluk proksimalinde çevre ölçüm ortalamalarını gösteren grafik 99 Şekil 94. Cinsiyete göre sağda uyluk ortasında çevre öçüm ortalamalarını gösteren grafik 99 Şekil 95. Cinsiyete göre sağda bacak proksimalinde çevre ölçüm ortalamalarını gösteren grafik 100 Şekil 96. Cinsiyete göre sağda UU ortalamalarını gösteren grafik 100 Şekil 97. Cinsiyete göre sağda TU ortalamalarını gösteren grafik 100 Şekil 98. Cinsiyete göre sağda BU ortalamalarnı gösteren grafik 101 Şekil 99. VKİ ne göre sağda diz eklemi fleksiyonunun ROM değerlerini gösteren grafik 102 Şekil 100. VKİ ne göre sağda diz eklemi ekstensiyonunun ROM değerlerini gösteren grafik 102 Şekil 101. VKİ ne göre sağda FEÇ ortalamalarını gösteren grafik 102 Şekil 102. VKİ ne göre BİÇ ortalamalarını gösteren grafik 103 vi

9 Şekil 103. VKİ ne göre sağda proksimal uyluk çevresi ortalamalarını gösteren grafik 103 Şekil 104. VKİ ne göre sağda orta uyluk çevresi ortalamalarını gösteren grafik 103 Şekil 105. VKİ ne göre sağda distal uyluk çevresi ortalamalarını gösteren grafik 104 Şekil 106. VKİ ne göre sağda proksimal bacak çevresi ortalamalarını gösteren grafik 104 Şekil 107. VKİ ne göre sağda en kalın bölge bacak çevresi ortalamalarını gösteren grafik 104 Şekil 108. VKİ ne göre sağda BU ortalamalarını gösteren grafik 105 Şekil 109. Boy uzunluğu ile sağ Q açısı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 109 Şekil 110. Kilo ile sağ Q açısı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 109 Şekil 111. Boy uzunluğu ile sağda diz eklemi fleksiyon ROM değerlerini gösteren grafik 109 Şekil 112. Boy uzunluğu ile sağda diz eklemi ekstensiyon ROM değerlerini gösteren grafik 110 Şekil 113. Kilo ile sağda diz eklemi fleksiyon ROM değerlerini gösteren grafik 110 Şekil 114. Kilo ile sağda diz eklemi ekstensiyon ROM değerlerini gösteren grafik 110 vii

10 KISALTMALAR A AÇB AEÇ AICAG AICPG AP APÇ AR atfa BİÇ BU CEÇ CLY CMY D FEÇ FMA FPG FU KDA KLG KLU KV KX LAP LCA LCL LCP Lig LML : Arter : Arka çapraz bağ : Anatomik epikondiler çizgi : Area intercondylaris anterior genişliği : Area intercondylaris posterior genişliği : Ön-arka uzunluk : Antero-posterior çizgi : Femurda AP/ML değeri : Anatomik tibiofemoral açı : Biiliak çap : Bacak uzunluğu : Cerrahi epikondiler çizgi : Condylus lateralis yüksekliği : Condylus medialis yüksekliği : Düz : Femur epikondiler çap : Femur mekanik aksı : Facies patellaris genişliği : Femur uzunluğu : Kollodiafizer açı : Kondillerin yan yüz genişliği : Kondillerin yan yüz uzunluğu : Konkav : Konveks : Tibia lateral yüzeyde ön-arka uzunluk : Ligamentum cruciatum anterior : Ligamentum collaterale laterale : Ligamentum cruciatum posterior : Ligamentum : Tibia lateral yüzeyde medio-lateral genişlik viii

11 M MAP MCL ML MML N OA ÖÇB PKA PKÇ POL RA ROM SIAS SICU SİCG TDA TEA TICL TICM TIL-TIM TMA TPG TPK TU UÇ UDA UU V VKİ VL VM : Musculus : Tibia medial yüzeyde ön-arka uzunluk : Ligamentum collaterale mediale : Medio-lateral genişlik : Tibia medial yüzeyde medio-lateral genişlik : Nervus : Osteoartrit : Ön çapraz bağ : Posteror kondiler açı : Posterior kondiler çizgi : Posterior oblik ligament : Romatoid artrit : Eklem hareket açıklığı : Spina iliaca anterior superior : Sulcus intercondylaris uzunluğu : Sulcus intercondylaris genişliği : Total diz artroplastisi : Transepikondiler aks : Tuberculum intercondylare lateralis yüksekliği : Tuberculum intercondylare medialis yüksekliği : Tuberculum intercondylare laterale-mediale arası mesafe : Tibia mekanik aksı : Tibia plato genişliği : Tibia plato kalınlığı : Tibia uzunluğu : Uyluk çevresi : Unikompartmantal diz artroplastisi : Uyluk uzunluğu : Ven : Vücut kitle indeksi : Vastus lateralis : Vastus medialis ix

12 ÖZET Diz Eklemi Protezinin Tasarımı İçin Gerekli Antropometrik Ölçümler Amaç: Bu çalışmanın amacı, diz eklemine yönelik ideal protez tasarımı için kuru kemik ve canlıda antropometrik ölçümleri elde etmektir. Gereç ve Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarlarında bulunan 109 adet femur ve 119 adet tibia da antropometrik ölçümler yapıldı. Ayrıca yaş arası 58 gönüllü kişide antropometrik ölçümler gerçekleştirildi. Kuru kemik ölçümlerinde dijital kaliper ve plastik gonyometre kullanıldı. Canlıdaki ölçümlerde antropometrik set, gonyometre, dijital kaliper, mezura ve boy ölçerli mekanik tartı kullanıldı. İstatistiksel analizler SPSS 17 programı kullanılarak yapıldı. Bulgular: Femur a ait ölçümlerde; medio-lateral genişlik doğu toplumundakilere benzer, batı toplumundakilere kıyasla küçük; antero-posterior uzunluk doğu ve batı toplumundakilerden küçük, sulkus interkondilaris genişlikleri doğu toplumundakilere benzer, batı toplumundakilerden büyük bulundu. Sağ ve sol taraf kıyaslandığında sadece kollodiafizer açıda anlamlı fark görüldü. İnterkondiler fossa genişliği hariç diğer ölçümler arasında kuvvetli ilişki saptandı (p<0.001). Tibia ya ait ölçümlerde; anteroposterior uzunluk ve medio-lateral genişlik batı toplumuna göre küçük, doğu toplumuna yakın bulundu. Sağ ve sol taraf kıyaslandığında; sağ taraftaki ölçümler daha büyüktü. Canlıda yapılan ölçümlerde kadınların sağ ve sol Q açısı erkeklerden daha dar bulundu. Boy ile diz ROM u arasında pozitif korelasyon (p<0.001), kilo ve vücut kitle indeksi ile diz ROM u arasında negatif korelasyon (p<0.001), boy ile Q açısı arasında zayıf korelasyon bulundu (p<0.001). Kadınlarda erkeklere göre; biiliak çap, uyluk ve bacak çevresi daha büyük, ROM ve Q açısı daha dar, tibia ise daha kısa idi. Sonuç: Total diz artroplastisinin başarısı, operasyon sırasında ölçüm ve kesilerin hatasız yapılması ve uygun ebatta komponent seçimine bağlıdır. Rezeke kemik yüzeyi ile protez arasındaki uyumsuzluğu en az seviyeye indirebilmek için; diz eklemini oluşturan kemiklerde ve osteoartrit prevelansının yüksek olduğu yaş arası bireylerde ırk, yaş ve cinse özgü anatomik ve morfolojik farklılıkları dikkate alarak yapılan bu antropometrik ölçümlerin hem ortopedik cerrahlar hem de diz protezi tasarımını yapanlar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: antropometrik ölçümler, diz morfometrisi, femoral komponent tasarımı, tibial komponent tasarımı, total diz artroplastisi x

13 ABSTRACT Anthropometric Measurements for the Design of the Knee Joint Prosthesis Aim: The aim of this study is to obtain anthropometric measurements in both dry bones and living subjects for the ideal design of prosthesis related to knee joint. Material and Method: Anthropometric measurements were performed on 109 femurs and 119 tibias which were present in Anatomy laboratories of Çukurova University, Faculty of Medicine. Anthropometric measurements were also performed on 58 volunteers aged between Digital caliper and plastic goniometer were used for dry bone measurements. For living subjects; anthropometric set, goniometer, digital caliper, tape measure, and mechanical size weighing scale were used. Results were analyzed using the SPSS Statistical Package.Program. Results: In measurements relating to femur; medio-lateral width was found similar to eastern population but smaller than those of western population. Anteroposterior length was found smaller than those of eastern and western population. The sulcus intercondylaris width was similar to eastern population but bigger than that of western population. There was a slight difference in the collodiaphyser angle when the left side was compared with right side. Except intercondylar notch width, a strong correlation among other measurements was determined (p<0.001). In the measurements concerning the tibia; Antero-posterior length and medio-lateral width were smaller than those of western population, but closer to eastern population. Most of the measurements on the right side were bigger than those of left side. Right and left Q angles in females were smaller when compared with those of male. There were positive correlation between height and range of motion of knee (p<0.001), negative correlation between weight and body mass index (p<0.001) and ROM of knee, and a weak correlation between height and Q angle (p<0.001). The biiliac diamater, thigh and leg circumference were bigger in females than in males, but ROM of knee and Q angle were lower than in males. Moreover, tibia was shorter in females when compared with males. Conclusion: The success of total knee arthroplasty is dependent on the accurate measurements, cuts during the operation and the choice of appropriate sized component. In order to minimize the disharmony between the surface of resected bone and knee prosthesis, the morfometric studies both in dry bones which are constituent of the knee joint, and in living subjects with a high osteoarthrit prevelance (aged between 55-65) should be taken into consideration. These measurements may help to orthopaedic surgeon and provide data for designing of appropriate sized and shaped knee prosthesis. Key Words: Anthropometric measurements, knee morphology, femoral component design, tibial component design, total knee arthroplasty xi

14 1. GİRİŞ VE AMAÇ Diz eklemi, vücuttaki sinoviyal eklemlerin en büyüğüdür. 1 Fleksiyon ve ekstensiyona izin veren ginglymus tipi eklem olmasına rağmen, hareket yapılırken rotator eklem fonksiyonu gösterir. 2 Diz ekleminde kemik yapıların uyumu stabiliteyi sağlamak için yeterli değildir. Femoral ve tibial yüzlerin birbirleriyle uyumsuzluğu ve stabilitenin daha çok kapsül, bağlar, ligamentler ve menisküsler tarafından sağlanması yük taşıyan diz ekleminde progresif dejenerasyona neden olmaktadır. Diz osteoartritinin gelişiminde tanımlanmış risk faktörleri genetik yatkınlık, yaş, obesite, kadın cinsiyet, artmış kemik yoğunluğu, eklem laksitesi ve aşırı mekanik yüklenmedir. Total diz artroplastisi (TDA) dizde dejeneratif bozuklukların neden olduğu deformite, ağrı ve hareket kısıtlılığının giderilmesinde konservatif ve diğer cerrahi yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda etkili bir yöntemdir. İdeal bir TDA dizin normale yakın hareket açıklığına izin vermeli, eklem kinematiğini değiştirmemeli ve anatomik bütünlüğü sağlamalıdır. Bunun için TDA komponentlerinin normal diz eklemi geometrisine ve kinematiğine uygun tasarlanması gerekmektedir. 3 Femoral ve tibial komponentlerin şekli ve büyüklükleri cerrahi sırasında yapılan kesi yüzeylerine tam olarak uymalı, taşma ya da yetersiz kaplama olmamalıdır. Bu yüzden protez tasarımında antropometrik ölçümler yol gösterici olmaktadır. Özellikle femur ve tibia için anteroposterior ve medio-lateral uzunlukların, bunların yanında tümüyle distal femur ve proksimal tibia nın anatomisini ortaya koyacak diğer ölçümlerin yapılması ve değerlendirilmesi o populasyon için ideal protez tasarımına kaynak olacaktır. Günümüzde kullanılan protezler büyük oranda batı kökenli olup batı toplumuna uygun dizayn edilmiştir. Türk insanının diz eklemi morfolojisi batı toplumlarına göre birtakım farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde dize uygun protez seçimi yapılamamakta proteze uygun diz kesileri yapılmaya çalışılmaktadır. Sonuç olarak implant stabilitesi ve uzun ömürlülüğü düşmekte ve böylece TDA nin başarı oranı düşmektedir. Bu çalışmamızın amacı diz eklemini oluşturan kemiklerin morfolojik analizi ve osteoartritin sık görüldüğü yaş arası normal yetişkin bireylerin antropometrik 1

15 ölçümlerini yaparak femur distal kısmı ile tibia proksimal kısmı arasındaki uyumu belirlemek, böylece ideal diz protezi tasarımında kullanılabilecek verileri elde etmektir. 2

16 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Tarihçe Günümüzde hastaların diz eklemlerinde çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen ileri derecede dejeneratif değişiklikler hastaların, ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Diz ekleminin yüzeyinin bozulmasına yol açan patolojilerde, uygulanan tıbbi ve cerrahi tedavilere rağmen şikayetleri geçmeyip artan hastalara ağrısız, hareketli ve stabil bir eklem kazandırmak amacıyla diz artroplastisi uygulanmaktadır. Artroplasti, bir eklemi kontrol eden kas, bağlar ve yumuşak dokuların ve sonuçta o eklemin işlevini düzelten bir operasyon türüdür. 4 Total diz artroplastisinin tarihsel gelişiminde rezeksiyon artroplastisi ile başlayan süreç; 1970 lerde modern diz artroplastisi konseptinin gelişimi ile yepyeni bir boyut kazanmıştır. Protez tasarımındaki gelişmeler ve cerrahi tekniğin daha da ilerlemesiyle birlikte ileri evre dejeneratif bozukluklarının tedavisinde total diz artroplastisi başarıyla uygulanan bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Ancak total diz artroplastisinin bu başarısının uygun hasta seçimine, doğru preoperatif hazırlık dönemine, uygun implant seçimine ve etkili bir postoperatif dönem ve rehabilitasyona bağlı olduğu unutulmamalıdır. Modern tıbbın ilerlemesi ve protez tasarımlarında kaydedilen aşamalar total diz artroplastisi sonuçlarının yüz güldürücü sonuçlarına katkıda bulunmaktadır. 5 Diz artroplastisi üzerine ilk çalışmalar, diz eklemi fonksiyonlarının iyileştirilmesi üzerine odaklanmıştır yılında Barton, 1840 yılında Rodgers osteotomi ile psödoartroz oluşturarak dize hareket kazandırmayı amaçlamışlardır. 6 Fergusson, 1861 yılında diz ekleminde rezeksiyon artroplastisini tanımlamıştır. Verneuil, 1863 yılında eklem kapsülünü kullanarak ilk interpozisyon artroplastisini uygulamıştır. Baer, 1914 yılında krome domuz mesanesi kullanarak ilk yabancı cisim interpozisyonu gerçekleştirmiştir. Sampson, 1949 da sefalon, Kuhns ve Potter, 1950 de naylon, Brown, 1958 de cildi interpozisyon materyali olarak kullanmıştır. Campbell, 1920 ve 1930 larda yumuşak doku olarak serbest fascia lata kullanmış, ankilozu olan dizlerde 3

17 kısmı başarı, artritik dizlerde ise kötü sonuçlar aldığını bildirmiştir. 18 Genelde gözlenen kötü sonuçlar nedeniyle ileriki yıllarda bu yöntemler terkedilmiştir. Smith-Peterson in kalça artroplastisinde vitalium cup kullanması ve kısmen başarılı olması üzerine 1940 yılında Campbell ve Boyd benzer bir tasarımı diz eklemine uygulamışlar, femoral kondillere geçirilen metalik kaptan oluşan hemiartroplastiyi tasarlamışlardır. Smith- Peterson un 1942 yılında kalça artroplastisindeki başarılı sonuçlarından sonra kendi tasarımı diz hemiartroplastisini kullanmış, fakat her iki çalışma da başarısız sonuçlar vermiştir. 18 Smith-Peterson protezine, 1950 yılında medüller sap eklenerek Massachusetts General Hospital (MGH) protezi geliştirilmiş ve kısmi başarı elde etmiştir. Macintosh, 1958 yılında dizin ağrılı varus ve valgus deformitelerinde tutulan tarafta tibiaya uygulanarak deformiteyi düzeltip ağrıyı gideren akrilik tibial plato ilaveli hemiartroplastiyi tanımlamıştır. 4 Bu dönemde Mc Keever ın geliştirdiği ve benzer şekilde tibial platoyu içeren bir protez romatoid artritli hastalarda geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Ancak eklemi oluşturan yüzeylerden sadece birinin değiştirilmesi hem erken gevşemeyle sonuçlanmış, hem de değişmeyen yüzdeki dejenerasyona bağlı ağrının devam etmesine neden olmuştur. 6,32 Walldius, 1950 yılında her iki eklem yüzeyini de değiştiren menteşeli tip protezi geliştirmiştir. Daha sonraki yıllarda Shiers ve Guepar benzer çalışmalar yapmıştır. Bu tip protezler aşırı derecede eklem bozukluğu olan hastalarda kullanılmış ve takiplerinde, tespit yetersizliği ve hareket kısıtlılığı görülmüştür. Her iki metal yüzün ilişkisi sonucunda metalik aşınma parçacıkları (debris) ve enflamatuar tepkiler oluşmuş, komponentler erken gevşemiş ve hastalarda başarısız sonuçlar alınmasına neden olmuştur. 18 Bunlardan dolayı fizyolojik sınırlarda rotasyon elde edebilmeyi amaçlayan yarı-sınırlayıcı diye isimlendirilen menteşe tipi protezler geliştirilmiştir. Hospital for Special Surgery tarafından 1970 yılında arka çapraz bağı koruyan protezlerin ilk yapımı olan ve total kondiler protezlerin öncüsü olarak kabul görülen protez geliştirilmiştir. Kobalt-krom alaşımından femoral komponent ile tamamıyla polietilenden oluşan tibial ve patellar komponentlerin tümünün çimentolu tespitinin yapıldığı bu protez ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Arka çapraz bağı korumayan protezlerin ilk örneği ise yine aynı yıllarda Freeman-Swanson tarafından geliştirilmiştir. Tibial komponentin iki ayrı parçanın birleştirilmesinden oluştuğu bu tipte, ameliyat sırasında her iki çapraz bağ da kesilmektedir. 4 4

18 1971 yılında ise diz artroplastisinin modern çağı başlamıştır. Gunston, düşük sürtünmeli total kalça artroplastisi uygulamalarından elde edilen deneyimleri, Macintosh un tasarımına uygulayarak ilk çimentolu diz yüzey artroplastisi ni uygulamıştır. Minimal sınırlayıcı olarak da adlandırdığı bu tasarımda metal komponentleri kemik çimentosu kullanarak tespit etmeyi ve bunlar arasına yüksek yoğunluklu polietilen yerleştirerek daha az sürtünme elde etmeyi amaçlamıştır. Townley, 1972 yılında arka çapraz bağı koruyan bikondiler tipte protezi tasarlamıştır. Aynı yıllarda Coventry, dizin biyomekanik prensiplerinden yola çıkarak her iki çapraz bağın korunduğu geometrik protezi geliştirmiştir. Gunston un çalışmasını izleyen yıllarda normal dizin biyomekaniği hakkında daha kesin bilgiler elde edilmiş, bu bilgiler ışığında 2. jenerasyon total diz protezleri geliştirilmiştir (metal tabanlık kullanımı, titanyum alaşımlarının kullanımı gibi). Total diz protezinde modern çağa gelinmesini sağlayan Gunston ve Freeman-Swanson un cerrahi teknik ve protez tasarımı açısından büyük etkileri olmuştur. Bu araştırmacıların temel prensipleri şöyledir: 1. Çıkarılacak kemik miktarı gereğinde kurtarma operasyonuna izin verebilmesi açısından artrodezde alınan kemik miktarından fazla olmamalıdır. 2. Gevşeme komplikasyonunun en az olması için, komponentler arası sürtünme en aza indirilmeli, femoral ve tibial komponentler menteşeli tipte olduğu gibi doğrudan bağlantılı olmamalıdır. Dizin hiperekstensiyonunu engelleyici mekanizma ani değil yavaş yavaş olmalı ve protez, kemiğe iletilen kuvvetleri en geniş alana dağıtabilecek şekilde yerleştirilmelidir. 3. Aşınma parçacıkları en az düzeyde ve zararsız olmalıdır. 4. Uzun intramedüller sap kullanımı ve intramedüller çimentolamadan kaçınılarak enfeksiyon riski azaltılmalıdır. 5. Yine enfeksiyon riskini en aza indirebilmek için protez komponentlerinde çok az ölü boşluk bırakılmalıdır. 6. Hastanın günlük işlerini yapabilmesine olanak sağlayabilecek 90 fleksiyon ve en çok 5 hiperekstensiyon hareketini oluşturulabilmelidir. 7. Rotasyon serbestliği olmalıdır. 8. Her yöndeki aşırı hareketlere başta iç ve dış yan bağlar olmak üzere yumuşak dokular engel olmalıdır. 4 5

19 Insall ve arkadaşları 1970 li yıllarda birçok cerrah tarafından altın standart olarak kabul edilen kobalt-krom karışımından femoral komponent ve tümüyle polietilenden oluşan tibial ve patellar komponent içeren total kondiler protez tasarımını yapmıştır. Bu protezde; her komponent çimento ile tespit edilmiş ve çapraz bağlar korunmamışıtr. Freeman, 1972 yılında kısmen çimentosuz kullanılan I.C.L.H (Imperial Collage/London Hospital) tipi protezi geliştirmiştir. İlk örneği Insall Burstein tarafından geliştirilen arka çapraz bağı korumayan PCL substituting protezler 1978 yılında kullanıma girmiştir. Bu tip protezler ile arka çapraz bağı koruyan tip protezlerde gözlenen hareket kısıtlılığını gidermek, posterior stabilizasyonu arttırmak ve kayma hareketine izin vermek amaçlanmıştır li yıllarda değişik arayışlar ortaya çıkmış, bunlardan en önemlisi çimentosuz total diz protezi ve press-fit protezlerin geliştirilmesi olmuştur. Total diz protezi tarihinde en önemli dönüm noktası Hungerford ve arkadaşları tarafından uygun kullanıldığında hatayı en aza indiren hassas enstrumentasyon sistemi nin geliştirilmesidir. Kobalt titanyum bazlı metal alaşımların ve bu metal alaşımların eklemleştiği ultramolekül ağırlıklı polietilen in (UHMWPE) kullanımı ile birlikte oluşan gelişmeler, dizin her üç komponentinin de değiştirildiği, modern protez üretimine ulaşılmasını sağlamıştır. Günümüze gelindiğinde artık total diz protezi için, total kalça protezleri kadar ömür biçilmeye başlanmış, tüm dünyada geniş uygulama alanı bulmuş ve yüksek başarı oranlarını yakalamıştır. 4,18 Ülkemizde bilinen ilk menteşeli total diz protez uygulamasını Prof. Dr. Orhan Aslanoğlu gerçekleştirmiştir yılında Ege Üniversitesi nde romatoid artritli bir hastaya menteşe tipi total diz protezi uygulanmıştır Diz Eklemi Anatomisi Diz eklemi, vücuttaki sinoviyal eklemlerin en büyüğüdür. 1 Fleksiyon ve ekstensiyona izin veren menteşe tipi eklem olmasına rağmen, hareket yapılırken rotator eklem fonksiyonu gösterir. Eklem, femur ve tibia kondilleri ile patella arasında oluşur. Fibula bu ekleme katılmaz. Diz ekleminin konveks yüzü femur kondillerine, konkav yüzü tibianın üst ucuna aittir. Her iki femur kondillinin önünde ve arasındaki troklear 7, 8, 9 oluğa patella oturarak eklemin yapısına katılır. 6

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

OSTEOARTRİT NEDENİYLE PRİMER TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

OSTEOARTRİT NEDENİYLE PRİMER TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: OP. DR. MUZAFFER YILDIZ OSTEOARTRİT NEDENİYLE PRİMER TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN

Detaylı

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ A) Alt taraf kavşağı eklemleri 1- Art. sacroiliaca 2- Symphysis pubica B) Serbest alt taraf eklemleri 1- Art.coxae (kalça eklemi) 2- Art.genus (diz eklemi) 3-

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ

TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef: Op.Dr.G.Tuğrul BERKEL TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ (UZMANLIK TEZİ) DR.Meriç

Detaylı

TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI FEMORAL VE TİBİAL KOMPONENT ROTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI FEMORAL VE TİBİAL KOMPONENT ROTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI FEMORAL VE TİBİAL KOMPONENT ROTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. MEHMET DOĞAN UZMANLIK

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

TOTAL DİZ PROTEZİ ORTA DÖNEM SONUÇLARI

TOTAL DİZ PROTEZİ ORTA DÖNEM SONUÇLARI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr.İrfan Öztürk TOTAL DİZ PROTEZİ ORTA DÖNEM SONUÇLARI (UZMANLIK TEZİ) Dr.Asil Berk 2008 ÖNSÖZ

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

T.C HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr. Mücahit GÖRGEÇ

T.C HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr. Mücahit GÖRGEÇ T.C HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr. Mücahit GÖRGEÇ PRİMER TOTAL DİZ PROTEZLERİNDE ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ VE EKLEM ÇİZGİSİNİN PATELLANIN

Detaylı

OBEZLERDE KALÇA, DĐZ VE AYAK BĐLEĞĐ EKLEMLERĐNĐN HAREKET GENĐŞLĐĞĐ DEĞERLERĐNĐN NORMAL BĐREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

OBEZLERDE KALÇA, DĐZ VE AYAK BĐLEĞĐ EKLEMLERĐNĐN HAREKET GENĐŞLĐĞĐ DEĞERLERĐNĐN NORMAL BĐREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ANATOMĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Selman ÇIKMAZ OBEZLERDE KALÇA, DĐZ VE AYAK BĐLEĞĐ EKLEMLERĐNĐN HAREKET GENĐŞLĐĞĐ

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

ENFEKTE TOTAL DİZ PROTEZLERİNDE İKİ AŞAMALI REVİZYON YAPILAN HASTALARDA ORTA VE UZUN DÖNEM SONUÇLAR

ENFEKTE TOTAL DİZ PROTEZLERİNDE İKİ AŞAMALI REVİZYON YAPILAN HASTALARDA ORTA VE UZUN DÖNEM SONUÇLAR T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ENFEKTE TOTAL DİZ PROTEZLERİNDE İKİ AŞAMALI REVİZYON YAPILAN HASTALARDA ORTA VE UZUN DÖNEM SONUÇLAR DR. MUSTAFA ÇELİKTAŞ UZMANLIK

Detaylı

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMLU BİREYLERDE DİZİN FARKLI MEKANİK YÜKLENMELERİNDE DİZ EKLEM POZİSYON HİSSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMLU BİREYLERDE DİZİN FARKLI MEKANİK YÜKLENMELERİNDE DİZ EKLEM POZİSYON HİSSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMLU BİREYLERDE DİZİN FARKLI MEKANİK YÜKLENMELERİNDE DİZ EKLEM POZİSYON HİSSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fzt. Esra ATEŞ NUMANOĞLU

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin

Detaylı

OSTEOARTRİTTE İZOKİNETİK EGZERSİZLERİN KUADRİSEPS KAS GÜCÜNE ETKİSİNİN İZOKİNETİK DİNAMOMETRE VE YÜZEYEL EMG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

OSTEOARTRİTTE İZOKİNETİK EGZERSİZLERİN KUADRİSEPS KAS GÜCÜNE ETKİSİNİN İZOKİNETİK DİNAMOMETRE VE YÜZEYEL EMG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ ŞEF: Dr. M.HAYRİ ÖZGÜZEL OSTEOARTRİTTE İZOKİNETİK EGZERSİZLERİN KUADRİSEPS KAS GÜCÜNE ETKİSİNİN İZOKİNETİK

Detaylı

DİZ TRAVMALARI DİZ TRAVMALARINA ACİL YAKLAŞIM. Statik yapılar. Diz anatomisi. Statik yapılar. Dinamik yapılar

DİZ TRAVMALARI DİZ TRAVMALARINA ACİL YAKLAŞIM. Statik yapılar. Diz anatomisi. Statik yapılar. Dinamik yapılar DİZ TRAVMALARI DİZ TRAVMALARINA ACİL YAKLAŞIM Dr. Mehmet Emin Kavasoğlu Akdeniz üniversitesi Acil A.D. 03.08.2010 Diz anatomisi Diz muayenesi Radyolojisi Fraktürleri Dislokasyonlar Tendon ligament ve meniskus

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Çankaya Ortopedi. Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları. Dr. Uğur Gönç. Çankaya Ortopedi Grubu, Ankara

Çankaya Ortopedi. Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları. Dr. Uğur Gönç. Çankaya Ortopedi Grubu, Ankara Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları XV. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu Ankara 2014 Dr. Uğur Gönç Grubu, Ankara Dr. Asım Kayaalp Dr. Uğur Şaylı Dr. Reha Tandoğan Dr. Mümtaz

Detaylı

Çalışmamızda hastaları The Knee Society nin önerdiği ağrı ve fonksiyon skorları (5), diz eklemi hareket açıklığı ve diz önü ağrılarına göre operasyon

Çalışmamızda hastaları The Knee Society nin önerdiği ağrı ve fonksiyon skorları (5), diz eklemi hareket açıklığı ve diz önü ağrılarına göre operasyon GİRİŞ VE AMAÇ Diz eklemi günlük yaşamımızı sürdürmekte en sık kullandığımız ve çok önemli fonksiyonları olan ancak bir o kadar da dejeneratif değişikliklere maruz kalan bir eklemdir. Diz osteoartriti etiyolojik

Detaylı

DİZ OSTEOARTRİTLİ KADINLARDA LATERAL KAMA VE SUBTALAR BANDAJ UYGULAMASININ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DİZ OSTEOARTRİTLİ KADINLARDA LATERAL KAMA VE SUBTALAR BANDAJ UYGULAMASININ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DİZ OSTEOARTRİTLİ KADINLARDA LATERAL KAMA VE SUBTALAR BANDAJ UYGULAMASININ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Fzt. Senem GÜNER Ocak, 2010 DENİZLİ DİZ OSTEOARTRİTLİ KADINLARDA LATERAL KAMA VE SUBTALAR

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

FUTBOLCULARDA ĠZOKĠNETĠK HAMSTRĠNG VE QUADRĠCEPS KAS KUVVET ORANI ĠLE DĠKEY SIÇRAMA VE SÜRAT PERFORMANS ĠLĠġKĠSĠ

FUTBOLCULARDA ĠZOKĠNETĠK HAMSTRĠNG VE QUADRĠCEPS KAS KUVVET ORANI ĠLE DĠKEY SIÇRAMA VE SÜRAT PERFORMANS ĠLĠġKĠSĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FUTBOLCULARDA ĠZOKĠNETĠK HAMSTRĠNG VE QUADRĠCEPS KAS KUVVET ORANI ĠLE DĠKEY SIÇRAMA VE SÜRAT PERFORMANS ĠLĠġKĠSĠ Zait Burak AKTUĞ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Yunus TORTOP ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ. DANIŞMAN Doç. Dr. İsmail TÜRKMENOĞLU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Yunus TORTOP ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ. DANIŞMAN Doç. Dr. İsmail TÜRKMENOĞLU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜREŞCİ VE FUTBOLCULARIN QUADRİCEPS VE HAMSTRİNG KAS KUVVETLERİNİN İZOKİNETİK SİSTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAKATLIK EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yunus

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Ossa Membri Pelvini Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Ossa Membri Pelvini Arka bacak kemikleri gövdeye (truncus) cingulum membri pelvini denilen pelvis

Detaylı

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi.

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi. Anatomi Görüntüleme AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012 Spesifik bursalar/bursitler Spesifik tendinit Osteoartrit Tedaviler Görüntüleme Fizik muayene ve hikayeye yardımcı X-ray

Detaylı

ÇİMENTOSUZ TOTAL DİZ PROTEZİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI

ÇİMENTOSUZ TOTAL DİZ PROTEZİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Mustafa CANİKLİOĞLU ÇİMENTOSUZ TOTAL DİZ PROTEZİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Dr. İbrahim AZBOY II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Tıpta

Detaylı

TİBİA PLATO KIRIĞI NEDENİYLE OPERE EDİLEN HASTALARDA DİZ FONKSİYONLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

TİBİA PLATO KIRIĞI NEDENİYLE OPERE EDİLEN HASTALARDA DİZ FONKSİYONLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Kenan SARIDOĞAN TİBİA PLATO KIRIĞI NEDENİYLE OPERE EDİLEN HASTALARDA DİZ FONKSİYONLARININ KLİNİK VE

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD KESİTSEL ANATOMİ Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD Radyoloji nedir? Kas-iskelet sisteminde kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir? Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kesitsel anatomiyi

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. MAHMUT ERCAN ÇETİNUS

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. MAHMUT ERCAN ÇETİNUS T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. MAHMUT ERCAN ÇETİNUS DİZ EKLEMİ MENİSKÜS PATOLOJİLERİNİN TANISINDA KLİNİK MUAYENE, MANYETİK REZONANS

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ DĠZ, AYAK BĠLEK VE AYAK ORTEZĠ (KAFO) ÖLÇÜSÜ 725TTT010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

YÜZEYEL VENLER SAFEN VENLER

YÜZEYEL VENLER SAFEN VENLER .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 9-17 Alt Ekstremite Venöz Sistem Klinik Anatomisi Prof. Dr. Mehmet Y ld r

Detaylı

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI Fatih ATiK 1, Arif ÖZKAN 2, İlyas UYGUR 3 1 Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konuralp Kampüsü Düzce Türkiye

Detaylı

KOKSA VARA- VALGA DURUMLARINDA MENİSKÜSLERDE OLUŞAN GERİLMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KOKSA VARA- VALGA DURUMLARINDA MENİSKÜSLERDE OLUŞAN GERİLMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KOKSA VARA- VALGA DURUMLARINDA MENİSKÜSLERDE OLUŞAN GERİLMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Halil Atmaca 1, Arif Özkan 2 1- Midyat Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Mardin/ Türkiye 2- Düzce

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları Sportif Performans İçin Merkez Kuvvet Antrenmanı Gövde kasları omurga, kalça ve omuz kemerini stabilize edecek şekilde fonksiyon görürler. Bu sağlam ve dengeli temele

Detaylı

OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ PELVİNİ Arka bacak gövdeye, ön bacakta olduğu gibi üç kemikten oluşan cingulum mebri pelvini adı verilen kalça kemeri ile bağlanmıştır. Bu kemeri

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA PATELLA TİPLERİ, PATELLA TİPLERİ İLE KONDROMALAZİ PATELLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK TOPLUMUNDA PATELLA TİPLERİ, PATELLA TİPLERİ İLE KONDROMALAZİ PATELLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. RADYOLOJİ KLİNİĞİ TÜRK TOPLUMUNDA PATELLA TİPLERİ, PATELLA TİPLERİ İLE KONDROMALAZİ PATELLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış

IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış Prof. Dr. Ali Baktır Kurs Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen Kalça Diz Artroplasti

Detaylı

TTA RAPİD KÖPEKLERDE ÇAPRAZ BAĞ KOPUKLARININ SAĞALTIMINDA YENİ BİR TEKNİK

TTA RAPİD KÖPEKLERDE ÇAPRAZ BAĞ KOPUKLARININ SAĞALTIMINDA YENİ BİR TEKNİK TTA RAPİD KÖPEKLERDE ÇAPRAZ BAĞ KOPUKLARININ SAĞALTIMINDA YENİ BİR TEKNİK Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Giriş Diz Eklemi (Articulatio genus) Anatomik

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR DOÇ. DR. MEHMET KARAKOÇ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. Diyarbakır 30.10.2013 1 YARDIMCI CİHAZLAR Mobilitenin sağlanması rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik: Diz Yaralanmaları Fraktürler Dislokasyonlar Tendon, Ligament ve Menisküs Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Detaylı

DİZ OSTEOARTRİTİNİN KALÇA ve PELVİK ANATOMİDEKİ VARYASYONLARLA İLİŞKİSİ

DİZ OSTEOARTRİTİNİN KALÇA ve PELVİK ANATOMİDEKİ VARYASYONLARLA İLİŞKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI DİZ OSTEOARTRİTİNİN KALÇA ve PELVİK ANATOMİDEKİ VARYASYONLARLA İLİŞKİSİ Dr. İlke COŞKUN BENLİDAYI Uzmanlık Tezi TEZ

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Patellofemoral biyomekanik

Patellofemoral biyomekanik TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 212;11(4):274-28 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 1.566/totbid.dergisi.212.37 Patellofemoral biyomekanik Patellofemoral biomechanics İlhami Kuru, Bahtiyar

Detaylı

Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA

Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA Hastanın Anatomik Yapısı ile tam uyumlu, Temporomandibular eklem (TMJ-Alt çene eklemi) Protezi Geliştirme, Tasarım ve Üretimi 40 Biyo/Agroteknoloji 14 Tıp Teknolojisi Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA

Detaylı

Dizin posterolateral köşe anatomisi ve klinik önemi

Dizin posterolateral köşe anatomisi ve klinik önemi TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(1):45-52 Dizin posterolateral köşe anatomisi ve klinik önemi Anatomy of posterolateral corner of the knee and its clinical

Detaylı

Train Aktif Destekleri Daha hızlı hareket için. Motion is life. www.bauerfeind.com. Motion is life. www.bauerfeind.com

Train Aktif Destekleri Daha hızlı hareket için. Motion is life. www.bauerfeind.com. Motion is life. www.bauerfeind.com DESTEKLER VE ORTEZLER KOMPRESYON ÇORAPLARI TABANLIK VE AYAKKABILAR ÖLÇÜM TEKNOLOJİ S İ DESTEKLER VE ORTEZLER Rev. 0-03/10_19000060009012 Bauerfeind AG Triebeser Strasse 16 07937 Zeulenroda-Triebes Germany

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları / Diz Artroplastileri

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları / Diz Artroplastileri Kitap Bölümü DERMAN Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları / Diz Artroplastileri Özgür Başal UNİKOMPARTMANTAL DİZ ARTROPLASTİSİ İlk olarak McKeever tarafından tarif edilmiş ve başarısız

Detaylı

KALÇA VE DİZ OSTEOARTRİTİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ VE YAŞAM KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ( UZMANLIK TEZİ )

KALÇA VE DİZ OSTEOARTRİTİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ VE YAŞAM KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ( UZMANLIK TEZİ ) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. Afitap İÇAĞASIOĞLU KALÇA VE DİZ OSTEOARTRİTİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU ORTOPEDİ VE BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI ÖN DİZ AĞRISI OLAN OLGULARDA FİZİKSEL AKTİVİTE, KARDİYORESPİRATUAR ENDURANS, AKTİVİTE VE KATILIM SINIRLILIKLARI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.KLİNİK ŞEFİ DOÇ. DR. NURDAN PAKER

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.KLİNİK ŞEFİ DOÇ. DR. NURDAN PAKER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.KLİNİK ŞEFİ DOÇ. DR. NURDAN PAKER SEMPTOMATİK DİZ OSTEOARTİRİTİ OLAN HASTALARDA KEMİK YAPIM HIZININ BELİRLENMESİ

Detaylı

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi Hareket sistemi iki kısımdan oluşur: iskelet sistemi ve kas sistemi. İskelet sistemi; kemikleri, eklemleri ve ligamentleri (bağları) içerir. Kas sistemi de; kasları ve

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Diz Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Diz Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Diz Artroplastisi emin ulaş erdem TANIM Artroplasti, herhangi bir eklemde ağrıyı dindirmek, stabilizasyonu ve hareket genişliğini sağlamak amacıyla eklemin yeniden yapılandırılmasıdır

Detaylı

PRİMER DİZ OSTEOARTRİTİNDE KETOPROFEN FONOFOREZİ VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN KLİNİK ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PRİMER DİZ OSTEOARTRİTİNDE KETOPROFEN FONOFOREZİ VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN KLİNİK ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nurettin TAŞTEKİN PRİMER DİZ OSTEOARTRİTİNDE KETOPROFEN FONOFOREZİ VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN

Detaylı

Fizyoterapi Öğrencileri için. Diz Artroplastisi Staj Kitabı ISBN 978-605-5110-06-2. Mevlana Üniversitesi Sporcu Sağlığı Serisi 4-4. Editör.

Fizyoterapi Öğrencileri için. Diz Artroplastisi Staj Kitabı ISBN 978-605-5110-06-2. Mevlana Üniversitesi Sporcu Sağlığı Serisi 4-4. Editör. 1 Fizyoterapi Öğrencileri için Diz Artroplastisi Staj Kitabı ISBN 978-605-5110-06-2 Mevlana Üniversitesi Sporcu Sağlığı Serisi 4-4 Editör Cem SEVER Yazarlar Rafet IRMAK Ahsen IRMAK Kapak Tasarım Celal

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ YAPILAN HASTALARDA EGZERSİZ İLE BİRLİKTE UYGULANAN ELEKTRİK STİMULASYONUNUN SADECE EGZERSİZ

Detaylı

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Dokt. Öğr. Kıvanç İNAN Prof. Dr. Kemal YANIK T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI TANIM Kırılan herhangi bir kemiğin anatomik olmayan

Detaylı

Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi

Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(1):32-37 Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi The functional anatomy of the hip joint M. Fatih Ekşioğlu, 1 Halil İbrahim

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

- Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur.

- Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur. HASTA KONSÜLTASYONU - Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur. Ayrıca, hastanın göğüs duvarı ve meme özelliklerine

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II I. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II I. KURUL 2009 2010 I.Kurul Kas ve Periferik Sinir Sistemi I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Doç. Dr. Birsen ÖZYURT 30

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Prof Dr Gökhan AKSOY

Prof Dr Gökhan AKSOY Prof Dr Gökhan AKSOY 1 2 A-MANDİBULER KONUM 3 SİSTEMİN HAREKETLİ BÖLÜMÜ OLAN MANDİBULANIN, CRANİUMA ÖZELLİKLE DE MAXİLLAYA GÖRE UZAYSAL KONUMUDUR. 4 SENTRİK İLİŞKİ SENTRİK OKLÜZYON ALT ÇENENİN DİNLENME

Detaylı

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ (TENS, ULTRASON, KISA DALGA DİATERMİ) NİN FİZİKSEL FONKSİYON ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ (TENS, ULTRASON, KISA DALGA DİATERMİ) NİN FİZİKSEL FONKSİYON ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. KLİNİK DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ (TENS, ULTRASON, KISA DALGA DİATERMİ) NİN FİZİKSEL

Detaylı

KAS-İSKELET BİYOMEKANİĞİ

KAS-İSKELET BİYOMEKANİĞİ Adı ve Soyadı: SALİM CAN YILMAZ -- GÖRKEM KAÇOĞLU Öğrenci Numarası: 3003010091 -- 2903010036 BİYOMEKANİĞE GİRİŞ DERSİ ÖDEV 1 (13.03.2014) KAS-İSKELET BİYOMEKANİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 1. KASLAR Kas

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

X. Temel Artroplas Kursu

X. Temel Artroplas Kursu 19-20 Eylül 2014 Crowne Plaza Otel, Ankara www.artroplas.org.tr Sevgili Meslektaşlarım, Kalça Diz Artroplas Derneği'nin, 19-20 Eylül 2014 tarihinde Ankara Crowne Plaza Otel'de düzenleyeceği X. Temel Kalça

Detaylı

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ekstra-Artiküler Kalça Ağrısı Adale strain Stres veya avülsiyon

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ 1-ÜST EKSTREMİTE ÇELİK PLAK VE VİDA GRUBU MİKTAR BİRİM FİYAT 1 KILITLI CLAVICLE CELIK PLAK SOL 4,5, 6, 7, 8, 10, 12

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER EK-3/F-1 SUT KODU UYGULAMA CERRAHİ TASARIM ÖZELLİK MATERYAL ÜRÜN TANIMI YÖNTEM KAPLAMA FİYAT (TL) 100.100 KALÇA PRİMER ASETABULAR

Detaylı

Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin

Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Yeri Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Yeri Cemil Yıldız*, Yüksel Yurttaş**, Volkan Kılınçoğlu**, Mustafa Başbozkurt*** Giriş

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ DİZ OSTEOARTRİTİNDE ARTROSKOPİK DEBRİDMAN VE VİSKOSÜPLEMANTASYONUN YERİ

Detaylı

BÖLÜM 7 KALÇA EKLEMİ. 7.1 Giriş

BÖLÜM 7 KALÇA EKLEMİ. 7.1 Giriş BÖLÜM 7 KALÇA EKLEMİ 7.1 Giriş Kalça ekleminin başlıca görevi; yürüme, koşma ve merdiven çıkma gibi günlük aktiviteler sırasında baş, kollar ve gövdenin ağırlığını desteklemektir. Gövde ve alt ekstremite

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri

Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri K A N ı T A D A Y A L ı U Y G U L A M A L A R Marie G. Sayers, OTR/L, CHT Mary Loughlin, OTR/L, CHT Kristin A. Valdes, OTD, OT, CHT Ann K. Porretto-Loehrke, PT, DPT,

Detaylı

Cerrahi Teknik. Medyal ve Lateral

Cerrahi Teknik. Medyal ve Lateral Cerrahi Teknik Medyal ve Lateral 1. Hasta durumu ve cerrahi keşif hareketsiz hasta sarkık diz bacak kaldırma aparatı kullanıyor Portallar: Anterolateral: patella kutbuna distal via soft spot ile, ortalama

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

TEMEL TEKNİK : Portaller ve Artroskopik Anatomi

TEMEL TEKNİK : Portaller ve Artroskopik Anatomi TEMEL TEKNİK : Portaller ve Artroskopik Anatomi Prof. Dr. Ahmet Turan AYDIN Antalya Artroskopi eğitimi alan veya uğraşan bir ortopedist için Portal ve Artroskopik Anatomi daima eğitimin temelini oluşturmaktadır.

Detaylı

VIII. TEMEL ARTROPLASTİ KURSU 30-31 MART 2012 CROWNE PLAZA OTEL-ANKARA BİRİNCİ GÜN 30 MART 2012 CUMA

VIII. TEMEL ARTROPLASTİ KURSU 30-31 MART 2012 CROWNE PLAZA OTEL-ANKARA BİRİNCİ GÜN 30 MART 2012 CUMA 0830-0845 Açılış Prof. Dr. Erdal Cila Prof. Dr. Faik Altıntaş Prof. Dr. Önder Aydıngöz VIII. TEMEL ARTROPLASTİ KURSU 30-31 MART 2012 CROWNE PLAZA OTEL-ANKARA BİRİNCİ GÜN 30 MART 2012 CUMA Kurs Yöneticisi

Detaylı