BÖLÜM 1. DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1. DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ"

Transkript

1 BÖLÜM 1 DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ 1

2 İÇERİK Depo ve Depolama Kavramları Depo Yönetiminin Amaçları Tedârik Zinciri, Lojistik ve Depo İlişkileri Deponun Şirket Organizasyonundaki Yeri Depolanan Malzeme Türleri Depo Sınıflandırması Özmal ve Kiralık Depo Karşılaştırması Lojistik Modellerde Depo Kullanımı 2

3 1.1. Depo ve Depolama Kavramları 3

4 Neden Stok Tutarız? Stok, gelecekte oluşacak veya oluşabilecek gereksinimlere karşı genellikle depolarda bulundurulan malzemeler için kullanılan terimdir. Stok, tedârik zinciri yönetiminin çeşitli aşamalarında (tedârikçiüretici-dağıtıcı-perakendeci-müşteri) önemli rollere sahiptir ve en temel amacı, belirsizliğe karşın tampon görevi üstlenmektir. 4

5 Neden Stok Tutarız? Stok, üretim hızı ile tüketim hızının farklılaştığı zaman oluşur. Stok yapmamak için hızları eşitlemek gerekir. Ancak teknolojik (En Az Üretim Miktarı vb.) ve Ekonomik (Ölçek Ekonomisi, Ambalaj Büyüklüğü vb.) gereklilikler talepten fazla arz gerektirebilir. Dolayısıyla bir üründen bir partide yapılması gereken en az miktar talepten fazla olabilir, bu da stok oluşturur. 5

6 Neden Stok Tutarız? Firmaların mâliyet kalemleri arasında en önemlilerinden biri de stok mâliyetleridir. Birçok firma Just in time diye anılan Tam zamanında sıfır stoklu çalışmaya odaklanmıştır ancak Tedârik Zinciri boyunca yer alan şirketlerin coğrafî olarak ayrı yerlerde konumlanmış olmalarından dolayı, zaman ve yer kullanımını sağlayabilmek için stok tutulur. 6

7 Neden Stok Tutarız? Şirketlerin stok bulundurma nedenleri şunlardır: Satınalma, üretim ve nakliyede ölçek ekonomisinden yararlanmak. Üretim ve satış için sürekli bir kaynak bulundurmak. Üretim ve nakliyedeki değişkenlikler çerçevesinde arz ve talep arasındaki eşgüdümü sağlamak. Değişen pazar koşullarına (mevsimsellik, talep dalgalanmaları, rekâbet vb.) uyum sağlamak, talep belirsizliklerine karşı önlem almak. 7

8 Neden Stok Tutarız? (devamı) Ürünlerin fiyatlarındaki belirsizlikler veya dalgalanmalar nedeniyle stok tutmak. İstenilen müşteri hizmet düzeyi (sipâriş karşılama oranı) ile orantılı en düşük toplam lojistik mâliyete ulaşmak. Kalite, arıza vb. sorunlar nedeniyle oluşan üretim hızındaki değişmelere karşı önlem almak. Üreticiler ile tüketiciler arasındaki zaman ve yer farklılıklarını ortadan kaldırmak. 8

9 Neden Stok Tutarız? (devamı) Üreticilerin ve müşterilerin tam zamanında felsefesine uygun sistemlerini desteklemek. Müşterilere her sipârişte tek ürün yerine ürünlerin bir karışımını göndermek. Atık veya geri dönüşümlü malzemelerin geçici olarak bekletilmesini sağlamak. 9

10 Neden Stok Tutarız? Depolar temelde stok bulundurma gereksiniminden dolayı zorunlu olarak oluşmaktadır. Özetle depolama bir tercih değil zorunluluktur. Depolama için belli bir yatırım ve işletme gideri sözkonusudur. Ürünler önceden üretilip depolanmadığı zaman, talep hızı üretim hızını geçebilecek ve satış kaybını da beraberinde getirecektir. 10

11 Neden Stok Tutarız? Depoda olması gereken en az stok miktarı, talep ve tedârik süresindeki belirsizliklere karşı tutulan miktardır. Bu, aynı zamanda bir alt sınır değeridir. Depoda olması gereken en fazla stok miktarı ise, depo büyüklüğünü belirleyen değerdir. Bu da, aynı zamanda bir üst sınır değeridir. Depo hacmi, ekonomik açıdan kabul edilebilir en yüksek gereksinimi karşılayabilir durumda olmalıdır. Optimum stok değer, bu iki sınır arasında yer alır. 11

12 A Ürünü Yaz Sarfiyatı= 40 adet/gün Kış Sarfiyatı= 20 adet/gün Paletteki adet= gün 20 gün STOK-DEPO GEÇİŞİ 10 gün KAÇ PALET GÖZÜ? B Ürünü Yaz Sarfiyatı= 60 adet/gün Kış Sarfiyatı=20 adet/gün Paletteki adet= gün 12 gün 4 gün C Ürünü Yaz Sarfiyatı=10 adet/gün Kış Sarfiyatı=30 adet/gün Paletteki adet=40 D Ürünü Yaz Sarfiyatı=20 adet/gün Kış Sarfiyatı=30 adet/gün Paletteki adet=15 60 gün 10 gün 40 gün 20 gün 6 gün 2 gün 12

13 Depo Kavramı Depo; tedârik zinciri içinde, malzemelerin, çeşitli amaçlarla ve değişik dönemlerde kullanılmak üzere korunması ve stoklanması amacıyla istiflendiği, saklandığı ve malzeme tipine göre tasarlanmış, farklı boyutlarda ve özelliklerde olabilen, kapalı veya açık alandır. Depolar, geleneksel yönetim anlayışında salt ürünlerin saklandığı yerler olarak algılanırken, günümüzün tedârik zinciri yönetimi anlayışında satışa destek yerler olarak görülmektedir. 13

14 Depo Kavramı Depolar, genellikle korumaktan çok bir akış noktası hâline gelmektedir. Çünkü firmaların artık stok hakkında bilgi vermek, küçük miktarlı sevkiyat ve depoyu birleştirme amaçlı kullanma eğilimleri artmaktadır. Ürünlerin zamana bağlı taleplerine uygun bir şekilde boşaltma ve yükleme işlemleri arasındaki zaman diliminde bekletildikleri, korumalı bir alandır. 14

15 Depo Kavramı Depolar, malzeme tedârikinden ürün sevkiyatına kadar olan faaliyetler dizisinin sürekli olarak gerçekleştirilmesinde önemli rol oynarlar. Dolayısıyla depo, satıcı-alıcı arasında önemli bir bağlantıdır. Depolar, firmalar için üretimde sürekliliği, pazara zamanında ürün yetiştirmeyi, dolayısıyla pazarda rekabet edebilmeyi sağlamaktadır. Depolar; üretim, dış ticaret, satış, distribütör, toptancı, nakliye, lojistik ve perakende şirketleri ile devlet kurumları tarafından kullanılabildiği için, depo yerine antrepo, dağıtım merkezi, silo, tank, ardiye vb. kavramlar da kullanılabilmektedir. Ancak bunların her biri farklı anlamlar taşırlar. Depo daha genel bir kavramdır. 15

16 Depo Kavramı Depo, salt daha sonra kullanmak veya sevk etmek üzere ürünleri koyduğumuz bir yer olmayıp, lojistik bakış açısıyla en düşük mâliyetle, istenilen müşteri hizmet düzeyini gerçekleştirmede önemli bir yere sahiptir. Depolar birer mâliyet kaynağı olsalar da, ürünlerin bulunabilirliği için büyük önem taşıyan tesislerdir. Dolayısıyla mal ve hizmet üreticileri ürünlerinin bulunabilirlik oranını yükseltmek, hedeflenen müşteri hizmet düzeyine ulaşabilmek için çeşitli bölgelerde, çeşitli kapasitelerde depo kullanmaktadırlar. 16

17 Depo Kavramı Bunun yanında lojistik şirketleri de benzer şekilde kendi hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek için depo kullanmaktadırlar. Depolar; elleçleme, yükleme/boşaltma, koruma, aktarma yer ve ekipmanları ile idarî birim alanlarına sahip, tek veya çok katlı olabilirler. Çok katlı depolar, genellikle depo taban alanının az olduğu durumlarda depo kapasitesini arttırmak amacıyla kullanılırlar. Bu tip depolarda, asansör ve elevatör gibi düşey taşıyıcılar önem kazanır. 17

18 Depo Kavramı Depolarda manuel, yarı otomatik ve tam otomatik sistemler kullanılabilir. Eskiden depo kavramından, içine az veya çok sayıda ürün veya hammaddenin saklandığı, korunduğu yerler anlaşılırdı. Depo kayıtları çoğunlukla elle yürütülürdü. Bu kayıtlara göre var gözüken bir malın depoda bulunmayışı veya kayıtlarda yok gözüken bir malın fiziksel olarak bulunması durumları ile karşılaşılırdı. Ürün bulunana dek geçen süre içerisinde zaman kaybı ya da raf ömrü dolmasından dolayı hurdaya ayırma gibi olaylarla karşılaşılırdı. Bu nedenle sıklıkla sayım yapmak gerekirdi. 18

19 Depo Kavramı Günümüzde ise depolardaki manuel faaliyetler olabildiğince sınırlandırılmakta, izlenebilirlik artmakta ve otomasyona dayalı yönetime geçilmektedir. Otomasyona geçilmesi sonucunda; işçilik giderleri azaltılmakta, süreçlerin hızları arttırılmakta, hata oranları azaltılmakta, optimizasyon sağlanmakta, yeni yazılımlar ve barkod, RFID gibi otomatik tanımlama sistemleri kullanılmaktadır. 19

20 Depolama Kavramı Depolama gereksinimi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Başlangıçta amaç, temel gereksinim maddelerinin, olumsuz çevre ve iklim koşullarından korunmasıydı. Çok sayıda tüketim malının üretildiği ve pazarlandığı günümüzde ise işletmeler, üretime giren hammaddenin veya üretimden çıkan yarı ürün ve ürünün taşınması sırasında bilgi eksikliklerinden doğan zararları en aza indirgemek istemektedirler. O nedenle artık her saniye değer kazanmıştır. Kalite sistemlerinin Türkiye de uygulamaya alınması ile depolama alanlarında da olumlu bir değişim süreci başlamıştır. 20

21 Depolama Kavramı Depolama; belirli nokta(lar)dan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli noktaya/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. İşletmelerin üretim sürecinde kullanacakları hammade, bileşen, yardımcı malzemeler ile bakım-onarım sarf malzemeleri ve yedek parçaların stoklanması ve yönetilmesine malzeme depolama, üretim sonrasında bitmiş ürünlerin stoklanması ve bu stokların yönetilmesine ise ürün depolama denilmektedir. Depolama fonksiyonunun gereksinimleri, ürün özelliklerine ve ürünlerin konumlandığı sektörün yapısına göre değişmektedir. 21

22 Depolama Kavramı Bu kavram; depolardaki ve dağıtım merkezlerindeki tüm işlevleri içerir. Depolanan malzemelerin çoğu, depolarda; mal kabul, istifleme/yerleştirme, toplama ve sevkiyat olmak üzere dört şekilde elleçlenmektedir. Tedârik Zincirinde önemli bir mâliyet kalemi olan depolama, hareket hızı sıfır olan bir taşımadır (Saatte sıfır kilometre taşıma). 22

23 Depolama Kavramı Depolama, müşteriler için zaman ve yer yararı sağlayan ve katma değerli hizmetler sunan bir fonksiyondur. Deponun zaman yararı, ürünlerin kullanım zamanı gelinceye kadar uygun ve güvenli koşullarda korunmasını, yer yararı ise, müşterilerin ürünlere uygun teslim süresi içinde kolayca erişebilmesini sağlayan mekânları ifâde eder. Bu şekilde fiziksel dağıtımın ekonomik güvenilirliği, teslim zamanının iyileştirilmesi ve talebe hızlı tepki verilmesi olanaklı duruma gelir. Lojistik yararları ise; nakliye masraflarından tasarruf yapmak üzere taşımaların konsolidasyonu (birleştirilmesi) ve farklı tedârikçilerden gelip aynı müşteriye gidecek ürün karmalarının hazırlanmasıdır. 23

24 Depolama Kavramı Ürüne ait son işlemlerin bekletilerek depolarda yapılması (erteleme postponement) olanağını sağlar. Tersine lojistik faaliyetlerini kolaylaştırır. Depolarda; hafif montaj, kitting, demontaj, mal bölme, birleştirme, etiketleme, paketleme vb. hizmetler, katma değerli hizmetler olarak adlandırılır. Şirketin salt lojistik operasyonlarına ve bunların mâliyetine değil, genel performansa ve mâliyete de etki eder. 24

25 Depolama Kavramı Günümüzde rekâbet ve müşteri odaklılık artmakta, depo ölçekleri büyümekte, kent dışına gidilmekte, yeni ekipmanlar kullanılmakta, alanı verimli kullanmak önem kazanmakta, daha fazla ürün çeşidi elleçlenmekte, daha sık (toplam sipâriş sayısı fazla) ve daha küçük miktarlı sipâriş partisi sevkiyatları gerçekleştirilmekte (palet bazından koli hattâ adet bazına inilmekte), daha fazla ürün (SKU) ve katma değerli hizmet talebi oluşmakta, gerçek zamanlı bilgi gereksinimi (izlenebilirlik) artmakta, daha fazla iade işlemi olmakta, sipâriş çevrim (işlem) süreleri kısalmakta, daha az hata marjlarına izin verilmektedir. Tüm bunlar depolamanın önemini arttırmaktadır. 25

26 Depolama Kavramı Depolamanın başlıca 3 temel fonksiyonu vadır: Hareket, Stoklama ve Bilgi Transferi. Hareket kapsamında mal kabul, yerleştirme, mal aktarma/transfer, toplama, çapraz sevkiyat ve sevk eylemleri gerçekleştirilir. Stoklama, malzemenin özelliklerine uygun olarak saklanması/korunması dır. Yarı kalıcı olarak nitelenebilecek stoklama şekli, güvenlik stoğu veya mevsimsel stoklar için yapılır. 26

27 Depolama Kavramı Bilgi Transferi ise ilk iki işlevi birleştiren önemli bir depolama fonksiyonudur. Stok, depo içi hareketler, depo içi lokasyonlar vb. bilgiler, yöneticilere gereken şekilde sunularak, zamanında ve doğru kararlar vermeleri sağlanır. Stok düzeylerinde, ürün girişlerinde, stok tutma lokasyonlarında, inbound ve outbound sevkiyatta, müşteri verilerinde, depolama alanı kullanımları ve personel hakkında bilgi depo operasyonlarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Firmalar kağıt işlemlerini azaltmak istemelerine rağmen hâlâ işlemlerin büyük bir kısmı, kağıt üzerinde gerçekleşmektedir. Elektronik Veri Değişimi (EDI) ve 27 barkodlama sâyesinde bu bilgi transferinin doğruluğu ve hızı artmıştır.

28 1.2. Depo Yönetiminin Amaçları Esneklik Mâliyet Zaman Hız 28

29 Temel Amaç Temel Amaç, deponun etkin ve verimli yönetimi, diğer bir deyişle, malın depolanması ve dağıtılması işleminin en kısa sürede ve en az hatayla yapılmasıdır. Bu çerçevede diğer amaçlar aşağıda belirtilmiştir: 29

30 Diğer Amaçlar En az alanda/hacimde en fazla depolamayı gerçekleştirmek (Depo kapasitesinin verimli kullanımı) SADECE YATAYA (ZEMİN) DEĞİL... DİKEYE (YÜKSEKLİK) DE BAK 30

31 Diğer Amaçlar (devamı) Depo ekipmanlarını verimli kullanmak İşgücünü verimli kullanmak, görev atamalarını en etkin şekilde yapmak, elemanların erişim sürelerini (travel time) azaltmak ve bu amaçla en uygun yerleşimi gerçekleştirmek Depo yerleşim ve iş plânına uygun hareket etmek Elleçlenen ürün çeşidini (SKU) ve miktarını arttırmak Mâliyetleri düşürmek (Depo işletmesi açısından kârlılığı arttırmak) 31

32 Diğer Amaçlar (devamı) Sipâriş verilmesi durumunda, stok elde bulundurma mâliyetlerini azaltmak Talepleri hızla karşılamak (Hızlı toplama, sipâriş işleme süresinin düşürülmesi) Fire ve kayıp oranlarını azaltmak (Depolanan ürünün korunmasını sağlamak) Depo süreçlerinin otomasyon düzeylerini arttırmak Veri güvenilirliğini arttırmak (Fiziksel stok tâkibi) 32

33 Diğer Amaçlar (devamı) İzlenebilirliği sağlamak Hatasız sevkiyat yapmak (Sevkiyat doğruluğunu arttırmak) Depo varlıklarını ve ürünleri korumak (Etkin güvenlik) Değişen lojistik işlemlere uyum sağlamak (Katma değerli işlemler) Yasal düzenlemelere uymak Malzeme akışını (streamline) iyileştirmek Lokasyonlar arası malzeme ikmâlini zamanında gerçekleştirmek Tüm malzemelere erişilebilirliği en üst düzeye çıkartmak 33

34 1.3. Tedârik Zinciri, Lojistik ve Depo İlişkileri 34

35 Tedârik Zinciri ve Yönetimi Tedârik Zinciri; bir ürünün ilk maddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedârikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve lojistikçilerden oluşan bir bütündür. Tedârik Zinciri Yönetimi [1]; tedârik zincirinin ve bu zincir içinde yer alan tüm şirketlerin uzun vâdeli performanslarını arttırmak amacıyla, sözkonusu şirketlere ait işletme fonksiyonları ve plânlarının, zincirdeki tüm şirketleri içerecek şekilde, sistematik ve stratejik eşgüdümüdür (CSCMP). 35

36 Tedârik Zinciri ve Yönetimi Tedârik Zinciri Yönetimi [2]; hedeflenen müşteri hizmet düzeyini en düşük mâliyette karşılamak, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru yerde mal üretimi ve dağıtımını sağlamak üzere tedârikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendecileri en verimli şekilde bütünleştiren bir yaklaşımdır (Simchi-Levi, D., P. Kaminsky and E. Simchi-Levi, 2003). 36

37 Tedârik Zinciri (Big Picture) Tedârikçiler Distribütörler Tüketiciler Üreticiler Perakendeciler MALZEME, BİLGİ ve PARANIN AKIŞI SATICI MALZEME BİLGİ ALICI PARA 37

38 Tedârik Zinciri ve Depolar Ticarî işletmelerin stok mâliyetlerinin düşürülmesi ve malların hedef pazara zamanında sunulması, dikkate alınması gereken noktalardır. Bu çerçevede depolama, firmaların içinde bulundukları tedârik zinciri boyunca stratejik bir süreç oluşturmaktadır. Depolar, bir tedârik ağında yer alan tedârikçiler, üreticiler, distribütörler ve müşteriler arasındaki önemli bağlantı noktalarıdır. Tedârik zinciri üzerindeki mal hareketinin çeşitli nedenlerle durduğu bir zincir halkası olan depolar, zincirdeki akışın düzenli duruma getirilmesinde bir araç görevi görürler. 38

39 Tedârik Zinciri ve Depolar Depolar birer mâliyet öğesidir, ancak kendisinden önceki ve sonraki operasyonlarda ekonomiklik ve verimlilik yaratarak, tedârik zincirinin optimizasyonunu sağlamaları açısından vazgeçilmezdir. 39

40 Tedârik Zinciri ve Depolar Tedârikçiler Depo Üretici Dağıtım Deposu Depo Tüketiciler Perakende Deposu 40

41 Lojistik ve Lojistik Yönetimi Lojistik; taşımacılık, depolama, paketleme ve katma değerli işlemlerden oluşan fiziksel akış ile gümrük, sigorta, gözetim, stok yönetimi ve sipâriş yönetiminden oluşan hizmet akışıdır. Lojistiğin 7 doğrusu Ürün Mâliyet Miktar Lojistik Yönetimi; Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolünü içeren tedârik zinciri süreci aşamasıdır (CSCMP). 41 Müşteri Zaman 7 Doğru Yer Şekil

42 Şirketlerin Lojistik Süreçleri Lojistik Girdileri Lojistik Çıktıları Tesis ve Donanımlar İnsan Kaynakları Bilgi Kaynakları Finansal Kaynaklar Tedârikçiler LOJİSTİK YÖNETİMİ Plânlama Uygulama Kontrol Doğru Ürünün Doğru Yere Doğru Miktarda Doğru Zamanda En Düşük Mâliyetle Doğru Şekilde Hasarsız teslimi Tedârik (Inbound) Lojistiği Üretim Lojistiği Sevkiyat (Outbound) Lojistiği Müşteriler Tersine Lojistik Tersine Lojistik 42

43 Lojistik ve Tedârik Zinciri Farkı Tedârikçi Tüketici Müşteri/Tedârikçi Müşteri/Tedârikçi Üretim Üretim Üretim Lojistik Lojistik Lojistik Lojistik Lojistik Lojistik Bilgi Ürün Nakit Tüketicinin hizmet gereksinimi, tedârik zincirini belirler. 43

44 Temel Lojistik Faaliyetler Sipâriş Yönetimi DEPOLAMA Taşımacılık Sigorta Stok Yönetimi LOJİSTİK Paketleme ve Katma Değerli İşler Muayene/ Gözetim Gümrük 44

45 Lojistik ve Depolama Lojistik hareketlerinin zamanında ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, malın niteliğine ve niceliğine göre güvenli bir şekilde istiflenmesi, depolanması ve bilgisayar desteği ile kayıt altına alınması gerekmektedir. Depolama fonksiyonu, kapıdan kapıya teslim ve tedârik zinciri yönetimi anlayışının önemli halkalarından biridir. Lojistik hizmet sağlayıcılar, lojistik faaliyetlerini yürütürken, mal sevkiyatında, malların konsolidasyonu (birleştirilmesi) vb. işlemler için depolara gereksinim duyarlar. 45

46 Lojistik ve Depolama Depo Yönetimi ayrı bir uzmanlık alanı olarak gelişme göstermiş ve lojistik faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. Depolama, hammadde, yarı ürün ve bitmiş ürünleri, başlangıç ve tüketim noktalarında ya da bunların arasında stoklayan ve yönetime stoklanan ürünler hakkında bilgi veren lojistik sisteminin ana faaliyetlerinden biridir. 46

47 Lojistik ve Depolama Klasik anlayışa göre depolama, arz ve talebi dengeleyen ve ürünlerin saklandığı bir yer olarak kabul edilir. Bu da ürünlerin kaybına, hasarlanmalara ve gecikmelere neden olabilir. Teknolojinin gelişmesi, depolama gereksinimlerini de en aza indirmiştir. Buna karşın, farklı ürünler için hızlı ve ekonomik stok ikmâli bakımından özellikle toptancı düzeyinde depolama gereksinimi artmış ve klasik depoculuk anlayışı, yerini dağıtım depoculuğu na bırakmıştır. 47

48 Lojistik ve Depolama Dağıtım depoculuğu bir lojistik sistem içinde yer alan ve amacı müşterilere en düşük mâliyetle, istenen müşteri hizmet düzeyini sağlamak olan, ürün akışına ağırlık veren bir mekândır. Önemli olan ürünlerin stokta bekleme süresini azaltmak, diğer bir deyişle stok devir hızlarını arttırmaktır. 48

49 Lojistik ve Depolama Lojistik faaliyetler sonucu oluşan mâliyetleri beş ana başlık altında toplayabiliriz: 1. Sipâriş Çevrim Mâliyeti 2. Depolama Mâliyetleri 3. Stok Mâliyetleri 4. Taşıma Mâliyetleri 5. Genel Yönetim Giderleri Depolama mâliyetleri, toplam mâliyet içinde ikinci sırada yer alan önemli bir kalemdir. 49

50 Depolama Kararları Depolama kararları stratejik, taktik ya da operasyonel olabilir. Stratejik düzey depo tasarımı çalışmaları temel olarak teknik (süreç akışı, ana sistemler) ve ekonomik (en az yatırım veya operasyonel mâliyetler) olarak depoların performanslarına odaklanmaktadır (Rouwenhorst ve diğ., 2000). Stratejik kararlar, lojistik kaynaklarının dağıtımı ile ilgilenir ve genellikle uzun dönemli ve proje çalışması şeklindedir. 50

51 Depolama Kararları Stratejik kararlar kapsamında yer alan çalışma konuları şunlardır: Depo tasarım metodolojisinin belirlenmesi Depoların veya dağıtım merkezlerinin yerlerini belirleyen lojistik ağ tasarımı çalışması, Depo yeri seçimi, yerel küçük depoların bir bölgesel dağıtım merkezi çatısı altında toplanması Depolama kapasitesinin(palet, vd) belirlenmesi (sizing) Depo yerleşiminin(en, boy, yükseklik) belirlenmesi (dimensioning) Otomasyon düzeyinin (Manuel, Mini-Load, AS/RS) belirlenmesi Raf dışı taşıma sisteminin (manuel, konveyör, vd) belirlenmesi 51

52 Depolama Kararları (devamı) Depo ve/veya depoların; firma özkaynaklı olarak, kiralama ve finansal kiralama yolu ile veya bunların farklı kombinasyonlarından hangisi ile sahiplenileceği Depolama faaliyetlerinin dış kaynak (3. parti lojistik hizmet sağlayıcı) kullanımına verilmesi 52

53 Depolama Kararları Alınan stratejik kararlar doğrultusunda ekipman seçimi, organizasyon yapısı, insangücü plânlama vb. gibi orta vâdeli konular, taktik kararlar kapsamında değerlendirilir. Taktik kararlar kapsamında yer alan çalışma konuları şunlardır: Ekipman seçimi Depolama yönteminin (statik-tahsisli, dinamik-tesadüfi) seçimi Organizasyon yapısının belirlenmesi Kaynak (insangücü, ekipman, vd.) plânlama Sipâriş toplama(sipariş, parti, bölgesel, market bazı, vd) yöntemleri 53

54 Depolama Kararları Operasyonel kararlar, lojistik performansının gerçekleştirilmesi ve kontrolü ile ilgili kararlardır. Bu kararlar genellikle kısa süreli ve rutin olup, işgücü ve ekipman operasyonları ile ilgilidir. Lojistik sistemin performansı ve eşgüdümü odaklı kararlar genellikle operasyonel bazlıdırlar. Örneğin depo yöneticisinin depo elemanlarına iş dağıtımı, operasyonel bir karardır. 54

55 Depolama Kararları Operasyonel kararlar kapsamında yer alan çalışma konuları şunlardır: Mal kabul ve sevkiyat Parti oluşturma (batching) Ayırma/sınıflandırma (sorting) Bekleme (dwell) noktası belirlenmesi Otomatik depo (AS/RS) işletimi Depolama, rotalama ve sıralama 55

56 1.4. Deponun Şirket Organizasyonundaki Yeri 56

57 Deponun Şirket Organizasyonundaki Yeri GENEL MÜDÜR SATIŞ / PAZARLAMA TEDÂRİK ZİNCİRİ MALÎ-İDARÎ İŞLER ÜRETİM DİĞER 57

58 Deponun Şirket Organizasyonundaki Yeri (Hizmet Alan Kuruluşlar için) TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİCİSİ YURTİÇİ TEDÂRİK TALEP ve ARZ PLÂNLAMA SİPÂRİŞ YÖNETİMİ PAKETLEME DEPOLAMA DIŞ TİCARET OPERASYON MALZEME DEPOLAMA ve İÇ LOJİSTİK ÜRÜN DEPOLAMA ve DIŞ LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT 58

59 1.5. Depolanan Malzeme Türleri 59

60 Malzemelerin Sınıflandırılması Kullanılabilir cisimler yapmak amacı ile doğal ya da yapay olarak üretilmiş maddelere malzeme denir. Malzemeler Katı, Sıvı ve Gaz olmak üzere üç temel gruba ayrıştırılabilir. Depo personeli, malzemeler hakkında yeterli bilgiye (Üretimde yapılan işlemler, ilgili teknik terimler, ölçme yöntemleri, yaygın hatalar ve malzemelerin gerçekte nerelerde kullanıldığı vb.) sahip olmak durumundadır. Özellikle malzemeyi kontrol yetkisi varsa bu daha önemlidir. Depo tasarımı ve yönetiminde, depolanacak malzemelerin tanımları iyi yapılmalıdır. 60

61 Malzemelerin Sınıflandırılması Maddeler; hâl (katı-sıvı-gaz), karakteristik özellikler ve miktar olmak üzere üç ana ölçüte göre dikkate alınırlar. Depolanacak mallar, kurulacak depolama sisteminin tasarım özelliklerinin saptanmasında ve yapı türünün belirlenmesinde en önemli rolü oynarlar. 61

62 Malzemelerin Sınıflandırılması Malzemeler aşağıdaki şekillerde de sınıflandırılabilmektedir: 1) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı 2) Kuru, soğuk ve donuk (örneğin gıda maddeleri) 3) Dökme (yığma) ve parça (tane hâlinde) 4) Gümrüklü ve gümrüksüz Depolamaya konu olan ürünler fiziksel, kimyasal ve ticarî özellikleri bakımından hassasiyet gerektirir. 62

63 Malzemelerin Sınıflandırılması GTİP, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu nun kısaltmasıdır. Ülkemizde, genel olarak tarife cetvelinin yerine kullanılan GTİP, aslında Gümrük Tarife Cetveli nde 12 li koda verilen addır. Tüm dünyada, her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem oluşturmaktadır. Resmi adı Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) olan Armonize Sistem, uluslararası ticarete konu olan tüm mallar için kullanılan uluslararası bir ticarî sınıflandırma sistemidir. Armonize Sistem de ticarete konu tüm ürünler belirli bir mantık ve sistematik çerçevesinde sınıflandırılmıştır. 63

64 Malzemelerin Sınıflandırılması Uluslararası düzeyde Armonize Sistem ile ilgili düzenlemeler, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılmaktadır. Türkiye de, dar anlamada Armonize Sistem, geniş anlamda ise tarife cetveli ile ilgili sorumlu kurum Gümrük Müsteşarlığı dır. Dünya da yaklaşık 200 ülke ve ekonomi bu sistemi kullanmaktadır. Gümrüklerde, ürünler bu kodlar üzerinden kayıt altına alınmaktadır. Her bir eşya/eşya grubu için bir GTİP bulunmaktadır. Ticarete konu olan eşyalar gümrükte işlem görürken, bu kodlar üzerinden işlem görmektedir. 64

65 GTİP Sınıflandırması Canlı hayvanlar, hayvansal ürünler Bitkisel ürünler Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler Mineral maddeler Kimya sanayii ve buna bağlı sanayi ürünleri Deriler, köseleler, kürkler ve bu maddelerden mamül eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamül eşya (ipek böceği guddesi hariç) 65

66 GTİP Sınıflandırması (devamı) Plastik ve ürünleri, kauçuk ve ürünleri Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; mantar ve mantardan mamül eşya; hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamüller; sepetçi ve hasırcı eşyası Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya kağıt ve karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar; kağıt, karton ve mamülleri Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamül eşya Ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kemerler, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı; hazırlanmış tüyler ve bunlardan mamül eşya; yapma çiçekler; insan saçından mamül eşya 66

67 GTİP Sınıflandırması (devamı) Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya; seramik ürünleri; cam ve cam eşya Tabii inciler veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamül eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar Adi metaller ve adi metallerden eşya Makinalar ve mekanik aygıtlar; elektrik malzemeleri: bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve kaydedilen sesi yeniden vermeye özgü aygıtlar, televizyon görüntü ve ses kaydedicileri ve kaydedilen görüntü ve sesi yeniden vermeye özgü aygıtlar, bunların aksam, parça ve teferruatı Nakil vasıtaları 67

68 GTİP Sınıflandırması (devamı) Optik alet ve aygıtlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve aygıtları, tıbbî veya cerrahî alet ve aygıtlar; saatçi eşyası; müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı Muhtelif mamül eşya Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar 68

69 ADR Sınıflandırması ADR Konvansiyonuna göre tehlikeli maddenin tanımı şöyledir: Tehlikeli maddeler; doğaları, özellikleri, durumları itibari ile taşımacılık ile bağlantılı olarak; genel güvenliği ve düzeni, toplumu, yaşam kaynaklarını, hayvanları ve bitkileri tehlikeye düşürebilecek olan maddelerdir. Bu Konvansiyon kapsamında yapılan tehlikeli madde sınıflandırması aşağıdadır: 69

70 ADR Sınıflandırması (devamı) Sınıf 1- Patlayıcı Madde ve Nesneler Sınıf 2.1- Yanıcı Gazlar Sınıf 2.2- Yanıcı ve Zehirli Olmayan Gazlar Sınıf 2.3- Zehirli Gazlar Sınıf 3- Yanıcı Sıvı Maddeler Sınıf 4.1- Yanıcı Katı Maddeler Sınıf 4.2- Kendi Kendine Yanan Maddeler Sınıf 4.3- Su İle Temasında Yanıcı Gaz Çıkaran Maddeler Sınıf 5.1- Yakıcı (oksitleyici) Maddeler Sınıf 5.2- Organik Peroksitler (2007 de yılında değişmiştir. Alt sarı/ üst kırmızı ve ortada alev) Sınıf 6.1- Zehirli Maddeler Sınıf 6.2- Bulaşıcı Maddeler Sınıf 7- Radyoaktif Maddeler Sınıf 8- Aşındırıcı Maddeler Sınıf 9- Farklı Tehlikeleri Olan Madde ve Nesneler [6] 70

71 Özel Koruma Önlemleri Gereken Ürünler Özel koruma önlemleri alınması gerekebilecek malzeme türlerine örnekler şunlardır: Çimento Kereste Metal Lastikler Tarım ürünleri Makinalar Donanım Tekstil malzemeleri İlaç Gıda 71

72 Malzeme Türleri-Depolama İlişkisi Çimento: Çimento ıslanınca veya nemlenince katılaşır. Bu nedenle kuru, ısıtmalı binada ve döşemeden yukarıda korunmalıdır. Çünkü ısıtılan bir binada dahi beton düşemede oluşan buharlaşma zarara neden olabilir. Çimento normalde sağlam kağıt torbalarda korunur. Ancak açıkta korunuyorsa daha çok ilgi gerektirecektir. 72

73 Malzeme Türleri-Depolama İlişkisi Kereste: Kereste ıslandığında bozulmaya elverişli duruma gelir ve pek çok mantarın ve bakterinin yerleşmesine neden olur. Kesilmiş kereste en iyi şekilde kapalı yerlerde veya kenarları açık üstü kapalı yerlerde korunur. Tahtalar üst üste konarak depolanmamalıdır. Aralarına parçalar konularak hava dolaşımı sağlanmalıdır. 73

74 Malzeme Türleri-Depolama İlişkisi Metal: Tüm metallar az veya çok paslanmaya mâruz kalırlar. Özellikle demir ve çelik, bundan daha fazla etkilenirler. Eğer uzun süre depolanacaklar ise, özellikle parlak kaplamalı çelik barlar ve açıkta korunan metaller; yağ, gres veya bu tip koruyucu maddelerle kaplanmalıdır. Buna istisnâ olarak dökme demir vardır. Dökme demir, açığa yaşlanma amacıyla konulur, bu sâyede iç yapısının dengeli duruma gelmesi sağlanmış olur. Bu durumda dış yüzeyin uğradığı paslanmanın önemi yoktur. 74

75 Malzeme Türleri-Depolama İlişkisi Lastikler: Eğer lastikler üst üste konulmuş yığınlar olarak korunuyorsa, oluşan ağırlık ile alttakilerin yapısı bozulabilir. Bu nedenle bu tür uygulamadan kaçınılmalıdır. Lastikler dişleri üzerinde dik olarak uygun şekilde düzenlenmiş katlar hâlinde korunmalıdır. Çok fazla sıcaklık, plastik vb. malzemeye zararlıdır. Lastikler bu nedenle ısıtıcı ve radyatörlerden uzak tutulmalıdır. 75

76 Malzeme Türleri-Depolama İlişkisi Tarım Ürünleri: Çeşitli sebzeler, hasat zamanı arasındaki uzun sürede depolanmak zorunda olabilir. Eğer gerekli özen gösterilmezse küflenebilir veya çürüyerek haşerâtın zararına mâruz kalabilir. Kutulanmış sebzeler kuru tutulmalı ve ilaçlanmalıdır. Bu ilaçlama, haşerât ve bozulmaya karşı olmalıdır. Bâzı durumlarda bu işlem; raftan indirme, ilaçlama ve rafa koyma aşamalarını da içerebilir. 76

77 Malzeme Türleri-Depolama İlişkisi Makinalar ve Donanım: Eğer makina veya pahalı donanımın belirli bir süre korunması gerekiyorsa, bozulmalarını önlemek için bunların tümüyle hava geçirmez, uygun bir plastik ambalaja konulması gerekir. Parlak bakırın polietilen çantalarda korunması buna örnek olarak verilebilir. 77

78 Malzeme Türleri-Depolama İlişkisi Tekstil Malzemeleri: Tekstil ürünlerinin en önemli sorununun güvelenme olduğu bilinmektedir. Ayrıca ıslanınca çürümesi de olasıdır. Bunları engellemek için güvelere karşı kimyasal ilaçlar kullanmak ve hava geçirmez paketlere koymak tavsiye edilebilir. Eğer kumaşlar top hâlinde korunuyorsa, bunları belirli aralıklarla açıp kontrol etmek gereklidir. 78

79 Malzeme Türleri-Depolama İlişkisi İlaç: İlaç malzemelerinin depolanması, GSP (Good Storage Practices: İyi Depolama Uygulamaları) ve GDP (Good Distribution Practices: İyi Dağıtım Uygulamaları) ile Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına tâbidir. Dolayısıyla sıcaklık ve nem kontrolü, bâzı ürünler için soğuk zincir uygulamaları, narkotikler için özel kilitli alanlar oluşturulması, karekod uygulamaları ve promosyon malzemesi desteği gerekir. Ayrıca yağmurlama sistemi, personelin periyodik sağlık kontrolü, deponun kolay temizlenebilir olması, FIFO kuralının uygulanması, kırılma riski olan ambalajlı ürünler (serum ve ampuller) için önlem alınması gerekecektir. 79

80 1.6. Depo Sınıflandırması 80

81 Depo Türleri Depolar, taşıdıkları niteliklere bağlı olarak, hammadde deposu, ürün deposu, yedek parça deposu, tekstil deposu, tehlikeli madde deposu, soğuk hava deposu ve antrepo gibi farklı türlere ayrılabilmektedir. Dolayısı ile faaliyet alanına bağlı olarak bir deponun işleyiş biçimi, özellikleri, teknoloji ve ekipman tercihleri ile yönetim anlayış ve uygulamaları, birbirinden farklı olmaktadır. 81

82 Depo Türleri Depolar aşağıdaki ölçütlere göre sınıflandırılabilir: İşletme fonksiyonuna göre Ürünün türüne ve özelliklerine göre Üretim sürecine göre Mülkiyet şekline göre Dış cephe tipine göre Saklama birimine göre Coğrafî konuma göre Otomasyon düzeyine göre Antrepolar 82

83 İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar 1. Geleneksel Depo (Warehouse): Fabrika veya satış mağazası içinde veya çok yakınında bulunan, ürünlerin çoğunlukla gereksinim ânına kadar uzun süre kaldığı tesistir. Îmalat ve satış destek amaçlıdır. Girişçıkış hareketleri düşük düzeydedir. Hammadde depoları, arşiv depoları, mevsimsel ürün depoları örnek olarak verilebilir. 83

84 İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar 2. Dağıtım Merkezi (Distribution Center): Müşterinin talep ettiği ürünleri, kısa sürede karşılamaya yönelik, dağıtım fonksiyonuna ve perakendeye destek amaçlı olarak kurulmuş büyük ölçekli, müşteri sipârişlerine göre hızlı, sık ve yoğun sevkiyatlara uygun bir tesistir. Çok çeşitli ürünleri içerir. Stoklar düşük düzeyde tutulur. Stok devir hızları yüksektir. Müşterilere toplu sevkiyat gerçekleştirmek üzere birden fazla firmadan gelen ürünlerden ürün karması hazırlanır ve sevkedilir. Ürünlere yönelik depolama, katma değerli işlemler, elleçleme, ambalajlama ve sevkiyat işlemleri yapılır. 84

85 İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar Dağıtım merkezine taşımalarda nakliye ölçek ekonomisi sağlanır. Âni talep değişikliklerine karşı kayıp satışı önler. Ürün hareketi, girişte palet bazında iken, çıkışta koli-kutu-kasa bazında gerçekleştirilir. Küçük perakendecilere ürün dağıtımına yönelik toptancı ve distribütör depoları da küçük ölçekli dağıtım merkezleri olarak tanımlanır. 85

86 İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar Depo-Dağıtım Merkezi Karşılaştırması Depo Dağıtım Merkezi Sipariş Miktarı Büyük Küçük Sipariş Sıklığı Seyrek Sık Stok Devir Hızı Düşük Yüksek Tedârikçi Sayısı Az Çok Hata Oranı Düşük Sıfıra yakın Dokümantasyon Kağıt Ağırlıklı Elektronik Paketleme Tipi Duruma göre Standart 86

87 İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar 3. Toplama Merkezi (Consolidation Center): Tedârikçilere yakın, üreticiye destek amaçlı tesistir. Stoklar düşük düzeyde tutulur. Stok devir hızları yüksektir. Farklı tedârikçiden alınan farklı ürünler birleştirilerek, üreticiye yönelik taşımalarda nakliye ölçek ekonomisi sağlanır. Farklı tedârikçilerden ürünlerin toplanması ile üreticiye küçük miktarlarda sevkiyat sağlanarak stok mâliyetleri düşürülür. Örneğin bir otomobil fabrikasının belli bir bölgeden gelecek, farklı tedârikçilere ait parçalar, bölgenin merkezî konumunda bulunan bir noktada konsolide edilerek otomobil fabrikasına gönderilebilmektedir. 87

88 İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar 4. Aktarma Merkezi (Hub): Genelde farklı taşıma modları (havayolu, karayolu) veya aynı taşıma modunda farklı araçlar (kamyon, kamyonet) arasında ürünlerin aktarıldığı, ürünlerin çok kısa süreli olarak kaldığı tesistir. Ürünlerin salt giriş (ürün kabul) ve çıkış (sevk) işlemlerinin yapıldığı çapraz sevkiyat (crossdocking) noktalarıdır. Genellikle ürünler ertesi güne kalmaz. Aktarım merkezleri arası taşıma mâliyetlerinden tasarruf ve aktarma merkezi bazında hızlı hizmet olanağı sağlanır. Tedârik zinciri içinde bir lojistik hizmet noktasıdır. En tipik örneği, kargo firmalarının kullandığı aktarma merkezleridir. Aktarma Merkezi Danzas.mpg Aktarma Merkezi Transoflex.mpg Aktarma Merkezi UPS.mpg 88

89 İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar 5. Sipâriş İşleme Merkezi (Order Fullfillment Center): Bireysel müşteri sipârişlerinin alınıp paketlendiği ve gönderildiği tesistir. Genellikle internet ve telefon üzerinden alınan sipârişlerin karşılandığı yerler olup, bireysel tüketicilerin taleplerini karşılamaya yöneliktir. Dolayısıyla çoğunlukla palet veya koli bazında değil; kutu veya adet bazında toplama yapılır. Elle toplamaya uygun, yüksek olmayan raflara sahip depolardır. Ürünü müşteriye ulaştırmada genelde kargo sistemi kullanılır. Sipariş İşleme Merkezi Wehkamp - Mail Order House.mpg 89

90 İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar 6. Terminal Depo: Büyük kapasitelere sahip, büyük ölçekli pazarların merkezî noktalarında çok sayıda üretici ve dağıtıcı şirket ile lojistik şirketlere bağımsız depo olarak hizmet veren tesistir. Bu tür depoların genel özellikleri şunlardır: 90

91 İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar 24 saat işletme olanağı Esnek (İsteğe göre değişebilen) kullanım alanları, yeterli depo yükseklikleri ve aks aralıkları, farklı depo tipleri, tek katlı yerleşim, yüksek zemin yük taşıma kapasitesi Yeterince manevra, park ve kullanım alanları ile yeterli yükleme rampası İdeal biçimde yerleştirilmiş ve düzenlenmiş ofisler A sınıfı depo ve ofis standartları Fiberoptik data altyapısı ve jeneratör Mükemmel ulaşım bağlantıları (karayolu, demiryolu, hava ve deniz yolları) 91

92 İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar Terminal Depo genel görüntüsü 92

93 Ürünün Türüne ve Özelliklerine Göre Depolar 1. Gıda Depoları: Gıdaların özelliklerine, işlenmiş ve/veya işlenmemiş hâllerine göre çok çeşitli sınıflarda olabilen depolardır. Sebze ve meyveden paketlenmiş ürünlere (bisküvi, şekerleme ve çikolata grubu, makarna vb.), tarım ürünlerine (bakliyat, tahıl, tütün vb.), hayvansal ürünlerden içecek gruplarına, kadar çok geniş bir yelpazede olabilmektedir. Sözkonusu ürünlerin özelliklerine göre sıcaklık ve havalandırma, raf sistemi, ürün giriş çıkış sıklığı ve büyüklüğü, temizlik, hijyen ve bakım gibi konulardan dolayı özel bina, donanım ve işletim ilkelerine sahip olan kapalı alanlardır. 93

94 Ürünün Türüne ve Özelliklerine Göre Depolar 2. Tehlikeli Madde Depoları: Tehlikeli madde sınıfına (yanıcı, patlayıcı, parlayıcı) giren katı-sıvı-gaz malzemelerin konulduğu ve can, mal ve çevre emniyeti konusunda özel güvenlik önlemlerinin sıkı sıkıya uygulandığı depolardır. Tehlikeli maddeler veya bir arada bulundukları maddeler için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren maddeler, ancak bu niteliklerine uygun depolara konulabilir. Kimyasal depolar örnek olarak verilebilir. 94

95 Ürünün Türüne ve Özelliklerine Göre Depolar 3. Soğuk Hava Depoları (Isı ve Nem Kontrollu Depolar) (Refrigerated Warehouses): Kapalı depoların özel bir türü olmakla birlikte, bağımsız bir sınıf altında düşünülmesi gereken depolardır. Ürünün raf ömrü ve ticarî değerini korumak amacıyla, bozulmasını önleyen, soğuk zincirin kırılmaması için sürekli ısı kontrolüne tâbi tutulan donuk (-18 C ve altı) veya soğuk kategorilerde hizmet verebilen depolardır. Tekstil ürünlerinde ise nem kontrolü önem arzetmektedir. 95

96 Ürünün Türüne ve Özelliklerine Göre Depolar Bu depolara; et, balık, süt, yoğurt, dondurma, sebze ve meyve, dondurulmuş gıda, bir kısım ilaç, fotoğraf kağıtları ve filmler gibi bozulabilir ürünlerin konulduğu depolar örnek olarak verilebilir. Nem kontrollu depolara ise tekstil depoları ve kürklerin saklandığı depolar örnek olarak verilebilir. 96

97 Ürünün Türüne ve Özelliklerine Göre Depolar 4. İlaç/Ecza Depoları: İlaç ve ıtriyat firmalarının ürünlerinin, sağlık kuruluşları ve eczanelere sevkedilmek üzere saklandığı depolardır. 5. Askılı Ürün Depoları: Ütülü ve dik durumda durması gereken, takım elbise gibi hazır giyim ürünlerinin askılara asılarak saklandığı ve elleçlendiği depolardır. 97

98 Ürünün Türüne ve Özelliklerine Göre Depolar 6. Akışkan Ürün Depoları: Kimyasallar, petrol ve türevleri, yağ gibi ürünlerin konulduğu depolar olup, ürünler sıvı veya gaz şeklinde olabilir. 7. Arşiv-Evrak Depoları: Evrak türü malzemelerin saklandığı ve kayıt altına alındığı, tarama, imhâ ve istatistiksel bilgi vb. hizmetlerinin verildiği depolardır. 98

99 99 özelliklere, farklı tasarıma ve farklı mimarîye sahip olabilmektedir. Ürünün Türüne ve Özelliklerine Göre Depolar 8. Ev ve Ofis Eşyası Depoları: Bu depoların özelliği, ev ve ofis eşyaları (mobilya vb.) için yapılmış olmasıdır. Ticarî eşyadan ziyade, kişisel eşyaların depolanması için kullanılmaktadır. Eşyalar, geçici koruma amaçlı olarak bir zaman dilimi boyunca bu depolarda tutulur. Bu depolarda başlıca üç çeşit depolama seçeneği sözkonusudur. Genelde ev ve büro eşyası nakliyesini yapan firmalar tarafından kullanılmaktadır. Her ürünün farklı özelliklere sahip olması nedeniyle depolar farklı

100 Üretim Sürecine Göre Depolar 1. Hammadde Depoları: Üretimde kullanılan hammaddeler ve yardımcı maddelerin yer aldığı, genellikle üretim ile aynı tesiste ve üretim veya montaj hattının başlangıç noktasında bulunan depolardır. Ekmek fabrikası için un, mobilya fabrikası için kumaş ve vernik, kumaş fabrikası için iplik depoları örnek olarak verilebilir. 100

101 Üretim Sürecine Göre Depolar 2. Yarı Ürün (Süreç İçi Stok) Depoları: Üretim veya montaj hatları boyunca çeşitli noktalarda, üretim işlemleri tamamlanmamış, ürün hâline dönüştürülmemiş olan malzemelerin konduğu depolardır. Üretim sürecinin farklı aşamalarında yer alan ve genellikle üretim tesisinin içinde geçici ve kısa süreli olarak bulunan alanlardır. Hammadde deposundan, işlenmek üzere üretim sahasına alınan ancak henüz işleme girmemiş olan malzemelerin konulduğu alanlara da koltukaltı ambarı denilmekte olup, bu sınıfa dahil edilen depolardır. 101

102 Üretim Sürecine Göre Depolar Temperlenmek üzere fırın önünde bekleyen işlenmiş camların, tencere üretiminde şekillendirilmiş sacların konulduğu alanlar, örnek olarak verilebilir. 102

103 Üretim Sürecine Göre Depolar 3. Ürün Depoları: Üretimi tamamlanmış ürünlerin konulduğu, genellikle üretim tesisleri ile aynı alanda yer alan, üretim veya montaj hatlarının bitimine yakın noktalarda bulunan depolardır. Hazır giyim fabrikasında üretilen elbiseler, otomobil fabrikasında üretilen otomobiller, seramik fabrikasında üretilen karoların konduğu alanlar, örnek olarak verilebilir. Bu amaç doğrultusunda, bitmiş ürün depoları üretime yakın noktada konumlandırılmakta ve giriş ve çıkışlar tam paletler ile yapılmaktadır. Stok ikâmesi, aylık veya 3 aylık olarak gerçekleşmektedir. 103

104 Üretim Sürecine Göre Depolar 4. Teknik Malzeme Deposu: Bakım-Onarım ve üretim için gerekli yedek parça, kalıp, alet-edevat vb. teknik malzemelerin konulduğu, genellikle üretim tesisi içinde yer alan, çoğunlukla kapalı depolardır. Yağ, takım, el aletleri, kesici bıçak, yedek parça, ölçüm ve kontrol cihaz ve aletlerinin konduğu oda ve depolar, örnek olarak verilebilir. 104

105 Mülkiyet Şekline Göre Depolar 1. Özel (Özmal) Depolar (Private Warehouses): Özel depolar, ürüne sahip olan firma tarafından işletilen depolardır. Bu depoların mülkiyeti kişi veya kuruma ait olup; arazi, bina ve ekipman yatırımları depo sahibi tarafından karşılanır. Depo operasyonları, işgücü, yönetim, kontrol ve izleme, sigorta, risk ve tehlikeler (kayıp, hasar, iş kazası, yangın, vb.), mâliyetler ve vergiler, depo sahibinin sorumluluğundadır. Depolanacak veya taşınacak ürün miktarı çok olan firmalar için özel 105 depolar, depolama mâliyetlerini azaltma yönünde fırsat sunmaktadır.

106 Mülkiyet Şekline Göre Depolar 2. Genel Depolar (Public Warehouses): Birden fazla müşteri ile çalışarak, işgücü, ekipman ve bilgi kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıp, uzmanlık, esneklik ve ölçek ekonomisi yararlarının elde edildiği depolardır. Böylece kullanıcının herhangi bir depo yatırım yapmadan bir ücret ödeyerek aldığı depolama hizmetlerini sağlarlar. 106

107 Mülkiyet Şekline Göre Depolar 3. Sözleşmeli Depolar (Contract Warehouses): Deponun tümünün veya bir bölümünün, kullanıcı ve depo sahibi arasında yapılan sözleşme esasları dahilinde kiralandığı ve riskin paylaşıldığı depolardır. Elleçleme hizmetleri, kimi durumlarda kiracı, kimi durumlarda ise kiraya veren tarafından üstlenilebilir. Çeşitli sevkiyatlar ve ürünlere ilişkin yük bölme, yeniden paketleme, montaj, kalite kontrolları, malzeme elleçleme, ekipman yönetimi, dokümantasyon, depolama vb. özelleştirilmiş ve uzmanlaştırılmış hizmet sunarlar. 107

108 Mülkiyet Şekline Göre Depolar Ayrıca sundukları hizmetlerin kapsamını; nakliye, stok kontrol, sipâriş işleme, müşteri hizmeti ve iadeleri işleme gibi diğer lojistik etkinlikleri içine alacak şekilde genişletebilirler. 108

109 Mülkiyet Şekline Göre Depolar 4. Lisanslı Depolar (Licensed Warehouse): Ürün sahiplerinin ürünlerini güvenli şekilde, kalitesi bozulmadan saklamalarına, depoların ürün karşılığı verecekleri belgeye göre bankalardan kredi almalarına, ürünü depodan çıkarmadan satmalarına olanak tanıyan depoculuğa, lisanslı depoculuk adı verilmektedir sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası nın 3. maddesinin e fıkrasında lisanslı depo şu şekilde tanımlanmaktadır: Tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticarî amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesislerdir. 109

110 Dış Cephe Tipine Göre Depolar 1. Açık Hava Depoları (Open Area Warehouses): Herhangi bir üst koruyucu içermeyen, bina içinde olmayan, açık sahada, genellikle kontrol amaçlı olarak çevresi tel örgü vb. koruma araçları ile kapatılmış, yatırım mâliyeti düşük alanlardır. Yağmur, güneş, sıcaklık gibi dış etkilere açık, gerektiğinde ürün üstünde önlemlerin (ambalaj, örtü vb.) alındığı depolardır. Bu tip depolarda ne tür malın teknik olarak korunabileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Kapalı ve naylon ya da plastik ile paketlenmiş depo malları, mâliyeti düşürme açısından açık depolarda depolanabilirler. 110

111 Dış Cephe Tipine Göre Depolar Genelde elleçleme araçları olarak gezer ve sabit vinçler, bantlı konveyörler gibi ekipmanlar kullanılabilir. Bu alanlarda depolanan ürünlere; tomruk, otomobil, konteyner, maden, tuğla, demir hurda, seramik örnek olarak verilebilir. 111

112 Dış Cephe Tipine Göre Depolar 2. Betonarme Depolar (Reinforced Concrete Warehouses): Betonarme olarak üretilmiş yapı türleridir. Amaç, içine konan ürünleri, olumsuz hava koşullarından ve hırsızlıktan korumaktır. Kağıt, deterjan, gıda, ilaç vb. ürünlerin konduğu depolar, örnek olarak verilebilir. 112

113 Dış Cephe Tipine Göre Depolar 3. Çelik Konstrüksiyon Depolar (Steel Construction Warehouses): Çelik konstrüksiyon olarak üretilmiş yapı türleridir. Betonarme depolarla benzer özellikler göstermesine karşılık en büyük farkı, sökülebilir ve depreme daha dayanıklık olmasıdır. Giydirme depolar (rafların üzerine monte edilen) örnek olarak verilebilir. 113

114 Dış Cephe Tipine Göre Depolar 4. Çadır Depolar: İstenen boyutlarda üretilebilen, kullanılan çadır malzemesinin, depolanacak ürünün özelliğine ve iklim koşullarına göre değiştiği, yalıtımlı veya yalıtımsız, taşınabilir özelliğe sahip istenildiğinde sürgülü kapı, ara bölme, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma yapılabilen depolardır. 114

115 Dış Cephe Tipine Göre Depolar 115

116 Dış Cephe Tipine Göre Depolar 5. Şişme Depolar (Inflatable Warehouse): Plastik veya PVC cephe malzemesi içinde pnömatik olarak hava basıncı ile oluşturulan depolardır. Bu balonsu yapılarda şişirme sonucu 0,01-0,03 bar arası bir basınç oluşur. 116

Depo Yatırım Planlaması

Depo Yatırım Planlaması Depo Yatırım Planlaması Depo yatırım planlamasında bulunan işletmelerin zorlandıkları alanların başında ürün-depo-müşteri etkileşiminin düzeyinin tespiti gelmektedir. Bu düzey, depo hizmeti sunmak isteyen

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com TREND LOJİSTİK Gelişen Lojistik Uygulamalar Depo Yönetimi LOGIMEX 11 1 Mart 2012 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com 1 Depolamanın Yeri Tedarik Zinciri Lojistik Depolama

Detaylı

2006 yılında 79 milyarı ihracat olmak üzere toplam 203.4 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor.

2006 yılında 79 milyarı ihracat olmak üzere toplam 203.4 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor. İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye'nin Dış Ticaret Ürün Kompozisyonu 2005 Ahmet KARAYİĞİT 1. GİRİŞ Dünya Ticaret Örgütünün yayınladığı Dünya Ticaret Raporu 2005 e göre Türkiye, toplam dünya ihracatı içinde

Detaylı

3. LOJİSTİKTE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ DEPOLAMADA TEKNOLOJİ KULLANIMI

3. LOJİSTİKTE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ DEPOLAMADA TEKNOLOJİ KULLANIMI 3. LOJİSTİKTE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ DEPOLAMADA TEKNOLOJİ KULLANIMI Dr. İsmail KARAKIŞ LODER Genel Sekreteri 06.11.2014, İstanbul İçerik Neden Depo ve Depolarda Teknoloji? Konvansiyonel / Otomatik

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI MART 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 215 OCAK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARKA PLANI, GELİŞİMİ, GÜNCEL UYGULAMALARI BÖLÜMLER Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ Dördüncü Bölüm

Detaylı

gokcelik.com Güvenilirlik Özveri Sürekli İyileştirme Duyarlılık Saygı Adalet Farklılık gibi ilke edindiği değerlerden güç almaktadır.

gokcelik.com Güvenilirlik Özveri Sürekli İyileştirme Duyarlılık Saygı Adalet Farklılık gibi ilke edindiği değerlerden güç almaktadır. gokcelik.com Raf ve sergileme üniteleri üretmek üzere, 1976 yılında kurulan Gökçelik, kurulduğu günden bu yana geçen 40 yıllık zaman diliminde Türkiye perakendesinin ve endüstrisinin geçirdiği gelişim

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

FARKLI AÇILARDAN DEPOLARIN SINIFLANDIRMASI

FARKLI AÇILARDAN DEPOLARIN SINIFLANDIRMASI FARKLI AÇILARDAN DEPOLARIN SINIFLANDIRMASI Mehmet TANYAŞ 1, Murat BASKAK 2 1 Prof. Dr. Maltepe Üniversitesi, İİB Fakültesi, Ulus. Tic. ve Loj. Yön. Bölümü, mehmettanyas@maltepe.edu.tr 2 Y. Doç. Dr. İstanbul

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %5,4 İTHALAT

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ Depo nedir? Depo Hizmeti alan iç ve dış müşteriler için, depo tam zamanlı ve müşteri odaklı çalışan stratejik destek bir birimdir. Depo, katma değer üretilen

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI ARALIK 214 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 EKİM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI EKİM 214 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 AĞUSTOS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

DEPO TASARIM METODOLOJİSİ

DEPO TASARIM METODOLOJİSİ DEPO TASARIM METODOLOJİSİ Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı (mehmettanyas@gmail.com) 02.06.2016 1

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI ŞUBAT 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 ARALIK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %-5 İTHALAT

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

20.03.2012 DEPOLAMA. koli, paket ve eşyaların. Bugün

20.03.2012 DEPOLAMA. koli, paket ve eşyaların. Bugün DEPOLAMA Algılama koli, paket ve eşyaların Bugün 1 2 1 Depo bölümü ayrı bir birim İşletmeler açısından yönetim, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları açısından çözülmeyi bekleyen yeni problemler

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 213 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %24,3

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa TİCARET ODASI LIK A R A 5 2 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı

DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ

DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ Ders İçeriği (1/5) Depo, Antrepo ve Dağıtım Merkezi Kavramı Temel Depo Türleri ve İşlevleri Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı Tedarik Zinciri Yönetiminde Depo Yönetimi Üretimi

Detaylı

Öğr.Gör.İsmail KARAYÜN / dah.222

Öğr.Gör.İsmail KARAYÜN / dah.222 Öğr.Gör.İsmail KARAYÜN ismailkarayun@akdeniz.edu.tr 0242 443 20 67 / dah.222 1 Üretim yapan veya satış hizmeti veren firmaların birçoğu, kendi depolarına sahiptir. Depo firmalar için yatırım demektir.

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI...

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 1. LOJİSTİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.1. Lojistik Kavramı ve Tanımı... 1 1.2. Lojistiğin Gelişimini Hızlandıran Etkenler... 7 2. LOJİSTİĞİN

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 IM 2 S A K *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI Türkiye

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

DEPO TASARIMI. Mehmet TANYAŞ

DEPO TASARIMI. Mehmet TANYAŞ DEPO TASARIMI Mehmet TANYAŞ Hiyerarşik Depo Tasarımı Hiyerarşik depo tasarımı metodolojisinde; Depo tasarımı problemleri stratejik, taktik ve operasyonel olarak 3 hiyerarşik seviyede ele alınmıştır. Her

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ

LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ Bu Ders Sonunda Başarılı Olan Öğrenciler, Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusunda temel seviyede [giriş/başlangıç seviyesinde] akademik bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 016 O 2 CAK *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR DERMAN AYDOĞAN 0 530 662 91 88 İŞ GELİŞTİRME DIREKTÖRÜ DERMAN.AYDOGAN@HAVILOG.COM AJANDA HAVI LOJİSTİK HAVI LOJİSTİK HİZMETLERİMİZ MÜŞTERİLERİMİZ

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa ADANA TİCARET ODASI 6 T 2 A B ŞU *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

SOĞUK DEPO PANELLERİ:

SOĞUK DEPO PANELLERİ: SOĞUK DEPO PANELLERİ: KİLİTLİ VE KİLİTSİZ SOĞUK DEPO PANELİ UYGULAMALARIMIZ: İTS GRUP olarak ; Endüstriyel yapının tasarımında ilk önce yapının kullanım amacına göre soğuk depo mimari projeyi hazırlıyoruz.

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ders Notları. Hafta 1-2-3

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ders Notları. Hafta 1-2-3 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ders Notları Hafta 1-2-3 Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ 2015 İçerik Ürün, Lojistik ve Tedarik Zinciri Kamçı Etkisi Tedarik Zinciri Yönetimi(TZY) TZY nin Lojistikten Farkı 2 ÜRÜN ve LOJİSTİK

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi 13.11.2012 1 Stok yönetiminin amacı envanter yatırımı ile müşteri hizmet seviyesi arasındaki dengeyi sağlamaktır. 2 Stokların Önemi Toplam sermayenin 50%

Detaylı

Yüksek toplama performansı

Yüksek toplama performansı Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Kolay entegrasyon Enerji verimliliği Yüksek toplama performansı Geleceğin iç lojistik trendleri Fabrika ve iş süreçlerinizi değişim ve gelişime hazırlamanız

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa TİCARET ODASI 6 N2 İSA N *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI Türkiye

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2000 - Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 Tarım, balıkçılık 02 Madencilik ve taşocağı işletmesi 03 Gıda ürünleri, İçecekler ve

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa ADANA TİCARET ODASI M S2 AYI 6 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

LOJİSTİKTE DEPOLAMA. 7. Kasım.2016

LOJİSTİKTE DEPOLAMA. 7. Kasım.2016 LOJİSTİKTE DEPOLAMA 7. Kasım.2016 Depolama Bir işletmenin lojistik sisteminin bir parçası olan depolamayı; başlangıç noktası ve tüketim noktası arasındaki hammaddelerin, yarı ürünlerin, bitmiş ürünlerin,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kuruldu.

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kurulacaktır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Intralojistikte AGV Kullanımı

Intralojistikte AGV Kullanımı Intralojistikte AGV Kullanımı Yalçın Eroğlu 13.11.2013 Intralojistik Tüm endüstriyel alanlarda, dağıtım ve üretim bölgelerinde, dahili malzeme ve bilgi akışının organizasyonu, kontrolü, yürütülmesi ve

Detaylı

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Jan Devrim Operasyonlar Koordinatörü twitter.com/jandevrim Jandevrim.blogspot.com 1 R3 Kasım 2011 Tank Storage Istanbul Alışan Group Aktiviteleri Alışan Group Lojistik

Detaylı

Stok (envanter)yönetimi

Stok (envanter)yönetimi Stok (envanter)yönetimi Stok tanımı Stok problemleri Stok noktaları Stokun önemi (finansal-üretim) Niçin stok bulundurulur? Stok problemlerini sınıflandırma Stok maliyetleri ABC analizi Bağımsız talep

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik

OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı HİZMETLERİMİZ Uluslararası Deniz Yolu Taşımacılığı Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Tren Yolu Taşımacılığı Depolama Hizmetleri

Detaylı

1- SIRT SIRTA RAF SİSTEMLERİ BACK TO BACK RACK SYSTEMS Ağır Yük Rafları veya Paletli Raf Sistemleri 1 Sırt sırta raf sistemleri, iki modül arka arkaya gelecek şekilde yerleştirilip aralarına çift taraflı

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA Kodu

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

Ocean WMS. Tedarik Zinciri Çözümleri

Ocean WMS. Tedarik Zinciri Çözümleri Ocean WMS Tedarik Zinciri Çözümleri Ocean WMS Referanslar Tedarik Zinciri Çözümleri Neden Depo Yönetim Sistemine İhtiyaç Duyulur? Yüksek hacimli depolama alanlarında iş organızyonu ve anlık olarak ürün

Detaylı

MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN

MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN Mülkiyet Koruma Çözümleri SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Kapalı mekan çevre korumasında Dünya lideri üretici Troax endüstriyel panel ve bölme sistemlerinde

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

Stok Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

Stok Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Stok Yönetimi Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Stok nedir? Stok, işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bulundurduğu bitmiş ürün veya çeşitli düzeylerden

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

ÜRÜNLERİNİZE VE STOĞUNUZA EMNİYET VE DEĞER KATIN

ÜRÜNLERİNİZE VE STOĞUNUZA EMNİYET VE DEĞER KATIN ÜRÜNLERİNİZE VE STOĞUNUZA EMNİYET VE DEĞER KATIN Malzeme İşleme ve Lojistik Çözümleri SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Kapalı mekan çevre korumasında Dünya lideri üretici Troax endüstriyel panel

Detaylı