DEPOLAMA. koli, paket ve eşyaların. Bugün

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20.03.2012 DEPOLAMA. koli, paket ve eşyaların. Bugün"

Transkript

1 DEPOLAMA Algılama koli, paket ve eşyaların Bugün 1 2 1

2 Depo bölümü ayrı bir birim İşletmeler açısından yönetim, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları açısından çözülmeyi bekleyen yeni problemler 3 Depo Kurulumu Finansal kaynağın bulunması, İnşa edilecek alanın seçimi, İstihdam edilecek personelin nitelik ve niceliği, Depo içerisinde kullanılacak ekipmanların seçimi, Stok takip sistemlerinin kurulumu, Güvenlik sistemlerinin tasarımı ve tüm bunların verimli bir biçimde yürütülmesi 4 2

3 Temel Depo Kararları Depo yerinin tespiti, Deponun boyutları Mülkiyet biçimi 5 İlk yatırım kararının ardından Deponun niteliği Araç ve gereç temini Zeminin yapısı Raf sistemleri Teknoloji Çalıştırılacak personelin niceliğine göre değişmektedir. 6 3

4 Depo Yer Seçimi Pazara Hedef müşterilere Üretim merkezlerine Liman veya gümrüğe yakınlık 7 Lojistik işletmesi açısından Hızlı dağıtımı sağlayacak bir yer seçimi, hatta gümrüklü malların saklanması bir ihtiyaç ise, bu yerin antrepo özelliğinde olması yarar sağlayacaktır. 8 4

5 9 Deponun Niteliği ve Ekipman Kararları Bozulma tehlikesi olan Kırılma tehlikesi olan Kimyevi ürün, depolarda tutulabilmektedir 10 5

6 Deponun Boyutları Doğru bir yere, doğru boyutlara sahip bir deponun kurulmaması iki tip tehlikeyi içermektedir: 1-Depo iş hacminin üzerinde bir büyüklüğe sahip 2-Depo iş hacminin altında bir büyüklüğe sahip 11 Mülkiyet Biçimi Kiralama Satın alma 12 6

7 Mülkiyet Biçimi Depo mülkiyet biçimi işletmelerin finansal kaynaklarını derinden etkileyen bir sorundur. İşletme, deponun arazisinden üzerindeki tüm yapılara kadar kendisi mi sahip olmalı, yoksa kiralama yoluna mı gitmelidir? 13 CEVAP İşletmenin mevcut finansal gücü kadar, gelecekte elde etmeyi beklediği pazar payına da bağlıdır. 14 7

8 Depo İş Süreçleri 1.Aşama : Giriş süreci, depoya ulaşan bir eşyanın karşılaştığı ilk süreçtir. Eşyalar bir üretim deposunda veya dağıtım merkezinde kabul edilir, muhafaza edilir, kontrol edilir Aşama: Fiziksel depolama sürecinde eşyalar niteliklerine göre ilgili depo bölümlerine yerleştirilirler. 2 bölgeden oluşur. a.ayırım Bölgesi; Eşyaların olabilecek en ekonomik şekilde depolandığı bölgelerdir. b.ileri Bölge; Müşteri siparişlerinin depo görevlilileri tarafından kolaylıkla taşınmasına yardımcı olacak şekilde stoklandıkları özel bölgedir. 16 8

9 3.Aşama: Siparişlerin alınması, malların depolandıkları bölümden hareketini tanımlar. Bölümlerinden alınan eşyaların kalite kontrol testleri yapılarak, hatalı olanlar ayrıştırılır Aşama: Kalite kontrolden geçen eşyalar, Ambalajlama işleminden sonra benzer ürünler bir arada depolanır ve farklı müşterilere göre konsolide edilerek dağıtıma hazır hale getirilir. 18 9

10 Konsolidasyon??? 19 5.Aşama: Yükleme, depodan çıkışı planlanan ürünlerin taşıma araçlarına palet, mukavva kutu, varil vb. taşıma üniteleriyle gruplanarak yerleştirilmesidir

11 DEPO BÖLÜMÜ NÜN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ İşletmenin faaliyet alanına göre, konuya verilen önem de değişmektedir. Bir lojistik işletmesi ile bir üretim işletmesinin depo kavramına yaklaşımı farklı olacaktır. Getirdiği iş yükü ve dağılımı, depoya verilen önemin finansal güçle olan etkileşimi de inkar edilemez niteliktedir. 21 Depo Bölümü nün İşletme İçerisindeki Yeri Depo Bölümü, sadece kuruluş aşamasında değil; işleyen bir sistem haline geldikten sonra da işletme bölümleriyle yoğun ilişki içerisindedir. 22 Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, Pazarlama ve Satış, Üretim ve Kalite Kontrol Bölümleri ile olan ilişkiler bu bölümün konusunu teşkil etmektedir. 11

12 Depo Bölümü nün Muhasebe-Finans Bölümü ile İlişkileri Depo Bölümü, kuruluş aşamasından itibaren bir maliyet unsuru olarak göze çarpmaktadır. Ancak işletmeler, doğru zamanda, doğru yerde, doğru nitelikte, doğru fizibilite çalışmalarını doğru personel gücüyle birleştirebilirlerse, maliyet yaratan bir kalemden çok değer katan bir yapıya sahip olacaklardır. 23 Depo bölümü eşya giriş ve çıkış kayıtlarını Muhasebe Bölümü ile paylaşmakta, böylelikle işlerin sağlıklı bir biçimde izlenmesine olanak sağlamaktadır. Depo Bölümü nün Pazarlama Bölümü ile İlişkileri Modern anlamda pazarlama tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamada işletmenin sahip olduğu en önemli güçtür. Pazarlama departmanı, hem dış hem de iç müşterinin tatmin edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin planlanmasından, yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. 24 Bu bağlamda, depo bölümü ile Pazarlama Bölümü arasında çok güçlü ve süreklilik arz eden bir ilişkinin kurulması önemli ve zorunludur. 12

13 Depo Bölümü nün İnsan Kaynakları Bölümü ile İlişkileri Depo Bölümü, gelişen teknolojiye ve kolaylaşan iş süreçlerine rağmen halen insan unsurunun etkin ve verimli bir biçimde sevk ve idaresine gereksinim duymaktadır. 25 İnsan Kaynakları Bölümü, Depo Bölümü perspektifinde, depo çalışanlarını nitelikleri doğrultusunda, doğru pozisyonda, doğru ücretle istihdam etmek, gerekli eğitimleri vermek ve performanslarını değerlemekle mükelleftir. Depolamayı kontrol altında tutmak isteyen bölümler: Üretim Satış Satın alma 26 13

14 27 DEPOLAMA TRENDİ Daha Fazla Elleçleme Artan Sayıda, Küçülen İşlemler Daha Fazla Ürün ve Hizmet Uyarlanması Daha Fazla Katma Değerli Hizmet İhtiyacı Daha Fazla İade İşlemi Daha Kısa Sipariş İşlem Süresi Daha Az Hata Oranı 28 14

15 Deponun etkin kullanımını etkileyen faktörler Depo yerleşim düzenlemesi Hacim kullanımı ve ulaşılabilirlik Fiziksel kontrol ve güvenlik Sipariş toplama Stok kayıtlarının kesinliği Paketleme 29 Depo yönetiminde verimliliği artırıp maliyeti düşürmenin yolları: Depo alanının ve hacminin maksimum kullanımı - Alan maliyeti çok yüksek İşgücü ve ekipmanın etkin kullanımı - Malzeme taşıma sistemleri çok pahalı 30 15

16 31 Depolamanın nedenleri 32 1) Büyük lotlarla nakliyenin avantajından yararlanma isteği 2) Üretimde ölçek ekonomisinden yararlanma 3) Satın almada iskontolardan yaralanma 4) Üretimin sürekliliğini sağlama 5) İşletmenin müşteri servis düzeyi politikalarını destekleme (güvenlik stoğu) 6) Değişen pazar koşullarına mevsimsellik, rekabet ) uyum sağlama (örn: 7) Üretici ve tüketiciler arasındaki yer ve zaman farlılıklarının üstesinden gelme isteği 8) İstenen servis düzeyinde, toplam lojistik maliyetini en küçükleme 16

17 A) Kullanım Amaçlarına Göre Depoların Sınıflandırılması Depolar kullanım amaçlarına göre 4 gruba ayrılabilir. Üretimi destekleyen depo: Üretimi desteklemek amaçlı depolarda farklı tedarikçilerden gelen ürünler birleştirilir ve buradan işletmenin fabrikalarına dağıtılır. 33 Ürün karıştırma amaçlı depo: Farklı fabrikalardan ürünlerin alınıp bir depoda toplanması ve buradan farklı müşterilere gönderilmesini sağlar. Birleştirme amaçlı depo: Farklı fabrikalardan gelen küçük hacimli ürünler bir araya getirilir ve depoda birleştirilerek büyük hacimlerle müşteriye dağıtılır. 34 Yük ayrıştırma amaçlı depo: Üreticilerden alınan büyük miktarlardaki ürünlerin küçük parçalara ayrılıp müşteriye sevkiyatının gerçekleştirildiği depolardır. *Eğer müşteri ve üretici arasındaki mesafe çoksa ve sipariş miktarları az ise yük ayrıştırma amaçlı depolar kullanmak maliyeti düşürecektir. 17

18 B) Mülkiyet Açısından Depoların Sınıflandırılması Sözleşmeli Depo: Kullanıcı ile depo sahibi, depo hizmeti sağlayan, arasında imzalanan sözleşmeyle tüm risk paylaşılmaktadır. Bu sözleşmeyle depo stok alanı, yazılımlar, işçiler ve yönetim kullanıcının lojistik sisteminin hizmetine sunulur. 35 Genel Depolar Genel depoların en büyük avantajı kullanıcının hiçbir yatırım yapmasını gerektirmemesidir. Büyük yatırımlar yapılmadığı için de esneklik söz konusudur ve yatırım olmadığı için risk çok azdır. Birkaç firma tarafından aynı depo kullanılabileceği için personelin atıl olması söz konusu değildir ve sabit maliyetler firmalar arasında bölüşüleceği için ölçek ekonomisi sağlamaktadır. 36 Faturalama sayesinde stoklama ve taşıma maliyetleri ayrı ayrı görülebilecektir. 18

19 Özel Depolar: Özel depolarda firmanın her türlü depolama faaliyetleri üzerinde kontrolü artmaktadır. Ayrıca firmanın taşıma ve stoklama işlemlerinde kendi personelini kullanmasıyla işe gösterilen özen ve titizlik daha fazla olacaktır. Uzun dönemde iyi bir depo yönetimi ve deponun verimli kullanılmasıyla genel depolara göre daha az maliyetli bir durum ortaya çıkacaktır. 37 Esneklik sağlaması gibi pek çok avantajları olmasına rağmen özel depolar çok büyük yatırımlar gerektirdikleri için risklidirler

20 Değerlendirme kriterleri 39 Ulaşım İş gücü kaynağı Genişleme fırsatı Mevcut tesislerle işbirliği Su kaynakları Pazara yakınlığı Atık olanakları Fiyatı Arsanın topografyası Enerji kaynakları Yakıt tüketimi Barkod Sistemleri Barcoding Systems Perakende ürünlerinin ambalajları üzerinde paralel seriler halinde bulunan, siyah ve beyaz çizgiler onlara uygun tarayıcı araçları tarafından okunduğunda çeşitli harf ve sayıları ifade etmektedir

21 Barkod kullanımı Barkod ürün kimlik bilgisinin sembolik tanımlamasıdır. Arkasında iyi bir yazılım ile desteklendiği taktirde operasyon için en başta doğruluk ve verimlilik artışı olmak üzere sayısız faydalar sağlar. 41 Barkod üretiminde kullanılan çeşitli sembolojiler mevcuttur. En bilinen yöntem UPC kodlama yöntemidir. UPC-A perakende sektöründe kullanılan 12 digit nümerik karakterlerden oluşur. UPC-E ise 7 digit UPC sembolojisidir. Küçük ölçekli perakende sektöründe kullanılır. UPC-E barkod sembolojisinde, 6 digit girilir 7 digit kontrol digitidir. EAN, European Article Numbering system (veya Japonyada "JAN " olarak) UPC sembolojisinin avrupa versiyonudur. UPC ile aynı yapıyı ve kodlama tekniğini kullanır. EAN-8, 2 digit ülke kodu,5 digit bilgi ve 1 digit kontrol olmak üzere 8 numerik digit içerir. EAN-13 ise UPC-A. sembolojisinin Avrupa versiyonudur. Yine EAN-8 ve EAN-13 sembolojisi, barkod sembolüne 2 veya 5 digit "bütünleyici digit" ekleme özelliğini destekler

22 Bir depo sürecinde yer alan doküman, adres, kutu koli, eşya barkodlamasında farklı birçok barkod çeşidi kullanılabilir. Barkod okuma teknikleri başlıca 3 farklı yönteme dayanır. Bunlar: 43 Barkod Okuma Teknikleri 1- Radyo Frekanslı okuyucular 2- Mobil batch okuyucular 3- Sabit okuyucu terminalleri 44 22

23 Radyo Frekanslı okuyucular Okuyucu olmaktan ziyade el bilgisayarı Sabit bilgisayar sistemlerine bağlı kalınmaksızın süreç yönetimi olanağı sağlar. Okuyucunun bilgiyi sisteme ne kadar hızlı gönderdiği ve bir sonraki işleme geçebilme yeteneği önemlidir. 45 Mobil batch okuyucular 46 23

24 Güvenilir ve nispeten ucuz bir teknolojidir. Gerçek zamanlı bir teknoloji olup veri alma ve geri verme şeklinde çalışmakta bunu da WLAN gerçekleştirmektedir

25 49 Bu sayılar sayesinde ; Ürün tipi Ürün ağırlığı Nereden nereye taşınacağı Navlun gibi Dışarıdaki lojistik faaliyetleri aktarılabilmektedir

26 51 Barkod Tarama Sistemleri OTOMATİK PORTATİF 52 26

27

28

29

30 59 30

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMTLRİ DPO TASARIMI 840UH0034 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BÖLÜM 1. DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ

BÖLÜM 1. DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ BÖLÜM 1 DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ 1 İÇERİK Depo ve Depolama Kavramları Depo Yönetiminin Amaçları Tedârik Zinciri, Lojistik ve Depo İlişkileri Deponun Şirket Organizasyonundaki Yeri Depolanan

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROJE ÇALIŞMASI LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ KADİR KAAN GÖNCÜ DANIŞMAN PROF. DR.

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ. Sonuç Raporu. 23 Ocak 2013

ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ. Sonuç Raporu. 23 Ocak 2013 ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ Sonuç Raporu 23 Ocak 2013 Doç. Dr. Bülent Çatay Doç. Dr. Güvenç Şahin ÖNSÖZ Üç aylık bir çalışma sonucunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BARKODLAMA 840UH0032

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BARKODLAMA 840UH0032 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BARKODLAMA 840UH0032 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ İŞLETMELERDEE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY EMRAH AKER PROJE DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. NEVİN ÜZEREM

Detaylı

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DAĞITIM PLANLAMASI 840UH0028

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DAĞITIM PLANLAMASI 840UH0028 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DAĞITIM PLANLAMASI 840UH0028 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU 95 İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212 395

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ Göksu KAYA İstanbul Ticaret Üniversitesi Tuncay ALTINPULLUK

Detaylı

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Bartın-2012 Artan rekabet koşulları ve dünyanın küçük bir pazar haline gelmesi işletmeleri iyi bildikleri işlere odaklanmaya zorlamaktadır. Alternatiflerin fazla olması

Detaylı

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ YAYIN NO: 2006-14 Istanbui, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı