BOLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF BOLU)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF BOLU)"

Transkript

1 TÜRMOB BOLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 BOLU S.M.M.M ODASI NIN DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VE MALİ TABLOLARI 3568 Sayılı Yasamızı değiştiren 5786 Sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile Odalarımızın faaliyet raporlarını ve mali tablolarını izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar internet sitelerinde yıl sonuna kadar yayınlaması zorunluluğu getirilmiştir. BOLU NIN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- Genel Başkanın Sunuşu 2- Başkanın Sunuşu 3- Misyonumuz 4- Vizyonumuz 5- Oda Kurulları 6- Oda organizasyon yapısı 7- Oda faaliyetleri 8- Kurul raporları 2

3 1. GENEL BAŞKANIN SUNUŞU Dünya siyasi, ekonomik sorunların daha da arttığı, kutuplaşmanın ve karşıtlığın güçlendiği bir dönemi yaşıyor. Ortadoğu da yaşanan sorunlar ve istikrarsız ortam başta Türkiye olmak üzere tüm dünyayı etkilemekte ve ciddi bir tehdit unsuru olarak gelişmektedir. Ukrayna da yaşanan gelişmelerde alınan tavırlar sonrası ABD Rusya gerilimi yeni siyasi hesaplaşma ve kutuplaşmaları da beraberinde getirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri nin uygulamakta olduğu parasal genişleme programını sonlandırmış olması ve yakın gelecekte sıkılaştırma politikasına geçecek olması, kırılgan ekonomiler için en büyük tehdidi oluşturuyor. Avrupa Birliği nde yaşanan ekonomik sorunlar ise küresel ekonominin diğer bir zayıf halkası. AB bünyesindeki bankaların acil finans ihtiyaçları, Yunanistan ve bölge ekonomilerde yaşanan sıkıntılar Avrupa Para biriminin en sıkıntılı süreçten geçmesinde etken oldu. AB para biriminin değer kaybıyla başlayan süreç yeni bir ekonomik denge durumunu da beraberinde getirecek. Petrol fiyatlarındaki düşüş enerji politikalarının yanı sıra, küresel anlamda siyasi ve ekonomik anlamda yeni gelişmelerinde yaşanmasına yol açabilecek niteliktedir. Özellikle Rusya bu gerilemeden ekonomik anlamda en çok etkilenen ülke olmuştur. Parasal genişlemenin durması ile birlikte tedirgin olan Türk ekonomisinin imdadına petrol fiyatlarındaki gerileme yetişmiştir. Düşen petrol fiyatları Türkiye nin kanayan yarası olan cari açığın gerilemesini sağladı. Cari açığın üzerindeki en büyük kalem olan enerji harcamalarının azalması, Türk ekonomisinin ve ekonomi yön verenlerin elini güçlendirdi. Geride bıraktığımız yılın son döneminde yaşadığımız küresel gelişmeler ve bunun ülkemiz ekonomisine yansımaları, 2015 yılının beklentilerin üzerinde oldukça zor bir yıl olacağını göstermektedir. Dış dinamiklerin fazlaca etkisinde kalan ülke ekonomisinin yine aynı etkilerle hareket etmesi beklenmektedir. Küresel ekonominin güçlü aktörlerinde yaşanan gelişmeler ve özellikle bölgemizi etkileyen faktörler, ekonominin trendini belirleyecektir. Suriye ve Irak pazarının daralması, Rusya da yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ve uluslararası yaptırımlar bölge ekonomileri ile ilişkilerimizin temel belirleyicisi olacaktır. Ülke ekonomisindeki işsizlik geçmiş yıllarda olduğu gibi temel ve öncelikli sorunumuz olmaya devam edecektir. Bol para döneminin kapanacak olmasıyla birlikte faiz oranlarında artış, gayri safi milli hasıla oranında ise beklentilerin gerisinde kalma ihtimali gözükmektedir. 3

4 Daralan ekonomide vergi gelirlerinin artırılması oldukça zor bir hedef haline gelmiştir. Vergisel ağırlığı yine dolaylı vergiler oluşturmaktadır. Adaletsiz bir vergileme tekniği olduğu herkes tarafından kabul edilen dolaylı vergiler yüzde 70 lik payı ile kamu maliyesinin taşıyıcı kolonu olmaktadır. Beyana dayalı vergilerde yapılacak düzenlemelerde vergi sistemimizin bu alana doğru ağırlığını vermesi ve herkesin gelirine göre vergi ödemesinin sağlanması temel beklentimiz olmaya devam etmektedir. Gerek uluslararası alanda yaşanan gelişmeler, gerekse ülkemizde yaşanan gelişmeler, mesleğimizin değişim ve dönüşüm süreci içerisinde yeni bir döneme yöneldiğini göstermektedir. Muhasebe mesleği, kayıt tutma fonksiyonundan finansal raporlama ve denetim fonksiyonuna hızla geçiş yapmakta ve denetim kavramının önemi artmaktadır. Ancak mesleğin kayıt ve vergi boyutunun ağırlığı ve önemi de hiçbir zaman azalmayacak bir olgudur. Bu değişim sürecinde meslek örgütüne düşen en önemli görev, geçmişte olduğu gibi gelecekte de mesleğin gelişimine öncülük etmek ve hakların korunarak geliştirilmesidir. 21 inci Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen, Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı ile Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararımız Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Ayrıca, Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ de yine Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Haksız rekabet, etik ve kurumsallaşma konularında ülke genelinde Farkındalık Eğitimleri gerçekleştirdik yılında ülke genelinde TÜRMOB Etik Eğitimlerini gerçekleştireceğiz. E-Birlik projemizi hizmete sunduk. Bir çok iş ve işlemi elektronik ortamda gerçekleştirecek olan bu uygulamamızın önemli bir ayağını da Haksız Rekabet modülü oluşturmaktadır. Bu uygulamada haksız rekabetle mücadele de mesleğimize önemli bir katkı sunacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da önceliğimizi mesleğimiz oluşturdu. Bu amaçla mesleğin gelişimi, mesleki kazanımların artırılması, eğitim çalışmalarımız, yayınlarımız, uygulamalarımız ile mesleğimizi yarınlara güvenle taşımanın gayreti içerisinde olduk. TÜRMOB un geliştirdiği alt yapı ile meslek mensuplarımızın başarılı çalışmalarının üstü örtülemeyecek ve kapatılamayacak kadar yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu amaçla TÜRMOB yönetimi olarak uluslararası düzeyde muhasebe dünyasındaki yeniliklerden, sosyal sorumluluk projelerine; mesleki eğitimden, mevzuat kazanımlarına, temsil ve saygınlıktan, liderlik ve öncülük etmeye kadar binlerce konuda mesleğin bayrağını hep yukarılara taşıdık ve taşımaya devam ediyoruz. Önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Birlikteliğin, dayanışmanın verdiği güçle mesleğimizi yarınlara güvenle taşımanın gayreti içindeyiz. Elbette hedeflerimize ulaşmamızı istemeyenler olacaktır. Elbette kazanımlarımızı gölgelemek ve dayanışmamızı bozmak isteyenler olacaktır. Unutulmamalı ki, güneş balçıkla sıvanmaz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı koruyarak, hep birlikte mesleğimizi yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıyacağız. Mesleğimizin geleceğini ve yarınları elbirliğiyle şekillendireceğiz. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı 4

5 2. BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meslektaşlarım, Hep söylüyoruz, zaman o kadar çabuk geçiyor ki, farkında bile olamıyoruz bazen. Bu da mesleğimizin azizliği diye düşünüyorum.işlerimiz yoğun ve stresli bir mesleğin mensuplarıyız. Evet, 2014 yılı da geride kaldı. Her yıl olduğu gibi 2015 yılına da umutla girdik yılının; ülkemiz, mesleğimiz, meslektaşlarımız açısından olumsuzluklardan, karamsarlıktan uzak, sağlık, huzur ve barışın egemen olduğu, başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Her meslekte olduğu gibi, bizim de mesleki sorunlarımız var doğal olarak. Ancak, mevcut sorunlarımızın çözümü noktasında alınan olumlu mesafeler, meslektaşlarımızı umutlandırmaktadır. İnanıyorum ki, 2015 yılı ve devamında mesleğimizde önemli gelişmeler yaşanacaktır. Türmob Genel Kurulu nda onaylanıp, tarihinde Resmi Gazete de iki tane önemli mecburi meslek kararı yayımlanmıştır. Birincisi Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı, diğeri ise Muhasebe Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esaslarıdır. Her iki mecburi meslek kararı da 2015 yılında meslektaşlarımız tarafından zorunlu olarak uygulanacağından öteden beri çok büyük sorunumuz olan tahsilat sorunu, büyük ölçüde çözülmüş olacaktır. Ayrıca, önümüzdeki değişimin pekiştirilmesini sağlayacak ve kurumsallaşma mantığını anlamamıza yardımcı olacak kritik konulardan birisi de, ücretimizle ilgili tahsilatlarımızın bankadan geçmesidir. Bu konu, Maliye Bakanlığınca da benimsenmiş olup, yasal düzenleme yapıldıktan sonra uygulama başlayacaktır. Bir diğer sorunumuz da, ücret tarifesi sorunudur. Özellikle mesleğimize iş yükü anlamında tıkanma yaşatan ücret tarifeleri günümüz koşullarında uygulanabilir olmaktan çıkmıştır. Mesleki üretkenliği ve yaratıcılığı hiçbir şekilde desteklemeyen uygulamaya karşı; mesleki adalet ve eşitliği belirleyici şekilde temsil edeceğine inandığımız zamana endeksli ücret tarifesinin uygulamaya sokulması zorunlu hale gelmiştir. Zamana endeksli ücret tarifesi de hazırlanmış olup, Türmob tarafından Maliye Bakanlığı na sunulmuştur. Bu tarife, uygulamaya girdiği takdirde en önemli sonuçlardan birisi, zamanın artık boşa harcanmayacağı bir hizmet kalitesi yaratılmış olacaktır. Haksız Rekabet Yazılımının uygulamaya girmesiyle; asgari ücret doğru hesaplanacak, sözleşmeler elektronik ortamda düzenlenecek, meslektaşlar arasında müşteri el değiştirmeleri yönetim tarafından izlenecek, meslek mensubunun alacağı olan ücret ödenmeden iş kabulü engellenecek ve meslek mensubunun aldığı ücretin altında iş alımına izin verilmeyecektir. 5

6 Değerli Meslektaşlarım, Eğitim, mesleki geleceğimizin en temel ve en önemli önceliğidir. İnanıyorum ki, 2015 yılı ve devamında mesleğimizde önemli gelişmeler yaşanacaktır. Diğer taraftan haksız rekabet yoluyla elde edilen kazanç, haksız yollarla elde edilen kazançtır ve ahlaki değildir. Haksız rekabet yapan kişi, başlangıçta kazançlı gibi görünse bile, devamında kişinin kendisinin zarar göreceği kaçınılmazdır. Kurallar koyarak haksız rekabeti yok etmek de mümkün değildir. Burada meslek etiği ön plana çıkmaktadır. Meslek etiğine tüm meslektaşlar olarak sahip çıkmalıyız. Varlık nedenimizin yaşanabilir bir hayattan geçtiği, geliştirmeyi, döngüleri çözmeyi becerebildiğimiz noktada; yeni dünyaları görünür kılan, sonsuz ufuklarla donanmış mesleğimiz için hiç şüphesiz mücadelemiz devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle mesleğimizin gelişmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyor, kurul üyesi mesai arkadaşlarım ve şahsım adına tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum Bolu S.M.M.M Odası Oda Başkanı Necmi TUNCA MİSYONUMUZ Meslek örgütlerimizin aşağıda yazılı konulardaki çalışmalarına katkıda bulunmak üzere; Odamız kurulları, komisyonları ve tek tek üyelerimizin gönüllü katılımı ile mesleğimizin ve meslek mensuplarımızın toplumsal etkinlik ve yararını arttırmak, Meslek yasamız ve yönetmeliklerdeki eksik ve hatalı hükümlerin giderilmesi ile meslek yasamızın demokratikleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, Meslek örgütümüzü güçlendirmek ve etkinliğini artırmak, Meslek mensuplarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve saygınlığının artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, Meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti önlemek, dayanışma ve yardımlaşmanın gelişmesini sağlamak, Toplumumuzun aydın kesiminden olmanın sorumluluğu içinde, ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını aşabilmesine, demokrasinin ülkemizde tüm kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesine katkıda bulunmak. 6

7 VİZYONUMUZ Tüm Oda Üyelerimizin meslek yasası ve meslek etik kurallarına uygun olarak mesleklerini yapmalarını sağlamak, İçinde bulunduğumuz dönemin bir gereksinimi olarak sürekli eğitim ile meslektaşlarımızın bilgi donanımını arttırmak, güncellemek ve yenilemek, Dünyadaki tüm muhasebe meslek mensupları ve meslek örgütleri için önem taşıyan değerleri ülkemizdeki meslek mensupları ve meslek örgütleri için yaşama geçirmek, Uluslararası meslek, muhasebe ve denetim standartlarını ülkemizde de koşullara göre düzenleyerek belirlemek, Meslektaşlarımızın bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri tanımasını ve kullanmasını sağlamak ve küresel rekabete ayak uydurabilmesinin yöntemlerini geliştirmek; Meslektaşlarımızın bilgi yönetimi konusunda söz sahibi olmalarını sağlamak, Meslek örgütünde ve meslektaşlarımızın bürolarında;hizmetlerde toplam kalite yönetimini öne çıkarmak; Sosyal sorumluluk açısından sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluşları ile sağlıklı, kalıcı ve eşit ilişkiler kurmak. ODA KURULLARI Yönetim Kurulu Başkan : Necmi TUNCA Bşk. Yardımcısı : İlkay BAĞATIR Oda Sekreteri : Fahrettin BAŞARAN Sayman : İsmail VARDALLI Üye : Nihat BAŞER Disiplin Kurulu Başkan : Recai ÖZKAN Bşk. Yardımcısı : Murat BAŞARMUTÇU Raportör Üye : Murat DEMİREL Üye : Kemal ÇAKIR Üye : Selçuk ERTEN 7

8 Denetleme Kurulu Başkan : Sebiha SARI Bşk. Yardımcısı : Levent SÜTÇÜ Üye : Enver BURSALI Oda Temsilcileri (Üst Birlik) -Necmi TUNCA -Yüksel CEYLAN -M.Orhan ERGÜN -Cihan BAŞARAN -Nihat BAŞER -Resmiye KAHRUMAN -S.Ali ÖZKOÇ Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkan : Hüseyin ATALAY Bşk. Yardımcısı : Resmiye KAHRUMAN Bşk. Yardımcısı : Şerafettin ÖZDEMİR Raportör : Ahmet DOĞAN Üye : Ahmet ÇETİNKAYA Üye : Serpil ZENGİN Üye : Abdullah ÖZCAN Oda Personel Durumu İdari Müdür : Gülşen TURBALI Staj ve Sınav İşlemleri : Eda ACAR Özlük İşleri : Merve AY 8

9 KOMİSYONLAR BOLU Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyonu - Resmiye KAHRUMAN (Komisyon Başkanı) -Ahmet ÇETİNKAYA -Fadime GÜLEN -Ayten AKALIN -Sebahattin ORUÇOĞLU -Ayşe ÖNAL -İsmail VARDALLI(Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) Bağımlı Çalışanlar Komisyonu -Kamil YELKİ (Komisyon Başkanı) -Mehmet KONUK -Ayşe FİDAN -Safiye ACARLI -Selçuk ERTEN -Fahrettin BAŞARAN(Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) Stajyer Eğitim ve Denetleme Komisyonu - Resmiye KAHRUMAN (Komisyon Başkanı) -Necdet GÖKTAŞ -Şerafettin ÖZDEMİR -Levent KAHRAMAN -İlkay BAĞATIR(Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) -Fahrettin BAŞARAN(Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) Mevzuat Araştırma ve Mevzuat Danışma Komisyonu -Atilla YILMAZ (Komisyon Başkanı) -Mehmet Ali ÇAKIR -Murat BAŞARMUTÇU -Ahmet ÇETİNKAYA -Recai ÖZKAN -Sevgi ÖZER -Serhan MARANGOZ -Necmi TUNCA (Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) -İlkay BAĞATIR (Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) -Fahrettin BAŞARAN (Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) -Nihat BAŞER (Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) 9

10 Basın Yayın ve Oda Web Sitesi İle İlgili İnternet Komisyonu -Resmiye KAHRUMAN (Komisyon Başkanı) -Recai ÖZKAN -Ahmet DOĞAN -Ayşegül GÜLEN -Necmi TUNCA(Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) -İlkay BAĞATIR(Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) ODA ORGANİZASYON YAPISI BOLU ÖRGÜT ŞEMASI GENEL KURUL DENETLEME KURULU Başkan Üye Üye YÖNETİM KURULU DİSİPLİN KURULU Bşk. Bşk.Yrd. Üye Üye Üye DELEGELER Yönetim Kurulu Başkanı Oda Başkan Yardımcısı Oda Sekreteri Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Komisyonlar Oda Saymanı İdari Müdür Yön. Kur. Üyesi Kamu Etik Komisyonu Staj ve Sınav İşl. Sorum. Özlük İşleri 10

11 BOLU İLİNDE MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ: SM-SMMM: Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası na kayıtlı 46 SM ve 261 SMMM olmak üzere toplam 307 üyemiz mevcuttur. 150 üyemiz serbest çalışanlar listesinde, 157 üyemizde bağımlılar listesinde kayıtlı bulunmaktadır. YMM: Bolu da faaliyet gösteren 3 adet YMM mevcuttur Tarihi İtibariyle Kayıtlı Üyelerimiz İLÇE ADI SERBEST ÇALIŞAN BAĞIMLI ÇALIŞAN Bolu Merkez Gerede Mudurnu 3 3 Mengen 3 3 Göynük 3 1 Dörtdivan 2 1 Seben 1 2 Yeniçağa 4 5 Taşkesti 2 - Kıbrısçık 1 - ÜYELERİN YAPISI Yeni ruhsat alanlar : 5 SM olup SMMM Ruhsatı alanlar : 5 Odamıza nakil gelen üye sayısı : -- Odamızdan nakil giden üye sayısı : 4 Vefat eden üye sayısı : -- Kaydını sildiren üye sayısı : 1 11

12 ODAMIZIN FAALİYETLERİ (EĞİTİM FAALİYETLERİ, DİĞER KURUMLARLA VE ODALARLA İLİŞKİSİ, MESLEKİ ETKİNLİKLERİ) *7 Ocak 2014 tarihinde; Yönetim Kurulumuzca TÜRMOB Makamı ziyaret edildi. *1 Şubat 2014 tarihinde; TESMER tarafından düzenlenen Staj ve Sınav Uygulamaları Çalıştayı na katılım. (Bşk. Yrd. İlkay BAĞATIR, Dis.Kur.Bşk. Recai ÖZKAN ve Oda Personeli) *5 Şubat 2014 tarihinde; Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker ATEŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Odamızı ziyareti. 12

13 *7 Şubat 2014 tarihinde; ÇAĞSU Hastanesi ile Odamız arasında Sağlık Protokolü imzalandı. *10 Şubat 2014 tarihinde; MHP Belediye Başkan Adayı Şükrü GÜLEZ in Odamızı ziyareti. *14 Şubat 2014 tarihinde; Ticaret Odası önderliğinde Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısına katılım. (Bşk. Yard. İlkay BAĞATIR) *Yeni büro açılışı yapan üyelerimiz Yönetim Kurulumuzca ziyaret edildi. Serpil ZENGİN, Özdoğan ÖZDEMİR, Ümit Mehmet SAYIN, Cihan ÖZZEVTÇİ 13

14 *19 Şubat 2014 tarihinde; Gerede-Mengen-Yeniçağa-Dörtdivan bölge toplantısı yapıldı. *20 Şubat 2014 tarihinde; İstanbul da yapılan 71. Başkanlar Toplantısına Oda Başkanımız Necmi TUNCA nın katılımı. *25 Şubat 2014 tarihinde; Defterdarlık Makamı nın ve Vergi Dairesi Müdürlüğü nün Vergi Haftası nedeni ile Odamızı ziyaretleri. *25 Şubat 2014 tarihinde; Behiye Baysal Ticaret Meslek Lisesi nin Odamızı ziyareti. 14

15 *1-7 Mart 2014 Muhasebeciler Haftası kutlamaları; - 1 Mart Anıt a çelenk sunumu (Üyelerimizin katılımıyla) - 1 Mart Köroğlu Sofrası nda öğle yemeği (üye, stajyerler, stajyer adayları, protokol ve basın katılımı ile) Mart Muhasebeciler haftası nedeni ile Köroğlu Sofrasında basın eşliğinde basın bildirisinin okunması. 15

16 *3-4-5 Mart 2014 Muhasebeciler Haftası Etkinlikleri kapsamında; Protokol Ziyaretleri; - Emniyet Müdürlüğü - Belediye Başkanlığı - Esnaf ve San. Odaları Birliği - Tic. ve San. Odası - Şoförler Odası - SGK İl Müdürlüğü - Rektörlük - İş-Kur - Defterdarlık Makamı - Vergi Dairesi Müdürlüğü *Muhasebeciler Haftası etkinlikleri kapsamında; 5 Mart 2014 Düzce S.M.M.M Odası Yönetim Kurulu nun Odamızı ziyareti. 16

17 *6 Mart 2014 Valilik Makamı nı ziyaretimiz. *7 Mart 2014 Sosyal Güvenlik Alanında Güncel Gelişmeler semineri. (SGK İşverenler Daire Başkanı Ahmet ARAS ın sunumuyla) *7 Mart 2014 Kadınlar Günü nedeniyle bayan üyelerimizin katılımıyla Termal Otel de yemekli gece düzenlenmiştir. 17

18 *11 Mart 2014; Yönetim Kurulumuzca Behiye Baysal Ticaret Meslek Lisesi nde Mali Müşavirlik Mesleği konulu söyleşiye katılım sağlanmıştır. *2 Nisan 2014 tarihinde; İstanbul Amerikan Dil Akademisi Sürekli Eğitim Biriminin Odamızı ziyareti. *3-4-5 Nisan Türkiye Haksız Rekabet ve Etik Kongresi, 9. Türkiye Muhasebe Kongresine katılımımız. (Yönetim Kurulu Üyesi Nihat BAŞER, HMRK Başkanı Hüseyin ATALAY, HMRK Üyesi Abdullah ÖZCAN) 18

19 *10 Nisan 2014 Yönetim Kurulu nca Vergi Müfettişleri ziyaret edilmiştir. *10 Nisan 2014 E-posta, E- tebligat konulu seminer düzenlenmiştir. * 2 Mayıs 2014 tarihinde; Vergi Müfettişleri Odamızı İade-i ziyarette bulunmuştur. 19

20 * 7 Mayıs 2014; BOLU - Yönetim Kurulumuzca, Dörtdivan Belediye Başkanlığı na seçilen SMMM Hasan UZUNOĞLU makamında ziyaret edilmiştir. -Aynı tarihte yeni büro açılışı yapan SMMM Şahin SERİN bürosunda ziyaret edilmiştir. -Seben Belediye Başkanlığı na tekrar seçilen; SMMM Süleyman ÖZBAĞ makamı nda ziyaret edilmiştir. * HMRK Başkanımız SMMM Hüseyin ATALAY; Yönetim Kurulumuzca bürosunda ziyaret edilmiştir. 20

21 * Mayıs 2014 tarihlerinde; Elginkan Vakfı nda Luca Eğitmenimiz Recai ÖZKAN tarafından, Luca Eğitimleri verilmiştir. *13 Mayıs 2014 tarihinde; Sosyal Güvenlik Haftası nedeni ile SGK nın Odamızı ziyareti. *15 Mayıs 2014 tarihinde; Vergi Denetim Kurulu Ankara Grup Başkanlığı nın Odamızı ziyareti. *6-7 Haziran 2014 tarihinde; Kırklareli SMMM Odası nda 26. Karadeniz Odaları Toplantısı na katılım.(başkan Necmi TUNCA ve HMRK Başkanı Hüseyin ATALAY) 21

22 *11 Haziran 2014; TÜRMOB 72. Başkanlar Kurulu Toplantısına Katılım (Başkan Necmi TUNCA, Bşk. Yrd. İlkay BAĞATIR, Disiplin Kurulu Bşk. Recai ÖZKAN) *22 Temmuz 2014 tarihinde; Yönetim Kurulumuzca, yeni gelen Vergi Müfettişleri ziyaret edilmiştir. *6 Ağustos 2014 tarihinde; Yönetim Kurulumuzca SGK İl Müdürü Erhan ÇAVUŞ ziyaret edilmiştir. 22

23 * 13 Ağustos 2014 tarihinde; SGK İl Müdürü Erhan ÇAVUŞ Odamıza iade-i ziyarette bulunmuştur. *18 Ağustos 2014 tarihinde; Karabük Oda Başkanımızın eşinin vefatı nedeni ile cenazeye gidilmiştir. Başkan Yrd. İlkay BAĞATIR, Saymanımız İsmail VARDALLI, Disiplin Kurulu Bşk. Yrd. Murat BAŞARMUTÇU tarafından. *2 Eylül 2014 tarihinde; Vergi Dairesi Müdürümüzü ziyaretimiz. *16 Eylül 2014 tarihinde; Köroğlu Otel Toplantı Salonu nda İstanbul SMMM Odası Başkanı Yahya ARIKAN, Sakarya SMMM Odası Başkanı Selattin ÇAKIRSOY, Zonguldak SMMM Odası Onursal Başkanı Zeki DİRLİK ve İstanbul SMMM Odası Eğitmeni İ.Serhat ÖZDEMİR tarafından FARKINDALIK EĞİTİMİ düzenlenmiştir. 23

24 *17-18 Eylül 2014 tarihinde yapılan 19.Türkiye Muhasebe Kongresi ne katılım sağlanmıştır. (Başkan Necmi TUNCA, Sayman İsmail VARDALLI, Disiplin Kurulu Bşk. Yrd. Murat BAŞARMUTÇU) *15 Ekim 2014 tarihinde; Vergi Dairesi Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Odamızı ziyaretleri. *17 Ekim 2014 tarihinde; yeni büro açılışı yapan SMMM M.Onur BOZKURT ve SMMM A.Suat BAYRAKTAR Yönetim Kurulumuzca bürolarında ziyaret edilmiştir. 24

25 *25 Ekim 2014 tarihinde; Başkan Necmi TUNCA ve Başkan Yrd. İlkay BAĞATIR tarafından TÜRMOB 73. Başkanlar Kurulu Toplantısı na katılınmıştır. *30 Ekim 2014 tarihinde; Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu nda 6552 Sayılı Torba Yasa semineri düzenlenmiştir. *16 Kasım 2014 tarihinde; Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyonumuzca üyelerimiz ve büro çalışanlarımıza yönelik Gazelle Otel de KAHVALTI düzenlenmiştir. 25

26 *26 Kasım 2014 tarihinde; Vergi Müfettişleri Odamızı ziyarette bulunmuşlardır. *2 Aralık 2014 tarihinde; TÜRMOB Genel Sekreterimiz Sayın Yücel AKDEMİR in katılımı ile, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Günleri ne katılım sağlanmıştır. *8 Aralık 2014 tarihinde; SGK İl Müdürü Erhan ÇAVUŞ Odamızı ziyarette bulunmuştur. *9 Aralık 2014 tarihinde; Köroğlu Otel Toplantı Salonu nda, Türkkep, e-tebligat, San.Sic. Belgeleri ve mesleki sorunlarımız ile ilgili ÜYE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI düzenlenmiştir. 26

27 *25 Aralık 2014 tarihinde; Luca Eğitmeni Ömer BÜLBÜL ün katılımı ile, Köroğlu Otel Toplantı Salonu nda, E-fatura, E-arşiv konularında eğitim düzenlenmiştir. BOLU SMMM ODASI Yönetim Kurulu Başkan Başkan Yrd. Sekreter Sayman Üye Necmi TUNCA İlkay BAĞATIR Fahrettin BAŞARAN İsmail VARDALLI Nihat BAŞER DİĞER FAALİYETLER - Odamıza 2014 yılı içinde 723 evrak gelmiş olup,giden evrak sayısı da 309 dur. Evrakların ilgilerine göre dağılımı şu şekildedir. GELEN EVRAK : 723. *TÜRMOB/TESMER den gelen evrak : 130 *Odalardan gelen evrak : 44 *Üyelerden gelen evrak : 379 *Stajyerlerden gelen evrak : 76 *Defterdarlık Makamından gelen evrak : 4 27

28 *Oda Kurullarımızdan gelen evrak : 20 *Sosy. Güv. Kurumu gelen evrak : 2 *Diğer : 68 GİDEN EVRAK : 309. *TÜRMOB/TESMER e giden evrak : 66 *Odalara giden evrak : 13 *Üyelere giden evrak : 98 *Stajyerlere giden evrak : 32 *Defterdarlık Makamına giden evrak : -- *Oda Kurullarına giden evrak : 24 *Sosy. Güv. Kurumuna giden evrak : 4 *Diğer :72 -Yönetim Kurulu olarak yapacağımız çalışmaların geniş katılımlı olması amacıyla,oluşturulan komisyon ve kurullara üyelerin atanmasıyla,göreve başladığımız günden itibaren bir Meslek Odası olarak tüm üye,stajyer ve stajyer adaylarımızı kucaklayarak,meslek Yasamız ve Yönetmeliklerimiz çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük / çalışma döneminde Yönetim Kurulumuz 16 defa gündemli olarak toplanmış,123 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanmıştır.yönetim Kurulumuz çalışmalarını yaparken,gündemli toplantılarının yanı sıra gündemsiz olarak da toplanarak Oda çalışmalarına yön vermiştir.yönetim Kurulumuz gerekli gördüğü durumlarda,kurul ve Komisyonlarımızla beraber istişarelerde bulunmuştur. Yönetim Kurulumuz toplantılarında,serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik sınavlarında başarılı olan melsek mensubu adaylarımızın ruhsat işlemlerini ve üyelik kayıtlarını,diğer İllerden Odamıza nakil olmak isteyen,sınavla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Özel SMMM Sınavı ile SMMM olan üyelerimizin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kütüğüne aktarılma işlemlerini,çalışanlar listesine kayıt olmak ve silinmek isteyen üyelerimizin işlemlerini,odamıza mükellefler ve üyelerimiz hakkında yapılan şikayetleri inceleyerek karara bağlamak,gerekli görülen şikayetlerle ilgili görüşmelerin yapılmasını,gerekli görülen dosyaların disiplin kuruluna sevk edilmesinin yanı sıra,ilgili kurum ve kuruluşların Odamıza yapmış oldukları müracaatları inceleyerek cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin verilmesi yönünde kararlar almıştır. -SMS sistemi bu dönemde de etkin bir şekilde kullanılmış,üyelerimiz her türlü gelişmelerden anında haberdar edilmiştir.2014 yılında üyelerimize13.757,kurullara 404,stajyerlere 105 adet olmak üzere toplamda bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmiştir. -Üye mail sistemi de bu dönemde aktif olarak kullanılmıştır.toplamda 2885 mail gönderilmiştir. -Odamızın adresli web sitesi de aktif olarak kullanılmış,tüm güncel ve mevzuat konusundaki değişiklikler sayfamıza anında eklenmiştir.günlük olarak güncellenen web sayfamız üyelerimiz ve ilgilenenlere hizmet vermektedir.web sayfamız devamlı olarak,meslek mensuplarımızca takip edilmekte ve olumlu eleştiriler 28

29 almaktadır.üye,stajyer ve stajyer adaylarımıza yarar getireceği düşüncesiyle web sitemizin yenilenmesi düşünülmektedir. -Bu çalışma dönemimizde;mevcut hizmet binamızın yetersiz olması nedeni ile,bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Bolu İli,Merkez İlçesi,Özek Sokak 2580 Ada,99 Parselde inşa edilmekte olan Gayrimenkulle ilgili alım-satım sözleşmesi imzalanmış ve ilgili Gayrimenkul ile ilgili tapular da tarafımızca alınmıştır. TAPU FOTOKOPİLERİ; tarihinde 6552 sayılı Torba Kanun la,üyelerimizin Odamıza olan birikmiş aidat borçları da yapılandırılarak,75 üyemiz bu yapılandırmadan yararlanmış ve tahsilatı aşaması devam etmektedir. -26.Aralık.2012 tarihinde yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği gereğince,türmob tarafından Ankara Üniversitesi ile Geçiş Dönemi Eğitimleri ile alakalı protokol imzalanmış ve Odamız üyelerinden de ilgili eğitim talepleri tarafımızca alınmıştır.bu eğitimlere Odamızdan 41 üye müracaat etmiştir.bu eğitimler 2015 yılında Türmob un belirlediği eğitim takvimi gereğince İlimizde gerçekleştirilecektir. -Yine bu çalışma dönemimizde Yönetim Kurulu olarak Genel Merkezimiz Türmob ve Temel Eğitim Staj Merkezimiz olan Tesmer in çalışmalarına aktif olarak iştirak edilmiştir.mesleğimiz ve Üyelerimizin sorunları raporlar halinde genel merkezimize 29

30 iletilmiş,yapılan çalışmalara katılınmış,odamızın görüşleri iletilmiştir.eğitim çalışmalarımızda Türmob ve Tesmer in desteği alınmıştır.bu vesile ile kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. -Türmob un Oda Başkanları nezdinde yapmış olduğu Başkanlar Kurulu Toplantılarına iştirak edilerek,türmob çalışmalarına katılınmış ve Odamızın görüşleri dile getirilmiştir. -Bu çalışma döneminde Odamıza 5 SMMM üyenin kayıt işlemleri yapılmış,diğer Odalara 4 üyenin nakil işlemi gerçekleştirmiş,odamıza diğer İllerden nakil gelen üye olmamış ve 1 üyemizinde kendi talebi üzerine üye kaydı silinmiştir.bu üyelerimizin kayıt işlemleri ile birlikte ruhsat müracaat işlemleri de sürdürülmüştür. -Staja Giriş Sınavlarına,A-B-C Grubu ve SMMM sınavlarına katılanların ilgili evrakları tarafımızca tamamlatılmış olup,sınavları ile ilgili bilgilendirmeler de yapılmıştır. -Serbest Muhasebeciliğin kalkması sebebi ile Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavlarına giren üyelemizin de sınav ve başvuru işlemleri tarafımızca takip edilmiştir.2014 yılında son defa yapılacağı belirtilen sınavlar,2015 yılında da 3 dönem halinde düzenlenecektir Yılında uygulamaya geçecek olan ;Haksız Rekabet Modülünü içeren E-Birlik Projesi ile ilgili çalışmalarımızda genel merkezimize iletilmiştir. -MERSİS Projesi doğrultusunda üyelerimizin ve mükelleflerimizin elektronik imza işlemlerinin yapılabilmesi için, Odamız ve e-tuğra bilişim hizmetleri işbirliği ile üyelerimize ve mükelleflerimize özel e-imza kampanyası başlatılmıştır. Bu çalışmamız halen Odamız bünyesinde devam etmektedir. SİTEYE EKLENEN HABERLER GÜNCEL HABERLER : HABERİN ADI TARİHİ SAATİ 5378 Sayılı Engelliler Kanunu'nun İşyerleri İçin Getirdiği Düzenlemeler Eğitimi İle İlgili Ticaret ve Sanayi Odası Duyurusu hk : BEYANNAME DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA :29 ARACILIK/ARACILIK SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA : YILI İÇİN E-BEYANNAME GÖNDERME SÖZLEŞMELERİ YENİLENECEKTİR :43 Dönem Sonu İşlemleri Eğitim Dokümanı hk :31 30

31 Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi İle İlgili TÜRMOB açıklaması hk (İSTANBUL S.M.M.M.ODASI DUYURUSU) 2014 YILI İÇİN E-BEYANNAME GÖNDERME SÖZLEŞMELERİ YENİDEN GİRİLMEYECEK GÜNCELLENECEKTİR TİCARET SİCİLİNE SADECE TACİR SIFATI TAŞIYANLAR KAYIT YAPTIRMAK ZORUNDADIR TÜRMOB İLE SGK ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI BAĞIMLI ÇALIŞAN ÜYELER İÇİN ÜCRET TARİFE SKALASI BELİRLENECEK : : : :11 TACİR Sicil Numarası İle İlgili TÜRMOB'un tarihli yazısı hk :08 Mersis numarası verilen tacirlerin ticaret sicili numarası yerine MERSİS numarasını,verilmeyenlerin ise ticaret sicil numaralarını kullanmaları hk TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SERMAYE ARTIŞINA İLİŞKİN DUYURU TÜRK TİCARET KUNUNU VE VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI İLE İLGİLİ TÜRMOB SİRKÜLERİ Bolu Tic.ve San.Odasında Düzenlenen İŞVERENLERE DENETİM, İPUÇLARI KAYBETMEYİ ÖNLEYEREK KAZANMAK KONULU Seminer hk : : : :29 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) VERİ GİRİŞ PROGRAMI HK :47 ÖZEL ÇAĞSU VE ÖZEL FATMA HATUN HASTANESİ İLE ODAMIZ ARASINDA YAPILAN SAĞLIK PROTOKOLÜ HK :45 TÜRMOB GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN NAİL SANLI'NIN SMMM VE YMM ÜNVANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI HK : MAYIS 2014 ( 1.DÖNEM ) YMM SINAVI HK :03 ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNDE DEFTER BİLGİLERİNİN GİRİŞİ YENİLENMİŞTİR KOOPERATİFLERDE TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI HK 1-7 MART MUHASEBECİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ : : :44 31

32 TÜRMOB Genel Başkanımız Sayın Nail SANLI'nın Muhasebeciler Haftası BASIN AÇIKLAMASI Oda Başkanımız Necmi TUNCA'nın Muhasebeciler Haftası BASIN AÇIKLAMASI Yılı Şahsi Gelirlerinin Beyanı ve Vergilendirilmesi eğitim dokümanı hk : : :29 Muhasebe Büroları için Müşteri Bilgi Formu hk :04 SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEDİĞİ VERGİ İNCELEME RAPORU İLE TESPİT EDİLEN MÜKELLEFLER HAKKINDA :58 Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine sayı ile Şantiye Şeflerinin Sigortalılığına ilişkin gönderilen yazı E-tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta İle İlgili Seminer Hk Beyannamelerin Verilme Süresinin Uzatılması İle İlgili TÜRMOB'un talep yazısı hk ŞİRKETLERDE GENEL KURUL YAPILMAMASI HK. KESİN MİZAN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR HK. Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı Eğitim ve Sınav Takvimi 2014/2. Dönem Haziran 2014 (2.Dönem) SMMM Sınav Duyurusu hk KURUMLAR VERGİSİNDE BEYAN VE ÖZELLİKLİ KONULAR"EĞİTİM DOKÜMANI HK. SANAYİ SİCİL BELGESİ OLANLAR İÇİN YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN SON VERİLME TARİHİ :30/04/2014 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN SON GÜNÜ : : : : : : : : : : :49 Kanatlı Hayvancılık Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Ticaret ve Sanayi Odası Bilgilendirme Toplantısı Hk :46 32

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Dünya siyasi, ekonomik sorunların daha da arttığı, kutuplaşmanın ve karşıtlığın güçlendiği bir dönemi yaşıyor. Ortadoğu da yaşanan sorunlar ve istikrarsız ortam başta Türkiye olmak

Detaylı

TOKAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TOKAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1.1 Misyon ve Vizyonumuz MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak amacıyla, işletmelerde faaliyetlerin

Detaylı

KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 1 2 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 3 SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM; 2014 yılı faaliyetlerimizi içeren bir dizi çalışmayı ve 2015 yılı programında yapılmasını planladığımız çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI KONYA SMMM ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

FAALİYET RAPORLARI KONYA SMMM ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI FAALİYET RAPORLARI KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKAN I İSMAİL TURAN IN MESAJI: Değerli Üyemiz Yeni bir yıla daha girmenin heyecanı içerisinde

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) A) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ODA SEKRETERLİĞİ İŞLEMLERİ Yönetim Kurulumuz 01.01.2014 31.12.2014 tarihleri arasında haftalık olağan toplantılarını

Detaylı

BURDUR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ

BURDUR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BURDUR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GİRİŞ Yönetim Kurulu olarak dönem içinde yaptığımız çalışmalarda maksimum faydayı sağlamak amacıyla

Detaylı

13 HAZİRAN 2012 VİCDAN MUHASEBESİ GÜNÜ

13 HAZİRAN 2012 VİCDAN MUHASEBESİ GÜNÜ 9 EKİM 2012 KSMMMO ERCİYES Sayı: 9 EKİM 2012 MESLEKTE 23. YILI KUTLUYORUZ KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI 13 HAZİRAN 2012 VİCDAN MUHASEBESİ GÜNÜ Türkiye genelinde;

Detaylı

Genç bir meslek kuruluşu olmamıza rağmen 24 yılda küçümsenmeyecek işler başardık. Tüm kamuoyunca kabul gören ve takdir edilen bir oda haline geldik.

Genç bir meslek kuruluşu olmamıza rağmen 24 yılda küçümsenmeyecek işler başardık. Tüm kamuoyunca kabul gören ve takdir edilen bir oda haline geldik. GİRİŞ Odamız Yönetim Kurulu olarak yapacağımız çalışmaların geniş katılımlı olması amacıyla, oluşturulan Kurul ve komisyonlarla birlikte bir meslek odası olarak tüm üyemizi ve mesleğimizin gelecekteki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

SERBEST MUHASEBECI MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF SAKARYA)

SERBEST MUHASEBECI MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF SAKARYA) TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da küresel ekonomi yılı kriz ortamı içerisinde geçirmiştir. 2012 yılının sonlarına

Detaylı

.Sınırsız Terminal Tanımlama. .Kısayol tuşları - MUHASEBE & FİNANS YÖNETİMİ - Muhasebe - Fatura - İrsaliye - Cari - Stok - Kasa - Banka - Çek & Senet

.Sınırsız Terminal Tanımlama. .Kısayol tuşları - MUHASEBE & FİNANS YÖNETİMİ - Muhasebe - Fatura - İrsaliye - Cari - Stok - Kasa - Banka - Çek & Senet SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 YILI FAALİYET RAPORU (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ) TÜRMOB SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER SI 8 YILI FAALİYET RAPORU 8 YILI FAALİYET RAPORLARI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ) BAŞKANIN MESAJI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım,

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım, BAŞKANIN MESAJI Seçimlerin Ardından Değerli Meslektaşlarım, Seçimler demokrasinin şölenidir. 12 Mayıs Pazar günü yapılan Odamız seçimlerinde 278 üyemiz oy kullanmıştır. Toplam üye sayımızın 395 olduğu

Detaylı

SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

DENiZLi TiCARET ODASI NDAN

DENiZLi TiCARET ODASI NDAN Hisarcıklıoğlu "Bölgesel eşitsizlik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgesel eşitsizliklere dikkat çekerek, Tek kanatla kuş uçmaz. Her bölgemizin eşit seviyede kalkınması

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI SUNUŞ Globalleşen dünyada, örgütler için kurumsal yapının önemi, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Örgütlerin, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmaları ise yazılı hale getirilen kural ve ilkeler ışığında,

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI Faaliyet Raporu Ş u b a t 2 0 1 5 Y a y ı n N o : 1 9 9 1 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 9 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 11 I-GENEL BİLGİLER... 12 A-Misyon ve Vizyon... 12 B- Yetki,

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

.Sınırsız Terminal Tanımlama

.Sınırsız Terminal Tanımlama SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı