Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı"

Transkript

1 6 B32B2K B32B2K gün B32B2K B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar Merkezi İdare Taşra Birimleri Mahalli İdareler Diğer (Özel Sektör Vb.) Başvuruda İstenen Belgeler İlk Başvuru Makamı Paraf Listesi Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar Mevzuatta Belirtilen Hizmetin Tamamlanma Süresi Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yıllık İşlem Sayısı Hizmetin Elektronik Ortamda Sunulup Sunulamayacağı Bozok Üniversitesi Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı Hizmetin Sunum Sürecinde Mevzuat İşleri nin tümünün yasal dayanakları Eğitim-in tüm ni kapsayan kanun, yasa, yönetmelilerin ilgili maddeleri - kamu Faaliyet Raporları Kurullar ve Toplantılar Seçim ve Atama İşleri Tutanaklar ( ) lerin eğitim yılına ait tüm ne ilişkin raporların hazırlanması Eğitim- karar altına alınması gereken işlerle ilgili kurul ve toplantıların yapılması Eğitim- kurullarda görevlendirilecek in seçim ve atama işlerinin lerin eğitim nin plan ve programının yapılması Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ( tarih ve 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 41. madde - 17 Mart 26 tarih ve Sayılı Resmi Gazete) Teşkilat 8/b Teşkilat Teşkilat 9. - Öğretim Elemanı B.Ü. Kurul ve toplantı kararları ile ilgili ı Seçim ve Atama İşleri ile ilgili ı Kararları ile ilgili ı Davetler ve Gündemler Kurul ve toplantılar için davet ve gündem işlerinin Teşkilat - Davet ve Gündem yazıları

2 12 B32B2K ay 11 B32B2K Ay Ay hafta 4-45 Tutanaklar (Yönetim Kurulları) Tutanaklar (Disiplin Kurulları) Kararlar (Disiplin ) Komisyonlar Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Eğitim- karar altına alınması gereken işlerle ilgili Yönetim Toplantılarının düzenlenmesi ve İdari ile öğrencilerin soruşturma işleri ile ilgili Disiplin Toplantılarının düzenlenmesi ve İdari ile öğrencilerin soruşturma işleri ile ilgili Disiplin Toplantılarının düzenlenmesi Eğitim- herhangi bir faaliyetin hizmete sunulması için belirli kişiler tarafından oluşturulan çalışma grubu ve bu grubun yapacakları/yaptıkları çalışmalara ilişkin Teşkilat 1- Kurumları Yönetici, ve Memurları Disiplin ( Resmi Gazete Sayısı: 17789) 2- Kurumları Disiplin ( Resmi Gazete Sayısı: 18634) 1- Kurumları Yönetici, ve Memurları Disiplin ( Resmi Gazete Sayısı: 17789) 2- Kurumları Disiplin ( Resmi Gazete Sayısı: Teşkilat Yönetim kararları yapılan Disiplin kararları yapılan Disiplin kararları yapılan Komisyon raporları ile ilgili Bilimsel ve kültürel toplantılar ile ilgili Birimlerin Kurulması lerde, Anabilim Dallarının Kurulması Kanun 7 B.Ü. Rektörlük (Senato) B.Ü. Rektörlük Rektörlüğe talep yazısı

3 hafta 18 B32B2K yarıyıl ay yıl 1 yıl 1 14 B32B2K ay 13 B32B2K ay Birim Kurulması Kurulması Kanun 7 madde 2.şıkkı 1- Kurul Kararı 2- Senato Kararı 1- ye talep yazısı 2- Rektörlüğe talep yazısı Birim Kurulması Anabilim Dalı Kurulması 1- Kanun 7 madde 2. şıkkı 2- Teşkilat 16. madde 1- Kararı 2- Kurul Kararı 3- Senato Kararı 1- ye talep yazısı 2- Rektörlüğe talep yazısı Takvim Programları Yaz Öğretimi Ders Programları Ders Açma- Kapama İle İlgili Diğer İşler Takvime göre Lisans eğitim nin lerin, eğitim - süresince (1. ve 2. ) ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim - türüdür. Yaz Öğretimi açılması / Programlarına (1.Ö- 2.Ö) ait ders programlarının belirlenmesi Ders Programlarının yenilenmesi durumunda gerekli görülen derslerin açılması-kapatılması kararı Eğitim- ki diğer işlere ilişkin 1- Kanun 14. madde b-4 fıkrası 2-Bozok Üniversitesi Ön Yönetmeliğ i4. madde (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) 1- Kanun 43. madde c fıkrası 2-8. madde (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) Bozok Üniversitesi Yaz Okulu ( tarih ve 2633 sayılı Resmi Gazete) 18. madde (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) 11.madde(Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) 1- Kanun 2- (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) 1. ve 2. öğrencileri - Öğretim - Öğretim B.Ü. Rektörlük (Senato) ve ve Yaz inde açılması istenilen derslere ilişkin kararı Öğretim planları kararı B.Ü. Rektörlük kararı Yazışmaları miz öğrencilerin yaz okulunda alacakları ders ve başarı notları ile ilgili 1- kararı 2-3- Senato Ders Açma-Kapama teklif yazıları Eğitim- ki diğer işlere ilişkin için yapılan Rektörlük Yazışmaları ( kurumuna) miz dışından gelen öğrencilerin yaz okulunda alacakları ders ve başarı notları ile ilgili

4 29 B32B2K hafta Belirli yarıyıl ya da yıl 27 B32B2K Af başvuru kayıt süreci 26 B32B2K B32B2K B32B2K B32B2K B32B2K yıl 3 yıl 21 B32B2K yıl 1-3 yıl 3-4 Seçim ve Atama İşleri Temsilci Seçimi Rektörlük/ idari birimlerinde görevlendirilecek Dekan, Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı seçim ve atama işleridir., Yönetim, Senato temsilcilik görevinin 1- Kanun 2- Teşkilat 17/a, 18/a maddeleri - ve İdari Personeli - Öğretim Seçim ve atama işlerine ilişkin Profesör Temsilcisi Seçimine ilişkin Yetiştirme (1416' ya göre) lerin ihtiyaçlarının M.E.B. Burslusu olarak karşılanması 1416 Sayılı Kanun 1416 Sayılı Kanun Yetiştirme ile ilgili Yetiştirme (2547' ye göre) Yetiştirme ( ne göre) Yetiştirme ( ne göre) Afla Gelenler Misafir-Özel Kayıt Yenileme, Ders Seçme lerin ihtiyaçlarının karşılanması lerin ihtiyaçlarının karşılanması lerin ihtiyaçlarının karşılanması Affından yararlanan öğrencilere ait Diğer Kurumlarında ve özel statüde bulunan öğrencilere belirli dönem Misafir-Özel olarak eğitim- imkanı tanınması öğrencilerinin yarıyıl başlarında ders kayıt sunulması Çeşitli tarihlerde yürürlüğe giren Af Kanunları Af öğrencileri Misafir- Özel İşleri ve ve Danışmanları İlgili belgeler Diğer Kurum olurumezun öğrenci için diploma Katkı payı dekontu B.Ü. İşleri Başkanlığı Yetiştirme ile ilgili 33. madde Yetiştirme ile ilgili 35. madde Yetiştirme ile ilgili Af ndan yararlanan öğrenci listesi Misafir-Özel öğrencilerle ilgili Kayıt yenileme ile ilgili kabul yazısı

5 hafta yıl hafta B32B2K hafta (2) B32B2K hafta B32B2K hafta 2 Sınavlar öğrencilerinin sınav ve not 18. Sınavlar, sınav sonuçları ve not çizelgeleri ile ilgili Sonuçları (Muafiyet) Sonuçları (Ara Sınav) Başka programa kayıtlı iken program değişikliği yapan öğrencilerin önceki programda aldıkları derslere ait başarı notlarının muafiyetleri Dönem içinde yapılan ara sınav B.Ü. Senato ve 18. ve -Önceki program başarı belgesi (transkript) -Ders İçerikleri Muafiyet talep ı Sınavlar, sınav sonuçları ve not çizelgeleri ile ilgili Sonuçları (Yarıyıl/Yıl Sonu) Yarıyıl Sonunda yapılan sınav 18. ve Yarıyıl sonu sınav sonuçları ile ilgili Sonuçları (Mazeret) Sonuçları (Ek Sınav) Sonuçları (İtirazlar) İntibaklar Arasınav Sonunda yapılan sınavlara mazeretleri nedeni ile giremeyen öğrencilerin sınav Azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrencilerin ek sınav Arasınav/Yarıyıl Sonunda yapılan sınav sonuçlarına itiraz eden öğrenci DGS, Yatay geçiş, çift anadal, ve Herhangi bir Kurumunda okur iken ÖSYM Sınavı ile yeniden gelen öğrencilerin intibak Bozok Üniversitesi Yarıyıl Sonu Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları madde (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) Azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrenciler ve İşleri Başkanlığı ve ve İntibak esasları ve Mazeret sınavı için dilekçe ve ekleri Ek sınav talebine ilişkin dilekçe nin sınav sonucuna itirazına ilişkin dilekçe İşleri Başkanlığı ve Mazeret sınavı talep ı Ek sınav hakkından yararlanacak öğrencilere ilişkin nin sınav sonucuna itirazına ilişkin inceleme yapılması için yapılan İntibak ı

6 (Kayıt silme hariç) 42 B32B2K gün İzin İşleri Bilimsel ve Eğitim Amaçlı Kültürel Amaçlı Sportif Amaçlı Belge İşlemleri (Vize İşleri) lerin belirli dönemlerde eğitim kapsamında bilimsel ve eğitimsel - kültürel - sportif için izin lerin belirli dönemlerde eğitim kapsamında bilimsel ve eğitimsel için izin lerin belirli dönemlerde eğitim kapsamında kültürel için izin lerin belirli dönemlerde eğitim kapsamında sportif için izin lerin bilimsel ve kültürel amaçlı yurtdışı izin taleplerine ilişkin 2. madde (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) Öğretim Yönetmeliğ i2. madde (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) 2. madde (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) 2.madde (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmamasına İlişkin Usul ve Esaslar ve ve ve ve İzin talebine ilişkin dilekçe ve ekleri İzin talebine ilişkin dilekçe ve ekleri İzin talebine ilişkin dilekçe ve ekleri İzin talebine ilişkin dilekçe ve ekleri Dilekçe, nüfus cüzdan örneği izin kararları ve ı izin kararları ve ı izin kararları ve ı izin kararları ve ı lerin bilimsel ve kültürel amaçlı yurtdışı izin taleplerine ilişkin lerin bilimsel ve kültürel amaçlı yurtdışı izni ile ilgili Nakil, Kayıt Dondurma ve Kayıt Silme Kayıt Dondurma Kayıt Silme lerin öğrenim süreleri içinde (öğrenim süresinden sayılmak/sayılmamak üzere) kayıt dondurma işlemleri ile kayıt silme lerin öğrenim süreleri içinde (öğrenim süresinden sayılmak/sayılmamak üzere) kayıt dondurma lerin başarısızlık, öğrenim süresini tamamlama, kendi isteği ile vb. sebeplerle kayıt silme 3. madde (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) 2. (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) 3. (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) Kayıt dondurma için dilekçe ve ekleri (kayıt silme hariç) Kayıt dondurma için dilekçe ve ekleri Dilekçe, ilişik kesme belgesi (kendi isteği ile kayıt silme talepleri için), Kimliği (Kayıt dondurma için) Kayıt dondurma ve kayıt silme ile ilgili ı Kayıt dondurma ile ilgili ı Kayıt silme ile ilgili ı

7 53 B32B2K Dilekçe ve staj Başvuru Formu 2 hafta- 2 ay B32B2K Dilekçe ve ekleri B32B2K Dilekçe ve ekleri B32B2K13 34 Başvuru belgeleri ve ekleri Dilekçe ve ekleri ilişik Kesme Belgesi, Kimliği, Dekont) Dilekçe ve ekleri B32B2K ay 1 ay B32B2K ay 1 ay 8-1 Disiplin/Ceza lerin yüksek kurumundaki disiplin/ceza işlerinin Kurumları Disiplin yönetmeliği Disiplin/Ceza ile ilgili ı Disiplin İşleri lerin yüksek kurumundaki disiplin işlerinin Kurumları Disiplin yönetmeliği Disiplin/Ceza ile ilgili ı Mezuniyet İşleri İlişik Kesme (Mezuniyet) Burslar, Krediler, Stajlar Teorik ve pratik öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin mezuniyet Teorik ve pratik öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin mezuniyet lerin burs, kredi ve staj işlemleri ile ilgili hizmetler Öğretim Yönetmeliğ i31. (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) 31. (Resmi Resmi Gazete Sayısı: 2633) İlgili kurum/kuruluş burs,kredi verme yönerge/esasları ile İşleri Başkanlığı İşleri Başkanlığı ve Mezuniyet ile ilgili ı Mezuniyet ile ilgili ı lerin burs, kredi ve stajları ile ilgili lerin burs, kredi ve stajları ile ilgili Burslar lerin burs işlemleri ile ilgili hizmetler İlgili kurum/kuruluş burs verme yönerge/esasları 1-Burs veren kurum/kuruluş 2- Burs veren ilgili kurum/kuruluş lerin burslarıyla ilgili lerin burs kontenjanları ve talepleri ile ilgili Krediler lerin kredi işlemleri ile ilgili hizmetler İlgili kurum/kuruluş kredi verme yönerge/esasları 1-Kredi veren kurum/kuruluş 2- Kredi veren ilgili kurum/kuruluş lerin kredileriyle ilgili lerin kredi kontenjanları ve talepleri ile ilgili Stajlar lerin staj işlemleri ile ilgili hizmetler 1-Staj izni veren kurum/kuruluş 2- ve lerin stajlarıyla ilgili lerin staj talepleri ile ilgili

8 B32B2K Dilekçe 1Yıl 5-6 Kısmi Zamanlı Çalışma Sigorta İşlemleri Konseyi ve Temsilciliği ve birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışmalarına ihtiyaç duyulan öğrenci kontenjanları, giriş/çıkış işlemleri ile ilgili hizmetler ve ilgili aylara ait puantaj ve ödemelere ilişkin ve birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışmalarına ihtiyaç duyulan öğrencilerin sigortalı işe giriş ve birimlerinin öğrenci konseyi ve temsilciliği seçim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Çalıştırabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (2547 sayılı n sayılı n 2. ) 551 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 2547 sayılı n 7. Ve 65.Maddeleri 1-2- Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı 1-2- ve Kısmi Zamanlı Çalıştırılması hakkında kontenjan ve başvuru, giriş/çıkış işlemleri ile ilgili Kısmi Zamanlı sigorta işlemleriyle ilgili Konseyi ve Temsilciliği seçim yle ilgili Değişim Programları Sokrates/Erasmus Giden (Yurtdışı) Sokrates/Erasmus- Gelen (Yurtdışı) Eğitim- öğrenci değişim Programlarıyla ilgili Sokrates/Erasmus giden öğrenci Sokrates/Erasmus gelen öğrenci Kurumları Arasında ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı nun ve 65. maddeleri Kurumları Arasında ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı nun ve 65. maddeleri Kurumları Arasında ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı nun ve 65. maddeleri Değişim Programlarıyla ilgili için yapılan Sokrates/Erasmus Giden (Yurtdışı) yle ilgili Sokrates/Erasmus Gelen (Yurtdışı) yle ilgili

9 67 B32B2K B32B2K B32B2K B32B2K B32B2K Başvuru Dilekçeleri Askerlikle İlgili Belgeler Farabi - Giden (Yurtiçi) Farabi - Gelen (Yurtiçi) Afla Gelenler Farabi öğrenci değişim programı giden öğrenci Farabi öğrenci değişim programı gelen öğrenci Çeşitli tarihlerde çıkan Af Kanunları aftan yararlanan öğrenci Kurumları Arasında ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı nun ve 65. maddeleri Kurumları Arasında ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı nun ve 65. maddeleri Çeşitli tarihlerde çıkan Af Kanunları B.Ü. İşleri Farabi - Giden (Yurtiçi) yle ilgili Farabi - Gelen (Yurtiçi) yle ilgili afları ile ilgili İşleri İle İlgili Diğer İşler işleri ile ilgili diğer işlerle ilgili İşleri ile ilgili kanun ve yönetmelikler İşleri İle İlgili Diğer İşlerle ilgili Staj İşleri staj kontenjanları, izleme, değerlendirmeleri Bozok Üniversitesi Staj kontenjanlarıyla ilgili Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri Gelen-Giden evrakın defter kaydı ile ilgili birimlere sevk işlemleri Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete : /25658) Kamu Gelen evrak bürosu Gelen Evrak Kültür, Tanıtım İşleri ye girişi yapılan evraklar ve lerin tanıtılmasıyla ilgili işlere ait Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete : /25658) Gelen evrak bürosu Kurum içini ilgilendiren gelen evrakın sevkinden sonra takibi ve sonuçlandırılması ile ilgili Kültür, Tanıtım İşleriyle ilgili Kurum dışını ilgilendiren gelen evrakın sevkinden sonra takibi ve sonuçlandırılması ile ilgili

10 76 B32B2K B32B2K Yayın İşleri Eğitim- basım yayın taleplerine ilişkin - Yayın işleriyle ilgili Bütçe Hazırlama ve Uygulama Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri Personel Alımı Personel Alım Talepleri Personel Özlük İşleri İşe Giriş Belgeleri İzin İşleri Görevlendirmeler Eğitim- bütçe ödeneklerine ilişkin tekliflerin hazırlanması ve uygulanması Eğitim- bütçeden sorumlu idari yöneticiler Kurumları ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin in özlük işlerine ilişkin in işe giriş işlemleri ile ilgili in izin işleri ile ilgili in yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri ile ilgili tarih ve 518 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol tarih ve 518 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 2- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Sayılı Devlet Memurları Sayılı Personel Sayılı Devlet Memurları Sayılı Personel Sayılı Devlet Memurları Sayılı Personel Sayılı Devlet Memurları Sayılı Personel Sayılı Devlet Memurları Sayılı Personel /a-c ve diğer ilgili maddeleri - - İdari Bilimler 1-2- Strateji geliştirme Başkanlığı Bütçe Hazırlama ve Uygulamalarıyla ilgili Personel alımlarıyla ilgili Personel Alım Talepleriyle ilgili Personel Özlük İşleriyle ilgili Personel işe giriş belgeleriyle ilgili Personel izin işleriyle ilgili Personel görevlendirmeleriyle ilgili

11 B32B2K Sicil İşleri Devlet Memurları Sicil tarih ve Sayılı resmi Gazete Personel sicil işleriyle ilgili Satın alma İşler Eğitim- ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarına ilişkin tarih ve 518 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 2- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri - akademik Merkezi satın alma Birimi 2- Satın alma işleriyle ilgili

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı Eylül ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Muafiyet sınavı,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı