KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 1/5 KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:67 Tuzla / İstanbul adresinde mukim KAYAOĞLU ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM (Bundan böyle KAYAOĞLU [KEBOGRUP] olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan, adresinde mukim. (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.) 2-Tanımlar Nanoprotech.kebogrup.com KAYAOĞLU nun internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet web adreslerinden oluşan satış kanalına verilen isimdir. Mobil altyapılar KAYAOĞLU nun geliştirdiği ve sadece WEB üzerinden değil, muhtelif mobil cihazlar (telefon, tablet gibi) üzerinden de ürün bilgisi, satış ve kredi kartı tahsilatı gibi fonksiyonları sağlayan bilgisayar yazılımlarına verilen isimdir.. Sözleşme ekleri ve fonksiyonları Sözleşme toplamda 6 ekten oluşmaktadır. Bunlardan sadece bayi bilgi formunun doldurulması zorunludur. Ek1-Bayi bilgi formu: Müşterinin irtibat ve potansiyelini gösteren istatistiki bilgilerinin alındığı formdur Ek-2 Kredi Kartı Tanımlama Sözleşmesi Ek3-POS sözleşmesi: Bu sözleşme ile bayilerimiz kendi müşterilerinden, KAYAOĞLU nun sağladığı finansal oranlarla ve KAYAOĞLU nun altyapısını sağladığı sanal POS lar üzerinden, sundukları mal ve hizmetlerin tahsilatını yapabilecektir. BAYİ nin toplam tanımlanacak aylık işlem limiti kadar şirket yetkililerinin şahsi kefalet veya diğer gereken teminatları verilmeleri gerekmektedir. Burada Fiziki POS ve Sanal POS sözleşmeleri birleştirilmiş, tek sözleşme haline getirilmiştir. Ek4-İrsaliyeli sevk sözleşmesi: BAYİ eğer aldığı ürünlerin teslimatının sistemde tanımlı yasal adresine değil de farklı bir deposuna veya doğrudan müşterisine yapılmasını isterse ilgili hizmet bedellerini ödemeyi taahhüt ettiği ve teslimattan doğabilecek tüm riskin kendisine ait olduğunu beyan ettiği sözleşme ekidir. Ek5-Yasal ve şirketi tanıtıcı belgeler: Şahıs şirketlerinde: Vergi Levhası / Kimlik Fotokopisi / İmza Beyannamesi / İşyeri fotoğrafları A.Ş. ve LTD. şirketlerde: Vergi Levhası / Şirket Yetkilileri Kimlik Fotokopisi / İmza Sirküleri / Ticaret Sicil Gazetesi / İşyeri fotoğrafları. Sözleşme eklerinin uygun şekilde imzalanmaları KAYAOĞLU nun bu imkanları sağlayıp, kredi limitlerinin sağlayacağı anlamına gelmez. KAYAOĞLU iç onay mekanizmasının kararı doğrultusunda bu imkan ve limitler tanımlanabilir. BAYİ ancak bu onaylar verilirse ilgili imkanları ve limitleri kullanmaya başlayabilir. 2/5 3-Sözleşmenin Konusu KAYAOĞLU Elektronik bayii olmak, telefon siparişi ile veya nanoprotech.kebogrup.com gibi internet altyapılarından, KAYAOĞLU Elektronik in oluşturacağı mobil altyapılardan ürün satın almak için işbu sözleşme ve eğer varsa istenilen ek hizmetlere göre ilgili eklerin imzalanması gerekmektedir. İşbu sözleşme, mevcut ekleri ve sonradan sunulacak ek hizmetleri için oluşturulabilecek ve bu sözleşmeye referans göstererek imzalanacak tüm sözleşmeler için temel teşkil edecektir. Sözleşmelerin ve imzalanacak eklerin geçerli olması için tüm sayfaların şirket yetkililerince imzalanmış ve kaşeli olması gerekmektedir. Bu sözleşme ve ekleri KAYAOĞLU ndan ürün alımı, POS imkanlarının kullanımı ile ilgili kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri belirler. 4-Sözleşmenin Onaylanması İşbu bayilik Sözleşmesi, BAYİ nin sözleşmeyi ve ilgilendiği ek hizmetler için doldurması gereken ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. 5- Nanoprotech.kebogrup.com Üyelik Sistemi 5.1 BAYİ, KAYAOĞLU nun belirleyeceği bir bayi kodu, sistemde her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili yönetici kullanıcı adı ve ilk kullanımdan sonra değiştirmesi önerilen bir "şifre"ye sahip olur. 5.2 "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı bayiye verilmez. 5.3 BAYİ istemesi halinde değişik yetkilere sahip Kullanıcı Adları yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. BAYİ bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder. 5.4 BAYİ nin Nanoprotech.kebogrup.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Nanoprotech.kebogrup.com.com a "login" olmak şeklinde tanımlanır. 6-BAYİ'nin Yükümlülükleri BAYİ nanoprotech.kebogrup.com servislerinden yararlandığı sırada; 6.1 Bayi Bilgi Formu nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 6.2 nanoprotech.kebogrup.com internet satış sitesine erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı

2 kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin BAYİ adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirildiğini, 6.3 nanoprotech.kebogrup.com da verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının KAYAOĞLU 'na ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, 6.4 nanoprotech.kebogrup.com servislerini kullandığında, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, nanoprotech.kebogrup.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve KAYAOĞLU 'nun bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 6.5 Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan KAYAOĞLU nun sorumlu olmayacağını, 6.6 nanoprotech.kebogrup.com'de sunulan hizmetlere KAYAOĞLU tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda KAYAOĞLU nun uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi, 6.7 Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü KAYAOĞLU nun sorumlu olmayacağını, 6.8 Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 6.9 Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını, 6.10 Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 6.11 Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, 6.12 Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, 6.13 KAYAOĞLU nun yazılı izni bulunmadan KAYAOĞLU altyapıları üzerinde reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, 6.14 Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, 3/ nanoprotech.kebogrup.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı KAYAOĞLU ndan tazminat talep etmemeyi, 6.16 KAYAOĞLU 'ndan yazılı izin almadan nanoprotech.kebogrup.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, 6.17 KAYAOĞLU nun, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, ticari amaçlarla kullanmak üzere veri toplayabileceğini, 6.18 Kurallara aykırı davrandığı takdirde KAYAOĞLU nun hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve bayiyi online servislerin dışına çıkarma ve bayiliğine son verme hakkına sahip olduğunu, 6.19 KAYAOĞLU nun, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, 6.20 Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi postaları dağıtmamayı, 6.21 Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 6.22 Yönetici kullanıcı veya kendi tanımladığı kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, 6.23 Sistem üzerindeki satın alma işlemini KAYAOĞLU nun belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti veya kredi kartı kullanma yetkisi yok ise nakit olarak yapmak zorunda olduğunu. Kredi kartı kullanma yetkisi varsa bile kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, 6.24 Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, 6.25 Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahısın ürünü teslim almaya dair BAYİ ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir teslim alma yetki belgesi ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahısın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını 6.26 Bayi nanoprotech.kebogrup.com ve KAYAOĞLU nun diğer internet satış sitelerinden veya telefonla verilmiş olunan siparişe bağlı olarak yapılmış olunan alış-verişlerde kullanılan kredi kartlarının sahte, kayıp, çalıntı vs kart olmadığını, kart sahibinin bilgisi dahilinde kullanıldığını, kullanılan kart ile ilgili her hangi bir nedenle ödeme iptali olması halinde ve/veya iade talebi olması halinde KAYAOĞLU nezdinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu, bu zararların KAYAOĞLU nezdindeki cari hesabına borç olarak kaydedileceğini ve KAYAOĞLU tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle derhal ve nakden KAYAOĞLU na ödeyeceğini ve/veya KAYAOĞLU nezdindeki cari hesabımda mevcut bedellerden her hangi bir ihtar, ihbar ve/veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın tahsil edilmesine muvafakati olduğunu, bu kart kullanımı ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,. Kabul, beyan ve taahhüt eder. 7- KAYAOĞLU nun Yükümlülükleri 7.1 KAYAOĞLU, nanoprotech.kebogrup.com un sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar, 7.2 KAYAOĞLU, nanoprotech.kebogrup.com da yer alan birçok bilginin KAYAOĞLU dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. 7.3 KAYAOĞLU, nanoprotech.kebogrup.com dan verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir,

3 7.4 KAYAOĞLU, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak KAYAOĞLU dışında veya KAYAOĞLU nun bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz. 7.5 KAYAOĞLU sipariş verilen ürünlerin telefon konuşmasında BAYİ ye aktarılan veya nanoprotech.kebogrup.com da gösterilen miktarlarda eksiksiz olarak teslim edilmesi için azami çabayı gösterir. 8- KAYAOĞLU na Verilen Yetkiler 8.1 KAYAOĞLU herhangi bir zamanda nanoprotech.kebogrup.com sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı KAYAOĞLU, nanoprotech.kebogrup.com in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 8.2 BAYİ tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun KAYAOĞLU ELEKTRONİK BAYİ SÖZLEŞMESİ ni imzalayıp, kaşeleyip KAYAOĞLU na göndermesinden sonra Yönetici Kullanıcı Adı ve Şifresi KAYAOĞLU tarafından bayiye e-posta ile gönderilir. KAYAOĞLU sözleşmeyi imzalamış olan bayilerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan bayilerinin yeni 4/5 bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. 8.3 KAYAOĞLU, nanoprotech.kebogrup.com servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. 8.4 KAYAOĞLU, nanoprotech.kebogrup.com üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. 8.5 KAYAOĞLU, nanoprotech.kebogrup.com üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı KAYAOĞLU sorumlu tutulmayacaktır. 8.6 KAYAOĞLU kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 8.7 KAYAOĞLU nun, nanoprotech.kebogrup.com'de yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır. KAYAOĞLU stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin nanoprotech.kebogrup.com da teşhir edilmesiyle KAYAOĞLU ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. 8.8 KAYAOĞLU nanoprotech.kebogrup.com BAYİ nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 8.9 nanoprotech.kebogrup.com'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü KAYAOĞLU na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde KAYAOĞLU hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir KAYAOĞLU, BAYİ nin nanoprotech.kebogrup.com den başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde BAYİ geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden KAYAOĞLU nun sorumlu olmadığını kabul eder KAYAOĞLU, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde BAYİ nin hizmetlerden yararlanabilmesi için nanoprotech.kebogrup.com ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, onay butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde BAYİ nin üyeliği KAYAOĞLU tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir KAYAOĞLU, nanoprotech.kebogrup.com nun üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. nanoprotech.kebogrup.com de ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. KAYAOĞLU, BAYİ tarafından yapılmış işlemlerle ilgili herhangi bir şikayet, idari/adli bir soruşturmaya muhatap olduğu takdirde, BAYİ nin yetkilerini sonlandırmaya, süresiz olarak durdurmaya veya yönetim tarafından alınacak karar istinaden feshe yetkilidir. BAYİ, işbu sözleşme çerçevesinde yaptığı işlemlerle ilgili olarak üçüncü şahıslara verdiği zarar nedeniyle KAYAOĞLU nezdinde oluşabilecek her türlü zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve bedelin KAYAOĞLU nezdinde bulunan alacaklarından mahsup edileceğini peşinen kabul eder. BAYİ nin KAYAOĞLU nezdinde alacağı bulunmaması halinde bu bedel BAYİ carisine borç düşülecektir.9-vergilendirme: Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler KAYAOĞLU nun sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır 10-Ürün Teslimatı: KAYAOĞLU bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanır. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı KAYAOĞLU nun insiyatifindedir ve BAYİ ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti BAYİ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini KAYAOĞLU ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir. 11-Ürün İadesi: İşbu sözleşme uyarınca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan 5/5 ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, KAYAOĞLU tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan KAYAOĞLU kendisinin sorumlu olduğunu

4 kabul ve taahhüt eder. 12-Kayıtların Geçerliliği Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda her iki tarafın da defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, telefon ses kaydı ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 13-Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, MK vesair) uygulanacaktır. 14-Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 15-Yürürlük nanoprotech.kebogrup.com BAYİ Üyelik Sözleşmesi, Ek-1 de bulunan bayi bilgi formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 16-Fesih KAYAOĞLU veya BAYİ dilediği zaman yazılı olarak, noter marifetiyle bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir. 17-Tebligat Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. İşbu sözleşme 17 (onyedi) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak.../.../.. tarihinde müştereken imza altına alınmıştır. Tarih : / /200 Tarih : / /200 Şirket : Şirket: Yetkili : Yetkili : İmza ve Kaşe : İmza ve Kaşe : Ekler: Ek1-Bayi bilgi formu: Ek2-Kredi kartı tanımlama sözleşmesi Ek3-Sanal ve Fiziki POS sözleşmesi: Ek4-3.ncü tarafa sevk sözleşmesi: Ek5-Yasal belgeler Şahıs şirketlerinde: Vergi Levhası / Kimlik Fotokopisi / İmza Beyannamesi / İşyeri fotoğrafları A.Ş. ve LTD. şirketlerde: Vergi Levhası / Şirket Yetkilileri Kimlik Fotokopisi / İmza Sirküleri / Ticaret Sicil Gazetesi / İşyeri fotoğrafları EK-1 KAYAOĞLU ELEKTRONİK BAYİ BİLGİ FORMU YETKİLİ BİLGİLERİ: Firma Yetkilisi: E-posta Adresi: Tel No : GSM No : İl : İlçe : FİRMA BİLGİLERİ Firma Ünvanı: Firma Kuruluş Tarihi: Vergi Dairesi: Vergi No: Adres: Faks No: Tebligat E-posta Adresiniz: Web Adresi: Personel Sayısı: Alım yaptığınız ilk dört dağıtıcıyı ve yaklaşık aylık alım tutarlarınızı lütfen USD olarak belirtiniz. (IT ürünleri satan firmalar için en az 1 dağıtıcı ve oradan yapılan aylık cironun yazılması gerekmektedir.) Dağıtıcı Ciro Dağıtıcı Ciro Dağıtıcı Ciro Dağıtıcı Ciro Alım yaptığınız ilk dört ürün grubunu ve yaklaşık aylık alım tutarlarınızı lütfen USD olarak belirtiniz. (IT ürünleri satan firmalar için en az 2 katergori ve oradan yapılan aylık cironun yazılması gerekmektedir.) -Kategori Ciro -Kategori Ciro -Kategori Ciro -Kategori Ciro Lütfen çalışma ortamınızı belirdiniz (lütfen tek bir seçim yapınız, şubeleriniz için diğer kısmını kullanabilirsiniz): (IT ürünleri satan firmalar için doldurulması zorunlu alandır.) Ana cadde üstü mağaza AVM içi mağaza Ara sokak mağaza

5 Ofis Home-ofis Diğer (Lütfen açıklayınız) Lütfen ağırlıklı hedef müşteri kitlenizi belirtiniz (lütfen tek bir seçim yapınız). (IT ürünleri satan firmalar için doldurulması zorunlu alandır.) Bayiler Kurumlar İhaleler Son kullanıcı KAYAOĞLU 'ndan ağırlıklı olarak beklediğiniz hizmetler (Birden fazla işaretleyebilirsiniz): Ürün alımı POS imkanlarının ve avantajlı banka oranlarının kullanılarak kendi müşterime ürün satışı Online satış WEB sitemiz için ürün bilgilerinin temin edilmesi Müşterime benim adıma sevkiyat yapılması Çalıştığınız Bankalar : Banka Adı Şube IBAN'Lı Hesap No Banka Adı Şube IBAN'Lı Hesap No Banka Adı Şube IBAN'Lı Hesap No Banka Adı Şube IBAN'Lı Hesap No Kredili Çalışma Talebiniz : Hayır / Evet (Evet ise Ek-6'daki belgelerin verilmesi zorunludur) Tarih : / /20 Şirket : Yetkili : İmza ve Kaşe : Ek2-A KAYAOĞLU Elektronik A.Ş. Kredi kartı ile ödeme formu (Tek kredi kartı için) E-Bayi Ünvanı : E-Bayi Kodu: : Kredi Kartı Hamilinin Adı Soyadı : Ev Telefonu : Ev Adresi : Cep Telefonu : İş Telefonu : İş Adresi : Kredi Kart Numarası : Hangi Bankanın Kredi Kartı : Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi : / Kredi Kartı Tipi :Visa / Mastercard Hesap kesim tarihi* : / KAYAOĞLU Elektronik A.Ş. tarafından satışa arz edilen ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim takdirde almak istediğim ürünlerin bedellerinin fatura tarihindeki KAYAOĞLU Elektronik satış kuru üzerinden hesaplanarak TL karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve bu tutarın KAYAOĞLU Elektronik A.Ş. nin ilgili hesaplarına yine KAYAOĞLU Elektronik A.Ş. tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum. Tarih İmza Kaşe Önemli Not: Eğer şirket sirkülerinde Yukarıda Kredi Kartı bilgilerinin verildiği kredi kart hamilinin ismi yoksa ayrıca imza sirküleri veya imza beyannamesi gerekmektedir. *Hesap kesim tarihi girmek zorunlu değildir, sadece kullanıcıya kolaylık olsun diye listelerde gösterilecek ve kullanıcının ödemelerine göre en uygun kartı seçmesi için ek bilgi olarak sunulacaktır. Ek2-B KAYAOĞLU Elektronik A.Ş. Kredi kartı ile ödeme formu (Hamili aynı olan birden fazla kredi kartı için) E-Bayi Ünvanı : E-Bayi Kodu : Kredi Kartı Hamilinin Adı Soyadı : Baba Adı : Cep Telefonu : İş Telefonu : İş Adresi : Kredi Kartı Bilgileri: Kart No: Son Kullanma T. Hesap kesim T.* Tipi Banka KAYAOĞLU Elektronik A.Ş. tarafından satışa arz edilen ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim takdirde almak istediğim ürünlerin bedellerinin fatura tarihindeki KAYAOĞLU Elektronik satış kuru üzerinden hesaplanarak TL karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve bu tutarın KAYAOĞLU Elektronik A.Ş. nin ilgili hesaplarına yine KAYAOĞLU Elektronik A.Ş. tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum. Tarih İmza

6 Kaşe Önemli Not: Eğer şirket sirkülerinde Yukarıda Kredi Kartı bilgilerinin verildiği kredi kart hamilinin ismi yoksa ayrıca imza sirküleri veya imza beyannamesi gerekmektedir. *Hesap kesim tarihi girmek zorunlu değildir, sadece kullanıcıya kolaylık olsun diye listelerde gösterilecek ve kullanıcının ödemelerine göre en uygun kartı seçmesi için ek bilgi olarak sunulacaktır. EK-3 POS sözleşmesi: KAYAOĞLU ELEKTRONİK KUY.A.Ş KAYAOĞLU -POS ile Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi 1-Taraflar Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim KAYAOĞLU ELEKTRONİK KUY. BİLGİSAYAR A.Ş. (Bundan böyle KAYAOĞLU olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan, adresinde mukim. (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.) 2. Konu: 1. Bu sözleşme, BAYİ nin KAYAOĞLU Elektronik A.Ş. tarafından işletilen KAYAOĞLU -POS Güvenli Ödeme Sistemi (Bundan sonra KAYAOĞLU -POS olarak anılacaktır) kapsamına üyeliğini ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemektedir. Bu sözleşme kapsamında düzenlenmemiş olan hükümler için KAYAOĞLU ile BAYİ arasında önceden imzalanmış olan KAYAOĞLU BAYİLİK Sözleşmesi nde düzenlenen hükümler geçerlidir. 2. KAYAOĞLU -POS BAYİ nin son kullanıcılara kendisine ya da KAYAOĞLU na ait sanal ve/veya Fiziksel POS lar aracılığıyla kredi kartlı satışyapabildiği ödeme ve tahsilat sistemidir. 3. BAYİ KAYAOĞLU -POS sisteminden faydalanmak için sistem dahilindeki Banka ya da Bankalar ile yapacağı Üye İşyeri Sözleşmeleri ile kendisine ait POS lar alarak bu POS ları ilgili bankaların onayı ile KAYAOĞLU -POS sistemine tanımlatabilir ya da KAYAOĞLU na ait Sanal ve/veya Fiziksel POS ları bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanabilir. 4. Bayi kendisine ait POS ların KAYAOĞLU -POS sistemine tanımlanmasını talep ettiğinde ilgili bankaya, KAYAOĞLU lehine otomatik virman talimatı ve/veya temlikname talimatı vermek zorundadır. 5. KAYAOĞLU BAYİ nin kendisine ait POS larıile yapacağı işlemlerden doğan ve yukarıda belirtilmiş olan otomatik virman talimatı ve/veya temlikname ye istinaden kendi hesaplarına virmanlanan işlem tutarlarını ve KAYAOĞLU POS larıyla yapacağı satışlardan doğan tahsilatlarını BAYİ nin cari hesabına kaydederek, BAYİ ye borçlanır. Bahsi geçen tutar BAYİ ye ait devreden cari borçların kapatılmasında kullanılabileceği gibi yeni mal alımlarında da peşin ödeme olarak kullanılabilir. BAYİ, KAYAOĞLU nezdindeki cari hesabı henüz alacak bakiyesi vermeden, ileride doğacak alacaklarına mahsuben mal verilmesi talebinde bulunamaz. 6. İşbu sözleşme yukarıda açıklanmış olan konu kapsamındaki ticaretin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. 3. Tanımlar : Madde 7: KAYAOĞLU -POS : KAYAOĞLU tarafından işbu sözlemeyi imzalayan BAYİ ye sunulan tüketiciden kredi kartlı tahsilat ve buna bağlı olarak mal satışını kapsayan sistemi ifade eder. Bu sistem KAYAOĞLU tarafından yönetilen fiziksel POS altyapısı üzerinde ve/veya ya da daha sonra taraflarca karşılıklı mutabık kalınarak oluşturulabilecek duyurulacak diğer internet adresleri ve mobil ödeme altyapıları üzerinde çalışır. BANKA : KAYAOĞLU -POS sistemi ile ilgili olarak KAYAOĞLU ve/veya BAYİ ile sözleşme imzalamış bankalardır. BAYİDEPO : KAYAOĞLU nun BAYİ lerine satış yaptığı internet sitesini ifade eder. POS CİHAZI : Kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Banka bilgisayarına aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Banka dan provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan sanal POS terminalini ve üye işyeri numarası veya yine BAYİ nin kendisine banka ve/veya KAYAOĞLU tarafından tahsis edilebilecek POS cihazını ifade eder. POSLARI : KAYAOĞLU ile ilgili bankalar arasında imzalanmış olan Üye-İşyeri sözleşmeleri çerçevesinde KAYAOĞLU kullanımına tahsis edilmiş olan Sanal ve/veya Fiziksel POS ları ifade eder. VİRMAN TALİMATI : BAYİ nin kendi POS larından yaptığı işlemlerden doğan tahsilatlarını KAYAOĞLU nun banka hesaplarına virmanlanması için banka şubelerine verilecek emri ifade eder. TEMLİKNAME : BAYİ nin kendi POS larından ya da KAYAOĞLU POS larından yaptığı işlemlerden doğan tahsilatlarını doğmuş ya da doğacak borçlarına mahsup edilmesi amacıyla KAYAOĞLU na temlik etmesini ifade eder. POS TAHSİS SÖZLEŞMESİ: Banka/bankalar ile BAYİ arasında imzalanmış olan ve ÜYE BAYİ nin işbu sözleşme kapsamına kendi POS ları ile dahil olması için imzaladığını beyan ettiği onaylı üye işyeri sözleşmesidir. ÜYE İŞYERİSÖZLEŞMESİ: Chip li, chipsiz taksit kartlar ile kredi kartlarının tabi olacağı kuralları düzenleyen ve KAYAOĞLU ile Bankalar arasında akdedilmiş olan sözleşmeleri, KAYAOĞLU -POS İŞLEM ÖZETİ(SLİP) : Gerek sanal, gerekse Fiziksel POS cihazları tarafından üretilen veya KAYAOĞLU -POS yazılımından standart yazıcılara dökülen ve bir nüshası tüketiciye verilerek imzalı nüshası saklanan satış belgesini ifade eder. Fiziksel POS işlemlerinde Fiziksel POS cihazının ürettiği slip anlamına gelir. ÜRÜN KAMPANYASI : Şartları KAYAOĞLU tarafından belirlenecek ve KAYAOĞLU -POS ve/veya BAYİDEPO de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına yönelik belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren kampanyaları ifade eder. GENEL ORAN KAMPANYASI : Şartları KAYAOĞLU tarafından belirlenecek ve KAYAOĞLU -POS ve/veya BAYİDEPO de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına bağlı olmayan ancak belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren ve prim ödemelerini de içerebilen kampanyaları ifade eder. AVANTAJLI KOMİSYON ORANI KAYAOĞLU ile KAYAOĞLU -POS sistemi kapsamındaki bankalar arasında yapılan

7 anlaşmalara istinaden bankalar tarafından işlem tutarı üzerinden kesilen komisyon oranlarıdır. KAYAOĞLU -POS ALTYAPISI KULLANIM BEDELİ(HİZMET BEDELİ) : BAYİ nin KAYAOĞLU -POS sistemini kullanması karşılığında KAYAOĞLU na yapmışolduğu kampanya taahhüdlerini yerine getirememesi yada kendi POS larıyla yapmış olduğu tahsilatlardan doğan alacağını nakden iade istemesi durumunda hesaplanacak KAYAOĞLU -POS sisteminin kullanımına ilişkin hizmet bedelini ifade eder. KOMİSYON DESTEĞİ: KAYAOĞLU nun BAYİ ye Kredi Kartı işlemleri üzerinden ödeyebileceği banka işlem komisyonu destek bedellerini ifade eder. 4. Çalışma şartlarına ilişkin hükümler A. GENEL HÜKÜMLER 1. KAYAOĞLU -POS esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, BAYİ nin kendi Sanal POS larından yada KAYAOĞLU POS ları vasıtası ile müşterisine ait kredi kartından yapacağı tahsilatlarının bu sözleşme çerçevesinde doğrudan KAYAOĞLU nun banka hesaplarına geçmesi ve/veya bayinin banka hesabına geçen tahsilatlarının verilecek virman ve temliknameler çerçevesinde KAYAOĞLU banka hesaplarına süpürülmesi (havale edilmesi) ve BAYİ nin karşılığında ürün/hizmet alımıya da varolan borcun ödenmesi esasına dayanır. 2. BAYİ tarafından kendisine ait POS lar ile yapılan işlemler neticesinde KAYAOĞLU banka hesaplarına süpürülen ya da KAYAOĞLU na ait POS lar ile yapılan işlemlerden dolayı KAYAOĞLU tarafından tahsil edilen tutarlar başkaca hiçbir belge ya da anlaşmaya gerek olmaksızın BAYİ nin KAYAOĞLU na olan borçlarından mahsup edilmek ya da takip eden mal alımlarında peşin ödeme olarak kullanılmak üzere gayrikabili rücu olarak temlik edilmiş sayılır. BAYİ bu sözleşme ile KAYAOĞLU na temlik ettiği tahsilat tutarlarını mal alımlarından kaynaklanan ve kaynaklanacak borçlarına mahsup edilmesini kabul eder. 3. Bu sözleşme kapsamında ticaret yapılabilmesi için, BAYİ bu sözleşme süresince, KAYAOĞLU nun internet üzerinden mal satım altyapısı olan, üyesi olmak ve kişiye özel şifresini almak zorundadır. 4. Verilen şifrelerin güvenliği BAYİ sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm işlemlerden BAYİ sorumludur. BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl süre içerisinde KAYAOĞLU -POS sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur. 5. KAYAOĞLU hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda ÜYE BAYİ nin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir. 6. KAYAOĞLU herhangi bir zamanda KAYAOĞLU -POS sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS lar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı KAYAOĞLU nun, KAYAOĞLU -POS üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 7. KAYAOĞLU -POS sistemi ile; KAYAOĞLU nun anlaşmalı Bankalar ile yapmış ve yapacak olduğu avantajlı taksit imkanlarından BAYİ nin kendi müşterilerini faydalandırması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karşılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır. BAYİ yetkilileri, sahip/sahipleri, ortak ya da çalışanları kredi kartları ile KAYAOĞLU -POS üzerinden kendilerine ait POS lar ile işlem yapamazlar. Kendi kartları ile kendilerine ait POS lar üzerinden işlem yapmaları durumunda KAYAOĞLU avantajlı komisyon oranı ya da komisyon desteği rakamını BAYİ hesabına borç olarak yansıtabilir. 8. POS lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte, çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. Otorizasyon alınmış olması o işleme itiraz ya da iade edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. KAYAOĞLU alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. 9. KAYAOĞLU -POS sözleşmesi internet üzerinden PDF formatında döküm alınarak imzalanan bir sözleşme olup, sözleşme üzerinde yapılacak herhangi tahrifat, üzerinde oynanma, silme ya da değişiklik yapılması durumunda internet üzerindeki PDF formatındaki esaslar çerçevesinde geçerlidir. Sözleşme üzerinde belli bir bölüm ya da belli bir cümlenin tahrifatı, üzerinde oynanması, silinmesi, bildirmeksizin değişiklik yapılması sebebiyle KAYAOĞLU ve 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan BAYİ sorumludur. BAYİ üzerinde oynama yapılan sözleşmelerde tüm zararların karşılanması dışında habersiz yapılan bu değişikliğe istinaden karşılaşılan zararın 5 katı tutarındaki maddi cezayı ödemeyi peşinen kabul eder. BAYİ nin sözleşme hükümlerine ilişkin çekincelerini sözleşme ekinde ayrı şerh maddeleri ile belirtmeleri gerekmektedir. Ancak bu durumda KAYAOĞLU nun sözleşmeyi kabul etmeme hakkı saklıdır. 10. KAYAOĞLU, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde BAYİ nin hizmetlerden yararlanabilmesi için BAYİDEPO ana sayfasında, KAYAOĞLU -POS ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve imzaladığı değişiklik yapılmış metni KAYAOĞLU na göndererek kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde BAYİNİN üyeliği KAYAOĞLU tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir. 11. KAYAOĞLU BAYİ nin son kullanıcılara KAYAOĞLU POS ları ile ürün satışı yapabilmesi için teminat talep etme hakkına sahiptir. KAYAOĞLU teminat şartlarını zaman içinde değiştirebilir. Teminat şartlarını yerine getiremeyen BAYİ nin KAYAOĞLU POS ları üzerinden satış yapması engellenebilir. BAYİ teminat şartlarını yerine getirdiği halde KAYAOĞLU, tekbir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı işlemlerini sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı satışlarının sınırlandırılmasıyla da durdurulması sebebiyle KAYAOĞLU hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 12. Alınan teminatlar Kredi kartı işlemlerine 180 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle sözleşme fesih tarihinden 180 gün sonra iade edilecektir. Bu süre dahilinde kredi kartları ile yapılmış bir işleme itiraz gelmesi durumunda itiraz sonuçlanana kadar teminat geri verilmez. Kart çıkaran kuruluşlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme kararları vs. vereceği kararlar neticesinde itiraz sürelerinin değişmesi durumunda teminatın geri veriliş süresi değişebilecektir. Kural gereği itiraz süresinin en üst sınırı teminat süresinin iade süresini belirler. 13. KAYAOĞLU -POS sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koşulları BAYİDEPO ya da KAYAOĞLU -POS aracılığıyla duyurulmak şartı ile değiştirilebilecektir. Banka komisyon oranları ve kampanya koşulları ekonomide yaşanacak gelişmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiştirilebilir. 14. Kredi kartı işlemlerinde her ne sebeple olursa olsun ödenmeyen veya KAYAOĞLU ndan geri iade alınan paralar için KAYAOĞLU, elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. İcra

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi I. TARAFLAR : PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi a. ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Adres : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 Eyüp / İstanbul (Kısaca ARENA olarak anılacaktır.) b.... Adres

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR a. EKSA ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi No.56/B Üsküdar / İstanbul (Eksa olarak anılacaktır.) b....

Detaylı

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR I. TARAFLAR RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. RESER BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. b. Adres: Hacıilyas Mah. Tan Sk. No:8 Osmangazi / BURSA (Reser olarak anılacaktır.) b... Adres:... (ÜYE BAYİ olarak

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta, Çetin Emeç Bulvarı 1042. Cadde No: 92/19 Öveçler / Ankara adresinde mukim ASNET Bilgi Sistemleri Mühendislik

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.)

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.) Ersa Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Ersa Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. ERSA A.Ş. ERSA

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B-1 34696 Üsküdar İSTANBUL

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Gunesnet üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Gunesnet üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet

Detaylı

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.***

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** Şirketler için : Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** 1 - İmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi İstenen

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 - Sözleşme Taraflari Bu sözleşme bir taraftan WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ... adresinde mukim..... (Bundan böyle BAYİ olarak anilacaktir) ile diğer taraftan Caferağa Mah. Dr.Esat Işık Cad.

Detaylı