. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.)"

Transkript

1 Ersa Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Ersa Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. ERSA A.Ş. ERSA B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Alemdağ Cad., Masaldan İş Merkezi No: 46 / B D:1-2-3 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Ersa İthalat ve Ticaret A.Ş (Bundan böyle Ersa olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan, Adresinde mukim. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.) 2-Tanımlar Ersa Bayi B2B Ersa nın internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı adresinden ve ileride ERSA tarafından duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet web adreslerinden oluşan satış kanalına verilen isimdir. Hizmetlerin Tanımı Ersa, Ersa Bayi B2B e-bayi üyelik sözleşmesini onaylayan bayilerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (elektronik posta, açık artırma, ürün bilgisi alma vb.), elektronik ortamda alışveriş imkanı ve finansal işlemleri için elektronik ortamda ödeme araçları sunar. 3-Sözleşmenin Konusu İş bu sözleşme Ersa nın Ersa Bayi B2B satış kanalını E-Bayi kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerini belirler. 4-Sözleşmenin Onaylanması Ersa Bayi B2B E-Bayi Sözleşmesi, E-Bayi nin Sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladıktan sonra sözleşmenin ERSA ya ulaşmasından itibaren geçerlidir. 5-Ersa A.Ş Ersa Bayi B2B Üyelik Sistemi 5.1 E-Bayi, Ersa nın belirleyeceği bir bayi kodu, sistemde her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili yönetici kullanıcı adı ve ilk kullanımdan sonra değiştirmesi gereken bir "geçici şifre"ye sahip olur. 5.2 "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı bayiye verilmez. 5.3 Yönetici Kullanıcı adı ve "Geçici Şifre" Ersa tarafından üretilir. E-Bayi nin ilk kullanımda bu şifreyi değiştirmesi gerekmektedir. Şifre'nin değiştirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile E- Bayi nin sorumluluğundadır. Ersa şifre kullanımından doğacak problemlerden hiçbir şekilde ve kesinlikle sorumlu değildir. 5.4 E-Bayi istemesi halinde değişik yetkilere sahip Kullanıcı Adları yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. E-bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder. 5.5 E-Bayi nin Ersa Bayi B2B üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Ersa Bayi B2B ye "login" olmak şeklinde tanımlanır. =Yetkilinin imzası ve kaşe= 1/6 1

2 6-E-Bayi'nin Yükümlülükleri E-Bayi Ersa Bayi B2B servislerinden yararlandığı sırada ve sonrasında ; 6,1 Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 6,2 Ersa Bayi B2B ye erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve ş ifrelerle yapılacak işlemlerin E-Bayi adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin E-Bayi tarafından yetkilendirildiğini, 6,3 Ersa Bayi B2B de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Ersa'ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, 6,4 Ersa Bayi B2B servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Ersa Bayi B2B ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Ersa'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 6,5 Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Ersa nın sorumlu olmayacağını, 6,6 Ersa Bayi B2B'de sunulan hizmetlere Ersa tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Ersa nın uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Ersa nın sorumlu olmayacağını, 6,7 Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 6,8 Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, 6,9 Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, 6.10 Ersa nın yazılı izni bulunmadan Ersa Bayi B2B servislerini kullanarak reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, 6.11 Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, 6,13 Ersa Bayi B2B servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Ersa dan tazminat talep etmemeyi, 6,14 Ersa'dan yazılı izin almadan Ersa Bayi B2B servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, =Yetkilinin imzası ve kaşe= 2/6 2

3 6,15 Ersa nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, 6.16 Kurallara aykırı davrandığı takdirde Ersa nın hiçbir ihtara ya da ihbara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Ersa nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, 6.17 Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi postaları dağıtmamayı, 6.19 Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 6.20 Yönetici kullanıcı veya kendi tanımladığı kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, 6.21 Sistem üzerindeki satın alma işlemini Ersa nın belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, 6.22 Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, 6,23 Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahısın ürünü teslim almaya dair E-bayi ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir teslim alma yetki belgesi ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahısın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder. 7-Ersa nın Yükümlülükleri 7.1 Ersa, Ersa Bayi B2B nin sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar, 7.2 Ersa, Ersa Bayi B2B de yer alan birçok bilginin Ersa dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. 7.3 Ersa, Ersa Bayi B2B den verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir, 7.4 Ersa, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak Ersa dışında veya Ersa nın bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz. 8-Ersa ya Verilen Yetkiler 8.1 Ersa herhangi bir zamanda Ersa Bayi B2B sisteminin çalışmasını herhangi bir ihtarda ya da ihbarda bulunmaksızın geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Ersa, Ersa Bayi B2B in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. =Yetkilinin imzası ve kaşe= 3/6 3

4 8.2 E-Bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun Ersa Bayi B2B E-Bayi Üyelik Sözleşmesi ni imzalayıp, kaşeleyip Ersa ya göndermesinden sonra Yönetici Kullanıcı Adı ve Şifresi Ersa tarafından bayiye mektupla gönderilir. Ersa sözleşmeyi imzalamış olan bayilerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan bayilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. 8.3 Ersa, Ersa Bayi B2B servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. 8.4 Ersa, Ersa Bayi B2B üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. 8.5 Ersa, Ersa Bayi B2B üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme iş lemlerinden dolayı Ersa sorumlu tutulmayacaktır. 8.6 Ersa kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 8.7 Ersa nın, Ersa Bayi B2B'de yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır. Ersa stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Ersa Bayi B2B de teşhir edilmesiyle Ersa ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. 8.8 Ersa Ersa Bayi B2B E-Bayi nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 8.9 Ersa Bayi B2B'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Ersa ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Ersa hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir Ersa, E-Bayi nin Ersa Bayi B2B den başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde E-Bayi geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Ersa nın sorumlu olmadığını kabul eder Ersa, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde E-Bayi nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Ersa Bayi B2B ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, onay butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde E-Bayi nin üyeliği Ersa tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir Ersa, Ersa Bayi B2B nin üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Ersa Bayi B2B de ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir Ersa, kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alış veriş yapma izni verme hakkına sahiptir. =Yetkilinin imzası ve kaşe= 4/6 4

5 9-Vergilendirme: Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Ersa'nın sorumluluğu dışında olup, vergi tahakkuku ve buna bağlı maliyetler bayi sorumluluğundadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. 10-Ürün Teslimatı: Ersa bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanır. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı Ersa nın insiyatifindedir ve E-Bayi ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti e-bayi nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini Ersa ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir. 11-Ürün adesi: İşbu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, Ersa tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Ersa kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 12-Kayıtların Geçerliliği Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda her iki tarafın da defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 13-Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır. 14-Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 15-Yürürlük Ersa Bayi B2B E-bayi Üyelik Sözleşmesi, Ek-1 de bulunan başvuru formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. =Yetkilinin imzası ve kaşe= 5/6 5

6 16-Fesih Ersa veya E-Bayi dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir. 17-Tebligat Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. İşbu sözleşme 17 (onyedi) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak.../.../.. tarihinde müştereken imza altına alınmıştır. Tarih : / /201 Şirket : Yetkili : Tarih : / /201 Şirket: Yetkili İmza ve Kaşe : İmza ve Kaşe : =Yetkilinin imzası ve kaşe= 6/6 6

7 Ersa A.Ş. Ersa Bayi B2B E-BAY üyelik sözleşmesi ekidir Ekler: Ek-1 Ersa Bayi B2B E-Bayi Başvuru formu Ek-2 E-bayi nin müşterisine irsaliyeli sevkiyat sözleşmesi Ek-3 Ersa B2B üzerinden K.Kartı ile yapılan işlemler, Bayi sorumlulukları. EK-1 Ersa Bayi B2B E-Bayi Başvuru Formu Kuruluş Bilgileri Ticari Ünvanı: Telefon Alan Kodu: _( )_ Telefon: Fax : Fatura Adresi : Adresi: Posta Kodu: Şehir: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuruyu Yapan Kişi Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı : : Cep Tel. No : Tarih : / /201 Şirket : Yetkili : İmza ve Kaşe : 7

8 Ersa A.Ş. Ersa Bayi B2B E-BAY üyelik sözleşmesi ekidir =Yetkilinin imzası ve kaşe= EK 2 İrsaliyeli olarak bayilerin bildireceği sevk adreslerine sevkiyat ve teslimat hakkında sözleşme ( -sevk) 1.Taraflar Bir tarafta Ersa Alemdağ Cad., Masaldan İş Merkezi No: 46 / B D:1-2-3 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Ersa İthalat ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra Ersa olarak anılacaktır.) Diğer tarafta adresinde mukim (Bundan sonra şirket olarak anılacaktır.) 1.Sözleşmenin Konusu İşbu sözleşme, Şirketin ; şubelerine veya kendi müşterilerine irsaliye ile Ersa tarafından sevkedilecek ürünlerin satın alımı ile ilgili olarak uymakla yükümlü olduğu kuralların tespitinden ibarettir. Sadece Ersa bayi sitesi kullanıcısı olan bayilerin kabul edileceği bu sistemde Ersa kendisinden mal alan bayilerine yeni bir katma değer daha sağlamıştır ve takip eden maddelerde bu katma değerden ne şekilde faydalanılabileceği anlatılmaktadır. Bu imkandan faydalanmak isteyen firmaların E-Bayi sözleşmesini imzalamaları zorunludur. Şirket, işbu sözleşme süresince aşağıda detaylı olarak açıklanan şartları eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. 2.Tanımlar İrsaliye ile mal sevkiyatı: Şirketin tanımlamış olduğu veya kendi kullanıcısından veya kullanımına izin verilen Connact altyapısından verdiği siparişlerde siparişin Ersa tarafından, Şirket tarafından belirtilen adrese gönderilmesi ve bu gönderim sonucunda teslim alınan ürünlerin Şirket tarafından teslim alınmış kabul edilmesidir. Şirket Şubesi : Şirketin bu sözleşme kapsamında yapacağı satışlarında şirket antedli kağıdına, yetkili imzalası taşıyan ve kaşeli evrak ile bildirdiği ve Ersa tarafından şube olarak kabul edilen şubelerinin veya sevk adreslerinin tanımlanmasıdır. Şube Teslim alma yetkilisi : Şirket Şubesinde veya merkezinde mal teslim alma yetkisine haiz personeli ifade eder ve yukarıdaki liste ile bildirilir. Şirketin müşterisi : Şirketin mal satışı yapıp sevkiyatının yapılacağı müşteriye ait adresi ve burada teslim alacak kişiyi ve/veya kuruluşu ifade eder. Bu bilgi elektronik ortamda Ersa ya iletilecektir. Ersa Connact : Ersa nın XML veri transfer platformunu kullanarak ürün bilgisi, stok bilgisi ve sipariş gibi imkanlar sunan, gerçek zamanlı elektronik veri transfer sisteminin adıdır. =Yetkilinin imzası ve kaşe= 8

9 Ersa A.Ş. Ersa Bayi B2B E-BAY üyelik sözleşmesi ekidir 3.Şirketin yükümlülükleri 3.1. Şirket, Ek 1 süreçler kısımında bulunan tüm koşulları eksiksiz olarak kabul ettiğini ve uygulayacağını beyan eder Şirket, duyuru mecrası olarak da belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder Bu sözleşme kapsamında Ek-1 de anlatılan süreçler, Ersa nın öngöreceği altyapı düzenlemelerine bağlı olarak değiştirilebilir. Bu değişiklikler adresinde en az 10 gün öncesinde duyurularak devreye alınacağı gibi ayrıca gerek görülürse mail ile şirkete de duyurulabilecektir. Ancak acilen değiştirilmesi gereken ve devam etmesinde ciddi olarak bir zarar unsuru olabilecek süreç değişiklikleri da yayımlanmasının yanı sıra ve/veya faks ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir Şirket yeni oluşturulan süreçlerin kendi sistemine uygun olmadığını veya bu çalışma şekli ile verim alamayacağını karara bağlaması halinde bu sözleşme kapsamından çıkmak için yeni uygulama başlamadan en az 7 gün öncesinden Ersa ya yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin zamanında ve usulüne göre yapılmaması halinde doğacak tüm zararlardan Şirket sorumlu olacaktır Şirket elemanlarının müşteriye veya 3.şahıslara vereceği maddi ve manevi zararlardan dolayı, Ersa nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak, bu zararlardan dolayı bizzat Şirket sorumlu olacaktır Şirketin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar Şirket e aittir. Ersa kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli Şirket e rücu ederek tahsil etme hakkına sahiptir. 4.Diğer Hükümler 4.1. Şirket Ek 1 de anlatılan süreçlerde yapılan teslimatlarda gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra teslim edilen tüm ürünlerin kendisi tarafından teslim alınmış olduğunu ve bu teslim vakıası ile ilgili tüm itiraz ve def i haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Şirket bu teslimatlara ilişkin satış bedellerini ise; Ersa ya ilgili ticari koşula göre veya Ersa tarafından ayrıca talep edilmesi halinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul eder İşbu sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre için geçerli olup, imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla beraber, taraflardan biri sözleşme süresinin sona ermesinden en az 1 ay önce, sözleşmeyi işbu maddede öngörülen sürenin sonunda sona erdirmek istediğini diğer tarafa yazılı ( noter kanalı ile ) olarak bildirmediği takdirde, sözleşme aynı süre için yenilenmiş sayılacaktır Şirket işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, veya Ersa yönetimince alınacak idari karar doğrultusunda dilediği zaman, Ersa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Şirket in bu kapsamda mal alma ve satış yapma yetkisini iptal etme ve sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin Şirket e tebliğ ( sözleşmede yer alan şirket mail, fax yolu ile de tebliğ edilmiş sayılır ) edildiği tarihte sözleşme münfesih sayılacaktır. Bununla birlikte sözleşmenin işbu madde uyarınca feshi sebebiyle Ersa nın maruz kalacağı zararların tümü Şirket tarafından tazmin olunacaktır. Şirketin bu sebeple uğrayacağı zararlardan Ersa sorumlu olmayacaktır. =Yetkilinin imzası ve kaşe= 9

10 4.4. Şirkete bu sözleşme kapsamında yapılan satışlarla ilgili borçlarda ödemenin faturada belirtilen son ödeme tarihinde yapılmaması veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, Şirket in Ersa ya olan ve henüz vadesi gelmemiş olan tüm borçları muaccel sayılacak, geciken faturaların ABD Doları değeri, ABD Doları üzerinden aylık % 3 gecikme faizi ile birlikte, fatura vadesi veya muacceliyet tarihi ile ödeme tarihi (veya ödenene kadar her ayın son günü itibariyle) arasındaki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurlarının farkı ile çarpılıp faturalandırılacak ve bu fatura bedeli Şirketin cari hesabına borç kaydedilecektir. Ayrıca, Ersa doğmuş ve doğacak her türlü alacağından dolayı herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın, Ersa nezdindeki Şirkete ait tüm hak ve alacaklar üzerinde Ersa nın takas ve mahsup yapma hak ve yetkisi mevcuttur Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Ersa nın ticari defter kayıtları ve elektronik ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtlar HUMK.287 anlamında münhasır delil olacaktır. Şirket bu kayıt ve belgelere karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat eder Tarafların, sözleşmenin baş kısmında tesbit edilmiş adresleri, kanuni tebligat adresleri olup, adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği taktirde bu adreslere gönderilecek tebligatlar tebliğ edilemeden iade edilse dahi tebligat yapılmış kabul edilecektir İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda İSTANBUL Mahkemeleri ve İSTANBUL icra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu sözleşme ve ekleri, tanımlar kısımındaki şartlara da uyulmasını gerektirdiğini belirten maddelerden oluşmuştur. Sözleşme tarihinde imza edilmiş ve iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, tarafların herbirine birer nüshası sunulmuştur. Ersa İthalat ve Ticaret A.Ş Şirket adına imza ve kaşe Sözleşmenin ekleri -Sevk Sözleşmesi Eki 1: Süreçler Ersa A.Ş. E-BAYİ üyelik sözleşmesi ekidir =Yetkilinin imzası ve kaşe= 10

11 Ersa A.Ş. Ersa Bayi B2B E-BAY üyelik sözleşmesi ekidir -Sevk Sözleşmesi Eki 1 Süreçler: Şirket siparişlerini müşteri temsilcisi, Ersa internet satış sitesi ve XML tabanlı veri aktarım altyapısı Ersa Connact ı kullanarak verebilir. Ersa Connact altyapısını kullanacak olan bayilerin ayrıca bir sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Müşteri temsilcisine verilen siparişlerde sevk adresi ilgili müşteri temsilcisine elektronik pos ta veya faks yolu ile ulaştırılmalıdır. Şirket adına yapılacak olan teslimatlar internet sitesi, Ersa Connact altyapısı veya Ersa nın daha sonra duyuracağı diğer teknik altyapılar ile bu bilgiler belirtilen bölümlere girilmek veya Ersa nın talep ettiği data formatlarında göndermek suretiyle Ersa ya ulaştırılabilecektir. Teslim alacak kişilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılacaktır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kişilere teslimat yapılacak teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri kayıt altına alınacaktır. Bu bilgiler istenilmesi durumunda şirkete temin edilebilecektir. Irsaliyenin imzalanmış olması ile Şirket malları teslim almış kabul edilecektir. Burada teslim alan kişinin kimlik kontrolu yapılacak ve Şirket tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Bu şekilde teslimatı yapılan siparişlerin takibi için, Ersa uygun görürse adresinde, sipariş takip bölümünde bir geliştirme yaparak irsaliyeli teslimatları ayrıca raporlayabilecektir. Bu şekilde yapılan teslimatlarının tümünün şirket tarafından alınmış kabul edileceği şirket tarafından kabul ve beyan edilmiştir. Ek-3 Ersa B2B üzerinden K.Kartı ile yapılan işlemler, Bayi sorumlulukları. E-Bayi serbest kredi kartı numarası girerek (Kart-Serbest sistemi ile) ödeme yapma taahhütnamesi. ve Ersa'nın diğer internet satış sitelerinden veya telefonla vermis olduğum siparişe bağlı olarak yapmış olduğum alış-verişlerde kullandığım kredi kartlarının sahte, kayıp, çalıntı vs kart olmadığını, kart sahibinin bilgisi dahilinde kullanıldığını, kullanılan kart ile ilgili her hangi bir nedenle ödeme iptali olması halinde ve/veya iade talebi olması halinde Ersa nezdinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğumu, bu zararların Ersa nezdindeki cari hesabıma borç olarak kaydedileceğini ve Ersa tarafından talep edildiğinde, tüm fer'ileriyle derhal ve nakden Ersa'ya ödeyeceğimi ve/veya Ersa nezdindeki cari hesabımda mevcut bedellerden her hangi bir ihtar, ihbar ve/veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın tahsil edilmesine muvafakatim olduğunu, bu kart kullanımı ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsımıza ait olduğunu, kabul beyan ve taahhüt ederiz. =Yetkilinin imzası ve kaşe= 11

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B-1 34696 Üsküdar İSTANBUL

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Gunesnet üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Gunesnet üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet

Detaylı

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta, Çetin Emeç Bulvarı 1042. Cadde No: 92/19 Öveçler / Ankara adresinde mukim ASNET Bilgi Sistemleri Mühendislik

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.***

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** Şirketler için : Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** 1 - İmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi İstenen

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İş bu Elektronik Acente ve Kurumsal Müşteri Üyelik Sözleşmesi nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), taraflarca onaylayıp imzalanması ile birlikte Sözleşme

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı