SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU"

Transkript

1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU

2 GENEL BİLGİLER SAĞLIK YÜKSEKOKULU, Sağlık Yüksek okulumuz, 1993 yılında eğitim öğretime başlamış olup, 10/10/1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Sağlık Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıştır.

3 MÜDÜRÜN MESAJI

4 Misyonumuz Yüksekokulumuzun amacı, mesleğine gönülden bağlı, mesleğini ve insanlara yardım etmeyi seven; her insanın eşit, kaliteli sağlık hizmeti alma ve yaşam hakkı vardır felsefesini özümsemiş, sürekli gelişime açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş ve toplum sağlığının ve niteliğinin iyileştirilmesinde liderlik rolü üstlenerek mesleğinde profesyonelleşecek sağlık uzmanları yetiştirmektir. Yüksekokulumuzda evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık yararına kullanmak; çağdaş anlayışta, eleştirel düşünen sorumluluk sahibi, etik karar alma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir..

5 Değişen ve gelişen bir üniversite olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, saygın, öncü ve işbirliğine açık bir araştırma kurumu olmak ve mevcut sistemin aksayan yönlerini sorgulayan, problem çözme yetisi gelişmiş değişime açık öğrenciler yetiştirip mezun etmektir.

6 AMACIMIZ Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bireyi ve sağlığını etkileyebilecek her türlü değişime ve gelişmelere duyarlı, bireyin çevresi ile etkileşimine önem veren, sağlığın önemli bir değer olduğunu kabul eden, hizmetlerini tüm bireylere eşit bir şekilde sunan, bireylerin bütünlüğünü ve saygınlığını koruyan, sağlıklı/hasta bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimini saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren bilgi, beceri ve tutuma, bilimsel düşünme gücü ve geniş dünya görüşüne sahip etik değerlere saygılı bireyler yetiştirebilmek.

7 Hedeflerimiz Eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında değişen gereksinimlere yanıt veren mezunlar yetiştirmek, Bilimsel etkinliklerde öğrencilerin etkin olmasını sağlamak, Eğitim-uygulama entegrasyonunu gerçekleştirebilecek öğrenciler yetiştirmek, Sağlık hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasını sağlamak,

8 Hedeflerimiz Yaratıcı, eleştirel düşünen ve bunu ifade edebilen, Bireylerin öz-bakım sorumluluğunu geliştiren ve destekleyen, İşlev ve uygulamalarında bağımsız ve cesaretli davranan, Birey, aile ve toplumla etkin bir iletişim kurabilen ve disiplinler arası ekip çalışmasına önem veren, Evrensel etik, ilke ve değerleri benimseyen ve uygulamalarına aktaran öğrenciler yetiştirip mezun etmektir.

9 DEĞERLERİMİZ Doğruluk ve güvenirlilik Öğrenci odaklılık İyi insan olma Katılımcılık Ulaşılabilirlik Yurtseverlik Paylaşımcılık Çağdaşlık

10 Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik Değişime açıklık, Bilimsellik, Adil olmak, Etik ilkelere duyarlık, Evrensellik, İnsan odaklılık, Dürüstlük, Güvenirlik, Yenilikçilik Davranışlarımızda saygı ve sevgi esaslılığı, Yapıcı, Üretici, Verimli olmak, Mesleki örgütlenme bilincine sahip olmaktır.

11 Sağlık Yüksekokulumuz, misyonu ve vizyonu ile hedeflerine ulaşma yolunda, bilimsel araştırmaların desteklenmesinde, topluma ve bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip, paydaşlarına yararlı olacak bilgi ve teknolojilerin üretimini, eğitim-öğretimde evrensel standartları yükseltecek, akademik ve idari personel nitelik kriterlerini sürekli geliştiren ve yükselten, bölgenin tarihi, kültürel, sosyal, çevresel ve doğal özelliklerinin korunması ve ön plana çıkartılması yönünde yapılan çalışmaları destekleyen, katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, başarılı öğrenci ve personelini daima teşvik eden bir strateji izlemektedir. Sağlık Yüksekokulu, Ülkemizdeki ve dünyada ki gelişmeleri sürekli yakından takip ederek; kendisini sürekli geliştirmekte Ve yenilemektedir.

12 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ; Mezunlarımızın kolay iş bulması ve tercih edilmesi Klinik ve sahada çeşitli uygulama alanlarının kullanılıyor olması Yüksekokulumuzun Erasmus ve Farabi kapsamında öğrenci-öğretim elemanı değişimi Yüksekokulumuz yapı ve işleyişinin kurumsallaşmış olması Projelerin finansal olarak desteklenmesi Üniversitemizin geniş veri tabanına sahip olması Akademik personelin atama ve terfilerinin yazılı kriterlere göre yapılması Ders kredilendirme sisteminin Bologna Süreci kapsamına uyumlu olması Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretimi geliştirmeye azimli olması Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerini sürdürmeye azimli olması Öğretim elemanlarının akademik gelişim açısından birbirlerini destekleyici olması Öğretim sürecinde etik ilkelere bağlılığın yüksek olması Öğrenci etkinliklerinin artırılmış olması AB ülkeleri serbest dolaşım kapsamında olan meslekler içinde yer almamız

13 YÜKSEKOKULUMUZUN POLİTİKALARI Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak bilgi üretimini dikkate almak, Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak, Bölgenin tarihî, kültürel, çevresel ve doğal özelliklerinin korunmasına ve ön plana çıkarılmasına katkıda bulunmak, Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek, Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek, Çeşitli ulusal ve uluslar arası programları kullanarak fakülte/yüksekokul öğretim elemanları ile öğrencilerinin karşılıklı değişimlerini sağlamak, Ulusal ve uluslararası boyutlu proje çalışmalarını teşvik etmek

14 DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERi ERASMUS HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BİRİM KOORDİNATÖRÜ Yard. Doç.Dr. Bilge Bal Özkaptan FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ Yard. Doç. Dr. Dilek Sağır MEVLANA KOORDİNATÖRÜ Yard. Doç.Dr. Bahtiyar Sarıboğa

15 ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK YILI ERASMUS İKİLİ ANLAŞMALAR LİSTESİ L = Lisans YL = Yüksek Lisans D = Doktora Bölüm Ülke Üniversite Adı Erasmus Kodu İletişim Kişisi Öğrenci Kontenja nı Süre (ay) L YL D Ders Verme Kon. Süre (haf ta) SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK Çek Cumhuriyeti Jan Evangelista Purkyne University CZ USTINAD01 Mgr. Hana Tomková HEMŞİRELİK Litvanya Kaunas College LT KAUNAS08 HEMŞİRELİK Polonya University of Bielsko-Biala PL BIELSKO02 HEMŞİRELİK Slovenya Ljublljana University SI LJUBLJA01 HEMŞİRELİK Slovak Cumhuriyeti HEMŞİRELİK Polonya HEMŞİRELİK Litvanya Trnava University SK TRNAVA01 Wyzsza Szkola Humanistyczno University Klaipeda State College PL WLOCLAW01 LT KLAIPED08 HEMŞİRELİK İsveç University West S TROLLHA01 Jolanta Valiaugiene Dr. Wladyslaw JAKUBIEC Ms. Katja Cerjak Marta Seèkárová Joanna Skiba Aiste Jurkiene Aqvist Sarg Cecilia _ Toplam:

16 ERAMUS DEĞİŞİM PROGRAMI İLE GİDEN ÖĞRENCİLERİMİZ Yıl Öğrencinin Adı Ülke Üniversite Adı Oya Çelebi Litvanya Kaunas College Suzan Malo Litvanya Kaunas College Selda Tosun Çek Cumhuriyeti Jan Evangelista Purkyne Gülşah Kaya Litvanya University Klaipeda State College Haydar Çevik Litvanya Kaunas College Ebru Avıncı Litvanya Kaunas College Seyit Karagöz Elif Gizem Gönderen Litvanya Litvanya Kaunas College Kaunas College

17 HEMŞİRELİK SOSYAL HİZMET BÖLÜMLERİMİZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇOCUK GELİŞİMİ Aktif olarak hemşirelik bölümümüz mezun vermektedir, diğer bölümler için çalışmalar devam etmektedir.

18 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BİLGİSİ Okulumuz Hemşirelik bölümüneygs-2 puan türü ile öğrenci alınmakta olup öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Bölüm Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Hemşirelik % 100

19 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM ALANLARI Hemşirelik mesleği, Avrupa Birliği ülkeleri serbest dolaşım kapsamında olan meslekler arasındadır. Bu nedenle mezunlarımız, uluslararası geçerliliği olan diploma hakkına sahip olup sağlık alanına yönelik her türlü resmi ve özel kurumlarda hemşire ünvanı ile görev alırlar.

20 Kapalı Alan Miktarı: m² 4 Derslik, Genel laboratuvar Bilgisayar laboratuvarı Teknik Sınıf Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 1 Adet Kantin Alanı: 11,66 m m 2 Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet Yemekhaneler Yemekhane Sayısı: 1 Adet Ö. yemekhane Kapasitesi: 100 Kişi P. yemekhane Kapasitesi: 20 Kişi Teknolojik Kaynaklar Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 40 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 6 Adet Yazılımlar Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: 1100 Adet

21 HASTANE ÖNCESİ HEMŞİRELİĞE ADIM ATTIĞIMIZ TEKNİK SINIFIMIZDAN KARELER

22 GENEL LABORATUVARIMIZ

23 BİLGİSAYAR LABORATUVARIMIZ

24 KÜTÜPHANEMİZ

25 KANTİNİMİZ VE YEMEKHANEMİZ

26 SINIFLARIMIZ

27 DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİMİZ Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, Halk Sağlığı Hemşireliği dersi kapsamında Sinop sokaklarında vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yaptı.

28 DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİMİZ Hemşireler Sağlık Kadar Ruha da Dokundu Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri, Mayıs Dünya Hemşireler Haftası münasebetiyle keyifli bir etkinliğe imza attı. Her yıl Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Hemşireler Haftası nedeniyle Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri program düzenledi. Bilimsel ve Teknolojik araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

29 SAĞLIK YÜKSEKOKULUMUZDA SİZLERİ ARAMIZDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ.

SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ NE HOŞGELDİNİZ

SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ NE HOŞGELDİNİZ SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ NE HOŞGELDİNİZ Geçmişten geleceğe uzanan bilim kapısı Geçmişten Geleceğe Uzanan Bilim Kapısı Geçmişten Geleceğe Uzanan Sevgili Öğrenciler, Sağlık hizmetleri,

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Rektör

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Rektör Üst Yönetici Sunuşu Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 2011 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 0 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 l Genel Bilgiler 4 A Misyon-Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Artvin-2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder. 2 İçindekiler GİRİŞ... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİMÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL 2008 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER SAYFA Vizyonu.. 2 Misyonu. 2 Tarihçesi... 2 Mütevelli Heyet. 3 Üniversite Senatosu...

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı