Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları"

Transkript

1 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1

2 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi Sonuçları 8-52 İdari Personel iyet Anketi Sonuçları Öğrenci iyet Anketi Sonuçları Akademik Personel iyet Anketi İdari Personel iyet Anketi Öğrenci iyet Anketi

3 MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Üniversitemizde akademik ve idari personelin üniversitemize ilişkin düşüncelerini ve iyetlerini, üniversitemizin yetersiz kaldığını düşündükleri konuları sorgulayan anket formları, üniversite genelinde, bilgisayar ortamında uygulamaya açılmıştır. Akademik personel iyet anketi tarihleri arasında uygulamaya konulmuş ve 492 akademik personelin ankete katılımı sağlanmıştır. İdari personel iyet anketi ise tarihleri arasında uygulamaya açılmış ve 68 idari personelin ankete katılımı ile sonlandırılmıştır. Öğrenci iyet anketi tarihleri arasında uygulamaya konulmuş ve 6297 öğrencinin ankete katılımı sağlanmıştır. Genel olarak akademik personel iyet oranı 71.6 iken idari personel iyet oranı 63.2 dir. Genel iyetsizlik oranları ise akademik personel için 1.4; idari personel için 17.6 dır. Genel olarak öğrenci iyet oranları incelendiğinde ise yüksek ve çok yüksek iyete sahip öğrencilerin yüzdesi 27.4; orta iyet düzeyine sahip öğrencilerin yüzdesi 41.9; düşük ve çok düşük iyete sahip öğrencilerin yüzdesi ise 3.7 dir. Genel iyet oranı yüksek, çok yüksek ve orta iyet düzeylerine sahip öğrencilerin oranları kullanılarak elde edilmiştir. Dolayısıyla üniversite genelinde öğrenci genel iyet oranı 69.3 dür. Akademik personelin genel iyet oranının üstünde iyet gösterdiği konular Tablo 1.1 de verilmiştir. Akademik personelin genel iyetsizlik oranının üstünde iyetsizlik gösterdiği konular ise Tablo 1.2 de sıralanmıştır. 2

4 Tablo.1.1. Akademik personel için genel iyet oranının üstünde iyet sağlanan konular iyet oranı () 1 Üniversitemizin bir mensubu olmaktan Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun bir mensubu olmaktan Birimimizdeki öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından (Yönetici bağlı olduğunuz ilk yöneticidir.) Çalıştığım ortamın temizliğinden Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun/Enstitü öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden 34. Birimimizdeki öğretim elemanları ve idari personel arasındaki iletişimden Birimimizdeki öğretim elemanları arasındaki iletişimden Yöneticilerin sorunlara yapıcı yaklaşımından Personel yemekhanesinin mekân olarak yeterli olmasından Lisans programlarımızdaki derslerin niteliğinden Genel iyet Oranı 71.6 Tablo 1.2. Akademik personel için genel iyetsizlik oranının üstünde iyetsizliğe neden olan konular iyesizlik oranı () 69. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb. araç-gereçlerin temininden Bölümümdeki idari personelinin sayısından Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite açısından yeterli olmasından Bölümümdeki akademik kadro sayısının yeterli olmasından Çalıştığım ortamın iklimlendirme sisteminin uygun olmasından Dersliklerin iklimlendirme sisteminin uygun olmasından Internet hizmetlerinden Diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında üniversitemiz yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım teşviklerinin yeterliliğinden 41. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya ayrılabilen zamanın yeterliliğinden 46.Üniversitemizin bilimsel araştırmalar için yeterli maddi desteği sağlamasından Lisans programlarımızdaki öğrenci sayısından Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmayı teşvik edici mekanizmaların yeterliliğinden. Fakültemizin web sayfasının yeterliliğinden Bölümümdeki destek personelinin sayısından (temizlik personeli, güvenlik vb.) Yapım-onarım hizmetlerinden Bilgi-işlem hizmetlerinden Üniversitemizin web sayfasının yeterliliğinden Üniversite genelinde kafeterya/kantin hizmetlerinden Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden Kültür ve sanat etkinliklerinden

5 Tablo 1.2.(devam) Akademik personel için genel iyetsizlik oranının üstünde iyetsizliğe neden olan konular iyesizlik oranı () 24. Lisansüstü programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden Araştırma yapılabilecek laboratuvar koşullarının yeterliliğinden Personel yemekhanesinin yemeklerinin miktar olarak yeterli olmasından 17.. Lisans programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden Otopark alanından Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanlarının yeterliliğinden 65. Çalıştığım ortamda oda başına düşen personel sayısının uygun olmasından Üniversitemizde akademik personel için sunulan Erasmus, Mevlana vb. değişim programlarının yeterliliğinden 53. Üniversitemizin Türkiye deki diğer üniversiteler içindeki konumundan Bölümümdeki idari ve destek personelinin niteliğinden Fırsatların adaletli olmasından Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olmasından 28. Üniversitemizde öğretim etkinliklerine ayrılan zamanın/ders yükünün uygunluğundan 82. Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında verilen hizmetlerden 7. Üniversitemizde fikirlerimi çekinmeden ortaya koyabilme imkanından Üniversitemizin herhangi bir birimi ile rahatlıkla iletişim kurabilme konusunda Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular vb.) BAP değerlendirme sürecinden Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun öğretim elemanları arasındaki iletişim ve işbirliğinden 3. İş ve görev tanımlarımın açık olmasından Kongre-toplantı salonları ve mekânlarının yeterliliğinden Eğitici eğitimlerinin yeterliliğinden Üniversitemizde projelerde hizmet satın almada karşılaşılan sorunların çözümündeki kolaylıklardan/desteklerden 47.Üniversitemizin araştırmacılar için sunduğu BAP otomasyon sisteminden Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme /atama/görevlendirme ölçütlerinden Üniversitemizde yeni açılacak programlar belirlenirken alandaki değişen ihtiyaçların dikkate alınmasından 13. Yöneticilerin akademik personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından 25. Lisansüstü programlarımızdaki öğrenci sayısından Personel yemekhanesinin mekân olarak yeterli olmasından Genel iyetsizlik Oranı 1.4 4

6 İdari personelin genel iyet oranının üstünde iyet gösterdiği konulara Tablo 1.3 te yer verilmiştir. İdari personelin genel iyetsizlik oranının üstünde iyetsizlik gösterdiği konular ise Tablo 1.4 te sıralanmıştır. Tablo 1.3. İdari personel için genel iyet oranının üstünde iyet sağlanan konular iyet oranı () 18. Yaptığım işin üniversiteme katkı düzeyinden Birimin amaçlarına kişisel olarak sahip çıkabilmemden Bağlı olduğum ilk yöneticimin davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından İdari personelin amiri(leri) ile iyi ilişkiler kurmasından Bağlı olduğum ilk yöneticimin kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesinden 26. Yöneticilerimin özel sorunlarımla (kişisel sıkıntılar, ekonomik durum, ailevi veya birim içi sorunlar gibi...) ilgilenmesinden 39. Birimde işin yapılışına ilişkin düşüncelerimi rahat ve serbest bir şekilde ifade edebilmemden 38. Birimde düşüncelerime değer verilmesinden Bağlı olduğum ilk yöneticimin adil ve dürüst olmasından.9 4. İnternet erişiminden.9 3. Birimde personeller arasında işbirliğinin olmasından Çalıştığım birimde ihtiyaç duyduğum bilgiye kolayca ve zamanında ulaşabilmemden 1. İşimi yapmak için gerekli araç, donanım ve materyalin sağlanmasından Yaptığım işlerin takdir edilmesinden Birimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden Performansımla ilgili geribildirim alabilmemden Çalıştığım ortamın fiziksel (ısı, ışık, bina tasarımı...) şartlarından Çalıştığım ortamın teknik (bilgisayar, yazıcı, büro malzemesi) şartlarının yeterli olmasından 5. Çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarının temizliğinden Biriminin ulaşmak istediği amaçların tüm personel tarafından bilinme düzeyinden 29. Birimde çalışan personelin yeniliklere ve değişime açık olma düzeyinden Çalışanlar arasında aidiyet duygusunun egemen olmasından Şu anda bulunduğum pozisyonda kendimi geliştirebilmemden Kurum içi iletişimin etkin olarak sağlanmasından Birimde planlama yapılırken ve kararlar alınırken herkesin katılımının sağlanmasından. Birliği sağlamak ve çatışmaları azaltmak gibi amaçlarla düzenlenen planlı faaliyetlerin olmasından (Örneğin kutlamalar, yemekler vb) Genel iyet Oranı

7 Tablo 1.4. İdari personel için genel iyetsizlik oranının üstünde iyetsizliğe neden olan konular iyetsizlik oranı () 11. Birimimizdeki idari kadro sayısı yeterli olmasından İdari personele kendini geliştirme/hizmet içi eğitim olanaklarının sunulmasından 6. Üniversitenin sunduğu yemek ve kafeterya hizmetlerinden Terfilerde mesleki yeterliliğe önem verilmesinden Üniversitenin kültür ve sanat hizmetlerinden Özlük haklarım ile ilgili gelişmeler olduğunda şahsımın zamanında haberdar edilmesinden 12. İdari personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olmasından Fırsatların adaletli olmasından Birimdeki personelin iyetini arttırmak için başarıyı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar olmasından 13. Yetki ve sorumlulukların dengeli dağıtılmasından Çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarının temizliğinden Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? İş ve görev tanımlarımın açık olmasından Birim içi ve birimler arası bilgi alışverişi yaparken sorun yaşamamamdan Üniversite yönetiminin çalışma alanlarımızla ilgili konularda bilgilendirme yapmasından 2. Çalıştığım ortamın fiziksel (ısı, ışık, bina tasarımı...) şartlarından Çalıştığım ortamın teknik (bilgisayar, yazıcı, büro malzemesi) şartlarının yeterli olmasından. Birimde planlama yapılırken ve kararlar alınırken herkesin katılımının sağlanmasından 29. Birimde çalışan personelin yeniliklere ve değişime açık olma düzeyinden Üniversitede yenilikçi fikir ve girişimlere fırsat verilme düzeyinden Üniversitenin güvenlik tedbirlerinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vs.) Genel iyetsizlik Oranı

8 Öğrencilerin iyet gösterdiği ilk 1 konu Tablo 1.5 te verilmiştir. Öğrencilerin iyetsizlik gösterdiği ilk 1 konu ise Tablo 1.6 da sıralanmıştır. Tablo.1.5. Öğrencilerin iyeti sağlanan ilk 1 konu iyet oranı (). Danışmanımızın iletişime açıklık düzeyinden Öğretim elemanlarının alanlarındaki bilgi düzeylerinden Danışmanımın ulaşılabilirliğinden (ofis saatleri, vb.) Öğretim elemanlarının ulaşılabilirliğinden Dersliklerin, amfilerin öğrenci sayısına göre yeterliliğinden Danışmanımın problem çözmeye katkısından Öğretim elemanlarının öğrencilerle etkileşim düzeyinden Öğretim elemanlarının öğrencilere yönelik tutumlarından Derslik ve amfilerin oturma düzeninden Öğretim elemanlarının ders işlerken dili iyi kullanmalarından 55.5 Tablo 1.6. Öğrencilerin iyeti sağlanamayan ilk 1 konu 29. Ders dışı zamanlarda sosyalleşebileceğimiz, ortak etkinlikler yürütebileceğimiz mekânların sağlanabilirliğinden iyetsizlik oranı () Fotokopi olanaklarından İnternete erişim olanaklarından Toplu taşıma araçları ile okula ulaşabilriliğinden Sosyal etkinliklere önem verme derecelerinden Teknoloji, araç-gereç ve materyallerin ulaşılabilirliğinden Bölüm içi seçmeli derslerin çeşitlilik düzeyinden Kütüphanedeki kitap sayısının yeterliliğinden Çalışma salonlarının yeterliliğinden Mezuniyet sonrası kariyer şansımızı artırıcı uygulamalardan (staj, işyeri gezisi, uzman konuk davetleri vb.)

9 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Yönetim ve Katılım Bölümü Tablo 1. S1. Üniversitemizin bir mensubu olmaktan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 6 1,3 8 1,6 11 2,2 Kararsızım 34 6,9 um , Çok , Toplam 491, iyet Oranı 88, iyetsizlik Oranı 3, , Kararsızım um Çok Tablo 2. S2. Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun bir mensubu olmaktan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 2, 5 1, 12 2,4 Kararsızım 42 8,6 um 9 42,6 Çok ,4 Toplam 491, iyet Oranı 86, iyetsizlik Oranı 3, Kararsızım um Çok 8

10 Tablo 3. S3. İş ve görev tanımlarımın açık olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 2,4 19 3,9 37 7,5 Kararsızım 96 19,6 um ,6 Çok , Toplam 491, iyet Oranı 66,6 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Çok Tablo 4. S4. Fırsatların adaletli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 17 3,5 23 4,7 47 9,6 Kararsızım 19 22, um 1,9 Çok 95 19,3 Toplam 492, iyet Oranı,2 iyetsizlik Oranı 14, , Kararsızım um Çok 9

11 Tablo 5. S5. Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme /atama/görevlendirme ölçütlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 36 7,3 4,1 33 6,7 Kararsızım ,3 um 199,5 Çok 84 17,1 Toplam 491, iyet Oranı 57,6 iyetsizlik Oranı 1, , Kararsızım um Çok Tablo 6. S6. Üniversitemizdeki akademik atama ve yükseltme ölçütlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 5 1,2 17 3,5 28 5,7 Kararsızım 19 22,1 um 199,4 Çok 89 18,1 Toplam 492, iyet Oranı 58,5 iyetsizlik Oranı 9, , Kararsızım um Çok 1

12 Tablo 7. S7. Üniversitemizde fikirleri çekinmeden ortaya koyabilme imkanından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 18 3,7 21 4,3 8,1 Kararsızım 9 18,3 um ,8 Çok 17 21,8 Toplam 491, iyet Oranı 65,6 iyetsizlik Oranı 12, Kararsızım um Çok Tablo 8. S8. Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 21 4,3 14 2, ,2 Kararsızım ,6 um 3 41,3 Çok 82 16,7 Toplam 491, iyet Oranı 58, iyetsizlik Oranı 14, Kararsızım um Çok 11

13 Tablo 9. S9. Bölümümdeki akademik kadro sayısının yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 13 2,6 27 5, , Kararsızım 96 19,6 um ,8 Çok 76 15,5 Toplam 491, iyet Oranı 49,3 iyetsizlik Oranı 28, Kararsızım um Çok Tablo 1. S1. Bölümümdeki idari personelinin sayısından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 21 4,3 48 9, ,4 Kararsızım 84 17,1 um , Çok 61 12,4 Toplam 491, iyet Oranı 45,4 iyetsizlik Oranı 33, Kararsızım um Çok 12

14 Tablo 11. S11. Bölümümdeki destek personelinin sayısından (temizlik personeli, güvenlik vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 18 3,7 21 4, ,3 Kararsızım 91 18,6 um 19 38,8 Çok 85 17,3 Toplam 49, iyet Oranı 56,1 iyetsizlik Oranı 21, Kararsızım um Çok Tablo 12. S12. Bölümümdeki idari ve destek personelinin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 17 3,5 18 3,7 53 1,8 Kararsızım 96 19,5 um ,7 Çok 92 18,8 Toplam 49, iyet Oranı 62,5 iyetsizlik Oranı 14, , Kararsızım um Çok 13

15 Tablo 13. S13. Yöneticilerin akademik personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 18 3,7 14 2,9 38 7,8 Kararsızım 1 24,4 um 5 41,8 Çok 95 19,4 Toplam 49, iyet Oranı 61,2 iyetsizlik Oranı 1, , Kararsızım um Çok Tablo 14. S14. Yöneticilerin başarılarımı takdir etmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 21 4,3 12 2,4 33 6,7 Kararsızım 97 19,8 um , Çok 92 18,8 Toplam 49, iyet Oranı 66,8 iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um Çok 14

16 Tablo 15. S15. Yöneticilerin sorunlara yapıcı yaklaşımından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 15 3,1 9 1,8 28 5,7 Kararsızım 78 15,9 um 246 5,2 Çok ,3 Toplam 49, iyet Oranı 73,5 iyetsizlik Oranı 7, Kararsızım um Çok 15

17 Eğitim Bölümü Tablo 16. S16. Önlisans programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 19,2 6 1,3 38 8, Kararsızım 9 19, um 12 21,6 Çok 47 9,9 Toplam 473, iyet Oranı 31,5 iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um Çok Tablo 17. S17. Önlisans programlarımızdaki öğrenci sayısından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 2 43, 11 2,3 22 4,7 Kararsızım 81 17,2 um 19 23,2 Çok 45 9,6 Toplam 47, iyet Oranı 32,8 iyetsizlik Oranı 7, Kararsızım um Çok 16

18 Tablo 18. S18. Önlisans programlarımızdaki derslerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 8 44,3 6 1,3 1 2,1 Kararsızım 76 16,2 um ,1 Çok 42 9, Toplam 469, iyet Oranı 36,1 iyetsizlik Oranı 3, Kararsızım um Çok Tablo 19. S19. Önlisans programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 9 44,7 5 1,1 12 2,6 Kararsızım 87 18,6 um ,6 Çok 8,5 Toplam 468, iyet Oranı 33,1 iyetsizlik Oranı 3, Kararsızım um Çok 17

19 Tablo. S. Lisans programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 32 6,6 4,1 12,4 Kararsızım 15 21,6 um 5 42,3 Çok 63 13, Toplam 485, iyet Oranı 55,3 iyetsizlik Oranı 16, Kararsızım um Çok Tablo 21. S21. Lisans programlarımızdaki öğrenci sayısından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 6,2 31 6, ,7 Kararsızım 79 16,2 um 6 42,4 Çok 59 12,1 Toplam 486, iyet Oranı 54,5 iyetsizlik Oranı 23, , Kararsızım um Çok 18

20 Tablo 22. S22. Lisans programlarımızdaki derslerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 35 7,2 3,6 28 5,7 Kararsızım 72 14,8 um ,1 Çok 76 15,6 Toplam 487, iyet Oranı 71,7 iyetsizlik Oranı 6, Kararsızım um Çok Tablo 23. S23. Lisans programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 5 1,3 4,8 25 5,1 Kararsızım 85 17,5 um ,4 Çok 68 14, Toplam 487, iyet Oranı 66,4 iyetsizlik Oranı 5, Kararsızım um Çok 19

21 Tablo 24. S24. Lisansüstü programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 75 15,4 15 3, ,6 Kararsızım 9 18,5 um ,2 Çok 55 11,3 Toplam 487, iyet Oranı 48,5 iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um Çok Tablo 25. S25. Lisansüstü programlarımızdaki öğrenci sayısından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 77 15,8 11 2,3 41 8,4 Kararsızım 85 17,4 um ,8 Çok 55 11,3 Toplam 487, iyet Oranı 56,1 iyetsizlik Oranı 1, , Kararsızım um Çok

22 Tablo 26. S26. Lisansüstü programlarımızdaki derslerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 72 14,7 13 2,7 3 6,1 Kararsızım 77 15,8 um ,2 Çok 66 13,5 Toplam 489, iyet Oranı,7 iyetsizlik Oranı 8, , Kararsızım um Çok Tablo 27. S27. Lisansüstü programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 77 15,6 12 2,5 38 7,8 Kararsızım 83 17, um , Çok 64 13,1 Toplam 489, iyet Oranı 57,1 iyetsizlik Oranı 1, , Kararsızım um Çok 21

23 Tablo 28. S28. Üniversitemizde öğretim etkinliklerine ayrılan zamanın/ders yükünün uygunluğundan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 6,1 19 3,9 48 9,8 Kararsızım 92 18,8 um ,5 Çok 73 14,9 Toplam 49, iyet Oranı 61,4 iyetsizlik Oranı 13, Kararsızım um Çok Tablo 29. S29. Verdiğim dersin ders yükü ile AKTS kredisinin birbiri ile uyumundan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 75 15,4 1 2, 16 3,3 Kararsızım 69 14,1 um 246 5,4 Çok 72 14,8 Toplam 488, iyet Oranı 65,2 iyetsizlik Oranı 5, Kararsızım um Çok 22

24 İletişim Bölümü Tablo 3. S3. Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun öğretim elemanları arasındaki iletişim ve işbirliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 31 6,3 16 3,3 42 8,6 Kararsızım 89 18,1 um ,8 Çok 88 17,9 Toplam 491, iyet Oranı 63,7 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Çok Tablo 31. S31. Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun/Enstitü öğretim elemanları ve idari personel arasındaki iletişimden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 24 4,9 9 1,8 33 6,7 Kararsızım 79 16,2 um ,1 Çok 95 19,3 Toplam 491, iyet Oranı 7,4 iyetsizlik Oranı 8, , Kararsızım um Çok 23

25 Tablo 32. S32. Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun/Enstitü öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 25 5,1 3,6 25 5,1 Kararsızım 73 14,9 um ,3 Çok 93 19, Toplam 49, iyet Oranı 74,3 iyetsizlik Oranı 5, Kararsızım um Çok Tablo 33. S33. Birimimizdeki öğretim elemanları arasındaki iletişimden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 15 3,1 19 3,9 3 6,1 Kararsızım 65 13,3 um ,7 Çok 17 21,9 Toplam 489, iyet Oranı 73,6 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um Çok 24

26 Tablo 34. S34. Birimimizdeki öğretim elemanları ve idari personel arasındaki iletişimden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 4,1 6 1,2 24 4,9 Kararsızım 77 15,8 um ,1 Çok 17 21,9 Toplam 489, iyet Oranı 74, iyetsizlik Oranı 6, , Kararsızım um Çok Tablo 35. S35. Birimimizdeki öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 23 4,7 8 1,6 17 3,5 Kararsızım 55 11,2 um ,2 Çok 12,8 Toplam 491, iyet Oranı 79, iyetsizlik Oranı 5, Kararsızım um Çok 25

27 Tablo 36. S36. Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından (Yönetici bağlı olduğunuz ilk yöneticidir.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 14 2,8 9 1,8 27 5,5 Kararsızım 62 12,6 um , Çok ,3 Toplam 492, iyet Oranı 77,3 iyetsizlik Oranı 7, Kararsızım um Çok Tablo 37. S37. Üniversitemizin herhangi bir birimi ile rahatlıkla iletişim kurabilme konusunda sorusuna verilen yanıtların dağılımı 13 2,6 16 3,3 44 9, Kararsızım,4 um ,6 Çok 94 19,1 Toplam 491, iyet Oranı 64,7 iyetsizlik Oranı 12, Kararsızım um Çok 26

28 Tablo 38. S38. Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 14 2,8 16 3,3 44 8,9 Kararsızım 77 15,7 um , Çok 9 18,3 Toplam 492, iyet Oranı 69,3 iyetsizlik Oranı 12, Kararsızım um Çok Tablo 39. S39. Üniversitemizin web sayfasının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 13 2,6 36 7, ,2 Kararsızım 9 18,3 um 9 42,5 Çok 79 16,1 Toplam 492, iyet Oranı 58,6 iyetsizlik Oranı, Kararsızım um Çok 27

29 Tablo. S. Fakültemizin web sayfasının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 2,4 34 6, ,4 Kararsızım 87 17,7 um,7 Çok 83 16,9 Toplam 492, iyet Oranı 57,6 iyetsizlik Oranı 22, Kararsızım um Çok 28

30 Araştırma Bölümü Tablo 41. S41. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya ayrılabilen zamanın yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 26 5,3 43 8, ,5 Kararsızım 98, um ,8 Çok 67 13,6 Toplam 491, iyet Oranı 49,4 iyetsizlik Oranı 25, Kararsızım um Çok Tablo 42. S42. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmayı teşvik edici mekanizmaların yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 28 5,7 42 8, ,6 Kararsızım 11,6 um 1 36,6 Çok 69 14, Toplam 492, iyet Oranı 5,6 iyetsizlik Oranı 23, , Kararsızım um Çok 29

31 Tablo 43. S43. Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanlarının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 31 6,3 4, , Kararsızım 94 19,1 um ,1 Çok 71 14,4 Toplam 492, iyet Oranı 58,5 iyetsizlik Oranı 16, Kararsızım um Çok Tablo 44. S44. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında verilen hizmetlerden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 67 13,6 26 5,3 36 7,3 Kararsızım 98 19,9 um ,6 Çok 16,3 Toplam 492, iyet Oranı 53,9 iyetsizlik Oranı 12, Kararsızım um Çok 3

32 Tablo 45. S45. BAP değerlendirme sürecinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 97 19,8 25 5,1 35 7,1 Kararsızım,3 um ,2 Çok 76 15,5 Toplam 491, iyet Oranı 47,7 iyetsizlik Oranı 12, , Kararsızım um Çok Tablo 46. S46. Üniversitemizin bilimsel araştırmalar için yeterli maddi desteği sağlamasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12,2 45 9, ,7 Kararsızım 12,7 um ,1 Çok 69 14,1 Toplam 491, iyet Oranı 42,2 iyetsizlik Oranı 24, , Kararsızım um Çok 31

33 Tablo 47. S47. Üniversitemizin araştırmacılar için sunduğu BAP otomasyon sisteminden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 95 19,3 23 4,7 31 6,3 Kararsızım 97 19,8 um 1 36,7 Çok 65 13,2 Toplam 491, iyet Oranı 49,9 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Çok Tablo 48. S48. Diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında üniversitemiz yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım teşviklerinin yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 53 1, , ,7 Kararsızım 97 19,7 um 151 3,8 Çok 63 12,8 Toplam 491, iyet Oranı 43,6 iyetsizlik Oranı 25, , Kararsızım um Çok 32

34 Tablo 49. S49. Üniversitemizde projelerde hizmet satın almada karşılaşılan sorunların çözümündeki kolaylıklardan/desteklerden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 15 21,5 22 4,5 33 6,7 Kararsızım ,3 um 15 3,7 Çok 65 13,3 Toplam 489, iyet Oranı 44, iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Çok Tablo 5. S5. Araştırma fikirlerimin desteklenmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 54 11, 15 3,1 34 6,9 Kararsızım ,6 um 6 42, Çok 61 12,4 Toplam 491, iyet Oranı 54,4 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um Çok 33

35 Tablo 51. S51. Araştırma yapılabilecek laboratuvar koşullarının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı ,5 28 5, ,4 Kararsızım ,8 um 19 22,2 Çok 56 11,4 Toplam 491, iyet Oranı 33,6 iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um Çok Tablo 52. S52. Üniversitemizde akademik personel için sunulan Erasmus, Mevlana vb. değişim programlarının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 76 15,4 27 5,5 48 9,8 Kararsızım 99,1 um , Çok 12,2 Toplam 492, iyet Oranı 49,2 iyetsizlik Oranı 15, Kararsızım um Çok 34

36 Hedef Belirleme, Performans Bölümü Tablo 53. S53. Üniversitemizin Türkiye deki diğer üniversiteler içindeki konumundan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 16 3,3 25 5,1 48 9,8 Kararsızım 12,6 um ,2 Çok 69 14, Toplam 492, iyet Oranı 61,2 iyetsizlik Oranı 14, ,6 14. Kararsızım um Çok Tablo 54. S54. Üniversitemizin yenilikçi çabalarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 23 4,7 12 2,4 29 5,9 Kararsızım 97 19,8 um ,7 Çok 91 18,5 Toplam 491, iyet Oranı 67,2 iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um Çok 35

37 Tablo 55. S55. Üniversitemizin diğer üniversiteler ile olan ilişkilerinin yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 58 11,8 12 2,4 36 7,3 Kararsızım ,9 um ,8 Çok 68 13,8 Toplam 492, iyet Oranı 53,6 iyetsizlik Oranı 9, , Kararsızım um Çok Tablo 56. S56. Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejileri ve uygulamalarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 57 11,6 1 2, 27 5,5 Kararsızım ,6 um ,2 Çok 74 15,1 Toplam 491, iyet Oranı 58,3 iyetsizlik Oranı 7, Kararsızım um Çok 36

38 Tablo 57. S57. Üniversitemizin üniversiteler dışındaki paydaşlarla ilişkilerinin yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 73 14,8 6 1,2 32 6,5 Kararsızım 13 21, um 8 42,4 Çok 69 14,1 Toplam 491, iyet Oranı 56,5 iyetsizlik Oranı 7, , Kararsızım um Çok Tablo 58. S58. Üniversitemizde yeni açılacak programlar belirlenirken alandaki değişen ihtiyaçların dikkate alınmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 63 12,8 17 3,5 36 7,3 Kararsızım 18 22,1 um 199,5 Çok 68 13,8 Toplam 491, iyet Oranı 54,3 iyetsizlik Oranı 1, , Kararsızım um Çok 37

39 Tablo 59. S59. Üniversitemizin disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmayı teşvik etmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 44 9, 14 2,9 35 7,1 Kararsızım ,9 um 3 41,4 Çok 82 16,7 Toplam 49, iyet Oranı 58,1 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um Çok Tablo. S. Eğitici eğitimlerinin yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 48 9,8 19 3,9 36 7,3 Kararsızım 12,6 um 21 42,7 Çok 77 15,7 Toplam 492, iyet Oranı 58,4 iyetsizlik Oranı 11, , Kararsızım um Çok 38

40 Tablo 61. S61. Üniversitemizin devlet, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunma çabasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 56 11,4 1 2, 18 3,7 Kararsızım 89 18,2 um ,1 Çok 91 18,6 Toplam 49, iyet Oranı 64,7 iyetsizlik Oranı 5, Kararsızım um Çok Tablo 62. S62. Üniversitemizin özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate almasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 16,4 15 3,1 19 3,9 Kararsızım 93 19, um 5 41,9 Çok 77 15,7 Toplam 489, iyet Oranı 57,6 iyetsizlik Oranı 7, Kararsızım um Çok 39

41 Tablo 63. S63. Üniversitemizin uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate almasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 82 16,7 12 2,4 24 4,9 Kararsızım 99,3 um 197,2 Çok 76 15,5 Toplam 49, iyet Oranı 55,7 iyetsizlik Oranı 7, , Kararsızım um Çok

42 Altyapı Bölümü Tablo 64. S64. Çalıştığım ortamın temizliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 2,4 17 3,5 26 5,3 Kararsızım 63 12,8 um 249 5,6 Çok ,4 Toplam 492, iyet Oranı 76, iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um Çok Tablo 65. S65. Çalıştığım ortamda oda başına düşen personel sayısının uygun olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 15 3,1 35 7,1 44 8,9 Kararsızım 12,2 um ,9 Çok ,8 Toplam 492, iyet Oranı 68,7 iyetsizlik Oranı 16, , Kararsızım um Çok 41

43 Tablo 66. S66. Çalıştığım ortamın iklimlendirme sisteminin uygun olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 2, , ,4 Kararsızım 76 15,4 um ,4 Çok 84 17,1 Toplam 492, iyet Oranı 55,5 iyetsizlik Oranı 26, , Kararsızım um Çok Tablo 67. S67. Kültür ve sanat etkinliklerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 33 6,7 38 7, ,4 Kararsızım ,3 um 1 36,7 Çok 65 13,2 Toplam 491, iyet Oranı 49,9 iyetsizlik Oranı 19, , Kararsızım um Çok 42

44 Tablo 68. S68. Güvenlik tedbirlerinin yeterliliğinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 39 7,9 18 3,7 27 5,5 Kararsızım , um ,9 Çok 69 14, Toplam 492, iyet Oranı 58,9 iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um Çok Tablo 69. S69. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb. araç-gereçlerin temininden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 9 1, , , Kararsızım 77 15,7 um 151 3,8 Çok 66 13,4 Toplam 491, iyet Oranı 44,2 iyetsizlik Oranı 38, Kararsızım um Çok 43

45 Tablo 7. S7. Internet hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 11 2,2 48 9,8 16,3 Kararsızım 16,3 um 2 41,1 Çok 7 14,3 Toplam 491, iyet Oranı 55,4 iyetsizlik Oranı 26, Kararsızım um Çok Tablo 71. S71. Bilgi-işlem hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 2,5 38 7, , Kararsızım 13,9 um 5 41,7 Çok 7 14,2 Toplam 492, iyet Oranı 55,9 iyetsizlik Oranı,7 2, Kararsızım um Çok 44

46 Tablo 72. S72. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 29 5,9 36 7, ,4 Kararsızım,4 um ,2 Çok 73 14,8 Toplam 492, iyet Oranı 54, iyetsizlik Oranı 19, , Kararsızım um Çok Tablo 73. S73. Yapım-onarım hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 46 9,3 3 6, ,2 Kararsızım ,5 um ,9 Çok 64 13, Toplam 492, iyet Oranı 45,9 iyetsizlik Oranı 21, , Kararsızım um Çok 45

47 Tablo 74. S74. Dersliklerin iklimlendirme sisteminin uygun olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 19 3,9 48 9, ,5 Kararsızım 16 21,6 um , Çok 65 13,2 Toplam 491, iyet Oranı 48,2 iyetsizlik Oranı 26, Kararsızım um Çok Tablo 75. S75. Kongre-toplantı salonları ve mekânlarının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 26 5,3 18 3,7 37 7,5 Kararsızım 71 14,4 um ,2 Çok 83 16,9 Toplam 492, iyet Oranı 69,1 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Çok 46

48 Tablo 76. S76. Personel yemekhanesinin mekân olarak yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 27 5,5 26 5,3 26 5,3 Kararsızım 56 11,3 um ,6 Çok , Toplam 492, iyet Oranı 72,6 iyetsizlik Oranı 1, ,3 Kararsızım um Çok Tablo 77. S77. Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite açısından yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 28 5, , , Kararsızım 93 18,9 um , Çok 76 15,4 Toplam 492, iyet Oranı 43,4 iyetsizlik Oranı 31,9 5, Kararsızım um Çok 47

49 Tablo 78. S78. Personel yemekhanesinin yemeklerinin miktar olarak yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 28 5,8 42 8,5 42 8,5 Kararsızım 73 14,8 um ,9 Çok 86 17,5 Toplam 492, iyet Oranı 62,4 iyetsizlik Oranı 17, , Kararsızım um Çok Tablo 79. S79. Üniversite genelinde kafeterya/kantin hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 18 3,6 41 8, ,6 Kararsızım 91 18,5 um 4 41,5 Çok 81 16,5 Toplam 492, iyet Oranı 58, iyetsizlik Oranı 19,9 3, Kararsızım um Çok 48

50 Tablo. S. Otopark alanından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 44 8,9 47 9,6 32 6,5 Kararsızım 58 11,8 um 7 42,1 Çok 14 21,1 Toplam 492, iyet Oranı 63,2 iyetsizlik Oranı 16, Kararsızım um Çok 49

51 Genel iyet Bölümü Tablo 81. S81. Üniversitemiz ile ilgili genel iyet düzeyiniz nedir? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Çok düşük 1 2, Düşük 41 8,4 Kararsızım 88 18, Yüksek ,5 Çok yüksek 94 19,1 Toplam 491, iyet Oranı 71,6 iyetsizlik Oranı 1, , Çok düşük Düşük Kararsızım Yüksek Çok yüksek Tablo 82. S82. Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Çok düşük 11 2,2 Düşük 52 1,6 Kararsızım , Yüksek ,9 Çok yüksek 16,3 Toplam 491, iyet Oranı 64,2 iyetsizlik Oranı 12, Çok düşük Düşük Kararsızım Yüksek Çok yüksek 5

52 Tablo 83. S83. Akademik hayatınızı devam ettirmek için üniversitemizi tekrar tercih eder miydiniz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle tercih etmem 5 1, Tercih etmem 14 2,9 Kararsızım 78 15,8 Tercih ederim ,3 Kesinlikle tercih ederim , Toplam 491, iyet Oranı,3 iyetsizlik Oranı 3, Kesinlikle tercih etmem 15,8 32. Tercih etmem Kararsızım Tercih ederim Kesinlikle tercih ederim Tablo 84. S84. Kendinizi üniversitemizin bir parçası olarak görüyor musunuz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle görmüyorum 7 1,4 Görmüyorum 15 3,1 Kararsızım 48 9,8 Görüyorum , Kesinlikle görüyorum,7 Toplam 491, iyet Oranı 85,7 iyetsizlik Oranı 4, Kesinlikle görmüyorum 9.8 Görmüyorum Kararsızım Görüyorum Kesinlikle görüyorum 51

53 Tablo 85. S85. Üniversitemizi başka akademisyenlere tavsiye eder misiniz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle tavsiye etmem 5 1, Tavsiye etmem 16 3,3 Kararsızım 7 14,2 Tavsiye ederim ,4 Kesinlikle tavsiye ederim ,1 Toplam 49, iyet Oranı 81,5 iyetsizlik Oranı 4, Kesinlikle tavsiye etmem Tavsiye etmem 14,2 Kararsızım Tavsiye ederim Kesinlikle tavsiye ederim 52

54 Fiziki Teknik ve Sosyokültürel Ortam Bölümü İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1. S1. İşimi yapmak için gerekli araç, donanım ve materyalin sağlanmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 5 7,3 5 7,4 Kararsızım 5 7,4 um 58,8 Çok 12 17,6 Toplam 68, iyet Oranı 76,4 iyetsizlik Oranı 8, , Kararsızım um Çok Tablo 2. S2. Çalıştığım ortamın fiziksel (ısı, ışık, bina tasarımı...) şartlarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 3 4,4 1 14,7 Kararsızım 6 8,8 um 34 5, Çok 15 22,1 Toplam 68, iyet Oranı 72,1 iyetsizlik Oranı 19, Kararsızım um Çok 53

55 Tablo 3. S3. Çalıştığım ortamın teknik (bilgisayar, yazıcı, büro malzemesi) şartlarının yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 2 2, ,2 Kararsızım 6 8,8 um 26 38,3 Çok 23 33,8 Toplam 68, iyet Oranı 72,1 iyetsizlik Oranı 19,1 38, Kararsızım um Çok Tablo 4. S4. İnternet erişiminden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 2 2,9 6 8,8 Kararsızım 5 7,4 um 32 47,1 Çok 23 33,8 Toplam 68, iyet Oranı,9 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Çok 54

56 Tablo 5. S5. Çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarının temizliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 4 5, ,2 Kararsızım 4 5,9 um 31 45,5 Çok 18 26,5 Toplam 68, iyet Oranı 72, iyetsizlik Oranı 22,1 45, Kararsızım um Çok Tablo 6. S6. Üniversitenin sunduğu yemek ve kafeterya hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1, ,2 21 3,8 Kararsızım 1 14,7 um 17 25, Çok 8 11,8 Toplam 68, iyet Oranı 36,8 iyetsizlik Oranı 47, , Kararsızım um Çok 55

57 Tablo 7. S7. Üniversitenin kültür ve sanat hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 6 8,8 7 1, ,1 Kararsızım 23 33,8 um 11 16,2 Çok 8 11,8 Toplam 68, iyet Oranı 28, iyetsizlik Oranı 29, Kararsızım um Çok Tablo 8. S8. Kütüphane hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 15 22,1, 2 2,9 Kararsızım 12 17,6 um 27 39,8 Çok 12 17,6 Toplam 68, iyet Oranı 57,4 iyetsizlik Oranı 2, , Kararsızım um Çok 56

58 Tablo 9. S9. Üniversitenin güvenlik tedbirlerinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vs.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 6 8,8 4 5,9 8 11,8 Kararsızım 19 27,9 um 29,4 Çok 11 16,2 Toplam 68, iyet Oranı 45,6 iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um Çok 57

59 Yönetim ve Liderlik Bölümü Tablo 1. S1. İş ve görev tanımlarımın açık olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 5 7,5 9 13,4 Kararsızım 15 22,4 um 17 25,4 Çok 21 31,3 Toplam 67, iyet Oranı 56,7 iyetsizlik Oranı, Kararsızım um Çok Tablo 11. S11. Birimimizdeki idari kadro sayısı yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 4 5, , ,2 Kararsızım 1 14,7 um 8 11,8 Çok 5 7,4 Toplam 68, iyet Oranı 19,2 iyetsizlik Oranı,3 5, Kararsızım um Çok 58

60 Tablo 12. S12. İdari personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 6 8,8 9 13,2 9 13,2 Kararsızım 14,7 um 19 27,9 Çok 11 16,2 Toplam 68, iyet Oranı 44,1 iyetsizlik Oranı 26, , Kararsızım um Çok Tablo 13. S13. Yetki ve sorumlulukların dengeli dağıtılmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 2 2,9 1 14,8 6 8,8 Kararsızım 18 26,5 um 19 27,9 Çok 13 19,1 Toplam 68, iyet Oranı 47, iyetsizlik Oranı 23, , Kararsızım um Çok 59

61 Tablo 14. S14. Terfilerde mesleki yeterliliğe önem verilmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 8 11, , ,1 Kararsızım 16 23,5 um 1 14,7 Çok 1 14,7 Toplam 68, iyet Oranı 29,4 iyetsizlik Oranı 35, Kararsızım um Çok Tablo 15. S15. İdari personele kendini geliştirme/hizmet içi eğitim olanaklarının sunulmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4, , ,4 Kararsızım 8 11,8 um 1 14,7 Çok 7 1,3 Toplam 68, iyet Oranı 25, iyetsizlik Oranı 58, , Kararsızım um Çok

62 Tablo 16. S16. Özlük haklarım ile ilgili gelişmeler olduğunda şahsımın zamanında haberdar edilmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 2 2,9 7 1, ,2 Kararsızım 14,6 um 16 23,5 Çok 18 26,5 Toplam 68, iyet Oranı 5, iyetsizlik Oranı 26, Kararsızım um Çok Tablo 17. S17. Çalıştığım birimde ihtiyaç duyduğum bilgiye kolayca ve zamanında ulaşabilmemden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 3 4,4 4 5,9 Kararsızım 8 11,8 um 3 44,1 Çok 23 33,8 Toplam 68, iyet Oranı 77,9 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um Çok 61

63 Tablo 18. S18. Yaptığım işin üniversiteme katkı düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,5 1 1,5, Kararsızım 2 3, um 31 46,2 Çok 3 44,8 Toplam 67, iyet Oranı 91, iyetsizlik Oranı 4,5 46, Kararsızım um Çok Tablo 19. S19. Performansımla ilgili geribildirim alabilmemden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,4 4 5,9 6 8,8 Kararsızım 5 7,4 um 27 39,7 Çok 23 33,8 Toplam 68, iyet Oranı 73,5 iyetsizlik Oranı 14, Kararsızım um Çok 62

64 Tablo. S. Birimde planlama yapılırken ve kararlar alınırken herkesin katılımının sağlanmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 6 8,8 7 1,3 Kararsızım 1 14,7 um 18 26,5 Çok 26 38,2 Toplam 68, iyet Oranı 64,7 iyetsizlik Oranı 19, Kararsızım um Çok Tablo 21. S21. Üniversitede yenilikçi fikir ve girişimlere fırsat verilme düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 6 8,8 4 5,9 8 11,8 Kararsızım 16 23,5 um 15 22,1 Çok 19 27,9 Toplam 68, iyet Oranı 5, iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um Çok 63

65 Tablo 22. S22. Üniversite yönetiminin çalışma alanlarımızla ilgili konularda bilgilendirme yapmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,4 5 7,4 8 11,8 Kararsızım 17 25, um 17 25, Çok 18 26,4 Toplam 68, iyet Oranı 51,4 iyetsizlik Oranı 19, , Kararsızım um Çok Tablo 23. S23. Bağlı olduğum ilk yöneticimin kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5, 1 1,5 Kararsızım 7 1,2 um 18 26,5 Çok 41,3 Toplam 68, iyet Oranı 86,8 iyetsizlik Oranı 1, , Kararsızım um Çok 64

66 Tablo 24. S24. Bağlı olduğum ilk yöneticimin adil ve dürüst olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 2 2,9 2 2,9 Kararsızım 8 11,8 um 11 16,2 Çok 44 64,7 Toplam 68, iyet Oranı,9 iyetsizlik Oranı 5, Kararsızım um Çok Tablo 25. S25. Bağlı olduğum ilk yöneticimin davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,5, 2 2,9 Kararsızım 3 4,4 um 16 23,5 Çok 44 64,7 Toplam 68, iyet Oranı 88,2 iyetsizlik Oranı 2,9 4, Kararsızım um Çok 65

67 Tablo 26. S26. Yöneticilerimin özel sorunlarımla (kişisel sıkıntılar, ekonomik durum, ailevi veya birim içi sorunlar gibi...) ilgilenmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 4 5,9,, Kararsızım 5 7,4 um 16 23,5 Çok 43 63,2 Toplam 68, iyet Oranı 86,7 iyetsizlik Oranı, Kararsızım um Çok 66

68 Kurum Kültürü ve İklimi Bölümü Tablo 27. S27. Çalışanlar arasında aidiyet duygusunun egemen olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 5 7,4 3 4,4 Kararsızım 13 19,1 um 14,6 Çok 32 47, Toplam 68, iyet Oranı 67,6 iyetsizlik Oranı 11,8 47, Kararsızım um Çok Tablo 28. S28. Fırsatların adaletli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 7 1,3 1 14,7 Kararsızım 13 19,1 um 12 17,6 Çok 25 36,8 Toplam 68, iyet Oranı 54,4 iyetsizlik Oranı 25, Kararsızım um Çok 67

69 Tablo 29. S29. Birimde çalışan personelin yeniliklere ve değişime açık olma düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 6 8,8 7 1,2 Kararsızım 7 1,3 um 22 32,4 Çok 25 36,8 Toplam 68, iyet Oranı 69,2 iyetsizlik Oranı 19, ,2 1.3 Kararsızım um Çok Tablo 3. S3. Birimde personeller arasında işbirliğinin olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 4 5,9 5 7,4 Kararsızım 4 5,9 um 26 38,2 Çok 29 42,6 Toplam 68, iyet Oranı,8 iyetsizlik Oranı 13, Kararsızım um Çok 68

70 Tablo 31. S31. Yaptığım işlerin takdir edilmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 6 8,8 2 2,9 Kararsızım 9 13,2 um 26 38,3 Çok 25 36,8 Toplam 68, iyet Oranı 75,1 iyetsizlik Oranı 11,7 38, Kararsızım um Çok Tablo 32. S32. Biriminin ulaşmak istediği amaçların tüm personel tarafından bilinme düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,4 2 2,9 7 1,3 Kararsızım 8 11,8 um 17 25, Çok 31 45,6 Toplam 68, iyet Oranı 7,6 iyetsizlik Oranı 13, Kararsızım um Çok 69

71 Tablo 33. S33. Birimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5, 6 8,8 Kararsızım 1 14,7 um 24 35,3 Çok 27 39,7 Toplam 68, iyet Oranı 75, iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um Çok Tablo 34. S34. Birimdeki personelin iyetini arttırmak için başarıyı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 7 1,3 8 11,8 9 13,2 Kararsızım 9 13,2 um 14,6 Çok 21 3,9 Toplam 68, iyet Oranı 51,5 iyetsizlik Oranı 25, Kararsızım um Çok 7

72 Tablo 35. S35. Şu anda bulunduğum pozisyonda kendimi geliştirebilmemden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 6 8,8 4 5,9 Kararsızım 13 19,1 um 18 26,5 Çok 27 39,7 Toplam 68, iyet Oranı 66,2 iyetsizlik Oranı 14, Kararsızım um Çok Tablo 36. S36. İdari personelin amiri(leri) ile iyi ilişkiler kurmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 1 1,5 2 2,9 Kararsızım 5 7,4 um 24 35,3 Çok 36 52,9 Toplam 68, iyet Oranı 88,2 iyetsizlik Oranı 4, Kararsızım um Çok 71

73 Tablo 37. S37. Birimin amaçlarına kişisel olarak sahip çıkabilmemden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 1 1,5 1 1,5 Kararsızım 4 6,1 um 22 33,3 Çok 37 56,1 Toplam 66, iyet Oranı 89,4 iyetsizlik Oranı 3, Kararsızım um Çok Tablo 38. S38. Birimde düşüncelerime değer verilmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,4 5 7,4, Kararsızım 5 7,4 um 24 35,3 Çok 33 48,5 Toplam 68, iyet Oranı 83,8 iyetsizlik Oranı 7, , Kararsızım um Çok 72

74 Tablo 39. S39. Birimde işin yapılışına ilişkin düşüncelerimi rahat ve serbest bir şekilde ifade edebilmemden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 2 2,9 1 1,5 Kararsızım 7 1,3 um 21 3,9 Çok 37 54,4 Toplam 68, iyet Oranı 85,3 iyetsizlik Oranı 4, Kararsızım um Çok Tablo. S. Birliği sağlamak ve çatışmaları azaltmak gibi amaçlarla düzenlenen planlı faaliyetlerin olmasından (Örneğin kutlamalar, yemekler vb) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 2 2,9 7 1,4 3 4,4 Kararsızım 13 19,1 um 19 27,9 Çok 24 35,3 Toplam 68, iyet Oranı 63,2 iyetsizlik Oranı 14, , Kararsızım um Çok 73

75 Tablo 41. S41. Birimde geleceğe yönelik planları gerçekleştirmede yol gösterecek açık bir misyon ve vizyonun bulunmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,4 3 4,4 5 7,4 Kararsızım 16 23,5 um 17 25, Çok 24 35,3 Toplam 68, iyet Oranı,3 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Çok Tablo 42. S42. Kurum içi iletişimin etkin olarak sağlanmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 2 2,9 4 5,9 Kararsızım 17 25, um 18 26,5 Çok 26 38,2 Toplam 68, iyet Oranı 64,7 iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um Çok 74

76 Tablo 43. S43. Birim içi ve birimler arası bilgi alışverişi yaparken sorun yaşamamamdan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,4 3 4, ,2 Kararsızım 17 25, um 14,6 Çok 22 32,4 Toplam 68, iyet Oranı 53, iyetsizlik Oranı,6 1, Kararsızım um Çok 75

77 Genel Durum Bölümü Tablo 44. S44. Üniversitemiz ile ilgili genel iyet düzeyiniz nedir? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Çok düşük 3 4,4 Düşük 9 13,2 Kararsızım 13 19,2 Yüksek 31 45,6 Çok yüksek 12 17,6 Toplam 68, iyet Oranı 63,2 iyetsizlik Oranı 17, , Çok düşük Düşük Kararsızım Yüksek Çok yüksek Tablo 45. S45. Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Çok düşük 1 1,4 Düşük 14,6 Kararsızım 1 14,7 Yüksek 32 47,1 Çok yüksek 11 16,2 Toplam 68, Beklenti Karşılanma Oranı 63,3 Beklenti Karşılanmama Oranı 22, ,4 Çok düşük Düşük Kararsızım Yüksek Çok yüksek 76

78 Tablo 46. S46. Çalışma hayatınızı devam ettirmek için üniversitemizi tekrar tercih eder miydiniz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle tercih etmem, Tercih etmem 6 8,8 Kararsızım 16 23,5 Tercih ederim 24 35,3 Kesinlikle tercih ederim 22 32,4 Toplam 68, Tekrar Tercih Etme Oranı 67,7 Tekrar Tercih EtmemeOranı 8, Tercih etmem Kararsızım Tercih ederim Kesinlikle tercih ederim Tablo 47. S47. Kendinizi üniversitemizin bir parçası olarak görüyor musunuz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle görmüyorum, Görmüyorum 1 1,5 Kararsızım 1 14,7 Görüyorum 26 38,2 Kesinlikle görüyorum 31 45,6 Toplam 68, Üniversitenin Parçası Görme Oranı 83,8 Üniversitenin Parçası Görmeme Oranı 1, Görmüyorum Kararsızım Görüyorum Kesinlikle görüyorum 77

79 Tablo 48. S48. Üniversitemizi başka personele tavsiye eder misiniz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle tavsiye etmem 3 4,4 Tavsiye etmem, Kararsızım 14,6 Tavsiye ederim 49 72,1 Kesinlikle tavsiye ederim 2 2,9 Toplam 68, Tavsiye Etme Oranı 75, Tavsiye Etmeme Oranı 4, Kesinlikle tavsiye etmem Kararsızım Tavsiye ederim Kesinlikle tavsiye ederim 78

80 Dersler ve Ders Programı Bölümü ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1. S1. Haftalık ders programlarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 73 1, , ,5 Kararsızım 12,3 um 22 32,1 Çok ,3 Toplam 6297, iyet Oranı 47,4 iyetsizlik Oranı 31, Kararsızım um 15.3 Çok Tablo 2. S2. Bir dönemde almak zorunda olduğum ders sayısından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 57, ,2 9 14,7 Kararsızım ,9 um ,2 Çok ,1 Toplam 6298, iyet Oranı 5,3 iyetsizlik Oranı 26,9, , Kararsızım um 14.1 Çok 79

81 Tablo 3. S3. Derslerin dönemlere dağılımından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 74 1, , ,7 Kararsızım , um 22 35, Çok ,7 Toplam 6298, iyet Oranı 46,7 iyetsizlik Oranı 26,2 1, Kararsızım um 11.7 Çok Tablo 4. S4. Ders içeriklerinin alanımla ilişkili olma düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 55, , ,1 Kararsızım ,6 um ,3 Çok ,7 Toplam 6297, iyet Oranı 53, iyetsizlik Oranı 22,5, Kararsızım um 13.7 Çok

82 Tablo 5. S5. Uygulama derslerinin yararlılık düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 246 3, , ,4 Kararsızım ,3 um , Çok 73 11,6 Toplam 6297, iyet Oranı 37,6 iyetsizlik Oranı 29, Kararsızım um Çok Tablo 6. S6. Derslerdeki kazanımlarımdan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 52, , ,1 Kararsızım ,2 um ,6 Çok ,5 Toplam 6298, iyet Oranı 49,1 iyetsizlik Oranı 23, , Kararsızım um 12.5 Çok 81

83 Tablo 7. S7. Derslerin bizi mesleğe hazırlama düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 61 1, ,3 5 16, Kararsızım ,7 um 12 28,6 Çok ,4 Toplam 6298, iyet Oranı, iyetsizlik Oranı 3,3 28, Kararsızım um 11.4 Çok Tablo 8. S8. Bölüm içi seçmeli derslerin çeşitlilik düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 182 2, , ,2 Kararsızım ,3 um ,2 Çok 655 1,4 Toplam 6298, iyet Oranı 32,6 iyetsizlik Oranı 39, Kararsızım um Çok 82

84 Tablo 9. S9. Bölüm /Alan dışı derslere kabul edilme olanağından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 411 6, , ,1 Kararsızım ,9 um 16 26, Çok ,5 Toplam 6296, iyet Oranı 37,5 iyetsizlik Oranı 25, , Kararsızım um Çok 83

85 Öğretim Elemanları Bölümü Tablo 1. S1. Öğretim elemanlarının öğrencilere yönelik tutumlarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 41, ,9 7 9,6 Kararsızım ,1 um 2538,3 Çok ,4 Toplam 6298, iyet Oranı 55,7 iyetsizlik Oranı 19,5, ,1.3 Kararsızım um 15.4 Çok Tablo 11. S11. Öğretim elemanlarının ulaşılabilirliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 57,9 5 9, ,9 Kararsızım ,9 um ,8 Çok ,3 Toplam 6298, iyet Oranı 57,1 iyetsizlik Oranı 19,1, Kararsızım um 15.3 Çok 84

86 Tablo 12. S12. Öğretim elemanlarının öğrencilerle etkileşim düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 43, , ,9 Kararsızım ,6 um 2575,9 Çok ,2 Toplam 6298, iyet Oranı 56,1 iyetsizlik Oranı 18,6, ,6.9 Kararsızım um 15.2 Çok Tablo 13. S13. Öğretim elemanlarının alanlarındaki bilgi düzeylerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 48, , ,2 Kararsızım ,4 um ,7 Çok ,2 Toplam 6298, iyet Oranı 58,9 iyetsizlik Oranı 15,9 42.7, ,4 Kararsızım um 16.2 Çok 85

87 Tablo 14. S14. Öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerinden (sunum, tartışma, örnek olay, proje, uygulama vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 49, , ,7 Kararsızım ,9 um , Çok 81 12,9 Toplam 6298, iyet Oranı 48,9 iyetsizlik Oranı 21, , Kararsızım um 12.9 Çok Tablo 15. S15. Öğretim elemanlarının ders işlerken dili iyi kullanmalarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 48, , ,8 Kararsızım ,8 um ,6 Çok ,9 Toplam 6298, iyet Oranı 55,5 iyetsizlik Oranı 18,9, , Kararsızım um 13.9 Çok 86

88 Tablo 16. S16. Öğretim elemanlarının ders dışında yönlendirme, destek ve yardım düzeylerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 88 1, , ,9 Kararsızım ,4 um 78 33, Çok ,1 Toplam 6298, iyet Oranı 46,1 iyetsizlik Oranı 24, Kararsızım um 13.1 Çok Tablo 17. S17. Öğretim elemanlarının akademik başarıyı ölçme-değerlendirme yöntemlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1, , ,6 Kararsızım 199 3,3 um ,3 Çok ,8 Toplam 6298, iyet Oranı 43,1 iyetsizlik Oranı 25, Kararsızım um 11.8 Çok 87

89 Danışmanlık Bölümü Tablo 18. S18. Danışmanımın ulaşılabilirliğinden (ofis saatleri, vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 143 2,3 59 9, ,9 Kararsızım , um ,2 Çok ,2 Toplam 6298, iyet Oranı 58,4 iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um 21.2 Çok Tablo 19. S19. Danışmanımın problem çözmeye katkısından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 2, , ,4 Kararsızım ,8 um ,4 Çok 139,8 Toplam 6298, iyet Oranı 56,2 iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um Çok 88

90 Tablo. S. Danışmanımızın iletişime açıklık düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 156 2, ,1 43 6,8 Kararsızım ,6 um ,6 Çok ,4 Toplam 6297, iyet Oranı 59, iyetsizlik Oranı 15, Kararsızım um Çok 89

91 Teknolojiye Ulaşılabilirlik Bölümü Tablo 21. S21. Bilgisayarların kullanılabilirliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 348 5,5 1262, ,1 Kararsızım ,3 um ,3 Çok 615 9,8 Toplam 6298, iyet Oranı 31,1 iyetsizlik Oranı 36, Kararsızım um Çok Tablo 22. S22. İnternete erişim olanaklarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 158 2, , ,2 Kararsızım 18 22,4 um ,7 Çok 588 9,3 Toplam 6297, iyet Oranı 29, iyetsizlik Oranı 46,2 2, Kararsızım um Çok 9

92 Tablo 23. S23. Fotokopi olanaklarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 153 2, , ,5 Kararsızım 1314,9 um ,9 Çok 565 9, Toplam 6296, iyet Oranı 27,9 iyetsizlik Oranı 48, Kararsızım um Çok Tablo 24. S24. Kütüphane olanaklarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 147 2, , ,5 Kararsızım 12 25,5 um 17 28,7 Çok 682 1,8 Toplam 6298, iyet Oranı 39,5 iyetsizlik Oranı 32, , Kararsızım um Çok 91

93 Tablo 25. S25. Kütüphanedeki kitap sayısının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 234 3,7 1319, ,2 Kararsızım 13 28,7 um ,5 Çok 565 9, Toplam 6297, iyet Oranı 28,5 iyetsizlik Oranı 39, , Kararsızım um Çok Tablo 26. S26. Kütüphanenin çalışma saatlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 3, , ,7 Kararsızım ,8 um ,9 Çok 631 1, Toplam 6298, iyet Oranı 37,9 iyetsizlik Oranı 33, , Kararsızım um Çok 92

94 Tablo 27. S27. Çalışma salonlarının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 144 2,3 1266, ,6 Kararsızım ,1 um ,8 Çok 638 1,1 Toplam 6298, iyet Oranı 35,9 iyetsizlik Oranı 37, Kararsızımum Çok Tablo 28. S28. Teknoloji, araç-gereç ve materyallerin ulaşılabilirliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 179 2,8 1289, ,3 Kararsızım ,2 um 1288,5 Çok 547 8,7 Toplam 6298, iyet Oranı 29,2 iyetsizlik Oranı 39, , Kararsızımum Çok 93

95 Kaynaklar Bölümü Tablo 29. S29. Ders dışı zamanlarda sosyalleşebileceğimiz, ortak etkinlikler yürütebileceğimiz mekânların sağlanabilirliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 98 1, , ,5 Kararsızım ,2 um ,6 Çok 549 8,7 Toplam 6297, iyet Oranı 24,3 iyetsizlik Oranı 52, , Kararsızımum Çok Tablo 3. S3. Öğrenci geri bildirimi için bölümde yaratılan olanaklardan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 149 2, ,2 4 15,9 Kararsızım 19 31,2 um ,6 Çok 613 9,7 Toplam 6298, iyet Oranı 33,3 iyetsizlik Oranı 33, , Kararsızımum Çok 94

96 Tablo 31. S31. Eğitim ortamlarının (derslik, tesis, donanım) yeterlik düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 51, , ,7 Kararsızım ,5 um ,5 Çok ,9 Toplam 6298, iyet Oranı 48,4 iyetsizlik Oranı 26,2, Kararsızımum Çok Tablo 32. S32. Dersliklerin, amfilerin öğrenci sayısına göre yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 59, , 663 1,5 Kararsızım ,2 um ,5 Çok 87 13,8 Toplam 6298, iyet Oranı 56,3 iyetsizlik Oranı 21,5, Kararsızımum Çok 95

97 Tablo 33. S33. Dersliklerin, amfilerin iklimlendirilmesi sorusuna verilen yanıtların dağılımı 83 1, , ,1 Kararsızım ,2 um 193 3,2 Çok 688 1,9 Toplam 6298, iyet Oranı 41,1 iyetsizlik Oranı 32, ,2 1.9 Kararsızımum Çok Tablo 34. S34. Derslik, amfilerin teknik donanımının yeterliliğinden (ses, projeksiyon vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 62 1, 9 12, ,1 Kararsızım , um ,7 Çok ,4 Toplam 6297, iyet Oranı 46, iyetsizlik Oranı 27, , 11.4 Kararsızımum Çok 96

98 Tablo 35. S35. Derslik ve amfilerin oturma düzeninden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 62 1, , ,8 Kararsızım ,5 um ,7 Çok ,9 Toplam 6298, iyet Oranı 55,6 iyetsizlik Oranı 21, , Kararsızımum Çok Tablo 36. S36. Bölüm binasının genel durumundan (temizlik, bakım vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 41, , ,7 Kararsızım 15 22,3 um ,5 Çok ,9 Toplam 6298, iyet Oranı 52,4 iyetsizlik Oranı 24,7, Kararsızımum Çok 97

99 Tablo 37. S37. Toplu taşıma araçları ile okula ulaşılabilirliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 113 1, , ,3 Kararsızım 1258, um ,1 Çok 643 1,2 Toplam 6296, iyet Oranı 33,3 iyetsizlik Oranı 44, Kararsızımum Çok Tablo 38. S38. Üniversite genelinde kafeterya/kantin hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 49, , ,8 Kararsızım ,9 um ,3 Çok ,7 Toplam 6298, iyet Oranı 46, iyetsizlik Oranı 31,2, Kararsızımum Çok 98

100 Tablo 39. S39. Güvenlik tedbirlerinin yeterliliğinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 197 3, , 678 1,8 Kararsızım ,4 um ,5 Çok 73 11,2 Toplam 6298, iyet Oranı 42,7 iyetsizlik Oranı 22, Kararsızımum Çok 99

101 Yönetim Bölümü Tablo. S. Bölüm ve ana bilim dalı yönetiminde söz sahibi olmamız için yaratılan fırsatlardan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 233 3, , ,6 Kararsızım ,5 um ,6 Çok 599 9,5 Toplam 6297, iyet Oranı 31,1 iyetsizlik Oranı 31, Kararsızımum Çok Tablo 41. S41. Akademik ya da sosyal etkinlik düzenleme konusunda sunulan destekten sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 3, , ,8 Kararsızım ,7 um ,9 Çok 6 9,6 Toplam 6298, iyet Oranı 31,5 iyetsizlik Oranı 35,5 3, Kararsızımum Çok

102 Tablo 42. S42. Sosyal etkinliklere önem verme derecelerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 141 2, , , Kararsızım ,5 um ,6 Çok 572 9,1 Toplam 6298, iyet Oranı 28,7 iyetsizlik Oranı 41, Kararsızımum Çok Tablo 43. S43. Mezuniyet sonrası kariyer şansımızı artırıcı uygulamalardan (staj, işyeri gezisi, uzman konuk davetleri vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 281 4, , ,2 Kararsızım ,1 um ,6 Çok 583 9,3 Toplam 6297, iyet Oranı 28,9 iyetsizlik Oranı 37, , Kararsızımum Çok 11

103 Tablo 44. S44. Bölüm başkanını tanıma ve ulaşılabilirlik düzeyinden (ofis saatleri, .) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 211 3,4 2 12, ,9 Kararsızım ,9 um , Çok ,1 Toplam 6298, iyet Oranı 46,1 iyetsizlik Oranı 23, Kararsızımum Çok 12

104 Genel Durum Bölümü Tablo 45. S45. Üniversitemiz ile ilgili genel iyet düzeyiniz nedir? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Çok düşük ,9 Düşük ,8 Orta ,9 Yüksek ,7 Çok yüksek 61 9,7 Toplam 6298, iyet Oranı 27,4 iyetsizlik Oranı 3, Çok düşük Düşük Orta Yüksek Çok yüksek Tablo 46. S46. Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Çok düşük 97 14,4 Düşük 1316,9 Orta 2574,9 Yüksek 9 15,2 Çok yüksek 541 8,6 Toplam 6298, iyet Oranı 23,8 iyetsizlik Oranı 35, Çok düşük Düşük Orta Yüksek Çok yüksek 13

105 Tablo 47. S47. Öğreniminizi devam ettirmek için üniversitemizi tekrar tercih eder misiniz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle tercih etmem , Tercih etmem ,2 Kararsızım ,7 Tercih ederim ,1 Kesinlikle tercih ederim , Toplam 6298, iyet Oranı,1 iyetsizlik Oranı 28, Kesinlikle tercih etmem Tercih etmem Kararsızım Tercih ederim Kesinlikle tercih ederim Tablo 48. S48. Kendinizi üniversitemizin bir parçası olarak görüyor musunuz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle görmüyorum 624 9,9 Görmüyorum 99 14,4 Kararsızım , Görüyorum ,5 Kesinlikle görüyorum ,2 Toplam 6298, iyet Oranı 48,7 iyetsizlik Oranı 24, Kesinlikle görmüyorum Görmüyorum Kararsızım Görüyorum Kesinlikle görüyorum 14

106 Tablo 49. S49. Üniversitemizi başka öğrencilere tavsiye eder misiniz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle tavsiye etmem ,1 Tavsiye etmem ,8 Kararsızım ,4 Tavsiye ederim ,7 Kesinlikle tavsiye ederim , Toplam 6298, iyet Oranı 42,7 iyetsizlik Oranı 25, Kesinlikle tavsiye etmem Tavsiye etmem Kararsızım Tavsiye ederim Kesinlikle tavsiye ederim 15

107 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az 1- <3 yıl arası 3-5 yıl arası 5 yıldan fazla MEMNUNİYET DÜZEYİ Yönetim ve Katılım Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 1 Üniversitemizin bir mensubu olmaktan 2. Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun bir mensubu olmaktan 3. İş ve görev tanımlarımın açık olmasından 4. Fırsatların adaletli olmasından 5. Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme /atama/görevlendirme ölçütlerinden 6. Üniversitemizdeki akademik atama ve yükseltme ölçütlerinden 7. Üniversitemizde fikirlerimçekinmeden ortaya koyabilme imkanından 8. Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olmasından 9. Bölümümdeki akademik kadro sayısının yeterli olmasından 1. Bölümümdeki idari personelinin sayısından 16

108 MEMNUNİYET DÜZEYİ Yönetim ve Katılım Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 11. Bölümümdeki destek personelinin sayısından (temizlik personeli, güvenlik vb.) 12. Bölümümdeki idari ve destek personelinin niteliğinden 13. Yöneticilerin akademik personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından 14. Yöneticilerin başarılarımı takdir etmesinden 15. Yöneticilerin sorunlara yapıcı yaklaşımından Eğitim 16. Önlisans programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden 17. Önlisans programlarımızdaki öğrenci sayısından 18. Önlisans programlarımızdaki derslerin niteliğinden 19. Önlisans programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden. Lisans programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden 21. Lisans programlarımızdaki öğrenci sayısından 22. Lisans programlarımızdaki derslerin niteliğinden 23. Lisans programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden 24. Lisansüstü programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden 25. Lisansüstü programlarımızdaki öğrenci sayısından 17

109 MEMNUNİYET DÜZEYİ Eğitim Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 26. Lisansüstü programlarımızdaki derslerin niteliğinden 27. Lisansüstü programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden 28. Üniversitemizde öğretim etkinliklerine ayrılan zamanın/ders yükünün uygunluğundan 29. Verdiğim dersin ders yükü ile AKTS kredisinin birbiri ile uyumundan İletişim 3.Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun öğretim elemanları arasındaki iletişim ve işbirliğinden 31.Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun/Enstitü öğretim elemanları ve idari personel arasındaki iletişimden 32.Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun/Enstitü öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden 33. Birimimizdeki öğretim elemanları arasındaki iletişimden 34. Birimimizdeki öğretim elemanları ve idari personel arasındaki iletişimden 35. Birimimizdeki öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden 36. Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından (Yönetici bağlı olduğunuz ilk yöneticidir.) 37. Üniversitemizin herhangi bir birimi ile rahatlıkla iletişim kurabilme konusunda 38. Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular vb.) 39. Üniversitemizin web sayfasının yeterliliğinden. Fakültemizin web sayfasının yeterliliğinden 18

110 MEMNUNİYET DÜZEYİ Araştırma Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 41. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya ayrılabilen zamanın yeterliliğinden 42. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmayı teşvik edici mekanizmaların yeterliliğinden 43. Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanlarının yeterliliğinden 44. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında verilen hizmetlerden 45. BAP değerlendirme sürecinden 46.Üniversitemizin bilimsel araştırmalar için yeterli maddi desteği sağlamasından 47.Üniversitemizin araştırmacılar için sunduğu BAP otomasyon sisteminden 48. Diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında üniversitemiz yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım teşviklerinin yeterliliğinden 49. Üniversitemizde projelerde hizmet satın almada karşılaşılan sorunların çözümündeki kolaylıklardan/desteklerden 5. Araştırma fikirlerimin desteklenmesinden 51. Araştırma yapılabilecek laboratuvar koşullarının yeterliliğinden 52. Üniversitemizde akademik personel için sunulan Erasmus, Mevlana vb. değişim programlarının yeterliliğinden 19

111 MEMNUNİYET DÜZEYİ Hedef Belirleme, Performans Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 53. Üniversitemizin Türkiye deki diğer üniversiteler içindeki konumundan 54. Üniversitemizin yenilikçi çabalarından 55. Üniversitemizin diğer üniversiteler ile olan ilişkilerinin yeterliliğinden 56. Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejileri ve uygulamalarından 57. Üniversitemizin üniversiteler dışındaki paydaşlarla ilişkilerinin yeterliliğinden 58. Üniversitemizde yeni açılacak programlar belirlenirken alandaki değişen ihtiyaçların dikkate alınmasından 59. Üniversitemizin disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmayı teşvik etmesinden. Eğitici eğitimlerinin yeterliliğinden 61. Üniversitemizin devlet, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunma çabasından 62. Üniversitemizin özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate almasından 63. Üniversitemizin uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate almasından 11

112 MEMNUNİYET DÜZEYİ Altyapı Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 64. Çalıştığım ortamın temizliğinden 65. Çalıştığım ortamda oda başına düşen personel sayısının uygun olmasından 66. Çalıştığım ortamın iklimlendirme sisteminin uygun olmasından 67. Kültür ve sanat etkinliklerinden 68. Güvenlik tedbirlerinin yeterliliğinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vb.) 69. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb. araç-gereçlerin temininden 7. Internet hizmetlerinden 71. Bilgi-işlem hizmetlerinden 72. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden 73. Yapım-onarım hizmetlerinden 74. Dersliklerin iklimlendirme sisteminin uygun olmasından 75. Kongre-toplantı salonları ve mekânlarının yeterliliğinden 76. Personel yemekhanesinin mekân olarak yeterli olmasından 77. Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite açısından yeterli olmasından 78. Personel yemekhanesinin yemeklerinin miktar olarak yeterli olmasından 79. Üniversite genelinde kafeterya/kantin hizmetlerinden. Otopark alanından 111

113 GENEL MEMNUNİYET 81. Üniversitemiz ile ilgili genel iyet düzeyiniz nedir? Çok yüksek Yüksek Kararsızım Düşük Çok Düşük 82. Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? Çok yüksek Yüksek Kararsızım Düşük Çok Düşük 83. Akademik hayatınızı devam ettirmek için üniversitemizi tekrar tercih eder miydiniz? Kesinlikle tercih ederim Tercih ederim Kararsızım Tercih etmem Kesinlikle tercih etmem 84. Kendinizi üniversitemizin bir parçası olarak görüyor musunuz? Kesinlikle görüyorum Görüyorum Kararsızım Görmüyorum Kesinlikle görmüyorum 85. Üniversitemizi başka akademisyenlere tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim Tavsiye ederim Kararsızım Tavsiye etmem Kesinlikle tavsiye etmem 112

114 İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az 1- <3 yıl arası 3-5 yıl arası 5 yıldan fazla MEMNUNİYET DÜZEYİ Fiziki, Teknik Ve Sosyokültürel Ortam Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 1. İşimi yapmak için gerekli araç, donanım ve materyalin sağlanmasından 2. Çalıştığım ortamın fiziksel (ısı, ışık, bina tasarımı...) şartlarından 3. Çalıştığım ortamın teknik (bilgisayar, yazıcı, büro malzemesi) şartlarının yeterli olmasından 4. İnternet erişiminden 5. Çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarının temizliğinden 6. Üniversitenin sunduğu yemek ve kafeterya hizmetlerinden 7. Üniversitenin kültür ve sanat hizmetlerinden 8. Kütüphane hizmetlerinden 9. Üniversitenin güvenlik tedbirlerinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vs.) 113

115 MEMNUNİYET DÜZEYİ Yönetim ve Liderlik Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 1. İş ve görev tanımlarımın açık olmasından 11. Birimimizdeki idari kadro sayısı yeterli olmasından 12. İdari personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olmasından 13. Yetki ve sorumlulukların dengeli dağıtılmasından 14. Terfilerde mesleki yeterliliğe önem verilmesinden 15. İdari personele kendini geliştirme/hizmet içi eğitim olanaklarının sunulmasından 16. Özlük haklarım ile ilgili gelişmeler olduğunda şahsımın zamanında haberdar edilmesinden 17. Çalıştığım birimde ihtiyaç duyduğum bilgiye kolayca ve zamanında ulaşabilmemden 18. Yaptığım işin üniversiteme katkı düzeyinden 19. Performansımla ilgili geribildirim alabilmemden. Birimde planlama yapılırken ve kararlar alınırken herkesin katılımının sağlanmasından 21. Üniversitede yenilikçi fikir ve girişimlere fırsat verilme düzeyinden 114

116 MEMNUNİYET DÜZEYİ Yönetim ve Liderlik Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 22. Üniversite yönetiminin çalışma alanlarımızla ilgili konularda bilgilendirme yapmasından 23. Bağlı olduğum ilk yöneticimin kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesinden 24. Bağlı olduğum ilk yöneticimin adil ve dürüst olmasından 25. Bağlı olduğum ilk yöneticimin davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından 26. Yöneticilerimin özel sorunlarımla (kişisel sıkıntılar, ekonomik durum, ailevi veya birim içi sorunlar gibi...) ilgilenmesinden Kurum Kültürü ve İklimi 27. Çalışanlar arasında aidiyet duygusunun egemen olmasından 28. Fırsatların adaletli olmasından 29. Birimde çalışan personelin yeniliklere ve değişime açık olma düzeyinden 3. Birimde personeller arasında işbirliğinin olmasından 31. Yaptığım işlerin takdir edilmesinden 32. Biriminin ulaşmak istediği amaçların tüm personel tarafından bilinme düzeyinden 115

117 MEMNUNİYET DÜZEYİ Kurum Kültürü ve İklimi Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 33. Birimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden 34. Birimdeki personelin iyetini arttırmak için başarıyı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar olmasından 35. Şu anda bulunduğum pozisyonda kendimi geliştirebilmemden 36. İdari personelin amiri(leri) ile iyi ilişkiler kurmasından 37. Birimin amaçlarına kişisel olarak sahip çıkabilmemden 38. Birimde düşüncelerime değer verilmesinden 39. Birimde işin yapılışına ilişkin düşüncelerimi rahat ve serbest bir şekilde ifade edebilmemden. Birliği sağlamak ve çatışmaları azaltmak gibi amaçlarla düzenlenen planlı faaliyetlerin olmasından (Örneğin kutlamalar, yemekler vb) 41. Birimde geleceğe yönelik planları gerçekleştirmede yol gösterecek açık bir misyon ve vizyonun bulunmasından 42. Kurum içi iletişimin etkin olarak sağlanmasından 43. Birim içi ve birimler arası bilgi alışverişi yaparken sorun yaşamamamdan 116

118 GENEL DURUM 44. Üniversitemiz ile ilgili genel iyet düzeyiniz nedir? Çok yüksek Yüksek Kararsızım Düşük Çok Düşük 45. Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? Çok yüksek Yüksek Kararsızım Düşük Çok Düşük 46. Çalışma hayatınızı devam ettirmek için üniversitemizi tekrar tercih eder miydiniz? Kesinlikle tercih ederim Tercih ederim Kararsızım Tercih etmem Kesinlikle tercih etmem 47. Kendinizi üniversitemizin bir parçası olarak görüyor musunuz? Kesinlikle görüyorum Görüyorum Kararsızım Görmüyorum Kesinlikle görmüyorum 48. Üniversitemizi başka personele tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim Tavsiye ederim Kararsızım Tavsiye etmem Kesinlikle tavsiye etmem 117

119 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Bilgiler: iz eniz/yüksekokulunuz/ okulunuz/enstitünüz): nüz: mdalınız/programınız: Türünüz: Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Türünüz: I.öğretim II. Öğretim : Hazırlık 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.sınıf 6. : 18 altı ve üstü tiniz: Kadın Erkek MEMNUNİYET DÜZEYİ Dersler ve Ders Programı Çok um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 1. Haftalık ders programlarından 2. Bir dönemde almak zorunda olduğum ders sayısından 3. Derslerin dönemlere dağılımından 4. Ders içeriklerinin alanımla ilişkili olma düzeyinden 5. Uygulama derslerinin yararlılık düzeyinden 6. Derslerdeki kazanımlarımdan 7. Derslerin bizi mesleğe hazırlama düzeyinden 8. Bölüm içi seçmeli derslerin çeşitlilik düzeyinden 9. Bölüm /Alan dışı derslere kabul edilme olanağından 118

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 11.5.17 Üniversite Akademik ve İdari Personel iyet Anket Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 2-8 Akademik Personel

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

Üniversite Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları

Üniversite Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 11.5.17 Üniversite Öğrenci iyet Anket Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 2-3 Öğrenci iyet Anketi Sonuçları 4-28 Öğrenci

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKET HAKKINDA KISA BİLGİLER 5 li Likert yöntemiyle hazırlanan ankette katılımcılara ; Kesinlikle Katılıyorum,

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 3.11.17 Üniversite Akademik ve İdari Personel Kalite Güvence Sistemi, Mevcut Yönetim ve Yöneticilerin Liderlik Özellikleri

Detaylı

2017 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

2017 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2017 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKET HAKKINDA KISA BİLGİLER 5 li Likert yöntemiyle hazırlanan ankette katılımcılara ; Kesinlikle Katılıyorum,

Detaylı

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU,

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU, T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU, 2018 1 1 Bu rapor Dr. Öğretim Üyesi Ayça Özkan Koca ve Dr. Öğretim Üyesi Gökçe

Detaylı

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Personel Memnuniyet Anketi Katılım Bilgileri Personel n % Akademik 67 69,1 İdari 19 19,6 Bilgi yok 4 4,1 Toplam 90 92,8 Dağıtılan 97 100 Dağıtılan

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

Değerlendirme Alanları KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM

Değerlendirme Alanları KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM AKADEMİK PERSONEL ANKET SONUÇLARI (N=) Değerlendirme Alanları KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM YÖNETİM. Üniversitemizin amaçları ile akademik personelin gereksinimleri arasında denge gözetilmektedir.

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları (31.12.217) Cinsiyetiniz? Kadın 3.3% 3.3% 69.7% Erkek 69.7% 12 Kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yeterince

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları (31.12.217) 24 Bölümümdeki yöneticiler öğrencilerin sorunlarını önemserler. - Average: 3.1 24 İhtiyaç duyduğumda bölümümdeki yöneticilere rahatlıkla ulaşabilirim.

Detaylı

Ünye MYO Öğrenci Memnuniyet Anketi

Ünye MYO Öğrenci Memnuniyet Anketi Ünye MYO Öğrenci Memnuniyet Anketi A. PERSONEL (Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Sekreteri, Öğrenci İşleri personeli, Teknik personel) HİZMETİ Sorunlarımın çözümüne yönelik olarak idari personelin gösterdiği

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

50 yanıt. Özet BÖLÜM I YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME

50 yanıt. Özet BÖLÜM I YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME 50 yanıt Özet BÖLÜM I YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME 1. Kurul ( Bölüm, ABD Kurulumuz, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulumuz ) kararlarının şeffaf ve açık olması 46 % Hiç Memnun Değilim 16 Memnun

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Maltepe

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER) FEN HUKUK İİBF TIP TURİZM REHABİLİTASYON TEKNOLOJİSİ EFES MESLEK İZMİR MESLEK MESLEK TORBALI MESLEK I I ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Sayın Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi,

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Sayın Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Sayın Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi, Aşağıdaki bilgiler, Üniversitemize ait Kurum İç Değerlendirme Raporu nun hazırlanması amacı ile kullanılacaktır.

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Anketi Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Anketi Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 9.1.217 Mezun Anketi Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 3 Mezun Anketi Sonuçları 4-12 Mezun Anketi 13-14 2 YÖNETİCİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 Maltepe Üniversitesi nin değerli idari personeli, Yükseköğretim Kurumu nca

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU Bu anket formu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 013-017 stratejik planlama çalışmasında kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada, sizlerin

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 Maltepe Üniversitesi nin değerli akademik personeli, Yükseköğretim Kurumu

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 2012-2016 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 2014 yılında idari nedenlerden dolayı veri toplanamadığı için analiz

Detaylı

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAKİP FORMU

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAKİP FORMU SIRA NO ANKET KONU BAŞLIĞI 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 2 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 3 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 4 Öğrenci Memnuniyeti Anketi ANKET KONUSU Oryantasyon için yeterli düzeyde etkinlik yapılmaktadır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Niyet Hiyerarşisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Niyet Hiyerarşisi (Vizyon-Misyon-Amaç-Hedefler) 6 VİZYONUMUZ: Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak HEDEF 1.1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak. HEDEF 1.2. Öğretim

Detaylı

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ Prof. Dr. Belma Gümüşel belmagumusel@yahoo.com ECZACILIK FAKÜLTELERİ n=12 Öğrenci Alan Öğrenci alması onaylanan Öğrenci almayan

Detaylı

2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015

2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015 2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015 ÜYELERİMİZ İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA GÖRE; Çanakkale Ticaret Borsası üyelerinden 83 firma sahibi ile anketler gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKULTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ Ocak 2015 Eskişehir 1) Eczacılık Fakültesi'nin misyonunda, vizyonunda ve ilkelerinde bulunmasını istediğiniz, beş

Detaylı

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 48.Kütüphane Haftası Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm - Üniversite Kütüphanelerinin Geleceğine Yön Vermek panelinde sunulmuştur.

Detaylı

2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu

2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu 2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2017 ÜYELERİMİZ İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA GÖRE; Çanakkale Ticaret Borsası üyelerinden 126 firma sahibi ile anketler gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HALİL BAYRAKTAR SHMYO AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HALİL BAYRAKTAR SHMYO AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HALİL BAYRAKTAR SHMYO AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Anket araştırmasına 12 akademik personel katılmıştır. 21 soru ile değerlendirme yapılmıştır. Tablo 1: Akademik Personelin

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ 29.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 3 3 3 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4- Meslek

Detaylı

STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ. Mezun ( ) Veli ( ) Şirket ( ) STK ( ) Üniversite ( ) Kamu Kuruluşu ( ) Diğer ( )

STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ. Mezun ( ) Veli ( ) Şirket ( ) STK ( ) Üniversite ( ) Kamu Kuruluşu ( ) Diğer ( ) 2018-2022 STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ Bu anket Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planına temel olacak durum analiz raporunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Üniversitemiz 2018-2022 stratejik planının

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 3 3 3 3- Yüksekokul Sayısı 1 1 1 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 4 4 5 3- Yüksekokul Sayısı 1

Detaylı

Ek 3.1 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi

Ek 3.1 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi Ek 3.1 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi DERS ANKETĠ FORMU Değerli Öğrencilerimiz, Bu anket, çağdaş mühendislik eğitiminin verilebilmesi ve eğitimin alt yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

YÖK Kalite Kurulu. Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

YÖK Kalite Kurulu. Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Eylül 2018 Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları Sunum planı Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Bu çalışmanın amacı, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

GÖZLEMCİ ÖĞRENCİ RAPORU

GÖZLEMCİ ÖĞRENCİ RAPORU GÖZLEMCİ ÖĞRENCİ RAPORU Psikoloji Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 5.0 ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır Adres: Yüzüncü Yıl Mah., Fethiye Sokak Sefa Apt. 5/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA Tel:

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ. Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ. Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü 1. Giriş 2. Program çıktısı(pç) ve öğrenim çıktısı(öç) nedir? 3. Paydaş görüşlerinin alınmasında dikkat

Detaylı

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2)

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) 2015 2016 2017 Kuruma ait bilgiler 1. Birim sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 1 1 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( ) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU

. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( ) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU Katılmıyorum Kısmen Kararsızım Kesinlikle. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI (2019-2023) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU Okul Müdürlüğü 2019 2023 Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde,

Detaylı

DIŞ PAYDAŞ ANKET. Sayın Yetkili;

DIŞ PAYDAŞ ANKET. Sayın Yetkili; DIŞ PAYDAŞ ANKET Sayın Yetkili; Kafkas Üniversitesi katılımcılığı en üst düzeyde sağlamak amacı ile "Paydaş Analizi" çalışmasının önemli bir kısmını oluşturan aşağıdaki Dış Paydaş Anketi hazırlanmıştır.

Detaylı

1- Üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun olarak çalışmalarını güncelleyerek sürdürmesi

1- Üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun olarak çalışmalarını güncelleyerek sürdürmesi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı Hizmet Memnuniyeti Grafik ve Raporları A-GRAFİKLER ve TABLOLAR 1. Üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun olarak çalışmalarını

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (İdari Personel) Özet Sonuçlar ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (İdari Personel) Özet Sonuçlar ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (İdari Personel) Özet Sonuçlar (31.12.217) Cinsiyetiniz? Kadın 26.4% 26.4% 73.6% Erkek 73.6% 8 Kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yeterince

Detaylı

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi 1 / 13 15.12.2018 13:20 Sevgili Öğrenciler; Bu çalışmanın amacı, Kalite Değerlendirme Raporu kapsamında, meslek yüksek okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin genel memnuniyet düzeylerinin belirlenmesidir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Gösterge

Gösterge 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2- Enstitü Sayısı 3- Yüksekokul Sayısı 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 6- Araştırma Merkezlerinin

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇLAR 1 BİLİMSEL GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK HEDEF 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması STRATEJİK

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 9.1.17 Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları 1 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1. AYBÜ mezunu olmaktan gurur duyuyorum

Detaylı

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 GENEL GÖSTERGELER 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 11 11 11 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 5- Merkezi Araştırma

Detaylı

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF)

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları formdur. Bu formda

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ. Aday Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak ilk defa Devlet Memurluğuna atananları kapsar.

EĞİTİM PROSEDÜRÜ. Aday Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak ilk defa Devlet Memurluğuna atananları kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli akademik ve idari personelin kuruma uyumunu sağlamak, mevcut ve/veya değişen iş akışını mümkün olan en kısa sürede öğrenmesini sağlamak, kurum kültürü

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı