JOHANNESBURG ZİRVESİ: DAĞ FARE DOĞURDU AMA KİMSE ŞAŞIRMADI Feride Doğaner Gönel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOHANNESBURG ZİRVESİ: DAĞ FARE DOĞURDU AMA KİMSE ŞAŞIRMADI Feride Doğaner Gönel"

Transkript

1 JOHANNESBURG ZİRVESİ: DAĞ FARE DOĞURDU AMA KİMSE ŞAŞIRMADI Feride Doğaner Gönel Hiç kimsenin bir başkasının yaşamı üzerinde patent ya da lisans sözleşmesi yapma hakkı yoktur ve de olamaz. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi nde konuya duyarlı grupların sloganları içinde, sürdürülebilir kalkınma ruhuna en uygun ve zirveyi en iyi özetleyen cümle buydu Ağustos - 4 Eylül 2002 tarihleri arasında Johannesburg da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (Jo burg zirvesi), ya da resmi olmayan ismiyle Rio+10 sonuçları için, beklentiler ve umutlar bir sonraki on yıla kaldı diyebiliriz. Üstelik, her ne kadar tahmin edilse de, hayal kırıklıkları biraz daha büyük oldu. Bunun nedenleri arasında en başta, Rio dan bu yana dünyanın çevresel ve sosyal problemlerinin daha da ağırlaşmış olması dolayısıyla bu problemlerin çözümünde ülkelerin daha aktif olacakları beklentisi geliyor. Ayrıca, zirveden önce Nisan 2002 tarihleri arasında Kanada nın Banff şehrinde yapılan G-8 ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu nun çevreden sorumlu birim temsilcisinin katıldığı toplantıda, iklim değişikliklerine yol açan zehirli gazların azaltılması ihtiyacı yeniden vurgulanarak, G-8 ülkeleri ve AB nin Jo burg zirvesinde Kyoto protokolünün onaylanması için faaliyetlerde bulunacakları da belirtiliyordu. Çıkan sonuçlar arasında fosil yakıt kullanımını adeta teşvik eden kararların olması, kelimenin tam anlamıyla ironik bir yapıyı işaret ederken, dünyanın büyük bir kısmında da hayal kırıklıkları yarattı. JO BURG ZİRVESİNE NASIL GELİNDİ? Aslında daha da uzun, kronolojik bir geçmiş yazmak mümkün ancak, Jo burg zirvesi ve sonuçlarının önemi, on yıl öncesinde Rio de Janeiro da başlıyor yılında Rio da yapılan zirvede, çevreyi korumak ve güney ülkelerinin kalkınmalarını sağlamak tüm dünya ülkelerinin ortak sorumluluğu olarak kabul edilmiş ve yapılması gerekenler Gündem 21 ile somut hale getirilmişti. UNCED (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) sekreteryası, yılları arasındaki her yıl Gündem 21 i yoksul ülkelere uygulamak için 600 milyar $ gerekeceğini tahmin etti. Bunun sadece 125 milyar $ ı Resmi Kalkınma Yardımından verilecekti, dolayısıyla geri kalanı için zengin ülkelerin Gayri Safi Milli Hasıla larının (GSMH) % 0.7 sinin bu tür yardımlar için ayrılması taahhüdü, Rio zirvesinin belki de en önemli kararlarından biriydi. Ancak bu yerine getirilemeyen bir taahhüt olarak kaldı. Nitekim bu yılki Jo burg zirvesinde, katılımın [sadece] daha gönüllü olmasına karar verildi.

2 2 Dolayısıyla dünyayı Jo burg zirvesine, Gündem 21 de yapılanlar ve yapılamayanlar getirdi diyebiliriz Haziran 1992 tarihleri arasında yapılan ve 178 ülkeden 17 bin kişinin katıldığı Rio Zirvesinde kabul edilen 40 maddelik Gündem 21 in 38. maddesi bir Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (CSD) kurulmasını öngörüyordu, nitekim 1993 yılında bu komisyon kuruldu. Kurulan komisyonun görevleri arasında, UNCED e yardımcı olmak; uluslararası işbirliğini sağlayarak, ülkeler arasında daha yapıcı ve akılcıl kararların alınmasını sağlamak; ve Gündem 21 uygulamalarındaki ilerlemeyi takip etmek yer alıyordu yılında, Rio dan beş yıl sonra yapılan BM özel toplantısında, Gündem 21 in attığı adımlar değerlendirilerek, dönemi için CSD nin çalışma programı saptandı. Bundan sonra sırada, yeni dünya zirvesi için ardarda yapılan hazırlık toplantıları vardı. İlki, 30 Nisan 2 Mayıs 2001 tarihleri arasında yapılan birinci Hazırlık Komitesi toplantısında, yapılacak zirvenin yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde hazırlıklarının başlatılması ve başlıca grupların saptanmasına çalışılmıştır. Yapılan ikinci Hazırlık Komitesi toplantısında (28 Ocak 8 Şubat 2002) Gündem 21 in ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılarak, yapılacak anlaşmalara zemin hazırlanmasına çalışıldı. Başarısızlıkla sonuçlanan üçüncü Hazırlık Komitesi toplantısında, komite başkanı tarafından hazırlanan raporun, revize edilmek üzere bir sonraki Hazırlık Komitesi toplantısında ele alınması kararından başka bir sonuç çıkmadı. Aslında, bu toplantılar bugün gelinen noktayı gayet iyi açıklamakta. Nitekim, Bali de yapılan dördüncü ve son Hazırlık Komitesi toplantısında (27 Mayıs 7 Haziran 2002), Jo burg zirvesine sunulmak üzere, yapılacak uygulamalarla ilgili bir taslak plan hazırlanması öngörülmekteydi. Hazırlanan planın özellikle enerji, ticaret, finansman ve küreselleşme ile ilgili konularda bir uzlaşma sağlayamamasına karşın, ortaya çıkarılan metnin yüzde 80 i gibi büyük bir kısmı üzerinde anlaşma sağlanması, metnin içeriğinin oldukça hafifletildiği izlenimini vermektedir. Elbette üzerinde uzlaşılan bu metinde açık hedefler ve tarihler yer almıyordu, yani zirvede üzerinde görüşmelerin yapılacağı tasarı planın ne açık taahhütleri söz konusu idi, ne de güçlü bir dil kullandığı söylenebilirdi. Özellikle Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, komite toplantıları sırasında, Johannesburg a içinde bol parantezlerin olduğu bir metin götürülmesindense, daha zayıf bir dil üzerinde anlaşmaya varılmasını yeğlediler. JO BURG ZİRVESİNDE NELER OLDU? Zirveye, 100 den fazla devlet ve hükümet başkanı katılırken, BM kayıtlarına göre, 12 bin 625 hükümet delegesi yer aldı. Ülkelerin en yüksek düzeyde temsil edildiği zirveye söz konusu bu hükümet delegeleri dışında, BM kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, finans ve iş dünyası temsilcileri de katılmıştır.

3 3 26 Ağustosta açılışı yapılan zirve, ilk gününden itibaren sayısız paralel oturum, panel ve resmi-gayriresmi toplantılarla, esas olarak 4. Hazırlık Komitesi toplantısı sonunda ortaya çıkan taslaktaki parantezleri kaldırmaya yöneldi. Bu parantezler, hükümetler arası yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamayan alanlar anlamına geliyordu. Aslında bu toplantılarda yapılan konuşmaların sonu hep aynı soruya gelip dayanmaktaydı: Kim faydalanıyor? Kim maliyetine katlanıyor? Enerji ile ilgili yapılan toplantılarda yenilenebilir enerji ile ilgili olarak aslında geri adım atıldı. Daha önceki Hazırlık Komitesi toplantılarında telaffuz edilen rakamlar ortadan yok olurken, kendi politikası dahilinde, 2010 a kadar toplam tüketimi içinde %15 lik yenilenebilir enerji kullanımını öngören Avrupa Birliği, pasif bir tutum sergileyerek, bu konuda bırakınız herhangi bir şey i, hiçbir şey yapamamıştır. Dolayısıyla bu tutum, Avrupa Birliği nin kendi geleceği için aldığı kararların da inanırlığına gölge düşürmektedir. Zirvenin üçüncü günü ise, enerji konusunda taslakta yer alan toplam 40 parantezden si çözüme kavuşmuş gibiydi... Toplantılarda sıkça yer alan bir başka konu, su ve sağlık koşullarının yetersizliği problemiydi. Dünyada 1 milyardan fazla insanın temiz su içme şansının bulunmadığı ve her yıl 3.4 milyon insanın da uygun sağlık koşulları ve temiz su içme olanaklarına sahip olamadıklarından dolayı hastalanarak öldükleri tahmin edilirken, suyun dünya malı olarak kabul edilmesi, bu zirvede de hükümetler tarafından engellendi (Bu açıdan Türkiye nin su konusundaki tutumu da ayrı bir konu olarak incelenmeye değer). Zirve sonuçlarına daha iyimser yaklaşanlar, daha da kötüsü olabilirdi, en azından Doha Ticaret ve Monterrey Kalkınmanın Finansmanı toplantılarındaki taahhütlerden geriye adımlar atılmadı şeklinde yorumlarda bulunurken, aslında zirve ne olursa olsun söz konusu iki metni çıkartmaktan yana idi: Uygulama Planı ve Siyasi Deklarasyon; ilginçtir ki, ikincisi, birincisinde ortaya çıkmış tüm problemlerin, uyuşmazlık alanlarının yani tüm parantezlerin gönderildiği ve bir şekilde çözüldüğü yer oldu. Ortaya çıkan uygulama planı ise, başlığımızda da belirttiğimiz gibi beklenildiği gibi, fare doğuran dağ benzetmesine uygun bir plandı. JO BURG ZİRVESİ BEKLENTİLERİ Tek bir başlık altında toplanılsa da, zirveye katılanların aslında birbirlerinden oldukça farklı beklentileri ve bu beklentilerin ortak payda haline geldiği gruplar vardı: Sanayileşmiş ülkeler, henüz sanayileşememişler, veya yeni sanayileşmişler, Dünya Bankası tarafından artık kullanılmasa da geri kalmış ülkeler veya az gelişmiş ülkeler, kısacası biraz 70 lerin ifadesiyle Kuzey-Güney ülkeleri, bunların hükümetleri, yerel otoriteler, sivil toplum kuruluşları (STK lar), gençler, kadın hakları savunucuları, çeşitli ülkelerin azınlık yerlileri ve diğer

4 4 azınlık grupları ve çiftçiler...bu gruplar ve beklentileri beş ana grupta toplanmakta: ABD ve yandaşları, Avrupa Birliği, G-77 ve Çin, İş Dünyası ve son olarak STK lar... Diğer G-8 ülkelerinin ve başka diğer ülkelerin aksine, zirvede devlet veya hükümet başkanının katılmadığı tek ülke ABD idi. Konu ile ilgili sorunların çözümünde çoktaraflı anlaşmalar ve uluslararası yönetim yerine ülkelerin kendi yönetimlerinin rolü üzerinde duran ABD, uzun bir süredir BM in rolünün hafifletilmesini istiyor. ABD daha önceden Jo burg zirvesi sonunda ortaya hangi plan çıkarsa çıksın özellikle mali açıdan desteklemeyeceğini açıklamıştı, bu tutumunu Dışişleri Bakanı C. Powell in sözleriyle de zirvede sürdürmüştür. Dolayısıyla ABD, kendisinden beklenileni yerine getirmiştir diyebiliriz. Öte yandan, özellikle 77 ler grubu ve kimi STK lar için görüşmelerde lider olması beklenen Avrupa Birliği, ABD nin aksine tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır; ticaretin serbestleştirilmesi pahasına AB nin çevre ile ilgili avantajlarını yok ettiği iddia edilmektedir. Kimi STK ların AB ile ilgili olumlu beklentilere sahip olmasını sağlayan iki önemli rapor söz konusudur. Zirve öncesinde Mayıs 2002 tarihlerinde Avrupa Parlamentosundan çıkan bu iki raporda, dünya zirvesi için AB nin yoksulluk-ticaret-çevre ilişkilerinde koordine edici rolde olması gerektiği vurgulanırken, parlamento AB üyesi ülkelere borcu olan en ağır borçlu ülkelerin moratoryumlarını kabul etmeleri çağrısında bulunuyordu. STK ların ABD den daha çok AB yi eleştirmeleri aslında haksız (!) bir eleştiridir. Çünkü AB nin sürdürülebilir kalkınma için başından beri varolan yaklaşımı, herşeyin serbest ticaret kuralları çerçevesinde çözümlenmesidir. Bu kurallar tıpkı ABD de olduğu gibi kendine göre serbest ticaret kuralarıdır... Yani, AB serbest ticaret kurallarını savunurken, bir yandan da kendi pazarını koruyarak (özellikle dozunu gittikçe artırdığı tarife-dışı engeller yoluyla), bu pazarı gelişmekte olan ülkelere açacak adımları atmaktan kaçınıyordu. ABD ve AB dışında kalan gruplar içerisinde STK lar, zirve öncesinde pek çok konferans düzenlemişlerdi, Ocak 2002 Nairobi Pan-Afrika Konferansı, Şubat 2002 Porto Alegre deki meşhur Dünya Sosyal Forumu, Yeni Delhi deki Delhi Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, Mart 2002 deki Kopenhag Global Gençlik Zirvesi ve Temmuz 2002 deki Cenevre deki Dünya Sivil Toplum Forumu bunlardan en önemlileridir. Tüm bu konferansların ortak özelliği, sürdürülebilir kalkınma tartışmalarının tümüyle Doha ve Monterrey konferanslarının, daha doğrusu Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) güdümünden çıkarılması gerektiğinin altının çizilmesidir. Bu yoruma 77 ler Grubu ve Çin pek de sıcak bakmamakta, sanayileşmiş ülkelerin sürdürülebilir kalkınma konusunda mali taahhütlerde bulunmasını istemekte, özellikle Monterrey konferansına fazlasıyla umut bağlamaktadır. 77 ler Grubu ve Çin, sanayileşmiş ülkelerin Monterrey konferansında anlaşmaya varılan ilave kalkınma yardımları

5 5 ve borç ertelemeleri konusunda istekli ve niyetli olduklarının görülmesi halinde çevre ile ilgili konuları tartışmaya başlayabileceklerini belirtmektedir. Bu durum onların çevre ve kalkınma arasındaki gerçek ilişkiyi ya göremedikleri ya da görmezden geldiklerinden başka bir anlama gelmemektedir. Zirvede İyi Dünya Vatandaşlığı ödülü olsa idi, bunu da (satın) alabilmek için en çok uğraşanlar iş dünyası temsilcileri olurdu herhalde... İş dünyasının bu zirvede de beklentisi, kirleten olmaktan sürdürülebilir kalkınma için uğraşanlar kategorisine çıkabilmekti. Doğrusu imaj olarak bunu başarmakta olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle otomobil üreticilerinin petrol şirketleri ile ortaklaşa yürüttükleri kampanyalar, onların yukarıda bahsettiğimiz ödülü almaya ne kadar çok çaba harcadıklarının göstergesidir. İş dünyasının çabalarına karşın, zirvenin yine de en çok çalışan ve en çok muhalefet yapan grubu STK lardı.. Aslında homojen bir grup olarak düşünemeyeceğimiz STK ların öncelikli hedeflerini, Rio prensiplerinden geriye gidilmemesi şeklinde özetleyebiliriz. BM in çizdiği WEHAB (Su-Enerji-Sağlık-Tarımsal Verimlilik-Biyolojik Çeşitlilik) sınırları dışında sürdürülebilir kalkınma için ülkelerin önlerinde duran daha pek çok problem olduğunu vurgulayan STK lar, bunu ayrı bir deklarasyonla da dile getirmişlerdir. JO BURG ZİRVESİ SONUÇLARI Daha önce de belirttiğimiz gibi, zirve esas olarak iki temel dokümanın hazırlanmasına kilitlenmişti: Siyasi Deklarasyon ve Uygulama Planı... On günlük zirve sonunda hazırlanan Uygulama Planı, içinde uygulamaların pek olmadığı ve plandan ziyade temennilerin olduğu bir rapor olarak karşımıza çıkmakta. Bu temenniler arasında, olumlu sayılabilecek bir-iki unsur var, ancak yapılamayanlar ya da taslaklardakinden farklı olan ifadeler, bu olumlu unsurların üzerine de gölge düşürmekte. Alınan kararlar üzerinde değerlendirmelere geçmeden önce, Uygulama Planı nda yer alan bazı temel kararlara bir göz atalım: Biyolojik çeşitlilikteki kayıplar 2010 yılına kadar azaltılacaktır Kimyasal ve zehirli atıkların olumsuz etkileri 2020 yılına kadar en aza indirilecektir Zarar gören balık bölgeleri 2015 e kadar mümkün olduğunca- iyileştirilecektir, ayrıca denizleri korumak için 2012 yılına kadar bir network sistemi kurulacaktır DTÖ nün ticaret kuralları, açıkça Çoktaraflı Çevre Anlaşmaları (MEAs)nın yerine geçemeyecektir

6 6 Kyoto Protokolünü onaylayan ülkeler, diğer ülkelere de onaylamaları çağrısında bulunmalıdır Orman gibi doğal kaynakların kaybedilmesi süreci mümkün olduğunca kısa zamanda durdurulmalıdır Kullanılabilir temiz su ve sağlık koşullarına sahip olmayan sayısız insanın bu problemi 2015 yılında çözümlenmeli Ekolojik olarak zararlı desteklemeler (kamu desteklemeleri ve teşvikler) kaldırılmalıdır Görüldüğü gibi, toplam dört madde dışında diğer maddelerde herhangi bir tarihe rastlamak mümkün değil, bunun yerine mümkün olduğunca kısa sürede gibi muğlak ifadeler söz konusu.. Kimi maddeler ise önceki taslak hallerinden daha farklı hale gelmişler, örneğin ilk maddede yer alan azaltılmalı ifadesinin, taslaklarda tümüyle sona erdirilmeli şeklinde olması gibi... Bu maddede böyle bir ifadenin yer alması, altı ay önce Hague da yapılan biyolojik çeşitlilik ile ilgili BM anlaşmasından önemli bir geri adım atılması olarak nitelenebilir. Şüphesiz burada yer alan kararlar, üzerinde en çok konuşulan, tartışılan ve onay alan kararlar. Oysa, çok tartışılan çok konuşulan ancak bir türlü gerekli onayı ya da özeni alamayan konular da oldu. Bunlar arasında en önemli konu, ABD nin de onaylamadığı ve bir türlü yürürlüğe sokulamayan Kyoto Protokolü.. Ancak mesele sadece söz konusu protokolün yürürlüğe sokulamaması değil, Paragraf 19e de temiz fosil yakıtlarının kullanılmasını teşvik eden bir ifade yer almakta.. Bu ifade, Jo burg zirvesinin yüzkarası olarak tarih sayfalarına yazılacak ve Dünya Dostlarının ifadesi ile Kyoto Protokolüne ihanet eden bir ifade.. Söz konusu maddede, güneş veya rüzgar gibi yenilenebilir enerji hedefleri yerine daha temiz fosil yakıtların kullanılması ve büyük hidroelektrik projelerinin desteklenmesini önermektedir. Dolayısıyla, petrol, kömür ve gaz gibi fosil yakıtlar problemin bir parçası olmaktan çıkartılıp çözümün bir parçası olarak sunulmaktadır. Böyle bir karar alındıktan sonra, fosil yakıtların kullanılması sonucu ortaya çıkan altı zehirli gaz (Karbon Dioksit, Metan, Nitrusoksit, Hidroflorokarbon, Perflorokarbon, Sülfür Heksaflorid) için önemli sınırlamalar getiren Kyoto Protokolü anlamsızlaşmaktadır. Bu maddede yer alan büyük hidroelektrik projelerinin de su ile ilgili problemleri (en azından dünyanın bazı bölgelerinin) unutmuş olduğu açıktır. Bu da gösteriyor ki, hükümetlerin gözünde su hala bir kamu malı sayılmamakta, su ile ilgili özelleştirmelere izin verilmektedir.

7 7 Öte yandan, serbest ticaret gündemi Jo burg görüşmelerine damgasını vururken, kararlar arasında yer almasına rağmen, Çoktaraflı Çevre Anlaşmaları metni, gerçekte bu görüşmelerin üzerine çıkamamıştır. Kimi ülkelerin çevreyi de ilgilendiren ticari anlaşma hükümlerine DTÖ nün karışmaması gerektiği yolundaki itirazları, Faaliyet Planı içerisinde bir madde olarak ifade edilebilmişse de, ayrıntılarda Doha zirvesi aşılamamıştır. Bunun dışında, borçların ertelenmesi ya da silinmesi veya bazı alanlarda özelleştirmelere karşı durulması ile ilgili hiçbir olumlu ifade yer almamaktadır. Bütün bunlara karşın Faaliyet Planı içerisinde yer almayan hemen her konu az ya da çok Siyasi Deklarasyonda kendine bir yer bulmuş gibi... Örneğin, STK ların yukarıda sözü ettiğimiz deklarasyonu çerçevesinden bakarsak, zirvenin Faaliyet Planında eksik kalan ya da yeterince vurgulanmayan pek çok konusu Siyasi Deklarasyon içinde yer almaktadır. Bunların başında, insan hakları ve insanların eşit muamele görmesi ile ilgili ifadelerin, 77 ler Grubunun karşı çıkışına rağmen, Siyasi Deklarasyonun sadece giriş kısmında (madde 2 olarak) yer alması gelmektedir. Globalleşmenin övüldüğü metinde, dünyada yoksulluğun, ekonomik gelişmemişliğin, çevresel bozulmanın, ülkelerin içlerinde ve aralarındaki sosyo-ekonomik eşitsizliğin farkında olunduğundan söz edilmektedir. Bu farkındalığın ardından gelen vaatler arasında ise, bir Siyasi Deklarasyona yakışır şekilde, Kalkınma Yardımlarının makul seviyelerde olması için gelişmiş ülkelere çağrı yapılacağı, (ABD ye rağmen!) çoktaraflılığın dünyanın geleceği olduğu, gezegenimizin korunup, evrensel zenginlik ve barışın sağlanmasına çalışılacağı gibi ifadeler yer almaktadır. Kısacası, Jo burg 2002 zirvesinin sürdürülebilir kalkınma için görevlendirildiğini unutup, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gölgesinde, Doha ve Monterrey toplantılarının onaylayıcısı konumuna düştüğünü söyleyebiliriz. Gerçek anlamda ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çabalarının nasıl olacağı konusu ise, hala fazlasıyla dumanlı.. Evet, herkes kalkınma için tek ve olumlu bir cevap veriyor ancak ne tür bir kalkınma ve kimin kalkındırılması soruları için farklı cevaplar var...

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yaklaşırken iklim konusunda sürdürülen uluslararası müzakereler 10 yıl önceki tartışmalardan

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME I. Giriş Dr. Ahmet M. Güneş, LL.M.(Münster) Çağımızda artık çevre sorunlarının sadece yerel veya ulusal bir sorun olarak algılanamayacağı, aksine bütün toplumları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Türkiye ve küresel ısınma

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı Türkiye ve küresel ısınma Sayı: 4 Nisan 2006 2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür Türkiye ve küresel ısınma 'Doğu Anadolu Kalkınma' projesinin etkileri "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Daha çok gence erişmek için bilgisayar

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO:

Detaylı

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZLER 1. İNSAN HAKLARI 8 > İnsan Hakları Kavramı ve Tarihçesi 8 > Uluslararası Mevzuat 8 > Türkiye de Mevzuat 12 > Türkiye

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi

Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi Hukuki Enstrumanlar CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı ve açıklayıcı not Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı ve açıklayıcı not

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

MESS AB Bülteni Ocak 2009

MESS AB Bülteni Ocak 2009 MESS AB Bülteni Ocak 2009 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ TÜRKİYE-AB MÜZAKERELERİNDE İKİ BAŞLIK DAHA AÇILDI Fransa AB Dönem Başkanlığı nın son günlerinde, bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Yaşam Hakkı Olarak Su 1

Yaşam Hakkı Olarak Su 1 Yaşam Su Hakkı Olarak Su En Önemli Doğal Kaynağın Tahrip Edilmesi, Kirletilmesi ve Çıkar Kaynağına Dönüştürülmesi Üzerine Ercan Ayboğa 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Ağustos 2010, İstanbul Yaşam Hakkı

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Aralık 2008

Detaylı

İklim Değişikliği Müzakereleri Kılavuzu

İklim Değişikliği Müzakereleri Kılavuzu İklim Değişikliği Müzakereleri Kılavuzu 1 MÜZAKERECİLER İÇİN ÖNERİLER 1. İklim değişikliği ile ilgili temel kavramları bildiğinizden emin olun. 2. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli nin (IPCC) ve

Detaylı