Tam gaz. Merhaba 36 YIL: Dünya Kupası hepimize ilaç gibi geldi. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyoruz. Otokar Ailesi SAYI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tam gaz. Merhaba 36 YIL: 2010. 2010 Dünya Kupası hepimize ilaç gibi geldi. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyoruz. Otokar Ailesi SAYI:"

Transkript

1 SAYI: 36 YIL: 2010 Mhb Döt ıl bi pıl Dü Kpı mçlı vm i. Büük çkişmli şığı mçl hcl izli. Kpğ tşıığımız Dü Kpı hbimizi büük bi kifl kckıız Dü Kpı hpimiz ilç gibi gli. Ftbll tı, ftbll klkız. Tüki llıki Otk tbülii ıı h gç gü tı. Ülkmizi ö gl ht ctli Kıt, fil Otk Dk il gişltti. Yil pııl büük ilgi gö Slt ii ğ tlp vm i. Ezm İl Milli Eğitim Müülüğü, ç pkı Otk ı lclı ükk kf mk itl içi tlığı Slt 140S VIP mlii kli. Yi iç v ış tımıl ikkt çk Slt Cit, Aım llı h çk b götck. Aım Klj Kptifi, fil i Slt Cit l kli. A Büükşhi Blii, 178 l Özl Hlk Otbüü Kptifi, Tüki i çk tıl 9 mtlik hlk tbüü Dk 190H i tcih tti. Biz götikli b büük ilgi lı müştilimiz çk tşkkü iz. Sk 17 Mı t üzliği glkl Otk Pçl Bütü Y Si Blşmı il çğ KOBİ l lş tikçilimizl bi glik. Glkl blşm Otk tfı öt ı ktgi tikçil öül ğıtılı. Htlı miibü tşımcılığı pz lii l şiktimizi pi ğ i il M-2010 miibül hm kllıcıl hm lcl büük ilgi göti. Şhil htı ğiştimk iiıl l çık miibülimizi izii üük. Şföll göüşk izlimlii ilik. Hzi ıı üçücü hftıı Bbl Güü lmıı fıt bilk, miibüçülük p bbl v ğlll göüştük. B ımız k v şfö öptjlımız vm i. İtbl hktli klı bii Küçük Çkmc-Avcıl-Amblı Httı ı şfölil kifli bi ölşi ptık. Fbikmızı blğ Apzı pıl Kliik Güli ktıl Otk kllıcılı izlimlii biziml plştı. Yi bi ı blşmk ilğil, lz çık, kzcıız bl l... Otk Aili Otk k vi 04 Tm gz Otk icill blşt F tblvli z üi bkliği 19. Dü Kpı Gü Afik bş kıt 32 ülki milli tkımlıı müclil üü. Kşılşml Gü Afik ı kz ı şhi 10 tm pılı. Ülki büük kti Jhbg iki, iğ büük ktl bi tm bl. B tmlı bşi i iş ilik iğ bşii kpitli tıılı. Düı büük v lmlı ftbl şölii çılışı kişilik Scc Cit, l müzik v lı şliği bşlı. 05 Bb ğl miibüçülük 06 Yi bi k Küçük Çkmc-Avcıl-Amblı 08

2 Dü 2010 Dü Kpı ı ş Shki Kpı ı kıı Shk i l ki ü ii. Ş mi şkııı Wk ü k Dü K kplı ıı ı Wk lü Klmbi Wk! lı W bşlm pı Bz göütüli k. Şkıı şkıcı ı il klibi ı ı Stm, H bi gc ttığı gl Ş Gü A Shki öc Jh bl. K ş ı 2002 bg mhtş fik ı pı m Dü K pı ki lii l bi çılış k l Ol çılış k kbtt M i v i. Gü A Büük üzütü ii ı l ı 13 ş i. Ack ı fik il Mkik ş M tfik kzı ki t, ı l, t ht ki ç ılış mç lğ gkç ıı ı ktıl mı. il GEÇ ARSLA ZAKUMİ: KUPAI MASKOTU 2010 FIFA Dü Kpı mkt ı, Gü Afik ı llı plk işti l ZA il 2010 ılı tıft blmk mcıl, biçk li ili 10 lmı gl Kmi lş. Bi tlli v! Tüki Dü Kpı mlf. lmı. Fkt tllimiz şmpi Tüki ftbl şmıı üü bcı ftblcl Avtllı O ill, Şilili Tll, Slvklı Vittk, Bzillı El il Uglı Lg. Bi Tük ıllı ftblcl v: Alm Milli Tkımı clı Mt Özil il S Tşçı v İviç Milli Tkımı ki Hk Ykı, Gökh İl, E Dik... Açılış mhtşm l. Scc Cit Gü Afik güvlik bkml Stm kpı fili v hipliği Gü Afik ç ıı ükkliğil pck. zık ki b kp Tüki bilii. Dü Kpı bc blm. Kl bi lm gb şbilck güvlik pblmli lmı ğm tkik htl titli kkl üıı. Fkt bklmik pl kb Tüki, bkli ki kkl lmı. şmpiı ışı klmıştı. Hükümt, üı büük Dü Kpı tibül klklı tımlk ükl vvzl li tlviz bşı mç tkip ftblvli htız i. Am şiktl fil! Ftblvli iı kşıı 2010 Dü Kpı Ogiz Kmiti vvzllı Gü Afik kültüüü bi pçı lğ v klmcğıı çıklı. KISA HABERLER DE...i İ A U G İ K MESİ H E İLK ÜÇkLi ikici mçı Güüçlmii I A P ilk KU l b pı k z,g Ajti k Higi li ftblc G i t i 4-1 l M ic ıllı Aj R. l ız m ğ l F ptı. F igí 1986 gimiş í ttığı m H f l Hig t G şiktş şi l Gz bğ. B. vic k k i k Ajtilil i í ig H ll tşm g üç mh giz bşlmı Ftblclı ktlü z lğ l öc iç güvlik plitiklıı gkçil bğmiği Ai ı ğiştimii mvlii lı. Tkımlı Zl ili ktlm lmı gl kmplı lşmli b gü, Jbli iimli tp, şmpiı Gü Afiklıl ı gülük htlıı çk kşl klı bii. Tp lışılglik g hbli bikçı üzi Gü Afik kşl 11 hiç ş k ömli bi ç işlmi. ı ili imgl 11 k bl. Kp öcii Gü Afikı bt Mçlı bşlmıl vvzl lşmı bhi hi ilmck i hk içi pblm l. l li v bcı tftlı O mçl Gü Afik ı htlıkl gzbilmli bşt Gü ik vızıltııı ı vvzl lı Afiklıl ı şşıtı. Öt Gü bz v çıkığı klk tımlıcı Afik plii İgiliz, ij gibi mşh güm üşmü. Vvzl hliglı tftı lğ tkımlı i özllikl üı öt bi tfı h imi öc giş güvlik mçlı tlvizlı ölmli lı. 11 Ajtili hligı ıı ftblvli htız i. Fkt ışı ilmii ı, ı hlig titl vvzl klı bkılı liti l bi İgiliz tft ıı ışı b ğmi. ili. BÜYÜK SÜRPRİZ: FRASA İLK TURDA ELEDİ! Dü Kpı ığı kötü ftbl v tkım içiki ll fklı bi güm t F, tv lmi şk şı. Tkımı Tkik Diktöü Dmch ftblc Alk il giiği ttışm ftblc milli tkım k çıktılmı lmş, h iğ ftblclı ptt mz klmıştı. S mçı Gü Afik 2-1 il F kp biici t v tti. Mçt Tkik Diktö Dmch tkım kptı Ev ı k lı. B mçt Gü Afik Tkik Diktöü Cl Albt Pi ı lii ıkmı tti. ALMALARI TUR GOLÜ MESUT TA D Gb Alm - G ı mçt Alm Milli tkımı 60. kik Tük kökli Mt Özil i fi glül G fillii hvlıı. Mç 1-0 bitk Alm t tlmı vicii şı. Gü Afik ı icili! 11 Hzi bşlm vş pıl 2010 FIFA Dü Kpı ı tmlı bi hli ikkt çki. İşt tvı çlıck 10 tm! Pt Elibth l Ml B Stm, Kpit: kişi lpit Mbmbl Stm, Kpit: kişi Cp Tw G Pit Stm, Kpit: kişi Jhbg Elli Pk Stm, Kpit: kişi Plkw Pt Mkb Stm, Kpit: kişi ül i g i Ajt ik! k I K i R FAM ötiml tkımı tbkl İ T A J t R g Blmfti F Stt Kpit: kişi 02 Rtbg - Rl Bfkg Stm, Kpit: kişi Pti - Lft Vfl Stm, Kpit: kişi Db - M Mbhi Stm, Kpit: kişi Jhbg Scc Cit Stm, Kpit: kişi f i çık D. B Gb, ü im İŞTiEtA z i fi i. M ışıl i ğı vm t İkic l övgül fı hp t zl htıl ö ı t ll M m ü M iktö fi... Sp mz çcğ ı ftbl, ttığı g ığı v ığ ş ftbl i. O tli lp lm şml m tı l ü lll gü ölük pk t bütü b t ı, kl kt k v k ı. Tkik i mi. F bül hp ikkt ü i ü g tlm mçll i m ttığı t pck i p ı viği, h cb i l ü lı bşıki z tlvi. kili 03

3 Otk KA vi! Otk çlışlı, Kç Tpllğ üüttüğü Ülkm İçi pjii Ülkm İçi K Vim kmpı ktılı. 7 Hzi k ü kmp içi Otk ilk ımı üt üz öticil ttı v kmpı ilk güü l 31 Mı t k vi. Otk icill blşt Otmtiv i tmilcilil 17 Mı tki glkl Otk Pçl Bütü Y Si Blşmı bi glik. Otk, 17 Mı 2010 Sk üzliği glkl Otk Pçl Bütü Y Si Blşmı il tmtiv ktöüü çğ KOBİ l (Küçük v Ot B İşltm) lş tikçilil blşt t bi h ıl üzl Otk Pçl Bütü Y Si Blşmı Otk Gl Müüü S Gögüç, Otk Gl Müü Yımcıı Ali Rız Alptki, Otmtiv Sii Dği (OSD) Gl Skti Pf. D. Ec Tz, Svm Sii Mütşlığı Silşm Di Bşkı İci, KOBİ Gliştim v Dtklm İi Bşklığı (KOSGEB) Bşk Dışmı Mt Kpi, Dğ Mm Klkım Ajı (MARKA) Ytkilii. Çğt Ütüğ v Otk Stılm Müüü Zf Dğl ptıklı mll tmtiv v vm ii ilişki ğliml bll. Tpltı fiml v i fimlıı tikçilimizi pı çk ükkti. Büümk içi bşılı biliktlikl pbilmk kçıılmzı. tiğii mümkü lğc li fiml ptıklıı if Gögüç, kı glckt h büük bşıl i icill bilikt imz tcklı v bilikt büüm vm ckli iığıı blitti. Tpltı kşll Otk Gl Müü Yımcıı Ali Rız Alptki, tpltı ptığı m şikti öm ptığı çlışml hkkı bilgi vi v Otk ı hflii plştı. Otk Stılm Müüü Zf Dğl i ü v Tüki ki tı lm tli hkkı bilgi vik Otk ı tı lm çlışmlı v i bkltili ğii. Svm Si Mütşlığı Di Bşkı İci, KOBİ l v li tiki iç Svm Si Sttjik Plı ı plştı. OSD Gl Skti Pf. D. Ec Tz i tmtiv i il ilgili gücl glişmli ktık, KOSGEB Bşk Dışmı Mt Kpi km flitli il ilgili lk Kc Vhbi Kç Ülkm v b vım özü l çıkk, 2006 ılı Ülkm İçi pjii bşlt Kç Tpllğ, 2010 ılı glmı lk Tük Kızılı il iş biliği pk Ülkm içi K Vim kmpıı ht gçii. Kmpı tıtım tpltıı kş tk vi. Kmp 31 Mı 2010 bşlı. Otk, fbikıı blğ Sk k bğışı bl. Otk ki k vm işlmi, 31 Mı güü fbik üt üz ötim bzı bşlı. Üt ötimi ı iğ Otk çlışlı kmp içi k vi. bi pçı bütüü lğ ikkt çkili. Tikçili A-G tıımlı v tım öm vmi gktiği glkl blşm vgl ömli kl biii lşt. A ktılımcılı bilgilii. Dğ Mm Klkım Ajı Ytkilii. Çğt Ütüğ i Dğ Mm bölgiki tıım imkâlı v vlt tşviklil ilgili bilgili plştı. Kç Hlig Yötim Kl Bşkı Mtf V. Kç, Yşm mllk gktii. Kç Tpllğ lk, b mllğ i gtimk içi üzimiz üş gövli pm v ülkmizi tüm lıl ilgili lk, gücümüz ttiğic, limizi tşı ltı km vm cğiz i. Tplm içi limiz gli pız Otk Gl Müüü S Gögüç, kl ilgili ptığı çıklm K bğışıı ömil ilgili fkılık tk göüllü, biliçli v üzli k v ii tk ttjill hkt tmi gktiğii blit ktılımcıl c vimli bi tpltı gçklştii. Glkl blşm, 400 tmtiv i tmilcii ktılı. Otk, tıımlıı öliik, gk ğ şiktl tıım pmk gk pıl tıımı kmı çıı tikçilil lştğ iş biliği öm vi i. Otk ı ştlı Tikçi öülli ğıtılı Glkl blşm tikçil Otk tfı 4 ı ktgi öül ğıtılı. bğışçıı ııı tmıı mçl kmp tüm Kç Tpllğ i gti klşll bi lmı tcih Çözüm Otklığı öülüü Sg Tşıt Kltklı Ülkm İçi pjii ş zmlı lk gçklşck iki ğı şiktli gibi biz ktılız. Otk çlışlı tplm ktkı ğlck Bütüü pçlı ttiğii blit S Gögüç, S ıll S. Tic. Lt. Şti. v P lt Pfil Ltik S. Lt. blğ if Mtf V. Kç, kmpı gl müülükl, h ımı göül tkl, tplm içi li gli p. Otk Gl Müüü S Gögüç ptığı gçklş bşılı iş bilikli bktığımız Şti. lı. Klit öülüü hibi i Eltk Kçk ti çlışlı v 81 ilki Ülkm İçi Elçii bil öcülüğü Çlışlımız b biliçl şimi ülki içi k bğışı bl i. kşm, Otk ı üüülbili büümi tk ttjik ilkli bim tikçilimizi Pl. S. Lt. Şti. v Aı Vkm Pl. S. üzliğii blitti. Hfimiz v ilğimiz, b c ömli Gögüç, Tüki göüllü k bğışı bl i ııı tmı klmış bi şikt lğ ikkt çkti. b çlışml öclikli tcih lklı tı. Tic. Lt. Şti. l. Sipişl Um v Eklik k kmp ktılımı biziml ıılı klmmı, b bilici v gktiği ikkt çkti. Süüülbili büüm içi tklji hkim Bgü lğ gibi h zm bizim ımız öülüü H Lmmz Jtş Jt S. v üzli k bğışçıı lm lışklığıı ülkmiz gli ılmı i. Btı h 100 kişi 5 i k vi lmı v ki tımlıı tbilmi l, biziml özvili biçim çlış, biziml üü Tic. A.Ş. il Tkik Li Pl. Lvh S. v Tic. Otk k vi! Tüki i giş ktılımlı l mllk pjli bii hli gl Ülkm İçi pji Kç Hlig i tüm çlışlı v bili tm Tüki, ıllık 1 mil 800 bi üit k ihtiç l v b ihtiç h gç gü tı. Glişmiş ülkl üf %5 i göüllü k bğışı blk Tüki b c %1.5 vii. gkli lğ ikkt çk Gögüç, Hpimiz bi bütüü pçlıı lştz. Otk ı bşıı ıllı ğ bi iş biliği gliştiiği glişti, iilştim p v biziml bilikt bşı üü tüm tikçilimiz tşkkü iz i kşt. Ütim şmı pç Lt. Şti. lı. Rkbtçilik öülüü ll i Sütk Klim S. v Tic. A.Ş. il OLIMPIA Ot Cmlı S. v Tic. A.Ş. l

4 Dk bşkı bb v şfölüğ hvli bi ğl Egü Küpli (Bb) - Hlil İbhim Küpli (Oğl) / 34 M 2979: Ah- Göli l bb Egü Küpli z ıll klicilik pmış.miibüçülüğ İtbl tşııkt 1984 i bşlmış v ş miibüçülüğü ı ı Küçükçkmc-Avcıl-Amblı Miibü Httı ı k bşklığıı üütü ğml ğl Hlil İbhim Küpli l 34 M 2979 plklı M 2000 ml çlı bh bb Egü B, öğl ğl İbhim B lmk üz bilikt çlışıl. İkii b üz çk mm. Oğl Küpli küçük şt itib bbıl çlışk bşlmış miibüçülüğ v işii çk vk pı. Bb ğl tk şikti, l üzli müşti lbilckli klı lmmı. İki kız iki kk bbı Egü Küpli i küçük ğl üivit k v miibüçülük mlği il ilgilmi. Oğl İbhim l t Miç ı ili miibüçü lp lmcğıı ğmz Egü B gülümk Bi il iki miibüçü t i. E ğli v zl mlkl, ki çğl bi bb ğl gç. Güümüzü m üı h k gçl ki mlklii çl biçk il ğll, bblıı izi üüm vm i. Bb ğl miibüçülük 20 Hzi ki Bbl Güü öci bbl ükli kâh izlik içi ltıl ıl v ğlll blştk. Sıck bi z güü ç ili vkti, Küçük Çkmc Gölü kıııki Ök Otmtiv bb v ğl miibü şfölil Röptj ptığımız tüm bb miibü şfölii bi glik. Otk Httı kibi lk, işli şık, iiplili, çlışk il lklıı miibü şfölüğü mlğii bb ğl göük. Tbii ki ğllı htlı ö vik lı hikii ştım k vmiştik. Bi ök lck, mlklii çk h liklıı tpl, bibiii tım bbl v ğll, tkiliği pıltılı, göz lıcı tmtiv üı, mlktş lmı gtiiği tışıklıkl k b üm milli lk bblıı izi hbtl lıl. Çlımızı mlk üückli. İşt blştğmz, göüştüğümüz gçklştiiğimiz öptjl kâh khkhl bbl v ğllıı hikli Stış l ilk Pltiim hipli Fzlı Şhi (Bb) - Ec Şhi (Oğl) / 34 M 3109: 1969 İtbl gl Fzlı Şhi 1976 bi miibü şfölüğü pı. Miibü şföü lm çk biliçli bi şkil k viğii bliti. Ak glikt tm 7 gü 75 ml ım hvlı Otk miibüüü tı lmış. Fzlı B i 4 çcğ ikii lb mlzmli tı, iği üç t Slt ı il vi tşımcılığı pı. Döücü çck Ec Şhi i, bbı il bb M 2010 ml çlı Mhmtb, Bkıkö, Kci, Güşli bölgli öüşümlü çlışı. Öğl k bb öğl i işi ğl vlı. İkii bb-ğl çlışmı çk ii bi ş lğ üşüül. Hp kitp pm gk lm z güvi tıı çıkıl. Fzlı B, 1976 b hp Otk kllmış, htt 2004 tış l ilk Pltiim tı lmış. Ök Otmtiv bi ziti ıı Pltiim göü gömz fitıı bil m hip lm k vmiş ilk çık M 3000 i i lmış İtbl ğml ğl Ec Şhi i,1995 ılı bi miibüçülükl ğşı; Y Em v Yf Fzlı ı iki ğl hibi. Ail şikti ğ çlışm tmp Al Gük (Bb) - Ft Gük (Oğl) / 34 TMD 99: Bb Al Gük 1961 ğml v 1988 Sm Hvz İtbl glmiş. Miibüçülük p bikç kşıı ök lk b iş bşlmış v ilk plkı il bb ilk Otk ıı lmış. Oğllı Ft v Mt küçük şl itib bblı özmişl. Al B ğllı il, iş kşı gibi çlıştıklıı vgl. Al B il 29 şıki ğl Ft B bh bb, öğl ğl lmk üz ı miibüü plşı v Tükv-Büük Çkmc-Tpcik ı çlışıl. Diğ ğl Mt i iğ plkı çlıştıı. Aıc vi tşımcılığı işi flit götil. Oğl Ft Gük Bbm miibü şfölüğü bşlığı çk hv k b mlği çtim. Gizm v Gü ı bi kızım bi ğlm v. Ack ğlm li ğitimi vm tmii tcih im. Bizim işimiz çk c i. Bb çlışmk mükmml bi ş A Şimşk (Bb) - İmil Şimşk (Oğl) / 34 M 3406: 1969 Bbt t İtbl gl A Şimşk 1983 t bi miibü şfölüğü pı v b öptjımızı pılmı 15 gü mkli ılm k vmiş, köü gickmiş. İlk çlıştığı ht Sı, Bkıkö-El, ş i Bkıkö Mhmtb httı çlışı t bi cıı öüşümlü lk şföll plştığıı öl Bb Şimşk, ğl İmil l ki çlı bi i bb çlışı. Oğll bb çlışmı çk mükmml bi ş lğ ölü, İki ğl hibi A B i küçük ğl İtbl Üiviti İgilizc İktit k. 24 şıki büük ğl İmil Şimşk 4 lık, çiçği b bi vli. Miibü şföü lm çk hvlimiş. Tüm il kşı çıkmış m gl lmmışl. Miibüçülük i çk giş bi çv iiğii ölü. Bbıı b işi bıkcğı hm üzülü hm vii. Üzülü, çükü güv içi mllk plşk çlışmı çk ht lğ üşüü. Svii, çükü tık b mlği gçli li lğ iı

5 E ii hizmti m gtiiz H Gü (34 M 4406): 1964 ğmlm. Evliim, iki t ğlm v. Bii çlışı, iği hüz öğci ılı bi b ktö çlışım. Zm gibi kıp gii. Dil kl, miibüçülüğ bşllı tm 15 lmş. Öc Tpkpı ğıım, Küçük Çkmc glim. Müştilimiz ii hizmti vmk içi gtimiz b vm i. Yi bi k: Küçük Çkmc- Avcıl-Amblı Dğı Gül ğl çlışız Mmm Yş (34 M 5243): 21 i vliim v üç çcğm v. 22 i b işi pım. S 2.5 ıl bi b çlışım. Otmımız lkç ii. Mtbü bizim httımızı işlii tkili. B l işlimiz biz zıf m i ğımızki kşll gül ğl çlışız. İşimi vk pım Om Bşk (34 M 0884): 1968 Siv ğmlm. Evliim, 3 t çcğm v ılı bi b kt çlışım. İşimi vk pım. Dğımız kşlık ilişkili çk güzl, bilikt çlıştığımız içi mmm. İtbl hktli klı bii Küçük Çkmc-Avcıl-Amblı Httı. B hktlilik v imizmi izli tüm k çlışlı hiili. Dğı gliki ükli hktlilikt bşımız öü. Bizi kşıl A39 Httı ı k bşkı Egü Küpli il Bb Oğl hbimizi hzılk tışmış, hbt tmiştik. Bş öc pıl çimli c lk k bşklığı gtiil Küpli, ğ bğlı lk çlış 52 cı blğ ölü. Kştğmz şföl, zmlki kiz tmı tkiliklii bliti. Yklşık lk 110 şföü hizmt viği k gli, hlkı lım gücüü üşmüş lmıı miibü kllımıı zlttığı, ıc mtbüü, hlk v bli tbülii müşti ıı gtif ö tki ttiği üşüülü. Tüm bl ğm hbt ttiğimiz miibüçü kşl htlı mm, gül üzli v şli hiçbi ş kbtmmişl. Çlışm ştlımız ğı Hüi Sgı (34 M 3456): Evliim, 28 şıım. Ftih imi 4 şı bi ğlm v. Skiz ılı miibü şfölüğü pım. vşhiliim. Tpkpı ğı ğılıkt ktılığım b kt 3 ılı çlışım. Çlışm ştlımızı iğ mlk llı gö biz ğı lğ üşüüm. Am h şi bi bli v. Kzcım viğim mği kşılı. Dktki kşll m içii lmmız gçkt çk ii. Çükü illimiz h çk bibiimizi göü, vlimiz h çk b vkit gçiiz. Sbh 5 t 12 k bbiz. Hlimiz şükiz T Tşmi (34 M 5263): 39 şıım. Evliim v 14 şı bi çcğm v. Miibü şfölüğü pm bşllı 17 l, 3 i b ktım, h öc Tpkpı ım. Tbii ki mlğimizl ilgili bzı şiktlimiz v, m i hlimiz şükiz. Çlışm vm Biz büük bi iliz Atki Yılız (34 M 2979): 34 şıım. Yi vliim ılı bi b işi pım. Çck şt mvi lk çlışm bşlım. Ş Otk 2005 Spt kllım. Acım çk mmm. İşimi vk pım, b kt çlışmk çk güzl. 52 b il büük bi il lk çlışız

6 Svit kı li Sk Kliik Güli Sk Kliik Güli, Pkşl Otmtiv gçklştiili. Göüştüğümüz ç kllıcılı, Otk mlli hkkıki fikilii k. Ftih Yılmz Sk Üiviti Hizmt Acı Km büi, hizmt mçlı çlış üç cımız v. İlk çıktığı, 2008 ml Slt Mxi lık. B ü hhgi bi pblm şmık. Kfl bi ç lğ üşüüm. Diğli h i, b içi lclklımız lkç ht gçi. Apzı ki Otk Ytkili Svii i işlt iki kız kş, Emi Akl v Fiv Pkş, bb igâı vii gliştimk içi çlışı Emi Hım v Fiv Hım öclikl kclımız kıc kiizi tıttıkt vi işi ıl bşlığıızı ltı mııız? Aım Emi Akl (Pkş), 24 şıım v iki ılı vliim. Küçük şl bi bbmı ı giip glik Otk il v miibü cmiıl tıştım. Lii bitiikt, bbmı ıı üzi, bi tft Al Üiviti Açıköğtim vm ttim bi tft viimiz mhb v k pç bölümü çlışm bşlım. B 8 ılı ktif lk göv pım. 25 Ock 2009 bbm İbhim Pkş i vftıl blm v b vii ötm bşlık. Aım Fiv Pkş, 48 şıım v öt çck iim. Bbmı ı ilk lk mhb bölümü çlışm bşlım. Dh kim it l ç kilm işii üüttüm. Dpm iş imi ıkılmı üzi büfcilik işi giim v bbmı vftı k b işi ptım. B üçt ı viimiz glip bbm bk v mhb işli ımcı lm. Bbmı vftı viimiz ötici lk çlışm bşlım. Şimi kşiml bilikt m içi çlışız. Sviiiz, kibiiz v ptığıız işl hkkı bilgi vi miiiz? 1986 ılı tkili tıcılıkl bşl Otk il biliktliğimiz 1999 ılı k tış v vi lk vm tti. Dpmi ı tışı bıkıp tkili vi lk hizmt vm vm ttik. Şimi mtklik bi l, İlk bşt iki bı vi üütmii thf kşıl, biziml mhtp lmkt kçı müştil h lıştıl. Şimi viimiz v hizmtimiz mm klıklı içi biziml çlışmkt lı mtl lklıı ölül. tplm 14 kişilik kmzl, mkik, lktik, kpt-b v k pç bölümlimizl Otk çlı hizmt viz. Kı lk vii bşı lmı gtiiği vtj v zvtjl li? İlk bşt iki kıı vi üütmii thf kşıl, biziml mhtp lmkt kçı müştil h b m lıştıl. Şimi viimiz v hizmtimiz mm klıklı içi biziml çlışmkt lı mtl lklıı ölül. Sviiiz üzl Kliik Güli hkkı bilgi vi miiiz? Etkiliğ kç kişi ktılı, tü bkıml pılı v ktılımcıl tkilik hkkı l ölil? Kliik güli viimiz ilk f lmı ğm büük ilgi göü. İşlimiz fkili ttı. Aıc müştil mmit v şikâtlii Otk tkilili bi bi ltıp çözüm blbilikli içi çk mm klıl. Etkiliğ 120 civı ktılım l. Sviimiz gl bütü çlı mkik, lktik v kpt gl bkımlı üctiz lk pılı. Otk kllıcılı mjıız i? Otk klll gtili bittikt tkili vit bkım ptııp, çlıı ızlıı tkili vit gimli. Svilimizki tl Otk ı özl ğitimii lı. Aıc ijil k pç tışı ptığımız içi müştilimiz çlıı bkımıı b güvl ptıbili. Bölc çlıı çk h z ıll z bi şkil kllbilil. Mti Ut Aifi-Sk Özl Hlk Otbüü Bbml bb 25 ılı lc tşımcılığı pız. Dh öc fklı mk çl kllık Otk, itklimizi kşıl bi cı pi çıkı. Biz 2008 ml Slt 125S kllm bşlık. Kptif büi tplm 39 ç v. Blı 33 ü Otk Slt. Mt pfmıı v mv kbilitii ii lmı, üüş htlığı ğlmı cı tcih tmmizi büük bpli. Egi Eikm Pmkv Blii Özl Hlk Otbüü 2002 ılı bi lc tşımcılığı pız. Kptif büi 29 cımız v. B çlı 8 ti Otk Slt ml Slt 125S kllm bşlm öc, fklı çll çlıştım b cı lıkt hk tvi ttim. Sğlm v i, l ttş mitli, iç hcmi giş, büük tbü göütüü ıtı. Gçkt il bi ç lğ üşüüm. İh T Aifi-Sk Özl Hlk Otbüü 1991 ılı bi lc tşımcılığı pım. Fklı mk çll hizmt vik. S 2008 ml Otk Slt 125S lık. Açlı tcih tmmiz f miti v ükk mv kbiliti, lc tşım ı ğlığı htlık, ğlm bi lt pı hip lmı tkili l. Gl lk cımız mmz. Zki Gi Gç T Pl Tşımcılığı 1984 ılı bi lc tşımcılığı pım. Fklı mk çl kllım t cımı ğiştim k vim ml Slt145S i tcih ttim. B ömli bbi mt ğlm v güçlü lmıı. Gl göüümü güzl. B çl pl v öğci tşımcılığı pım, gçkt mmmm. Cvt Bü Küçück-Apzı Hlk Otbüü 1998 ılı bi lc tşım ktöüim. Dh öc fklı mkl ç kllım ml Slt 125S i i pi çıktığı ıl lım. Kllımı kl, ğlm v üpi ht bi ç lğ içi tcih ttim. Otk Slt kllığım içi çk mmmm. Abllh Uz Altı Tizm-T Otbüü İki ılı lc tşım ktöü hizmt vim. Dh öc t ışı çlışım. B ktö gik çk tlı bi ştım ptım. Kllılmkt l bütü miibüli iclim. Açlı kllıcılıl göüştüm. E g v kmik cı Otk Slt lğ k vim ml MAXI kllım. Tvil k cı tüm bkım v ımıı vit ptıım. S şmk bi, b cı gçkt çk fzl vtjı lğ göüm

7 Tükticii tı lığı cı ı gü tfiğ çıkmıı ğlck Oli Aç Tcil Pji i b içii v lımı pllı. Pj i ç tcil işlmlii htız v hızlı pılmıı ögöü Oli ç tcil pji çk kı v gii Tükticii tı lığı cı ı gü tfiğ çıkmıı ğlck Oli Aç Tcil Pji vtşlı htıı kllştıck. B içii itm v giiği vtşl çlı ilişki tış v tcil işlmlii km kmlı gitm v cıız bi şkil tkili tıcıl tmmlck. Stış ilişki bilgil lktik tm tışı pl tfı -imzlı lk mkzi itm iltilck v lıcı ı tcil tlbi bllck. Aç v lıcı ilişki bilgili ilgili itml ğlğ v hhgi bi kııtlıcı hükmü blmığıı li lk glmıı ı thkkk ttiil vgili öiği v zl mli mllk igtıı ptıılığı tit ilck. Tcil mi hhgi bi m lmığıı blilmil bil lıcı ı tcil işlmii gçklştick v vtş gçici bi ht vck. Aç hibi b blgl cıı kllbilck, tcil blgi i gç bi içi ikmt i ptlck. Mkzi ç vitbı Mvct itm h km ki büi blğ ç bilgilii, ilgili km/klşlc gücllmi v kllılmı mcıl li ç tcil pji kpmı Mkzi Aç Vitbı lştlck. Böllikl, ç bilgilii gücl v güvili lmı ğlck. Yi itm ıl işlck? Sitmi v gimil bilikt i ç tı lck müşti cı t bi glck, bi müştii bilgilii lıp itm üklck. Bi ÖTV i lşmlı bkl v ilgili kml lktik tm ç hibi ı tıck. Ytkili tıcı gl b bilgili ğlğ Aç Vi Tbı, Gli İi Bşklığı, Tm, Mi v iğ vi tblı ktl ilikt, c bi plk mı thi ilk tkili tıcı lktik tm biliilck. Ytkili tıcı b il bilikt thi il plkı tkili plk ğlıcıı tmi ck. Ytkili tıcı, plk il bilikt itm tfı ütil gçici tcil blgii lk ç hibi tlim ck. Aıl tcil blgii bımı, kişillştiilmi v ilgilili li göilmi işlmli Dph v Dmg Mtbı tfı pılck v ç hibii i göilck. YETKİLİ BAYİLERİMİZ UĞUREL OTOMOTİV AKARA MİT OTO ATALYA METİ ÖZDİL OTOMOTİV BURSA AHMET ÖZFİDA OTOMOTİV DEİZLİ UAT OTOMOTİV DİYARBAKIR ATALAY OTOMOTİV İSTABUL AYDI OTOMOTİV İSTABUL ÇAVUŞOĞLU OTOMOTİV İSTABUL ERMA FIAT OTOMOTİV İSTABUL GÖKER OTOMOTİV İSTABUL GÜEŞ OTOMOTİV İSTABUL ÖREK OTOMOTİV İSTABUL YAŞAROĞLU OTOMOTİV İZMİR ÖZYAVUZ OTOMOTİV KOCAELİ DEMİRŞAH OTOMOTİV MALATYA ASLA OTOMOTİV MERSİ İLK-EL KOLL.ŞTİ SAMSU YETKİLİ YEDEK PARÇA SATIŞ BAYİLERİMİZ GAYE OTOMOTİV AKARA OTO ÖZDAL AKARA DEMİRCİOĞLU OTOMOTİV İSTABUL KAYALAR OTO İSTABUL MAYE OTOMOTİV İSTABUL Otk ı iğ çll ilgili tkili bi v tkili vi ğı içi ii zit bili v mlı tlf bilgi lbiliiiz. YETKİLİ SERVİSLERİMİZ ÖZGE OTOMOTİV ADAA OTO SERVET ADIYAMA OTO ÇELİK ADIYAMA BACAKOĞLU OTOMOTİV AFYO SITKI İKİLER OTOMOTİV AKARA ÇAĞDAŞ OTO AKARA ÖZTÜRK OTO ATALYA YAVUZLAR ATALYA ŞİMŞEKLER OTO AYDI ÖZDE OTOMOTİV BALIKESİR İLTA OTO BALIKESİR OKA TUR BOLU BAKİ OTOMOTİV BURSA OTO BAŞARI ÇAAKKALE ESE OTO ÇAAKKALE REKOR OTO ÇAAKKALE ARKADAŞLAR DİZEL ÇORUM ÖZTAMGÜÇ OTOMOTİV DEİZLİ UAT OTOMOTİV DİYARBAKIR YILDIZ DİZEL DÜZCE ÇİFTÇİ OTO EDİRE OTO ARDA EDİRE OTO EROL ELAZIĞ YILDIZ OTO ERZİCA AHİ GRUP ERZİCA OTO GÜLERYÜZ ERZURUM ADEM OTOMOTİV ESKİŞEHİR BİLMAK OTOMOTİV GAZİATEP BİLGİLİ MOTORLU ARAÇLAR GAZİATEP YAMA OTO GİRESU SAĞLAM MOTORLU ARAÇLAR HATAY KOCAKARDEŞLER IĞDIR YAŞARSOY OTOMOTİV İÇEL ATALAY OTOMOTİV İSTABUL KILIÇ OTO İSTABUL ÖZÇATALKAYA TİCARET LTD. ŞTİ. İSTABUL OTOKAR SA. A. Ş. MERKEZ SERVİS İSTABUL SOMAYLAR İSTABUL ERMA FİAT OTOMOTİV İSTABUL AYDI OTOMOTİV İSTABUL ÖZAYDI OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR LTD. ŞTİ. İZMİR AÇL OTOMOTİV İZMİR MISA EGIEERIG K. K. T. C GÜVE FIAT KAHRAMAMARAŞ ÖZE-İŞ KASTAMOU ÜMİT OTO KAYSERİ ARSLA DİZEL KIRIKKALE ŞAFAK OTO KIRKLARELİ OLGU OTO KIRŞEHİR ŞEGÜ OTOMOTİV LTD. ŞTİ. KOCAELİ KARADEİZ OTO KOCAELİ GÜVE OTO KOYA ÖZTÜRKLER OTO KOYA ÇETİ OTO KÜTAHYA GAP OTO MALATYA Ü-ÇAM OTOMOTİV MAİSA UAT OTO MARDİ ASLA OTOMOTIV MERSİ OTO ÖZKA MUĞLA TÜRKELLER OTO MUĞLA ÜLKÜ OTOMOTİV MUĞLA ERMA FİAT OTOMOTİV RİZE PEKŞELER OTOMOTİV SAKARYA YILDIZ DİZEL SAMSU BURAKCA OTOMOTİV SİİRT HAYAT OTO SİVAS ŞECE OTO ŞALIURFA FIDIKLAR OTO TEKİRDAĞ ASLA OTO TEKİRDAĞ SİZİ OTO TOKAT ARMUTÇUOĞLU OTOMOTİV TRABZO DAYA OTO UŞAK TEKİ TİCARET VA AKCA OTO YOZGAT TÜRKOĞLU TİCARET ZOGULDAK DEMİRCİ OTOMOTİV ZOGULDAK YIL: 2010 Yı Tüü: İmtiz Shibi: Sml Müü: Eitö: Yı Kl: Göl Yötm: Yötim Yi: G. Sii Kt Ö Bil Ak Göüllü Ei Dmibğ S Gögüç, H. Bi Akgül, Mt Tktlı, Tk Bk, Lvt S, Bk S, Ali Emt, İhk Al, Bil Göüllü, Mltm Gümüş Sm E Otk Otbü Ki Si A.Ş. Aıvl Mh. Dmlpı C. : 24 A Blk Küçüklı, İtbl Tl: (0216) Ypım Yi: Ktkı Bll: Ftğf: Rk Aımı v Bkı: Dmibğ Yı v Tım Akkvk Sk. Hcı Öm Apt. : 18/3 Tşviki, İtbl Tl: (0212) D Km, Ll At, Ftm Aı, Lvt Pkm, Çğl Güşl, Sh Ktş, Akt K Gzg Tıtım t C. Çılı Sk. : 19 Stp, İtbl Tl: (0212) Aıvl Mh. Dmlpı C. : 24 Küçüklı/İtbl

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim Hk gç! ö l k k z A. z l z? p B kl l b b l p g cvmşlz c l k z v? l l k fı Sl ı kç l?? l l hgl kp z k gc fkı l z? S b zlk ç Sl k kll lgl k l g ğl z ç vb. z? p v 4001 l Sçl 1 ııız? O IS, 1 O 900 kç ç l k

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

Çubukta açılan delikler

Çubukta açılan delikler YTÜ İş Müh. Böl. Çlik Ypıl I D Nolı Y. Doç. D. Dvim ÖZHENDEKCİ ÇEKME ÇUBUKLRI Ki zou olk ylız l oğulu çmy muz kl ll çm çuuklı i; kf ili çm çuuklı, il, kıl, v. u ü şıyıı ll ö öilili. Çm çuuklı y çok çlı

Detaylı

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS HİOLİK ŞML IK Şema o _07 _09 _0 6 _7 _8 _9 5 _6 6 35_d _35_y-u _36 _39 _40 _4 _4 _43 _44 çıklama Hidrolik (4 Valfli ağlantı) MLK Hidrolik Kabin esisatı Kat esisatı üvenlik evresi Kapı çık eviyelemeli Hidrolik

Detaylı

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK Kontaktörler 3 sınıfı 0V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine filtresi mutlaka bağlanmalıdır! OK KÇK KOUMLI OOM İO In Out U V 35 / 0V + ompa Köprü iyot H U U 0V U U 8V 0V OK U 35 / 0V +

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit ı P k Böç Eg ı ç G ı. v çıkç. ğ ü ğ ı ı m zııkı ıım ı m k h ş mı v z m m ı z. c m v k üp p um p, u ş ç, fk km ş m, ı u k ümüş ı u üş ç f üz h h p Bc, u ü zm ş k h k m ğ p m h u ü. S h m ş u ğ m k h uğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.11.2014 y: 2014/48 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R Ekk Tc Dü Hkk Ku R G y. Ö:1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

r u o s l t i t i n g a i d i CAPITAL 6 / 2013

r u o s l t i t i n g a i d i CAPITAL 6 / 2013 072_073_074_075_076_CP_06 5/28/13 7:02 PM Pg 3 Ö Z EL A R A ŞT I RM A TÜRKİYE NİN GÖNLÜ ZENGİN İŞ İNSANLARI p. Tü b ğ ş u z u ö m m u t pt H v ş u h t c m. V hb K ç İ z z t t g u u m u t p ğ H g b m T

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

SAĞLIK İSTATİSLİKLERİ 2008

SAĞLIK İSTATİSLİKLERİ 2008 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası SAĞLI İSTİSLİLERİ 2008 Sayfa 1 / 8 GAP BÖLGESİ UZ YE POLİLİİ ÖLE GÜ T I LA GÜÜ () LERİ MLİ YEŞ I ADIYA 715 143 63 1.166.838 40.196 667 149.990 4.566 3.712 2.330 6.811

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. oto paspa. broşür. t katalog. tli kağı. bloknot. bloknot. artvizit. kartvizit. kartvizit. zarf. zarf. zar. zarf.

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. oto paspa. broşür. t katalog. tli kağı. bloknot. bloknot. artvizit. kartvizit. kartvizit. zarf. zarf. zar. zarf. su t u u u u su fiş fiş fiş us us us u ı ı ı ı l ilı t l l t t i i l il l il tvizit üpbl t usu l l zf üpbl zf tviz üpbl mü ilı l tvizit üpbl zf tvizit üpbl mü tv iz it it tviz üpb cpli dsy lmü b it mü

Detaylı

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.06.2014 y: 2014/09 Ku: DUURU KDV G Uygu Tğ Hkk Ö: : KDV G Uygu Tğ hkk uygu yş u, u v çk kuu h çş k. Bu k, öck uu kykğ öü şk Tğ hükü y vk, yş u k uy, u uu h y ş h g çşş.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 16.02.2012 y: 2012/19 Ku: İ R K Ü L E R R O R Çk Kuu Dğşkk p D Ku R G y Ö Çk Kuu Dğşkk p D Ku 2012/19 u kü y vş. İg ku şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.07.2012 y: 2012/81 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök y Ö: Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök 2012/81 u kü y k. Ek Büyük N: 17/ Güy K: k-iu / TÜRKİE Ek

Detaylı

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ KTİK- KTONİK TKNOOJİSİ NI (BOBİNJ, BÜO MKİNİ TKNİK SVİSİ, KTİK TSİST V PNO MONTÖÜĞÜ, KTİKİ V Tİ TKNİK SVİSİ, KTOMKNİK TŞIYICI BKIM ONIM, NÜSTİY BKIM ONIM, GÖÜNTÜ V SS SİSTMİ, GÜVNİK SİSTMİ, HBŞM

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

1 of 62 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 62 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 2212021 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AŞÇI BOLU Merkez 1 0 79,815 79,815 2212023 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LABORANT BOLU Merkez 1 0 84,459 84,459 2212025 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ KTİK- KTONİK TKNOOJİSİ NI (BOBİNJ, BÜO MKİNİ TKNİK SVİSİ, KTİK TSİST V PNO MONTÖÜĞÜ, KTİKİ V Tİ TKNİK SVİSİ, KTOMKNİK TŞIYICI BKIM ONIM, NÜSTİY BKIM ONIM, GÖÜNTÜ V SS SİSTMİ, GÜVNİK SİSTMİ, HBŞM

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 06.12.2012 y: 2012/126 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu R O R Ö: 01.07.2012 h yüüüğ g 6102 y Tük Tc Kuu u gş uğu yk c kuu g hükü. 2013 y ç c hg, v şk k cğ v kucğ şk ü,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ K Th: 20.06.2012 y: 2012/66 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dv Hkk K Uygu İşk Tğ y Ö:. Dv Hkk K uygu şk uu v ç ğ (Tğ N:2012/1) 2012/66 Nu kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu /

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı. T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 20.02.2012 y: 2012/23 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 414 N'u Vg Uu Kuu G Tğ R G' y. Ö:

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Ürün Kataloğu. www.luxensolar.com

Ürün Kataloğu. www.luxensolar.com Edid ih h il vsio of Foxi dvcd PDF Edio To mov his oic, visi:.foxisof.com/shoig Üü Kloğu.luxsol.com - 0 Edid ih h il vsio of Foxi dvcd PDF Edio To mov his oic, visi:.foxisof.com/shoig LUXPOWER LNF 90 M-105

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 27.06.2012 y: 2012/73 Ku: İ R K Ü L E R M b f R O R 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü şk bg Ö: 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü kk gk ku şk çş 73

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında T ULULRR DENETİ Ks Th: 03.07.2012 y: 2012/82 Ku: İ R K Ü L E R R P O R Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk Hkk Ö: Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk s hş uğuu çşy 2012/82 Nu kü y vş. Y s

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.01.2012 y: 2012/12 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R 282 Nu G Vg G Tğ y Ö: 282 Nu G Vg G Tğ 2012/ 12 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE E T : +90 212

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.07.2012 y: 2012/83 Ku: İ R K Ü L E R 83 Nu G Vg kü y R O R Ö: By kk v ğ şh g y yp ö ü k vg py k v ş şk g y ğ G Vg kü (GVK-83/2012-5/By Ekk -3) 2012/83 u kü y k. Ek Büyük

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 1/5/2010-31/5/2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı