Tam gaz. Merhaba 36 YIL: Dünya Kupası hepimize ilaç gibi geldi. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyoruz. Otokar Ailesi SAYI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tam gaz. Merhaba 36 YIL: 2010. 2010 Dünya Kupası hepimize ilaç gibi geldi. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyoruz. Otokar Ailesi SAYI:"

Transkript

1 SAYI: 36 YIL: 2010 Mhb Döt ıl bi pıl Dü Kpı mçlı vm i. Büük çkişmli şığı mçl hcl izli. Kpğ tşıığımız Dü Kpı hbimizi büük bi kifl kckıız Dü Kpı hpimiz ilç gibi gli. Ftbll tı, ftbll klkız. Tüki llıki Otk tbülii ıı h gç gü tı. Ülkmizi ö gl ht ctli Kıt, fil Otk Dk il gişltti. Yil pııl büük ilgi gö Slt ii ğ tlp vm i. Ezm İl Milli Eğitim Müülüğü, ç pkı Otk ı lclı ükk kf mk itl içi tlığı Slt 140S VIP mlii kli. Yi iç v ış tımıl ikkt çk Slt Cit, Aım llı h çk b götck. Aım Klj Kptifi, fil i Slt Cit l kli. A Büükşhi Blii, 178 l Özl Hlk Otbüü Kptifi, Tüki i çk tıl 9 mtlik hlk tbüü Dk 190H i tcih tti. Biz götikli b büük ilgi lı müştilimiz çk tşkkü iz. Sk 17 Mı t üzliği glkl Otk Pçl Bütü Y Si Blşmı il çğ KOBİ l lş tikçilimizl bi glik. Glkl blşm Otk tfı öt ı ktgi tikçil öül ğıtılı. Htlı miibü tşımcılığı pz lii l şiktimizi pi ğ i il M-2010 miibül hm kllıcıl hm lcl büük ilgi göti. Şhil htı ğiştimk iiıl l çık miibülimizi izii üük. Şföll göüşk izlimlii ilik. Hzi ıı üçücü hftıı Bbl Güü lmıı fıt bilk, miibüçülük p bbl v ğlll göüştük. B ımız k v şfö öptjlımız vm i. İtbl hktli klı bii Küçük Çkmc-Avcıl-Amblı Httı ı şfölil kifli bi ölşi ptık. Fbikmızı blğ Apzı pıl Kliik Güli ktıl Otk kllıcılı izlimlii biziml plştı. Yi bi ı blşmk ilğil, lz çık, kzcıız bl l... Otk Aili Otk k vi 04 Tm gz Otk icill blşt F tblvli z üi bkliği 19. Dü Kpı Gü Afik bş kıt 32 ülki milli tkımlıı müclil üü. Kşılşml Gü Afik ı kz ı şhi 10 tm pılı. Ülki büük kti Jhbg iki, iğ büük ktl bi tm bl. B tmlı bşi i iş ilik iğ bşii kpitli tıılı. Düı büük v lmlı ftbl şölii çılışı kişilik Scc Cit, l müzik v lı şliği bşlı. 05 Bb ğl miibüçülük 06 Yi bi k Küçük Çkmc-Avcıl-Amblı 08

2 Dü 2010 Dü Kpı ı ş Shki Kpı ı kıı Shk i l ki ü ii. Ş mi şkııı Wk ü k Dü K kplı ıı ı Wk lü Klmbi Wk! lı W bşlm pı Bz göütüli k. Şkıı şkıcı ı il klibi ı ı Stm, H bi gc ttığı gl Ş Gü A Shki öc Jh bl. K ş ı 2002 bg mhtş fik ı pı m Dü K pı ki lii l bi çılış k l Ol çılış k kbtt M i v i. Gü A Büük üzütü ii ı l ı 13 ş i. Ack ı fik il Mkik ş M tfik kzı ki t, ı l, t ht ki ç ılış mç lğ gkç ıı ı ktıl mı. il GEÇ ARSLA ZAKUMİ: KUPAI MASKOTU 2010 FIFA Dü Kpı mkt ı, Gü Afik ı llı plk işti l ZA il 2010 ılı tıft blmk mcıl, biçk li ili 10 lmı gl Kmi lş. Bi tlli v! Tüki Dü Kpı mlf. lmı. Fkt tllimiz şmpi Tüki ftbl şmıı üü bcı ftblcl Avtllı O ill, Şilili Tll, Slvklı Vittk, Bzillı El il Uglı Lg. Bi Tük ıllı ftblcl v: Alm Milli Tkımı clı Mt Özil il S Tşçı v İviç Milli Tkımı ki Hk Ykı, Gökh İl, E Dik... Açılış mhtşm l. Scc Cit Gü Afik güvlik bkml Stm kpı fili v hipliği Gü Afik ç ıı ükkliğil pck. zık ki b kp Tüki bilii. Dü Kpı bc blm. Kl bi lm gb şbilck güvlik pblmli lmı ğm tkik htl titli kkl üıı. Fkt bklmik pl kb Tüki, bkli ki kkl lmı. şmpiı ışı klmıştı. Hükümt, üı büük Dü Kpı tibül klklı tımlk ükl vvzl li tlviz bşı mç tkip ftblvli htız i. Am şiktl fil! Ftblvli iı kşıı 2010 Dü Kpı Ogiz Kmiti vvzllı Gü Afik kültüüü bi pçı lğ v klmcğıı çıklı. KISA HABERLER DE...i İ A U G İ K MESİ H E İLK ÜÇkLi ikici mçı Güüçlmii I A P ilk KU l b pı k z,g Ajti k Higi li ftblc G i t i 4-1 l M ic ıllı Aj R. l ız m ğ l F ptı. F igí 1986 gimiş í ttığı m H f l Hig t G şiktş şi l Gz bğ. B. vic k k i k Ajtilil i í ig H ll tşm g üç mh giz bşlmı Ftblclı ktlü z lğ l öc iç güvlik plitiklıı gkçil bğmiği Ai ı ğiştimii mvlii lı. Tkımlı Zl ili ktlm lmı gl kmplı lşmli b gü, Jbli iimli tp, şmpiı Gü Afiklıl ı gülük htlıı çk kşl klı bii. Tp lışılglik g hbli bikçı üzi Gü Afik kşl 11 hiç ş k ömli bi ç işlmi. ı ili imgl 11 k bl. Kp öcii Gü Afikı bt Mçlı bşlmıl vvzl lşmı bhi hi ilmck i hk içi pblm l. l li v bcı tftlı O mçl Gü Afik ı htlıkl gzbilmli bşt Gü ik vızıltııı ı vvzl lı Afiklıl ı şşıtı. Öt Gü bz v çıkığı klk tımlıcı Afik plii İgiliz, ij gibi mşh güm üşmü. Vvzl hliglı tftı lğ tkımlı i özllikl üı öt bi tfı h imi öc giş güvlik mçlı tlvizlı ölmli lı. 11 Ajtili hligı ıı ftblvli htız i. Fkt ışı ilmii ı, ı hlig titl vvzl klı bkılı liti l bi İgiliz tft ıı ışı b ğmi. ili. BÜYÜK SÜRPRİZ: FRASA İLK TURDA ELEDİ! Dü Kpı ığı kötü ftbl v tkım içiki ll fklı bi güm t F, tv lmi şk şı. Tkımı Tkik Diktöü Dmch ftblc Alk il giiği ttışm ftblc milli tkım k çıktılmı lmş, h iğ ftblclı ptt mz klmıştı. S mçı Gü Afik 2-1 il F kp biici t v tti. Mçt Tkik Diktö Dmch tkım kptı Ev ı k lı. B mçt Gü Afik Tkik Diktöü Cl Albt Pi ı lii ıkmı tti. ALMALARI TUR GOLÜ MESUT TA D Gb Alm - G ı mçt Alm Milli tkımı 60. kik Tük kökli Mt Özil i fi glül G fillii hvlıı. Mç 1-0 bitk Alm t tlmı vicii şı. Gü Afik ı icili! 11 Hzi bşlm vş pıl 2010 FIFA Dü Kpı ı tmlı bi hli ikkt çki. İşt tvı çlıck 10 tm! Pt Elibth l Ml B Stm, Kpit: kişi lpit Mbmbl Stm, Kpit: kişi Cp Tw G Pit Stm, Kpit: kişi Jhbg Elli Pk Stm, Kpit: kişi Plkw Pt Mkb Stm, Kpit: kişi ül i g i Ajt ik! k I K i R FAM ötiml tkımı tbkl İ T A J t R g Blmfti F Stt Kpit: kişi 02 Rtbg - Rl Bfkg Stm, Kpit: kişi Pti - Lft Vfl Stm, Kpit: kişi Db - M Mbhi Stm, Kpit: kişi Jhbg Scc Cit Stm, Kpit: kişi f i çık D. B Gb, ü im İŞTiEtA z i fi i. M ışıl i ğı vm t İkic l övgül fı hp t zl htıl ö ı t ll M m ü M iktö fi... Sp mz çcğ ı ftbl, ttığı g ığı v ığ ş ftbl i. O tli lp lm şml m tı l ü lll gü ölük pk t bütü b t ı, kl kt k v k ı. Tkik i mi. F bül hp ikkt ü i ü g tlm mçll i m ttığı t pck i p ı viği, h cb i l ü lı bşıki z tlvi. kili 03

3 Otk KA vi! Otk çlışlı, Kç Tpllğ üüttüğü Ülkm İçi pjii Ülkm İçi K Vim kmpı ktılı. 7 Hzi k ü kmp içi Otk ilk ımı üt üz öticil ttı v kmpı ilk güü l 31 Mı t k vi. Otk icill blşt Otmtiv i tmilcilil 17 Mı tki glkl Otk Pçl Bütü Y Si Blşmı bi glik. Otk, 17 Mı 2010 Sk üzliği glkl Otk Pçl Bütü Y Si Blşmı il tmtiv ktöüü çğ KOBİ l (Küçük v Ot B İşltm) lş tikçilil blşt t bi h ıl üzl Otk Pçl Bütü Y Si Blşmı Otk Gl Müüü S Gögüç, Otk Gl Müü Yımcıı Ali Rız Alptki, Otmtiv Sii Dği (OSD) Gl Skti Pf. D. Ec Tz, Svm Sii Mütşlığı Silşm Di Bşkı İci, KOBİ Gliştim v Dtklm İi Bşklığı (KOSGEB) Bşk Dışmı Mt Kpi, Dğ Mm Klkım Ajı (MARKA) Ytkilii. Çğt Ütüğ v Otk Stılm Müüü Zf Dğl ptıklı mll tmtiv v vm ii ilişki ğliml bll. Tpltı fiml v i fimlıı tikçilimizi pı çk ükkti. Büümk içi bşılı biliktlikl pbilmk kçıılmzı. tiğii mümkü lğc li fiml ptıklıı if Gögüç, kı glckt h büük bşıl i icill bilikt imz tcklı v bilikt büüm vm ckli iığıı blitti. Tpltı kşll Otk Gl Müü Yımcıı Ali Rız Alptki, tpltı ptığı m şikti öm ptığı çlışml hkkı bilgi vi v Otk ı hflii plştı. Otk Stılm Müüü Zf Dğl i ü v Tüki ki tı lm tli hkkı bilgi vik Otk ı tı lm çlışmlı v i bkltili ğii. Svm Si Mütşlığı Di Bşkı İci, KOBİ l v li tiki iç Svm Si Sttjik Plı ı plştı. OSD Gl Skti Pf. D. Ec Tz i tmtiv i il ilgili gücl glişmli ktık, KOSGEB Bşk Dışmı Mt Kpi km flitli il ilgili lk Kc Vhbi Kç Ülkm v b vım özü l çıkk, 2006 ılı Ülkm İçi pjii bşlt Kç Tpllğ, 2010 ılı glmı lk Tük Kızılı il iş biliği pk Ülkm içi K Vim kmpıı ht gçii. Kmpı tıtım tpltıı kş tk vi. Kmp 31 Mı 2010 bşlı. Otk, fbikıı blğ Sk k bğışı bl. Otk ki k vm işlmi, 31 Mı güü fbik üt üz ötim bzı bşlı. Üt ötimi ı iğ Otk çlışlı kmp içi k vi. bi pçı bütüü lğ ikkt çkili. Tikçili A-G tıımlı v tım öm vmi gktiği glkl blşm vgl ömli kl biii lşt. A ktılımcılı bilgilii. Dğ Mm Klkım Ajı Ytkilii. Çğt Ütüğ i Dğ Mm bölgiki tıım imkâlı v vlt tşviklil ilgili bilgili plştı. Kç Hlig Yötim Kl Bşkı Mtf V. Kç, Yşm mllk gktii. Kç Tpllğ lk, b mllğ i gtimk içi üzimiz üş gövli pm v ülkmizi tüm lıl ilgili lk, gücümüz ttiğic, limizi tşı ltı km vm cğiz i. Tplm içi limiz gli pız Otk Gl Müüü S Gögüç, kl ilgili ptığı çıklm K bğışıı ömil ilgili fkılık tk göüllü, biliçli v üzli k v ii tk ttjill hkt tmi gktiğii blit ktılımcıl c vimli bi tpltı gçklştii. Glkl blşm, 400 tmtiv i tmilcii ktılı. Otk, tıımlıı öliik, gk ğ şiktl tıım pmk gk pıl tıımı kmı çıı tikçilil lştğ iş biliği öm vi i. Otk ı ştlı Tikçi öülli ğıtılı Glkl blşm tikçil Otk tfı 4 ı ktgi öül ğıtılı. bğışçıı ııı tmıı mçl kmp tüm Kç Tpllğ i gti klşll bi lmı tcih Çözüm Otklığı öülüü Sg Tşıt Kltklı Ülkm İçi pjii ş zmlı lk gçklşck iki ğı şiktli gibi biz ktılız. Otk çlışlı tplm ktkı ğlck Bütüü pçlı ttiğii blit S Gögüç, S ıll S. Tic. Lt. Şti. v P lt Pfil Ltik S. Lt. blğ if Mtf V. Kç, kmpı gl müülükl, h ımı göül tkl, tplm içi li gli p. Otk Gl Müüü S Gögüç ptığı gçklş bşılı iş bilikli bktığımız Şti. lı. Klit öülüü hibi i Eltk Kçk ti çlışlı v 81 ilki Ülkm İçi Elçii bil öcülüğü Çlışlımız b biliçl şimi ülki içi k bğışı bl i. kşm, Otk ı üüülbili büümi tk ttjik ilkli bim tikçilimizi Pl. S. Lt. Şti. v Aı Vkm Pl. S. üzliğii blitti. Hfimiz v ilğimiz, b c ömli Gögüç, Tüki göüllü k bğışı bl i ııı tmı klmış bi şikt lğ ikkt çkti. b çlışml öclikli tcih lklı tı. Tic. Lt. Şti. l. Sipişl Um v Eklik k kmp ktılımı biziml ıılı klmmı, b bilici v gktiği ikkt çkti. Süüülbili büüm içi tklji hkim Bgü lğ gibi h zm bizim ımız öülüü H Lmmz Jtş Jt S. v üzli k bğışçıı lm lışklığıı ülkmiz gli ılmı i. Btı h 100 kişi 5 i k vi lmı v ki tımlıı tbilmi l, biziml özvili biçim çlış, biziml üü Tic. A.Ş. il Tkik Li Pl. Lvh S. v Tic. Otk k vi! Tüki i giş ktılımlı l mllk pjli bii hli gl Ülkm İçi pji Kç Hlig i tüm çlışlı v bili tm Tüki, ıllık 1 mil 800 bi üit k ihtiç l v b ihtiç h gç gü tı. Glişmiş ülkl üf %5 i göüllü k bğışı blk Tüki b c %1.5 vii. gkli lğ ikkt çk Gögüç, Hpimiz bi bütüü pçlıı lştz. Otk ı bşıı ıllı ğ bi iş biliği gliştiiği glişti, iilştim p v biziml bilikt bşı üü tüm tikçilimiz tşkkü iz i kşt. Ütim şmı pç Lt. Şti. lı. Rkbtçilik öülüü ll i Sütk Klim S. v Tic. A.Ş. il OLIMPIA Ot Cmlı S. v Tic. A.Ş. l

4 Dk bşkı bb v şfölüğ hvli bi ğl Egü Küpli (Bb) - Hlil İbhim Küpli (Oğl) / 34 M 2979: Ah- Göli l bb Egü Küpli z ıll klicilik pmış.miibüçülüğ İtbl tşııkt 1984 i bşlmış v ş miibüçülüğü ı ı Küçükçkmc-Avcıl-Amblı Miibü Httı ı k bşklığıı üütü ğml ğl Hlil İbhim Küpli l 34 M 2979 plklı M 2000 ml çlı bh bb Egü B, öğl ğl İbhim B lmk üz bilikt çlışıl. İkii b üz çk mm. Oğl Küpli küçük şt itib bbıl çlışk bşlmış miibüçülüğ v işii çk vk pı. Bb ğl tk şikti, l üzli müşti lbilckli klı lmmı. İki kız iki kk bbı Egü Küpli i küçük ğl üivit k v miibüçülük mlği il ilgilmi. Oğl İbhim l t Miç ı ili miibüçü lp lmcğıı ğmz Egü B gülümk Bi il iki miibüçü t i. E ğli v zl mlkl, ki çğl bi bb ğl gç. Güümüzü m üı h k gçl ki mlklii çl biçk il ğll, bblıı izi üüm vm i. Bb ğl miibüçülük 20 Hzi ki Bbl Güü öci bbl ükli kâh izlik içi ltıl ıl v ğlll blştk. Sıck bi z güü ç ili vkti, Küçük Çkmc Gölü kıııki Ök Otmtiv bb v ğl miibü şfölil Röptj ptığımız tüm bb miibü şfölii bi glik. Otk Httı kibi lk, işli şık, iiplili, çlışk il lklıı miibü şfölüğü mlğii bb ğl göük. Tbii ki ğllı htlı ö vik lı hikii ştım k vmiştik. Bi ök lck, mlklii çk h liklıı tpl, bibiii tım bbl v ğll, tkiliği pıltılı, göz lıcı tmtiv üı, mlktş lmı gtiiği tışıklıkl k b üm milli lk bblıı izi hbtl lıl. Çlımızı mlk üückli. İşt blştğmz, göüştüğümüz gçklştiiğimiz öptjl kâh khkhl bbl v ğllıı hikli Stış l ilk Pltiim hipli Fzlı Şhi (Bb) - Ec Şhi (Oğl) / 34 M 3109: 1969 İtbl gl Fzlı Şhi 1976 bi miibü şfölüğü pı. Miibü şföü lm çk biliçli bi şkil k viğii bliti. Ak glikt tm 7 gü 75 ml ım hvlı Otk miibüüü tı lmış. Fzlı B i 4 çcğ ikii lb mlzmli tı, iği üç t Slt ı il vi tşımcılığı pı. Döücü çck Ec Şhi i, bbı il bb M 2010 ml çlı Mhmtb, Bkıkö, Kci, Güşli bölgli öüşümlü çlışı. Öğl k bb öğl i işi ğl vlı. İkii bb-ğl çlışmı çk ii bi ş lğ üşüül. Hp kitp pm gk lm z güvi tıı çıkıl. Fzlı B, 1976 b hp Otk kllmış, htt 2004 tış l ilk Pltiim tı lmış. Ök Otmtiv bi ziti ıı Pltiim göü gömz fitıı bil m hip lm k vmiş ilk çık M 3000 i i lmış İtbl ğml ğl Ec Şhi i,1995 ılı bi miibüçülükl ğşı; Y Em v Yf Fzlı ı iki ğl hibi. Ail şikti ğ çlışm tmp Al Gük (Bb) - Ft Gük (Oğl) / 34 TMD 99: Bb Al Gük 1961 ğml v 1988 Sm Hvz İtbl glmiş. Miibüçülük p bikç kşıı ök lk b iş bşlmış v ilk plkı il bb ilk Otk ıı lmış. Oğllı Ft v Mt küçük şl itib bblı özmişl. Al B ğllı il, iş kşı gibi çlıştıklıı vgl. Al B il 29 şıki ğl Ft B bh bb, öğl ğl lmk üz ı miibüü plşı v Tükv-Büük Çkmc-Tpcik ı çlışıl. Diğ ğl Mt i iğ plkı çlıştıı. Aıc vi tşımcılığı işi flit götil. Oğl Ft Gük Bbm miibü şfölüğü bşlığı çk hv k b mlği çtim. Gizm v Gü ı bi kızım bi ğlm v. Ack ğlm li ğitimi vm tmii tcih im. Bizim işimiz çk c i. Bb çlışmk mükmml bi ş A Şimşk (Bb) - İmil Şimşk (Oğl) / 34 M 3406: 1969 Bbt t İtbl gl A Şimşk 1983 t bi miibü şfölüğü pı v b öptjımızı pılmı 15 gü mkli ılm k vmiş, köü gickmiş. İlk çlıştığı ht Sı, Bkıkö-El, ş i Bkıkö Mhmtb httı çlışı t bi cıı öüşümlü lk şföll plştığıı öl Bb Şimşk, ğl İmil l ki çlı bi i bb çlışı. Oğll bb çlışmı çk mükmml bi ş lğ ölü, İki ğl hibi A B i küçük ğl İtbl Üiviti İgilizc İktit k. 24 şıki büük ğl İmil Şimşk 4 lık, çiçği b bi vli. Miibü şföü lm çk hvlimiş. Tüm il kşı çıkmış m gl lmmışl. Miibüçülük i çk giş bi çv iiğii ölü. Bbıı b işi bıkcğı hm üzülü hm vii. Üzülü, çükü güv içi mllk plşk çlışmı çk ht lğ üşüü. Svii, çükü tık b mlği gçli li lğ iı

5 E ii hizmti m gtiiz H Gü (34 M 4406): 1964 ğmlm. Evliim, iki t ğlm v. Bii çlışı, iği hüz öğci ılı bi b ktö çlışım. Zm gibi kıp gii. Dil kl, miibüçülüğ bşllı tm 15 lmş. Öc Tpkpı ğıım, Küçük Çkmc glim. Müştilimiz ii hizmti vmk içi gtimiz b vm i. Yi bi k: Küçük Çkmc- Avcıl-Amblı Dğı Gül ğl çlışız Mmm Yş (34 M 5243): 21 i vliim v üç çcğm v. 22 i b işi pım. S 2.5 ıl bi b çlışım. Otmımız lkç ii. Mtbü bizim httımızı işlii tkili. B l işlimiz biz zıf m i ğımızki kşll gül ğl çlışız. İşimi vk pım Om Bşk (34 M 0884): 1968 Siv ğmlm. Evliim, 3 t çcğm v ılı bi b kt çlışım. İşimi vk pım. Dğımız kşlık ilişkili çk güzl, bilikt çlıştığımız içi mmm. İtbl hktli klı bii Küçük Çkmc-Avcıl-Amblı Httı. B hktlilik v imizmi izli tüm k çlışlı hiili. Dğı gliki ükli hktlilikt bşımız öü. Bizi kşıl A39 Httı ı k bşkı Egü Küpli il Bb Oğl hbimizi hzılk tışmış, hbt tmiştik. Bş öc pıl çimli c lk k bşklığı gtiil Küpli, ğ bğlı lk çlış 52 cı blğ ölü. Kştğmz şföl, zmlki kiz tmı tkiliklii bliti. Yklşık lk 110 şföü hizmt viği k gli, hlkı lım gücüü üşmüş lmıı miibü kllımıı zlttığı, ıc mtbüü, hlk v bli tbülii müşti ıı gtif ö tki ttiği üşüülü. Tüm bl ğm hbt ttiğimiz miibüçü kşl htlı mm, gül üzli v şli hiçbi ş kbtmmişl. Çlışm ştlımız ğı Hüi Sgı (34 M 3456): Evliim, 28 şıım. Ftih imi 4 şı bi ğlm v. Skiz ılı miibü şfölüğü pım. vşhiliim. Tpkpı ğı ğılıkt ktılığım b kt 3 ılı çlışım. Çlışm ştlımızı iğ mlk llı gö biz ğı lğ üşüüm. Am h şi bi bli v. Kzcım viğim mği kşılı. Dktki kşll m içii lmmız gçkt çk ii. Çükü illimiz h çk bibiimizi göü, vlimiz h çk b vkit gçiiz. Sbh 5 t 12 k bbiz. Hlimiz şükiz T Tşmi (34 M 5263): 39 şıım. Evliim v 14 şı bi çcğm v. Miibü şfölüğü pm bşllı 17 l, 3 i b ktım, h öc Tpkpı ım. Tbii ki mlğimizl ilgili bzı şiktlimiz v, m i hlimiz şükiz. Çlışm vm Biz büük bi iliz Atki Yılız (34 M 2979): 34 şıım. Yi vliim ılı bi b işi pım. Çck şt mvi lk çlışm bşlım. Ş Otk 2005 Spt kllım. Acım çk mmm. İşimi vk pım, b kt çlışmk çk güzl. 52 b il büük bi il lk çlışız

6 Svit kı li Sk Kliik Güli Sk Kliik Güli, Pkşl Otmtiv gçklştiili. Göüştüğümüz ç kllıcılı, Otk mlli hkkıki fikilii k. Ftih Yılmz Sk Üiviti Hizmt Acı Km büi, hizmt mçlı çlış üç cımız v. İlk çıktığı, 2008 ml Slt Mxi lık. B ü hhgi bi pblm şmık. Kfl bi ç lğ üşüüm. Diğli h i, b içi lclklımız lkç ht gçi. Apzı ki Otk Ytkili Svii i işlt iki kız kş, Emi Akl v Fiv Pkş, bb igâı vii gliştimk içi çlışı Emi Hım v Fiv Hım öclikl kclımız kıc kiizi tıttıkt vi işi ıl bşlığıızı ltı mııız? Aım Emi Akl (Pkş), 24 şıım v iki ılı vliim. Küçük şl bi bbmı ı giip glik Otk il v miibü cmiıl tıştım. Lii bitiikt, bbmı ıı üzi, bi tft Al Üiviti Açıköğtim vm ttim bi tft viimiz mhb v k pç bölümü çlışm bşlım. B 8 ılı ktif lk göv pım. 25 Ock 2009 bbm İbhim Pkş i vftıl blm v b vii ötm bşlık. Aım Fiv Pkş, 48 şıım v öt çck iim. Bbmı ı ilk lk mhb bölümü çlışm bşlım. Dh kim it l ç kilm işii üüttüm. Dpm iş imi ıkılmı üzi büfcilik işi giim v bbmı vftı k b işi ptım. B üçt ı viimiz glip bbm bk v mhb işli ımcı lm. Bbmı vftı viimiz ötici lk çlışm bşlım. Şimi kşiml bilikt m içi çlışız. Sviiiz, kibiiz v ptığıız işl hkkı bilgi vi miiiz? 1986 ılı tkili tıcılıkl bşl Otk il biliktliğimiz 1999 ılı k tış v vi lk vm tti. Dpmi ı tışı bıkıp tkili vi lk hizmt vm vm ttik. Şimi mtklik bi l, İlk bşt iki bı vi üütmii thf kşıl, biziml mhtp lmkt kçı müştil h lıştıl. Şimi viimiz v hizmtimiz mm klıklı içi biziml çlışmkt lı mtl lklıı ölül. tplm 14 kişilik kmzl, mkik, lktik, kpt-b v k pç bölümlimizl Otk çlı hizmt viz. Kı lk vii bşı lmı gtiiği vtj v zvtjl li? İlk bşt iki kıı vi üütmii thf kşıl, biziml mhtp lmkt kçı müştil h b m lıştıl. Şimi viimiz v hizmtimiz mm klıklı içi biziml çlışmkt lı mtl lklıı ölül. Sviiiz üzl Kliik Güli hkkı bilgi vi miiiz? Etkiliğ kç kişi ktılı, tü bkıml pılı v ktılımcıl tkilik hkkı l ölil? Kliik güli viimiz ilk f lmı ğm büük ilgi göü. İşlimiz fkili ttı. Aıc müştil mmit v şikâtlii Otk tkilili bi bi ltıp çözüm blbilikli içi çk mm klıl. Etkiliğ 120 civı ktılım l. Sviimiz gl bütü çlı mkik, lktik v kpt gl bkımlı üctiz lk pılı. Otk kllıcılı mjıız i? Otk klll gtili bittikt tkili vit bkım ptııp, çlıı ızlıı tkili vit gimli. Svilimizki tl Otk ı özl ğitimii lı. Aıc ijil k pç tışı ptığımız içi müştilimiz çlıı bkımıı b güvl ptıbili. Bölc çlıı çk h z ıll z bi şkil kllbilil. Mti Ut Aifi-Sk Özl Hlk Otbüü Bbml bb 25 ılı lc tşımcılığı pız. Dh öc fklı mk çl kllık Otk, itklimizi kşıl bi cı pi çıkı. Biz 2008 ml Slt 125S kllm bşlık. Kptif büi tplm 39 ç v. Blı 33 ü Otk Slt. Mt pfmıı v mv kbilitii ii lmı, üüş htlığı ğlmı cı tcih tmmizi büük bpli. Egi Eikm Pmkv Blii Özl Hlk Otbüü 2002 ılı bi lc tşımcılığı pız. Kptif büi 29 cımız v. B çlı 8 ti Otk Slt ml Slt 125S kllm bşlm öc, fklı çll çlıştım b cı lıkt hk tvi ttim. Sğlm v i, l ttş mitli, iç hcmi giş, büük tbü göütüü ıtı. Gçkt il bi ç lğ üşüüm. İh T Aifi-Sk Özl Hlk Otbüü 1991 ılı bi lc tşımcılığı pım. Fklı mk çll hizmt vik. S 2008 ml Otk Slt 125S lık. Açlı tcih tmmiz f miti v ükk mv kbiliti, lc tşım ı ğlığı htlık, ğlm bi lt pı hip lmı tkili l. Gl lk cımız mmz. Zki Gi Gç T Pl Tşımcılığı 1984 ılı bi lc tşımcılığı pım. Fklı mk çl kllım t cımı ğiştim k vim ml Slt145S i tcih ttim. B ömli bbi mt ğlm v güçlü lmıı. Gl göüümü güzl. B çl pl v öğci tşımcılığı pım, gçkt mmmm. Cvt Bü Küçück-Apzı Hlk Otbüü 1998 ılı bi lc tşım ktöüim. Dh öc fklı mkl ç kllım ml Slt 125S i i pi çıktığı ıl lım. Kllımı kl, ğlm v üpi ht bi ç lğ içi tcih ttim. Otk Slt kllığım içi çk mmmm. Abllh Uz Altı Tizm-T Otbüü İki ılı lc tşım ktöü hizmt vim. Dh öc t ışı çlışım. B ktö gik çk tlı bi ştım ptım. Kllılmkt l bütü miibüli iclim. Açlı kllıcılıl göüştüm. E g v kmik cı Otk Slt lğ k vim ml MAXI kllım. Tvil k cı tüm bkım v ımıı vit ptıım. S şmk bi, b cı gçkt çk fzl vtjı lğ göüm

7 Tükticii tı lığı cı ı gü tfiğ çıkmıı ğlck Oli Aç Tcil Pji i b içii v lımı pllı. Pj i ç tcil işlmlii htız v hızlı pılmıı ögöü Oli ç tcil pji çk kı v gii Tükticii tı lığı cı ı gü tfiğ çıkmıı ğlck Oli Aç Tcil Pji vtşlı htıı kllştıck. B içii itm v giiği vtşl çlı ilişki tış v tcil işlmlii km kmlı gitm v cıız bi şkil tkili tıcıl tmmlck. Stış ilişki bilgil lktik tm tışı pl tfı -imzlı lk mkzi itm iltilck v lıcı ı tcil tlbi bllck. Aç v lıcı ilişki bilgili ilgili itml ğlğ v hhgi bi kııtlıcı hükmü blmığıı li lk glmıı ı thkkk ttiil vgili öiği v zl mli mllk igtıı ptıılığı tit ilck. Tcil mi hhgi bi m lmığıı blilmil bil lıcı ı tcil işlmii gçklştick v vtş gçici bi ht vck. Aç hibi b blgl cıı kllbilck, tcil blgi i gç bi içi ikmt i ptlck. Mkzi ç vitbı Mvct itm h km ki büi blğ ç bilgilii, ilgili km/klşlc gücllmi v kllılmı mcıl li ç tcil pji kpmı Mkzi Aç Vitbı lştlck. Böllikl, ç bilgilii gücl v güvili lmı ğlck. Yi itm ıl işlck? Sitmi v gimil bilikt i ç tı lck müşti cı t bi glck, bi müştii bilgilii lıp itm üklck. Bi ÖTV i lşmlı bkl v ilgili kml lktik tm ç hibi ı tıck. Ytkili tıcı gl b bilgili ğlğ Aç Vi Tbı, Gli İi Bşklığı, Tm, Mi v iğ vi tblı ktl ilikt, c bi plk mı thi ilk tkili tıcı lktik tm biliilck. Ytkili tıcı b il bilikt thi il plkı tkili plk ğlıcıı tmi ck. Ytkili tıcı, plk il bilikt itm tfı ütil gçici tcil blgii lk ç hibi tlim ck. Aıl tcil blgii bımı, kişillştiilmi v ilgilili li göilmi işlmli Dph v Dmg Mtbı tfı pılck v ç hibii i göilck. YETKİLİ BAYİLERİMİZ UĞUREL OTOMOTİV AKARA MİT OTO ATALYA METİ ÖZDİL OTOMOTİV BURSA AHMET ÖZFİDA OTOMOTİV DEİZLİ UAT OTOMOTİV DİYARBAKIR ATALAY OTOMOTİV İSTABUL AYDI OTOMOTİV İSTABUL ÇAVUŞOĞLU OTOMOTİV İSTABUL ERMA FIAT OTOMOTİV İSTABUL GÖKER OTOMOTİV İSTABUL GÜEŞ OTOMOTİV İSTABUL ÖREK OTOMOTİV İSTABUL YAŞAROĞLU OTOMOTİV İZMİR ÖZYAVUZ OTOMOTİV KOCAELİ DEMİRŞAH OTOMOTİV MALATYA ASLA OTOMOTİV MERSİ İLK-EL KOLL.ŞTİ SAMSU YETKİLİ YEDEK PARÇA SATIŞ BAYİLERİMİZ GAYE OTOMOTİV AKARA OTO ÖZDAL AKARA DEMİRCİOĞLU OTOMOTİV İSTABUL KAYALAR OTO İSTABUL MAYE OTOMOTİV İSTABUL Otk ı iğ çll ilgili tkili bi v tkili vi ğı içi ii zit bili v mlı tlf bilgi lbiliiiz. YETKİLİ SERVİSLERİMİZ ÖZGE OTOMOTİV ADAA OTO SERVET ADIYAMA OTO ÇELİK ADIYAMA BACAKOĞLU OTOMOTİV AFYO SITKI İKİLER OTOMOTİV AKARA ÇAĞDAŞ OTO AKARA ÖZTÜRK OTO ATALYA YAVUZLAR ATALYA ŞİMŞEKLER OTO AYDI ÖZDE OTOMOTİV BALIKESİR İLTA OTO BALIKESİR OKA TUR BOLU BAKİ OTOMOTİV BURSA OTO BAŞARI ÇAAKKALE ESE OTO ÇAAKKALE REKOR OTO ÇAAKKALE ARKADAŞLAR DİZEL ÇORUM ÖZTAMGÜÇ OTOMOTİV DEİZLİ UAT OTOMOTİV DİYARBAKIR YILDIZ DİZEL DÜZCE ÇİFTÇİ OTO EDİRE OTO ARDA EDİRE OTO EROL ELAZIĞ YILDIZ OTO ERZİCA AHİ GRUP ERZİCA OTO GÜLERYÜZ ERZURUM ADEM OTOMOTİV ESKİŞEHİR BİLMAK OTOMOTİV GAZİATEP BİLGİLİ MOTORLU ARAÇLAR GAZİATEP YAMA OTO GİRESU SAĞLAM MOTORLU ARAÇLAR HATAY KOCAKARDEŞLER IĞDIR YAŞARSOY OTOMOTİV İÇEL ATALAY OTOMOTİV İSTABUL KILIÇ OTO İSTABUL ÖZÇATALKAYA TİCARET LTD. ŞTİ. İSTABUL OTOKAR SA. A. Ş. MERKEZ SERVİS İSTABUL SOMAYLAR İSTABUL ERMA FİAT OTOMOTİV İSTABUL AYDI OTOMOTİV İSTABUL ÖZAYDI OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR LTD. ŞTİ. İZMİR AÇL OTOMOTİV İZMİR MISA EGIEERIG K. K. T. C GÜVE FIAT KAHRAMAMARAŞ ÖZE-İŞ KASTAMOU ÜMİT OTO KAYSERİ ARSLA DİZEL KIRIKKALE ŞAFAK OTO KIRKLARELİ OLGU OTO KIRŞEHİR ŞEGÜ OTOMOTİV LTD. ŞTİ. KOCAELİ KARADEİZ OTO KOCAELİ GÜVE OTO KOYA ÖZTÜRKLER OTO KOYA ÇETİ OTO KÜTAHYA GAP OTO MALATYA Ü-ÇAM OTOMOTİV MAİSA UAT OTO MARDİ ASLA OTOMOTIV MERSİ OTO ÖZKA MUĞLA TÜRKELLER OTO MUĞLA ÜLKÜ OTOMOTİV MUĞLA ERMA FİAT OTOMOTİV RİZE PEKŞELER OTOMOTİV SAKARYA YILDIZ DİZEL SAMSU BURAKCA OTOMOTİV SİİRT HAYAT OTO SİVAS ŞECE OTO ŞALIURFA FIDIKLAR OTO TEKİRDAĞ ASLA OTO TEKİRDAĞ SİZİ OTO TOKAT ARMUTÇUOĞLU OTOMOTİV TRABZO DAYA OTO UŞAK TEKİ TİCARET VA AKCA OTO YOZGAT TÜRKOĞLU TİCARET ZOGULDAK DEMİRCİ OTOMOTİV ZOGULDAK YIL: 2010 Yı Tüü: İmtiz Shibi: Sml Müü: Eitö: Yı Kl: Göl Yötm: Yötim Yi: G. Sii Kt Ö Bil Ak Göüllü Ei Dmibğ S Gögüç, H. Bi Akgül, Mt Tktlı, Tk Bk, Lvt S, Bk S, Ali Emt, İhk Al, Bil Göüllü, Mltm Gümüş Sm E Otk Otbü Ki Si A.Ş. Aıvl Mh. Dmlpı C. : 24 A Blk Küçüklı, İtbl Tl: (0216) Ypım Yi: Ktkı Bll: Ftğf: Rk Aımı v Bkı: Dmibğ Yı v Tım Akkvk Sk. Hcı Öm Apt. : 18/3 Tşviki, İtbl Tl: (0212) D Km, Ll At, Ftm Aı, Lvt Pkm, Çğl Güşl, Sh Ktş, Akt K Gzg Tıtım t C. Çılı Sk. : 19 Stp, İtbl Tl: (0212) Aıvl Mh. Dmlpı C. : 24 Küçüklı/İtbl

her şey mümkün Kağıthane nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu Siyasi Partiler Bayramlaşmasında Dostluk ve Birlik Mesajı

her şey mümkün Kağıthane nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu Siyasi Partiler Bayramlaşmasında Dostluk ve Birlik Mesajı ğıt Mtllğ ş Ot Ol ğıt s Cs vş v Yllı ş Rcp Tp Eğ ı tfs t ğlığı t çılı. ş Rcp Tp Eğ İl ş s tfı pıı tl Sı / Çışı Tl 20 vş v l çılışı tılı. ş Eğ, İl tfğ ıcılı zıc vş v lll lt İl s 8 ıl ptılı vş v l sısıı

Detaylı

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit ı P k Böç Eg ı ç G ı. v çıkç. ğ ü ğ ı ı m zııkı ıım ı m k h ş mı v z m m ı z. c m v k üp p um p, u ş ç, fk km ş m, ı u k ümüş ı u üş ç f üz h h p Bc, u ü zm ş k h k m ğ p m h u ü. S h m ş u ğ m k h uğ

Detaylı

ARIZA KOD TABLOSU 5 DÜZENSIZLIK 150 UZAKTAN KUMANDA GÜRÜLTÜ ANORMAL GÜRÜLTÜ PROBLEMI

ARIZA KOD TABLOSU 5 DÜZENSIZLIK 150 UZAKTAN KUMANDA GÜRÜLTÜ ANORMAL GÜRÜLTÜ PROBLEMI RM K RIZ K TYLI RIZ K (*) '' ZTILI RIZ K (*-**), SC ILILI RIZ RB Y BIR RIZ TIMI YKS KLLILMLIIR RP - IRIS RIM K SISTMI RIZ K TBLS R6.8-00/0 SÜRKLI RSIR BIR SÜR SICK RTM 5 SĞK RTM 6 HTRLM SSI SLLTI LTI RTBTLI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TA KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI

KAHRAMANMARAŞ TA KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ RAMAZAN ÖZEL EKİ KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI rz YÖNETİM Khrrş Bliysi Aı Shibi Bliy Bşkı MUSTAFA POYRAZ GENEL

Detaylı

ADAY ÖZEL ÖĞRENCİLERE. Birlikte Geleceğin Güvencesi. (0352) 207 73 00 Bilgi için lütfen KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ, CANAN CANDAN SARAY - kasım 2014

ADAY ÖZEL ÖĞRENCİLERE. Birlikte Geleceğin Güvencesi. (0352) 207 73 00 Bilgi için lütfen KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ, CANAN CANDAN SARAY - kasım 2014 ADAY ÖĞRENCİLERE ÖZEL (0352) 207 73 00 Bilgi içi lüf KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ, CANAN CANDAN SARAY - ksım 2014 Bilik Glcği Güvcsi Syıll Mlikşh Gl Bilgil Kmpüs Bölüml Yul Syi, Tic, Eğiim Külü, S v Sğlık

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni t ji D i n ð t i i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni m k l ji v T k s ik F l Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2010 Syı: 1 ISSN: 1309-4769 www.vtfmtks.g.t in V Vt n y P h m c l 1997 g y T nd

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK...

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK... DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM. Sürkli Kurumsl Glişim Projsi il vtdş mmuiytii ö pld tut, tik dğrlr bğlı, klitli v hızlı hizmt lyışıı sürkliliği sğlmktdır. Kurumumuzu hdflri ulşmsı v misyouu grçklştirmsid,

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

Ü M İ İ L. Bu katliamdayaralandı. İşkence gördü ve Kandıra F Tipi Hapishanesi nin tek kişilik hücrelerine atıldı.

Ü M İ İ L. Bu katliamdayaralandı. İşkence gördü ve Kandıra F Tipi Hapishanesi nin tek kişilik hücrelerine atıldı. Ümi İLTER, 1967 d dym d doğdu. l Mri Silif lidir. Orould dvrimcilrl ş. Li yllrd r bir dvrimci mpizdr. m ül 12 Eylül ü yşmdr. if bir dvrimcili ypm olğ bulmz. Lid iyro v dbiy ilgilir. 1984-1985 yllrd İ.Ü.

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI SAYFA 1 29 Ek öz Chtz 90 90ş İLK GÜNKÜ GİBİ KUTLUYORUZ 29 Ek 1923 g, Tk ç k g. Stc zk, Cht, Tk j ğ Yş Cht k. T 90 kz k çz Cht k z kt cşk ç g ktz. Bk C 6 28 EKİM 2013 / SAYI: 12 Azz Kcğ Sv Dş k t p ğşkğ

Detaylı

Bedenimiz Bizimdir, Kürtaj Yasaklanamaz!

Bedenimiz Bizimdir, Kürtaj Yasaklanamaz! >> 8! " " # O ii bidiğii ü dği >> 1 $! % &! >> 5 ' AKP kçi fi dı u öş ucud ku kçii %3,5 ı gö AKP d kçi fi dı >> 7 1 Eü 1980 cuıı g kıı bugü kd d i AKP, dh d ö gçi hcıık işkud d g ı kdı Hİş üi dki biiçi

Detaylı

Bilim Adamları Yetişiyor

Bilim Adamları Yetişiyor 5 www.ftihkoleji.k12.tr 2 Liss Yerleştirme Sıvı (LYS) soçlrı göre TM-1, TM-2 TM-3 p türleride Özel İstbl Ftih Fe Lisesi de Ftih Mehmet Adır Türkiye Biricisi old. Özel Beylikdüzü Ftih Fe Lisesi öğrecisi

Detaylı

www.arsivakurd.org heviyagel DAYATALlM TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI ,.,.. , _ Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist

www.arsivakurd.org heviyagel DAYATALlM TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI ,.,.. , _ Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist heviyagel 1,.,.., _ Sal : ~ llt jnı ar :.U Çiri-19 \10 KARKEılliN HEMÜ WELATAN 0 GELtN BiNDEST YEKBIN! TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist amaçlı Kuveyt

Detaylı

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz!

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz! SAYI:6 Gzgin Pos tc l Endonzy d! Vitmin girmyn v ign girbilir! 3 Hzirn d ytim krdslrimizl bulusuyoruz! postsı Ohh! Mis gibi çilklr, kütür kütür riklr, rngârnk çiçklr v n güzli d ılık hv sonund gldi. Hoş

Detaylı

TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü

TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü ;\T ;\TC I~K KCLTÜR. uil. ' l' '["ARi" YÜKSEK KlJRUI\1 U TfTR K nu. Kl IIHl J\IlJVAYINLARI: 822 TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü IIAZIRLAYANLAR Ekr om ARIKO C;LU - Klara KU ULAR \ $ 5g46 saylli knnuna göre bu cscrtn

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

2 A.Y.M. LOJİSTİK NAK.TAR. ÜRN. TUR.TEK S.TİC.LT

2 A.Y.M. LOJİSTİK NAK.TAR. ÜRN. TUR.TEK S.TİC.LT FIRM UVI dres1 dres2 İlçe İl Telefon IHRTEL2 Faks Web dresi.p.s. ORHT O:44/1 KRTL İSTBU +90(216)4 +90(216)4 EPE MH. L 59 07 04 59 06 04 GİRE SOK. SYİ 1 LTD..S YŞ KÜLTÜR YLI PT. KDEİZ MERSI /BLOK 32 64

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRRI DENETİM Mb F f K I Th: 30.11.2011 y: 2011/55 Ku: Ġ R K Ü L E R M b F R O R Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özģ Oy Hkk K Yy Öz: Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özş Oy Hkk K 2011/55 u küz y vş. Ġg kü Ģğ y vģ.

Detaylı

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] Tv bilgisi Tsrım süreci Çevre Görsel Akustik Güvelik ve sğlık Motj ve Bkım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] DÜŞÜNCEDEN GERÇEĞE TEK

Detaylı