Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı"

Transkript

1 T ULULRR DENETĠ K Th: y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : x : R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/ 7 u kü y vş. İg kü şğ y vş. T.. LĠE BKNLĞ G Ġ BĢkğ ÖZEL TÜKETĠ VERGĠĠ ĠRKÜLERĠ / 16 Kuu: Ü Tk Rp G.T.İ.. Nu Tvk Th: 5/1/2012 y: ÖTV-1/ Ġg Ouğu : ÖTV Kuu 1, 8/1 v 12 c 1-GĢ: Bşkğ k y, 21 N.u Ö Tük Vg G Tğ yp ü y c g h ç 4760 y Ö Tük Vg Kuu k () y (B) cv y üşv () ü k p G.T.Ġ.. u vk ypcğ ü uşuğu şk. 2- Dü: ÖTV Kuuu 1 c 1 u k () v (), u Ku k () y k hç vy âh ÖTV uygu öc üy yuy ş y hu k ü ÖTV'y â uğu, 2 u k Ku k y Tük Güük T v şy uğu hük ğş.

2 T ULULRR DENETĠ K Bu hükü ççv h vy yu ç hhg ÖTV'y up ğ ğk ç G.T.Ġ.. u gkk. Ük G.T.İ.. u p Güük v Tc Bkğc ypk. Nk 10 N.u Güük G Tğ (T) ğyc g, 11 N.u Güük G Tğ (T) ğyc y g Ģk ük p, u ğ y k Güük v uh Bşüüük şvuk uy kşcğ ş. ÖTV Kuuu 8/1 c y, Ku k () y (B) cvk () y y h y kuk ü ük h v hkkuk ÖTV' Bk Kuuu ck k k uy c, ö kuu c h kp yş 12 y ç () y y h y ku h c u vg k ögöüüşü. Tc-k uygu uu v 1 N.u ÖTV G Tğ 2, 3, 5, 12, 14, 15 v 21 N.u ÖTV G Tğ ğşk (9.1.) öüü 19 N.u ÖTV G Tğ (3.) öüü çkş. 30/11/2002 h v 2002/4930 y Bk Kuuu K k K 4 ücü, ÖTV Kuu k () y (B) cv y, y cvk kuk ü, üüü uğu ÖTV u uygucğ hükü y vş. ö kuu uygu şk uu v 1 N.u ÖTV G Tğ 11 c öüü 3 N.u ÖTV G Tğ k (5, 12, 14 v 21 N.u ÖTV G Tğ ğşk) ü çkş. 13/11/2003 h v 2003/6467 y Bk Kuuu K k K 1 c, G.T.İ.. u ö kuu y yğ; ÖTV Kuuu 8 c (1) vy (2) u k uyc ck y 5 c (1) u k uyc hç ck v G.T.İ.. u y y h y ( yğ v yğ üh) kuk ü h, ÖTV u 0,0500 TL/Kg k uygucğ hük ğş. (K 1 c 2008/13762 y K y üş, h ku y 2009/15200 y K yğ üh kş v u k G.T.İ.. u 2011/1435 y K gücş.) ö kuu K k K uygu uu v 14 v 21 N.u ÖTV G Tğ ğşk 5 N.u ÖTV G Tğ üş. Dğ, 21 N.u ÖTV G Tğ yuk uygu şk k g ÖTV G Tğ yp ğşkk ö kuu uygu kp ück ü k p; gk ku gk şk G.T.İ.. u g, u k g v g (c vg kk u,, y vy uv, G.T.Ġ.. u y k, u v G İ Bşkğc ck g) kp uu h gş. 2 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E

3 T ULULRR DENETĠ K 3-uç: ö kuu ü ççv, ÖTV Kuu k () y (B) cv y G.T.Ġ.. u p Güük v Tc Bkğ g ypk, u y yuk uygu Ģk k G İ Bşkğc ck g kp ü gk ü k p vk c g k k uygu göüüģü. Bu ğ h ku G.T.Ġ.. u p Ģk y çy p Ģ kuyck. Duyuuu. h KĠLĠ G Ġ BĢk (NOT: kü öü Nu Güük G Tğ g ç k) 3 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E

4 T ULULRR DENETĠ K BĢkk (Güük üģğ) : N: R G y N.12 yp ğşkk şş ç 4 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE GÜRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (TRĠE) (ERĠ NO: 10) BÖLÜ 1 ç, Kp, T DDE 1 (1) Bu Tğ c, h v y R G yy 4458 y Güük Kuuu v h v (ük) y R G yy Güük öğ Bğyc T Bg v şk hükü ççv ypck ş p k. Kp DDE 2 (1) Bu Tğ; Bğyc T Bg uygu ç, Bğyc T Bg şvuuu, Bğyc T Bg v v ku Bğyc T Bg hukuk k şk kp. T DDE 3- (1) Bu Tğ uygu; ) Kş: Gçk v ü kş yüüükk vu ögöüğü h, hukuk ü kşk üü hp k k hukuk u yp yk kş kğ, ) BĢvuu h: Bğyc T Bg ç güük şvuu uu kşy, T : x : E c) Hk h: Bğyc T Bg üğ kşy, ç) Güük T v: ) Bk Kuuuc ku Tük Güük T v, ) T vy k Tük Güük T v y vy u cv ç ky v şy c şk ö uygu ç p ğ cv, ) BTB: Bğyc T Bg, ) üşk:güük üşğ.

5 T ULULRR DENETĠ K BÖLÜ 2 5 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E Bğyc T Bg Hkk G çk DDE 4 (1) Bğyc T Bg, şy Tük Güük T v şk k, kş y ü üşk (Güük G üüüğü) vy üşk ykş Güük v uh Bşüüükc v k. (2) Bğyc T Bg ü yk, güük u uu İu, İ, k,, İ v Bu Güük v uh Bşüüük vş. DDE 5 (1) Bğyc T Bg p üc k v. Buu k, ök şy kyv h vy kp y p g gö y güük c yp p uu kş. (2) BTB kuu şy pyuu p ç k vy ky h hyç uyuuğu k, ö kuu h, kk k v h güük u, k h, şy c gö Güük öğ 195 c hükü uygu k güük ycğ üv vy ğ kuuuş u yp. (2) BTB kuu şy pyuu p ç k vy ky h hyç uyuuğu k, ö kuu h, kk k v h güük u, k h, şy c gö Güük öğ 201 c uygu k güük ycğ üv vy ğ î kuuuş u yp. ( R G ğş şk) (3) Th üc, uu gö, h ypcğ güük u ğ uğu g güük yk üüüğü vy güük u ö kuu h yp uuu g üv v ğ kuu h şvuu h y. Th üc y h Bğyc T Bg şvuuu p. DDE 6 (1) BTB uygu ç şu: ) ku ğu v ykk şk uygu uy uyuş v öyc ş c j ş c ğu v ş k uygu ğk. ) By üc v güük ş hk v öyc güük küü v uu c ükü uğuc kyşk v ş c ş y k. c) Tc güük şy pyu kyk h k ç) Güük ş şy p kyk kyp k uy yükk k şy uy v kü güük ş y y, yy, güük ç v h k yp ğk.

6 T ULULRR DENETĠ K ) Dş c şy Tük Güük T v şk hukuk gçğ g ğk. ) Uu c ş kğ v uygu k öc h ğk. BÖLÜ 3 6 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E Bğyc T Bg Ġç BĢvuu DDE 7 (1) BTB şvuuu Güük öğ 1 u k y şvuu u öğ uygu ykş Güük v uh Bşüüük yp. BTB şvuuu k y ü g v şy uu ğşk ç çkş, şy şh ğyck kk ğ yc kk ykş Bşüüüğ uuu. (2) Bşvuuu ypğ Bşüüük, BTB kuu şy güük ş ğ y h güüğü göv gğ p, ö kuu şvuuyu g güük uuuğu yk ykş Bşüüüğ gö. (3) kş Bşüüük, BTB kuu şy ü k huu hkk, ş uu. (4) B kş, y şy ç c BTB üc uu. B kş y şy ç BTB üğ p ö kuu BTB vğ h şyk hüküüü. Bu şk hüküü h g BTB hk h ç 4458 y Güük Kuuu 241 c c k hükü uygu. DDE 8 (1) Bğyc T Bg şvuuu h y hc ş yy. (2) Güük öğ (Ek-28) y Lu Th T Tuuck Eşy L ky şy ç BTB şvuuu yp. Bu ky şy ç uğuu ş h şvuu. (2) Güük öğ (Ek-23) y Lu Th T Tuuck Eşy L' ky şy ç BTB şvuuu yp. Bu ky şy ç uğuu ş h şvuu. ( R G ğş şk) (3) Güükç yş ş vy ku uuuş şyy g BTB uuu. Bu çş g kuk şvuu uuu şy ç BTB vğ p ö kuu BTB vğ h şyk hüküüü. Bu şk hüküü h g BTB hk h ç 4458 y Güük Kuuu 241 c c k hükü uygu.

7 T ULULRR DENETĠ K (4) k,, u v üü ku g şy c yyck g h y vy h şk ş şyy şvuu h g şyy şk BTB şk yp şvuu. (5) İg, BTB vyck vy şvuu şy pyu kuu 4458 y Güük Kuuu 8 c ççv Güük v uh Bşüüük g uu. (5) BTB şvuuu ku ck şy ç BTB şvuuu yp. ck, şvuu kuu şy BTB kp gğ ş h, vcu BTB şvuuu 7/11/2008 h v y Rî G' yy Güük G Tğ (T) ( N: 11) hükü gö ğ. ( R G ğş şk) DDE 9 (1)BTB şvuuu c k şy ç yp. B k şy y Tük Güük T v y pyu ç uu v y y y ch vg şy ş. DDE 10 (1)kş Bşüüük, şvuuu Bğyc T Bg v ç gk g v g çğ k vğ k şvuu h k g v g y. DDE 11 (1) BTB şvuu şğk g v g ç: ) Hk h v ) Bşvu kş hk h uuu şvu v c) Eşy Tük Güük T v k y ğyck y ç) ck şy hk hc h öc h vy hç ş h u şk güük y v k kp ) Eşy Tük Güük T v k y ğu şk p güük yc ck şyy uu, ğ, p, kk y vcu ğ g (yc ş y cü üc y cü) ) Eşy h y hc ğ vk c (vvc güük y kuş) g (p u, şy vy ü ğyc öş v.) 7 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E ) G uu huu v u şk g DDE 12 (1) Bşvuu u üyük h, yh ükkp, y vy k uu. Duu uu uğu kuu uk uu gkk. k h şvuu ş kuyck. DDE 13 (1) BĢvuu u y kuu Ģğ çk ğuuu uuck. ) Kuu 1. Bşvuu h: v (Zuu) Bşvuu h, BTB ç güük şvu kşy. Bu kuuy şvuu h, v k u y.

8 T ULULRR DENETĠ K ) Kuu 2. Hk h: v (Zuu) Hk h, BTB üğ kşy. Bu kuuy hk h, v k u y. c) Kuu 3. Güük T v (Zuu) Eşy ğ Güük T v u kuu y kuucuğ X ş kyk. (Hh yüüük c Tük Güük T v uuuğu u cv yk kuucuk şck). ç) Kuu 4. Eşy y T (Zuu) Eşy güük yk şh v Tük Güük T v cğ pyuu p ç şy ükü uğuc y y. Bu kuu şy ş, u ş p k ç ky yp gky ku h, ü üc, şy pç h ky v şy ku g y v. ) Kuu 5. Tc İ v Ek Bg (Zuu) Bu kuuy şy c k, u v. g şyy şk vck k g y. ) Kuu 6. Eşy T yuu Tp İç Bşvuu u Ek Ek (Zuu) )Bu kuu şvuu u k v şy Tük Güük T v y ğu şk p güük yc ck şyy uu, ğ, p, kk y vcu ğ g (yc ş y cü üc y cü) uygu kuucuk X ş kyk. ) Eğ şvuu u k şy uu uuuy uygu kuucuğ X ş kyk uu p ğ. ) Kuu 7. Ögöü (İğ Bğ) 8 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E Eşy ç ögöü Güük T İk yu. g) Kuu 8. By (Zuu) )By kkc kuu, v h. ) BTB şvuu uu 1 u kuuu y şvuu h g 8 u kuuu y y h g uyuu v şvuu h Güük Kuuu 5 c ççv ğu vy y yk hp gkk. ğ) Kuu 9. DEE REİ KULLN İÇİNDİR )Bu kuu güük c uuck. ) Bşvuu uu c y y DEE REİ KULLN İÇİNDİR şk kuu şvuuyu ku Güük İc, 9 ucu kuu şvuuu hv ypğ uy uuc uuck. uy uu 9 ucu kuu Düşüc

9 T ULULRR DENETĠ K öüü şy cğ pyu v v ğ üşüc yp yck. ğ) Kuu 9. DEE REÎ KULLN İÇİNDİR ) Bu kuu ş kck, ) Bşvuu uu c y y "DEE REÎ KULLN İÇİNDİR" şk kuu şvuuyu ku Güük İc uuck, ( R G ğş şk) BÖLÜ 4 9 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E Bğyc T Bg V v Ku DDE 14 (1) BTB şvuu uu 9 ucu kuuu şvuuu hv ypğ uy uuc uuuk Güük v uh Bşüüüğü göv, şüü gövck şüü yc şkğ güük üüü v üç uy uu uşck hy ypck c v ğ c BTB kuu şy ğ GTİ p v uğ ğ. (2) uk hy; y, kuy şk Tük Güük T v, Düy Güük Ögüü (DGÖ) v, Güük T v İh v K Nkü İh, DGÖ K, B Tüük, Gg h öc vş v BTB v h gç BTB k çk v ök yk yp. (3) ukk k hükü gö Bğyc T Bg, BTB v g v hk h ükü k Güük öğ 1.1 u k y u hk h üh. Bu gk gö vğ ku huu v v BTB y kş Güük Kuuu 242 c hükü ççv yuu çk uğu. (4) Bğyc T Bg, şvuu k 30 gü ç şvuu h ükü ğ k, güük u ü öc, gck çkyk (4) Bğyc T Bg, şvuu k 3 y ç şvuu h ükü ğ k, güük u ü öc, gck çkyk g v ç gk göüğü k üy. ( R G ğş şk) g v ç gk göüğü k üy. (5) Bğyc T Bg şğk huu ç. ) Hk h v ) Bşvuu u

10 T ULULRR DENETĠ K c) BTB u ç) BTB gçğ ş h ) Eşy ğ Güük T İk yu ) Eşy y ) Eşy c v k g g) gkç DDE 15 (1)hp uğu BTB yk y hk h, güük ş güük y 44 u kuuu BTB u yck. BÖLÜ 5 10 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E Bğyc T Bg Hukuk Ek DDE 16 (1) Bğyc T Bg c hk h y. DDE 17 (1)Bğyc T Bg, güük hk h kş c şy pyu kuu v yc g vğ h ck güük ş ku şy ç ğ. Buu ç g kş güük ş y şy v g şy h k uyguuk uuuğuu k uuu. DDE 18 (1) BTB, vş h 6 y gç. DDE 19 (1)Güük şy güük çk BTB h kş güük ş k hp uğu BTB y güük y. DDE 20 (1) Tp vğ yş v kk gy y BTB p. İp, p k vğ h hükü. DDE 21 (1) BTB; ) Tük Güük T v ğşkk yp v v g ö kuu ğşkk g hükü uy, ) Düy Güük Ögüü ü uyk yüküü uuuğuu kü, h v py şk kk ğşkğ uy, c) BTB p ğ vy ğşğ g v kşy ğ, uu gçğ y. DDE 22 (1)BTB, 21 c () v () uu ö kuu ğşkk R G yyğ, (c) uu, p y ğşkk k gy ğ h gçğ y.

11 T ULULRR DENETĠ K DDE 23 (1)Bğyc T Bg, Güük Kuuu 242 c hükü ççv. BÖLÜ 6 üüük K Hükü, Gçc v üüük DDE 24 (1)15/8/2000 h y R G yy Güük G Tğ (T) ( N:1) ğşkk k yüüük kş. GEÇĠĠ DDE 1 (1) Bu Tğ yüüüğ g öc Güük v uh Bşüüük ypş üc u Tğ hükü uygu. DDE 25 (1)Bu Tğ, 1/4/2008 h yüüüğ g. DDE 26 (1) Bu Tğ hükü Güük üşğ ğ uğu Bk yüüü. 11 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E

12 T ULULRR DENETĠ K ç GÜRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (TRĠE) 12 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E ( N: 11) BÖLÜ 1 ç, Kp, T DDE 1 (1) Bu Tğ c, 13/7/1993 h v (ük) y Rî G yy 485 y Güük üşğ Tşk v Göv Hkk Ku Hükü K 7 c () gğc, Tük Güük T v k hş güük vu v ğ vu g k Güük T İk y (GTİ) u ğu uygu ğk cy Bğyc T Bg (BTB) şvuuu ypyck h, Güük v uh Bşüüük g uuu şk uu v k. Kp DDE 2 (1) Bu Tğ; g şvuuu, g v v ku v g hukuk k şk kp. T DDE 3 (1) Bu Tğ uygu; BÖLÜ 2 T Bg Hkk G çk ) Bşvuu h: T g ç güük şvuu uu kşy, ) Güük T v: Bk Kuuuc ku Tük Güük T v, c) KĢ: g uuu gçk v ü kş yüüükk vu ögöüğü h, hukuk ü kşk üü hp k k hukuk u yp yk kş kğ, ) üşk: Güük üşğ. DDE 4 (1) T g, şy Tük Güük T v şk k, kş y ü Güük v uh Bşüüükc v göüşüü. DDE 5 (1) T h vy hc ş yy g p çş ş kş v c güük ş k ö gö.

13 T ULULRR DENETĠ K T g v göv p y gö öü uuuuk 3 kü h güük ş uygu üc k u (şy kyv h gk h üc, güük u göv p ç yc hp) şy kyv h vy kp y p g gö y güük c yp şvuu h kş. (2) Bg kuu şy pyuu p ç k vy ky h hyç uyuuğu k, ö kuu h, kk k v h güük u, k h, şy c gö Güük öğ 201 c hükü uygu k güük ycğ üv vy ğ kuuuş u yp. ( R G-T N:13 ğşş h) (3) Th üc, uu gö, 3007 y Güük Luv pck Th ck Üc Güük vu Gö Ty Eck Eşy Hkk Dö y Kuu Ty İş Dö y İş G üüüğü Dö y İş yk üüüğüü g h vy güük u ö kuu h yp uuu g üv v ğ kuu h şvuu h y. ( R G-T N:13 ğşş h) (2) Bg kuu şy pyuu p ç k vy ky h hyç uyuuğu k, ö kuu h, kk k v h güük u, k h, şy c gö Güük öğ 195 c hükü uygu k güük ycğ üv vy ğ kuuuş u yp. (3) Th üc, uu gö, h ypcğ güük u ğ uğu g güük yk üüüğü vy güük u ö kuu h yp uuu g üv v ğ kuu h şvuu h y. (4) üc v/vy h üc y h g vgçş y. BÖLÜ 3 13 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E T Bg Ġç BĢvuu DDE 6 (1) T g şvuuu, h vy hc ş y uu h vy hc ypcğ güük üüüğüü ğ uuuğu Güük v uh Bşüüüğü, ğ uu kş ğ uğu vg uuuğu k Güük v uh Bşüüüğü, yk yk Güük v uh Bşüüüğü Ek- 1 y öğ uygu yp.

14 T ULULRR DENETĠ K (2) BTB şvuuu ku ck şy ç BTB şvuuu yp. ck, şvuu kuu şy BTB kp gğ ş h, vcu BTB şvuuu g şvuuu k ğ v g ypck u huu y v. (3) Bşvuuu ypğ Bşüüük, g kuu şy güük ş k ğ y h güüğü göv gğ p, ö kuu şvuuyu g yk güük uuuğu Bşüüüğ gö. (4) B kş, y şy ç c g uu. B kş y şy ç g vğ p ku hkk üşğ v h vy hc ş yy g p kş ğ uğu vg g v. DDE 7 (1) Güük ş göüş vy gök şy y py şk şy ç g uuu. Bu çş şyy g kuk şvuu uu vğ p g şvuu h ç 4458 y Güük Kuuu 241 c c k hükü uygu. DDE 8 (1) Bg şvuuu c k şy ç yp. B k şy y Tük Güük T v y pyu ç uu v y y y ch vg şy ş. DDE 9 (1) Bşüüük, şvuuu g v ç gk g v g çğ k vğ k şvuu h k g v g y. DDE 10 (1) Bg şvuu şğk g v g ç: ) Kş, v vg u 14 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E ) T yuy yp şvuu şvuu h v c) Eşy güük yk şh v Tük Güük T v cğ pyuu p ç şy ükü uğuc y, şy ş, u ş p k ç ky yp gky ku h, ü üc, şy pç h ky v şy ku g y ç) ck şy g uuu kş h öc h vy hç ş h u şk güük y v k kp ) Eşy Tük Güük T v k y ğu şk p güük yc ck şyy uu, ğ, p, kk y vcu ğ g (yc ş y cü üc y cü) ) Eşy hg vu kp p hyç uyuuğu çk ) Eşyy v u (--p u), yk u g (c, ky v.) g) Bşvuu h Güük Kuuu 5 c ççv ğu vy y yk hp uğu g.

15 T ULULRR DENETĠ K BÖLÜ 4 15 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E T Bg V v Ku DDE 11 (1) Güük v uh Bşüüüğü göv şüü yc şkğ k uy uuu ky uşck hy ypck c v ğ c g kuu şy ğ GTİ p v uğ ğ. Bu uk; şy ğ GTİ, şy y, şy c v gkç. Tp hc, yc pyu vy pyuu p ş h p p uuu. (2) uk hy; y, Tük Güük T v, Düy Güük Ögüü (DGÖ) v, Güük T v İh v K Nkü İh, DGÖ K, B Tüük, Gg v Bğyc T Bg (BTB) v gç ku uu BTB k çk v ök gö öü uuuk yp. (3) ukk k hükü gö GTİ, Ek-2 y öğ uygu şvuu h ğ. Dü, h kv y ş y şy y v. T h vy hc ş yy uu u u öğ kş ğ uğu vg gö. Bu ; GTİ p, g vğ h y güc uğu, şvuu ku g, g v uu uğu, p GTİ g ç uğu v vu uygu k ğycğ uuğ huu. (4) Güük v uh Bşüüük, yk ö y şvuu v g şk öğ üşğ (Güük G üüüğü) gö. BÖLÜ 5 T Bg Hukuk Ek DDE 12 (1) T g vu uygu k ğycğ uuk. T g vş, ku kuuc yüüück uygu, g kuuu c v uuuğuu k. DDE 13 (1) Bg kuu uu ğu v güük k gç üç uygu k kşu ğ şvuu h uuu. BÖLÜ 6 üüük v üü DDE 14 (1) Bu Tğ yy h yüüüğ g. DDE 15 (1) Bu Tğ hükü Güük üşğ ğ uğu Bk yüüü.

16 1. T ULULRR DENETĠ K c R Ku İç BĢvuu h v : Vg N: T N: k N: T.. GÜRÜKLERĠ TRĠE BĠLGĠĠ BġVURU ORU BĢvuuyu Ku E Güük Ġ: Ky Th: Ky N: BĢvuuyu Ku E uu -y: c N: İ: Bg T h v : T N: k N: T Bg Hg ç Tp Eğ: T Bg k İğ T v: Tük Güük T v Dğ (B).. 2. Eşy y T 3. Eşy Tc k 4. Eşy T yuu Tp İç Bşvuu u Ek Bg Nuu Bşü ğ Kk Dğ Ev Hy Nuu y uuu? 5. Ögöü : 6. By: Bu şvuu uuğu g ğu v uğuu, güük h şy g h üü g v gy ğycğ v şy pyuu p ç 16 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E EK-1

17 T ULULRR DENETĠ K ky vy k h yp gk h h üc öycğ y v hhü. -y: Th-İ: 1. Bg T h v : Vg N: T N: k N: T Bg V Güük İ: Th: y: 17 Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E EK-2 T.. GÜRÜKLERĠ TRĠE BĠLGĠĠ Güük G Tğ (T) ( N: ) 11 v 12. uyc ş u T Bg, g vğ h y güc v şvuu ku g, g v uu up, c g ç uğu vu uygu k ğycğ uuk. 2. Eşy y T 3. Eşy Tc k 4. Gkç Eşy ğ T yu 5. Bu T Bg Bşvuu h T ğ şğk y İ Vş T Nuu ğ Bşü Dğ Th Ġ yg,

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİER AKIMLAR İÇİ TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER 4- Gş 4- P kım 4- P vh sın m kım: 4- Sonsz gnş vh üznk zmn bğı kım 4- Hız nı çn bnzk çözüm 4- Düz vh üznk sını tbk çn

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

ML60XS kartının 24VDC besleme voltajı kesilir, ENTER butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde 2 saniye sonra programlama modu başlar.

ML60XS kartının 24VDC besleme voltajı kesilir, ENTER butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde 2 saniye sonra programlama modu başlar. OMLM (Ver:.78) kartının 4V besleme voltajı kesilir, butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde saniye sonra programlama modu başlar. rogram o rogram İsmi 08:Yuksek H.ure 5 aniye Kayıtlı arametre

Detaylı

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. Mekanik Uygulamalar. Revizyon 02/2011 UO1/ 0111. Uygulama Örnekleri 1

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. Mekanik Uygulamalar. Revizyon 02/2011 UO1/ 0111. Uygulama Örnekleri 1 YILMZ REDÜKTÖR ISO 900 YILMZ REDÜKTÖR ISO 900 Revizyon 0/0 UO/ 0 Uygu Önekei Uygu Önekei İçinekie İçinekie Giiş... 3... Motoun cığı güç... Motoun veiği güç... 3 Hcnn güç... 3. Doğus eket... 3. Döne eketi...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI NİSAN,2010/ ANKARA İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER... BAġBAKANLIK GENELGESĠ 2005/7. I II 1

Detaylı

PREFABRİK YAPILARIN TASARIMI ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

PREFABRİK YAPILARIN TASARIMI ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PREFABRİK YAPILARIN TASARIMI ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ Yr.Doç.Dr. RIFAT SEZER KONYA - Mayıs 2006 Hazırlayan : Yr.Doç.Dr.Rıfat SEZER

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

IP65 fialter KUTULARI

IP65 fialter KUTULARI IP fialter KUTULARI Sürekli geliflen ve büyüyen Kardefl Elektrik imalat program n n en yeni üyesi. En optimal ürün çeflidi ve ebatlar ile oldukça genifl bir flalter program için tasarlanm fl fialter Kutular.

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10 TEKNİK BİGİER TEKNİK BİGİER Genel Bilgiler Ⅰ Genel Bilgiler Ⅱ İ Ç E R İ K 2 İş Parçası Malzeme Kaliteleri 2 Tornalama için 36 Talaş Kırıcı Form Karşılaştırması 6 Çelik, Demir Dışı Metaller Sembol istesi

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/.

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/. 1 2 3 4 KİTAP ADI %100 İstanbul : tarih, mekan ve sırlar YAZAR Acarer, Erk, 1972- YAYIN TARİHİ ISBN YAYINLAYAN YER NUMARASI DEMİRBAŞ NO 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093...izmler: sanatı anlamak

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı