Seramik Hammaddeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seramik Hammaddeleri"

Transkript

1 Seramik Hammaddeleri

2 SERAMİK BÜNYE NEDİR? Kil, Kuvars ve Feldispattan oluşan inorganik bileşenlerin bulunduğu çamura seramik bünye denilir. Kil, seramik parçanın kuruduktan sonra KALICI ŞEKİL ALMASI İÇİN GEREKLİ PLASTİKLİĞİ sağlar. Kuvars, plastik olmayan bir hammaddedir, plastikliğin ayarlanmasını ve pişirildikten sonra bünye mukavemetini kazanmasını sağlar. Feldispat ergiticiliği sağlayarak kristallerin birbirine bağlanmasını gerçekleştirir. Ancak yüksek oranda feldispat kullanılması halinde ürünlerde deformasyon olur.

3 GELENEKSEL SERAMİK HAMMADDELERİN SINIFLANDIRILMASI Çamur Hammaddeleri Kil grubu Hammaddeleri Feldispat Kuvars Karbonat İçeren hammaddeler Öğütücü ortam hammaddeleri Sır Hammaddeleri Boya Hammaddeleri

4 Masse (Çamur) Hammaddeleri Kil grubu hammaddeler illitik Killer Kaolenitik Killer Karışık yapılı Killer Bentonitik Killer Refrakter Killer Zenginleştirilmiş Kaolen Halloysid

5 Feldispat Grubu Hammaddeler Potasyum Feldispat Sodyum Plajioklaz Kalsiyum nefelin siyenit Granit-Granodiyorit Pegmatit Riyolit-Dasit Feldispatik kumlar

6 Kuvars Grubu Hammmaddeler Kuvars Kuvarsit Silis Kumu Karbonat İçeren Hammmaddeler Kalsit Kalker Dolomit Magnezit-Hidromagnezit

7 Diğer Hammaddeler Talk, Wollastonit, Zeolit, Sepiyolit, Pirofillit, Diatomit, Disten, Kalsiyum Fosfat Öğütücü Ortam Hammaddeleri: Sileks, Kalsedon

8 Ana hammaddeler: Kaolin: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %25-30, seramik kaplama malzemelerinde (duvarda) %15-20 oranında kullanılır.çamurun beyazlığını sağlar. Kil: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %30-35, seramik kaplama malzemelerinde (yer ve duvarda) %30-55 oranında kullanılır.çamurun yaş halde plastikliğini ve kuru mukavemetini verir. Feldispat: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %20-25, seramik kaplama malzemelerinde(yer ve duvarda) %20-45 oranında kullanılır.çamurun pişme esnasında ergimesini, camsı faza geçmesini sağlar. Kuvars-kuvars kumu: Seramik sağlık gereçleri çamurunda %10-15 seramik kaplama malzemelerinde(duvarda) %5-15 oranında kullanılır.pişmiş çamurda iskelet oluşumunu sağlar.

9 kaolen Killi bir oluşum bentonit halloysit

10 Kristalin ve Amorf Kuvars

11 KUVARS Kuvars SiO 2 bileşiminde sertliği 7, özgül ağırlığı 2.85 gr/cm 3, ergime sıcaklığı 1785 o C olan, yerkabuğunda en yaygın minerallerden biridir. Saydam veya mat, renksiz veya beyaz, kırmızı, pembe, mavi, mor gibi çeşitli renklerde kuvars vardır. Kristallerinin büyüklüğü bakımından iri kristalli olanlar: Dumanlı kuvars, Morion, Venüs saçı, Ametist, Neceftaşı; kriptokristalin olanlar: Akik, Kalsedon, Çakmaktaşıdır. Kuvars jeolojik olarak: 1- Magmatik, 2- Metamorfik, 3- Sedimanter kökenlidir. Doğada fay ve çatlaklarda bulunur. Ayrıca cevher yataklarında gang minerali ( değersiz mineral) olarak rastlanır.

12 Kuvars Ametist (mor kuvars)

13 Kuvars kristali granit, gnays (metamorfik bir tür kayaç) gibi ana kayaların içinde bulunabildiği gibi, bazen de tek başına, tanecik yapısında olarak damarlar şeklinde diğer mineraller ile karışmış olarak bulunur. Kuvars kristali elektronik alanda önemli sayılan bir özelliğe sahiptir: Kristale uygulanan basınç ve çekme gibi mekanik etkiler, onun elektrik ile yüklenmesine neden olur. Bu mekanik etkilerin kaldırılması ile elektrik yükü de ortadan kalkar. Bu olay "piezoelektrik" özellik denilir.

14 Kuvarsın kullanım alanları Süt kuvars ve camsı kuvars, öğütülerek ve hazırlama işlemlerinden geçirilerek cam, deterjan, boya, seramik, zımpara, dolgu ve metalurji sanayiilerinde kullanılmaktadır. Düzgün ve temiz olan kuvars kristalleri optik ve elektronik sanayiinde ve süs taşı olarak kullanılmaktadır. Optik ve Elektronik Sanayiinde kullanılan kuvars kristallerinin % SiO2 saflıkta olması istenir. Diğer impüriteler istenmemektedir. Cam endüstrisinde kullanılan kuvarsın tane iriliğinin 500 mikron altında, temizlik malzemeleri üreten endüstrilerde 74 mikron; altın, boya endüstrisinde ise 10 mikron altında olması istenmektedir. Silisyumdioksit seramik çamur ve sırlarında önemli görevler yüklenerek geniş kullanma alanı bulur. Seramik endüstrisinde SiO2 in en çok kuvars kumu ve kuvarsit şeklinde olan türleri kullanılır. Doğada bol ve yaygın olarak bulunan ince taneli kumlar, demir ve diğer zararlı katkıları içermiyorlarsa, büyük kırma ve masraflarına gerek olmaksızın seramik endüstrisinde öncelikle kullanılırlar.

15 Kuvars katkısının seramik çamuruna etkisi: Çamurun bağlayıcı özelliği ve kuru direnci katkı oranı arttıkça azalır. Pişmiş çamurda gözeneklilik ve su emme artar. Kuru ve pişme küçülmesi değerlerinde azalma ortaya çıkar. Katkı oranının artması ile birlikte küçülme yerine büyüme görülür.

16 Kuvarsın yapısı β-kuvars ( o C)

17 Tridimit yapısı

18 Kristobalit kristal yapısı

19 Kuvarsit Kuvarsit; genel olarak kuvars kumu tanelerinin, silisten meydana gelmiş bir çimento ile birbirlerine çok sağlam şekilde bağlanmalarıyla oluşmuş bir kayaç olup, sedimanter ve metamorfik olmak üzere 2 çeşidi mevcuttur. Kuvarsitin kimyasal bileşimi, kuvars, kumtaşı ve kuvars kumu gibi SiO 2 olup, ancak kuvarsit içerisinde çeşitli miktarlarda feldspat, mika, kil, manyetit, hematit, rutil, kireçtaşı v.b. bulunabilir. Bileşiminde % 95'den fazla SiO 2 bulunan kuvarsitlere "Ortokuvarsit" denilmekte olup, sanayide genellikle ortakuvarsitler kullanılmaktadır. Kuvarsitler SiO2 içeriği yüksek ve demir içeriği % 0,4'den az olması durumunda cam ve seramik sanayiinde kullanılabilmektedir. Ayrıca refrakter (silika tuğla), metalurji (demir ve ferrokrom), inşaat (hafif gazbeton yapı elemanları üretimi) sanayiinde de çeşitli amaçlarla kuvarsit kullanılmaktadır

20 Kuvarsitin kullanım alanları Kuvarsit; cam, seramik, boya, detarjan, dolgu, hafif gazbeton yapı elemanları (Ytong), silika tuğla ve ferrosilisyum üretiminde, hammadde olarak, ayrıca ferrokromun ara ürünü olan silika ferrokrom üretiminde ve demir çelik sanayinde yüksek fırınlarda asit-baz dengesinin sağlanmasında kullanılır. Kuvars kumu Kuvars kumları, beyaz renkli, toz şeker görünümlü, ince taneli olup, başlıca silisten ve az miktarda kil, demir oksit ve kireçten oluşur. Doğada saf olarak bulundukları gibi istenmeyen impüritelerle karışmış olarak da bulunabilir. Kuvars kumları başta cam sanayiinde olmak üzere deterjan, boya, seramik ve metalurji sanayiilerinde kullanılır.

21 Feldispatlar Feldispatlar, potasyum, sodyum, kalsiyum, nadiren baryumlu aluminyum silikatlar olup en önemli mineral grubunu oluştururlar. Bu mineraller, monoklinik ve triklinik sistemde kristalleşmelerine rağmen tümünün kristal şekilleri, yüzey açıları birbirine benzerdir. Sertlikleri 6, özgül ağırlıkları dır. Kullanım alanları: Feldispatlar, genellikle seramik, porselen ( sofra eşyası, elektroporselen, sağlık gereçleri, karo, fayans vb.) sanayi ile cam( kristal, optik, levha-pencere camı, renkli cam, sofra eşyası) sanayi ile diğer (yumuşak aşındırıcı, sabun, cila, sır, emaye vb.) alanlarında hammadde olarak kullanılır. Feldispatlar cam imalinde, hammadde olarak kullanıldığında ergimiş cam kütlesi içinde Al alkalilerle bir araya gelerek, erimiş cama kolay işlenebilirlik özelliği verir. İşlenmiş cama kimyasal duyarlılık kazandırır, saydamlığının korunmasına yardım eder. Seramik bünyelerde, K-feldispatlar aranan feldispat grubudur. K- feldispatın yumuşama ve ergime sıcaklık aralığı Na-feldispat ve diğerlerine oranla daha geniş olup, ergime öncesi viskoz davranış gösterdiğinden tercih edilirler. Seramik ürünlerin reçetelerinde kullanılan feldispat, sinterleme noktasını düşürür.

22 Feldispat minerallerinin özellikleri Tablo : Feldispat minerallerinin bazı özellikleri

23 feldispat feldispat vollastonit

24 Kalsit (CaCO3) kristal yapısı Kalsit minerali

25 Magnezit MgCO3 bileşiminde olup; tabiatta bol miktarda bulunur. Tek başına ısıtıldığında refrakter olduğundan; refrakter sanayinde erime noktasının yüksekliği ve curufa dayanıklılık yönünden çok önemli bir hammaddedir. Diğer maddelerle karıştığında eritken vazifesi görür. Kuvars ile ısıtılırsa magnezyum silikatı meydana getirir. Magnezit massenin pişme sırasında sinterleşmesini ve sağlamlaşmasını sağlar. MgCO 3 ün kalsinasyondan sonra MgO şekline dönüştürülmesinden sonra, magnezyumun yarısı klorür haline dönüşecek şekilde HCl ile birleştirilirse MgO.MgCl2 bileşiminde su ile çimento gibi sertleşebilen sorel çimentosu oluşur.

26 Magnezit kristal yapısı Magnezit minerali

27 Dolomit (CaCO 3.MgCO 3 ) Dolomit, basta demir-çelik sanayi olmak üzere cam, seramik, boya, gübre, tuğla, çimento ve inşaat sanayilerinde, tarımda toprak ıslahı gibi çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.

28 Dolomit kullanım alanları En çok kullanıldığı sanayi demir-çeliktir. Demir ve diğer minerallerin ergitilmesinde CaO ve MgO kaynağı olarak kullanılır. Yüksek fırın ve sinterlemede kullanılan dolomitlerde % 18 MgO % 30 CaO olması gereklidir. Şişe ve cam yapımında kullanılan dolomitlerde % 19 MgO % 34 CaO olması gereklidir. Isı ve ses izalasyonu için kullanılan dolomitlerde % MgO % CaO olması gereklidir.

29 Dolomit kullanım alanları Yol inşaatlarında ve beton yapımında dolgu maddesi olarak. Ziraat'te, gübre yapımında dolgu maddesi olarak ve toprak ıslahında. Cam ve soda sanayiinde üretimde. Boya sanayiinde dolgu maddesi olarak. Seramik sanayiinde. Kimya sanayiinde beyazlatıcı olarak. Suyun filtrasyonunda. Kimya sanayiinde Ferrosilikon imalinde. Refrakter tuğla ve harçların üretiminde. Demir-Çelik sanayiinde demir cevherinin sinterlenmesinde, çelik üretiminde curuf yapıcı ve refrakter tuğlaları koruyucu olarak.

30 Vollastonit doğal oluşumlu lifsi yapıda bir kalsiyum metasilikattır (CaSiO3). Teorik bileşimi % 48.3 CaO ve % 51.7 SiO2'den oluşur. Doğada, yapısında bulunan kalsiyumun yerine kısmen demir, manganez, magnezyum yada stronsiyum gelebilir ve yaygın olarak diopsit, kalsit, epidot (piroksen), kuvars gibi mineraller ile birlikte bulunur. Oluşumu: SiO2 + CaCO3 -» CaSiO3 + CO2 (kuvars) (kalsit) VOLLASTONİT (vollastonit)

31 Vollastonit kristal yapısı Vollastonit minerali Vollastonitin kristal yapısı

32 Kullanım alanı Vollastonit bir endüstriyel hammadde olarak çok kısa bir geçmişe sahiptir. Başlıca seramik sanayinde kullanılan vollastonit, dolgu malzemesi olarak boya, plastik, lastik sanayilerinde bunun yanında metalurji, cam sanayilerinde ve kaynak elektrodu yapımı ile Portland çimentosunda kullanılmaktadır. Seramik sanayinde vollastonit çeşitli seramik ürünlerinin (sofra takımı, çanak-çömlek, elektrik izolatör malzemesi vs.) imalinde, sır yapımında, yer ve duvar karosu üretiminde; ürünlerin mekanik mukavemetini arttırdığı, pişme küçülmesini azalttığı, kurumayı çabuklaştırdığı, gaz çıkışı ve gözenek oluşturmadığı (iğnemsi yapısı ve ateş kaybının düşük olması nedeniyle), bir defada pişirmeye imkan sağladığı ve şekillendirmede laminasyonu önlediği için kullanılmaktadır.

33 TALK Talk doğada bulunan en yumuşak minerallerden biridir. Tırnakla kolayca çizilir ve sertligi 1 dir. Talk, magnezyum, silis ve oksijenden oluşmuş sulu bir silikattır. Kimyasal formülü Mg3Si4O10(OH)2 dır. Teorik olarak % 63.5 SiO2, % 31.7 MgO ve % 4.8 H2O içerir. Bu kompozisyon içinde sınırlı miktarlarda alüminyum, demir, mangan ve titanyum bulunabilir ve bunların bileşimine bağlı olarak da talk; beyaz, yeşil, gri renklerde bulunabilir.

34 Talk kristal yapısı Talk minerali

35 Ticari talkın çeşitleri şunlardır: Sabuntaşı (Soapstone): Mineral talk içeren masif formun adlandırılmasıdır. En az % 50 mineral talk içermekte olup, elektriğe ve asitlere karşı dirençli, ısıya karsı dayanıklı özelliklere sahiptir. Steatit: Yüksek saflıkta masif talklar için kullanılan bir terimdir. En çok kullanım alanı elektrik izolatörleri yapımıdır. Ancak steatit %1.5 den az CaO ve Fe2O3 ve %4' ten az Al2O3 ihtiva etmelidir. Fransız Tebeşiri: Talkın masif çeşidi olup, boya ve kursun kalem yapımında kullanılır. Talk; seramikte, boya yapımında, çatı kaplamasında, haşarat ilacı üretiminde, kauçuk ve kağıt sanayiinde, kozmetik ve farmakolojide, asfalt dolgu maddesi yapımında, hayvan yemi ve gübre üretiminde kullanılır. Kullanım amacına göre, yumuşaklığı, yağ absorbsiyonu, nem oranı, erime noktası, özgül ağırlığı, ısı ve elektrik iletkenliği önemlidir. Talkın kullanım alanları, rengine, saflığına ve diğer yapısal özelliklerine göre çok farklılık gösterir.

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER BAĞLAYICI MADDELER İnce toz halinde olan ve su eklenmesi ile hamur haline geldikten sonra zamanla plastikliğini kaybedip sertleşen, bağlayıcı özelliği olan malzemelere

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 6.1. Doğal alçılar 6. Doğal ve yapay alçı 6.1.1. Hammadde ve üretimi 6.1.2. Fiziksel ve mekanik özellikleri 6.1.3. Türleri

Detaylı

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ 1 7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ a) Bağlayıcı maddeler (Çimento, alçı, kireç) b) Taşlar c) Metaller d) Harç ve beton e) Toprak Malzemeler f) Ahşap g) Organik polimerler 7.1. Taşlar Yerkabuğunu oluşturan sert

Detaylı

DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK

DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK L E R Ö T K SE LİZ A N U A R O P RA MADENCİLİK SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Ali KILIÇER Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı/ Uzman İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...5

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

MADENCİLİKTE MARUZ KALINAN ASBEST, ERİYONİT VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ (MEZOTELYOMA-PNÖMOKONYOZLAR): TIBBİ JEOLOJİK DEĞERLENDİRME

MADENCİLİKTE MARUZ KALINAN ASBEST, ERİYONİT VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ (MEZOTELYOMA-PNÖMOKONYOZLAR): TIBBİ JEOLOJİK DEĞERLENDİRME MADENCİLİKTE MARUZ KALINAN ASEST, ERİYONİT VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ (MEZOTELYOMA-PNÖMOKONYOZLAR): TIİ JEOLOJİK DEĞERLENDİRME Giriş DR. EŞREF ATAEY Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Tıbbi

Detaylı

HAYATIMIZDAKİ KİMYA. Sabun molekülü bir hidrofil uç ve hidrofob karbon zinciri içerir. Aşağıda sodyum stearatın yapısı görülmektedir.

HAYATIMIZDAKİ KİMYA. Sabun molekülü bir hidrofil uç ve hidrofob karbon zinciri içerir. Aşağıda sodyum stearatın yapısı görülmektedir. HAYATIMIZDAKİ KİMYA TEMİZLİK MALZEMELERİ İnsanlar eski çağlarda sabunu bulana kadar çeşitli malzemeleri temizlik maddesi olarak kullanmışlardır. Fenikeliler sabundan önce temizlik amacıyla süt, bitki özleri,

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

A. G. Çelik Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara. A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana

A. G. Çelik Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara. A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana Ankara (İmrahor) Killerinin Karakteristik Özellikleri ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Characteristic Properties of Ankara (İmrahor) Clays and Its Use as a Construction Material A. G. Çelik

Detaylı

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir.

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir. PUZOLANLAR 1 PUZOLANLAR Puzolanlar, silis veya silis-alumin kökenlikenli malzemelerdir. SiO 2 Al 2 O 3 Kendi başlar larına bağlay layıcılık özellikleri ya çok azdır r ya da hiç yoktur. PUZOLANLAR Çok ince

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ

DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ Demir üretiminde, yaklaşık olarak bir ton demir üretmek için yedi ton hammadde gerekmektedir: 2.0 ton demir cevheri 1.0 ton kok 0.5 ton kireç taşı 3.5 ton gaz Temel olarak çelik

Detaylı

MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER

MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER Metaller İmalat sektöründe en büyük paya sahip olan malzemeler metaller ve alaşımlardır Alaşımlar: İki veya daha çok metalin belli özellikler

Detaylı

TABİATTA BULUNAN METALLER

TABİATTA BULUNAN METALLER TABİATTA BULUNAN METALLER KURŞUN- ÇİNKO- KADMİYUM Kurşun un en önemli tüketim alanı akü imalatıdır. Yeraltı haberleşme kablolarının kurşunla izolasyonu diğer önemli tüketim alanı olarak göze çarpar. Korrozyonu

Detaylı

BENTONĐT NEDĐR? Y. Ziya KAYIR. KOSGEB Sincan Đşletme Geliştirme Merkezi, Ankara E-posta: ziya.kayir@kosgeb.gov.tr

BENTONĐT NEDĐR? Y. Ziya KAYIR. KOSGEB Sincan Đşletme Geliştirme Merkezi, Ankara E-posta: ziya.kayir@kosgeb.gov.tr BENTONĐT NEDĐR? Y. Ziya KAYIR KOSGEB Sincan Đşletme Geliştirme Merkezi, Ankara E-posta: ziya.kayir@kosgeb.gov.tr Bu bildiri 4 Mayıs 2007 tarihinde Sakarya da Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumunda

Detaylı

DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015

DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015 DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015 Demir çelik üretim teknolojisi hammaddeden yarı mamul çelik üretimine kadar uzanan kademeleri içerir. Çeliğin işlenip mamul olarak tüketime sunulması ile ise

Detaylı

İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri ve Beton Dayanımına Etkileri

İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri ve Beton Dayanımına Etkileri İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri ve Beton Dayanımına Etkileri The Petrographical Properties of the Aggregates in istanbul and Their Effects on Concrete Strenght Bektaş UZ 1, Gürkan

Detaylı

I.BÖLÜM GİRİŞ. 1.1. Mermer Tanımı

I.BÖLÜM GİRİŞ. 1.1. Mermer Tanımı 1 I.BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Mermer Tanımı İnsanın yaşamına binlerce yıl önce giren mermer, eskiden sadece yapı taşı olarak kullanılırken, insanlık tarihi ve medeniyetin ilerlemesiyle birlikte süsleme, sanatsal

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALAŞIM METALLERİ VE KİMYASALLAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Malzeme: Tanımlama ve Seçim

Malzeme: Tanımlama ve Seçim Malzeme: Tanımlama ve Seçim Malzeme kendisinden her türlü nesne (obje) oluşturulabilen, ahşap, metal, deri, taş gibi katı maddeler Çev: Wahrig Deutsches Wörterbuch, Wissen Media Verlag 2002 Parçaların

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

BOR VE KULLANIM ALANLARI

BOR VE KULLANIM ALANLARI T.C GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ORTAÖĞRETĐM FEN VE MATEMATĐK ALANLARI EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI FĐZĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI BOR VE KULLANIM ALANLARI Hazırlayan Çiğdem YENĐALACA Tez Danışmanı Doç.

Detaylı

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ 2008 1 ATMOSFER TOPRAK KABUK LİTOSFER ASTENOSFER ÜST MANTO ALT MANTO 1. TOPRAĞIN TANIMI Toprak esas itibariyle kayaların ve organik materyallerin türlü

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

Özlem ŞAHİN, Faruk MİRZA

Özlem ŞAHİN, Faruk MİRZA YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ŞAHİN, Faruk MİRZA YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı