TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 3 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 3 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2009"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖZET EKONOMİ a. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) b. Sabit Sermaye Yatırımları c. Sektörel Gelişmeler d. Dış Ticaret e. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar f. İstihdam İNŞAAT a. İnşaat Sektörünün GSYH İçindeki Payı b. İnşaat Sektörünün Diğer Sektörlerle Karşılaştırmalı Gelişimi c. İnşaat Sektörünün Sabit Sermaye Yatırımları İçindeki Payı d. Bina İnşaat Maliyeti e. İnşaat Sektörü ve Yatırımlar f. İnşaat Sektöründe İstihdam g. Yürürlüğe Giren Yasal Düzenlemeler KONUT YATIRIMLARI KONUT DIŞI BİNA YATIRIMLARI GAYRİMENKUL FİNANS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİ GELECEK BEKLENTİLERİ Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430 (Polat Kulesi yanı) Fulya İSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Bu raporun her hakkı saklı olup tümünün ya da bölümlerinin fotokopi, ofset, teksir ya da başka yollarla çoğaltılması ancak Yapı-Endüstri Merkezi A.Ş. nin onayı ile olabilir. 1

2 ÖZET Küresel ekonomik krizin etkileri 2009 yılının ilk çeyreğinde de etkisini hissettirmeye devam etmiş, GSYH bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 küçülmüştür yılı sonunda yeniden çift haneli rakamlara çıkarak %10,4 olarak gerçekleşen enflasyon, 2009 yılı ilk çeyreğinde %5,7 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk çeyreğinde rekor oranda (%29,7) küçülen sabit sermaye yatırımlarında, bu küçülme %35,8 daralan özel sektör yatırımlarından kaynaklanmıştır. Her zaman ekonominin önemli lokomotiflerinden biri olan girişimci özel sektör için bu düşüş gerçek bir kötü gösterge olmuştur. Bu dönemde kamu sabit sermaye yatırımları %24,6 büyümüştür yılının ilk çeyreğinde 7 milyar TL kamu, 12,2 milyar TL özel sektör olmak üzere toplamda cari fiyatlarla 19,2 milyar TL lik inşaat yatırımı gerçekleşmiştir yılının ilk çeyreğini hemen tüm sektörler önemli oranlardaki küçülme ile kaparken, bu dönemde büyüyen tek sektör %4,5 ile konut sahipliği olmuştur yılının Ocak-Mayıs döneminde ihracat, büyümeye de ağır darbe vurarak, 2008 yılının aynı dönemine göre %30,8 küçülmüştür Ocak-Mayıs döneminde toplam ithalat değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,3 küçülerek 49,8 milyar dolar olmuştur yılının ilk beş ayında Türkiye de görülen 3,6 milyar dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişinin 2,8 milyar dolarını net doğrudan yabancı sermaye girişi oluşturmuş, bu rakamın milyon doları elektrik, gaz ve su sektöründen kaynaklanmıştır yılı Ocak-Mayıs dönemindeki nakit sermaye girişinin %87,9 u AB ülkeleri kaynaklı olmuştur yılı Nisan döneminde işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 puan artarak %14,9 a yükselmiştir yılının ilk çeyreğinde %18,9 küçülen inşaat sektörünün aynı yıl GSYH dan aldığı pay %5,7 olmuştur yılı Ocak-Haziran döneminde gerek kurulan gerekse de kapanan şirket ve kooperatiflerin %13 ünü inşaat alanında hizmet verenler oluşturmuştur. 19 milyar 230 milyon TL olan 2009 yılı ilk çeyrek inşaat yatırımları Türkiye de gerçekleştirilen toplam yatırım tutarının %48 ini oluşturmuştur yılı Nisan ayı sonunda inşaat sektöründeki istihdam 1 milyon 157 bin kişidir. Bu rakamla inşaat sektörünün toplam istihdamdaki payı %5,6 dır. Türkiye de en çok betonarme yapı sistemi tercih edilmektedir un ilk üç ayında ruhsat verilen ikamet amaçlı binanın %91 i betonarmedir. Yapı ruhsatlarına göre (arazi hariç) metrekare konut inşaat maliyeti 2009 un ilk üç ayında 539 TL/m 2 olmuştur yılı birinci çeyreğinde, konut satış sonucu el değiştirmiş, bu dönemde en fazla konut satışı İstanbul ile Ankara, Konya ve Karaman da olmuştur Ocak-Mart döneminde konut yatırımları 17 milyon 697 bin m 2, konut dışı bina yatırımları ise 7 milyon 255 bin m 2 olarak gerçekleşmiştir. Ticari gayrimenkul piyasalarında perakende sektörü en kayda değer kira düşüşlerine 2008 yılında tanık olmuş, konut piyasası değerlendirildiğinde, 2008 yılının ikinci çeyreği ile günümüz arasındaki dönemde genel kira fiyatlarında %25 lik bir düşüş yaşanmıştır. Dünya Bankası tarafından hazırlanan Küresel Kalkınmanın Finansmanı raporuna göre küresel GSYH 2009 yılında %2,9 luk rekor bir düşüşten sonra ılımlı bir şekilde 2010 yılında %2 düzeyinde, 2011 yılında ise %3,2 düzeyinde büyüyecektir. Türkiye ekonomisinin 2009 yılı için Hazine Müsteşarlığı %3,6, Merkez Bankası %4,9, Devlet Planlama Teşkilatı ise %4,4 ile %5 olmak üzere iki farklı küçülme oranı öngörmektedir. 2

3 EKONOMİ a. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2008 yılında sabit fiyatlarla gerçekleştirdiği %1,1 lik büyümeyle GSYH cari fiyatlarla milyon TL değerinde gerçekleşmiş, böylelikle son 5 yılın ortalama büyüme oranı %6,1 olmuştur. Küresel ekonomik krizin etkileri 2009 yılının ilk çeyreğinde de etkisini hissettirmeye devam etmektedir. GSYH bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 küçülmüş, böylece yılın ilk üç aylık döneminde GSYH cari fiyatlarla milyon TL olurken, dolar bazında ise değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 düşüşle 127,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Tablo 1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Değerleri ( ) Yıllar GSYH (milyon TL-cari) Değişim (%-sabit) , , , ,1 2008/I ,3 2009/I , yılı sonu itibariyle yıllık enflasyon oranlarında 12 aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yeniden çift haneli rakamlara çıkarak %10,4 olarak gerçekleşmiştir. Kişi başına GSYH ise bu dönemde USD olmuştur yılı Haziran ayında ise TÜFE de bir önceki aya göre %0,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,83, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,73 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,08 artış gerçekleşmiştir. Grafik 1. TÜFE Gelişimi ( Ocak-Haziran) % BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE ENFLASYON DEĞİŞİMİ 9,5 8,2 9,1 9,2 7,7 7, ,7 6,1 10,7 10,6 5,2 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran b. Sabit Sermaye Yatırımları 2008 yılında %4,6 küçülen sabit sermaye yatırımları 2009 yılının ilk çeyreğinde de rekor oranda (%29,7) küçülürken, bu küçülme %35,8 daralan özel sektör yatırımlarından kaynaklanmıştır. Bu dönemde kamu sabit sermaye yatırımları ise %24,6 büyümüştür. 5,7 Tablo 2. Sabit Sermaye Yatırımları (SSY) ve GSYH /I 2009/I SSY (cari-milyar TL) 169,0 184,1 192,8 48,7 40,1 GSYH (cari-milyar TL) 758,4 843,2 950,1 215,8 211,0 SSY nin GSYH deki Payı (%) 25,5 25,7 24,3 25,9 21,1 SSY Gelişme Hızı (%) 13,3 5,4-4,6 9,5-29,7 Ekonominin önemli lokomotiflerinden biri her zaman girişimci özel sektör olmuştur. Ancak, 2008 yılının ilk çeyreğinden itibaren sürekli daralma eğilimi gösteren özel sektör yatırımlarının 2009 yılının ilk çeyreğinde gösterdiği %35,8 lik düşüş gerçek bir kötü gösterge dir yılının ilk çeyreğinde kamu inşaat yatırımları %24,4 artışla 7 milyar TL, özel sektör inşaat yatırımları ise %28,8 azalışla 12,2 milyar TL değerinde gerçekleşmiştir. Böylece üç ayda yapılan toplam inşaat yatırımı toplamı cari fiyatlarla 19,2 milyar TL yi bulmuştur. c. Sektörel Gelişmeler İnşaat, imalat sanayi ve ticaret sektörleri Türkiye nin ekonomik gelişmesinde söz sahibi olan en önemli sektörlerdir yılının ilk çeyreğini sözü edilen tüm sektörler önemli oranlardaki küçülme ile kapamışlardır. İnşaat sektörü %18,9, inşaat malzemeleri sanayisinin de içinde olduğu imalat sanayisi %18,5, toptan perakende ticaret ise %25,4 küçülmüş, bu dönemde büyüyen tek sektör %4,5 ile konut sahipliği olmuştur. Saptanan küçülmede kapanan fabrikaların ve durdurulan üretimin payının büyük olduğu düşünülmektedir. Tablo 3. Sektörlerin Gelişme Hızları ve GSYH İçindeki Payları (%) /I 2009/I Sektörler Gelişme Gelişme Gelişme Pay Pay Hızı Hızı Hızı Pay Tarım 4,1 8,9 8,1 4,1-3,0 4,6 İmalat San. 0,8 24,0 8,8 25,9-18,5 24,4 İnşaat -7,6 5,9-3,1 6,1-18,9 5,7 Ticaret -0,9 13,0 10,2 14,0-25,4 12,1 Ulaştırma- Haberleşme 1,6 14,7 8,4 15,3-17,6 14,6 Konut Sahipliği 2,3 4,8 1,5 4,9 4,5 6,0 Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri 6,8 3,4 7,3 4,0 0,0 4,7 d. Dış Ticaret 2004 yılından itibaren düzenli bir büyüme eğilimi yakalayan Türkiye ihracatı, 2007 yılında %25,3, 2008 de %23,1 büyüyerek 132 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılının Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat, büyümeye de ağır darbe vurarak, 2008 yılının aynı dönemine göre %30,8 azalmıştır. 3

4 2009 Ocak-Mayıs döneminde toplam ithalat değeri de bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,3 küçülerek 49,8 milyar dolar olmuştur. Bu dönemde %15,1 oranında yatırım malı, %70,5 oranında ara malı ve %13,7 oranında da tüketim malı ithalatının yapıldığı görülmektedir un ilk beş ayında dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2008 yılı aynı dönemine kıyasla 13 puan artarak %79,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tablo 4. Dış Ticaret Verileri ( ) Yıl Değer (milyon USD) Ocak-Mayıs döneminde tüm ülke gruplarına yapılan ihracat önemli oranlarda küçülmüştür. Bu dönemde Türkiye Serbest Bölgeleri ne yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,4, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat %42, diğer ülkelere yapılan ihracat ise %17,8 azalmıştır. Toplam ihracat içinde %55,4 ile diğer ülkeler grubu altında yer alan ülkelere yapılan ihracat en yüksek paya sahip olmuştur. AB ülkelerine yapılan ihracatın payı ise 2008 yılı aynı dönemine göre 8 puan düşerek %42,8 olarak gerçekleşmiştir. Böylece AB ülkelerine yapılan ihracat 16,9, diğer ülkelere yapılan ihracat ise 21,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir Ocak-Mayıs döneminde toplam ithalatın milyon doları (%39,5 i) AB ülkelerinden, milyon dolarlık kısmı (%59,9 u) diğer ülkelerden, 307 milyon dolarlık kısmı ise serbest bölgelerden yapılmıştır. Bu rakamlar, AB ülkelerinden yapılan ithalatın %41,1, serbest bölgelerden yapılan ithalatın %49,1, diğer ülkelerden yapılan ithalatın ise %43 küçüldüğünün göstergesi olmuştur. Grafik 2. Ülke Gruplarına Göre İhracat Dağılımı (2009 Ocak- Mayıs) İhracat Değişim (%) Değer (milyon USD) İthalat Değişim (%) Dış Ticaret Dış Ticaret Dengesi Hacmi Değişim (%) ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT DAĞILIMI (2009 Ocak-Mayıs) AB Ülkeleri (AB-27) 43% Diğer 55% TSB 2% Değişim (%) , ,7 26,0 18, , ,5 24,8 18, , ,8 16,2 23, , ,7 11,2 20, O-M 2009 O-M , ,3-64,6-37,7 Grafik 3. Ülke Gruplarına Göre İthalat Dağılımı (2009 Ocak-Mayıs) ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İTHALAT DAĞILIMI (2009 Ocak-Mayıs) AB Ülkeleri (AB-27) 39% Diğer 60% TSB 1% TÜİK tarafından açıklanan aylık verilere göre 2009 yılı Mayıs ayında; 2008 yılının aynı ayına göre ihracat %41 azalarak milyon dolar, ithalat %43,9 azalarak milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış ticaret açığı %49,1 azalarak milyon dolardan, milyon dolara gerilemiştir Mayıs ayında %64,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2009 Mayıs ayında %67,9 a yükselmiştir. e. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2009 yılı Ocak-Mayıs döneminde global finansal ve ekonomik krizden çıkış yönünde sinyallerin halen zayıf olması uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde de negatif trendin devam etmesine neden olmuştur. İlk 5 aylık dönem itibariyle Türkiye ye UDY girişleri 3,6 milyar dolar olmuştur yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %52 düşüş anlamına gelen bu giriş seviyesi yıl genelinde de benzer oranda bir düşüş olduğu takdirde - yıl sonu itibariyle 10 milyar doların altına bir gerilemeye işaret etmektedir. Grafik 4. Türkiye ye UDY Girişleri (milyar USD) milyar USD , (ortalama) TÜRKİYE'YE UDY GİRİŞLERİ* 10, , , Kaynak: TCMB / *gayrimenkul alımları dahil 18, ,5 3, Ocak- Mayıs 2009 Ocak- Mayıs 2009 yılının ilk beş ayında Türkiye de görülen 3,6 milyar dolarlık UDY girişinin 2,8 milyar dolarını net doğrudan yabancı sermaye girişleri, 472 milyon dolarlık kısmını ise yurtdışında yerleşik kişilerin gayrimenkul alımları oluşturmuştur yılı Ocak-Mayıs döneminde UDY girişlerinin %69 u sanayi sektörüne olurken, hizmet sektörleri girişlerden %30 pay almıştır. Bu dönemde milyon dolar olan UDY girişinin milyon doları elektrik, gaz ve su sektöründen kaynaklanmıştır. 4

5 Tablo 5. Türkiye ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişlerinin Sektörel Dağılımı (milyon USD) Sektörler Pay O-M (09-%) Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ,8 Sanayi ,0 Madencilik ,1 İmalat ,0 Elektrik, gaz, su ,9 Hizmetler ,2 Gayrimenkul, kiralama, iş faaliyetleri ,0 Toptan ve perakende ticaret ,1 Finans ,3 İnşaat ,4 Ulaştırma, depolama, haberleşme ,3 Diğer Hizmetler ,0 Toplam Giriş ,0 Kaynak: TCMB Enerji alanında yapılan yatırımlar dolayısıyla 2009 yılı Ocak- Mayıs döneminde özellikle Fransa, Hollanda, İtalya, Almanya, İngiltere, Avusturya, Lüksemburg ve Çek Cumhuriyeti nden yüksek sermaye girişleri olmuştur yılı Ocak-Mayıs döneminde nakit sermaye girişinin %87,9 u AB ülkeleri kaynaklıdır. Tablo 6. Ülkelere Göre Türkiye ye UDY Girişi (milyon USD) (2009 Ocak-Mayıs) Ülkeler UDY Girişi Pay (%) AB Ülkeleri ,9 Almanya 136 5,6 Fransa ,0 Hollanda 243 9,9 İngiltere 83 3,4 İtalya 210 8,6 Diğer AB Ülkeleri ,6 Diğer Avrupa Ülkeleri (AB Hariç) 45 1,6 Afrika Ülkeleri -- A.B.D ,9 Kanada -- Orta -Güney Amerika ve Karayipler 3 0,1 Asya 114 4,1 Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri 59 51,8 Diğer Asya Ülkeleri 55 48,2 Diğer Ülkeler 12 0,4 Toplam ,0 Kaynak: TCMB f. İstihdam 2009 yılı Nisan döneminde Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 530 bin kişi azalarak, 20 milyon 698 bin kişiye düşmüştür. Aynı dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 94 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 436 bin kişi azalmıştır yılı Nisan ayında, işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 puan artarak %14,9 a yükselmiş, oran mart ayına göre ise 0,9 puan gerilemiştir. Tablo 7. İşgücü Verileri (Nisan ) İŞGÜCÜ DURUMU TÜRKİYE KENT KIR İşgücü (bin kişi) İstihdam (bin kişi) İşsiz (bin kişi) İşgücüne katılma oranı (%) 46,5 47,2 44,3 45,4 52,0 51,4 İstihdam oranı (%) 41,9 40,2 39,0 37,5 48,8 46,6 İşsizlik oranı (%) 9,9 14,9 11,8 17,5 6,1 9,5 Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,3 18,2 12,1 17,8 13,5 19,7 Genç nüfusta işsizlik oranı*(%) 17,6 26,5 20,1 29,4 11,7 19,8 / * yaş grubundaki nüfus Nisan 2009 döneminde istihdam edilenlerin %24'ü tarım, %19,2 si sanayi, %5,6 sı inşaat, %51,2'si ise hizmetler sektöründedir. İNŞAAT a. İnşaat Sektörünün GSYH İçindeki Payı 2006 yılında %18,5 gibi yüksek bir büyüme oranı yakalayan sektörün 2007 yılında büyüme hızında görülen daralma, 2008 yılında küçülmeye dönüşmüştür yılında %7,6 küçülen sektörün aynı yıl GSYH dan aldığı pay %5,9 olmuştur yılının ilk çeyreğinde de GSYH ve inşaat sektöründe küçülme eğilimi devam etmiş, bu dönemde GSYH daki küçülme %13,8 i, sektördeki küçülme ise %18,9 u bulmuştur. Tablo 8. İnşaat Sektörü İle GSYH nın Karşılaştırmalı Değişim Oranları ve GSYH İçinde İnşaat Sektörünün Payı (%) (1998 Sabit Fiyatları ile) Yıl İnşaat Sektörü GSYH GSYH içinde Sektörün Payı ,3 8,4 5, ,5 6,9 6, ,7 4,7 6, ,6 1,1 5,9 2008/I -3,1 7,3 6,1 2009/I -18,9-13,8 5,7 5

6 Grafik 5. İnşaat Sektörü ile GSYH Karşılaştırması ( ) % İNŞAAT SEKTÖRÜ-GSYH KARŞILAŞTIRMASI 9,3 18,5 6,9 5,7 7,3 8,4 4,7 1,1-7,6-3, /I 2009/I -13,8-18,9 İnşaat Sektörü GSYH b. İnşaat Sektörünün Diğer Sektörlerle Karşılaştırmalı Gelişimi 2006 yılında yakalanan %20 ler düzeyindeki büyüme, 2008 den itibaren yerini küçülmeye bırakmıştır yılında %7,6 daralan sektör, 2009 yılının ilk çeyreğinde de %18,9 gibi yüksek bir oranda daralarak, ticaretten sonra en fazla küçülen sektör olmuştur ve 2006 yıllarındaki büyümenin temelinde konut sektöründeki canlanmanın, 2008 ve sonrasındaki küçülmede ise küresel ekonomik krizin etkileri hissedilmektedir. Tablo 9. Sektörlere Göre Son 5 Yıllık Değişimler (%) Yıllar Tarım Sanayi İnşaat Ticaret Ulaştırma ve Haberleşme ,6 8,2 9,3 9,5 11, ,3 8,4 18,5 6,3 6, ,0 5,6 5,7 5,7 7, ,1 0,8-7,6-0,9 1,6 2008/I 8,1 8,8-3,1 10,2 8,4 2009/I -3,0-18,5-18,9-25,4-17, yılı Ocak-Haziran döneminde toplam adet şirket ve kooperatif açılmış, adet de kapanmıştır. Ticaret sektörü en fazla anonim ve limited şirketin kurulduğu sektör olmuştur. Kurulan şirket ve kooperatiflerin %31 i ticaret, %18 i imalat, %13 ü inşaat, yine %13 ü gayrimenkul alanlarında, kapanan şirket ve kooperatiflerin ise %36 sı ticaret, %24 ü imalat, %13 ü inşaat, %9 u ise gayrimenkul alanında hizmet vermektedir. c. İnşaat Sektörünün Sabit Sermaye Yatırımları İçindeki Payı 2009 yılı ilk çeyrek yatırımları, harcamalar yöntemiyle cari fiyatlarla 40 milyar 122 milyon TL dir. Bu miktar içerisinde 19 milyar 230 milyon TL lik kısım inşaat yatırımlarına ayrılmıştır. Böylece Türkiye de gerçekleştirilen toplam yatırım tutarının %48 ini inşaat yatırımları oluşturmuştur. Tablo 10. Sabit Sermaye Yatırımları (SSY) ve İnşaat Harcamaları Yatırımlar /I 2009/I SSY Toplamı (cari bin TL) İnşaat Harcamaları Toplamı (cari bin TL) İnşaat Harcamaları İçinde Kamu Yatırımı Payı (%) İnşaat Harcamaları İçinde Özel Yatırım Payı (%) Ocak-Mart döneminde yapılan 19,2 milyar TL lik inşaat yatırımlarında kamu yatırımlarının payı 7 milyar TL lik cari fiyatlarla %36, özel sektör yatırımlarının payı ise 12,2 milyar TL lik cari fiyatlarla %64 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde inşaat harcamaları içinde kamu yatırımı payı bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 puanlık artış göstermiştir. d. Bina İnşaat Maliyeti 2009 yılı ikinci döneminde bina inşaat maliyet endeksi toplamda bir önceki döneme göre %0,88, dört dönem ortalamalara göre ise %1,07 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,16 azalmıştır yılının Haziran ayında ÜFE artış oranları ise bir önceki aya göre %0,94, on iki aylık ortalamalara göre de %7,34 olmuştur. Tablo 11. Bina İnşaat Maliyet Endeksi Değişim Oranları Bir önceki döneme göre değişim (%) Bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim (%) Dört dönem ortalamalara göre değişim (%) 2009 Yılı II. Dönem 2008 Yılı II. Dönem Toplam İşçilik Malzeme Toplam İşçilik Malzeme 0,88 1,22 0,77 10,80 2,71 13,09-11,16 3,69-14,97 22,29 10,77 25,65 1,07 7,93-0,87 11,29 11,16 11,32 Bina inşaat maliyetlerinde genel inşaat malzemelerinin girdi payı %64,5, tesisat malzemelerinin payı %14,2, işçiliklerin payı ise %21,3 tür. Kullanım amaçlarına göre ise maliyetlerin %8 i bir daireli ikamet amaçlı binalar, %65,5 i iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar için harcanmaktadır. e. İnşaat Sektörü ve Yatırımlar Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 18 Temmuz tarihli Resmi Gazete de yayınlanmak üzere çalışmalarının sürdürüldüğü Orta Vadeli Program, IMF ile ilişkilerin yarattığı belirsizlik nedeniyle henüz tamamlanamamıştır. 6

7 Şu anda DPT tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program ın rolü, Orta Vadeli Mali Plan ın hazırlanmasına imkan sağlamak ve 2010 yılı bütçe hazırlıklarını başlatmaktır yılı büyüme öngörüsüne yönelik olarak birçok senaryo üzerinde durulan Orta Vadeli Program da, 2010 yılı için %2,4 ile 3,1 büyümenin baz alındığı iki senaryo ağırlık kazanmaktadır. İki baz senaryoda da Türkiye'nin yılı büyüme ortalaması olan %7,2 nin çok üzerinde bir büyüme öngörmemeye dikkat eden DPT, 2009 yılı küçülme hedefi olarak da %5 ve %4,4 üzerinde durmaktadır Orta Vadeli Program da ise 2009 yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının reel olarak %1,6 artması öngörülmektedir. Kamu sabit sermaye yatırımları içinde, 2008 yılına göre tarım, madencilik, imalat ve ulaştırma sektörlerinin paylarının azalması, sağlık, konut ve turizm sektörlerinin paylarında ise bir değişiklik olmaması beklenmektedir. Aynı dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak %5,6 artması beklenmektedir. Özel sabit sermaye yatırımları içinde enerji, ulaştırma ve sağlık sektörlerinin paylarının artacağı, imalat, turizm ve konut sektörlerinin paylarının azalacağı, diğer sektörlerin paylarının ise aynı seviyede kalacağı tahmin edilmektedir. Tablo Yılı Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı* (cari fiyatlarla, milyon TL, yüzde dağılım) Sektörler Kamu Özel Toplam (milyon TL) (milyon TL) milyon TL % Tarım ,4 Madencilik ,8 İmalat ,4 Enerji ,4 Ulaştırma ,2 Turizm ,6 Konut ,4 Eğitim ,8 Sağlık ,1 Diğer Hizmetler ,9 TOPLAM ,0 Kaynak: DPT / *program f. İnşaat Sektöründe İstihdam 2009 yılı Nisan ayı sonu TÜİK verilerine göre inşaat sektöründeki istihdam 1 milyon 157 bin kişidir. İnşaat sektörünün toplam istihdamdaki payı 2009 yılı Nisan ayı itibariyle %5,6 olmuştur. Bu sayının 45 bini kadındır. Kadınların toplam inşaat istihdamındaki payı yalnızca %3,9 dur. Tablo 13. Sektörlere Göre İstihdam Rakamları 2008 Nisan 2009 Nisan Sektörler Sayı (binkişi) Pay (%) Sayı (binkişi) Pay (%) Tarım , ,0 Sanayi , ,2 İnşaat , ,6 Hizmetler , ,2 Kısa Dönemli İnşaat Sektörü İş İstatistikleri göstergelerine göre, NACE Rev.1.1 e göre hesaplanan 2005=100 temel yıllı, üç aylık inşaat sektörü istihdam endeksi 2009 yılı I. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 azalmıştır. Bina inşaatı sektörü istihdam endeksi %29 azalarak 103,9 dan 73,8 e, bina dışı inşaat sektörü istihdam endeksi %1,2 azalarak 102,7 den 101,5 e düşmüştür. Üç aylık inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi 2009 yılı I. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 azalmıştır. Bina inşaatı sektörü çalışılan saat endeksi %29,3 azalarak 102,9 dan 72,8 e, bina dışı inşaat sektörü çalışılan saat endeksi %2,9 azalarak 105,2 den 102,1 e düşmüştür. Brüt ücret-maaş endeksi 2009 yılı I. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 azalmıştır. Bina inşaatı sektöründe bu endeks %16,9 azalarak 145,6 dan 120,9 a düşerken; bina dışı inşaat sektöründe %13,2 artarak 136,6 dan 154,7 ye yükselmiştir. Ciro endeksi de aynı dönemde %5,9 azalmıştır. Bina inşaatı sektörü ciro endeksi %12,9 azalarak 102 den 88,9 a düşerken; bina dışı inşaat sektörü ciro endeksi %8,9 artarak 78 den 84,9 a yükselmiştir. İnşaat sektörü üretim endeksi 2009 yılı I. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 azalmıştır. Bina inşaatı sektörü üretim endeksi %30,2 azalarak 98 den 68,4 e düşerken; bina dışı inşaat sektörü üretim endeksi %26,3 artarak 110,6 dan 139,7 ye yükselmiştir. g. Yürürlüğe Giren Yasal Düzenlemeler İnşaat sektörü ile ilgili yapılan ve Nisan 2009-Temmuz 2009 tarihleri arasındaki Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 24 Nisan 2009 tarih, sayılı Resmi Gazete de Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkça teşvik edilecek kültür yatırım ve girişimlerinin belgelendirilmesine ilişkin ilke ve esasları belirlemek, asgari nitelikleri tespit etmek, kültür yatırım ve girişimlerini geliştirmek ve kalitesini yükseltmektir. 30 Mayıs 2009 tarih, sayılı Resmi Gazete de Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliğin 7

8 amacı, faaliyet ve tesisler tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin ve işletmecilerin yükümlülüklerini belirlemektir. 11 Haziran 2009 tarih, sayılı Resmi Gazete de Karayolu Taşıma Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemektir. 26 Haziran 2009 tarih, sayılı Resmi Gazete de Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, G işareti iliştirilerek piyasaya arzına izin verilen yapı malzemelerinin sağlaması gereken özellikler ile ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatına göre piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin yapılarda kullanım amacına uygunluğuna karar verilebilmesi için sağlaması gereken kriterleri belirlemektir. 19 Haziran 2009 tarihinde 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yayınlanmıştır. Kanunun amacı, ihracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere ihracatçı birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin kuruluşu, işleyişi, görevleri, organları, gelirleri, harcamaları ve denetimleri ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 7 Temmuz 2009 tarihinde 5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayınlanmıştır. KONUT YATIRIMLARI Yapı ruhsatına göre ikamet amaçlı bina (konut) sayılarının günümüze dek gelişimi incelendiğinde, konut ruhsatları sayısının gün geçtikçe artış göstermesi beklenirken, 1998 yılından bu yana dalgalı bir seyir izlediği, 2006 yılında, konut ruhsatlarında önceki iki yılda %60 lar seviyesinde görülen artışın %9,6 ya düştüğü görülmektedir de ise verilen konut ruhsatı sayısı bir önceki yıla göre düşmeye başlamış, 2008 yılında bu düşüş %13,8 i bulmuştur yılının ilk çeyreğinde düşüş eğilimi yine devam etmiş, bu dönem verilen konut ruhsatlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 lik azalma saptanmıştır. Tablo 14. Konut Ruhsatları ( ) Konut Birim Önceki Yıla Göre Toplam Ortalama Sayısı Konut Birim Artış Yüzölçümü Konut Birim Yıl (Daire) Oranı (%) (bin m²) Alanı (m²) , , , , , , , ,3 2008/I ,9 2009/I ,7* ,4 / *bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye de en çok betonarme yapı sistemi tercih edilmektedir un ilk üç ayında ruhsat verilen ikamet amaçlı binaların %91 i betonarmedir. Aynı yıl bina taşıyıcı sistemi betonarme olan adet daireye ruhsat verilmiş, yığma-tuğla binalardaki ruhsat verilen daire sayısı ise olmuştur. Bu rakamlarla 2009 yılının ilk çeyreğinde ruhsat verilen bir betonarme dairenin ortalama birim değeri milyon TL olurken, yığma-tuğla dairenin değeri milyon TL olarak gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre 2009 yılının ilk çeyreğinde ruhsat almış olan adet konut amaçlı binanın 674 adedi kamu sektörü, adedi özel sektör, 987 adedi ise yapı kooperatifleri tarafından inşa edilmiştir. TÜİK verilerine dayanılarak yapı ruhsatlarına göre düzenlenen (arazi hariç) metrekare konut inşaat maliyetlerinin arası gelişimi aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Tablo 15. Konut İnşaat Maliyetleri ( ) Yıl Cari (TL) Değişim (%) (TL) USD Değişim (%) (USD) /I /I 539-3, ,1 verileri kullanılarak hesaplanmıştır yılı birinci çeyreğinde, konut satış sonucu el değiştirmiş ve Türkiye genelinde bir önceki döneme göre %17,67 oranında artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %2,95 lik düşüş gerçekleşmiştir. Bu dönemde en fazla konut satışı İstanbul u kapsayan TR1 ile Ankara, Konya ve Karaman ı içine alan TR5 bölgelerinde olmuştur. 8

9 Tablo 16. Konut Satışları (adet) Bölgeler 2008/I 2008/II 2008/III 2008/IV 2009/I TR TR TR TR TR TR TR TR TR TRA TRB TRC Toplam Grafik 6. Konut Satışlarının İstatistiki Bölgelere Göre Dağılımı (2009 Ocak-Mart) TR8 4% TR7 5% TR6 13% KONUT SATIŞLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI TR9 2% TRA 1% TRB 3% TR5 23% TRC 6% KONUT DIŞI BİNA YATIRIMLARI TR1 23% TR4 7% TR2 2% TR3 11% TÜİK tarafından yayınlanan Satınalma Gücü Paritesi-İnşaat 2007 bülteninde, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları çerçevesinde, Avrupa Karşılaştırma Programı na katılan 37 ülke içinde, Konut Dışı Binalar grubunda, İngiltere nin 151 ile en yüksek fiyat düzeyine sahip ülke olduğu, İngiltere den sonra bu gruptaki en pahalı ülkelerin sırasıyla 145 er ile Danimarka ile Norveç ve 133 ile İzlanda olarak gerçekleştiği belirlenmiştir. Diğer taraftan, fiyat düzeyi en düşük ülke 35 ile Makedonya olurken 37 ile Sırbistan ile Karadağ ın en düşük fiyat düzeyindeki ülkeler olduğu, Türkiye nin de 41 ile fiyat düzeyi düşük olan diğer ülkeler arasında yeraldığı ortaya çıkmıştır yılı ilk çeyreğinde değer bakımından toplam inşaat yatırımları içindeki payı %29 dolayında olan konut dışı bina üretiminin yüzölçümü bakımından toplam bina yatırımları içindeki payı genellikle %20 ile %30 arasında değişmektedir. Ocak-Mart döneminde konut yatırımları 17 milyon 697 bin m 2, konut dışı bina yatırımları ise 7 milyon 255 bin m 2 olarak gerçekleşmiştir. Cari fiyatlarla değerler ise sırasıyla 9 milyar 534 milyon YTL ve 3 milyar 842 milyon YTL olmuştur. Grafik 7. Yapı Ruhsatına Göre Konut ve Konut Dışı Bina Karşılaştırması bin m KONUT ve KONUT DIŞI BİNA KARŞILAŞTIRMASI (ruhsata göre) /I 2009/I konut konut dışı 2009 yılı Ocak-Mart ayları toplamında yapı ruhsatı verilen binaların toplam kullanım alanının %56,3'ü konut kullanım alanı, %14,4 ü ortak kullanım alanı, %29,3 ü ise konut dışı kullanım alanı olarak hesaplanmıştır. GAYRİMENKUL Colliers International Turkey tarafından yapılan Gayrimenkul Piyasası-2009 İlk Yarı araştırması sonuçlarına göre, ticari gayrimenkul alanının tüm sektörlerinde, getiri oranının yükselmesi satış fiyatlarının düşmesine sebep olmuştur. Birçok yatırımcı orta vadede kiralar ya da getirilerin hangi yöne seyredeceğinden hala emin olmadığından yatırım kararlarını ertelemeyi sürdürmektedir yılının son çeyreğinde de piyasayı etkileyen temel etmen fiyatların tahmin edilebilirlikten uzak seyretmesi olmuştur. Piyasadaki bu özellik sadece işlem hacmini etkilemekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye deki yatırımcı profilini de değiştirmiştir yılının ikinci yarısı ve 2009 un başlangıcında piyasa, yabancı kurumsal yatırımcıdan yerel yatırımcılara doğru hafif bir yönelmeye tanık olmuştur. Türkiye deki çalkantılı finans piyasalarıyla ilgili geçmiş deneyimlere dayanarak ve 2009 yılı içerisinde kredi hacizlerine yol açacak derecede ödenmeyen krediler hacminde ciddi bir artış yaşanmayacağını düşünülerek önümüzdeki dönemde ticari gayrimenkul fiyatlarında %10-15 i aşmayacak bir düşüş beklenmektedir. Konut piyasası değerlendirildiğinde, 2008 yılının ikinci çeyreği ile günümüz arasındaki dönemde genel kira fiyatlarında %25 lik bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Ticari gayrimenkul piyasalarında perakende sektörü en kayda değer kira düşüşlerine tanık olmuştur. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük piyasalarda alışveriş merkezlerinin arz fazlalığından ve tüketici harcamalarındaki önemli 9

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2007/ I HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Mustafa TOSUN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ

R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ Ö Ü 20088 OCAK - HAZİİ RAN A İ HRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ Temmuz 2008 İÇİNDEKİLERİ İ YÖNETİCİ ÖZETİ...4 Dünya

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak!

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I ÜÇ AYLIK BÜLTEN Sayı: 2015-I I: ÖNSÖZ 2015 yılı birinci çeyrek döneminde de küresel para politikalarındaki farklılaşmanın devam ettiği, finans piyasalarındaki belirsizlik ve oynaklığın gelişmekte olan

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

Küresel güvenlik tehditleri Ekonomilerde yavaşlama Piyasalarda tedirginlik. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü

Küresel güvenlik tehditleri Ekonomilerde yavaşlama Piyasalarda tedirginlik. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Küresel güvenlik tehditleri Ekonomilerde yavaşlama Piyasalarda tedirginlik Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Ekim 2014 Ekim 2014 ÖZETİN ÖZETİ Ortadoğu, Avrupa'da 17. yüzyılda yaşanan din savaşlarını andıran,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. genel kurul

EKONOMİK RAPOR. genel kurul genel kurul EKONOMİK RAPOR 2010 EKONOMİK RAPOR 2010 ISBN: 978-9944-60-897-8 TOBB Yayın No: 2011/135 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

EKONOMİ ALMANAĞI 2013

EKONOMİ ALMANAĞI 2013 EKONOMİ ALMANAĞI 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr I ISBN: 978-605-137-463-5 TOBB Yayın No: 2015/253 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI - 1-2011 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 29 SAYI 14 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı