Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Amaç Romatoid artrit izleminde görüntülemenin nasıl kullanılması gerektiğine dair kanıta dayalı tıp çerçevesinde öneriler sunmak

3 Metot 13 ülke, 19 uzman 13 soru RA tanısı İnflamasyon ve hasarın saptanması Sonlanım noktalarını predikte etme Tedavi yanıtını predikte etme Progresyonun moniterize edilmesi Remisyon Bu sorulara cevap aramak üzere literatür taraması

4 Metot / dahil edilme kriterleri İngilizce 18 yaş, RA tanılı hastalar Görüntüleme: Konvansiyonel grafi US MRI BT DXA Dijital X-Ray radiometri Sintigrafi PET Araştırma Tipleri RKÇ Sistematik review Kontrollü klinik araştırma Vaka-kontrol Diagnostik

5 Metot 10 öneri perceived strength of recommendation 0-10 Kanıt Uzman görüşü

6

7 Öneriler

8 En az 1 eklemde klinik sinovit olduğunda RA tanısı için görüntüleme

9 1. öneri Tanısal şüphe olduğunda konvansiyonel grafi, US ve MRI tanıyı doğrulamak için klinik kriterlere ilave olarak kullanılabilir. SOR: 9.1 ( ) Kanıt düzeyi: III

10 5 gözlemsel çalışma (2 US, 3 MRI) US ile RA tanısının kesinleşmesi %42----%53 (p=0.17) US nun RA tanısının doğrulanmasına yardım etmesi % 62.5, tanının değişmesi %11.1 MRI ile RA tanısı konulan hasta sayısı artıyor. MRI, RF negatif grupta RA tanısında ACPA dan daha anlamlı Matsos, 2009; Agrawal, 2009, Sugimoto, 1996; Sugimoto, 2000; Narvaez, 2008

11 2. öneri US veya MRI ile saptanan inflamasyon undifferansiye artritte RA ya progresyonu tahmin etmede kullanılabilir. SOR: 7.9 (6.7-9) Kanıt düzeyi: III

12 Undifferansiye artritte prognoz MRI Undifferansiye artrit RA gelişimi için risk KİÖ PLR: 4.5 Sinovit+erozyon PLR: 4.8 Sinovit (-) NLR: 0.2 El tutulumu, SS, RF(+), MRI ile KİÖ: RA gelişimi % 82 doğru tahmin edilebilir. MRI ile fleksor tenosinovit erken RA prediktörü (sens 0.6, spes 0.73) Machado, 2011; Duer-Jensen, 2011; Eshed, 2009

13 Undifferansiye artritte prognoz US US ile power Doppler varlığı riski arttırıyor Undifferansiye artrit Eklem sayısı RA gelişimi için OR PD> > ACPA ve/veya RF (+) 10.9 Van der Helm-van Mil, 2007; Filer, 2011; Salaffi, 2010

14 İnflamasyon ve hasar için görüntüleme:

15 3. öneri: US ve MRI, eklem inflamasyonunu saptanmasında fizik muayeneden üstündür. İnflamasyonun doğru değerlendirilmesinde bu tekniklerin kullanılması düşünülmelidir. SOR: 8.7 ( ) Kanıt düzeyi: III

16 İnflamasyonu saptamada görüntüleme vs klinik değerlendirme: 51 araştırma 29 US, 16 MRI, 14 sintigrafi, 2 PET US ile 2.18 kat MRI ile 2.2 kat daha fazla sinovit Sintigrafi ve PET in ~ fizik muayene

17 4. öneri: Hasarı saptamada direk grafi ile el ve ayak görüntülenmesi ilk tercih edilen yöntem olmalı. Direk grafi normalse veya erken hastalıkta hasar saptanmak isteniyorsa US ve MRI kullanılabilir. SOR: 9 ( ) Kanıt düzeyi: IV

18 RA da prognoz tayini için görüntüleme:

19 5. öneri: MRI-KİÖ erken RA da radyografik progresyonun bağımsız ve kuvvetli bir göstergesidir ve bu nedenle prognostik bir belirteç olarak kullanılabilir. MRI ve US ile saptanan inflamasyon (sinovit) ve direk grafi, MRI veya US ile saptanan erozyon da ileri hasarın öngörülmesinde düşünülebilir. SOR: 8.4 ( ) Kanıt düzeyi: III

20 Bazal MRI da KİÖ (+) erozif progresyon: Radyografik değişikliği bağımsız olarak predikte ettiren tek faktör MRI KİÖ (+)----- erozif progresyon için OR:6.47 MRI KİÖ (-)----- erozif progresyon için NPV: 0.92 Haavardsholm, 2008; McQueen, 1999; Dohn, 2011

21 Bazalde sinovit (+) erozif progresyon: US MR gri-skala RR: 11.2 ( ) PD: 7.6 ( ) RR: 0.68 ( ) korelasyon var (MRI sinovit erozif progresyonun tek anlamlı prediktörü) (AUC- MRI sinovit: r=0.42, p<0.007) Dohn 2011; Boyesen, 2011; McQueen, 1999; Conaghan 2003

22 Dohn 2011

23 Dohn 2011

24 Bazalde tenosinovit (+) erozif progresyon: US: OR 1 yılda 7.18, 3 yılda 3.14 MRI: predikte ettirmiyor. MRI tendinopati ile izlemde rüptür riskinde artış 1 yılda OR 1.57, 6 yılda 1.52 Boyesen, 2011; McQueen, 2005; Lillegraven, 2011

25 Bazalde erozyon (+) erozif progresyon: Bazal direk grafi ve MRI da erozyon risk faktörü Kamishima T, Skeletal Radiol 2011; Lindegaard HM, ARD 2006; Mundwiler ML, Arthritis Res Ther 2009; McQueen FM, ARD, 2001; Courvoisier N, Arthritis Res Ther 2008; Dixey J, J Rheumatol 2004; Markatseli TE, J Rheumatol 2011.

26 Osteoporoz (+) erozif progresyon: DEXAda elde ve femur boynunda erken dönem dansitometride düşüklük erozyon prediktörü Bøyesen P, ARD, 2011; Hoff M, ARD 2009; Kapetanovic MC, Arthritis Res Ther 2011;Zhang J, Arthritis Rheum 2010

27 6. öneri: Görüntüleme ile saptanan inflamasyon, tedavi yanıtını klinik değerlendirmelerden daha iyi tahmin ettirebilir. Görüntüleme tedaviye yanıtını predikte etmek için kullanılabilir. SOR: 7.8 ( ) Kanıt düzeyi: III-IV

28 Tedavi yanıtını tahmin etme: 2 prospektif kohort, anti-tnf yanıtı US: bazal PD aktivitesi tedaviye devam etmeyi gösteren tek faktör (klinik belirteçler değil) PET: 2. haftadaki PET değişiklikleri ile haftadaki DAS28 yanıtı arasında korelasyon (r= ) Ellegaard, 2011;Elzinga, 2011

29 Progresyonun izlenmesinde görüntüleme inflamasyon - hasar

30 7. öneri: US ve MRI ile inflamasyonun fizik muayeneye göre daha üstün saptanabilmesi gözönünde bulundurularak hastalık aktivitesinin takibinde faydalı olabilirler. SOR: 8.3 ( ) Kanıt düzeyi: III

31 İnflamasyon: Görüntüleme yöntemlerinin karşılaştırılması US ile daha fazla eklem ve tendon kılıfında efüzyon Hoving JL, J Rheum, 2004 MRI tenosinoviti saptamada daha duyarlı Wakefield RJ, Art Care Res, 2007 High vs low field MRI Sinovit için benzer KİÖ ve tenosinovit için high>low field Low field MRIda konstrast sinovit için gerekli Ejbjerg BJ, ARD 2005; Schirmer C, ARD Freeston J, ARD, 2008

32 İnflamasyon: değişimi saptama yetisi US ve MRI değişimi saptamaya hassas MRI (sinovit/tenosinovit/kiö) > US Haavardsholm EA, ARD 2009 MRI: KİÖ > sinovit Haavardsholm EA, ARD 2005 USG: Griskala > Power Doppler Ziswiller HR, Rheumatology 2009

33 İnflamasyon - progresyon takibi Hangi eklemler değerlendirilmeli: Erken RA da MR ile sinovit ve KİÖ El-ayak bölgelerinin karşılaştırılması Fark yok Calışır, 2007

34 8. öneri: Hasarın periyodik olarak, genellikle el e ayakların direk grafisi ile değerlendirilmesi düşünülmelidir. MRI (ve muhtemelen US) hasarın değişimini saptamada daha hassastır ve bu nedenle progresyonun takibini göstermek için kullanılabilir. SOR: 7.8 ( ) Kanıt düzeyi: III

35 Hasar: Görüntüleme yöntemlerinin karşılaştırılması BT referans Accuracy : direk grafi % 81; MRI % 89; US: % 80 Direk grafi en yüksek özgüllük, en düşük duyarlılık Sistematik derleme: erozyon saptanmasında US ~ MR> X-Ray Tendon rüptürü, referans cerrahi US > MRI Dohn UM, ARD 2011; Arth ResTher 2006 Bøyesen P, ARD, 2011 Bailet A, Rheum Swan WAA, Rheum 2000

36 Hasar: değişimi saptama yetisi Direk grafi hasarın saptanmasında standard yöntem 10 yıllık takipte hasarın çoğu ilk 2 yılda Lindqvist E, ARD, 2003 Erken dönemde MR hasardaki değişimi saptamada daha hassas Ancak yıllık progresyon oranları için MRI ~ direk grafi Haavardsholm EA, ARD 2009 Direk grafi MRI ı ortanca 2 yıl gecikme ile takip ediyor. Østergaard M Arthritis Rheum 2003

37 Hasar: progresyonun takibi Hangi eklemler? Direk grafide erken erozif değişiklikler ayaklarda ellere göre daha sık 3 yıldan sonra fark yok Lindqvist 2003; Østergaard, 2003; Paimela, 1998.

38 9. öneri: Servikal tutulum şüphesi olan hastalarda servikal omurganın lateral radyografi ile fleksiyon ve nötral pozisyonda görüntüleme kullanılarak fonksiyonel instabilitenin değerlendirilmesi önemlidir. Grafi pozitif ise veya nörolojik bulgu varlığında MRI istenmelidir. SOR: 9.4 ( ) Kanıt düzeyi: III

39 Remisyonda görüntüleme

40 10. öneri: US ve MRI klinik remisyon olması halinde bile ileride oluşacak eklem hasarına yol açacak inflamasyonu saptayabilir, bu nedenle persistan inflamasyonun değerlendirilmesinde kullanılabilir. SOR: 8.8 (8-9.6) Kanıt düzeyi: III

41 Remisyonda görüntüleme Klinik remisyondaki hastalarda görüntüleme yöntemleri ile inflamasyonun devam ettiği gösterilebilir: US: % MRI sinovit: %96, KİÖ: % 52 Sintigrafi % 60 Saleem 2011; Ozgocmen, 2008; Wakefield 2007; Brown, 2006; Gandjbakhch 2011; Tishler 2010

42 Remisyonda görüntüleme

43 Araştırma Spesifik eklemlere yönelik araştırma Görüntülemelerin zamanlaması Maliyet analizini gözönünde bulundurularak algoritmalar geliştirmek Özellikle düşük hastalık ativitesine sahip kişilerde görüntüleme ile saptanan inflamasyonun önemini araştırmak Hasarın diğer komponentlerinde -eklem aralığında daralma- kartilaj hasarıgörüntülemenin rolü

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN Epidemiyolojide Nedensellik Doç Dr. Ali CEYLAN Amaç Bu dersin sonunda Dönem III öğrencileri epidemiyolojik araştırmalarda etken ile sonuç arasında bir ilişkinin varlığının nasıl araştırılabileceği ve değerlendirebileceği

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu e-posta: beghi@marionegri.it - web: www.lice.it İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu Diagnosis and Treatment of the First Epileptic Seizure: Guidelines of the Italian

Detaylı

Vertebral Kemik İliği T2 Relaksasyon Zamanının Osteoporozda Tanı Değeri

Vertebral Kemik İliği T2 Relaksasyon Zamanının Osteoporozda Tanı Değeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2) 49-53, 2010 ORİJİNAL YAZI Vertebral Kemik İliği T2 Relaksasyon Zamanının Osteoporozda Tanı Değeri Gökhan GÖKALP *, Fatma ŞENTÜRK MUTLU *, Hakan CEBECİ *,

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi?

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? ARŞİV 2003; 12: 1 Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? Arş.Gör.Dr. Fatih ERBEY* Yrd.DoÇ.Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU** Prof.Dr. Nazan OZBARLAS**

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Levent ÇELİK, Rahmi ÇUBUK Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 1. Giriş Tanısal amaçlı olarak meme lezyonlarında

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu Dr. Gündeniz Altıay Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Edirne İnterstisiyel tutulum, kollajen doku hastalıklarında (KDH)

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır?

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Dr. Nuh Zafer Cantürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Olgu Sunumu Yazmanın Evreleri Olguyu bulmak Olgu ile ilgili bilgiyi toplamak Literatürü

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır? Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article Joint Dis Rel Surg 2009;20(1):47-51 Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Detaylı

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU Bilgisayarlı Tomografi (BT), çocuklar için önemli bir görüntüleme yöntemidir ve son yıllarda BT teknolojisindeki

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon 78 Olgu Sunumu / Case Report Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon Atlantoaxial Subluxation in Three Cases brahim TEKEO LU, S. Sevgi DEM R, Selcen fienol Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel

Detaylı

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? Derleme Fetal Ventrikulomegali Van Tıp Dergisi: 21(1): 54-59, 2014 Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? Banu Bingöl *, Zehra Kurdoğlu **, Faik Abike ***, Aydan Asyalı Biri **** Özet İzole

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR Dr. Selçuk KÖKSAL

KLİNİK ARAŞTIRMALAR Dr. Selçuk KÖKSAL KLİNİK ARAŞTIRMALAR Dr. Selçuk KÖKSAL KLİNİK ARAŞTIRMALAR : Klinik araştırmalar genel olarak klinik bilimlerinde hasta bireyler üzerinde yapılan araştırmalar olup bu tip araştırmalar yeni bir teşhis veya

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı