Modül II Öğretim yardımcıları için Temel Öğretici Öğeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.employdisable.eu Modül II Öğretim yardımcıları için Temel Öğretici Öğeler"

Transkript

1 Modül II Öğretim yardımcıları için Temel Öğretici Öğeler

2 Modül Müfredatı İçerik Özeti Modül Başlığı Amaç Tercih Edilen Giriş Düzeyi Özel Gerekler Genel Amaçlar Üniteler Somut Öğrenme Sonuçları Zaman Modül içeriğini belirtir. Bu başlık öğrenici sertifikasında yer alır. Özet olarak öğrenicinin modülü başarıyla tamamladığında neyi elde edeceğini ve hangi öğrenme ile mesleki bağlamlarda modülün geliştirildiğini tanımlar. Alakalı olduğu yerde, hangi sertifikaların başka sertifikasyon kuruluşlarınca verileceğini listeler. Öğrenicinin önceki başarısı veya deneyimi ile ilgili düzey konusunda tavsiyede bulunur. Genelde yoktur fakat bazı durumlarda belirli öğrenici veya kurs sağlayıcı gerekleri konusunda burada detay verilmiştir. Değerlendirme öncesinde öğrenicilerin gerçekleştirilmesi gereken minimum güvenlik veya beceri gereklerine atıfta bulunulabilir. 3-5 cümleyle modülün başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenicilerin kazanacağı geniş bilgi ve beceri yelpazesinin tanımlanması. Öğrenme sonuçlarını yapılandırır Modülün başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenicilerin edineceği bilgi ve becerileri somut ifadelerle tanımlar. Bir eğitim oturumu için harcanılan zaman. Zaman birimi bir saati temsil eder. Devam Gerektiren İçerik Eğitimin içeriğinin sunulması/sağlanması Yöntem Portföy Değerlendirmesi Yayın Modül uygulamasında doğru ve etkin şekilde başarı sağlanmasının kurallarla belirlenmiş/yerleşmiş süreci. Öğrenme sonuçlarının nasıl değerlendirileceği hakkında detaylar sağlar. Eğitim konuları ve hedefleriyle ilgili basılı kaynak, yazılı veya sözlü materyal

3 Giriş Bir modül, mesleki öğretim eğitiminin uygulamada ulaşması gereken standartların bir beyanıdır. Katılımcılar istenen standarda erişip erişmediklerini saptamak için değerlendirilir. Bir modüldeki standartlar temel olarak belirgin öğrenim çıktıları, yani öğrenicinin modülü başarıyla tamamlamasından sonra ne yapmaya muktedir olacağı açısından ifade edilmiştir. Modülün diğer unsurları - amaç, genel hedefler, değerlendirme detayları ve değerlendirme kriteri öğrenim çıktıları ile birleşip standartları bütüncül bir şekilde belirtir. Öğretim programının tasarımından sorumlu olanlar kursu verenlerdir. Öğretim programlarının süresi, içeriği ve aktarımı öğrenicilerin gereksinimlerine ve çıkarlarına uygun olmalı ve öğrenicilerin, modüllerde tanımlanan standarda erişmelerini mümkün kılmalıdır. Modüller tek veya diğer modüllere entegre olarak verilebilir. Öğrenicilerin çekirdek becerilerinin gelişimi mesleki öğretim ve eğitimin kilit amacıdır. Bu becerileri geliştirme fırsatı tek bir modül veya bir dizi modülden kaynaklanabilir. Çekirdek beceriler aşağıdakileri içerir: İnisiyatif almak Kişinin kendi öğrenme ve ilerlemesi için sorumluluk alması Sorun çözme Teorik bilgiyi pratik bağlamlarda uygulama Rakam ve harf okuryazarı olma Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerine sahip olma Bilgiyi etkin şekilde temin etmek ve kullanmak Etkin dinleme Öğrenme engelli kişilerle iletişim kurma Grup durumlarında etkin çalışma Sağlık ve güvenlik sorunlarını anlama Kendi öğrenim kalitesi ve başarısını yansıtma ve değerlendirme. Kurs eğitmenleri, öğrenicilerin çekirdek beceriler geliştirmelerini mümkün kılacak programları tasarlama konusunda cesaretlendirilmişlerdir.

4 1 Modül Başlığı Temel Öğretici Öğeler - Öğrenim yardımcıları için 2 Amaç Bu modül, bu dokümanda ifade edilen amaçlara dayalı olarak katılımcılara etkin bir temel öğretici öğeleri eğitimini sağlamak için oluşması gereken standartların bir beyanıdır. Modül ilgili ulusal enstitü tarafından verilen Mesleki Sertifikanın temeli olarak düşünülebilir. Modül öğrenme engelli bireyleri desteklemek konusunda öğreniciye bilgi ve beceri sağlamak içindir. Bu modül öğrenme engelli yetişkinler için çalışan ve onları bakan personel için bilhassa uygundur. 3 Tercih Edilen Giriş Düzeyi İlgili yaşam ve çalışma deneyimi. 4 Özel Şartlar Sandalyeleriyle, küçük gruplar halinde rol oynamak için alternatif alanla sınıf. Seçilen öz farkındalık deneyine göre materyaller. Katılımcıların, engelliler arasındaki farklılıkların tam bir tanımı konusunda ve zihinsel gelişim bozukluklarındaki farklı kategoriler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 5 Genel Amaçlar Bu modülü başarıyla bitiren öğreniciler: özel gereksinimleri olan kişilerle çalışmanın prensiplerini, eğitmen olarak yetişkin kuruluşlarını, engellilerle iletişimi öğrenir, eğitim yardımcısı rolünü ve engellilerle etkileşimi ve onların öğrenme yöntemlerini öğrenir. 6 Üniteler Somut öğrenim sonuçları 7 ünitede gruplandırılmıştır. Ünite 1- özel gereksinimleri olan kişilerle çalışmanın prensipleri Ünite 2- Bir eğitim kurumundan bir örnek kullanılarak yetişkin eğitiminin temel prensipleri Ünite 3- özel gereksinimleri olan kişilerin istekleri ve ihtiyaçları Ünite 4- eğitim yardımcısının rolünün incelenmesi Ünite 5- Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri Ünite 6- Sosyal davranış Ünite 7- Öz farkındalık 7 Somut Öğrenme Sonuçları Ünite 1 Özel gereksinimleri olan kişilerle çalışmanın prensipleri Yardımcılar engelli kişilerle çalışmak ve yaşamak konusunda temel prensiplere ve ana fikre aşina olmak. Sayfa 1 / 8

5 Ünite 2 Bir eğitim kurumundan bir örneğin kullanılması suretiyle yetişkin eğitiminin temel prensipleri Yetişkin eğitiminin prensiplerini bilmek Yetişkin eğitimi sektöründeki bir kurumun organizasyon ve yapısına aşina olmak Kendilerinden eğitim kuruluşundan ve kurs eğitmeninden ne beklendiğini bilmek. Ünite 3 Özel gereksinimleri olan kişilerin dilekleri ve ihtiyaçları Kendileri hakkında konuşmak yerine engelli kişilerle iletişim kurmak, Onları dinlemek ve onlardan öğrenmek ve kişisel düşünceleri (önyargıları) gözden geçirmek. Ünite 4 Eğitim yardımcısının rolünün incelenmesi Eğitim yardımcısı rolünün incelenmesi Amaçları ve engelli imajları hakkında daha net hale gelmek. Yardım ın türü sadece bilişsel düzeyde anlaşılmamalı, fakat aynı zamanda bir süreç olarak, farklı düzeyde öğrenme isteği gerektiren bir iç tavır olarak algılanmalıdır (bilişsel ve duygusal ). Ünite 5 Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri Eğitim yardımcıları zihinsel veya öğrenme engelleri olan kişilerle ilgili öğrenme prensipleri ve yöntemleri hakkında bir iç görü kazanır. Ünite 6 Sosyal davranış Problem durumlarında eğitim yardımcılarının kaygısını azaltmak ve yardımcı olarak görevlerinde nasıl destekleyici olacaklarına dair fikirler sunmak. Ünite 7 Öz farkındalık Bir rol değişikliğini deneyimlemek; günlük yaşantıyla yardım olmaksızın baş edebilen birisinden günlük faaliyetleri için yardıma gerek duyan birine. 8 Süre Bu modül toplam 10 saatten oluşur, 8 saatlik devam gerektiren öğrenim ile yaklaşık 2 saat online ve kendi kendine çalışma gerektirir. Sayfa 2 / 8

6 9 Sunum İçeriği Tavsiye edilen Süre (saatler) Ünite 1 Ünite 1; Özel gereksinimleri olan kişilerle çalışma prensipleri Ünite 2; bir eğitim kurumundan bir örnek kullanarak yetişkin eğitiminin temel 1 prensipleri 1 Ünite 3; Özel gereksinimleri olan kişilerin dilekleri ve ihtiyaçları 1 Ünite 4; eğitim yardımcısının rolünün incelenmesi 2 Ünite 5; Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri 1 Ünite 6; Sosyal davranış 1 Ünite 7; Öz farkındalık Toplam 8 saat * Bir ünite, ünite 5 hariç, aktarılan proje Iam2003 e istinaden yaklaşık 50 ila 60 dakikaya eşdeğerdir. İçerik Detayları Ünite 1 Özel gereksinimleri olan insanlarla çalışmak Genel olarak engelli kişilerle çalışmanın ana hatları ile kapsayıcı yetişkin eğitiminin temel fikirleri genel yetişkin eğitiminin temel prensiplerini içerir: - Gönüllülük: Engelli katılımcı kendi başına hangi kursa devam etmek istediğine karar verir. Gönüllü olarak ve kendi menfaatleri için seçilen kursa katılır. Yardımcıdan muhtemel yardım: Katılımcının dileklerini ve bazı kurslara olan ilgisini tespit etmek. - Yönetime katılma: Bütün kurs katılımcıları kurs içeriği, öğrenme hedefleri ve kurs içindeki öğretme yöntemleri ile ilgili olarak kendi dilek ve önerilerini seslendirirler. Yardımcıdan muhtemel yardım: Fikirler vermek, kurs katılımcısına dileklerin ifade edilmesinde yardım sağlamak. - Katılım: Kültürel ve toplumsal yaşama katılım. Yetişkin eğitimi engelli kişilerin sosyal ve kişisel yetkinlik ve beceriler elde etmelerine imkân verir, bu dolayısıyla katılımı kolaylaştırır ve ayrımcılığı önler. - Kendi geleceğini saptama, kendi kendini belirlemiş yaşam ve özgürleşme: Engelli kişi artık iyi niyetli refahın konusu değildir, fakat hayatını nasıl yaşayacağı ile günlük hayatını ilgilendiren şeylerde söz söyleme hakkına açıkça sahiptir. (Örnekler: giysilerin seçimi, yaşam alanı veya işyeri seçimi, kurumlar ve topluma katılım) Bu yardımların tam bağımsızlığı anlamına gelmez, fakat ihtiyaç duyulan yardım türü üzerinde bireysel kararlar anlamına gelir. Seçme imkânı: Katılımcı favori kursunu bir dizi farklı öneri arasından seçebilir. Kurs seçeneklerinin farkında olmalıdır ve sunulanlar geniş bir çeşitlilik göstermelidir. Yardımcıdan alınacak muhtemel yardım: Farklı eğitim kuruluşlarından alınacak programlara erişime imkân vermek için, seçim ve kayıt esnasında destek, kurumsal destek. - Normalleşme prensibi: zihinsel engelli kişilere mümkün olduğu kadar normal bir yaşantı sürmelerine imkân vermek. Engelli kişi değil, ancak yaşam koşulları normalleşmelidir, öyle ki büyük ölçüde normal yaşam mümkün olsun. - Kendi kendine yetmeye yönelik yardım: Kendi kendine karar verme ve bağımsız yaşam sahibi olmakta desteklenecektir. Engelli bir kişinin yapacağı işler onun yerine yapılmaz; yani onun adına, fakat ona bunu kendisinin yapmasına fırsat verilir. Bu şekilde istediği ve ihtiyaç duyduğu yardımı elde eder. - Güçlendirme: Kendi kendini güçlendirme, kabiliyet (Engelleri olan) Kişinin kendi güçlü yönlerini geliştirdiği ve koşullarını iyileştirmek için hem kendi kaynaklarını hem sosyal kaynakları kullanması gerektiği bir süreç. Engelli kişi başlı başına bir uzmandır; etkisizleştiren bakıma ihtiyaç duymaz, profesyonel destek, işbirliği ve kişisel yardıma ihtiyaç duyar. - Ortaklık: birbirleriyle ortak olarak iştigal ederken, katılımcıların eşit hakkı vardır ve eşittirler, engelli kişinin sorumluluğuna ve bireyselliğin kabulüne saygı gösterirler. Müşterek sorumluluğun ve ortak determinasyonun kabulü ve teşvik edilmesi. Bütün kurs katılımcıları ve kurs eğitmeni birlikte ve birbirlerinden öğrenir. - Kendini savunabilme: Kendi meseleleri ve kendisi için teminat verebilmek, haklarını talep etmek ve kendi Sayfa 3 / 8

7 adına konuşmak. Yetişkin eğitimi imkânları öğrenme zorluğu olan kişilere öğrenme ve gelişme imkânı verir; kendini temsil edebilme bir ön gerekliliktir. Kendini savunabilme toplumda öğrenme süreçleri ve herkesten öğrenme istekliliği gerektirir, kapsayıcı yetişkin eğitimi buna bir katkıda bulunabilir. - Kendini organize edebilme kendi hayatını dış yardım olmadan planlayabilme kabiliyetine sahip olmak anlamına gelir, o şekilde ki mevcut fırsatlarla bu mümkün olsun. Eğitimsel çalışmada bu engelli kişinin kendine amaçlar edinmesi ve aktif ve sorumlu biçimde kişisel öğrenme süreçlerinde devrede olması anlamına gelir. - Eşitlik prensibi: Herkes için eşit haklar. Ömür boyu öğrenmeye referans olarak bu, yetişkin eğitiminin imkânlarının zihinsel veya öğrenme bozuklukları olan kişilerden esirgenmemesi anlamına gelir. Ünite 2 Bir eğitim kurumundan bir örneğin kullanılması suretiyle yetişkin eğitiminin temel prensipleri Genel olarak yetişkin eğitiminin temel prensipleri; Eğitim kurumunun amaçları; Eğitim kurumunun organizasyonu; Kursların kapsamı, kurs yelpazesi; Hedef grup, katılımcıların yapısı; Kursların finansmanı, bireysel kursların maliyetleri; Düşük gelirli insanlara mali destek imkânları. Ünite 3 Özel gereksinimleri olan kişilerin dilekleri ve ihtiyaçları Eğitim hizmetlerine ilgi duyan bir veya iki yetişkin bu üniteye davet edilecektir. Seminer katılımcıları (eğitim asistanları) aşağıdakiler hakkında ders öncesinde, küçük gruplar halinde düşüneceklerdir: 1. Engelli kişilerin eğitimi hakkında ne bildikleri, 2. Ziyaretçilere aşağıdakiler hususunda sormak istedikleri sorular: a) Okuldaki öğrenim deneyimleri; b)eğitim hizmetleri/kurslar konusuna ilgileri; c) Yetişkin olarak eğitim kursları konusundaki deneyimleri; d) Yardım ve destek konusunda ihtiyaçları; e) Eğitim yardımcısının görevlerinin ne olması gerektiğini düşündükleri; f) Onlara göre iyi bir eğitim yardımcısı olmak için ne gereklidir; g) Günümüze değin kariyerler/yardımcılar ile deneyimleri; h) Görüşlerine göre eğitim asistanının neyi yapmaması gerektiği. Sorular açık bırakılmalıdır. Evet/hayır cevaplarından kaçınılmalıdır. Bu şekilde ziyaretçilerin konuşma imkânı olur ve canlı bir tartışma ortaya çıkabilir. Sorular bireysel fikirleri ziyaretçilerin fiili dilekler ve gereksinimleriyle karşılaştırarak inceleme imkânı verecektir. Bu tartışmanın moderatörü olumlu, dostane bir atmosfere vurgu yapmalıdır; engellilere dileklerini ifade etmek için yeterli zaman vermek, beyanların yapıcı içeriğini fark etmek ve beyanları yapıcı ve olumlu olarak ifade edebilmek (yeniden çerçeve oluşturma). Ünite 4 Eğitim yardımcısı rolünün incelenmesi a) Kişisel motivasyon Her katılımcı eğitim yardımcısı çalışması için ne gerekçeleri olduğunu düşünür. Sonrasında bu gerekçeler bir araya getirilebilir ve kavramlara gruplandırılabilir (ego engelli kişi toplum). b) zihinsel/öğrenme engelli ifadesinin kişisel izlenimi Katılımcıların zihinsel /öğrenme engelli kişilerle temasları var mıdır? Bu temastan kişisel korku ve güvensizlikleri? Sizin için zihinsel/öğrenme engelli ne demektir? Daha önceden öğrendiğiniz veya duyduğunuzdan dolayı izleniminiz değişti mi? Tartışma için harekete geçirici: Engelli kişi yoktur (Feuser) Diğer kişiler önce sadece neyi yapamadığımızı fark ederler. Onun içindir ki başkaları bizi Sayfa 4 / 8

8 yapamadıklarımızla yargılar. Bizim, tıpkı başkalarında olduğu gibi yapabildiğimiz şeyler ile yapamadığımız şeyler olduğunu vurgulamak isteriz. Ve insan olarak, kişi olarak saygı görmek isteriz (Zihinsel Engelliler Dernekleri Uluslararası Ligi) Engel: bir kişinin özelliği değil, fakat bir hizmet ihtiyacıdır c) Yardım bir içsel davranıştır Yardım ihtiyaçları... RESMİ BİR KONTRAT, zira kişinin yardımdan neyi kastettiğine ve neyin yapılacağına dair kesin bir mutabakatı olmaksızın, netlik yoktur belirsizlik vardır ve bu gerçekten kendi kaderini tayin etmeye sekte vurur. Net bir KUVERTÜR (sigorta ) kurum hiyerarşisi içinde, zira yardım riskleri içerir. GÜVEN, kişilerin kendileri üzerinde ve etrafında, aynı zamanda zihinsel/öğrenme engelli kişilerle geliştirdikleri. SABIR, zira yardım bir süreçtir ve kendi kaderini belirleme ve karar verme pratiği yapılmalıdır. TOLERANS, zira kişinin hayatını yönetip mutlu olacağı birçok yol vardır, sadece benim bildiklerim değil ve yetkinliğim gerekli olmadığında, acilen ihtiyaç duyulacağını bilsem bile GERİ DURABİLME. Gözetim şeklinde DESTEK SUPPORT, Zira rahatlatır ve kalite sağlar, bu türde çalışma için bu çok önemlidir. ( Von der Freizeitpädagogik zum Reisebüro für Menschen mit Behinderung von Helmut Walther,dokümanından alıntılanmıştır [ Engelli kişiler için dinlence pedagojisinden seyahat acentesine ]) d) Değişim ve destek Tartışma - Önceden öğrenmiş olan hakkında görüş değişiminde bulunma ihtimali için ve kişinin beklentileri ve korkuları hakkında; - Gelecekteki destek ve diğer eğitimsel değişimler için dilekler hakkında Ünite 5 Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri Öncelik kapsayıcı yetişkin eğitiminde pratik çalışmaya verilmiştir genel metodoloji ve didaktiğin teorik öğretimine değil. Her iki öğretim ünitesinin içerikleri sadece potansiyel eğitim asistanları için değil fakat aynı zamanda yetişkin eğitiminde kurs eğitmenleri için de önemlidir. Özel gereksinimleri olan kişiler hedef grubunun bireyselliği ve heterojenlinden dolayı en iyi öğrenme sonuçlarını elde etmek için eğitimcinin sürekli yaratıcı ve kişisel adanmışlığı gereklidir. Aşağıda, genel didaktik ve metodolojik prensipler özel eğitimden sağlanan bilgi ile bu gruptaki kişilerle çalışmaktan oluşan pratik deneyimlerle birleştirilmiştir. Teoride seçilmiş öğretim prensipleri Bireyselleştirme /katılımcı oryantasyonu: Bireysel başlama noktası ile bireysel olasılıkları hesaba katarak Bireysel olarak başlama noktasını ve bireysel olasılıkları dikkate alarak, gelişim düzeyini dikkate alarak. Yaparak öğrenme: Bireyler olarak deneme yapma imkânı vermek, nesneleri ellemek, bağımsız faaliyeti cesaretlendirmek. Bütüncül yaklaşım: Bütün duyulara çekici gelmek, çoklu duyulu dersler. Öğrenme amaçlarını yapılandırmak: Öğrenme materyalinin küçük adımlara ayrılması. Tekrarlama/öğrenme döngüleri: Öğrenme sürecinin güçlendirmek ve üzerinden geçerek öğrenme sonuçlarını pekiştirmek. İndirgeme: Öğrenme materyalini katılımcıların amaçlanan öğrenimi için önemli olan içeriğe indirgemek için en önemli öğelere teksif edilmesi. İllüstrasyon: Öğrenme materyalini örneklendirilmiş şekilde sunulması, görselleştirme, otantik ortamlarda öğrenme (bir şeyin hakkında konuşma, oraya git). Pratikte/pratik uygulamada yetişkin eğitimi için önemi Bireysellik ve katılımcı oryantasyonu - Bireyin öğrenme hızını gözlemleyin, herkese özel gereksinimi olan kişilerin daha yavaş öğrendiklerini öğrenmeleri için zaman verin - Öğrenmekte olan engelli kişinin soyut kavramlarla düşünebilme yetisini hesaba katın - Katılımcıların öğrenme hedeflerini öğrenme gereksinimlerine yönlendirin, soyut bir öğrenme hedefi yaratmayın, kurs eğitmeni tarafından hedefleri şart koşulmayacaktır - Bireysel durumları hesaba katın - Katılımcıların eksikliklerine değil kapasitelerine yönelme, Sayfa 5 / 8

9 -Yavaş konuşma, öğretim materyalleri ve konuşmada kolay anlaşılır formülasyonlar Grup boyutu ve oluşumu - Grup boyutu kurusun temasına bağlıdır. Bilgi aktarımı önemli olan kurslarda grupların 8-10 dan fazla katılımcısı olmamalıdır. - Ön aşamada, hatta belki kursun ilanından önce, grubun hitap edeceği hedef grup dikkate alınmalıdır. Uygulama deneyimi: Bilgisayar Kullanımına giriş konulu bir kursun katılımcıları yaşlı vatandaşlar ve zihinsel engeli olan kişilerdi. Grup birbiriyle iyi uyuştu. Bunun sebebi öğrenme hızında mukayese edilebilir olmak, yeni teknolojiye karşı benzer çekingenlik, yabancı dil bilgisi eksikliği idi. Öğretme yöntemleri - Birkaç çeşit ve dönüşümlü yöntemler - Küçük gruplarla ve bireysel çalışmanın kombinasyonu - Öğretme ile deneyim paylaşmanın kombinasyonu - Bilgi aktarımı ile yansıtıcı yöntemler arasında dengeli bir ilişki gözetilmesi - Bilişsel ve yaratıcı yöntemlerin kombinasyonu - Katılımcıların uygun moderasyon yöntemleriyle aktif şekilde katılması -Konunun görselleştirilmesi Pratik ipucu: Tartışılan konuyu yazın ve duvara iliştirin, sembol ve resim kullanımını dâhil edin, dijital kamera kullanın - Çoklu duyulu dersler, bütün duyulara çekici gelmesi, fiili anlamda (örn. malzemeye dokunarak) kavramaya (anlamaya) imkân tanınması - Tekrarlama/öğrenme döngüleri Öğrenilen materyal çalışılır ve tekrarla pekişir. Bu performans transferine imkân verir yani, öğrenilen konunun uygulanması ve farklı günlük durumlarda kullanılması - Farklı çalışma şekillerine, açık bir konsepte izin verin, - ortak çalışması, grup çalışması ve didaktik öğretim arasında değişim - Pratik ve gerçek hayatta olduğu gibi oryantasyon Soyut içerikleri yaşamla doldurun; yani pratikte veya günlük hayatta ne alama geldiğini işaret edin - Katılımcılarla kendi tempolarına doldurulabilecek ve düzeltilebilecek basılı materyaller kullanın. - Sadece bir konuyu ele alan kısa öğretme birimleri ve bol miktarda aralar planlayınız - Gerçek ortamlarda öğrenme, gezintiler düzenleyiniz (hakkında konuşma, oraya git/yap) Medya kullanımı - Çeşitli dönüşümlü medya kullanımı - Katılımcıların heterojen kapasitelerine uyması için görsel işitsel medya kullanımı (film, video, müzik) (resim ve kelime oryantasyonu ) - Öğrenme yardımcısı olarak bilgisayar, eğitim programlarının kullanılması - Mantar panolar, kara tahtalar - Oyunların, muhtemelen eğitimsel oyunların kullanılması - Açıklayıcı materyal kullanılması - Dijital kamera, Polaroid kamera Tavsiyelerin ve yazılı dokümanların geliştirilmesi ve hazırlanması - Basit dil ve net yapıda - Net fontlar ve kelime boyutları > 14 pt - Öğrenilen konuyu daha kolay hatırlamak için resim ve sembollerin illüstrasyon olarak kullanımı Pratik ipucu: kurs esnasında dijital kamerayla fotoğraf çekin tavsiyelere onları yerleştirin (örn. Yemek pişirme kursunda bireysel adımları veya ilk yardım kursunda pratik adımların fotoğrafını çekiniz ) - Şematik sunumlar kullanınız - Tabloların kullanımıyla öğretim - Uygun renk kullanımı, önemli öğrenim içeriklerini renkli olarak vurgulayın -Kendinden açıklayıcı illüstrasyonlar kullanın Kursta öğrenme iklimi - Keyifli, güvenli bir atmosfer ve uygun öğrenme koşulları oluşturun - katılımcıların karşılıklı destek olanaklarını tanıyın ve kullanın, Dayanışmayı teşvik edin - Deneyimlerin değiş tokuşuna izin verin, katılımcıların karşılıklı öğrenmesine izin verin - Deneyimlerin biriktirilmesine imkân tanıyın - Grupta gerilim ve çekişmeleri tanıyın ve ele alın Sayfa 6 / 8

10 Ünite 6 Sosyal davranış Katılımcılar, grup olarak, eğitim yardımcıları olarak çalışmalarında ortaya çıkabilecek problem durumları derlerler, daha sonra durumları rol olarak oynarlar ve bu sorunları çözmek için stratejiler ararlar. Ünite 7 Öz farkındalık Yeti yitimlerinin simülasyonu yapılır. Zihinsel engelden dolayı olan yeti yitimlerinin benzetimi olmaz. Dolayısıyla alternatif fiziksel engellerin benzetimi yapılır. Öğrenme hedefi üzerinde bunun bir etkisi yoktur. Öz farkındalık konusunda eğitim için olasılıklar: 1. Roller kura çekerek dağıtılır; kim yardımcıdır, kimin ne engeli vardır. Bütün grup ortak bir görev alır, mesela bir meyve salatasının hazırlanması. Yeti yitimleri şunlar olabilir: tekerlekli sandalye kullanıcısı, körlük (uygun gözlüklerin kullanımı), küçük kas becerilerinde zorluklar (kalın eldivenler), sağırlık (kulaklıklar), konuşma zorluğu (örn sadece 2 kelimeli cümleler kullanılması), hemipleji kısmi felçte (vücudun sadece bir yarısını kullanılması). 2.Etrafı bir tekerlekli sandalyede veya kör bir şahıs olarak keşfedin veya küçük işler yapın; örneğin postaneye bir mektup götürün, bir gazete satın alın, telefon kulübesinden bir telefon açın, doktora gitmek için toplu taşıma vasıtasını kullanın, bir kafede tuvalete gidin vs. Yardımcı olarak, tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak veya kör bir kişi olarak sırayla yapın. 3. Günlük yaşantınızdaki faaliyetlerde desteği deneyimleyin; yeme, içme, diş fırçalama... yardımcı nın ve yardıma ihtiyacı olan kişinin perspektifinden. Yardım eden in rolü ile ihtiyacı olanın rolü farklı yönlerden aydınlatılmalıdır: Güç - güçsüzlük, iyi kötü duygular, güven-güvensizlik, yardım - eğitim... Sonuç olarak Wilfried Bieneck in metni. 10 Yöntem Kurs modülü, grup tartışmaları, bireysel deneyimlerin paylaşılması, vaka çalışmaları, rol oynama, bireysel çalışma ve yüz yüze dersler dâhil bir dizi öğrenme yöntemi kullanacaktır. Yöntemlerin bir araya getirilmesinden amaçlanan öğrenim yardımcılarının, engellilerin yetileri konusunda yetkin hale gelmeleri ve öğretim kapasitelerini geliştirmektir. Yöntemler aşağıda ünite bazında özetlenmiştir; Ünite 1- Kişisel deneyimleri ve motivasyonu yetişkin eğitimiyle, kendi moral konseptleri ve başkalarıyla ortak yaşamda temel ihtiyaçlarla, temel sosyal haklarla ilgili olarak paylaşmak. Bu yorumlar derlenecek ve yukarıda listelenen prensipler üzerinde çalışılacaktır. Ünite 2- Ders vasıtasıyla didaktik öğretim, katılımcılara soru sorma imkânı, tartışma başlatma imkânı verilmesi. Ünite 3- Küçük gruplar halinde çalışma, herkesin katıldığı tartışma Ünite 4- Bireysel çalışma, grup çalışması, sunum, tartışma Ünite 5- Pedagojik öğretim, soru sorma imkanı ile ders, anlatılanın projektör ve yansı vasıtasıyla görselleştirilmesi Ünite 6- Pratik deneyimlerden vaka çalışmaları kullanılarak rol oynama, küçük gruplar halinde çalışma Ünite 7- Rol oynama 11 Değerlendirme Portföyü Bu modül için değerlendirme bulunmamaktadır. Sayfa 7 / 8

11 12 Yayın Okunması tavsiye edilen dokumanlar Diversabilità, Canevaro A., lanes D., Editori Erickson, Trento, 2003 Disabilità e politiche sociali, Ferrucci Fabio, Editore Franco Angeli, 2005 Lavoro e disabilità, AA. VV., Editore Hpress, Monza, 2003 Quaderno n.4 - La legge Stanca: i riferimenti tecnici (CNIPA ) Ridolfi P., (a cura di), I disabili nella società dell informazione, Franco Angeli, Milano, 2002 AAVV Ausili:dall'identificazione del bisogno alla soluzione. II edizione, a cura della Regione Piemonte, 2002 Sayfa 8 / 8

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

ENGELLİ BİREYLERİN ETKİN İSTİHDAMI İÇİN - İŞVERENLER REHBERİ -

ENGELLİ BİREYLERİN ETKİN İSTİHDAMI İÇİN - İŞVERENLER REHBERİ - Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi LEONARDO DA VINCI İnovasyon Transferi 2011-1-TR1-LEO05-27961 Contents UN and EU Situation in Italy Glossary Literature

Detaylı

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi Bu yayında ifade edilen yazarın görüşleri, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nin görüşlerini yansıtmaz. Bu Kılavuz, Temel Eğitim Programı

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

Bağımsız Yaşam için Yeni Yaklaşımlar 6 Avrupa ülkesinin iyi uygulamalarını kapsayan bir el kitabı. Önsöz

Bağımsız Yaşam için Yeni Yaklaşımlar 6 Avrupa ülkesinin iyi uygulamalarını kapsayan bir el kitabı. Önsöz 1 Bağımsız Yaşam için Yeni Yaklaşımlar 6 Avrupa ülkesinin iyi uygulamalarını kapsayan bir el kitabı Yasal Uyarı Bu proje, Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın [iletişim] yalnızca yazarın

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME Öğreniyorum, öyleyse varım Okulda bir şeyler öğrenip, sonra kalan hayatımızda bilgi ve becerilerimizi kullanmak fikri artık geçerli değildir. Dünya hızlı hareket etmekte

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

RACE Proje Ekibi tarafından uyarlanan modül, 2012 Destekleyici İstihdam. Eğitime Giriş

RACE Proje Ekibi tarafından uyarlanan modül, 2012 Destekleyici İstihdam. Eğitime Giriş Eğitime giriş ve modüle giriş OH 1 Ünite başlangıcında ilk yansıyı ekranda tutunuz. Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Arttırmak Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

Öğrenen toplumda aktif yaşlılar

Öğrenen toplumda aktif yaşlılar Öğrenen toplumda aktif yaşlılar Tavsiyeler Seti İçindekiler ASLECT projesi... 2 Yaşlıların öğreniminde Avrupa Politikaları... 2 Yöntem ve Araçlar... 4 Yaşlıları kendi toplumlarında aktif olmaya ikna etme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

INTERGEN GÖRME ENGELLİLER ARASI BİLGİ PAYLAŞIMI

INTERGEN GÖRME ENGELLİLER ARASI BİLGİ PAYLAŞIMI GRUNDTVIG ÇOK TARAFLI PROGRAMI INTERGEN GÖRME ENGELLİLER ARASI BİLGİ PAYLAŞIMI ATÖLYE ÇALIŞMASI ORGANİZASYONU VE TESİS EDİLMESİ ÖZET 1. INTERGEN PROJESİNİN TANITIMI... 3 2. ATÖLYE ÇALIŞMASI MODERASYONU

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni El Kitabı IAEK ELC Revizyon : a Tarih: 10 Şubat 2014 1 Işıkkent Hakkında VİZYON, MİSYON VE EĞİTİM FELSEFESİ Vizyon Daha iyi

Detaylı

EuropeAid/127427/C/SER/Multi. ULUSAL EĞİTİM RAPORU. STK Liderliği Konusunda Roman Gençlik STK'larına yönelik Eğitim Programı, Antalya

EuropeAid/127427/C/SER/Multi. ULUSAL EĞİTİM RAPORU. STK Liderliği Konusunda Roman Gençlik STK'larına yönelik Eğitim Programı, Antalya 113 TACSO IPA ülkelerinde ve bölgesinde (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti,, UNSCR 1244/99 kapsamında Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) Sivil Toplum için Kapasite

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Eğiticilerin Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Eğiticilerin Eğitimi Eğiticilerin Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Eğitimi Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim

Detaylı

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

Öğretmenler ve Eğitim Programı notları.

Öğretmenler ve Eğitim Programı notları. Öğretmenler ve Eğitim Programı notları. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author,

Detaylı