Modül II Öğretim yardımcıları için Temel Öğretici Öğeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.employdisable.eu Modül II Öğretim yardımcıları için Temel Öğretici Öğeler"

Transkript

1 Modül II Öğretim yardımcıları için Temel Öğretici Öğeler

2 Modül Müfredatı İçerik Özeti Modül Başlığı Amaç Tercih Edilen Giriş Düzeyi Özel Gerekler Genel Amaçlar Üniteler Somut Öğrenme Sonuçları Zaman Modül içeriğini belirtir. Bu başlık öğrenici sertifikasında yer alır. Özet olarak öğrenicinin modülü başarıyla tamamladığında neyi elde edeceğini ve hangi öğrenme ile mesleki bağlamlarda modülün geliştirildiğini tanımlar. Alakalı olduğu yerde, hangi sertifikaların başka sertifikasyon kuruluşlarınca verileceğini listeler. Öğrenicinin önceki başarısı veya deneyimi ile ilgili düzey konusunda tavsiyede bulunur. Genelde yoktur fakat bazı durumlarda belirli öğrenici veya kurs sağlayıcı gerekleri konusunda burada detay verilmiştir. Değerlendirme öncesinde öğrenicilerin gerçekleştirilmesi gereken minimum güvenlik veya beceri gereklerine atıfta bulunulabilir. 3-5 cümleyle modülün başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenicilerin kazanacağı geniş bilgi ve beceri yelpazesinin tanımlanması. Öğrenme sonuçlarını yapılandırır Modülün başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenicilerin edineceği bilgi ve becerileri somut ifadelerle tanımlar. Bir eğitim oturumu için harcanılan zaman. Zaman birimi bir saati temsil eder. Devam Gerektiren İçerik Eğitimin içeriğinin sunulması/sağlanması Yöntem Portföy Değerlendirmesi Yayın Modül uygulamasında doğru ve etkin şekilde başarı sağlanmasının kurallarla belirlenmiş/yerleşmiş süreci. Öğrenme sonuçlarının nasıl değerlendirileceği hakkında detaylar sağlar. Eğitim konuları ve hedefleriyle ilgili basılı kaynak, yazılı veya sözlü materyal

3 Giriş Bir modül, mesleki öğretim eğitiminin uygulamada ulaşması gereken standartların bir beyanıdır. Katılımcılar istenen standarda erişip erişmediklerini saptamak için değerlendirilir. Bir modüldeki standartlar temel olarak belirgin öğrenim çıktıları, yani öğrenicinin modülü başarıyla tamamlamasından sonra ne yapmaya muktedir olacağı açısından ifade edilmiştir. Modülün diğer unsurları - amaç, genel hedefler, değerlendirme detayları ve değerlendirme kriteri öğrenim çıktıları ile birleşip standartları bütüncül bir şekilde belirtir. Öğretim programının tasarımından sorumlu olanlar kursu verenlerdir. Öğretim programlarının süresi, içeriği ve aktarımı öğrenicilerin gereksinimlerine ve çıkarlarına uygun olmalı ve öğrenicilerin, modüllerde tanımlanan standarda erişmelerini mümkün kılmalıdır. Modüller tek veya diğer modüllere entegre olarak verilebilir. Öğrenicilerin çekirdek becerilerinin gelişimi mesleki öğretim ve eğitimin kilit amacıdır. Bu becerileri geliştirme fırsatı tek bir modül veya bir dizi modülden kaynaklanabilir. Çekirdek beceriler aşağıdakileri içerir: İnisiyatif almak Kişinin kendi öğrenme ve ilerlemesi için sorumluluk alması Sorun çözme Teorik bilgiyi pratik bağlamlarda uygulama Rakam ve harf okuryazarı olma Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerine sahip olma Bilgiyi etkin şekilde temin etmek ve kullanmak Etkin dinleme Öğrenme engelli kişilerle iletişim kurma Grup durumlarında etkin çalışma Sağlık ve güvenlik sorunlarını anlama Kendi öğrenim kalitesi ve başarısını yansıtma ve değerlendirme. Kurs eğitmenleri, öğrenicilerin çekirdek beceriler geliştirmelerini mümkün kılacak programları tasarlama konusunda cesaretlendirilmişlerdir.

4 1 Modül Başlığı Temel Öğretici Öğeler - Öğrenim yardımcıları için 2 Amaç Bu modül, bu dokümanda ifade edilen amaçlara dayalı olarak katılımcılara etkin bir temel öğretici öğeleri eğitimini sağlamak için oluşması gereken standartların bir beyanıdır. Modül ilgili ulusal enstitü tarafından verilen Mesleki Sertifikanın temeli olarak düşünülebilir. Modül öğrenme engelli bireyleri desteklemek konusunda öğreniciye bilgi ve beceri sağlamak içindir. Bu modül öğrenme engelli yetişkinler için çalışan ve onları bakan personel için bilhassa uygundur. 3 Tercih Edilen Giriş Düzeyi İlgili yaşam ve çalışma deneyimi. 4 Özel Şartlar Sandalyeleriyle, küçük gruplar halinde rol oynamak için alternatif alanla sınıf. Seçilen öz farkındalık deneyine göre materyaller. Katılımcıların, engelliler arasındaki farklılıkların tam bir tanımı konusunda ve zihinsel gelişim bozukluklarındaki farklı kategoriler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 5 Genel Amaçlar Bu modülü başarıyla bitiren öğreniciler: özel gereksinimleri olan kişilerle çalışmanın prensiplerini, eğitmen olarak yetişkin kuruluşlarını, engellilerle iletişimi öğrenir, eğitim yardımcısı rolünü ve engellilerle etkileşimi ve onların öğrenme yöntemlerini öğrenir. 6 Üniteler Somut öğrenim sonuçları 7 ünitede gruplandırılmıştır. Ünite 1- özel gereksinimleri olan kişilerle çalışmanın prensipleri Ünite 2- Bir eğitim kurumundan bir örnek kullanılarak yetişkin eğitiminin temel prensipleri Ünite 3- özel gereksinimleri olan kişilerin istekleri ve ihtiyaçları Ünite 4- eğitim yardımcısının rolünün incelenmesi Ünite 5- Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri Ünite 6- Sosyal davranış Ünite 7- Öz farkındalık 7 Somut Öğrenme Sonuçları Ünite 1 Özel gereksinimleri olan kişilerle çalışmanın prensipleri Yardımcılar engelli kişilerle çalışmak ve yaşamak konusunda temel prensiplere ve ana fikre aşina olmak. Sayfa 1 / 8

5 Ünite 2 Bir eğitim kurumundan bir örneğin kullanılması suretiyle yetişkin eğitiminin temel prensipleri Yetişkin eğitiminin prensiplerini bilmek Yetişkin eğitimi sektöründeki bir kurumun organizasyon ve yapısına aşina olmak Kendilerinden eğitim kuruluşundan ve kurs eğitmeninden ne beklendiğini bilmek. Ünite 3 Özel gereksinimleri olan kişilerin dilekleri ve ihtiyaçları Kendileri hakkında konuşmak yerine engelli kişilerle iletişim kurmak, Onları dinlemek ve onlardan öğrenmek ve kişisel düşünceleri (önyargıları) gözden geçirmek. Ünite 4 Eğitim yardımcısının rolünün incelenmesi Eğitim yardımcısı rolünün incelenmesi Amaçları ve engelli imajları hakkında daha net hale gelmek. Yardım ın türü sadece bilişsel düzeyde anlaşılmamalı, fakat aynı zamanda bir süreç olarak, farklı düzeyde öğrenme isteği gerektiren bir iç tavır olarak algılanmalıdır (bilişsel ve duygusal ). Ünite 5 Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri Eğitim yardımcıları zihinsel veya öğrenme engelleri olan kişilerle ilgili öğrenme prensipleri ve yöntemleri hakkında bir iç görü kazanır. Ünite 6 Sosyal davranış Problem durumlarında eğitim yardımcılarının kaygısını azaltmak ve yardımcı olarak görevlerinde nasıl destekleyici olacaklarına dair fikirler sunmak. Ünite 7 Öz farkındalık Bir rol değişikliğini deneyimlemek; günlük yaşantıyla yardım olmaksızın baş edebilen birisinden günlük faaliyetleri için yardıma gerek duyan birine. 8 Süre Bu modül toplam 10 saatten oluşur, 8 saatlik devam gerektiren öğrenim ile yaklaşık 2 saat online ve kendi kendine çalışma gerektirir. Sayfa 2 / 8

6 9 Sunum İçeriği Tavsiye edilen Süre (saatler) Ünite 1 Ünite 1; Özel gereksinimleri olan kişilerle çalışma prensipleri Ünite 2; bir eğitim kurumundan bir örnek kullanarak yetişkin eğitiminin temel 1 prensipleri 1 Ünite 3; Özel gereksinimleri olan kişilerin dilekleri ve ihtiyaçları 1 Ünite 4; eğitim yardımcısının rolünün incelenmesi 2 Ünite 5; Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri 1 Ünite 6; Sosyal davranış 1 Ünite 7; Öz farkındalık Toplam 8 saat * Bir ünite, ünite 5 hariç, aktarılan proje Iam2003 e istinaden yaklaşık 50 ila 60 dakikaya eşdeğerdir. İçerik Detayları Ünite 1 Özel gereksinimleri olan insanlarla çalışmak Genel olarak engelli kişilerle çalışmanın ana hatları ile kapsayıcı yetişkin eğitiminin temel fikirleri genel yetişkin eğitiminin temel prensiplerini içerir: - Gönüllülük: Engelli katılımcı kendi başına hangi kursa devam etmek istediğine karar verir. Gönüllü olarak ve kendi menfaatleri için seçilen kursa katılır. Yardımcıdan muhtemel yardım: Katılımcının dileklerini ve bazı kurslara olan ilgisini tespit etmek. - Yönetime katılma: Bütün kurs katılımcıları kurs içeriği, öğrenme hedefleri ve kurs içindeki öğretme yöntemleri ile ilgili olarak kendi dilek ve önerilerini seslendirirler. Yardımcıdan muhtemel yardım: Fikirler vermek, kurs katılımcısına dileklerin ifade edilmesinde yardım sağlamak. - Katılım: Kültürel ve toplumsal yaşama katılım. Yetişkin eğitimi engelli kişilerin sosyal ve kişisel yetkinlik ve beceriler elde etmelerine imkân verir, bu dolayısıyla katılımı kolaylaştırır ve ayrımcılığı önler. - Kendi geleceğini saptama, kendi kendini belirlemiş yaşam ve özgürleşme: Engelli kişi artık iyi niyetli refahın konusu değildir, fakat hayatını nasıl yaşayacağı ile günlük hayatını ilgilendiren şeylerde söz söyleme hakkına açıkça sahiptir. (Örnekler: giysilerin seçimi, yaşam alanı veya işyeri seçimi, kurumlar ve topluma katılım) Bu yardımların tam bağımsızlığı anlamına gelmez, fakat ihtiyaç duyulan yardım türü üzerinde bireysel kararlar anlamına gelir. Seçme imkânı: Katılımcı favori kursunu bir dizi farklı öneri arasından seçebilir. Kurs seçeneklerinin farkında olmalıdır ve sunulanlar geniş bir çeşitlilik göstermelidir. Yardımcıdan alınacak muhtemel yardım: Farklı eğitim kuruluşlarından alınacak programlara erişime imkân vermek için, seçim ve kayıt esnasında destek, kurumsal destek. - Normalleşme prensibi: zihinsel engelli kişilere mümkün olduğu kadar normal bir yaşantı sürmelerine imkân vermek. Engelli kişi değil, ancak yaşam koşulları normalleşmelidir, öyle ki büyük ölçüde normal yaşam mümkün olsun. - Kendi kendine yetmeye yönelik yardım: Kendi kendine karar verme ve bağımsız yaşam sahibi olmakta desteklenecektir. Engelli bir kişinin yapacağı işler onun yerine yapılmaz; yani onun adına, fakat ona bunu kendisinin yapmasına fırsat verilir. Bu şekilde istediği ve ihtiyaç duyduğu yardımı elde eder. - Güçlendirme: Kendi kendini güçlendirme, kabiliyet (Engelleri olan) Kişinin kendi güçlü yönlerini geliştirdiği ve koşullarını iyileştirmek için hem kendi kaynaklarını hem sosyal kaynakları kullanması gerektiği bir süreç. Engelli kişi başlı başına bir uzmandır; etkisizleştiren bakıma ihtiyaç duymaz, profesyonel destek, işbirliği ve kişisel yardıma ihtiyaç duyar. - Ortaklık: birbirleriyle ortak olarak iştigal ederken, katılımcıların eşit hakkı vardır ve eşittirler, engelli kişinin sorumluluğuna ve bireyselliğin kabulüne saygı gösterirler. Müşterek sorumluluğun ve ortak determinasyonun kabulü ve teşvik edilmesi. Bütün kurs katılımcıları ve kurs eğitmeni birlikte ve birbirlerinden öğrenir. - Kendini savunabilme: Kendi meseleleri ve kendisi için teminat verebilmek, haklarını talep etmek ve kendi Sayfa 3 / 8

7 adına konuşmak. Yetişkin eğitimi imkânları öğrenme zorluğu olan kişilere öğrenme ve gelişme imkânı verir; kendini temsil edebilme bir ön gerekliliktir. Kendini savunabilme toplumda öğrenme süreçleri ve herkesten öğrenme istekliliği gerektirir, kapsayıcı yetişkin eğitimi buna bir katkıda bulunabilir. - Kendini organize edebilme kendi hayatını dış yardım olmadan planlayabilme kabiliyetine sahip olmak anlamına gelir, o şekilde ki mevcut fırsatlarla bu mümkün olsun. Eğitimsel çalışmada bu engelli kişinin kendine amaçlar edinmesi ve aktif ve sorumlu biçimde kişisel öğrenme süreçlerinde devrede olması anlamına gelir. - Eşitlik prensibi: Herkes için eşit haklar. Ömür boyu öğrenmeye referans olarak bu, yetişkin eğitiminin imkânlarının zihinsel veya öğrenme bozuklukları olan kişilerden esirgenmemesi anlamına gelir. Ünite 2 Bir eğitim kurumundan bir örneğin kullanılması suretiyle yetişkin eğitiminin temel prensipleri Genel olarak yetişkin eğitiminin temel prensipleri; Eğitim kurumunun amaçları; Eğitim kurumunun organizasyonu; Kursların kapsamı, kurs yelpazesi; Hedef grup, katılımcıların yapısı; Kursların finansmanı, bireysel kursların maliyetleri; Düşük gelirli insanlara mali destek imkânları. Ünite 3 Özel gereksinimleri olan kişilerin dilekleri ve ihtiyaçları Eğitim hizmetlerine ilgi duyan bir veya iki yetişkin bu üniteye davet edilecektir. Seminer katılımcıları (eğitim asistanları) aşağıdakiler hakkında ders öncesinde, küçük gruplar halinde düşüneceklerdir: 1. Engelli kişilerin eğitimi hakkında ne bildikleri, 2. Ziyaretçilere aşağıdakiler hususunda sormak istedikleri sorular: a) Okuldaki öğrenim deneyimleri; b)eğitim hizmetleri/kurslar konusuna ilgileri; c) Yetişkin olarak eğitim kursları konusundaki deneyimleri; d) Yardım ve destek konusunda ihtiyaçları; e) Eğitim yardımcısının görevlerinin ne olması gerektiğini düşündükleri; f) Onlara göre iyi bir eğitim yardımcısı olmak için ne gereklidir; g) Günümüze değin kariyerler/yardımcılar ile deneyimleri; h) Görüşlerine göre eğitim asistanının neyi yapmaması gerektiği. Sorular açık bırakılmalıdır. Evet/hayır cevaplarından kaçınılmalıdır. Bu şekilde ziyaretçilerin konuşma imkânı olur ve canlı bir tartışma ortaya çıkabilir. Sorular bireysel fikirleri ziyaretçilerin fiili dilekler ve gereksinimleriyle karşılaştırarak inceleme imkânı verecektir. Bu tartışmanın moderatörü olumlu, dostane bir atmosfere vurgu yapmalıdır; engellilere dileklerini ifade etmek için yeterli zaman vermek, beyanların yapıcı içeriğini fark etmek ve beyanları yapıcı ve olumlu olarak ifade edebilmek (yeniden çerçeve oluşturma). Ünite 4 Eğitim yardımcısı rolünün incelenmesi a) Kişisel motivasyon Her katılımcı eğitim yardımcısı çalışması için ne gerekçeleri olduğunu düşünür. Sonrasında bu gerekçeler bir araya getirilebilir ve kavramlara gruplandırılabilir (ego engelli kişi toplum). b) zihinsel/öğrenme engelli ifadesinin kişisel izlenimi Katılımcıların zihinsel /öğrenme engelli kişilerle temasları var mıdır? Bu temastan kişisel korku ve güvensizlikleri? Sizin için zihinsel/öğrenme engelli ne demektir? Daha önceden öğrendiğiniz veya duyduğunuzdan dolayı izleniminiz değişti mi? Tartışma için harekete geçirici: Engelli kişi yoktur (Feuser) Diğer kişiler önce sadece neyi yapamadığımızı fark ederler. Onun içindir ki başkaları bizi Sayfa 4 / 8

8 yapamadıklarımızla yargılar. Bizim, tıpkı başkalarında olduğu gibi yapabildiğimiz şeyler ile yapamadığımız şeyler olduğunu vurgulamak isteriz. Ve insan olarak, kişi olarak saygı görmek isteriz (Zihinsel Engelliler Dernekleri Uluslararası Ligi) Engel: bir kişinin özelliği değil, fakat bir hizmet ihtiyacıdır c) Yardım bir içsel davranıştır Yardım ihtiyaçları... RESMİ BİR KONTRAT, zira kişinin yardımdan neyi kastettiğine ve neyin yapılacağına dair kesin bir mutabakatı olmaksızın, netlik yoktur belirsizlik vardır ve bu gerçekten kendi kaderini tayin etmeye sekte vurur. Net bir KUVERTÜR (sigorta ) kurum hiyerarşisi içinde, zira yardım riskleri içerir. GÜVEN, kişilerin kendileri üzerinde ve etrafında, aynı zamanda zihinsel/öğrenme engelli kişilerle geliştirdikleri. SABIR, zira yardım bir süreçtir ve kendi kaderini belirleme ve karar verme pratiği yapılmalıdır. TOLERANS, zira kişinin hayatını yönetip mutlu olacağı birçok yol vardır, sadece benim bildiklerim değil ve yetkinliğim gerekli olmadığında, acilen ihtiyaç duyulacağını bilsem bile GERİ DURABİLME. Gözetim şeklinde DESTEK SUPPORT, Zira rahatlatır ve kalite sağlar, bu türde çalışma için bu çok önemlidir. ( Von der Freizeitpädagogik zum Reisebüro für Menschen mit Behinderung von Helmut Walther,dokümanından alıntılanmıştır [ Engelli kişiler için dinlence pedagojisinden seyahat acentesine ]) d) Değişim ve destek Tartışma - Önceden öğrenmiş olan hakkında görüş değişiminde bulunma ihtimali için ve kişinin beklentileri ve korkuları hakkında; - Gelecekteki destek ve diğer eğitimsel değişimler için dilekler hakkında Ünite 5 Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri Öncelik kapsayıcı yetişkin eğitiminde pratik çalışmaya verilmiştir genel metodoloji ve didaktiğin teorik öğretimine değil. Her iki öğretim ünitesinin içerikleri sadece potansiyel eğitim asistanları için değil fakat aynı zamanda yetişkin eğitiminde kurs eğitmenleri için de önemlidir. Özel gereksinimleri olan kişiler hedef grubunun bireyselliği ve heterojenlinden dolayı en iyi öğrenme sonuçlarını elde etmek için eğitimcinin sürekli yaratıcı ve kişisel adanmışlığı gereklidir. Aşağıda, genel didaktik ve metodolojik prensipler özel eğitimden sağlanan bilgi ile bu gruptaki kişilerle çalışmaktan oluşan pratik deneyimlerle birleştirilmiştir. Teoride seçilmiş öğretim prensipleri Bireyselleştirme /katılımcı oryantasyonu: Bireysel başlama noktası ile bireysel olasılıkları hesaba katarak Bireysel olarak başlama noktasını ve bireysel olasılıkları dikkate alarak, gelişim düzeyini dikkate alarak. Yaparak öğrenme: Bireyler olarak deneme yapma imkânı vermek, nesneleri ellemek, bağımsız faaliyeti cesaretlendirmek. Bütüncül yaklaşım: Bütün duyulara çekici gelmek, çoklu duyulu dersler. Öğrenme amaçlarını yapılandırmak: Öğrenme materyalinin küçük adımlara ayrılması. Tekrarlama/öğrenme döngüleri: Öğrenme sürecinin güçlendirmek ve üzerinden geçerek öğrenme sonuçlarını pekiştirmek. İndirgeme: Öğrenme materyalini katılımcıların amaçlanan öğrenimi için önemli olan içeriğe indirgemek için en önemli öğelere teksif edilmesi. İllüstrasyon: Öğrenme materyalini örneklendirilmiş şekilde sunulması, görselleştirme, otantik ortamlarda öğrenme (bir şeyin hakkında konuşma, oraya git). Pratikte/pratik uygulamada yetişkin eğitimi için önemi Bireysellik ve katılımcı oryantasyonu - Bireyin öğrenme hızını gözlemleyin, herkese özel gereksinimi olan kişilerin daha yavaş öğrendiklerini öğrenmeleri için zaman verin - Öğrenmekte olan engelli kişinin soyut kavramlarla düşünebilme yetisini hesaba katın - Katılımcıların öğrenme hedeflerini öğrenme gereksinimlerine yönlendirin, soyut bir öğrenme hedefi yaratmayın, kurs eğitmeni tarafından hedefleri şart koşulmayacaktır - Bireysel durumları hesaba katın - Katılımcıların eksikliklerine değil kapasitelerine yönelme, Sayfa 5 / 8

9 -Yavaş konuşma, öğretim materyalleri ve konuşmada kolay anlaşılır formülasyonlar Grup boyutu ve oluşumu - Grup boyutu kurusun temasına bağlıdır. Bilgi aktarımı önemli olan kurslarda grupların 8-10 dan fazla katılımcısı olmamalıdır. - Ön aşamada, hatta belki kursun ilanından önce, grubun hitap edeceği hedef grup dikkate alınmalıdır. Uygulama deneyimi: Bilgisayar Kullanımına giriş konulu bir kursun katılımcıları yaşlı vatandaşlar ve zihinsel engeli olan kişilerdi. Grup birbiriyle iyi uyuştu. Bunun sebebi öğrenme hızında mukayese edilebilir olmak, yeni teknolojiye karşı benzer çekingenlik, yabancı dil bilgisi eksikliği idi. Öğretme yöntemleri - Birkaç çeşit ve dönüşümlü yöntemler - Küçük gruplarla ve bireysel çalışmanın kombinasyonu - Öğretme ile deneyim paylaşmanın kombinasyonu - Bilgi aktarımı ile yansıtıcı yöntemler arasında dengeli bir ilişki gözetilmesi - Bilişsel ve yaratıcı yöntemlerin kombinasyonu - Katılımcıların uygun moderasyon yöntemleriyle aktif şekilde katılması -Konunun görselleştirilmesi Pratik ipucu: Tartışılan konuyu yazın ve duvara iliştirin, sembol ve resim kullanımını dâhil edin, dijital kamera kullanın - Çoklu duyulu dersler, bütün duyulara çekici gelmesi, fiili anlamda (örn. malzemeye dokunarak) kavramaya (anlamaya) imkân tanınması - Tekrarlama/öğrenme döngüleri Öğrenilen materyal çalışılır ve tekrarla pekişir. Bu performans transferine imkân verir yani, öğrenilen konunun uygulanması ve farklı günlük durumlarda kullanılması - Farklı çalışma şekillerine, açık bir konsepte izin verin, - ortak çalışması, grup çalışması ve didaktik öğretim arasında değişim - Pratik ve gerçek hayatta olduğu gibi oryantasyon Soyut içerikleri yaşamla doldurun; yani pratikte veya günlük hayatta ne alama geldiğini işaret edin - Katılımcılarla kendi tempolarına doldurulabilecek ve düzeltilebilecek basılı materyaller kullanın. - Sadece bir konuyu ele alan kısa öğretme birimleri ve bol miktarda aralar planlayınız - Gerçek ortamlarda öğrenme, gezintiler düzenleyiniz (hakkında konuşma, oraya git/yap) Medya kullanımı - Çeşitli dönüşümlü medya kullanımı - Katılımcıların heterojen kapasitelerine uyması için görsel işitsel medya kullanımı (film, video, müzik) (resim ve kelime oryantasyonu ) - Öğrenme yardımcısı olarak bilgisayar, eğitim programlarının kullanılması - Mantar panolar, kara tahtalar - Oyunların, muhtemelen eğitimsel oyunların kullanılması - Açıklayıcı materyal kullanılması - Dijital kamera, Polaroid kamera Tavsiyelerin ve yazılı dokümanların geliştirilmesi ve hazırlanması - Basit dil ve net yapıda - Net fontlar ve kelime boyutları > 14 pt - Öğrenilen konuyu daha kolay hatırlamak için resim ve sembollerin illüstrasyon olarak kullanımı Pratik ipucu: kurs esnasında dijital kamerayla fotoğraf çekin tavsiyelere onları yerleştirin (örn. Yemek pişirme kursunda bireysel adımları veya ilk yardım kursunda pratik adımların fotoğrafını çekiniz ) - Şematik sunumlar kullanınız - Tabloların kullanımıyla öğretim - Uygun renk kullanımı, önemli öğrenim içeriklerini renkli olarak vurgulayın -Kendinden açıklayıcı illüstrasyonlar kullanın Kursta öğrenme iklimi - Keyifli, güvenli bir atmosfer ve uygun öğrenme koşulları oluşturun - katılımcıların karşılıklı destek olanaklarını tanıyın ve kullanın, Dayanışmayı teşvik edin - Deneyimlerin değiş tokuşuna izin verin, katılımcıların karşılıklı öğrenmesine izin verin - Deneyimlerin biriktirilmesine imkân tanıyın - Grupta gerilim ve çekişmeleri tanıyın ve ele alın Sayfa 6 / 8

10 Ünite 6 Sosyal davranış Katılımcılar, grup olarak, eğitim yardımcıları olarak çalışmalarında ortaya çıkabilecek problem durumları derlerler, daha sonra durumları rol olarak oynarlar ve bu sorunları çözmek için stratejiler ararlar. Ünite 7 Öz farkındalık Yeti yitimlerinin simülasyonu yapılır. Zihinsel engelden dolayı olan yeti yitimlerinin benzetimi olmaz. Dolayısıyla alternatif fiziksel engellerin benzetimi yapılır. Öğrenme hedefi üzerinde bunun bir etkisi yoktur. Öz farkındalık konusunda eğitim için olasılıklar: 1. Roller kura çekerek dağıtılır; kim yardımcıdır, kimin ne engeli vardır. Bütün grup ortak bir görev alır, mesela bir meyve salatasının hazırlanması. Yeti yitimleri şunlar olabilir: tekerlekli sandalye kullanıcısı, körlük (uygun gözlüklerin kullanımı), küçük kas becerilerinde zorluklar (kalın eldivenler), sağırlık (kulaklıklar), konuşma zorluğu (örn sadece 2 kelimeli cümleler kullanılması), hemipleji kısmi felçte (vücudun sadece bir yarısını kullanılması). 2.Etrafı bir tekerlekli sandalyede veya kör bir şahıs olarak keşfedin veya küçük işler yapın; örneğin postaneye bir mektup götürün, bir gazete satın alın, telefon kulübesinden bir telefon açın, doktora gitmek için toplu taşıma vasıtasını kullanın, bir kafede tuvalete gidin vs. Yardımcı olarak, tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak veya kör bir kişi olarak sırayla yapın. 3. Günlük yaşantınızdaki faaliyetlerde desteği deneyimleyin; yeme, içme, diş fırçalama... yardımcı nın ve yardıma ihtiyacı olan kişinin perspektifinden. Yardım eden in rolü ile ihtiyacı olanın rolü farklı yönlerden aydınlatılmalıdır: Güç - güçsüzlük, iyi kötü duygular, güven-güvensizlik, yardım - eğitim... Sonuç olarak Wilfried Bieneck in metni. 10 Yöntem Kurs modülü, grup tartışmaları, bireysel deneyimlerin paylaşılması, vaka çalışmaları, rol oynama, bireysel çalışma ve yüz yüze dersler dâhil bir dizi öğrenme yöntemi kullanacaktır. Yöntemlerin bir araya getirilmesinden amaçlanan öğrenim yardımcılarının, engellilerin yetileri konusunda yetkin hale gelmeleri ve öğretim kapasitelerini geliştirmektir. Yöntemler aşağıda ünite bazında özetlenmiştir; Ünite 1- Kişisel deneyimleri ve motivasyonu yetişkin eğitimiyle, kendi moral konseptleri ve başkalarıyla ortak yaşamda temel ihtiyaçlarla, temel sosyal haklarla ilgili olarak paylaşmak. Bu yorumlar derlenecek ve yukarıda listelenen prensipler üzerinde çalışılacaktır. Ünite 2- Ders vasıtasıyla didaktik öğretim, katılımcılara soru sorma imkânı, tartışma başlatma imkânı verilmesi. Ünite 3- Küçük gruplar halinde çalışma, herkesin katıldığı tartışma Ünite 4- Bireysel çalışma, grup çalışması, sunum, tartışma Ünite 5- Pedagojik öğretim, soru sorma imkanı ile ders, anlatılanın projektör ve yansı vasıtasıyla görselleştirilmesi Ünite 6- Pratik deneyimlerden vaka çalışmaları kullanılarak rol oynama, küçük gruplar halinde çalışma Ünite 7- Rol oynama 11 Değerlendirme Portföyü Bu modül için değerlendirme bulunmamaktadır. Sayfa 7 / 8

11 12 Yayın Okunması tavsiye edilen dokumanlar Diversabilità, Canevaro A., lanes D., Editori Erickson, Trento, 2003 Disabilità e politiche sociali, Ferrucci Fabio, Editore Franco Angeli, 2005 Lavoro e disabilità, AA. VV., Editore Hpress, Monza, 2003 Quaderno n.4 - La legge Stanca: i riferimenti tecnici (CNIPA ) Ridolfi P., (a cura di), I disabili nella società dell informazione, Franco Angeli, Milano, 2002 AAVV Ausili:dall'identificazione del bisogno alla soluzione. II edizione, a cura della Regione Piemonte, 2002 Sayfa 8 / 8

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

PEARSON BTEC LEVEL 3 CERTIFICATE IN PERSONAL TRAINING (QCF)

PEARSON BTEC LEVEL 3 CERTIFICATE IN PERSONAL TRAINING (QCF) PEARSON BTEC LEVEL 3 CERTIFICATE IN PERSONAL TRAINING (QCF) PERSONAL TRAINER İŞ TANIMI Personal Trainer / Fitness eğitmen rolü, kişiye özel egzersiz programlarının etkinliğinden emin olmak adına; katılımcının

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Ünite 6 Uygulamayı planlamak: Değişim Yol Haritası

Ünite 6 Uygulamayı planlamak: Değişim Yol Haritası Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Arttırmak Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon buradaki

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

SUSTAIN DERS PLANI. Bahçede küp inşa etmek Emanuela Iannazzo CSC Agostino Cassarà scuola Mirto - İtalya

SUSTAIN DERS PLANI. Bahçede küp inşa etmek Emanuela Iannazzo CSC Agostino Cassarà scuola Mirto - İtalya Konu Öğretmenin Adı, Okulu ve Ülkesi Hedef Grubu Sınıf: 5 Yaş: 8/10 Hedefler Temel Yeterlilikler Açıklama / Gerekçe Süre Yer Sürdürülebilir Kalkınma Temaları Kullanılan Materyal ve SUSTAIN DERS PLANI Bahçede

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Mesleki Eğitimde Gelişmeler AB Bakanlığı / Ulusal Ajans «Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi» Yerel Yönetimler İçin Avrupa dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı. Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

Dislektik çocukların ebeveynlerine ipuçları

Dislektik çocukların ebeveynlerine ipuçları GRU-11-P-LP-105-DJ-IT Dislektik çocukların ebeveynlerine ipuçları ÇALIŞTAY DÜZENLEME REHBERİ Bu kitapçık Hayatboyu Öğrenme Programı-Gruntvig Öğrenme Ortaklıkları Programı kapsamında finanse edilmiştir

Detaylı

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler: Eğitim Öğrenim/Öğretim Staj Profesyonel gelişim Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri Gönüllü çalışmalar

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

Pedagojik Psikolojik Hizmetler

Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler (PP Hizmetleri) okul çağı altında çocuklar, ve ilk-ve ortaokul ve lise öğrencileri için, gelişim, öğrenim ve refahı ile ilgili danışmanlık

Detaylı

İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012

İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012 Eğitim için Erişilebilir ICT ve Çoklu Modalite İki İtalyan Modeli İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012 Prof. Licia Sbattella Rektörün Engellilik Temsilcisi Politecnico di Milano - İtalya G3ict Yürütme Kurulu

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Hükümeti tarafından

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Eğitim, Öğretim

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

Başarılı Destekleyici İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi

Başarılı Destekleyici İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırmak Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon buradaki

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ÇALIŞTAYIN AMACI ALS hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek ve korumak

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

SATIŞTA KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

SATIŞTA KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Koçluk prensiplerini ve satış yöntemlerini bir arada kullanmak, yaratıcı sorularla ikna yöntemleri geliştirmek, satışı hedeflenen ölçüde ve istikrarlı bir biçimde arttırmak, doğru sorularla

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

Sizin Fikriniz Sizin Projeniz

Sizin Fikriniz Sizin Projeniz Sizin Fikriniz Sizin Projeniz 2 Öğretmenlere yönelik öneriler Yol güvenliği ve ulaşım konusunda harekete geçme yetkinliği Yol güvenliği ve ulaşım konusunda harekete geçme yetkinliği Sizin Fikriniz Sizin

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ 3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Kim Olduğumuz ÜNİTE ADI Bütünün Parçasıyım TARİH 28 Ekim 6 Aralık 2013 SORGULAMA HATLARI Ait Olduğumuz Gruplar İnanç ve Değerler İnanç ve Değerlerin Davranış

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

TÜRKIYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETIĞIN GÜÇLENDIRILMESI PROJESI (TYEC2) TEKNİK RAPOR

TÜRKIYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETIĞIN GÜÇLENDIRILMESI PROJESI (TYEC2) TEKNİK RAPOR TÜRKIYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETIĞIN GÜÇLENDIRILMESI PROJESI (TYEC2) TEKNİK RAPOR EĞİTİM İHTİYAÇLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ÖNERİLER HAKKINDA TASLAK RAPOR Hazırlayan Mr Gary Hickey, TYEC 2 Uzun Dönemli

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Hedef SÖZEL SUNUM TEKNİKLERİ. İçerik. Etkili sunum yapma tekniklerini bilme Etkili PowerPointhazırlamada ilkeleri bilme

Hedef SÖZEL SUNUM TEKNİKLERİ. İçerik. Etkili sunum yapma tekniklerini bilme Etkili PowerPointhazırlamada ilkeleri bilme Hedef Etkili sunum yapma tekniklerini bilme Etkili PowerPointhazırlamada ilkeleri bilme SÖZEL SUNUM TEKNİKLERİ İçerik Sunumu planlama, Görsel malzeme kullanma, Sunuyu etkin kılma, Sunum korkusu ve baş

Detaylı

PREZANTASYON 1/20 DBE-Ib 01.2007

PREZANTASYON 1/20 DBE-Ib 01.2007 PREZANTASYON 1/20 DBE-Ib 01.2007 Prezantasyon : Bir moderatörün, belli bir içeriğin dinleyicilere ulaşması onlarda merak uyandırması ve belli etkileri yaratması için yaptığı sunuştur. 2/20 DBE-Ib 01.2007

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept Alman-Türk İşbirliği Organik Tarım Çift taraflı işbirliği projesi (proje numarası TUR 11-01) Inter-Cluster Organics Closing Conference Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME

AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME Avustralya İçin Bir Erken Gelişme Çağları Öğrenim Taslağı BELONGING, BEING & BECOMING An Early Years Learning Framework for Australia Aileler için bilgi Turkish ERKEN GELİŞME

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

Paydaş Araştırma Raporu

Paydaş Araştırma Raporu UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 I. Giriş Paydaş Araştırma Raporu Bu araştırma, projedeki ortakların kendi ülkelerinde ve her ülkenin kültürüne ve şartlarına uygun bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Yeterli sayıda

Detaylı

Öğrencilerin başarısını rapor etmek üzere A'dan E'ye not sisteminin kullanılması

Öğrencilerin başarısını rapor etmek üzere A'dan E'ye not sisteminin kullanılması Öğrencilerin başarısını rapor etmek üzere A'dan E'ye not sisteminin kullanılması A'da E'ye not sistemi A dan E ye not verme sistemi öğretmenlerin, net standartlar kullanarak herhangi bir zamanda öğrencilerin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM PROGRAMI 1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM TARİHİ: 7.3 27.5.2011 YER: Hazine Müsteşarlığı Eğitim Binası Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:97 Ziraat Bankası Binası 6. kat Maltepe/

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü. İletişim Masası: Yabancı Diller Bölümü-

Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü. İletişim Masası: Yabancı Diller Bölümü- İSTANBUL KÜLTÜR UNİVERSİTESİ İKÜSEM VE YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE KURS PROGRAMLARI KURS GENEL BİLGİLERİ Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü Kurs Yeri: İstanbul Kültür

Detaylı

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara Yeşilalım Projesi Eğiticilerin Eğitimi 12-14 Şubat 2013 Ankara 1 Öğrenme Hedefleri Yetişkin öğrenenlerin özelliklerini öğrenmek; Yetişkinlere uygun çeşitli eğitim yöntemleri ile yaklaşımlarını uygulamak;

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

TURKKI. Aramıza katılın!

TURKKI. Aramıza katılın! TURKKI Aramıza katılın! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken (Family House Heideken) Sepänkatu 3 20700 Turku Tel. +358 2 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama BANU GÖKÇÜL 24-25 Kasım 2012 Cumartesi / Pazar Eğitim Programının Amacı Yüz Okuma Yoluyla Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Alberta. Kanada'nın. Eyaletinde Eğitim Alın. Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz!

Alberta. Kanada'nın. Eyaletinde Eğitim Alın. Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz! Alberta'da Eğitim Kanada'nın Alberta Eyaletinde Eğitim Alın Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz! Dünyanın en iyileri arasında yer alan bir eğitim sistemine kayıt olun. Alberta Hükümeti tarafından

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OTO310:Özel Öğretim Yöntemleri I Androgoji ve Pedagoji Ödevi Öğretim Elemanı: Hasan TINMAZ Hazırlayan: H.Özlem

Detaylı

Profesyonel bir Öğrenme Topluluğu Olarak Öğretmenler. Varşova, 22 Ekim 2013

Profesyonel bir Öğrenme Topluluğu Olarak Öğretmenler. Varşova, 22 Ekim 2013 Profesyonel bir Öğrenme Topluluğu Olarak Öğretmenler Varşova, 22 Ekim 2013 Okulların çalışmasını destekleyen yeni sistemi yaygınlaştırmaya yönelik projeler Milli Eğitim Bakanlığı nın sistem projesi: Özellikle

Detaylı

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP)

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) International Society for Engineering Education ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TOPLULUĞU Bugünün Üniversitesi Finansal konularla, teknolojik

Detaylı