Modül II Öğretim yardımcıları için Temel Öğretici Öğeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.employdisable.eu Modül II Öğretim yardımcıları için Temel Öğretici Öğeler"

Transkript

1 Modül II Öğretim yardımcıları için Temel Öğretici Öğeler

2 Modül Müfredatı İçerik Özeti Modül Başlığı Amaç Tercih Edilen Giriş Düzeyi Özel Gerekler Genel Amaçlar Üniteler Somut Öğrenme Sonuçları Zaman Modül içeriğini belirtir. Bu başlık öğrenici sertifikasında yer alır. Özet olarak öğrenicinin modülü başarıyla tamamladığında neyi elde edeceğini ve hangi öğrenme ile mesleki bağlamlarda modülün geliştirildiğini tanımlar. Alakalı olduğu yerde, hangi sertifikaların başka sertifikasyon kuruluşlarınca verileceğini listeler. Öğrenicinin önceki başarısı veya deneyimi ile ilgili düzey konusunda tavsiyede bulunur. Genelde yoktur fakat bazı durumlarda belirli öğrenici veya kurs sağlayıcı gerekleri konusunda burada detay verilmiştir. Değerlendirme öncesinde öğrenicilerin gerçekleştirilmesi gereken minimum güvenlik veya beceri gereklerine atıfta bulunulabilir. 3-5 cümleyle modülün başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenicilerin kazanacağı geniş bilgi ve beceri yelpazesinin tanımlanması. Öğrenme sonuçlarını yapılandırır Modülün başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenicilerin edineceği bilgi ve becerileri somut ifadelerle tanımlar. Bir eğitim oturumu için harcanılan zaman. Zaman birimi bir saati temsil eder. Devam Gerektiren İçerik Eğitimin içeriğinin sunulması/sağlanması Yöntem Portföy Değerlendirmesi Yayın Modül uygulamasında doğru ve etkin şekilde başarı sağlanmasının kurallarla belirlenmiş/yerleşmiş süreci. Öğrenme sonuçlarının nasıl değerlendirileceği hakkında detaylar sağlar. Eğitim konuları ve hedefleriyle ilgili basılı kaynak, yazılı veya sözlü materyal

3 Giriş Bir modül, mesleki öğretim eğitiminin uygulamada ulaşması gereken standartların bir beyanıdır. Katılımcılar istenen standarda erişip erişmediklerini saptamak için değerlendirilir. Bir modüldeki standartlar temel olarak belirgin öğrenim çıktıları, yani öğrenicinin modülü başarıyla tamamlamasından sonra ne yapmaya muktedir olacağı açısından ifade edilmiştir. Modülün diğer unsurları - amaç, genel hedefler, değerlendirme detayları ve değerlendirme kriteri öğrenim çıktıları ile birleşip standartları bütüncül bir şekilde belirtir. Öğretim programının tasarımından sorumlu olanlar kursu verenlerdir. Öğretim programlarının süresi, içeriği ve aktarımı öğrenicilerin gereksinimlerine ve çıkarlarına uygun olmalı ve öğrenicilerin, modüllerde tanımlanan standarda erişmelerini mümkün kılmalıdır. Modüller tek veya diğer modüllere entegre olarak verilebilir. Öğrenicilerin çekirdek becerilerinin gelişimi mesleki öğretim ve eğitimin kilit amacıdır. Bu becerileri geliştirme fırsatı tek bir modül veya bir dizi modülden kaynaklanabilir. Çekirdek beceriler aşağıdakileri içerir: İnisiyatif almak Kişinin kendi öğrenme ve ilerlemesi için sorumluluk alması Sorun çözme Teorik bilgiyi pratik bağlamlarda uygulama Rakam ve harf okuryazarı olma Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerine sahip olma Bilgiyi etkin şekilde temin etmek ve kullanmak Etkin dinleme Öğrenme engelli kişilerle iletişim kurma Grup durumlarında etkin çalışma Sağlık ve güvenlik sorunlarını anlama Kendi öğrenim kalitesi ve başarısını yansıtma ve değerlendirme. Kurs eğitmenleri, öğrenicilerin çekirdek beceriler geliştirmelerini mümkün kılacak programları tasarlama konusunda cesaretlendirilmişlerdir.

4 1 Modül Başlığı Temel Öğretici Öğeler - Öğrenim yardımcıları için 2 Amaç Bu modül, bu dokümanda ifade edilen amaçlara dayalı olarak katılımcılara etkin bir temel öğretici öğeleri eğitimini sağlamak için oluşması gereken standartların bir beyanıdır. Modül ilgili ulusal enstitü tarafından verilen Mesleki Sertifikanın temeli olarak düşünülebilir. Modül öğrenme engelli bireyleri desteklemek konusunda öğreniciye bilgi ve beceri sağlamak içindir. Bu modül öğrenme engelli yetişkinler için çalışan ve onları bakan personel için bilhassa uygundur. 3 Tercih Edilen Giriş Düzeyi İlgili yaşam ve çalışma deneyimi. 4 Özel Şartlar Sandalyeleriyle, küçük gruplar halinde rol oynamak için alternatif alanla sınıf. Seçilen öz farkındalık deneyine göre materyaller. Katılımcıların, engelliler arasındaki farklılıkların tam bir tanımı konusunda ve zihinsel gelişim bozukluklarındaki farklı kategoriler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 5 Genel Amaçlar Bu modülü başarıyla bitiren öğreniciler: özel gereksinimleri olan kişilerle çalışmanın prensiplerini, eğitmen olarak yetişkin kuruluşlarını, engellilerle iletişimi öğrenir, eğitim yardımcısı rolünü ve engellilerle etkileşimi ve onların öğrenme yöntemlerini öğrenir. 6 Üniteler Somut öğrenim sonuçları 7 ünitede gruplandırılmıştır. Ünite 1- özel gereksinimleri olan kişilerle çalışmanın prensipleri Ünite 2- Bir eğitim kurumundan bir örnek kullanılarak yetişkin eğitiminin temel prensipleri Ünite 3- özel gereksinimleri olan kişilerin istekleri ve ihtiyaçları Ünite 4- eğitim yardımcısının rolünün incelenmesi Ünite 5- Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri Ünite 6- Sosyal davranış Ünite 7- Öz farkındalık 7 Somut Öğrenme Sonuçları Ünite 1 Özel gereksinimleri olan kişilerle çalışmanın prensipleri Yardımcılar engelli kişilerle çalışmak ve yaşamak konusunda temel prensiplere ve ana fikre aşina olmak. Sayfa 1 / 8

5 Ünite 2 Bir eğitim kurumundan bir örneğin kullanılması suretiyle yetişkin eğitiminin temel prensipleri Yetişkin eğitiminin prensiplerini bilmek Yetişkin eğitimi sektöründeki bir kurumun organizasyon ve yapısına aşina olmak Kendilerinden eğitim kuruluşundan ve kurs eğitmeninden ne beklendiğini bilmek. Ünite 3 Özel gereksinimleri olan kişilerin dilekleri ve ihtiyaçları Kendileri hakkında konuşmak yerine engelli kişilerle iletişim kurmak, Onları dinlemek ve onlardan öğrenmek ve kişisel düşünceleri (önyargıları) gözden geçirmek. Ünite 4 Eğitim yardımcısının rolünün incelenmesi Eğitim yardımcısı rolünün incelenmesi Amaçları ve engelli imajları hakkında daha net hale gelmek. Yardım ın türü sadece bilişsel düzeyde anlaşılmamalı, fakat aynı zamanda bir süreç olarak, farklı düzeyde öğrenme isteği gerektiren bir iç tavır olarak algılanmalıdır (bilişsel ve duygusal ). Ünite 5 Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri Eğitim yardımcıları zihinsel veya öğrenme engelleri olan kişilerle ilgili öğrenme prensipleri ve yöntemleri hakkında bir iç görü kazanır. Ünite 6 Sosyal davranış Problem durumlarında eğitim yardımcılarının kaygısını azaltmak ve yardımcı olarak görevlerinde nasıl destekleyici olacaklarına dair fikirler sunmak. Ünite 7 Öz farkındalık Bir rol değişikliğini deneyimlemek; günlük yaşantıyla yardım olmaksızın baş edebilen birisinden günlük faaliyetleri için yardıma gerek duyan birine. 8 Süre Bu modül toplam 10 saatten oluşur, 8 saatlik devam gerektiren öğrenim ile yaklaşık 2 saat online ve kendi kendine çalışma gerektirir. Sayfa 2 / 8

6 9 Sunum İçeriği Tavsiye edilen Süre (saatler) Ünite 1 Ünite 1; Özel gereksinimleri olan kişilerle çalışma prensipleri Ünite 2; bir eğitim kurumundan bir örnek kullanarak yetişkin eğitiminin temel 1 prensipleri 1 Ünite 3; Özel gereksinimleri olan kişilerin dilekleri ve ihtiyaçları 1 Ünite 4; eğitim yardımcısının rolünün incelenmesi 2 Ünite 5; Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri 1 Ünite 6; Sosyal davranış 1 Ünite 7; Öz farkındalık Toplam 8 saat * Bir ünite, ünite 5 hariç, aktarılan proje Iam2003 e istinaden yaklaşık 50 ila 60 dakikaya eşdeğerdir. İçerik Detayları Ünite 1 Özel gereksinimleri olan insanlarla çalışmak Genel olarak engelli kişilerle çalışmanın ana hatları ile kapsayıcı yetişkin eğitiminin temel fikirleri genel yetişkin eğitiminin temel prensiplerini içerir: - Gönüllülük: Engelli katılımcı kendi başına hangi kursa devam etmek istediğine karar verir. Gönüllü olarak ve kendi menfaatleri için seçilen kursa katılır. Yardımcıdan muhtemel yardım: Katılımcının dileklerini ve bazı kurslara olan ilgisini tespit etmek. - Yönetime katılma: Bütün kurs katılımcıları kurs içeriği, öğrenme hedefleri ve kurs içindeki öğretme yöntemleri ile ilgili olarak kendi dilek ve önerilerini seslendirirler. Yardımcıdan muhtemel yardım: Fikirler vermek, kurs katılımcısına dileklerin ifade edilmesinde yardım sağlamak. - Katılım: Kültürel ve toplumsal yaşama katılım. Yetişkin eğitimi engelli kişilerin sosyal ve kişisel yetkinlik ve beceriler elde etmelerine imkân verir, bu dolayısıyla katılımı kolaylaştırır ve ayrımcılığı önler. - Kendi geleceğini saptama, kendi kendini belirlemiş yaşam ve özgürleşme: Engelli kişi artık iyi niyetli refahın konusu değildir, fakat hayatını nasıl yaşayacağı ile günlük hayatını ilgilendiren şeylerde söz söyleme hakkına açıkça sahiptir. (Örnekler: giysilerin seçimi, yaşam alanı veya işyeri seçimi, kurumlar ve topluma katılım) Bu yardımların tam bağımsızlığı anlamına gelmez, fakat ihtiyaç duyulan yardım türü üzerinde bireysel kararlar anlamına gelir. Seçme imkânı: Katılımcı favori kursunu bir dizi farklı öneri arasından seçebilir. Kurs seçeneklerinin farkında olmalıdır ve sunulanlar geniş bir çeşitlilik göstermelidir. Yardımcıdan alınacak muhtemel yardım: Farklı eğitim kuruluşlarından alınacak programlara erişime imkân vermek için, seçim ve kayıt esnasında destek, kurumsal destek. - Normalleşme prensibi: zihinsel engelli kişilere mümkün olduğu kadar normal bir yaşantı sürmelerine imkân vermek. Engelli kişi değil, ancak yaşam koşulları normalleşmelidir, öyle ki büyük ölçüde normal yaşam mümkün olsun. - Kendi kendine yetmeye yönelik yardım: Kendi kendine karar verme ve bağımsız yaşam sahibi olmakta desteklenecektir. Engelli bir kişinin yapacağı işler onun yerine yapılmaz; yani onun adına, fakat ona bunu kendisinin yapmasına fırsat verilir. Bu şekilde istediği ve ihtiyaç duyduğu yardımı elde eder. - Güçlendirme: Kendi kendini güçlendirme, kabiliyet (Engelleri olan) Kişinin kendi güçlü yönlerini geliştirdiği ve koşullarını iyileştirmek için hem kendi kaynaklarını hem sosyal kaynakları kullanması gerektiği bir süreç. Engelli kişi başlı başına bir uzmandır; etkisizleştiren bakıma ihtiyaç duymaz, profesyonel destek, işbirliği ve kişisel yardıma ihtiyaç duyar. - Ortaklık: birbirleriyle ortak olarak iştigal ederken, katılımcıların eşit hakkı vardır ve eşittirler, engelli kişinin sorumluluğuna ve bireyselliğin kabulüne saygı gösterirler. Müşterek sorumluluğun ve ortak determinasyonun kabulü ve teşvik edilmesi. Bütün kurs katılımcıları ve kurs eğitmeni birlikte ve birbirlerinden öğrenir. - Kendini savunabilme: Kendi meseleleri ve kendisi için teminat verebilmek, haklarını talep etmek ve kendi Sayfa 3 / 8

7 adına konuşmak. Yetişkin eğitimi imkânları öğrenme zorluğu olan kişilere öğrenme ve gelişme imkânı verir; kendini temsil edebilme bir ön gerekliliktir. Kendini savunabilme toplumda öğrenme süreçleri ve herkesten öğrenme istekliliği gerektirir, kapsayıcı yetişkin eğitimi buna bir katkıda bulunabilir. - Kendini organize edebilme kendi hayatını dış yardım olmadan planlayabilme kabiliyetine sahip olmak anlamına gelir, o şekilde ki mevcut fırsatlarla bu mümkün olsun. Eğitimsel çalışmada bu engelli kişinin kendine amaçlar edinmesi ve aktif ve sorumlu biçimde kişisel öğrenme süreçlerinde devrede olması anlamına gelir. - Eşitlik prensibi: Herkes için eşit haklar. Ömür boyu öğrenmeye referans olarak bu, yetişkin eğitiminin imkânlarının zihinsel veya öğrenme bozuklukları olan kişilerden esirgenmemesi anlamına gelir. Ünite 2 Bir eğitim kurumundan bir örneğin kullanılması suretiyle yetişkin eğitiminin temel prensipleri Genel olarak yetişkin eğitiminin temel prensipleri; Eğitim kurumunun amaçları; Eğitim kurumunun organizasyonu; Kursların kapsamı, kurs yelpazesi; Hedef grup, katılımcıların yapısı; Kursların finansmanı, bireysel kursların maliyetleri; Düşük gelirli insanlara mali destek imkânları. Ünite 3 Özel gereksinimleri olan kişilerin dilekleri ve ihtiyaçları Eğitim hizmetlerine ilgi duyan bir veya iki yetişkin bu üniteye davet edilecektir. Seminer katılımcıları (eğitim asistanları) aşağıdakiler hakkında ders öncesinde, küçük gruplar halinde düşüneceklerdir: 1. Engelli kişilerin eğitimi hakkında ne bildikleri, 2. Ziyaretçilere aşağıdakiler hususunda sormak istedikleri sorular: a) Okuldaki öğrenim deneyimleri; b)eğitim hizmetleri/kurslar konusuna ilgileri; c) Yetişkin olarak eğitim kursları konusundaki deneyimleri; d) Yardım ve destek konusunda ihtiyaçları; e) Eğitim yardımcısının görevlerinin ne olması gerektiğini düşündükleri; f) Onlara göre iyi bir eğitim yardımcısı olmak için ne gereklidir; g) Günümüze değin kariyerler/yardımcılar ile deneyimleri; h) Görüşlerine göre eğitim asistanının neyi yapmaması gerektiği. Sorular açık bırakılmalıdır. Evet/hayır cevaplarından kaçınılmalıdır. Bu şekilde ziyaretçilerin konuşma imkânı olur ve canlı bir tartışma ortaya çıkabilir. Sorular bireysel fikirleri ziyaretçilerin fiili dilekler ve gereksinimleriyle karşılaştırarak inceleme imkânı verecektir. Bu tartışmanın moderatörü olumlu, dostane bir atmosfere vurgu yapmalıdır; engellilere dileklerini ifade etmek için yeterli zaman vermek, beyanların yapıcı içeriğini fark etmek ve beyanları yapıcı ve olumlu olarak ifade edebilmek (yeniden çerçeve oluşturma). Ünite 4 Eğitim yardımcısı rolünün incelenmesi a) Kişisel motivasyon Her katılımcı eğitim yardımcısı çalışması için ne gerekçeleri olduğunu düşünür. Sonrasında bu gerekçeler bir araya getirilebilir ve kavramlara gruplandırılabilir (ego engelli kişi toplum). b) zihinsel/öğrenme engelli ifadesinin kişisel izlenimi Katılımcıların zihinsel /öğrenme engelli kişilerle temasları var mıdır? Bu temastan kişisel korku ve güvensizlikleri? Sizin için zihinsel/öğrenme engelli ne demektir? Daha önceden öğrendiğiniz veya duyduğunuzdan dolayı izleniminiz değişti mi? Tartışma için harekete geçirici: Engelli kişi yoktur (Feuser) Diğer kişiler önce sadece neyi yapamadığımızı fark ederler. Onun içindir ki başkaları bizi Sayfa 4 / 8

8 yapamadıklarımızla yargılar. Bizim, tıpkı başkalarında olduğu gibi yapabildiğimiz şeyler ile yapamadığımız şeyler olduğunu vurgulamak isteriz. Ve insan olarak, kişi olarak saygı görmek isteriz (Zihinsel Engelliler Dernekleri Uluslararası Ligi) Engel: bir kişinin özelliği değil, fakat bir hizmet ihtiyacıdır c) Yardım bir içsel davranıştır Yardım ihtiyaçları... RESMİ BİR KONTRAT, zira kişinin yardımdan neyi kastettiğine ve neyin yapılacağına dair kesin bir mutabakatı olmaksızın, netlik yoktur belirsizlik vardır ve bu gerçekten kendi kaderini tayin etmeye sekte vurur. Net bir KUVERTÜR (sigorta ) kurum hiyerarşisi içinde, zira yardım riskleri içerir. GÜVEN, kişilerin kendileri üzerinde ve etrafında, aynı zamanda zihinsel/öğrenme engelli kişilerle geliştirdikleri. SABIR, zira yardım bir süreçtir ve kendi kaderini belirleme ve karar verme pratiği yapılmalıdır. TOLERANS, zira kişinin hayatını yönetip mutlu olacağı birçok yol vardır, sadece benim bildiklerim değil ve yetkinliğim gerekli olmadığında, acilen ihtiyaç duyulacağını bilsem bile GERİ DURABİLME. Gözetim şeklinde DESTEK SUPPORT, Zira rahatlatır ve kalite sağlar, bu türde çalışma için bu çok önemlidir. ( Von der Freizeitpädagogik zum Reisebüro für Menschen mit Behinderung von Helmut Walther,dokümanından alıntılanmıştır [ Engelli kişiler için dinlence pedagojisinden seyahat acentesine ]) d) Değişim ve destek Tartışma - Önceden öğrenmiş olan hakkında görüş değişiminde bulunma ihtimali için ve kişinin beklentileri ve korkuları hakkında; - Gelecekteki destek ve diğer eğitimsel değişimler için dilekler hakkında Ünite 5 Kapsayıcı yetişkin eğitimine özel referansla öğrenme prensipleri Öncelik kapsayıcı yetişkin eğitiminde pratik çalışmaya verilmiştir genel metodoloji ve didaktiğin teorik öğretimine değil. Her iki öğretim ünitesinin içerikleri sadece potansiyel eğitim asistanları için değil fakat aynı zamanda yetişkin eğitiminde kurs eğitmenleri için de önemlidir. Özel gereksinimleri olan kişiler hedef grubunun bireyselliği ve heterojenlinden dolayı en iyi öğrenme sonuçlarını elde etmek için eğitimcinin sürekli yaratıcı ve kişisel adanmışlığı gereklidir. Aşağıda, genel didaktik ve metodolojik prensipler özel eğitimden sağlanan bilgi ile bu gruptaki kişilerle çalışmaktan oluşan pratik deneyimlerle birleştirilmiştir. Teoride seçilmiş öğretim prensipleri Bireyselleştirme /katılımcı oryantasyonu: Bireysel başlama noktası ile bireysel olasılıkları hesaba katarak Bireysel olarak başlama noktasını ve bireysel olasılıkları dikkate alarak, gelişim düzeyini dikkate alarak. Yaparak öğrenme: Bireyler olarak deneme yapma imkânı vermek, nesneleri ellemek, bağımsız faaliyeti cesaretlendirmek. Bütüncül yaklaşım: Bütün duyulara çekici gelmek, çoklu duyulu dersler. Öğrenme amaçlarını yapılandırmak: Öğrenme materyalinin küçük adımlara ayrılması. Tekrarlama/öğrenme döngüleri: Öğrenme sürecinin güçlendirmek ve üzerinden geçerek öğrenme sonuçlarını pekiştirmek. İndirgeme: Öğrenme materyalini katılımcıların amaçlanan öğrenimi için önemli olan içeriğe indirgemek için en önemli öğelere teksif edilmesi. İllüstrasyon: Öğrenme materyalini örneklendirilmiş şekilde sunulması, görselleştirme, otantik ortamlarda öğrenme (bir şeyin hakkında konuşma, oraya git). Pratikte/pratik uygulamada yetişkin eğitimi için önemi Bireysellik ve katılımcı oryantasyonu - Bireyin öğrenme hızını gözlemleyin, herkese özel gereksinimi olan kişilerin daha yavaş öğrendiklerini öğrenmeleri için zaman verin - Öğrenmekte olan engelli kişinin soyut kavramlarla düşünebilme yetisini hesaba katın - Katılımcıların öğrenme hedeflerini öğrenme gereksinimlerine yönlendirin, soyut bir öğrenme hedefi yaratmayın, kurs eğitmeni tarafından hedefleri şart koşulmayacaktır - Bireysel durumları hesaba katın - Katılımcıların eksikliklerine değil kapasitelerine yönelme, Sayfa 5 / 8

9 -Yavaş konuşma, öğretim materyalleri ve konuşmada kolay anlaşılır formülasyonlar Grup boyutu ve oluşumu - Grup boyutu kurusun temasına bağlıdır. Bilgi aktarımı önemli olan kurslarda grupların 8-10 dan fazla katılımcısı olmamalıdır. - Ön aşamada, hatta belki kursun ilanından önce, grubun hitap edeceği hedef grup dikkate alınmalıdır. Uygulama deneyimi: Bilgisayar Kullanımına giriş konulu bir kursun katılımcıları yaşlı vatandaşlar ve zihinsel engeli olan kişilerdi. Grup birbiriyle iyi uyuştu. Bunun sebebi öğrenme hızında mukayese edilebilir olmak, yeni teknolojiye karşı benzer çekingenlik, yabancı dil bilgisi eksikliği idi. Öğretme yöntemleri - Birkaç çeşit ve dönüşümlü yöntemler - Küçük gruplarla ve bireysel çalışmanın kombinasyonu - Öğretme ile deneyim paylaşmanın kombinasyonu - Bilgi aktarımı ile yansıtıcı yöntemler arasında dengeli bir ilişki gözetilmesi - Bilişsel ve yaratıcı yöntemlerin kombinasyonu - Katılımcıların uygun moderasyon yöntemleriyle aktif şekilde katılması -Konunun görselleştirilmesi Pratik ipucu: Tartışılan konuyu yazın ve duvara iliştirin, sembol ve resim kullanımını dâhil edin, dijital kamera kullanın - Çoklu duyulu dersler, bütün duyulara çekici gelmesi, fiili anlamda (örn. malzemeye dokunarak) kavramaya (anlamaya) imkân tanınması - Tekrarlama/öğrenme döngüleri Öğrenilen materyal çalışılır ve tekrarla pekişir. Bu performans transferine imkân verir yani, öğrenilen konunun uygulanması ve farklı günlük durumlarda kullanılması - Farklı çalışma şekillerine, açık bir konsepte izin verin, - ortak çalışması, grup çalışması ve didaktik öğretim arasında değişim - Pratik ve gerçek hayatta olduğu gibi oryantasyon Soyut içerikleri yaşamla doldurun; yani pratikte veya günlük hayatta ne alama geldiğini işaret edin - Katılımcılarla kendi tempolarına doldurulabilecek ve düzeltilebilecek basılı materyaller kullanın. - Sadece bir konuyu ele alan kısa öğretme birimleri ve bol miktarda aralar planlayınız - Gerçek ortamlarda öğrenme, gezintiler düzenleyiniz (hakkında konuşma, oraya git/yap) Medya kullanımı - Çeşitli dönüşümlü medya kullanımı - Katılımcıların heterojen kapasitelerine uyması için görsel işitsel medya kullanımı (film, video, müzik) (resim ve kelime oryantasyonu ) - Öğrenme yardımcısı olarak bilgisayar, eğitim programlarının kullanılması - Mantar panolar, kara tahtalar - Oyunların, muhtemelen eğitimsel oyunların kullanılması - Açıklayıcı materyal kullanılması - Dijital kamera, Polaroid kamera Tavsiyelerin ve yazılı dokümanların geliştirilmesi ve hazırlanması - Basit dil ve net yapıda - Net fontlar ve kelime boyutları > 14 pt - Öğrenilen konuyu daha kolay hatırlamak için resim ve sembollerin illüstrasyon olarak kullanımı Pratik ipucu: kurs esnasında dijital kamerayla fotoğraf çekin tavsiyelere onları yerleştirin (örn. Yemek pişirme kursunda bireysel adımları veya ilk yardım kursunda pratik adımların fotoğrafını çekiniz ) - Şematik sunumlar kullanınız - Tabloların kullanımıyla öğretim - Uygun renk kullanımı, önemli öğrenim içeriklerini renkli olarak vurgulayın -Kendinden açıklayıcı illüstrasyonlar kullanın Kursta öğrenme iklimi - Keyifli, güvenli bir atmosfer ve uygun öğrenme koşulları oluşturun - katılımcıların karşılıklı destek olanaklarını tanıyın ve kullanın, Dayanışmayı teşvik edin - Deneyimlerin değiş tokuşuna izin verin, katılımcıların karşılıklı öğrenmesine izin verin - Deneyimlerin biriktirilmesine imkân tanıyın - Grupta gerilim ve çekişmeleri tanıyın ve ele alın Sayfa 6 / 8

10 Ünite 6 Sosyal davranış Katılımcılar, grup olarak, eğitim yardımcıları olarak çalışmalarında ortaya çıkabilecek problem durumları derlerler, daha sonra durumları rol olarak oynarlar ve bu sorunları çözmek için stratejiler ararlar. Ünite 7 Öz farkındalık Yeti yitimlerinin simülasyonu yapılır. Zihinsel engelden dolayı olan yeti yitimlerinin benzetimi olmaz. Dolayısıyla alternatif fiziksel engellerin benzetimi yapılır. Öğrenme hedefi üzerinde bunun bir etkisi yoktur. Öz farkındalık konusunda eğitim için olasılıklar: 1. Roller kura çekerek dağıtılır; kim yardımcıdır, kimin ne engeli vardır. Bütün grup ortak bir görev alır, mesela bir meyve salatasının hazırlanması. Yeti yitimleri şunlar olabilir: tekerlekli sandalye kullanıcısı, körlük (uygun gözlüklerin kullanımı), küçük kas becerilerinde zorluklar (kalın eldivenler), sağırlık (kulaklıklar), konuşma zorluğu (örn sadece 2 kelimeli cümleler kullanılması), hemipleji kısmi felçte (vücudun sadece bir yarısını kullanılması). 2.Etrafı bir tekerlekli sandalyede veya kör bir şahıs olarak keşfedin veya küçük işler yapın; örneğin postaneye bir mektup götürün, bir gazete satın alın, telefon kulübesinden bir telefon açın, doktora gitmek için toplu taşıma vasıtasını kullanın, bir kafede tuvalete gidin vs. Yardımcı olarak, tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak veya kör bir kişi olarak sırayla yapın. 3. Günlük yaşantınızdaki faaliyetlerde desteği deneyimleyin; yeme, içme, diş fırçalama... yardımcı nın ve yardıma ihtiyacı olan kişinin perspektifinden. Yardım eden in rolü ile ihtiyacı olanın rolü farklı yönlerden aydınlatılmalıdır: Güç - güçsüzlük, iyi kötü duygular, güven-güvensizlik, yardım - eğitim... Sonuç olarak Wilfried Bieneck in metni. 10 Yöntem Kurs modülü, grup tartışmaları, bireysel deneyimlerin paylaşılması, vaka çalışmaları, rol oynama, bireysel çalışma ve yüz yüze dersler dâhil bir dizi öğrenme yöntemi kullanacaktır. Yöntemlerin bir araya getirilmesinden amaçlanan öğrenim yardımcılarının, engellilerin yetileri konusunda yetkin hale gelmeleri ve öğretim kapasitelerini geliştirmektir. Yöntemler aşağıda ünite bazında özetlenmiştir; Ünite 1- Kişisel deneyimleri ve motivasyonu yetişkin eğitimiyle, kendi moral konseptleri ve başkalarıyla ortak yaşamda temel ihtiyaçlarla, temel sosyal haklarla ilgili olarak paylaşmak. Bu yorumlar derlenecek ve yukarıda listelenen prensipler üzerinde çalışılacaktır. Ünite 2- Ders vasıtasıyla didaktik öğretim, katılımcılara soru sorma imkânı, tartışma başlatma imkânı verilmesi. Ünite 3- Küçük gruplar halinde çalışma, herkesin katıldığı tartışma Ünite 4- Bireysel çalışma, grup çalışması, sunum, tartışma Ünite 5- Pedagojik öğretim, soru sorma imkanı ile ders, anlatılanın projektör ve yansı vasıtasıyla görselleştirilmesi Ünite 6- Pratik deneyimlerden vaka çalışmaları kullanılarak rol oynama, küçük gruplar halinde çalışma Ünite 7- Rol oynama 11 Değerlendirme Portföyü Bu modül için değerlendirme bulunmamaktadır. Sayfa 7 / 8

11 12 Yayın Okunması tavsiye edilen dokumanlar Diversabilità, Canevaro A., lanes D., Editori Erickson, Trento, 2003 Disabilità e politiche sociali, Ferrucci Fabio, Editore Franco Angeli, 2005 Lavoro e disabilità, AA. VV., Editore Hpress, Monza, 2003 Quaderno n.4 - La legge Stanca: i riferimenti tecnici (CNIPA ) Ridolfi P., (a cura di), I disabili nella società dell informazione, Franco Angeli, Milano, 2002 AAVV Ausili:dall'identificazione del bisogno alla soluzione. II edizione, a cura della Regione Piemonte, 2002 Sayfa 8 / 8

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER 33Sanayi Devriminin etkisi 33Eğitimin gelişimi 33Sanat tarihinde yansıtıldığı haliyle insan hakları 3 3 Avrupa ve dünya BİR GEZGİN Tarih öğretimi

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr : DERSİN ADI (en: Akademik Birim : Bölüm : Dersin Kodu : Zorunlu/Seçmeli : Sınıf : Yarıyıl ( 1 / 2 : ÇOMÜ Kredisi : AKTS Kredisi : Dersin Dili : H.Ders Saati : Teorik

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet konağı 17400 - Çan, Turkey Tel.: +902864161030 Fax: +902864161044 can.meb.gov.tr O4: Yetişkin Eğitmenlerinin Eğitim Kursu Çok kültürlü ve çok etnik yapılı grupların

Detaylı

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm.

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm. Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm www.bmw-eu.net Proje numarası: 2013-1-PT1-LEO05-15778 MENTORLARIN IŞYERİNDE SERTİFİKALANDIRILMASI Kredi başlık Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm Koordinasyon

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu Günlük çalışma programlarında, çalışmalarda ve yetişkin eğitimi rehberlik faaliyetlerinde kullanmak üzere kabiliyetlerin keşfi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Dislektik çocukların ebeveynlerine ipuçları

Dislektik çocukların ebeveynlerine ipuçları GRU-11-P-LP-105-DJ-IT Dislektik çocukların ebeveynlerine ipuçları ÇALIŞTAY DÜZENLEME REHBERİ Bu kitapçık Hayatboyu Öğrenme Programı-Gruntvig Öğrenme Ortaklıkları Programı kapsamında finanse edilmiştir

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Ünite 6 Uygulamayı planlamak: Değişim Yol Haritası

Ünite 6 Uygulamayı planlamak: Değişim Yol Haritası Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Arttırmak Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon buradaki

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler: Eğitim Öğrenim/Öğretim Staj Profesyonel gelişim Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri Gönüllü çalışmalar

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi İçindekiler Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi vi Giriş 1 Sosyal Beceri ve Okul Öncesi ve Ana Sınıfı Çocuğu 1 Sosyal Beceri Öğretim Programı Nedir? 4 Beceri Yetersizliği

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU 14-15 HAZİRAN 2016 Saat 14 Haziran Salı 15 Haziran Çarşamba 09.00-09.30 Açılış-Tanışma Katılımcı

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

PEARSON BTEC LEVEL 3 CERTIFICATE IN PERSONAL TRAINING (QCF)

PEARSON BTEC LEVEL 3 CERTIFICATE IN PERSONAL TRAINING (QCF) PEARSON BTEC LEVEL 3 CERTIFICATE IN PERSONAL TRAINING (QCF) PERSONAL TRAINER İŞ TANIMI Personal Trainer / Fitness eğitmen rolü, kişiye özel egzersiz programlarının etkinliğinden emin olmak adına; katılımcının

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Hükümeti tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME: GİRİŞ, TANIMLAR VE KAVRAMLAR... 9 İNSAN KAYNAKLARININ EĞİTİM VE GELİŞTİRİLMESİNE GİRİŞ... 9 Eğitim Neden Önemlidir?... 10 Değişim, Değişim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

BİREYSEL ÖĞRENME 15.MART.2012/PERŞEMBE

BİREYSEL ÖĞRENME 15.MART.2012/PERŞEMBE BİREYSEL ÖĞRENME 15.MART.2012/PERŞEMBE ÖĞRENME Kişilerde oluşan kalıcı değişmelerdir, İçsel ve bilişsel bir süreçtir, Dinamik bir süreçtir, Bireyde farklılaşma yaratır, Çevre ile olan etkileşime ve genetik

Detaylı

SUSTAIN DERS PLANI. Bahçede küp inşa etmek Emanuela Iannazzo CSC Agostino Cassarà scuola Mirto - İtalya

SUSTAIN DERS PLANI. Bahçede küp inşa etmek Emanuela Iannazzo CSC Agostino Cassarà scuola Mirto - İtalya Konu Öğretmenin Adı, Okulu ve Ülkesi Hedef Grubu Sınıf: 5 Yaş: 8/10 Hedefler Temel Yeterlilikler Açıklama / Gerekçe Süre Yer Sürdürülebilir Kalkınma Temaları Kullanılan Materyal ve SUSTAIN DERS PLANI Bahçede

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Başarılı Destekleyici İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi

Başarılı Destekleyici İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırmak Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon buradaki

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri. Öğr. Gör. Murat YAZICI

Etkili Sunum Teknikleri. Öğr. Gör. Murat YAZICI Etkili Sunum Teknikleri Öğr. Gör. Murat YAZICI ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Nedir? Bir konuyu, mesajı iletmek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ve/veya görsel iletişimdir. Amaç? İletilmek istenilen mesajların

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Mesleki Eğitimde Gelişmeler AB Bakanlığı / Ulusal Ajans «Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi» Yerel Yönetimler İçin Avrupa dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı. Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Detaylı

İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012

İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012 Eğitim için Erişilebilir ICT ve Çoklu Modalite İki İtalyan Modeli İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012 Prof. Licia Sbattella Rektörün Engellilik Temsilcisi Politecnico di Milano - İtalya G3ict Yürütme Kurulu

Detaylı

Öğrenme Stili Nedir?

Öğrenme Stili Nedir? Öğrenme Stili Nedir? «Öğrenme stili parmak izi kadar kişiye özgüdür» Öğrenme stili kişisel öğrenme yolumuzdur. Öğrenme bireylerde farklı yollarla sağlanabilir. Öğrenme stilini bilen, kendi zayıf ve güçlü

Detaylı

Yetişkinler nasıl öğrenir? Fulya ED TECH

Yetişkinler nasıl öğrenir? Fulya ED TECH Yetişkinler nasıl öğrenir? okuyarak Yetişkinler nasıl öğrenir? Ders anlatılırken dinleyerek yaparak Çocuklar Yetişkinler içerik modeli süreç modeli (Cranton, 1989) Hangi bilgi ve becerilerin öğrenileceğine

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim Teknikleri EÜT 142 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

SATIŞTA KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

SATIŞTA KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Koçluk prensiplerini ve satış yöntemlerini bir arada kullanmak, yaratıcı sorularla ikna yöntemleri geliştirmek, satışı hedeflenen ölçüde ve istikrarlı bir biçimde arttırmak, doğru sorularla

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Eğitim, Öğretim

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ 3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Kim Olduğumuz ÜNİTE ADI Bütünün Parçasıyım TARİH 28 Ekim 6 Aralık 2013 SORGULAMA HATLARI Ait Olduğumuz Gruplar İnanç ve Değerler İnanç ve Değerlerin Davranış

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyali Hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla araçlardan faydalanarak yapılan ders içeriklerini kapsar.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ...

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... 1 1. Bilişsel Öğrenme-Öğretme Stilleri Nelerdir?... 2 1.1. Dışadönük tipler... 4 1.2. İçedönük tipler... 6 1.3. Duyusal tipler...

Detaylı

Sizin Fikriniz Sizin Projeniz

Sizin Fikriniz Sizin Projeniz Sizin Fikriniz Sizin Projeniz 2 Öğretmenlere yönelik öneriler Yol güvenliği ve ulaşım konusunda harekete geçme yetkinliği Yol güvenliği ve ulaşım konusunda harekete geçme yetkinliği Sizin Fikriniz Sizin

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

Pedagojik Psikolojik Hizmetler

Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler (PP Hizmetleri) okul çağı altında çocuklar, ve ilk-ve ortaokul ve lise öğrencileri için, gelişim, öğrenim ve refahı ile ilgili danışmanlık

Detaylı

154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim

154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim Doc: GA48/CC47/REC154/16/tr 154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim 1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), eğitim ve

Detaylı

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN EÜTF, TEAD 9 Kasım 2007 sunum planı değişim nedenleri değişime eğitici tepkisi eğitici rolleri rolleri bilmenin yararı eğitici gelişimi

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Akademik İlişkiler İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Aşağıdaki listede önerilen projeler, öğrenciler arasında iç denetim konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağlamak üzere enstitünüzün

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE Temel amaç, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma yapmalarıdır. Heterojen (farklı özelliklerde) bir

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama BANU GÖKÇÜL 24-25 Kasım 2012 Cumartesi / Pazar Eğitim Programının Amacı Yüz Okuma Yoluyla Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi (AVM307) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetimi (AVM307) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetimi (AVM307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetimi AVM307 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM PROGRAMI 1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM TARİHİ: 7.3 27.5.2011 YER: Hazine Müsteşarlığı Eğitim Binası Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:97 Ziraat Bankası Binası 6. kat Maltepe/

Detaylı

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ÇALIŞTAYIN AMACI ALS hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek ve korumak

Detaylı

Özürlülere Yönelik KPSS ve Diğer Kamu Sınavlarına Hazırlık Kursu

Özürlülere Yönelik KPSS ve Diğer Kamu Sınavlarına Hazırlık Kursu Özürlülere Yönelik KPSS ve Diğer Kamu Sınavlarına Hazırlık Kursu Amaç ve İçerik 1. Özürlü bireylerin akranlarıyla iletişimini güçlendirmek, öğrencilerimizin özürlüler ile ilgili olarak bilinç ve duyarlılık

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı