SUSTAIN DERS PLANI. Bahçede küp inşa etmek Emanuela Iannazzo CSC Agostino Cassarà scuola Mirto - İtalya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUSTAIN DERS PLANI. Bahçede küp inşa etmek Emanuela Iannazzo CSC Agostino Cassarà scuola Mirto - İtalya"

Transkript

1 Konu Öğretmenin Adı, Okulu ve Ülkesi Hedef Grubu Sınıf: 5 Yaş: 8/10 Hedefler Temel Yeterlilikler Açıklama / Gerekçe Süre Yer Sürdürülebilir Kalkınma Temaları Kullanılan Materyal ve SUSTAIN DERS PLANI Bahçede küp inşa etmek Emanuela Iannazzo CSC Agostino Cassarà scuola Mirto - İtalya - Geometri becerisini güçlendirmek; - Ölçme, çizme, kesme, katlama, yapıştırma, teknik sorunları çözme, titiz olma gibi belli başlı becerileri geliştirmek; - Sürdürülebilir kalkınma ile alakalı konulara farkındalığı artırmak; - İşbirliği ve paylaşma becerilerini geliştirmek. X Ana dilde iletişim yeterliliği Yabancı dillerde iletişim X Matematik yeterliliği ve bilim ve teknolojide yeterlilikler Dijital konusunda yeterlilik X Öğrenmeyi öğrenmek X Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yeterlilikler İnisiyatif almak ve girişimcilik X Kültürel farkındalık ve kendini ifade edebilme becerisi Geometrik bir unsurun el ile inşa edilmesi aktivitesi sayesinde bu öğrenim yolu dünya üzerindeki materyallere ve sosyoekonomik kaynaklara ulaşımda olabilecek farklı şartlar konusunda farkındalık artıracaktır. 2 saat Sınıf aktivitesi X Dünya Vatandaşlığı ve Demokrasi Atık toplama ve geri dönüşüm Biyolojik çeşitlilik Üretim ve tüketim Doğal kaynakların korunması ve yönetimi ve yenilenebilir enerji X Yerel ve küresel sorumluluk Sağlıklı yaşam X İnsan hakları, barış ve adalet Kültürel çeşitlilik Kırsal ve kentsel kalkınma Renkli kartonlar (yeşil, kırmızı, sarı, mavi), yapışkan bant, makas, kurşun kalemler, cetveller, zarflar, kağıt, değişik

2 Kaynaklar İlişkilendirilen Dersler Yöntem Değerlendirme gözlükler Matematik / Geometri / sosyal beceriler / pratik egzersizi Yaparak öğrenme, deneysel yaklaşım, işbirlikçi öğrenim Genel yansıtma, değerlendirme anketi, nihai rapor Ön Bilgilendirme: Bu aktivite, her bir yapı alanı grubunun elinde bulunan materyallerden başlayarak basit karton küpler inşa etmekle ilgilidir. Çocuklar diğer gruplarla yakın bir ilişki içinde çalışarak bilgiye, materyallere ve teknolojik kaynaklara az ya da çok öncelikle ulaşıma sahip olmanın ne anlama geldiğini kişisel olarak deneyimleyecekler. Üstelik çocuklar işbirliğinin değerini ve ustalıklar ve kaynakların diğer bir grupla paylaşılmasının önemini deneyimlemiş olacaklardır. Aynı zamanda çocuklar, kare bilgisi (kenarlar, çevre, alan), grafik temsil becerisi ve geometrik bir unsuru tasarlamak ve anlamak, ve de oluşumu konusunda düşünmek gibi geometri bilgilerini güçlendirmelerine yarayacak bir aktivite üzerinde kafa yormuş olacaklar. Bunun yanında, küp inşasının her bir aşaması çocukların ölçme, çizim yapma, kesme, katlama, yapıştırma, teknik sorunları çözme ve titiz olma gibi belli bir yeteneği geliştirmelerine sebep olacaktır. Giriş: Öğretmen öğrencilere dünyada her çocuğun okula gitme şansına sahip olmadıklarını bilip bilmediklerini sorar. Öğretmen ayrıca dünya gezegenindeki kaynaklar hakkında neler bildiklerini de sorar (Bu kaynaklar nelerdir? Kimler bu kaynaklara ulaşabilir? Nasıl?). Sınıfın fikrini aldıktan sonra öğretmen dünyada birbirinden farklı pek çok kaynağın var olduğunu fakat bu kaynakların sınırsız olmadıklarını ve (yaklaşık 7 milyarlık) dünya nüfusunun bu kaynaklara ulaşmak için çok çeşitli imkanlara sahip olduğunu fakat çok sayıda insanın da bu imkanlardan mahrum bırakıldığını anlatır. Öğretmen sınıfa sürdürülebilir Kalkınma konusunu takdim eder. Öğretmen sınıfa bir küp göstererek, görünüşte son derece basit olan böylesi bir objenin inşası için aşağıdaki unsurlara sahip olmanın gerekli olduğunu anlatır: - İnsan kaynakları; - materyaller - teknik uzmanlık;

3 - ekipman. Öğretmen sınıfa kısaca şunları anlatır: Sınıf gruplara ayrılacak; her bir grup küp inşa edecek olan bir yapı alanı grubunu temsil edecek. Her bir yapı alanı grubu bir temsilci seçecek ve bu gruplara öğretmen tarafından gerekli talimatlar ve belirli kaynaklar verilecek. Ortaya konan problemi çözebilmek ve 40 dakika içinde ellerindeki kaynakları kullanarak en fazla sayıda küpü yapabilmek için her grup onlara verilecek olan zarflar içindeki talimatları dikkatle okumak zorunda. Kısacası, yapı alanı grupları bu (hem materyal hem bilişsel anlamda) kaynakları değiş tokuş etme ve paylaşma imkanına sahip olacak. Sınıftan iki kişi, aktivitenin dinamiklerini izlemek durumunda olan bir gözlem grubunun parçası olacak, ve davranışlara, stratejilere, katılımcıların yorumlarına (gerek çizim gerekse basit cümlelerle) aktiviteyi engellemeden not alacaklar. Aşağıdakileri yapmak ise kesinlikle yasaktır: - belirtilen süre dışında diğer gruplarla bilgi, materyal ve alet paylaşımında bulunmak; - öğretmen tarafından verilmediği halde (cetvel, kurşun kalem gibi) başka objeleri kullanmak. Başlamadan önce: Aktiviteye başlamadan önce öğretmen aşağıdaki şeyleri hazırlar: 6 zarf: 4 tanesinde gruplar için, 2 tanesinde de gözlemciler için bilgi olacak. 6 çalışma aracı seti: 2 tanesinde gözlemciler için çalışma araçları, 4 tanesinde de aşağıda açıklandığı şekilde küplerin yapılabilmesi için gerekli materyaller. GÖZLEMCİLER: boş kâğıtlar, kalemler, değişik gözlükler GRUP A: 2 karton, 3 makas, 2 cetvel, 2 kurşun kalem, yapışkan bant, eğitim GRUP B: 1 karton, 1 makas, 1 cetvel, 1 kurşun kalem, pek çok yapışkan bant, eğitim GRUP C: 5 karton, az sayıda yapışkan bant, eğitim GRUP D: 10 karton, az sayıda yapışkan bant. Eğitim imkanı yok. Öğrenme Süreci: Sınıf (A, B, C, D Grupları şeklinde) 4 gruba ve 2 çocuktan oluşacak 1 gözlem grubuna bölünür.

4 Eğitim aşaması (5/10 dakika): Grup D den odadan çıkması istenir. Öğretmen küpün nasıl yapılacağını anlatan bir eğitim aşaması başlatır. Eğitim bittikten sonra grup D odaya tekrar girebilir. Öğretmen gruplara ve gözlemcilere önceden hazırlanmış talimatları içeren 6 adet zarfı verir. Problem çözme aşaması ve çalışma araç setlerinin dağıtımı: zarflarındaki talimatları okuduktan sonra her bir grup problemi çözmeleri için gerekli olan bir adet kağıt sayfa, bir kurşun kalem ve cetvel alır. Problem çözüldükten sonra her bir grup cetvel ve kalemleri iade eder ve küp inşası için gerekli çalışma araç setlerini alır. I İnşaat aşaması: gruplar bir temsilci seçerek çalışmaya başlarlar: problemi çözer ve ellerindeki kaynakları kullanarak küpleri inşa etmeye başlarlar. Gruplar arası alışveriş aşaması: 15 dakika sonrasında öğretmen gruplara 10 dakika boyunca ellerindeki bilgileri, kaynakları ve ustalıkları değiş tokuş edip ve paylaşabileceklerini bildirir. Katılımcılar grup içi tartıştıktan sonra neleri değiş tokuş edeceklerine karar verirler. II İnşa aşaması: değiş tokuş aşamasından sonra gruplar ellerindeki 15 dakika içinde küpleri inşa etmeye başlar. Bu ikinci aşama grupların aralarındaki kaynak ve ustalık değiş tokuşlarıyla zenginleşecektir. Küplerin sunulması: süre tamamlandığında gruplar yaptıkları küpleri gösterirler. Sonuç: Değerlendirme Aşaması: Öğretmen, gözlem grubuyla birlikte her bir grup tarafından çözülen problemi değerlendirir ve hangi küpün kabul edilebilir veya edilemez olduğuna karar verir. Küplerin kabul edilebilmesindeki temel şart her bir yapı alanı grubunun problemi başarıyla çözmüş olmasıdır. Öğretmen gözlemcilere grupların çalışmaları hakkındaki fikirlerini sorar, sorular sormak yoluyla fikir beyan etme veya etkinlik sırasında ortaya çıkan çeşitli yönlere odaklanma konusunda onlara yol gösterir. (Notlarına bakmak yoluyla dahi tamamladıkları yolu değerlendirmek adına çocuklar tarafından uygulanmış olan prosedürler ve kriterleri kontrol etmek önemlidir.) Aktivite sonunda her grup/yapı alanı etkinlik boyunca yaşadıkları deneyimi tartışmak için davet edilir. Takip eden günlerde çocuklar dünyada kaynak dağılımı konulu bir araştırma yapmaya ve bu konuda sınıftaki deneyimleri üzerine kısa bir rapor yazmaya teşvik edilir. Yansıtma: Öğretmen yansıtmayı teşvik etmek adına aşağıdaki soruları sunar

5 Ne hissettin? Karşılaşılan en büyük zorluklar nelerdi? Ne gibi stratejiler kullanıldı? Hangi grup daha fazla küp yapmayı başardı? Niçin? Başlangıçta yapılan materyal dağıtımı hakkında ne düşünüyorsun? Eğitime katılımdan mahrum edilen grubun üyeleri ne hissettiler? Paylaşım aşaması sırasında neler hissettin? Bunun önemli bir an olduğuna inanıyor musun? Geometri bilgin işine yaradı mı? (kare: kenar, çevre, alan) Çocukları, ham madde olarak karton, ve gerisi teknoloji ve profesyonel beceriler olarak düşünüldüğünde bu deneyimi dünyadaki durum ile karşılaştırma yapmak konusunda cesaretlendiririz. Küresel kaynakların ve ilgili şeylerin dağılımı konusunda toplu bir tartışma yürütülür. Öğretmen dünyadaki mevcut durumu anlamalarında yardımcı olacak önemli bilgileri sınıfa verebilir.

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Çalışanların Kendi Kendini Eğitmesi

Çalışanların Kendi Kendini Eğitmesi Çalışanların Kendi Kendini Eğitmesi İş ortamına alışma ve iş ortamında eğitim almak genellikle firmanın kendisine ait bir sorumluluktur. Bu görevin iyi bir şekilde organize edilebilmesi için, eğitimcinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Özel gereksinimi olan çocukların farkına varılmasında, tanılanmasında, uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesinde, programların hazırlanmasında ve ilerlemelerin izlenmesinde çeşitli

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Eğitici El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Eğitici El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Eğitici El Kitabı THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION IN PARTNERSHIP WITH UNICEF ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Eğitici

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

Öğretim ve öğrenmeyi zenginleştirmek için disiplinler arası okul konularını ve teknolojiyi kullanmak.

Öğretim ve öğrenmeyi zenginleştirmek için disiplinler arası okul konularını ve teknolojiyi kullanmak. İlk Ulusal Senaryo / TÜRKİYE BAŞLIK Öğretim ve öğrenmeyi zenginleştirmek için disiplinler arası okul konularını ve teknolojiyi kullanmak. Temel Amaç Hedefler ve Esinleme Bu senaryo, öğrencilerin güvenilir

Detaylı

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

SEREBRAL PALSİ EĞİTİM KILAVUZU

SEREBRAL PALSİ EĞİTİM KILAVUZU SEREBRAL PALSİ EĞİTİM KILAVUZU (03-18 Yaş Grubu) Serebral Palsi li (Beyin Felçli) Çocukların Anne Babaları ve Öğretmenleri için Destekleyici Paketlerin Geliştirilmesi Anlaşma No 2010-3292/001-001 Bu proje,

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1

Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1 Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1 Hüseyin Köksal 2 Zamanın nehri üzerinde dik konumda duran ve yerlerinden oynatılamayan bazı anlar vardır; zaman bunların

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı