SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı"

Transkript

1 SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Litvanya, Avusturya ve Türkiye dir. Türkiye proje ortaklık unvanını İstanbul İl Milli eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü taşımaktadır. Proje özelinde bilgisayar oyunları ile sosyal yeterlilik ve yaratıcılık artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda oyunların sosyal yeterlilik ve yaratıcılığa etkisi üzerine nitel ve nicel karşılaştırmalı araştırma yapılmıştır. Analiz ve Araştırma hafif öğrenme güçlüğü olan gençlerin sosyal yeterlilik ve yaratıcılıklarını bilgisayar oyunlarının etkisi üzerine yapılmış ve bu kapsamda ampirik veri toplanmıştır. Proje ile ilgili detaylı bilgiyi proje internet sitesi olan adresinden elde edebilirsiniz Proje Literatür ve arka planı Projenin Literatür ve arka planı kapsamında - Öncelikle sosyal yeterlilik, yaratıcılık, - İstihdamda sosyal yeterlilik ve yaratıcılığın etkisi, - Öğrenme güçlüğü yaşayan gençlerde sosyal yeterlilik ve yaratıcılık, - Genç ve ergen kavramlarının tanımı, - Öğrenme güçlüğü yaşayan gençler ve ergenlerin sosyal yeterlilik ve yaratıcılıkta güçlü yanları ve zayıf yanları, - Bilişsel gelişim eksikliği yaşayan genç ve ergenlerin sosyal yeterlilik ve yaratıcılıklarını artırmada programlar ve müdahaleler, - Öğrenme güçlüğü yaşayan ergen ve gençlerin sosyal yeterlilik ve yaratıcılıklarını artırmada bilgisayarın önemi Başlıklarına ve detaylı tanımlarına yer verilerek projenin literatüre ve alt yapısı oluşturulmuştur.

2 2. Analiz süreci Daha önce de ifade edildiği üzere araştırma bilgisayar oyunlarının sosyal yeterlilik ve yaratıcılık üzerine etkisi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma yaklaşımı olarak katılımcı yaklaşım kullanılmıştır. Bu kapsamda eşit katılım sağlanması ve çeşitliliğin göz ardı edilmemesine önem gösterilmiştir. Örneklem yöntemi olarak fırsaçı, kartopu ve silsile yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde ise - Odak grup - Online anket - Anket kullanılmıştır. Nicel data SPSS veri analiz programı kullanılarak işlenmiştir. nedeniyle nitel veri analizi daha sonra yapılacaktır. 3. Sonuçlar 3.1. Evren & Örneklem Verilerin yoğunluğu 2 Araştırma evrenini 7 Avrupa Birliği Ülkesi oluşturmaktadır. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Litvanya, Avusturya ve Türkiye dir. Söz konusu ülkelerden toplam 873 katılımcı araştırmaya dahil olmuştur. Bunların %65.6 sı (573) öğretmen eğitimci, %34.4 ü (300) hafif öğrenme güçlüğü yaşayan gençler oluşturmaktadır.

3 Şekil 1: Katılımcı dağılımı Katılımcı Frekans Yüzde Geçerli Kümülatif Yüzde Yüzde Öğretmen& ,6 65,6 65,6 Eğitimci Gençler ,4 34,4 100,0 Toplam ,0 100,0 Tablo 1: Öğretmen ve Öğrencilerin dağılımı Araştırmaya katılınların toplam 851 katılımcının %57 si bayan, %46.3 ü ise erkeklerden oluşmaktadır. Yaş Dağılımı Araştırmaya katılanlardan 392 yaşını beyan etmiştir, 481 ise yaşını beyan etmemiştir. Ortalama yaş ise olarak ortaya çıkmıştır. 3 Şekil 2:Yaş dağılımı

4 Dilsel Altyapı 826 katılımcının 47 si konuşmakta olduğu dili beyan etmemiştir. Beyan edenlerinse 43.0% (355) Türk, 28.0% (231) Bulgar, 10.5% (87) Alman, 7.1% (59) Sırp, 5.6% (46) Hollandalı, 3.4% (28) İngiliz, 1.3% (11) Litvanya ve 1.1% (9) diğer. Şekil 3: Dilsel Dağılım Dilsel Temel Frekans Yüzde Geçerli Kümülatif Yüzde Yüzde Bulgar ,5 28,0 28,0 Hollandaca 46 5,3 5,6 33,5 İngilizce 28 3,2 3,4 36,9 Almanca 87 10,0 10,5 47,5 Litvanyaca 11 1,3 1,3 48,8 Sırpça 59 6,8 7,1 55,9 Türkçe ,7 43,0 98,9 Diğer 9 1,0 1,1 100,0 Toplam ,6 100,0 Yok ,3 Sistem 1 0,1 Toplam 47 5,4 Toplam ,0 Tablo 2: Dilsel Dağılım katılımcı bilgisayar kullanım deneyimini belirtmiştir. 28 i ise belirtmemiştir. Bunlardan 59.4% i (502) biraz bilgisayar oyunu deneyimi olduğunu, 22.6% sı (191) yüksek oranda bilgisayar deneyimi olduğunu, 16.0% (135) bilgisayar oyun deneyimi olmadığını, 2.0% (17) ise bilmediğini ifade etmiştir. Bilgisayar Kullanımının Cinsiyete göre dağılımı Bilgisayar kullanımının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde erkek öğrencileri bayanlara göre daha fazla bilgisayar kullandıkları ortaya çıkmıştır. İnternete Erişim Oyun yerleri 597 katılımcının internete erişim yerleri incelendiğinde çoğunluğunun evden erişim sağladığı görülmektedir. Bu bağlamda katılımcıların 301 i evden, 391 işten, 244 ü genel erişim sağladıklarını belirtmişlerdir.

5 Oyun yerleri Katılımcıların oyun yerleri incelendiğinde sonuçların farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda 270 katılımcı akıllı telefondan, 424 katılımcı diz üstü bilgisayardan, 810 katılımcı Masa üstü bilgisayardan ve 142 katılımcı tabletlerden faydalanarak oyun oynadıklarını belirtişlerdir. Bilgisayar Oyunlarının bilinirliği 770 katılımcının eğitim oyunları ile yakınlığı incelendiğinde 40.1% (309) katılımcı eğitim oyunlarını bilmediğini, 34.7% (267) katılımcı biraz bildiğini, 25.2% (194) katılımcı hiç bilmediğini belirtmiştir. SGSCC bağlamında bulgular Katılımcıların %75 i bilgisayar oyunu oynamaktadır. Sadece her 7 kişi bilgisayar oyunu oynarken sorun yaşamaktadır. Ancak, eğitsel bilgisayar oyunları bilgisi ve kullanımı çok yaygın değildir. SGSCC bundan dolayı eğitim amaçlı bilgisayar oyunlarını kullanımı ve bilgisini artırmak için yaygınlaştırma ve pazarlama odaklanmalıdır Cevap Özetleri Öz güven Türk öğretmenler eğitimsel bilgisayar oyunlarının Bulgar ve Sırp Meslektaşlarına göre öz güveni geliştirme bağlamında daha zor bulmuştur Benlik Saygısı Türk öğretmenler Bulgar meslektaşlarına göre eğitici bilgisayar oyunlarının benlik saygısını geliştirmede geliştirme de etkili olmadığını düşünmektedir Motivasyon Bulgar öğretmenler Sırp ve Alman öğretmenler göre bilgisayar oyunlarının motivasyonu daha az artırdığına düşünmektedirler.

6 Öz yeterlik Türk ve Bulgar öğretmenler bilgisayar oyunlarının öz yeterliliği geliştirmede Alman öğretmenlere göre daha zor olacağını düşünmektedirler. Yetkinlikleri için özet tablo (ortalama ve standart sapma) Öğretmen sonuçları incelendiğinde, sosyal yeterlilikte 3 başlık öne çıkmaktadır. -Mtivasyon -Öz yeterlilik -Problem Çözme Ancak aşağıdaki önemli faktörler de dikkate alınmalıdır: -Meslekteki yaş, - Profesyonel alt yapı, SWOT Analizi (Eğitsel bilgisayar oyunlarının potansiyel güçlü yanları) SGSCC bağlamında muhtemel durumlar Muhtemel En zayıf yönler: - Öğrenciye bilgisayarda nasıl oyun oynanacağını gösterecek bir öğretmen ya da eğitimenin olmamaıs, - Öğrencinin oyunda öğrendiklerini gerçek hayatta uygulayamaması - Bilgisayar, tablet, akıllı telefon kabiliyetinin olmaması SGSCC bağlamında öneriler Bilgi, öğretmen hazırlığı, ve öğrencilerle çalışan öğretmen ve eğitimciler, Oyunda öğrenilen becerilerin gerçek hayata uygulanması ile ilgili açık ilişki

7 Mevcut platformların dikkate alınması 4. Sonuç SGSCC Projesi (www.games4competence) kapsamında nitel ve nicel karşılartırmalı araştırma sonucunda, analiz sonrası şu veriler elde edilmiştir: - Bilgisayar oyunları hem öğretmen hem de öğrencilerce bilinmektedir (yaygındır) - İnternet erişimi ya da oyun platformları bilgisayar kullananan hafif öğrenme güçlüğü çeken bireylerde büyük engel oluşturmamaktadır, - Sadece her 7 kullanıcı oyun ve platformlarla ilgili problem yaşadığını belirtmiştir. - Eğitisel oyunlar öğrencinin motivasyon, öz yeterlilik ve problem çözme becerisini geliştirmektedir. 5. İletişim 7 Bu araştırma İngilizce dilinde yapılmış ve yayınlanmıştır. Bu bağlamda proje ve araştırma ile ilgili sorularınızı proje ortağı olan Prof. Dr. Manfred Pretis adresini kullanarak sorabilir ya da araştırma ve proje ile ilgili detaylı bilgiye proje internet sitesi olan ulaşabilirsiniz.

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar BG Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Avrupa Komisyonu Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Bu kitap Avrupa Komisyonu'nun (Eğitim ve Kültür

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA EĞİTİMDE PROFESYONEL GELİŞME İPEK ARAÇ GÜRKAN SARIDAŞ İSTANBUL, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Rapor No: 77722-TR Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 Mart 2013. Beşeri

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

Günlük Yaşamda Bilgi Gereksinimi ve Halk Kütüphaneleri

Günlük Yaşamda Bilgi Gereksinimi ve Halk Kütüphaneleri Günlük Yaşamda Bilgi Gereksinimi ve Halk Kütüphaneleri Nazan Özenç Uçak * ve Özlem Şenyurt Topçu ** Özet: Bu araştırmada, günlük yaşam bilgisi, günlük yaşam bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışları

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doçent Doktor İktisadi ve İdari

Detaylı

2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi *

2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi * Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol.1 No2 (2013), 164-194 2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY* kursat@metu.edu.tr Özet

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği

Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği DOI: 10.5961/jhes.2013.068 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri

Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri Doç.Dr. Aytekin İŞMAN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Eğitim Fakültesi - Sakarya Üniversitesi Giriş Geçtiğimiz

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı