Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ"

Transkript

1 Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ

2 Şantiye Tanımı ŞANTİYE Yapılacak işin, emniyetli bir şekilde zamanında, şartnamesine uygun olarak yapılması ve bitirilmesini sağlamak için düzenlenen ortama şantiye denir. Diğer bir tanımlamayla; şantiye, inşaatın yapıldığı ve yapım ile ilgili her türlü faaliyetin planlanıp uygulandığı yerdir. Bir şantiyenin kurulma amacı, bir imalatın en kısa zamanda ve en az malzeme, işçilik ve enerji kaybı ile inşa edilmesidir. Şantiyede sirkülasyon, taşıma ve depolama sorunlarını en aza indirilecek şekilde planlanmalıdır. Bu suretle gerek araç ve gerekse malzemelerin yerleri, işin metotlu bir şekilde yürütülmesi için imalatın gerektirdiği sıraya göre düzenlenmelidir.

3 ŞANTİYE ÇEŞİTLERİNİN YERLEŞİM PLANI, PLANI TASARLANIRKEN GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKENLER Proje ünitelerinin inşa edileceği yerlere şantiye denir. Şantiyenin yer seçimi, büyüklüğü, kapsadığı tesislerle şantiye araç ve gereçler listesi, projenin tipi, büyüklüğü ve yerel koşullara göre her projede değişiklik gösterebilir. Bir şantiyenin planlanmasına geçmeden önce şantiyenin çalışılan ve yaşanan bir yer olduğunu gözden uzak tutmamak gerekmektedir. Şantiyede yapılan çalışmaların çeşit ve özelliklerine göre yer alması gereken her türlü tesis de bulunmalıdır. Yönetim binaları, ambarlar, atölyeler, servis yolları, malzeme ocakları, laboratuarlar, yardımcı tesisler v.b. yerler bu çalışma düzenine göre yapılır. Ayrıca, içinde yaşanılan yer olarak çalışanların gereksinimlerini karşılayacak sosyal ve sıhhi tesisler, lojman ve işletmeler de bulunmalıdır. Bu tip tesislerin büyüklüğü çalışan işçi sayısına ve bölge koşullarına göre değişmektedir.

4 Şantiye Çeşitlerinin Genel Planlanması Yapı; Çevremizde yer alan, toprak üstünde veya altında, su içinde yapılmış geçici veya sürekli olan en ilkel kulübeden en karmaşık bina, yol, köprü, baraj, müze, mabet, sığınak gibi hatıra gelebilecek bütün eserlere YAPI denir. Yapıların imal edildi yer şantiye dir. Şantiyeler çoğunlukla umulmadık terlerde (bir düzlükte veya sarp kayalıklarda), kar, yağmur, rüzgâr ve çamurun ortasında olabilir. Fakat kısa zamanda umulmadık eserler meydana getirirler. Çok katlı oteller, köprüler, viyadükler gibi. Her yapı, onu yapan eser sahibine aittir. Yani şantiye mühendisine.

5 Şantiye Çeşitlerinin Koşulları Şantiye çeşitlerinin doğa koşulları Şantiye üretim yeri açık havadır (prefabrike elemanlar hariç). Üretim sırasında doğa koşulları önem taşır. Şantiye çeşitlerinin ulaşım koşulları Buna göre şantiyeler ikiye ayrılır. Şehir içi şantiyeleri, problemli alanlardır, özel izinler gerekir, kamu örgütleriyle sürekli iş birliği gerekir. (Yükleme, boşaltma, beton dökümü gibi) Komşulara verilecek zarar büyük ekonomik kayıplar oluşturur. Şehir dışı şantiyelerinde, ulaşım sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bunlar ekonomik masraflarını arttırır. İşin organizasyonu için şehir dışı şantiyeler (konuma göre) tercih edilir.

6 Şantiye Çeşitlerinin Planlanmasının Ana Aşamaları İhtiyaçların belirlenmesi İhtiyaç programının yapılması Çevre olanaklarının tespiti Yer seçimi Kapasite, kalite, konfor verilerinin tespiti Yapı sisteminin seçilmesi projelendirme. Maliyet-yarar irdelemeleri

7 İhtiyaçların belirlenmesi Şantiye tesislerinin yeterli düzeyde olabilmesi için tüm beklentilerin öncelikle ayrıntılı ve net olarak belirtilmesi gerekir. Bunun için şantiye kullanacak proje müdür veya şantiye Şefi nin bina ve altyapı gereksinmelerini; 1. Gerçekçi iş miktarlarına, 2. İş programına, 3. Yapım stratejisine, 4. Kullanılacak eleman, malzeme, makine, ekipman verilerine, 5. Stok ve yedek tahminlerine, Dayalı olarak titizlik hesaplamış veya hesaplatmış olması gerekir. Yol, su, pissular, elektrik, gibi altyapı konuları şantiyelerin hayati gereksinmeleridir. Öncelikle bunların sağlanması planlanmalıdır. Kullanım suyunun ve atık suların taşınması, elektriğin üretilmesi, zorunlu haller dışında tercih edilmemelidir. Ayrıca yapıların kalite ve konforu ile ilgili ön talepler, bütçe, olanakları dikkate alınarak belirtilmelidir.

8 İhtiyaç programının yapılması Genel ihtiyaçların belirlenmesinden sonra şantiye tesisleri için yer aramaya ve projelendirmeye esas olacak programın hesaplanmasına geçilir. Bu hesaplar sonucunda; 1. Şantiyede çalışacak teknik ve idari personel sayıları, bunların ne kadarının aileleri ile birlikte şantiye tesislerinde kalacakları, farklı nitelikteki aile lojmanlarının sayıları, 2. Misafirhane şeklinde lojman yapılacak ise kapasitesi, 3. Teknisyen, topograf, formen, kalfa, şoför, operatör, usta gibi elemanların sayıları, 4. Çalışacak işçi sayıları, 5. Bütün elemanların vardiya durumları, öngörülen sosyal hizmet türleri ve kapasiteleri, 6. Spor sahaları, mescit, kantin, revir, bayrak direği gibi yararlı ve moral arttırıcı unsurlar, 7. Çalıştıracak araçlar ve iş makinelerinin kapasiteleri, sayıları, kullanılacakları yerler ve bağlı olacakları ikincil şantiyeler, 8. Şantiyede üretilecek malzeme ve ürünler için kurulacak tesisler, kapasiteleri, malzeme ve ürün stok alanları, 9. Ana inşaat için gerekli malzeme stok alanları, 10. Gerekli yedek parça ve ana inşaat için ambar gereksinmeleri, 11. Gerekli ekipman alanları, 12. Makine, araç park alanı gereksinmeleri, 13. Altyapılarda ilgili talepler (yol, su, elektrik, pissu, drenaj) 14. Şantiye planlamasını etkileyecek sair unsurlara ait veriler, Şeklinde belirlenir. İhtiyaç programında ayrıca İş teki olası gelişmeler dikkate alınarak, bina eklemeleri ve ek binalar için ek alan gereksinmeleri belirtilir.

9 Çevre olanaklarının tespiti Şantiye tesisleri için inşaat alanında uygun yer olmayabilir. Bazen uygun yer olmasına rağmen yapı alanı yakınında çok daha avantajlı olanaklar bulunabilir. Bu nedenlerle çevrenin yapı ve altyapı olanaklarının baştan araştırılmasında yarar vardır. Bu olanaklardan yararlanma olasılıkları; 1. Hukuki durumlar, 2. Uygunlukları, 3. yararlanma koşulları ve bedelleri Birlikte incelenmeli ve bir rapor halinde getirilmelidir. Olanaklar yüklenici firma ve kullanıcı yetkililerince değerlendirilerek karara bağlanmalıdır.

10 Yer seçimi Şantiye tesisleri yapı işinin gerektirdiği ihtiyaç programı büyüklüğüne ve niteliğine göre toplu halde veya farklı yerlerde çeşitli üniteler halinde düşünülebilir. Birden fazla şantiye kurulması halinde bir tanesinin, yönetimin bulunduğu ana şantiye olması gerekir. Özellikle yol, baraj, gibi büyük ve yaygın işlerde şantiye tesislerinin birden fazla yerde kurulması yararlı olur. Tek veya toplu haldeki üstyapı şantiye tesislerinde olanak var ise, şantiye tesislerinin yapı alanının içinde veya hemen yakınında olması en uygun çözümdür. Şantiye tesisleri için yeterli alan bulunmayan durumlarda komşu veya yakın yerlerdeki uygun olanaklardan yararlanma olasılıkları araştırılır. Ayrıca 2-3 katlı prefabrike şantiye yapıları kullanılması irdelenir. En uygun tercih edilir. Şantiye yeri sorunu olan işlerde, iş başında karavan ve çadırlardan yararlanılması, inşaatın şantiye için kullanıma uygun yerlerinin öncelikle yapılıp kullanılması da sık sık başvurulan çözüm yollarıdır. Yer seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken bir husus da, seçilecek yerin ileride inşaatı engellememesidir. Bazen tam tersine bir olanak bulunabilir; yapılacak şantiye tesislerinden bazılarının, ileride ana inşaat bünyesi içinde yapı sahibine verilme şansı olabilir. (Altyapı işlerindeki servis yolları gibi). Bu olasılık peşinen araştırılmalıdır.

11 Kapasite, kalite, konfor verilerinin tespiti Şantiyeler belirli kurallara göre yönetilirler. Ancak onların askeriye kışlaları gibi düşünülmesi yanlış olur. Tatil kampı, tatil köyü gibi de ele alınması da doğru olmaz. Belki, bir izci kampı şeklinde değerlendirilebilirler. Önemli olan, tüm personelin moralinin yerinde olması, şevkle çalışması ve verimli olmasıdır. İşçi gazinosundan, şantiye şefi (veya proje müdürü) odasına kadar tüm mahaller, kullananları rehavete düşürmeyecek, ancak tahmin edecek kalitede ve konfora sahip olmalıdır. Soğuk bir yörede ısıtılmayan, sıcak bir yörede havalandırılmayan ve gerektiği halde soğutulmayan koğuşlar kesinlikle orada yatanların uykularını, morallerini ve nihayet verimlerini etkiler. Konunun bir de kuruluş ve işletme maliyeti yönü vardır. Bu nedenle gerek yatakhane hacmi gibi her bireyi ilgilendiren kapasitelerin, hem de gazino, yemekhane, lokal kapasitesi gibi gün içinde birden fazla kullanımı olan mahallerin kapasitelerinin optimum randıman sağlayacak şekilde belirlenmesi gerekir. Gazino, yerel ve yemekhane kapasitelerini ekonomik olarak belirlemek için en çok uygulanan yöntem çalışanları gruplar ve vardiyalar şeklinde ayırıp işbaşı, paydos, yemek saatlerinin farklı olmasını sağlamaktır. Ayrıca yasal bazı kayıtlar, bu konularda yönlendirici veriler içermektedir. Bunlara uyulması gerekir. Bazı yan etkenlere bağlı olarak değişebilmekle beraber genelde benimsenebilir.

12 Yapı sisteminin seçilmesi Tesislerin yapı sahibine satılması veya bırakılması durumlarında, şantiye binaların onların istediği yapı sistemi ile ve uygun görecekleri, onaylayacakları projelere göre yapılması gerekir.

13 projelendirme Şantiyede yer alacak birimlerden hangisinin nereye konulacağını gösteren durum planına şantiye projesi (şantiye yerleşim projesi) denilir. Bir inşaata başlanmadan önce mutlaka bir şantiye yerleşimi yapılmalıdır. Tekniğine uygun şantiye yerleşimi de iyi düşünülmüş, araştırılmış, her yönüyle etüt edilmiş ve uygulamaya konmuş bir şantiye projesiyle mümkün olmaktadır. Tekniğine uygun ve iyi planlanmış şantiye projesi; imal edilecek yapının büyüklüğüne veya küçüklüğüne, yerleşim merkezlerinden uzaklığına, çalışacak personel sayısı ve yapının teknolojik özelliklerine uygun olacak şekilde çeşitlilik arz etmektedir. Yapılacak inşaat altyapı olsun, üst yapı olsun, büyük ya da küçük olsun şantiye planlamasının vazgeçilemez etkin yapılacak inşaatın "vaziyet planı"dır.

14 Şantiye projesi ön hazırlığı Şantiye projesi hazırlanırken, şantiye hakkında aşağıda belirtilen ayrı ayrı değerlendirilmelidir; Şantiye binalarının yerlerinin tespiti ve yağış sularının dışarı atmak için yapılacak drenaj planının hazırlanabilmesi için şantiyenin yapılacağı yer görülmeli, çevresi hakkında bilgi alınmalı ve gerekli görülürse o yerin topografik haritası çıkarılmalıdır. Şantiye yapılacak gerçek depoların büyüklük ve sayılarını tespit ede bilmek için, yapının çeşidi esas alınarak, fazla kullanılacak ve depolanması gerekecek gereçlerin miktarları, ne tip bir depoya ihtiyaç gösterecekleri tespit edilmelidir. Şantiyede kullanılacak iş makinelerinin çeşidi ve sayıları tespit edilmelidir. Böylece araçların park, tamirhane, yedek parça deposu için ayrılacak yerlerin ve şantiye içi yollarının ölçülerinin tayini mümkün olacaktır.

15 Şantiye projesi ön hazırlığı Yapılacak işin büyüklüğü dikkate alınarak, günde ortalama kaç işçi ve teknik eleman şantiyede çalışacağı, bunlardan kaçının şantiyede yatacağı tespit edilmeli ve bu sayılara evli personel için yapılacak lojmanların yerleri ve sayıları belirlenmelidir. Şantiyenin dış yollara olan mesafesi ve bu yolların özellikleri bilinmelidir. Şantiyeye sevk edilecek gereç ve araçların hangi yollardan yapılacağı, bunlardan (kara, deniz, demir yolu, olmak üzere) her ikisi veya üçü söz konusu ise ekonomik olanı araştırılmalıdır. Şantiyenin büyük yerleşme yerlerinden uzak olması halinde, şantiyede bulunacak personel ve işçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak kantin, fırın, hamam ve benzeri binaların sayısı ve büyüklükleri tespit edilmelidir.

16 Şantiye projesinin çeşitleri Şantiye projeleri, genellikle 1/500 ölçekli olmaktadır. Kesit ve detaylar için 1/200 ölçek kullanılabilir x 1.00 m. ölçüsünden daha büyük pafta kullanılmamalıdır. Eğer sığmaz ise iki, veya daha fazla pafta kullanılabilir. Şantiye yerleşim planları için genel öneri: Favori pafta h0.30 x b(5x0.20)=0.30 x 1.00 olmalıdır. Geniş paftaya ihtiyaç varsa bu ölçüler h(2x0.30) x b(5x0.20)=0.60x1.00'e çıkılabilir. Ara ölçüler ve daha büyük boylu paftalar kullanılmamalıdır. Şantiye projelerinde kurulması planlanan tesislerin inşaat, elektrik ve mekanik imalat detayları ve planlarda hazırlanmalıdır.

17 Şantiye projesinin tanzimi Detaylı hazırlanmış bir şantiye projesi hem şantiyenin kurulma süresini kısaltır hem de yerleşimin rastgele yapılarak çeşitli aksaklıkların doğmasını engeller. Bu konuda, şantiye binalarının gerçek depolarının ve çeşitli maksatlarla gerekli alanların projede yerleri belirtilirken dikkate alınması gereken hususlar incelenmiştir.

18 Maliyet-yarar irdelemeleri Şantiye planlanmasındaki tüm unsurların bir bedeli, maliyeti vardır. O işin veya işlevin göze alına bilmesi veya tercih edilebilmesi için yararının gerçekçi şekilde belirlenmesi gerekir. Bir işin, hizmetinin veya ürünün maliyetinin hesaplamak çoğu kez kolaydır. Şantiye kurulurken gereken yapıların, altyapıların ve donatımların maliyetleri teklif alınarak, hesap yapılarak bulunabilir. Ancak yararları belirlemek, onları önem ve önceliklerin göre sıralamak, değerlendirmek ve karşılaştırmak çoğunlukla deneyim ve öngörü ister. Yarar maliyet gibi gerçek yargısı değildir. Konuya, kültüre, zamana, yerine, kişiye, miktara vb. etkenlere göre ve kişiden kişiye değişe bilir.

19 ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ VE DÜZENLENME ÖZELLİKLERİ

20 Çevresi Serbest Küçük Bina Şantiyeleri Bu ufak bir şantiye örneğidir. Bina olarak yapı ve işletme malzemeleri konacak 1-2 baraka ile taş, kum, çakıl ve tuğla depoları bulunur. Düzenlenmesi şekildeki gibidir. Sömellerin betonarme yapılması halinde kum ve çakılın bir kısmının bina etrafına kordon edilmesi uygundur.

21 Çevresi Kapalı Küçük Bina Şantiyeleri Bu tip şantiyeler binanın içinde kurulur. Binanın bodrum katına gerekli malzemeler getirilir ve bodrum işleri arkadan öne doğru yapılarak ön kısımdan geçici bir şantiye olarak yararlanılır. Bodrum kat bitince, zemin kat tavanına kadar gerekli malzemeler getirilir ve yine ön kısım ufak bir şantiye yeri olarak kullanılır. Bundan sonra zemin kat malzeme ve şantiye yeri olarak değerlendirilip ve üst katlar inşa edilir. Bina içinde betonyer kuracak yer olmadığından ancak yer harmanlarında beton yapılır.

22 Çevresi Serbest Büyük Bina Büyük bina şantiyelerinde personel barakaları, malzeme ambarları, kireç ve çimento deposu, kireç söndürme çukurları, betonyer, elevatör, kum, çakıl ve tuğla depoları, kalıp yeri ve demir bükme depoları bulunmalıdır. Tuğlalar genellikle tuğladan ibaret yığınlar halde depolanır. Şekilde birbirleriyle ilgili üniteler bir araya toplanmıştır. Örneğin; demir deposuyla demir bükme yeri yan yanadır. Kereste deposu ile biçme yeri ve kalıp yeri bir aradadır. Üçüncü bir grup, bir arada bulunan kum, çakıl, kireç, çimento ile betonyer tarafından meydana getirilir. İskele kerestesi binaya yakın konmuştur. Şantiyeleri

23 Kooperatif İnşaatı Şantiyeleri Bu tip inşaatlarda binaların kapı, pencere, parmaklık, çatı, döşeme, merdiven v.s.leri standardize edilmiş olduğundan bunlar için toplu yapım tesisleri kurulur. Bu şekilde ekonomi sağlanmış olur. Bu binalardaki beton işlerini de ekonomik olarak yapmak ve iyi bir kontrol sağlamak için bir beton yapım merkezi kurulur ve yapılan beton binalara hazır olarak iletilir. Bu beton yapım merkezi, çimento ambarı, kum ve çakıl depoları, betoniyer tesisleri ve briket-tuğla yığınlarıyla bir araya toplanarak kombine bir işletme ünitesi şeklinde kurulur. Sonra kereste ambarı, iskele-kalıp atölyesi de buna eklenerek ikinci bir işletme ünitesi elde edilir. Üçüncü işletme ünitesi ise malzeme ambarı, demir ambarı, demir bükme ve hazırlama atölyesinden oluşur. Dördüncü ünite garaj, taşıt parkı, demir atölyesi ile oluşturulur. Şantiye şefi, büro binası, ufak makine ve alet ambarı bir arada bulunur. Şantiye içi taşıma işlerinde damper ya da kamyonet kullanılır. Bu tip şantiyelerde, şehre yakınlığından dolayı genellikle elektrik enerjisi kullanılır 1-İnşaat malzemesi ambarı 2-Şantiye binası 3-Çimento ambarı 4-İşletme gereçleri ve makine ambarı 5-Betoniyerler 6-Biriket 7-Kum ve çakıl deposu 8-Tuğla deposu 9-Kereste deposu 10-Marangozluk atölye 11-Kalıp ve iskele yeri 12-Kalıp ve iskele parkı 13-Demir işleme yer 14-Demir parkı 15-Demir ambarı 16-Sıcak ve soğuk demir, atölyesi 17-Tamir atölyesi 18-Makine parkı 19-Taşıt parkı 20-Garaj 21-Akaryakıt tankı

24 Bina Yıkım Şantiyeleri 1- Çatı örtüsü sökülür, bir oluktan kaydırılıp damdan aşağı indirilir. 2- Çinko, dere ve oluklar sökülür, parçalanmadan palangayla damdan aşağı indirilir. 3- Bina içindeki elektrik, su borusu, kalorifer, mutfak, banyo tesisleri, tüm borular sökülür. 4- Pencereler, kapılar, parmaklıklar, kepenkler sökülür, bina merdiveninden aşağıya indirilir. 5- Mermer ve fayanslar (kırılmadan sökülebiliyorsa) sökülür, merdivenden indirilir. 6- Döşemelerdeki ahşap parkeler (tahribatsız olarak) sökülür, merdivenden indirilir. 7- Çatıda kiremit altı kaplaması, mertek, aşık ve makaslar sökülerek damdan yere palangayla indirilir. Diğer katlarda üst Katta benzer Şekilde(Aynı Sırayla) yıkılır

25 Menfez Şantiyeleri Bu şantiyeler küçük olup, arazi ve yol durumuna göre malzeme depoları köprü ekseninin iki yan tarafına da kurulur. Çimento, kereste ve ekipman çadırları bir tarafa alınır. Diğer tarafta ise taş, kum, çakıl depolarıyla betoniyer veya harman bulunmaktadır.

26 Betonarme Köprü Şantiyeleri Böyle bir şantiyede çimento ambarı, kereste ambarı, kereste parkı, iskele kalıp atölyesi, yapı ve işletme malzemesi ambarı, kalıp parkı, demir parkı, demir ambarı, makine ve yedek parça ambarı, akaryakıt deposu, lojmanlar, garaj, bakkal, kantin, revir ve bürolar bulunur 1-Çimento ambarı 2-Kereste biçme ambarı 3-İskele kerestesi parkı 4-Kalıp atölyesi 8-Demir bükme yer 9-Makine ve yedek parça ambarı 10-Akaryakıt deposu 11-Personel lojmanı 15-Revir 16-Büro 17-İşçi barakası 18-Kum deposu 19-Çakıl deposu 5-Kalıp parkı 6-Yapı ve işletme ambarı 7-Demir ambarı 12-Garaj 13-Bakkal 14-Kantin 20-Betonyer 21-Kompresör

27 Kâr gir Köprü Şantiyeleri Bu şantiyelerde binaların düzenlenme biçimi betonarme köprülerdekinin aynısı olmakla birlikte en önemli fark taş yontma parkının bulunmasıdır. Bu tip şantiyelerde gerek ocaktan hazır olarak getirilen taşlar, gerekse şantiyede yontulan taşlar ayrı ayrı depo edilmelidir. Depolar arasında taşıtların çalışması için yolar bırakılmalıdır.

28 Viyadük Şantiyeleri Bu şantiyeler de viyadükün taş, betonarme veya demir olmasına göre çeşitlidir. Tabliye kısmı ne olursa olsun aynı cinsten normal bir köprüden farkları viyadük yüksekliğinin oluşturduğu zorluklardır. Eğer kablolu bir kren yapılacaksa şantiye tesislerinin viyadük kronmanından (tepe noktasından) yukarıda yapılması, harç ve çimentonun aynı yamaçta hazırlanması ve hepsinin kablolu kren güdeleriyle iş başına taşınması uygun olur. Kronman kotunda Viyadük şantiyesi örneği

29 Viyadük Şantiyeleri Kablolu bir krenin yapılamadığı hallerde her ayağın yanına kronman kotuna kadar bir elevatör kulesi yapmak ve işçilerle malzeme, araç ve gereci bu elevatör yardımıyla işyerine çıkarmak uygundur. Bu durumda şantiye tesisleri daha alt kotlarda yapılır. Yalnız su baskınından korunmak amacıyla şantiyenin bir miktar yamaçta yapılması uygundur. Yamaç ve talvegde viyadük şantiyesi örneği

30 Yamaç Viyadükü ve Dayanma Düzgün olmayan arazide depolar yamaca kurulur. Depodan aşağıdaki yapının arkasına tahtadan yapılmış oluklar uzatılır, malzeme bu oluklardan aşağıya kaydırılır. Yalnız, tahta olukların malzeme yükü altında kırılmalarını önlemek için üst ucu yamaca, alt ucu yapının kenarına mesnetlenmiş kafes kiriş veya iki direkten oluşan gergili kirişe oturtulur Duvarı Şantiyeleri

31 Baraj Şantiyeleri Bu şantiyeler, pek çok işletmenin bir arada çalıştığı kombine şantiyelerdir. Birinci işletme ünitesini temel kazısı ve kazının taşınması oluşturur. İkinci işletme ünitesini de taş ocakları, taş taşınması, kırılması, elenmesi ve yıkanması teşkil eder. Üçüncü işletme ünitesini malzeme tartısı, beton yapılması, taşınması, dördüncü üniteyi de atölyeler oluşturmaktadır. Beşinci ve altıncı üniteler ise ambarlarla enerji santralından oluşmaktadır.

32 Bu şantiyeler de kombine şantiyelerdendir. Bir limanda taş ocakları, taş taşınması, suni blok, denizde yükleme ve boşaltma gibi işlemler başlı başına işletme oluşturur. Diğer işletmelerse sırasıyla atölyeler, ambarlar ve santralden oluşur Liman Şantiyeleri

33 Kısa Tünel Şantiyesi Uzunluğu 600 m.den küçük tünellere kısa tünel denir. Bu çeşit tünellerde başlıca özellik vantilasyon dayanımının bulunmamasıdır. Bu tünellerde insan gücü kullanılır. Fakat makine yönünden yeterli firmalar kompresör ve elektrojen grupları kullanırlar. Bu tesisler, lastik tekerlekli şasiler üzerine bindirilirler. Çimento, malzeme ve kereste için bir ambar kurulur, küçük bir demir ve ahşap atölyesi vardır. Mühendis ve personel lojman ve büroları için barakalar yapılır. Patlayıcı madde deposu uzak bir yere kurulur. İşçiler için çadırlar ve bakkal bulunmalıdır. Burada malzeme taşımak için dekovilden yararlanılır. Dekovil tünel içine tek hatlı olarak girer, tünel dışında ise bu hatlar makaslar yardımıyla ikiye çıkartılır. Hatlardan biri malzemeyi dökmek için depoya, diğeri ise tünel içine malzeme taşımaya ayrılmıştır. Taşıma hattının sonradan iki hatta çıkartılması dekovillerin manevrasını sağlamak içindir 1-Motris Kuvvet 4-Büro 7-İşçi çadırı 10-Kum 2-Ambar 5-Lojman 8-Bakkal 11-Çakıl 3-Atölye 6-Patlayıcı madde 9-Taş yığını 12-Blok Atölyesi

34 Uzun Tünel Şantiyesi Uzunluğu 600 m. den fazla olan tünellere uzun tünel denir. Bu çeşit tünellerde vantilasyon gerekir. Ayrıca gerekirse tünel içinde biriken suyu dışarı atmak için pompaj tesisiyle akaryakıt deposu, çimento ambarı, yapı malzemesi ambarı, atölyeler, büro ve lojmanlar, garaj, bakkal, kantin ve revir gibi binalar bulunur. Tünel içine tek hatlı bir dekovil döşenir, fakat tünel ağzından başlayarak ardarda iki makas konulup dekovil hattı üçe bölünür. Bunlardan bir tanesi tünel kazısından çıkan zemini dökmeye yarar, ikincisi tünel içine malzeme taşır, üçüncüsü ise ambarlardan tünel içine gerekli alet, ekipman ve kalıp taşır. Şantiyede özel bir telefon gereklidir 1-Vantilasyon 8-Lojman 15-Patlayıcı madde 2-Akaryakıt deposu 9-Taş yığını 16-Garaj 3-Çimento ambarı 10-Çimento barakası 17-Bakkal 4-Yapı malzemesi 11-Kum yığını 18-Kantin ambarı 5-Kereste ambarı 12-Beton blok 19-İşçi barakası atölyesi 6-Atölye 13-Çakıl yığını 20-Revir 7-Büro 14-Makine parkı 21-Pompaj tesisi

35 Şose, Asfalt Kaplama ve Bakım Şantiyeleri Bu şantiyelerin şehirde bir merkez bürosu ve ambarı bulunur. Burada kaplama malzemesi ambarı, makine yedek parçaları ambarı, proje servisi ve muhasebe servisi gibi bölümler bulunur. Bu merkez, işbaşı şantiyesini destekleyen taş ocağı işletmesi, taş kırma ve eleme servisi ayrıca asfalt betonu yapma servisi vardır. Bundan başka, sıcak betonu taşıma servisi bulunur. Taşıma araçlarının bakımı merkez atölyesinde yapılır. Son olarak da asfalt dökme ve silindirleme servisi vardır. Fakat genellikle bu servis ana servise bağlıdır

36 Caddelerde Asfalt Kaplama ve Bakım Şantiyeleri Şose şantiyelerinden farklı olarak bu şantiyelerde trafiği kesme zorunluluğu vardır. Bu şantiyelerin şehirde bir merkez bürosu ve ambarı bulunur. Ancak burada pek çok hazır malzeme piyasadan ve yüklenicilerden sağlanacağı için ambar hacmi küçüktür. Bu şantiyelerde şehir sınırları dışında bir arazide asfalt betonu hazırlama istasyonu kurulur ve buna paralel olarak şehir içine asfaltı taşıyan bir taşıma servisi oluşturulur. Çok iyi bir iş programı hazırlanmalı ve buna göre çalışan bir asfaltlama ve silindirleme servisi kurularak işlere devam edilmelidir. İş bittikten sonra Kesin Kabul e kadar sürekli bakım yapmak üzere bir servis kurulur

37 Kaldırım Yapma Şantiyeleri Bu tip şantiyelerin hemen hepsi kaldırım taşlarını belirli bir ocaktan temin ederler. Kaldırım taşları şehirde belirli bir yere depo edilir. Depolarken bu taşlar kaldırım taşı ve bordür taşı olarak iki kısım halinde sınıflandırılır ve ayrılır. Kaldırım taşı malzeme depolarının yanında kum depoları da bulunur. Malzeme, depolardan işbaşına taşınır. Kaldırım taşı döşenirken, olabildiğince trafiği kesmemeye çalışılmalıdır. Trafiğin kesilmesi halinde çok iyi bir iş programı gereklidir

38 Kanalizasyon Şantiyeleri Şehirde bir merkez bürosu ve şantiyesi kurulur. Ambar çevresine kurulan merkez şantiyesinde kum, çakıl depoları, betoniyerler, kalıplar, boru döküm yerleri ve yapılan boruları saklamak için boru depoları yapılır. İşin önemli bir kısmı merkez şantiyesinde yapılır, bunlar işbaşı şantiyesine hazır olarak taşınır, işbaşı şantiyesinde yalnızca rögarlar üretilir. Rögarın dökülmesi için gereken beton ve kalıplar merkez şantiyesinden hazır olarak gelir, çünkü şehir içinde kalıp yapmak ve beton üretmek zordur. Bu şantiyelerde en önemli rol merkez şantiyesindedir ve bunu önem bakımından taşıma servisi ve onu da işbaşı şantiyesi izler

39 Yol İnşaatı Şantiyeleri Bunlar da kombine şantiyelerdendir. Ayrı ayrı işletmeler bir araya getirilerek şantiye kurulur. Şehirde bir merkez örgütü, burada ambarlar, makine parkı, teknik servis ve muhasebe servisi bulunur. Yol inşaatı yapılan kısmın ortalarında, uygun bir yerde bir işbaşı şantiyesi kurulur. İşbaşı şantiyesi örgütü, merkez örgütünün küçük bir örneğidir. İşbaşı şantiyelerinde taş ocağı işletme servisi, taşıma servisi, telefon servisi, servis yolu ve dekovil hatları inşa ve bakım servisi, servis köprüsü yapım servisi, taşıt bakım servisi, makine bakım servisi, toprak işleri servisi, köprü yapım servisi ve yol kaplaması servisi gibi esas servisler vardır. Ayrıca şantiye binalarının yapımı için bina inşaat servisi ve yol bakım servisi bulunur. Engebeli arazide çalışıldığı zaman bir de tünel yapım servisi bulunur

40 TEŞEKKÜRLER Reza SHIRZAD REZAEI

Şantiye ve Kuruluş Amacı. Şantiyeye Gitmeden Önce Yapılması Gerekenler. Şantiyeye Gittikten Sonra Yapılması Gerekenler.

Şantiye ve Kuruluş Amacı. Şantiyeye Gitmeden Önce Yapılması Gerekenler. Şantiyeye Gittikten Sonra Yapılması Gerekenler. BÖLÜM 4 Şantiye ve Kuruluş Amacı Şantiyeye Gitmeden Önce Yapılması Gerekenler Şantiyeye Gittikten Sonra Yapılması Gerekenler Şantiye Çeşitleri Şantiye Kurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Şantiye

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

Şantiye, inşaatın önem ve özelliğine göre müteahhitçe hazırlanacak ve kontrollükçe onaylanacak şantiye yerleşim planına göre kurulur.

Şantiye, inşaatın önem ve özelliğine göre müteahhitçe hazırlanacak ve kontrollükçe onaylanacak şantiye yerleşim planına göre kurulur. İHALE SONRASI ŞANTİYEDE YAPILACAK İŞLEMLER Şantiye ve Kuruluş Amacı: Şantiye: Müteahhidin taahhüt ettiği inşaatı yapabilmesi için gereken araç, gereç ve malzemenin korunması, çalışma ve barınma imkanlarının

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

İŞİN TEMİNİ ve ŞANTİYE FAALİYETLERİ

İŞİN TEMİNİ ve ŞANTİYE FAALİYETLERİ İŞİN TEMİNİ ve ŞANTİYE FAALİYETLERİ Taahhüt Geliştirme Yüklenici firma içinde bu ad altında çalışan bir kişi ya da bu amaçla kurulan grup, çeşitli basın organlarında ihale duyurularını izler. Şirkete uygun

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. Staj yerinde öğrendiği bilgileri günlük olarak raporlamalıdır. Rapor(Staj defteri) hazırlanırken 3. Tekil şahıs hitabıyla(yapıldı, gidildi,

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

Mühendİslİk Ölçmelerİ. JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Mühendİslİk Ölçmelerİ. JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Mühendİslİk Ölçmelerİ JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ 1 Nolu Ünite 2 Nolu Ünite 1 Nolu Ariyet 2 Nolu Ariyet Menfez ve Kuşaklama Kanalları Planı Kuru Dere Dolgu Alanı Dolgu Alanı Kuru Dere Orman

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bina Maliyetinin Oluşumu MALİYET YOK ETME MALİYETİ KULLANIM MALİYETİ BİNA MAL. İLK YATIRIM MALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME KULLANIM YOK ETME Alınan Kararların Maliyeti Etkileme Düzeyi

Detaylı

SU VE RUTUBET YALITIMI

SU VE RUTUBET YALITIMI SU VE RUTUBET YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BİR YAPIYI ETKİLEYEN SULAR 1.YERALTI SULARI Yeraltı su seviyesine

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

İnşaat Sektöründe Gerçekleşen Ölüm ve Yaralanmaların Analizi

İnşaat Sektöründe Gerçekleşen Ölüm ve Yaralanmaların Analizi İnşaat Sektöründe Gerçekleşen Ölüm ve Yaralanmaların Analizi Bu dersin sonunda; Türkiye'de inşaat sektöründe gerçekleşen iş kazalarının kaza tipi, kazaya uğraya kişi, kaza saati, kaza sırasında yapılan

Detaylı

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ MIM 802 ŞANTİYE YÖNETİMİ MALİYET YÖNETİMİ Maliyet Yönetimi Belirlenen bütçe sınırları içinde kalmak amacıyla, planlama, tasarım ve yapım süreçlerindeki tüm veya kısmi maliyetlerin yönetimi. Maliyet Yönetimi

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-6 İŞ MAKİNESİ İLE KAZI

TOPRAK İŞ KONU-6 İŞ MAKİNESİ İLE KAZI TOPRAK İŞ KONU-6 İŞ MAKİNESİ İLE KAZI Günümüzde her birisi belirli maksatlar için elverişli olan çeşitli iş makineleri mevcut olup,bunlar birkaç bakımdan sınıflandırılır. İş makinelerini tanıyıp teknik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE MÜDÜRÜ. Sekreter. Kalite Kontrol Müd. İnşaat Müd. İdari Müd. Teknik Müd. İş Güvenliği Müd. Hakediş Hazırlama Müd.

ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE MÜDÜRÜ. Sekreter. Kalite Kontrol Müd. İnşaat Müd. İdari Müd. Teknik Müd. İş Güvenliği Müd. Hakediş Hazırlama Müd. ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE MÜDÜRÜ Sekreter Teknik Müd. İnşaat Müd. İdari Müd. İş Güvenliği Müd. Kalite Kontrol Müd. Hakediş Hazırlama Müd. Yapım müd. Muhasebe müd. Büro güvenliği Laboratuvar Kesin hesap

Detaylı

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI 15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI KONULAR 1. Küçük Bir Atölyenin Kuvvet Tesisat Projesinin Hazırlanması 2. Asma Katlı Bir İş Yerinin Aydınlatma ve Kuvvet Projesinin Hazırlanması

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Hitit Prefabrik Hakkında

Hitit Prefabrik Hakkında İÇERİK Hitit Prefabrik ile ilgili kurumsal bilgiler, ürün ve hizmetler için özet bilgilere bu dokümanda bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için doküman üzerindeki bağlantıları izleyerek web sitemizin ilgili

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

STAJ RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU

STAJ RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU STAJ RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU Adı Soyadı Staj Süresi. İş günü No İnceleme Tarihi../../20.. Staj Tarihleri Başlama././20././20 Staj Türü (İki parçada yapılanların iki tarihi de yazılacak) Bitiş././20././20

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

ALT YAPI ELEMANI TANIM

ALT YAPI ELEMANI TANIM TANIM Bina, köprü, baraj, yol, sulama kanalları, kanalizasyon vb. inşaatların, sağlam temellerle inşa edilmesi için, inşaat işçileri ve ustalarla birlikte çalışan, inşaat teknikeri ve inşaat mühendisi

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Uygulamalar-1 2/38 Genel Uygulamalar-1 Bina Projesi Mimari Proje Statik-Betonarme Projesi Elektrik Tesisat Projesi Genel Uygulamalar-1

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izindir.

Detaylı

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ Üretim araçlarının, yardımcı tesislerin veya iş istasyonlarının ve taşıma, depolama, kalite kontrolü gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konumları açısından bir bütün

Detaylı

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır.

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır. 92 ADET YAPININ YIKILMASI İŞİ; 92 ADET RUHSATSIZ VE RUHSAT VE EKLERiNE AYKIRI YAPILAN YAPININ YIKILMASI, RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YIKILAN İMALATLARIN YENİDEN YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Yüklenici

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ Kaptajlar bilindiği üzere bir su kaynağının isale hattına verilebilmesini, (boruya alınabilmesini) sağlamak amacıyla yapılan su toplama odalarıdır. Kaptajlar

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME www.tgub.org.tr İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. ATIF YAPILAN STANDARD ve/veya DÖKÜMANLAR 3. TARİFLER 4. ÜRETİM 5. PROJELER 6. YAPI ELEMANLARININ STOKLANMASI 7. YAPI

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

YAPI YÜZEY KAPLAMA TEKNİSYENİ

YAPI YÜZEY KAPLAMA TEKNİSYENİ TANIM Yapıların iç, dış, yatay ve düşey yüzeylerini sıva ve çeşitli malzemelerle ( fayans, seramik karo, bordür, mermer, granit, doğaltaş, yapay taş, parketaşı, karo mozaik, dökme mozaik, cam mozaik, seramik

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER KAMPUSÜ REKTÖRLÜK VE EĞİTİM BİNALARI ÇATI TADİLATLARI VE ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ MUTFAK - KAFETERYA

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER KAMPUSÜ REKTÖRLÜK VE EĞİTİM BİNALARI ÇATI TADİLATLARI VE ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ MUTFAK - KAFETERYA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER KAMPUSÜ REKTÖRLÜK VE EĞİTİM BİNALARI ÇATI TADİLATLARI VE ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ MUTFAK - KAFETERYA BİNASI ÇATI TADİLATLARI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI KURUMSAL KİMLİK. Prekast (taşınabilir) beton elemanları sektöründe, üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Standart Beton Boru ; Gebze ve Tuzla fabrikalarında Altyapı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

PARÇALARIN SİHİRLİ ELLERDE EŞSİZ BÜTÜNLÜĞÜ

PARÇALARIN SİHİRLİ ELLERDE EŞSİZ BÜTÜNLÜĞÜ 1 PARÇALARIN SİHİRLİ ELLERDE EŞSİZ BÜTÜNLÜĞÜ 2 3 BİZ PARÇALARIN SİHİRLİ ELLERDE EŞSİZ BÜTÜNLÜĞÜ 2015 yılında Ankara Akyurt ta kurulan Elf Beton Yapı Elemanları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., beton prekast

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ÇİFT DUVAR ARASINDA ISI YALITIMI

ÇİFT DUVAR ARASINDA ISI YALITIMI ÇİFT DUVAR ARASINDA ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi Diğer bir ismi sandviç duvar yalıtımıdır. Cam

Detaylı

İNŞAAT & LOJİSTİK A.Ş.

İNŞAAT & LOJİSTİK A.Ş. İNŞAAT & LOJİSTİK A.Ş. EKTON İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK LOJİSTİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Telefon : +90 322 613 88 89 (pbx) Faks : +90 322 612 66 86 Adres : E-5 Karayolu üzeri Koruklu mevki 01920 Ceyhan/Adana/TÜRKİYE

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı