GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BOSPHORUS CİTY PROJESİ İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI/800 ADA 4 PARSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BOSPHORUS CİTY PROJESİ İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI/800 ADA 4 PARSEL"

Transkript

1 GAYRİMKUL DĞRLM RAPRU SİPAŞ GAYRİMKUL YATIRIM RTAKLIĞI A.Ş. BSPHRUS CİTY PRJSİ İSTABUL/KÜÇÜKÇKMC HALKALI/800 ADA 4 PARSL /102 HARMİ GAYRİMKUL DĞRLM V DAIŞMALIK A.Ş.

2 HARM İ İÇİDKİLR 1. RAPR BİLGİLRİ 3 RAPRU KAPSAMI 3 2. ŞİRKT - MÜŞTRİ BİLGİLRİ 3 3. GAYRİMKULLRİ HUKUKİ TAIMI V İCLMLR GAYRİMKULLRİ TAPU KAYITLARIA İLİŞKİ BİLGİLR GAYRİMKULLRİ TAKYİDAT BİLGİLRİ GAYRİMKULLRİ S ÜÇ YILLIK DÖMD GRÇKLŞ MÜLKİYT DĞİŞİKLİKLRİ GAYRİMKULLRİ İMAR BİLGİLRİ Gayrİmenkulün M evzuat Uyarinca A lmiş lduğu G erekli İzin ve Belgeler Yaal G ereklerin Y erine G etirilip G etirilmediği GAYRİMKULLRİ S ÜÇ YIL İÇRİSİD HUKUKİ DURUMUDA (İMAR PLAIDA MYDAA GL DĞİŞİKLİKLR, KAMULAŞTIRMA İŞLMLRİ VB.) MYDAA GL DĞİŞİKLİKLR SRMAY PİYASASI MVZUATI HÜKÜMLRİ ÇRÇVSİD GAYRİMKUL/PRJİ GAYRİMKUL YATIRIM RTAKLIĞI PRTFÖYÜ ALIMASIA BİR GL LUP LMADIĞI GAYRİMKULLRİ KUMU V FİZİKSL İCLMLRİ GAYRİMKULLRİ KUMU, ULAŞIMI V ÇVR ÖZLLİKLRİ GAYRİMKULLRİ TAIMI GL VRİLR V BÖLG VRİLRİ DMGRAFİK VRİLR KMİK VRİLR b ö lge v e r İlerİ DĞRLM TKİKLRİ FİYAT, MALİYT V DĞR PAZAR V PAZAR DIŞI SASLI DĞR GAYRİMKUL İLİŞKİ VRİLRİ AALİZİ GAYRİMKULÜ DĞRİİ TKİLY FAKTÖRLR (SW T AALİZİ) TKİ V VRİMLİ KULLAIM AALİZİ D eğerlemede Kullanilan Y ö ntem ler ve edenleri GAYRİMKUL İLİŞKİ AALİZ SUÇLARII DĞRLDİRİLMSİ AALİZ SUÇLARII UYUMLAŞTIRILMASI SUÇ İHAİ DĞR TABLSU G.Y.. PRTFÖYÜ ALIMASIDA BİR GL LUP LMADIĞI RAPR KLRİ 66 İMAR DURUM YAZISI SRTİFİKASYLAR 87 2

3 HARMİ 1. R A P R B İL G İL R İ RAPRU TURU : Bu rapor Sermaye Piyaaı kurulunun tarih 27/781 ayılı kararında yer alan " Değerleme Raporunda Bulunmaı Gereken Agari Huular" çerçeveinde hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporudur. RAPRU KAPSAMI : İtanbul ili, Küçükçekmece ilçei, Halkalı Mahallei, 800 ada 4 no'lu parel üzerinde yer alan Bophoru City Projei'nde Sinpaş GY A.Ş. mülkiyetindeki bağımız bölümlerin Sermaye Piyaaı Kurulu Mevzuatı kapamında değerleme amacıyla hazırlanmıştır. DAYAAK SÖZLŞMİ TARİH ve : / UMARASI DĞRLM TARİHİ : RAPRU TARİHİ : RAPR UMARASI : RAPRDA YR ALMASI GRK : Değerleme konuu gayrimenkullerin bulunduğu bölgede yetkili ASGARİ BİLGİLR kurumlardan alınabilen remi bilgiler doğrultuunda agari bilgilerin tamamına raporda yer verilmiştir. DĞRLM RAPRUU LUMSUZ YÖD TKİLY FAKTÖRLR : Değerleme çalışmaını olumuz yönde etkileyen herhangi bir unura ratlanmamıştır. DĞRLM KUSU GAYRİMKULU DAHA ÖCKİ TARİHLRD YAPILA S UÇ DĞRLMY İLİŞKİ BİLGİLR : tarih 2009_301_010 ayılı rapor (38 nolu kreş bloğu) tarih 2009_301_008 ayılı rapor (Proje) tarih 2010_301_002 ayılı rapor (15 nolu blokta 2 adet, 23 nolu blokta 8 adet ticari ünite) tarih 2010_400_ ayılı rapor (Proje) tarih 2011_400_064 ayılı rapor (23 nolu blok 25 adet ticari ünite) tarih 2011_400_081 ayılı rapor (38 nolu kreş bloğu, 64 nolu yönetim bloğunda 1 adet ve 15 nolu blokta 2 adet ticari ünite) RAPRU HAZIRLAYALAR : Didem ZTURK Ayel AKTA Harita Y. Mühendii Şehir Plancıı - Harita Mühendii Sorumlu Değerleme Uzmanı S.P.K. Lian o: Ş İR K T - M Ü Ş T R İ B İL G İL R İ ŞİRKTİ UVAI ŞİRKTİ ADRSİ MÜŞTRİ UVAI MÜŞTRİ ADRSİ HARMİ GAYRİMKUL DĞRLM V DAIŞMALIK A.Ş. Abbaağa Mah. Yıldız Cad. Tevfik Paşa Konağı o:49/4 Beşiktaş, İSTABUL, TÜRKİY Tel:(212) Fak:(212) SİPAŞ GAYRİMKUL YATIRIM RTAKLIĞI A.Ş. Dikilitaş Mahallei Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza o:36 Beşiktaş / İSTABUL m ü ş t e r i t a l e b İn İn KAPSAMI V GTİRİL SIIRLAMALAR İtanbul İli, Küçükçekmece İlçei, Halkalı Mahallei, Halkalı Altınşehir İtanbul Caddei'nde konumlu "Bophoru City İtanbul" Projei kapamında Sinpaş GY A.Ş. mülkiyetindeki bağımız bölümlerin tarihi itibari ile güncel atış değerinin tepiti 3

4 HARMİ 3. G A Y R İM K U L L R İ H U K U K İ T A IM I V İ C L M L R Gavrimenkullerin Tapu Kayıtları, İmar Durumu ve Son Üç Yıla İlişkin Bilgiler Değerleme konuu gayrimenkuller; İtanbul İli, Küçükçekmece İlçei, Halkalı Mahallei, Altınşehir - İtanbul Caddei üzerinde yer alan, toplam ,58 m 2 yüzölçümüne ahip 800 Ada, 4 Parelde kayıtlı Bophoru City Projei kapamında Sinpaş G.Y.. A.Ş. mülkiyetindeki bağımız bölümlerdir. Değerleme konuu bağımız bölümlere ilişkin ayrıntılı bilgiler alt başlıklarda tanımlanacaktır G a y rim e n k u lle rin T a p u K a yıtla rın a İlişk in B ilg ile r Değerleme konuu bağımız bölümlerin hepi aynı parel üzerinde yer almakta olup taşınmazların tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. ILI i l ç e i Tablo. 1 T a p u Sicil K a yıtla rı m a h a l l e i KYU AA GAYRİMKUL BİLGİLRİ İSTABUL KÜÇÜKÇKMC HALKALI SKAĞI m e v k i i MKŞ PAFTA F21C21A1B ADA 800 PARSL 4 YÜZÖLÇÜMÜ ,58 m2 n i t e l i ğ i ARSA BAĞIMSIZ BLUM BİLGİLRİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i m a lik h ie ek len ti DÖRKUL RMAL 13 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 19 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 45 47/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 52 47/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 57 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 62 50/ MSK SIPAŞ G.Y.. A.Ş JAM - DÖRKUL RMAL 67 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 76 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 86 48/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 90 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL BDRUM 1 59/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 2-16 ZMİ 6 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 2-16 zem in 7 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 13 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 15 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 17 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 4

5 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 20 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 22 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 27 67/ MSK SIPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 59 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 61 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 63 47/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 64 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 65 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 66 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 69 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 72 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 73 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 74 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 80 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 37 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 47 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 49 48/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 69 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 77 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 78 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 92 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 93 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 94 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 4-15 ZMİ 5 85/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 4-15 zem in 6 143/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 7 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 18 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 19 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 31 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 40 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 41 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 42 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 45 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 46 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 47 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 49 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 57 48/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 68 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 78 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 92 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 5

6 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 2 65/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 3 65/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 4 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 6 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 8 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 9 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 12 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 16 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 17 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 19 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 30 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 31 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 34 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 37 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 38 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 43 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 44 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 46 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 47 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 50 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 51 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 54 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 57 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 58 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 65 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 67 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 68 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 74 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 79 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 85 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 88 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 90 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 91 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 92 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 ZMİ 2 65/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 zem in 4 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 zem in 5 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 zem in 6 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 8 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 12 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 14 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 6

7 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 21 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 24 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 25 44/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 32 44/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 34 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 38 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 43 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 47 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 50 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 52 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 54 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 64 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 71 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 79 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 84 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 93 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 5-8 ZMİ 1 88/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 5-8 ZMİ 4 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 8 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 9 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 20 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 21 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 28 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 32 44/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 34 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 39 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 50 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 51 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 53 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 57 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 58 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 60 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 61 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 65 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 70 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 80 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 84 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 85 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 88 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 92 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 93 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 7

8 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 95 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL BDRUM 2 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL BDRUM 3 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL BDRUM 5 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 16 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 18 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 19 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 25 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 30 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 45 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 59 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 62 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 63 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 66 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 67 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 79 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 87 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 93 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 6-20 ZMİ 6 76/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 6-20 ZMİ 8 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 6-20 ZMİ 11 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 13 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 14 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 18 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 22 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 24 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 43 39/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 52 41/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 53 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 57 39/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 58 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 79 41/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 82 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 83 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 8

9 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 14 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 25 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 43 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 45 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 46 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 48 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 52 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 55 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 57 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 58 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 61 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 66 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 67 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 80 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 82 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 84 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 87 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 89 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 95 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17A 2.BDRUM 2 125/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17A 1.BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17A 11. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17C 5. RMAL 12 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-18A 1.BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-18A 4. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-18B 2. RMAL 6 138/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18B 4. RMAL 9 105/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18B 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18C 1. RMAL 4 88/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18C 3. RMAL 7 115/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18C 13.RMAL+ÇATI /24609 DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR1-18D 3. RMAL 7 133/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR1-18D 4. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 2. BDRUM 1 124/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. BDRUM 3 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. BDRUM 4 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. RMAL 7 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. RMAL 9 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 11. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21B 2. RMAL 6 137/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 9

10 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ TRAS VLR2-21B 3. RMAL 8 133/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21B 5. RMAL 12 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21B 8. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C ZMİ 1 109/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 2. RMAL 6 117/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 3. RMAL 7 114/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 3. RMAL 8 114/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 4. RMAL 9 104/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 5. RMAL 12 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 9. RMAL 19 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 9. RMAL 20 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21C 12. RMAL 25 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21C 12. RMAL 26 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21D ZMİ 1 113/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21D 8. RMAL 18 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21D 13. RMAL+ÇATI / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 2 124/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 3 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 4 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21 ZMİ 6 108/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 9 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 2. BDRUM 1 125/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. BDRUM 4 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A ZMİ 5 109/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A ZMİ 6 109/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. RMAL 7 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. RMAL 8 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 1. RMAL 9 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 4. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 5. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 6. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 11. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 1. RMAL 4 87/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 2. RMAL 5 118/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 5. RMAL 11 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 5. RMAL 12 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 6. RMAL 13 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 6. RMAL 14 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 8. RMAL 17 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 13. RMAL+ÇATI /24609 DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 10

11 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ TRAS VLR2-22C 5. RMAL 11 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM TRAS VLR2-22C 7. RMAL 15 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22C 7. RMAL 16 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22C 9. RMAL 20 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22C 10. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D ZMİ 1 113/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 2. RMAL 5 138/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 3. RMAL 7 134/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 5. RMAL 11 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 6. RMAL 13 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 7. RMAL 15 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 10. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 11. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 12. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 13. RMAL+ÇATI / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 13. RMAL+ÇATI / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 2 125/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 4 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22 ZMİ 5 109/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22 zem in 6 109/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 7 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 8 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 9 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-9A 2. RMAL 5 81/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-9A 8. RMAL 17 91/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 9. RMAL 20 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 14. RMAL 29 91/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 7. RMAL 15 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 7. RMAL 16 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 8. RMAL 18 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 9. RMAL 19 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 11. RMAL 23 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 12. RMAL 26 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 13. RMAL 28 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9C ZMİ 1 103/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9C 6. RMAL 13 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 11

12 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ YAYBL0K1-9C 7. RMAL 15 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YAYBL0K1-9C 8. RMAL 17 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBL0K1-9C 11. RMAL 23 86/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-9C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-9C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-11A ZMİ 2 101/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-11A 4. RMAL 10 82/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11B 7. RMAL 15 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11B 7. RMAL 16 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 8. RMAL 18 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 9. RMAL 19 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 11. RMAL 24 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 12. RMAL 25 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 13. RMAL 28 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 1. RMAL 3 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 4. RMAL 10 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 9. RMAL 19 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 12. RMAL 25 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4A ZMİ 2 103/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 2. RMAL 6 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 4. RMAL 9 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 5. RMAL 11 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 7. RMAL 15 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 8. RMAL 17 82/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 8. RMAL 18 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 9. RMAL 20 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4B 2. RMAL 6 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 3. RMAL 8 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 7. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 10. RMAL 21 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 11. RMAL 24 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 13. RMAL 28 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 2. RMAL 5 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 7. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 8. RMAL 18 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 12. RMAL 25 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D ZMİ 1 106/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D zem in 2 105/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D 6. RMAL 14 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 12

13 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ YAYBLK2-4D 7. RMAL 15 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D 10. RMAL 22 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D 11. RMAL 24 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4D 12. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A ZMİ 1 102/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 5. RMAL 11 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 7. RMAL 15 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 9. RMAL 20 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 14. RMAL 29 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 14. RMAL 30 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 15. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6A 15. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 7. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 8. RMAL 18 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 13. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 14. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 5. RMAL 12 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 6. RMAL 14 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 8. RMAL 17 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 12. RMAL 25 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 13. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 13. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6D 6. RMAL 14 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6D 7. RMAL 15 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6D 9. RMAL 20 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6D 10. RMAL 21 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6D 10. RMAL 22 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6D 12. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YALI APT.1-24A ZMİ 2 177/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D2 LU DP YALI APT.1-24A 1. RMAL 4 140/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D4 LU DP YALI APT.1-24A 4. RMAL 9 159/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D9 LU DP YALI APT.1-24A 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D10 LU DP YALI APT.1-24B ZMİ 1 177/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM Dİ LU DP YALI APT.1-27A 2. RMAL 5 145/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YALI APT.1-27A 3. RMAL 7 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D5 LU DP D7 LU DP YALI APT.1-27A 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP YALI APT.1-27B ZMİ 2 178/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D2 LU DP YALI APT. 1-3İA zem in 1 173/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D1 LU DP YALI APT. 1-31B zem in 1 172/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM Dİ LU DP YALI APT. 1-31B 1. RMAL 3 137/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YALI APT.1-34B 1. RMAL 4 140/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D3 LU DP D4 LU DP YALI APT.1-34B 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP YALI APT.1-40A 2. RMAL 6 138/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D6 LU DP YALI APT.1-44B ZMİ 1 174/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D1 LU DP YALI APT.1-44B zem in 2 175/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D2 LU DP YALI APT.1-44B 4. RMAL 9 154/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YALI APT. 1-5 İA 3. RMAL 8 148/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D9 LU DP D8 LU DP YALI APT. 1-5 İA 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP 13

14 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ YALI APT. 1-51B ZMİ 2 173/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D2 LU DP YALI APT. 1-51B 1. RMAL 3 137/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D3 LU DP YALI APT. 1-51B 2. RMAL 6 142/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D6 LU DP YALI APT.1-52A ZMİ 1 176/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM Dİ LU DP YALI APT.1-52A zem in 2 174/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D2 LU DP YALI APT.1-52A 2. RMAL 5 143/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D5 LU DP YALI APT.1-52A 3. RMAL 8 150/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D8 LU DP YALI APT. 1-52B ZMİ 1 174/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM Dİ LU DP YALI APT. 1-52B zem in 2 176/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D2 LU DP YALI APT. 1-52B 1. RMAL 4 140/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D4 LU DP YALI APT.1-55A ZMİ 2 177/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D2 LU DP YALI APT.1-55A 3. RMAL 7 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D7 LU DP YALI APT. 1-55B 1. RMAL 3 140/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D3 LU DP YALI APT. 1-55B 2. RMAL 5 144/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D5 LU DP YALI APT. 1-55B 3. RMAL 8 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D8 LU DP YALI APT. 1-55B 4. RMAL 9 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D9 LU DP YALI APT RMAL 7 154/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D7 LU DP YALI APT RMAL 9 157/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D9 LU DP YALI APT RMAL 3 141/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D3 LU DP YALI APT RMAL 4 141/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D4 LU DP YALI APT RMAL 5 145/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D5 LU DP YALI APT RMAL 6 145/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D6 LU DP YALI APT RMAL 7 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D7 LU DP YALI APT.2-60 ZMİ 1 179/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM Dİ LU DP YALI APT.2-60 zem in 2 179/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D2 LU DPU YALI APT RMAL 5 146/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D5 LU DP YALI APT RMAL 8 157/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D8 LU DP YALI APT RMAL 9 160/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D9 LU DP YALI APT.2-61 ZMİ 1 173/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM Dİ LU DP YALI APT RMAL 3 144/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D3 LU DP YALI APT RMAL 4 143/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D4 LU DP YALI APT RMAL 5 146/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D5 LU DP YALI APT RMAL 7 157/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D7 LU DP YALI APT RMAL 8 157/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D8 LU DP YALI APT RMAL 9 160/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D9 LU DP YALI APT RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP BĞAZİÇİ YALISI A-25 l.b+ Z+ l.k 1 451/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI A-26 l.b+ Z+ l.k 1 451/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI A-29 l.b+z+l.k 1 445/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI A-30 l.b+z+l.k 1 445/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI A-35 l.b+ Z+ l.k 1 529/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI M-46 l.b+ Z+ l.k 1 455/ TRÎPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI B-54 l.b+ Z+ l.k 1 451/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YİKÖY YALISI-37 l.b+ Z+ l.k 1 514/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BYLRBYİ YALISI-57 l.b+ Z+ l.k 1 427/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 38 LU BLK-38 l.b+ Z+ l.k / TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 14

15 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ 59 LU BLK-59 ZMİ 1 300/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 1 92/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 2 28/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 3 56/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 5 9/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 6 9/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 7 227/24609 DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 8 51/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 9 122/24609 DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM /24609 DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 11 13/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 12 13/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 13 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 14 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 15 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 16 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 17 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 18 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 19 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 20 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 21 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 22 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 23 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 24 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 25 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 26 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 27 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 28 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 29 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 30 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 31 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 32 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 33 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 34 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 35 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 36 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 37 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 38 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 39 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 40 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 41 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 42 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 43 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 44 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 45 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 46 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 47 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 15

16 HARMİ BLK ADI--GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i MALİK HİSS KLTİ RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 48 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 49 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 50 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 51 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 52 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 53 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 54 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 55 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 56 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 57 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 58 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 59 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 60 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 61 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 62 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 63 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 64 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 65 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 66 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 67 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 68 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 69 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 70 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 71 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 72 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 73 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 74 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 75 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 76 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 77 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 78 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 79 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 80 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 81 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 82 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 83 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 84 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 85 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 87 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 88 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 89 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 90 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 91 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 92 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 93 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 94 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 95 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 16

17 HARMİ BLK ADI--GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i MALİK HİSS KLTİ RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 96 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 97 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 98 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 99 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 1-63 ZMİ 1 103/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 1-63 zem in 2 63/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 1-63 zem in 3 63/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL 1-63 zem in 5 103/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 6 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 7 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 8 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 9 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 10 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 11 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 12 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 13 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 14 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 15 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 16 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 17 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 18 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 19 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 20 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 21 80/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 22 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 23 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 24 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 25 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 27 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 28 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 17

18 HARMİ BLK ADI--GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i MALİK HİSS KLTİ GÖLKUL RMAL 29 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 30 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 31 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 32 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 33 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 34 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 35 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 36 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 37 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 38 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 39 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 40 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 41 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 42 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 43 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 44 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 45 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 46 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 47 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 48 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 49 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 50 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 51 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 52 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 53 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 54 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 55 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 56 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 57 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 58 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 59 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 60 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 61 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 62 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 63 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 64 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 65 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 66 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 67 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 68 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 69 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 70 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 71 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 72 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 73 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 74 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 75 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 76 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 18

19 HARMİ BLK ADI--GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i MALİK HİSS KLTİ GÖLKUL RMAL 77 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 78 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 79 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 80 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 81 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 82 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 83 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 84 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 85 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 86 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 87 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 88 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 89 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 90 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 91 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 92 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 93 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 94 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 95 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 96 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 97 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 98 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 99 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 19

20 HARMİ BLK ADI--GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i MALİK HİSS KLTİ GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 2-62 ZMİ 1 121/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 2-62 zem in 2 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 2-62 zem in 3 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 2-62 zem in 4 121/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 5 108/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 6 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 7 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 8 108/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 9 108/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 10 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 11 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 14 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 15 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 17 72/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 19 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 20 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 22 72/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 24 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 25 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 27 72/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 29 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 30 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 20

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 HARMONİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. e UKAS İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLG

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE / HARMONİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE / HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE 29.12.2011 2011/400-98 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. lbsl m UKAS 003 HARMONİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz.

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz. TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ II. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 3.Etap Uygulama

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016 T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Planı, plan notları ve plan raporu ile bir

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S14-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S8-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU MAHALLESİ, 73 PAFTA, 1083 ADA, 68 PARSEL AKASYA KENT ETABI ARALIK 2015 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA GEMLİK (BURSA) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU AÇIKLAMA RAPORU İlave Plan Notu, Gemlik (Bursa) 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarına

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 40 ADET PARSEL (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310014-REV BAŞAKŞEHİR

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S10-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BOSPHORUS CİTY PROJESİ İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI/800 ADA 4 PARSEL 29.12.2011 2011/102 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 1. GENEL HÜKÜMLER İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1.1. İçmeler Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU Değerleme İstem Tarihi 26.11.2013 Rapor Tarihi 02.12.2013 Rapor No 2013/OZ/051 1. DEĞERLEME BİLGİLERİ Müşteri Adı Müşteri Adresi Değerlemenin

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ 3 PAFTA, 17863 PARSEL VİAPORT VENEZIA PROJESİ -STOKTA KALAN (VİA GYO

Detaylı

15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER

15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER 15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları,

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, raporu ve plan notları ile bir bütündür. 1.2. Kentsel ve Sosyal Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI 12.06.2014 ONANLI PLAN NOTLARI BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1) TAKS ve KAKS değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır.ancak daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Yeni Çimşit Mahallesi ve Çimşit Mezarlığı arasında yaklaşık 39 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 21.06.2017 tarih

Detaylı

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu GENEL MÜDÜRLÜK Taksim Mete Caddesi No: 26/7, Beyoğlu / İstanbul Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nın 20.11.2013 tarihli talebi üzerine hazırlanmıştır. (MERSİN

Detaylı

ONAY TARİHLİ PENDİK YENİŞEHİR VE ÇAMLIK MAHALLELERİNİN BİR KISMINA İLİŞKİN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

ONAY TARİHLİ PENDİK YENİŞEHİR VE ÇAMLIK MAHALLELERİNİN BİR KISMINA İLİŞKİN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 10.07.2012 ONAY TARİHLİ PENDİK 1.1. BU PLAN, 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN PAFTALARI, PLAN NOTLARI VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 1.2. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ,

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 1)1/1.000 Ölçekli Kilyos-Demirciköy-Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, HALKALI MAHALLESİ, 800 ADA 5 VE 13 PARSELLER, 801 ADA 1 VE 19 PARSELLER 15.12.2016 FPS.02.04 2 İÇİNDEKİLER UYGUNLUK BEYANI 3

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

TEPEBAŞI BELEDİYESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI TEPEBAŞI BELEDİYESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1-) Teşekkül Yapı: Bir yapı adasında cephe alınan yol boyunca yer alan ve 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren "afet bölgelerinde yapılacak

Detaylı

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. GENEL HÜKÜMLER: 1.1.1. Karabağlar 1/1000 ölçekli 1. Etap Basınsitesi ve Civarı Revizyon

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Anayurt Mahallesi 996 parsel ve çevresini kapsayan hayvancılık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 52 sayılı

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, ÇAKMAK MAHALLESİ, 2436 ADA, 5 PARSEL, 06.01.2017 FPS.02.04 2 İÇİNDEKİLER UYGUNLUK BEYANI 3 1. RAPOR BİLGİLERİ 4 2. ŞİRKET - MÜŞTERİ

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 5. ETAP PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER I.1. BU PLAN KAPSAMINDA: * 3194 SAYILI İMAR KANUNU * 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU * 06/07/2000 TARİH VE 24101 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ * 3386 SAYILI

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

301 Ada 21 Parsel: Beyanlar Bölümünde - 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir. (30.03.

301 Ada 21 Parsel: Beyanlar Bölümünde - 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir. (30.03. Bursa Modern projesi kapsamında 301 ada 16 parsel üzerinde yer alan değerlemeye konusu 38 adet Dükkan niteliğinde bağımsız bölümlerin tapu sicil bilgileri tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4-301 Ada 16

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

GENEL UYGULAMA HÜKÜMLERİ

GENEL UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1) 1/1000 SARIYER AYAZAĞA UYGULAMA İMAR PLANI; PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU VE PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2) 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER AYAZAĞA UYGULAMA İMAR PLANININ SINIRI PLAN

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li)

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li) 1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (04.09.2013 t.t. li) UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm

Detaylı

PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. BU PLAN KAPSAMINDA; DEPREM YÖNETMELİĞİ, SIĞINAK YÖNETMELİĞİ, OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSKİ YÖNETMELİĞİ, SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ, KARAYOLLARI KENARINA YAPILACAK VE

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245

Detaylı

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir.

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (04.10.2007 t.t. li) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan

Detaylı

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP ÜÇKUYULAR-ŞEHİTLER MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI (TEKNİK DÜZELTME EKLENMİŞ HALİ) PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI ETKİLEŞİM GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI ETKİLEŞİM GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ DOLAPDERE-PİYALEPAŞA PİYALEPAŞA BULVARI ve ÇEVRESİ II. ETAP OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

M1 Merkez Kartal 222 Parsel Geliştirme Projesi Sunumu

M1 Merkez Kartal 222 Parsel Geliştirme Projesi Sunumu M1 Merkez Kartal 222 Parsel Geliştirme Projesi Sunumu M1 Merkez Kartal AVM 222 Parsel Geliştirme Projesi Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (METRO) ve Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat

Detaylı

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Uygulama İmar Planı; Plan Paftaları,

Detaylı