GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BOSPHORUS CİTY PROJESİ İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI/800 ADA 4 PARSEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BOSPHORUS CİTY PROJESİ İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI/800 ADA 4 PARSEL"

Transkript

1 GAYRİMKUL DĞRLM RAPRU SİPAŞ GAYRİMKUL YATIRIM RTAKLIĞI A.Ş. BSPHRUS CİTY PRJSİ İSTABUL/KÜÇÜKÇKMC HALKALI/800 ADA 4 PARSL /102 HARMİ GAYRİMKUL DĞRLM V DAIŞMALIK A.Ş.

2 HARM İ İÇİDKİLR 1. RAPR BİLGİLRİ 3 RAPRU KAPSAMI 3 2. ŞİRKT - MÜŞTRİ BİLGİLRİ 3 3. GAYRİMKULLRİ HUKUKİ TAIMI V İCLMLR GAYRİMKULLRİ TAPU KAYITLARIA İLİŞKİ BİLGİLR GAYRİMKULLRİ TAKYİDAT BİLGİLRİ GAYRİMKULLRİ S ÜÇ YILLIK DÖMD GRÇKLŞ MÜLKİYT DĞİŞİKLİKLRİ GAYRİMKULLRİ İMAR BİLGİLRİ Gayrİmenkulün M evzuat Uyarinca A lmiş lduğu G erekli İzin ve Belgeler Yaal G ereklerin Y erine G etirilip G etirilmediği GAYRİMKULLRİ S ÜÇ YIL İÇRİSİD HUKUKİ DURUMUDA (İMAR PLAIDA MYDAA GL DĞİŞİKLİKLR, KAMULAŞTIRMA İŞLMLRİ VB.) MYDAA GL DĞİŞİKLİKLR SRMAY PİYASASI MVZUATI HÜKÜMLRİ ÇRÇVSİD GAYRİMKUL/PRJİ GAYRİMKUL YATIRIM RTAKLIĞI PRTFÖYÜ ALIMASIA BİR GL LUP LMADIĞI GAYRİMKULLRİ KUMU V FİZİKSL İCLMLRİ GAYRİMKULLRİ KUMU, ULAŞIMI V ÇVR ÖZLLİKLRİ GAYRİMKULLRİ TAIMI GL VRİLR V BÖLG VRİLRİ DMGRAFİK VRİLR KMİK VRİLR b ö lge v e r İlerİ DĞRLM TKİKLRİ FİYAT, MALİYT V DĞR PAZAR V PAZAR DIŞI SASLI DĞR GAYRİMKUL İLİŞKİ VRİLRİ AALİZİ GAYRİMKULÜ DĞRİİ TKİLY FAKTÖRLR (SW T AALİZİ) TKİ V VRİMLİ KULLAIM AALİZİ D eğerlemede Kullanilan Y ö ntem ler ve edenleri GAYRİMKUL İLİŞKİ AALİZ SUÇLARII DĞRLDİRİLMSİ AALİZ SUÇLARII UYUMLAŞTIRILMASI SUÇ İHAİ DĞR TABLSU G.Y.. PRTFÖYÜ ALIMASIDA BİR GL LUP LMADIĞI RAPR KLRİ 66 İMAR DURUM YAZISI SRTİFİKASYLAR 87 2

3 HARMİ 1. R A P R B İL G İL R İ RAPRU TURU : Bu rapor Sermaye Piyaaı kurulunun tarih 27/781 ayılı kararında yer alan " Değerleme Raporunda Bulunmaı Gereken Agari Huular" çerçeveinde hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporudur. RAPRU KAPSAMI : İtanbul ili, Küçükçekmece ilçei, Halkalı Mahallei, 800 ada 4 no'lu parel üzerinde yer alan Bophoru City Projei'nde Sinpaş GY A.Ş. mülkiyetindeki bağımız bölümlerin Sermaye Piyaaı Kurulu Mevzuatı kapamında değerleme amacıyla hazırlanmıştır. DAYAAK SÖZLŞMİ TARİH ve : / UMARASI DĞRLM TARİHİ : RAPRU TARİHİ : RAPR UMARASI : RAPRDA YR ALMASI GRK : Değerleme konuu gayrimenkullerin bulunduğu bölgede yetkili ASGARİ BİLGİLR kurumlardan alınabilen remi bilgiler doğrultuunda agari bilgilerin tamamına raporda yer verilmiştir. DĞRLM RAPRUU LUMSUZ YÖD TKİLY FAKTÖRLR : Değerleme çalışmaını olumuz yönde etkileyen herhangi bir unura ratlanmamıştır. DĞRLM KUSU GAYRİMKULU DAHA ÖCKİ TARİHLRD YAPILA S UÇ DĞRLMY İLİŞKİ BİLGİLR : tarih 2009_301_010 ayılı rapor (38 nolu kreş bloğu) tarih 2009_301_008 ayılı rapor (Proje) tarih 2010_301_002 ayılı rapor (15 nolu blokta 2 adet, 23 nolu blokta 8 adet ticari ünite) tarih 2010_400_ ayılı rapor (Proje) tarih 2011_400_064 ayılı rapor (23 nolu blok 25 adet ticari ünite) tarih 2011_400_081 ayılı rapor (38 nolu kreş bloğu, 64 nolu yönetim bloğunda 1 adet ve 15 nolu blokta 2 adet ticari ünite) RAPRU HAZIRLAYALAR : Didem ZTURK Ayel AKTA Harita Y. Mühendii Şehir Plancıı - Harita Mühendii Sorumlu Değerleme Uzmanı S.P.K. Lian o: Ş İR K T - M Ü Ş T R İ B İL G İL R İ ŞİRKTİ UVAI ŞİRKTİ ADRSİ MÜŞTRİ UVAI MÜŞTRİ ADRSİ HARMİ GAYRİMKUL DĞRLM V DAIŞMALIK A.Ş. Abbaağa Mah. Yıldız Cad. Tevfik Paşa Konağı o:49/4 Beşiktaş, İSTABUL, TÜRKİY Tel:(212) Fak:(212) SİPAŞ GAYRİMKUL YATIRIM RTAKLIĞI A.Ş. Dikilitaş Mahallei Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza o:36 Beşiktaş / İSTABUL m ü ş t e r i t a l e b İn İn KAPSAMI V GTİRİL SIIRLAMALAR İtanbul İli, Küçükçekmece İlçei, Halkalı Mahallei, Halkalı Altınşehir İtanbul Caddei'nde konumlu "Bophoru City İtanbul" Projei kapamında Sinpaş GY A.Ş. mülkiyetindeki bağımız bölümlerin tarihi itibari ile güncel atış değerinin tepiti 3

4 HARMİ 3. G A Y R İM K U L L R İ H U K U K İ T A IM I V İ C L M L R Gavrimenkullerin Tapu Kayıtları, İmar Durumu ve Son Üç Yıla İlişkin Bilgiler Değerleme konuu gayrimenkuller; İtanbul İli, Küçükçekmece İlçei, Halkalı Mahallei, Altınşehir - İtanbul Caddei üzerinde yer alan, toplam ,58 m 2 yüzölçümüne ahip 800 Ada, 4 Parelde kayıtlı Bophoru City Projei kapamında Sinpaş G.Y.. A.Ş. mülkiyetindeki bağımız bölümlerdir. Değerleme konuu bağımız bölümlere ilişkin ayrıntılı bilgiler alt başlıklarda tanımlanacaktır G a y rim e n k u lle rin T a p u K a yıtla rın a İlişk in B ilg ile r Değerleme konuu bağımız bölümlerin hepi aynı parel üzerinde yer almakta olup taşınmazların tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. ILI i l ç e i Tablo. 1 T a p u Sicil K a yıtla rı m a h a l l e i KYU AA GAYRİMKUL BİLGİLRİ İSTABUL KÜÇÜKÇKMC HALKALI SKAĞI m e v k i i MKŞ PAFTA F21C21A1B ADA 800 PARSL 4 YÜZÖLÇÜMÜ ,58 m2 n i t e l i ğ i ARSA BAĞIMSIZ BLUM BİLGİLRİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i m a lik h ie ek len ti DÖRKUL RMAL 13 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 19 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 45 47/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 52 47/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 57 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 62 50/ MSK SIPAŞ G.Y.. A.Ş JAM - DÖRKUL RMAL 67 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 76 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 86 48/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 90 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL BDRUM 1 59/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 2-16 ZMİ 6 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 2-16 zem in 7 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 13 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 15 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 17 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 4

5 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 20 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 22 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 27 67/ MSK SIPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 59 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 61 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 63 47/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 64 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 65 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 66 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 69 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 72 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 73 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 74 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 80 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 37 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 47 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 49 48/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 69 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 77 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 78 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 92 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 93 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 94 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 4-15 ZMİ 5 85/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 4-15 zem in 6 143/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 7 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 18 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 19 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 31 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 40 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 41 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 42 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 45 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 46 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 47 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 49 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 57 48/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 68 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 78 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 92 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 5

6 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 2 65/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 3 65/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 4 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 6 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 8 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 9 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 12 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 16 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 17 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 19 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 30 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 31 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 34 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 37 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 38 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 43 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 44 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 46 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 47 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 50 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 51 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 54 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 57 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 58 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 65 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 67 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 68 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 74 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 79 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 85 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 88 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 90 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 91 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 92 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 ZMİ 2 65/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 zem in 4 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 zem in 5 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 zem in 6 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 8 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 12 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 14 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 6

7 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 21 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 24 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 25 44/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 32 44/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 34 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 38 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 43 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 47 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 50 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 52 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 54 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 64 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 71 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 79 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 84 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 93 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 5-8 ZMİ 1 88/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 5-8 ZMİ 4 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 8 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 9 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 20 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 21 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 28 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 32 44/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 34 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 39 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 50 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 51 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 53 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 57 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 58 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 60 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 61 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 65 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 70 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 80 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 84 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 85 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 88 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 92 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 93 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 7

8 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 95 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL BDRUM 2 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL BDRUM 3 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL BDRUM 5 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 16 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 18 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 19 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 25 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 30 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 45 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 59 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 62 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 63 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 66 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 67 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 79 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 87 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 93 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 6-20 ZMİ 6 76/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 6-20 ZMİ 8 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 6-20 ZMİ 11 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 13 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 14 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 18 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 22 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 24 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 43 39/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 52 41/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 53 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 57 39/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 58 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 79 41/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 82 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 83 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 8

9 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 14 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 25 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 43 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 45 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 46 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 48 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 52 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 55 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 57 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 58 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 61 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 66 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 67 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 80 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 82 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 84 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 87 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 89 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 95 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17A 2.BDRUM 2 125/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17A 1.BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17A 11. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17C 5. RMAL 12 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-18A 1.BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-18A 4. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-18B 2. RMAL 6 138/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18B 4. RMAL 9 105/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18B 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18C 1. RMAL 4 88/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18C 3. RMAL 7 115/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18C 13.RMAL+ÇATI /24609 DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR1-18D 3. RMAL 7 133/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR1-18D 4. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 2. BDRUM 1 124/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. BDRUM 3 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. BDRUM 4 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. RMAL 7 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. RMAL 9 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 11. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21B 2. RMAL 6 137/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 9

10 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ TRAS VLR2-21B 3. RMAL 8 133/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21B 5. RMAL 12 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21B 8. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C ZMİ 1 109/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 2. RMAL 6 117/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 3. RMAL 7 114/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 3. RMAL 8 114/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 4. RMAL 9 104/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 5. RMAL 12 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 9. RMAL 19 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 9. RMAL 20 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21C 12. RMAL 25 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21C 12. RMAL 26 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21D ZMİ 1 113/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21D 8. RMAL 18 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21D 13. RMAL+ÇATI / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 2 124/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 3 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 4 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21 ZMİ 6 108/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 9 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 2. BDRUM 1 125/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. BDRUM 4 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A ZMİ 5 109/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A ZMİ 6 109/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. RMAL 7 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. RMAL 8 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 1. RMAL 9 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 4. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 5. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 6. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 11. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 1. RMAL 4 87/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 2. RMAL 5 118/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 5. RMAL 11 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 5. RMAL 12 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 6. RMAL 13 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 6. RMAL 14 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 8. RMAL 17 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 13. RMAL+ÇATI /24609 DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 10

11 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ TRAS VLR2-22C 5. RMAL 11 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM TRAS VLR2-22C 7. RMAL 15 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22C 7. RMAL 16 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22C 9. RMAL 20 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22C 10. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D ZMİ 1 113/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 2. RMAL 5 138/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 3. RMAL 7 134/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 5. RMAL 11 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 6. RMAL 13 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 7. RMAL 15 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 10. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 11. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 12. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 13. RMAL+ÇATI / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 13. RMAL+ÇATI / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 2 125/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 4 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22 ZMİ 5 109/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22 zem in 6 109/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 7 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 8 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 9 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-9A 2. RMAL 5 81/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-9A 8. RMAL 17 91/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 9. RMAL 20 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 14. RMAL 29 91/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 7. RMAL 15 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 7. RMAL 16 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 8. RMAL 18 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 9. RMAL 19 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 11. RMAL 23 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 12. RMAL 26 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 13. RMAL 28 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9C ZMİ 1 103/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9C 6. RMAL 13 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 11

12 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ YAYBL0K1-9C 7. RMAL 15 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YAYBL0K1-9C 8. RMAL 17 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBL0K1-9C 11. RMAL 23 86/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-9C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-9C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-11A ZMİ 2 101/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-11A 4. RMAL 10 82/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11B 7. RMAL 15 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11B 7. RMAL 16 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 8. RMAL 18 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 9. RMAL 19 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 11. RMAL 24 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 12. RMAL 25 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 13. RMAL 28 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 1. RMAL 3 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 4. RMAL 10 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 9. RMAL 19 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 12. RMAL 25 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4A ZMİ 2 103/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 2. RMAL 6 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 4. RMAL 9 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 5. RMAL 11 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 7. RMAL 15 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 8. RMAL 17 82/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 8. RMAL 18 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 9. RMAL 20 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4B 2. RMAL 6 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 3. RMAL 8 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 7. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 10. RMAL 21 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 11. RMAL 24 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 13. RMAL 28 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 2. RMAL 5 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 7. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 8. RMAL 18 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 12. RMAL 25 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D ZMİ 1 106/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D zem in 2 105/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D 6. RMAL 14 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 12

13 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ YAYBLK2-4D 7. RMAL 15 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D 10. RMAL 22 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D 11. RMAL 24 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4D 12. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A ZMİ 1 102/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 5. RMAL 11 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 7. RMAL 15 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 9. RMAL 20 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 14. RMAL 29 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 14. RMAL 30 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 15. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6A 15. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 7. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 8. RMAL 18 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 13. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 14. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 5. RMAL 12 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 6. RMAL 14 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 8. RMAL 17 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 12. RMAL 25 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 13. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 13. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6D 6. RMAL 14 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6D 7. RMAL 15 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6D 9. RMAL 20 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6D 10. RMAL 21 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6D 10. RMAL 22 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6D 12. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YALI APT.1-24A ZMİ 2 177/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D2 LU DP YALI APT.1-24A 1. RMAL 4 140/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D4 LU DP YALI APT.1-24A 4. RMAL 9 159/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D9 LU DP YALI APT.1-24A 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D10 LU DP YALI APT.1-24B ZMİ 1 177/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM Dİ LU DP YALI APT.1-27A 2. RMAL 5 145/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YALI APT.1-27A 3. RMAL 7 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D5 LU DP D7 LU DP YALI APT.1-27A 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP YALI APT.1-27B ZMİ 2 178/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D2 LU DP YALI APT. 1-3İA zem in 1 173/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D1 LU DP YALI APT. 1-31B zem in 1 172/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM Dİ LU DP YALI APT. 1-31B 1. RMAL 3 137/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YALI APT.1-34B 1. RMAL 4 140/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D3 LU DP D4 LU DP YALI APT.1-34B 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP YALI APT.1-40A 2. RMAL 6 138/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D6 LU DP YALI APT.1-44B ZMİ 1 174/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D1 LU DP YALI APT.1-44B zem in 2 175/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D2 LU DP YALI APT.1-44B 4. RMAL 9 154/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YALI APT. 1-5 İA 3. RMAL 8 148/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D9 LU DP D8 LU DP YALI APT. 1-5 İA 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP 13

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanı içerisinde ilgili koruma kurulu kararları ile tescil edilmiş bulunan parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili koruma bölge kurulu tarafından alınacak karara

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI *Bu plan notları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulama imar planı bulunan alanlarda, İmar planında ve açıklama raporunda aksine bir

Detaylı

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER:

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 1-1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI

ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI I. GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanında İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği esaslarına göre uygulama yapılacaktır. 2. Kamu için ayrılan

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. I-Tower Bomonti Projesi 28 Adet Ofis, 4 Adet Dükkan Şişli, İSTANBUL 29 Aralık 2014 Rapor No: 2014/SGYO/01 1 DEĞERLEME RAPORU ÖZETİ - Değerlemeyi

Detaylı

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç MADDE l.0l Bu yönetmeliğin amacı,istanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,imar

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. I-Tower Bomonti Projesi 28 Adet Ofis, 4 Adet Mağaza Şişli, İSTANBUL Rapor Tarihi: 26 Aralık 2013 Revizyon Tarihi: 09 Temmuz 2014 Rapor No: 2013/SGYO/01-R

Detaylı

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ MADDE 1. KAPSAM: Birinci Bölüm Genel Hükümler 1.1. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ

Detaylı

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER: 1- DONATI ALANLARI KAMUNUN ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. 2- EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİNİ TESİS, RESMİ TESİS (EMNİYET,

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 2.KISIM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 2.KISIM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 6 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310017 KAYABAŞI 6 PARSEL RAPOR BİLGİLERİ TALEP TARİHİ - NO 01.02.2013

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ I. Bölüm AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK Madde 1 : Amaç... 5 Madde 2 : Kapsam... 5 Madde 3 : Yasal Dayanak... 5 Madde 4 : Yetki ve Sorumluluklar... 5 II.

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT Mayıs-2010 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YAYIN

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 8 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28759 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-2/11/1985 tarihli ve 18916

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı