GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BOSPHORUS CİTY PROJESİ İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI/800 ADA 4 PARSEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BOSPHORUS CİTY PROJESİ İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI/800 ADA 4 PARSEL"

Transkript

1 GAYRİMKUL DĞRLM RAPRU SİPAŞ GAYRİMKUL YATIRIM RTAKLIĞI A.Ş. BSPHRUS CİTY PRJSİ İSTABUL/KÜÇÜKÇKMC HALKALI/800 ADA 4 PARSL /102 HARMİ GAYRİMKUL DĞRLM V DAIŞMALIK A.Ş.

2 HARM İ İÇİDKİLR 1. RAPR BİLGİLRİ 3 RAPRU KAPSAMI 3 2. ŞİRKT - MÜŞTRİ BİLGİLRİ 3 3. GAYRİMKULLRİ HUKUKİ TAIMI V İCLMLR GAYRİMKULLRİ TAPU KAYITLARIA İLİŞKİ BİLGİLR GAYRİMKULLRİ TAKYİDAT BİLGİLRİ GAYRİMKULLRİ S ÜÇ YILLIK DÖMD GRÇKLŞ MÜLKİYT DĞİŞİKLİKLRİ GAYRİMKULLRİ İMAR BİLGİLRİ Gayrİmenkulün M evzuat Uyarinca A lmiş lduğu G erekli İzin ve Belgeler Yaal G ereklerin Y erine G etirilip G etirilmediği GAYRİMKULLRİ S ÜÇ YIL İÇRİSİD HUKUKİ DURUMUDA (İMAR PLAIDA MYDAA GL DĞİŞİKLİKLR, KAMULAŞTIRMA İŞLMLRİ VB.) MYDAA GL DĞİŞİKLİKLR SRMAY PİYASASI MVZUATI HÜKÜMLRİ ÇRÇVSİD GAYRİMKUL/PRJİ GAYRİMKUL YATIRIM RTAKLIĞI PRTFÖYÜ ALIMASIA BİR GL LUP LMADIĞI GAYRİMKULLRİ KUMU V FİZİKSL İCLMLRİ GAYRİMKULLRİ KUMU, ULAŞIMI V ÇVR ÖZLLİKLRİ GAYRİMKULLRİ TAIMI GL VRİLR V BÖLG VRİLRİ DMGRAFİK VRİLR KMİK VRİLR b ö lge v e r İlerİ DĞRLM TKİKLRİ FİYAT, MALİYT V DĞR PAZAR V PAZAR DIŞI SASLI DĞR GAYRİMKUL İLİŞKİ VRİLRİ AALİZİ GAYRİMKULÜ DĞRİİ TKİLY FAKTÖRLR (SW T AALİZİ) TKİ V VRİMLİ KULLAIM AALİZİ D eğerlemede Kullanilan Y ö ntem ler ve edenleri GAYRİMKUL İLİŞKİ AALİZ SUÇLARII DĞRLDİRİLMSİ AALİZ SUÇLARII UYUMLAŞTIRILMASI SUÇ İHAİ DĞR TABLSU G.Y.. PRTFÖYÜ ALIMASIDA BİR GL LUP LMADIĞI RAPR KLRİ 66 İMAR DURUM YAZISI SRTİFİKASYLAR 87 2

3 HARMİ 1. R A P R B İL G İL R İ RAPRU TURU : Bu rapor Sermaye Piyaaı kurulunun tarih 27/781 ayılı kararında yer alan " Değerleme Raporunda Bulunmaı Gereken Agari Huular" çerçeveinde hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporudur. RAPRU KAPSAMI : İtanbul ili, Küçükçekmece ilçei, Halkalı Mahallei, 800 ada 4 no'lu parel üzerinde yer alan Bophoru City Projei'nde Sinpaş GY A.Ş. mülkiyetindeki bağımız bölümlerin Sermaye Piyaaı Kurulu Mevzuatı kapamında değerleme amacıyla hazırlanmıştır. DAYAAK SÖZLŞMİ TARİH ve : / UMARASI DĞRLM TARİHİ : RAPRU TARİHİ : RAPR UMARASI : RAPRDA YR ALMASI GRK : Değerleme konuu gayrimenkullerin bulunduğu bölgede yetkili ASGARİ BİLGİLR kurumlardan alınabilen remi bilgiler doğrultuunda agari bilgilerin tamamına raporda yer verilmiştir. DĞRLM RAPRUU LUMSUZ YÖD TKİLY FAKTÖRLR : Değerleme çalışmaını olumuz yönde etkileyen herhangi bir unura ratlanmamıştır. DĞRLM KUSU GAYRİMKULU DAHA ÖCKİ TARİHLRD YAPILA S UÇ DĞRLMY İLİŞKİ BİLGİLR : tarih 2009_301_010 ayılı rapor (38 nolu kreş bloğu) tarih 2009_301_008 ayılı rapor (Proje) tarih 2010_301_002 ayılı rapor (15 nolu blokta 2 adet, 23 nolu blokta 8 adet ticari ünite) tarih 2010_400_ ayılı rapor (Proje) tarih 2011_400_064 ayılı rapor (23 nolu blok 25 adet ticari ünite) tarih 2011_400_081 ayılı rapor (38 nolu kreş bloğu, 64 nolu yönetim bloğunda 1 adet ve 15 nolu blokta 2 adet ticari ünite) RAPRU HAZIRLAYALAR : Didem ZTURK Ayel AKTA Harita Y. Mühendii Şehir Plancıı - Harita Mühendii Sorumlu Değerleme Uzmanı S.P.K. Lian o: Ş İR K T - M Ü Ş T R İ B İL G İL R İ ŞİRKTİ UVAI ŞİRKTİ ADRSİ MÜŞTRİ UVAI MÜŞTRİ ADRSİ HARMİ GAYRİMKUL DĞRLM V DAIŞMALIK A.Ş. Abbaağa Mah. Yıldız Cad. Tevfik Paşa Konağı o:49/4 Beşiktaş, İSTABUL, TÜRKİY Tel:(212) Fak:(212) SİPAŞ GAYRİMKUL YATIRIM RTAKLIĞI A.Ş. Dikilitaş Mahallei Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza o:36 Beşiktaş / İSTABUL m ü ş t e r i t a l e b İn İn KAPSAMI V GTİRİL SIIRLAMALAR İtanbul İli, Küçükçekmece İlçei, Halkalı Mahallei, Halkalı Altınşehir İtanbul Caddei'nde konumlu "Bophoru City İtanbul" Projei kapamında Sinpaş GY A.Ş. mülkiyetindeki bağımız bölümlerin tarihi itibari ile güncel atış değerinin tepiti 3

4 HARMİ 3. G A Y R İM K U L L R İ H U K U K İ T A IM I V İ C L M L R Gavrimenkullerin Tapu Kayıtları, İmar Durumu ve Son Üç Yıla İlişkin Bilgiler Değerleme konuu gayrimenkuller; İtanbul İli, Küçükçekmece İlçei, Halkalı Mahallei, Altınşehir - İtanbul Caddei üzerinde yer alan, toplam ,58 m 2 yüzölçümüne ahip 800 Ada, 4 Parelde kayıtlı Bophoru City Projei kapamında Sinpaş G.Y.. A.Ş. mülkiyetindeki bağımız bölümlerdir. Değerleme konuu bağımız bölümlere ilişkin ayrıntılı bilgiler alt başlıklarda tanımlanacaktır G a y rim e n k u lle rin T a p u K a yıtla rın a İlişk in B ilg ile r Değerleme konuu bağımız bölümlerin hepi aynı parel üzerinde yer almakta olup taşınmazların tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. ILI i l ç e i Tablo. 1 T a p u Sicil K a yıtla rı m a h a l l e i KYU AA GAYRİMKUL BİLGİLRİ İSTABUL KÜÇÜKÇKMC HALKALI SKAĞI m e v k i i MKŞ PAFTA F21C21A1B ADA 800 PARSL 4 YÜZÖLÇÜMÜ ,58 m2 n i t e l i ğ i ARSA BAĞIMSIZ BLUM BİLGİLRİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i m a lik h ie ek len ti DÖRKUL RMAL 13 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 19 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 45 47/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 52 47/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 57 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 62 50/ MSK SIPAŞ G.Y.. A.Ş JAM - DÖRKUL RMAL 67 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 76 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 86 48/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 90 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL BDRUM 1 59/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 2-16 ZMİ 6 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 2-16 zem in 7 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 13 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 15 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 17 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 4

5 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 20 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 22 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 27 67/ MSK SIPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 59 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 61 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 63 47/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 64 46/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 65 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 66 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 69 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 72 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 73 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 74 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 80 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 37 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 47 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 49 48/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 69 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 77 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 78 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 92 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 93 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 94 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 4-15 ZMİ 5 85/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 4-15 zem in 6 143/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 7 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 18 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 19 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 31 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 40 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 41 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 42 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 45 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 46 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 47 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 49 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 57 48/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 68 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 78 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 92 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 5

6 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 2 65/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 3 65/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 4 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL 5-5 ZMİ 6 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 8 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 9 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 12 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 16 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 17 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 19 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 30 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 31 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 34 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 37 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 38 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 43 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 44 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 46 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 47 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 50 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 51 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 54 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 57 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 58 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 65 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 67 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 68 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 74 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 79 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DRKUL RMAL 85 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 88 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 90 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 91 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 92 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 ZMİ 2 65/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 zem in 4 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 zem in 5 68/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL 5-7 zem in 6 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 8 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 12 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DRKUL RMAL 14 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 6

7 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 21 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 24 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 25 44/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 32 44/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 34 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 38 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 43 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 47 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 50 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 52 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 54 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 64 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 71 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 79 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 84 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 93 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 5-8 ZMİ 1 88/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL 5-8 ZMİ 4 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 8 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 9 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 20 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 21 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 28 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 32 44/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 34 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 39 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 50 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 51 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 53 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 57 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 58 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 60 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 61 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 65 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 70 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 80 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 84 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 85 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 88 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 92 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 93 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 7

8 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 95 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL BDRUM 2 64/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL BDRUM 3 67/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL BDRUM 5 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 16 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 18 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 19 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 25 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 30 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 45 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 59 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 62 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 63 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 66 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 67 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 75 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 79 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 87 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 93 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 6-20 ZMİ 6 76/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 6-20 ZMİ 8 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL 6-20 ZMİ 11 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 13 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 14 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 18 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 22 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 24 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 43 39/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 52 41/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 53 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 57 39/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 58 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 79 41/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 82 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 83 37/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 40/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 8

9 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ DÖRKUL RMAL 14 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 25 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 43 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 45 49/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 46 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 48 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 52 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 55 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 57 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 58 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL 61 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 66 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 67 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 80 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 82 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 84 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 87 50/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 89 54/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 91 70/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL 95 53/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - DÖRKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17A 2.BDRUM 2 125/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17A 1.BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17A 11. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-17C 5. RMAL 12 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-18A 1.BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-18A 4. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR1-18B 2. RMAL 6 138/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18B 4. RMAL 9 105/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18B 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18C 1. RMAL 4 88/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18C 3. RMAL 7 115/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR1-18C 13.RMAL+ÇATI /24609 DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR1-18D 3. RMAL 7 133/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR1-18D 4. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 2. BDRUM 1 124/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. BDRUM 3 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. BDRUM 4 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. RMAL 7 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 1. RMAL 9 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21A 11. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21B 2. RMAL 6 137/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 9

10 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ TRAS VLR2-21B 3. RMAL 8 133/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21B 5. RMAL 12 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21B 8. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C ZMİ 1 109/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 2. RMAL 6 117/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 3. RMAL 7 114/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 3. RMAL 8 114/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 4. RMAL 9 104/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 5. RMAL 12 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 9. RMAL 19 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-21C 9. RMAL 20 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21C 12. RMAL 25 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-21C 12. RMAL 26 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21D ZMİ 1 113/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21D 8. RMAL 18 98/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21D 13. RMAL+ÇATI / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 2 124/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 3 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 4 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-21 ZMİ 6 108/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 9 96/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 2. BDRUM 1 125/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. BDRUM 4 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A ZMİ 5 109/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A ZMİ 6 109/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. RMAL 7 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22A 1. RMAL 8 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 1. RMAL 9 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 4. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 5. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 6. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 8. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22A 11. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 1. RMAL 4 87/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 2. RMAL 5 118/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 5. RMAL 11 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 5. RMAL 12 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 6. RMAL 13 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 6. RMAL 14 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 8. RMAL 17 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22B 13. RMAL+ÇATI /24609 DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 10

11 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ TRAS VLR2-22C 5. RMAL 11 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM TRAS VLR2-22C 7. RMAL 15 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRAS VLR2-22C 7. RMAL 16 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22C 9. RMAL 20 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRAS VLR2-22C 10. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D ZMİ 1 113/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 2. RMAL 5 138/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 3. RMAL 7 134/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 5. RMAL 11 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 6. RMAL 13 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR2-22D 7. RMAL 15 99/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 10. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 11. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 12. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 13. RMAL+ÇATI / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22D 13. RMAL+ÇATI / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 2 125/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 3 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR BDRUM 4 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22 ZMİ 5 109/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR2-22 zem in 6 109/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 7 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 8 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL 9 97/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - TRASVLR RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-9A 2. RMAL 5 81/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-9A 8. RMAL 17 91/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 9. RMAL 20 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 14. RMAL 29 91/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 7. RMAL 15 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 7. RMAL 16 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 8. RMAL 18 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 9. RMAL 19 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 11. RMAL 23 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 12. RMAL 26 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 13. RMAL 28 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9C ZMİ 1 103/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-9C 6. RMAL 13 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 11

12 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ YAYBL0K1-9C 7. RMAL 15 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YAYBL0K1-9C 8. RMAL 17 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBL0K1-9C 11. RMAL 23 86/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-9C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-9C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-11A ZMİ 2 101/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBL0K1-11A 4. RMAL 10 82/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11A 15. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11B 7. RMAL 15 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK1-11B 7. RMAL 16 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 8. RMAL 18 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 9. RMAL 19 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 11. RMAL 24 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 12. RMAL 25 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 13. RMAL 28 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11B 14. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 1. RMAL 3 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 4. RMAL 10 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 9. RMAL 19 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 12. RMAL 25 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK1-11C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4A ZMİ 2 103/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 2. RMAL 6 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 4. RMAL 9 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 5. RMAL 11 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 7. RMAL 15 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 8. RMAL 17 82/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 8. RMAL 18 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4A 9. RMAL 20 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4B 2. RMAL 6 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 3. RMAL 8 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 7. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 10. RMAL 21 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 11. RMAL 24 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4B 13. RMAL 28 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 2. RMAL 5 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 7. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 8. RMAL 18 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 12. RMAL 25 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4C 13. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D ZMİ 1 106/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D zem in 2 105/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D 6. RMAL 14 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 12

13 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ YAYBLK2-4D 7. RMAL 15 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D 10. RMAL 22 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-4D 11. RMAL 24 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-4D 12. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A ZMİ 1 102/24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 5. RMAL 11 83/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 7. RMAL 15 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 9. RMAL 20 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 14. RMAL 29 92/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 14. RMAL 30 93/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6A 15. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6A 15. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 7. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 8. RMAL 18 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 13. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6B 14. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 5. RMAL 12 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 6. RMAL 14 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 8. RMAL 17 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 12. RMAL 25 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 13. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6C 13. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6D 6. RMAL 14 85/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6D 7. RMAL 15 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YAYBLK2-6D 9. RMAL 20 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6D 10. RMAL 21 95/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6D 10. RMAL 22 94/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YAYBLK2-6D 12. RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - YALI APT.1-24A ZMİ 2 177/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D2 LU DP YALI APT.1-24A 1. RMAL 4 140/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D4 LU DP YALI APT.1-24A 4. RMAL 9 159/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D9 LU DP YALI APT.1-24A 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D10 LU DP YALI APT.1-24B ZMİ 1 177/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM Dİ LU DP YALI APT.1-27A 2. RMAL 5 145/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YALI APT.1-27A 3. RMAL 7 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D5 LU DP D7 LU DP YALI APT.1-27A 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP YALI APT.1-27B ZMİ 2 178/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D2 LU DP YALI APT. 1-3İA zem in 1 173/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D1 LU DP YALI APT. 1-31B zem in 1 172/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM Dİ LU DP YALI APT. 1-31B 1. RMAL 3 137/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YALI APT.1-34B 1. RMAL 4 140/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D3 LU DP D4 LU DP YALI APT.1-34B 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP YALI APT.1-40A 2. RMAL 6 138/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D6 LU DP YALI APT.1-44B ZMİ 1 174/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D1 LU DP YALI APT.1-44B zem in 2 175/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D2 LU DP YALI APT.1-44B 4. RMAL 9 154/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM YALI APT. 1-5 İA 3. RMAL 8 148/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D9 LU DP D8 LU DP YALI APT. 1-5 İA 4. RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP 13

14 HARMİ BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ MALİK HİSS KLTİ YALI APT. 1-51B ZMİ 2 173/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D2 LU DP YALI APT. 1-51B 1. RMAL 3 137/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D3 LU DP YALI APT. 1-51B 2. RMAL 6 142/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D6 LU DP YALI APT.1-52A ZMİ 1 176/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM Dİ LU DP YALI APT.1-52A zem in 2 174/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D2 LU DP YALI APT.1-52A 2. RMAL 5 143/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D5 LU DP YALI APT.1-52A 3. RMAL 8 150/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D8 LU DP YALI APT. 1-52B ZMİ 1 174/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM Dİ LU DP YALI APT. 1-52B zem in 2 176/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D2 LU DP YALI APT. 1-52B 1. RMAL 4 140/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D4 LU DP YALI APT.1-55A ZMİ 2 177/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D2 LU DP YALI APT.1-55A 3. RMAL 7 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D7 LU DP YALI APT. 1-55B 1. RMAL 3 140/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D3 LU DP YALI APT. 1-55B 2. RMAL 5 144/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D5 LU DP YALI APT. 1-55B 3. RMAL 8 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D8 LU DP YALI APT. 1-55B 4. RMAL 9 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D9 LU DP YALI APT RMAL 7 154/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D7 LU DP YALI APT RMAL 9 157/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D9 LU DP YALI APT RMAL 3 141/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D3 LU DP YALI APT RMAL 4 141/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D4 LU DP YALI APT RMAL 5 145/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D5 LU DP YALI APT RMAL 6 145/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D6 LU DP YALI APT RMAL 7 156/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D7 LU DP YALI APT.2-60 ZMİ 1 179/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM Dİ LU DP YALI APT.2-60 zem in 2 179/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D2 LU DPU YALI APT RMAL 5 146/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D5 LU DP YALI APT RMAL 8 157/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D8 LU DP YALI APT RMAL 9 160/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D9 LU DP YALI APT.2-61 ZMİ 1 173/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM Dİ LU DP YALI APT RMAL 3 144/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D3 LU DP YALI APT RMAL 4 143/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D4 LU DP YALI APT RMAL 5 146/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM D5 LU DP YALI APT RMAL 7 157/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D7 LU DP YALI APT RMAL 8 157/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D8 LU DP YALI APT RMAL 9 160/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D9 LU DP YALI APT RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM D10 LU DP BĞAZİÇİ YALISI A-25 l.b+ Z+ l.k 1 451/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI A-26 l.b+ Z+ l.k 1 451/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI A-29 l.b+z+l.k 1 445/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI A-30 l.b+z+l.k 1 445/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI A-35 l.b+ Z+ l.k 1 529/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI M-46 l.b+ Z+ l.k 1 455/ TRÎPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BĞAZİÇİ YALISI B-54 l.b+ Z+ l.k 1 451/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - YİKÖY YALISI-37 l.b+ Z+ l.k 1 514/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - BYLRBYİ YALISI-57 l.b+ Z+ l.k 1 427/ TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 38 LU BLK-38 l.b+ Z+ l.k / TRIPLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 14

15 BLK ADI-0-GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI İTLİĞİ (i HARMİ MALİK HİSS KLTİ 59 LU BLK-59 ZMİ 1 300/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 1 92/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 2 28/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 3 56/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 5 9/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 6 9/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 7 227/24609 DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 8 51/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 9 122/24609 DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM /24609 DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 11 13/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ BDRUM 12 13/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 13 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 14 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 15 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 16 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 17 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 18 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 19 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 20 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 21 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 22 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 23 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 24 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ-23 ZMİ 25 25/ DÜKKA SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 26 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 27 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 28 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 29 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 30 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 31 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 32 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 33 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 34 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 35 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 36 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 37 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 38 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 39 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 40 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 41 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 42 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 43 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 44 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 45 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 46 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 47 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 15

16 HARMİ BLK ADI--GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i MALİK HİSS KLTİ RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 48 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 49 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 50 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 51 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 52 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 53 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 54 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 55 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 56 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 57 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 58 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 59 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 60 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 61 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 62 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 63 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 64 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 65 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 66 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 67 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 68 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 69 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 70 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 71 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 72 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 73 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 74 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 75 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 76 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 77 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 78 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 79 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 80 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 81 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 82 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 83 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 84 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 85 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 87 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 88 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 89 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 90 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 91 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 92 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 93 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 94 69/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 95 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 16

17 HARMİ BLK ADI--GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i MALİK HİSS KLTİ RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 96 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 97 43/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 98 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL 99 42/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - RTAKÖY KMPLKSİ RMAL /24609 MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 1-63 ZMİ 1 103/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 1-63 zem in 2 63/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 1-63 zem in 3 63/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL 1-63 zem in 5 103/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 6 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 7 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 8 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 9 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 10 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 11 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 12 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 13 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 14 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 15 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 16 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 17 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 18 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 19 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 20 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 21 80/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 22 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 23 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 24 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 25 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 27 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 28 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 17

18 HARMİ BLK ADI--GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i MALİK HİSS KLTİ GÖLKUL RMAL 29 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 30 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 31 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 32 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 33 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 34 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 35 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 36 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 37 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 38 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 39 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 40 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 41 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 42 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 43 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 44 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 45 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 46 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 47 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 48 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 49 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 50 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 51 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 52 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 53 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 54 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 55 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 56 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 57 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 58 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 59 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 60 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 61 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 62 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 63 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 64 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 65 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 66 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 67 51/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 68 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 69 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 70 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 71 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 72 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 73 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 74 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 75 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 76 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 18

19 HARMİ BLK ADI--GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i MALİK HİSS KLTİ GÖLKUL RMAL 77 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 78 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 79 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 80 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 81 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 82 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 83 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 84 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 85 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 86 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 87 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 88 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 89 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 90 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 91 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 92 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 93 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 94 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 95 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 96 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 97 52/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 98 90/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 99 57/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 19

20 HARMİ BLK ADI--GİRİŞ KAT B. BL.: ARSA PAYI n iteliğ i MALİK HİSS KLTİ GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / DUBLKS MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 2-62 ZMİ 1 121/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 2-62 zem in 2 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 2-62 zem in 3 84/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL 2-62 zem in 4 121/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 5 108/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 6 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 7 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 8 108/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 9 108/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 10 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 11 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 14 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş TAM - GÖLKUL RMAL 15 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 17 72/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 19 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 20 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 22 72/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 24 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 25 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 27 72/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL / MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 29 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - GÖLKUL RMAL 30 74/ MSK SİPAŞ G.Y.. A.Ş. TAM - 20

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 HARMONİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. e UKAS İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLG

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE / HARMONİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE / HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE 29.12.2011 2011/400-98 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. lbsl m UKAS 003 HARMONİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S8-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU MAHALLESİ, 73 PAFTA, 1083 ADA, 68 PARSEL AKASYA KENT ETABI ARALIK 2015 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S14-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S10-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 40 ADET PARSEL (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310014-REV BAŞAKŞEHİR

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU Değerleme İstem Tarihi 26.11.2013 Rapor Tarihi 02.12.2013 Rapor No 2013/OZ/051 1. DEĞERLEME BİLGİLERİ Müşteri Adı Müşteri Adresi Değerlemenin

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ 3 PAFTA, 17863 PARSEL VİAPORT VENEZIA PROJESİ -STOKTA KALAN (VİA GYO

Detaylı

15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER

15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER 15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları,

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu GENEL MÜDÜRLÜK Taksim Mete Caddesi No: 26/7, Beyoğlu / İstanbul Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nın 20.11.2013 tarihli talebi üzerine hazırlanmıştır. (MERSİN

Detaylı

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI 12.06.2014 ONANLI PLAN NOTLARI BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1) TAKS ve KAKS değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır.ancak daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, HALKALI MAHALLESİ, 800 ADA 5 VE 13 PARSELLER, 801 ADA 1 VE 19 PARSELLER 15.12.2016 FPS.02.04 2 İÇİNDEKİLER UYGUNLUK BEYANI 3

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 1)1/1.000 Ölçekli Kilyos-Demirciköy-Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı

Detaylı

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir.

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (04.10.2007 t.t. li) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. BU PLAN KAPSAMINDA; DEPREM YÖNETMELİĞİ, SIĞINAK YÖNETMELİĞİ, OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSKİ YÖNETMELİĞİ, SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ, KARAYOLLARI KENARINA YAPILACAK VE

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li)

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li) 1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (04.09.2013 t.t. li) UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 5. ETAP PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER I.1. BU PLAN KAPSAMINDA: * 3194 SAYILI İMAR KANUNU * 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU * 06/07/2000 TARİH VE 24101 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ * 3386 SAYILI

Detaylı

301 Ada 21 Parsel: Beyanlar Bölümünde - 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir. (30.03.

301 Ada 21 Parsel: Beyanlar Bölümünde - 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir. (30.03. Bursa Modern projesi kapsamında 301 ada 16 parsel üzerinde yer alan değerlemeye konusu 38 adet Dükkan niteliğinde bağımsız bölümlerin tapu sicil bilgileri tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4-301 Ada 16

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, ÇAKMAK MAHALLESİ, 2436 ADA, 5 PARSEL, 06.01.2017 FPS.02.04 2 İÇİNDEKİLER UYGUNLUK BEYANI 3 1. RAPOR BİLGİLERİ 4 2. ŞİRKET - MÜŞTERİ

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GYO A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ'NDE YER ALAN 7727 ADA 1 PARSEL 301 ADA 12, 13, 16, 20, 21, 25 VE 26 PARSELLER 302 ADA 5, 6 VE 8

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL / ÜMRANİYE / ÇAKMAK ( 29 Adet Parsel) HAZIRLAYAN ACE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Kayışdağı Cad. Ayşe Hatun

Detaylı

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 09/09/2005 Tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Onanan Turizm Merkezi Alanı İçi KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER:

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 1-1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu

Detaylı

M1 Merkez Kartal 222 Parsel Geliştirme Projesi Sunumu

M1 Merkez Kartal 222 Parsel Geliştirme Projesi Sunumu M1 Merkez Kartal 222 Parsel Geliştirme Projesi Sunumu M1 Merkez Kartal AVM 222 Parsel Geliştirme Projesi Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (METRO) ve Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat

Detaylı

SATIŞA SUNULAN ALAN ( M2 ) PLAN AMACI

SATIŞA SUNULAN ALAN ( M2 ) PLAN AMACI LOT İL - İLÇE ADA PARSEL TOPLAM ALAN ( M2 ) SATIŞA SUNULAN ALAN ( M2 ) PLAN AMACI MUHAMMEN BEDEL ( TL ) ( PEŞİN ) TAKYİDATLAR E : 1,60 HMAX : SERBEST* KAMU HIZMETLERINE AYRILAN YERLER ILE 1 İSTANBUL TUZLA

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI *Bu plan notları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulama imar planı bulunan alanlarda, İmar planında ve açıklama raporunda aksine bir

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET PARSELİN DEĞERLEME RAPORU

ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET PARSELİN DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

SELİMPAŞA PLAN NOTLARI

SELİMPAŞA PLAN NOTLARI SELİMPAŞA PLAN NOTLARI I.ETAP PLAN NOTLARI Onay Tarihi : 23.10.1992 UYGULAMA ŞARTLARI Katlar planda verileni aşamaz. Çatı ve çekme katı yapılamaz. Planda yapı adalarında tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ'NDE YER ALAN 7727 ADA 1 PARSEL 301 ADA 12, 13, 16, 20, 21, 25 VE 26 PARSELLER 302 ADA 5, 6 VE 8 PARSELLER BURSA İLİ MUDANYA İLÇESİ'NDE

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Bursa Modern Projesi

Bursa Modern Projesi DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bursa Modern Projesi 7727 Ada 1 Parsel, 301 Ada 12, 13, 16, 20, 21, 25 ve 26 Parseller, 302 Ada 5, 6 ve 8 Parseller Osmangazi, Bursa 118 Ada 2 ve

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GYO A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ'NDE YER ALAN 7727 ADA 1 PARSEL 301 ADA 12, 13, 16, 20, 21, 25 VE 26 PARSELLER 302 ADA 5, 6 VE 8

Detaylı

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 KONUSU: 3. Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun Müşterek Raporunun görüşülmesi a) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu ORTAKLIĞI A.Ş. nin talebi üzerine hazırlanmıştır. NUVO DRAGOS PROJESİ 711 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM Bu rapor; ilgilisi ve hazırlanış

Detaylı

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER: 1- DONATI ALANLARI KAMUNUN ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. 2- EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİNİ TESİS, RESMİ TESİS (EMNİYET,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13356 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2015

Detaylı

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür. 2. Teknik ve sosyal donatı alanları (eğitim, sağlık, kültür, dini tesis, resmi kurum, yeşil

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü TEXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-218 O 61 12 0 1 4 Konu: Konyaaltı 4024 ve 4025 adalar kuzeyi park

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. RAPOR BİLGİLERİ YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden : Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Raporu Hazırlayan Kurum : Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Dayanak Sözleşmesi : 11 Nisan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

BEYKOZ BOĞAZİÇİ ALANI GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI

BEYKOZ BOĞAZİÇİ ALANI GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. BU PLAN KAPSAMINDA; *DEPREM YÖNETMELİĞİ, *OTOPARK YÖNETMELİĞİ, *SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ, *İSKİ YÖNETMELİĞİ, *KARAYOLLARI KENARINDA AÇILACAK TESİSLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

2- Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2- Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 4.Etap Plan hükümleri A) Genel hükümler 1- Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu

Detaylı

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI:

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI: NİLÜFER İLÇESİ, ODUNLUK MAHALLESİ, H21C05C PAFTA, 253 ADA 17 PARSEL, BHRS BAKIM VE İŞLETME MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 Gün ve R.G. Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (1)

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 119 KARAR 119 Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı