TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 2. TRAKTÖR DEVRĐLME RĐSKĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 2. TRAKTÖR DEVRĐLME RĐSKĐ"

Transkript

1 TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 2. TRAKTÖR DEVRĐLME RĐSKĐ

2 Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer Agriculture For Employees in Rural - SAFER projesi için üretilmiştir. Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Ortaklar: Federacion Agroalimentaria de Comisiones Obreras-CCOO Đspanya Asesoria Declerq SL Estudios Europeos Đspanya Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola-ENAMA Đtalya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü-UTEM Türkiye Ankara Üniversitesi -AÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Türk Tarım Alet ve Makineleri Đmalatçıları Birliği-TARMAKBĐR Türkiye Türkiye Ziraat Odaları Birliği-TZOB Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü-TÜGEM Türkiye 2

3 Bu çalışmada; yerleştirme, çalıştırma, ayarlama, bakım, temizleme, onarım, taşıma işlerini yapan tarım makinesi kullanıcıları ve bu işlerin yapılması sırasında etkilenen diğer şahısların iş güvenliği ile ilgili karşılaşabilecekleri durumlarda yapılması gerekenler ile makinelerin güvenli imalatı ve kullanıcılara iletilmesi açısından uyulması gereken kurallar açıklanmaya çalışılmıştır. Tarım makinelerinde iş güvenliği ve kazalarla ilgili istenmeyen durumları sergileyen görsel bilgilerden hem olumsuz örneklerin edinilmesi ve içselleştirilmesindeki rolü hem de marka imajını zedelememek adına özellikle kaçınılmıştır. Bu eğitim modülündeki bilgiler ve bunlar esas alınarak üretilen bilgi kartları, video ve animasyonlara, adresinden ulaşılabilir. Bu projeye ait eğitim modül ve materyallerinin tamamı ya da bir kısmı proje yasal sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin yazılı izni alınmadan çoğaltılamaz, başka internet sitelerinde yayınlanamaz Proje materyallerini edinmek için; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Kurupelit-Samsun adresi ile temasa geçilebilir. 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER 2: Traktörün Devrilme Riski 2.1. Devrilme Sebepleri Traktörün tehlike unsurları (riskleri) Engebeli arazi Sürücülerin yetersiz hazırlığı Teknik yetersizlikler Tedbirsiz manevralar yada hatalı dönüşler 2.2 Devrilme Şekilleri Yana devrilme yada yuvarlanma, Yana devrilme sebepleri Arkaya devrilme yada şahlanma, Arkaya devrilme nedenleri 2.3 Devrilmeyi Etkileyen Faktörler Traktöre bağlı faktörler Traktör-ekipman grubuna bağlı faktörler Çalışma alanına bağlı faktörler 2.4 Traktör Devrilmelerine Engel Olmak Đçin Önleyici Tedbirler Genel tedbirler Eğitim Traktör ve ekipman Çalışma alanı Römorkla birlikte Yana devrilmeyi önlemek için tedbirler Arkaya devrilmeyi önlemek için tedbirler Devrilme nedeniyle kazaları önlemek için koruyucu tedbirler: Koruyucu yapılar 2.5 Düşme Riskleri Kabul edilen koruyucu tedbirler 4

5 2. TRAKTÖRÜN DEVRĐLME RĐSKĐ Traktör devrilmeleri sıklıkla yaralanmalara neden olan en önemli riskleri oluşturur, bu araçların kullanımından dolayı ciddi ve ölümle sonuçlanan kazalar oluşmaktadır. Tarımda ciddi ölümlü kazaların görüldüğü yerler genelde tarım traktörlerinin kullanıldığı alanlardır. Kazaların % 50 si ağır ve bununla birlikte üçte birinden az kısmı da hafif kazalardan oluşmaktadır arasında tarım makinelerinin neden olduğu kazaların istatistiklerine bakıldığında, yılda 40 ile 60 arası ölümle sonuçlanan kaza meydana gelmiştir ve % 1 civarına tekabül etmektedir, de hafif kaza meydana gelmiştir, 2001 yılında 1100 kaza ve 121 ölümle sonuçlanan kaza olmuştur. Traktör kazalarının yaklaşık yarısı traktör devrilmelerinden meydana gelmektedir ve birçok yaralanmanın sorumlusu olmaktadır. Bu kazaların sıkılıkla nedeni sürücü hata ve dikkatsizliğinden kaynaklanmaktadır. Traktör devrilmesi önemli derecede yaralanmalarla sonuçlanabilir ve bu en önemli risktir. Bu araçların kullanımından dolayı ciddi ve ölümle sonuçlanan kazalar oluşmaktadır. Traktör devrilme kazlarında ölüm oranlarının artmasının nedeni traktörlerde koruyucu yapıların eksikliğidir. Örneğin Đspanya da ölüm oranlı bu kazlardan % 40 ı tarım makinelerinden kaynaklanmakta ve bunların % 50 si de traktör kullanımından, bununla birlikte % 60 oranında ölümlü kazalara traktör devrilmesi neden olmuştur. 5

6 2.1. Devrilme Sebepleri Traktör devrilme kazalarının oluşmasında birçok neden vardır. Bu devrilme nedenlerin ortaya çıkmasıyla oluşan yana veya arkaya (şahlanma) devrilme, sürücüler için önemli ve kötü sonuçlar oluşturmaktadır. Bu nedenler aşağıdaki tabloda sıralanan şekilde gruplandırılabilir. Traktörün kendinden olabilecek tehlikeleri * Dengesizlik Ağırlık merkezinin yerden yüksekliği, Đz genişliği, * Kumanda elemanlarının duyarlılığındaki yetersizlik * Çeki işleri yada treyler bağlantısı ile güç işlerin yapılmasında dengesizliğin oluşması Engebeli arazi ve arazide beklenmedik durumlar * Arazide sürüş için yetersiz yollar * Yoldaki seviye farklılıkları, hendekler, çukurlar, taşlar vb. Sürücülerin yetersiz hazırlığı * Önleyici bakım eksikliği * Riskleri bilmemek * Traktörün yapabilecekleri-sınırları hakkında bilgisizlik Teknik eksiklikler Yetersiz bakım ve koruma Tedbirsiz manevralar veya hatalı dönüşler Bakınız sonraki tablolar 6

7 Traktör Tehlike Unsurları Göz önünde bulundurulacak ilk nokta bir makine olan tarım traktörünün şeklidir, zeminle mukayese edildiğinde ağırlık merkezinin yeri zeminden yüksekte bulunur. Devrilme esnasında traktör dengesini kaybetmekte olup, bu durum akslar arası mesafe ve iz genişlikleri ile ilgilidir. Tekerlekler arası mesafe (iz genişliği) ne kadar fazla ise devrilme o kadar zor olacaktır, bu varsayımla dar iz genişliğine sahip traktörler devrilme konusunda risk taşımaktadır Engebeli Arazi Engebeli zeminlerde ilerlemek her zaman risk barındırmaktadır. Taş, yoldan çıkmak, hendek, yoldaki seviye farkı dengesizliği artırır ve devrilmeye neden olur. 7

8 Sürücülerin Yetersiz Hazırlığı Bir çok kaza sürücülerin hatalarından ve eksikliğinden, farkında olmadan yapılan keskin manevralar sonucunda oluşmakta ve ciddi riskler ortaya çıkmaktadır. Zor araziler, engebeli eğimli yüzey ve tepelerde dikkatsiz ve doğru olmayan emniyetsiz hareketler kazalara neden olmaktadır Teknik Yetersizlikler Traktör bakımındaki eksiklikler çoğu zaman traktörün fren, debriyaj, dümenleme vb. teknik sistemlerinde sorunlara neden olur. Bu faktörler devrilme kazalarının nedenlerindendir. 8

9 Tedbirsiz Manevralar yada Hatalı Dönüşler En genel emniyetsiz manevralar aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. Arazi tipi Seviye faklılığı Eğimli arazi, yokuş Düz arazi ve eğimli arazi, yokuş * Traktörü hendek, yamaç, kanal vb. yerlere yakın sürmek. * Zor bir işi sürdürürken seviye farklılığı olan yerlere yaklaşmak. * Traktör tekerleğinin arazide kayalar, çukurlar vb. nedenlerle yükselmesi veya zıplaması. * Parsel aralarındaki seviye farkları ve tümsekleri aşmaya teşebbüs. * Özellikle yüklü römork ile yokuş aşağı yüksek hızda ilerlemek. * Özellikle aşırı yüklenmiş römork takılı ve yetersiz frenlerle yokuş aşağı giderken. * Traktörü minimum iz genişliğinde kullanmak. * Yüksek hızda ilerlerken aniden tek tekerleği frenlemek. * Bağımsız fren sistemi olmayan aşırı yüklenmiş römorkla ilerlerken ani fren. * Topak sürerken pulluğu yerden kaldırmadan yön değiştirme hareketi. * Özellikle elverişsiz arazide (kaygan veya eğimli yokuşlar) veya çekilir ekipmanlarla yüksek hızda giderken ani dönüşler. Arazi tipi Düz arazi ve eğimli arazi, yokuş Eğimli arazi, yokuş * Asılır ekipman takılı iken yeterli denge ağırlıklarının traktör ön aksına takılı olmaması ile traktörün ağırlığının dengesizliği. * Römork bağlantısının traktör bağlantı noktasında çok yüksek yapılması. * Çekilir ekipman veya römork takılı iken traktörü ani kavrama ve hızla hareket ettirmek. * Traktör sıkıştığında veya arazide dirençle karşılaştığında traktörü ani kavrama ve hızla ileri doğru hareket ettirmek. * Oldukça ağır asılır ekipman veya aşırı yüklenmiş römorkla yokuş yukarı ilerlemek. * Oldukça ağır asılır ekipman takılı iken yokuş yukarı ilerlerken yön değiştirmek. 9

10 2.2 Devrilme Şekilleri -% 85 yana devrilme -%15 arkaya devrilme (şahlanma) -% 1 den az öne devrilme Yana Devrilme yada Yuvarlanma En çok rastlanan devrilme tipidir. Traktör devrilmelerinin yaklaşık % 85 i bu tip devrilmeler olarak görülmektedir. Yana Devrilmenin Muhtemel 8 Sebebi 1- Virajlı, dolambaçlı yollarda devam ederken veya meyilli arazilerde hendek gibi seviye farkı olan yerlerde asılı makinalar bağlı iken ani manevra ve dönüşler bu tür kazalara neden olmakta, traktör devrilebilmektedir. 2- Sarp ve dik yokuşlu arazilerde çıkma esnasında dönüşler. 10

11 3- Dönüşlerin çok hızlı yapılması. Yana devrilmeler düz zeminlerde sürüş esnasında da olabilmektedir. Hızlı dönüş esnasında merkezkaç kuvvetinin etkisiyle traktör gövdesinde oluşan ağırlık transferi arka tekerleğin yerden kalkmasına ve bu da devrilmeye neden olur. 4- Ön yükleyici kullanımı esnasında ağır yük kaldırmak ve kepçenin ağır yükle en yukarı çıkması. Ön yükleyicinin kepçenin yüksekliği ağırlık merkezini yükseltir ve değiştirir bunun etkisiyle traktör dengesi bozulur ve yana devrilmeler meydana gelebilir. 5- Çok ağır veya dengesiz çekilir bir yük taşımak, örneğin ekipman, römork, vagon vb., traktörün devrilmesine neden olabilir. Eğer yük aniden hareket eder veya traktör yükün kontrolünü kaybederse, yokuş aşağı iniş esnasında yük traktörü öne doğru iter, bu durumda kontrolün kaybedilmesi ile traktör devrilebilir. 6- Traktörü kanal ve yol kenarlarına yakın sürmek. Eğer yol kanala çok yakın ve zemin sağlam değil ise traktörün ağırlığını taşıyamayacaktır ve traktör kanala devrilebilir. 7- Traktör odun, taş veya kasisli zeminde ilerliyorsa ve çukurlara düşüyorsa özelilikle yüksek hızlarda ilerleme esnasında devrilmelere neden olabilir. 8- (dolaylı olarak); Traktör taşıma araçları üzerinde taşınırken, yanlış araç kullanılırsa, hareket esnasında platformdan düşebilir, ciddi kazalara neden olabilir. 11

12 Arkaya Devrilme yada Şahlanma Bu tip devrilmeler daha az görülmesine rağmen yana devrilmeler kadar ciddi sonuçlar ortaya çıkarır. Şahlanmanın başladığı andan itibaren devrilmeyi engellemek için yeterli zaman olmayabilir. Arkaya devrilme çok çabuk (1,5 saniye) civarında gelişir. Arkaya devrilme esnasında dönüşü olmayan kritik nokta 0,75 sn içindedir ve bu zamandan sonra devrilmeye engel olmak imkansızlaşır. Kişinin reaksiyon zamanı 0,5-1,5 sn arasında değişmekle birilikte bu zaman aralığı devrilmeyi engellemek için yeterli olmayabilir. Arkaya Devrilmenin Muhtemel Nedenleri - Zeminde saplanmış ve ya takılmış traktörü kurtarmaya teşebbüs etmek. Eğer traktör saplanmış ve hareket ettirilemiyorsa arka tekerleklerin etkisiyle oluşan kuvvet ön taraftaki şaseye etki eder ve gövdenin arkaya doğru kaymasına neden olur. - Yanlış halat ve ya zincir bağlantısı saplanmış araçları çekerken yoldan çıkmaya neden olur. 12

13 Traktörün arkaya devrilme kuvveti iki noktayla ilgilidir ki bu arkaya devrilmenin ana nedenidir: A-Arka tekerlek aksı Traktör motoru ilerlemek için tekerleğe güç sağlayan kısımdır. Eğer güç sağlayan tekerlekler herhangi bir sebeple bloke olursa, traktör şasesi aks etrafında döner. Daha sonra traktör aniden geriye doğru yükselir ve bu durumda aracın ön tarafının havaya doğru kalkması ilerlemesinden daha kolay gerçekleşecektir. Arkaya devrilme şu hatalardan dolayı oluşabilir: - Motoru düşük viteste ve yüksek devirde çalıştırmak, büyük güç transfer edildiği söylenebilir, - Ani debriyaj-kavrama, - Ağır yükle dik yokuş veya meyilli alanlarda ilerlerken ani ivmelenme hareketleri, - Güç tekerlekleri hareket etmediği veya ilerlemediği esnada traktörün aniden kavraması, örneğin bir engelle karşılaşıldığı zaman. B-Güç tekerleklerinin yere olan tutunma mesafesi Traktör asılır veya yarı asılır ağır bir yük taşırken ve bu yük traktörde kalması durumunda. Eğer traktörde bulunan ilerleme direnç kuvveti ön aks üzerinde yeterli ağırlıkta ilave yüklerle dengelenmeze, traktör güç tekerleklerinin yere olan tutunma alanı ile arka aks etrafında dönerek arkaya devrilebilir. 13

14 2.3. Devrilmeyi Etkileyen Faktörler Traktöre Bağlı Faktörler Traktör tipleri Bağ ve meyve bahçelerinde kullanılan dar izli traktörler, standart tarım traktörlerine göre devrilme riski daha büyüktür Traktör-Ekipman Grubuna Bağlı Faktörler Yokuş yukarı çalışırken, Dik yokuşlarda çalışma esnasında, traktörün kapasitesi veya ağırlık nedeniyle gerekli olan gücü sağlamaması. Çekilen bir araçla gücün sınırlarında çalışılır, bundan dolayı dik yokuşlarda düz bir hat boyunca ilerlemek mümkün olmayabilir ve sürücü çapraz bir hat çizerek ilerlemeyi dener. Ekipmanın ağırlığı ve eğimden kaynaklanan kuvvetlerin birleşmesi ile traktör zeminden kayarken sürücü yolu takip edecektir. Kontrolün kaybedilmesiyle muhtemelen traktör de devrilecektir. Yokuş aşağı çalışma esnasında, Aşırı yük altında veya ağırlık/güç oranı yüksek traktörler yokuş aşağı giderken, aracın hızı artar ve fren sistemi bu kuvveti yeterli derecede engelleyemez, römork ile traktör arasında makaslama meydana gelir, kontrol kaybolur ve sonuç olarak araç devrilir. Ani debriyaj hareketleri de aracın yükselmesine neden olur ve devrilme gerçekleşir Çalışma Alanına Bağlı Faktörler Çalışma alanından maksat tanımlanan iş ile arazinin etkileşimindeki (meyil, yokuş, viraj, dolambaç, taşlar ve toprak yapısı) ve ürün tipindeki tüm karakteristiklerdir. Eğim/Meyil Devrilme vakalarında eğim büyük etkendir. Eğim % 20 nin üstünde olduğu zaman, tarım traktörleri için özellikle virajlı kısımlarda çalışırken devrilme riski yüksektir. Eğim % 45 ten fazla ise kayma, kontrolün kaybedilmesi ve devrilme riski meyil boyunca çalışan tarım traktörleri için çok daha yüksektir. 14

15 Kenarlar ve Sınırlar Arazinin topoğrafik özellikleri veya var olan düzensizlik kasis vb. gibi etkenler de yüksek oranda devrilmeye neden olmaktadır. Hendekler gür bir bitki örtüsü ile kaplı olabilir, bu nedenle yol güzergahı bu bitki örtüleri nedeniyle gözlemlenemeyebilir ve yoldaki boşluklar saklı kalabilir. Arazi Biçimi Arazideki yapısal bozuklukların fazla olması devrilmede etkendir. Tehlikeli çalışma şartlarında yoldaki ağaç kökü, kaya, taşlar bile kaza ve devrilme riskini artıran nedenlerdir. Arazinin dışa doğru kavisli yapıda olması içe doğru kavisli olmasına oranla daha tehlikelidir. Rutubetli toprak daha az tutunma demektir ve aracın kontrolü güçleşir, devrilme riski artar. Bitkilerle kaplı zeminde devrilme riski daha fazladır Traktör Devrilmelerine Engel Olmak Đçin Önleyici Tedbirler Eğer sürücüler devrilmelere nelerin sebep olduğunu biliyorsa, traktör devrilmeleri nedeniyle oluşan ve dramatik sonuçlar doğuran kazaların büyük bir kısmı büyük ölçüde önlenebilir Genel Tedbirler Eğitim Genç çiftçiler ek eğitimler almalıdırlar ve bu eğitimler genel anlamda profesyonel ve deneyime sahip biri tarafından verilmelidirler. Sadece kalifiye traktör sürücüleri genç sürücüleri eğitebilir ve yetiştirebilir. Bu eğitim operasyonel görevler hakkında en basit olanından başlayıp giderek görevin artan zorluk alanlarında devam etmelidir. 15

16 Traktör sürücüsü kullanılacak traktör modeli ve ekipman hakkında, beklenmedik ve olabilecek durumlar dahil olmak üzere bilgi sahibi olmalıdır. Öğrenmenin en iyi yolu kullanma kılavuzlarını dikkatlice okumaktır. Traktör ve Ekipman Geleneksel dişli vites sistemli traktör modellerinde, vites değiştirme esnasında dikkatli olunmalı, vites değiştirme sırayla ve yavaşça gerçekleştirilmelidir. Ani debriyaja basmaktan kaçınmalıdır; traktörün şahlanmasına neden olabilir. 16

17 Otomatik vitesli modellerde, vites değişimi gerçekleştikten sonra hızlanma düzgün olmalıdır. Tekerleklerin durumu güvenlik ve ekonomi açısından çok önemlidir. Tekerlekler aşındığı zaman çekiş kapasitesi düşer ve gereksiz risk ortaya çıkar. Traktörle çalışma esnasında beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında, traktör düz bir zeminde durdurulmalı, el freni çekilmeli, hidrolik sistem alt pozisyona getirilmeli, motor durdurulmalı ve eğer yokuştaysa vites meyilin tersi yönde olmalıdır. Kontak anahtarı traktörden çıkarılmalı ve sürücü tarafından cebine konulmalıdır. Sürücü tarafından hemen yapılacak bir rutin kontrolle sorunun ne olduğu tespit edilebilir. Çalışma Alanı Traktör çamur zemine saplandığında ilave güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yöntem 1- Geçici takozları kullanmaktan kaçınmak; düzgün olmayan arazi boyunca traktörün ve ekipmanların ağırlığı herhangi bir zamanda herhangi bir arızaya neden olabilir, 2- Ekipman bağlantısını çözmek, 3- Çamura saplanmış traktörü çekmek için yeterli güçte başka bir traktör kullanmak, 17

18 4- Traktör saplanmış durumdayken yerinden çıkarmak için mümkünse gidiş yönünün tersine çekilmelidir. 5- Çekme aparatı (çeki demiri yada zincir) gerilmiş olacaktır ve kırıldığında kamçı etkisi olabilir. Bu yüzden iki araç arasında kimse bulunmamalıdır. Çekme aparatı yeterince kalın ve sağlam olmalıdır. 6- Zincirler çekme halatı, kablo veya çekme kancasından daha güvenlidirler. Tesviye Eğrileri (Meyile paralel çalışma) Meyilli arazilerde meyile paralel çalışmak her zaman maksimum eğime sahip yokuşlarda doğru boyunca çalışmaktan çok daha tehlikelidir. Meyilli alanlarda çalışırken ekipman traktörün yokuşa göre üst tarafında yer almalıdır. 18

19 Şiddetli yağmurun ardından yada çiğ yaşı olduğu zamanlarda veya yağmur yağarken traktör tipi ne olursa olsun tüm yön değişikliklerinde düşük vitesle ve minimum hızda hareket edilmelidir. Đş bittikten sonra çalışma alanından ayrılırken her zaman diferansiyel kilidinin aktif olmadığından ve fren pedallarının kilidinin birleşik olduğundan emin olunmalıdır. Römorkla Birlikte Çalışma Riskleri Genel devrilme durumları: - Bağlantı hatası, - Yükün orantısız yerleştirilmesi, - Aşırı yükleme, bu durum römorkta denge kaybına neden olur ve aynı zamanda trafik kurallarına uygun değildir. Bununla birlikte diğer riskler aşağıdaki hallerde ortaya çıkar: - Çeki demirinin veya çeki okunun bağlanması ve sökülmesi, - Traktör bağlantı ekipmanı ve çeki okunun bağlantı halkası arasında, - Çeki oku düştüğünde, - Kuvvet iletim aksları ile sürtünme varsa, - Kancalar kapatıldığında. Her durumda: Tüm bakım, ayar ve temizlik işleri motor durdurulduktan sonra gerçekleştirilmelidir. 19

20 Alışkanlık haline getirin Römorka yükleme yapılırken mümkün olduğunca düzgün yük dağılımı yapılmalıdır. Tek dingilli römork kullanıldığında, römork tamamen veya kısmen yüklü olduğunda asla çözülmemelidir. Römork belirtilen seviyede veya arka aksın altında bir seviyede bağlanmalıdır, Her zaman uygun miktarda yükleme yapılmalı ve yükleme oranı asla bildirilen kapasitenin üstünde olmamalıdır, Daima genel ve traktöre özel trafik kurallarına uyulmalıdır, Römork yürürlükteki mevzuatlarda bildirilen özelliklere uygun fren, aydınlatma ve sinyal donanımına sahip olmalıdır. Koruyucu Mekanizmalar - Đki dingilli römorklarda, bağlantı oku, pimi sabitlemek için yay parçasını üzerinde bulundurmalıdır. - Römork tek akslı ise, ayarlanabilir destek ayağı mutlaka bulunmalıdır. - Römorkta bulunan kuvvet iletim aksları teleskopik borulu korumaları ve bağlantı koruma kapakları olmalıdır. - Dişliler, kayışlar, zincirler ve benzeri tehlike kaynakları koruyucu kalkanlarla kapalı olmalıdır. - Eğer römorkta sonsuz vida mevcut ise, mutlaka koruyucu bir perde ile kaplı olmalıdır. 20

21 2.4.2 Yana Devrilmeyi Önlemek Đçin Tedbirler Traktörlerde yana devrilmeyi önlemek için aşağıdaki önlemleri almak uygundur: Traktör tekerlekleri arasındaki en büyük aralığı muhafaza etmek (iz genişliği), aynı zamanda yürütülen işlerle uygun bir aralığı sağlamak, yatay dengeyi sağlayacak şekilde desteği arttıracak nesneleri yerleştirmek. Traktör fren pedallarını kilitlemek, traktör nispeten yüksek hızlarda ilerlerken, tekerleklerde eşit ve devamlı fren yapmayı sağlar. Kurallar yollarda ve hatta patikalarda böyle yapılmasının zorunlu olduğunu söyler. Tek tekerlek üzerinde frenleme yapıldığında diferansiyel fark oluşumu nedeniyle diğer tekerlek daha hızlı döner bu aynı zamanda traktörü nispeten daha küçük yarıçapta dönmeye zorlar, önemli bir savrulma kuvveti oluşur ve aniden traktörün dengesizliğine neden olabilir. - Araç her zaman için şartların gerektirdiği uygun hızda kullanılmalıdır bu durumda sürücü ortaya çıkan beklenmedik durumun kontrolünü sağlayabilir. - Birtakım engellerin bulunduğu yolda asla aracı sürmeyin. Eğer bu kaçınılmaz bir durum ise, hız uygun olarak azaltılmalıdır. - Traktörün hendeğe düşmesinden kaçınmak için kaygan yüzeylerde her zaman yavaş hareket edilmelidir. Özellikle patinaj çok kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Kayma ve kaygan zemin tek başlarına devrilme nedeni değildirler buna rağmen araç devrilebilir. Traktör kayma esnasında büyük bir engelle karşılaşırsa bu durumda traktör bloke olur. 21

22 - Ağır römork çekilen durumlarda hız bu duruma uygun olarak düzenlenmelidir. Yönetmeliklere göre bu hız 30 km/s dir. Ağır bir römork traktörün yönlendirilmesini ve idaresini etkileyebilir, örneğin; Yokuş aşağı giderken eğer ani bir fren yapılması veya yokuş aşağı düz yolda giderken beklenmedik aşırı bir hızlanma kuvvetinin oluşması. - Her zaman römork bağlantısını olası en düşük noktada tutmayı deneyin. Arazide gerçekten çok düşük hızlarda çalışmanın dışında frenlerin ayrı olarak kullanılmaması çok önemlidir. Dik arazilerde U dönüşü yapılırken her taraf gözden geçirilerek-dikkate alınarak manevra yapılmalıdır. Talimatlar 1) Çalışma alanından ayrılırken yokuş yönünde dönüş yapın, 2) Eğimli arazide geri yönde sürün, 3) Çalışma alanına dönüş için ters yönde sürün. 22

23 Çok dik yokuşlarda sürüşten kaçınmak, özellikle belirli yan yollardan tepeden aşağı inişte yolda bulunan en alt seviyedeki çukurlar veya en üst seviyedeki tümsekler nedeniyle traktörün dengesi bozulabilir. Traktöre bağlı makinenin eğim yönünde olması da çok önemlidir. Eğimli arazide yokuş aşağı iniş esnasında ilk olarak mutlaka motor freni kullanılmalıdır. Bunu yaparken yokuşun başına ulaşmadan önce nispeten düşük bir vites hızı seçilmelidir (genel olarak yüklü bir traktörle yokuş çıkarken seçilen vitesle aynı olmalı). Rampadayken asla hızı azaltmayı (vitesi düşürmeyi) denemeyin, eğer hızınız çok yüksekse tekerlek frenlerini kullanın. Asla çekilen aracın sürüme hızına erişmesine izin vermeyin, bu kazaya neden olabilir. Hidrostatik transmisyonlar (otomatik şanzuman) için özel dikkat gerekir ve bu yüzden motor durdurulmamalıdır. 23

24 Asla bankete yakın sürmeyin, hendek kenarları veya diğer çukurlarda, seviye farkı olan arazilerde traktör ağırlığı nedeniyle çökme oluşur. Böylesi durumlarda kenardan en az 1 metre mesafe ile içerde olacak şekilde sürmek tavsiye edilir. Seviye farkı olan yerlerden geçerken özellikle kaygan ve düzensiz yüzeylerde manevra için her zaman mesafe bırakılmalıdır. Her zaman traktörün ön kısmından arazinin uç kısmında hatırı sayılır bir boşluk bırakılmalıdır. Traktörün ön kısmında ön yükleyici kepçe, kürek, maşa ve benzeri makine bulunduğunda daha çok tedbirli olunmalıdır. Bu durumda temel kural ön taraf yükü mümkün olduğunca az olmalıdır ve manevralar yavaş yapılmalıdır, arazinin düzensizliklerine dikkat edilmelidir. Ön taraftaki kepçe ve benzeri edevat kullanımda olmadığı zaman sökülmesi tavsiye edilir. Eğer bu mümkün değilse kepçe mümkün olan en düşük seviyede tutulmalıdır. Sürücü bu durumda işe olabildiğince tüm dikkatini vermelidir. 24

25 2.4.3 Arkaya Devrilmeyi Önlemek Đçin Tedbirler Traktörün arkaya devrilmesinin neden olduğu kazaları engellemek için aşağıdakilerin yapılması uygundur: Bağlantı noktalarındaki yükü imalatçının bu iş için sağladığı parçalarla güveli bir şekilde sabitleyin. Olası arkaya devrilmesi ile ilgili olarak traktör stabilitesi için arka kasa yakın ve alt konumda yükleri bağlamak daha iyidir. Delikli çeki demiri sadece küçük yükleri çekme esnasında kullanılmalıdır, herhangi miktarda bir yük rijit çubuklarda desteklenerek hareketsiz konuma getirilmelidir. Traktör ağırlık dengesini uygun şekilde arttırmak ön kısma, tekerleklere ağırlıklar ilave ederek veya lastiklerin su ile şişirilmesiyle sağlanır. Traktörün arka kısmındaki asılır makine çok ağır olduğu zaman bu ağırlıklar yerleştirilmelidir. Arazinin dışında yavaşça hareket etmelidir. Beklenmedik önemli bir dirençle karşılaşıldığında düşük vites kullanmayın, motor vazgeçmeyecektir, orta seviyede ve yavaşça hızlanarak ilerlenmelidir. 25

26 Tepeden yokuş aşağı inerken frenlere yavaşça kademeli basılır ve yokuş aşağı daima ileri yönde hareket edilmelidir. Yüzey kaygan ve yüksek otlar var ise daha dikkatli davranılmalıdır çünkü bu bölümlerde traktör aşağı doğru bir kızak gibi kayabilir. Mümkünse dik yokuşları geri vites ile çıkın. Saplamış olan traktörü çıkarmak için en iyi yöntem sürüş yönünün tersine yönde çekmektir. Eğer ön tekerlekler saplanmışsa, ileri yönde kuvvet uygulanmamalıdır, her zaman ters yönde sürüş denenmelidir. Bu manevraları kolaylaştırabilecek tavsiyeler: - Lastiklerin arkasındaki çamur vb. birikintileri çıkarın, - Toprağı kalas vb. katı bir malzeme ile destekleyin, - Yavaş hareket edin. Her halükarda en iyi yol ısrarcı olmamaktır, traktör çamur içine çok hızlı bir şekilde gömülebilir, saplanmış traktörü çıkarmak için en iyi yöntem başka bir traktör sürücüsünden yardım istemektir. Çamur tekerlekleri kaplamış olsa bile benzer bir traktör aracı dışarı çekebilir. Traktör çekilirken havaya doğru kalkmamamsına dikkat edilir bu işlemlerde kullanılan zincir çok güçlü ve sağlam olmalıdır. 26

27 2.4.4 Devrilme Kazalarını Engellemek Đçin Koruyucu Tedbirler: Koruyucu Yapılar 600 kg dan fazla ağırlığı olan tüm yeni traktörler devrilmeye karşı koruyucu yapı olarak roll-bar, çerçeve veya kabin ile donatılmış olmalıdır. Hava şartlarının etkisinden korunmak için yapılan kabinlerin takılı olduğu traktörler, kabin veya çerçeve olmayan traktörler kadar tehlikeli olabilirler. Bu tür kabinlerin yapısal özellikleri devrilme durumunda sürücü için yeterince koruma sağlamaz yada sürücünün kaçışını engelleyebilir. Kabin ve çerçevelerin sadece belgeli modelleri monte edilmelidir. Bu yapıların amacı traktör devrildiği zaman traktörün yanı üzerinde kalmasını sağlamaktır, böylece tamamen yuvarlanması engellenmiş olur, bu durumda bir boşluk hacmi oluşur ve bu hacim de sürücünün hayatta kalması için yeterli genişlikte bir alandır. 27

28 Bilinmelidir ki; Bu tür koruyucu yapılar her tip traktörde piyasaya sunulması öncesinde zorunlu bir standart olarak bulunmalıdır, Eğer traktör bu mekanizmayla donatılmamış ise, işveren veya çiftçi bir tane taktırmalıdır, yada satıcı-bayi ile mutabakatla uygun yapının takılması sağlanmalıdır, Nasıl tasarlanacağına bağlı olarak bu yapılar kemer veya iki direkli çerçeve (rollbar), dört direkli çerçeve ve kabin olarak adlandırılır. Onay Ve Belgelendirme Bu koruyucu yapılar resmi bir kurum tarafından belgelendirilmiş olmalıdır. Bu belgelendirme ulusal ve uluslararası test standartları uygulanarak yürütülmelidir. Koruyucu yapılar, Türkiye de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belgelendirilir. Katlanabilir veya indirilebilir koruyucu yapılar % 18 eğime kadar makuldür. Bu eğim meyve bahçelerinde ve seralarda çalışıldığında, olabildiğince depolar arasındaki seyahatlerde aşılmaz. Bu katlanabilir çerçeveler sadece mutlaka gerekli olduğunda katlanmalıdır. Genel olarak Türkiye de standart traktör tipleri için belgeli koruyucu yapılar 2000 yılından önce zorunlu değildi ve dar izli traktörler için bu tarih 2001 e gelmektedir. Uygun bir koruyucu yapının takılması (çerçeve yada kabin) için esas, işlevlerini yerine getirebilecek garantide olması çok önemlidir. 28

29 Koruyucu yapılar ilave tedbir yoluyla koruma sağlarlar, bundan dolayı; Traktördeki koruyucu yapılar kabin veya çerçeve, mekanik direnci zayıfladığında etkin bir koruma sağlamayacaktır, orijinalliği muhafaza edilmelidir, Bundan dolayı, bu koruyucu yapılar asla kaynak yapılmamalı ve bu yapılara asla oyuk veya delik açılmamalıdır. Periyodik kontroller yapılmalı ve herhangi bir noktada pas olmamalıdır, eğer bu durum oluşmuşsa uzmanlardan yardım alınmalıdır. Güvenlik sadece yapıya bağlı değildir, traktörde emniyet kemeri bulunuyorsa daima kullanılmalıdır. Çalışmalar göstermektedir ki, traktör sürücüleri devrilme durumunda ezilme, ağır yaralanma sonuçları ile traktörden çıkartılabilirler. Emniyet kemeri devrilme durumunda koltuktan sizin dışarı doğru fırlamayacağınızı garantileyecektir. Devrilme durumunda, traktör belgeli koruyucu yapıya sahip ise dışarıya atlamayı denemeyin, bunu yapmak için yeterince zamanınız olmayacak. Bunun yerine traktör tamamen durana kadar direksiyona sıkıca tutunun. Kaza durumunda, koruyucu yapı güvenlikle ilgili-yeterli bir teknisyen tarafından gözden geçirilmelidir. Bu kişi koruyucu yapının durumunu belirleyip değişimine veya tamirine karar verecektir. Güvenlik kabini akustik izolasyona sahipse bu traktörlerde iki misli dikkat edilmelidir; dışarıdan gelecek ikaz ve bağırma seslerini engelleyebilir. 29

30 2.5. Düşme Riskleri Bu tipte ana kazalar traktöre binerken ve traktörden inerken yada özellikle kaygan yüzeyler, merdivenler ve platformlarda, bu alanlar kaygan veya kirli zemin ise yada buralara ulaşmak zor ise meydana gelir. TRAKTÖR E BĐNME VE ĐNME Sadece traktörler değil, modern tarım makinaları güvenli ayak basamakları, erişilebilir kolçaklar, uygun geçitler vb. erişim araçları ile donatılmış olup biniş ve iniş esnasında sürücülere yardım edecektir. Bununla birlikte bu yapılar eğer varsa, uygun şekilde kullanılmalıdır. KAYGAN YÜZEYLER VE ZEMĐNLER Tarımda görülen en sık kaza tipleri kişilerin bu gibi yüzeylerde ve zeminlerde hareket ederken ve büyük ölçüde kaygan zeminlerden kaynaklanan kaza tipleridir. 30

31 Kabul Edilen Koruyucu Tedbirler Tabanı kaymaya dirençli ayakkabı giyilmesi tavsiye edilir. Operatöre zarar verebilecek yada yaralanmaya neden olacak nesneleri uzaklaştırmak veya ortadan kaldırmak ta gereklidir. Her zaman iş kıyafeti giyilmelidir. Tüm çalışma alanları temiz ve düzenli tutulmalıdır. Bu alanlarda anahtar, pense, hortum gibi basit şeyler de dahil herhangi bir nesne yerlerde bulunmamalıdır. Asla, hangi şartta olursa olsun hareket halindeki traktörden inip binme yapılmamalıdır. Araç dururken kaza küçük ölçekli atlatılabilir, eğer araç hareket ediyorsa kaza ölümcül olabilir. Yolcu koltuğu bulunsa dahi sürücüden başka kimse kabin içerisinde bulunmamalıdır, devrilme durumunda kabin yolcu koltuğunda bulunan kişi için yeterli koruma sağlamaz. Ayrıca, devrilme durumunda bu kişinin hareketleri sürücüyü güvenli bölge dışına itecektir. Bir çok gereksiz yaralanma traktöre binen yolcuların düşmesi esnasında olmuştur. Ani bir hareket veya beklenmedik bir anda durma, yolcunun dengesini bozacaktır ve bu yüzden yolcu düşebilir, traktör tekerleklerinin altında kalabilir. Traktöre Đnme ve Binme Her zaman traktöre doğru şekilde inilip binilmelidir. Bu uyulması gereken ilk tavsiyedir. Her zaman araca bakarak çıkın ve başka bir yere-yöne bakarak çıkmayı denemeyin. Araçtan inerken asla atlamayın! Bu konuda doğru olan, traktöre binerken ve inerken her zaman üç destek noktasının kullanılmasıdır. Her iki ayak ve tek el veya tek ayak ve her iki el ve her zaman sürücü koltuğuna bakarak hareket edilmelidir. 31

Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/

Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Kırsal Alanda Çalışanlar Đçin Daha Güvenli Tarım TARIM MAKĐNALARININ DOĞRU KULLANIMI Çiftçiler/Operatörler/Kullanıcılar Đçin Eğitim Modülü TRAKTÖRE BAĞLI,

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen,

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA ÇALIŞMADA BELĐRLĐ RĐSKLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen,

Detaylı

Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA

Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA 1 P9 Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü Kerim EKMEKCi Ziraat Yüksek Mühendisi 2 Güvenli Tarım Makinaları

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

Döküm Sahalarında Güvenlik. Kaynak: MSHA

Döküm Sahalarında Güvenlik. Kaynak: MSHA Döküm Sahalarında Güvenlik Kaynak: MSHA Madencilik sektöründe, günde binlerce kez kamyonlar döküm sahalarından döküm yapmaktadır. ABD de, 1990larda, döküm yaparken hayatını kaybeden madenci sayısı 25 olarak

Detaylı

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 10 KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON KAPASİTE: 5 TON www.palazoglu.com

Detaylı

TRAFİKTE GÜVENLİK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU

TRAFİKTE GÜVENLİK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası TRAFİKTE GÜVENLİK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU 26-28 Kasım 1993 İZMİR Ülkemizde Traktör ve Römork Kullanımı ve Trafik Güvenliğine Etkileri Prof. Dr, Galip KEÇEdOĞIA

Detaylı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 9 1. Genel Ölçüler Kapasite: 6 TON Kapasite: 8 TON Kapasite: 10 TON www.palazoglu.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ Hazırlayan: Dr. Mehmet EKER 11.09.2008 Ormancılıkta Transport-M.Eker 1 TRAKTÖRLER Traktör, tarım işlerinde kullanılan lastik tekerlekli, paletli ya da her ikisini de ihtiva

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 12 1. Genel Ölçüler KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON www.palazoglu.com info@palazoglu.com

Detaylı

Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı

Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 12 1. Genel Ölçüler Kapasite: 4 TON Kapasite: 6 TON www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 2 / 12

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

Tek Dingil Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tek Dingil Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tek Dingil Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 13 1. Genel Ölçüler Kapasite: 1 Kapasite: 1,5 www.palazoglu.com info@palazoglu.com

Detaylı

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi Genel Genel Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesinin farklı tüleri vardır. Özellikle şunlar yer alır: Sürüş sırasında devrilme stabilitesi Devrilme sırasında devrilme stabilitesi Bir vinç

Detaylı

WL32. Güçlü ufaklık: WL32

WL32. Güçlü ufaklık: WL32 WL32 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Güçlü ufaklık: WL32 WL32 tekerlek yükleyici, dar makine eni sayesinde özellikle tüm dar alanlarda birinci sınıf iç sonuçları sağlar. Düşük geçit yüksekliği de onu yapı

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

Greyder operatörlerinin makineyi kullanırken bilmeleri gereken belirli teknik ve makine fonksiyonları şunlardır:

Greyder operatörlerinin makineyi kullanırken bilmeleri gereken belirli teknik ve makine fonksiyonları şunlardır: MOTORLU GREYDERLERİN KULLANIM TEKNİKLERİ VE ÜRETİM HESABI Greyderler hafif-ağır inşaat, ocak ve madencilik uygulamalarında, taşıma yollarının bakımında, yol inşaatlarında sıfırlama ve tesviye işlemlerinde,

Detaylı

Hasan Esen ZKÜ FEN BİL. ENST. MAKİNE EĞT.BL. ÖĞRENCİSİ 2000 0281 07 007

Hasan Esen ZKÜ FEN BİL. ENST. MAKİNE EĞT.BL. ÖĞRENCİSİ 2000 0281 07 007 Hasan Esen ZKÜ FEN BİL. ENST. MAKİNE EĞT.BL. ÖĞRENCİSİ 2000 0281 07 007 I.GİRİŞ Motorlu araç frenleri alanındaki gelişme, taşıtları değişik sürüş koşullarında mümkün olan en iyi şekilde frenleyebilen verimli,

Detaylı

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL52 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL 52 tekerlek yükleyici hiçbir şantiyede eksik olmamalıdır. Güçlü hidroliklere ek olarak, operatörlere uzun iş günlerinde dahi yorulmadan

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Mekanik ve hidrolik kaldırma cihazları yanlış manevra alınması veya teknik hatalardan dolayı devrilebilir

Detaylı

Devrilme stabilitesi. Genel bilgiler. Aşağıdaki belgelerde daha fazla bilgi bulunabilir:

Devrilme stabilitesi. Genel bilgiler. Aşağıdaki belgelerde daha fazla bilgi bulunabilir: Genel bilgiler Başlıca aşağıdakiler olmak üzere farklı devrilme stabilitesi türleri vardır: Sürüş sırasında devrilme stabilitesi Devrilme sırasında devrilme stabilitesi Vinç kullanırken devrilme stabilitesi

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 2090 KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUP, DAHA SONRAKİ KULLANIMLAR İÇİN MUHAFAZA EDİNİZ. Ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve gelecekte kullanmak

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

Sürücü ve Araç Güvenliği

Sürücü ve Araç Güvenliği STANDARD LME-12:001902 Utr Dzl. B İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 Araç Kullanma Yönetimi... 4 3.1 Yüksek Riskli Sürücüleri Yönetme... 4 3.2 Araca bağlı telsiz kapsama araştırmaları... 4

Detaylı

Yeni nesil fren sistemi JCB nin daha etkin, daha az güç harcayarak daha iyi frenleme imkanı sunan yeni hidrolik fren sistemi standart olarak sunulmaktadır. Sistem kendinden ayarlıdır, çoklu disk donanım

Detaylı

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Krikolar kurtarma olaylarında KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Sabitleme Dayanak ve destek yapma Yer açma Ayırma Kaldırma çalışmalarında kullanılan malzemelerdir. Krikolar çok çeşitli modellerin yanında

Detaylı

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci Özet Özet Bu belgede, bir aracın yakıt tüketimini etkileyen faktörler özetlenip açıklanmaktadır. PTO, aracı ileriye doğru hareket ettirmek için ne kadar enerji kullanılacağını etkileyen en önemli etkenlerden

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

TARIM TRAKTÖRLERİ 21.07.2015. Tarım Traktörleri. Traktör Tipleri. Tarım traktörlerindeki önemli gelişim aşamaları

TARIM TRAKTÖRLERİ 21.07.2015. Tarım Traktörleri. Traktör Tipleri. Tarım traktörlerindeki önemli gelişim aşamaları TARIM TRAKTÖRLERİ Tarım Traktörleri Traktör, kelime olarak çekici veya hareket ettirici anlamına gelmektedir Traktörler, tarımsal işletmelerde çeşitli iş makinelerinin çalıştırılması için kullanılan kuvvet

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları

Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları Karlı havalarda prensip Yumuşak düşün, yumuşak davran olmalı. Gaz pedalına aniden basma ktan ya da bırakmaktan, sert direksiyon hareketlerinden

Detaylı

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler WL20 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Dar alanlarda çok yönlü Wacker Neuson tekerlek yükleyici WL20 her yerde çalışmaya hazır, şeritlerin en darında bile. Sadece bununla kalmaz: Tekerlek yükleyici aynı zamanda

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi

PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi PÄRM 6 2 Araçta bulundurulması gerekli ışıklar nedir? A. Yüksek, normal, stop ve flaşörler.

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat 500 1,2 ltr. için detaylı kılavuz. Motor kodu 169 A4.000 ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Dişli kayışının

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI 4 adet şiddetli hava koşulu tanımlanmıştır. Bunlar; Şiddetli Rüzgar/Fırtına: Şiddeti 40 knots ve üzerindeki rüzgarlardır.

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER

BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER Push-back ve Towing işlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Karlı Buzlu Havalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Push-Back Operasyonu Başlamadan Önce

Detaylı

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Mekanik ve hidrolik kaldırma cihazları yanlış manevra alınması veya teknik hatalardan dolayı devrilebilir

Detaylı

AY Mühendislik.

AY Mühendislik. AY Mühendislik www.aymuhendislik.com TRAKSİYONEL VİNÇ NEDİR? Traksiyonel vinç halat üzerinde sonsuz tırmanma prensibi ile mesafe (yükseklik) tanımadan çalışan, derin kuyular ve yüksek çalışma mesafelerinde

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

Araçla Tatil Öncesi Öneriler

Araçla Tatil Öncesi Öneriler Alpay Lök Mak.Y.Müh. alpay@frenteknik.com 01.07.2016 1 TATİL YOLLARI FARKLI Tatil Aracı günlük araçtan farklı, Tatil Aracı Sürücüsü günlük sürücüyle aynı, Tatil Yolları günlük yollardan çok farklı, Tatil

Detaylı

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ 1. Gerilimi Düşürerek Yolverme Alternatif akım endüksiyon motorları, şebeke gerilimine direkt olarak bağlandıklarında, yol alma başlangıcında şebekeden Kilitli Rotor Akımı

Detaylı

NEW HOLLAND. TTB Serisi

NEW HOLLAND. TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi TTB Serisi, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye

Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye MAFSALLI MĐLLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer

Detaylı

SOĞUK MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI UYARI TEHLİKE Motoru çalıştıracağınız vakit, Zincir frenini frenleme konumuna itiniz. Motorun çalıştırılması esnasında zincirin dönmesi tehlikeli olabilir. Yakıt deposuna yakıt

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL 1.Kesinlikle alkollü olarak araç kullanmayınız ve kullandırmamaya çalışınız. 2. Eskimiş lastiklerle yola çıkmayınız. Kışın en az diş kalınlığı 3 mm yazın 2 mm olmalı

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Kamyonları kullanan tüm taşıma tipleri kamyon şasisinin belli bir üstyapı tarafından desteklenmesini gerektirir. Aks yükü hesaplamalarının amacı

Detaylı

Dökme yük tankerleri. Tasarım. Toptan üst yapıları burulmaya karşı sert üstyapılı olarak değerlendirilir.

Dökme yük tankerleri. Tasarım. Toptan üst yapıları burulmaya karşı sert üstyapılı olarak değerlendirilir. Dökme yük tankerleri hakkında genel bilgiler Dökme yük tankerleri hakkında genel bilgiler Toptan üst yapıları burulmaya karşı sert üstyapılı olarak değerlendirilir. Tasarım Şasi salınım riskini azaltmak

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus 2,0 ltr. için detaylı kılavuz. 16V Motor kodu EDDB, EDDC, EDDD ile. ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

Cengizhan KARPUZ 145148008

Cengizhan KARPUZ 145148008 Cengizhan KARPUZ 145148008 Yaşam Hattı Sistemleri Yüksekte Çalışma ; Merdiven ya da başka bir yükseltici ekipman yardımı dışında yapılamayan işler ; ayrıca yer seviyesinin altında veya üstünde kişinin

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

Esnek taşıma yardımcısı C

Esnek taşıma yardımcısı C CargoMaster C serisi Esnek taşıma yardımcısı AAT olarak taşıma problemlerinde size destek sunan ve yükünüzü hafifleten akıllı teknolojiler geliştiriyoruz. Uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizle yenilikçi

Detaylı

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK 2015 DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK Sürücü Direksiyon Eğitimi Programı ARAÇ KULLANMA Motoru çalıştırma : Vites kolu ile vitesi boş durumuna alınız.kontak

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Amaç : Makine ve ekipmanlarla yapılan çalışmalarda güvenlik sistemlerinin tanıtılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli

Detaylı

Sayfa 1 / 9

Sayfa 1 / 9 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

NEW HOLLAND. 56s Serisi

NEW HOLLAND. 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi Yılların vazgeçilmeyen bir klasiği haline gelen 56s Serisi, yenilenmiş Tier 3 emisyon değerine sahip motoruyla, atalarından aldığı mirası geleceğe taşıyor.

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması

ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması Tarım Makineleri Kazaları Nasıl Önlenir? Dr. Mesut Gölbaşı, TKB, UTEM 21-22.12.2010

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Makinenin transportu esnasında elleçleme ile ilgili detaylı talimatlar ilgili güvenlik uyarıları bu sayfadan sonra takip edecektir.

Makinenin transportu esnasında elleçleme ile ilgili detaylı talimatlar ilgili güvenlik uyarıları bu sayfadan sonra takip edecektir. a-- dt/.3 / tr. Makinenin kurulması için uygun yer Makinenin kurulacağı yer, makinenin güvenli şekilde kumanda edilmesi, denetlenmesi ve bakımının yapılması için yeterli olacak şekilde seçilecektir. Hava

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu bölümde Aktarma Organları Sistem Tanımı Mekanik Kavramalar Manuel Transmisyon ve Transaxle

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi 2017 İstanbul T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

Toprak İşleme Makineleri

Toprak İşleme Makineleri Toprak İşleme Makineleri TF Serisi Sabit Toprak Frezesi TürkTraktör Toprak Frezeleri, sağlam, güçlü ve güvenilir yapıları, kolay kullanımları ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş model yelpazesi

Detaylı

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir.

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir. 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA F I 2-09-2011 A S t a r t & S t o p T 9:24 Pagina 1 D s i s t e m i n e O s a h i p B o l m a y a n L t i p l e r Ó 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA 2-09-2011 9:24

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ 1. Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır? a) 1 mm b) 1.6 mm c) 2.6 mm d) 3 mm 2. Yol güvenliği açısından; aşağıdakilerden hangisi gereklidir? a)

Detaylı

Sayfa 1 / 6

Sayfa 1 / 6 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Yeni YENİ AKTAŞ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ROPA MAKİNALARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Yeni YENİ AKTAŞ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ROPA MAKİNALARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ Yeni YENİ AKTAŞ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ROPA MAKİNALARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ Söküm bıçağı, kademesiz hidrolik şanzıman tahriklidir. Tek sıralı, bağımsız şekilde söküm yapmak da mümkündür. (Söküm

Detaylı