TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 2. TRAKTÖR DEVRĐLME RĐSKĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 2. TRAKTÖR DEVRĐLME RĐSKĐ"

Transkript

1 TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 2. TRAKTÖR DEVRĐLME RĐSKĐ

2 Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer Agriculture For Employees in Rural - SAFER projesi için üretilmiştir. Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Ortaklar: Federacion Agroalimentaria de Comisiones Obreras-CCOO Đspanya Asesoria Declerq SL Estudios Europeos Đspanya Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola-ENAMA Đtalya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü-UTEM Türkiye Ankara Üniversitesi -AÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Türk Tarım Alet ve Makineleri Đmalatçıları Birliği-TARMAKBĐR Türkiye Türkiye Ziraat Odaları Birliği-TZOB Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü-TÜGEM Türkiye 2

3 Bu çalışmada; yerleştirme, çalıştırma, ayarlama, bakım, temizleme, onarım, taşıma işlerini yapan tarım makinesi kullanıcıları ve bu işlerin yapılması sırasında etkilenen diğer şahısların iş güvenliği ile ilgili karşılaşabilecekleri durumlarda yapılması gerekenler ile makinelerin güvenli imalatı ve kullanıcılara iletilmesi açısından uyulması gereken kurallar açıklanmaya çalışılmıştır. Tarım makinelerinde iş güvenliği ve kazalarla ilgili istenmeyen durumları sergileyen görsel bilgilerden hem olumsuz örneklerin edinilmesi ve içselleştirilmesindeki rolü hem de marka imajını zedelememek adına özellikle kaçınılmıştır. Bu eğitim modülündeki bilgiler ve bunlar esas alınarak üretilen bilgi kartları, video ve animasyonlara, adresinden ulaşılabilir. Bu projeye ait eğitim modül ve materyallerinin tamamı ya da bir kısmı proje yasal sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin yazılı izni alınmadan çoğaltılamaz, başka internet sitelerinde yayınlanamaz Proje materyallerini edinmek için; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Kurupelit-Samsun adresi ile temasa geçilebilir. 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER 2: Traktörün Devrilme Riski 2.1. Devrilme Sebepleri Traktörün tehlike unsurları (riskleri) Engebeli arazi Sürücülerin yetersiz hazırlığı Teknik yetersizlikler Tedbirsiz manevralar yada hatalı dönüşler 2.2 Devrilme Şekilleri Yana devrilme yada yuvarlanma, Yana devrilme sebepleri Arkaya devrilme yada şahlanma, Arkaya devrilme nedenleri 2.3 Devrilmeyi Etkileyen Faktörler Traktöre bağlı faktörler Traktör-ekipman grubuna bağlı faktörler Çalışma alanına bağlı faktörler 2.4 Traktör Devrilmelerine Engel Olmak Đçin Önleyici Tedbirler Genel tedbirler Eğitim Traktör ve ekipman Çalışma alanı Römorkla birlikte Yana devrilmeyi önlemek için tedbirler Arkaya devrilmeyi önlemek için tedbirler Devrilme nedeniyle kazaları önlemek için koruyucu tedbirler: Koruyucu yapılar 2.5 Düşme Riskleri Kabul edilen koruyucu tedbirler 4

5 2. TRAKTÖRÜN DEVRĐLME RĐSKĐ Traktör devrilmeleri sıklıkla yaralanmalara neden olan en önemli riskleri oluşturur, bu araçların kullanımından dolayı ciddi ve ölümle sonuçlanan kazalar oluşmaktadır. Tarımda ciddi ölümlü kazaların görüldüğü yerler genelde tarım traktörlerinin kullanıldığı alanlardır. Kazaların % 50 si ağır ve bununla birlikte üçte birinden az kısmı da hafif kazalardan oluşmaktadır arasında tarım makinelerinin neden olduğu kazaların istatistiklerine bakıldığında, yılda 40 ile 60 arası ölümle sonuçlanan kaza meydana gelmiştir ve % 1 civarına tekabül etmektedir, de hafif kaza meydana gelmiştir, 2001 yılında 1100 kaza ve 121 ölümle sonuçlanan kaza olmuştur. Traktör kazalarının yaklaşık yarısı traktör devrilmelerinden meydana gelmektedir ve birçok yaralanmanın sorumlusu olmaktadır. Bu kazaların sıkılıkla nedeni sürücü hata ve dikkatsizliğinden kaynaklanmaktadır. Traktör devrilmesi önemli derecede yaralanmalarla sonuçlanabilir ve bu en önemli risktir. Bu araçların kullanımından dolayı ciddi ve ölümle sonuçlanan kazalar oluşmaktadır. Traktör devrilme kazlarında ölüm oranlarının artmasının nedeni traktörlerde koruyucu yapıların eksikliğidir. Örneğin Đspanya da ölüm oranlı bu kazlardan % 40 ı tarım makinelerinden kaynaklanmakta ve bunların % 50 si de traktör kullanımından, bununla birlikte % 60 oranında ölümlü kazalara traktör devrilmesi neden olmuştur. 5

6 2.1. Devrilme Sebepleri Traktör devrilme kazalarının oluşmasında birçok neden vardır. Bu devrilme nedenlerin ortaya çıkmasıyla oluşan yana veya arkaya (şahlanma) devrilme, sürücüler için önemli ve kötü sonuçlar oluşturmaktadır. Bu nedenler aşağıdaki tabloda sıralanan şekilde gruplandırılabilir. Traktörün kendinden olabilecek tehlikeleri * Dengesizlik Ağırlık merkezinin yerden yüksekliği, Đz genişliği, * Kumanda elemanlarının duyarlılığındaki yetersizlik * Çeki işleri yada treyler bağlantısı ile güç işlerin yapılmasında dengesizliğin oluşması Engebeli arazi ve arazide beklenmedik durumlar * Arazide sürüş için yetersiz yollar * Yoldaki seviye farklılıkları, hendekler, çukurlar, taşlar vb. Sürücülerin yetersiz hazırlığı * Önleyici bakım eksikliği * Riskleri bilmemek * Traktörün yapabilecekleri-sınırları hakkında bilgisizlik Teknik eksiklikler Yetersiz bakım ve koruma Tedbirsiz manevralar veya hatalı dönüşler Bakınız sonraki tablolar 6

7 Traktör Tehlike Unsurları Göz önünde bulundurulacak ilk nokta bir makine olan tarım traktörünün şeklidir, zeminle mukayese edildiğinde ağırlık merkezinin yeri zeminden yüksekte bulunur. Devrilme esnasında traktör dengesini kaybetmekte olup, bu durum akslar arası mesafe ve iz genişlikleri ile ilgilidir. Tekerlekler arası mesafe (iz genişliği) ne kadar fazla ise devrilme o kadar zor olacaktır, bu varsayımla dar iz genişliğine sahip traktörler devrilme konusunda risk taşımaktadır Engebeli Arazi Engebeli zeminlerde ilerlemek her zaman risk barındırmaktadır. Taş, yoldan çıkmak, hendek, yoldaki seviye farkı dengesizliği artırır ve devrilmeye neden olur. 7

8 Sürücülerin Yetersiz Hazırlığı Bir çok kaza sürücülerin hatalarından ve eksikliğinden, farkında olmadan yapılan keskin manevralar sonucunda oluşmakta ve ciddi riskler ortaya çıkmaktadır. Zor araziler, engebeli eğimli yüzey ve tepelerde dikkatsiz ve doğru olmayan emniyetsiz hareketler kazalara neden olmaktadır Teknik Yetersizlikler Traktör bakımındaki eksiklikler çoğu zaman traktörün fren, debriyaj, dümenleme vb. teknik sistemlerinde sorunlara neden olur. Bu faktörler devrilme kazalarının nedenlerindendir. 8

9 Tedbirsiz Manevralar yada Hatalı Dönüşler En genel emniyetsiz manevralar aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. Arazi tipi Seviye faklılığı Eğimli arazi, yokuş Düz arazi ve eğimli arazi, yokuş * Traktörü hendek, yamaç, kanal vb. yerlere yakın sürmek. * Zor bir işi sürdürürken seviye farklılığı olan yerlere yaklaşmak. * Traktör tekerleğinin arazide kayalar, çukurlar vb. nedenlerle yükselmesi veya zıplaması. * Parsel aralarındaki seviye farkları ve tümsekleri aşmaya teşebbüs. * Özellikle yüklü römork ile yokuş aşağı yüksek hızda ilerlemek. * Özellikle aşırı yüklenmiş römork takılı ve yetersiz frenlerle yokuş aşağı giderken. * Traktörü minimum iz genişliğinde kullanmak. * Yüksek hızda ilerlerken aniden tek tekerleği frenlemek. * Bağımsız fren sistemi olmayan aşırı yüklenmiş römorkla ilerlerken ani fren. * Topak sürerken pulluğu yerden kaldırmadan yön değiştirme hareketi. * Özellikle elverişsiz arazide (kaygan veya eğimli yokuşlar) veya çekilir ekipmanlarla yüksek hızda giderken ani dönüşler. Arazi tipi Düz arazi ve eğimli arazi, yokuş Eğimli arazi, yokuş * Asılır ekipman takılı iken yeterli denge ağırlıklarının traktör ön aksına takılı olmaması ile traktörün ağırlığının dengesizliği. * Römork bağlantısının traktör bağlantı noktasında çok yüksek yapılması. * Çekilir ekipman veya römork takılı iken traktörü ani kavrama ve hızla hareket ettirmek. * Traktör sıkıştığında veya arazide dirençle karşılaştığında traktörü ani kavrama ve hızla ileri doğru hareket ettirmek. * Oldukça ağır asılır ekipman veya aşırı yüklenmiş römorkla yokuş yukarı ilerlemek. * Oldukça ağır asılır ekipman takılı iken yokuş yukarı ilerlerken yön değiştirmek. 9

10 2.2 Devrilme Şekilleri -% 85 yana devrilme -%15 arkaya devrilme (şahlanma) -% 1 den az öne devrilme Yana Devrilme yada Yuvarlanma En çok rastlanan devrilme tipidir. Traktör devrilmelerinin yaklaşık % 85 i bu tip devrilmeler olarak görülmektedir. Yana Devrilmenin Muhtemel 8 Sebebi 1- Virajlı, dolambaçlı yollarda devam ederken veya meyilli arazilerde hendek gibi seviye farkı olan yerlerde asılı makinalar bağlı iken ani manevra ve dönüşler bu tür kazalara neden olmakta, traktör devrilebilmektedir. 2- Sarp ve dik yokuşlu arazilerde çıkma esnasında dönüşler. 10

11 3- Dönüşlerin çok hızlı yapılması. Yana devrilmeler düz zeminlerde sürüş esnasında da olabilmektedir. Hızlı dönüş esnasında merkezkaç kuvvetinin etkisiyle traktör gövdesinde oluşan ağırlık transferi arka tekerleğin yerden kalkmasına ve bu da devrilmeye neden olur. 4- Ön yükleyici kullanımı esnasında ağır yük kaldırmak ve kepçenin ağır yükle en yukarı çıkması. Ön yükleyicinin kepçenin yüksekliği ağırlık merkezini yükseltir ve değiştirir bunun etkisiyle traktör dengesi bozulur ve yana devrilmeler meydana gelebilir. 5- Çok ağır veya dengesiz çekilir bir yük taşımak, örneğin ekipman, römork, vagon vb., traktörün devrilmesine neden olabilir. Eğer yük aniden hareket eder veya traktör yükün kontrolünü kaybederse, yokuş aşağı iniş esnasında yük traktörü öne doğru iter, bu durumda kontrolün kaybedilmesi ile traktör devrilebilir. 6- Traktörü kanal ve yol kenarlarına yakın sürmek. Eğer yol kanala çok yakın ve zemin sağlam değil ise traktörün ağırlığını taşıyamayacaktır ve traktör kanala devrilebilir. 7- Traktör odun, taş veya kasisli zeminde ilerliyorsa ve çukurlara düşüyorsa özelilikle yüksek hızlarda ilerleme esnasında devrilmelere neden olabilir. 8- (dolaylı olarak); Traktör taşıma araçları üzerinde taşınırken, yanlış araç kullanılırsa, hareket esnasında platformdan düşebilir, ciddi kazalara neden olabilir. 11

12 Arkaya Devrilme yada Şahlanma Bu tip devrilmeler daha az görülmesine rağmen yana devrilmeler kadar ciddi sonuçlar ortaya çıkarır. Şahlanmanın başladığı andan itibaren devrilmeyi engellemek için yeterli zaman olmayabilir. Arkaya devrilme çok çabuk (1,5 saniye) civarında gelişir. Arkaya devrilme esnasında dönüşü olmayan kritik nokta 0,75 sn içindedir ve bu zamandan sonra devrilmeye engel olmak imkansızlaşır. Kişinin reaksiyon zamanı 0,5-1,5 sn arasında değişmekle birilikte bu zaman aralığı devrilmeyi engellemek için yeterli olmayabilir. Arkaya Devrilmenin Muhtemel Nedenleri - Zeminde saplanmış ve ya takılmış traktörü kurtarmaya teşebbüs etmek. Eğer traktör saplanmış ve hareket ettirilemiyorsa arka tekerleklerin etkisiyle oluşan kuvvet ön taraftaki şaseye etki eder ve gövdenin arkaya doğru kaymasına neden olur. - Yanlış halat ve ya zincir bağlantısı saplanmış araçları çekerken yoldan çıkmaya neden olur. 12

13 Traktörün arkaya devrilme kuvveti iki noktayla ilgilidir ki bu arkaya devrilmenin ana nedenidir: A-Arka tekerlek aksı Traktör motoru ilerlemek için tekerleğe güç sağlayan kısımdır. Eğer güç sağlayan tekerlekler herhangi bir sebeple bloke olursa, traktör şasesi aks etrafında döner. Daha sonra traktör aniden geriye doğru yükselir ve bu durumda aracın ön tarafının havaya doğru kalkması ilerlemesinden daha kolay gerçekleşecektir. Arkaya devrilme şu hatalardan dolayı oluşabilir: - Motoru düşük viteste ve yüksek devirde çalıştırmak, büyük güç transfer edildiği söylenebilir, - Ani debriyaj-kavrama, - Ağır yükle dik yokuş veya meyilli alanlarda ilerlerken ani ivmelenme hareketleri, - Güç tekerlekleri hareket etmediği veya ilerlemediği esnada traktörün aniden kavraması, örneğin bir engelle karşılaşıldığı zaman. B-Güç tekerleklerinin yere olan tutunma mesafesi Traktör asılır veya yarı asılır ağır bir yük taşırken ve bu yük traktörde kalması durumunda. Eğer traktörde bulunan ilerleme direnç kuvveti ön aks üzerinde yeterli ağırlıkta ilave yüklerle dengelenmeze, traktör güç tekerleklerinin yere olan tutunma alanı ile arka aks etrafında dönerek arkaya devrilebilir. 13

14 2.3. Devrilmeyi Etkileyen Faktörler Traktöre Bağlı Faktörler Traktör tipleri Bağ ve meyve bahçelerinde kullanılan dar izli traktörler, standart tarım traktörlerine göre devrilme riski daha büyüktür Traktör-Ekipman Grubuna Bağlı Faktörler Yokuş yukarı çalışırken, Dik yokuşlarda çalışma esnasında, traktörün kapasitesi veya ağırlık nedeniyle gerekli olan gücü sağlamaması. Çekilen bir araçla gücün sınırlarında çalışılır, bundan dolayı dik yokuşlarda düz bir hat boyunca ilerlemek mümkün olmayabilir ve sürücü çapraz bir hat çizerek ilerlemeyi dener. Ekipmanın ağırlığı ve eğimden kaynaklanan kuvvetlerin birleşmesi ile traktör zeminden kayarken sürücü yolu takip edecektir. Kontrolün kaybedilmesiyle muhtemelen traktör de devrilecektir. Yokuş aşağı çalışma esnasında, Aşırı yük altında veya ağırlık/güç oranı yüksek traktörler yokuş aşağı giderken, aracın hızı artar ve fren sistemi bu kuvveti yeterli derecede engelleyemez, römork ile traktör arasında makaslama meydana gelir, kontrol kaybolur ve sonuç olarak araç devrilir. Ani debriyaj hareketleri de aracın yükselmesine neden olur ve devrilme gerçekleşir Çalışma Alanına Bağlı Faktörler Çalışma alanından maksat tanımlanan iş ile arazinin etkileşimindeki (meyil, yokuş, viraj, dolambaç, taşlar ve toprak yapısı) ve ürün tipindeki tüm karakteristiklerdir. Eğim/Meyil Devrilme vakalarında eğim büyük etkendir. Eğim % 20 nin üstünde olduğu zaman, tarım traktörleri için özellikle virajlı kısımlarda çalışırken devrilme riski yüksektir. Eğim % 45 ten fazla ise kayma, kontrolün kaybedilmesi ve devrilme riski meyil boyunca çalışan tarım traktörleri için çok daha yüksektir. 14

15 Kenarlar ve Sınırlar Arazinin topoğrafik özellikleri veya var olan düzensizlik kasis vb. gibi etkenler de yüksek oranda devrilmeye neden olmaktadır. Hendekler gür bir bitki örtüsü ile kaplı olabilir, bu nedenle yol güzergahı bu bitki örtüleri nedeniyle gözlemlenemeyebilir ve yoldaki boşluklar saklı kalabilir. Arazi Biçimi Arazideki yapısal bozuklukların fazla olması devrilmede etkendir. Tehlikeli çalışma şartlarında yoldaki ağaç kökü, kaya, taşlar bile kaza ve devrilme riskini artıran nedenlerdir. Arazinin dışa doğru kavisli yapıda olması içe doğru kavisli olmasına oranla daha tehlikelidir. Rutubetli toprak daha az tutunma demektir ve aracın kontrolü güçleşir, devrilme riski artar. Bitkilerle kaplı zeminde devrilme riski daha fazladır Traktör Devrilmelerine Engel Olmak Đçin Önleyici Tedbirler Eğer sürücüler devrilmelere nelerin sebep olduğunu biliyorsa, traktör devrilmeleri nedeniyle oluşan ve dramatik sonuçlar doğuran kazaların büyük bir kısmı büyük ölçüde önlenebilir Genel Tedbirler Eğitim Genç çiftçiler ek eğitimler almalıdırlar ve bu eğitimler genel anlamda profesyonel ve deneyime sahip biri tarafından verilmelidirler. Sadece kalifiye traktör sürücüleri genç sürücüleri eğitebilir ve yetiştirebilir. Bu eğitim operasyonel görevler hakkında en basit olanından başlayıp giderek görevin artan zorluk alanlarında devam etmelidir. 15

16 Traktör sürücüsü kullanılacak traktör modeli ve ekipman hakkında, beklenmedik ve olabilecek durumlar dahil olmak üzere bilgi sahibi olmalıdır. Öğrenmenin en iyi yolu kullanma kılavuzlarını dikkatlice okumaktır. Traktör ve Ekipman Geleneksel dişli vites sistemli traktör modellerinde, vites değiştirme esnasında dikkatli olunmalı, vites değiştirme sırayla ve yavaşça gerçekleştirilmelidir. Ani debriyaja basmaktan kaçınmalıdır; traktörün şahlanmasına neden olabilir. 16

17 Otomatik vitesli modellerde, vites değişimi gerçekleştikten sonra hızlanma düzgün olmalıdır. Tekerleklerin durumu güvenlik ve ekonomi açısından çok önemlidir. Tekerlekler aşındığı zaman çekiş kapasitesi düşer ve gereksiz risk ortaya çıkar. Traktörle çalışma esnasında beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında, traktör düz bir zeminde durdurulmalı, el freni çekilmeli, hidrolik sistem alt pozisyona getirilmeli, motor durdurulmalı ve eğer yokuştaysa vites meyilin tersi yönde olmalıdır. Kontak anahtarı traktörden çıkarılmalı ve sürücü tarafından cebine konulmalıdır. Sürücü tarafından hemen yapılacak bir rutin kontrolle sorunun ne olduğu tespit edilebilir. Çalışma Alanı Traktör çamur zemine saplandığında ilave güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yöntem 1- Geçici takozları kullanmaktan kaçınmak; düzgün olmayan arazi boyunca traktörün ve ekipmanların ağırlığı herhangi bir zamanda herhangi bir arızaya neden olabilir, 2- Ekipman bağlantısını çözmek, 3- Çamura saplanmış traktörü çekmek için yeterli güçte başka bir traktör kullanmak, 17

18 4- Traktör saplanmış durumdayken yerinden çıkarmak için mümkünse gidiş yönünün tersine çekilmelidir. 5- Çekme aparatı (çeki demiri yada zincir) gerilmiş olacaktır ve kırıldığında kamçı etkisi olabilir. Bu yüzden iki araç arasında kimse bulunmamalıdır. Çekme aparatı yeterince kalın ve sağlam olmalıdır. 6- Zincirler çekme halatı, kablo veya çekme kancasından daha güvenlidirler. Tesviye Eğrileri (Meyile paralel çalışma) Meyilli arazilerde meyile paralel çalışmak her zaman maksimum eğime sahip yokuşlarda doğru boyunca çalışmaktan çok daha tehlikelidir. Meyilli alanlarda çalışırken ekipman traktörün yokuşa göre üst tarafında yer almalıdır. 18

19 Şiddetli yağmurun ardından yada çiğ yaşı olduğu zamanlarda veya yağmur yağarken traktör tipi ne olursa olsun tüm yön değişikliklerinde düşük vitesle ve minimum hızda hareket edilmelidir. Đş bittikten sonra çalışma alanından ayrılırken her zaman diferansiyel kilidinin aktif olmadığından ve fren pedallarının kilidinin birleşik olduğundan emin olunmalıdır. Römorkla Birlikte Çalışma Riskleri Genel devrilme durumları: - Bağlantı hatası, - Yükün orantısız yerleştirilmesi, - Aşırı yükleme, bu durum römorkta denge kaybına neden olur ve aynı zamanda trafik kurallarına uygun değildir. Bununla birlikte diğer riskler aşağıdaki hallerde ortaya çıkar: - Çeki demirinin veya çeki okunun bağlanması ve sökülmesi, - Traktör bağlantı ekipmanı ve çeki okunun bağlantı halkası arasında, - Çeki oku düştüğünde, - Kuvvet iletim aksları ile sürtünme varsa, - Kancalar kapatıldığında. Her durumda: Tüm bakım, ayar ve temizlik işleri motor durdurulduktan sonra gerçekleştirilmelidir. 19

20 Alışkanlık haline getirin Römorka yükleme yapılırken mümkün olduğunca düzgün yük dağılımı yapılmalıdır. Tek dingilli römork kullanıldığında, römork tamamen veya kısmen yüklü olduğunda asla çözülmemelidir. Römork belirtilen seviyede veya arka aksın altında bir seviyede bağlanmalıdır, Her zaman uygun miktarda yükleme yapılmalı ve yükleme oranı asla bildirilen kapasitenin üstünde olmamalıdır, Daima genel ve traktöre özel trafik kurallarına uyulmalıdır, Römork yürürlükteki mevzuatlarda bildirilen özelliklere uygun fren, aydınlatma ve sinyal donanımına sahip olmalıdır. Koruyucu Mekanizmalar - Đki dingilli römorklarda, bağlantı oku, pimi sabitlemek için yay parçasını üzerinde bulundurmalıdır. - Römork tek akslı ise, ayarlanabilir destek ayağı mutlaka bulunmalıdır. - Römorkta bulunan kuvvet iletim aksları teleskopik borulu korumaları ve bağlantı koruma kapakları olmalıdır. - Dişliler, kayışlar, zincirler ve benzeri tehlike kaynakları koruyucu kalkanlarla kapalı olmalıdır. - Eğer römorkta sonsuz vida mevcut ise, mutlaka koruyucu bir perde ile kaplı olmalıdır. 20

21 2.4.2 Yana Devrilmeyi Önlemek Đçin Tedbirler Traktörlerde yana devrilmeyi önlemek için aşağıdaki önlemleri almak uygundur: Traktör tekerlekleri arasındaki en büyük aralığı muhafaza etmek (iz genişliği), aynı zamanda yürütülen işlerle uygun bir aralığı sağlamak, yatay dengeyi sağlayacak şekilde desteği arttıracak nesneleri yerleştirmek. Traktör fren pedallarını kilitlemek, traktör nispeten yüksek hızlarda ilerlerken, tekerleklerde eşit ve devamlı fren yapmayı sağlar. Kurallar yollarda ve hatta patikalarda böyle yapılmasının zorunlu olduğunu söyler. Tek tekerlek üzerinde frenleme yapıldığında diferansiyel fark oluşumu nedeniyle diğer tekerlek daha hızlı döner bu aynı zamanda traktörü nispeten daha küçük yarıçapta dönmeye zorlar, önemli bir savrulma kuvveti oluşur ve aniden traktörün dengesizliğine neden olabilir. - Araç her zaman için şartların gerektirdiği uygun hızda kullanılmalıdır bu durumda sürücü ortaya çıkan beklenmedik durumun kontrolünü sağlayabilir. - Birtakım engellerin bulunduğu yolda asla aracı sürmeyin. Eğer bu kaçınılmaz bir durum ise, hız uygun olarak azaltılmalıdır. - Traktörün hendeğe düşmesinden kaçınmak için kaygan yüzeylerde her zaman yavaş hareket edilmelidir. Özellikle patinaj çok kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Kayma ve kaygan zemin tek başlarına devrilme nedeni değildirler buna rağmen araç devrilebilir. Traktör kayma esnasında büyük bir engelle karşılaşırsa bu durumda traktör bloke olur. 21

22 - Ağır römork çekilen durumlarda hız bu duruma uygun olarak düzenlenmelidir. Yönetmeliklere göre bu hız 30 km/s dir. Ağır bir römork traktörün yönlendirilmesini ve idaresini etkileyebilir, örneğin; Yokuş aşağı giderken eğer ani bir fren yapılması veya yokuş aşağı düz yolda giderken beklenmedik aşırı bir hızlanma kuvvetinin oluşması. - Her zaman römork bağlantısını olası en düşük noktada tutmayı deneyin. Arazide gerçekten çok düşük hızlarda çalışmanın dışında frenlerin ayrı olarak kullanılmaması çok önemlidir. Dik arazilerde U dönüşü yapılırken her taraf gözden geçirilerek-dikkate alınarak manevra yapılmalıdır. Talimatlar 1) Çalışma alanından ayrılırken yokuş yönünde dönüş yapın, 2) Eğimli arazide geri yönde sürün, 3) Çalışma alanına dönüş için ters yönde sürün. 22

23 Çok dik yokuşlarda sürüşten kaçınmak, özellikle belirli yan yollardan tepeden aşağı inişte yolda bulunan en alt seviyedeki çukurlar veya en üst seviyedeki tümsekler nedeniyle traktörün dengesi bozulabilir. Traktöre bağlı makinenin eğim yönünde olması da çok önemlidir. Eğimli arazide yokuş aşağı iniş esnasında ilk olarak mutlaka motor freni kullanılmalıdır. Bunu yaparken yokuşun başına ulaşmadan önce nispeten düşük bir vites hızı seçilmelidir (genel olarak yüklü bir traktörle yokuş çıkarken seçilen vitesle aynı olmalı). Rampadayken asla hızı azaltmayı (vitesi düşürmeyi) denemeyin, eğer hızınız çok yüksekse tekerlek frenlerini kullanın. Asla çekilen aracın sürüme hızına erişmesine izin vermeyin, bu kazaya neden olabilir. Hidrostatik transmisyonlar (otomatik şanzuman) için özel dikkat gerekir ve bu yüzden motor durdurulmamalıdır. 23

24 Asla bankete yakın sürmeyin, hendek kenarları veya diğer çukurlarda, seviye farkı olan arazilerde traktör ağırlığı nedeniyle çökme oluşur. Böylesi durumlarda kenardan en az 1 metre mesafe ile içerde olacak şekilde sürmek tavsiye edilir. Seviye farkı olan yerlerden geçerken özellikle kaygan ve düzensiz yüzeylerde manevra için her zaman mesafe bırakılmalıdır. Her zaman traktörün ön kısmından arazinin uç kısmında hatırı sayılır bir boşluk bırakılmalıdır. Traktörün ön kısmında ön yükleyici kepçe, kürek, maşa ve benzeri makine bulunduğunda daha çok tedbirli olunmalıdır. Bu durumda temel kural ön taraf yükü mümkün olduğunca az olmalıdır ve manevralar yavaş yapılmalıdır, arazinin düzensizliklerine dikkat edilmelidir. Ön taraftaki kepçe ve benzeri edevat kullanımda olmadığı zaman sökülmesi tavsiye edilir. Eğer bu mümkün değilse kepçe mümkün olan en düşük seviyede tutulmalıdır. Sürücü bu durumda işe olabildiğince tüm dikkatini vermelidir. 24

25 2.4.3 Arkaya Devrilmeyi Önlemek Đçin Tedbirler Traktörün arkaya devrilmesinin neden olduğu kazaları engellemek için aşağıdakilerin yapılması uygundur: Bağlantı noktalarındaki yükü imalatçının bu iş için sağladığı parçalarla güveli bir şekilde sabitleyin. Olası arkaya devrilmesi ile ilgili olarak traktör stabilitesi için arka kasa yakın ve alt konumda yükleri bağlamak daha iyidir. Delikli çeki demiri sadece küçük yükleri çekme esnasında kullanılmalıdır, herhangi miktarda bir yük rijit çubuklarda desteklenerek hareketsiz konuma getirilmelidir. Traktör ağırlık dengesini uygun şekilde arttırmak ön kısma, tekerleklere ağırlıklar ilave ederek veya lastiklerin su ile şişirilmesiyle sağlanır. Traktörün arka kısmındaki asılır makine çok ağır olduğu zaman bu ağırlıklar yerleştirilmelidir. Arazinin dışında yavaşça hareket etmelidir. Beklenmedik önemli bir dirençle karşılaşıldığında düşük vites kullanmayın, motor vazgeçmeyecektir, orta seviyede ve yavaşça hızlanarak ilerlenmelidir. 25

26 Tepeden yokuş aşağı inerken frenlere yavaşça kademeli basılır ve yokuş aşağı daima ileri yönde hareket edilmelidir. Yüzey kaygan ve yüksek otlar var ise daha dikkatli davranılmalıdır çünkü bu bölümlerde traktör aşağı doğru bir kızak gibi kayabilir. Mümkünse dik yokuşları geri vites ile çıkın. Saplamış olan traktörü çıkarmak için en iyi yöntem sürüş yönünün tersine yönde çekmektir. Eğer ön tekerlekler saplanmışsa, ileri yönde kuvvet uygulanmamalıdır, her zaman ters yönde sürüş denenmelidir. Bu manevraları kolaylaştırabilecek tavsiyeler: - Lastiklerin arkasındaki çamur vb. birikintileri çıkarın, - Toprağı kalas vb. katı bir malzeme ile destekleyin, - Yavaş hareket edin. Her halükarda en iyi yol ısrarcı olmamaktır, traktör çamur içine çok hızlı bir şekilde gömülebilir, saplanmış traktörü çıkarmak için en iyi yöntem başka bir traktör sürücüsünden yardım istemektir. Çamur tekerlekleri kaplamış olsa bile benzer bir traktör aracı dışarı çekebilir. Traktör çekilirken havaya doğru kalkmamamsına dikkat edilir bu işlemlerde kullanılan zincir çok güçlü ve sağlam olmalıdır. 26

27 2.4.4 Devrilme Kazalarını Engellemek Đçin Koruyucu Tedbirler: Koruyucu Yapılar 600 kg dan fazla ağırlığı olan tüm yeni traktörler devrilmeye karşı koruyucu yapı olarak roll-bar, çerçeve veya kabin ile donatılmış olmalıdır. Hava şartlarının etkisinden korunmak için yapılan kabinlerin takılı olduğu traktörler, kabin veya çerçeve olmayan traktörler kadar tehlikeli olabilirler. Bu tür kabinlerin yapısal özellikleri devrilme durumunda sürücü için yeterince koruma sağlamaz yada sürücünün kaçışını engelleyebilir. Kabin ve çerçevelerin sadece belgeli modelleri monte edilmelidir. Bu yapıların amacı traktör devrildiği zaman traktörün yanı üzerinde kalmasını sağlamaktır, böylece tamamen yuvarlanması engellenmiş olur, bu durumda bir boşluk hacmi oluşur ve bu hacim de sürücünün hayatta kalması için yeterli genişlikte bir alandır. 27

28 Bilinmelidir ki; Bu tür koruyucu yapılar her tip traktörde piyasaya sunulması öncesinde zorunlu bir standart olarak bulunmalıdır, Eğer traktör bu mekanizmayla donatılmamış ise, işveren veya çiftçi bir tane taktırmalıdır, yada satıcı-bayi ile mutabakatla uygun yapının takılması sağlanmalıdır, Nasıl tasarlanacağına bağlı olarak bu yapılar kemer veya iki direkli çerçeve (rollbar), dört direkli çerçeve ve kabin olarak adlandırılır. Onay Ve Belgelendirme Bu koruyucu yapılar resmi bir kurum tarafından belgelendirilmiş olmalıdır. Bu belgelendirme ulusal ve uluslararası test standartları uygulanarak yürütülmelidir. Koruyucu yapılar, Türkiye de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belgelendirilir. Katlanabilir veya indirilebilir koruyucu yapılar % 18 eğime kadar makuldür. Bu eğim meyve bahçelerinde ve seralarda çalışıldığında, olabildiğince depolar arasındaki seyahatlerde aşılmaz. Bu katlanabilir çerçeveler sadece mutlaka gerekli olduğunda katlanmalıdır. Genel olarak Türkiye de standart traktör tipleri için belgeli koruyucu yapılar 2000 yılından önce zorunlu değildi ve dar izli traktörler için bu tarih 2001 e gelmektedir. Uygun bir koruyucu yapının takılması (çerçeve yada kabin) için esas, işlevlerini yerine getirebilecek garantide olması çok önemlidir. 28

29 Koruyucu yapılar ilave tedbir yoluyla koruma sağlarlar, bundan dolayı; Traktördeki koruyucu yapılar kabin veya çerçeve, mekanik direnci zayıfladığında etkin bir koruma sağlamayacaktır, orijinalliği muhafaza edilmelidir, Bundan dolayı, bu koruyucu yapılar asla kaynak yapılmamalı ve bu yapılara asla oyuk veya delik açılmamalıdır. Periyodik kontroller yapılmalı ve herhangi bir noktada pas olmamalıdır, eğer bu durum oluşmuşsa uzmanlardan yardım alınmalıdır. Güvenlik sadece yapıya bağlı değildir, traktörde emniyet kemeri bulunuyorsa daima kullanılmalıdır. Çalışmalar göstermektedir ki, traktör sürücüleri devrilme durumunda ezilme, ağır yaralanma sonuçları ile traktörden çıkartılabilirler. Emniyet kemeri devrilme durumunda koltuktan sizin dışarı doğru fırlamayacağınızı garantileyecektir. Devrilme durumunda, traktör belgeli koruyucu yapıya sahip ise dışarıya atlamayı denemeyin, bunu yapmak için yeterince zamanınız olmayacak. Bunun yerine traktör tamamen durana kadar direksiyona sıkıca tutunun. Kaza durumunda, koruyucu yapı güvenlikle ilgili-yeterli bir teknisyen tarafından gözden geçirilmelidir. Bu kişi koruyucu yapının durumunu belirleyip değişimine veya tamirine karar verecektir. Güvenlik kabini akustik izolasyona sahipse bu traktörlerde iki misli dikkat edilmelidir; dışarıdan gelecek ikaz ve bağırma seslerini engelleyebilir. 29

30 2.5. Düşme Riskleri Bu tipte ana kazalar traktöre binerken ve traktörden inerken yada özellikle kaygan yüzeyler, merdivenler ve platformlarda, bu alanlar kaygan veya kirli zemin ise yada buralara ulaşmak zor ise meydana gelir. TRAKTÖR E BĐNME VE ĐNME Sadece traktörler değil, modern tarım makinaları güvenli ayak basamakları, erişilebilir kolçaklar, uygun geçitler vb. erişim araçları ile donatılmış olup biniş ve iniş esnasında sürücülere yardım edecektir. Bununla birlikte bu yapılar eğer varsa, uygun şekilde kullanılmalıdır. KAYGAN YÜZEYLER VE ZEMĐNLER Tarımda görülen en sık kaza tipleri kişilerin bu gibi yüzeylerde ve zeminlerde hareket ederken ve büyük ölçüde kaygan zeminlerden kaynaklanan kaza tipleridir. 30

31 Kabul Edilen Koruyucu Tedbirler Tabanı kaymaya dirençli ayakkabı giyilmesi tavsiye edilir. Operatöre zarar verebilecek yada yaralanmaya neden olacak nesneleri uzaklaştırmak veya ortadan kaldırmak ta gereklidir. Her zaman iş kıyafeti giyilmelidir. Tüm çalışma alanları temiz ve düzenli tutulmalıdır. Bu alanlarda anahtar, pense, hortum gibi basit şeyler de dahil herhangi bir nesne yerlerde bulunmamalıdır. Asla, hangi şartta olursa olsun hareket halindeki traktörden inip binme yapılmamalıdır. Araç dururken kaza küçük ölçekli atlatılabilir, eğer araç hareket ediyorsa kaza ölümcül olabilir. Yolcu koltuğu bulunsa dahi sürücüden başka kimse kabin içerisinde bulunmamalıdır, devrilme durumunda kabin yolcu koltuğunda bulunan kişi için yeterli koruma sağlamaz. Ayrıca, devrilme durumunda bu kişinin hareketleri sürücüyü güvenli bölge dışına itecektir. Bir çok gereksiz yaralanma traktöre binen yolcuların düşmesi esnasında olmuştur. Ani bir hareket veya beklenmedik bir anda durma, yolcunun dengesini bozacaktır ve bu yüzden yolcu düşebilir, traktör tekerleklerinin altında kalabilir. Traktöre Đnme ve Binme Her zaman traktöre doğru şekilde inilip binilmelidir. Bu uyulması gereken ilk tavsiyedir. Her zaman araca bakarak çıkın ve başka bir yere-yöne bakarak çıkmayı denemeyin. Araçtan inerken asla atlamayın! Bu konuda doğru olan, traktöre binerken ve inerken her zaman üç destek noktasının kullanılmasıdır. Her iki ayak ve tek el veya tek ayak ve her iki el ve her zaman sürücü koltuğuna bakarak hareket edilmelidir. 31

Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/

Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Kırsal Alanda Çalışanlar Đçin Daha Güvenli Tarım TARIM MAKĐNALARININ DOĞRU KULLANIMI Çiftçiler/Operatörler/Kullanıcılar Đçin Eğitim Modülü TRAKTÖRE BAĞLI,

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen,

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA ÇALIŞMADA BELĐRLĐ RĐSKLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen,

Detaylı

Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA

Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA 1 P9 Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü Kerim EKMEKCi Ziraat Yüksek Mühendisi 2 Güvenli Tarım Makinaları

Detaylı

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 10 KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON KAPASİTE: 5 TON www.palazoglu.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 9 1. Genel Ölçüler Kapasite: 6 TON Kapasite: 8 TON Kapasite: 10 TON www.palazoglu.com

Detaylı

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ Hazırlayan: Dr. Mehmet EKER 11.09.2008 Ormancılıkta Transport-M.Eker 1 TRAKTÖRLER Traktör, tarım işlerinde kullanılan lastik tekerlekli, paletli ya da her ikisini de ihtiva

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı

Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 12 1. Genel Ölçüler Kapasite: 4 TON Kapasite: 6 TON www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 2 / 12

Detaylı

Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 12 1. Genel Ölçüler KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON www.palazoglu.com info@palazoglu.com

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

Hasan Esen ZKÜ FEN BİL. ENST. MAKİNE EĞT.BL. ÖĞRENCİSİ 2000 0281 07 007

Hasan Esen ZKÜ FEN BİL. ENST. MAKİNE EĞT.BL. ÖĞRENCİSİ 2000 0281 07 007 Hasan Esen ZKÜ FEN BİL. ENST. MAKİNE EĞT.BL. ÖĞRENCİSİ 2000 0281 07 007 I.GİRİŞ Motorlu araç frenleri alanındaki gelişme, taşıtları değişik sürüş koşullarında mümkün olan en iyi şekilde frenleyebilen verimli,

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 2090 KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUP, DAHA SONRAKİ KULLANIMLAR İÇİN MUHAFAZA EDİNİZ. Ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve gelecekte kullanmak

Detaylı

Greyder operatörlerinin makineyi kullanırken bilmeleri gereken belirli teknik ve makine fonksiyonları şunlardır:

Greyder operatörlerinin makineyi kullanırken bilmeleri gereken belirli teknik ve makine fonksiyonları şunlardır: MOTORLU GREYDERLERİN KULLANIM TEKNİKLERİ VE ÜRETİM HESABI Greyderler hafif-ağır inşaat, ocak ve madencilik uygulamalarında, taşıma yollarının bakımında, yol inşaatlarında sıfırlama ve tesviye işlemlerinde,

Detaylı

Yeni nesil fren sistemi JCB nin daha etkin, daha az güç harcayarak daha iyi frenleme imkanı sunan yeni hidrolik fren sistemi standart olarak sunulmaktadır. Sistem kendinden ayarlıdır, çoklu disk donanım

Detaylı

Sürücü ve Araç Güvenliği

Sürücü ve Araç Güvenliği STANDARD LME-12:001902 Utr Dzl. B İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 Araç Kullanma Yönetimi... 4 3.1 Yüksek Riskli Sürücüleri Yönetme... 4 3.2 Araca bağlı telsiz kapsama araştırmaları... 4

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

TARIM TRAKTÖRLERİ 21.07.2015. Tarım Traktörleri. Traktör Tipleri. Tarım traktörlerindeki önemli gelişim aşamaları

TARIM TRAKTÖRLERİ 21.07.2015. Tarım Traktörleri. Traktör Tipleri. Tarım traktörlerindeki önemli gelişim aşamaları TARIM TRAKTÖRLERİ Tarım Traktörleri Traktör, kelime olarak çekici veya hareket ettirici anlamına gelmektedir Traktörler, tarımsal işletmelerde çeşitli iş makinelerinin çalıştırılması için kullanılan kuvvet

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi

PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi PÄRM 6 2 Araçta bulundurulması gerekli ışıklar nedir? A. Yüksek, normal, stop ve flaşörler.

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK 2015 DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK Sürücü Direksiyon Eğitimi Programı ARAÇ KULLANMA Motoru çalıştırma : Vites kolu ile vitesi boş durumuna alınız.kontak

Detaylı

Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları

Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları Karda Otomobil Nasıl Kullanılmalı Kış Ayları için Otomobil Ayarları Karlı havalarda prensip Yumuşak düşün, yumuşak davran olmalı. Gaz pedalına aniden basma ktan ya da bırakmaktan, sert direksiyon hareketlerinden

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL 1.Kesinlikle alkollü olarak araç kullanmayınız ve kullandırmamaya çalışınız. 2. Eskimiş lastiklerle yola çıkmayınız. Kışın en az diş kalınlığı 3 mm yazın 2 mm olmalı

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması

ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması Tarım Makineleri Kazaları Nasıl Önlenir? Dr. Mesut Gölbaşı, TKB, UTEM 21-22.12.2010

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

NEW HOLLAND. 56s Serisi

NEW HOLLAND. 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi Yılların vazgeçilmeyen bir klasiği haline gelen 56s Serisi, yenilenmiş Tier 3 emisyon değerine sahip motoruyla, atalarından aldığı mirası geleceğe taşıyor.

Detaylı

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ 1. Gerilimi Düşürerek Yolverme Alternatif akım endüksiyon motorları, şebeke gerilimine direkt olarak bağlandıklarında, yol alma başlangıcında şebekeden Kilitli Rotor Akımı

Detaylı

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Krikolar kurtarma olaylarında KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Sabitleme Dayanak ve destek yapma Yer açma Ayırma Kaldırma çalışmalarında kullanılan malzemelerdir. Krikolar çok çeşitli modellerin yanında

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Amaç : Makine ve ekipmanlarla yapılan çalışmalarda güvenlik sistemlerinin tanıtılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

Cengizhan KARPUZ 145148008

Cengizhan KARPUZ 145148008 Cengizhan KARPUZ 145148008 Yaşam Hattı Sistemleri Yüksekte Çalışma ; Merdiven ya da başka bir yükseltici ekipman yardımı dışında yapılamayan işler ; ayrıca yer seviyesinin altında veya üstünde kişinin

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu bölümde Aktarma Organları Sistem Tanımı Mekanik Kavramalar Manuel Transmisyon ve Transaxle

Detaylı

Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye

Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye MAFSALLI MĐLLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer

Detaylı

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Kamyonları kullanan tüm taşıma tipleri kamyon şasisinin belli bir üstyapı tarafından desteklenmesini gerektirir. Aks yükü hesaplamalarının amacı

Detaylı

TELESKOPİK MERDİVEN KULLANMA KILAVUZU

TELESKOPİK MERDİVEN KULLANMA KILAVUZU TELESKOPİK MERDİVEN KULLANMA KILAVUZU Açık Kilitli 1 2 150 kg 3 KULLANIM KILAVUZU Genel Bilgiler Teleskopik merdiven kapalı halden (Resim, tümüyle açılabilir (Resim 2) yada ihtiyaca göre ara ölçülerde

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI. 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI. 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE PROJE KAPANIŞ KONFERANSI 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE 1 TARIM EN TEHLĠKELĠ SEKTÖR 2 3 Bir örnek Bu simülasyonda görüldüğü gibi, balya makinesine samanı ayağıyla yedirmeye çalışan

Detaylı

Esnek taşıma yardımcısı C

Esnek taşıma yardımcısı C CargoMaster C serisi Esnek taşıma yardımcısı AAT olarak taşıma problemlerinde size destek sunan ve yükünüzü hafifleten akıllı teknolojiler geliştiriyoruz. Uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizle yenilikçi

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Çevreci motorlar için 10 adım

Çevreci motorlar için 10 adım Otomobilleri Yeşil Yapın kampanyasının amacı, araçların çevreye verdiği zararları azaltmak ve sürücülerin çevreye daha duyarlı bir biçimde araç kullanmalarını teşvik etmektir. Çevreci motorlar için 10

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

kılavuzu ECE R44 04 Grup Ağırlık Yaş kg 0-12 m

kılavuzu ECE R44 04 Grup Ağırlık Yaş kg 0-12 m Arkaya doğru bakan Kullanım kılavuzu ECE R44 04 Grup Ağırlık Yaş 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 BeSafe izi Go ISOfix koltuğunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz BeSafe çocuğunuzu hayatının bu ilk yıllarında özenle

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

RÖMORK TAKARAK TAŞIT KULLANMA

RÖMORK TAKARAK TAŞIT KULLANMA RÖMORK TAKARAK TAŞIT KULLANMA Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 86 : B, C ve E Sınıfı Sürücü Belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı 750 kg. a kadar (750 kg. dahil) olan hafif römorklardan

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir.

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir. 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA F I 2-09-2011 A S t a r t & S t o p T 9:24 Pagina 1 D s i s t e m i n e O s a h i p B o l m a y a n L t i p l e r Ó 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA 2-09-2011 9:24

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

FORMULA Reinigungstechnik. Orijinal Güvenlik.

FORMULA Reinigungstechnik. Orijinal Güvenlik. Orijinal! Almanya da üretilmiştir. ***** FORMULA 600 /STEP 100 Otomatik Yürüyen Merdiven Temizleme Makinesi (Islak) Teknik Veri Uzunluk x Genişlik x Yükseklik: 1094 x 540 x 1001 mm Çalışma Genişliği: 520

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

Taşıtlar Taşıtlar Taşıtlar Deniz otobüsü Turistik yolcu gemisi Uçak

Taşıtlar Taşıtlar Taşıtlar Deniz otobüsü Turistik yolcu gemisi Uçak Otobüs Troleybüs İETT Hazırlayan: Bilge Nur Karagöz Tramvay Metro Jeff Greenberg / Photolibrary / Getty Images Turkey Feribot Deniz otobüsü Turistik yolcu gemisi Uçak İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. NASA

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

MODEL RTM425 RTM450 RTM480 RTM490 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM425 RTM450 RTM480 RTM490 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ VİNÇ MODEL RTM425 RTM450 RTM480 RTM490 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ VİNÇ TEKNİK VERİLER (RTM425) GİRİŞ GÜCÜ 550W 125KG İÇİN KALDIRMA HIZI 10M/MIN. 250KG İÇİN KALDIRMA HIZI 5M/MIN

Detaylı

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf İlan no: 246525 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden ÖĞRETMEN SAHİBİNDEN LPG li HYUNDAI i20 KM'si DÜŞÜK KAZASIZ 30.500 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Kocaeli, Darıca, Darıca,

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI unaltoktas.com Sayfa 1 / 17 İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE Geçitlerde dar ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

BS06-B3 Diadem Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010 YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010 ELEKTRİKLİ İSKELENİN EKİPMANLARI >TIRMANMA MOTORLARI 380V 50HZ 3 FAZ >EMNİYET FRENİ >PLATFORM (1M-14M)

Detaylı

Kendimi koruyorum! Raylar Bölgesinde Güvenlik.

Kendimi koruyorum! Raylar Bölgesinde Güvenlik. Kendimi koruyorum! Raylar Bölgesinde Güvenlik. Güvenlik Her Şeyden Önce Gelir. Kendimizi takdim ediyoruz. İster raylar bölgesinde, isterse Ofiste olsun, güvenlik hepimizi ilgilendirir. Çalışanlar, güvenlik

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI SA Serisi - SP Serisi Yüksek hava debisi, üstün manevra kabiliyeti ve mükemmel ilaçlama performansı... Sağlam depo ve şasi New Holland SA serisi bağ, bahçe atomizörlerinin

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Özet PGRT

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Özet PGRT Özet Özet Bu belgede, bir aracın yakıt tüketimini etkileyen faktörler özetlenip açıklanmaktadır. Bir aracın yakıt tüketimini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Lastikler Ekonomik sürüş Araç durumu 03:60-02

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu hafta Şasi Sistemleri Tekerlekler ve Lastikler Süspansiyonlar Direksiyon Sistemleri

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

SU POMPASI REGULATÖRÜ

SU POMPASI REGULATÖRÜ SU POMPASI REGULATÖRÜ MODEL RTM855 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Volt 220 240 V Max. Akım 10 A Frekans 50/60 Hz Koruma Sınıfı IP65 Max. Su Sıcaklığı 60 C Başlama Basıncı 1,5 3 bar Max. Basınç Değeri

Detaylı

Geometrik nivelmanda önemli hata kaynakları Nivelmanda oluşabilecek model hataları iki bölümde incelenebilir. Bunlar: Aletsel (Nivo ve Mira) Hatalar Çevresel Koşullardan Kaynaklanan Hatalar 1. Aletsel

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar;

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar; İŞ MAKİNELERİ İş makineleri iki gruba ayrılırlar; -Sabit konumda çalışan araçlar -Yer değiştirerek çalışan araçlar 1 Sabit konumda çalışan araçlar; Bunlarda aracın toprak işini gerçekleştiren donatısı

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı