2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU"

Transkript

1 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2 DEĞERLENDĠRME Ġçinde bulunduğumuz süreci yılların özlemini içinde barındıran, büyük acı ve yıkımlardan sonra ilk kez barıģa çok yaklaģtığımız bir dönem olması itibariyle çok önemli bir süreçtir. 21 Mart 2013 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan ın Diyarbakır daki Newroz alanında okunan mesajıyla yeni bir sürece girilmiģtir. Bu mesajın ardından PKK nin ilan ettiği ateģkes, akabinde 8 Mayıs tarihinden itibaren silahlı militanların sınır dıģına çekilmesi ve askeri operasyonların durdurulmasıyla beraber, bölgemiz ciddi bir rahatlama yaģamıģtır. YaĢanan bu olumlu geliģmeler, elbette ilk yansımasını bölgemizdeki insan hakları ihlallerindeki azalma olarak kendisini göstermiģtir. Bugün açıklayacağımız 2013 yılı ilk 6 aylık hak ihlalleri raporunda da görüleceği üzere, özellikle yaģam hakkına yönelik ihlaller baģta olmak üzere bazı alanlarda ciddi düģüģler yaģanmıģtır yılının baģından itibaren silahlı çatıģmaların azalması ve Mart ayından itibaren ise, tamamen durmuģ olması, çatıģmalardaki ölüm ve yaralanma oranını büyük oranda düģürmüģtür. ÇatıĢmasızlık süreciyle beraber hak ihlallerinde de bir düģüģ yaģanmıģ, hak ihlalleri bilançosunda da göreceğiniz üzere son 8 yılın en düģük rakamları ortaya çıkmıģtır. Bu durum baģta biz insan hakları savunucuları olmak üzere bölge genelinde büyük memnuniyet yaratmıģtır. Ġki taraflı çatıģmasızlık süreciyle önemli bir rahatlama yaģansa da halen ciddi sıkıntıların ve güvensizliğin var olduğunu söyleyebiliriz. Kısa süre önce açıkladığımız Bölge Geneli Askeri Hareketlilik ve Sınır Hattı AraĢtırma Ġnceleme Raporu nda da dikkat çektiğimiz üzere, bölgede çatıģmasızlık süreciyle birlikte yapımına baģlanan karakollar, bu güvensizliği yaratan en önemli unsurdur. Tespitlerimize göre bölge geneli 250 civarında kalekol olarak adlandırılan yeni karakollar, üs bölgeleri ve askeri kuleler yapılmaktadır. Bunun yanında bölge genelinde, özellikle sınır hattında yapımı devam eden güvenlik barajları, zaman zaman yürütülen askeri operasyonlar ve hareketlilik, yeni korucu kadrolarının açılarak korucuların alınması, bölge halkına yönelik bazı uygulamalar, mayınlı arazilerin halen orta yerde duruyor olması, güvensizliği artırmakta ve barıģ süreci ile bağdaģmamaktadır. Geri çekilme süreciyle bağlantılı bu hususların yanında, barıģ sürecini direk etkileyen ve ülkeyi bir bütün olarak ilgilendiren demokratikleģmeye dönük adımların da henüz atılmamıģ olması kaygıları artırmaktadır. Bilinmeli ki, bu ülke halen 12 Eylül askeri darbesi yasalarıyla yönetilmektedir. 12 Eylül den kalan bu yasalardan kaynaklı düģünce ve ifade özgürlüğü halen baskı altındadır. Bunun en açık kanıtı cezaevinde bulunan gazetecilerdir. Yine KCK adı altında yürütülen operasyonlar sonrası tutuklanarak cezaevine konulan binlerce Kürt siyasetçi, insan hakları savunucusu, avukat, sendikacı, öğrenci cezaevlerinde tutulmaya devam edilmektedir. DüĢüncesini ifade etmek isteyene karģı her seferinde polis Ģiddetiyle karģı çıkılarak, talepler baskı altına alınmaktadır. Gezi olaylarında da açığa çıktığı gibi, polis zoruyla insanlar susturulmak istenmekte, en demokratik hak arama giriģimi de adeta bastırılmaktadır. Belli bir düģüģ yaģansa da bölgemizde de benzer uygulamalar devam etmektedir. ĠĢkence ve kötü muamele konusunda üzülerek belirtmek isteriz ki, halen ilerleme sağlanamamıģtır. Gözaltı yerlerinde ve gözaltı yerleri dıģında iģkence ve kötü muamelenin yaģandığı derneğimize yapılan baģvurularla sabittir. Maalesef adli ve idari merciler de iģkencecileri koruma ve kollama konusunda ciddi çaba içerisindedir. ĠĢkence konusunda cezasızlık, iģkencecileri cesaretlendirmektedir. Ülke genelinde doğa tahribatları devam etmekte, HES ler, termik santraller, çok uluslu Ģirketlere peģkeģ çekilen orman arazileri ve barajlarla doğa bir bütün olarak yok edilmektedir. Gerek aile içerisinde olsun, gerekse toplumsal alanda kadınların yaģam haklarına yönelik ihlaller devam ederken, çocukların yaģam hakkının korunması konusunda bir ilerleme 2

3 sağlanmamıģtır. Yine ekonomik ve sosyal haklarla ilgili halen geliģmiģ ülkeler standartlarının çok gerisinde olduğumuzu belirtmekte yarar var. Raporumuzda da açıkça görüleceği üzere birçok alanda ihlallerde düģüģ yaģanmıģsa da cezaevlerine yönelik hak ihlalleri bir türlü sona ermemektedir. ĠHD olarak büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğumuz cezaevlerinde ihlaller her geçen gün artmıģ, cezaevleri mahpuslar için adeta iģkence merkezlerine dönüģtürülmüģtür. Sevk ve sürgünler, tecrit ve izolasyon, iģkence ve kötü muamele, disiplin cezaları; çoğu haksız yere ceza çekmeye mahkum edilen mahpuslar için adeta ikinci bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ancak cezaevlerinde yaģanan en önemli sorun ise, her dönem gündeme getirmeye çalıģtığımız sağlık hakkı ihlali ve hasta mahpusların içinde bulunduğu durumdur. Son elde ettiğimiz verilere göre, cezaevlerinde 400 ün üzerinde ağır hasta mahpus bulunmaktadır ve bunların önemli bir bölümü ölüm sınırındadır. Cezaevindeki hastalara iliģkin yapılan kanun değiģikliğine rağmen hasta mahpusların durumunda bir değiģiklik yaģanmamıģtır. Tahliye edilen birkaç kiģi dıģında cezaevindeki hastalar Adli Tıp Kurumu nun insafına terk edilmektedir. Böylelikle cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye devam etmektedir. Buradan bir kaz daha çağrıda bulunmak isteriz ki; cezaevlerindeki hastaların vebalini taģımak ağır bir sorumluluktur. Bu hastaların bir an önce tahliye edilmesi gerekmektir. Aksi takdirde baģta yetkililer olmak üzere tüm kamuoyu bu vebalin altında kalacaktır. Cezaevlerindeki durumla bağlantılı olarak PKK Lideri Abdullah Öcalan, 14 yıldan bu yana Ġmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi nde tecrit altında tutulmaya devam edilmektedir. Bu ağırlaģtırılmıģ tecrit, kendisinin de Ģikayet ettiği üzere sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır. AKP hükümeti barıģ sürecinin geliģmesi için Sayın Öcalan ile görüģmeler gerçekleģtirmektedir ancak, yaģam koģullarının değiģtirilmesi konusunda adım atmamaktadır. Bu durumun da sürecin ruhuna uymadığını düģünüyoruz ve Öcalan ın koģullarının bir an önce değiģtirilmesi gerektiğini tekrardan belirtmek istiyoruz. Bu coğrafya yıllar boyu büyük acılar yaģadı. Kan ve gözyaģı neredeyse bu halkın kaderi olarak görüldü. YaĢanan acılar büyük tahribatlar yaratmıģ, insan kaybının yanında doğal yaģamı büyük oranda yok etmiģ, ekonomik olarak ülkenin büyük darboğazlar yaģamasına neden olmuģtur. Bölgemizde 30 yılı aģkın süren çatıģmalı süreç, bir bütün olarak ülkeyi esir almıģ, onbinlerce canın yitip gitmesine neden olmuģtur. Artık bu duruma bir son vermenin zamanı gelmiģtir. Bu nedenle PKK lideri sayın Öcalan ve hükümet öncülüğünde baģlatılan barıģ sürecinin değerinin iyi bilinmesi ve buna uygun adımların bir an önce atılması gerektiğini düģünüyoruz. Bu coğrafyanın, insanlarımızın artık bir tek can yitirmesine tahammülü kalmamıģtır. Bu bilinçle diyoruz ki; hükümet barıģ sürecinin geliģmesi konusunda üzerine düģen adımları bir an önce atmalıdır. BarıĢ sürecini tehlikeye düģürecek giriģimlerden ısrarla kaçınmalıdır. Özellikle baģlarken dile getirdiğimiz askeri karakollar ile güvenlik barajlarının yapımına ve askeri hareketliliğe bir an önce son vermelidir. Bölgemizde çatıģmalı sürecin bir ürünü olarak ortaya çıkan güvenlik eksenli politikalar yürüten bürokratlar geri çekilmeli, yine aynı sürecin ürünü olan koruculuk sistemi bir an önce lağvedilmelidir. DemokratikleĢmenin önündeki engeller zaman kaybedilmeden kaldırılmalı, halkın üzerindeki baskılar durdurulmalıdır. Güvenlik eksenli politikaların bir sonucu olarak cezaevlerine atılan siyasetçiler, insan hakları savunucuları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve demokratik tepkilerini gösterilerle dile getirdikleri için cezaevlerine atılanlar bir an önce serbest bırakılmalıdır. 3

4 En önemlisi de halen yürürlükte olan ve cunta dönemini anımsatan 12 Eylül Anayasası nın mutlak suretle değiģtirilmesi gerekmektedir. Bununla bağlantılı olarak, TMK kaldırılmalı, özel yargılama sistemlerinden vazgeçilmeli, yargıdaki ayırımcı uygulamalara son verilmelidir. BarıĢ sürecinde diyalog ve müzakerenin daha olumlu koģullarda gerçekleģebilmesi için PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılarak, müzakereleri yürütebileceği uygun koģullar sağlanmalıdır. Raporumuzda da görüldüğü üzere her ne kadar ihlallerde bir azalma yaģanmıģ olsa da, bu durum hak ihlallerinin sona erdiği anlamına gelmemektedir. Bizim talebimiz insan haklarına yönelik ihlallerin tamamen son bulmasıdır. Bunun için de yukarıda belirttiğimiz hususlar bir an önce hayata geçirilmelidir. Bunların gerçekleģmesi halinde ülkemiz büyük bir rahatlama yaģayacaktır ve halkın büyük bölümünün özlemi olan barıģ içerisinde, huzurlu refah bir ortam yakalanmıģ olacaktır yılının ilk yarısını geride bırakırken, açıkladığımız bu ihlal rakamlarının son ihlal rakamları olmasını diliyor, barıģ ve huzur içerisinde, özgürlüklerin yaģandığı bir geleceğin yaģanmasını temenni ediyoruz. ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 4

5 2013 YILI İLK 6 AYİNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ ÖLÜ YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) YARALI Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 5 18 Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 4 CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR 4 FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR Erkek 3 1 YAġAMINI YĠTĠREN SIĞINMACI VE GÖÇMENLER 4 5 RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR 5 2 POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġüphelġ ÖLÜMLERĠ Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 6 4 ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri 9 2 TOPLAM 15 6 SALDIRIYA UĞRAYANLAR Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi 3 Öğretmen / Öğretim Üyesi 2 Öğrenci 14 Sağlık ÇalıĢanı 7 TOPLAM 0 26 SĠLAHLI ÇATIġMALAR Güvenlik Görevlisi 1 7 Silahlı Militan 28 Not: Patlayıcılar sonucu ölen ve yaralanan güvenlik güçleri de bu rakama dâhildir. TOPLAM 29 7 SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR 4 6 MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR Erkek 2 Çocuk 3 4 TOPLAM 3 6 5

6 KUġKULU ÖLÜMLER Erkek 6 Kadın 2 Çocuk 3 TOPLAM 11 0 NAMUS CĠNAYETLERĠ Erkek 3 Kadın 2 TOPLAM 5 0 ĠNTĠHAR (Erkek) 15 4 ÇATIġMALI ORTAM NEDENĠYLE YAġANAN ĠHLALLER Arazi, Yayla, Mera ve Otlak Yasağı 20 Askeri Operasyonlar Sonucu YaĢanan Ġhlaller 1 Koruculuk Baskısı 53 Verilmeyen Militan Cenazeleri 19 Militanların Cenazelerine Yönelik Uygulamalar 2 Militanların Ailelerinden Tazminat Talebi 2 Toplu Mezar Ġddiaları Ortaya Çıkan Toplu Mezarlar Ortaya Çıkan Gözaltında Kayıplar ve Yargısız Ġnfazlar Mezar Sayısı 15 KiĢi Sayısı 149 Mezar Sayısı 3 KiĢi Sayısı 9 Mezar Sayısı 3 KiĢi Sayısı 7 KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER Kadın Ġntiharları Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar Ġntihar 16 TeĢebbüs 9 Ölü 15 Yaralı/ġiddet 9 6

7 Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar Güvenlik Güçlerince ġiddete Uğrayan Kadınlar Ölü 2 Yaralı/ġiddet 2 Taciz 3 Yaralı/ġiddet 11 Taciz 1 TOPLAM 68 ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER Çocuk Ġntiharları Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar Güvenlik Güçlerince ġiddete Uğrayan Çocuklar Ġntihar 10 TeĢebbüs Ölü 1 Yaralı/ġiddet 1 Tecavuz 1 Ölü 1 Yaralı/ġiddet 2 Tecavuz 3 Taciz 2 Yaralı/ġiddet 16 Tecavuz 1 TOPLAM 38 ĠġKENCE YASAĞI ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ ve CEZALANDIRMA Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele 8 Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele 35 Cezaevlerinde ĠĢkence 94 Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi 11 Tehdit Edilenler 30 Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 56 7

8 Özel Güvenlik Görevlilerinin Uyguladığı ĠĢkence ve Kötü Muamele 1 Okulda ġiddet 2 TOPLAM 237 KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK ĠHLALLER Gözaltına Alınanlar YetiĢkin 581 Çocuk 58 TOPLAM 639 Tutuklananlar YetiĢkin 134 Çocuk 16 TOPLAM 150 Ev Baskınları 308 Örgüt Militanları Tarafından Alıkonulanlar 25 KAYIP ĠDDĠALARI Diğer Kayıp Ġddiaları 10 DÜġÜNCE ve ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER Yasaklanan Etkinlikler 2 Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 3 Adil Yargılanma Hakkının Ġhlali 11 Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller 1 Anadilde Savunma Yasağı 88 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR SoruĢturma Sayısı 12 KiĢi Sayısı 72 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR Dava Sayısı 9 KiĢi Sayısı 73 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR Dosya Sayısı 40 KiĢi Sayısı 300 TOPLAM 611 8

9 ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu Siyasi Parti 2 Sendika 1 Dernek 2 Eğitim ve Kültür Kurumu 1 TOPLAM 6 Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu Dernek 12 Eğitim ve Kültür Kurumu 1 TOPLAM 13 TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 66 Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler 3 Açılan SoruĢturmalar 10 Açılan Davalar 2 Sonuçlanan Davalar 4 TOPLAM 85 CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠHLALLER Sevk Uygulamaları 350 Sağlık Hakkı Ġhlali 73 Aile GörüĢü Engellenenler 7 Tecrit ve Ġzolasyon 99 Disiplin Cezası Verilenler 227 HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler 6 Cezaevlerinde Anadile Yönelik Ġhlaller 1 Cezaevlerinde Diğer Ġhaller 11 TOPLAM 774 ĠĢ Kazaları EKONOMĠK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELĠK ĠHLALLER 9

10 ĠĢ Kazalarında Ölenler 7 ĠĢ Kazalarında Yaralananlar 5 ĠĢten Çıkarılanlar 371 Ġdari SoruĢturmalar 6 Verilen Cezalar 11 Ücreti Verilmeyenler 100 ĠĢe Almada ve ÇalıĢtırmada Ayrımcılık / DıĢlama 1 TOPLAM 501 EĞĠTĠM HAKKINA YÖNELĠK ĠHLALLER Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma Açılanlar 182 Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 1 Okuldan Atılan Öğrenciler 19 TOPLAM 202 AYRIMCILIK Cinsel Yönelim Hakkı Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 1 Etnik Köken Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 11 TOPLAM 12 DĠĞER HAK ĠHLALLERĠ Sağlık Hakkı Ġhlali 102 Mülkiyet Hakkı Ġhlali 28 Çevre Hakkı Ġhlali 6 Kültürel Hakların Ġhlali 1 DĠĞER BAġVURULAR 31 TOPLAM ĠHLAL SAYISI 4318 Bu veriler, ĠHD Doğu -Güneydoğu Anadolu Bölge ġubelerinden, ġubemize yapılan baģvurulardan ve günlük gazeteler ile internet haber sitelerinden derlenmiģtir YILI ĠLK 6 AY içerisinde Diyarbakır ġubemize toplam 209 baģvuru yapılmıģtır. 10

11 2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ AYRINTILI VERĠLER YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) -Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar *ġırnak Tümen Komutanlığı'nda askerlik yaptığı sırada "kaza kurģunu" ile yaģamını yitirdiği açıklanan 25 yaģındaki Ġsmail Akça'nın, aynı birlikte görevli uzman çavuģ E.Ġ. tarafından vurulduğu iddia edilmiģti. KuĢadası'nda oturan baba Asım ve anne Munire Akça'yı geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Genelkurmay BaĢkanlığı'nda görevli Tümgeneral Tayyar Süngü'nün, aileye Ġsmail Akça'nın yaģamını yitirmesine neden olan kurģunun Uzman ÇavuĢ E.Ġ'nin tabancasından çıktığını ve bu kiģinin Diyarbakır Askeri Savcılığı'nın talebi üzerine "Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçlaması ile tutuklandığı bilgisi verdiği öğrenildi. Olayın nasıl meydana geldiği konusunda aileye bilgi vermeyen Süngü'nün gerçeğin yargılama sonucunda ortaya çıkacağını söylediği ifade edildi. ( /DĠHA) * tarihinde Ģubemize baģvuran Mehmet ġirin Öner, Ģu beyanlarda bulundu: tarihinde inģaatta çalıģmak üzere evimden ayrıldım. Aynı gün akģam saat 20 sularında eve geldim. Oğlum ġahin in nerede olduğunu aileme sordum. EĢim, oğlum ġahin in henüz eve gelmediğini söyledi. Oğlumun eve gelmemesi üzerine saat sularında aramak için dıģarı çıktım. Aynı gün ġehitlik Semtinde olaylar meydana gelmiģti. Ben de olayların gerçekleģtiği alan olan, ġehitlik Dörtyol daki yolun karģı tarafında sol kolda bulunan yere gittim. Olay yerine gittiğimde dükkân darabanların da mermi izleri vardı. Orada bulunan insanlara ne olduğunu sorduğumda bana bir gencin polisler tarafından panzerle ezildiğini, panzerin gencin üzerinden geçtiğini ve gencin ġehitlik Polis Karakoluna götürüldüğünü söylediler. Ben de gencin ismini sorduğumda adının ġahin olduğunu söylediler. Ben hemen Devlet Hastanesi Acil Bölümüne baģvurdum. Acil servisinde ġahin in kaydına rastladım ve ġahin in öldüğünü söyleyip beni morga götürdüler. Ben ve birkaç akrabam morga girdik. ġahin i görünce çok kötü oldum. Oğlumun sağ Ģakağında büyükçe bir morarma ve kan pıhtısı Ģeklinde bir iz vardı. Sol tarafında da ĢiĢkinlikler mevcuttu. Oğlumun eli ve ayağı sağlamdı. Sadece iki ayağının dizinin alt kısmında morluklar oluģmuģtu. Bizi morga bile zor aldılar. Otopsiye de girmemize izin vermediler. Olayın meydana geldiği yerde olayı gören vatandaģlar mevcut olup, tanıklık yapabileceklerini beyan ettiler. VatandaĢların bazıları evlerinin penceresinden olaya Ģahit olmuģlardır. Oğlumun vahģi bir Ģekilde polisler tarafından panzerle ezilmesi sonucu ölümü nedeni ile hukuksal tüm giriģimlerde bulunmak üzere sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Yasemin Öner, Ģu beyanlarda bulundu: Olay günü evdeydim. Ġsviçre den kardeģim arayarak, Diyarbakır da olay olduğunu ve ġahin Öner isimli bir gencin polisler tarafından infaz edildiğini söyledi. Bende kardeģime isim benzerliği olabileceğini söyledim ancak içim rahat değildi. Amcamın oğlunu aradım ve ġahin evde mi diye sordum. Ġlkin evde olduğunu söylediler ancak ben ısrarla basında haber çıktığını ve ġehitlikte ġahin Öner isimli gencin infaz edildiğini, belirttiğini, söyledim. Bunun üzerine amcamın oğlu, oğlu ġahin i aramak üzere olay yerine gitmiģ ve ġahin in akrep tipi zırhlı araçla ezildikten sonra karakola götürüldüğünü öğrenmiģ. KardeĢim Ġsviçre den beni tekrar arayarak haberlerde ġahin in devlet hastanesine götürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine ġahin in babasını arayarak, ġahin i devlet hastanesine götürüldüğünü belirttim. Biz

12 sularında devlet hastanesi morguna gittik, bizi morga almak istemediler. Polisler adeta etten duvar örmüģlerdi. Orada bulunan polisler, ġahin in elinde bomba patlaması neticesinde öldüğünü aileye söylemiģler. Biz de bunun üzerine ġahin in elbiselerini istedik. ġayet bomba patlaması olsaydı elbiselerde veya vücudunun herhangi bir yerinde parçalanma ve dağılma olurdu. Otopsiye aileyi almadılar ve sonrada cenazeyi bize teslim ettiler. Olaya iliģkin olarak olay yerinde bulunan görgü tanıkları mevcuttur. Görgü tanıkları 112 yi arayarak olay yerine ambulans istemiģler ve olayın hemen ardında olay yerine gelen ambulans, ġahin in karakola götürülmesinden kaynaklı olarak ġahin i olay yerinde bulamayıp, ġehitlik Karakoluna gitmiģler. Karakolda yaklaģık bir saat bekleyen ambulans, bir saatten sonra ġahin i alıp hastaneye götürmüģler. Olaya iliģkin görgü tanıklarını sonradan hazır edeceğiz. Bu konuda sizden hukuki bir sürecin baģlatılmasını talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Ağrı nın Doğubayazıt Ġlçesi nde adli bir suç nedeniyle, cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle arandığı ileri sürülen Nesim Yıldırım, evine gelirken polis ekibi tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya çalıģtı. Yıldırım, kovalamaca sırasında açılan ateģ sonucu sırtına isabet eden iki kurģunla ağır yaralandı. ( / DHA / Cnnturk.com) * tarihinde Ģubemize baģvura E.K., Ģu beyanlarda bulundu: tarihinde saat sıralarında mahallemize (Fiskaya) yaklaģık 12 akrep tipi araçlar ile geldiler. Polislerin mahallemizi arama gerekçeleri PKK li bir örgüt mensubunun saklandığı, aramayı bundan kaynaklı yapacaklarını dile getirdiler. Olayların nasıl geliģtiğini tam olarak göremedik, ancak polis ekipleri arkadaģımız olan Murat Ġzol a saldırmaya baģladılar. Bunun üzerine Murat ta Dicle Nehrine doğru kaçmaya baģladı. Polislerden biri arkadaģımıza sıkmaya baģladı. Arkasından giden polis arkadaģımızı göremeyince geri geldi. Biz olayların yatıģmasını takiben nehir kenarına gittik ancak Murat ı hiçbir yerde göremedik. Daha sonra polisler mahallemize gelerek arkadaģımızın nehirden çıktığını bize söylediler. Dün akģam bu olaylardan sonra sivil savunma ekipleri olay yerine geldiler ama hiçbir arama yapmadan olay yerini terk ettiler. Biz Murat ın hayatından endiģe ediyoruz. Murat ın ailesi de olmadığı için biz ne yapacağımız bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) NOT: Polis kovalamacası sonucu kayıp olduğu belirtilen Murat ĠZOL isimli gencin cenazesi, Diyarbakır'da bulunan tarihi On gözlü Köprü civarında Dicle Nehri'nde su yüzüne çıkmıģ bir Ģekilde 7 Nisan 2013 tarihinde bulundu. *Van da Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından düzenlenen 8 Mart mitinginin ardından polisler tartıģtıkları Cemal IĢık isimli gence iki plastik mermi sıktı. Çenesi ve sırtından yaralanan IĢık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. IĢık ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. ( / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) *ġırnak'ın Cizre ilçesinde yüzlerce genç, Tekirdağ Cezaevi'ndeki açlık grevine destek vermek ve 23 Nisan Çocuk Bayramı protestolarında uygulanan polis Ģiddetini kınamak amacıyla, Yafes Mahallesi'ndeki Park Sokak'ta gösteri düzenledi. Gösteri yapıldığı sırada, gösterici gençlerin üzerine doğru hızla sürülen bir araç, önce 17 yaģındaki Sinan Saltıkalp isimli genci ezdi. Ardından da araçtan inen iki kiģiden birinin havaya ateģ açtığı, diğerinin de rastgele etrafı silahla taraması üzerine Abdullah Onanç (40) ve eģi Meryem Onanç (45), Özgür Tok (12), Nahide Ürper (32) isimli yurttaģlar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen yurttaģlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan araçla ezilen 17 yaģındaki Sinan Saltıkalp'in durumunun ağır olması nedeniyle Batman Medicalpark Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. KurĢunun Abdullah Onanç'ın kolunu, eģi Meryem Onanç'ın da sırtını sıyırdığı, hastanedeki tedavilerinin ardından Onanç çiftinin taburcu edildiği belirtildi. Göğsünden yaralanan 12 yaģındaki Özgür Tok ve sırtından kurģunla 12

13 yaralanan Nahide Ürper'in (32) ise ameliyata alındı. Olay yerinde çok sayıda MKE menģeli boģ kovan bulundu. ġırnak Valiliği, 1 kiģinin araç ile ezildiği, 4 kiģinin ise açılan ateģ nedeniyle yaralandığı olayı gerçekleģtirenlerin polis olduğunu duyurdu. ( / DĠHA / Sabah.com.tr / Haberturk.com / Hurriyet.com.tr) *Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saat sıralarında Serê Gulanê Ģenliklerinden 2 arkadaģı ile birlikte Silvan'a dönen Kamuran Özkan (25) yönetimindeki 21 SV 755 plakalı aracın polisler tarafından durdurulduğu ve henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücü Özkan'a polis tarafından ateģ edilerek, bacağından yaraladığı iddia edildi. Polisler tarafından hastaneye kaldırılan Özkan, buradan da ifadesi alınmak üzere ilk olarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. AkĢam saatlerinde ise Silvan Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na sevk edilerek, ifadesi alındı. Özkan, ifadesi alındıktan sonra ağabeyi ile birlikte koltuk değnekleri ile adliye binasından ayrıldı. Yaralı Kamuran Özkan, polislerin kendilerini durdurduğunu, hiç bir Ģey sormadan direk silah sıktığını belirterek, "Bir Ģey sorsa ben de cevap vereceğim. Sıktıktan sonra ben de kaçtım. Malabadi yönünden arkamdan geliyordu. Yüksek Mahallesi yakınlarında dur dedi. Ben de durdum. Polis araçtan indiği gibi ayağıma tabanca ile sıktı. Bir el ayağıma sıktı bir elde havaya sıktı" dedi. ( / DĠHA / Ozgur-gundem.com) *Urfa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edilen plakasız ve kasksız motosikletin kaza yapması sonucu yaģamını yitiren Diyarbakır Çermik nüfusuna kayıtlı 14 yaģındaki Hasan Kaya'nın cenazesi Belediye Asri Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ağır yaralı olan 16 yaģındaki Ömer Dağ'ın ise Balıklıgöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Ġtfaiye Müdürlüğü önünde motorize yunus timleri tarafından takip edilirken ani manevra yaparak polisi geride bırakmaya çalıģan Ömer Dağ yönetimindeki motosikletin, polis ekipleri ile çarpıģtığı ve kazada Dağ ile Kaya'nın yanı sıra polis memuru Taner Önal'ın da yaralandığı belirtilirken, Kaya ailesi çocuklarının polis tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.dġha'ya konuģan Kaya'nın amcası Medet Kaya, yeğenini polislerin öldürdüğünü iddia etti. Yeğenini 2 yunus polisinin takip ettiğini aktaran Kaya, "Dün geceden beridir vali ve emniyet müdürü sürekli arkamızdan koģtu. 'Basına konuģmayın' dediler. Her gün trafik kazasında insanlar ölüyor; ama vali ya da emniyet müdürü hangisine gidiyor. Bizimkine gelmelerinin nedeni ne? Bana dediler 'Gel görüntüleri izle'. Gittim takip anı, düģüp sürüklenme anı var; ama nedense motorun düģtüğü an yok. 'Orada kamera yok' dediler. Nasıl oluyor da öncesi var, sonrası var ama olay anı yok. Çünkü yaralı olan Ömer demiģ ki, 'Bize tekme atıp motoru devirdiler.' Savcıya ifade vermeye gittim. Savcı bana 'Çık dıģarı polisi kötüleyemezsin' deyip, ifademi almadı. Otopsi raporunu bize vermediler. Davacı olacağız" dedi.daha sonra olay yerinde konuģan Kaya, "Yeğenimin kafası parçalanmıģ. Olay yerine baktığınızda zaten görülüyor. Tekme atılmıģ ve motor devrilip, sürüklenmiģ. Arkadan silah sıktıkları iddiası var. Belki de yeğenimi silahla öldürdüler. Ben kaza olduğu iddia edilen kırmızı ıģıkta, ıģık ihlalinden dolayı 3 defa ceza yedim. ġimdi takip, sürüklenme görüntüleri var. Ama nedense olay anının görüntüsü yok diyorlar. Kısacası olayın üstünü örtmek istiyorlar" diye konuģtu. ( /DĠHA) *Diyarbakır Lice ilçesi Jandarma Alay Komutanlığı'nda askerlik yapan Erzurum'un AĢkale ilçesi nüfusuna kayıtlı er Muhammed Sıddık Çintimar'ın silahla vurulduğu iddia edildi. Çintimar ile bir asker arasında çıkan tartıģma sonrası, tartıģtığı askerin Çintimar'a ateģ ettiği öne sürüldü. Koltuk altından vurulan Çintimar'ın, helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Yaralı askerin durumunun ağır olduğu belirtildi. ( /DĠHA) *Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kayacık köyünde karakol yapımını protesto eden köylülere Kayacık Karakolu'na bağlı askerler tarafından açılan ateģ sonucu 8 yurttaģın yaralandığı belirtildi. Askerlerin ateģ açmasının ardından yurttaģlar ile askerler arasında baģlayan çatıģma sona 13

14 ererken, askerlerin açtığı ateģ sonucu yararlanan 3'ü ağır 5 yurttaģ Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakol yapımını protesto eden köylülerin inģatta çalıģtırılan iģ makineleri ile iģçilerin kaldığı çadırı ateģe verdiği belirtildi. Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Medeni Yıldırım adlı yurttaģın ise yaģamını yitirdiği bildirildi. ( /DĠHA) -Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar *Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Elvendi köyünde 26 Nisan'da koyunlarını otlatan Burhan Temiz (24) adlı çoban ile babası köy korucusu olan Nizamettin Toprak arasında mezra sınırı nedeniyle tartıģma çıktı. TartıĢmanın ardından Toprak, Temiz'i silahla vurarak yaraladı. Ġsmini vermek istemeyen görgü tanığının ifadelerine göre, koyunlarını kendi mezrasında otlatan Burhan Temiz, korucu oğlu olan ve çobanlık yapan Nizamettin Toprak'ın kendi koyunlarını Temiz'in mezrasının sınırlarında otlatmak istemesi sonucu tartıģma yaģandı. Çıkan tartıģmada silahlı olan Toprak, Temiz'i karnından vurarak yaraladı. Olayın gerçekleģtiği alana 600 metre uzaklıktaki jandarma karakolundaki askerler ve Toprak'ın babasının da içinde bulunduğu bir grup korucu, olay yerine geldi. Temiz'i yaralayan Toprak'ın olay yerinden kaçtı. Karnından yaralanan ve durumu ağır olan Temiz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Temiz'in karaciğerine kurģun saplandığı ve ameliyat olmasına rağmen karaciğerindeki kurģunun çıkarılmadığı öğrenildi. ( / Ozgur-gundem.com / Evrensel.net) *Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde korucu Ayetullah Ġçli ve amcasının oğlu Kemal Ġçli arasında arsa anlaģmazlığı nedeniyle tartıģma çıktı. TartıĢmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüģmesi sonucu, yoldan geçen Ömer Filiz ve Osman Üçgül adlı yurttaģlar korucu silahından çıkan kurģunlarla yaralandı. Yaralanan Filiz ve Üçgül, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yurttaģların durumunun iyiye gittiği öğrenildi. ( / Ozgur-gundem.com) * tarihinde Ģubemize baģvuran Süleyman Tayfur, Ģu beyanlarda bulundu: Biz 1993 yılında Silvan ilçesine bağlı köyümüzden, güvenlik gerekçesiyle göç etmek zorunda kaldık ve Diyarbakır ili iplik mahallesine yerleģtik. YerleĢtiğimiz mahallede yaģayan, Selim Bozkurt silahlı çete kurmuģ ve etrafına baskı uygulayıp birçok suç iģlemektedir. Selim Bozkurt un dayanağı Kulp ilçesi Kaya köyündeki korucu kardeģleridir. Korucu kardeģlerin adı Bejno-ġahin Bozkurt ve çocukları Cevel- Süleyman Bozkurt tur. Ailece koruculuk ve ajanlık yapmaktadırlar. KorucubaĢı da Hamit Kocaağa dır. Koruculuk gücünü kullanarak birçok suç iģlemektedirler yılında henüz korucuda değillerdi. Ġplik mahallesinde bulunan bir araziyi tapuda kendi adlarına kaydettiler. Bu araziden dolayı aramızda husumet çıktı. Araziyi vermeyeceklerini söylediler. 4 ev, bir ahır ve yüzlerce meyve ağacımız bu arazide bulunmaktadır. Aramızda çıkan husumette sürekli koruculuğun verdiği yetkiyi kullanmaktadırlar. Bizim ailemizde PKK ye katılanlar olduğundan karakola, polislere bizi sürekli terörist olarak tartmaktadırlar. 1,5 yıl önce Fatma Tayfur (Bozkurt) isimli kızımı zorla kaçırarak selim in amcaoğlu olan ve Fırat isimli amcaoğluyla evlendirdiler. Kızım istemiyordu. Sürekli ölümle tehdit ettikleri için kızım için hiçbir Ģey yapamadık. KorucubaĢı ve diğer korucularla gelerek barıģmak için bizi tehdit ettiler. 24 Nisan 2013 günü oğlum Mehmet, Ağabeyinin evinden gelirken Selim in evinin önünde bulunan yaklaģık 30 kiģi önünü kesip yarım saat boyunca, öldüresiye dövdüler. Bunun üzerine oğlumun ayağına 3 el ateģ ettiler. Ayağından yaralandı. Oğlumu çekip içeri aldık. Bunun üzerine 40 kiģi evimizi taradı. Polisin gelmesine rağmen, polislerin önünde taģlarla, silahlarla evi taramaya devam ettiler. Oğlumu hastaneye kaldırdık, uzun süre komada kaldı. Dengesi henüz yerine gelmemesine rağmen ifadesini aldılar ve imzalattılar. Ġfadeye ne yazdıklarını bilmiyorum. Bu olaydan yaklaģık 2 hafta önce Kulp Kaymakamı beni çağırdı. Kızım, eģi askerde olduğu için maaģ 14

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 29.01.2015 1 DEĞERLENDĠRME Ġnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2014

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 1 2012 YILI İLK 4 AY İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 6 Ay Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Bu raporda yer alan bilgiler, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION 1 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Bu raporda yer alan bilgiler, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının

Detaylı

2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU

2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU 2009-2012 YILLARI ARASI GÜVENLĠK GÜÇLERĠ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004 İnsan Hakları Derneği 2004 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU DEĞERLENDİRMESİ Bilindiği gibi, Derneğimiz insan hakları konusundaki diğer faaliyetlerinin yanında,

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten KASIM MART ---------- SAYI-6. İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2012 ÇIKTI SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten KASIM MART ---------- SAYI-6. İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2012 ÇIKTI SAYFA 2 KASIM 2012 MART 2013 ---------- SAYI-6 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-5. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde. Toplum Projesi MARDİN EĞİTİM SEMİNERİ SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-5. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde. Toplum Projesi MARDİN EĞİTİM SEMİNERİ SAYFA 2 TEMMUZ 2012 EKİM 2012 ---------- SAYI-5 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-8. 2013 Türkiye İlerleme Raporunda İşkence ve Kötü Muamele SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-8. 2013 Türkiye İlerleme Raporunda İşkence ve Kötü Muamele SAYFA 2 TEMMUZ 2013 EKİM 2013 ---------- SAYI-8 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten NİSAN HAZİRAN ---------- SAYI-7 GEZİ OLAYLARI SAYFA 2. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde

(prometheus TOHAV. e-bülten NİSAN HAZİRAN ---------- SAYI-7 GEZİ OLAYLARI SAYFA 2. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde NİSAN 2013 HAZİRAN 2013 ---------- SAYI-7 TOHAV (prometheus e-bülten GEZİ OLAYLARI SAYFA 2 Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında

Detaylı

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2 HAZİRAN EKİM 2011 --------- SAYI-2 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2010 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 76 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2010 Evren Özer S. Erdem Türközü Ankara, Ocak 2012 Türkiye İnsan

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi nin Yaşam Hakkı İhlallerine İlişkin Hazırladığı Özel Rapor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi nin Yaşam Hakkı İhlallerine İlişkin Hazırladığı Özel Rapor TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI Human Rights Foundation of Turkey Sarıca Sok, No 7, 06080, Altındağ/Ankara Tel: +90 312 310 6636 Fax: +90 312 310 6463 e-mail: tihv@tihv.org.tr www.tihv.org.tr Türkiye İnsan

Detaylı

İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi. Ahmet Şık

İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi. Ahmet Şık İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi Ahmet Şık Bu yazı yazıldığı sırada, 5 yılı aşkın zamandır iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi hakkındaki kapatma davasıyla ilgili hukuki süreç başlamış bulunuyordu.

Detaylı

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi İnsan Hakları Derneği Sayfa 1 2009 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul İNSAN HAKLARI DERNEĞİ MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2011 Roboski de ÖLDÜRÜLEN 34 INSANIMIZIN ANISINA 1 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU Bu raporda

Detaylı

T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2

T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2 T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2 Ġ D D Ġ A N A M E ANKARA.. AĞIR CEZA MAHKEMESĠNE (CMK 250. MADDE

Detaylı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı. - İnsan hakları devletin veya hükümetlerin insafına terk edilemeyecek kadar hayatî önem taşır.

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG 12 Kasım 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Ek: PVSK Değişikliğinden Sonra Meydana Gelen Hak İhlallerinin Dökümü: 14 Haziran 2007-31 Aralık 2007 16 Haziran 2007 de İbrahim Demiryege nin (17) adlı Hatay ın Reyhanlı İlçesi nde polis memurları tarafından

Detaylı

26 Haziran günü, Tekirdağ da K.Y., imam nikahlı hamile karısı Ö.İ. yi kendisini aldattığı gerekçesiyle işkence yaptı. Ö.İ. öldü, K.Y. tutuklandı.

26 Haziran günü, Tekirdağ da K.Y., imam nikahlı hamile karısı Ö.İ. yi kendisini aldattığı gerekçesiyle işkence yaptı. Ö.İ. öldü, K.Y. tutuklandı. XIV. NAMUS CİNAYETLERİ 3 Ocak 2011 de Iğdır İli Aşağı Erhacı Köyü nde Ahmet Ş. kızı 10. sınıf öğrencisi Z.Ş. nin, daha önce ailece çalışmaya gittikleri Kars ili Arpaçay ilçesi Hasançavuş Köyü nde tanıştığı

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1997 YILI AYLIK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORLARI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1997 YILI AYLIK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORLARI İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1997 YILI AYLIK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORLARI 1997 Yılında İnsan Hakları Derneği tarafından hazırlanan ancak sadece matbu olarak bulunan aylık insan hakları ihlalleri raporları

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 86 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012 Evren Özer Ankara, Mayıs 2013 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2011 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 77 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011 Evren Özer Ankara, Mart 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları

Detaylı

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Bir Marka Haline Geldi Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE'ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden

Detaylı

Çocuk İntiharları Artarken, Devlet Çocuk Haklarını Görmezden Gelmeye Devam Ediyor!

Çocuk İntiharları Artarken, Devlet Çocuk Haklarını Görmezden Gelmeye Devam Ediyor! 1 Çocuk İntiharları Artarken, Devlet Çocuk Haklarını Görmezden Gelmeye Devam Ediyor! Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS) 1 ; BM Genel Kurulunda 20 Kasım 1989 yılında kabul edilerek devletlerin imzasına

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2013 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 90 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2013 Evren Özer Ankara, Nisan 2014 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları

Detaylı

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR İHD 2005 VAKA RAPORU

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR İHD 2005 VAKA RAPORU MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR İHD 2005 VAKA RAPORU Şırnak'ta operasyon sırasında patlama: Şırnak'ta Besta Dağı'na operasyona çıkan askeri konvoydan bir panzerin bir patlayıcıya

Detaylı