KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025"

Transkript

1 Sayfa No 1/33 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 1.0. İÇİNDEKİLER Sayfa No 2/33 BÖLÜM NO KONU SAYFA NO TS EN ISO/IEC MADDELERİ 1.0 İçindekiler 2 -- REFERANS DOKÜMAN 2.0 Atıf Yapılan Standartlar 4 -- ve/veya Dokümanlar 3.0 Kapsam Yönetim Şartları Kuruluş OEK.01, KP.04, KP.07, KP.09, KP.10, KP.11, KP.13, KP Yönetim Sistemi OEK.01, KP.01, KP.04, KP Doküman Kontrolü KP Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Deneylerin ve Kalibrasyonların Taşerona Verilmesi Hizmet ve Malzemelerin Satın Alınması KP.02, KP.08, KP.09, KP.10, KP.11, KP.14, KP KP.02, KP.08, KP.10, KP.13, KP KP.13, KP Müşteriye Hizmet KP.02, KP.04, KP.05, KP.06, KP.07, KP.10, KP.12, KP Şikayetler KP.02, KP.05, KP.06, KP.07, KP Uygun Olmayan Deney ve/veya Kalibrasyon İşleminin Kontrolü KP.02, KP.04, KP.05, KP İyileştirme KP.03, KP.04, KP.05, KP.06, KP Düzeltici Faaliyetler KP.02, KP.03, KP Önleyici Faaliyetler KP.02, KP Kayıtların Kontrolü KP.01, KP İç Tetkikler KP.02, KP.03, KP.05, KP.06, KP Yönetimin Gözden Geçirmesi KP.02, KP.04 5 Teknik Şartlar Genel KP.09, KP.11, KP.13, KP.14, KP.15, KP.16

3 Sayfa No 3/33 BÖLÜM SAYFA TS EN ISO/IEC KONU REFERANS DOKÜMAN NO NO MADDELERİ 5.2 Personel OEK.01, KP.02, KP.04, KP Yerleşim ve Çevre Şartları KP.02, KP.05, KP.07, KP.09, KP.11, KP. 13 Deney ve Kalibrasyon 5.4 Metotları ve Metodun KP.01, KP.15 Geçerli Kılınması Genel KP.01, KP.10, KP.14, KP.15, KP Metotların Seçilmesi KP.08, KP.10, KP Laboratuvarda Geliştirilen Metotlar KP.08, KP10, KP Standard Olmayan Metotlar KP.08, KP.10, KP Metotların Geçerli Kılınması KP Ölçme Belirsizliğinin Tayini KP.01, KP.11, KP Verilerin Kontrolü KP.01, KP.02, KP.11, KP Cihazlar KP.01, KP.02, KP.04, KP.07, KP.09, KP.11, KP.13, KP.14, KP.16, 5.6 Ölçümlerin İzlenebilirliği KP Genel Şartlar KP Özel Şartlar KP.11, KP Referans Standardlar ve KP.11, KP.13 Referans Malzemeler 5.7 Numune Alma KP.10, KP.14 Deney Numunelerine ve 5.8 Kalibrasyona Gelen Cihazlara Uygulanan İşlemler Deney ve Kalibrasyon 5.9 Sonuçlarının Kalitesinin Güvencesi 5.10 Sonuçlarının Rapor Haline Getirilmesi ARGE.KEK.01-FR.01 Kalite Politikası ARGE.KEK.01-FR.02. Yılı Kalite Hedefleri KP.11, KP KP.01, KP.02, KP.05, KP.06, KP.07, KP KP.01, KP.02, KP.07, KP.08, KP.10, KP.14-T.01, KP.14-T

4 Sayfa No 4/ ATIF YAPILAN STANDARTLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 6001 sayılı kanun çerçevesinde kendisine verilen görevleri, kalite politikası doğrultusunda yerine getirmektedir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerde kullanılan dış kaynaklı dokümanlara, gerekli olduğunda, prosedür, talimat gibi dokümanlarda atıf yapılmıştır. 3.0 KAPSAM Kalite El Kitabı; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı referans alınarak hazırlanmıştır. Kalite El Kitabı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının Kalite Yönetim Sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar. 4.0 YÖNETİM ŞARTLARI Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının Üst Yönetimi,, Şube Müdürleri ve Kalite Yönetim Temsilcisinden oluşur. 4.1 KURULUŞ Karayolları Genel Müdürlüğünde Araştırma Hizmetleri, Genel Müdürlüğümüzün tarihli ve 5539 sayılı kanunla kuruluşundan tarihine kadar, Teknik ve İktisadi Etüt İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü,1973 yılından 1976 yılına kadar Plan ve Proje Dairesi Başkanlığına bağlı Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü; 1976 yılından tarihine kadar ise Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığına bağlı Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Ülkemiz ve Karayollarındaki gelişmelere bağlı olarak teknik araştırma hizmetlerinin çeşitlilik ve yoğunluk kazanmasıyla tarih ve sayılı Bayındırlık Bakanlığı OLUR u ile Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığına; 1984 yılının ikinci yarısında ise Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı na dönüştürülmüştür. Son yıllarda, ülkemizde ve dünyada araştırma ve geliştirme hizmetlerinin önem kazanması ile birlikte de tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanun la başkanlığımızın Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı olan ismi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

5 Sayfa No 5/33 Başkanlığımız; merkezde 5 Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde Araştırma ve Geliştirme Başmühendislikleri ile birlikte uygun bir yol güzergahının seçilmesinden, yol ve yol yapılarının projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve işletmesi dahil yolun tüm aşamalarda aktif olarak arazi, laboratuar, proje ve kontrolluk çalışmaları ile hizmet vermektedir. Başkanlığımız müşterilerine hizmet sunarken, Etüt, Proje ve Çevre Dairesi, Yol Yapım Dairesi, Sanat Yapıları Dairesi, Tesisler ve Bakım Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi, Program ve İzleme Dairesi başkanlıkları ile koordineli olarak çalışmaktadır. Yol ve yol yapıları ile ilgili hemen hemen tüm teknik problemler Daire Başkanlığımıza intikal etmekte, zemin, temel problemleri, heyelan ve her türlü malzeme, yol üstyapısı konularında Daire Başkanlığımız görüşü/onayı alınmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde 5 Şube Müdürlüğü mevcuttur. Jeolojik Hizmetler Şubesi Zemin Mekaniği ve Tüneller Şubesi Üstyapı Geliştirme Şubesi Malzeme Laboratuarları Şubesi Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yücetepe, Ankara adresinde faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte akredite kalibrasyon hizmetleri gezici ve geçici tesislerde de gerçekleştirilebilmektedir. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN HİZMETLER 1) Arazi Hizmetleri: Başkanlığımızca; yol ve viyadük, köprü, tünel, sanat yapılarından oluşan yol bileşenlerinin projelendirilmesi sırasında ön etüt, ön proje, kesin proje dahil tüm aşamalarında jeolojik yapı; zayıf zemin geçişleri; yarma-dolgu şevlerinin stabilitesi ve tasarımı; yol yapılarının temel zeminleri, tünelin açılacağı zemin/kaya ortamlarının, yol üstyapısının oturacağı taban zeminin tanımlanması; yol ve yol yapılarına olası etkilerinin farklı teknik seçenekler ve maliyetleri ile ortaya konması için arazi araştırmaları yapılır. Arazi araştırmaları; yüzey gözlemleri; sondajlar; arazide yerinde deneyler (SPT, CPT, pressiyometre); numune alınması; malzeme ocak etütleri; jeolojik ve jeofizik etütleri; heyelan etütleri, köprü, viyadük ayak yerleşim yerleri, tünel etütleri, dolgu, alttemel, temel malzemelerinin temini için ocak etütleri olarak sıralanabilir.

6 Sayfa No 6/33 2) Laboratuar Hizmetleri: Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda tüm Şube Müdürlükleri laboratuar hizmeti vermektedir. Laboratuvar hizmetleri; Zemin Mekaniği ve Tüneller Şubesinde; Zemin Mekaniği ve Kaya Mekaniği Laboratuarları, Üstyapı Geliştirme Şubesinde; Toprak ve Stabilizasyon, Bitümlü Karışımlar, Bitümlü Bağlayıcılar Laboratuarları, Jeolojik Hizmetler Şubesinde Petrografik Analiz Laboratuvarı, Malzeme Laboratuarları Şubesinde; Beton, Kimya, Fizik, Mekanik Laborautarları ve Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesinde; Kalibrasyon Laboratuvarı tarafından verilmektedir. Bu Laboratuarlarda yol/yol yapıları, temel zemini ile ilgili deneylerden yol üstyapısı, yol yapı malzemeleri deneylerine kadar her türlü test ve kalite kontrol deneyleri ile bazı alanlarda arakontrol ve kalibrasyon hizmetleri verilmektedir. Son yıllarda, arazi ve laboratuar hizmetlerinden oluşan araştırma hizmetleri, proje ihaleleri kapsamında yaptırılmakta olup bu hizmetlerin keşif metrajı Dairemizce hazırlanmakta, hizmetin kontrolü ise Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerimiz elemanlarınca yürütülmektedir. Bununla birlikte, Bölge Müdürlüğü ihaleleri ve Karayollarınca emanet olarak yapılan yol projelerinde, yapım ve işletme sırasında ortaya çıkan problemlerin araştırılması tamamen Dairemiz ve Başmühendisliklerimizce yapılmaktadır. İş programının uygun olması halinde sektörün diğer kurum ve kuruluşlarına da arazi ve laboratuar hizmeti verilmektedir. 3) Proje Hizmetleri: Başkanlığımız proje hizmetleri, emanet olarak yapılan yol projeleri kapsamında öncelikle yarma/dolgu şevlerinin stabilite analizlerinin yapılarak projelendirilmesini, gerektiğinde tutucu yapıların (kazıklı perde, ankrajlı perde, istinat duvarı, toprakarme yapı vb.) projelendirilmesini, zayıf zemin geçişleri için alınan önlemlerin boyutlandırılmasını ve projelendirilmesini, tünel projelerinin hazırlanmasını (kazı ve destek sistemlerinin, giriş-çıkış yapılarının projelendirilmesi), Üstyapı (bitümlü temel, aşınma, binder, temel, alttemel) kalınlıklarının boyutlandırılmasını vb. kapsar. Özellikle yol yapımı esnasında ve işletme sırasında ortaya çıkan teknik problemler (heyelan, üstyapıda bozulmaları, köprü, tünel problemleri vb.) Başkanlığımız tarafından çözümlenir. 4) Kontrolluk Hizmetleri: Genel Müdürlüğümüzde; karayolu proje ihaleleri kapsamında yapılan her türlü arazi ve laboratuvar araştırma hizmetleri, hazırlanan jeolojik-jeoteknik, geoteknik, üstyapı rapor ve tasarımları Başkanlığımızca kontrol edilir. Hizmet kontrolü işi özellik arz ettiğinden, Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı ile Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlıklarının ihale ettiği, otoyol ve devlet yolu projelerinde yer alan yukarıda belirtilen araştırma işleri Başkanlığımızca yapılmaktadır.

7 Sayfa No 7/33 5) Araştırma-Geliştirme-Eğitim Hizmetleri: Başkanlığımız, görev alanı kapsamındaki araştırma ve laboratuar hizmetleri ile ilgili şartnameleri hazırlamakta, bunlara ilave olarak danışmanlık hizmetlerine ait araştırma mühendislik hizmetleri teknik şartnamesini, üstyapı, zemin (geoteknik) ve tünel projelendirme hizmetleri ve bu işlerin yapım ve uygulaması ilgili teknik şartnameleri de hazırlamaktadır. Karayollarında eğitim hizmetleri, Program ve İzleme Dairesi Başkanlığınca organize edilmekle birlikte, Karayollarının kuruluşundan bu yana, Başkanlığımız, araştırmanın özel konuları ile ilgili (Heyelan, tünel proje ve yapım problemleri, üstyapı, bitüm, beton, trafik işaretleme malzemeleri, jeolojik etüt vb.) pek çok alanda her yıl periyodik olarak, kurs veya seminerler vererek Merkez ve Bölge personeline eğitim vermektedir. Benzer teknik eğitimler teknisyen, laborant seviyesinde de verilmektedir. Tünellerde püskürtme betonun yaş ve kuru olarak uygulanması, heyelan veya tünellerin geoteknik ölçümlerinde inklinometre, deformasyon ölçer, ekstensometre vb. kullanılması, yolun performansını artıracak yeni malzemelerin imalatlarda yer alması ve modern donanımlarının laboratuarlarda kullanılması gibi yol yapımındaki yeni teknolojilerin takip edilerek, bu konulardaki teknik nitelik ve şartların belirlenmesi Daire Başkanlığımızın görevleri arasındadır. Bunlara ilaveten, özellikle, yol üstyapısı ve yol yapılarının performansının yerinde gözlenmesi için aletsel yöntemlerin kullanılması ve elde edilen verilerin bilimsel yöntemlerle değerlendirimesi Başkanlığımızın ısrarla savunduğu prensipleri arasındadır. Araştırma raporları, geoteknik uygulama proje raporları, üstyapı proje ve araştırma raporları, malzeme test sonuç raporları gibi Araştırma ve Geliştirme Dairesince yapılan tüm hizmetlere ait dokümanlar arşivlenmektedir. Ayrıca teknik problemlere ait görüntüler (geoteknik, üstyapı bozulma vb.) fotoğraf ve/veya video teknikleri ile kaydedilerek, arşivlerimizde saklanmaktadır Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetimi başta olmak üzere tüm personel, akreditasyon kapsamındaki deney/kalibrasyon hizmetlerinin standartlarının şartlarını karşılamasından, akredite deney/kalibrasyon hizmetlerini müşterilerimizin ve Türk Akreditasyon Kurumunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirmekten sorumludur. Görev, yetki ve sorumluluklar Organizasyon El Kitabı nda tanımlanmıştır.

8 Sayfa No 8/ Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nın Kalite El Kitabında tanımlanan, mevzuat ve yönetmelikler ile standardına uygun olarak hazırladığı, uyguladığı, sürdürdüğü ve sürekli iyileştirdiği Kalite Yönetim Sistemi; Başkanlığımız laboratuvarlarında verilen akredite deney/kalibrasyon hizmetleri ile gezici ve geçici tesislerde verilen akredite kalibrasyon hizmetlerini kapsar Olabilecek görev çelişkilerini ortadan kaldırmak amacıyla deney/kalibrason hizmetinden farklı faaliyetleri bulunan kilit personelinin sorumlulukları, Organizasyon El Kitabı nda tanımlanmış, yatay ve dikey ilişkiler ise Organizasyon El Kitabı Ek-1 de verilmiştir a) Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi dâhil yönetim sisteminden veya deney/kalibrasyonlardan sapmaları tespit etmek ve bu tür sapmaları önlemek veya en aza indirmek için gerekli olan yetkiler Organizazyon El Kitabı ve Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü nde tanımlanmıştır. Üst Yönetim gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur. b) Başkanlığımız Üst Yönetiminin ve personelinin, yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulması; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği, Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği ve Organizasyon El Kitabı nda yer alan amir hükümlerle güvence altına alınmıştır. c) Müşterilere ait gizli bilgiler ve tescilli hakların korunması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve Yönetmelikleri, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler hakkında Yönetmelik, Kalite Politikası, İletişim Prosedürü, Müşteri ile ilişkiler Prosedürü ve Organizasyon El Kitabı nda yer alan amir hükümlerle güvence altına alınmıştır. d) Personelin yeterlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmalarıyla ilgili dürüstlüğü tehlikeye atabilecek herhangi bir faaliyette bulunmaması Kalite Politikası ve Organizasyon El Kitabı nda yer alan amir hükümlerle güvence altına alınmıştır.

9 Sayfa No 9/33 e) Başkanlığımızın yönetim yapısı, kalite yönetimi, teknik faaliyetleri ve destek hizmetleri arasındaki ilişkiler Kalite El Kitabında, Organizasyon El Kitabında ve Hizmetin Sağlanması Prosedürü nde tarif edilmiştir. f) Deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesini doğrudan etkileyen, yönetme, uygulama veya doğrulama görevini yerine getiren personelin sorumlulukları Organizasyon El Kitabı nda tanımlanmış, yetkileri ise Laboratuarı Personel Yetki ve Yetki Takip Formu nda verilmiştir. Ayrıca personelin yatay ve dikey ilişkileri, Organizasyon El Kitabı Ek-1 de verilmiştir. g) Personel adayları dahil deney/kalibrasyon hizmetlerinde çalışacak bütün personelin; metotları, prosedürleri ve deney/kalibrasyonların hedefini bilen, deney ve kalibrasyon sonuçlarını değerlendirebilen uzmanlar tarafından yönlendirilmesi Kaynak Yönetimi Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. h) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda;, ve Şube Müdürlerinden oluşan üst yönetimin yanı sıra Başkanlık bünyesinde var olan Araştırma İkmal ve Bakım Şefliği, ihtiyaç duyulan kaynaklarının temininden ve teknik işlemlerden genel olarak sorumludur. Üst yönetimin ve İkmal ve Bakım Şefliği nin sorumlulukları Organizasyon El Kitabı, Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü, Kaynak Yönetimi Prosedürü, Satın Alma Prosedürü ile İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü nde tanımlanmıştır. i) Başkanlığımıza Standartlarına uygun olarak kurulan Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürekli olarak takip edilmesini güvence altına almak amacıyla resmi olarak bir Kalite Yönetim Temsilcisi atanmıştır. nin görev, yetki ve sorumlulukları ile organizasyon şemasındaki yeri Organizasyon El Kitabı nda verilmiştir. Ayrıca bu çalışmaların daha sistematik ve düzenli olarak yürütülmesi için ile işbirliği içerisinde çalışmak üzere Kalite Yönetim ve Ar- Ge Şubesi Müdürlüğü kurulmuştur. j) Kilit konumdaki yönetici personel için yardımcılar atanmış ve vekâletler Organizasyon El Kitabı nda verilmiştir. Aksi belirtilmedikçe Organizasyon El Kitabı nda belirtilen amir ve vekâlet tanımları doğrudan geçerlidir.

10 Sayfa No 10/33 k) Kaynak Yönetimi Prosedürü ne göre verilen eğitimlerle ve yapılan toplantılarla personelin; yaptığı faaliyetlerin önemi ve bu faaliyetlerin, hedeflere ulaşmaya nasıl katkıda bulunacağı konularındaki farkındalığı güvence altına alınmıştır Başkanlığımız üst yönetimi, İletişim Prosedürü ile Kalite Yönetim Sisteminin etkin işleyişini ve etkin bir iletişim sağlanmasını güvence altına almıştır. KGM Kuruluş Kanunu Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının- Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları Atama Yazısı Organizasyon El Kitabı Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü İletişim Prosedürü Kaynak Yönetimi Prosedürü Laboratuarı Personel Yetki ve Yetki Takip Formu Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ARGE.OEK.01 ARGE.KP.04 ARGE.KP.07 ARGE.KP.08 ARGE.KP.09 ARGE.KP.09-FR.06 ARGE.KP.10 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ARGE.KP.11 Satın Alma Prosedürü Hizmetin Sağlanması Prosedürü ARGE.KP.13 ARGE.KP YÖNETİM SİSTEMİ Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi, standardının şartlarına uygun olarak, bu el kitabında anlatıldığı gibi oluşturulmuş, deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesini güvence altına almak amacıyla da Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ne göre anlaşılır ve uygulanabilir şekilde dokümante edilmiştir. Sistemin uygulanması ve sürekliliğini güvence altına almak amacıyla görev, yetki ve sorumluluklar Organizasyon El Kitabı ile ilgili prosedür ve talimatlarda tanımlanmıştır. Hazırlanan sistem dokümanları O:\ KurumOrtak\Kalite\Kalite Yönetim Sistemi-

11 Sayfa No 11/33 Dokumanlar adresine konmuş, uygulanabilir dokümanlarsa ilgili personele Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ile dağıtılmıştır Başkanlığımız tarafından, faaliyetlerimize yön vermek, hizmet standartlarımızı belirlemek, tüm personelin aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak, kurum kültürü oluşturmak, kalite yönetim sistemi şartlarının karşılanmasını sağlamak, etkinliğini sürekli iyileştirmek, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmak ve sistemi gözden geçirmek amacıyla ARGE.KEK.01-FR.01 Kalite Politikası belirlenmiştir. Üst Yönetim tarafından, İletişim Prosedürü ile Kalite Polikasının bütün çalışanlar tarafından benimsenmesi ve yürüttükleri faaliyetlerde yol göstermesi güvence altına alınmıştır Başkanlığımız Üst Yönetimi, düzeltici/önleyici faaliyetler gerçekleştirerek, kuruluş içi kalite tetkikleri yaparak, kalite politikası ve kalite hedeflerini gözden geçirerek, performans ölçüt kriterlerini gözden geçirip iyileştirerek, uygun olan verileri analiz ederek, yönetimin gözden geçirmesi faaliyetleri yaparak Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini güvence altına almıştır Başkanlığımız Üst Yönetimi, kalite politikasını personele duyurarak, toplantılar yaparak, müşteri memnuniyeti ve yasal şartların karşılanmasının önemini güvence altına almıştır Kalite El Kitabında; Kalite Yönetim Sisteminin yapısını oluşturan prosedürlere atıfta bulunulmuş, dokümantasyon yapısı ise ana hatlarıyla Madde 4.3 te verilmiştir Teknik Yönetim ve nin görev, yetki ve sorumlulukları Organizasyon El Kitabı nda verilmiştir Yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğünün ve işlerliğinin sağlanması, Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ve İletişim Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Kalite Politikası. Yılı Kalite Hedefleri Organizasyon El Kitabı ARGE.KEK.01-FR.01 ARGE.KEK.01-FR.02 ARGE.OEK.01

12 Sayfa No 12/33 Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü İletişim Prosedürü ARGE.KP.01 ARGE.KP.04 ARGE.KP DOKÜMAN KONTROLÜ Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi; Kalite politikası ve kalite hedeflerinden, Organizasyon El Kitabından, Kalite El Kitaplarından, Prosedürlerden, Prosedürlerle ilişkili talimatlardan, Birimlere ait talimatlardan, Destek Dokümanlardan, Akış diyagramlarından, Planlardan, Proseslerin etkin olarak planlanması, uygulanması ve kontrolünü güvence altına almak için gerekli olan Teknik ve Kalite Kayıtlarınından oluşur. Hazırlanan sistem dokümanları O:\KurumOrtak\Kalite\kalite yonetim sistemi-dokumanlar adresine konarak, bütün personelin kullanımına açılmıştır. Başkanlığımız dokümantasyon yapısının oluşturulmasında, organizasyon yapısı, verilen hizmetler ve personelin yeterliliği dikkate alınmıştır. Dokümanların oluşturulması, onaylanması, yayınlanması, dağıtılması, güncel revizyon durumlarının belirlenmesi, gözden geçirilmesi, revizyonları vb. işlemler Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ne göre yapılmaktadır. Yürütülen işlemler bu prosedür aracılığıyla güvence altına alınmıştır. Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ARGE.KP TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ile güvence altına alınmıştır.

13 Sayfa No 13/33 Başkanlığımızda yürütülen hizmetlerle ilgili bilgiye adresinden ulaşılabilmektedir. Başkanlığımızda verilen hizmetlere ilişkin, müşteri tarafından belirtilen istekler ve şartların, birincil ve ikincil mevzuat şartlarının (yasal şartlar), Başkanlığımız tarafından konulan ve ürünün amaçlanan uygulamaları için gerekli olan ek şartların ve hizmetin kendine has özellikleri için gereken şartların anlaşılır olup olmadığı, Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ne göre ölçülmektedir. Bu hizmet sırasında elde edilen verilerden uygun olanların analizlerinin yapılmasıyla da iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Başkanlığımızda, deney/kalibrasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması, Satın Alma Prosedürü, Kaynak Yönetimi Prosedürü ve İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Üst Yönetim ihtiyaç duyulan Kaynakları temin etmekten sorumludur. Başkanlığımızda esas olan, uluslar arası, bölgesel ve ulusal düzeyde kabul görmüş deney/kalibrasyon metotlarını kullanmaktır. Başkanlığımızda uygun metotların kullanımı, Metot ve Yazılımı Geçerli Kılma Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Deney/kalibrasyon işine başlamadan önce, talep ve sözleşme arasındaki farklılıkları gidermek ve taşeron laboratuvar ihtiyacını değerlendirmek için yapılacak gözden geçirme faaliyetleri İletişim Prosedürü ve Müşteri İle İlişkiler Proedürü ile güvence altına alınmıştır. Gözden geçirme faaliyetlerine ait kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilir. Sözleşmeden herhangi bir sapma olduğunda veya işe başlandıktan sonra sözleşmenin düzeltilmesi gerektiğinde yürütülecek faaliyetler İletişim Prosedürü, Müşteri İle İlişkiler Proedürü ve Hizmetin Sağlanması Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Kayıtların Kontrolü Prosedürü İletişim Prosedürü Kaynak Yönetimi Prosedürü Müşteri İle İlşkiler Prosedürü ARGE.KP.02 ARGE.KP.08 ARGE.KP.09 ARGE.KP.10 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ARGE.KP.11

14 Sayfa No 14/33 Hizmetin Sağlanması Prosedürü Metot ve Yazılımı Geçerli Kılma Prosedürü ARGE.KP.14 ARGE.KP DENEY/KALİBRASYONLARIN TAŞERONA VERİLMESİ Müşteri ile üzerinde anlaşma sağlanan akredite bir deney/kalibrasyonun, Başkanlığımızın iş yoğunluğu veya cihazlarda arıza meydana gelmesi gibi nedenlerle, Başkanlığımızca yapılamayacak olması durumunda, taşeron laboratuar kullanımı, İletişim Prosedürü, Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ve Hizmetin Sağlanması Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, taşeron laboratuara yaptırdığı deney/kalibrasyon işlerinde müşterilerine karşı sorumludur. Taşeron laboratuarların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi Satın Alma Prosedürü ve Tedarikçi/Taşeron Belirleme ve Değerlendirme Talimatı ile güvence altına alınmıştır. Taşeron laboratuvarlar, standardının şartlarını karşılayan laboratuvarlar arasından seçilmektedir. Taşeron laboravuarların belirlenmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve taşeron laboratuvar kullanımıyla ilgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü' ne göre muhafaza edilir. Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü İletişim Prosedürü Müşteri İle İlşkiler Prosedürü Satın Alma Prosedürü Tedarikçi/Taşeron Belirleme ve Değerlendirme Talimatı Hizmetin Sağlanması Prosedürü ARGE.KP.02 ARGE.KP.08 ARGE.KP.10 ARGE.KP.13 ARGE.KP.13-T.02 ARGE.KP HİZMET VE MALZEMELERİN SATIN ALINMASI Verdiğimiz hizmetlerin kalitesini etkileyen malzemelerin, ekipmanların, aletlerin, sarf malzemelerinin, cihazların vb. satın alma işlemlerinde, satın alınan ürünün, belirlenen satın alma şartlarına uygun olması

15 Sayfa No 15/33 Satın Alma Prosedürü ve İzleme ve Ölçme Cihazların Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Satın alma bilgileri (Şartnameler), satın alınacak ürünü tanımlayacak şekilde, Satın Alma Prosedürü ve Şartname Hazırlama Talimatı na uygun olarak hazırlanır. Şartnameler, tedarikçilere iletilmeden önce, belirlenen satın alma şartlarının yeterliliğini güvence altına almak amacıyla Satın Alma Prosedürü ve Şartname Hazırlama Talimatı na göre kontrol edilir. Satın alınan ürünün şartları karşılayıp karşılamadığını güvence altına almak amacıyla muayene işlemleri Satın Alma Prosedürü ne göre Satın Alınan Hizmet / Malzeme / Cihaz / Ekipmanların Şartname Uygunluk Kontrol Formu kullanılarak yapılır. İlgili kontroller sonucu uygunsuzluk tespit edildiğinde tedarikçi bilgilendirilir. Satın alınan ürünün doğrulaması ile ilgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilir. Satın alınan ürünün doğrulanıncaya kadar kullanılmaması, İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Satın alma faaliyetlerinde kullanılan tedarikçilerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi Satın Alma Prosedürü ve Tedarikçi/Taşeron Belirleme ve Değerlendirme Talimatı ile güvence altına alınmıştır. Satın alma faaliyetiyle ilgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne göre muhafaza edilir. Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü ARGE.KP.02 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ve Bakım Onarım Prosedürü ARGE.KP.11 Satın Alma Prosedürü Şartname Hazırlama Talimatı Tedarikçi/Taşeron Belirleme ve Değerlendirme Talimatı ARGE.KP.13 ARGE.KP.13-T.01 ARGE.KP.13-T MÜŞTERİYE HİZMET Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, yürüttüğü faaliyetlerde, müşteri memnuniyeti ve müşterileriyle iyi iletişim kurmayı, temel prensip olarak benimsemiştir. Müşterilerimizin deney/kalibrasyon taleplerinin dışında yer alan doğrulama amaçlı numune alma, kendi deney/kalibrasyonlarına tanıklık etme gibi diğer taleplerinin

16 Sayfa No 16/33 karşılanması, Müşteri ile İlişkiller Prosedürü ve Hizmetin Sağlanması Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Başkanlığımızda, müşterilerden hem olumlu hem de olumsuz geri besleme bilgilerinin alınması, Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ile güvence altına almıştır. Sürekli iyileştirmeye açık alanların tespit edilebilmesi amacıyla müşteri geri beslemeleri, Veri Analiz Prosedürüne göre analiz edilmekte ve yapılan analizler Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının gündemine getirilmektedir. Sürekli iyileştirme doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler Düzeltici Faaliyetler Prosedürü ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Müşteriye hizmetle ilgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne göre muhafaza edilir. Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Düzeltici Faaliyetler Prosedürü Önleyici Faaliyetler Prosedürü Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü Müşteri İle İlişkiler Prosedürü Veri Analiz Prosedürü Hizmetin Sağlanması Prosedürü ARGE.KP.02 ARGE.KP.04 ARGE.KP.05 ARGE.KP.06 ARGE.KP.07 ARGE.KP.10 ARGE.KP.12 ARGE.KP ŞİKAYETLER Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda, müşteri şikayetlerinin alınması, incelenmesi ve varsa tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi Önleyici Faaliyetler Prosedürü, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü, Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü ve Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Müşteri şikâyetleri, Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ne göre alınmakta, değerlendirilmekte ve şikayetlerin Başkanlığımızdan kaynaklanması durumunda şikayete konu olan hususun giderilmesi ve/veya bir daha tekrarlanmaması için gerekli ise Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü ne göre işlem başlatılabilmektedir.

17 Sayfa No 17/33 Müşteri Şikayetlerine ilişkin kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne göre muhafaza edilir. Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü Düzeltici Faaliyetler Prosedürü Önleyici Faaliyetler Prosedürü Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü Müşteri İle İlşkiler Prosedürü ARGE.KP.02 ARGE.KP.05 ARGE.KP.06 ARGE.KP.07 ARGE.KP UYGUN OLMAYAN DENEY/KALİBRASYON İŞLEMİNİN KONTROLÜ Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda, deney/kalibrasyon işinin herhangi bir kısmının veya sonuçlarının, prosedür veya sözleşmelere uymadığında yürütülecek faaliyetler, Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü ile güvence altına alınmıştır. Uygunsuzlukların değerlendirilmesi sonucunda, uygun olmayan işin ileride tekrarlanabileceği ihtimali düşünülürse veya iş Başkanlığımız politika ve prosedürlerine uygunluk hakkında şüphe uyandırırsa, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü ne göre işlem başlatılır. Uygunsuzluklar ile ilgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü' ne göre muhafaza edilir. Kayıtların Kontrolü Prosedürü Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Düzeltici Faaliyetler Prosedürü Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü Müşteri İle İlişkiler Prosedürü ARGE.KP.02 ARGE.KP.04 ARGE.KP.05 ARGE.KP.07 ARGE.KP İYİLEŞTİRME Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, süreç performans kriterlerinin değerlendirilmesi, veri analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirmesi faaliyetleri ile Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini güvence alına alır. İç Tetkik Prosedürü ARGE.KP.03

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC KALİTE EL KİTABI

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC KALİTE EL KİTABI Sayfa No 1/46 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025 Sayfa No 2/46 1.0. İÇİNDEKİLER BÖLÜM SAYFA TS EN ISO/IEC KONU NO NO 17025 MADDELERİ 1.0 İçindekiler 2 -- 2.0 Atıf Yapılan

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR20/KYB Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında yerleşim

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI KALİTE EL KİTABI İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Adres: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Köprü 1. Kat, Oda No:109-110 Telefon: +90 312 210 33 57

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v.

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v. Sayfa No: 1/8 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 4.SORUMLULUKLAR 5.PROSEDÜR DETAYI 6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 7.DÖKÜMANTASYON 8.DEĞİŞİKLİKLER 9.EKLER ADRES ANKARA CADDESİ NO:306 34913 ŞEYHLİ - PENDİK - İSTANBUL

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi, Sayfa No 1/10 2.1. Yükümlülük Beyanı AVRASYA TTM Laboratuarı yürütme yetkisine sahip yönetimi, yaptığı işte ve ürettiği analiz sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır. Bu kapsamda Avrasya TTM

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN KAN HİZMET BİRİMLERİNİN RUHSATLANDIRMA VE DENETİM İŞLEMLERİ Page 1 Günümüzde gelişen ve değişen tıp bilimi karşısında artan ve çeşitlik gösteren kan ve kan ürünleri ihtiyaçları ile ilgili düzenlemeleri

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin

Detaylı

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLU PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR27/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Dr. Hamide Z Şenyuva 16 17 Ekim 2007, Bursa İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite

Detaylı

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ PR22/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; müşteri

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TÜRKAK ın, akreditasyon süreci içinde görevlendireceği denetçilerin eğitimi ile ilgili kural ve usullerini açıklamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür; baş denetçi,denetçi

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı