BAŞVURU FORMU. Genel Bilgiler :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURU FORMU. Genel Bilgiler :"

Transkript

1 Genel Bilgiler : BAŞVURU FORMU Başvuru rehberi ve eklerini adresinden veya Ajans tan temin edebilirsiniz. Teklif çağrısının genelini ilgilendiren ve/veya diğer potansiyel yararlanıcıların da bilgilendirilmesini gerektiren hususlar olması durumunda, Ajans tarafından soru üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak Sıkça Sorulan Sorular bölümünde yayınlanmaktadır. Teklif çağrısı döneminde tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Başvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır. Teklif çağrısı ile ilgili soruların sorulması için son tarih, proje teslim tarihinden yirmi gün öncesi olup, bu sürenin dışına çıkan sorular yine eşitlik ilkesi gereği yanıtlanmayacaktır.!!! SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Başvuru Sahipleri ve Ajans için i in bağlay layıcı nitelik taşı şımamaktadır.

2 BAŞVURU ESNASINDA SUNULACAK EKLER: EK A : Başvuru Formu (Word Formatında) Doldurulacak EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) Doldurulacak EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri - Doldurulacak (Ajansa sunulmaması, ilgili bölümlerden düşük puan alınmasına sebep olacaktır) EK E : Standart Sözleşme (Word Formatında) - Bilgi İçin EK F : Proje Performans Göstergeleri (Word Formatında) - Bilgi İçin Başvurular, Başvuru Rehberlerinin ekinde bulunan Başvuru Formu ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılmalıdır. Bu belgeler, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ndan veya internet adresinden temin edilebilir. Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, Başvuru Formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille doldurunuz. Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak yürürlükteki mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların Başvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir. Başvuru formunda hiçbir bölümü boş bırakmayınız!!! Örneğin: Ortağınız yoksa, ilgili bölümü boş bırakmak yerine ortağınızın bulunmadığını ifade ediniz.

4 Proje Nedir? Belirli yer, zaman ve bütçe çerçevesinde, başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur. Zaman Bütçe Yer/bölge Hedef

5 Projeler neden başarısız olur? Hibe Sistemi amaçlarıyla bağlantılı değil Faaliyetler iyi planlanmamış İnsanlara yeterince danışılmamış Bütçe gerçekçi değil Finansman elde etmek için çok iyimser amaçlar belirlenmiş Proje Metninde Yer Alan Hususlar: Yaklaşımı, amacı, içeriği, yöntemi Sorumlusu / yürütücüsü, Süresi, Planı, faaliyetleri, Sonuçları, ürünleri, etkileri, Kaynakları, bütçesi, Bitişi ve değerlendirilmesi Yol Gösterici Sorular: Ne, Nerede, Ne Zaman, Niçin, Nasıl (5N) Kim için, Kim tarafından, Kaç paraya (3K)

6 Başvuru Formunun Bölümleri I. PROJE II. BAŞVURU SAHİBİ III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ KONTROL LİSTESİ

7 Destek Programı Proje Adı Genel Bilgiler Projenin Öncelik Alanı Projenin Etkileyeceği Göstergeler Proje Süresi Proje Toplam Bütçesi Talep Edilen Destek Miktarı Başvuru Sahibi Varsa Proje Ortaklarının Adları Başvuru Sahibinin Hukuki Statüsü 2010 Teklif Çağrısı Sanayi Ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı Proje başlığınızı projenize ilişkin küçük bir özet olarak düşünmelisiniz. Projenize kısa, ilgi çekici ve kolay anlaşılır bir başlık vermelisiniz. Proje başlığının tek bir cümleden oluşmasına ve 8 kelimeyi aşmamasına dikkat etmelisiniz. Proje başlığı, proje teklifinizin içeriğini yansıtmak zorundadır. Başvuru Rehberi nin 1.2 Bölümünde belirtilen ve projenizin ilişkilendirildiği öncelik alan(lar)ını belirtiniz. Başvuru Rehberi nin 1.10 bölümünde belirttiğiniz göstergelerden yararlanabilirsiniz. Bu göstergelerin Mantıksal Çerçevede belirttiğiniz performans göstergeleriyle uyumlu olmasına dikkat ediniz. 12 ayı geçmemesine dikkat ediniz Kar amacı güden işletmeler için TL ile TL, Kar amacı gütmeyen kurumlar için TL ile TL arasında olmalıdır Ajanstan talep ettiğiniz destek miktarı kar amacı güden işletmeler için projenin toplam uygun maliyetinin % 25 inden az ve % 50 sinden fazla, kar amacı gütmeyen kurumlar için %25 inden az ve %75 inden fazla olamaz. Başvuru sahibinin kurumsal adı yazılmalıdır. Proje ortaklarının kurumsal adları yazılmalıdır. Başvuru Sahibinin ortağı yoksa bu durum ifade edilmelidir. Başvuru Sahibinin Hukuki Statüsünü, kurum/kuruluşun yasal tescil belgesinde yer aldığı şekilde belirtiniz

8 İletişim Bilgileri Telefon Numarası Faks Numarası Cep Telefonu Numarası Posta Adresi Elektronik Posta Adresi ( ) Bu bölümde Başvuru Sahibi kuruluş adına irtibat kurulacak kişinin iletişim bilgileri verilecektir.

9 1.TANIM I. PROJE 1.1 Başlık Projenin adı ile aynıdır. 1.2 Projenin Uygulanacağı Yer(ler) ( Düzey 2 Bölgesi, İl, İlçe ) Projenin uygulanacağı yer bölümünde, proje faaliyetlerinin uygulanacağı (il/ilçe/mahalle/köy) ve projeden fayda sağlayacak yeri en az ilçe düzeyinde belirtmelisiniz. Bu bölüm uygunluk kontrolü için kullanılacaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Burdur ve Isparta il sınırları dışında gerçekleşecek bir projeye destek vermeyecektir.

10 1.3 Proje Maliyeti ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı Projenin Toplam Uygun Maliyeti Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı Projenin Toplam Uygun Maliyetinin Yüzdesi TL TL %...,... [1] 2 ondalık hane kullanınız. Rakamların Bütçenin beklenen kaynaklarındaki (Ek B) rakamlarla aynı olduğundan emin olunuz. Dikkat: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzdesi; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından istenen destek tutarının, projenin toplam uygun maliyetine bölünüp 100 ile çarpımı sonucu elde edilir. Yüzde değerleri belirtirken 2 ondalık hane kullanınız. Lütfen Dikkat: Projenin toplam uygun maliyeti ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından istenen destek tutarı TL cinsinden ifade edilmelidir. Başvuru formunun bu bölümünde verilen tabloya projenizin toplam maliyetini, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından istenen destek tutarını ve projenizin toplam uygun maliyenin yüzdesini rakamsal olarak yazınız. Projenin toplam uygun maliyet oranı, BAKA dan istenen destek tutarının, projenin toplam maliyetine bölünüp 100 ile çarpılması ile elde edilir.

11 Projenin Süresi BAŞVURU FORMU 1.4. Özet Özet bölümünün amacı, proje teklifinize ilişkin genel bir resim ortaya koymaktır. Bu nedenle özetinizde projenizin önemli unsurlarından kısaca bahsetmelisiniz. Proje faaliyetlerinin tamamlanması için öngördüğünüz toplam süreyi yazmalısınız. Bu sürenin hiçbir koşulda uzatılmayacağını unutmayınız. Projenin Amaçları Genel Amaç(lar): Ancak uzun dönemde ve çok daha makro müdahaleler ile gerçekleştirilebilecek, daha soyut ve üst düzey bir amacı ifade eder. Projenizin mali destek programının amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde ve öncelik alanlarını göz önünde tutarak hazırlanması gerekir. Hazırlayacağınız tek bir proje ile programın genel amacının gerçekleşemeyeceğini, dolayısıyla projenizin bu amaca ancak katkıda bulunabileceğini unutmayınız. Özel Amaç: Proje ile gerçekleştirilmek istenen dönüşümü ifade eder. Projenin tamamlanması ile ulaşılabilir ve gerçekçi olmalıdır. Ortak(lar) Varsa belirtiniz. Ortağınız yoksa olmadığını ifade ediniz. Hedef Grup(lar)/Müşteriler Nihai Yararlanıcılar Beklenen Sonuçlar Temel Faaliyetler Hedef gruplar projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlardır. Nihai Yararlanıcılar projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır. 1) Hedef grupların ve Nihai yararlanıcıların durumunda beklenen değişimleri bu bölüme yazınız. 2) Hedef grupların, Başvuru Sahibi ve varsa ortaklarının teknik ve idari kapasitelerinde projenin uygulanması ile ne gibi etkilerin meydana geleceğini belirtiniz. Bu etkiler Mantıksal Çerçevede yer alan Beklenen Sonuçlar ile uyumlu olmalıdır. Projenin amacına ulaşması ve istenilen dönüşümün sağlanması için, gerekli olan sonuçlara ulaşmak üzere yapılması gereken bütün işlerdir.

12 1.5.Amaçlar Bu bölümde yazılacak ifadeler mümkün olduğunca kısa, net, herkes tarafından anlaşılabilir, gereksiz ayrıntılardan ve özellikle gerekçeler bölümünde belirtilecek hususların bir tekrarı gibi olmamalıdır. Faaliyetlerin projenin amacı olmadığını unutmayınız. Proje amacı ile genel amaç uyumlu olmalı, ve genel amaç hem Batı Akdeniz Bölgesinin sorun ve ihtiyaçları hem de Ajansın program öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Önceki bölümde başlıklar halinde yazdığınız genel hedef ve özel hedeflerinizi bu bölümde detaylandırmalısınız. Genel hedef projenizde çözülmesine katkıda bulunacağınız genel soruna işaret eder. Genel hedefinizden projenizin neden önemli bir proje olduğu anlaşılmalıdır. Genel hedefe yalnızca bu projede ulaşılamayacağını bilmelisiniz. Önemli olan projenizin genel hedefe ulaşmada yapacağı katkıdır. Özel hedef projenin gerçekleşmesiyle ulaşılmak istenen sonuçtur. Projenizin tamamlandıktan sonra ulaşılmasını istediğiniz durum özel hedefinizden anlaşılmalıdır. Özel hedefinizin gerçekleştirilebilir nitelikte olması gerekir. Dolayısıyla kurumunuzun kapasitesiyle orantılı hedefler koymalısınız. Proje amacı ve genel amaç, başvurulması düşünülen Mali Destek Programının öncelik alanlarından en az birisi ile uyumlu olmalıdır. Bu durum projenin Ön İnceleme aşamasını geçip geçemeyeceğini etkileyecektir. Bu bölüm ayrıca değerlendirme aşamasında Değerlendirme Tablosunun 2. İlgililik bölümünden alınacak puanı etkileyecektir. Bu bölüm, Mantıksal Çerçevede yer alan proje yapısı/mantığı bölümü ile uygun olmalıdır. Bu sebeple Değerlendirme Tablosunun 3. Yöntem bölümünde projenin genel tasarımının tutarlılığı ndan alınacak puanı da etkileyecektir.

13 1.6.Gerekçelendirme Gerekçelendirme bölümünde projenize neden gerek duyulduğundan bahsetmelisiniz. Projenizin sağlam temellere oturduğunu gösterebilmek için numaralı alt bölümlere güvenilir kaynaklardan ulaştığınız objektif, sayısal olarak elde edilebilir ve başkaları tarafından doğrulanabilir verileri koymalısınız. Bu bölüm b m değerlendirme erlendirme aşamasa amasında Değerlendirme erlendirme Tablosunun 2. İlgililik bölümünden b alınacak toplam puanı çok büyük b ölçüde etkileyecektir. Projenin değerlendirme erlendirme süreci s sonrasında nda alacağı toplam puan kaç olursa olsun, 2. İlgilik bölümünden b en az (18/2 /25) puan alamadıkça a başar arılı olamayacaktır Projenin, Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi Bu bölümde proje teklifinizin genel ve özel hedefleri ilgili mali destek programının genel amacına ve önceliklerine uygunluk sağlamalıdır Kapsanan Bölgede Belirlenen İhtiyaç ve Sorunların Tanımlanması Projenizde çözmeyi amaçladığınız sorunu ve bu projenin neden finanse edilmesi gerektiğini bu bölümde ortaya koymalısınız. Hedef bölge projenizin gerçekleşeceği ya da projenizden etkilenecek olan bölgedir. Hedef bölgenizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını net bir şekilde tanımlamalısınız. Sorunları ve ihtiyaçları bölgeye özgü araştırmalar, hedef grup temsilcileri ya da ilgili kurumlarla yapılacak görüşmeler, sahada yürütülecek anket çalışmaları, raporlar, istatistiki veriler gibi çeşitli kaynaklarla desteklemelisiniz. Bir ilçede gerçekleştirilecek kısıtlı bir proje kapsamında uzun uzun dünyadaki trendler ve gelişmelerden, ülke genelindeki istatistiklerinden bahsedip; il ve ilçeye özgü ihtiyaç ve sorunlarından hiç bahsetmemek, veya bunları çok kısa ve belirsiz ifadelerle geçiştirmek gerekli analizlerin tam yapılmadığının bir göstergesidir.

14 1.6.3 Hedef Grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları Bu bölümde hedef gruplarınızı ve nihai yararlanıcılarınızın tanımlarını ve hedef gruplarınızın tahmini sayılarını ortaya koymalısınız. Hedef Grup, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup, kurum veya kuruluştur. Örneğin: proje kapsamında eğitim alacak kişiler, proje kapsamında hedef alınan pazar/sektör, başvuru sahibi, kurumun kendisi vb. Nihai Yararlanıcılar, projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır. Örneğin: istihdam edilen yeni personelin ailesi, projenizden etkilenecek üreticiler, vb. Projenin kim için ve kimlerle birlikte yapıldığı unutulmamalıdır. Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların sayılarını belirlerken gerçekçi ve kesin ifadeler kullanınız. Örneğin, «300 ila 500 arasında» gibi belirsiz ifadeler kullanmayınız Bu Hedef Grubun(ların) Seçilme Nedenleri ve Bu Grupların İhtiyaçlarının ve Sorunlarının Tanımlanması. Bu proje, hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların İhtiyaçlarına Nasıl Cevap Verecek? Bu bölümü doldururken önceki bölümde belirlediğiniz hedef grubun ihtiyaç ve sorunlarını açıkça ortaya koymalısınız. Bu sorunların çözüm yollarının neler olduğu ve ihtiyaçların nasıl giderileceğini belirtmeli, bu çözüm yollarındaki aksaklıkları ortaya koymalı, ve sizin sunduğunuz çözüm yollarının bu aksaklıkları nasıl gidereceğine yönelik bilgileri sunmalısınız.

15 1.6.5 Projenin Üretmekte/Sunmakta Olduğunuz Ürün/Hizmetlere Etkilerini, Hitap Ettiği Piyasayı kısaca açıklayınız. Proje konusunu gerçekleştirmek için kapasite artışı, mevcut bir ürünü/hizmeti iyileştirmek ya da yeni bir ürünü/hizmeti geliştirmek için yapılacak işlemler? Üretim/hizmet tekniğini ve/veya kalitesini değiştirecek misiniz? Ürünleriniz hangi piyasaya hitap etmektedir? Projenin hitap ettiğiniz piyasa türü veya büyüklüğüne etkisi olacak mıdır? Projenin hedeflenen müşteri kitlesi üzerinde bir etkisi olacak mıdır? Yeni girilecek piyasaların durumu yeterince analiz edilmiş midir? Benzer veya aynı ürünleri üreten/hizmetleri sunan işletme sayısı? Rakiplerin ölçeği (yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası) nedir? Rakiplerinizin size kıyasla temel eksiklik/üstünlükleri ve farkları nelerdir? Bu farklılıkları kaynağı nedir? Yapısal Durum Değişiklikleri Proje kapsamında ilave ihtiyaçlar var mıdır? İnşaat/tadilat, Makine parkı, İnsan kaynakları, Markalar ve değerler, Gerekli kamu hizmetlerine ve diğer hizmetlere erişim imkanları Varsa bu gereksinimler nasıl karşılanacaktır?

16 1.6.7 İlgili Hukuki Konular Projenin uygulanması için gerekli hukuki/bürokratik şartlar var mıdır? İzin, Ruhsat, Lisans, Yetki belgesi, ÇED, Mülkiyet, Encümen Kararı, vs... Sözleşme tarihi itibari ile bu şartlar yerine getirilebilecek midir? Belgeler Ajansa sunulabilecek midir? Başvuru tarihi itibari ile izin belgelerinin alınması için başvuru yapıldığına dair belgenin getirilmesi yeterlidir. Ancak, belgelerin asıllarının sözleşme tarihinde ajansa sunulması gerekmektedir Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması Faaliyet projenin amacına ulaşması için gerekli etkinin sağlanmasını hedefleyen bütün işlerdir. Faaliyetler; proje amacı ile ilgili, yeterince detaylandırılmış, kendi içinde mantıksal sıralamaya sahip olmalıdır. Faaliyetlerin; kapsamı, nasıl yapılacağı, hangi sürede ve kaç kişiyle yapılacağı ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Her faaliyet somut bir işi tanımlar. Bu işlemler birer çıktı (sonuç, etki, ürün, hizmet) yaratır. Bu çıktılar aracılığıyla faaliyetler istenilen dönüşümü sağlamayı planlar. Sonuçların/çıktıların gerçek ihtiyaçlara karşılık gelmesi gerekir ve ihtiyaç duyulmayan sonuçların/çıktıların üretilmesinden kaçınılması gerekir. Bir projenin süresi ve bütçesini oluşturmak için gerekli ön adımdır. Faaliyetler, amaca ulaşmakta gerekli etkiyi ortaya çıkarmak için uygun araçlardır. Projelerde tüm dikkatin faaliyetlere yoğunlaşıp amacın ihmal edilişi, sık yapılan bir hatadır. Eğer faaliyetler iyi planlanır ve uygulanırsa beklenen etkiler yaratılabilecek, bunlar da amaca ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.

17 Bu bölüm 1.9 Faaliyet Planının aynen tekrarı olmamalı, detaylı ve gerekçeli bilgi içermelidir. Başvuru formunda en uzun yer ayrılan bölümdür (azami 9 sayfa). Bu bölüm değerlendirme aşamasında Değerlendirme Tablosunun 3. Yöntem bölümünden alınacak toplam puanı çok önemli ölçüde etkileyecektir. Yapacağınız her bir faaliyeti detaylıca açıklamalı ve şu soruları sormalısınız. Faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi için izlenen yöntem açık bir şekilde ve ayrıntılarıyla tanımladınız mı? Yöntemleriniz ve yaklaşımlarınız hedef grubun bilgi seviyesi/altyapısına ve kendilerine has özelliklerine uygun mu? Ekibinizin teklif ettiğiniz yöntemi uygulayabilecek kapasitesi ve deneyimi olduğunu ispat ettiniz mi? Hedef gruplarınızın teklif edilen proje faaliyetlerinin hayata geçirilmesini engelleyecek önyargıları ya da kendilerine has özellikleri var mı? Hedef grupla birlikte çalışırken izlenecek ana yöntemleri ve yaklaşımları iyi bir şekilde tanımlandınız mı? Faaliyet planında sorumluları açık bir şekilde belirttiniz mi?

18 1.8. Yöntem. Herhangi bir amaca birden fazla yöntemle ulaşılabilir. Tercih yaparken ortaya çıkan sonuçların avantajlarına ve dezavantajlarına analitik olarak eğilmek gerekir. Kararlaştırılan faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemleri, tercih edilen yöntemlerin amaca ulaşma ve beklenen sonuçlara sebep olma konusunda etkinliği tutarlı bir şekilde açıklanmalıdır. Başvuru Formu doldurulmaya başlanmadan önce gerekli analizler (Mevcut Durum, Paydaş, Sorun, Hedef ve Strateji analizleri) yapılmamışsa; 1.8 Yöntem bölümü, özellikle Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemin nedenleri ve gerekçeleri ve Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması ve bu rollerin onlara verilmesinin sebepleri bölümleri doldurulurken çok büyük sıkıntı çekilecek ve dahası burada kastedilenlerin ne olduğu ve neler yazılması gerektiği anlaşılamayacaktır. Bu bölüm değerlendirme aşamasında Değerlendirme Tablosunun 3. Yöntem bölümünden alınacak toplam puanı -doğrudan veya dolaylı olarak- çok önemli ölçüde etkileyecektir Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemin nedenleri ve gerekçeleri. Başvurunuzda Ajans desteğini belirtecek görünürlük faaliyetlerinin yer almasına dikkat ediniz. Strateji analizinden elde edilen sonuçları burada belirtiniz: Proje amacına ulaşabilmek için, Beklenen sonuçları doğurabilmek için, Faaliyetleri kararlaştırabilmek için, olası alternatiflerin arasından teklif edilen yöntemin tercih edilme sebebi, yapılan fizibilite çalışmalarının sonuçları ve alternatiflerine kıyasla gerekçesi belirtilir. Ayrıca projeye Ajansın desteğini görünür kılmak için Görünürlük Rehberi ne uygun ve Bütçenin 5.8 Tanıtım faaliyetleri kaleminde bütçelendirilecek faaliyetleri de bu bölümde belirtiniz.

19 1.8.2 Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini anlatınız. Başvuru Sahibi daha önce bir proje uygulamış ve tamamlamış, daha sonra o projenin ortaya çıkan sonuçları ile ilgili olabilecek yeni bir proje tasarlamış olabilir. Bu durum hem proje tecrübesi yönü ile hem de projenin başarıyla uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan Yapısal Durum Değişiklikleri nin bir kısmının halihazırda gerçekleşmiş olması yönü ile değerlendirme sürecinde dikkate alınacaktır Proje büyük bir programın parçası ise, programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini anlatınız. Ajansın yürüttüğü programın dışında başka bir program kapsamında belirlenen öncelik alanlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi istenilen bir proje Ajansla imzalanacak sözleşme öncesinde faaliyetleri başlatılmamış, maliyetleri daha doğmamış olmak şartları ile Ajansın yürüttüğü programa başvuru yapılmak istenebilir. Bu durumda Ajansın ilan etmiş olduğu uygunluk kriterleri ve diğer programın uygunluk kriterlerinin nasıl uyumlu hale getirilebileceği, uygulamada herhangi bir sorun yaşanmaması için ne gibi tedbirler alındığı bu bölümde belirtilmelidir. Bu durum Mantıksal Çerçeve matrisinin varsayım/riskler-ön koşullar kısmında da analiz edilmiş olmalıdır Proje takibi ve iç/dış değerlendirme prosedürleri. Ajansın izleme uzmanları projeyi yakından izliyor ve denetliyor / değerlendiriyor olacaklardır. Ancak yararlanıcı da projenin ilerleyişini kendi iç mevzuatı ve/veya projenin ilerleyişinin sıhhatli olabilmesini istediği için projeyi takip ediyor olması gerekmektedir. Uygunluk, hedeflere ulaşma etkililiği, verimlilik, etki ve sürdürülebilirlik tespiti ve analizi için gerekli iç raporlamaların, risk analizleri ve alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi için bir iç kontrol sistemi tasarlanmış olmalıdır. Kurum mevzuatı gereğince kurum denetmenlerinin projeyi izliyor ve denetliyor olması da gerekebilir. Ajansın desteğinin TL yi geçmesi durumunda Yeminli Mali Müşavir veya SPK mevzuatına kapsamında Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından bağımsız denetim raporu düzenlenmelidir.

20 UYARI!! İşletmeniz bünyesinde çalışan muhasebe sorumlusu, projenizin dış denetimini yapamaz Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması (yerel ortaklar, hedef gruplar, yerel yönetimler, vs.), ve bu rollerin onlara verilmesinin sebepleri. Başvuru Formunu doldurmaya başlamadan Paydaş Analizi ile mevcut soruna yönelik bir müdahale stratejisi geliştirildiğinde bundan olumlu/olumsuz, doğrudan/dolaylı etkilenecek kesimlerin analizi tamamlanmış olması gerekirdi. Paydaş: Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da kuruluşların hepsi; Müdahaleyi gerçekleştirecek ve değişime sebep olan kuruluşlar ( Başvuru Sahibi ve Ortaklar), Hizmet sunumunda aracılık edecek olanlar (Finansman, Uygulama, İzleme ve İştirakçiler), Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olanlar ( Hedef Grup(lar) ve Nihai Yararlanıcılar), Başvuru Sahibi ve Ortaklar Fin, Uygulama, İzleme ve İ1.8.6 Proje uygulaması için önerilen ekip (işlevlerine göre: burada kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur) Projenin yürütülmesi için kurulan ekibin yapısı burada belirtilir. Kişilerin isimlerinden bahsedilmeden proje ekibini oluşturanların görev tanımlarına, proje konusu ile ilgili özel tecrübelerine kısa atıflara ve üstlenecekleri görevlere yer verilir. Projede görevlendirilen kilit personelin özgeçmişleri Başvuru Formu ile birlikte ekte sunulur.

21 1.8.7 Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar (ekipmanlar, araçlar ) Projenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan tesis ve donamım ihtiyacı burada belirtilir. Teknik özelliklerinin tamamından ayrıntılı olarak bahsedilmeden ihtiyaç duyulan donanım, bunların kullanılma amacı, hangi sonuca hizmet edecekleri, proje kapsamında niçin gerekli olduğu konularında gerekli bilgi verilmelidir. UYARI!! Bu bölümde gerekçesi açıklanmayan bir maliyet, uygun kabul edilmeyecek ve bütçeden çıkarılacaktır Süre ve Faaliyet Planı Projenin süresi Başvuru Formunun tamamında ay olarak belirtilecektir. Kesinlikle xx/xx/ xx/xx/2012 gibi bir tarih aralığı kullanılmamalıdır. Proje uygulama süresi sözleşmenin taraflarca imzalanmasını takip eden gün başlar ve bütün süreler sözleşme tarihine izafeten belirtilir. 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması bölümünde açıklanan faaliyetler yeterli genişlikte ana faaliyet ve alt faaliyet gruplarına ayrılarak faaliyet planında gösterilir. Faaliyet planında yer alan her faaliyetin başlangıç dönemi ve süresi ile o faaliyetin uygulayıcısının bilgileri yer alır. Bu bölüm değerlendirme aşamasında Değerlendirme Tablosunun 3. Yöntem bölümünden alınacak toplam puanı doğrudan/dolaylı olarak çok önemli ölçüde etkileyecektir.

22 Örnek Faaliyet Planı 1. Yıl 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Faaliyet Ay Uygulama birimi Örnek Örnek Örnek 1.Proje Ekibinin Başvuru Sahibi kurulması ve işe başlaması 2. Makine, Proje Ekibi ekipman alımı ihalesi hazırlığı 3. Makinelerin kurulumu ve üretim yerinde çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması İhaleyi kazanan firma ve inşaat ile ilgili taşeron 4.Reklam ve tanıtım faaliyetleri 5. Personel İstihdamı 6. Personel Eğitimleri 7. Proje Sonuç raporunun yazılması Proje Ekibi Pazarlama Sorumlusu Proje Ekibi Eğitim Uzmanı Proje Ekibi

23 1.10 Performans Göstergeleri Başvuru rehberinin ekinde verilen Performans Göstergeleri (EK F) listesini örnek alarak projenize uygun olanları belirleyiniz. Bu liste bağlayıcı değildir ve projenize özel farklı bir gösterge tanımlayabilirsiniz. Projenizin performans göstergeleri proje başarısının ölçülmesine esas oluşturacağı için sadece ulaşılabilir ve gerçekçi göstergeler ve hedefler belirleyiniz. Burada belirleyeceğiniz göstergelerin mantıksal çerçevede belirttiğiniz göstergelerle aynı olması gerekir. Gerekli analizleri yapmış ve mantıksal çerçeve matrisini oluşturmuş iseniz bu bölümü çok kolay oluşturabileceksiniz. Performans göstergeleri: Projenin çeşitli düzeylerinde gerçekleştireceğimizi belirttiğimiz işlerin etkilerinin nasıl ölçüleceğini belirtirler. Göstergeler, elde ettiğiniz sonuçları göstermek üzere kullanacağınız niceliksel verilerden oluşur. Projenin amacı ve sonuçlarının doğrulanabilir ve ölçülebilir şekilde tanımlanmasını sağlarlar. Göstergelerin belirlenmesiyle eş-zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirlenmelidir. Genel hedefinize katkıda bulunduğunuzu projeyle ilgisi olmayan kişilere de ispatlayabilir miyiz? Proje amacınızı gerçekleştirdiniz mi? Gerçekleştirdikleriniz istediğiniz etkiyi ortaya çıkardı mı? Göstergeleriniz basit, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, nicel olarak da doğrulanabilir ve ölçülebilir olmalıdır.

24 Doğrulama kaynakları: Göstergelerde belirtilen bilginin bulunabileceği kaynaklar. Bu bilgi kaynakları projenin belgelenmesinin bir parçasını oluşturur. Göstergelerin bilgi kaynağı bulunamıyorsa, gösterge gözden geçirilmelidir. Elde edilecek bilginin zamanlaması, maliyeti ve güvenirliği önemlidir. Adım 1: Aşağıdaki sorulara cevap arayın. Gerekli bilgi nasıl toplanacak? Bilgiyi toplamanın yöntemi ne olacak? (Araştırmalar, idari kayıtlar, ulusal/uluslararası istatistikler, çalışma atölyeleri ya da odak grup toplantıları tutanakları/sonuçları, gözlemler, vs.) Bilgiyi kim toplamalı? (Bağımsız bir ekip veya kişi, proje çalışanları, bunların bileşimi) Bilgi ne zaman veya hangi sıklıkta toplanmalı? (Aylık, yıllık, proje süresince, sonunda vb.) Hangi kaynaklar daha uygun olur? Kimlerle görüşülmeli? Bilginin alındığı yer (kişi ya da kurum) güvenilir mi? Toplanan bilgiler hangi biçimde kaydedilmeli? Adım 2: Saptamış olduğunuz başarı göstergesini, her düzey için ayrı ayrı hangi kaynaktan doğrulayacağınıza karar verin.

25 2. BEKLENEN SONUÇLAR Öncelikle başvuru formunun bölümünde tanımladığınız hedef grubun mevcut durumunu anlatınız. Burada projenin hedef grupların ve yararlanıcıların mevcut durumunun nasıl iyileştirileceğini belirtmelisiniz. Hedef grubun mevcut durumu tespit edildikten sonra projeyle hedef grubun teknik ve idari kapasitesini geliştirilmesine yönelik hangi faaliyetlerin yürütüleceğini belirtiniz. 2.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde beklenen etki Hedef grupların/yararlanıcıların durumu Hedef grupların ve Nihai yararlanıcıların durumunda beklenen değişimleri bu bölüme yazınız. Bu bölüme yazılanlar ile 1.6 Gerekçelendirme bölümünde yazılanların tekrarı olmamalı ancak yazılanlarla tutarlı olmalıdır. Hedef grupların ve Nihai yararlanıcıların ihtiyaç ve sorunları olarak belirtilen hususlar Gerekçelendirme bölümünde, projenin uygulanması sonrasında bunların durumlarında meydana gelecek olan değişim ise bu bölümde belirtilmelidir. Bu değişimi ifade etmek için Başvuru Formunun pek çok yerinde olduğu üzere gerekçeli ve objektif, doğrulanabilir, net ifadeler kullanılmalıdır. Bu etkiler Mantıksal Çerçeve matrisinde yer alan Beklenen Sonuçlar ile uyumlu olmalıdır.

26 Hedef grupların ve /veya varsa ortakların teknik ve yönetim kapasiteleri Hedef grupların, Başvuru Sahibi ve varsa ortaklarının teknik ve idari kapasitelerinde projenin uygulanması ile ne gibi etkilerin meydana geleceğini belirtiniz Somut Çıktılar Her faaliyet somut bir işi tanımlar. Bu işlemler birer çıktı (sonuç, etki, ürün, hizmet) yaratır. Bu çıktılar aracılığıyla faaliyetler istenilen dönüşümü sağlamayı planlar. Bir projenin süresi ve bütçesini oluşturmak için gerekli ön adımdır. Bu bölümde projenizin somut çıktılarını belirtmeli, sayısal ve ölçülebilir olarak en fazla 1 sayfa tutacak şekilde sıralamalısınız. Somut çıktıların mümkün olduğunca kalıcı olması ve proje bitiminden sonra da projenin etkilerinin sürüyor olması çok önemlidir. Projenin çıktıları proje bitimi ile anlamını kaybediyor ise, projenin uygulanmış olmasının doğrudan veya dolaylı olarak kimseye bir etkisi olmayacaksa o projeyi uygulamamak daha doğru olabilir. Somut çıktılar performans göstergelerinin birebir kopyası değildir. Performans göstergeleri: Projenin sonuçlarının ne ölçüde elde edildiğini ve etkililiğini, Proje amacına ne ölçüde ulaşıldığını, Genel amaca ne ölçüde katkıda bulunulduğunu, farklı düzeylerde ortaya koyan ölçütlerdir.

27 2.3 Çarpan Etkileri Çarpan etkisi proje faaliyetlerinin sonuçlarının yayılması ve örnek alınmasıdır. Çarpan etkisi projenin bir katma değeridir ve projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği hallerde söz konusu olabilir. Çarpan etkisi proje sonuçlarının başka alanlarda tekrarlanması, model alınması ya da proje sayesinde üretilen bilginin yayılması şeklinde olabilir. Bu gibi durumlarda proje çıktınızın diğer çalışmaları etkileyebilmesi için hangi yöntemlerin kullanılacağını belirtmelisiniz. Projenin bölgedeki diğer kitleleri, sektörleri olumlu etkileme kapasitesinin olması projede muhtemel çarpan etkilerinin öngörülmüş olması, projenin kaynak kullanımda verimlilik artışına etkisi olması ya da projenin tekrarlanabilir bir modeli uygulamayı öngörmesi projenizin değerlendiriciler tarafından daha fazla puan almasını sağlayabilir.

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZM POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ ve YENİLİKÇİ UYGULAMALAR MALİ DESTEK PROGRAMLARI ADIM ADIM BAŞVURU FORMU Son Teslim Tarihi: 16 Eylül 2011 Saat:

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI

MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2014 PROJE HAZIRLAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE: 1. Proje Teklif Çağrısı kapsamındaki Mali Destek Programının güncel Başvuru Rehberini Ajans

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ PROJE

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr. Hüseyin TUTAR Başak ÖNSAL DEMİR Mart 2013 ISBN 978-605-63661-2-3 Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ...4

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI İ Z M İ R K A L K I N İZMİR İ M A GELECEĞE A J A N STAŞI I TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi İ Z M İ R İ G E L E C E Ğ E T A Ş I! SON BAŞVURU TARİHİ: 25 KASIM 2011 SAAT:

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 yılı Proje Hazırlama Eğitim Programları ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Proje Döngüsü Yönetimi 1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Sihirli kelime: Müdahale PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Daha da sihirlisi:

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/13/KÖA Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2013 Saat: 18:00 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No 1. Dönem (Temmuz-Ağustos) 2. Dönem (Eylül-Ekim) 3. Dönem (Kasım-Aralık) 29.08.2014 17:00 TR71/2014/TD01

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı