Avrupa Konseyi Hukuku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Konseyi Hukuku"

Transkript

1 Avrupa Konseyi Hukuku Pan-Avrupa hukuk alanına doğru Florence Benoit-Rohmer ve Heinrich Klebes Avrupa Konseyi Yayını

2 Avrupa Konseyi Hukuku Pan-Avrupa hukuk alanına doğru Fransızca baskı Le droit du Conseil de l Europe ISBN İngilizce baskı Council of Europe Law Towards a pan-european legal area ISBN Bu çalışmada ifade edilen fikirler yazarların sorumluluğundadır ve Avrupa Konseyinin resmi politikalarını yansıtmayabilir. Bütün hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir kısmı İletişim ve Araştırma Müdürlüğü (F Strazburg Cedex veya Yayın Bölümünden önceden yazılı izin alınmadan, herhangi bir formda veya herhangi bir surette elektronik (CD-Rom, İnternet, vb.) veya fotokopi, kayıt veya her tür bilgi depolama ve yayınlama sistemini içeren mekanik yollarla çevrilemez, tekrar basılamaz veya yayınlanamaz. Teşekkür Yazarlar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İç Tüzük ve Dokunulmazlıklar Komitesi Sekreteryası Başkanı ve Hukuk Doktoru Mario Heinrich ve Hukuk Doktoru Elise Cornu ya özellikle müteşşekirdir. Yazarlar ayrıca Avrupa Konseyi Müdürlüklerine metni okudukları ve düzeltmelerde bulundukları için teşekkür etmektedir. Bu kitapta ifade edilen fikirler sadece yazarlara aittir. Kapak dizaynı: Mediacom Düzen: SAG+ /Saverne Aslı Avrupa Konseyi yayıncılığı tarafından yayına hazırlanmıştır F Strazburg Cedex ISBN: Türkçesi: Dış Politika Enstitüsü Bilkent Üniversitesi, Bilkent Ankara 2

3 İçindekiler Önsöz...9 Terry Davis Giriş Kısım Bir - Avrupa Konseyi nin anayasal statüsü Bölüm 1: Avrupa Konseyi Temel Bilgiler Amaç Sorumluluklar İstisna - ulusal savunma Diğer uluslararası örgütlere üyelik - müdahale etmemek Kaynaklar İşlevsel Mali Ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar Resmi ve çalışma dilleri Mekan Bölüm 2: Anayasal kaynaklar Statüsü Konsey'in anayasal şartı Statünün değiştirilmesi veya gözden geçirilmesi yöntem Statünün gözden geçirilmesi planının başarısızlığı Statüsel kararlar Kabul yöntemi İçerik Statüsel sözleşmeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin statüsel niteliği

4 Avrupa Konseyi Hukuku Pan-Avrupa hukuk alanına doğru Diğer Konsey antlaşmaları anayasallaştırılmalı mıdır? Zirvelerin nihai deklarasyonları Bölüm 3: Üyeler ve özel statü Üyeler Üyelik için koşullar Avrupa'nın bir parçası olmak Demokratik değerleri kabul etmek Katılım yöntem Çekilme, askıya alma ve ihraç Gönüllü çekilme Askıya alma ve çekilmenin zorlanması Mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucu askıya alma Özel statü Ortak üye statüsü Gözlemci statüsü Özel misafir statüsü Avrupa Birliğinin özel durumu Bölüm 4: Avrupa Konseyi'nin yapısı Konsey'in statüsel kurumları Bakanlar Komitesi Üyelik Komiteler nasıl çalışır Yetkiler Üye Devletlerle ilişkiler Oylama kuralları Parlamenterler Meclisi

5 Üyelik Meclis nasıl işler Yetkiler İzleme taahhütleri Oylama kuralları Bakanlar Komitesi ve Meclis arasındaki ilişkiler İrtibat organı: Ortak Komite Meclis ve Bakanlar Komitesi nasıl iletişim kurar Sekreterya ve Genel Sekreter Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının Atanması Yetkiler Uzmanlaşmış kurumlar Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İnsan Hakları Komiseri Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) Kısmi anlaşmalara dayanan uzmanlaşmış kurumlar Sonuç Kısım İki - Üye Devlet yasalarını uyumlaştırmak Bölüm 1: Kanun yapıcı olarak Avrupa Konseyi: Avrupa Sözleşmeleri Antlaşmalar kurallar Bir antlaşmayı hazırlamak giriş ve yöntem Metinlerin kabulü İmzalama, kabul etme, uygun bulma veya onaylama Deklarasyonlar ve çekinceler Yorumlama Revizyon yöntem

6 Avrupa Konseyi Hukuku Pan-Avrupa hukuk alanına doğru Feshedilme Antlaşmaların karakteristik özellikleri Çok taraflı sözleşmeler Üye olmayan ülkelere açılan artan sayıda sözleşmeler Avrupa Konseyi Sözleşmelerine Avrupa Topluluğunun Katılımı Antlaşmaları sınıflandırmak Başlıkla sınıflandırma karşı çıkılma nedenleri Konuya göre sınıflandırma Devlet yükümlülüklerine göre sınıflandırma Denetim mekanizmaları çeşitlerine göre sınıflandırma Sözleşmeler işe yarıyor mu? Bölüm 2: Hukuku uyumlaştırmak diğer yaklaşımlar Bakanlar Komitesinin tavsiyeleri Mevzuat planlaması taslak safhasında bilgi ve görüş alış verişi Yumuşak kanun : bağlayıcı olmayan metinlerin dolaylı etkisi Kısım Üç - Avrupa alanında Avrupa Konseyi hukuku Bölüm 1: Ortak bir hukuki alana doğru Jeografik genişleme ve yeni üyelerin sorumlulukları Ortak bir hukuk alanı arayışı Üyelik için iki kriter Yükümlülükleri izlemek Avrupa Konseyi sözleşmelerinin iç hukuka dahil edilmesi Uluslararası bölgesel hukuk olarak Avrupa Konseyi hukuku Bölüm 2: Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası örgütler Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Avrupa Konseyinde müzakere edilen antlaşmalara Avrupa Birliğinin 6

7 Önsöz katılımı Avrupa Konseyi çalışmalarına Birlik veya Toplulukça kurumsal katılım Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Avrupa Birliğinin katılımı Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği arasında bir ilişkilendirilmiş ortaklık? Diğer uluslararası örgütler ile ilişkiler İşbirliği ve koordinasyon anlaşmaları Parlamentolar arası anlaşmalar Sonuç - Avrupa için yeni bir şekle doğru Ekler EK I Avrupa Konseyinin Statüsü, statüsel metinler ve tüzükler Ek II Avrupa Konseyine Üye Devletler Katılım tarihleri Ek III Avrupa Konseyi antlaşmalarının tam listesi Ek IV Kısmi anlaşmalar listesi Ek V Avrupa Konseyi ve diğer örgütler arasındaki anlaşmalar listesi Ek VI Avrupa Konseyinde sonuçlandırı-lan Sözleşmeler ve Anlaşmalar için Örnek Nihai Maddeler Ek VII Avrupa Konseyi ve Avrupa Topluluğu arasında mektup teatileri 223 Ek VIII Avrupa Konseyi ile Birleşmiş Milletler arasındaki anlaşmalar EK IX Avrupa Konseyi ile OSCE anlaşmaları Ek X Taslak Revize Statü Bibliyografi

8

9 Önsöz Terry Davis Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Bu kitap, Avrupa Konseyi hukuku, Avrupa Konseyinin demokratik Avrupa devletlerini bir değerler topluluğu ve özellikle bir hukuk topluluğu etrafında bir araya getirme yollarını arama amacıyla kullandığı araçların açık ve dikkatlice göz önüne alınmış bir resmini sunmaktadır. Kitap, Örgütün kurulduğu ve hukukunun oluşturulduğu 1949 yılından günümüze değin yazılmış ilk kapsamlı Avrupa Konseyi hukuku çalışmasıdır. Kitapta yer alan konular arasında, Konsey in çalışma temelleri, kırk altı üye devletin kanunlarını uyumlaştırmak için kullandığı araçlar ve ortak bir Avrupa hukuk alanı oluşturmaya yardımcı olmadaki rolü, bulunmaktadır. Yazarlar, özellikle bu soruları tartışmak için gerekli vasıflara sahiptir: Florence Benoit-Rohmer bir kamu hukuku uzmanı ve Strazburg daki Robert Schuman Üniversitesi Başkanıdır ve onun hukuk konularındaki derin kavrayışını, Heinrich Klebes, Bakanlar Komitesi Sekreterliği ve Parlamenterler Asamblesi Katibi olarak Konseyde hizmet verdiği otuz yıl boyunca birikimini yaptığı pratik bilgisi ve deneyimiyle, yararlı bir şekilde tamamlamaktadır. Yazarların meziyetlerinden biri, Konseyin kanun yapma sürecinde var olan güçlüklerin üstüne doğrudan gitmeleridir. Bu zorlukların, bir zayıflıktan çok daha öte, bütün üye ülkeler için geçerli olan, hukuki standartların kademeli bir şekilde iyileştirilmesi için gerekli olan esnekliğin emareleri olduğunu göstermektedirler. Kitabı ilginç kılan şeyler sadece Konseyin bir Avrupa ortak hukuku oluşturma yöntemleri ve bu alandaki başarılarını tanımlama yolları, değildir. Kitap ayrıca, üye Devlet hukuklarını uyumlaştırmak için yeni bir yaklaşıma çağrıda bulunan üye olmayan Devletlerin, Konsey sözleşmelerine katılımı, Konsey ve AB arasındaki ilişkiler ve Konsey in diğer uluslararası örgütler ile olan çalışmalarının koordinasyonu gibi sayısız meydan okumaya da göz atmaktadır. Bu kitap, Mayıs 2005 de yapılacak Üçüncü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine hazırlanmaktan sorumlu Avrupa Konseyi kurumlarınca aynı meydan okumaların incelendiği bir zamanda ortaya çıkmaktadır. Demokrasilerin ortak değeri olan hukukun ve insan haklarının

10 Avrupa Konseyi Hukuku Pan-Avrupa hukuk alanına doğru üstünlüğüne olan bağlılığa dayalı, bölücü çizgileri olmayan bir Avrupa temeline dayalı en üst düzeyde onaylamasının yanı sıra, Zirvenin amaçlarından biri de AB nin çalışmalarında Konseyin başarılarını dikkate almak ve bunların Avrupa çapında bir standartlaştırma için getirdiği fırsatlarla Konsey ve AB arasında var olan tamamlayıcılığı derinleştirmektir. Bu, şüphesiz temel insan haklarını korumak maksadıyla Avrupa nın tek bir düzene geçmesini garanti altına almak için bir adım yakın bir gelecekte AB nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine katılımı lehine olan siyasi momentumu güçlendirecektir. 10

11 Giriş Avrupa Konseyi nin bir pan-avrupa işbirliği platformu rolünü oynaması konusunda şimdiye kadar çok şey yazıldı ancak kanun yapıcı fonksiyonu hiçbir zaman kapsamlı olarak incelenmedi. Federal Almanya Cumhuriyeti nin Konsey nezdindeki ilk daimi temsilcilerinden biri olan Profesör Karl Carstens in 1956 yılında Konsey hukuku 1 üzerine bir kitap yayınladığı doğrudur, ancak bu kitap örgütün kuruluşundan hemen sonra gelmişti ve 1949 yılında uyarlanan Statüsünün hazırlık çalışmalarının ışığında, yazılı hukukunu yorumlaya odaklanmıştı. Maalesef, kitap hiçbir zaman diğer dillere çevrilmedi, bununla beraber halen bir standart eser olarak durmaktadır. Profesör Izdebski nin Polonya dilindeki daha yeni çalışması da kayda değerdir. 2 Bu, günümüzde Avrupa Konseyi hukuku üzerine kapsamlı bir çalışmanın neden gerektiğinin sebebidir. Uluslararası hukuktan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğinden dolayı, AB hukukunun tersine, Konsey hukuku tam ölçekli bir hukuk sistemi değildir ancak Konsey in kurucu şartı veya Statüsü ile uyumlu bir bütün oluşturmaktadır. Tabiidir ki Konsey kurulduğundan bu yana geçen zaman içinde, kısmen Konsey in yeni üyeler alarak kendini genişletmesi ve kısmen de yeni sözleşmelerin kendi hukuki cephaneliğine eklenmesiyle birlikte standart koyma mekanizmasının radikal bir şekilde değişmesi sonucu, Konsey hukuku büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Günümüzde bir sözleşmenin, taslak haline getirilip, benimsenmesi ve imzalanması genelde yıllar almaktadır ve bu yüzden on kurucu üyenin, Konsey in statüsünü onaylayan Londra Antlaşmasını benimsemedeki hızı, karşılaştırıldığında hayret verici durmaktadır. Ancak bunun için temel, Winston Churchill in Zürih Üniversitesinde yaptığı unutulmaz konuşma ve bunun da ötesinde 1948 deki Lahey Kongresinde atılmıştı. 3 Churchill konuşmasında Avrupa kumaşını tekrar yaratmamız veya elimizden geldiğince barış, güvenlik ve özgürlük çatısı altında yaşayacak bir yapı oluşturmak ihtiyacından bahsetmişti ve şöyle devam etmişti: Bir çeşit Avrupa Birleşik Devleti yaratmalıyız... Eğer başlangıçta Avrupa nın bütün devletleri birliğe katılmaya istekli olmazlarsa veya bu imkanları dahilinde değilse bile, biz istekli ve imkanı olanlarla 1. Carstens, K., Das Recht des Europarats, Berlin, Duncker und Humbolt, Izdebski, H., Rada Europy, Warsaw, Centrum Europejskie Uniwersyetu Warszawskiego, Bkz. Bitsch, Marie-Therese (ed.), Jalons pour une histoire du Conseil de l Europe, Bern, Peter Lang, 1997.

12 Avrupa Konseyi Hukuku Pan-Avrupa hukuk alanına doğru toplanmalıyız... Bu acil görevde Fransa ve Almanya beraberce önder olmalıdır. Büyük Britanya, İngiliz Milletler Topluluğu, kudretli Amerika ve ümit ediyorum, Sovyet Rusya, o zamana kadar herşey iyi olacaktır yeni Avrupa nın dostları ve destekçileri olmalı ve yaşama hakkını savunmalıdır. Bu yüzden size bırakın Avrupa yükselsin diyorum. Günümüzde halen hatırı sayılır etkisi bulunmasına rağmen, sonraları bu konuşma sıklıkla yanlış anlaşıldı. Aslında Churchill in hayalini kurduğu birleşik Avrupa, ona ve birçok önde gelen İngiliz siyasetçisine göre, kıta Avrupa sıydı, ve de ne Büyük Britanya ne de eski Sovyetler Birliği bunun bir parçasıydı. Mayıs 1948 de toplanan Lahey Kongresine, Churchill başkanlık yaptı ve on dokuz Avrupa devletinin, siyasi elit tabakasını da içeren yaklaşık 1000 delege katıldı. 4 Siyasi bir kararda, bir birlik veya federasyon kurmanın getireceği hukuki ve anayasal problemlerin incelenmesi, bir insan hakları şartının kabulü için bir parlamenterler meclisinin kurulması ve insanların haklarını ve özgürlük prensiplerini savunabilmek için bir yüksek mahkeme kurulması için, çağrıda bulunuldu. Bu ilk adımı teşkil ediyordu ve bundan sonraki adım bunların bir sözleşme altında resmi hale getirilmesiydi. Kongre katılımcılarından bazıları, insan haklarının anayasal karakteristiği'nin altını çizmek için, insan hakları şartının bu yeni örgütün statüsünün temel parçalarından birisi olması kanısındaydılar. 5 Ancak, birçok ülkenin böyle bir kararı ulusal egemenliklerine tehdit olarak algılamalarından dolayı, zamanlama bakımından şartlar yeterince olgunlaşmamıştı. Bu, ait oldukları örgütlerin resmi bir şekilde bünyesinde yer alan Avrupa Toplulukları Adalet Mahkemesi (CJEC) ve Uluslararası Adalet Mahkemesi nin (ICJ) tersine, dayandığı sözleşmenin, Konsey in Statüsünden ayrı olmasından dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tam anlamıyla Avrupa Konseyi nin pir parçası değildir. Kongre o sıralarda zaten Fransa tarafından başı çekilen tümüyle Avrupacı federalistler ve İngiltere tarafından başı çekilen ve hükümetler arası işbirliğine mesafeli bakanların bir çarpışma alanı gibiydi. Avrupa Konseyi nin Statüsü müzakere edilirken iki karşıt kavramın ortaya çıkmasıyla, bu bölünme tekrar su yüzüne çıktı. Bir tarafta Fransa ve Belçika yeni örgütün geniş güçleri olan gerçek bir parlamenterler meclisine dayandırılmasını istiyordu. Diğer tarafta İngiltere, hükümetlerin direktifleri doğrultusunda mecliste hareket edecek üyelerle temsil edilmesi ve 4. Lahey Kongresi, çeşitli Avrupa hareketlerinin bir toplantısıydı, bir diplomatik konferans değildi. Kongre ve Avrupa Konseyinin kurulması için, bkz. Bitsch, Maria Therese, op. cit. 5. Kennedy, M. And O halpin, E., Ireland and the Council of Europe From Isolation towards Integration, Strazburg, Council of Europe Publishing, 2000, p

13 Giriş devletlerin gücünün korunması hususunda ısrar ediyordu. Sonuç olarak ortak bir çözüm üzerinde anlaşmaya varıldı. Meclis bağımsız parlamenterlerden oluşacaktı ancak kararları sadece tavsiye niteliğinde olacaktı. Temel karar alma yetkisi hükümetler arası bir Bakanlar Komitesi nde bulunacaktı. Örgütün geniş faaliyet alanları olmasına rağmen sınırlı güçleri olacaktı. Karar, 5 Mayıs 1949 da Londra da St. James Sarayında, Belçika, Danimarka, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere tarafından imzalanan Londra Antlaşmasının içinde yerini aldı. Statüyle 6 oluşturulan örgüt, ülkelerin kendi bağımsızlıklarını koruduğu uluslararası bir kimliğe sahip olmakla beraber bünyesinde, hükümetlerinin talimatları veya politikalarına bağlı hareket eden ulusal delegasyonların temsilcilerinden oluşan bir parlamenterler meclisi; bazı kararların çoğunlukla ve bazılarının da oy birliğiyle alınmasını gerektiren bir oylama sistemi ve kararları insan haklarının korunmasıyla sınırlı olmasına rağmen uluslar üstü bir temyiz mahkemesi, gibi uluslar üstü öğeleri de barındırmaktadır. Bu kitap, Konsey in kanun oluşturma faaliyetlerinin genel bir görünümünü sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanı herşeyi kapsamasına olanak yoktur çünkü Konsey in sözleşmeleri o kadar geniş kapsamlıdır ki, bir ansiklopediden daha küçük hiçbir şey bütününü kapsamaya kafi gelmeyecektir. Bununla beraber, geniş anlamda Konsey in yazılı hukuku olan anayasal hukukunun üstünde özellikle duracağız. Konsey 1949 daki Statüsü üstüne örgütlenmiş ve işlevini sürdürmekte ise de bu statü metni genelde ana hatları belirtmektedir. Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Statü kararları, Konsey in uygulamaları ve devlet ve hükümet başkanları tarafından yapılan deklarasyonlar, Konsey in kurumsal yapısını, güçlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kuralları geliştirmiştir. Hükümetler arası bir işbirliği örgütü olarak Avrupa Konseyi, kapsamlı hukuk üretiminin gösterdiği üzere Avrupa devletlerinin ulusal hukuklarının uyumlaştırılması yönünde önemli bir rol oynamaktadır. Şu ana kadar, Viyana Sözleşmesi Antlaşmalar Hukukunda 7 yer aldığı manada hepsi uluslararası antlaşma olan iki yüz civarında sözleşmeyi kabul etmiştir. 6. Analizlerimizi, Parlamenterler Meclisi Sekreteryası tarafından hazırlanan Statünün açıklamalı uyarlamasına dayandırıyoruz, Rules of Procedure of the Assembly and Statute of the Council of Europe (2002). Sekreteryanın notları bazı hükümleri veya sonraki gelişmeleri açıklamaktadır. Bunlar Statünün ayrılmaz parçaları değildir ve hukuki değerleri yoktur. Statünün kendisi Ek 1 de verilmiştir. 7. Bununla beraber, içlerinden en önemlisi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden burada kısaca bahsedeceğiz çünkü Konsey in temel hukuku buradaki asıl ilgi konumuz değil. Her halükarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üstüne çok sayıda doküman bulunmaktadır. Aynısı Avrupa Sosyal Şartı için de geçerlidir. 13

14 Avrupa Konseyi Hukuku Pan-Avrupa hukuk alanına doğru Bazılarının etkinliğinin, yeteri kadar ülke tarafından onaylanmadığı veya imzalanmadığı hallerde veya çoklu çekinceler veya yorumsal deklarasyonların içeriğini bozduğu durumlarda, tartışmaya açık olduğu doğrudur. Bazılarında da, dilinin bilinçli şekilde muğlak olduğu ve devletlere değişik şekilde yorumlamaları için yeterince yer bıraktığı veya tarafların çeşitli kaçış hükümleri koymakta ısrar etmesinden dolayı, yapısal zayıflılıklar bulunmaktadır. Bununla beraber Konsey in kapsamlı standart koyucu çalışmaları hukuki alandaki başarılarını yansıtmaktadır. Sözleşmeler, Konseyin, kanunları uyumlaştırmada kullandığı tek mekanizma değildir, Bakanlar Konseyi nin hükümetlere bulunduğu tavsiyeler zaman zaman daha etkili olarak değerlendirilmektedir. Deneyimler göstermiştir ki, ulusal kanunların taslak aşamasındaki tartışmaları bile çoğu zaman onların Avrupa seviyesinde uyumlaştırılmasına kafi gelmektedir. Son olarak, Avrupa Konseyi hukuku, Örgüte üye ülkeler ve diğer Avrupa örgütleri üzerindeki etkisi göz önüne alınmadan incelenemez. Komünist diktatörlüklerin çöküşünü takip eden sürede uygulamaya konan genişleme sürecine şükürler olsun ki, Konsey, değerlerini Avrupa çapında yaymayı başarabilmiştir bunun kanıtı da savaşla harap olmuş kıtanın en sonunda ideolojik ayrımların üstesinden gelerek birliğini geri kazanmış olmasıdır. Bu, Konseye gerçek bir pan-avrupa boyutu vermiş ve halihazırda içinde daha büyük birleşik bir Avrupa umudunun yerleşmesine yol açmıştır. Ancak, Konsey aynı zamanda kendini, bazıları belirgin şekilde daha büyük kaynaklara sahip diğer Avrupa örgütleriyle, rekabet içinde bulmuştur. Günümüzde Konsey, özellikle sorumlulukları ve çıkarları gittikçe daha çok benzeşen AB başta olmak üzere diğer örgütlerle de işbirliğine açık kalırken, Avrupa yı inşa etmedeki özel rolünü ortaya koyma ihtiyacındadır. 14

15 Birinci Kısım Avrupa Konseyi nin anayasal statüsü

16

17 Anayasal hukuk terimi bir örgütün kurucu metnine ve daha sonra eklenecek diğer bağlayıcı kurallara uygulanabilirmi? AB Anayasası tarafından ateşlenen bu müzakere sorunun canlılığını koruduğunun bir kanıtıdır. 8 Tabiidir ki, sadece devletlerin anayasası olabileceği, ve yaygın şekilde bilindiği gibi demokratik bir anayasanın milletlerin bir çalışması olması gerektiği tartışılabilir. Sorunların çoğunu oluşturan şey hiç şüphesiz anayasalar ve devletler arasındaki bağlantıdır. Günümüzde toplumlar siyasi olarak sadece devlet olarak mı örgütlenebilir? Kendi kurucu anlaşması bir anayasa olarak tanımlanmadan önce herhangi bir yeni örgüt yapısı hükümran bir devlet özelliklerine mi sahip olmalıdır? Anayasaları, paylaşılan değerler sonucu vatandaşların aralarında oluşturdukları anlaşma olarak gören kişilerin, anayasalarla milletlerin doğrudan birbirine bağlı olduğunu sorgulamaları açıkça kolay değildir. Bunların arasında Avrupa Konseyi nin Statüsü nerede yer almaktadır? Aslında Konsey in bugünkü örgütlenme şekliyle, Statüsü resmi terimlerle bir anayasa olarak değerlendirilemez. Konsey, bir uluslararası anlaşma olarak kalmakta ve AB nin aksine gerçek bir siyasi şahıs yaratacak bir vatandaşlık sistemi bulunmamaktadır. Bununla beraber, pratikte, Konsey in statüsel metinleri bir arada, siyasi şahıslar oluşturmakta ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu da demokratik değerler üzerindeki ısrarcılığı ile desteklenen bir görüşe göre - Statünün kendi başına, diğer uluslararası örgütlerin kuruluş anlaşmalarında olduğu gibi, iç anayasal hukuk 9 olarak değerlendirilebileceği fikrini ortaya çıkarmaktadır. Herşeyden öte, Konsey üye devletlerin insanlarını, Parlamenterler Meclisi vasıtasıyla irtibatlı kılan ilk uluslararası örgüttür bu da, Meclis tarafından seçilen Genel Sekreterin demokratik bir yetkiye sahip olduğunun mutlak bir göstergesidir. Konseyin 1949 Statüsü ve diğer statüsel metinleri kendi iç anayasal hukukunu belirler. Hepsi birlikte, Konseyin amaçlarını, yapısını ve teşkilatını belirler. 8. Örnek olarak, bkz., Cites, Les Constitutions possible de l Europe özel sayısı, No 13, 2003, ve özellikle Olivier Jouanjan sın çalışması, Ce que donner une Constitution a l Europe veut dire, pp. 21ff. 9. Bu bağlamda bkz., Monaco, Ricardo, Le caractere constitutionnel des actes institutifs des organisations internationales, Melanges offerts a Charles Rousseau, Paris, Pedone, 1974, p.1

18

19 Bölüm 1 Avrupa Konseyi Temel Bilgiler Antlaşmalar hukukunda, önsözler normal olarak antlaşmaların genel maksadını ve belirli hedeflerini tanımlar. Avrupa Konseyi nin Statüsünü onaylayan Londra Antlaşması da Konsey in misyonunu tanımladığı için bu konuda bir istisna oluşturmaz. Kurucu hükümetler: {...} Adalet ve milletlerarası işbirliği üzerine kurulu barışın güçlendirilmesinin insan topluluğunun ve uygarlığın korunması için hayati bir önemi olduğuna inanarak, Halklarının müşterek malı olan ve her gerçek demokrasinin dayandığı bireyin özgürlüğü, siyasal özgürlük ve hukukun üstünlüğü prensiplerinin kaynağı bulunan fikri ve ahlaki değerlere sarsılmaz surette bağlı olarak, Bu ülkünün korunması, daha fazla gerçekleştirilmesi ve sosyal ve ekonomik ilerlemenin sağlanması için aynı duyguları besleyen Avrupa ülkeleri arasında daha sıkı bir birlik kurulmasının gerekli olduğuna kani olarak, Bu gereksinimi ve bu alanda halklarının ifade ettikleri amaçları karşılamak üzere Avrupa devletlerini daha sıkı bir topluluk içinde birleştirecek bir teşkilatın şimdiden vücuda getirilmesinin elzem olduğunu dikkate alarak, Bir hükümetler temsilcileri komitesi ve bir danışma meclisinden oluşan bir Avrupa Konseyi kurmaya karar vermişler ve bu amaçla bu statüyü kabul etmişlerdir. Önsöz ün bu şiirsel havası, kurucu devletlerin nelerle uğraştığına ve nerelere yönlendiğine dair bir ipucu vermektedir. Avrupa Konseyi tanımı bile rasgele bir seçim değildi ve İngiltere nin, bu yeni örgütün etki alanını baştan kısıtlamaya yönelik kararlılığının bir yansımasıydı. O sıralarda Fransa Dışişleri Bakanı olan Robert Schuman tarafından önerilen ve daha kapsamlı olan Avrupa Birliği terimine tercih edilmişti. İngiliz ve Fransız diplomatları arasında varılan uzlaşma sonucu daha muallak tanımlamalar olan daha sıkı birlik ve daha sıkı ortaklık terimlerinden de anlaşılabilirdi. İngiltere, Konseyi sadece hükümetler arası işbirliğine yönelik bir platformdan ibaret olarak görürken, Fransa nın tutkusu uzun dönem Avrupa Birleşik Devletlerini yaratmaktı.

20 Avrupa Konseyi Hukuku Pan-Avrupa hukuk alanına doğru Amaç Avrupa Konseyi nin varoluş sebebi Statüsünün 1. Madde a paragrafında belirtilmiştir: Avrupa Konseyinin amacı, üyeleri arasında, müşterek mirasları olan demokratik ülkü ve prensiplerini korumak ve gerçekleştirmek ve toplumsal ve ekonomik ilerlemelerini sağlamak amacıyla daha sıkı bir birlik meydana getirmektir. Böylece Konsey in çifte amacı vardır: demokratik ülkü ve prensipleri korumak amacıyla üyelerini daha sıkı bir şekilde birleştirmek 10 ve bunların ekonomik ve toplumsal gelişmelerini artırmak. Londra Antlaşmasını kaleme alanlar için siyasi ve toplumsal demokrasi birbirinden ayrılamazdı ekonomik ve toplumsal ilerleme olmadan barış düşünülemezdi. İkinci Dünya Savaşının yarattığı dehşet birçok insanın, yeni çatışmalardan kaçınmaya ve ülkelerin verimli bir şekilde beraberce çalışacakları şartların yaratılması için uluslararası işbirliğine hayati bir şekilde ihtiyaç duyulduğuna ikna olmasını sağlamıştır. Böylece, Avrupa Konseyi nin ilk görevi, demokratik değerleri paylaşan ve kişisel özgürlük, siyasi serbestlik ve hukukun üstünlüğü idealleri üzerine kurulmuş olan, Avrupa devletlerini bir araya getirmek oldu. Bu prensiplerin bir tanımını isteyenlerin Önsöz ve Madde 1 in daha ilerisine, Madde 3 e (üyelik şartları üstüne) bakmaları gerekmektedir, burada bu prensipler sadece korunmalı olarak değil fakat mutlak olarak gerçekleştirilmeli olarak geçmektedir. Bunlar, sonradan çoğulcu demokrasinin de eklendiği hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıdır. 11 Bu prensiplerin tanınması, günümüzde uluslararası meşruiyetin bunlara dayalı olmasına bağlı genel bir eğilimle uygunluk sağlamakta ve eski bağımsız devlet anlayışının yerini demokratik prensiplere saygıya dayalı yeni yaklaşım yavaş yavaş almaktadır. Böylece, Avrupa Konseyi özellikle Soğuk Savaş döneminde Batı Avrupa nın özgür demokrasiye olan ortak bağlılığının sembolü ve ifadesi 10. Büyükelçilik konferansında Fransız temsilcisi Rene Massigli nin işaret ettiği üzere: İtalya, batı demokrasilerinin bağlı olduğu yüce prensiplerin önsözde yer alarak, Avrupa nın birleşme amacını ortaya koymasında ısrar etmesine rağmen, İskandinavlar bunu fazlasıyla cesurca bulmuş ve İngilizler de bu aceleci görüşün daha sıkı bir birlik gibi tamamen muğlak bir hedefe doğru yönlenebileceği hususunda endişeliydi. Bkz. Massigli, Rene, Une comedie des erreurs, Paris, Plon, 1978, p Meclis tarafından teklif edilen taslak revize Statü çoğulcu parlamenter demokrasi prensibini Madde 3 te belirtilen üyelik koşullarına eklemiştir. 20

21 Avrupa Konseyi nin anayasal statüsü haline geldi. Daha sonraları Konsey in genişlemesi, bütün Avrupa da, çoğulcu demokrasinin geliştirilmesi ve savunulmasına bağlı bir örgüt olarak önemini artırdı. Aslında sıkça demokrasi klübü veya demokrasinin evi şeklinde anılır oldu. Statüsü gereği, Konsey in üye devletlerin ekonomik ve toplumsal gelişimine yardımda bulunması görevi de yer almaktadır. Buradaki amaç, üye devletlerin demokratik, toplumsal ve kültürel uyumunu güçlendirecek siyasi ve maddi koşulları emniyet altına almaktır. Ancak bu amaç, Avrupa Toplulukları ve OECD gibi özellikle ekonomik amaçlı örgütlerin ortaya çıkmasıyla yerini liberal demokrasiye verip ikinci sıraya düştü. Sorumluluklar Avrupa Konseyi'nin statüsü o kadar geniş bir alanı kapsıyordu ki, üyeleri arasındaki her türlü işbirliğinden hemen hemen tamamen kendini sorumlu bulabilirdi. Statünün 1. Maddesi, "Konsey organları vasıtasıyla, ortak çıkarları ilgilendiren sorunların incelenmesi, anlaşmalar akdi ve ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel, yasal ve idarî alanlarda bir ortak hareket hattının kabulü ve insan hakları ile temel özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesiyle" bu amacını sürdürmek için uğraş vereceğini belirtmektedir. Bununla beraber, Konsey'in işbirliği potansiyelinin sınırlı olduğu alanlar vardı. Örneğin, ekonomi, Konsey'den bir sene önce 1948 yılında kurulan ve 1961 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) adını alan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) alanıydı. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun (ECSC) ve daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğunun (1957 Roma Antlaşmasıyla) kurulması bu alanı daha da daraltmıştır. Diğer tarafta, insan hakları, hukuki işbirliği, toplumsal olaylar ve kültürel ve bilimsel işbirliği kısa zamanda Konsey'in temel faaliyetleri haline geldi. Hali hazırda örgütün "üçüncü ayağı" olarak nitelendirilen ve esas olarak 1994'te Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi haline gelen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sürekli Konferansının kuruluşu sırasında yansıtılan yerel ve bölgesel hükümetler de bu faaliyetler arasında yer aldı. 12 İstisna - ulusal savunma Ulusal savunmayla ilgili sorunlar Konsey'in yetki alanları (Statü Madde 1, paragraf d) arasında özellikle dışarıda bırakılanlardı. Bunun sebebi tarafsız 12. Bkz. S.82, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine dair Statüsel Karar 2000 (1) Ek I. Konsey faaliyetlerinin kısa bir araştırması için, bkz. Konsey in Info noktalarından bulunabilecek Avrupa Konseyi, 800 milyon Avrupalı broşürü. 21

22 Avrupa Konseyi Hukuku Pan-Avrupa hukuk alanına doğru devletlerin askeri bir örgüte katılma arzuları olmayışıyken diğer tarafta askeri bir ittifaka üye olanların da kendi yetkilerine herhangi bir müdahaleyi istememeleriydi. Aslında o zamanki üye devletlerden sadece Avusturya, İrlanda, İsveç ve İsviçre, NATO dışındaydı. 1960'lara kadar Parlamenterler Meclisi, müzakerelerinde ulusal veya toplu savunma konularına nadiren ve uzaktan değindi. Ağustos 1950'deki Asamblede Churchill bir Avrupa ordusunu teklif ettiğinde, Bakanlar Komitesi bunun Meclisin tartışma yetkisinde bulunmayan bir konu olduğunu hatırlatarak sert bir şekilde tepki gösterdi. 13 Meclis Statü'nün 1. Madde d paragrafının yürürlülükten kaldırılmasını isteyerek tepkisini ortaya koydu. Bu teklif reddedildi, ancak 1951'de, "adalet ve uluslararası işbirliği üzerine kurulmuş" barışı güvenlik altına almak maksadıyla Meclisin savunma konularını tartışabileceği, bunu yaparken de Statü'nün Önsözünün Konsey'in bu konuyla ilgilenmesine bir dayanak oluşturduğu ortaya konuldu. 14 O zamandan beri, askeri hususların kesin bir şekilde konu dışı kalması kaydıyla, Meclisin Avrupa'daki güvenlik ve barışın "siyasi görünümünü" tartışabileceği konusunda anlaşmaya varıldı. Her halükarda bu, kısa zamanda, 1955'de kurulan ve ortak bir savunma paktı olan Batı Avrupa Birliği'nin (WEU) konusu haline geldi. Aslında iki örgüt savunma alanında birbirinin tamamlayıcısıdır ve üye Devletler her iki parlamenterler meclisine de aynı heyetleri göndermektedir. Diğer uluslararası örgütlere üyelik - müdahale etmemek "Üyelerin Avrupa Konseyi çalışmalarına katılmaları onların Birleşmiş Milletlerin ve taraf bulundukları diğer uluslararası kuruluş ve birliklerin faaliyetine iştiraklerini etkilememelidir" (Statü Madde 1 c), şeklindeki kural Konsey'in güçlerine bir sınırlama daha getirmektedir. İlk yıllarda bu kural, özellikle itina gösterildiğinden dolayı sıkı bir şekilde uygulandı ve mesela Konsey'in toplantıları diğer uluslararası örgütlerin önceden belirlenmiş toplantılarıyla aynı tarihlere konulmadı. Günümüzde programlar olağanüstü bir biçimde genişledi ve bu kural daha esnek bir hale geldi. Konsey basitçe, diğer örgütlerin halen üzerinde uğraştığı sorunlardan uzak durmaktadır. Bunun dışında, Konsey kendini, diğer örgütlerle işbirliği içinde olmaya ve uzmanlığını onlarla - Avrupa'yla - paylaşmaya adamıştır. 13. Bkz. Danışma Meclisi Tavsiyesi 5 (1950). 14. Bkz. Bakanlar Komitesi Kararı (53)

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ

AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ 319 AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ Avrupa Konseyi'nin Statüsü'ne Dair Sözleşme 5 Mayıs 1949 tarihinde Londra'da imzaya açılmış ve 42. maddeye uygun olarak 3 Ağustos 1949 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

AVRUPA KONSEYi STATüSü

AVRUPA KONSEYi STATüSü AVRUPA KONSEYi STATüSü Londra, 5.V.1949 3 Haziran 1949'da yürürlüğe girdi. Türkiye, 13 Nisan 1950'de kabul etti. Belçika Krallığı, Danimarka Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti,

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI Yusuf SÜNBÜL* ARKA PLAN Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), iki farklı Sayıştay tipini bünyesinde barındırmaktadır: - Anglo-Sakson ülkelerde

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ)

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) -IMF(ULUSLARARASI PARA FONU) -OECD(EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 25.6.1999 Sayı: 23736)

(Resmi Gazete ile yayımı: 25.6.1999 Sayı: 23736) -42- KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 25.6.1999 Sayı: 23736) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. 5 Haziran 1998 tarihinde Yalta'da

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME GENÇLİK Aralık 1999 2002 Helsinki Zirvesi - Topluluk

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış

Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış 4 Avrupa Sosyal Şartı İnsan Haklarını güvenceye alan bir Avrupa Konseyi andlaşması 5 Avrupa Sosyal Şartı ( bundan sonra Şart denecektir) hak ve özgürlükleri ve taraf

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM I BÖLÜM II SÖZLEŞMENİN UYGULANMA ALANI, AMACI VE TANIMLAR Sözleşmenin uygulanma alanı ve amacı... Madde 1 Tanımlamalar...

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU CRI(97)36 Version turque Turkish version IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU 2 NO.LU ECRI GENEL POLITIKA TAVSIYE KARARI : ULUSAL DÜZEYDE IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, ANTISEMITIZM VE HOŞGÖRÜSÜZLÜKE

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

İlker Gökhan ŞEN. Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar

İlker Gökhan ŞEN. Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar İlker Gökhan ŞEN Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Temel Kavramlar ve Teorik Çerçeve

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

SON SENEDİ. (Brüksel, 8 Ekim 2002)

SON SENEDİ. (Brüksel, 8 Ekim 2002) 1260 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - türkische Schlußakte+Bprot. (Normativer Teil) 1 von 9 AVRUPA TOPLULUĞUNUN, MÜTEADDİT DEFALAR DEĞİŞTİRİLMİŞ VE 27 HAZİRAN 1997 TARİHLİ PROTOKOL İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı