TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI 11 YAZARLAR: Ömer Faruk KAYA - Sertap YEĞİN - Gönül KAYA DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI...,2015

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4893 DERS KİTAPLARI DİZİSİ... : ?.Y Her hakkı saklıdır ve Mîlli Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayınlanamaz. Editör Prof. Aydın AYAN Dil Uzmanı Selma BİTMEZ Program Geliştirme Uzmanı Özgen ŞİMŞEK DURAN Rehberlik Uzmanı Sedat DAĞ Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı İsmail ŞENER Görsel Tasarım Uzmanı H. Ebru KESKİN ISBN Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 282 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayılı yazısı ile altıncı defa adet basılmıştır.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 İÇİNDEKİLER I. ÜNİTE: ORTA ASYA TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI 1- Hun Sanatı Göktürk Sanatı Uygur Sanatı İslamiyet Sonrası Türk Sanatı II. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI 1- Selçuklu Dönemi Minyatür ve Heykel Sanatı Beylikler Döneminde Anadolu da İki ve Üç boyutlu Sanat Eserleri Osmanlı Dönemi Minyatür Sanatı Osmanlıda Mimari ve Mimaride Kullanılan İki ve Üç boyutlu Sanat Eserleri III. ÜNİTE: BATI TESİRİ ALTINDAKİ TÜRK RESMİ VE BATIYA AÇILMA 1- Türk Primitif Sanatçılar Avrupa ya Sanat Eğitimine Giden Sanatçılar Sanayi-i Nefise Mektebi ve Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Çallı Kuşağı, Empresyonizm ve Sanatçıları IV. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESİM, HEYKEL SANATININ GELİŞİMİ 1- Atatürk ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem Cumhuriyet Dönemi Sanatı Gelişimi Cumhuriyetten Günümüze Mimari ve Mimaride Kullanılan İki ve Üç Boyutlu Sanat Eserleri Türk Resim Sanatında Yeni Arayışlar V. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HEYKEL SANATI 1- Güzel Sanatlar Akademisine Davet Edilen Yabancı Heykeltraşlar Akademiden Yetişen Türk Heykel Sanatçıları Anıtkabir ve Cumhuriyetin Kazanımlarını Yansıtan Çalışmalar TERİMLER ve KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ... GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI... KAYNAKÇA... GÖRSEL KAYNAKÇA - KISALTMALAR

8 ORGANİZASYON ŞEMASI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Bu bölümde, öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmelerini, araştırma ve inceleme yapmalarını sağlayacak çalışmalar yer almaktadır. DİKKAT ÇEKME Öğretmen derse girdiğinde öğrencinin ilgisini derse yoğunlaştırabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar bu bölümde yer alır. DÜŞÜNELİM - TARTIŞALIM Bu bölümde,öğrencilerin Türk Resim, Heykel Sanatını tanımaları amacıyla sınıf içindeki tartışma konuları yer alır.! Etkinlik Düşünelim - Tartışalım Hazırlık Çalışmaları Temel Kavramlar KONU Bu bölümde, ünitenin alt başlıklarının adları yer alır. TEMEL KAVRAMLAR Konunun genelini kapsayan kelimeler bu bölümde yer alır. ETKİNLİK Öğrencilerin Türk Resim, Heykel Sanatını tanımaya yönelik kazanımlarını destekleyen ve sınıf içinde yapılması öngörülen bireysel çalışmalar bu bölümde yer alır. GRUP ETKİNLİĞİ Öğrencilerin Türk Resim, Heykel Sanatını tanımaya yönelik kazanımlarını destekleyen ve sınıf içinde yapılması öngörülen grup çalışmaları bu bölümde yer alır. Performans Görevi Grup Etkinliği Neler Öğrendim? PERFORMANS GÖREVİ Öğrencilerin bilgilerini bir ürüne veya etkinliğe dönüştürmelerine ve Türk Resim, Heykel Sanatını tanımalarına yönelik kapsamlı çalışmalar bu bölümde yer alır. NELER ÖĞRENDİM? Ünitelerde Türk Resim, Heykel Sanatını kavramaya yönelik pekiştirme soruları yer almaktadır. DERS DIŞI ETKİNLİK Bu bölümde, öğrencilerin sınıf dışında bireysel veya grup halinde yapacakları uzun süreli (birkaç gün, hafta) çalışmalar yer alır. Ders Dışı Etkinlik Ölçme ve Değerlendirme ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Her ünite sonunda ilgili ünitenin konularını değerlendirmeye yönelik sorular bu bölümde yer almaktadır. İLERİ OKUMA Öğrencilerin Türk Resim, Heykel Sanatı hakkında merak edebilecekleri ayrıntılı bilgiler bu bölümde yer alır. ÖNEMLİ Ünite içinde yer alan öz bilgiler ilgili ünitenin zemin rengi üzerinde verilmiştir.

9 I. ÜNİTE ORTA ASYA TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI 1- HUN SANATI 2- GÖKTÜRK SANATI 3- UYGUR SANATI 4- İSLAMİYET SONRASI TÜRK SANATI

10 1- HUN SANATI Hazırlık Çalışmaları 1) Hun Devleti nin Türk tarihindeki önemini araştırınız. 2) Hun mezar tipi hakkında araştırma yapınız. 3) Dünyadaki ilk halı nerede dokunmuştur, araştırınız. Temel Kavramlar * Kurgan * Ronde-bosse * Grifon! Orta Asya, Japon Denizi nden Volga Nehri ne kadar geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Türk Resim ve Heykel Sanatının ilk örneklerine, MÖ 4.yy.- MS 9.yy.lar arasında bu bölgede yaşayan Hun, Göktürk ve Uygur Devletlerinde rastlanır. Bu bölgeyi dünya haritası üzerinde gösterebilir misiniz? Hunlarda mimari özellikler taşıyan kurganlar, genellikle gün ışığına göre yön verilerek yapılan dikdörtgen mezarlardır (1 ve 2. Görsel). Arkeologların çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan kurganların en önemlileri Pazırık, Esik, Noin-Ula ve Tüekta dadır. 1. Görsel, Kurgan 2. Görsel, Kurgan kesiti Etkinlik Kurgan Kurgan: Mezar odalarının etrafı karaçam kütükleriyle kapatılır (3. Görsel); odanın döşemesi, duvarları ve tavanı keçe ve halılarla süslenirdi. Kurganlara, ölen kişinin toplumdaki statüsüne uygun olarak zırh, yay, ok, kama, biley taşı; eyer, üzengi, koşum takımı; kemer, küpe, ahşap tarak gibi çok sayıda eşyanın yanı sıra kişinin atı da gömülürdü. 1- Sözü edilen eşyalar mezara niçin konmuş olabilir? 2- Bu eşyaların mezara konulmasının uygarlık tarihi açısından önemini sorgulayınız. 3. Görsel, Mezar odasının üstten görünüşü Düşünelim - Tartışalım 2 1- Orta Asya nın iklimi ve toplumsal yaşantısı Hun sanatına nasıl yansımış olabilir? 2- Hunların, göçebe bir yaşam tarzına sahip olmaları mimariyi nasıl etkilemiş olabilir? 3- Hunlar hakkındaki bilgilere Çin kaynaklarından ulaşıyoruz. Çinliler, Hunlar hakkında niçin kayıt tutmuş olabilirler?

11 4. Görsel, Hayvan mücdalesini gösteren keçe üzerine işleme 5. Görsel, Hayvan mücadelesini gösteren belleme örneği Zorlu doğa koşulları yüzünden pek çok tehlikeyle iç içe yaşam sürmek zorunda kalan Hunlar, vahşi hayvanlarla mücadele etmişlerdir. Ölümü ve hayatı simgelediğine inandıkları bu hayvanların motiflerini keçe ve kumaşa işlemişlerdir (4 ve 5. Görsel). Bu motifler Hun Resim Sanatının temelini oluşturur. Yukarıdaki görseller bunlara ilişkin örneklerdir. Grup Etkinliği Pazırık Halısı Aşağıda, Pazırık halısından bütünün özelliklerini anlatan bir parça verilmiştir. 1- Halı ayrıntısından bir motifi inceleyiniz. 2- Hunların yaşayışları hakkındaki izlenimlerinizi anlatınız. 3- Hunların dünya uygarlığına katkılarını sorgulayınız. Pazırık Halısı Halının üçü dar, ikisi geniş beş bordürü vardır. Orta kısım yirmi dört kareye bölünmüştür. Bu kareler; dört yapraklı, bitkisel karakterli (bazılarına göre stilize kartal, bazılarına göre nilüfer lotus veya dört yön figürü) motiflerle doldurulmuştur. En iç ve en dış dar bordürlerde aslan, grifon figürleri; içteki geniş bordürde sığınlar; dıştaki geniş bordürde süvari figürleri yer alır. İki bordür arasında, orta zemindeki figürlerden oluşan bir bordür vardır. Kök boyayla renklendirilmiş halıda motifler kırmızı, sarı ve mavidir (6. Görsel). 6. Görsel, Pazırık halısından kesit, Pazırık Kurganı Hun Türklerine ait bilinen ilk resimlere, kaya yüzeylerinde ve günlük yaşamda kullandıkları eşyaların üzerinde rastlanmaktadır. Kaya yüzeylerindeki resimler kazıma, çizme ve boyama tekniğiyle yapılmıştır. Bozkırda yaşayan, Türkçe konuşan ilk Türk topluluklarının hayatı ve sanatları hakkındaki bilgileri Radloff başta olmak üzere Kozloff, Griaznov, Rudenko ile Fransız ve Moğol kazı heyetinin çalışmalarından öğrenmekteyiz (Kaynak: Jean-Paul Desroches, Bozkır dünyası ve Hiongnu (Hun) İmparatorluğu, Cengizhan ve Mirasçıları Büyük Moğol İmparatorluğu,...). 3

12 7. Görsel, Pazırık kurganında bulunan cesetlerdeki dövmelerin çizimi 8. Görsel, Dövme, ayrıntı Pazırık Kurganı Pazırık Kurganında bulunan dövme örnekleri Rus arkeolog Rudenko nun Pazırık ta yaptığı kazılarda Hunlara ait eşyalar, buzlar içinde binlerce yıl bozulmadan kalabilen insan cesetleri ve hayvan ölüleri bulunmuştur. Cesetlerin vücutlarındaki dövmelerde, bulunan eyerlerde yabani hayvan (geyik, dağ keçisi, kanatlı at, pars, aslan, kaplan), yırtıcı kuş (kartal, doğan), grifon, sfenks gibi efsanevi hayvan figürleri ve bitki motiflerine de rastlanmıştır (7 ve 8. Görsel). Etkinlik Hun Eserleri Aşağıda, bugün Leningrad Hermitage (Leningırat Hermitaj) Müzesinde sergilenmekte olan Hun eserlerinden örnekler verilmiştir. Bu örnekleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1- Eserlerde hangi malzemeler kullanılmış olabilir? Bu malzemelerin bulundukları coğrafya ile ilgisini kurunuz. 2- Eserlerde hangi motifler kullanılmıştır? 3- Hunların günlük yaşamda kullandığı eşyalar malzeme, biçim ve işlev açısından günümüzdeki eşyalardan hangilerine benzemektedir? 9. Görsel, Halı örneği, Pazırık Kurganı 10. Görsel, Keçe örneği, Pazırık Kurganı 11. Görsel, Halı örneği, Pazırık Kurganı 12. Görsel, Üstü gölgelikli at arabası, Pazırık Kurganı 13. Görsel, Çizme, Pazırık Kurganı 14. Görsel, Deri davul, Pazırık Kurganı 15. Görsel, Dört ayaklı, oval, ahşap masa, Pazırık Kurganı 4 Grifon: Kartal başlı, aslan gövdeli, kanatlı ya da kanatsız genellikle de yılan biçiminde bir kuyrukla betimlenen karışık efsanevi yaratık. Yakın Doğu ve Akdeniz uygarlıklarında sevilen bir betim olan grifon MÖ 2. binde Mezopotamya nın batısında ortaya çıkmış ve MÖ 14. yy.da Anadolu ve Akdeniz e yayılmaya başlamıştır (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, c.2, s. 715). 16. Görsel, Grifon

13 Etkinlik Hayvan Mücadeleleri Aşağıda halı, deri, ağaç, keçe, ahşap ve madeni eşyalar üzerine işlenmiş birçok hayvan figürünün yanında hayali hayvan figürlerinin de yer aldığı hayvan mücadele sahneleri görülmektedir. Bu motifler eşyanın biçimine uygun hâle getirildiğinde deformasyona (biçim bozma) uğramaktadır. Bu biçim bozma sonucunda bir üslup ortaya çıkmıştır. 1- Bu üslup ne olabilir? 2- Aşağıdaki görsellerde bu biçim bozmaları gösteriniz. Malzeme ve üslup ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? 17. Görsel, Pazırık halısı, ayrıntı 18. Görsel, Belleme örneği 19. Görsel, Dört ayaklı, oval, ahşap masa, ayrıntı 20. Görsel, Deri eşya, ayrıntı 21. Görsel, Kemer tokası (maden) Etkinlik Altın Elbiseli Adam yıllarında Kazak Türk arkeoloğu Kemal Akişev başkanlığında Esik kurganında arkeolojik kazılar yapıldı. Alma Ata kenti yakınlarında bulunan bir mezarda genç Türk prensinin cesedi bulundu. Prensin zırhı ve mezarda bulunan çok sayıdaki sanat eserinin altın olması nedeniyle bu buluntu bilim dünyasında Altın Elbiseli Adam olarak adlandırılır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1- Sizce bu prensin elbisesi neden altındandır? 2- Buna benzer başka bir örnek biliyor musunuz? 3- Savaşçının altın zırh giymesi onun toplum içindeki konumuna ilişkin herhangi bir bilgi verir mi? 22. Görsel, Altın Elbiseli Adam 5

14 2- GÖKTÜRK SANATI Hazırlık Çalışmaları 1) Göktürk Anıtları nın yapılış amacı sizce ne olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz. 2) Göktürk Heykel Sanatı hakkında neler söyleyebilirsiniz? 3) Toplumların anıt dikme nedenlerini araştırınız. Temel Kavramlar * Balbal * Demon * Abide * Diadem! Türklerin ilk yazılı belgelerinin Göktürk Yazıtları ve tek tanrılı dine inanan en eski Türk toplumunun Göktürkler olduğunu biliyor musunuz? Göktürkler 6. yy. ortalarında Orhun Nehri nin batısındaki yayla bölgesinde (Ötüken) kurulup Mançurya dan Karadeniz kıyılarına kadar uzanan devlet ve millet olarak Türk adını kullanan ilk büyük siyasi kuruluştur. Göktürkler imparatorlarına Kağan, prenslerine Tigin veya Tegin derlerdi. Türkler, başlangıçtan Karahanlılar dönemine kadar uzanan süreçte Gök Tanrı ya inanmışlardır. Düşünelim - Tartışalım Göktürklerin yarı göçebe yaşantıya geçmiş olmaları sosyal ve kültürel yaşamlarında farklılıklara yol açmıştır. Bu durum sanatsal üretimlerini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız. Heykel Sanatı Altay Dağları nın batısından gelen eski Türk halkları 6-7. yüzyıllarda Orta Asya tarihinde önemli rol oynamıştır. Orhun, Tuul, Selenge ve Delger Irmakları boyuna ve İder ile Hanuin Irmaklarının yakınlarına önemli Türk hükümdarları ve komutanları için anıt mezarlar, taş heykeller ve balballar dikilmiştir. Mimari ve heykel sanatına ait bu örneklerde ileri bir kültürün izleri görülür. Anıt Mezar Aşağıdaki görselde soylular için tasarlanmış anıt mezar planı görülmektedir. Bu mezarlar, özenle yapılmış, tasarımıyla dikkat çeken yüzeyi oyulan taş levhalar; balık sırtı desenler ya da hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiştir. Halktan birileri için yapılan anıtlarda ise yontulmamış taş sıra dizisi kare bir alan oluşturmaktadır. Bu anıtlarda mezar odaları bulunmaz, çünkü Türkler ölüleri için düzenledikleri ayinden sonra ölüyü farklı bir yere gömerlerdi. Balbal Dikit Heykel Kaide Görsel, Kül Tigin anıt mezar şeması

15 Göktürklerden günümüze taş heykeller, taş dikitler, balbal taşları ve hayvan figürlü heykeller kalmıştır. Göktürklerde Kullanılan Bazı Simgeler ve Anlamları Simge Ejderha Yazıt Kaplumbağa Anlamı Gök Dünya Yeryüzü a- Taş Heykeller Türk anıtlarının en önemli parçaları olan insan biçimli taş heykeller; mermer, granit, arduvaz, bazalt veya kum taşından yapılmıştır. Anıtların doğu tarafına dikilen bu heykellerin bir düşmanı veya anıtı dikilen kişiyi temsil ettiği düşünülmektedir. Anıtsal yapıların tapınak girişinde ölen kişinin eşi, sadık maiyeti ve hizmetkârlarının heykelleri bulunmaktadır. b- Taştan Hayvan Figürleri Büyük anıtlarda, giriş bölümünde görülmekte ve simgesel anlam taşımaktadır. c- Taş Dikitler Soylular için Orhun ve Yenisey ırmakları boyunca inşa edilen bu anıtlar, bir kaplumbağa veya bir levha üzerinde duran taş yazıtlardır. Bu yazıtlar; Göktürklerin dili, yazısı ve inanışlarıyla ilgili bilgiler sunmaktadır. Koyun Aslan Mutluluk Güç d- Balbal Taşları Mezar alanının doğu yönüne bir taş heykel dikilir, bu taş heykelden de güneşin doğduğu yöne doğru balbal adı verilen bir dizi taş sırası uzanır. İki metre arayla oluşturulan taş sıraların uzunluğu ölen kişinin konumuna göre değişmektedir. Etkinlik Balbal Balbal sayıları ile ilgili üç ayrı görüş vardır. 1- Ölen kişinin öldürdüğü düşman sayısı ile ilgilidir diyen teori, 2- Ölen kişinin birilerini balbala dönüştürdüğünü savunan teori, 3- Törene katılan kişi sayısı ile ilgilidir diyen teori. 24. Görsel, Bir balbal örneği 25. Görsel, Balbal dizisi * Yukarıdaki teorilerden sizce hangisi doğru olabilir? Düşüncelerinizi paylaşınız. Rus arkeologların bulduğu Göktürk şehir harabelerinin birçoğunda sulama kanallarına rastlanır. İncelemelere göre bu kanallar, işlenmesi son derece güç, kayalık bir arazide açılmış ve iki vadiyi birleştirmiştir. Yüksek matematik bilgisine dayanan su dağıtım şebekesi iki kanalı birleştirmiştir. 7

16 Orhun Anıtları Anıt ismi Tonyukuk Anıtı Kül Tigin Anıtı Bilge Kağan Anıtı Görseller Görsel İsimleri 26. Görsel, Tonyukuk Anıtı 27. Görsel, Kül Tigin Anıtı 28. Görsel, Bilge Kağan Anıtı Görevi Vezir ve başkumandan Göktürk prensi Göktürk kağanı Yapım Yılı yılları 732 yılı 735 yılı Kimin Yaptırdığı Kendisi Ağabeyi Bilge Kağan Oğlu Bulunduğu Yer Nalayh Arhangay Arhangay Yazı ve Süsleme Bilgisi Sade Özenli, yazıtın üç tarafı Türkçe, bir tarafı Çince. Özenli, yazıtın üç tarafı Türkçe, bir tarafı Çince. Anıtın Kaidesi Taş plaka Kaplumbağa Kaplumbağa Çevresindeki Heykeller Heykel sırası Heykel sırası Heykel sırası Balbal Dizisi Balbal dizisi Balbal dizisi Balbal dizisi Günümüzdeki Durumu Harap durumda Harap durumda Harap durumda Göktürk Yazısı Göktürk yazısındaki estetik özellikler Türk Kaligrafi Sanatının başlangıç dönemine aittir. Bu anlamda Kül Tigin Anıtı nı yazan Yolig Tegin de bilinen ilk Türk kaligrafi sanatçısıdır. Ders Dışı Etkinlik Önemli Türk büyüklerinden biri için anıt mezar tasarlayıp çalışmalarınızı sınıfta sergileyiniz. Göktürk El Sanatları: Göktürk mezar kazılarından çıkan eşyalar arasında kumaş, dokuma, çeşitli madeni eşyalar ve keramikler bulunmaktadır. Buluntulardan Göktürk keramiklerinin elle biçimlendirilmiş ve kırmızı renk astarlı olduğu görülmektedir. 8

17 Etkinlik Kül Tigin Heykel Başı Aşağıdaki görselde yer alan Kül Tigin Heykeli nin başını eser inceleme yöntemlerine göre inceleyerek düşüncelerinizi paylaşınız. 29. Görsel, Kül Tigin Heykeli nin başı Moğolistan Bilimler Akademisi, Ulan Batur 1958 de Moğol Çekoslovak araştırma ekibi tarafından Kül Tigin anıtı kazısı yapılır. Anıtın ortasından Kül Tigin Heykeli nin ikiye ayrılmış baş kısmı çıkarılır. Çenesi ve burnu zarar görmüş bu heykelin kırılmış durumdaki taç kısmı daha sonradan yapıştırılır. Heykel başı; geniş ve etli yüzü, çekik gözleri, düz burnu, kalın dudakları ve büyük kulaklarıyla Moğolları andırmaktadır. Bilim insanları, bu başın Kül Tigin in yüzünü gerçeğe çok yakın biçimde betimlediğini ve Türk tipi hakkında bilgi verdiğini söylemektedir. Heykel başındaki taçta görülen kuş figürü dikkat çeker. Bu, Çin sanatında da rastlandığı gibi yüksek devlet görevlilerinin başlıklarına işlenmiş bir kuş türüdür. Bir kartal veya atmaca olduğu da düşünülen bu kuşun, eski Türk inancında, ölen kişinin bir atmacaya dönüştüğüne dair simgesel bir anlam taşıdığı da bilim insanları tarafından düşünülmektedir (Peter Ziene, Moğolistan daki Eski Türk İmparatorlukları, Cengizhan ve Mirasçıları Büyük Moğol İmparatorluğu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2006, s ). Resim Sanatı: Göktürk Resim Sanatı örnekleri heykel, anıt, kemer, taç, askerî ve günlük eşyalardaki motiflerden ibarettir. Bunlarda da tıpkı Hunlarda olduğu gibi hayvan figürleri yer almaktadır ancak günümüze çok fazla eser kalmadığından Göktürk Sanatı nda heykel daha önemli bir yer tutar. 9

18 3- UYGUR SANATI Hazırlık Çalışmaları 1) Türklerin yarı göçebe hayattan yerleşik düzene geçişleri sosyal ve kültürel hayatlarını nasıl etkilemiş olabilir, düşüncelerinizi söyleyiniz. 2) Uygurlarda matbaanın kullanımıyla ilgili araştırma yapınız. 3) Budizm ve Maniheizm dinleriyle ilgili sözlük araştırması yapınız. Temel Kavramlar * Fresko * Minyatür * Stupa! Aşağıda Uygurlara ait üç görsel bulunmaktadır. Bu görsellere bakarak; 1- Uygurların medeniyet düzeyi hakkında neler söyleyebilirsiniz? 2- Hun, Göktürk ve Uygurların medeniyet düzeylerini karşılaştırınız. 30. Görsel, Uygur evi 31. Görsel, Kubbeli Uygur mezarları, Turfan 32. Görsel, Kubbeli Uygur mezarları, Turfan Heykel Sanatı Uygurlar, sınır komşusu Çin den etkilenerek Buda heykel sanatını (33. Görsel) geliştirmişlerdir. Uygur Türklerinde bu sanatın kökeni, Göktürklerin balbal heykellerine dayanmaktadır (33 ve 34. Görsel). Kızıl ve Sorçuk ta yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 8-9. yy.a ait üç heykel (34, 35 ve 36. Görseller) dikkati çeker. Çin Heykel Örneği Uygur Heykel Örnekleri 33. Görsel, Buda heykeli, Güney Kore 34. Görsel, Diz çökmüş erkek heykeli, Kızıl 35. Görsel, Alçıdan yapılmış at başı, Sorçuk 36. Görsel, Alçıdan yapılmış fil başı, Sorçuk 1300 yıllık 5 metre 60 santim boyunda granitten yapılmıştır. Diz çökmüş, omzunda yük taşıyan alçı heykel, 47cm dir. 27 cm boyundaki at başının, yele ve perçemleri olgun çizgilerle belirtilmiştir. Hemen hemen demona benzer bir ifade taşımaktadır. 38 cm boyutundaki fil başı, üsluplaşmış, grotesk bir ifade taşımaktadır. 10

19 Resim Sanatı 37. Görsel, Rahipler, Uygur freski, Bezeklik 38. Görsel, Uygur fresklerinde resim örneği 39. Görsel, Uygur fresklerinde resim örneği Konu Uygur minyatür ve fresklerinde kullanılan konu, kompozisyon, renk ve üslup özellikleri Buda ve Mani nin yaşamıyla ilgili sahneler, vakıf yapanlar, müzisyenler, kâtipler, dindarlardır. Kompozisyon Renk Üslup Figürler simetrik bir düzende sıralanmıştır. Koyu mavi ve kırmızı başta olmak üzere çoğunlukla parlak renklerdir. Gerçekçi (realist) anlayış hâkimdir. Figürler portre özelliği taşır. Etkinlik Uygur Minyatür Sanatı Yandaki (40. Görsel) ve yukarıdaki (37, 38, 39. Görsel) görselleri Uygur minyatür ve fresk özelliklerini dikkate alarak 1- Konu, Kompozisyon, Renk, Üslup bakımından inceleyiniz Görsel, Rahip Uygur freski, Bezeklik... Uygarlık tarihinde Uygurlar: Selenga Nehri nin doğu kıyısında Göktürklere bağlı yaşayan Uygurlar, 745 te Göktürklerin yerine geçerek Uygur Devleti ni kurmuşlardır. Kurucusu Alp Kutlug Bilge Kağan, merkezi ise Karabalsagun şehridir. Bu şehirlerde ziraat, sanayi, ticaret ve sanatta üstün örnekler verilmiştir. Düzenli yollarla birbirine bağlanan Uygur şehirlerinde kanallar aracılığıyla en ıssız bölgelere kadar su götürülmüştür. Böylece Uygurlar döneminde Türkler yerleşik medeniyetin zirvesine çıkmışlardır. 11

20 Yanda görülen görselde dört nala hücuma kalkan zırhlı bir süvari, sağ elindeki yaydan bir ok fırlatırken betimlenmiştir. At üzerindeki süvarinin üst kısmı silinmiş sadece sol bacağı arkasında altın yaldızlı, deri işlemeli büyük bir sadak (okluk) görülmektedir. Gerçekçi bir anlayışla resmedilen at başı, gözlerin başarılı anlatımıyla çok canlı bir ifade taşır. 41. Görsel, Dört nala koşan at, Uygur freski, Hoça 42. Görsel, Uygur minyatürü (fresk), vakıf yapan prensesler, ayrıntı 43. Görsel, Uygur minyatürü (Kumaş üzerine), ayrıntı 44. Görsel, Uygur minyatürü (Kağıt üzerine), ayrıntı Hun ve Göktürklere göre daha ince bir işçilikle yapılan resim ve heykeller, sonraki yüzyıllarda kurulacak Türk devletlerinde yapılan sanatın ilk örnekleri olmuştur. Bu sanatlarda, Budizm, Maniheizm ve İslam dinlerinin önemli etkileri olmuştur. Etkinlik Hun - Göktürk - Uygur Uygarlıkları Uygarlık HUN GÖKTÜRK UYGUR Mimari Çadır Çadır + Yapı Yerleşik Mimari (stupa, kubbe, tonoz) Heykel Ronde-bosse (küçük heykelcik) Balbal, Taş heykel İnsan ve Hayvan Figürü Anıt Mezar Kurgan Orhun Anıtları Kubbeli Mezar Tekstil İşleri Pazırık Halısı, Çadır, Keçe Kumaş, dokuma İpek Minyatür Fresk Buda ve Mani nin yaşamıyla ilgili sahneler, vakıf yapanlar, müzisyenler, kâtipler, dindarlardır. 12 Yukarıda farklı Türk uygarlıklarının (Hun, Göktürk ve Uygur) sanatlarına ilişkin verilen tabloyu inceleyerek Orta Asya Türk sanatındaki hakim görüşün ne olduğunu söyleyiniz.

21 4- İSLAMİYET SONRASI TÜRK SANATI Hazırlık Çalışmaları 1) İlk Müslüman Türk devleti hangisidir? Araştırınız. 2) İlk Müslüman Türk devletlerinin yaşadığı coğrafya ile ilgili kısa bilgi toplayınız. 3)Türkler Müslüman olmadan önce hangi dine inanıyorlardı? Kısaca araştırınız. Temel Kavramlar * Kervansaray * Sivil mimari! Türklerin nasıl Müslüman oldukları konusunda bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Türklerin Müslüman olmasının Türk sanatına etkilerini tartışınız. Düşünelim - Tartışalım Mimari formların, kullanılan eşyaların ve sanat eserlerinin değişmesinde insanların yaşayış biçimi kadar inançları da rol oynamıştır. Bu değişimin nedenlerini tartışınız. Etkinlik Türk İslam Sanatı Köklü ve değişik bir uygarlığa sahip ülkelerde, VIII. yüzyılın sonunda, İslami inanışlardan kaynaklanan imgelere sahip yeni bir sanat ortaya çıktı ve yüzyıldan daha kısa bir sürede kendini kabul ettirdi. Kendine özgü bir yöntemle bölgesel formülleri, mimari ve bezeme süreçlerini birleştirerek orijinal eserler ortaya koyan ve yenilikler getiren bu sanat, aynı zamanda da kendisinden önce var olan Yunan-Roma, Bizans, Sasanî, Vizigot, Berberi ve Orta Asya sanat geleneklerinden esinlendi. İslam sanatının başlangıçtaki amacı, dinin ve sosyo ekonomik yaşamın çeşitli gereksinimlerine hizmet etmekti. Camiler ve kutsal yapılar gibi dinsel gereksinimler için inşa edilmiş yeni yapılar ortaya çıktı. Bu nedenle, diğer sanat dallarından çoğunun bağımlı olduğu mimari, İslam sanatında önemli bir rol üstlendi. Mimarinin yanı sıra ahşap, seramik, maden, cam gibi el sanatlarında yeni uygulamalarla çalışmalar üretildi. Geometrik, hayvan ve insan motifli çok yüksek kalitede tekstil ürünleri ortaya konmasına rağmen figüratif sanata fazla yer verilmemiş, figüratif sanat daha çok dış mekânlarda kullanılmıştır. Anıtlarda ise kabartma bezemelere nadiren yer verilmiştir. Heykeller neredeyse dümdüzdür. Ancak alçı levhalar, ahşap levhalar, duvar çinileri ve çini mozaiklerde uygulanan bezemeler muhteşem zenginliği ile dikkati çeker. Bu sanat eserlerinden geometrik ve bitki motifleri oluşturulan kompozisyonlarla yüzeyler kaplanmıştır (G. Öney, İslam Sanatının Ortaya Çıkışı, s. XV). 45. Görsel, Zavvare Ulu Cami, detay Yukarıdaki metni okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1- İslam sanatı kendisinden önceki uygarlıklardan nasıl etkilenmiştir? 2- İslam dininin sanata getirdiği en büyük yenilik nedir? 3- İslam sanatında figüratif sanata fazla yer verilmemesinin nedeni hakkında neler söyleyebilirsiniz? 4- İlk müslüman Türk devleti olan Karahanlılar mensubu oldukları Türk kültürünü İslam kültürü ile kaynaştırarak birçok eseri meydana getirmişlerdir. Bu sanat eserlerinin neler olabileceğini söyleyiniz. 46. Görsel, Konya Karatay Medresesi, detay 13

22 Etkinlik Karahanlı Sanatı Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1- Karahanlılar, mimari yapıların temelinde taş; duvarlarında ise kerpiç ve tuğla kullanmışlardır. Bunun Karahanlıların yaşadıkları bölgenin coğrafi özellikleri ile nasıl bir ilgisi vardır? 2- Karahanlılar, dinî ve sivil yapıları ile daha sonraki Türk mimarisine örnek olmuşlardır. Farklı dönemlerde yaşamış uygarlıklar arasındaki bu etkileşimin hangi yönlerden olabileceğini söyleyiniz. Karahanlı Sanatı: Tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olarak adlandırılan 9 ve 13.yüzyıllar arasında Asya da hüküm sürmüş Karahanlılar, yaşadıkları topraklarda İslam kültürünü yansıtan eserler vücuda getirmişlerdir. Bunlardan ilki Şir Kebir Cami dir. Bu caminin yapımında kerpiç malzeme kullanan Karahanlılar sonraları yaptıkları eserlerde kerpiçin yanı sıra tuğlayı da kullanmışlardır. Malzeme kullanımındaki bu çeşitlenmenin yanı sıra planında da gelişmeler gösteren Karahanlıların yaptıkları eserler ileride Mimar Sinan ın yapacağı merkezi planlı büyük camilerin ilk örneklerini teşkil etmiştir. Abbasilerle başlayan, cami yapısından ayrı minare yapma geleneği, Karahanlılarla birlikte farklı bir boyut kazanır. Çokgen kaide üzerine silindirik gövdeli yukarı doğru daralan minareler, tuğlaların farklı dizilişiyle süslenmiştir. Karahanlılar dönemine ait diğer eserler; saraylar, kervansaraylar ve türbelerdir. Tirmiz Sarayı, Akçakale Kervansarayı, Balacı Hatun Türbesi, Sultan Sencer Türbesi ve Talhatan Baba Cami bu eserlerden bazılarıdır. 47. Görsel, Mugak Attari Cami 49. Görsel, Kalan Minaresi, Buhara 48. Görsel, Mugak Attari Cami, detay 50. Görsel, Özkent Minaresi Etkinlik Gazne Sanatı Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1- Gazne Devleti nin nerede kurulduğunu dünya haritası üzerinde belirleyiniz. 2- İslamiyetten sonraki Asya-Türk sanatının önemli dönemini oluşturan Gazne Devleti döneminde mimaride taşın ve taş süslemenin kullanışında Anadolu Türk sanatı yapılarıyla benzerlik göstermektedir. Bu benzerliğin nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Taş malzemenin dönemin sanat eserlerinde kullanılmasının nedenleri neler olabilir? Söyleyiniz. Gazne Sanatı, İslamiyet ten sonra Karahanlıların ardından Asya-Türk Sanatının ikinci önemli dönemini oluşturur. Gazne de Gazneliler tarafından geliştirilen Türk sanatı bir taraftan Büyük Selçuklu Sanatına, diğer taraftan Hindistan daki Türk İslam sanatına temel oluşturmuştur. Karahanlılar döneminde gelişme gösteren cami yapımı, Gazneliler döneminde de farklı özelliklerle zenginleşerek devam etmiştir. Gazne mimarisinde, tıpkı Karahanlılar da olduğu gibi minareler dikkat çekmektedir. Yıldız biçiminde taştan bir kaide üzerine silindirik üst gövdeden oluşan minarelerin üzerinde tuğlaların değişik şekilde dizilmesinden oluşan, kufi yazılar, bitki motifleri ve geometrik şekiller vardır. Gazneliler dönemine ait en önemli saray, Sultan I.Mesut tarafından yaptırılan, Afganistan ın Butz şehrindeki Leşker-i Bazar Sarayı dır. Bu sarayın en dikkat çekici yanlarından biri tören ve kabul salonunun duvarlarının alt kısmında Gazneli Sultan Mahmut un askerlerini tasvir eden freskoların Uygur tapınaklarındaki freskolarla gösterdiği benzerliktir. Aynı dönemde Afganistan da yapılan Jam minaresi de dikkat çekicidir. İslam sanatı ve mimarisinin seçkin örneklerinden olan minarenin kuşağında Meryem Sûresi nden ayetler bulunmaktadır. Ayrıca Sultan III.Mesut Minaresi de önemli eserler arasında yer alır. 51. Görsel, Leşker-i Bazar, Bust 53. Görsel, Behramşah Minaresi, detay 52. Görsel, III.Mesut Minaresi, detay 54. Görsel, Ribat-ı Mahi, detay 14

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

TÜRK MİMARLIK TARİHİ

TÜRK MİMARLIK TARİHİ düzen ve anlam düzen ve anlam Bartolomeu Velho,1568 düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam ideal olanı bulmak ideal olanı bulmak Bu dünya benim tasarımımdır.

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ İstanbul, Süleymaniye de, Süleymaniye Külliyesi içinde, güney yönünde, caminin mihrap duvarı arkasındaki hazire alanı içinde yer alan Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Mimar

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM NYATÜRLERİ OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1-Minyatür, T. İş Bankası, 2002 PORTRELER PORTRAITS Fatih Portresi Portrait of Mehmed

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

Muhammed ERKUŞ. Sefer Ekrem ÇELİKBİLEK

Muhammed ERKUŞ. Sefer Ekrem ÇELİKBİLEK Hazırlayan: Sunan: Muhammed ERKUŞ Sefer Ekrem ÇELİKBİLEK 20047095 20043193 FİBONACCİ SAYILARI ve ALTIN ORAN Fibonacci Kimdir? Leonardo Fibonacci (1175-1250) Pisalı Leonardo Fibonacci Rönesans öncesi Avrupa'nın

Detaylı

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir?

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir? "Bilge" sözü Bilge Kağan'ın öz adı değil; yalnızca unvanı idi. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Her şeyden önce "bilge" yani bilgili olması gerekti. Niye

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008.

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008. -- \ ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008 HAZlRLAYAN İRFAN ÜNVER NASRATTINOGLU ANKARA. 2009 TÜRK CİLT SANATININ

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA

BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA 1366 BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA Latife AKTAN * İnsanlığın tanıdığı ilk çiçeklerden biri olan gül; aşkı, büyüyü, umudu ve ihtirası simgelediği gibi, eski dönemlerden bu yana birçok nedenle kendinden

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Önce ıznik, sonra Konya yı başkent yapan Anadolu Selçuklularının ikinci derecede merkezleri Kayseri ve Sivas ile çevreleri olmuştur.

Önce ıznik, sonra Konya yı başkent yapan Anadolu Selçuklularının ikinci derecede merkezleri Kayseri ve Sivas ile çevreleri olmuştur. ANADOLU DA SELÇUKLU ÇAĞI MİMARLIĞI Ara Altun 1071 Malazgirt Savaşından sonra tümüyle Türklere açılan Anadolu da, 13. yüzyılın sonuna kadar süren bir dönemin sanatına verilen genel isim, Selçuklu Çağı Sanatı

Detaylı

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı,

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı, DÜZENLEME KURULU - Prof. Dr. Atilla SİLKÜ - Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN - Prof. Dr. Mustafa ÖNER - Doç. Dr. Hasan MERT - Doç. Dr. Hülya ÖZ - Özlem ARINIK TOPUZ - Nedim SÖNMEZ - M. Ender USLU Ege Üniversitesinin

Detaylı

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu..

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. MÜHRÜ SÜLEYMAN Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. Zamanımızda bazı kendini bilge zanneden sahte alim geçinenler, yeni çıktı turfandalar bu motifi inkar edip hatta şeklini

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 07 Ekim 2013 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 14 Ekim 2013 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 21 Ekim 2013 Yaprak çizimleri,

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TÜRK SANATI TARİHİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TÜRK SANATI TARİHİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TÜRK SANATI TARİHİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

BATI SANATI TARİHİ. Uzm. Didem İŞLEK

BATI SANATI TARİHİ. Uzm. Didem İŞLEK BATI SANATI TARİHİ Uzm. Didem İŞLEK DERSİN İÇERİĞİ Ortaçağ Avrupa Sanatı Rönesans Mimarisi ve Resim Sanatı Maniyerizm Resim Sanatı Barok Mimarisi ve Resim Sanatı Empresyonizm Ekspresyonizm Romantizim Sembolizm

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları ARCHE - Mesleki Eğitimde Yapısal Kültürel Değerler Project No. LLP-LdV-TOI-2010-DE-147 327 Bu çalışma sadece yazarın görüşlerini yansıtır

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 11.2. Heykel Sanatında Soyut

Detaylı

BAMBAŞKA BİR KONYA KONYA DAKİ ARKEOLOJİK İZLER. 6-7 Ekim 2012 / 1 Gece 2 Gün

BAMBAŞKA BİR KONYA KONYA DAKİ ARKEOLOJİK İZLER. 6-7 Ekim 2012 / 1 Gece 2 Gün BAMBAŞKA BİR KONYA KONYA DAKİ ARKEOLOJİK İZLER 6-7 Ekim 2012 / 1 Gece 2 Gün 9000 senelik bir Neolitik yerleşim olan Çatalhöyük te, yaklaşık 8 bin kadar insan bir araya gelmiş ve zamanı için oldukça karmaşık

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 II.Beyazid Camisi ve Külliyesi (II.Beyazid Kompleksi).... 4 0.1.1 Darüşşifa

Detaylı

KİTAP TANITIMI F. Banu MAHİR, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul (2012), 228 Sayfa, ISBN 978 605 5272 06 7.

KİTAP TANITIMI F. Banu MAHİR, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul (2012), 228 Sayfa, ISBN 978 605 5272 06 7. TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 14 Sayfa: 479 485 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 14

Detaylı