30 Soruda KREDİ GARANTİ FONU (KGF) DESTEKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30 Soruda KREDİ GARANTİ FONU (KGF) DESTEKLERİ"

Transkript

1 30 Soruda KREDİ GARANTİ FONU (KGF) DESTEKLERİ Aralık 2013 Ardahan YDO

2 SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Serhat Bölgesi nin kalkınması öncelikle bölgedeki KOBİ lerin geliştirilmesi ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasıyla mümkündür. Bununla birlikte bölgedeki işletmelerin neredeyse tamamının KOBİ statüsünde olması Serhat Kalkınma Ajansı nı KOBİ ler ve girişimciler için daha fazla çalışma yapmaya teşvik etmektedir. SERKA, yürütmüş olduğu araştırma, analiz, eğitim, seminer ve mali destek programları ile bölgedeki KOBİ lerin ürün çeşitliliklerinin, yeni teknoloji kullanımlarının, istihdam sayılarının ve rekabetçiliklerinin artmasını bununla birlikte markalaşmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşılması amacıyla Ajansımızın hibe olarak sağlamış olduğu destekler sadece örnek işletmeler ve uygulamalar oluşturmaya yöneliktir. Bölgemizdeki KOBİ lerin gelişimi için Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de daha fazla yararlanılması gerekmektedir. Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ lere çeşitli destekler sunulmakta olup bölgemizdeki yatırımcılar maalesef sunulan bu destekler ve teşvikler hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. Bölgemizdeki yatırımcıların ve girişimcilerin bilgilendirilmesi amacıyla soru cevap şeklinde hazırlanan bu rehberde KGF Destekleri hakkında yatırımcılarımızın birçok sorusunun cevabı yer almaktadır. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile birlikte hazırlanan bu rehberin yatırımcılara faydalı olmasını temenni ederim. Mehmet ÖZDOĞAN Genel Sekreter V. Hazırlayanlar Nurullah KARACA İlker DOĞAN 2

3 İÇİNDEKİLER 1.Kredi Garanti Fonu (KGF) KOSGEB Desteklerine Kefalet Desteği BTC Boru Hattında Yerleşik KOBİ lere BTC CO.-KGF A.Ş. Kredi Destek Projesi Mikro KOBİ lere Mikro Krediler Projesi Tarım Satış Kooperatifleri Ürün Alımı Finansman Desteği UND İhracata Sevkiyat Desteği Hazine Kaynaklı Kredi Garanti Desteği

4 1. KREDİ GARANTİ FONU (KGF) S1. KGF nedir? Kredi Garanti Fonu A.Ş. bankalar tarafından kredilendirilmesi uygun bulunan, ancak teminat yetersizliği içinde olan KOBİ niteliğine haiz firmalara, bankalara karşı kredinin belli bir oranında kefalet vererek krediye erişmelerinde destek olmaktadır. Kredi Garanti Fonu A.Ş. küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ lerin) bankalardan kredi temin etmelerini sağlamak amacıyla kefalet hizmeti vermekte, kendisi kredi kullandırmamaktadır. Ortakları % 33,26 TOBB, %33,25 KOSGEB, %33,33 bankalar ve toplam % 0,16 hisse ile TESK, TOSYÖV ve MEKSA dır. S2. KGF nin işbirliği yaptığı banka ve diğer finans kuruluşları hangileridir? Bankalar; 1. Akbank T.A.Ş. 14. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 15. Tekstil Bankası A.Ş. 3. Alternatif Bank A.Ş. 16. Turkish Bank A.Ş. 4. Anadolubank A.Ş. 17. Turkland Bank A.Ş. 5. Asya Katılım Bankası A.Ş. 18. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (Eximbank) 6. Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 19. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 7. Burgan Bank A.Ş. 20. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 8. Denizbank A.Ş. 21. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 9. Finansbank A.Ş. 22. Türkiye Halk Bankası A.Ş. 10. HSBC Bank A.Ş. 23. Türkiye İş Bankası A.Ş. 11. ING Bank A.Ş. 24. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 12. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 25. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 13. Şekerbank T.A.Ş. 26. Yapı ve kredi Bankası A.Ş. Finansal Kiralama Şirketleri; 1. Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. 9. Halk Finansal Kiralama A.Ş. 2. Ak Finansal Kiralama A.Ş. 10. İş Finansal Kiralama A.Ş. 3. Anadolu Finansal Kiralama A.Ş. 11. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 4. Burgan Finansal Kiralama A.Ş. 12. TEB Finansal Kiralama A.Ş. 5. Deniz Finansal Kiralama A.Ş. 13. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. 6. EFG Finansal Kiralama A.Ş. 14. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. 7. Finans Finansal Kiralama A.Ş. 15. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 8. Garanti Finansal Kiralama A.Ş. 4

5 S3. KGF desteklerinden kimler faydalanabilir? T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2005/9617 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmeliği kapsamında KOBİ sayılan işletmeler KGF desteklerine başvurabilir. KGF desteklerinden, KOBİ ler ve KOBİ vasfına sahip esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, çiftçiler, tarımsal işletmeler ve kooperatifler dahil her türlü iktisadi faaliyet gösteren ticari işletmeler, sektör ve yöre ayrımı yapılmaksızın yararlanabilmektedir. S4. KGF desteğinden faydalanabilmek için KOBİ olmak şart mıdır? KGF desteklerinden KOBİ ler ve KOBİ kapsamında sayılan vasıflara sahip iktisadi faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler, çiftçiler ve serbest meslek mensupları faydalanabilirler. KOBİ vasfına sahipten kasıt; iktisadi faaliyet gösteren her türlü ticari işletme, esnaf ve sanatkâr, çiftçiler, tarımsal işletmeler ve kooperatiflerdir. S5. KGF ye başvurabilmek için hangi sektörde faaliyet göstermek gereklidir? KGF ye başvurabilmek için belirli bir sektörde faaliyet göstermek şartı bulunmamaktadır. KGF ye her sektörden gerçek ve tüzel kişi-işletmeler başvuru yapabilir. S6. Kimler KGF desteğinden faydalanamaz? İflas ve tasfiye sürecinde olanlar, Vergi ve SGK borçlarından dolayı takibata alınanlar, Finans kurumları (bankalar, vb.) tarafından haklarında takibat bulunanlar başvuramazlar. S7. KGF desteğinden nasıl faydalanırım? Başvuru sahibi kredi almak istediği bankaya KGF kefaletinden yararlanmak istediğini belirtir ve banka tarafından hazırlanacak olan dosyanın KGF ye gönderilmesi için muvaffakiyet verir. Banka kredi talebini uygun bulduğu takdirde talebi KGF ye iletir. KGF de, kefalet talebini inceler ve değerlendirerek karara bağlar. Kararın olumlu olması halinde bankaya kredi geri ödeme taahhüdünde bulunarak KOBİ ye kefil olur. 5

6 S8. KGF hangi tür kredilere kefalet vermektedir? KGF, bireysel krediler hariç olmak üzere işletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet vermekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir. Yeni İş Kurma, Mevcut Tesisin Genişletilmesi, Hammadde Temini, Yeni Teknoloji Kullanımı Yeni İş Yerine Taşınma Nakit Sıkıntısını Giderme İhracatın Finansmanı İthalatın Finansmanı Teminat Mektubu Amaçlı Krediler Finansal Kiralama S9. KGF ne kadarlık bir kredi miktarına kefil olur? Bir KOBİ başına kefalet üst limiti 1 milyon TL, bu KOBİ nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise üst limit 1,5 milyon TL dir S10. KGF kredinin tamamına mı kefil olur? Hayır, KGF talep edilen kredinin tamamına kefil olmaz. KGF, Banka ile risk paylaşımı esasına göre kredinin en çok % 80 ine kadar kefil olmaktadır. S11. KGF kefalet hizmeti için yararlanıcı KOBİ den ücret tahsil eder mi? KGF, kuruluş amacı doğrultusunda kar amacı gütmeyen ve ortaklarına kar dağıtmayan bir kuruluş olmakla birlikte, işletme maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, üstlendiği kefalet riskinin karşılığında KOBİ lerden düşük oran ve tutarda ücret-komisyon tahsil etmektedir. Öncelikle, kefalet talebinde bulunan firmaların incelenmesi için inceleme ücreti alır. Talebin uygun bulunarak kredinin kullanılması halinde, bir defaya mahsus olarak KGF kefalet tahsis komisyonu alınmaktadır. Bunun yanı sıra, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefaletin kaynağına ve kredinin türüne göre, kefalet risk bakiyesi üzerinden % 0,5 ile % 2 arasında değişen oranlarda komisyon tahsil edilmektedir. 6

7 Örneğin, bir başvuru sahibi 5 yıl vadeli 1 milyon TL kredi çekmek için bankaya başvurdu, KGF den kredi kefaleti talep etti ve başvurusu olumlu sonuçlandı. KGF yıllık % 1 komisyon oranı ile kredinin % 80 ine kefil oldu. Bu durumda başvuru sahibinin ilk yıl KGF ye ödeyeceği miktar: İnceleme ücreti +(800 Bin X 0,01 = 8 Bin TL) + Tahsis Komisyonu olmaktadır. Komisyon ücreti devam eden yıllarda ise; Revize İnceleme Ücreti + (Bakiye kefalet riski X 0,01) olarak alınmaya devam eder. S12. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri için başvuru noktası neresidir? Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri için Erzurum da bulunan KGF şubesi üzerinden destek alınmakla birlikte bu iller dışından başvurmak isteyenler de adresinden en yakın şubeye erişim sağlayabilirler. Adres: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat: 2 Havuzbaşı / ERZURUM Telefon: , Faks: , E-Posta: S13. KGF tarafından yürütülen destek projeleri nelerdir? KGF tarafından farklı başvuru sahiplerine yönelik olarak farklı destekler sunulan ve KGF tarafından yürütülen projeler; a) KOSGEB Desteklerine Kefalet Desteği, b) BTC Boru Hattında Yerleşik KOBİ lere BTC CO.-KGF A.Ş. Kredi Destek Projesi, c) Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Projesi kapsamında Mikro KOBİ lere Mikro Krediler Projesi, d) Tarım Satış Kooperatiflerinin Üyelerine Kredi Temini Yoluyla Verdikleri Finansman Desteklerine Kefalet Desteği, e) UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) İhracata Sevkiyat Desteği (İhracatın Doğrudan Desteklenmesi), f) Hazine Kaynaklı Kredi Garanti Desteği, 7

8 1.1. KOSGEB DESTEKLERİNE KEFALET DESTEĞİ S14. KOSGEB desteklerine kefalet desteği nedir? KOSGEB in geri ödemeli desteklerinden faydalanan başvuru sahiplerinin teminat eksikliği durumunda KGF kefaletiyle kredi kullanmalarını sağlayan ürünün ismidir. S15. KOSGEB ten aldığım geri ödemeli desteklerin geri ödemesinde kullanmak üzere finans kuruluşlarından kredi almak için KGF kefalet desteğinden faydalanabilir miyim? KOSGEB in bankalar üzerinden sağladığı geri ödemeli destekleri için bankalar ile imzaladığı protokollere KGF de taraf olduğundan, KOSGEB desteği almış işletmelerin krediyi kullanabilmeleri için bankalarca istenilen teminatları verememeleri halinde kefalet sağlayarak krediyi kullanmalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir BTC BORU HATTINDA YERLEŞİK KOBİ LERE BTC CO.-KGF A.Ş. KREDİ DESTEK PROJESİ S16. BTC boru hattında yerleşik KOBİ lere BTC CO.-KGF A.Ş. kredi destek projesi nedir? Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattının geçtiği Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana illeri ve ilçelerindeki yerleşim yerlerinde iktisadi faaliyet gösteren işletmeler ile gerçek kişilere yönelik bir projedir. Proje 2008 yılında başlamış olup, 2017 yılında sona erecektir. Toplam kredi hacmi bankanın risk payı dâhil 25 milyon Dolar dır. S17. BTC kredi destek projesine sadece boru hattının geçtiği illerden mi başvuru yapılabilir? Boru hattının geçtiği Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana illeri ile bu illerin ilçelerinde iktisadi faaliyette bulunan KOBİ niteliğine haiz işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler programa başvuru yapabilirler. Örneğin, BTC boru hattı Kars ilinde Selim ilçesinden geçmemesine karşın, Selim ilçesindeki işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler Programdan faydalanmak için başvuru yapabilirler. 8

9 S18. Krediye başvuru şekli nasıl olacaktır? Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Ekonomi Bankası şubeleri aracılığı ile yapılacaktır MİKRO KOBİ LERE MİKRO KREDİLER PROJESİ S19. Mikro KOBİ lere Mikro Krediler projesi nedir? Az gelişmiş bölgelerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi kullanımlarını kolaylaştırmak amacıyla, Avrupa Topluluğunun Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Yatırım Fonu (AYF) katkılarıyla uygulanmaktadır. Bu projenin amacı, Ülkemiz gayrisafi milli hasılasından düşük pay alan 43 il ile diğer iller arasındaki gelişmişlik farklılığını kapatmak için bu illerde faaliyet gösteren Mikro KOBİ leri ve girişimciliği desteklemektir. S20. Programdan tüm iller faydalanabilecek midir? Hayır, destek kapsamına az gelişmiş olarak tanımlanan sadece toplam 43 il alınmıştır. Bölge illeri olan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars Program kapsamında yer alan illerdir. Proje 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde uygulanacak olup, bu illerde faaliyet gösteren ve çalışan sayısı azami 9 olan (dâhil) mikro işletmeler bu desteğe başvurabileceklerdir. S21. Program kapsamında sağlanacak kredi destek limitleri ve komisyon oranı, kefalet vadesi nedir? KGF komisyonu % 0,5 dir. KGF kefalet kredinin oranı % 80 dir. KGF kefalet vadesi en az 6 ay, en çok 3 yıldır. Mikro İşletme başına tahsis edilecek kredi üst limiti Avro dur. S22. Başvuru şekli nasıl olacaktır? Başvuru sahipleri, başvurularını KGF nin işbirliği protokolü imzaladığı bankalar ile diğer finans kuruluşları aracılığıyla KGF ye iletecektir. 9

10 1.4. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ ÜRÜN ALIMI FİNANSMAN DESTEĞİ S23. Tarım Satış Kooperatifleri Ürün Alımı Finansman Desteği nedir? Marmara Birlik Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, TARİŞ Üzüm İncir, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Güneydoğu Birlik Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GKB), Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) ne sağlanan ürün alımı finansman desteğidir. Buna göre birliklere bağlı kooperatif ve üreticilerinin KGF nin kefaletiyle bankalardan kredilendirilmeleri sağlanmıştır. S24. TRA2 Bölgesinde benzer bir uygulama var mıdır? Hayır, yoktur. (Ayrıntılı bilgi için UND İHRACATA SEVKİYAT DESTEĞİ S25. UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) İhracata Sevkiyat Desteği (İhracatın Doğrudan Desteklenmesi) nedir? Şubat 2009 da başlatılan, UND üyelerinin T.Eximbank tan kullandıkları krediler için sağlanan kefalet desteğidir. Bu proje kapsamında KGF kefaletinden yararlanmak isteyen UND ye kayıtlı taşımacılık sektöründeki firmalara Eximbank tan kullandıkları krediler için % 100 oranında verilen kefalet desteği ile ihracata da dolaylı katkı sağlanmaktadır HAZİNE KAYNAKLI KREDİ GARANTİ DESTEĞİ S26. Hazine Kaynaklı Kredi Garanti Desteği nedir? Küresel krizin Bankacılık Sistemi ndeki kredi daralmasının KOBİ ler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi hafifletmeye ve yaşatılabilir KOBİ lere destek sağlanmasına yönelik olarak, Bakanlar Kurulu nun 2009/15197 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ına istinaden Hazine Müsteşarlığı nın KGF ye sağladığı 1 milyar TL lik kontr-garanti kapsamında KGF ye ortak bankalar üzerinden KOBİ lere sağlanan kefalet desteğidir. 10

11 S27. Hazine Desteği kapsamında verilecek KGF kefaletleri nasıl olacaktır? Hazine den Aktarılacak Kaynak: TL Yararlanıcı Başına Azami Limit: TL Bir Risk Grubuna Ait Yararlanıcılar İçin Azami Limit: TL Azami Kefalet Oranı : % 75 Kredi Vadesi: Asgari 6 (altı) Ay, Azami 8 (sekiz) Yıl S28. Hazine Desteği kapsamında verilecek KGF kefaletleri için hangi bankalara başvuru yapılabilir? 1. Akbank T.A.Ş. 10. Şekerbank T.A.Ş. 2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 11. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 3. Asya Katılım Bankası A.Ş. 12. T. Halk Bankası A.Ş. 4. Burgan Bank A.Ş. 13. T. Finans Katılım Bankası A.Ş. 5. Denizbank A.Ş. 14. T. Garanti Bankası A.Ş. 6. Finans Bank A.Ş. 15. T. Vakıflar Bankası T.A.O. 7. HSBC Bank A.Ş. 16. T. İş Bankası A.Ş. 8. ING Bank A.Ş. 17. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 9. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. S29. Hazine Desteği kapsamında KGF kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ lerde aranılan şartlar nelerdir? 15 Temmuz 2009 tarih ve (27289) sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar uyarınca yararlanıcıda aşağıdaki özellikler aranır: Yararlanıcının, başvuru tarihi itibariyle en az iki bilanço dönemi faaliyet geçirmiş olması ve halen faaliyetlerine devam ediyor olması, Başvuru tarihinde yararlanıcı hakkında icrai işlemlere dayalı kanuni takip, iflas, fesih, iflas erteleme olmaması ve yararlanıcının konkordato sürecinde olmaması, Krediye başvuran yararlanıcının TCMB son memzuç kayıtlarında donuk alacak niteliğinde kredisinin bulunmaması, Yararlanıcının vergi ve SGK borcunun olmaması var ise yapılandırılmış olması. S30. Hazine Desteği kapsamında KGF kefaletine nasıl başvurulmaktadır? Hazine desteği kapsamında BKK kriterlerini taşıyan KOBİ ler lehine kefalet başvuruları, ortak bankalar tarafından web tabanlı başvuru sistemi üzerinden KGF Genel Müdürlüğü ne yapılmaktadır. 11

12 Detaylı ve Güncel Bilgi için: KGF: KREDİ GARANTİ FONU Adres : TOBB İkiz Kuleleri C Blok, Kat Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) Ankara / TÜRKİYE Tel : Faks : E-posta : Web : T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Adres : Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS Tel : Faks : E -posta : Web : 12

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ

HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ I. PROJE TANIMI: PROJE ADI PROJENİN AMACI PROJE BÜYÜKLÜĞÜ : HER KÖYE BİR KOBİ Projesi :KOBİ leri geliştirmek, Yeni yatırımları desteklemek, Kırsal kesimdeki girişimciliği artırmak,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı