I. FON HAKKINDA BLGLER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. FON HAKKINDA BLGLER:"

Transkript

1 BU ZAHNAME FON KATILMA PAYLARININ HALKA ARZI SIRASINDA VE HALKA ARZ SONRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETCS VE FON YETKLENDRLM KATILIMCISINDA, FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ OLARAK KENDLERNE VERLMEK ÜZERE YETERL SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU ZAHNAME YEN BR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERL OLUP, ZAHNAME KAPSAMINDAK BLGLERDEK DEKLKLER TCARET SCLNE TESCL VE TÜRKYE TCARET SCL GAZETES NDE LANINI MÜTEAKP BU ZAHNAMENN EK HALNE GETRLR. HER YILIN OCAK AYI TBARYLE ZAHNAME DEKLKLER TEKRAR TESCL ETTRLMEKSZN TEK BR METN HALNE GETRLEREK TASARRUF SAHPLERNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. MKB YÖNETM KURULU BAKANLII NIN TARHL TOPLANTISINDA, BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ MKB HSSE SENETLER PYASASI BÜNYESNDEK FON PAZARI NDA LEM GÖREBLECENE KARAR VERLMTR. YATIRIM MENKUL DEERLER A..'NN KURUCUSU OLDUU YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 18/04/2008 tarihinde stanbul ili Ticaret Sicili Memurluuna sicil numarası altında kaydedilerek 25/04/2008 tarih ve 7049 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüü hükümlerine göre yönetilmek üzere; katılma payları borsa pazarlarında ilem gören, fonun oluturulma sürecine dorudan katılan yetkilendirilmi katılımcıların fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak ekilde, portföyde yer alan menkul kıymetler ve nakdi bir araya getirerek karılıında fon katılma payı alabildii ya da söz konusu kurumların en az asgari ilem birimine tekabül eden fon katılma paylarını saklamacı kurulua iade edip karılıında fonun içindeki menkul kıymetler ve nakdin payına düen kısmını alabildii, riskin daıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföyü iletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/04/2008 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile kurulmu olan Yatırım - iboxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu katılma paylarının halka arzına ilikin izahnamedir. Fona itirak salayan ve fon varlıına katılım oranını gösteren 1. tertip adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 30/06/2008 tarih ve KB.471/673 sayı ile kayda alınmıtır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. I. FON HAKKINDA BLGLER: 1. Fonun Türü : Borsa Yatırım Fonu 2. Fonun Tipi : B Tipi Fon 3. Fon Tutarı : YTL 4. Pay Sayısı : Adet 5. Süresi : Süresiz 6. Kurucu,Yönetici Yetkilendirilmi Katılımcı : Yatırım Menkul Deerler A.. ( Yatırım) : : 1

2 II. FON PORTFÖY STRATEJS: Fon portföyündeki varlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve Fon çtüzüüne uygun olarak seçilir ve Fon portföyü Yönetici tarafından çtüzüün 5. maddesine, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:23 Borsa Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii (Tebli) hükümlerine ve Seri:VII, No:10 Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii nin (Seri:VII, No:10 Teblii) ilgili hükümlerine uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde Tebli in 5. maddesi kapsamında B Tipi Fon niteliine uygun bir portföy yapısı esas alınır. Fon portföyünün yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Fon içtüzüünün 15. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin deeri ile fonun birim pay deeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak ekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden tam kopyalama yoluyla seçilir. Baz alınan endeks iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi dir. Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak baz alınan endeks olan iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı ay sonları ve 3 aylık dönemler itibarıyla hesaplanır ve Fon un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır. Fon portföyünün en az %80 i en çok %100 ü DBS lerden oluur. Mevzuat uyarınca izin verilmi olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların deeri fon portföy deerinin en az %0 en çok %20'sini oluturur. Fon portföy deerinin en fazla %20'si nakit deerlendirmek üzere yapılan MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nezdindeki borsa para piyasası ilemlerinden oluur. Fon'un operasyonel ilemleri nedeniyle oluabilecek likidite ihtiyacının karılanması amacıyla nakit tutulabilir. Fon portföyüne bunlar dıında herhangi bir varlık dahil edilmez. III. FONUN BAZ ALDII ENDEKS HAKKINDA BLGLER: Yatırım - iboxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu, iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi ni (Endeks) baz almaktadır. International Index Company Limited (IIC/Endeks Yapıcı) tarafından oluturulan ve Fon un baz alacaı endeks olmak üzere kullanım hakkı bir lisans sözlemesi ile Yatırım a verilen iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi vadeye kalan gün sayısı en uzun 6 iskontolu DBS den oluur. Endeks kapsamına sadece Türk Lirası cinsinden ihraç edilmi iskontolu DBS ler alınır. Endekse dahil olacak DBS ler aaıdaki kriterlere göre seçilir: 1. T.C. Babakanlık Hazine Mütearlıı tarafından ihraç edilmi Türk Lirası cinsinden iskontolu tahvil ve bono ihraçları vadeye kalan gün sayısına göre sıralanır ve en uzun 6 ihraç endekse dahil edilir. 2. Endeks içerisindeki DBS ler, vadeye kalan gün sayısı en uzundan en kısaya doru olmak üzere sırasıyla % 35, %25, %15, %10, %10 ve % 5 oranlarıyla aırlıklandırılır. 3. Endekste yer alan her bir DBS için bir gün önceki kapanı deerleri ile son ilem deeri arasındaki yüzdesel fiyat deiimi bulunur. DBS lerin yüzdesel fiyat deiimleri yukarıda belirtilen ilgili aırlıkla çarpılır. Aırlıklandırılmı fiyat deiimlerinin toplamı endeksin deiim oranını oluturur. Endeksin deiim oranının bir ile toplanıp endeksin bir önceki gün deeri ile çarpılması endeksin cari deerini verir. Türk Lirası bazındaki Endeks, Endeks Yapıcı tarafından MKB'nin Tahvil ve Bono Piyasası aynı gün valörlü ilem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir veri daıtım firmaları yoluyla açıklanır. Hesaplamada, ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, 2

3 ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. Saat 14:00 da oluan Endeks deeri kapanı deeri olarak kabul edilmekle birlikte; MKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü ilemlerin sona ermesini müteakip ileri valörlü ilem saatleri içerisinde Endeks kapsamındaki DBS lerden birinde ilem geçmesi durumunda, saat 17:00 itibarıyla gün sonu kapanı deeri yeniden açıklanır ve bu deer veri daıtım firmaları yoluyla açıklanır. Söz konusu hesaplamada, T+1 valörlü ilemler sonucunda oluan fiyatlar esas alınır. T+1 valörlü ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, T+1 valörlü ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. Nihai kapanı deeri, ertesi gün saat 09:30 da açıklanan Endeks açılı deeridir. Hazine Müstearlıı tarafından Endeks kapsamına alınması gereken bir DBS ihracı gerçekletirildii zaman, Endeks in kapsamı yeni ihracın valör gününü takip eden igünü deitirilir. Yeni ihraç edilen DBS, sırasının gerektirdii aırlıkla Endeks de yer alırken, dier ihraçların aırlıklarında gereken deiim gerçekletirilir ve daha önce Endeks de yer alan en kısa DBS endeks kapsamından çıkarılır.yapılan deiiklikler deiikliin yapıldıı gün yatırımcılara duyurulur. Kurul un konuya ilikin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Endeks de meydana gelen deiiklikler, Fon un web sitesinde ilan edilerek duyurulur. Endeksin hesaplanması, endeks kapsamındaki DBS lerin seçimi ve deitirilmesi IIC tarafından yapılır. Endeks ile ilgili DBS seçimi ya da deiiklik yapılması konusunda Yatırım ın yetkisi yoktur. Endeks lisans ücretinin ödenmesi ile ilgili ayrıntılı esaslar IIC ile yapılan Lisans Sözlemesi ile belirlenmi olup, bu ücret Kurucu tarafından karılanacaktır. IV. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETM VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: Fon kurucusu olarak Yatırım riskin daıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak ekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 2. Yönetici: Fon portföyü Yatırım tarafından Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliler ve fon içtüzüü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kuruluu: Kurucunun fon varlıının korunması ve saklanmasına ilikin sorumluluu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar yapılacak sözleme çerçevesinde MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nezdinde saklanır. V. FON YÖNETM HAKKINDA BLGLER: Fon da görev alan kiilere ilikin bilgiler aaıda verilmektedir: Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptıı ler (Yıl-irket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Atanmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı Ufuk Ümit Fon Kurulu 2000-Devam- Yatırım Menkul Deerler Haziran Onbaı Bakanı A..-Genel Müdür Yrd. Mert Fon Kurulu 2000-Devam- Yatırım Menkul Deerler Ekim Erdomu Üyesi A..-Genel Müdür Yrd. Mehmet Yiit Fon Kurulu 2002-Devam- Yatırım Menkul Deerler Haziran Arıkök Üyesi A..-Müdür Ömer Hakan Fon Denetçisi 2003-Devam- Yatırım Menkul Deerler Haziran Yamaçouz A..-Müdür Yardımcısı Okay Dolgun Fon Müdürü 1997-Devam- Yatırım Menkul Deerler A..-Müdür Yardımcısı Haziran

4 Salih Gullik Ali Emrah Yücel Fon Muhasebecisi Portföy Yöneticisi 2002-Devam- Yatırım Menkul Deerler A..-Müdür 2000-Devam- Yatırım Menkul Deerler A..-Bölüm Yönetmeni Haziran Haziran Elif Çetince Fon Operasyon Yetkilisi 1998-Devam- Yatırım Menkul Deerler A..-Bölüm Yönetmeni 10 - VI. KATILMA PAYI DEERNN TESPT USULÜNE VE PORTFÖY DEERNN BELRLENMESNE LKN ESASLAR: Fon katılma payının net aktif deeri ve ilem fiyatı olmak üzere iki ayrı deeri bulunur. Fonun Net Aktif Deeri MKB nin ileme açık olduu günlerde, katılma paylarının ilem gördüü pazardaki son seans sonunda açıklanır. Fonun Gösterge Niteliindeki Net Aktif Deeri ise MKB nin ileme açık olduu günlerde, aynı gün valörlü ve ileri valörlü DBS ilem saatleri dahilinde Kurucu nun sorumluluunda Yönetici tarafından sürekli olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir en az iki veri salayıcı firmadan ve Fon'un web sitesinden açıklanır. Fonun ilem fiyatı ise MKB Fon Pazarı'nda oluan fiyattır. "Fon Portföy Deeri", portföydeki varlıkların deerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Deeri", Fon Portföy Deerine varsa dier varlıkların eklenmesi ve borçların düülmesi suretiyle bulunur. Gösterge niteliindeki net aktif deer ve portföydeki varlıkların gün sonu deeri aaıdaki esaslara göre tespit edilir. MKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü ilem saatleri içerisinde gösterge niteliindeki net aktif deerin hesaplanmasında; ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. MKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü ilemlerin sona ermesi sonrasında gösterge niteliindeki net aktif deerin hesaplanmasında, T+1 valörlü ilemler sonucunda oluan fiyatlar esas alınır. T+1 valörlü ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, T+1 valörlü ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. Portföydeki varlıkların gün sonu deerlemesinde, ilgili günde ilem geçen DBS ler aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatı, ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. Deerleme ile ilgili dier esaslar Fon çtüzüünün 9.4. maddesinde yer almaktadır. Sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay deerleri hesaplanmayabilir ve alım satımlar durdurulabilir. 4

5 VII. FONUN BRNCL VE KNCL PYASA LEMLERNE LKN ESASLAR: Seri:VII, No:23 Teblii nin 12. maddesine göre; borsa yatırım fonlarının birincil piyasa ilemleri yetkilendirilmi katılımcılarla saklamacı kurulu arasında yeni fon katılma paylarının oluturulması ve fon katılma paylarının geri alınması süreçlerinin ayni olarak gerçekletirildii ilemlerden olumaktadır. Fon katılma payı oluturma sürecinin ardından, yetkilendirilmi katılımcılar aracılııyla elde edilen yeni oluturulan fon katılma paylarının, borsada alım satıma tabi tutulması fonun ikincil piyasa ilemlerini oluturur. Yatırım iboxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu'nun birincil ve ikincil piyasa ilemlerine ilikin ayrıntılı esaslara aaıda yer verilmitir: 7.1 FONUN BRNCL PYASA LEMLERNE LKN ESASLAR: Seri: VII, No: 23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii nin 3.maddesinde; YEN FON KATILMA PAYI OLUTURULMASI (CREATION), yetkilendirilmi katılımcı tarafından, fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak ekilde, portföyde yer alan bono ve nakdin biraraya getirilerek saklamacı kurulua teslim edilmesi suretiyle asgari ilem birimi miktarı veya katları kadar yeni fon katılma payının oluturulma süreci, FON KATILMA PAYLARININ GER ALINMASI (REDEMPTION) ise, yetkilendirilmi katılımcı tarafından en az bir asgari ilem birimi oluturularak, saklamacı kurulua teslim edilmesi ve karılıında söz konusu katılma paylarına karılık gelen menkul kıymet ve nakdin alınması süreci, olarak tanımlanmıtır. Tebli in 3.maddesi uyarınca katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerine aracılık sadece Kurucu ile yetkilendirilmi katılımcı sözlemesi imzalamı yetkilendirilmi katılımcılar tarafından yapılmakta olup, Fon un birincil piyasa ilemlerine aracılık edecek yetkilendirilmi katılımcılar Fon çtüzüü nün 2. maddesinde belirlenmitir. Mevcut durumda Fon un tek yetkilendirilmi katılımcısı Yatırım dır Tebli in 15. maddesi uyarınca; fon katılma paylarının oluturulması ve geri alınması ilemlerini en az 1 asgari ilem birimi veya katları eklinde gerçekletirilmelidir. Fon çtüzüü nde bir asgari ilem birimi (Yüzbin) fon payı olarak belirlenmitir. Fon un içtüzüünde belirlenmi olan yeni katılma payı oluturulması ve fon katılma paylarının geri alınması esasları aaıdaki gibidir: 1. Katılma payı oluturma ve geri alım uygulaması (creation - redemption) birincil piyasa ilemleri çerçevesinde ayni olarak gerçekleir. Fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak ekilde belirlenen miktarlarda DBS ve nakdin bir araya getirilerek teslim edilmesi suretiyle asgari ilem birimi miktarı veya katları kadar katılma payı oluturma ilemi (creation), teslim edilen asgari ilem birimi veya katları kadar katılma paylarının karılıında portföyden payına düen miktarda DBS ve nakdin alınması suretiyle ise geri alım ilemi (redemption) gerçekletirilir. Yatırımcılar ikincil piyasa ilemleri ile de Fon paylarını alıp satabilirler. kincil piyasa ilemleri pay senedi ilemleri ile aynı ekilde ve MKB nin Borsa Yatırım Fonları Katılma Paylarının Borsa Fon Pazarı nda Kotasyonu ve lem Görmesine likin Usul ve Esaslar hakkındaki genelgesi ve MKB nin konuya ilikin ek düzenlemeleri çerçevesinde yapılır. 5

6 2. Katılma payı oluturma ve geri alım ilemine konu olacak gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu her sabah katılma paylarının ilem gördüü pazardaki seans balamadan önce Yönetici tarafından Fon un web sitesinde ve Takasbank terminallerinde ilan edilir. Kompozisyonun deimesi durumunda yatırımcılar fonun web sitesinden bilgilendirilir. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu nominal DBS ve nakit bileenden oluur. Nakit bileen fonun toplam deeri ile fonun portföyündeki DBS deer farkından hesaplanır. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonunda DBS ler nominal YTL ve katları olarak yer alır YTL nominal deerin altındaki DBS lerin nakit karılıkları o gün için ilan edilen kompozisyonda fonun nakit bileeni olarak dikkate alınır.fon portföy deerinin, fon toplam deerinden yüksek olduu durumlarda nakit bileen eksi bir deer olur. Bu durumda katılma payı oluturma ileminde yatırımcılar DBS leri Fon a teslim edip Fon dan nakit alırken, geri alım ileminde ise DBS leri Fon dan alıp Fon a nakit verir. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu ile birincil piyasa ilemine konu edilmek istenen DBS ve nakit bileende farklılık olması durumunda, yatırımcı talebi, söz konusu farklılıın ortadan kaldırılması halinde ileme konur. 3. Fon Kurulu Yetkilendirilmi Katılımcının yapacaı katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerine; fonun dolaımdaki pay sayısının toplam pay sayısına ulaması, talebin gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu yoluyla açıklanan yapıya uygun olmaması ve Seri:VII, No:10 Teblii'nin 47. maddesinde ifade edilen sava, ekonomik kriz,iletiim sistemlerinin çökmesi, varlıkların ilgili olduu piyasanın kapanması,bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında sınır getirebilir, geçici olarak durdurabilir, reddedebilir. Yönetici gün içinde verilen katılma payı oluturma ve geri alım ilem talimatlarını kontrol altında tutar ve gerektiinde Fon Kurulu'na bilgi verir. Yetkilendirilmi katılımcı günlük bazda yaptıı katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerinin bilgilerini takip eder. Yetkilendirilmi Katılımcının sorumlulukları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirlenir. 4. Katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerine aracılık sadece Kurucu ile yetkilendirilmi katılımcı sözlemesi imzalamı Yetkilendirilmi Katılımcılar tarafından yapılır. Bu ilemler en az 1 asgari ilem birimi veya katları eklinde gerçekletirilir ve 1 asgari ilem birimi (Yüzbin) Fon payından oluur. Borsa yatırım fonu payı oluturma ve geri alım ilemlerinde MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nin yetkilendirilmi katılımcılara uyguladıı ücretler; T+0 valörlü ilemlerde, asgari 75 YTL - azami 150 YTL olmak üzere ilem tutarı üzerinden yüzbinde 25, ileri valörlü ilemlerde, ise asgari 100 YTL - azami 250 YTL olmak üzere ilem tutarı üzerinden yüzbinde 50 dir. Bu tutar yetkilendirilmi katılımcı tarafından ödenir ve hiçbir surette yatırımcıya yansıtılmaz. Bunun dıında Yetkilendirilmi Katılımcı katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerinde yatırımcılardan komisyon tahsil edebilir. Uygulanacak toplam komisyon tutarı, Takasbank tarafından yetkilendirilmi katılımcıya uygulanan ücretin %50 si kadar bir ilem komisyonu ve bu komisyon üzerinden hesaplanacak BSMV tutarıdır. Söz konusu ücretlerde herhangi bir deiiklik olması durumunda, Fon un web sitesi (www.isbyf.com) aracılııyla yatırımcılar bilgilendirilecektir. I) Katılma payı oluturma ilem prosedürü aaıda tanımlanmıtır: 1. Katılma Payı Oluturma lemi (Creation) Genel Hükümler a. Katılma payı oluturma talepleri Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla Takasbank'a, MKB'nin ileme açık olduu ve fon katılma paylarının ilem gördüü günlerde 9:30-17:00 saatleri arasında iletilebilir. lemlerin tamamlanamadıı durumlarda, söz konusu süre uzatılabilir. b. Katılma payı oluturma ilemleri T+0 ve T+1 olarak gerçekletirilebilir. T+0 katılma payı oluturma ileminde DBS lerin ve nakit bileenin yatırımcının hesabında hazır bulunması 6

7 artı aranır. Her ilem gününde yönetici tarafından gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 ilemi yapılıp yapılamayacaı da açıklanır. T+0 ilem talimatı herhangi bir aracı kurum üzerinden verilebilir; ancak, T+1 ilemlerinin yapılabilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur. Bu hesap yatırımcının kendi hesabı olabilecei gibi, yatırımcının talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabı da kullanılabilir. c. Katılma payı oluturma ilemlerinde yatırımcı tarafında doacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin salanmasından Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluun artları Yetkilendirilmi Katılımcı Sözlemesinde belirtilmitir. 2. Katılma Payı Oluturma lem Prosedürü T+0 Katılma Payı Oluturma lemleri: a. Yatırımcı, katılma payı oluturma talebini ilemin yapılacaı hesabın bulunduu aracı kuruma bildirir. Hesabın bulunduu aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı olmaması durumunda gerekli kontrolleri aracı kurum yapar. Aracı Kurum, yatırımcının hesabında oluturulmak istenen tutarda katılma payına karılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda DBS ve nakit bileenin bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak DBS leri Aracı Kurum un Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına, nakit bileeni ise Aracı Kurum un Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarır ve katılma payı oluturma ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank a ve Yetkilendirilmi Katılımcıya bildirir. Yetkilendirilmi Katılımcının onayı ile Takasbank Aracı Kurum un serbest depo hesabında olması gereken DBS ler ile serbest cari hesabında olması gereken nakit bileenin varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda DBS ile nakit bileenin bulunduu anlaıldıktan sonra; Fon un dolaımdaki pay sayısının oluturulmak istenen tutarda fon payı oluturmaya da imkan tanıması halinde; Takasbank, DBS ler için Aracı Kurum un serbest depo hesabına, nakit bileen için ise Aracı Kurum un serbest cari hesabına, katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon un hesabına ise DBS ler ve nakit bileen girer. lem aynı gün Fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir.30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır ve bu durumda Takasbank koymu olduu blokajları kaldırır. b. Yatırımcı, Yetkilendirilmi Katılımcıda açılmı bulunan hesabından katılma payı oluturma talebi verdiinde Yetkilendirilmi Katılımcı yatırımcının hesabında oluturulmak istenen tutarda katılma payına karılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda DBS ve nakit bileenin bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak DBS leri Takasbank nezdindeki kendi serbest depo hesabına, nakit bileeni ise Takasbank nezdindeki kendi serbest cari hesabına aktarır ve katılma payı oluturma ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank a bildirir. Takasbank Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabında olması gereken DBS ler ile serbest cari hesabında olması gereken nakit bileenin varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda DBS ile nakit bileenin bulunduu anlaıldıktan sonra; Fon un dolaımdaki pay sayısının oluturulmak istenen tutarda fon payı oluturmaya da imkan tanıması halinde; Takasbank, DBS ler için Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabına, nakit bileen için ise Yetkilendirilmi Katılımcının serbest cari hesabına, katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon un hesabına ise DBS ler ve nakit bileen girer. lem aynı gün Fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir.30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır ve 7

8 bu durumda Takasbank koymu olduu blokajları kaldırır. c. Yatırımcı eksik DBS leri ve/veya nakit bileenini serbest virman yoluyla da temin etmek hakkına sahiptir. Ancak bu durumda talebin Takasbank a iletilebilmesi için gereken varlıkların tümünün ilemi yapacak yatırımcının hesabına geçmi olması artı aranır. T+1 Katılma Payı Oluturma lemleri a. Yatırımcı istedii tutarda katılma payı oluturulabilmek için gereken DBS lere sahip deilse ya da bir kısmına sahipse, eksik olan DBS leri MKB Tahvil ve Bono Piyasası nda alım yaparak tamamlayabilir. b. Yatırımcı eksik DBS leri MKB den satın almak yoluyla tamamlamaya karar verirse; bu ilem yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabı ya da (yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda hesabı yoksa) katılma payı oluturma talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabı kullanılarak gerçekletirilir. c. Yatırımcı, oluturulmak istenen tutarda katılma payına karılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda DBS sahibi olabilmek için kısmi alım yapacak ise, sahip olunan DBS ler ve/veya nakdin yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında ya da katılma payı oluturma talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında bulundurulması zorunludur. d. Yatırımcı veya yatırımcının hesabı bulunan aracı kurum tarafından katılma payı oluturma talebinin iletilmesini müteakip, kendisine ulaan talebi deerlendiren Yetkilendirilmi Katılımcı; ilgili hesapta katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan DBS ler ve nakit bileenin bulunup bulunmadıını kontrol eder ve eksik varsa gerekli düzeltmelerin yapılması için yatırımcıyı/aracı kurumu bilgilendirir. Bu durumda, eksik olan DBS ler ve/veya nakdin tamamlanması ve oluturulmak istenen tutarda portföy kompozisyonunun oluturulması gerekir. e. Talebin Takasbank a iletilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı tüm ilemlerin gerçeklemi olduunu kontrol eder ve ileme konu olacak portföy kompozisyonuna uygun olarak, gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar. f. Yetkilendirilmi Katılımcı Takasbank terminali yoluyla katılma payı oluturma ilem talebini Takasbank a bildirir ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve uygun gördüü talebi kabul ederek onaylar. lem aynı gün fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır. g. T+1 günü Yetkilendirilmi Katılımcı, yatırımcının hesabında veya talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında olması gereken DBS ler ile serbest cari hesabında olması gereken nakit bileenin varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda DBS ile nakit bileenin bulunduu anlaıldıktan sonra; yetkilendirilmi katılımcı yatırımcının hesabından veya talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabından, kendi serbest depo ve serbest cari hesaplarına virmanları gerçekletirir ve borç kapama ilemi yapar. h. Takasbank DBS ler için Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabına, nakit bileen için ise Yetkilendirilmi Katılımcının serbest cari hesabına, katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar. Takasbank ın Fon Kurulu nu bilgilendirmesini ve Fon Kurulu nun da borç kapama yapmasını müteakip, Takasbank gerekli deiimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon'un hesabına ise pay senetleri ve nakit bileen girer. 8

9 i. T+1 günü takas yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle katılma payı oluturma ileminin gerçeklememesi durumunda tüm sorumluluk Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir ve Yetkilendirilmi Katılımcının sorumlulukları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirtilmitir. Bu durumda Yetkilendirilmi Katılımcı DBS ler ve nakit bileeni tamamlayarak katılma payı oluturulmasına imkan salar. Yetkilendirilmi Katılımcı katılma payı oluturma ileminin tamamlanmasını takiben aynı fon payları için T+0 geri alım talebi girer ve geri alım ilemi sonucunda elde edilen DBS leri ve varsa nakit bileeni alır. Yatırımcı tarafından takas yükümlülüünün kısmen yerine getirildii durumlarda, geri alım ilemi sonucu elde edilen DBS ler ve nakit bileenden yatırımcıya ait olan kısmın ilgili yatırımcı hesaplarına intikal ettirilmesinden Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur. lem ve takas tarihlerinde geçerli olan portföy kompozisyonunun deimesine balı olarak ortaya çıkabilecek yatırımcı ve Fon zararlarını tazmin yükümlülüü Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir. Katılma payı oluturma ileminin usulüne uygun gerçekletirilmemesi halinde, Yetkilendirilmi Katılımcı Fon a temerrüt cezası öder. Eer temerrüt, Yetkilendirilmi Katılımcının takas merkezine karı olan yükümlülüklerini yerine getirdii halde, baka bir üyenin temerrüdü nedeniyle olumu ise, Fon Kurulu cezai faiz talep edilmemesine karar verebilir. Kurucu, bu ilemler nedeniyle doabilecek zararları karılamak üzere Yetkilendirilmi Katılımcıdan teminat talep edebilir. II) Geri Alım ilem prosedürü aaıda tanımlanmıtır: 1. Geri Alım lemi (Redemption) Genel Hükümler a. Geri alım talepleri Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla Takasbank a, MKB nin ileme açık olduu ve fon katılma paylarının ilem gördüü günlerde 9:30.17:00 saatleri arasında iletilebilir. lemlerin tamamlanamadıı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir. b. Geri alım ilemleri T+0 ve T+1 olarak gerçekletirilebilir. T+0 geri alım ileminde katılma paylarının yatırımcının hesabında hazır bulunması artı aranır. Her ilem gününde yönetici tarafından gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 ilemi yapılıp yapılamayacaı da açıklanır. T+0 ilem talimatı herhangi bir aracı kurum üzerinden verilebilir; ancak, T+1 ilemlerinin yapılabilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur. Bu hesap yatırımcının kendi hesabı olabilecei gibi, yatırımcının talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabı da kullanılabilir. c. Geri alım ilemlerinde yatırımcı tarafında doacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin salanmasından Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluun artları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirtilmitir. d. Geri alım ileminin tamamlanmasından sonra aracı kurumun veya Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına aktarılan DBS lerin ve serbest cari hesabına aktarılan nakdin, yatırımcının aracı kurum nezdindeki hesaplarına aktarılması sorumluluu ilgili Aracı Kurum a aittir. 2. Geri Alım lem Prosedürü T+0 Geri Alım lemleri: a. Yatırımcı geri alım talebini ilemin yapılacaı hesabın bulunduu aracı kuruma bildirir. Hesabın bulunduu aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı olmaması durumunda gerekli kontrolleri aracı kurum yapar. Aracı Kurum yatırımcının hesabında geri alıma konu edilmek istenen tutarda katılma paylarının bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak katılma payları için gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar ve geri alım ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Yetkilendirilmi Katılımcıya ve Takasbank a bildirir. 9

10 Yetkilendirilmi Katılımcının onayı ile Takasbank kendisine numarası bildirilen hesapta gereken katılma paylarının varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda katılma payının bulunduu anlaıldıktan sonra, Takasbank geri alıma konu katılma payları için yatırımcının aracı kurum nezdindeki hesabına bloke koyar ve ilemi Fon Kurulu'nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. DBS ler aracı kurumun Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına, nakit bileen aracı kurumun Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarılır. Katılma payları ise, Takasbank'ta bulunan "Tedavülde Bulunmayan Katılma Payları" hesabına aktarılır ve tedavülden kalkar. lem aynı gün fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir. Aracı kurum un serbest depo hesabına aktarılan DBS ler ile serbest cari hesabına aktarılan nakdin, ilgili yatırımcı hesabına aktarılması sorumluluu ilgili Aracı Kurum a aittir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır ve bu durumda Takasbank koymu olduu blokajları kaldırır.. b. Yatırımcı Yetkilendirilmi Katılımcıda açılmı bulunan hesabından geri alım talebi verdiinde Yetkilendirilmi Katılımcı yatırımcının hesabında geri alıma konu edilmek istenen tutarda katılma paylarının bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak katılma payları için gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar ve geri alım ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank a bildirir. Takasbank kendisine numarası bildirilen hesapta gereken fon paylarının varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda katılma payının bulunduu anlaıldıktan sonra, Takasbank geri alıma konu katılma payları için yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabına bloke koyar ve ilemi Fon Kurulu'nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. DBS ler Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına, nakit bileen Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarılır. Katılma payları ise, Takasbank'ta bulunan "Tedavülde Bulunmayan Katılma Payları" hesabına aktarılır ve tedavülden kalkar. lem aynı gün fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir. Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabına aktarılan DBS ler ile serbest cari hesabına aktarılan nakdin, ilgili yatırımcı hesabına aktarılması sorumluluu Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır ve bu durumda Takasbank koymu olduu blokajları kaldırır. c. Yatırımcı eksik fon paylarını serbest virman yoluyla da temin etmek hakkına sahiptir. Ancak bu durumda talebin Takasbank'a iletilebilmesi için gereken fon paylarının tümünün ilemi yapacak yatırımcının hesabına geçmi olması artı aranır. T+1 Geri Alım lemleri a. Yatırımcı geri alıma konu edilmek istenen katılma paylarına sahip deilse ya da bir kısmına sahipse, eksik olan katılma paylarını MKB de alım yaparak tamamlayabilir. b. Yatırımcı eksik katılma paylarını MKB den satın almak yoluyla tamamlamaya karar verirse, bu ilem yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabı ya da (yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda hesabı yoksa) geri alım talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabı kullanarak gerçekletirilir. c. Yatırımcı, geri alıma konu edilmek istenen tutarda katılma paylarına sahip olabilmek için kısmi alım yapacak ise, sahip olunan katılma paylarının yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında ya da geri alım talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında bulundurulması zorunludur. d. Yatırımcı veya yatırımcının hesabı bulunan aracı kurum tarafından geri alım talebinin iletilmesini müteakip, kendisine ulaan talebi deerlendiren Yetkilendirilmi Katılımcı; ilgili 10

11 hesapta gerekli fon paylarının bulunup bulunmadıını kontrol eder ve eksik varsa gerekli düzeltmelerin yapılması için yatırımcıyı/aracı kurumu bilgilendirir. Bu durumda, eksik olan katılma paylarının tamamlanması gerekir. e. Talebin Takasbank a iletilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı tüm ilemlerin gerçeklemi olduunu kontrol eder ve ileme konu olacak katılma payları için gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar. f. Yetkilendirilmi Katılımcı Takasbank terminali yoluyla geri alım ilem talebini Takasbank a bildirir ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve uygun gördüü talebi kabul ederek onaylar. lem aynı gün fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır. g. T+1 günü Yetkilendirilmi Katılımcı, yatırımcının hesabında veya talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında olması gereken katılma paylarının varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda katılma payının bulunduu anlaıldıktan sonra, Yetkilendirilmi Katılımcı borç kapama ilemi yapar. h. Takasbank, geri alım ilemine konu olacak katılma payları için yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabına ve/veya talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabına bloke koyar. Takasbank ın Fon Kurulu nu bilgilendirmesi ve Fon Kurulu nun da borç kapama yapmasını müteakip, Takasbank gerekli deiimleri yapar. DBS ler Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına, nakit bileen Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarılır. Fon payları ise Takasbank ta bulunan Tedavülde Bulunmayan Katılma Payları hesabına aktarılır ve tedavülden kalkar. Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabına aktarılan DBS ler ile serbest cari hesabına aktarılan nakdin, ilgili yatırımcı hesabına aktarılması sorumluluu Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir. i. T+1 günü takas yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle geri alım ileminin gerçeklememesi durumunda tüm sorumluluk Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir ve Yetkilendirilmi Katılımcının sorumlulukları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirtilmitir. Bu durumda Yetkilendirilmi Katılımcı gerekli olan DBS leri ve nakit bileeni tamamlayarak geri alım ilemine konu edilecek fon katılma paylarının oluturulmasına imkan salar. Yetkilendirilmi Katılımcı oluturduu paylarla T+1 geri alım ilemini sonuçlandırır. Geri alım ilemi sonucunda elde edilen DBS leri ve varsa nakit bileeni alır. Yatırımcı tarafından takas yükümlülüünün kısmen yerine getirildii durumlarda, yatırımcıya ait olan katılma paylarına karılık gelen ve geri alım ilemi sonucu elde edilen DBS leri ve nakit bileenin yatırımcı hesaplarına intikal ettirilmesinden Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur. lem ve takas tarihlerinde geçerli olan portföy kompozisyonunun deimesine balı olarak ortaya çıkabilecek yatırımcı ve Fon zararlarını tazmin yükümlülüü Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir. Geri alım ileminin usulüne uygun gerçekletirilmemesi nedeniyle Yetkilendirilmi Katılımcı Fon a temerrüt cezası öder. Eer temerrüt, Yetkilendirilmi Katılımcının takas merkezine karı olan yükümlülüklerini yerine getirdii halde, baka bir üyenin temerrüdü nedeniyle olumu ise, Fon Kurulu cezai faiz talep edilmemesine karar verebilir. Kurucu, bu ilemler nedeniyle doabilecek zararları karılamak üzere Yetkilendirilmi Katılımcıdan teminat talep edebilir. 7.1 FONUN KNCL PYASA LEMLERNE LKN ESASLAR: kincil piyasa ilemleri kapsamında, Kurulca kayda alınacak Fon katılma paylarının borsa kotuna alınması ve MKB bünyesindeki Fon Pazarı nda ilem görmesine ilikin usul ve esaslar tarih ve 224 sayılı MKB Genelgesi ile belirlenmitir. 11

12 MKB Genelgesi çerçevesinde borsa yatırım fonlarının ikincil piyasa ilemleri ile ilgili bazı genel esaslara aaıda yer verilmitir: Fon Kurucusu tarafından oluturulacak Kurul kaydına alınan ve Kotasyon Yönetmelii nin 7. maddesi çerçevesinde Borsa da Fon Pazarı nda ilem görmesi için bavuruda bulunulan Fon katılma payları; Kotasyon Yönetmelii nin 17. maddesi çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotuna alınarak ilem görmeye balar. Borsa Yönetim Kurulu tarafından fon içtüzüünde yer alan azami fon tutarını temsil eden/edecek katılma paylarının tamamı Borsa kotuna alınır ve Borsa da ileme balama tarihi itibariyle ihraç edilmi katılma payları Borsa Fon Pazarı nda ilem görür. Kurul un ilgili Tebli düzenlemeleri çerçevesinde azami fon tutarını amamak artıyla çıkarılacak ilave katılma payları Borsa da ilem görebilir. Fon tutarının artırılması durumunda artırılan kısmı temsilen ihraç ve halka arz edilecek katılma payları Kotasyon Yönetmelii nin 11. maddesi çerçevesinde kote edilir. Kurul düzenlemeleri uyarınca katılma paylarının Kurul kaydından çıkarılması halinde, katılma payları Borsa yönetim kurulu kararı ile fon pazarından ve kottan çıkarılır ve ilem görmekten men edilir. Borsa da ilem görmesi uygun görülen fon katılma paylarının alım satımı Borsa da Hisse Senetleri Piyasası bünyesindeki Fon Pazarı nda (F) özellik kodu ile yapılır. Baz fiyat, hisse senetlerinde olduu gibi bir önceki seans ilemlerinin aırlıklı ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile bulunur. lk ilem seansında ve Borsa da fiyat olumayan seansı takip eden seansta kurucu ve/veya yetkilendirilmi katılımcı tarafından ilgili seans öncesinde ilan edilen fon birim pay deeri üzerinden baz fiyat ilan edilir. Lot büyüklüü 1 adet katılma payı olarak belirlenmitir. Bir seferde sisteme girilebilecek maksimum emir miktarı Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüü tarafından belirlenir. Fon Pazarı nda Ulusal Pazar için uygulanan fiyat marjı uygulanır. Küsurat emir iletilemez. Özel emir ilemleri Hisse Senetleri Piyasası ndaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekletrilir. Fiyat adımları MKB nin belirleyecei ekilde uygulanır. Fon ilemlerinin takası ilem gününü izleyen ikinci i günü (T+2) gerçekletirilir. Fon Payı Oluturma ve Geri Alım lemleri esasları Takasbank tarafından düzenlenerek üyelere duyurulur. Dier bütün ilem kuralları Hisse Senetleri Piyasası ilem kurallarıyla aynıdır. VIII. FONDAN TAHSL EDLECEK HARCAMALAR: 1. Portföy Yönetim Ücreti: Fon toplam deerinin %0,00274 ünden (yüzbindeikinoktayetmidört) oluan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu yönetim ücreti, her ay sonu itibariyle hesaplanarak, izleyen bir hafta içinde ödenir. 2. Sabit Menkul Kıymet Komisyonu: %0,005 (yüzbindebe) + BSMV sabit getirili menkul kıymet komisyonu ödenir. 3. Ters Repo ilem komisyonu: %0, (yüzbindebirvirgülyüzyirmibe) + BSMV ters repo ilem komisyonu ödenir. 4. Takasbank Borsa Para Piyasası ilem komisyonu: %0, (yüzbindeikivirgüldokuzyüzelliiki) + BSMV Takasbank Borsa Para Piyasası ilem komisyonu ödenir. 12

13 5. Karılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Denetim ücreti için günlük olarak 23,50YTL karılık ayrılmaktadır. 6. Kayda Alma Ücreti: Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son i gününde fonun net varlık deeri üzerinden yüzbinde be oranında kayda alma ücreti ödenir. IX. KURUCUNUN KARILADII GDERLER: Aaıda tahmini tutarları gösterilen giderler kurucu tarafından karılanacaktır. GDER TÜRÜ Tescil ve lan Giderleri Gazete lan Giderleri Dier Giderler TOPLAM TUTARI (YTL) Halka arza ilikin ortaya çıkabilecek dier giderler de Kurucu tarafından üstlenilecek ve yatırımcılardan tahsil edilmeyecektir. Fon un baz aldıı Endeks Lisans Ücreti de Kurucu tarafından karılanacaktır. X. YATIRIM FONUNUN VERGLENDRLMES: 1. Fon Portföy letmecilii Kazançlarının Vergilendirilmesi a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5'inci maddesinin 1 no lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy iletmeciliinden doan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Borsa yatırım fonlarının portföy iletmecilii kazançları, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0 1 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. 2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (1) numaralı bendi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsa yatırım fonlarının alım satımı %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır. Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (7) numaralı bendi uyarınca, aynı maddenin (1) numaralı bendi uyarınca uyarınca tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kiilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Dier gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Söz konusu fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kii veya kurumlarca Hazine tarafından yurt dıında ihraç edilen menkul kıymetlerden salanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmez. Ticarî faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmi olan vergiler, 94 üncü madde kapsamında tevkif edilen vergilerin tâbi olduu hükümler çerçevesinde tevkifata tâbi kazançların beyan edildii beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. 1 Bkz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 13

14 XI.BORSA YATIRIM FONLARINDA ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA LKN ESASLAR Borsa yatırım fonları tarafından yapılacak özel durum açıklamalarına ilikin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2004/54 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan tarih ve 51/1746 sayılı kararıyla belirlenmitir. XII. BORSA YATIRIM FONLARINDA MAL TABLO VE RAPORLARININ DÜZENLENME, LAN VE BLDRM ESASLARI Sermaye Piyasası Kurulu nun 2004/54 sayılı Haftalık Bülteni nde yayımlanan tarih ve 51/1746 sayılı kararıyla borsa yatırım fonlarının mali tablo ve raporlarının düzenlenme, ilan ve bildirim esasları aaıdaki ekilde belirlenmitir. Seri:VII, No:23 Borsa Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii nin, Ortak Hükümler balıklı 22. maddesi uyarınca, Seri:VII, No:10 Teblii in Periyodik Raporlara likin Esaslar balıklı 46. maddesi hükümlerine tabi olan borsa yatırım fonları; bu madde hükümlerine ek olarak; aylık raporlarını ilgili ayı takip eden 15 gün, yıllık raporlarını ise hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde Kurula ve yayınlanmak üzere ilgili borsaya göndermekle yükümlüdürler. Borsa yatırım fonları, mali tablo ve raporların düzenlenmesi, baımsız denetimi ve ilanı vb. konularda, Seri: XI, No:6 sayılı Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlarına likin lke ve Kurallar Hakkında Tebli de ve Seri: XII, No: 1 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluların Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Baımsız Denetleme Yükümlülüklerinin Belirlenmesine likin Genel Açıklama Teblii nde menkul kıymet yatırım fonları için geçerli olan hükümlere tabidirler. Borsa yatırım fonları söz konusu Tebli hükümlerine ek olarak; altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle hazırlanan ve baımsız denetimden geçmi olan mali tablolarını, Kurulumuzun borsada ilem gören halka açık anonim ortaklıklara ilikin düzenlemelerinde belirtilen sürede, Kurula ve borsa bülteninde yayımlanmak üzere ilgili borsaya göndermekle yükümlüdürler. Borsa yatırım fonlarının mali tabloları ve raporlarını düzenleme, ilan ve bildirim sorumluluu Kurucu ya aittir. Kurucu bu konuda Fon Kurulu nu görevlendirebilir; ancak, bu durum kurucunun sorumluluunu ortadan kaldırmaz. XIII- KATILMA PAYI SAHPLERNN HAKLARI: 1. Fon'da oluan kar, katılma paylarının Fon içtüzüünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir igünü ikincil piyasada sattıklarında veya geri alım ilemine konu ettiklerinde, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluan kardan paylarını almı olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü daıtımı söz konusu deildir. 2. Fon, mali tablo ve raporların düzenlenmesi, baımsız denetimi ve ilanı konusunda XII. Bölüm de yer alan hususlara ek olarak Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yılla karılatırmalı olarak hazırlanmı ve baımsız denetimden geçmi fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy ve toplam deeri tablolarını baımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirir, katılma paylarının alınıp satıldıı yerlerde müterilerine açıklar ve ilanı takiben 6 igünü içinde Kurul a gönderilir. 3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu 14

15 tarafından Türkiye çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 igünü sonra yürürlüe girer. 4. zahnamede tescil edilen hususlarda bir deiiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birletirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birletirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. zahname, içtüzük ve en son aylık rapor, katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir. 5. Kurucu aylık raporlarını ilgili ayı takip eden 15 gün, yıllık raporlarını ise hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde Kurul a ve yayımlanmak üzere ilgili borsaya göndermekle yükümlüdür. Yıllık rapor, bir önceki yılla karılatırmalı olarak hazırlanmı baımsız denetimden geçmi fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy deeri ve fon toplam deeri tablolarını içerir. Yıllık rapora ayrıca dönem içindeki gelimeleri açıklayan bilgiler eklenir.aylık rapor, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma payı hareketleri ile fon performansına ilikin bilgileri içerecek ekilde hazırlanır. Aylık raporda ayrıca son bir ay ve üç aylık dönemler itibariyle hesaplanan korelasyon katsayılarına ilikin bilgilere yer verilir.söz konusu raporla aynı zamanda Kurucu ve Yetkilendirilmi Katılımcı merkezinde Fon un web sitesinde yatırımcıların incelenmesi için hazır bulundurulur. lgili aya ilikin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak aylık rapor nüshalarında yer verilmez. 6. Katılma payları müteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kurululardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler. 7. Sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı alım satımları durdurulabilir. XIV. TASFYE SONUCUNA TRAK: 1. Fon, aaıda belirtilen nedenlerle sona erer ; Fon içtüzüünde bir süre öngörülmü ise bunun sona ermesi, Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi, Kurucunun fon kurma koullarını kaybetmesi, Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacaının Kurulca tespit edilmi olması. 2. Fon un üzerine baz edildii endeksin gerçek zamanlı olarak hesaplanmasının veya yayınlanmasının süresiz olarak durdurulması halinde, yeni bir endeksin baz alınması konusunda Fon Kurulu karar alır ve Kurul a bavurur. Kurul un uygun görmesi kouluyla baz alınan Endeks deitirilebilir. 3. Aysonları itibariyle son üç aylık dönemde Fon un birim pay deeri ile baz alınan endeksin deeri arasındaki korelasyon katsayısının, Fon içtüzüünde belirtilen korelasyon katsayısının altına dümesi halinde Kurul, Fon un tasfiyesini veya türünün deitirilmesini isteyebilir ve bunların kamuya duyurulmasını salayabilir. Fon denetçisi son bir veya üç aylık dönemler itibariyle hesaplanan korelasyon katsayısının, Fon içtüzüünde belirtilen oranın altına 15

16 dümesi halinde, bu durumu, izleyen ayın ilk 6 igünü içinde Fon Kurul una ve Kurul a bildirmekle yükümlüdür. 4. Fon un Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII No:10 sayılı Tebli in 53 üncü maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda Fon paylarının MKB de ilem görmesi durdurulur. Fon yatırımcılara duyuru yaparak duyuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Fon dan çıkmalarını salar. 30 günün dolmasının ardından 5 igünü içerisinde Fon un kalan varlıkları MKB de satılır. Bu ekilde satıı mümkün olmayan Fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüen Fon varlıı, katılma payı sahiplerine payları oranında daıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı oluturma ve geri alım ilemi talebi alınamaz. 5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili nden silinmesi için keyfiyet, Kurucu tarafından Ticaret Sicili ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Sermaye Piyasası Kurulu na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na bildirilir. 6. Fon un Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII, No:10 sayılı Teblii nin 52 nci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, Kurucunun ve/veya saklayıcı kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir. XV. HALKA ARZLA LGL BLGLER: 1. Yatırım iboxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu'nun portföyü Yatırım tarafından tahsis edilen, 5 asgari ilem birimine karılık gelen fon payı karılıı avans ile oluturulmutur. 2. Fon çtüzüü nün 4. maddesi uyarınca, Kurucu Fon a tahsis ettii avans tutarını yükseltebilir. Tebli in 9. maddesi uyarınca Fon un Borsa da ilem görmeye balamasından önce, Yatırım Fonlarına likin Esaslar Tebli'in 20. maddesinde belirtilen asgari fon tutarına ulaması gerekmektedir. Bu tutar 2008 yılı için YTL dir. Halka arz sonrası Fon tutarının asgari fon tutarının altında kalması durumunda, Kurucu asgari fon tutarına ulaılması için gerekli olan payları halka arz süreci sonunda almayı kabul ve taahhüt etmi olup; mevcut durum itibarıyla Kurucu tarafından asgari fon tutarının üzerinde bir tutarda avans tahsis edilmi durumdadır. 3. Fon payları; Tebli in 11. maddesi uyarınca Bakiyeyi Kısmen Yüklenim yoluyla ve Tebli in 9. maddesine uygun olarak Borsa dıında süreli bir halka arz gerçekletirilmesi metodu ile halka arz edilecektir. Halka arza aracılık Yatırım tarafından gerçekletirilecek olup; halka arzda satılamaması durumunda, adet fon payının satın alınacaı Yatırım tarafından beyan ve taahhüt edilmitir. 4. Halka arz süresi 2 (iki) i günüdür. 5. Fon un satılabilecek pay sayısı pay / lot olmakla birlikte, halka arz edilecek pay sayısı pay / lot ile sınırlandırılmıtır. 6. Fon katılma payları katılma payı oluturma yöntemi ile halka arz edilecek ve gereken DBS lerin alımı MKB de gerçekletirilecektir. 7. Halka arz Yetkilendirilmi Katılımcı tarafından yatırımcılardan 1 lot ve katlarında talep toplanması yolu ile gerçekletirilir. Lot bazında toplanan talepler karılıında, bir önceki gün net aktif deerinin %110 u tutarındaki nakit aynı gün yatırımcılar tarafından Yatırım a teslim edilecek ve toplanan tutarlar Yatırım tarafından Türkiye Bankası A.. nezdinde açılmı olan halka arz hesabına yatırılacaktır. Toplanan nakit tutarlar nemalandırmaya tabi tutulmayacaktır. 16

17 8. Talepler her halka arz gününde 09:00 13:00 saatleri arasında toplanacaktır. 9. Taleplerin toplanması sürecinde halka arz için belirlenen talep miktarına ulaılması durumunda talebi aan kısım, ilgili talep saatindeki dier tüm taleplerle beraber deerlendirilir. Öncelikle belirlenen saatler arasında zaman öncelii baz alınarak hangi saat itibari ile halka arz tutarına ulaıldıı tespit edilir. Halka arz tutarına ulaılması öncesindeki saatlerde gelen taleplerin tamamı karılanır. Halka arz tutarına ulaıldıı saat itibari ile gelen ve halka arz tutarını aan talepler kabul edilir ve talep toplama ilemi o saat itibari ile durdurulur. Halka arz tutarını aan kısım oranlama yöntemi ile karılanır. Bu durumda yatırımcıların verdikleri talebin tamamı karılanamayabilir. 10. MKB de katılma payı oluturma ilemi yapılması için gerekli olan DBS lerin alınması sırasında gereken likiditenin DBS alımını imkansız kılması, DBS ilemlerinin fiyatlarda olaanüstü hareketlere neden olması durumlarında halka arz tutarına ulaılmasa dahi Yatırım tarafından halka arzın sınırlandırılmasına ya da durdurulmasına karar verilebilir. Bu durumda sadece halka arzın durdurulduu ana kadar gelen talepler kabul edilir. 11. Gelen kesin taleplerin Fon payına dönütürülmesi için, halka arz günü geçerli olan gösterge portföy kompozisyonunu kullanarak, gereken DBS ler aynı gün MKB'de satın alınır. Alım yetkilendirilmi katılımcının talebi dorultusunda ve yetkilendirilmi katılımcı aracılııyla gerçekletirilir. Yapılacak hesaplamalarda gösterge portföy kompozisyonunda belirtilen nakit bileen de dikkate alınır ve saat 13:00'e kadar gelen talepler dorultusunda gün sonuna kadar gereken DBS lerin alımı tamamlanır. 12. Gelen talepler karılıında toplanan nakit ile piyasa koulları içerisinde ve uygun görülen zaman aralıklarıyla, gösterge portföy kompozisyonuna uygun ekilde DBS lerin alımının yapılması sırasında, alım ilemlerinin tamamı birlikte deerlendirilir. Gün içinde yapılan DBS alımları farklı fiyattan gerçekleebileceinden, DBS alım maliyetlerinin yatırımcılara aynı oranda yansıtılabilmesini teminen, Fon paylarının oluturulması için yatırımcılar adına satın alınmı olunan DBS toplam deeri belirlenir. Yatırımcı hesaplarına aktarılacak olan katılma paylarını oluturmak için gerekli olan nakit bileen bu tutara eklenir ve bu ekilde oluturulacak tüm fon payları için tahsil edilecek toplam tutar tespit edilmi olur. Bu tutara, DBS lerin alınması için ödenecek olan ilem komisyonlarının da eklenmesiyle ortaya çıkacak toplam tutarın, oluturulan toplam fon payına bölünmesi ile o halka arz günü için verilen talepler karılıında oluturulan fon paylarının ortalama satı fiyatı belirlenmi olur. 13. Bu fiyat gün sonunda hesaplanan Fon un net aktif deerinden farklılık gösterebilir. Bu farklılıın ortaya çıkması durumunda yatırımcılar halka arz günü satın aldıkları fiyatın Fon un net aktif deerinden yüksek olması durumunda zarar, daha düük olması durumunda ise kar ederler. 14. Yetkilendirilmi katılımcı gelen talepler karılıında toplanan nakit ile ilem günü DBS takas borcunu kapatır ve T+0 katılma payı oluturma ilemi yapar. Aynı gün, oluturulan fon payları yatırımcı hesaplarına aktarılır ve halka arz bedeli ile yatırımcıdan toplanan miktar arasındaki fark yatırımcıya nemalandırılmadan iade edilir. Katılma paylarının ve/veya iade edilecek nakit tutarların yatırımcı hesaplarına aktarılması sorumluluu Yatırım a aittir. 15. ki gün sürecek olan halka arz esnasında her iki günde toplanan talepler kendi içinde ayrı ayrı deerlendirilecek ve yatırımcılardan tahsil edilecek tutar da her iki gün için ayrı ayrı belirlenecektir. Herhangi bir gün içinde toplanan talepler için T+0 katılma payı oluturma ilemi yapılacak olması sebebiyle gün bazında yapılacak deerlendirmede talep toplama süresi sonunda pay veya katlarına ulaılması gerekmektedir. Bu nedenle taleplerin payın veya katlarının altında kalması durumunda Yatırım tarafından pay veya katlarına ulamak 17

18 için gereken tutar tamamlanarak katılma payı oluturma ilemi yapılacaktır. 16. Halka Arza Aracılık Eden Kurulu: Unvanı: Yatırım Menkul Deerler A.. Merkez Adresi : Kuleleri Kule 2 Kat: Levent/STANBUL Telefon: Kurulu Tarihi Ticaret Sicil No / Ödenmi Sermayesi YTL Yetki Belgesi No. ARK/HAA-219 ve tüm Yatırım Yatırım Menkul Deerler A.. ve ubeleri, Yatırım Menkul Deerler A.. Ankara ubesi Adres: Tahran Cad. No:3/8 Kavaklıdere/ANKARA Telefon: Yatırım Menkul Deerler A.. zmir ubesi Adres: Akdeniz Cad. No: 14 Birsel Merkezi D:501 Alsancak /ZMR Telefon: Yatırım Menkul Deerler A.. Kalamı ubesi Adres:Fener Kalamı Cad.Tiba Belvü Sit. A2 Blok D:3 Kalamı/STANBUL Telefon: Yatırım Menkul Deerler A.. Yeniköy ubesi Adres:Köybasi Cad. Iskele Cikmazi No: 277 Yenikoy-Sariyer/STANBUL Telefon: Yatırım Menkul Deerler A.. Akaretler ubesi Adres: Süleyman Seba Cad. No: 44 B1 Blok D:10 Akaretler/STANBUL Telefon: Yatırım Menkul Deerler A.. Yeilköy ubesi Adres: Havalimanı Kavaı EGS Business Park B3 Blok No: Yeilköy/STANBUL Telefon: Bu halka arzda Fon katılma payı satın almak isteyen tasarruf sahiplerinin, Sirküler'de belirtilen halka arz günlerinde, bu maddenin 16. bendinde belirtilen bavuru yerlerinden birine bavurarak talep formu doldurup imzalamaları gerekmektedir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları eklinde olması arttır. Yatırımcılar istedikleri taktirde talep formunda almak istedikleri miktara ilikin bir alt sınır belirleyebilirler. Halka arz bavurusu sırasında katılma paylarının bedeli olarak yatırımcılardan Fon un bir önceki gün net aktif deerinin %110'u tutarında nakit toplanır. Bavuruda bulunan ve Fon katılma payı almaya hak kazanan yatırımcıların detaylı (ifresiz) listesini, Yatırım Kurul düzenlemelerine uygun bir ekilde ve en geç halka arzın tamamlanmasını takip eden 6 igünü içinde SPK ve MKB'ye bildirir. 18. Halka arza ilikin sirküler Referans ve Dünya gazetelerinde yayınlanacaktır. 19. Fon çtüzüü ve zahnamenin Temin Edilebilecei ve Pay Deerinin lan Edilecei Yerler: Fon un kurucusu, yöneticisi ve yetkilendirilmi katılımcısı Kurulca onaylanmı 18

19 izahnameden ve Fon içtüzüünden yeterli sayıda bulundurarak talep edenlere vermek zorundadırlar. 20. Kurucunun, Yöneticinin ve Yetkilendirilmi Katılmcının Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları: UNVAN ADRES TELEFON NO Yatırım Menkul Deerler A.. Kuleleri Kule 2 Kat: Genel Müdürlük 4.Levent/STANBUL Yatırım Menkul Deerler A.. Tahran Cad. No:3/ Ankara ubesi Kavaklıdere/ANKARA Yatırım Menkul Deerler A.. Akdeniz Cad. No: 14 Birsel Merkezi zmir ubesi D:501 Alsancak /ZMR Yatırım Menkul Deerler A.. Fener Kalamı Cad.Tiba Belvü Sit. A Kalamı ubesi Blok D:3 Kalamı/STANBUL Yatırım Menkul Deerler A.. Köybasi Cad. Iskele Cikmazi No: Yeniköy ubesi Yenikoy-Sariyer/STANBUL Yatırım Menkul Deerler A.. Süleyman Seba Cad. No: 44 B1 Blok Akaretler ubesi D:10 Akaretler/STANBUL Yatırım Menkul Deerler A.. Havalimanı Kavaı EGS Business Park Yeilköy ubesi B3 Blok No: Yeilköy/STANBUL 21. Kurucunun, Yöneticinin ve Yetkilendirilmi Katılımcının Merkez Adres ve Telefon Numaraları: KURUCU, YÖNETC ve YETKLENDRLM KATILIMCININ UNVANI ADRES Yatırım Menkul Deerler A.. Kuleleri Kule 2 Kat: Levent STANBUL TELEFON NO zahnamede yer alan bilgilerin doruluunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız..../06/2008 YT ARIKÖK FON KURULU ÜYES UFUK ÜMT ONBAI FON KURULU BAKANI 19

I. FON HAKKINDA BLGLER:

I. FON HAKKINDA BLGLER: BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN A TP DEKEN FONU BEYÜZMLYON ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN A TP DEKEN FONU BEYÜZMLYON ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin I, II, IV.1, VI,

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA BELGELERNN SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü : Altın Borsa Yatırım Fonu 2. Fonun Tipi : B Tipi 3. Mevcut Fon Tutarı : 50.000.000 YTL 4. Artırılan Fon Tutarı : 190.000.000 YTL

Detaylı

Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptıı ler (Yıl-irket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Atanmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı Mustafa Boydak

Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptıı ler (Yıl-irket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Atanmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı Mustafa Boydak BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 23/10/2013 tarih ve 12233903-987 sayılı izin doğrultusunda İş Yatırım İMKB

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A..'NN 250,000,000 PAY 1. TERTP A TP NAAT SEKTÖR FONU KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

BZM MENKUL DEERLER A..'NN 250,000,000 PAY 1. TERTP A TP NAAT SEKTÖR FONU KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA BELGELERNN SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL Denizbank A.Ş A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu na ait izahnamenin başlangıç kısmı ile I. 1., I.2., II., III.1., V. ve X.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000. ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000. ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) içtüzüğünün

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

MADDE 11- FON'LA İLGİLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMA ŞEKLİ: 11.1. Kurucu her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde Fon'un, bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU 500.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU 500.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 5.000.000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 5.000.000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HSBC BANK A.Ş.'NİN BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

HSBC BANK A.Ş.'NİN BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 51,802,622 ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 51,802,622 ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 12/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-305.01.01-204 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 12/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-305.01.01-204 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

1. Fon un Türü : Değişken 2. Fon un Tipi : B Tipi 3. Fon Tutarı : TL 4. Pay Sayısı : Adet 5.

1. Fon un Türü : Değişken 2. Fon un Tipi : B Tipi 3. Fon Tutarı : TL 4. Pay Sayısı : Adet 5. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FON A İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 7.1, 10.1, 11.5 ve 14.1 maddesinin tadiline 8.7 maddesinin de eklenmesine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 150.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 150.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 10.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 10.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 3.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 3.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş.'NİN REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

Bu izahname Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir.

Bu izahname Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FON A İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU 200.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU 200.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HALKA ARZ TARİHİ SPK KAYIT NUMARASI TARİHİ I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

HALKA ARZ TARİHİ SPK KAYIT NUMARASI TARİHİ I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FON 400.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FON 400.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

1. Fonun Türü : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ de yer alan türlerden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON dur.

1. Fonun Türü : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ de yer alan türlerden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON dur. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FON ADET V. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FON ADET V. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 7.1, 10.1, 11.5, 14.1, 14.2 ve 14.3

Detaylı

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU PAY 3. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

DENİZBANK A.Ş. NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU PAY 3. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DENİZBANK. A.Ş.'NİN B TİPİ AFİLİ BANKACILIK DEĞİŞKEN FONU ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

DENİZBANK. A.Ş.'NİN B TİPİ AFİLİ BANKACILIK DEĞİŞKEN FONU ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1.200.000.000 ADET 4. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1.200.000.000 ADET 4. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU NA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU NA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

TERTİ P KB.427/1156 1-50.000.000

TERTİ P KB.427/1156 1-50.000.000 BU İZAHNAME; FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE FON YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCISINDA FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU PAY IV. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU PAY IV. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş'NİN A TİPİ İŞTİRAK FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş'NİN A TİPİ İŞTİRAK FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 150.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 150.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN PAY 1. TERTİP A TİPİ KARMA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN PAY 1. TERTİP A TİPİ KARMA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP A TİPİ KARMA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T.Halk Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. BIST-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. BIST-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. BIST-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 FİNANSBANK A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nadayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN 500,000,000 PAY ÜÇÜNCÜ TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN 500,000,000 PAY ÜÇÜNCÜ TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. * BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU BU İZAHNAME FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZI SIRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE HALKA ARZ İÇİN OLUŞTURULAN KONSORSİYUMUN ÜYELERİNDE, HALKA ARZ SONRASI İSE FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE FON

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 657.274.400 PAY 4. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 657.274.400 PAY 4. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI

İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 50.000.000 ADET III. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 50.000.000 ADET III. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

SPK KAYIT NUMARASI YENİ TUTARI (TL YE) HALKA ARZ TARİHİ (TL DEN) TARİHİ. 28/09/2000 18/09/2000 KB.303/1474 1. Tertip 0 2.000.000

SPK KAYIT NUMARASI YENİ TUTARI (TL YE) HALKA ARZ TARİHİ (TL DEN) TARİHİ. 28/09/2000 18/09/2000 KB.303/1474 1. Tertip 0 2.000.000 BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T.Halk Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz.

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz. İÇTÜZÜK TADİL METNİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU içtüzüğünün maddeleri Sermaye Piyasası Kurul undan alınan 02/05/2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-297 sayılı

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. NİN DOCTORS B TİPİ TAHVİL ve BONO ÖZEL FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş. NİN DOCTORS B TİPİ TAHVİL ve BONO ÖZEL FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU. Değişiklikler 20 / 02 / 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU. Değişiklikler 20 / 02 / 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. EK/3. DUYURU METNİ TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU ING Bank A.Ş. nin Kurucusu Olduğu ING Bank A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B- TİPİ LİKİT FONU 480.000. PAY 2. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B- TİPİ LİKİT FONU 480.000. PAY 2. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı