TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Recep AKDENİZ Atıksu Yönetimi ve Planlama Şube Müdürü 17 Mart Ankara BAKANLIĞIMIZIN GÖREV ÇERÇEVESİ Kentsel Altyapıda; Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat geliştirme, Planlama ve proje onayı, İzin, izleme, denetim ve yaptırım, Uygun teknolojiyi belirleme, İşbirliği ve koordinasyonu sağlama.

2 Çevre Kanunu revizyonu ile su kaynaklarının korunmasında Bakanlığımızca inisiyatif alınmıştır. Bakanlık çevre koruma projeleri ile ilgili yönlendirme ve onay yapmakla yükümlü tutulmuştur. Atıksu arıtma tesisi teknoloji seçimi, belirlenmesi ve uygulanması hususlarında inisiyatif almıştır. Uygulanacak para cezaları suç unsuru bazında düzenlenmiş ve her aykırılık için ayrı ayrı tespit edilmiş ve miktar olarak yüksek tutulmuştur. BELEDİYELERİN GÖREVLERİ Belediye Kanununda Su ve kanalizasyon hizmetleri yapmak/yaptırmak, İçme suyu sağlamak, Atıksu Arıtma Tesislerini (AAT) kurmak, Altyapı tesislerinin işletmesini sağlamak, Çevre Kanununda Belediyeler; Atıksu altyapı sitemlerini kurma, Kanalizasyon ve AAT işletme, Hizmetin bedelini belirleme ve toplama, hususlarında sorumludur

3 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Kuruluş Kanunu ( ) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU ( ) ( ) Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (2006) Tebliğler ve Genelgeler Numune Alma ve Analiz Metotları Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği İdari Usuller Tebliği İş Termin Planı Genelgesi Proje Onay Genelgesi Tebliğ Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (2005) İçme ve Kullanma Suyu Elde Edilen ve Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (2005) MEVCUT DURUM Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Nüfus % Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfus/ toplam nüfu Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfus/ belediye nüfusu

4 Mevcut Durum (Devam) Toplam Nüfus Belediye Sayısı AAT ile Hizmet Edilen Nüfus AAT İle Hizmet Edilen Nüfusun Oranı AAT İle Hizmet Edilmeyen Nüfusun Oranı ,918, ,456,453 91,3% 8,7% ,895, ,906,130 42,1% 57,9% ,854, ,966,047 28,7% 71,3% ,603, ,918 10,6% 89,4% TOPLAM 59,271, ,923,548 70,7% 29,3% Mevcut Durum

5 HEDEFİMİZ Atıksu Arıtma Tesisi ile hizmet edilen nüfusun Belediye nüfusuna oranı (%) % 65 % 68 % 70 81% % AAT LERİN İŞLETMEYE ALINMASI İÇİN SON TARİHLER (Çevre Kanunu Geçici 4 üncü Maddesi) Nüfus Zaman AAT İşletmeye Alınma Tarihi den fazla 3 yıl Mayıs ilâ yıl Mayıs ilâ yıl Mayıs ilâ yıl Mayıs 2017 Ayrıca 60. Hükümet Programı Eylem Planında Nüfus> üzerindeki yerlerin AAT lerinin 2012 yılına kadar bitirilmesi öngörülmüştür.

6 AB TARAFINDAN DESTEKLENEN ÇEVRE YATIRIMLARI PROJELERİ (Birinci Paket) TÜRKİYE DE 15 BELEDİYE İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ Bu kapsamda tüm bu belediyelere ilişkin; AB standartlarında ÇED, Fizibilite Raporları, Tasarım Raporları hazırlanmıştır. IPA finans başvuruları kabul edilen belediyelerin atıksu arıtma tesisi ihale süreçleri başlamıştır. İhaleye çıkılmasının ardından 2 sene içerisinde proje hayata geçirilecektir. 1 yıl süreyle işletme yapılacaktır. Atıksu Arıtma tesisi, kanalizasyon, yatırımlarını da içeren 15 Belediye için toplam IPA paketi 302 milyon Euro olarak öngörülmektedir. 1 Erzurum 9 Diyarbakır 2 Bartın 10 Erdemli/Mersin 3 Ceyhan/Adana 11 Akşehir/Konya 4 Adıyaman 12 Aksaray 5 Polatlı/Ankara 13 Merzifon/Amasya 6 Siverek/Şanlıurfa 14 Lüleburgaz/Kırklareli 7 Seydişehir/Konya 15 Soma/Manisa 8 Çarşamba/Samsun Entegre Su Projelerinin Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi (Yeni Paket) Proje kapsamında Bakanlığımız tarafından önerilen belediyelerin listesi aşağıda yer almaktadır. İhaleye çıkılmak üzere şartnamesi hazırlanarak tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimine iletilmiştir. Ancak belediyelere ilişkin Avrupa Komisyonun görüşü henüz tarafımıza iletilmemiştir. 1 Kırşehir 12 Viranşehir/Şanlıurfa 2 Çanakkale 13 Yüksekova/Hakkari 3 Bandırma/Balıkesir 14 Kırklareli 4 Turgutlu/Manisa 15 Orhangazi/Bursa 5 Kuşadası/Aydın 16 Şırnak 6 Aydın 17 Tekirdağ 7 Bolvadin/Afyonkarahisar 18 Kırıkhan/Hatay 8 Bismil/Diyarbakır 19 M.Kemalpaşa/Bursa 9 Niksar/Tokat 20 Iğdır 10 Çankırı 21 Kastamonu 11 Tavşanlı/Kütahya

7 AB Sürecinde Yapılan Çalışmalar Su Çerçeve Direktifi, tüm su kütleleri için iyi su statüsüne ulaşma hedefini önlerine koymalarını gerektirmektedir. İyi su statüsü hem iyi ekolojik statü hem de iyi kimyasal statü anlamına gelmektedir. Su Çerçeve Direktifinin uygulanması için B.menderes Havzasında bir çalışma tamamlanmıştır. Nehir Havzası Yönetim Planı hazırlanmıştır. HKEP ları 2015 yılından sonra NHYP na dönüştürülecektir. Kirliliğin kontrolü havza bazında yapılacak olup, havzada hedeflenen iyi su kalitesine ulaşmak için hassas alanlarda üçüncü arıtma uygulanacaktır. ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI 25 Nehir Havzasında kirlilik durumu, baskı ve etkiler, içme suyu ve korunan alanlar da dikkate alınarak havza önceliklendirilmesi yapılmıştır. Kısa, orta ve uzun vadede hedeflerimiz belirlenmiştir.

8 SU KALİTE YÖNETİMİNDE MÜNFERİT ÇÖZÜM YERİNE HAVZA ÖLÇEĞİNDE ÇÖZÜM Devam eden havza eylem planları 2011 a kadar tamamlanacaktır. Diğer havzalardaki çalışmalara 2011 yılı içerisinde başlanacaktır. Havza Koruma Eylem Planı Durumu 2010 da tamamlananlar da tamamlanan Havzalar YEREL YÖNETİMLER KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRMELİ Belediyeler sorumluluklarını yerine getirmek için; Finansal Teknik Kurumsal açıdan güçlü olmalıdırlar.

9 Atıksu Ücretlerinin Belediyelerce Toplanmasına Hukuki Bir Engel Kalmadı Belediyeler AAT ve kanalizasyon yatırımın, işletme, bakımını, amortismanını, izleme ve vergi giderleri, hususlarını karşılayacak tam maliyet esaslı tarifeleri belirleyebilecek ve atıksu ücretini toplayabileceklerdir. BELEDİYE İŞLETME YATIRIM FATURA KULLANICI Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Ekonomik Araçlar Çevre Politikalarını Desteklemesi İçin Bir Adım Arıtma tesisi kuran, işletenlere sarf edilen elektriğin elektrik tarifesinin yüzde ellisine kadar geri ödenmesine 2011 yılında başlanacaktır. Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Konya atıksu Arıtma Tesisi

10 İnsan ve Çevre Sağlığının Korunmasında Atıksu Kirliliğinin Kaynağında Önlenmesi önemlidir. Su kirliliğinin azaltılmasındaki temel politikamız; minimum atıksu deşarj yöntemlerin kullanılması ve kirliliğin kaynağında önlenmesidir. Bu nedenle; ATIKSU YÖNETİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR Su kullanımını azaltmak, Su kaybını azaltmak, Alıcı ortam su kalitesinin yükseltilmesi, Kalitesi uygun olmayan su kullanımı oluşan sağlık ve sosyal problemlerin çözümü, Arıtılan atık suyu yeniden kullanmak, sebebiyle Su Şebekeleri- Kayıplar

11 Kanalizasyon Şebekesi ATIKSU POLİTİKAMIZDA YENİDEN KULLANIMIN YERİ Artan nüfus ve buna bağlı olarak artan su ve su kalitesi talebi, Gelişen sanayi, Yükselen doğal su kaynakları fiyatları Gelişen geri kazanma teknolojileri atıksuların tekrar kullanılmasını hem çevre ve hem de kaynakların ekonomik kullanımını cazip hale getirmektedir. Deşarj Yeniden Kullanım Arıtma Minimizasyon Önleme Üretici sorumluluğu

12 ARITILMIŞ ATIKSULARIN KULLANIM ALANLARI Tarımsal, Endüstriyel, Yeraltı suyunun beslenmesi, Dinlenme maksatlı kullanılan bölgelerin beslenmesi, Dolaylı olarak yangın suyu, Tuvaletlerde geri kazanım, Doğrudan içme suyu olarak geri kazanım, Rekreasyonel MEVZUAT: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bakanlığımızca atıksuların sulama da kullanılmasını da içeren Teknik Usuller Tebliği revize edilmiştir. Yerleşim birimlerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması ile ilgili; Atıksu arıtma tesislerinin teknoloji seçimi, Tasarım kriterleri, Arıtılmış atıksuların dezenfeksiyonu, Yeniden kullanımı, Derin deniz deşarjı, Ortaya çıkan çamurun bertarafı, için kullanılacak temel teknik usul ve uygulamaları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

13 Sulama Rekreasyonel Çevreyi Geliştirme

14 ATIKSULARIN GERİ KAZANIM TEKNOLOJİLERİ Atıksuların geri kazanımındaki teknoloji gereksinimi, geri kazanılacak suyun kullanım maksatları ile ilişkilidir. Kentsel atıksular tarımsal veya yeşil alan sulamasında kullanılacak ise iyi bir şekilde dezenfekte edilmiş biyolojik arıtma çıkışı gerekir. Doğrudan veya dolaylı geri kazanım söz konusu ise membran teknolojileri, aktif karbon ve ileri oksidasyon gibi daha ileri arıtma alternatifleri gerekir. TÜRKİYE DEKİ ATIKSUYUN GERİ KAZANIM UYGULAMALARI Ülkemizde turistik yapılaşmanın ve yatırımların yoğunlaştığı Ege-Akdeniz kesiminde; Arıtma tesislerin çıkış suları sulamada kullanılmaktadır. Bahçe, park sulaması için değerlendirilmektedir. Stabilizasyon havuzlarında biriktirilerek tarımsal amaçla kullanılmaktadır. İstanbul için Marmara Denizi ne deşarjlarda; Üçüncü kademe gerekirken aynı suların sulama maksadıyla kullanılması halinde ikinci kademe (biyolojik) arıtma kafi gelmektedir. Diğer kullanımlar (İnşaat, tuzlu su girişiminin önlenmesi, içme suyu gibi)

15 ATIKSU ARITIMINDA MBR UYGULAMASI: KONACIK BELEDİYESİ (DEVAM) Ülkemizde atıksu arıtımında membran teknolojisinin kullanımında ilklerden olan Bodrum İlçesine bağlı KONACIK BELEDİYESİ Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Geri kazanılan sular park ve bahçe sulamasında, araç yıkama tesislerinde kullanılmaktadır. Q=1500 m 3 /gün KONYA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Konya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, I.Kademe dizayn yılı olan 2015 yılı için, karbon ve kısmi azot giderimi prensibine göre dizayn edilmiştir kişi eşdeğeri ve m 3 /gün atıksu debi değerine göre dizayn edilmiştir. Arıtılmış suyunun dezenfekte edilerek, şehir ve tesis sulama suyu olarak kullanılması amacıyla açık kanal tipi ultraviyole dezenfeksiyon sistemi kurulmuştur. Tesis arıtılmış olan suyun 400 m 3 /günlük bir kısmını tesisin 3 km çapında bulunan yol refüjlerinde deneme amaçlı kullanmayı planlamaktadır.

16 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Türkiyenin su kaynakları yaygın kanaatin aksine bol değildir. Gelecekte suyun miktarı kadar kalitesi de önemli olacaktır. Bu sebeble; Su kalitesi yönetiminde havza bazlı planlama yapılması, Kirliliğin kaynağında azaltılması, Altyapı yatırımlarının Çevre Kanununda öngörülen sürelerde tamamlanması, Ekonomik kaynakların doğru yönetilmesi, Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, Arıtılmış atıksuların yeniden kullanılması, TEŞEKKÜRLER

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

Türkiye de Atıksu Yönetimi

Türkiye de Atıksu Yönetimi Türkiye de Atıksu Yönetimi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Elif ÖZCAN Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi ve Turizmde Atıksu Yönetimi Eğitimi/ 24-25 Eylül 2014-Gebze-Kocaeli Sunumun

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 TAKDİM 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız, çevre ve şehircilik alanında geniş bir görev

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ BİRİNCİ BÖLÜM TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 (1)

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Editör: Dursun YILDIZ

Editör: Dursun YILDIZ 1 5 Aralık 2011 2 Editör: Dursun YILDIZ 3 İÇİNDEKİLER Önsöz Bu Sektörel Araştırmaya Neden İhtiyaç Duyuldu 1.MEVCUT DURUM 1.1 Endüstriyel Atıksu Nedir? 1.2 Endüstriyel Atıksu Açısından Mevcut Durum 1.3

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı