CURRICULUM VITAE. 6. Publications 6.1. Publications in peer-reviewed international journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CURRICULUM VITAE. 6. Publications 6.1. Publications in peer-reviewed international journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)"

Transkript

1 1. Name Surname: Meltem Açıl 2. Date of birth: Title: Assistant Professor 4. Education: CURRICULUM VITAE Degree Field of study/specialty University Year MD Medical faculty (English group) Hacettepe University 1996 Residency Anesthesiology and reanimation Hacettepe Üniversity Academic titles: Assistant Professor 6. Publications 6.1. Publications in peer-reviewed international journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Acil M, Basgul E, Celiker V, Karagoz AH,, Demir B, Aypar U. Perioperative effects of melatonin and midazolam premedication on sedation, orientation, anxiety scores and psychomotor performance. Eur J Anaesthesiol Jul;21(7): Acil T, Turkoz R, Acil M, Sezgin AT, Baltali M, Gulcan O, Ozin B, Muderrisoglu H Value of prolonged QRS duration as a predictor of low cardiac output syndrome patients with impaired left ventricular systolic function who nary artery bypass grafting. Am J Cardiol Nov 15;98(10): Turkoz R, Gulcan O, Oguzkurt L, Tercan F, Acil M, Sezgin AT, Turkoz A Combined off-pump coronary artery bypass grafting and aorto-bicarotid bypass. Thorac Cardiovasc Surg Feb;55(1): Eker HE, Cok OY, Kocum A, Acil M, Turkoz A. Transsacrococcygeal approach to ganglion impar for pelvic cancer pain: a case report of 3 cases. Reg Anesth Pain Med Jul-Aug; 33(4): Pinar Ergenoglu, Sule Akin, Perran Poyraz, Tahsin Turunc, Meltem Acil, Evren Eker, Oya Yalcin Cok, Hacer Ulger, Anıs Aribogan. 1

2 Percutaneous Nephrolithotomy in Ankylosing Spondylitis Patient: Point of View of an Anaesthesiologist. The American Journal of Case Report, 2008; 9: Abstracts presented at international meetings and which were published in Proceedings 1. Acil M, Basgul E, Celiker V, Karagoz AH,, Demir B, Aypar U. Perioperative effects of melatonin and midazolam premedication on sedation, orientation, anxiety scores and psychomotor performance. Euroanaesthesia Glasgow UK. 2. Bilen A, Sen O, Torgay A, Erdogan B, Acil M, Turkoz A, Donmez A.Effects of intravenous or epidural methylprednisolone to morphine in patients undergoing lumbar laminectomy. 24. Annual ESRA Congress 2005 Berlin. 3. Bilen A, Adibelli F, Toygar O, Acil M, Yalcintas D, Turkoz A.Effects of propofol and remifentanil in topical anesthesia or retrobulbar block for catarct surgery. 24. Annual ESRA Congress 2005 Berlin. 4. Meltem Açıl, Hikmet Özer Seval, Ayda Türköz, Isa Coşkun, Hakan Atalay, Rıza Türköz. Malposition of central venous catheters into left internal thorasic vein case reports.16th International Intensive Care Symposium, 2007 Hilton Otel / İstanbul. 5. Nesrin Bozdogan, Ayda Turkoz, H. Tarık Kızıltan, Meltem Acil, Oner Gulcan, Rıza Turkoz. Can remifentanil/ midazolam infusion be a better alternative to fentanil/isoflurane anesthesia in patients undergoing coronary artery revascularisation surgery? 16th International Intensive Care Symposium, 2007 Hilton Otel / İstanbul. 2

3 6. O. Yalcin Cok, S. Akin, A. Aribogan, M Acil, B. Erdogan, T. Bagis (Olgu tartışması) Anaesthetic Management of 29 Week Pregnant Patient Undergoing Craniotomy for Pituitary Macroadenoma. Annual Congress of the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, Dublin, Ireland, September Akin S, Aribogan A, Eker E, Açil M, Poyraz P, Ergenoğlu P, Çok OY, Şener M, Özkoç G. Total Hip Artroplasty Under Spinal Anesthesia With Low Dose Dexmedetomidine in Chronic Renal Failure Patients : A Primarily Clinical Evaluation. Supplement to Regional Anesthesia and Pain Medicine-XXVII Annual ESRA Congress,Genoa, Italy, Meltem Açıl, Tayfun Açıl, M.Hacer Ülger, Oya Yalçın Çok, Nesrin Bozdoğan, Şule Akın, Ayda Türköz, Evren Eker, Anış Arıboğan. Relationship Between Plasma Bnp Values And Perioperative Myocardial Ischaemia In Patients With Chronic Ischaemic Heart Disease Undergoing Turp. Supplement to Regional Anesthesia and Pain Medicine-XXVII Annual ESRA Congress,Genoa, Italy, Publications in peer-reviewed national journals 1. Açıl M, Şener M, Yavuz H, Yılmazer C, Türköz A, Arslan G. İnsprituvar stridor ile gelen bilinmeyen trakeal patolojili olguda anestezik yaklaşım (case report). GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 2006;12(4): Poyraz P, Akin S, Açil M, Ülger H. Sezeryan Ameliyatlarında Farklı Anestezi Uygulamalarının Postoperatif Bağırsak Hareketlerine Etkisi. MEÜ Tıp Fak Derg 2007; 8: Poyraz P, Açil M, Aribogan A. Takotsubo sendromu Olarak Değerlendirilen Bir Hastada Saptanan Feokromasitoma Sendromu. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi 6.4. Abstracts presented at national meetings and which were published in Proceedings 3

4 1. Açıl M, Basgul E, Celiker V, Karagoz AH,, Demir B, Aypar U. Premedikasyonda kullanılan melatonin ve midazolamın sedasyon, anksiyete, oryantasyon skorları ve psikomotor performansa etkileri. TARK Kasım-01 Aralık, Belek/Antalya. 2.Bilen A, Şen O, Torgay O, Erdoğan B, Açıl M, Türköz A, Dönmez A. Tek Mesafe Lumbar Disk Operasyonlarında Epidural Morfine İv Veya Epidural Metilprednizolon İlavesinin Postoperatif Analjezi Ve Yan Etkiler Üzerine Etkinliği. TARK Kasım, Antalya. 3. Bilen A, Adıbelli F, Toygar O, Açıl M, Yalçıntaş D, Türköz A. Katarakt Cerrahisinde Topikal Veya Retrobulber Blok Anestezisi Uygulamasında Propofol Veya Remifentanilin Sedasyon Analjezi Ve Cerrahi Konfor Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması. TARK Kasım, Antalya. 4. Bozdoğan N, Türköz A, Kızıltan T,Açıl M, Gülcan O, Türköz R. KABG Cerrahisinde Uygulanan İzofluran/Fentanil Anestezisine Midazolam/Remifentanil İnfüzyonu İyi Bir Alternatif Olabilir Mi? TARK Kasım, Antalya. 5. Koca D, Türköz A, Sezgin A, Açıl M, Erol T, Güvel S, Kayhan Z. Turp Hastalarında Deksmedetomidin İnfüzyonunun Miyokard İskemisine Etkisi. TARK Kasım, Antalya. 6. Akın Ş, Kızılkılıç O, Türköz A, Açıl M, Koçum A, Baltalı S, Arıboğan A. Girişimsel Radyoloji Uygulamaları Sonrasında Yoğun Bakımda İzlenen Hasta Deneyimlerimiz. TARK Kasım, Antalya. 7. Türköz R, Gülcan Ö, Çoşkun İ, Demirtürk OS, Yıldırım SV, Açıl M, Türköz A. Pediatrik Kalp Ameliyatlarında Minikardiopleji ile Miyokard Korunması. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi Ekim 2006, İstanbul. 4

5 8. Türköz R, Gülcan Ö, Yıldırım SV, Çoşkun İ, Demirtürk OS, Açıl M, Türköz A. Pediatrik Kalp Ameliyatlarında Konvensiyonel ve Modifiye Ultrafiltrasyon Uygulamalarımızın Karşılaştırılması. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi Ekim 2006, İstanbul. 9. Türköz R, Gülcan Ö, Çoşkun İ, Demirtürk OS, H. Atalay, Açıl M, Türköz A. Minikardiyopleji Yöntemi ile Miyokard koruması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi 1-4 Kasım 2006, Antalya. 10. Gülcan Ö, Türköz R, Türköz A, Açıl M, Çoşkun İ, Sezgin A. Kötü Ventriküllü Hastalarda Koroner Arter Cerrahisinde Pompa Destekli Çalışan Kalpte Bypass Uygulaması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi 1-4 Kasım 2006, Antalya. 11. Türköz R, Gülcan Ö, Çoşkun İ, Demirtürk OS, H. Atalay, Bolat B, Açıl M, Türköz A. Aort Cerrahisinde Derin Hipotermik Sirkulatuar Arrest in İzole Veya İlave Korunma Yöntemleriyle (Anterograd Veya Retrograd) Kullanımındaki Klinik Tecrübelerimiz. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi 1-4 Kasım 2006, Antalya. 12. Türköz R, Gülcan Ö,Kızıltan T, Çoşkun İ, Demirtürk OS, Açıl M, Türköz A. Kombine Karotis Endarterektomi ve Koroner Arter Cerrahisi.Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi 1-4 Kasım 2006, Antalya. 13. Seval HÖ, Açıl M, Coşkun İ, Türköz R,Türköz A. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Bilateral Paravertebral Blok İle Hasta Kontrollü Morfin Uygulamasında Analjezik Etkinliklerin Karşılaştırılması. Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği 40.Ulusal Kongresi, 2006, İstanbul. 14. Eker H. E., Yalçın Çok O, Koçum A, Açıl M, Türköz A, Arslan G. Ganglion İmpar Bloğu: Perine Ağrısı Olan 2 Olguda Trans-Sakrokoksigeal Yaklaşım. 9. Ulusal Ağrı Kongresi Özet Kitabı.2007; 19:2; p

6 15. Açıl M, Açıl T, Ülger MH, Çok Yalçın O, Bozdoğan N, Akın Ş, Türköz A, Arıboğan A.TUR-P Uygulanan Kronik İskemik Kalp Hastalarında Perioperatif Miyokart İskemisi ve Plazma BNP Düzeyleri Arasındaki İlişki. Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği 41.Ulusal Kongresi, 2007, Antalya. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2007: 35 (Ek Sayı:1). 16. Ülger H, Açıl M, Çok O, Arıboğan A. Hurler Sendromlu (Mukopolisakkaridozis Tip I) İki Kardeşte Deksmedetomidin İle Genel Anestezi Kombinasyonu. Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği 41.Ulusal Kongresi, 2007, Antalya. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2007: 35 (Ek Sayı:1). 17. Yalçın Çok O, Akın Ş, Arıboğan A, Açıl M, Erdoğan B. Hipofiz Makroadenomu Nedeniyle Kraniyotomi Planlanan 29 Haftalık Gebe Hastada Anestezi Yaklaşımı.Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği 41.Ulusal Kongresi, 2007, Antalya. Türk Anesteziyolojı ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2007: 35 (Ek Sayı:1). 18. Poyraz P, Açıl M, Arıboğan A. Feokromositoma Tanısı Alan Bir Hastada Saptanan Takotsubo Kardiyomiyopatisi. Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği 42.Ulusal Kongresi, 2008, Antalya. Türk Anesteziyolojı ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2008: 36 (Ek Sayı:1): Poyraz P, Açıl M, Akın Ş, Çalışkan E, Arıboğan A.Çocuk Yaş Grubu Yanık Hastalarının Cerrahi Tedavisinde Anestezi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 5.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 2008, Adana. Yoğun Bakım Dergisi 2008;8(4): 205 (sözlü sunum). 20. Akın Ş, Arıbogan A, Poyraz P, Açıl M, Çok OY, Ergenoğlu P, Koçum A. Kanamalı Yoğun Bakım Hastalarında Santral Venöz Kateterizasyon Sırasında Yanıltıcı Bir Yanlış Yerleştirme 6

7 Komplikasyonu. 5.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 2008, Adana. Yoğun Bakım Dergisi 2008;8(4): Rıza Türköz, Öner Gülcan, Orhan Saim Demirtürk, İsa Coşkun, Hüseyin Ali Tünel, Meltem Açıl, Ayda Türköz. Kombine Karotis- Koroner Bypass Cerrahisi Sonuçlarımız. Türk Kalp damar cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 2008, Çeşme. 22. Öner Gülcan, Rıza Türköz, Hüseyin Ali Tünel, Orhan Saim Demirtürk, İsa Coşkun, Meltem Açıl, Ayda Türköz. Aterosklerotik Asendan Aortada Dokunulmadan Bypass Cerrahisinin Genişletilmiş Endikasyon ile Kullanmının Morbidite ve Mortaliteye Etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 2008, Çeşme Other Book chapters (national) 7. Scientific and professional memberships Turkish Society of Anesthesiology and reanimation 7

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TAYFUN ADANIR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık Anesteziyoloji ve Atatürk Eğitim

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1987-1992 Hacettepe University, Department of Anesthesiology and Reanimation

CURRICULUM VITAE. 1987-1992 Hacettepe University, Department of Anesthesiology and Reanimation CURRICULUM VITAE Full Name : Ömür Erçelen Occupation : Medical Doctor, 1987 Title : Associate Professor Branch : Anesthesiology and Reanimation Sub-branch : Algology Date of Birth : 04.12.1964 Place of

Detaylı

resim 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

resim 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1971 Y. Lisans Anesteziyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İ Haluk Kafalı Doğum Tarihi: 24.05.1958 Doğum Yeri: Kayseri Adres: Telefon: 0542 4862454 / 0 532 5803431 E-Mail: haluk.kafali@isnet.net.tr Yabancı Dili: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Adı Soyadı: Erdoğan ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 09 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Haziran 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

A) YABANCI DİLDE VE ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANMIŞ ESERLER

A) YABANCI DİLDE VE ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANMIŞ ESERLER LIST OF PUBLICATIONS A) YABANCI DİLDE VE ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANMIŞ ESERLER 1.The retrospective evaluation of the effects of the delivery time intervals on the newborn during

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fisun Yüzer Doğum Tarihi: 1964 Ünvanı: Doçent Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce (İleri Düzey) Mail: fisunyuzer@hotmail.com Eğitim Durumu: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tıp Fakültesi:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. : Zafer DOĞAN

Yrd.Doç.Dr. : Zafer DOĞAN Yrd.Doç.Dr. Zafer DOĞAN Adı Soyadı : Zafer DOĞAN Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 2000 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE

ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE Ad-Soyad (Name and Surname): Mehmet Birhan YILMAZ Doğum tarihi (Date of Birth): 11 Mart, 1974 Doğum yeri (Place of Birth): Torbali/İzmir/Türkiye Medeni durum (Marital Status):

Detaylı

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Doğum Tarihi : 16.11.1961 Doğum Yeri : Yozgat Eğitim Bilgileri Yükseköğrenim : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1979-1985, Pekiyi Tıpta Uzmanlık : İç Hastalıkları Uzmanlığı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu (Büyükgökmen) Gerçek Doğum Tarihi: 27 Ekim 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Özgeçmiş Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan Doğum Yılı: 1978 Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl Tıp Doktoru İngilizce Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Uzmanlık Kalp Damar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: Hülya Nilgün GÜRSES 2. DOĞUM TARİHİ ve YERİ: 27 Kasım 1951, Ankara 3. UNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Lise: TED Ankara Koleji, 1969. Derece Alan Üniversite

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 2007 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1 PERSONEL (31-12-2007) 1-1 Doktorlar 1-2 Yardımcı sağlık personeli 1-2-1 Anestezi 1-2-2 Yoğun

Detaylı

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Dr. Melek Güra Çelik, Dr. Emine Nursen Koltka, Dr. Ali Nadir Özçekiç, Dr. Serhan Sarar

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri

Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(4):198-206 doi:10.5222/jtaics.2011.198 Klinik Araştırma Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri Halime Özdemir,

Detaylı

Degree Faculty/Department University/Hospital Year. University Medicine Trakya University 1992. Resident Nuclear Medicine Istanbul University 1995

Degree Faculty/Department University/Hospital Year. University Medicine Trakya University 1992. Resident Nuclear Medicine Istanbul University 1995 Mehmet Onur Demirkol, M.D. Associate Professor of Nuclear Medicine Koç University, School of Medicine Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Rumelifeneri yolu, 34450 Sarıyer/ İstanbul, Türkiye

Detaylı

Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine Etkisininİncelenmesi

Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine Etkisininİncelenmesi Journal of Contemporary Medicine 2014;4(3):143-150 Original Article / Orijinal Araştırma Karaman et al. Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine

Detaylı

ULUSLARARASI YAYINLAR

ULUSLARARASI YAYINLAR Doç.Dr. Orhan ŞEN 18 Haziran 1969'da Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. 1992 yılında Ç.Ü. Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Farklı yerlerde tıp doktoru olarak görev yapan Orhan

Detaylı

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye Dicle Tıp Dergisi / Dicle Z. Kaya Medical ve ark. Journal Granisetron-deksametazon ve postoperatif bulantı- Cilt kusma / Vol 37, No 2, 109-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Granisetron-deksametazon

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Göztepe Tıp Dergisi 7():5057, 01 doi:10.5/j.goztepetrh.01.050 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 130056X Anesteziyoloji ve Reanimasyon Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Serkan DOĞRU (*), Hatice

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine

Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik ıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik ıp Dergisi Klinik Araştırma/Clinical Research Spinal ve epidural

Detaylı