BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 101 e-sertifika Programları / 21 Eylül 2008 Yaz Dönemi - Pazar NKCILIK - GİRİŞİMCİLİK TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No ankacılık Uygulamaları 40 2 Para Teorisi ve Politikası 40 7 Finansal Yönetim Kurumsal İletişim Yönetimi Girişimcilik u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2008 EY e Ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymet ) Varlığa dayalı menkul kıymet ) Hazine bonosu C) Finansman bonosu D) Tahvil E) Hisse senedi şağıdakilerden hangisi organize piyasalardan biri değildir? ) ankalararası Döviz Piyasası ) TCM çık Piyasa C) İMK Hisse Senedi Piyasası D) TCM İnterbank Piyasası E) İMK Tahvil ve ono Piyasası 6. şağıdakilerden hangisi serbestleşme döneminde görülen değişimlerden biri değildir? ) Döviz işlemlerinde ve sermaye hareketlerinde serbestleşmeler yaşanması ) üyük ölçekteki özel bankaların pazar paylarında artışlar olması C) Dışa açılmayı ve dışsatıma yönelik üretimi esas alan bir kalkınma politikasının benimsenmesi D) Serbest faiz ve esnek döviz kuru politikalarının benimsenmesi E) İthal ikameci stratejinin terk edilmesi Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde mal ve hizmetlerin hangi kalitede ne miktarda üretileceğine aşağıdakilerden hangisi karar verir? ) Siyasi otoriteler ) Sivil toplumörgütleri C) Yabancılar D) Devlet E) Piyasalar XX. yy'da bankacılığın doğuşu ve gelişmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) z gelişmiş ekonomilerin finansal açıdan kalkınmalarına destek olmak için kalkınma bankacılığı kurulmaya başlanmıştır. ) Kapitalist sistemle birlikte merkezi planlı ekonomilerin yapısına göre yeniden şekillenmeye başlamıştır. C) Uluslararası Para Fonu kurulmuştur. D) Modern anlamda ilk banka kurulmuştur. E) Sermayesi devlete ait uluslarüstü para ve kredi kurumları ortaya çıkmaya başlamıştır. 7. şağıdakilerden hangisi kalkınma ve yatırım bankalarının ticari bankalar ile farklılıklarından biri değildir? ) Kalkınma ve yatırım bankalarının, ticari bankaların aksine genellikle mevduat kabul etmemesi ) Kalkınma ve yatırım bankalarının az şubeli, ticari bankaların genellikle çok şubeli bir yapıya sahip olması C) Kalkınma ve yatırım bankalarının genellikle orta ve uzun vadeli kredi vermesine karşın, ticari bankaların verdiği kredilerin genel olarak kısa vadeli olması D) Kalkınma ve yatırım bankalarının ticari bankaların aksine kaydi para yaratmaması E) Kalkınma ve yatırım bankalarının genellikle devlet tarafından kurulması 5. şağıdakilerden hangisi özel bankaların geliştiği döneminin özelliklerinden biri değildir? ) Yerel bankaların tasfiyesinin hızlanması ) Merkez ankasının kurulması C) ankacılığa ilginin artması D) Köylünün kredi imkânlarının artırılması E) Şube bankacılığının yaygınlaşması 8. şağıdakilerden hangisi merkez bankalarının görevlerinden biri değildir? ) Para ve kredi hacmini ayarlamak ) ankaların mevduat karşılıklarını muhafaza etmek C) Devletin hazine işlemlerini yapmak D) Madeni para basımını gerçekleştirmek E) Uluslar arası ödemelere aracılık etmek 2

3 2008 EY e şağıdakilerden hangisi kıyı bankalarını diğer bankalardan ayıran özelliklerden biri değildir? ) Kıyı bankalarının genellikle yurtiçi finans piyasasının tabi olduğu yasaların, sınırlamaların ve kontrollerin çoğundan muaf olması ) irçok kıyı bankacılığı merkezinde çok sıkı biçimde sır saklama ilkesinin uygulanması C) Kıyı bankalarının bulundukları ülkede geçerli olan para birimi dışındaki bir para birimi ile işlemyapması D) Yasal kısıtlamaların, sıkı para denetimlerinin olduğu, güçlü bir para otoritesinin bulunduğu ve yerel ekonominin güçlü olduğu yerlerin kıyı bankacılığı için uygun platformlar olması E) Kıyı bankalarının şart olmasa da esasen yerleşik olmayan kişiler ve kurumlarla işlem yapması 12. şağıdakilerden hangisi bir bankanın yönetim kurulunun görevlerinden biri değildir? ) Kredi komitesi faaliyetlerinin denetlenmesi ) ankanın faaliyetlerini yönetecek alt kademe personelin seçilmesi ve denetlenmesi C) ankanın vizyonu ve temel hedeflerinin belirlenmesi D) ankanın kârlı ve güvenilir şekilde yönetilmesinin sağlanması E) ankaların yeterli sayıda ve nitelikli personele sahip olmasının temin edilmesi 13. I. Şube mührü II. Damga pulları III. Sistemraporları IV. ankacılık hizmet sözleşmeleri V. Poliçeler Yukarıdakilerden hangileri kilitli dolap veya çekmecelerde muhafaza edilmesi gereken kıymetlerdir? 10. ankalarda genel kuruldan sonra en yetkili organ ) İç kontrol ve risk yönetimi ) Teftiş komitesi C) Yönetim kurulu D) Genel müdür E) Denetim komitesi 14. ) Ive II ) II ve III C) I,II ve III D) II,III ve IV E) III,IV ve V Değişken faizli mevduata uygulanacak faiz oranı nasıl belirlenir? 11. I. Ticari-kurumsal Krediler II. Mali tahlil istibarat III. Takipteki krediler IV. Tarımsal pazarlama ) TCM'nin belirleyerek, TEFE + %1 olarak ilan etmesiyle ) Maliye akanlığının ve TCM'nin ortak oluşturdukları kurul kararıyla C) Maliye akanlığınca belirlenen TÜFE + TEFE toplamına 1ilave edilmesiyle D) DİE'nin belirlediği TEFE'ye bankaların ekledikleri marj yardımıyla E) DİE'nin belirlediği TÜFE'ye TCM'nin eklediği marj yardımıyla Yukarıdakilerden hangileri bir bankanın organizasyon şemasında krediler ve takip bölümünün altında yer almaktadır? ) Yalnız II ) Yalnız IV C) II ve III D) I,II ve III E) II,III ve IV Değişken faiz oranı kaç aydan uzun vadeli mevduatlariçin uygulanabilir? ) 3 ) 4 C) 6 D) 8 E) 11

4 2008 EY e Önceden belirlenmiş bir tarihte, önceden belirlenmiş bir fiyattan geri satın alınacağı taahhüt edilen bir değerin satışını aşağıdakilerden hangisi simgeler? ) Futures işlemler ) Forward C) Repo D) Swap E) Ters repo 20. Firmaların, vadeli mal/hizmet satışları nedeniyle elde ettikleri senet ve çekleri, daha likit bir değer olan nakde dönüştürebilmek amacıyla, talep ettikleri kredi türü ) Senet karşılığı avans kredileri ) Emtia karşılığı kredi C) Döviz kredileri D) İskonto/iştira kredileri E) orçlu cari hesap şeklinde açılan krediler 17. I. lacaklı cari hesaplarda meydana gelen borç bakiyeleri II. Muhtelif alacaklar hesabında ödünç para verme şeklini arz eden borç bakiyeleri III. Komandit şirketlerde komandite ortakların kefaleti ile kullandırılan krediler Yukarıdakilerden hangileri açık kredi sayılabilir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III 21. I. Kayıtsızlık II. İletişimbozukluğu III. eklenmedik olaylar IV. Dikkatsizlik Yukarıdakilerden hangileri sağlıksız bir kredi kararını temsil eden göstergelerdir? ) Yalnız II ) Ive II C) II ve IV D) II,III ve IV E) I,II,III ve IV 18. İşletmelerin banka kredileri kullanmaları ve sonuçta özsermaye kârlılıklarını artırmaları kredilerin hangi işlevi ile açıklanabilir? ) Yatırımişlevi ) Sosyal işlevi C) Ekonomik işlevi D) Tüketimişlevi E) Kaldıraç işlevi 22. şağıdakilerden hangisi banka şubesinin kullandırmış olduğu kredileri güncel olarak takip etme amacıyla kullandığı raporda yer alan bilgilerdenbirideğildir? ) Faiz oranı hesaplama bilgisi ) Vade C) Kredi türü D) Ödeme tablosu E) Senet tutarı 19. Konut kredilerinde vade aşağıdakilerden hangisi arasında değişmektedir? ) 24 ay -240 ay ) 18 ay -180 ay C) 16 ay -144 ay D) 14 ay -120 ay E) 12 ay -84 ay şağıdakilerden hangisi bir banka için varlık kalitesini artırmada, yönetimi teşvik edecek güçlü bir kredi kültürünün oluşması için gereken unsurlardan biri değildir? ) Mükemmele bağlılık düşüncesinin hakim olması ) Portföyün bileşenlerinin bilinmesi C) İstikrarın sağlanması için risk üstlenmede çok çeşitli tip yaklaşımların uygulanması D) Ortak bir kredi dilinin geliştirilmesi E) Geçmiş kredi deneyimlerinin analiz edilmesi

5 2008 EY e Müteahhidin imza ettiği sözleşmedeki taahhüdünün sözleşme ve şartname koşullarına uygun olarak yerine getirileceğini garanti eden teminat mektubu ) Sürelerine göre teminat mektupları ) Kesin teminat mektupları C) Serbest konulu teminat mektupları D) Geçici teminat mektupları E) vans teminatmektupları 28. I. Euro piyasalardan sağlanan fonlar II. Döviz mevduat hesapları III. Yabancı para üzerinden kullandırılan krediler Yukardakilerden hangisi bankaların döviz kaynaklarıdır? ) Ive II ) II ve III C) Yalnız I D) Yalnız II E) I,II ve III 25. İlerleyen teknoloji ve hızla gelişen bankacılık işlemleri ile birlikte diğer iletişim araçlarının ücretsiz olması sonucunda mesaj göndermede standartlaştırmayı sağlamak amacıyla bankalararası finansman mesajları göndermeye yarayan iletişim ağına ne ad verilir? ) Urochegue -Postcheck ) Western Union C) Wap-Palm D) merican Express -Diners clup E) Swift 29. İthalatçı ya da bankası tarafından ihracatçıya önceden haber vermeksizin her zaman değiştirilebilen veya iptal edilebilen akreditif türü ) Red -clause akreditif ) Teyidli akreditif C) Green -clause akreditif D) Gayri kabili rücu akreditif E) Rücu edilebilir akreditif 26. anka havalelerinde havale emrini veren yollayıcıya ne ad verilir? ) mir ) Gönderici C) Lehdar D) orçlu E) anka 30. I. Politik risk II. Ekonomik risk III. Sosyal risk IV. Ticari risk Yukarıdakilerden hangileriülke riskinin temel bileşenleridir? ) Yalnız I ) Ive II C) II ve IV D) I,II ve III E) I,II ve IV 27. Garantör bankaya hitaben düzenlemiş olduğu garanti metni ile garantör bankaya karşı ilk talepte ödeme taahhüdüne giren ve mukabil teminatı veren banka aşağıdakilerden hangisidir? ) mir ) Muhabir C) Kontrgarantör D) Lehtar E) Muhatap ankaların kayıtlarında sabit kur üzerinden geçirilen dövizlerin her ay sonunda geçerli cari kura göre düzenlenmesi işlemine ne ad verilir? ) Evalüasyon ) çık pozisyon C) Dolarizasyon D) Senyoraj E) Mizan

6 2008 EY e ankanın vadesi gelen tüm borçları kadar kasada para veya başka ödeme vasıtasını emre hazır tutmadığı veya çekilmesini beklediği miktarı hazır tuttuğu için yüklendiği risk ) eklenmeyen çekilişler riski ) Fiyatlama riski C) Prefinansman riski D) Kambiyo riski E) Tahsilatlarda gecikme riski şağıdakilerden hangisi yaşanan krizlerin boyutları hakkında bilgi veren temel göstergeler arasında yer almaz? ) Zorunlu satışlar sonucunda varlık fiyatlarının artması ) Döviz kurlarında dalgalanmalar olması C) Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının payının artması D) Sermaye akımlarının olması E) orsa endeksinde değişmeler olması şağıdakilerden hangisi banka krizlerinin nedenleri arasında yer almaz? ) Riskli bankacılık faaliyetleri ) ankacılık faaliyetlerinin çeşitliliği C) Makro ekonomik şoklar D) Düşük sermaye yeterliliği E) Kötü yönetim şağıdakilerden hangisi bankaların denetim ve gözetiminde uygulanan doğrudan koruyucu önlemlerden biri değildir? ) Toplanacak mevduatın banka özsermayesinin belli katlarını aşmaması ) Merkez ankalarında mevduat munzam karşılığı oluşturulması C) Seçici kredi kontrolleri uygulanması D) ankaların yeterli bir sermaye ile kurulması E) Tasarruf mevduatı sahiplerinin imtiyazlı alacaklı durumda olması lacak hakkının başka bir kimseye geçirilmesine ne adverilir? ) Usulsüz tevdi ) lacağın muaccel hale gelmesi C) lacağın temliki D) Ciro E) Karz akdi şağıdakilerden hangisi bankaların varlık ve kaynak yapısının diğer işletmelere göre farklılıklarından biri değildir? ) ankaların faaliyetlerini, finansal olmayan kuruluşlara göre daha düşük öz sermaye ile yürütmesi ) ankaların pasifinde yer alan kısa ve uzun vadeli kaynakların talep edildiğinde ödenemez olması C) ankaların sabit varlıklarının oranının düşük olması D) ankaların finansal kaldıraç oranının yüksekolması E) ankaların faaliyet kaldıracının düşük olması elirli bir tarihte düzenlenen ve stok değerleri temsil eden bilançoda banka varlıklarının genel olarak toplandığı kategoriler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Krediler, gider tahakkukları, likit değerler ) Likit değerler,menkul değerler, krediler, diğer varlıklar C) Diğer varlıklar, ödenmiş sermaye, kâr yedekleri D) Gelecek yıllara ait gelirler, likit değerler E) Likit değerler, kâr yedekleri, krediler Gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren tabloya ne ad verilir? ) Gelir tablosu ) ütçe C) ilanço D) Fon akım tablosu E) Nakit avanstablosu 40. I. Piyasa payı II. Yasal uyum III. Kamu güveni IV. Teknoloji Yukarıdakilerden hangileri bankaların dış performans alanlarıdır? ) Yalnız III ) Ive II C) II ve IV D) I,II ve III E) II,III ve IV 6

7 2008 EY e PR TEORÝSÝ VE POLÝTÝKSI Temel olarak bir nesnenin para olup olmadığına karar verirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınarak değerlendirme yapılır? ) u nesnenin değerinin sabit olup olmadığı ) u nesnenin uluslararası ödemelerde kullanılıp kullanılamadığı C) u nesnenin değerli bir madene dönüştürülüp dönüştürülemediği D) u nesnenin ödeme aracı olarak kabul edilip edilmediği E) u nesnenin alternatif kullanım alanlarının olup olmadığı ankacılık sisteminin kaydi para yaratma mekanizmasının ardında yatan bankacılık uygulamasıaşağıdakilerdenhangisidir? ) Mutlak rezerv bankacılığıyapma ) Kısmirezervbankacılığıyapma C) Mevduattoplama D) İştiraktebulunma E) Müşteri portföyüoluşturma ir banka bilançosunun pasifi aşağıdakilerden hangisini ifadeeder? 2. Parayıdiğer finansalvereelvarlıklardan ayıran özellik ) Fonkaynakları ) Fonkullanımı C) Gelir yapısı D) Gider yapısı E) Kârlılık ) Değerinindeğişebilir olması ) Değerininsabitolması C) Değer muhafazaaracıolması D) Değişim aracıolması E) Hesapbirimiolması 7. ankacılık sistemi tarafından yaratılan para ) Efektifpara ) Kağıtpara C) İtibari para D) Kaydi para E) Nakitpara 3. ir değişim aracı olarak paranın, işlem maliyetlerini minimize ederek ekonomik etkinliğin sağlanmasına yardımcı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir? ) Değerli madenlere dönüştürülebilmesi ) Değerinin sabit olması C) Geniş kabul görmesi D) lternatif kullanımalanlarının bulunması E) lternatiflere göre yüksek getiri sağlaması 8. ankaların yasalar gereği tutmak zorunda oldukları rezervler aşağıdakilerden hangisidir? ) Serbestrezervler ) tıl rezervler C) İhtiyari rezervler D) Zorunlurezervler E) Devresel rezervler 4. ir varlığın bir değişim aracına dönüştürülmesindeki nispi kolaylık ve sürate ne ad verilir? 9. Gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan parasal tabankaynağı ) Konvertibilite ) Varlık devir gücü C) Likidite D) Kabul edilirlik oranı E) Dolaşımhızı ) Döviz ) ankacılık sistemineverilenkrediler C) Kamukesimineverilenkrediler D) çık piyasaişlemleri E) ltın 7

8 2008 EY e şağıdakilerden hangisi merkez bankalarının parayaratmayollarından biridir? ) Zorunlurezervlerkarşılığı ) Toplananmevduatlar karşılığı C) ankalardanalınankomisyonlar karşılığı D) Uluslararasırezervler karşılığı E) Karşılıksız 15. TC Merkez ankası Kanunu'na göre, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi görevi aşağıdakilerden hangisineaittir? ) aşkanlık ) Genel Kurul C) ParaPolitikasıKurulu D) Yönetim Komitesi E) Şubeler Teşkilatı 11. şağıdakilerden hangisi parasal tabanın kaynaklarından biridir? 12. ) Dolaşımdaki nakit ) ankacılık sistemineaçılankrediler C) Merkez ankasındaki serbestmevduat D) Serbestrezervler E) Zorunlurezervler şağıdakilerden hangisi para arzının belirlenme sürecinde yer almaz? ) Serbestrezerv oranı ) Vadeli mevduattercihoranı C) Nakittercihoranı D) Zorunlurezerv oranı E) Mevduatfaiz oranı 16. Merkez ankasının döviz kuruna müdahale amacıyla döviz piyasasında işlem yaparken, bu işlemin banka rezervleri üzerindeki etkisini dengeleyebilmek için açık piyasa işlemi yapmasına ne adverilir? ) Dolarizasyon ) Monetizasyon C) Deregülasyon D) Seküritazyon E) Sterilizasyon 13. şağıdakilerden hangisi para piyasalarında istikrar sağlama görevinin Merkez ankasına verilme nedenlerinden biridir? ) Ülkenin en saygın kurumu olmasıdır. ) ankaların rezervlerini tutmasıdır. C) Ülkenin uluslararası rezervlerini yönetmesidir. D) Devlete bankacılık hizmeti sunmasıdır. E) anknot ihraç etme tekeline sahip olmasıdır. 17. Para politikası araçlarının amaçlar üzerindeki etkisinin gecikme ile ortaya çıkması sorununu çözebilmek amacıyla merkez bankaları tarafından kullanılan para politikası stratejisi ) Hedefleme stratejisi ) Doğrudan kontrol stratejisi C) Dolaylı müdahale stratejisi D) Dengeleme stratejisi E) Doğrudan müdahale stratejisi 14. şağıdakilerden hangisi bir merkez bankası tarafından yerine getirilmesi beklenen görevlerden birideğildir? ) Devletinbankacılığınıyapmak ) Likiditeninsonkaynağıolarak görev yapmak C) Parapiyasalarındaistikrarısağlamak D) ankalarınbankasıolarakhizmetvermek E) ankalar adınafonyönetimigerçekleştirmek şağıdakilerden hangisi para politikasının amaçlarından biri değildir? ) Döviz kurundaistikrar ) Faiz oranlarındaistikrar C) Uluslararasıilişkileringeliştirilmesi D) Fiyatistikrarı E) İktisadi büyüme

9 2008 EY e Faiz Oraný I 1 I0 M1 M * Para rzý Para Talebi 1 Para Talebi 2 Para Miktarý Yukarıdaki grafiğe göre, para miktarını hedeflenen M* düzeyinde tutabilmek için merkez bankasının alacağı para politikası önlemi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? ) çık piyasa alımı ) çık piyasa satışı C) Reeskont oranı artışı D) Reeskont kredilerine miktar sınırı E) Zorunlu rezerv oranı artışı Para politikasının yürütülmesinde kullanılan hedefleme stratejisine göre, para politikası araçları ile para politikası amaçlarına ulaşmada kullanılacak hedefler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ) Faaliyet hedefi ra hedef ) ra hedef Faaliyet hedefi C) Yapısal hedef Nihai hedef D) aşlangıç hedefi Faaliyet hedefi E) ra hedef Yapısal hedef 22. Yönlendirilmiş sabit kur (crawling-peg) sisteminin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Yerli para değerinin yabancı paralardan oluşan bir sepete bağlanaraksabitlenmesi ) Yerli para değerinin periyodik olarak revalüe edilerek rekabet avantajı sağlanması C) Yerli paranın yabancı paralar karşısında istikrarlı biçimde değeryitirmesi D) Yerli para değerinin değerli bir madene bağlanarak sabitlenmesi E) Yerli para değerinin bir ülke parasına bağlanarak sabitlenmesi 23. I. Enflasyon oranı II. Parasal büyüklükler III. Döviz kuru IV. İşsizlik oranı 24. Yukarıdakilerden hangisi uzun dönemli fiyat istikrarı hedefine ulaşabilmek için merkez bankalarının kullanabileceği hedeflerdir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) I, II ve III E) I, III ve IV şağıdaki uygulamalardan hangisi gelişmekte olan bir ülkenin para birimine karşı oluşabilecek bir spekülatif atak olasılığını tamamen ortadan kaldırır? ) Enflasyonhedeflemesi ) Parasal büyüklükhedeflemesi C) Döviz kuruçapası D) Parakurulu E) Dolarizasyon 21. Uzun dönemli fiyat istikrarını sağlama konusunda başarılı olan para politikalarının taşıdığı ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? ) Döviz ticaretinin sınırlanması ) Tam dolarizasyona gidilmesi C) Para politikasının şeffaf olması D) Sermaye hareketlerine tam serbestlik tanınması E) Uzun dönemli sıkı para politikasının yürütülmesi Enflasyon hedeflemesi stratejisi, diğer çapa stratejileri ile karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisine olanak sağlar? ) Nominal gelir üzerinde hiçbir etkisinin olmaması ) Senyoraj gelirlerini ortadan kaldırması C) ağımsız bir para politikası yürütülmesi D) Kamu kesimine kaynak yaratarak borçlanma gereksinimini azaltması E) Sermaye hareketlerini engelleyerek sıcak para tehdidini ortadan kaldırması

10 2008 EY e Para politikası önlemleri ile üretimdeki dalgalanmaları istikrara kavuşturmada başarısızlık olasılığının yüksek olması, para politikası önlemlerinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? ) Ekonomik karar birimlerinin para hayaline kapılması ) Etkilerinin hissedilme zamanı ve büyüklüğü konusundaki belirsizlik C) Fiyat ve ücretlerin belirlenmesinde merkez bankasınıngüçlüolması D) Önlemleri uygulamaya koymadaki yönetsel gecikme E) Paraotoritesininbağımsız olmaması 30. Değişim denklemi olarak bilinen özdeşliğe göre toplam harcamalarla para miktarı arasındaki bağlantıyı aşağıdakilerden hangisi sağlar? ) Enflasyonbeklentileri ) Faiz oranı C) Fiyatlar D) Dolaşım hızı E) Üretim hacmi 31. Fisher tarafından geliştirilen para talebi eşitliğinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Türkiye'de uygulanan enflasyon hedeflemesi stratejisinde para politikasının temel iletişim aracı niteliğinde olan Enflasyon Raporu kaç ayda bir yayınlanmaktadır? ) 2 ) 3 C) 4 D) 6 E) 12 Enflasyon hedeflemesi stratejisi aşağıdakilerden hangisi ileuyumlu değildir? ) Döviz kurununsabittutulması ) Faiz oranlarındaistikrar sağlanması C) Finansal piyasalardaistikrarsağlanması D) Uzun dönemde sürdürülebilir büyümenin sağlanması E) Uzundönemdetam istihdamaulaşılması 32. ) Fiyatlar ) Dolaşım hızı C) Toplam harcamalar D) Üretim hacmi E) Faiz oranı I. Faiz oranı II. Gelir III. Fiyatlar Yukarıdaki değişkenlerden hangileri Keynes'in işlem amaçlı para talebi modelinde yer almadığı halde aumol-tobin modelinde yer alır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) IIveIII E) I,IIveIII 29. Klasik para talebi teorisinin Fisher yaklaşımında reel para balansları aşağıdakilerden hangisine ilişkin bir ölçüttür? ) Para talebinin faiz esnekliği ) Paranın satın alma gücü C) Marjinal tüketimeğilimi D) Toplamharcamaların gelir esnekliği E) Toplamharcamaların fiyat esnekliği Kamu harcamalarında artış yaratan genişlemeci bir maliye politikasının özel harcamaları aynı miktarda azaltmasına ne ad verilir? ) Tam dışlama ) Tam monetizasyon C) Tam nötrlük D) Süper nötrlük E) Reel dışlama

11 2008 EY e eklenen para arzı değişikliklerinin kısa dönemde üretim üzerinde etkili olamayacağını savunan iktisat yaklaşımı ) Reel Konjonktür Yaklaşımı ) Yeni Klasik Yaklaşım C) Monetarist Yaklaşım D) Klasik Yaklaşım E) Keynesyen Yaklaşım 38. Fiyatlarısık sık değiştirmenin getirdiği fiziki maliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? ) Görsel maliyetler ) Mönümaliyetleri C) rtık maliyetler D) Marjinal maliyetler E) Görünmez maliyetler Keynesyen iktisatçılara göre, aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde toplam talep eğrisinin yer değiştirmesineneden olmaz? ) Paraarzı ) Gelir C) İş yaşamınailişkinbekleyişler D) Vergiler E) Kamuharcamaları Para politikası önlemlerinin ekonomiyi etkileme biçimi ve kanalı aşağıdakilerden hangisi ileadlandırılır? ) Parasal belirlenmemekanizması ) Portföy tercihi mekanizması C) Gelir-Harcamamekanizması D) Parapolitikasıoluşum mekanizması E) Parasal aktarmamekanizması şağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin yer değiştirmesini sağlayacak iktisat politikası önlemlerine ilişkin gecikmeler arasında yer almaz? ) Teşhis gecikmesi ) Yürütmegecikmesi C) Etkinlik gecikmesi D) ekleyiş gecikmesi E) Veri gecikmesi İktisat politikalarının yürütülmesinde, karar alıcıların yeni bir politika izlemeye karar verdikten sonra, ilgili politika aracını değiştirinceye kadar geçen süreye ne ad verilir? ) Düzenleme gecikmesi ) Etkinlik gecikmesi C) Teşhis gecikmesi D) Veri gecikmesi E) Yürütme gecikmesi 37. Enflasyonist bir ortamda artan faiz oranları, elde nakit tutmanın maliyetini ve elde tutulan nakit miktarını nasıl etkiler? Maliyet Miktar ) rtar zalır ) rtar rtar C) zalır rtar D) zalır zalır E) Değişmez Değişmez 11

12 2008 EY e şağıdakilerden hangisi bir şirketin halka kapalı ya da halka açık olarak tanımlanmasında dikkate alınması gereken kriterlerden birideğildir? ) Pay sahipliğinin devredilebilirliği ) Hisse senetlerinin borsaya kote edilip edilmediği C) Yönetimde bir grubun ağırlığının bulunup bulunmadığı D) Yöneticilerin uzmanlık alanları E) Ortak sayısı FÝNNSL YÖNETÝM gün vadeli 100 YTL nominal değerli hazine bonosunu 95,2 YTL den satın alan bir yatırımcı, satın aldığı bu hazine bonosunu 40 gün sonra satmak istemiştir. Satışta, iskonto oranı %25 olduğuna ve iç iskonto yöntemi uygulandığına göre satış fiyatı yaklaşık kaç YTL olur? (1 yıl =360 gün) ) 96,64 ) 96,97 C) 97,23 D) 97,44 E) 97,63 2. İki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan, ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan ticari ortaklık türü ) Kollektif ortaklık ) di komandit ortaklık C) Limitet ortaklık D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık E) nonim ortaklık 6. Nominal faiz oranı %22 iken %12 reel getiri elde edilmişse, enflasyon oranı yüzde kaç olur? ) 8,9 ) 9,5 C) 10 D) 10,5 E) Kayıtlı sermaye tavanı, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? ) İstanbul Menkul Kıymetler orsası ) Ortaklık genel kurulu C) Ortaklık yönetimkurulu D) Ticaret akanlığı E) Sermaye Piyasası Kurulu 7. Oran analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. 5 yıl vadeli olarak %25 bileşik faizle bir bankaya yatırılan 500 YTL, 5. yılın sonunda yaklaşık kaç YTL olur? ) ) C) D) E) ) Oran analizinde anlamsız oran kullanmaktan kaçınılmalıdır. ) Oranlardaki değişimler ek bilgilerle desteklenerek yorumlanmalıdır. C) Oranlar üzerindeki mevsimlik ve konjonktürel hareketlerin etkileri dikkate alınmalıdır. D) Oranlar geleceğe yönelik bir fikir vermeyeceğinden, geçmiş faaliyetlerin analizinde kullanılmalıdır. E) Oranlar, doğru ve amaçlara uygun bir biçimde yorumlanmalıdır. 12

13 2008 EY e şağıdakilerden hangisi finansal tabloların sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? ) ilgilerin doğru ve güvenilir olması ) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanması C) ağımsız ve uzman kişilerce denetlenmesi D) Tüm işletmelerin aynı kurallara göre hazırlaması E) ilgilerin genel ve özet olması, ayrıntılara yerverilmemesi 12. şağıdakilerden hangisi faaliyet kaldıracı derecesini etkilemez? ) İşçilik maliyetlerindeki değişim ) Faiz oranlarındaki değişim C) Genel imalat giderlerindeki değişim D) Girdi fiyatlarındaki değişim E) Satış hacmindeki değişim 9. ilanço veya gelir tablolarındaki iki kalemin birbirine oranlanması suretiyle yapılan analize ne ad verilir? ) Oran analizi ) aşabaş analizi C) Trend analizi D) Yüzde yöntemi ile analiz E) Karşılaştırmalı tablolar analizi İşletmelerin uzun dönemli planlama faaliyetlerinde kullandığı finansal tablolara ne ad verilir? ) Proforma finansal tablo ) ilanço C) Gelir tablosu D) Nakit bütçesi E) Kâr /Zarar tablosu şağıdakilerden hangisi planlama ve bütçeleme ilkeleri arasında yer almaz? 10. ir işletmenin birim ürün satış fiyatı 3 YTL, sabit giderleri YTL ve başabaş noktasındaki üretim hacmi adet ise, bu işletmenin birim değişir giderleri kaç YTL dir? ) 2 ) 2,25 C) 2,5 D) 2,75 E) ) Uzmanlaşma ilkesi ) ütünlük ilkesi C) İktisadilik ilkesi D) Gizlilik ilkesi E) Kesinlik ilkesi şağıdakilerden hangisi proforma finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan yöntemlerden biridir? ) Netleştirme yöntemi ) Korelasyon yöntemi C) Net faaliyetgeliri yöntemi D) Net gelir yöntemi E) Satışların yüzdesi yöntemi 11. şağıdakilerden hangisi, hisse başına kârdaki yüzde değişimin, satışlardaki yüzde değişime oranlanmasısuretiyle bulunur? ) Çalışma kaldıracı ) Finansal kaldıraç C) irleşik kaldıraç D) aşabaş noktası E) Cari oran şağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi unsurlarının özelliklerinden biri değildir? ) İşletmenin risk derecesini yüksek oranda etkilemeleri ) Kısa vadeli olmaları C) Likiditelerinin yüksek olması D) irbirleriyle ilişkili olmaları E) ölünebilir olmaları

14 2008 EY e İşletmelerin, grevler, yangınlar, sel baskınları ve savaşlar gibi durumlarda karşılaştıkları güçlükleri kısmen gidermek için bulundurdukları çalışma sermayesine ne ad verilir? ) Net çalışma sermayesi ) Olağanüstü çalışma sermayesi C) Çalışma sermayesi döngüsü D) Değişken çalışma sermayesi E) Sürekli çalışma sermayesi 21. şağıdaki yatırım araçlarından hangisinin faiz getirisi yoktur? ) Tahvilin ) Hisse senedinin C) Hazine bonosunun D) Finansman bonosunun E) Reponun 18. şağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi döngüsünü etkilemez? ) Stok tutma süresi ) Üretim süresi C) lacakların tahsil süresi D) Satıcı kredilerinin vadesi E) Uzun vadeli borçların vadesi 22. ir işletmede yarı mamul stoku tutulmasının temel amacı ) Stok maliyetlerini düşürmek ) Sipariş verme sıklığını azaltmak C) Üretim sürecinde, bir faaliyetteki aksamanın diğer bir faaliyeti etkilemesini önlemek D) Üretim sürecini kısaltmak E) Üretim kalitesini artırmak 19. şağıdakilerden hangisi, bir işletmede gereğinden fazla nakit bulundurulmasının sonuçlarından biri değildir? ) İşletme riskinin düşmesi ) İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaların rahatlıkla yapılabilmesi C) İşletme kârlılığının artması D) İşletmenin olası yatırım fırsatlarından yararlanması E) İşletmede yolsuzlukların ve suistimallerin artması 23. şağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerindenbirideğildir? ) C ) LIFO C) Standart maliyet D) Piyasa fiyatı E) FIFO 20. (X) İşletmesi, bir bankaya yıllık %20 faiz oranı üzerinden, 2 aylığına YTL yatırmıştır. Söz konusu faizden %16 oranında stopaj yapıldığına göre, (X) İşletmesinin net faiz geliri yaklaşık kaç YTL olur? ) 140 ) 145 C) 150 D) 162 E) şağıdaki durumlardan hangisi işletmenin alacak düzeyini artırmaz? ) Satışların artması ) Kredili satışların artması C) Kredi politikasının esnekolması D) Sektörde rekabet olmaması E) Ekonomide durgunluk yaşanması

15 2008 EY e ir yatırımın beklenen net nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamının, nakit çıkışlarının bugünkü değerleri toplamına eşitlenmesi esasına dayanan yatırım projesi değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Fayda maliyet oranı ) İç kârlılık oranı C) Karar ağacı D) Net bugünkü değer E) Geri ödeme dönemi 29. şağıdakilerden hangisi bir yatırım projesinin riskini ölçer? ) Olasılık dağılımı ) Standart sapma C) ritmetik ortalama D) Değişim katsayısı E) eklenen getiri 30. İki yatırım projesinin risk ölçüsü aynı ise hangi proje seçilmelidir? 26. şağıdakilerden hangisi, bir yatırım kararının alınabilmesi için gerekli verilerden biri değildir? ) Yatırımtutarı ) Yatırımın ekonomik ömrü C) Yatırımın teknolojik ömrü D) Yatırımın ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri E) Yatırımdan beklenen verim oranı 31. ) Standart sapması büyükolan ) eklenen getirisi küçük olan C) Değişim katsayısı düşük olan D) Varyansı büyük olan E) Değişim katsayısı büyük olan şağıdakilerden hangisi repo işleminde kullanılamaz? ) Devlet tahvilleri ) Hatır senetleri C) anka bonoları D) Varlığa dayalı menkul kıymetler E) Hazine bonoları 27. Geri ödeme dönemi yönteminin en önemli sakıncası ) Likidite sorunu yaratması ) Hesaplanmasının zor olması C) Gelecekteki nakit çıkışlarını dikkate almaması D) Riski yüksek yatırım projelerinin seçilmesine yolaçması E) Paranın zaman değerini dikkate almaması 32. Hazine garantisi taşıyan finansman bonoları ) Tipi ) Tipi C) CTipi D) DTipi E) ETipi 28. şağıdakilerden hangisi, belirsizlik koşulu altında kullanılan proje değerleme yöntemlerinden biri değildir? ) Karar ağacı yöntemi ) Olasılık dağılımı yöntemi C) Simülasyon yöntemi D) Kârlılık endeksi yöntemi E) elirlilik eşitliği yöntemi ir işletmenin elindeki bir gayrimenkulu ipotek ettirmesi yoluyla çıkarmış olduğu tahviller, aşağıdaki tahvil türlerinden hangisine örnektir? ) Güvencesiz tahviller ) Nama yazılı tahviller C) Primli tahviller D) Güvenceli tahviller E) İkramiyeli tahviller

16 2008 EY e Mal ve hizmet ihracatından doğan orta vadeli ticari alacakların bir finansman kurumuna devredilmesi yoluyla fon yaratılması işlemine ne ad verilir? ) Forfaiting ) Leasing C) Factoring D) Sendikasyon E) kreditif 38. şağıdaki durumlardan hangisi işletme riskini artırmaz? ) Girdi fiyatlarının yükselmesi ) Talebin azalması C) Satışların artması D) Stokların artması E) Satış fiyatlarının düşmesi 39. şağıdakilerden hangisi sabit miktarda kâr payı dağıtım politikasının özelliklerinden biri değildir? 35. şağıdakilerden hangisi işletmenin sermaye maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir? ) Dağıtılmayan kârlar ) Uzun vadeli borçlar C) İştirak amacıyla alınan hisse senetleri D) İşletmenin çıkarmış olduğu hisse senetleri E) mortismanlar ) Riski sevmeyen yatırımcılar tarafından tercih edilmesi ) Elde edilen kâr düzeyinin önemsiz olması C) Yatırımcının sabit gelir elde etmesini sağlaması D) Hisse senetlerinin piyasa değerini yükseltmesi E) Enflasyon dönemlerinde, yatırımcının zarar etmesine yol açması 40. şağıdakilerden hangisi kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde doğrudan etkili değildir? 36. Vergi oranının %50 olması durumunda, bir işletmenin bankadan aldığı %70 faizli kredinin gerçek maliyeti yüzde kaç olur? ) 30 ) 35 C) 40 D) 50 E) 60 ) orçların düzeyi ) Finansman imkânları C) Kârların istikrarı D) Likidite E) Faaliyet kaldıracı derecesi 37. rbitraj nedeniyle sermaye maliyetinin değiştirilemeyeceğini savunan sermaye yapısı yaklaşımı ) Geleneksel yaklaşım ) Modern yaklaşım C) Net gelir yaklaşımı D) Net faaliyet geliri yaklaşımı E) Modigliani-Miller yaklaşımı 16

17 2008 EY e KURUMSL ÝLETÝÞÝM YÖNETÝMÝ şağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin işlevlerinden biri değildir? 5. ir kurumun hedef kitlelerine yönelik tüm iletişimçalışmalarınanead verilir? ) İknaetme ) ütünleştirme C) Düzenleme D) Manipüleetme E) ilgi verme ) Reklam ) Pazarlama C) Kurumsal iletişim D) İletişim E) Satış teşviki 6. mblemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2. şağıdakilerden hangisi deneyimli bir yöneticinin iletişimi kullanırken elde etmek istediği amaçlardan birideğildir? ) Çalışanlarınyetkilerini sınırlamak ) Süreçdeğişimini başlatmakveyönetmek C) Çalışanlarınmotivasyonunusağlamak D) Kuruluş içinde şirketin paylaşılan vizyonunu geliştirmek E) Kuruluş liderliğindegüvenoluşturmak ) mblem sadeceharflerdenoluşur. ) mblem kurumakimlik kazandırır. C) mblem bir fikrinözünügöstermeyeçalışır. D) mblem kurumsal kimliğin en önemli öğelerindenbiridir. E) mblem kurumun hedef kitlesi ile iletişim kurmasınısağlayanöğelerdenbiridir. 7. şağıdakilerden hangisi kurumsal dizaynın öğelerinden biridir? 3. şağıdakilerden hangisi, kuruluşların hedef kitleyi bilgilendirmesi vehedef kitleninbilgiyi alması açısından iletişim şekillerinden biri değildir? ) Kurumsal kültür ) Üründizaynı C) Statüsembolleri D) Kurumsal imaj E) İlgi sembolleri ) Demokratik iletişim ) Teknik iletişim C) ürokratik iletişim D) Orantısız iletişim E) Manipülatifiletişim 8. ireylerin zihinlerinde yavaş yavaş oluşan imgelerin bütününenead verilir? ) Dil ) Kültür C) Kimlik D) İmaj E) Sembol 4. Kurum yöneticisinin gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerine ne ad verilir? 9. Kurumsal kimlik sunumlarının ilgili gruplar üzerinde bıraktığı bütünsel algıya ne ad verilir? ) Satış iletişimi ) Pazarlama iletişimi C) Kitle iletişimi D) Örgütsel iletişim E) Yönetim iletişimi ) Kurum kimliği ) Kurum sembolü C) Kurum kültürü D) İlgi sembolü E) Kurumsal imaj 17

18 2008 EY e İyi ve güçlü özelliklere sahip markaların çevreye yansıyan ve sempati uyandıran imaj türünenead verilir? ) Markaimajı ) Pozitifimaj C) Negatifimaj D) Transferimajı E) Mevcutimaj 14. Kurumların istenilen hedeflere ulaşıp ulaşamadığını ve sapmalar gerçekleşmişse bunların nereden kaynaklandığını ortayakoyan kurumsal iletişim planlaması aşaması ) naliz ) Yaratıcıuygulama C) Uygulama D) Kontrol E) Strateji 11. Medya planlaması, kurumsal iletişim planlamasının hangi aşamasında gerçekleştirilir? ) naliz ) Gerçekleştirme C) Yaratıcıuygulama D) Seçme E) Strateji 15. şağıdakilerden hangisi kurumsal reklamcılıkta başarıyı getiren unsurlardan biri değildir? ) Doğrureklam hedeflerinintanımlanması ) Hedefkitleyi etkileyecek mesaj öğelerininneler olduğununbelirlenmesi C) Kurumsal kimlik-kültür ve misyonun geri plandatutulması D) Eniyi veenetkinmedyanınseçilmesi E) Çarpıcıveyaratıcıbir reklamüretilmesi 12. Kurum vizyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Ulaşılabilir veuygulanabilir olmalıdır. ) Mevcutdurumukoruyucunitelikteolmalıdır. C) Kuruluşun ne yöne doğru gelişmek istediğini ifadeedebilmelidir. D) Kurumfelsefesininçekirdeğidir. E) Kurum amacınıve hedefini, kendi çalışanlarına ve tüm kamuoyunanetleştirecek olanbetimsel bir düşüncedir. 16. ir kurum tarafından bedeli ödenerekkendi iş faaliyetleri ile ilgili kamusal sorun ya da konulara ilişkin olarak kurumun duruşunu-konumunu anlatan reklamlarane ad verilir? ) Satış amaçlıreklamlar ) Savunucureklamlar C) ilgiverici reklamlar D) İmajreklamları E) Markareklamları 13. ir kuruluşun uzun vadeli olarak performansını belirleyen, yönetime ait kararlar dizisinenead verilir? 17. Herhangi bir malın, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedeli kimin ödediği anlaşılacak biçimde gerçekleştirilen, satış dışındaki tanıtımfaaliyetlerinenead verilir? ) Stratejik yönetim ) Reklam C) Kurumkimliği D) Kurumimajı E) Pazarlama 18 ) İşletme ) Halklailişkiler C) Reklam D) Pazarlama E) Satış geliştirme

19 2008 EY e Temel işlevi mevcut ve olası müşterilerle değiş-tokuşu kolaylaştırmak için onları bilgilendirmek, ikna etmek ve hatırlatmak olan pazarlama karması öğesi ) Dağıtım ) Satış geliştirme C) Pazarlama D) Tutundurma E) ütünleşik iletişim 22. çık kapı günleri uygulamasının amacı ) Çalışanların soru sorabilmeleri için uygun ortam hazırlamak ) Çalışanların kurumdan memnun olup olmadıklarını öğrenmek C) Çalışanların her konudaki görüşlerini almak D) Çalışanların kuruma ilişkin önerilerde bulunmasını sağlamak E) Çalışanların yönetici ile iletişimini güçlendirmek 19. Kurumun tüketiciler, yatırımcılar ve diğer ilgili çevreler arasında tanınırlığını artırmayı, kuruma ilişkin olumlu ve güçlü çağrışımlar yaratmayıamaçlayan reklamlaranead verilir? ) ilgisel reklamlar ) Kurumsal imaj reklamları C) Duyuruamaçlıreklamlar D) Satış amaçlıreklamlar E) Savunucureklamlar 23. şağıdakilerden hangisi, kurum içi iletişimin amaçlarından biri değildir? ) Çalışanları kurumun bir parçası haline getirmek ) Kurumun başarısıyla çalışanların beklentilerini birbirindenayırmak C) Çalışanlaraiş güvencesi vermek D) Yönetim ve çalışanlar arasındakarşılıklı güven ortamıoluşturmak E) Kurum içinde yaratıcılığı ödüllendiren bir iş ortamıoluşturmak 20. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler politikası oluşturulurken, kurumun göz önünde bulundurması gereken konulardan biri değildir? ) Ekonomik yaşam içinde kuruluşun yerinin ne olduğu ) Kamuyönetiminin kuruluştanbeklentilerinin ne olduğu C) Rakip kuruluşlara göre nasıl daha etkili olunabileceği D) Politika liderleriyle etkin iletişimin nasıl kurulacağı E) Kurumunduyarlıkitlelerininkurum hakkındane düşündüğü 24. şağıdakilerden hangisi çevreden kaynaklanan krizin nedenlerinden biridir? ) Kurumuneldeğiştirmesi ) ilgisistemlerindeki bozukluklar C) Hizmetaksaklıkları D) Rüşvet E) Rekabet 21. şağıdakilerden hangisi müşterilerle iletişimin önemini artıran nedenlerden biri değildir? ) Kurumdaçalışanlarınönemininartması ) Rekabetduygusununyoğunluğu C) Teknolojik alandaki hızlıdeğişmeler D) Global ekonomininetkisininartması E) Tüketici eğilimlerindeki değişim Kurumun birden fazla sponsorluk türüne destek verdiği, sponsor olunacak alanları kendisinin belirlediği sponsorluk türü ) ktif sponsorluk ) Yarı profesyonel sponsorluk C) na sponsorluk D) Planlanmış sponsorluk E) Klasik sponsorluk

20 2008 EY e şağıdakilerden hangisi sponsorluğun pazarlamaamaçlarından biridir? ) Kurumailişkinfarkındalığıartırmak ) Sosyal paydaşlarlailetişimigüçlendirmek C) Medyadayer almak D) Kurumimajınıdesteklemek E) Markabilinirliğini vefarkındalığınıartırmak 30. şağıdakilerden hangisi satış gücüne yönelik satış tutundurma etkinliklerinden biridir? ) ayi toplantıları ) Satış noktası malzemeleri C) Ücretsiz örnek ürünler D) Satış yarışmaları E) Ticari indirimler ve armağanlar 27. şağıdakilerden hangisi macera/seyahat sponsorluğunaörnekolarakverilebilir? ) Tekkişilik dünyaturunasponsorluk ) asketbol turnuvasınasponsorluk C) Eğitim projelerinesponsorluk D) Müzik festivalinesponsorluk E) Tiyatrooyununasponsorluk 31. Özellikle yeni ürünler ilk kez pazara sunulduğunda tüketicilerin ürünle ilgili fikrinin oluşması, deneme sonucunda bir tutum geliştirmesi amacıyla yararlanılan satış tutundurma etkinliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Paraiadeleri ) Süreklilik programları C) Ücretsiz örnek üründağıtımı D) Ticari indirimler E) rmağanlar 28. şağıdakilerden hangisi sponsorluğun öneminin giderek artmasının nedenlerinden biridir? ) Halkla ilişkilerin öneminin artması ) Yöneticilerin sponsorluğa olan ilgisinin artması C) Sponsorluğun daha çok hedef kitle sağlaması D) Reklam yapım ve yayın fiyatlarının yüksek olması E) Sponsorluğun kuruma yüksek gelir sağlaması 32. Özel raflar, standlar, posterler, dönkartlar, mağaza içinde markayla ilgili yapılan anonslar aşağıdaki satış tutundurma etkinliklerinden hangisineörnekverilebilir? ) Süreklilik programları ) Satışıkolaylaştırıcımalzemeler C) Fiyatindirimleri veavantajlıarmağanlar D) Ticari indirimler vehediyeler E) Satış noktasımalzemeleri 29. şağıdakilerden hangisi sponsorluk öneri yazısında yer almaz? ) Sponsorluğun ne zaman ve nerede gerçekleşeceği ) Projenin uygulanması için gereken mali kaynaklar C) Sponsor konusu projenin ne olduğu D) Sponsor arayan tarafın kim olduğu E) Sponsorluk sonuçlarının değerlendirilmesi Kişisel satış sürecinin ilk aşaması ) Potansiyel alıcılarınsaptanması ) Sunuş C) Hazırlık D) Gösteri E) Geleceğeyatırım

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 101 e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 NKCILIK - GİRİŞİMCİLİK TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/10/1993

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 101 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 NKCILIK - GİRİŞİMCİLİK TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Paranın Fonksiyonları İktisadi analizde para, malların ve hizmetlerin satın alınmasında ve borçların geri ödenmesinde genel olarak kabul edilen şey olarak tanımlanmaktadır. Para

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 21/06/1995 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 737.510.800 Birim

Detaylı

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1990 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 264.703.725 Birim

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 01/03/2000

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 02.05.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 23/09/1997 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 93.232.585 Birim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 29/06/2012 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 29/06/2017 tarihi itibarıyla Fon Toplam

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1988 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 103.916.903 Birim

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp-satılmasıyla oluşan piyasaya ne ad verilir? ) Birincil piyasa B) Üçüncül piyasa C) Dördüncül

Detaylı

TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 12/09/2007 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı