KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ"

Transkript

1 Halk Kütüphaneleri Çalışanları İçin KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ Prof. Dr. İrfan Çakın 1

2 İÇİNDEKİLER FELSEFE VE KÜTÜPHANECİLİK o Felsefe Nedir? o Meslekler ve Felsefe o Kütüphanecilik Felsefesi Kütüphaneciliğin Felsefe ile İlişkisi Kütüphaneciler ve Felsefe Kütüphanecilik Felsefesinin Yararları KURUM OLARAK KÜTÜPHANE o Kütüphane Nedir? o Kütüphane Türleri o Uygarlık Sürecinde Kütüphaneler o Kütüphanenin Toplumsal İşlevleri Bilgi Kaynaklarının Korunması Eğitim ve Öğretim Araştırma Boş Zamanları Değerlendirme SİSTEM OLARAK KÜTÜPHANELER o Sistem Yaklaşımı o Kütüphane Sisteminin Oluşumu o Kütüphane Sisteminin İşleyişi KURUMSAL ÖZELLİKLERİYLE HALK KÜTÜPHANESİ o Halk Kütüphanesi Nedir? o Halk Kütüphanelerinin Gelişimi o Halk Kütüphanelerinin Amaçları ve Görevleri o Halk Kütüphanelerinin Önemi Okuma Alışkanlığı Kazandırmak Yaşam Boyu Öğrenim Becerileri Kazandırmak Yerel Kültürü Korumak ve Dijitalleştirmek Yerel Ekonomiyi Desteklemek Demokratik Gelişmeye Katkı Sağlamak Toplumsal Bütünleşmeye Yardımcı Olmak Yaratıcı Hizmetler Geliştirmek Eğitimi Desteklemek MESLEK OLARAK KÜTÜPHANECİLİK o Genel Bakış o Kütüphanecilik: Hizmet Alanı o Mesleki Gelişimde Aşamalar o Meslek Olmanın Ölçütleri ve Kütüphanecilik Özel Bilgi Birikimi Meslek Eğitimi Etik İlkeler Mesleki Örgütlenme Bilimsel Yayın Üretimi 2

3 BİLİM DALI OLARAK KÜTÜPHANECİLİK o Nasıl bir Bilim Dalı o Bilim Dalı Olarak Kütüphanecilik: Tanımı ve Nitelikleri o Kütüphanecilik Araştırmaları o Kütüphanecilik Biliminin Yanıt Aradığı Sorular PROFESYONEL OLARAK KÜTÜPHANECİ o Uygarlık Sürecinde Kütüphaneci o Kütüphanecinin Bireysel Nitelikleri o Kütüphanecinin Mesleki Yeterlilikleri KÜTÜPHANECİLİĞİN TEMEL DEĞERLERİ o Değer Nedir? Niçin Önemlidir? o Mesleki Değerler ve Kütüphanecilik o Kütüphaneciliğin Temel Değerleri Bilgi Kaynaklarını Korumak Hizmet Anlayışı Düşünce Özgürlüğü Özel Yaşamın Gizliliği Rasyonel Olmak Okuryazarlık ve Öğrenme Bilgiye Erişimde Eşitlik Demokrasi RANGANATHAN VE HİZMET İLKELERİ o S.S. R. Ranganathan Kimdir? o Hizmet İlkeleri ve Ne İfade Ettikleri o İlkelerinin Düşündürdükleri o İlkelerin Eleştirisi ve Günümüze Uyarlanmaları KAYNAKLAR 3

4 SUNUMUN AMACI Kütüphanecilik felsefesi dersi halk kütüphanesi çalışanlarına, yaptıkları işlerle ilgili olarak bilgilenmelerine, düşünmelerine ve sorgulamalarına yardımcı olacak entelektüel birikimi kazandırmak amacıyla hazırlandı. Kütüphanelerle ve kütüphanecilikle ilgili yeterli birikime sahip olmadan ne mesleğimizin varlık alanıyla ne de toplumsal amaç ve hedeflerimiz konularında sağlıklı değerlendirmelerde bulunabiliriz. Kütüphanecilikte felsefi sorgulamayı başlatan sorular genellikle kim olduğumuzla, niçin var olduğumuzla, ne yaptığımızla ve yaptıklarımızı niçin yaptığımızla ilgi sorulardır. Bu ve benzeri sorulara yanıt arayan çalışmalar açısından, mesleki literatürün sığ olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Hazırladığımız bu sunu tüm bu sorulara yanıt olduğu iddiasında değildir. Ancak bu konuda çalışmak isteyenler için başlangıç niteliğindedir. Ele alınan konular arasında kütüphanelerin önemi ve gelişimlerini etkileyen olaylar, bir meslek ve bilim dalı olarak kütüphanecilik, kütüphanecinin kimliği ve nitelikleri, mesleğin temel değerleri ve hizmet ilkeleri yer almaktadır. Kütüphanecilik felsefesi, kütüphaneciliği bilinçsiz bir etkinlik olmaktan uzaklaştırmakta, uygulamaları yönlendirmekte, kuramsal dayanaklarını olgunlaştırmakta ve geliştirmektedir. Bunun sonucunda, kütüphanecilik uygulamalarında rastlantının yerini plan, uyumsuzluğun yerini ahenk, karmaşanın yerini düzen, belirsizliğin yerini de kararlılık almaktadır. 4

5 KONU I: FELSEFE VE KÜTÜPHANECİLİK 1. FELSEFE NEDİR? Felsefenin ne olduğu her dönemde tartışılan konulardan biri olup, bu konuda çok farklı açıklamalar yapılmaktadır. Ancak, hangi düzeyde ve hangi amaçla ele alınmış olursa olsun yapılan tanımlamaların özünde felsefenin bir düşünme, sorgulama, bilme, tanıma, öğrenme, anlama, anlamlandırma ve açıklama eylemi ve etkinliği bulunur. Gerçekte insanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark, düşünme gücüdür. Her insan dünyaya geldiği andan başlayarak kendini ve içinde yer aldığı ortamı tanımaya ve anlamaya çalışır. Kişinin bu dönem içinde edindiği bilgi, beceri ve değerler onun bir dünya görüşü, geleceğe bakış açısı, yaşam biçimi, kısaca bir yaşam felsefesi oluşturmasına neden olur. Felsefe sözcüğü etimolojik açıdan sevgi anlamına gelen philia ile bilgi anlamına gelen sophia terimlerinden oluşmuştur ve bilgi sevgisi, bilgelik sevgisi anlamına gelir. Felsefe bilginin peşine düşmeyi, her nerede ve kim tarafından ortaya konulmuş olursa olsun onu aramayı, elde etmeyi ve daha da önemlisi bilgi ile sürekli bir birlikteliği öngörmektedir. Bu durumda felsefe, genel bir yaklaşımla, çevremizdeki her türlü olgu hakkında düşünme, bilme, tanıma, öğrenme, anlama, anlamlandırma ve açıklama eylemi ve etkinliği olarak düşünülmelidir. 2. MESLEKLER VE FELSEFE: Felsefe sadece genele yönelik değil, herhangi bir alana ilişkin görüşleri de ele alıp inceleme konusu yapmaktadır. Her alan, doğal olarak, kendi varlık alanı hakkında öğrenmek, doğruyu, gerçeği ve güzelliği arayıp bulmak ve bilgi birikimini geliştirmek ister. Dolayısıyla, her alan felsefe ile bağlantı kurabilir. Belirli bir alanda toplanan gerçekler, bilgiler, iyiye, güzele ve doğruya yönelik görüşler ve düşünceler o alanın adıyla birlikte anılmaktadır; eğitim felsefesi, hukuk felsefesi, tarih felsefesi, ekonomi felsefesi, yönetim felsefesi, kütüphanecilik felsefesi gibi. Her alan kendisiyle ilgili sorgulama sürecinde neler yaptığını, yaptıklarını niçin yaptığını, 5

6 yaşadığı sorunların neden kaynaklandığını, bu sorunların geleceğini nasıl etkileyeceğini, bunlara karşı çözüm önerilerini ve bu bağlamda kendisine düşen sorumlulukların neler olduğunu merak eder. Meslekler açısından felsefeyi başlatan işte bu ve benzeri sorulardır. Öznesi insan olan her meslek için felsefe önemlidir. Sistemleştirilmiş bir dünya görüşü olan felsefenin herhangi bir mesleğe ilişkin önemi, bu meslekle ilgili sorunların incelenmesine, yorumlanmasına ve değerlendirilmesine temel olacak amaç, ilke ve öğretileri kendine konu alan bir düşünce sistemi olmasından kaynaklanır. Felsefenin mesleklere kazandırdıkları arasında; anlayış birlikteliği, bilimsel yaklaşım, toplumsal saygınlık, dayanışma güdüsü ve hizmetlerde verimlilik yer almaktadır. 3. KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ: Yaşama bir bakış açısı olan felsefenin başlangıç noktası sorgulamadır. Felsefenin özünde sorgulama bulunur. Herkesin yanıt aradığı soruları vardır. İnsan soru sormaya başladığı zaman düşünmeye, düşünmeye başladığında da felsefenin kapısını aralamış olur. Her meslek alanı gibi kütüphaneciler de kendilerini daha iyi tanımak, mesleki kimliklerini ortaya çıkarmak, toplumsal konumlarının ne olduğunu anlamak ve anlatmak amacıyla kapsamlı bir sorgulama sürecini başlatmak ihtiyacını duymuşlardır. Sorgulamak için doğru soruları sormak, doğru soruları sormak için de ilgili alanın kurumları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Bazı durumlarda çok iyi bir soru, çok iyi bildiğini düşündüğü bir şeyi bilmediğini öğretir insana. Kütüphanecilik felsefesi, kütüphaneciliği kendisine sorgulama alanı seçen, bir başka deyişle kütüphaneciliği kendisine araştırma konusu yapan felsefedir Kütüphaneciliğin Felsefe ile İlişkisi: Kütüphaneciliğin felsefi boyutu ile ilgili sorular, kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin varlık alanının nasıl temellendirileceğine açıklık getireceği düşünülen sorulardır. Bu süreçte merak edilen konu, kütüphanelerde gerçekleştirilen işlerin nasıl yapıldığı ya da yapılacağı değildir. Kütüphanede hangi sınıflandırma sistemini kullanmalıyım? Kütüphaneyi nasıl daha cazip bir hale getirebilirim? gibi sorular kütüphanecilik felsefesinin doğrudan ilgilendiği sorular arasında yer almaz. Kütüphanecilik felsefesinin özel ilgi alanı bunların çok daha ötesinde, kütüphanenin ve kütüphaneciliğin varlık alanıyla ilgili Niçin ile başlayan sorulardır; Niçin kütüphane?, Niçin kütüphanecilik gibi. Bu ve benzeri sorular, kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin toplumsal düzeyde amaçlarının ve hedeflerinin saptanmasında ve tanımlanmasında yardımcı olurlar. 6

7 Sonuç olarak, kütüphanecilik felsefesini çok genel bir yaklaşımla, Kütüphaneciliği bir bütün olarak ele alan, Kütüphaneleri toplumsal yapının önemli birer kuruluşları olarak düşünen ve Felsefenin gerçek, doğru, iyi ve güzele ilişkin görüşlerinden yararlanarak kütüphanecilikteki gerçek, doğru, iyi ve güzeli bulmaya çalışan özenli, eleştirici ve yöntemli çalışmaların tümü diye tanımlamak mümkündür Kütüphaneciler ve Felsefe: Kütüphaneciler uzun süre felsefeyle ilgilenmediler. Kütüphanecilerin felsefeyle ilgilenmeleri, 20. yüzyılın başlarında, kütüphanecilik eğitiminin yöntemi ve içeriği konusunda yapılan tartışmalar sonucunda başladı lu yılların hemen başlarında ABD li kütüphaneci P. Butler kütüphanecilerin mesleklerinin felsefesiyle ilgilenmemelerini şu sözlerle dile getirmektedir: Günümüz insanı yaptığı işin toplumsal açıdan ne ifade ettiğini anlamaya ve açıklamaya çalışırken, kütüphanecilerin bu konuda anlaşılmaz bir bağışıklığı bulunmaktadır. Kütüphaneciler işlerini nasıl yapacaklarını çok iyi bildikleri halde, bu işleri niçin yaptıklarını düşünmezler. Onlar için meslek felsefesinin oluşturulmasına yardımcı olacak bilimsel genellemelere ulaşma çabaları saçma olmaktan öte, tehlikelidir de. Butler dan sonra birçok kütüphaneci düşünür, mesleklerinin felsefi yetersizliğine değinmeden duramamışlardır. Onlara göre, kütüphanecinin görev bilinci anladığı biçimde gelişmiştir; bu da büyük ölçüde bilgi kaynaklarının düzenlenmesiyle ilgilidir. Bu düşünürlerden J. P. Danton, D.J. Foskett, A. K. Mukherjee, J. H. Shera ve J. M. Christ kütüphanecilerin yaptıkları işin bireysel, kurumsal ve toplumsal bağlamda ne ifade ettiğini önemsemediklerini dile getirmişlerdir. Böylelikle, bu durum kütüphaneciliğin felsefi boyutunun ihmal edilmesine yol açmış ve kütüphaneciliğin felsefi altyapısı yeterince aydınlatılamamıştır. Kütüphanecilik felsefesi, gerçekte, kütüphaneciliği bilinçsiz bir etkinlik olmaktan uzaklaştırmakta, uygulamaları yönlendirmekte ve kuramsal dayanaklarını olgunlaşmakta ve geliştirmektedir Kütüphanecilik Felsefesinin Yararları: Günlük yaşamla iç içe olan, güçlü bir tarihsel geçmişi ve derin sosyal bağları olan kütüphaneciliğin her dönemde felsefi açıdan eleştirilmeye ve yeniden değerlendirilmeye ihtiyacı vardır. Felsefi çalışmaların kütüphanecilik alanına katkıları, bu alanda çalışanlara göre çok farklı boyutlarda olabilmektedir. Buna göre, 7

8 Kütüphanecilik felsefesi kütüphaneciliği bir bütün olarak ele alır. Kütüphaneciliğe yön veren düşünce ve ilkeleri açıklamaya çalışarak, kütüphane hizmetlerinin temelinde yer alan anlayış konusunda aydınlanmamıza yardımcı olur. Kütüphanecilik felsefesi, hem meslek hem de bilim dalı olarak varlık alanımızla ilgili çalışmalar yaparken bizlere kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve yaptıklarımızı niçin yaptığımızı açıklar, kendimizi tanıma fırsatı sağlar. Kuramla uygulama arasındaki ilişkinin güçlenmesine ve böylelikle kütüphaneciliğin hem meslek hem de bilim dalı olarak gelişmesinde etkili olur. Kütüphanecilik felsefesi, kütüphane ile birey arasındaki etkileşimin boyutlarını geniş bir perspektif içinde inceleyip, edindiği bilgileri farklı bilim dallarının bulgularıyla bütünleştirerek kütüphanecilik uygulamalarına çok yönlülük kazandırır. Kütüphanecilik felsefesi, kütüphaneciliğin çeşitli düzeylerdeki sorunlarıyla ve bunların çözümü konusunda rasyonel açıklamalar yapmaya çalışır. Değişimin sürekli, yeniliklerin kaçınılmaz olduğu insan yaşamında, kütüphanecilerin toplumsal sorumluluklarının bilincinde olarak değişime uyum göstermelerinin önünü açar. Felsefi düşünce, kütüphane hizmetlerinin insana yönelik olduğunu ve onun ihmal edilmemesi gerektiği anlayışını canlı tutar. 8

9 KONU II: KURUM OLARAK KÜTÜPHANELER 1. KÜTÜPHANE NEDİR? Kütüphane nedir sorusunun eskiden son derece basit bir tanımı vardı. Buna göre kütüphane, yazılı ve basılı bilgi kaynaklarını barındıran ve bu kaynakları kullanıma sunan oda ya da binadır. Ancak bu tanım, kütüphanenin gerçekte ne olduğunu açıklamakta oldukça yetersiz kalmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler özellikle son yıllarda kütüphaneleri çok yönlü olarak etkilemiş ve büyük değişikliklere uğratmıştır. Yaşanan değişimin, kütüphaneler açısından değişimden öte bir başkalaşım olduğu literatürde sıklıkla dile getirilmektedir. Söz konusu gelişmeler kütüphaneleri yeniden bir yapılanma sürecine girmesini zorunlu kılarken, gerçekleştirdiği hizmetlerin içeriğinde ve kapsamında büyük değişiklikler yapmasına yol açmıştır. Kütüphaneler yazılı ve basılı bilgi kaynaklarının yanı sıra büyük bir hızla artmakta olan elektronik ortamdaki bilgilere de erişimi mümkün kılan, 7/24 hizmet sunan kuruluşlar haline dönüşmüşlerdir. Hizmetlerden yararlanmak için kütüphaneye gelme zorunluluğunun ortadan kalkması, bu kuruluşların gelecekteki konumları konusunda çok farklı görüşlerin literatüre yansımasına da neden olmaktadır. Teknolojideki gelişmeler kütüphane hizmetlerinin kütüphanenin dört duvarın dışında da verilebileceğini açıkça gösterirken, kullanıcılarla daha dinamik ve daha canlı ilişki kurulmasına da fırsat sağlamaktadır. Günümüzde kütüphaneler kayıtlı bilgiye en etkin bir şekilde erişimi sağlayan bilgi merkezleri olmanın yanı sıra, hizmet verdikleri yöre insanlarına sundukları yaratıcı hizmetler yoluyla onları destekleyen ve yönlendiren toplumsal kuruluşlar (Community Centers) haline dönüşmeye başlamışlardır. 2. KÜTÜPHANE TÜRLERİ: Kütüphaneler diğer toplumsal kuruluşlar gibi her dönemde hizmet verdikleri toplumsal grupların beklentileri çerçevesinde biçimlenmiş ve çeşitlenmiştir. Her kütüphane türünün oluşumundaki temel neden, kullanıcı gruplarının bilgi hizmetlerine duydukları gereksinimler arasındaki farklılıklardır. Günümüzde çeşitli ortamlarda hizmet veren ve farklı adlarla anılan 9

10 birçok kütüphane olmasına karşın, bu kütüphaneleri genel bir yaklaşımla üç ana grup içinde düşünmek mümkündür: Halk Kütüphaneleri, Okul Kütüphaneleri ve Araştırma Kütüphaneleri. Halk Kütüphaneleri: Halk kütüphaneleri, her yaşta ve düzeyde insanın bilgi gereksinimini hiçbir ücret talep etmeden yaşam boyu karşılama sorumluluğunu taşıyan ve sunduğu hizmetlerle parçası olduğu toplumun eğitsel, sosyal, ekonomik ve kültürel, gelişimine yardımcı olan demokratik yaşamın öngördüğü kamu kuruluşlarıdır. Bünyesinde ayrıca çocuk kütüphanesi, gezici kütüphane gibi oluşumlarda yer alabilmektedir. o Çocuk Kütüphaneleri: Halk kütüphanelerinin bünyesinde, bilgi kaynakları yoluyla çocukların kişisel gelişimlerine ve olumlu davranışlar kazanmalarına yardımcı olan ve gelecekte onların kütüphane kullanıcıları olmalarını amaçlayan hizmetler sunan kütüphanelerdir. o Gezici Kütüphaneler: Yerleşik kütüphane hizmetlerinin çeşitli nedenlerle verilemediği yerleşim yerlerinde yaşayanlara, ortama uygun taşıt kullanımı yoluyla kütüphane hizmeti götüren oluşumlardır. Okul kütüphaneleri: İlk ve ortaöğretim kuruluşlarında, öğretim programlarını zenginleştirici ve destekleyici bilgi hizmetleriyle parçası oldukları kuruluşların amaçlarının gerçekleşmesine dinamik bir şekilde katılan, özellikle öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılan kütüphanelerdir. Araştırma kütüphaneleri: Araştırma kurumlarına ya da kümelerine çeşitli boyut ve içerikte kütüphane hizmetleri vermek amacıyla oluşturulmuşlardır; milli kütüphaneler, üniversite kütüphaneleri, özel kütüphaneler bu grup içinde ele alınırlar. o Milli kütüphaneler: Hangi adla biliniyor olurlarsa olsunlar, ulusal düzeyde yayınlanan her türlü yazılı, basılı ve elektronik bilgi kaynağını derleme yoluyla sağlayan, düzenleyen ve bu kaynakları gelecek kuşakların kullanımı için koruma sorumluluğu taşıyan ve ayrıca, uygun gördüğü ulusal nitelikte kütüphane hizmetlerini yapılandıran ve sunan kütüphanelerdir. 10

11 o Üniversite Kütüphaneleri: Üniversitelerde yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle ilgili olarak, öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve araştırmacıların gereksinim duydukları kayıtlı her türlü bilgiye erişimi sağlayan kütüphanelerdir. o Özel Kütüphaneler: Parçası bulunduğu mesleki, ticari, ekonomik, kültürel, endüstriyel, bilimsel, teknolojik ya da idari kuruluş çalışanlarının bilgi gereksinimlerini en etkin bir şekilde karşılamak amacıyla özel bir koleksiyon çerçevesinde, özel hizmetler sunmak amacıyla yapılandırılmış kütüphanelerdir. 3. UYGARLIK SÜRECİNDE KÜTÜPHANELER: İnsanlığın kültürel olgunlaşmasının bir ürünü olan kütüphaneler göçebelikten yerleşik düzene geçtikten sonra, bilgi kaynaklarının ilerideki kullanımlarını mümkün kılmak amacıyla kurulmuşlardır. Uygarlık tarihine koşut bir geçmişi olan kütüphaneler, hizmet verdikleri toplumlar tarafından her dönemde önemsenmişlerdir. Öyle ki, Mısır dan Mezopotamya ya, Anadolu dan Hindistan a kadar uzanan alanda kurulmuş birçok antik uygarlıklarda kütüphanelerin, çeşitli adlarla anılan tanrı ya da tanrıçalar tarafından korunan kutsal mekânlar olduğuna inanılmıştır. Kütüphanelerin gelişimine tarihsel bir yaklaşım söz konusu olduğunda, üç büyük olaya ya da teknolojiye değinmek gerekir. Bunlar yazı, matbaa ve bilgisayardır. İnsanoğlunun çeşitli yollarla edindiği bilginin paylaşımında ve aktarımında zaman ve mekân sorununun aşılması yazıyla başlamış, matbaanın icadıyla hızlanarak yaygınlaşmış, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda da doruk noktasına ulaşmıştır. Bu olay ya da teknolojinin baskın olduğu her dönem kurum olarak kütüphaneyi ve meslek olarak kütüphaneciliği yeniden yapılandırmış ve biçimlendirmiştir. Bugünkü zihinsel ve fiziksel özellikleriyle iki yüz bin yıldır var olan insanoğlunun yazıyı bulması hiç de kolay olmamıştır. Yazıyı bulduktan yaklaşık beş bin yıl sonra matbaayı, matbaadan yaklaşık beş yüz yıl sonra bilgisayarı yaşamının bir parçası haline getirmiştir. Bu ürünlerin uygarlığımıza kazandırılması için harcanan sürelerin katlamalı bir şekilde azalması, bilginin kayıt altına alınmasının ve aktarımındaki hızın insanlığın gelişimindeki etkisini göstermek açısından önemlidir. 11

12 4. KÜTÜPHANENİN TOPLUMSAL KONUMU VE İŞLEVLERİ: Kendine özgü yapısı, gücü ve özellikleri olan her toplumda, insanların gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulmuş çok sayıda kuruluşlar ya da örgütler bulunur; okul, fabrika, cami, hastane gibi. Her kuruluşun toplumda özel bir görevi vardır. Tüm bu kuruluşlar farklı işler yapmakla birlikte, toplumsal yaşam içinde bir bütünü, yani toplumu oluştururlar. Bu bütün içinde kütüphaneler birer toplumsal örgüt olarak, kayıtlı bilgi kaynakları çerçevesinde yapılandırdıkları hizmetlerle insanların bilgi gereksinimlerini karşılamaya çalışan kuruluşlardır. Bireyin bilgilenme hakkına saygı duyulduğu demokratik toplumlarda bu kuruluşlar, yediden yetmişe isteyen herkesin hiçbir sınırlama olmaksızın, serbestçe girebileceği ve bilgi kaynaklarından yararlanabileceği bilgi merkezleridir. Bu merkezler aracılığıyla insanlığın sahip olduğu kültürel birikimi gelecek nesillere aktarılabilmiş ve uygarlık gelişebilmiştir. Gerçekten de eğer bugün kendimizden önceki kuşakların kayıt altına aldıkları bilgi birikimine ulaşıyor, yararlanıyor ve bunlara yenilerini de ekleyerek toplumsal gelişmeye katkıda bulunuyorsak, bunu büyük ölçüde bu bilgilerin birikim ve iletim yerleri olan kütüphanelere borçluyuz. Kütüphaneler olmadan insanlığın bugünkü kültür düzeyine erişmesi mümkün olamazdı. Kütüphanelerin toplumsal açıdan işlevleri dört başlık altında tanımlanabilir; bilgi kaynaklarının korunması, eğitim, araştırma ve boş zamanları değerlendirme Bilgi Kaynaklarının Korunması: Bu işlev kütüphanelerin geleneksel işlevidir. Uygarlığın ilk dönemlerinden kütüphanelerin öncelikli görevi, büyük zorluklarla hazırlanmış ve az bulunur bir özellik taşıyan bilgi kaynaklarının korunması olmuştur. Bilgi kaynaklarının korunması o denli önemlidir ki, bu merkezlerde görev yapanlar, genellikle, bu düşünceyi yansıtan unvanlarla anılmışlardır. Ancak bilgi kaynaklarının korunması, uygarlığın hiçbir döneminde kütüphanelerin nihai amacı olarak görülmemelidir. Çünkü bilgi kaynaklarının korunmasını gerektiren başlıca neden, bu kaynakların kullanımını ileride mümkün kılmaktır Eğitim: Kişinin bilgilerini arttırarak kendini yetiştirmesi eğitimi, eğitimin düzenli okumayı, okumanın da bilgi kaynaklarını gerektirmesi en basit düzeyde toplumun kütüphanelere duyduğu ihtiyacı ortaya koyar. Okul kütüphaneleri çeşitli düzeylerde sundukları hizmetlerle öğrencilere öğrenimleri boyunca yardımcı olurlar. Ancak kütüphaneler, örgün öğretim kuruluşları dışında yapılandırdıkları hizmetlerle de yediden yetmişe isteyen herkesin eğitimsel etkinliğinde önemli rol oynarlar. Eğitimin kişiyi her yönü ile ele aldığı ve yaşam boyu devam ettiği düşünüldüğünde, kütüphanelerin bu süreçteki katkısı daha da belirginleşmektedir. 12

13 4.3. Araştırma: Araştırma olayı çoğu kez, varlığı hissedilen fiziksel ya da düşünsel bir sorunun çözümlenmesi nedeniyle ortaya çıkar. Araştırma eylemi ile kütüphaneler arasındaki ilişkinin özünde birinin bilgiye olan bağımlılığı, diğerinin ise bilginin sağlandığı, düzenlendiği ve kullanıma sunulduğu yer olması yatar. Araştırma sürecinde kütüphaneleri sadece gerekli olan bilgi kaynaklarını bulunduran kuruluşlar olarak da düşünmek yeterli değildir. Bilginin artış hızı, çoğu araştırmacıyı araştırma yaptığı konuda nelerin yayınlandığını izleyemeyecek bir konuma getirmiştir. Kütüphaneler bu amaçla çeşitli hizmetlerle yardımcı olurlar Boş Zamanları Değerlendirme: Kütüphaneler kullanıcıların boş zamanlarını değerlendirme amacıyla çeşitli hizmetler sunabilmektedir. Çeşitliliğin nedeni, bir yandan kullanıcılardan gelen talepler arasındaki farklılıklar, diğer yandan da kütüphanelerin bina, bütçe, personel itibariyle aralarındaki farklılıklardır. Bu hizmetler arasında ilk akla gelen, kullanıcılarının popüler nitelikli eserlere ulaşmalarına olanak sağlayan ortamların yaratılmasıdır. Ayrıca sergiler düzenlemek, konferanslara ortam sağlamak, amatör grupların oyun sahnelenmesi fırsat vermek, Internet kullanımını öğretmek, yaratıcı hizmetler yapılandırmak, vb. 13

14 KONU III: SİSTEM OLARAK KÜTÜPHANELER Kütüphanelerin ne olduklarını daha iyi anlamak için bu kuruluşları başlı başına birer sistem olarak düşünüp değerlendirmek gerekir. Çünkü kütüphaneler hem iç dinamikleri (yani onu oluşturan ögeler ve bu ögelerin birbirleriyle etkileşimi) hem de dış dinamikleri (yani hizmet verdiği toplumun ya da kuruluşun bilgi merkezine yaklaşımı) itibariyle oldukça karmaşık ilişkiler içinde faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek hizmetlerin niteliği, sözü edilen iç dinamikler ile dış dinamiklerin uygunluğuna ve etkileşimine büyük ölçüde bağımlıdır. Çünkü kütüphane, rastgele bir araya gelmiş parçacıklardan oluşmayıp, birbirleriyle anlamlı bir bağ ya da karşılıklı ilişkileri bulunan gerçeklerin birleşiminden ortaya çıkan bir bütündür. Bir başka deyişle kütüphaneler parçası oldukları ve denetleyemedikleri çevresel koşullardan etkilenirler. Kütüphaneleri biçimlendiren iç ve dış dinamiklerin farkındalığında olmadan, hizmetlerin geliştirilmesi konusunda gerçekçi politikalardan söz etmek oldukça zordur. 1. SİSTEM YAKLAŞIMI: Sistem olgusunun birbirinden çok farklı alanlara da konu olmasından ötürü, sistemin ne olduğu konusunda yapılmış birçok tanım bulunmaktadır. Sistem, oldukça genel bir yaklaşımla, birbirleriyle anlamlı ilişkiler içinde bulunan parçaların oluşturduğu bir bütündür. Parçası oldukları toplumsal yapıyla yoğun ilişkiler içinde bulunan tüm kuruluşlar gibi kütüphane de çevresel koşullardan etkilenen ve onları etkileyen bir açık sistem olarak karşımıza çıkar. Açık sistemler çevreden girdi diye tanımladığımız enerji ya da madde alıp, bu madde ya da enerjiyi bir grup işlemlere tabi tuttuktan ve toplumsal açıdan beklenilen değişimi gerçekleştirdikten sonra, çıktı olarak çevreye geri verirler. Her sistemin alt sistemleri ve üst sistemleri bulunur. Gerçekte alt sistem, sistem ve üst sistem kavramları göreli kavramlardır. Bunlardan her biri birbirleriyle etkileşim içindedir. Herhangi birinde yapılacak değişiklik diğerlerini doğal olarak etkilemektedir. 14

15 2. KÜTÜPHANE SİSTEMİNİN OLUŞUMU: Kütüphanenin başlı başına bir sistem olarak ortaya çıkmasının temel nedeni, insanların hizmetlerine gereksinim duymasıdır. İnsanlar kütüphane hizmetlerine hangi nedenlerden ötürü gereksinim duyarlar? Önceki bölümde kütüphanelerin toplumsal işlevleri diye adlandırdığımız etkinliklerden en az birine talebin olduğu ortamlarda, kütüphane kurmak için yeterli nedenler var demektir. Bir başka deyişle, her hangi bir toplumda; Kayıt altına alınmış bilgilerin ilerideki kullanımları için düzenlenmelerine ve korunmalarına, Örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesine, Yeni bilgi üretmek ve sorun çözmeye odaklı araştırma etkinliklerinin yürütülmesine ve ayrıca, İnsanların boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirilmesine gereksinim duyuluyorsa, böyle bir toplumda kütüphanenin/kütüphanelerin oluşturulması gerekliliğinden söz edilebilir. Kütüphanenin oluşumunda hizmetlerine gereksinim duyulması önkoşul olmakla birlikte yeterli değildir. Kütüphane kurmak için gerekli olan maddi ve manevi desteklerin kütüphane hizmetlerine gereksinim duyan toplum tarafından ya da toplum adına bu sorumluluğu taşıyanlar kuruluşlar tarafından sağlanması gerekir. Bunlardan maddi destek kütüphane oluşturmak için gereken finansman, insan gücü ve hizmetlerin yapılandırılacağı fiziksel ortam, yani binadan oluşur. Manevi destek ise, kütüphane hizmetlerinin yürütülmesinde gözetilecek amaçları, bu amaçlara ulaşmada izlenecek politikaları tanımlayıcı ve açıklayıcı özelliğe sahip, kütüphaneleri doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren yasa ve yönetmeliklerle sağlanır. Burada dikkate alınması gereken husus, maddi ve manevi desteklerin içeriği ve boyutu, kaçınılmaz olarak, ortaya çıkacak kütüphaneyi çok yönlü etkileyeceği ve biçimlendireceğidir. Kütüphanenin Oluşum Şeması 15

16 3. KÜTÜPHANE SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ: Kütüphane sisteminin işlerlik kazanması, sistemin girdi si olan bilgi kaynaklarının sisteme kazandırılmasıyla başlar. Çoğu kez toplumsal bilgi diye nitelendirilen bu kaynaklar, yazılı, basılı ya da elektronik ortamda varlık bulan bilgidir. Sisteme bir şekilde kazandırılan toplumsal bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişilmesi için bu bilgi ortamlarının tanımlanması, sınıflandırılması ve diğer teknik işlemlerinin yapılması gerekir. Genellikle profesyonel kütüphaneciler tarafından gerçekleştirilen bu işlemler teknik hizmetler olarak bilinir. Kullanıcıların kütüphaneden yararlanması amacıyla yürütülen hizmetler, okuyucu ya da kullanıcı hizmetleri diye adlandırılmıştır. Bu hizmetler kütüphane sisteminin çıktısı olup, kullanıcıların kütüphane ile ilişkisi bu aşamada olur. Kütüphane sistemi bu süreçte sunduğu bireysel hizmetlerle toplumsal yükümlülüğünü gerçekleştirmeye çalışır. Kullanıcıların kütüphane hizmetlerine duydukları gereksiniminin karşılanmasındaki başarı düzeyi, toplum tarafından kütüphaneye verilen desteğin boyutlarını etkilemekte ve biçimlendirmektedir. Kütüphane Sisteminin İşleyişi 16

17 KONU IV: KURUMSAL ÖZELLİKLERİYLE HALK KÜTÜPHANESİ 1. HALK KÜTÜPHANESİ NEDİR? Halk kütüphanesinin ne olduğu konusunda birçok tanım yapılmıştır. Yapılan tanımların neredeyse tamamında bu kütüphanelerin hizmet götürdükleri toplumun sosyal, kültürel, eğitsel ve ekonomik gelişimine çeşitli boyutlarda katkı sağladıkları dile getirilmekte ve bu kütüphanelerin diğerlerinden farklı olarak şu özelliklerine dikkat çekilmektedir. İnsanlar arasında fark gözetmeden herkese açık olması ve hizmet vermesi, Hizmetlerinin ücretsiz ve kamu yararına olması, Yaşam boyu eğitim fırsatı sağlayan demokratik bir kuruluş olması, Yerel kültürle ilgili her türlü kayıtlı bilgiye erişimi mümkün kılması. Bu özellikler ışığında halk kütüphaneleri; her yaşta ve düzeyde insanın çeşitli konulardaki bilgi gereksinimini hiçbir ücret talep etmeden yaşam boyu karşılama sorumluluğunu taşıyan ve sunduğu hizmetlerle parçası olduğu toplumun eğitsel, sosyal, ekonomik ve kültürel, gelişimine yardımcı olan demokratik yaşamın öngördüğü kamu kuruluşlarıdır. 2. HALK KÜTÜPHANELERİNİN GELİŞİMİ: Mesleki literatürde halk kütüphanelerinin (halka açık kütüphanelerin) yazıyla başlayan bir süreç içinde var oldukları ifade edilirse de, bu dönemde var olduğu bilinen bilgi kayıt ortamlarının üretimindeki sorunlar, bilginin kayıt altına alınması ve çoğaltılması sürecinin zorlukları ve ilgili dönemlerin sosyo-kültürel özellikleri antik uygarlıklar döneminde oluşturmuş kütüphaneleri, halk kütüphanesi olarak gruplandırmanın zorlama olacağını göstermektedir. Halk kütüphanelerinin gelişiminde Sanayi Toplumu süreci ile başlayan liberal politikaların etkisi büyük olmuştur. Sanayi Toplumu na geçiş sürecinde sosyal, politik, ekonomik ve kültürel sistemlerin yapılanmalarına ve işleyişlerine ilişkin değer, norm ve davranış kalıpları büyük ölçüde değişikliğe uğrar. Zorunlu temel eğitimin Avrupa nın birçok ülkesinde ve ABD de, 19. yüzyılın ikinci yaygınlaştığı düşünülürse, sıradan insanları gerçek anlamda kütüphane ile tanışmaları liberal düşüncelerin toplumda derinlik kazanmasından sonra olmuştur. Bu dönemde liberal bir 17

18 toplum yapısı için okuryazarlık becerisinin ne nedenli önemli olduğu ve bu amaçla kütüphanelerin yaygınlaştırılması gerektiği görüşünün yaygınlık kazandığı anlaşılmaktadır. Günümüzde geniş halk kitlelerine yaşam boyu kendini geliştirme fırsatı sağlayan halk kütüphaneleri, birçok ülkede özenle korunan ve desteklenen kuruluşlar olmakla birlikte, bilgi teknolojisindeki gelişmeler bu konuda farklı görüşlerin dile getirilmesine neden olmuştur. Halk kütüphaneleri bu yeni süreçte, bir yandan geleneksel sorumluluklarıyla başa çıkmaya çalışırken, bir yandan da güncel teknolojiden hizmetlerini etkinleştirmeye ve yeni sorumluluklar yüklenmeye başladılar. 3. HALK KÜTÜPHANELERİNİN AMAÇLARI VE GÖREVLERİ: Halk kütüphaneleri çok amaçlı kuruluşlardır. Bu amaçlar kültürel gelişmeye yardımcı olmak, eğitimi desteklemek, yörenin ekonomik gelişimine katkı sağlamak, boş zamanların en verimli şekilde değerlendirmesi için uygun ortamlar sağlamak, demokratikleşme sürecine katkıda bulunmak gibi birçok şekilde ifade edilmektedir. Bu amaçlardan hangisinin öncelikli olduğu ya da olması gerektiği hem tarihsel süreç içinde hem de hizmet verilen toplumların genel karakteristikleri çerçevesinde değişmekte, zaman zaman da bunlara yenileri eklenebilmektedir. Ancak, halk kütüphanesinin var olmasına yol açan temel düşünce hiç değişmemiştir: Halk kütüphaneleri hizmetinde bulundukları toplumların ortak kültür ve standardının yükseltilmesi yolunda bireyin bilgiye erişim hakkını korumakla yükümlü toplumsal dayanışma ve etkileşim ortamlarıdır. 4. HALK KÜTÜPHANELERİNİN ÖNEMİ: Halk bilincinin mayalandığı mekânlar diye nitelendirilen halk kütüphanelerinin önemi, her yaşta ve düzeydeki insana hiçbir ücret talep etmeden sunduğu hizmetlerinin çeşitliliğinden ve niteliklerinden kaynaklanır. Bu hizmetleri örneklersek; Okuma Alışkanlığı Kazandırmak Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Kazandırmak Yerel Kültürü Korumak ve Dijitalleştirmek Yerel Ekonomiyi Desteklemek Demokratik Gelişmeye Katkı Sağlamak Toplumsal Bütünleşmeye Yardımcı Olmak 18

19 Yaratıcı Hizmetler Geliştirmek Eğitimi Desteklemek Okuma Alışkanlığı Kazandırmak: Halk kütüphanelerinin yöre insanların okuma alışkanlıklarını geliştirmesi konusunda girişimlerde bulunması, her dönemde önemsenmiş geleneksel yükümlülüklerden biridir. Bunun başlıca nedeni, okuma alışkanlığına sahip kişilerin kütüphaneleri daha çok kullanacağı, daha çok okuyacağı ve bu eylemin kişilik gelişimine olduğu kadar toplumsal gelişime de katkı sağlayacağıdır Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Kazandırmak: Bireyin kendini düzenli ve sürekli bir şekilde yenilemesi yaşam boyu öğrenme yoluyla mümkün olmaktadır. Halk kütüphanelerinin yabancı olmadığı bir konudur. Halk kütüphaneleri amaçları gereği yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılmasıyla yakından ilgilenmişlerdir Yerel Kültürü Korumak ve Dijitalleştirmek: Hizmet verilen yörede kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen eserler ve değerler o yörenin kültürel mirasıdır. Hizmet verdiği yörenin yerel belleği diye nitelendirilen halk kütüphanesinin bu bağlamda yükümlülükleri vardır. Somut Olmayan Kültürel Miras ögelerinin dijital ortama aktarılarak koruma altına alınması birçok ülkede halk kütüphaneleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Günümüz gelecek bilimcilerinden (fütürist) Thomas Frey, yerel kültür ögelerinin korunması ve yaşatılması olayının, yakın gelecekte halk kütüphanelerinin en önemli görevlerinden biri olacağını ileri sürmektedir Toplumsal Bütünleşmeye Yardımcı Olmak: Toplumsal bütünleşme, farklı toplumsal unsurlarının birbirini anlama ve dayanışma olayıdır. Amaç, toplumsal birlikteliğin ve işleyişin sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Halk kütüphanelerinin çeşitli nedenlerle dışlanmış grupları saptama, onlara ulaşma, beklentilerini anlama ve uygun hizmetleri yapılandırma sorumlulukları bulunmaktadır. Halk kütüphanelerin tarafından toplumun dezavantajlı kesimine sunulan bilgi teknolojilerini kullanmayı öğretme, çeşitli sosyal faaliyetlere katılma, sanatsal ilgilerini geliştirme vb. hizmetler halk kütüphanelerini toplumsal bütünleşme yolunda birer cazibe merkezi haline dönüştürmektedir Yerel Ekonomiyi Desteklemek: Uygarlık sürecinin her aşamasında gücün önemli bir parçası olan bilgi, günümüzde alışılagelmiş üretim faktörlerinin eki olmaktan çıkarak üretim sürecinde stratejik bir faktör haline gelmiştir. Birçok ülkede iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla halk kütüphaneleri bünyesinde yerel düzeyde faaliyet gösteren özel hizmet birimleri 19

20 kurulmuştur. ABD de halk kütüphanelerinin her geçen yıl artan maliyetleri konusundaki tartışmalar bu bağlamda somut verilere dayalı değerlendirmeler yapılmasını gündeme getirmiş ve görülmüştür ki: Florida da halk kütüphaneleri için yapılan her 1 dolarlık harcamanın ekonomiye katkısının 6.54 $ değerinde olduğu hesaplanmıştır. Bu miktar Wisconsin de 4.0 $, Indiana da 2.38 $, Vermont ta 5.0 $ olmuştur Demokratikleşmeye Katkı Sağlamak: Halk kütüphanelerinin demokratikleşme sürecine katkısı, sadece insanlar arasında fark gözetmeden ve ücret talep etmeden hizmetler sunmasından değil, ayrıca her konuda farklı görüşlere erişimi sağlayan bilgi kaynaklarını bulundurmalarından kaynaklanır. ABD de halk kütüphanelerinin gelişimini çok yönlü etkilemiş olan Andrew Carnegie nin Yeryüzünde halk kütüphaneleri gibi demokrasiye beşiklik etmiş bir başka kurum yoktur sözleri bu bağlamda anlamlıdır Yaratıcı Hizmetler Geliştirmek: Değişen toplumsal koşullar, halk kütüphanelerini kullanıcı beklentilerine karşı çok daha duyarlı olmak zorunda bırakmıştır. Bu kütüphaneler yerel beklentilerden haberdar olarak geleneksel hizmetlerin dışında yaratıcı ve yenilikçi hizmetlerle görünürlüklerini arttırmaktadır. Bu hizmetlerin kütüphanelerinin geleceği açısından yaşamsal önemi bulunmaktadır. Günümüz insanının kütüphaneden beklentisi geçmiştekilerden farklıdır. Kütüphane kullanıcıları bilgi tüketen olmanın yanı sıra bilgi üretmekte, müzik dinleyenler beste yapmakta, video izleyenler video üretmekteler. Halk kütüphanelerinin böyle etkinlikler için gerekli donanımları sağlamaları, desteklemeleri ve bazı durumlarda da yönlendirmeleri beklenmektedir Eğitimi Desteklemek: Halk kütüphanelerinin her yaşta ve düzeyde insanın bilgi gereksinimini hiçbir ücret talep etmeden yaşam boyu karşılama sorumluluğu bu kuruluşların hem okul hem de okul sonrası dönemde eğitimle iç içe olmasını gerekli kılmaktadır. Eğitimin yaşam boyu sürmesi, halk kütüphanelerinin okul sonrası dönemde de dinamik bir rol oynamasını zorunlu kılmıştır. Halk kütüphanelerinin bu nitelikteki hizmetleri bu kuruluşların halkın üniversiteleri diye adlandırılmalarına yol açmıştır. 20

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

ÖZEL KÜTÜPHANELER. Tanımı ve Özellikleri

ÖZEL KÜTÜPHANELER. Tanımı ve Özellikleri ÖZEL KÜTÜPHANELER ÖZEL KÜTÜPHANELER Tanımı ve Özellikleri Özel Kütüphane Nedir? Özel kütüphaneyi ifade etmek için her dilde birden çok terim kullanılmaktadır. Örneklersek, o Türkçe de o İngilizce de Özel

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ KARAR 2014/83 24/07/2014 a. Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde ve Üniversitemiz

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA KÜTÜPHANECİLİK Ü İ İ EĞİTİMİNDEN İ İ BEKLENTİLER Başkent Üniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı E. Semra ARDA Dokümentasyon Dairesi Başkanlığı 1 KÜTÜPHANECİLERİN YENİ KİMLİK ARAYIŞLARI

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?

Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir? Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir? İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler ve bir de, daha da iyiler vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarakta gelişebilir. Kişinin herhangi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI

BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nozel@ankara.edu.tr Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Ömer Dalkıran H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü omerdalkiran@hacettepe.edu.tr Terminoloji Açık Erişim; 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Prof.Dr. Gülbün Baydur H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü gulbun@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi

Bilgiye Erişim Merkezi Bilgiye Erişim Merkezi 90 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Ülkeler ana örgütlenme ve politikaları yanında kurum ve kuruluşlarıyla bir bütündür. Kurum ve kuruluşların hizmet ya da üretim olarak yapıp etmeleri o ülkenin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI POLİTİKA BAŞLIĞI: Bingöl Üniversitesi (BÜ) bünyesinde yapılan akademik çalışmalar için açık erişim, kurumsal arşivleme, uzun dönemli derleme ve dijital koruma.

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırmateknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı