Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Şubat 1999 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Şubat 1999 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 y T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 1999 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 99/12296 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 5 Ekim 1998 tarihinde imzalanan "Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Teşviki ve Geliştirilmesi" konulu ekli Proje Revizyonu belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın teklif yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan H.H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Milli Savunma Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Milli Eğitim Bakanı M. ERDİR Tarım ve Köyişleri Bakanı İ. TALAY Kültür Bakanı H. ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. F. ÜNLÜ Devlet Bakanı C. BAYAR İçişleri Bakanı A. ILIKSOY Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. TAN Turizm Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı A. TÜMEN Devlet Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı M. G. KARAHAN Sağlık Bakam M. ŞAHİN Sanayi ve Ticaret Bakanı A. SEZER Orman Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. S. ÖZTEK Adalet Bakanı Z. TEMİZEL Maliye Bakanı H. B. AKTAN Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. A. Z. AKTAŞ Enerji ve Tabii Kay. Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır. 7 Şubat 1999 Tarihli ve Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; 99/12331, 99/12332, 99/12333, 99/12334 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları; Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ile Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait S Adet Tebliğ Yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1999-Sayı: UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke Sayı Konu Proje Revizyonu TÜRKİYE TUR/97/005/C/01/99 Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projenin ekte verilen revizyonu, UNDP'nin Bölüm 30107'si ve Proje Elkitabı'na uygun olarak, aşağıda verilen konuları yansıtacak şekilde yayınlanmaktadır: B) yeni "Pilot Kenller'in katılımı: (i) Diyarbakır, Gaziantep ve İzmit Büyükşehir Belediyeleri; (ii) Afyon, Aliağa, Burdur, Çatalca, Çeşme, Çorum, Foça, Kaş, Kızkalesi ve Zonguldak Belediyeleri ve (iii) Kastamonu İl Özel İdaresi; yeni "Destek veren I işbirliği yapılan kuruluşlar"ın dahi edilmesi: (i) Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD); (ii) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve (iii) Habitat Uluslararası Gençlik Ağı. b) Projenin ikinci aşaması için hazırlık amacıyla, yeni bir bölümün eklenmesi. İkinci aşama, (i) ken üyeleri olan belediyelerde Yere! Gündem 21 süreçlerini kurumsallaştırmak için, Türkiye'deki bölgesel belediye birliklerinin kapasitesini daha da güçlendirmeyi; ve (ii) Orta Asya ve Kafkaslar ile Balkan Cumhuriyetleri'ndeki yerel yönetimlerin, proje faaliyetlerine ortaklar olarak katılımını teşvik etmeyi ve kendilerine bu imkanın tanınmasını amaçlamaktadır. c) yukarıda belirtilen ilave faaliyetlerin yürütülmesi için projenin 1999 yılına (Ocak-Eylül 1999) uzaması. d) ilave proje faaliyetlerini karşılamak amacıyla proje bütçesinin ABD$'a yükselmesi; bunun ABD$'ının Hükümet tarafından sağlanması (UNDP'nin sabit olan yönetim ücreti ABD$'ı hariç) ve UNDP TRAC (1&2) tarafından ABD$ verilmesi. Toplam Proje katkısında değişiklik şöyledir: Proje Toplamı Maliyet Paylaşımı UNDP Katkısı (Kalem 99 Toplamı) (Kalem 101 Toplamı) (Kalem 999 Toplamı) $ $ $ önceki Bütçe Kod "B" Revize Bütçe Kod"C" Artma/Azalma Ahmet N. ALPMAN Daire Başkanı Hükümet Adına 5/10/1998 IULA-EMME Sadun Emrealp Sultanahmet Yerebatan Cad. 2 Ulusal Proje Koordinatörü. IULA-EMME İstanbul Uygulayıcı Kuruluş Adına 14/9/1998 Tarih UNDP Adına Tarih Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 8 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 PROJE REVİZYONU Ulaşılması amaçlanan temel hedefler, çıktılar ve faaliyetler olduğu gibi kalmak kaydıyla, proje revizyonunun kapsamı, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: 1. Yeni pilot kentlerin projeye dahil edilmesi: Proje uygulamasının ilk aylarında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki farklı büyüklükteki kentlerde Yerel Gündem 21 sürecinin tekrarlanmasına yönelik bir "hareket" başlamıştır. Birçok belediye, projeye ortak olarak katılma isteklerini belirtmişlerdir. Böylece, Yerel Gündem 21 hareketini, yürürlükte olan proje faaliyetleri ile aynı anda genişletmek için yoğun istek ve potansiyel karşısında, aşağıda listesi verilen yerel yönetimlerin, yasal pilot kentler olarak projeye dahil edilmesi planlanmıştır. Bu pilot kentlerin dahil edilmesi ile pilot kentlerin sayısı 23'e ulaşmış, toplam olarak ise 30 kente ulaşılması hedeflenmiştir. Yeni Pilot Kentler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İzmit Büyükşehir Belediyesi Afyon Belediyesi Aliağa Belediyesi Burdur Belediyesi Çatalca Belediyesi Çeşme Beldiyesi Çorum Belediyesi Foça Belediyesi Kaş Belediyesi Kızkalesi Belediyesi Zonguldak Belediyesi Kastamonu İl Özel İdaresi Pilot kentlerin belirlenmesinde, Yerel Gündem 21 sürecine olan bağlılıkları, projeye katılma istekleri ve konum itibariyle UNDP'nin öncelikli alanlarında bulunmaları etkili olmuştur. 2. Bilgilendirme programlarının kapsamının genişletilmesi: Bu bölüm, ülke çapında daha geniş bir etki yaratabilmek amacıyla, Yerel Gündem 21 ile ilgili yeni bir dizi bilgilendirme programı ve eğitim atölye çalışması başlatılmasını kapsamaktadır. Bu programlar, yeni proje kentlerinde eğitim atölye çalışmaları düzenlenmesini, bu - kentlerde forumlar ve yere! yuvarlakmasa toplantılarının düzenlenmesine katkıda bulunulmasını ve ayrıca, Türkiye'de Yerel Gündem 57'lerin daha çok teşvik edilmesine yönelik bilgilendirme programları yürütülmesini kapsayacaktır. Bu faaliyetlerin bir bölümü olarak, proje başarılarını ve alınan dersleri ülkedeki çeşitli büyüklükteki ilgi gruplarına aktarmak ve proje faaliyetlerine daha yakın bir ilgi ve destek sağlamak amacıyla, Ekim 1998'de Ankara'da bir "Yerel Gündem 21 Kongresi" düzenlenecektir. Kongrenin katılımcıları, tüm ülke çapındaki yerel yönetimler, yüksek düzeydeki karar mercileri, parlamenterler, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve ülkedeki uluslararası topluluk olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 8 Şubat Sayı: Yayınların kapsamı ve sayısının artırılması: Bu bölüm, proje kapsamında hazırlanacak yayınların sayısının arttırılmasını ve yayınların dağıtım alanının genişletilmesini içermektedir. Proje faaliyetlerinde hızlı bir gelişme kaydedilirken, diğer ülkelerin tecrübelerini yansıtan çeviri yayınları, bilgilendirici elkitaplarını, Yerel Gündem 21'in değişik uygulamaları konusundaki broşür ve el ilanlarını ve ilgili konulardaki rapor ve dokümanların derlenmesini içeren geniş bir yelpazedeki yayınlara olan talep de artmaktadır, Bu nedenle, proje kapsamındaki Yerel Gündem 21 ile ilgili yayınların sayısının arttırılmasına daha büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, proje kapsamındaki yayınların, mevcut proje bütçesinin elverdiği ölçüde oldukça sınırlı bir sayıda basılması, pilot kentlerdeki tüm yerel ilgi gruplarına ve proje kapsamında olmayan kentlerdeki diğer ilgili kuruluş ve kişilere yeterli miktarlarda ulaşamamasına neden olmaktadır. Bu yüzden, bu tür yayınların baskı adetinin arttırılması ve daha geniş olarak dağıtımı amaçlanmaktadır. Genel amaçlı yayınlara ek olarak, proje ortakları, kendi Yerel Gündem 21 süreçler; kapsamında çok sayıda yayın hazırlamaktadırlar. Giderek genişleyen proje ağı kapsamında bilgi ve tecrübe alışverişini geliştirmek amacıyla, bu girişimler desteklenecek ve bu yayınların diğer proje ortaklarına ulaşması sağlanacaktır. 4, Projenin İkinci Aşamasının Hazırlanması: Bu bölüm, projenin ikinci aşamasının hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır. Projenin II. Aşamasında, şunlar hedeflenmekledir: a. Türkiye'deki bölgesel belediye birliklerinin, kendi üyeleri olan belediyelerdeki Yerel Gündem 21 süreçlerini kurumsallaştırmaları amacıyla, kapasitelerinin daha da güçlendirilmesi: II. Aşamanın bu bölümünün hazırlanması amacıyla, ülkedeki tüm bölgesel belediye birlikleri ve diğer ilgi grupları ile işbirliği içerisinde, bir dizi program uygulamaya konulacaktır. Bu programlar, bölgesel belediye birliklerinin, Yerel Gündem 21 süreçlerinin teşviki, desteklenmesi, tekrarlanması ve gelişmelerin ve etkilerin ölçülmesi konularında kendi bölgelerinde üyeleri olan belediyelere, bölgesel "kaynak ve bilgi dağıtım merkezleri" olarak hizmet verecek şekilde, kapasitelerinin arttırılmasını hedefleyecektir. b. Orta Asya, Kafkaslar ve Balkan Cumhuriyetleri 'ndeki ilgili yerel yönetimlerin, proje faaliyetlerine ortaklar olarak katılımını teşvik etmek ve kendilerine bu imkanı sağlamak. II. Aşamanın bu bölümü için hazırlık çalışmaları, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkan Cumhuriyetleri'ndeki yerel yönetimlerin katılımı ile İstanbul'da 1999 yılının başlarında bölgesel bir seminer düzenlenmesini kapsamaktadır. Seminer, bu ülkelerin kendi kentlerinde benzer girişimleri başlatmalarını kolaylaştırmak amacıyla, proje kapsamında edinilen tecrübelerin ve bilgilerin bu ülkelerle paylaşılmasını amaçlamaktadır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 8 Şubat 1999-Sayı RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 E. Girdiler 1. Hükümet Girdileri IULA-EMME, uygulayıcı kuruluş olarak, aşağıdakileri sağlayacaktır: (a) Ulusal Mukabil Personel (aynî) 122,250,000,000 TL Ulusal Proje Koordinatörü.: IULA-EMME bir Ulusal Proje Koordinatörü atayacaktır. Ulusal Proje Koordinatörü, IULA-EMME ve. proje ortaklan tarafından sağlanacak girdileri koordine edecek ve faaliyetlerin zamanında yürütülmesini temin edecektir. Ulusal Proje Koordinatörü, İngilizce bilen ve projenin özü konusunda yeterli bilgiye sahip bir kişi olacaktır. İş Tanımı, Ek Vl'da verilmektedir. Kent Koordinatörleri: Her pilot belediye tarafından, proje faaliyetlerinin yerel düzeydeki koordinasyonunu sağlayacak bir Kent Koordinatörü belirlenecektir. Aksi belirtilmediği sürece bu görev, belediye ve proje personelinin desteğiyle, doğrudan her kentin Belediye Başkanı tarafından üstlenilecektir. (b) Ofis Alanı/Donanımı (aynî) 43,100,000,000 TL IULA-EMME ve pilot belediyeler, proje çalışmaları için yeterli ofis alanı sağlayacaklardır. (c) Çeşitli (aynî) 38,000,000,000 TL IULA-EMME ve proje ortakları, çeşitli aynî katkılar sağlayacaklardır. (d) Maliyet Paylaşımı 900,000 $ IULA-EMME, proje ortakları ile işbirliği içerisinde, toplam proje giderlerinin maliyet-paylaşımı yerel katkı payı olarak toplam 500,000 ABD Dolan temin edecektir. Bu meblağ, yerel katkı payının %5'i karşılığı 23,810 ABD Doları olarak belirlenen UNDP idari giderlerini de içermektedir. Bu, IULA-EMME ve proje ortaklarının, başlangıçta maliyet-paylaşımı yerel katkı payı olarak sağladıkları toplam 400,000 ABD Dolarına ilaveten sağlanacaktır. 2. UNDP Girdileri (a) Proje Personeli 999,703 S Yabancı uzmanlar 30,000 $ İdari destek personel 69,511 $ Görev gezileri 79,192$ Ulusalproje personeli 821,000$ (b) Eğitim 173,000$ Hizmet-içi eğitim (toplantılar/seminerler) 173,000 $ (c) Ekipman 91,000$ Ekipmanın yerel olarak temini 91,000$ (d) Çeşitli 93,439$ Raporlama/dokümantasyon 75,000 $ Küçük çaplı giderler 18,439 $ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 8 Şubat Sayı: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TUR/97/005 - YEREL GÜNDEM 21'LERİN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ BOlçe - Revizyon "C" Kalem Konu Uygulayıcı Kuruluş Toplam PROJE PERSONELİ 011. Uluslararası Ilımanlar va Danışmanlar Uluslararası Uzmanlar ve Danışmanlar Hükümet Net Miktar , KIşl/Ay (199 BOlOm Toplamı Nal Miktar 30, ,000 KIsl/Ay İdari dastak parama! İdari destek personel Hükümet Nel Miktar 69,511 1, ,000 KIsl/Ay İ.İ» BO/flm Toplamı Nel Miktar ,000 KIşl/Ay OöravBetileri Görev Gezileri Hükümet Net Miktar , ,000 0(5.99 BOlOm Toplamı Net Miktar ,192 46,000 24, Ulusal Uzmanlar Proje yöneticisi Hükümet Nel Mlklar ,000 22,500 KIşl/Ay Proje yönetici yardımcısı Hükümet Net Miktar 48, ,000 18,000 KIsl/Ay Kıdemli yerel uzmanlar (Buısa) Hükümet Nel Miktar , ,000 KIsl/Ay Kıdemli yerel uzmanlar (İzmir) Hükümet Net Miktar 36,000 6, ,000 KIsl/Ay Kıdemi yerel uzmanlar (Anlalya) Hükümet Net Miktar 36,000 2,500 22,000 11,500 KIsl/Ay Kıdemli yerel uzman(ıar) (Adıyaman) Hükümet Net Mlklar 13, ,250 4,000 KIşl/Ay Kıdemi yerel uzmanlar) (Ağrı) HUkOmel Net Miktar B ,250 KIşl/Ay Kıdemli yerel uzman(lar) (Gölbaşı) Hükümet Nel Miktar 13, ,000 KIşl/Ay Kıdemi yerel uzmanflar) (Çanakkale) HUkOmel Nel Miktar 18, ,000 KIşl/Ay Kıdemi yerel uzmanflar) (Harran) HUkOmel Nel Miktar 12, ,250 4,000 KIşl/Ay Kıdemi yerel uzman(lar) (Trabzon) Hükümet Net Miktar 18,000 1, ,000 KIşl/Ay 10.0 ( Diğer yerel uzmanlar/teknik personel HUkOmel Nel Miktar 80, ,000 KIşl/Ay Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 8 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TUR/97/005 - YEREL GÜNDEM 2l'LEKİN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ 1 DUtce - Revizyon "C M Kalem Konu Uygulayıcı Toplam Kuruluş YG-21 Genel Sekteleri (Burca) Hükümet Nel Miktar 20, ,750 KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreteri (limit) Hükümet Net Miktar 15,000 10, KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreteri (Antalya) Hükümet Nel Miktar 20,000 13,750 6,250 KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreteri (Adıyaman) Hükümet Nel Miktar ,000 KIsl/Ay e.o YG-21 Genel Sekrelerl (Ağrı) Hükümel Net Miktar ,500 KIsl/Ay YG-21 Genel Sekrelerl (Gölbaşı) Hükümet Nel Miktar 10,000 5,000 5,000 KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreteri (Çanakkale) Hükümet Net Miktar 12, KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreteri (Trabzon) Hükümet Nel Miktar 12,500 8, ^KIsl/Ay Yazarlar/edilorler (yayınlar) Hükümet Net Miktar ,000 27, KIsl/Ay Kıdemi Pro e Danışmanları (yeni kentler) Hükümet Net Miktar 72, KIsl/Ay Pro e Uzmanları (yeni kentler) Hükümet Net Miktar 61,250 17,500 43,750 KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreterleri (yeni kentler) Hükümet Net Miktar 125, ,750 KIsl/Ay Çevirmenler (yayınlar/dokumanlar) Hükümet Nel Miktar ,750 7,500 KIsl/Ay to.o Bölüm Toplımı Net Miktar , , KIsl/Ay PROJE PERSONELİ TOPLAMI Nel Miktar 999, EĞİTİM 033. Hlzmıtlçl Eğitim KIsl/Ay Yerel Gündem 21 Kongresi Hükümet Net Miktar 25,000 25, Bölgesel Toplantı (İstanbul) Hükümet Net Miklar BIlgllenVEglllm Toplanlılan (yeni kentler) HUkUmel Nel Miktar 42,000 15,000 27, Kenl Ölçeğinde toplantılar (yeni kentler) Hükümet Net Miklar ,000 28, Sektörel y.masa toplantıları (yeni kentler) Hükümet Nel Miktar 41,000 10, SaMm Toplamı Net Miklar , , EĞİTİM TOPLAMI Net Miktar ,000 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 8 Şubat Sayı: Birlejml) Milletler Kalkınma Programı TUR/97/005-YEREL GÜNDEM 21'LERİN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ BOlçe-Revizyon "C Kılanı Konu Uygulayıcı KurulUf Toplam EKİPMAN 04i. Ekipmanın yani o/an/t Umlnl Ekipmanın yerel olarak İsmini Hükümet 0*3.0» BOlOm Toplamı Nel Mtklar Nal Mrklar N 91, ,260 8,260 51,300 51, , EKİPMAN TOPLAMI , , ÇEŞİTLİ GİDERLER 052. Raporlama Gldarlarl Raporlama/Yayın Giderleri HükOmel Bolüm Toplamı Nel Miktar Nel Mİklar 75,000 75,000 25, ,000 50, Küçük Çaplı Oldular Koçak Çaplı Giderler Hükümet Nal Mİklar 15, ,950 7,220 0M.99 Bölüm Toplamı Nal Mİklar 18, ,950 7,220 OK. ÇEŞİTLİ GİDERLER TOPLAMI 93, ,950 57,220 09*. BÜTÇE TOPLAMI Nel Miklar Kl}l/Ay 1,357, , , Dirleşml; Milletler Kalkınma Programı TUR/97/005 - YEREL CjÜNDEM 21'LERİN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ Bütçe - Revizyon "C" Kalem Katkı Fon aaglayan SahlM kuralut Toplam HOkûmal maliyi payla fimi T.C. T.C. Nel Kalkı , ,142 İdari gld. % İdari gider. 42, ,858 Toplam 900, ,000 «0199 Bolüm Toplamı Nel Kalkı 857, , ,142 İdari gld. % İdari gider ,858 Toplam 900, ,000 ' 480, MALİYET PAYLAŞIMI TOPLAMI Net Kalkı İdari gld. % İdari gider. Toplam 857, , , , , NET KATKI Nel Kalkı Toplam 500, , , , Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 8 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Maliyet PaylaşımıÖdeme Planı Proje TUR/97/005/C/99 - YEREL GÜNDEM 21'LERİN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESl Fonların ana kaynağı UNDP IPF/TRAC AOS Fonların Kaynağı 03 Uygulayıcı Kurulu; Ulusal Uygulama Bütçe Para Birimi ABD Doları Kalem Katkı sahibi Yıl Tarih Planlanan Miktar Bütçelenen Miktar Bakiye T.C /01/ S /02/ /04/ /08/ /11/ /02/ /05( /08/ , M, , , , Genel Toplam 900, , Not 1 : ödemeler, proje faaliyetlerinin öncesinde ve en geç Ödeme Çizelgesi'nde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Not 2 : ABD Doları cinsinden ödemeler, UNDP'n'ın New York, Chemical Bank'teki No'lu hesabına yapılacaktır. Not 3 : ABD Doları yerine mahalli para ile ödeme yapılması, UNDP'nin Türk Lirası'nı kullanabilme olanağına bağlıdır. Kabulden önce UNDP Maliyesi'nin onayı alınmalıdır. Bu onay alındığı takdirde, TL cinsinden Ödemeler, ödeme tarihinde geçerli Birleşmiş Milletler döviz kuru üzerinden ABD Doları'na çevrilecektir. Mahalli para ile yapılan ödemeler tümüyle kullanılmadan TL'nin ABD Doları karşısında devalüe edilmesi sonucunda UNDP'nin uğradığı zararların karşılanmasından T.C. Hükümeti sorumludur. Bu zararların karşılanmaması durumunda, katkının değeri ve buna bağlı olarak proje bütçesinin tutarı azaltılacaktır. TL cinsinden ödemeler (proje numarası ve adı belirtilmek sureliyle) UNDP'nin Ankara'da, Garanti Bankası Yenişehir Şubesi'ndeki No'lu hesabına yatırılacaktır. Not 4.-UNDP'nin, yukarıda belirtilen maliyet paylaşımı ödemesinin tamamını veya bir kısmını kabul edememesi durumunda, bütçenin buna uygun olarak azaltılması gerekecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1999-Sayı: Uygulayıcı Kuruluş/Proje Ortaklarının Katkılarını Gösteren Proje DUtçcsl (aynî) TUrk Lirası (milyon) Ülke : Türkiye Proje Numarası : TUR/97/005/C/01/99 Proje Adı : Türkiye'de Yerel GUndem 21 Merin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi Konu Toplam k/«tl k/a İL k/a TL k/a TL 10 PROJE PERSONELİ 17 Ulusal Proje Personeli Proje Koordinatörü 25 17, , Kent Koordinatörü (Dursa) t 4, , Kent Koordinatörü (İzmir) , , Kent Koordinatörü (Antalya) , Kent KoordinatorO. (Adıyaman) 6 3, t , Kent KoordinatorO (Ağrı) , Kent Koordinatörü (Gölbaşı) , , Kent KoordinatorO (Çanakkale) , Kent KoordinatorO (Harran) , , Kent Koordinatörü (Trabzon) 6 3, , , K. Koordinatörleri (Yeni kentler) 50 25, S , YO-21 Sekreterliği (Bursa) ,100 «1, YO-21 Sekreterliği (İzmir) O I.IOO «1, YG-21 Sekreterlisi (Antalya) 26 3, ı.soo» YG-21 Sekreterliği (Adıyaman) 9 1, YG-21 Sekreterliği (Ağrı) 9 1, YG-21 Sekreterliği (Gölbaşı) 9 1, YG-21 Sekreterliği (Çanakkale) 22 3, , YG-21 Sekreterliği (Harran) YO-21 Sekreterliği (Trabzon) 22 3, ,100» 1, YG-21 Sekreterliği (Yeni kentler) ,100 «4 12, Personel BölUmU Toplamı 122,2* S2.J50 59, OFİS/DONANIM YG-21 evleri/ofisleri (Iflm kemler) 40, ,000 14, Ofis takım/işletmesi (IQm kemler) 3, , BOlOm Toplamı 43,100 4,300 23,200 15,600 SO ÇEŞİTLİ 32 Raporlama/dokümantasyon 23, J.OOO 12, Tali giderler (pilot şehirler) 15, ,500 5» DOlnm Toplamı JS.IKHI 5, X10 19, GENEL TOPLAM 203,350 19,900 11,750 94,700 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 8 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 EK VI - GÖREV TANıMLARı Ulusal Proje Koordinatörü: Ulusal Proje Koordinatörü(lULA-EMMEııiıı»yetkili bir temsilcisi olacaktır.) uygulayıcı kuruluş ile bir yandan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Dışişleri Bakanlığı, öte yandan da UNDP arasında proje girdilerinin ve çıkıtlarının koordinasyonunu sağlayacaktır. Özellikle,projede görevli UNDP personeli ile yakın ilişkiiçinde çalışacaktır. Ulusal Proje Koordinatörü ayrıca, şunlardan sorumluolacaktır: Proje dokümanında ve sonrasında proje bütçesinde yapılan ve Hükümet'in onayını gerektiren revizyonların, zamanında ve yerleşik prosedürlere uygun olarak, DPT'ye ve Dışişleri Bakanlığı'nın ietilmesini sağlamak Projede görevli UNDP personeli ile yakın işbirliği içerisinde, yıllık İş programları hazırlamak. UNDP ile yakın ilişki içinde, yıllık iş programlarımla öngörülebilir değişiklikleri belirtmek ve gerçekçi düzeltmeler ve bütçe revizyonları önermek. Yabancı ve yerli danışmanların görev yaptıkları vericideki çalışına koşullarının uygunluğunu sağlamak ve bu kişilerin, kendi görev tanımlarına uygun şekilde çalışmasınıteminetmeketmek. Dönemsel gelişme/değerlendirme raporlarını İngilizce olarak hazırlamak ve UNDP'ye sunmak. UNDP Ankara Ofisi'ne, proje değerlendirme toplantılarının düzenlenmesinde ve toplantı tutanaklarının hazırlanmasında yardımcı olmak. Projenin iş programına uygun olarak gelişmesini izlemek ve öngörülebilir gecikmelerden UNDP'yi haberdar etmek Proje faaliyetlerininuyumlu ve koordineli bir şekildeyürütülmesini temin etmek. Projenin, halen sürmekte olan Türkiye Ulusal Gündem 21 hazırlık çalışmaları ile güçlü bağlar kurmasını temin etmek. Projenin yürütüldüğü dönem boyunca Çevre Bakanlığı ile yakın İşbirliği ve koordinasyon tesis edilmesini sağlamak. Belediye birliklerinin katılımının,bunların üyebelediyelerin kendi yerel eylem planlarını geliştirmeleri konusunda destekleyici olmasını teminetmek. Projenin yürürtüldüğüdönem boyunca tüm proje ortaklarının ilgili çıkarlarının gözetilmesinin, etkin katılımlarının ve katkılarının sürmesini temin etmek. Ulusal Gündem 21 sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, projenin tekrarlanabillrliğine yönelik bir stratejinin geliştirilmesini temin etmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 8 Şubat Sayı ; COUNTRY NUMBER TITLE UNDP United Nations Development Programme Project Revision TURKEY TUR/97/005/O01/99 Promotion and Development of Local Agenda 21s in Turkey The attached revision of the project has been issued in accordance with Section of the UNDP Programme and Projects Manual to reflect: a) the inclusion of new "Pilot Cities" namely: (i) Metropolitan Municipalities of Diyarbakir, Gaziantep and Izmit; (ii) Municipalities of Afyon, Aliaga, Burdur, Catalca, Cesme, Corum, Foca, Kas, Kizkalesi and Zonguldak; and (iii) Special Provincial Administration of Kastamonu, and incorporation of new "Supporting/Collaborating Organizations" namely: (i) World Academy for Local Government and Democracy' (WALD); (ii) Metropolitan Municipality of Istanbul; and (iii)youth for Habitat International Network b) the amalgamation of a new component aimed at preparing for the second phase of the project. Second phase would aim at (i) further strengthening the capacity of regional municipal unions in Turkey for institutionalizing the Local Agenda 21 processes in their member municipalities: and (ii) encouraging and enabling the access of interested local administrations in the countries of Central Asia, Caucasus and Balkan Republics, to the project activities as partners. c) the extension of the project to 1999 (January-September 1999) in order to conduct the additional activities above. d) the increasing of the project budget by USS 676,190 covering USS 476,190 of Government costsharing (excluding UNDP field administrative cost fixed at USS 23,810) and USS 200,000 of UNDP TRAC (1&2) towards covering the cost of additional project activities. The change to the total project inputs is as follows. Project Total Cost-sharing UNDP Input (Line 99 Total) (Line 101 Total) (Line 999 Total) S S S Previous Budget Code"B" 680, , ,000 Revised Budget Code"C" 1,357, , ,000 Increase/ (Decrease) 676,19 0 AgTeed on behalf of the Government 476, ,000 Ahmet N. ALPMAN Head of the Department for Multilateral Ecenomic Affairs Ministry of Foreign Affairs 5 OCTOBER 1998 Date IULA-EMME Sadun Emrealp Sultanahmet Yerebatan Cad. 2 National Project Coordinator. IULA-EMME Istanbul Agreed on behalf of the Executing Agency 14/9/1998 Date Paul van Hanswijck de Jonge Resident Representative 15 OCT 1998 Approved on behalf of UNDP Date Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 8 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 PROJECT REVISION Keeping the current immediate objectives, outputs and activities as they are, the scope of the project revision encompasses the following components: 1. Inclusion of new pilot cities: The first months of project implementation paved the way for a "movement" towards the replication of the Local Agenda 21 process in other cities of varying sizes and locations. A significant number of municipalities have "expressed their intention to join the project as partners. Thus, in the face of a significant demand and potential for expanding the Local Agenda 21 movement simultaneously with the ongoing project activities, the expansion envisages the inclusion of a number of local authorities listed below, as formal pilot cities. With this inclusion the number of pilot cities will reach to 23 with the overall target being 30. New Pilot Cities: Metropolitan Municipality of Diyarbakir Metropolitan Municipality of Gaziantep Metropolitan Municipality of Izmit Municipality of Afyon Municipality of Aliaga Municipality of Burdur Municipality of Catalca Municipality of Cesme Municipality of Corum Municipality of Foca Municipality of Kas Municipality of Kizkalesi Municipality of Zonguldak Special Provincial Administration of Kastamonu The identification of these pilot cities were made on the basis of their commitment to the Local Agenda 21 process, their interest in joining the project, and in terms of their location In the priority areas of UNDP. 2. Expanding the scope of awareness-raising programmes: This component encompasses the launching of new series of awareness-raising programmes and training workshops on Local Agenda 21 to have a broader country-wide Impact. These programmes will encompass the organization of training workshops in the new project cities and the provision of support to the organization of forums and local roundtables in these cities, as well as organizing awareness raising programmes to further promote Local Agenda 21 in Turkey. As part of these activities, a "Local Agenda 21 Congress" will be organized in Ankara in early October 1998 to present the project achievements and lessons-learned to a wide variety of stakeholders in the country and to mobilize further interest and support for the project activities. The participants of the Congress will be the local authorities from all over the country, high level decisionmakers, parliamentarians, relevant ministries, civil society organizations, private sector and the international community within the country. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 8 Şubat Sayı : Increasing the scope and number of publications: This component pertains to increasing the number of publications to be prepared under the project, as well as extending their scope of circulation. As the project activities are rapidly progressing, the demand for a wide spectrum of publications, including the translation of sxperiences of other countries, informative handbooks, brochures and leaflets on diffe ent aspects of Local Agenda 21, compiling of reports and documents in other contexts, also increase. Thus, there is a growing need to increase the number of publications on Local Agenda 21 under the project. On the other hand, the publications under the project, being printed in relatively modest numbers to accommodate the existing project budget, can not be adequately circulated to all relevant local stakeholders in the pilot cities, and to other interested organizations and persons in non-project cities. In this regard, the number of printed issues of such publications and their scope of circulation is intended to be increased. In addition to general-purpose publications, the project partners produce numerous publications on their own Local Agenda 21 processes. It would support such initiatives, and enable their circulation to other project partners in order to augment the exchange of information and experience within the expanding project network. 4. Preparation of the Second Phase of the Project This component pertains to the preparatory work for the Phase II of the project. The Phase II of the project will aim at: a. further strengthening the capacity of regional municipal unions in Turkey for institutionalizing the Local Agenda 21 processes in their member municipalities: In preparing this component of the Phase II, a series of programmes will be held jointly with all the regional municipal unions and other stakeholders in the country with a view to increasing the capacity of these unions to act as regional "resource & clearing houses" to serve member municipalities in their respective regions for promoting, supporting, replicating, and measuring the progress and the impact of, the Local Agenda 21 processes. b. encouraging and enabling the access of interested local administrations in the countries of Central Asia, Caucasus and Balkan Republics, to the project activities as partners: Preparatory work for this component of Phase II will include organization of a regional seminar in early 1999 in Istanbul with the participation of local authorities from the countries of Central Asia, Caucasus and the Balkan Republics. The seminar will aim to share project experiences and learnings with these countries In order to enable them to launch similar initiatives in their respective cities. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1993 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1993 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Şubat 1993 PAZAR Sayı : 21489 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı; 92/3948 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA Sayı: 23451 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 98/11490

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Eylül 1999 PAZAR Sayı: 23814 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 1998 CUMARTESİ. Kanun. Mera Kanunu

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 1998 CUMARTESİ. Kanun. Mera Kanunu T.C. RESMİ GAZETE Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Şubat 1998 CUMARTESİ Sayı: 23272 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Amaç Mera Kanunu Kanun No. 4342 Kabul

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ Sayı: 23084 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.333-359. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

Afrika Ülkelerinde Kalkınma Yardımları ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları

Afrika Ülkelerinde Kalkınma Yardımları ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları STRATEJİK RAPOR NO: 22, ARALIK 2007 TÜRKİYE VE AFRİKA ÜLKELERİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİ ORTAK STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME PROJESİ III. ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU Afrika Ülkelerinde Kalkınma Yardımları ve Türk

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONU :Ormancılık Komisyonu Toplantısı COFO Görevlendirilmiş Personelin : Adı-Soyadı : Dr. Mahir KÜÇÜK-Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail BELEN-Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya

Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya B İ Z D E N H A B E R L E R F R O M P C C Eğitimde Değişim ve Gelişim İçin 2011/3 Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya da yapıldı National Teacher Strategy Workshop organized in Antalya Projelerde

Detaylı

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ 15 EXECUTIVE SUMMARY 20 Bölüm 1 GİRİŞ 25 Bölüm 2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ 26 Bölüm 3 GELİŞME EKSENLERİ KAPSAMINDAKİ EYLEMLER 27 Eksen 1: Bölge de istihdamın

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ocak 1992 CUMA Sayı : 21107 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE Sayı: 24046 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Mart 1997 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Mart 1997 Sayı: 22937 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 97/9063

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: 23964 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı