Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Şubat 1999 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Şubat 1999 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 y T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 1999 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 99/12296 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 5 Ekim 1998 tarihinde imzalanan "Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Teşviki ve Geliştirilmesi" konulu ekli Proje Revizyonu belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın teklif yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan H.H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Milli Savunma Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Milli Eğitim Bakanı M. ERDİR Tarım ve Köyişleri Bakanı İ. TALAY Kültür Bakanı H. ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. F. ÜNLÜ Devlet Bakanı C. BAYAR İçişleri Bakanı A. ILIKSOY Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. TAN Turizm Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı A. TÜMEN Devlet Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı M. G. KARAHAN Sağlık Bakam M. ŞAHİN Sanayi ve Ticaret Bakanı A. SEZER Orman Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. S. ÖZTEK Adalet Bakanı Z. TEMİZEL Maliye Bakanı H. B. AKTAN Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. A. Z. AKTAŞ Enerji ve Tabii Kay. Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır. 7 Şubat 1999 Tarihli ve Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; 99/12331, 99/12332, 99/12333, 99/12334 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları; Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ile Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait S Adet Tebliğ Yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1999-Sayı: UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke Sayı Konu Proje Revizyonu TÜRKİYE TUR/97/005/C/01/99 Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projenin ekte verilen revizyonu, UNDP'nin Bölüm 30107'si ve Proje Elkitabı'na uygun olarak, aşağıda verilen konuları yansıtacak şekilde yayınlanmaktadır: B) yeni "Pilot Kenller'in katılımı: (i) Diyarbakır, Gaziantep ve İzmit Büyükşehir Belediyeleri; (ii) Afyon, Aliağa, Burdur, Çatalca, Çeşme, Çorum, Foça, Kaş, Kızkalesi ve Zonguldak Belediyeleri ve (iii) Kastamonu İl Özel İdaresi; yeni "Destek veren I işbirliği yapılan kuruluşlar"ın dahi edilmesi: (i) Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD); (ii) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve (iii) Habitat Uluslararası Gençlik Ağı. b) Projenin ikinci aşaması için hazırlık amacıyla, yeni bir bölümün eklenmesi. İkinci aşama, (i) ken üyeleri olan belediyelerde Yere! Gündem 21 süreçlerini kurumsallaştırmak için, Türkiye'deki bölgesel belediye birliklerinin kapasitesini daha da güçlendirmeyi; ve (ii) Orta Asya ve Kafkaslar ile Balkan Cumhuriyetleri'ndeki yerel yönetimlerin, proje faaliyetlerine ortaklar olarak katılımını teşvik etmeyi ve kendilerine bu imkanın tanınmasını amaçlamaktadır. c) yukarıda belirtilen ilave faaliyetlerin yürütülmesi için projenin 1999 yılına (Ocak-Eylül 1999) uzaması. d) ilave proje faaliyetlerini karşılamak amacıyla proje bütçesinin ABD$'a yükselmesi; bunun ABD$'ının Hükümet tarafından sağlanması (UNDP'nin sabit olan yönetim ücreti ABD$'ı hariç) ve UNDP TRAC (1&2) tarafından ABD$ verilmesi. Toplam Proje katkısında değişiklik şöyledir: Proje Toplamı Maliyet Paylaşımı UNDP Katkısı (Kalem 99 Toplamı) (Kalem 101 Toplamı) (Kalem 999 Toplamı) $ $ $ önceki Bütçe Kod "B" Revize Bütçe Kod"C" Artma/Azalma Ahmet N. ALPMAN Daire Başkanı Hükümet Adına 5/10/1998 IULA-EMME Sadun Emrealp Sultanahmet Yerebatan Cad. 2 Ulusal Proje Koordinatörü. IULA-EMME İstanbul Uygulayıcı Kuruluş Adına 14/9/1998 Tarih UNDP Adına Tarih Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 8 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 PROJE REVİZYONU Ulaşılması amaçlanan temel hedefler, çıktılar ve faaliyetler olduğu gibi kalmak kaydıyla, proje revizyonunun kapsamı, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: 1. Yeni pilot kentlerin projeye dahil edilmesi: Proje uygulamasının ilk aylarında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki farklı büyüklükteki kentlerde Yerel Gündem 21 sürecinin tekrarlanmasına yönelik bir "hareket" başlamıştır. Birçok belediye, projeye ortak olarak katılma isteklerini belirtmişlerdir. Böylece, Yerel Gündem 21 hareketini, yürürlükte olan proje faaliyetleri ile aynı anda genişletmek için yoğun istek ve potansiyel karşısında, aşağıda listesi verilen yerel yönetimlerin, yasal pilot kentler olarak projeye dahil edilmesi planlanmıştır. Bu pilot kentlerin dahil edilmesi ile pilot kentlerin sayısı 23'e ulaşmış, toplam olarak ise 30 kente ulaşılması hedeflenmiştir. Yeni Pilot Kentler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İzmit Büyükşehir Belediyesi Afyon Belediyesi Aliağa Belediyesi Burdur Belediyesi Çatalca Belediyesi Çeşme Beldiyesi Çorum Belediyesi Foça Belediyesi Kaş Belediyesi Kızkalesi Belediyesi Zonguldak Belediyesi Kastamonu İl Özel İdaresi Pilot kentlerin belirlenmesinde, Yerel Gündem 21 sürecine olan bağlılıkları, projeye katılma istekleri ve konum itibariyle UNDP'nin öncelikli alanlarında bulunmaları etkili olmuştur. 2. Bilgilendirme programlarının kapsamının genişletilmesi: Bu bölüm, ülke çapında daha geniş bir etki yaratabilmek amacıyla, Yerel Gündem 21 ile ilgili yeni bir dizi bilgilendirme programı ve eğitim atölye çalışması başlatılmasını kapsamaktadır. Bu programlar, yeni proje kentlerinde eğitim atölye çalışmaları düzenlenmesini, bu - kentlerde forumlar ve yere! yuvarlakmasa toplantılarının düzenlenmesine katkıda bulunulmasını ve ayrıca, Türkiye'de Yerel Gündem 57'lerin daha çok teşvik edilmesine yönelik bilgilendirme programları yürütülmesini kapsayacaktır. Bu faaliyetlerin bir bölümü olarak, proje başarılarını ve alınan dersleri ülkedeki çeşitli büyüklükteki ilgi gruplarına aktarmak ve proje faaliyetlerine daha yakın bir ilgi ve destek sağlamak amacıyla, Ekim 1998'de Ankara'da bir "Yerel Gündem 21 Kongresi" düzenlenecektir. Kongrenin katılımcıları, tüm ülke çapındaki yerel yönetimler, yüksek düzeydeki karar mercileri, parlamenterler, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve ülkedeki uluslararası topluluk olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 8 Şubat Sayı: Yayınların kapsamı ve sayısının artırılması: Bu bölüm, proje kapsamında hazırlanacak yayınların sayısının arttırılmasını ve yayınların dağıtım alanının genişletilmesini içermektedir. Proje faaliyetlerinde hızlı bir gelişme kaydedilirken, diğer ülkelerin tecrübelerini yansıtan çeviri yayınları, bilgilendirici elkitaplarını, Yerel Gündem 21'in değişik uygulamaları konusundaki broşür ve el ilanlarını ve ilgili konulardaki rapor ve dokümanların derlenmesini içeren geniş bir yelpazedeki yayınlara olan talep de artmaktadır, Bu nedenle, proje kapsamındaki Yerel Gündem 21 ile ilgili yayınların sayısının arttırılmasına daha büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, proje kapsamındaki yayınların, mevcut proje bütçesinin elverdiği ölçüde oldukça sınırlı bir sayıda basılması, pilot kentlerdeki tüm yerel ilgi gruplarına ve proje kapsamında olmayan kentlerdeki diğer ilgili kuruluş ve kişilere yeterli miktarlarda ulaşamamasına neden olmaktadır. Bu yüzden, bu tür yayınların baskı adetinin arttırılması ve daha geniş olarak dağıtımı amaçlanmaktadır. Genel amaçlı yayınlara ek olarak, proje ortakları, kendi Yerel Gündem 21 süreçler; kapsamında çok sayıda yayın hazırlamaktadırlar. Giderek genişleyen proje ağı kapsamında bilgi ve tecrübe alışverişini geliştirmek amacıyla, bu girişimler desteklenecek ve bu yayınların diğer proje ortaklarına ulaşması sağlanacaktır. 4, Projenin İkinci Aşamasının Hazırlanması: Bu bölüm, projenin ikinci aşamasının hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır. Projenin II. Aşamasında, şunlar hedeflenmekledir: a. Türkiye'deki bölgesel belediye birliklerinin, kendi üyeleri olan belediyelerdeki Yerel Gündem 21 süreçlerini kurumsallaştırmaları amacıyla, kapasitelerinin daha da güçlendirilmesi: II. Aşamanın bu bölümünün hazırlanması amacıyla, ülkedeki tüm bölgesel belediye birlikleri ve diğer ilgi grupları ile işbirliği içerisinde, bir dizi program uygulamaya konulacaktır. Bu programlar, bölgesel belediye birliklerinin, Yerel Gündem 21 süreçlerinin teşviki, desteklenmesi, tekrarlanması ve gelişmelerin ve etkilerin ölçülmesi konularında kendi bölgelerinde üyeleri olan belediyelere, bölgesel "kaynak ve bilgi dağıtım merkezleri" olarak hizmet verecek şekilde, kapasitelerinin arttırılmasını hedefleyecektir. b. Orta Asya, Kafkaslar ve Balkan Cumhuriyetleri 'ndeki ilgili yerel yönetimlerin, proje faaliyetlerine ortaklar olarak katılımını teşvik etmek ve kendilerine bu imkanı sağlamak. II. Aşamanın bu bölümü için hazırlık çalışmaları, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkan Cumhuriyetleri'ndeki yerel yönetimlerin katılımı ile İstanbul'da 1999 yılının başlarında bölgesel bir seminer düzenlenmesini kapsamaktadır. Seminer, bu ülkelerin kendi kentlerinde benzer girişimleri başlatmalarını kolaylaştırmak amacıyla, proje kapsamında edinilen tecrübelerin ve bilgilerin bu ülkelerle paylaşılmasını amaçlamaktadır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 8 Şubat 1999-Sayı RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 E. Girdiler 1. Hükümet Girdileri IULA-EMME, uygulayıcı kuruluş olarak, aşağıdakileri sağlayacaktır: (a) Ulusal Mukabil Personel (aynî) 122,250,000,000 TL Ulusal Proje Koordinatörü.: IULA-EMME bir Ulusal Proje Koordinatörü atayacaktır. Ulusal Proje Koordinatörü, IULA-EMME ve. proje ortaklan tarafından sağlanacak girdileri koordine edecek ve faaliyetlerin zamanında yürütülmesini temin edecektir. Ulusal Proje Koordinatörü, İngilizce bilen ve projenin özü konusunda yeterli bilgiye sahip bir kişi olacaktır. İş Tanımı, Ek Vl'da verilmektedir. Kent Koordinatörleri: Her pilot belediye tarafından, proje faaliyetlerinin yerel düzeydeki koordinasyonunu sağlayacak bir Kent Koordinatörü belirlenecektir. Aksi belirtilmediği sürece bu görev, belediye ve proje personelinin desteğiyle, doğrudan her kentin Belediye Başkanı tarafından üstlenilecektir. (b) Ofis Alanı/Donanımı (aynî) 43,100,000,000 TL IULA-EMME ve pilot belediyeler, proje çalışmaları için yeterli ofis alanı sağlayacaklardır. (c) Çeşitli (aynî) 38,000,000,000 TL IULA-EMME ve proje ortakları, çeşitli aynî katkılar sağlayacaklardır. (d) Maliyet Paylaşımı 900,000 $ IULA-EMME, proje ortakları ile işbirliği içerisinde, toplam proje giderlerinin maliyet-paylaşımı yerel katkı payı olarak toplam 500,000 ABD Dolan temin edecektir. Bu meblağ, yerel katkı payının %5'i karşılığı 23,810 ABD Doları olarak belirlenen UNDP idari giderlerini de içermektedir. Bu, IULA-EMME ve proje ortaklarının, başlangıçta maliyet-paylaşımı yerel katkı payı olarak sağladıkları toplam 400,000 ABD Dolarına ilaveten sağlanacaktır. 2. UNDP Girdileri (a) Proje Personeli 999,703 S Yabancı uzmanlar 30,000 $ İdari destek personel 69,511 $ Görev gezileri 79,192$ Ulusalproje personeli 821,000$ (b) Eğitim 173,000$ Hizmet-içi eğitim (toplantılar/seminerler) 173,000 $ (c) Ekipman 91,000$ Ekipmanın yerel olarak temini 91,000$ (d) Çeşitli 93,439$ Raporlama/dokümantasyon 75,000 $ Küçük çaplı giderler 18,439 $ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 8 Şubat Sayı: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TUR/97/005 - YEREL GÜNDEM 21'LERİN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ BOlçe - Revizyon "C" Kalem Konu Uygulayıcı Kuruluş Toplam PROJE PERSONELİ 011. Uluslararası Ilımanlar va Danışmanlar Uluslararası Uzmanlar ve Danışmanlar Hükümet Net Miktar , KIşl/Ay (199 BOlOm Toplamı Nal Miktar 30, ,000 KIsl/Ay İdari dastak parama! İdari destek personel Hükümet Nel Miktar 69,511 1, ,000 KIsl/Ay İ.İ» BO/flm Toplamı Nel Miktar ,000 KIşl/Ay OöravBetileri Görev Gezileri Hükümet Net Miktar , ,000 0(5.99 BOlOm Toplamı Net Miktar ,192 46,000 24, Ulusal Uzmanlar Proje yöneticisi Hükümet Nel Mlklar ,000 22,500 KIşl/Ay Proje yönetici yardımcısı Hükümet Net Miktar 48, ,000 18,000 KIsl/Ay Kıdemli yerel uzmanlar (Buısa) Hükümet Nel Miktar , ,000 KIsl/Ay Kıdemli yerel uzmanlar (İzmir) Hükümet Net Miktar 36,000 6, ,000 KIsl/Ay Kıdemi yerel uzmanlar (Anlalya) Hükümet Net Miktar 36,000 2,500 22,000 11,500 KIsl/Ay Kıdemli yerel uzman(ıar) (Adıyaman) Hükümet Net Mlklar 13, ,250 4,000 KIşl/Ay Kıdemi yerel uzmanlar) (Ağrı) HUkOmel Net Miktar B ,250 KIşl/Ay Kıdemli yerel uzman(lar) (Gölbaşı) Hükümet Nel Miktar 13, ,000 KIşl/Ay Kıdemi yerel uzmanflar) (Çanakkale) HUkOmel Nel Miktar 18, ,000 KIşl/Ay Kıdemi yerel uzmanflar) (Harran) HUkOmel Nel Miktar 12, ,250 4,000 KIşl/Ay Kıdemi yerel uzman(lar) (Trabzon) Hükümet Net Miktar 18,000 1, ,000 KIşl/Ay 10.0 ( Diğer yerel uzmanlar/teknik personel HUkOmel Nel Miktar 80, ,000 KIşl/Ay Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 8 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TUR/97/005 - YEREL GÜNDEM 2l'LEKİN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ 1 DUtce - Revizyon "C M Kalem Konu Uygulayıcı Toplam Kuruluş YG-21 Genel Sekteleri (Burca) Hükümet Nel Miktar 20, ,750 KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreteri (limit) Hükümet Net Miktar 15,000 10, KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreteri (Antalya) Hükümet Nel Miktar 20,000 13,750 6,250 KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreteri (Adıyaman) Hükümet Nel Miktar ,000 KIsl/Ay e.o YG-21 Genel Sekrelerl (Ağrı) Hükümel Net Miktar ,500 KIsl/Ay YG-21 Genel Sekrelerl (Gölbaşı) Hükümet Nel Miktar 10,000 5,000 5,000 KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreteri (Çanakkale) Hükümet Net Miktar 12, KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreteri (Trabzon) Hükümet Nel Miktar 12,500 8, ^KIsl/Ay Yazarlar/edilorler (yayınlar) Hükümet Net Miktar ,000 27, KIsl/Ay Kıdemi Pro e Danışmanları (yeni kentler) Hükümet Net Miktar 72, KIsl/Ay Pro e Uzmanları (yeni kentler) Hükümet Net Miktar 61,250 17,500 43,750 KIsl/Ay YG-21 Genel Sekreterleri (yeni kentler) Hükümet Net Miktar 125, ,750 KIsl/Ay Çevirmenler (yayınlar/dokumanlar) Hükümet Nel Miktar ,750 7,500 KIsl/Ay to.o Bölüm Toplımı Net Miktar , , KIsl/Ay PROJE PERSONELİ TOPLAMI Nel Miktar 999, EĞİTİM 033. Hlzmıtlçl Eğitim KIsl/Ay Yerel Gündem 21 Kongresi Hükümet Net Miktar 25,000 25, Bölgesel Toplantı (İstanbul) Hükümet Net Miklar BIlgllenVEglllm Toplanlılan (yeni kentler) HUkUmel Nel Miktar 42,000 15,000 27, Kenl Ölçeğinde toplantılar (yeni kentler) Hükümet Net Miklar ,000 28, Sektörel y.masa toplantıları (yeni kentler) Hükümet Nel Miktar 41,000 10, SaMm Toplamı Net Miklar , , EĞİTİM TOPLAMI Net Miktar ,000 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 8 Şubat Sayı: Birlejml) Milletler Kalkınma Programı TUR/97/005-YEREL GÜNDEM 21'LERİN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ BOlçe-Revizyon "C Kılanı Konu Uygulayıcı KurulUf Toplam EKİPMAN 04i. Ekipmanın yani o/an/t Umlnl Ekipmanın yerel olarak İsmini Hükümet 0*3.0» BOlOm Toplamı Nel Mtklar Nal Mrklar N 91, ,260 8,260 51,300 51, , EKİPMAN TOPLAMI , , ÇEŞİTLİ GİDERLER 052. Raporlama Gldarlarl Raporlama/Yayın Giderleri HükOmel Bolüm Toplamı Nel Miktar Nel Mİklar 75,000 75,000 25, ,000 50, Küçük Çaplı Oldular Koçak Çaplı Giderler Hükümet Nal Mİklar 15, ,950 7,220 0M.99 Bölüm Toplamı Nal Mİklar 18, ,950 7,220 OK. ÇEŞİTLİ GİDERLER TOPLAMI 93, ,950 57,220 09*. BÜTÇE TOPLAMI Nel Miklar Kl}l/Ay 1,357, , , Dirleşml; Milletler Kalkınma Programı TUR/97/005 - YEREL CjÜNDEM 21'LERİN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ Bütçe - Revizyon "C" Kalem Katkı Fon aaglayan SahlM kuralut Toplam HOkûmal maliyi payla fimi T.C. T.C. Nel Kalkı , ,142 İdari gld. % İdari gider. 42, ,858 Toplam 900, ,000 «0199 Bolüm Toplamı Nel Kalkı 857, , ,142 İdari gld. % İdari gider ,858 Toplam 900, ,000 ' 480, MALİYET PAYLAŞIMI TOPLAMI Net Kalkı İdari gld. % İdari gider. Toplam 857, , , , , NET KATKI Nel Kalkı Toplam 500, , , , Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 8 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Maliyet PaylaşımıÖdeme Planı Proje TUR/97/005/C/99 - YEREL GÜNDEM 21'LERİN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESl Fonların ana kaynağı UNDP IPF/TRAC AOS Fonların Kaynağı 03 Uygulayıcı Kurulu; Ulusal Uygulama Bütçe Para Birimi ABD Doları Kalem Katkı sahibi Yıl Tarih Planlanan Miktar Bütçelenen Miktar Bakiye T.C /01/ S /02/ /04/ /08/ /11/ /02/ /05( /08/ , M, , , , Genel Toplam 900, , Not 1 : ödemeler, proje faaliyetlerinin öncesinde ve en geç Ödeme Çizelgesi'nde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Not 2 : ABD Doları cinsinden ödemeler, UNDP'n'ın New York, Chemical Bank'teki No'lu hesabına yapılacaktır. Not 3 : ABD Doları yerine mahalli para ile ödeme yapılması, UNDP'nin Türk Lirası'nı kullanabilme olanağına bağlıdır. Kabulden önce UNDP Maliyesi'nin onayı alınmalıdır. Bu onay alındığı takdirde, TL cinsinden Ödemeler, ödeme tarihinde geçerli Birleşmiş Milletler döviz kuru üzerinden ABD Doları'na çevrilecektir. Mahalli para ile yapılan ödemeler tümüyle kullanılmadan TL'nin ABD Doları karşısında devalüe edilmesi sonucunda UNDP'nin uğradığı zararların karşılanmasından T.C. Hükümeti sorumludur. Bu zararların karşılanmaması durumunda, katkının değeri ve buna bağlı olarak proje bütçesinin tutarı azaltılacaktır. TL cinsinden ödemeler (proje numarası ve adı belirtilmek sureliyle) UNDP'nin Ankara'da, Garanti Bankası Yenişehir Şubesi'ndeki No'lu hesabına yatırılacaktır. Not 4.-UNDP'nin, yukarıda belirtilen maliyet paylaşımı ödemesinin tamamını veya bir kısmını kabul edememesi durumunda, bütçenin buna uygun olarak azaltılması gerekecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1999-Sayı: Uygulayıcı Kuruluş/Proje Ortaklarının Katkılarını Gösteren Proje DUtçcsl (aynî) TUrk Lirası (milyon) Ülke : Türkiye Proje Numarası : TUR/97/005/C/01/99 Proje Adı : Türkiye'de Yerel GUndem 21 Merin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi Konu Toplam k/«tl k/a İL k/a TL k/a TL 10 PROJE PERSONELİ 17 Ulusal Proje Personeli Proje Koordinatörü 25 17, , Kent Koordinatörü (Dursa) t 4, , Kent Koordinatörü (İzmir) , , Kent Koordinatörü (Antalya) , Kent KoordinatorO. (Adıyaman) 6 3, t , Kent KoordinatorO (Ağrı) , Kent Koordinatörü (Gölbaşı) , , Kent KoordinatorO (Çanakkale) , Kent KoordinatorO (Harran) , , Kent Koordinatörü (Trabzon) 6 3, , , K. Koordinatörleri (Yeni kentler) 50 25, S , YO-21 Sekreterliği (Bursa) ,100 «1, YO-21 Sekreterliği (İzmir) O I.IOO «1, YG-21 Sekreterlisi (Antalya) 26 3, ı.soo» YG-21 Sekreterliği (Adıyaman) 9 1, YG-21 Sekreterliği (Ağrı) 9 1, YG-21 Sekreterliği (Gölbaşı) 9 1, YG-21 Sekreterliği (Çanakkale) 22 3, , YG-21 Sekreterliği (Harran) YO-21 Sekreterliği (Trabzon) 22 3, ,100» 1, YG-21 Sekreterliği (Yeni kentler) ,100 «4 12, Personel BölUmU Toplamı 122,2* S2.J50 59, OFİS/DONANIM YG-21 evleri/ofisleri (Iflm kemler) 40, ,000 14, Ofis takım/işletmesi (IQm kemler) 3, , BOlOm Toplamı 43,100 4,300 23,200 15,600 SO ÇEŞİTLİ 32 Raporlama/dokümantasyon 23, J.OOO 12, Tali giderler (pilot şehirler) 15, ,500 5» DOlnm Toplamı JS.IKHI 5, X10 19, GENEL TOPLAM 203,350 19,900 11,750 94,700 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 8 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 EK VI - GÖREV TANıMLARı Ulusal Proje Koordinatörü: Ulusal Proje Koordinatörü(lULA-EMMEııiıı»yetkili bir temsilcisi olacaktır.) uygulayıcı kuruluş ile bir yandan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Dışişleri Bakanlığı, öte yandan da UNDP arasında proje girdilerinin ve çıkıtlarının koordinasyonunu sağlayacaktır. Özellikle,projede görevli UNDP personeli ile yakın ilişkiiçinde çalışacaktır. Ulusal Proje Koordinatörü ayrıca, şunlardan sorumluolacaktır: Proje dokümanında ve sonrasında proje bütçesinde yapılan ve Hükümet'in onayını gerektiren revizyonların, zamanında ve yerleşik prosedürlere uygun olarak, DPT'ye ve Dışişleri Bakanlığı'nın ietilmesini sağlamak Projede görevli UNDP personeli ile yakın işbirliği içerisinde, yıllık İş programları hazırlamak. UNDP ile yakın ilişki içinde, yıllık iş programlarımla öngörülebilir değişiklikleri belirtmek ve gerçekçi düzeltmeler ve bütçe revizyonları önermek. Yabancı ve yerli danışmanların görev yaptıkları vericideki çalışına koşullarının uygunluğunu sağlamak ve bu kişilerin, kendi görev tanımlarına uygun şekilde çalışmasınıteminetmeketmek. Dönemsel gelişme/değerlendirme raporlarını İngilizce olarak hazırlamak ve UNDP'ye sunmak. UNDP Ankara Ofisi'ne, proje değerlendirme toplantılarının düzenlenmesinde ve toplantı tutanaklarının hazırlanmasında yardımcı olmak. Projenin iş programına uygun olarak gelişmesini izlemek ve öngörülebilir gecikmelerden UNDP'yi haberdar etmek Proje faaliyetlerininuyumlu ve koordineli bir şekildeyürütülmesini temin etmek. Projenin, halen sürmekte olan Türkiye Ulusal Gündem 21 hazırlık çalışmaları ile güçlü bağlar kurmasını temin etmek. Projenin yürütüldüğü dönem boyunca Çevre Bakanlığı ile yakın İşbirliği ve koordinasyon tesis edilmesini sağlamak. Belediye birliklerinin katılımının,bunların üyebelediyelerin kendi yerel eylem planlarını geliştirmeleri konusunda destekleyici olmasını teminetmek. Projenin yürürtüldüğüdönem boyunca tüm proje ortaklarının ilgili çıkarlarının gözetilmesinin, etkin katılımlarının ve katkılarının sürmesini temin etmek. Ulusal Gündem 21 sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, projenin tekrarlanabillrliğine yönelik bir stratejinin geliştirilmesini temin etmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 8 Şubat Sayı ; COUNTRY NUMBER TITLE UNDP United Nations Development Programme Project Revision TURKEY TUR/97/005/O01/99 Promotion and Development of Local Agenda 21s in Turkey The attached revision of the project has been issued in accordance with Section of the UNDP Programme and Projects Manual to reflect: a) the inclusion of new "Pilot Cities" namely: (i) Metropolitan Municipalities of Diyarbakir, Gaziantep and Izmit; (ii) Municipalities of Afyon, Aliaga, Burdur, Catalca, Cesme, Corum, Foca, Kas, Kizkalesi and Zonguldak; and (iii) Special Provincial Administration of Kastamonu, and incorporation of new "Supporting/Collaborating Organizations" namely: (i) World Academy for Local Government and Democracy' (WALD); (ii) Metropolitan Municipality of Istanbul; and (iii)youth for Habitat International Network b) the amalgamation of a new component aimed at preparing for the second phase of the project. Second phase would aim at (i) further strengthening the capacity of regional municipal unions in Turkey for institutionalizing the Local Agenda 21 processes in their member municipalities: and (ii) encouraging and enabling the access of interested local administrations in the countries of Central Asia, Caucasus and Balkan Republics, to the project activities as partners. c) the extension of the project to 1999 (January-September 1999) in order to conduct the additional activities above. d) the increasing of the project budget by USS 676,190 covering USS 476,190 of Government costsharing (excluding UNDP field administrative cost fixed at USS 23,810) and USS 200,000 of UNDP TRAC (1&2) towards covering the cost of additional project activities. The change to the total project inputs is as follows. Project Total Cost-sharing UNDP Input (Line 99 Total) (Line 101 Total) (Line 999 Total) S S S Previous Budget Code"B" 680, , ,000 Revised Budget Code"C" 1,357, , ,000 Increase/ (Decrease) 676,19 0 AgTeed on behalf of the Government 476, ,000 Ahmet N. ALPMAN Head of the Department for Multilateral Ecenomic Affairs Ministry of Foreign Affairs 5 OCTOBER 1998 Date IULA-EMME Sadun Emrealp Sultanahmet Yerebatan Cad. 2 National Project Coordinator. IULA-EMME Istanbul Agreed on behalf of the Executing Agency 14/9/1998 Date Paul van Hanswijck de Jonge Resident Representative 15 OCT 1998 Approved on behalf of UNDP Date Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 8 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 PROJECT REVISION Keeping the current immediate objectives, outputs and activities as they are, the scope of the project revision encompasses the following components: 1. Inclusion of new pilot cities: The first months of project implementation paved the way for a "movement" towards the replication of the Local Agenda 21 process in other cities of varying sizes and locations. A significant number of municipalities have "expressed their intention to join the project as partners. Thus, in the face of a significant demand and potential for expanding the Local Agenda 21 movement simultaneously with the ongoing project activities, the expansion envisages the inclusion of a number of local authorities listed below, as formal pilot cities. With this inclusion the number of pilot cities will reach to 23 with the overall target being 30. New Pilot Cities: Metropolitan Municipality of Diyarbakir Metropolitan Municipality of Gaziantep Metropolitan Municipality of Izmit Municipality of Afyon Municipality of Aliaga Municipality of Burdur Municipality of Catalca Municipality of Cesme Municipality of Corum Municipality of Foca Municipality of Kas Municipality of Kizkalesi Municipality of Zonguldak Special Provincial Administration of Kastamonu The identification of these pilot cities were made on the basis of their commitment to the Local Agenda 21 process, their interest in joining the project, and in terms of their location In the priority areas of UNDP. 2. Expanding the scope of awareness-raising programmes: This component encompasses the launching of new series of awareness-raising programmes and training workshops on Local Agenda 21 to have a broader country-wide Impact. These programmes will encompass the organization of training workshops in the new project cities and the provision of support to the organization of forums and local roundtables in these cities, as well as organizing awareness raising programmes to further promote Local Agenda 21 in Turkey. As part of these activities, a "Local Agenda 21 Congress" will be organized in Ankara in early October 1998 to present the project achievements and lessons-learned to a wide variety of stakeholders in the country and to mobilize further interest and support for the project activities. The participants of the Congress will be the local authorities from all over the country, high level decisionmakers, parliamentarians, relevant ministries, civil society organizations, private sector and the international community within the country. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 8 Şubat Sayı : Increasing the scope and number of publications: This component pertains to increasing the number of publications to be prepared under the project, as well as extending their scope of circulation. As the project activities are rapidly progressing, the demand for a wide spectrum of publications, including the translation of sxperiences of other countries, informative handbooks, brochures and leaflets on diffe ent aspects of Local Agenda 21, compiling of reports and documents in other contexts, also increase. Thus, there is a growing need to increase the number of publications on Local Agenda 21 under the project. On the other hand, the publications under the project, being printed in relatively modest numbers to accommodate the existing project budget, can not be adequately circulated to all relevant local stakeholders in the pilot cities, and to other interested organizations and persons in non-project cities. In this regard, the number of printed issues of such publications and their scope of circulation is intended to be increased. In addition to general-purpose publications, the project partners produce numerous publications on their own Local Agenda 21 processes. It would support such initiatives, and enable their circulation to other project partners in order to augment the exchange of information and experience within the expanding project network. 4. Preparation of the Second Phase of the Project This component pertains to the preparatory work for the Phase II of the project. The Phase II of the project will aim at: a. further strengthening the capacity of regional municipal unions in Turkey for institutionalizing the Local Agenda 21 processes in their member municipalities: In preparing this component of the Phase II, a series of programmes will be held jointly with all the regional municipal unions and other stakeholders in the country with a view to increasing the capacity of these unions to act as regional "resource & clearing houses" to serve member municipalities in their respective regions for promoting, supporting, replicating, and measuring the progress and the impact of, the Local Agenda 21 processes. b. encouraging and enabling the access of interested local administrations in the countries of Central Asia, Caucasus and Balkan Republics, to the project activities as partners: Preparatory work for this component of Phase II will include organization of a regional seminar in early 1999 in Istanbul with the participation of local authorities from the countries of Central Asia, Caucasus and the Balkan Republics. The seminar will aim to share project experiences and learnings with these countries In order to enable them to launch similar initiatives in their respective cities. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 8 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 E. Inputs 1. Government Inputs IULA-EMME, as the implementing agency, undertakes to provide: (a) National Counterpart Staff (in-kind) TL 122,250,000,000 National Project Coordinator: The IULA-EMME will appoint a National Project Coordinator, who will coordinate inputs from IULA-EMME and project partners and who will ensure that the activities are Lmpk merited in a timely manner. He/she shall be fluent in English and posses an adequate knowledge of the subject matter of the project Terms of Reference are in Annex VL City Coordinators: Each pilot municipality will appoint a City Coordinator, who will ensure the timely implementation of project activities at the local level. Unless otherwise indicated, the Mayor of each city will assume this task directly, with appropriate assistancefrommunicipal and project staff. (b) Office Space/Facilities (in-kind) TL 43,100,000,000 IULA-EMME and pilot municipalities will provide adequate office space for the project. (c) Miscellaneous (in-kind) TL 38,000,000,000 IULA-EMME and the project partners will provide miscellaneous in-kind contribution. (d) Cost-Sharing USS 900,000 R7LA-EMME, in collaboration with the project partners, will allocate the additional sum of USS 500,000 for total project costs as local cost-sharing contribution. This amount includes field aditùnistrative costs fixed at USS 23,310 at 5% of the net cost-sharing contribution. This is in addition to IULA- EMME's/project partners' initial local cost-sharing contribution of USS 400,000. UNDP/TRAC Inputs (a) Project Personnel USS 999,703 International experts USS 30,000 Administrative support personnel USS 69,511 Duty travel USS 79,192 NPP (National project personnel) USS 821,000 (b) Training USS 173,000 In-service training (meetings/workshops) USS 173,000 (c) Equipment USS 91,000 Local procurement of equipment USS 91,000 (d) Miscellaneous USS 93,439 Reporting/documentation USS 75,000 Sundries USS 18,439 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 8 Şubat Sayı : United Nations Development Programme Ulldp TUR/97/006 - PROMOTION 1 DEVELOPMENT OF LOCAL AGENDA 21S Budget Revision " C Main Source of Funds: 01 UNDP IPFrTRAC Executing Agency. : GOVT - GOVT a* Executing and Implementing Agency Impiementlng SBLN Deocrtptwn Agency Total PROJECT PERSONNEL 011. tnl*mmoon*l Experts t Consultants t somaüonal Experts a Consultants GOVT Net Amount 30,000 15,000 15,000 W/M » Una Total Nat Amount WIM 30, , , ow. Admin. Support Pvsonnat A hdmin. supporl personnel GOVT Nat Amount 69, S i l 1, ,000 25,000 W/M » Una Tola/ Net Amount 69, C 25,000 W/M )5. Duty Travel ' Duty Travel GOVT Net Amount 79,192 9, ,000 24, Una Total Nat Amount 79, ,000 24, National Professionals Project Manager GOVT Net Amount 60,000 7,500 30,000 22,500 W/M Deputy Protect Manager GOVT Net Amount 40, ,000 18,000 W/M e Senior Local Experts lor Bursa GOVT Net Amount , ,000 14,000 W/M İ Senfca- Local Experts for tontr GOVT Net Amount 36,000 6,000 20,000 10,000 1 W/M ıa.o ,7.05 Sonkv Local Experts for Antâly» GOVT Net Amount 36, ,000 11,500 1 W/M Senior Local Expert(») fix Ad (yaman GOVT Net Amount 13, ,250 4,000 I W/M Sanlor Local Expwt(s) lor AQri GOVT Net Amount 8, ,000 3,250 1 W/M >017.oa Senior Local Expert(s) lor Golbesl GOVT Net Amount 23, S,250 4,000 WIM t Senk» Local Expert)*) lor Canakkat GOVT Net Amount 18, ,224 6,000 W/M ' Sankx Local Expertts) lor Harran GOVT Net Amount ,250 4, 000 VWM Senior Local Expents) lor Trabzon GOVT Net Amount 18,000 1,000 12,000 5,000 W/M Ottıer Expen/Tedwlcal Stall GOVT Net Amount 80, ,soq 28,000 W/M L4-2I Secretary General for Surs«GOVT Net Amount 20, ,250 4,750 W/M U LA-21 Secretary General lor bxntr GOVT Net Amount 15,000 10,000 5,000 1 W/M : LA-21 Secretary General lor Antalya GOVT Net Amount ,750 6, 250 I W/M LA-21 Secretary General lor Adtyema GOVT Net Amount 10,000 5,000 5,000 W/M LA-21 Secretary General for Agrf GOVT Net Amount 15, 000 7,500 7,500 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 8 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Ulldp TUR/97/00S - PROMOTION 1 DEVELOPMENT OF LOCAL AGENDA 21S Budget - Revision "C Main Scree of Funds; 01 - UNDP IPF/TRAC Eiecu Jnj agency : GOVT - GOVT as Executing and Implementing Agency 3BLN Deecriptlon Implementing Agency LA-21 Secretary General for Agrt GOVT 017.1a LA-21 Secretary General for Gotbasl GOVT Net Amount ,000, i 000 5,000 W/M IA31 Secretary General tor Canakka GOVT LA-21 Secretary General for Trabzon GOVT AulhorVEditors (pumfcatloris) GOVT San. Project Cons, (new coles) GOVT Proj. Experts lor New Cijei GOVT IA-21 Secretaries lor New Cities GOVT 0I72S Translate (publrotoaunenls) GOVT Una Total Net Amount W/M Net Amount WIM Net Amount WIM Net Amount W/M Net Amount W/M Net Amount W/M Net Amount W/M Net Amount W/M , , , «1, , , , , ,750 3, ,750 3, ,000 19İS C ,000 49, ,300 43, ,250 93, ,750 7,300 S.C , PROJECT PERSONNEL TOTAL Net Amount 999,703 52, , ,750 W/M »30. TRAINING 1_ In-Service Training Local Agenda 21 Congress GOVT Net Amount 23, Regional Workshop (Istanbul) GOVT Net Amount 20,000 20,000 OMraAvnr.Rals^Trata.Wons.lnexcWei) GOVT Net Amount 42,000 15,000 27, Ckywkle Fora/Meels (new ciues) GOVT Net Amount 45,000 17, Sectoral RoundUbtes (new ciues) GOVT Net Amount 41,000 KI.OOC 31, Uie Total Net Amount 173,000 67, ,000 TRAINING TOTAL EQUIPMENT 045. Local Procurement of Equipment Local Procurement ot Equipment GOVT Unt Total Net Amount Net Amount 91,000 91,000 9,260 9,260 51, ,440 31, EQUIPMENT TOTAL 91,000 0S0. MISCELLANEOUS 052. Reporting Casts BeprrrtlnayPuöBcaÜon Costs Une Tola! Net Amount Net Amount 75,000 75,000 25,000 25,000 50,000 50,000 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 8 Şubat Sayı: Undp TUR/97/005 - PROMOTION & DEVELOPMENT OF LOCAL AGE.'tüA 214 Budget - Revision "C" Main Source of Funds: 01 - UNDP IPF/TRAC Executing Agency : GOVT GOVT as Executing and Implementing Agency Implementing SBLN Description Agency Total Sundries Sundries GOVT Una Total Net Amount Net Amount 18,419 18, ' ' t 10,951 10,950 7,220 7, MISCELLANEOUS TOTAL Net Amount 93, ,950 57, BUDGET TOTAL Net Amount WJM 1,357, , , , Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 8 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 undp TUR/97/005 PROMOTION & DEVELOPMENT OF LOCAL Aüc.NUA 213 Budget - Revision "C Main Source or Funds: 01 UNDP IPFfTRAC Executing Agency : GOVT GOVT as Executing and Implementing Agency Funding SBLN Donor InetltutJon Total Government cost-sharing TUR TUR Net Contnb. 937, , ,142 CO Adm. % COAdm. 42,ass 20,000 22,858 Total 900, , , Une Tore! Net Contnb , , ,142 COAdm. % COAdm. 42,958 20,000 22,858 Total 900, ,00C 480,000»09. COST SHARING TOTAL Net Cantrib. 8S7, , ,142 COAdm. % COAdm. 42,858 20,000 22,958 Total 900, , , NET CONTRIBUTION Net Contnb. 500, , ,268 Total 500, , ,288 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1999-Sayı: undp C/S Schadut* of Payments Project TUR/97/00S/C/99 PROMOTION & DEVELOPMENT OF LOCAL AGENDA 21S Main Sourca of Funds UNDP IPFfTRAC AOS Sourca of Funds 03 Executing Agency NEX - National Execution Budget Currency USD Subline Donor Year Date Scheduled Amount Budgeted Amount Balance TUR /01/ / /04/ /08/ , /11/ , /1999 1SO /05/ , /08/ , Grand Total Note 1 Note 2 : Payments are due in advance of project activities and not later dtan die dates given in die Payment Schedule : Payment In USS is to be made to die UNDP contributions Account No: at Chemical Bank, New York. Note 3 : Payment in local currency rather dıaıı US Dollars is dependent upon UNDP's ability to use Turkish Liras. Clearance must be obtained from UNDP Treasury prior to acceptance. If such audiorization is given, payments in Turkish Liras will be valued in US Dollar terms at die United Nations operationalrateof exchange prevailing at the date of payment. Any losses incurred by UNDP owing to devaluation of the Turkish Lira against die US Dollar resulting from the acceptance of local currency prior to its full utilization, will be die responsibility of die Turkish Government. If reimbursement for such losses is not forthcoming, the value of die contribution will bereducedand die project budget also reduced accordingly. Payment in TL is to be deposited to the UNDP Account: Garanti Bankası' Yenişehir Branch, Ankara, Account No: (indicating project number and due). Note 4 : In the event that UNDP is unable to accept part or whole of die above cost-sharing payment, die budget will have to be reduced accordingly. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 20

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 1999 PERŞEMBE. TBMM Kararı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 1999 PERŞEMBE. TBMM Kararı T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 1999 PERŞEMBE Sayı: 23608 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Olağanüstü Halin 6 İlde Uzatılmasına

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı (bundan sonra iki Taraf olarak anılacaklardır), İki tarafın iki ülke arasında sağlık ve

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) 13 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:30-11:30 Avrupa Birliği

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 693)

TBMM (S. Sayısı: 693) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (4 10 Temmuz 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (4 10 Temmuz 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (4 10 Temmuz 2011) 4 TEMMUZ 2011, PAZARTESİ 09:30 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 94166756-730-E.11165353 03.11.2015 Konu: UNESCO Kardeş Okullar Ağı Programı (ASPnet) DAĞITIM YERLERİNE İlgi: UNESCO Türkiye

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

CYPRUS RED CROSS/RED CRESCENT KKTC KIZILAYI FARKINDALIK PROJESİ (Final Report)

CYPRUS RED CROSS/RED CRESCENT KKTC KIZILAYI FARKINDALIK PROJESİ (Final Report) CYPRUS RED CROSS/RED CRESCENT KKTC KIZILAYI FARKINDALIK PROJESİ (Final Report) CYPRUS RED CRESCENT Müfit Güleroğlu Sok. No:4 Köçklüçiftlik Lefkoşa Phone No: +(90) 393 227 2425 Fax: +(90) 393 227 2675 E-mail:

Detaylı

TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TABA AmCham 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak 5 Şubat 1987 tarihinde 87/11484 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) 4 EKİM 2010, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı