III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;"

Transkript

1 ÖNSÖZ Yükseköğretim ve işgücü planlaması yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında görevli bulunan öğretim elemanları ile aynı kurumlarda okumakta olan öğrencilere ait sayısal bilgilerin yıllara, kurumlara ve alanlara göre doğru olarak bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve diğer araştırmacı kurum, kuruluş ve kişiler bu bilgileri kendi amaçları için kullanmakta, araştırma ve inceleme sonuçları alınan kararlarda etkili olmaktadır. Bu yüzden bilgilerin doğruluğu ve ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi son derece önem taşımaktadır. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanı ve öğrenci sayılarının toplanması görevi Yükseköğretim Kurulu tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine verilmiştir. Bunun üzerine Merkezimiz 1982 yılından itibaren bu bilgileri toplamaya başlamış ve daha sonra T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu ile bir protokol imzalayarak toplanan bilgilerin düzenlenmesi, baskı için hazırlanması ve yayınlanması görevlerini de üstlenmiştir. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan; ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ve ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ isimli istatistik yıllıklarının bir devamıdır. Kitapta yer alan sayısal bilgilerin derlenmesinde üniversitelerimizdeki görevlilerin önemli katkıları olmuştur. Merkezimizde bilgiler Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü nce toplanmış ve Ayşe Mine ŞAHİN tarafından bilgiişlem ortamına aktarılmıştır. Öğretim elemanları bilgilerinin toplanması ve kontrolünde Cansu SELÇUK, bilgiişlem hizmetlerinin yürütülmesinde Harun Fatih TOMBAK, Sevim ŞAYLAN öğrenci sayılarının toplanması, bilgi kontrolü ve bilgiişlem hizmetlerinin yürütülmesinde Remziye BİLGİN, Hamdiye OLGUN, Fatma Nur SALMANOĞLU, Selma ÇİFTÇİ ve İkbal BORA özveri ile çalışmışlardır. Tüm çalışmalar ve bilgisayar programlama hizmetleri Recep SADIK ın yönetimi ve katkılarıyla gerçekleşmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Merkezimiz, yayının bütün kullanıcılara yardımcı olacağı inancındadır. Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı III

2 FOREWORD For purposes of higher education and personnel planning, statistical data concerning teaching staff and student enrolments in various universities, with distributions according to the institutions, years and fields are very much needed. The Ministry of Education, the Higher Education Council, the State Planning Organization, the Scientific and Technological Research Council of Turkey and other institutions and organizations together with other persons concerned use this data for their research and the results thus obtained affect policy decisions. For this reason, the validity of the data and the organization in accordance with the purposes of those concerned is extremely important. The collection of statistical data pertaining to teaching staff and student enrolment has been entrusted to our Centre (ÖSYM) by the Higher Education Council (YÖK). Thus, our Centre began collecting this data in 1982, and following an agreement with the Turkish Statistics Institute, also assumed the tasks of their processing, organization and publication. This book is a continuation of the following statistical yearbooks published by our Centre; THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS and THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS The various persons concerned at the universities have been very helpful in the collection of the statistics presented in this book. Within the Centre, the statistics are collected by the Library and Documentation Department and transfered into computer medium by Ms Ayşe Mine ŞAHİN. Great care and attention has been paid to the collection and control of the data; in this respect, particular thanks are due to Mr Cansu SELÇUK for the data concerning the teaching staff, to Mr Harun Fatih TOMBAK, Ms Sevim ŞAYLAN in the computer processing of this same data, to Ms Remziye BİLGİN, Ms Hamdiye OLGUN, Ms Fatma Nur SALMANOĞLU, Ms Selma ÇİFTÇİ and Ms İkbal BORA for the collecting and editing of student statistics and for the computer processing of these statistics. All operations and computer programmes have been directed and coordinated by Mr Recep SADIK. We thank all those involved for their contributions. The Centre hopes that all who use this publication will find it useful. Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN President Student Selection and Placement Centre IV

3 AÇIKLAMALAR Bu kitap, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından derlenen, yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanları ile ilgili sayısal bilgileri içermektedir. Çalışma, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) na bağlı üniversiteler ile YÖK e bağlı olmayan diğer eğitim kurumlarını içermektedir. Üniversitelerin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler ÖSYM ce öğrenci yerleştirilen veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Yükseköğretim Programları (YÖP) düzeyinde, diğer yükseköğretim kurumlarındaki bilgiler de öğrenci aldığı eğitim birimleri düzeyinde, lisansüstü öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler ilgili enstitülerin lisansüstü eğitim veren programları düzeyinde, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (TUT) ne göre ihtisas yapanlar da ilgili fakülteler ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki programlar düzeyinde, 1 Kasım 2008 tarihi itibari ile toplanmıştır. Daha önceki yıllarda açık olduğu halde bu öğretim yılı başında öğrenci kaydetmeyen YÖP lerin eski öğrencileri ile ilgili bilgiler, öğrencileri mezun olana kadar ayrıca toplanmıştır. Önlisans düzeyindeki bir eğitim kurumundan mezun olanların lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelikten yararlanan öğrenciler de bu çalışmaya dahil edilmişlerdir. Üniversitelerdeki öğretim elemanları ile ilgili bilgiler her öğretim elemanı için ayrı ayrı düzenlenen formlarla öğretim yılı başında toplanmaya başlanmıştır. 1 Mart 2007 tarihinden itibaren, üniversitelerin personel daire başkanlıklarına kurulan internet ortamındaki Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Sistemi aracılığı ile bilgi toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerdeki öğretim elemanları ile ilgili bilgiler 20 Mart 2009 a kadar güncelleştirilen bilgilerden, diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının bilgileri ise özel olarak hazırlanan ve ilgili kurumlar tarafından 1 Kasım 2008 tarihine göre doldurulan bilgi derleme formlarından elde edilmiştir. Bilgilerin toplanmasında aşağıda belirtilen formlar kullanılmıştır: ÖĞRENCİ SAYILARI İLE İLGİLİ FORMLAR: 1. Yükseköğretim Programlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları Bilgi Derleme Formu (Ek: 1). 2. Yükseköğretim Programlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları Bilgi Derleme Formu (Ek: 2). 3. Lisansüstü Öğrenci ve Mezun Sayıları Bilgi Derleme Formu-Programlara Göre (Ek: 3). 4. Tababet Uzmanlık Tüzüğüne Göre Eğitim Görenler için Bilgi Derleme Formu-İhtisas Dallarına Göre (Ek: 4). 5. Yükseköğretim Programlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları Bilgi Derleme Formu- Yaş Gruplarına Göre (Ek: 5). 6. Lisansüstü Öğrenci ve Mezun Sayıları Bilgi Derleme Formu-Yaş Gruplarına Göre (Ek: 6). 7. Tababet Uzmanlık Tüzüğüne Göre Eğitim Görenler için Bilgi Derleme Formu-Yaş Gruplarına Göre(Ek: 7). 8. Yükseköğretim Programlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları Ek Formu (Ek: 8). ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ FORMLAR: 1. Üniversiteler Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Formu (Ek: 9). Formlar öğretim yılı başında ilgili eğitim kurumlarına gönderilmiştir. Üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarından gelen formların ilk kontrolleri yapıldıktan sonra formlardaki bilgiler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Gerek formların içindeki bilgilerin birbirleri ile ve gerekse önceki yılların bilgileriyle tutarlılığı kontrol edilmiş, saptanan tutarsız bilgiler kurumların ilgili birimlerine iletilmiştir. Gelen değişiklik bilgileri işlenerek ve aynı işlemler gerektiği kadar tekrarlanarak bilgilerin tutarlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenci ve öğretim elemanlarına ait genel bilgileri, ikinci bölümde öğrenci sayıları ile ilgili bilgileri, üçüncü bölümde ise öğretim elemanları ile ilgili bilgileri içeren tablolar bulunmaktadır. Tabloların sırası, kapsamı ve tablolar hakkındaki açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. V

4 I. ÖZET TABLOLAR Bu bölümde üç grup tablo bulunmaktadır: A. ÖĞRENCİ, ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖZET TABLOLARI: Bu grupta dört tablo bulunmaktadır. Bir ve ikinci tabloda üniversiteler ile YÖK e bağlı olmayan eğitim kurumlarına ait genel bilgiler verilmektedir. Üçüncü tablo fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerindeki öğrenci ve öğretim elemanlarının sayılarını eğitim birimlerine, dördüncü tablo ise illere göre vermektedir. B. ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ ÖZET TABLOLAR: Bu grupta beş tablo bulunmaktadır. Birinci tabloda her iki grubun önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim birimlerinin sayıları ile bu birimlerdeki öğrenci sayıları yer almaktadır. Konservatuvarlar dört yıllık yüksekokullar grubunda gösterilmiştir. İki, üç ve dördüncü tablolarda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler ile TUT a göre ihtisas yapanların yaş gruplarına göre sayıları listelenmiştir. İkinci tablo; adı geçen kurumlara yeni kayıt olan öğrencileri, üçüncü tablo; eğitime devam eden öğrencileri, dördüncü tablo; 1 Kasım Ekim 2008 tarihleri arasında diploma alan öğrencilerle ilgili bilgileri içermektedir. Beşinci tabloda ise 1 Kasım Ekim 2008 tarihleri arasında lisans programlarından önlisans diploması alan öğrencilerin yaş gruplarına göre sayıları bulunmaktadır. C. ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ ÖZET TABLOLAR: Bu grupta iki tablo bulunmaktadır. Bir ve ikinci tablolarda her iki grupta görevli toplam öğretim elemanlarının sayıları yer almaktadır. Birinci tabloda öğretim elemanları akademik görevlerine ve cinsiyetlerine, ikinci tabloda ise statülerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. II. ÖĞRENCİ SAYILARI A. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI İLE İLGİLİ TABLOLAR: Önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayıları ile ilgili tablolarda üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ayrı ayrı ele alınmıştır. 18. ve 19. tabloların dışındaki bütün tablolar, Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin tümünü kapsamaktadır. Her tablo; kız, erkek ve toplam öğrenciler ayrı ayrı olmak üzere, YÖP lere yeni kayıt olan öğrenciler ile bilginin toplandığı tarihte kayıtlı bütün öğrencileri ve bir önceki öğretim yılında ilgili yükseköğretim programını tamamlayarak mezun olan öğrenci sayılarını içermektedir. Lisans programından önlisans diploması alan öğrencilerle ilgili bilgiler de ayrı bir tabloda gösterilmiştir. Bu kısımda beş grup tablo bulunmaktadır: 1. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler alfabetik sırada yer almakta ve her üniversite; fakülte, yüksekokul veya konservatuvar düzeyinde öğrenci sayılarını içeren alt birimlere ayrılmaktadır. Diğer Eğitim Kurumları bölümünde ise Genel Kurmay Başkanlığına bağlı askeri okullar ile İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisi yer almaktadır. Bu tablolarda her birim düzeyindeki toplamların gösterilebilmesi için bir üst birimin adı kendisine bağlı alt birimlerin adlarından daha solda yazılmıştır. Örneğin; A X X X X X X X X X X Üniversite B X X X X X X X X Fakülte C X X X X X X X X Kendisine bağlı yüksekokulu olan fakültenin fakülte ve yüksekokul toplamı D X X X X X X Kendisine bağlı yüksekokul olan fakültenin bölüm veya anabilim dalları toplamı E X X X X X X Fakülteye bağlı yüksekokul F X X X X X X X X Rektörlüğe bağlı yüksekokul VI

5 B, C, F rektörlüğe bağlı birimler olarak üniversite adına göre daha sağda ve aynı hizada yazılmışlardır. Bu durumda A daki sayılar B, C ve F deki sayıların; C deki sayılar ise D ve E deki sayıların toplamıdır. Bu örnekte belirtildiği gibi tabloların hazırlanmasında şu kurala uyulmuştur. ADI KENDİSİNDEN SONRA GELENLERE GÖRE DAHA SOLA YANAŞIK OLARAK YAZILMIŞ BİR BİRİME AİT SAYILAR KENDİSİNDEN SONRA GELEN VE SAĞA YANAŞIK OLARAK YAZILMIŞ AYNI HİZADAKİ BİRİMLERİN TOPLAMIDIR. Kendisine bağlı yüksekokulları olan fakülteler için iki ayrı fakülte adı yazılmıştır. Bu durumdaki fakültelerde ilk yazılan fakülte adının karşısındaki sayılar kendisine bağlı yüksekokullar ile ilgili bilgileri de içermektedir. İlk isimden biraz daha sağa yanaşık olarak yazılan ikinci fakülte adının karşısındaki bilgiler ise yalnız o fakültenin bölüm veya anabilim dallarının toplamlarını içermektedir. 2. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu bölümde öğrenci sayıları, lisans ve önlisans düzeyindeki öğrenci sayıları olarak iki tabloda listelenmiştir. Tüm yükseköğretim programları aşağıda belirtilen dokuz ana alana ayrılmıştır: 1. Dil ve Edebiyat 2. Matematik ve Fen Bilimleri 3. Sağlık Bilimleri 4. Sosyal Bilimler 5. Uygulamalı Sosyal Bilimler 6. Teknik Bilimler 7. Ziraat ve Ormancılık 8. Sanat 9. Diğer Ayrıca her ana alan kendisine bağlı ikinci düzeydeki alanlara, ikinci düzeydeki alanlar üçüncü düzeydeki alanlara ve gerekli olan durumlarda üçüncü düzeydeki alanlar da dördüncü düzeydeki alanlara ayrılmıştır. Ayrıntıları yukarıda açıklanan dört grubun her birinde bulunan yükseköğretim programları bu esasa göre sınıflandırılmıştır. Tablolarda üst düzeydeki öğretim alanları kendisine bağlı alt düzey alanlarından daha solda gösterilmiştir. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Birinci düzey öğretim alanı toplamları İkinci düzey öğretim alanı toplamları Üçüncü düzey öğretim alanı toplamları Dördüncü düzey öğretim alanı toplamları 3. LİSANS PROGRAMLARINDAN ÖNLİSANS DİPLOMASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI: Lisans programlarından önlisans diploması alan öğrencilerin sayıları ayrı bir tabloda, üniversite, fakülte ve yüksekokulları da belirtilerek listelenmiştir. Bu öğrenciler, öğrenci sayıları ile ilgili diğer tablolardaki Mezun Öğrenci Sayısı na dahil edilmemiştir. 4. ULUSLARARASI STANDART EĞİTİM SINIFLANDIRILMASINA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu bölümde üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarındaki öğrenciler bir grup olarak ele alınmıştır. Lisans ve önlisans düzeyindeki öğrenciler ayrı ayrı olmak üzere ayrıntıları UNESCO-UIS, OECD ve EUROSTAT ın ortaklaşa kullandıkları Yükseköğretim İstatistikleri Bilgi Toplama Formu UOE nde yer alan Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırılması na göre tablolaştırılmıştır. 5. LİSANS VE ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARINA İLİŞKİN TABLOLAR: Lisans ve önlisans düzeyinde eğitim gören yabancı uyruklu kız ve erkek öğrencilerle ilgili bilgiler iki ayrı tabloda listelenmiştir: VII

6 a. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim gördükleri eğitim birimlerine göre listelenmiştir. Tabloların düzeni ile ilgili açıklamalar A/1 de verilmiştir. b. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI: Bu tabloda yabancı uyruklu öğrenciler, alfabetik sırada olmak üzere uyruklarına göre listelenmiştir. B. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI İLE İLGİLİ TABLOLAR: Lisansüstü eğitim veren enstitülere kayıtlı tüm öğrenciler enstitülerin bağlı olduğu kurumlara göre üniversiteler ve diğer eğitim kurumları olarak iki gruba ayrılmıştır. Her iki grupta da Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler birlikte ele alınmış ve bu öğrencilerle ilgili bilgiler iki tabloda gösterilmiştir. Her iki tabloda da yüksek lisans ve doktora programlarına 1 Kasım Ekim 2008 tarihleri arasında yeni kayıt olanlar ile aynı tarihlerde derece alanların sayıları ve 1 Kasım 2008 tarihinde kayıtlı bulunan tüm öğrencilerin sayıları bulunmaktadır. 1. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarının lisansüstü eğitim veren enstitülerindeki öğrencileri ayrı ayrı listelenmiştir. 2. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarının lisansüstü eğitim veren programları öğretim alanlarına göre listelenmiştir. Tabloların düzeni ile ilgili açıklamalar A/2 de ayrıntılı olarak verilmiştir. C. TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ (TUT) NE GÖRE İHTİSAS YAPANLARLA İLGİLİ TABLOLAR: Tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde TUT a göre ihtisas yapan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin tümü iki tabloda gösterilmiştir. Her iki tabloda da ihtisas yapmak üzere atananlar, ihtisasını yapanlar ve bir önceki yıl ihtisasını tamamlayanların cinsiyetlerine göre sayıları yer almaktadır. 1. TUT A GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre ihtisas yapanlar eğitim birimlerine göre listelenmiştir. 2. TUT A GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI: TUT a göre ihtisas yapanların öğretim alanlarına göre dağılımları iki grupta gösterilmiştir. Üniversitelerin ilgili fakültelerinde ihtisas yapanlarla ilgili bilgiler birinci grupta, diğer eğitim kurumlarında ihtisas yapanlarla ilgili bilgiler de ikinci grupta yer almıştır. Tabloların düzeni ile ilgili açıklamalar A/2 de ayrıntılı olarak verilmiştir. III. ÖĞRETİM ELEMANLARI Çalışma kapsamına giren yükseköğretim kurumlarında kadrolu, sözleşmeli veya ders saati ücretli olarak görev yapan Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının tümü bu çalışmaya dahil edilmiştir. Her öğretim elemanı bir eğitim biriminde gösterilmiş, herhangi bir eğitim biriminde görevli olduğu halde ek görev ile ikinci veya üçüncü bir eğitim biriminde görev yapanların ek görevleri bu bölümdeki tablolarda yer almamıştır. Öğretim elemanları ile ilgili bilgiler, ayrıntıları aşağıda açıklanan dört bölümde listelenmiştir. Bütün tablolarda üniversiteler ile diğer eğitim kurumları ayrı ayrı ele alınmıştır. VIII

7 1. ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda, yükseköğretim kurumlarında görevli Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının tümü görevli bulundukları eğitim birimleri ile akademik görevlerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. Üniversitelerde rektörlüğe bağlı bölümlerde görev yapanlar ilgili bölümlerde, herhangi bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar, enstitü ve araştırma merkezlerinden birinde görevli olduğunu belirtmeyerek görev yeri olarak yalnız üniversite adını yazanlar Rektörlükte Görevli grubunda gösterilmiştir. Tablo düzeni ile ilgili açıklama A/1 de verilmiştir. 2. ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI: Bu bölümde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları görevli bulundukları yükseköğretim programlarına göre üç tabloda listelenmiştir. Lisans eğitimi veren yükseköğretim programlarında görevli öğretim elemanları birinci tabloda, önlisans eğitimi veren yükseköğretim programlarında görevli öğretim elemanları ikinci tabloda, enstitü ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları da üçüncü tabloda gösterilmiştir. Her üç tabloda da üniversiteler ile diğer eğitim kurumları ayrı ayrı ele alınmıştır. Tüm yükseköğretim programları aşağıda belirtilen dokuz ana alana ayrılmıştır. 1. Dil ve Edebiyat 2. Matematik ve Fen Bilimleri 3. Sağlık Bilimleri 4. Sosyal Bilimler 5. Uygulamalı Sosyal Bilimler 6. Teknik Bilimler 7. Ziraat ve Ormancılık 8. Sanat 9. Diğer Ayrıca her ana alan kendisine bağlı ikinci düzeydeki alanlara, ikinci düzeydeki alanlar üçüncü düzeydeki alanlara ve gerekli olan durumlarda üçüncü düzeydeki alanlar da dördüncü düzeydeki alanlara ayrılmıştır. Tablolarda üst düzeydeki öğretim alanları kendisine bağlı alt düzey alanlarından daha solda gösterilmiştir. Tablonun düzeni ile ilgili açıklama A/2 de verilmiştir. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının her birine ait bilgiler teker teker saptandığından, görev yeri olarak yalnızca üniversitenin adını yazanlar Alanı Belirlenemeyenler grubunda toplanmıştır. Eğitim çalışmaları yukarıda belirtilen ana alanların birden fazlasını içeren fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim elemanlarından görevli bulundukları bölüm, anabilim dalı veya programları belirtilmeyenler de aynı grupta gösterilmişlerdir. (Fen edebiyat fakültesi, meslek yüksekokulu vb. gibi). Eğitim çalışmaları bir ana alana giren fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim elemanlarından görevli bulunduğu bölüm, anabilim dalı veya programları bilinmeyenler ise ilgili alanın altında, daha alt düzeydeki alanların başında ilgili alanın adı ile listelenmiştir. (Tıp fakültesi, ziraat fakültesi, konservatuvar vb. gibi). Bölümleri bilindiği halde fakültelerde anabilim dalları veya yüksekokullarda programları bilinmeyenler için de uygulama daha alt düzeydeki alanlarda aynı şekilde yapılmıştır. 3. YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda, yükseköğretim kurumlarında görevli yabancı uyruklu öğretim elemanları, görevli bulundukları eğitim birimleri ile akademik görevlerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. Tablo düzeni ile ilgili açıklama A/1 de verilmiştir. IX

8 4. ÖĞRETİM ELEMANLARININ STATÜLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda, yükseköğretim kurumlarında görevli Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının tümü, görevli bulundukları eğitim birimi ile statülerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. Tablonun düzeni ile ilgili açıklama A/1 de verilmiştir. X

9 EXPLANATORY NOTES This is a statistical yearbook about the students and teaching staff in higher education prepared by the Student Selection and Placement Centre (ÖSYM). The statistics in the book cover the universities under the Higher Education Council (YÖK) as well as those higher education institutions which are outside the Council s (YÖK) jurisdiction. Statistics concerning the students in the universities are collected by means of the eight forms given in appendices 1-8 and convey the numerical data as of NOVEMBER 1 st, Since March 1 st, 2008, statistical information about the teaching staff of universities have been collected over the internet using the Academic Personnel Information Compilation System established by the personnel directors of the universities. Information pertaining to the teaching staff of higher education institutions other than universities has been collected by means of a form specifically prepared for this purpose and given in appendix 9. The yearbook is made up of three sections; the first is the summary tables, the second covers the statistical tables about students and the third, those concerning the teaching staff. In all tables, in order to give the totals at each level of the academic units, the names of those containing subunits are written further to the left than those of their attached subunits. See below for an example of this: A X X X X X X X X X X University B X X X X X X X X Faculty C X X X X X X X X Total of the faculty and the vocational training school for faculties having such affiliated schools D X X X X X X Total of the departments or basic branches of science for faculties having affiliated vocational training schools E X X X X X X Higher education school affiliated to a faculty F X X X X X X X X Higher education school affiliated to the rectorate As academic units affiliated to the rectorate, B, C and F are written directly beneath each other and to the right of the university; consequently, the figures for A are the totals of those for B, C and F; those for C are the totals of those for D and E. As illustrated in the above example, the following rule has been adopted in preparing the tables: Figures pertaining to an academic unit constitute the sum of the subunits which are written directly one below the other and one or two spaces to the right of the main unit. Further explanatory notes concerning the tables in the yearbook are as follows. I. SUMMARY TABLES There are three groups of tables in this section. A. Summary tables for teaching staff and students There are four tables in this group. In the first and second tables, summary statistics are given for universities and other higher education institutions outside of the Higher Education Council s authority. The third table gives the numbers of students and teaching staff in the faculties, higher education schools, institutes and research centres according to educational units, and the fourth table gives the same information according to province. B. Summary tables for students There are five tables in this group. In the first, the numbers of educational units at undergraduate and graduate levels in both groups, as well as student enrolments in these units, are presented. The conservatories are included in the four-year higher education school category. In Tables 2, 3 and 4 the numbers of students in the associate, undergraduate and graduate levels and those in medical specialization programmes, are given by age. Table 2 shows the newly registered students; Table 3, those who are currently studying in these programmes; Table 4 presents data concerning graduates obtaining diplomas between November 1 st, 2007 and October 31 st, In Table 5, the numbers of students who obtained associate diplomas from undergraduate programmes between November 1 st, 2007 and October 31 st, 2008 are given by age. XI

10 C. Summary tables for teaching staff There are two tables in this group. In the first and second tables the numbers of teaching staff in both groups are presented. In the first, staff members are shown according to academic assignment and sex; and in the second, according to status and sex. II. STUDENT STATISTICS A. Tables showing the number of students in undergraduate programmes and vocational training schools This group comprises ten tables. Except for in Tables 18 and 19 no distinction is made between Turkish and foreign students in these tables. The tables in this group cover the newly registered students, the totals of all enrolled students including the newly registered ones, and the graduates of the academic year (i.e. November 1 st, 2007-October 31 st, 2008). Table 18 shows the numbers of foreign students enrolled in the various educational programmes; and Table 19 shows their distribution according to nationality. Table 13 gives the statistics concerning the students in vocational training schools and open education (OE) programmes and Table 14 gives statistics for students in the undergraduate programmes according to field of education. The distribution of the students in Table 15, together with those in the open education (OE) programmes, in terms of the INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED) is shown in Table 16; and the distribution of those in Table 14, according to the same classification, is given in Table 17. B. Tables concerning graduate student statistics Numerical data about graduate students appears in Tables 20 and 21. In these tables, no distinction is drawn between Turkish and foreign graduate students. Table 20 shows the numbers of students according to the institutes (graduate schools) of the universities; and Table 21 shows the distribution of the same students according to field of education. These tables show the numbers of newly registered students during the period November 1 st, 2007-October 31 st, 2008, the numbers of students who graduated from these programmes during the same period, and the total numbers of students, including those registered as of November 1 st, Figures for the masters and doctoral programmes are given separately. C. Tables concerning studets doing specialist training in various branches of medicine or graduate education in health related sciences Statistical data concerning persons entering the training hospitals of the Ministry of Health and Social Assistance and the university medical faculties for the purpose of training in various specialist and health related programmes, those already in these programmes, and those who have completed them, are given in Tables 22 and 23. III. TEACHING STAFF Data concerning the teaching staff includes all Turkish and foreign academic personnel, irrespective of their working status. Each individual on the teaching staff is shown in one educational unit only; his or her position and duties in any other educational unit are not indicated. Statistics concerning the teaching staff are listed in nine tables. With the exception of Table 28, all Turkish and foreign staff members appear in these tables. Table 28 shows the number of foreign academic personnel. Since there are no foreign staff at the Police Academy, the figures in this table refer only to the universities. In Tables 11 and 29, data concerning the teaching staff is presented according to the type of appointment; all other tables are based on the academic duties of the teaching staff. XII

11 KISALTMALAR AL. ALTAY ANK. ANKARA ARŞ. ARAŞTIRMA ARŞ. GRV. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ARK. ARKEOLOJİ AÖ AÇIKÖĞRETİM BŞK. BAŞKANLIĞI BESL. BESLENME BİL. BİLİMLERİ B.SAYAR BİLGİSAYAR B.SAYISI BİRİM SAYISI B. BÖLÜM CER. CERRAHİ ÇEV. ÇEVRESİ COĞ. COĞRAFİ ÇOCUK. ÇOCUKLAR DEĞ. DEĞERLERİNİ, DEĞERLENDİRME DEK. DEKOR DEMOG. DEMOGRAFİ DENET. DENETİCİLİK DES. DESENLERİ DNŞ. DANIŞMANLIK DOÇ. DOÇENT D.EVİ DOĞUMEVİ DR. DOKTOR DOK. DOKÜMANTASYON E ERKEK EDEB. EDEBİYAT EĞT. EĞİTİM E.Ö.PL. EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANLAMACISI EKON. EKONOMİ E.MANYETİK ELEKTRO MANYETİK END. ENDÜSTRİ ENGEL. ENGELLİ ENS. ENSTİTÜ ESER. ESERLERİ EŞYA. EŞYALAR F. FAKÜLTE FİZ. FİZİK F.NIGHTINGALE FLORENCE NIGHTINGALE FONK. FONKSİYON GELİŞ. GELİŞİM GÖĞ. GÖĞÜS GÜLH. GÜLHANE HAK. HAKAS HAST. HASTANESİ HST. HASTALIKLARI H.PAŞA HAYDARPAŞA H.ADA HEYBELİ ADA HEK. HEKİMLİĞİ HİZ. HİZMETLER İDR. İDARE İKT. İKTİSAT İLİŞ. İLİŞKİLER XIII

12 İNF. İNFEKSİYON İNK. İNKILAP İST. İSTANBUL İŞL. İŞLETMECİLİK K KIZ / KADIN K. KUZEY KADS. KADASTRO KAYNAK. KAYNAKLARI K.RASATHANESİ KANDİLLİ RASATHANESİ KON. KONSERVATUVAR KONSTR. KONSTRÜKSİYON KOR. KORUMA KOS. KOSTÜM KKTC KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETİ KUV. KUVVETLERİ KÜLT. KÜLTÜRLERİ LEH. LEHÇELERİ MAT. MATEMATİK MRK. MERKEZ MES. MESLEK M.DALGA MİKRODALGA MİM. MİMARLIK MUS. MUSİKİ MÜH. MÜHENDİSLİK MYO. MESLEK YÜKSEKOKULU O.ÖNCESİ OKUL ÖNCESİ ONA. ONARIM OTEL. OTELCİLİK ÖĞR. ÖĞRETİM ÖĞR. GRV. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖĞRT. ÖĞRETMENLİK PLAN. PLANLAMASI PROF. PROFESÖR PROG. PROGRAM, PROGRAMLARI PR.HİS. PROTOHİSTORYA PSİK. PSİKOLOJİ R.BİYOLOJİ RADYOBİYOLOJİ R.SAYDAM REFİK SAYDAM SA. SAHA SAĞL. SAĞLIK SİS. SİSTEMLERİ SNT. SANATLAR SOS. SOSYAL SSK SOSYAL SİGORTALAR KURUMU S.PAŞA SÜREYYA PAŞA TAHRİB. TAHRİBATSIZ TAS. TASARIMI TUT TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ TRH. TARİHİ TRAV. TRAVMATOLOJİ TİC. TİCARET TEKN. TEKNOLOJİ TV TELEVİZYON TOPLU. TOPLULUĞU TU. TUVA T TOPLAM TÜRK. TÜRKMENİSTAN T. TURİZM U.ARASI ULUSLARARASI XIV

13 UYG.VE ARŞ.MRK. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Ü. ÜNİVERSİTE ÜRÜN. ÜRÜNLERDE V.GÖLÜ VAN GÖLÜ VARLIK. VARLIKLARINI YA. YAKUT YAR. YARDIM YAP. YAPIMI Y.DOÇ. YARDIMCI DOÇENT YÖNET. YÖNETİMİ Y.LİS. YÜKSEK LİSANS YO. YÜKSEKOKUL XV

14 ABBREVIATIONS ADM AGR ARCHEOL ARCH ASST ASSOC CR CR FOR APPL & RES COM COMM CONST CONTR CULT DEC DEPT DES DR DOC ECON ED ELEM EM ENG ENVI F FAC FAM FOUNDATION GEOG GRAD HIST HOSP INST INSTR INT L LANG LIB LIT M MGT MECH MK MOHSA NAT NON-DEST NUM NURS OE PER PD PT PHYS PREP PRIN ADMINISTRATION, ADMINISTRATIVE AGRICULTURAL, AGRICULTURE ARCHEOLOGY ARCHITECTURAL, ARCHITECTURE ASSISTANT ASSOCIATE, ASSOCIATION CENTER CENTER FOR APPLICATION & RESEARCH COMPUTER COMMUCATION CONSTRUCTION CONTRACT, CONTRACTUAL CULTURE DECORATIVE DEPARTMENT DESING DOCTOR, DOCTORATE DOCUMENTATION ECONOMICS, ECONOMY EDUCATION ELEMENTARY ELECTRO-MAGNETIC ENGINEERING ENVIRONMENT FEMALE FACULTY FAMILIAR, FAMILY FOUNDA GEOGRAPHY, GEOGRAPHICAL GRADUATE, GRADUATED HISTORIAN, HISTORICAL, HISTORY HOSPITAL INSTITUTE, INSTITUTION INSTRUCTOR, INSTRUCTION INTERNATIONAL LAKE LANGUAGE, LANGUAGES LIBERAL LITERATURE MALE MANAGEMENT MECHANICS, MECHANICAL MARK, MARKS MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL ASSISTANCE NATURE, NATURAL NON-DESTRUCTION NUMBER NURSING OPEN EDUCATION PERFORMING PAID PHYSICAL THERAPY PHYSICS PREPARATORY, PREPOSITION PRINCIPAL, PRINCIPLES XVI

15 PRIV PROB PROD PROF PROG RELIG RES REV SCH SCI SD ED SER SOC SPEC SYS T TCHR TNG TECH TEST TV TNG TURK UNDERGRAD UN U VAL VOC VOC TNG SCH PRIVATE PROBLEM, PROBLEMS PRODUCTION, PRODUCT PROFESSOR PROGRAM, PROGRAMS RELIGION RESEARCH REVOLUTION SCHOOL, SCHOOLS SCIENCE, SCIENCES SECOND EDUCATION SERVICE, SERVICES SOCIAL SPECIALIST SYSTEMS TOTAL TEACHER TRAINING TECHNOLOGY, TECHNICAL, TECHNOLOGICAL TESTING TELEVISION TRAINING TURKISH UNDERGRADUATE UNION UNIVERSITY VALUE,VALUES VOCATIONAL VOCATIONAL TRAINING SCHOOL XVII

III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;

III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan; ÖNSÖZ Yükseköğretim ve işgücü planlamasının yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında görevli olan öğretim elemanları ile aynı kurumlarda okumakta olan öğrencilerin yıllara, kurumlara ve alanlara ilişkin

Detaylı

ÖNSÖZ III. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;

ÖNSÖZ III. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan; ÖNSÖZ Yükseköğretim ve işgücü planlaması yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında görevli bulunan öğretim elemanları ile aynı kurumlarda okumakta olan öğrencilere ait sayısal bilgilerin yıllara, kurumlara

Detaylı

III ÖNSÖZ. Yayının bu konularda bilgi edinmek isteyen bütün kullanıcılara yardımcı olmasını dilerim. Prof. Dr. Ali DEMİR

III ÖNSÖZ. Yayının bu konularda bilgi edinmek isteyen bütün kullanıcılara yardımcı olmasını dilerim. Prof. Dr. Ali DEMİR ÖNSÖZ Yükseköğretim ve işgücü planlamasının yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında görevli olan öğretim elemanları ile aynı kurumlarda okumakta olan öğrencilerin yıllara, kurumlara ve alanlara ilişkin

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

Türkiye'de yükseköğretirnde öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında: Yeni kayıt Okuyan Mezun

Türkiye'de yükseköğretirnde öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında: Yeni kayıt Okuyan Mezun Kurgu Dergisi S: 8, 341-349, 1990 TANıMLAYıCı İSTATİSTİKLERLE YÜKSEKÖGRETİM (1989-1990) Prof. Dr. Şan ÖZ-ALP Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan yayında öğretim elemanları ve öğrencilerle

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI 194 TÜRKİYE TOPLAMI 2859 1059 1800 10211 3521 6690 2302 745 1557 TOTAL FOR TURKEY ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1539 546 993 6131 2024 4107 1013 310 703 TOTAL FOR THE UNIVERSITIES DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15 Programın Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) CUMHURİYET UNIVERSITY (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Sivas Vocational

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

21. MDK Toplantısı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı

21. MDK Toplantısı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı 21. MDK Toplantısı Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı DELEGASYON DELEGATION Kuruluş Establishment Kampüs Yüzölçümü Campus Area Yerleşim

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL m * MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy

Detaylı

2013 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TABLO 4) TABLE:4 2013 THE GUİDE FOR FOREİGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS

2013 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TABLO 4) TABLE:4 2013 THE GUİDE FOR FOREİGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS 2013 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TABLO 4) TABLE:4 2013 THE GUİDE FOR FOREİGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2013 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme Kontenjanları

2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme Kontenjanları 2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme ları Özel Koşullar Requirements& Explanations AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

106 18. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI NUMBER OF FOREIGN STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

106 18. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI NUMBER OF FOREIGN STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 106 TÜRKİYE TOPLAMI/ TOTAL FOR TURKEY 3632 929 2703 18350 4753 13597 2078 581 1497 ÜNİVERSİTELER TOPLAMI/TOTAL FOR THE UNIVERSITIES 3311 918 2393 17510 4721 12789 1927 566 1361 DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI/TOTAL

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2010 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ 6B EK: KS-4 ÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ III ENSTİTÜLER IV 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sağlık Bilim. Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı Onkoloji Kardiyoloji

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (SÜYÖS-2015) TERCİH KILAVUZU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (SÜYÖS-2015) TERCİH KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (SÜYÖS-2015) TERCİH KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR - Bu kılavuz, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için yurt dışından öğrencilerin

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

Türkiye de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili *

Türkiye de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili * Türkiye de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili * Emine ŞENER ** Ramazan ERDEM *** Tahsin AKÇAKANAT **** ÖZET Bu çalışma ile profesyonel bir meslek olan

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2014 ÖSYS YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 1. AŞAMA YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS, 23 Mart 2014 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretimde okutulan ortak müfredata dayalı

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University 2014 Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2014 Boğaziçi Üniversity

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Ülkesi Country. Macaristan Hungary

Ülkesi Country. Macaristan Hungary ÜNİVERSİTEMİZİN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI YURTDIŞI ÜNİVERSİTE VE KURULUŞLAR (REKTÖRLÜK VE FAKÜLTELER) PARTNER UNIVERSITIES AND INSTITUTES FROM FOREIGN COUNTRIES(RECTORATE AND FACULTIES) Sıra No Anlaşma Yapan Fakülte/Bölüm/Enstitü

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29 ÖZET: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kürşat Özdaşlı: Sosyal Bilimler Enstitüsü nden bugüne kadar toplam 518 öğrenci mezun olmuştur. Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemleri

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Başvurular, https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu adresinden ONLINE olarak yapılacaktır. Başvuru Adresi Tel: 0242 227 78 57, 0 242 310 19 18 Fax: 0242 227 78 56 GENEL AÇIKLAMALAR 1 İlan kadrosuzdur. 2 Lisansüstü

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ DİPLOMA EKİ (DE) TANITIMI. 23 Kasım 2011

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ DİPLOMA EKİ (DE) TANITIMI. 23 Kasım 2011 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ DİPLOMA EKİ (DE) TANITIMI 23 Kasım 2011 Diploma Eki Nedir? Diploma Eki, Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000.

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000. Dr. Öznur Ayşe GİRİT PERSONNEL DATA Surname, Name: Girit, Öznur Ayşe Gender: Female Date of Birth: 02.12.1972 Place of Birth: Ankara, Marital Status: Single Foreign Language: English Driving Licence: B

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yabancı uyruklu yüksek

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 29 Haziran 28 Ağustos 2015

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

ÖD: Öğrenci Değişimi; SE: Student Exchange

ÖD: Öğrenci Değişimi; SE: Student Exchange ÖD: Öğrenci Değişimi; SE: Student Exchange Alan kodu Field code Yükseköğretim Kurumu Higher Education Institution Toplam Total Kod Code Ad Field Name Lisans Bachelor Degree Yüksek Lisans MA Doktora PhD

Detaylı

Bankacılık & Finans / Banking & Finance. Uluslararası İlişkiler / International Relations. Bankacılık & Finans / Banking & Finance

Bankacılık & Finans / Banking & Finance. Uluslararası İlişkiler / International Relations. Bankacılık & Finans / Banking & Finance Sayı / Number Üniversite / University Fakülte / Faculty Bölüm / Department Ülke / Country Lisans Kontenjan / BA Qoata Doktora Kontenjan / Phd Qoata Yüksek Lisans Kontenjan / MA Qoata Öğretim Elemanı Hareketliliği

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Farabi Protokolü 2013-2020

İstanbul Üniversitesi Farabi Protokolü 2013-2020 İstanbul Üniversitesi Farabi Protokolü 2013-2020 Üniversitemiz gerek kendi öğrenci yoğunluğu ve gerek de yoğun değişim talebinden dolayı genel kontenjan belirleyerek değişimi gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ 1 Uluslararası öğrencilerinizi yerel öğrencilerinizle nasıl entegre ediyorsunuz? Bunda ne derece başarılısınız? 2 Üniversitemizin konumu Samsun farklı uygarlıklara

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER

2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik-Bilgisayar 2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER MCS 102 01 Mathematics for International Trade II 4 0 4 Dr. Nurgül GÖKGÖZ KÜÇÜKSAKALLI (Part-Time) MCS 108 01

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 PROGRAMIN ADI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi NAME OF PROGRAMME MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Faculty of Education SÜRE DURATİON KONTENJAN QUOTA ÖZEL KOŞULLAR REQUİREMENTS&EXPLANATİONS Fen Bilgisi

Detaylı