ÖZGEÇMİŞ. Telefon : : 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 386 280 4571 : yozucetin@ahievran.edu.tr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yaşar ÖZÜÇETİN İletişim Bilgileri Adres : Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Gazi 1987 Lisans Tarih Öğretmenliği Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Gazi 1996 Yüksek Lisans Tarihi Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Gazi Doktora 2003 Tarihi Üniversitesi 5. Akademik Unvanlar: Öğr. Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun FenEdebiyat Fakültesi Yard.Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Yard.Doç.Dr. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Doç.Dr. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Fatma ÇALIŞKAN, TBMM I. Döneminde (1 Kasım Nisan 1923) Çıkarılan Kanunlar ve Bu Kanunların Müzakerelerinde Muhalefet, Kırşehir, 2011, Yüksek Lisans. Fidan YARAMIŞ, TBMM I. Döneminde (23 Nisan Kasım 1922) Çıkarılan Adli, Sosyal Kültürel Kanunlar ve Bu Kanunların Müzakerelerinde Muhalefet, Kırşehir, 2011, Yüksek Lisans.

2 Hacı Mehmet Dağıstan, Meclis Celse Zabıtlarında Dış Politika ve Dış Politika Prensipleri ( ), Kırşehir 2012, Yüksek Lisans. Mustafa MUTLU, İzmir Basınında İzmir in İşgal ve Kurtuluşu Üzerine Bir İnceleme ( ), Kırşehir 2012, Yüksek Lisans. Nermin ŞAKİR, Meclis Celse Zabıtlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kişiliği ( ), Kırşehir 2012, Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A. 1. Özüçetin,Y. ve S. Yıldız, 4 Şubat 1909 Hükümet Krizi Öncesinde; İngiliz Gözüyle Osmanlı Hükümeti ve Meclisi Mebusan, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Volume: 1, Issue: 2, (2008). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek) A. 2. Özüçetin, Y., Türkiye Büyük Millet Meclisi İkinci Dönem Kırşehir Mebusları (2) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, (Volume: 1, Issue: 3, (2008). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A. 3. Özüçetin Y. ve M. Özcan, Milli Mücadele İçerisinde Pontus Meselesi ve Yunanistan ın Rolü Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa Anadolu İncelemeleri Dergisi, 16, 49 64, (2008). (Derginin içeriği MLA International Bibliography tarafından taranmaktadır). A. 4. Özüçetin, Y., Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (1), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Volume: Issue: 5 Fall 2008 (Yayın Tarihi Kasım 2008), ( ). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A. 5. Özüçetin, Y., Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (2), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Issn: Volum: 2

3 Issue: 6 Wınter , (2009). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A. 6. Özüçetin, Y., Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (3), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Issn: Volume: 2 Issue: 8 Summer,323339, (2009). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A. 7. Özüçetin, Y. ve S. Nadar, Atatürk lkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve Gelinen Süreç / Commencement of Teaching the Lesson of Ataturk s Principles and History of Turkish Revalution in Universities and the Present Situtation, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Issn: Volume: 3 Issue: 11 Spring , (2010). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A. 8. Özüçetin, Y. ve H. Veli Gök, Türkiye nin İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Ekonomik Bir Tedbir: Varlık Vergisi An Economıcal Measure Taken By Turkey Durıng The Second World War Varlık Vergisi ( Wealth Tax ), Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research ıssn: ıssn: x Yıl: 2 Sayı 3 Nisan 2010 Year: 2 ıssue:3 Aprıl, , (2010). (TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi; EBSCO adlı uluslararası indeks ve veri tabanınca taranmaktadır. THE PURSUIT OF HISTORY An International Periodical for History and Social Research indexed in EBSCO). A. 9. Özüçetin, Y. ve H. Mehmet Dağıstan, Hıyaneti Vataniye Kanunu nun Müzakereleri ve Kabulü, Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research ıssn: (basılı) ıssn: X Yıl:3 Sayı:5 Nisan 2011 Year:3 ıssue:5 April, , (2011). (TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi; EBSCO adlı uluslararası indeks ve veri tabanınca taranmaktadır. THE PURSUIT OF HISTORY An International Periodical for History and Social Research indexed in EBSCO). A. 10. Özüçetin, Y., Anadolu Gazetelerinden Biri Olan İzmir e Doğru ve Pierre Loti nin Gazetedeki Yazıları /An Anatolian Newspaper İzmir e Dogru and the Articles of Pierr Loti in that Newspaper, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Issn: Volume: 4 Issue: 18 Summer , (2011). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A.11. Özüçetin, Y. ve Y.İnce, Meclis Celse Zabıtları Temelinde Teşkilatı Esasiye, Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research ıssn: (basılı) ıssn: X Yıl:4 Sayı:7 Nisan 2012 Year:4 ıssue:7 April, , (2012).

4 (TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi; EBSCO adlı uluslararası indeks ve veri tabanınca taranmaktadır. THE PURSUIT OF HISTORY An International Periodical for History and Social Research indexed in EBSCO). A.12. Özüçetin, Y. ve A. H. Altınışık, Maarif Vekâleti nin 1927 Yılı Türkiye Arması Müsabakası, Turkısh Coat of Arms Contest Held By The Board of Educatıon ın 1927 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Issn: Cilt: 5 Sayı: 22 Yaz 2012 Volume: 5 Issue: 22 Summer , (2012). (Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi; EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, JGate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database,TEI, SIOP SocIndex, Pubget and WorldCat vb. uluslararası indeks ve veritabanlarında yer almaktadır). A.13. Özüçetin, Y. ve E.Altay, DEMİRYOLU İNŞASI FİKRİ VE SAHİBİNİN ADIYLA İFADE EDİLEN BİR PROJE: CHESTER PROJESİ THE IDEA TO BUILD RAILROADS, AND A PROJECT NAMED AFTER ITS AUTHOR: CHESTER PROJECT, The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 1, p , (January 2013). (The Journal Of Academic Social Science Studies, Uluslar arası hakemli ve indeksli bir dergidir. MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi)) başta olmak üzere onlarca veritabanı ve indeks tarafından taranmaktadır) Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. B.1. Özüçetin, Y., İlçelikten İlliğe Kırşehir (1957) 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, The 1.st International Symposium on Culture of Akhism and Kirsehir, 1517 Ekim OCTOBER 2008 KIRŞEHİR BİLDİRİLER Cilt III, Kırşehir, Eylül, , (2011). B.2. Özüçetin, Y., Meclis Celse Zabıtlarında Ankara nın Başkent Oluşu Yılmaz KURT (Editör), Tarihte Ankara Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler, 2526 Ekim 2011, 2.Cilt, Master Basım Yayın San. Tic. Ltd.Şt., Ankara, , (2012). B.3. Özüçetin, Y., Balkan Paktından Beklentiler ve Bu Temelde Türkiye nin Ortaya Koyduğu Balkan Politikası,Editors/ Editörler Fatih İYİYOLOğuz URAS, 1 st İNTERNATIONAL BALKAN COGRESS I. ULUSLAR ARASI BALKAN KONGRESİ 24th26th September 2012/2426 Eylül 2012, BALKAN STUDIES/BALKAN ARAŞTIRMALARI PROCEEDINGS/BİLDİRİ KİTABI, SULEYMAN SAH UNIVERSITY SSU PUBLICATIONS İstanbulTurkey, ( ) (2012). B.4. Özüçetin, Y., Gökhan Gülbeyaz; TBMM IV. Dönem Müzakereleri Temelinde Tâbi Tutulduğu Mütalâa ve Değerlendirmeleriyle Kadın ( ), Nilsun SARIYER (Editör), II. Uluslar arası Ahilik Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Ahilikte Kadının Yeri, 1920 Eylül 2102, Candan Matbaacılık, Kayseri, , (2012). B.5. Özüçetin, Y., Balkan Paktı ndan Beklentiler, Türkiye nin Balkan Politikası, ayout=blog&id=17&itemid=577, 2 Şubat B.6. Özüçetin, Y., Türkiye Gözüyle Batı Dünyasına Bağlanma Yolu Olan Balkanlar,

5 7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler. C.1. Özüçetin, Y., "Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti'nin Kuruluşu, 1946 Seçimleri" (Ed. H. Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Türkler 16, , (2002) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D. 1. Özüçetin, Y., "Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Döneminde Maarifçiler", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIV,42, (Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı Özel Sayısı), (1998). D. 2. Özüçetin, Y., Atatürk ve Türk Dünyası, Türk Dünyası Araştırmaları, 122, (1999). D. 3. Özüçetin, Y., Lozan Antlaşmasının Anlam ve Önemi, Türk Dünyası Araştırmaları, 134, 5974 (2001). D. 4. Yaşar Özüçetin, Tarihi Araştırmada Malzemenin Kaynak Oluşu, Türk Dünyası Araştırmaları, 135, (2001). D. 5. Özüçetin, Y., Atatürk ün Kişiliği ve özellikleri, Atatürk Haftası Armağanı, 30, (2003). D. 6. Özüçetin, Y., Millî Mücadele İçerisinde 19 Mayıs 1919 KEFAD, (G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), Cilt 5, 2, 6574 (2004). D. 7. Özüçetin, Y., Egemenliğin, DemokratikMillî Hakimiyete Dayanması ve Yeni Türk Devletinde Görünümü, Sosyal Bilimler Araştırmaları ED, G.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1, 1 8, (2004). D. 8. Özüçetin, Y., Atatürkçü Düşünce Sistemi, KEFAD, (G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), Cilt 6, 1, 5965, (2005). D. 9. Özüçetin, Y., Türkiye Büyük Millet Meclisi, Üçüncü Dönem Kırşehir Mebusları (3) Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.15, 1, , (2007). D. 10. Özüçetin, Y., Kırşehirlilerin Milli Mücadeleye Katkıları ve Milli Mücadeledeki Rolleri Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazı Unıversıty Journal of Gazı Educatıonal Faculty (GUJGEF), GEFAD, Prof.Dr. Reşat GENÇ, ÖZEL SAYIII, Temmuz/ July, Cilt/ Volume: 29. Özel Sayı / Specıal Edıtıon, , (2009). D. 11. Özüçetin, Y. ve S. Yıldız, İkinci Meşrutiyet Devrinde Meclisi Mebusan ca Düşürülen İlk Kabine: Kâmil Paşa Hükümeti, T.C. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi T.C. Ataturk unıversıty Journal of Social Sciences Institue,Yıl /Year Cilt / Volume 13. Sayı / ıssue , (2009). D. 12. Özüçetin, Y., Mustafa Kemal Atatürk ün İleri Görüşlülüğü, Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Sayı 36, ,

6 (2009). D. 13. Özüçetin, Y., Samsun dan Kırşehir e Uzanan Süreç ve Kırşehirlilerin Milli Mücadeleye Katkıları, Yaşar ÖZÜÇETİN (Haz), Kuvayı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir, Kırşehir, , (2009). D. 14. Özüçetin, Y. ve N. Yaman, Milli Mücadele Dönemi Bibliyografyasında Kırşehir( ) Üzerine Bir Deneme, Yaşar ÖZÜÇETİN (Haz), Kuvayı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir, Kırşehir, , (2009). D. 15. Özüçetin, Y., Kırşehir in İllikten İlçelik Hâline Getirilmesi ve Mağdur Edilmesi, KÖK Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt X, Sayı 2 (Güz), 97117, (2008). D. 16. Özüçetin, Y., Kırşehir Halkevi ve Faaliyetleri, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 6, Sayı 11, Bahar, , (2010). D. 17. Özüçetin, Y. ve H. Mehmet Dağıstan, Meclis Celse Zabıtlarında Kuvayı Milliye Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Cilt; IX, Sayı; 2021, Yıl; 2010/BaharGüz, İzmir, 330, (2011). F. 14. Özüçetin, Y., "Türkiye Dışında Kurulan Türk Yurdu Dernekleri", G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, 2, (1997). F. 15. Özüçetin, Y., "Türkçülük ", Türk Yurdu, 173, 613, (2002). F. 16. Özüçetin, Y., İllikten İlçeliğe İlçelikten Yeniden İlliğe Kırşehir, Kırşehir Yıl 4 Sayı 6, (8Ocak 2013), Kırşehir, (26 27) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler E. 1. Özüçetin, Y., Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Dönem Kırşehir Mebusları (1), I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, , (2004). E. 2. Özüçetin, Y., Asayişsizlik ve Haksız İşgallere Direniş Bağlamında Samsun, Samsun Sempozyumu 1316 Ekim 2011, Cilt I, Editörler Prof. Dr. Mahmut AYDIN Doç.Dr. Bekir ŞİŞMAN Yrd. Doç.Dr. Selahattin ÖZYURTYrd.Doç.Dr. Hasan ATSIZ, Samsun Valiliği, 2012, (2012) / (www.samsunsempozyumu.org/dergipdfdetay.aspx?id=197). E. 3. Özüçetin, Y., Sakarya Zaferi nin TBMM indeki Yansımaları Sempozyum, Haymana nın Kurtuluşu ve Sakarya Zaferi nin 90. Yıl Dönümü, Haymana 1213 Eylül Özüçetin, Y., Sakarya Zaferi nin TBMM indeki Yansımaları Hakan UZUNNecdet AYSAL (Haz). 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, , (2012). 7.6 Diğer Yayınlar Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap : F. 1. Özüçetin Y. Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir, Berikan Yayınevi, Ankara, F. 2. Özüçetin Y.ve H. Teke, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

7 Dizini, (Cilt 19), F. 3. Özüçetin Y., (Haz), Kuvayı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir, Kırşehir Valiliği Kültür Hizmetidir, Yayın No: 33, Kırşehir, F. 4. Özüçetin, Y., İlçelikten İlliğe Kırşehir (1957) I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 1517 Ekim F. 5. Özüçetin, Y.ve N. Ataş, Meclis Celse Zabıtlarında Sevr Muahedesine Karşı Tepki ve Yorumlar, Kongre, I. Uluslar arası Tarih Sempozyumu: Berlin Konferansından Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1214 Ekim F. 6. Özüçetin, Y., Meclis Celse Zabıtlarında Ankara nın Başkent Oluşu Tarihte Ankara Uluslar Arası Sempozyumu, Ankara, 2526 Ekim F.7. Özüçetin, Y., Farklı Bir Muharebe Olan Çanakkale Muharebesi ve Bu Muharebeye Yeni Bir Çehre Veren Mustafa Kemal, III. Uluslar arası Gelibolu Sempozyumu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi/Üsküdar/İstanbul, 2021 Nisan F.8. Özüçetin, Y., H. Mehmet Dağıstan, TBMM nde Referans Olan Bir Muharebe: Çanakkale ( ), III. Uluslar arası Gelibolu Sempozyumu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi/Üsküdar/İstanbul, 2021 Nisan F.9. Özüçetin, Y., Eda KUP; Meclis Celse Zabıtlarında Tarih Temelli Metaforlar Üzerine Bir İnceleme ( ), II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu / 2 nd İnternational Symposium on History Educaton, Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Education, Building C, (C Blok) / Trabzon, 1416 Haziran F.10. Özüçetin, Y., Gökhan Gülbeyaz; TBMM IV. Dönem Müzakereleri Temelinde Tâbi Tutulduğu Mütalâa ve Değerlendirmeleriyle Kadın ( ), II. Uluslar arası Ahilik Sempozyumu (Ahilikte Kadının Yeri Role of Women ın Akhısm), Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, VI. Oturum (Paralel Oturum), 1920 Eylül F.11. Özüçetin, Y., Balkan Paktından Beklentiler ve Bu Temelde Türkiye nin Ortaya Koyduğu Balkan Politikası, I. Uluslar arası Balkan Sempozyumu 1 st Internatıonal Balkan Congress, Süleyman Şah unıversıty, İstanbul, Turkey, Salon A301, 2426 Eylül F.12. Özüçetin, Y., Mustafa Mutlu; TBMM Müzakerelerinde Ortaya Koyduğu Düşünce ve Fikirleriyle Eğitimci Bir Milletvekili: İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 8. Oturum: , 13 Ekim 2012, Sinop. F.13. Özüçetin, Y., Türkiye Gözüyle Batı Dünyasına Bağlanma Yolu Olan Balkanlar, Balkan Savaşlarının 100. Yılında Savaştan Ebedi Barışa: Balkanlarda İyi Komşuluk, Hacettepe Üniversitesi, Session 3B. TURKEY AND THE BALKANS I, Time: 9:3011:00 Place: Room 2, 47 Ekim 2012, İstanbul. F.17. Özüçetin, Y., Kofi Annan Belgesi ve Kıbrıs ta Son Gelişmeler, KKTC. Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç ile Program, Kırşehir, AHİ TV., (22 Mart 2003). F. 18. Özüçetin, Y., Asılsız Soykırım İddiaları ve Bunlarla Mücadele, Konferans GÜ.Kırşehir Sağlık Yüksek Okulu, (8 Nisan 2003). F. 19. Özüçetin, Y., Atatürkçü Düşünce Sistemi, Konferans, İl Jandarma Komutanlığı, Kırşehir,

8 (14 Nisan 2003). F. 20. Özüçetin, Y., Cumhuriyetimizin 80. Yılı, Kırşehir, K TV., (28 Ekim 2003). Milli Hâkimiyet ve Cumhuriyet, Konferans GÜ. Kaman Meslek Yüksek Okulu, (30 Ekim 2003). F. 21. Özüçetin, Y., Çanakkale Savaşlarının Yıldönümü, Seminer, Türk Ocakları Kırşehir Şubesi, (19 Mart 2005), F. 22 Özüçetin, Y., 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Konferans, (Konuşmacılar: Doç. Dr. Erol SEYFELİ Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, A.E.Ü. Aşık Paşa Kampusu, (16 Mart 2007), F. 23. Özüçetin, Y., 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, Kırşehir, AHİ TV.,(17 Mart 2007). F. 24. Özüçetin, Y., Asılsız Soykırım İddiaları ve Terör Örgütleri Yandaşı Kuruluşların Yurt İçinde ve Yurt Dışında Sürdürdükleri Faaliyetleri, Konferans (Ermeni Meselesinin İlk Ortaya Çıkışı, Gelişmesi ve Tehcir Olayı) Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir, (24 Şubat 2006), F. 25. Özüçetin, Y., Ermenilerin, Dünü, Bugünü ve Ermeni Meselesi, Kırşehir, AHİ TV., (24 Şubat 2006). F. 26. Özüçetin, Y., Sözde Soykırım İddiası ve Ermeni Meselesi, Konferans, Adalet Bakanlığı, Kırşehir Cumhuriyet Baş Savcılığı, Açık Ceza İnfaz Kurumu, (06 Aralık 2006). F. 27. Özüçetin, Y., Atatürk ün Kişiliği ve Özellikleri, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Kırşehir, AHİ TV., (10 Kasım 2006). F. 28. Özüçetin, Y., Cumhuriyet, (Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Bülent KARA, Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÖZÇELİK, Cumhuriyete Giden Süreç Kırşehir, K TV., (25 Ekim 2008). F. 29. Özüçetin, Y., Cumhuriyet Konferans, ( Konuşmacılar: Doç. Dr. Erol SEYFELİ Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Aşık Paşa Yerleşkesi, Kırşehir, (29 Ekim 2007). F. 30. Özüçetin, Y., Milli Mücadeleye Destek Veren Cemiyetler (Karakol Cemiyeti Mim Mim Grubu), Zenci (Sudani) Musa, Can Feda Programı, R.1, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (Ankara Radyosu Müdürlüğü), ( ). F. 31. Özüçetin, Y., Takriri Sûkun ve İstiklâl Mahkemeleri İstiklâlden İstikbâle Programı, TRT İNT AVRASYA, ( ). F. 32. Özüçetin, Y., Nevruz Yerel Televizyonlarda Nevruz Konulu Açıkoturum Programı, Kırşehir İli 2007 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı (21 Mart 2007 Çarşamba), K TV, ( ). F. 33. Özüçetin, Y., Nevruz Yerel Televizyonlarda Nevruz Konulu Açıkoturum Programı, Kırşehir İli 2007 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı (21 Mart 2007 Çarşamba), AHİ TV, ( ). F. 34. Özüçetin, Y., Cumhuriyet Açık Oturum, ( Konuşmacılar: Doç. Dr. Erol SEYFELİ Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÖZÇELİK), K TV,(28 Ekim 2007).

9 F. 35. Özüçetin, Y., Cumhuriyet Yerel Televizyonlarda Cumhuriyet Konulu Program, Rektörlük Makamının 29 Ekim 2009 Perşembe Günü Kutlanacak Olan Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde Kırşehir Valiliğine Arz edilen Program. K TV, ( ). F. 36. Özüçetin, Y., Yerel Televizyonlarda Nevruz Konulu Açıkoturum Programı Katılımcılar; Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç.Dr. Mustafa ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ Kırşehir Televizyonu, ; AHİ TV, ( ) F. 37. Özüçetin, Y., Cumhuriyet Konulu Program, AHİ TV (Kırşehir) ( ). F. 38. Özüçetin, Y., Nevruz Konulu Konuşma, Kırşehir İli 2010 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı (21 Mart 2010 Pazar) F. 39. Nevruz Konulu Konuşma, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bahçesi, 21 Mart F.40. Dikkati Çeken Yönleri İle Mehmet Âkif Ersoy Konferans, İstiklâl Marşı nın Kabulünün 91. Yıldönümü ve Mehmet Âkif Ersoy un Vefatının 76. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programı, Kırşehir Valiliği, İl Kültür Merkezi Salonu, 14 Mart F.41. Kırşehir İli 2012 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı, Nevruz Konulu Konuşma, (21 Mart 2012 Çarşamba). F.42. Özüçetin, Y., Atatürk ve Cumhuriyet, Konferans Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi (18 Ekim 2012). F.43. Özüçetin, Y., Atatürk ve Cumhuriyet, AHİ TV. (23 Ekim 2012). F.44. Özüçetin, Y., Kendi Dönemi İçerisinde Atatürk, Konferans Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi (10 Kasım 2012). Panel F. 45. Özüçetin, Y., 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti, Millî Mücadelenin Başlaması Panel (20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti, Millî Mücadelenin Başlaması ve Kırşehir) G.Ü. Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi, (24 Aralık 2004), F. 46. Özüçetin, Y., 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti, Millî Mücadelenin Başlaması Kırşehir, AHİ TV., (27 Aralık 2004). F. 47. Özüçetin, Y., Nevruzun Anlamı, Fonksiyonu, Türklerde Bayram Anlayışı ve Nevruz, Nevruz Konulu Panel, GÜ. Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Kırşehir. (21 Mart 2005). F. 48. Özüçetin, Y., Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir Panel, (Konuşmacılar: Doç. Dr. Erol SEYFELİ Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN Okt. Mahmut SEYFELİ), Samsun dan Kırşehir e Uzanan Süreç ve Kırşehirlilerin Milli Mücadeleye Katkıları, Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Kırşehir, (24 Aralık 2007). F. 49. Özüçetin, Y., Samsun dan Kırşehir e Uzanan Süreç ve Kırşehirlilerin Milli Mücadeleye Katkıları, Panel, Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Kırşehir, (24 Aralık 2007). F. 50. Özüçetin, Y., ÖZÜÇETİN Yaşar, Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir, Panel, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, (24 Aralık 2009). F. 51. Atatürk ün Kırşehir e Gelişinin 91. Yıldönümü, Panel, Konuşmacılar; Doç. Dr. Yaşar

10 Özüçetin, Yrd. Doç. Dr. Uğur Özcan, Yrd. Doç. Dr. Veli Ünsal, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu (24 Aralık 2010). F. 52. Özüçetin, Y., Kuvayı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir, Panel, Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Panelistler: İsmail Filiz Mustafa Kemal Paşa nın İşgaller Karşısında Tutum ve Faaliyetleri, Hacı Mehmet Dağıstan Müdafaı Hukuk ve Kuvayı Milliye, Eda KUP Misakı Milli, T.C. Kırşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, ( ). F Kasım Atatürk ü Anma, Panelistler Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Bülent KARA Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi, MYO Konferans Salonu, 10 Kasım F. 54. Kırşehir İli 2010 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı (21 Mart 2010 Pazar) Nevruz Konulu Konuşma. F. 55. Özüçetin, Y., Yerel Televizyonlarda Nevruz Konulu Açıkoturum Programı Katılımcılar; Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ KTV., ; AHİ TV.,( ). F.56. Cumhuriyet Konulu Program, (Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT, Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZCAN), AHİ TV (Kırşehir) F. 57. Tarihi Süreç İçerisinde Atatürk, Panel, Konuşmacılar; Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Okutman Osman KABADAYI, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu (10 Kasım 2011). F. 58. Tarihi Süreç İçerisinde Atatürk, Panel, Konuşmacılar; Doç. Dr. Yaşar Özüçetin, Yrd. Doç.Dr. Uğur ÖZCAN, Okutman Osman Kabadayı, AHİ TV. (10 Kasım 2011). F. 59. Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir Panel (Konuşmacılar; Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL, Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZCAN), Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, F. 60. Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir Panel (Konuşmacılar; Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Bengül BOLAT, Okutman Mahmut SEYFELİ), Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Projeler 9.İdari Görevler AÖF KTÜ Giresun İl Koordinatör Yardımcılığı Bölüm Başkan Yardımcılığı KTÜ. Giresun Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı GÜ. Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yüksek Okul Müdürü AEÜ Çiçekdağı MYO Bölüm Başkanı AEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2008

11 10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri F. 80. Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research Yıl:1 Sayı:2 Ekim 2009 Year:1 Issue: 2 October 2009 F. 81. Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research Yıl:3 Sayı:5 Nisan 2011 Year:3 Issue: 5 April 2011 F. 82. Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research Yıl:3 Sayı:6 Ekim 2011 Year:3 Issue: 6 October 2011 F. 83. Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research F. 84. KARADENİZ ARAŞTIRMALARI (Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi), KaraM, Kış 2010Sayı 24. F. 85. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Jornal of Social Science, Cilt/Volume: 21, Sayı/Issue:2, Temmuz/July2011 Elazığ. F. 86. Akademik Tarih Tarih Araştırmaları Dergisi ( ATAD ) Danışma Kurulu Üyeliği. F. 87. Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research F.88. ATATÜRK YOLU, Bahar 2012, Yıl 25, Cilt 13, Sayı 49. F. 89. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi F. 90. KARADENİZ ARAŞTIRMALARI (Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi), KaraM. F. 91. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi F. 92. The Journal of Academik Social Science Studies F. 93. Türklük Bilimi Araştırmaları Journal of Turkology Research (TÜBAR) F. 94. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) F. 95. Studıes of The Ottoman Domaın F. 96. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi F. 96. TURKISH STUDIES F. 97. TURKISH STUDIES F.98. Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Çalışma Grubu Üyeliği ( ). F. 99. Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği ( ). F Ahi Evran Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyeliği ( ).

12 F.101. Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, ( ). F Proje Değerlendirme Komisyon Üyeliği ( ). F Bilim Jürisi, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ( ). F Bilim Jürisi (1) Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ( ). F Bilim Jürisi (2) Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ( ). F Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ( ). 11.Ödüller Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz İlkbahar Güz Haftalık Saati Te Uy ori gul k am a Öğren ci Sayısı TAR107 Tarih Metodolojisi ve 2/3 41/10 Kaynak Bilgisi I/TAR503 (ZOR.) Tarih Metodolojisi TAR191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 2 41 Tarihi I TAR429 Türk İstiklâl Harbi I 2 39 TAR yy. Dünya Tarihi I 2 39 TAR493 Türkiye Cumhuriyeti 2 39 Tarihinin Kaynakları I TAR427 Araştırma Projesi I TAR192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 2 41 Tarihi TAR108 Tarih Metot.ve Kay. Bil.II/ 2/3 41/10 TAR502 (ZOR.) Türk Tarihinde Tarihçiliğin Gelişimi TAR430 Türk İstiklâl Harbi II 39 TAR yy. Dünya Tarihi II 39 TAR494 Türkiye Cumhuriyeti 39 Tarihinin Kaynakları II TAR428 Araştırma Projesi II TAR107 Tarih Metodolojisi ve 2/3 41/16 Kaynak Bilgisi I/TAR503 (ZOR.) Tarih Metodolojisi TAR191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 2 41 Tarihi I TAR429 Türk İstiklâl Harbi I 2 39

13 İlkbahar TAR yy. Dünya Tarihi I 2 39 TAR493 Türkiye Cumhuriyeti 2 39 Tarihinin Kaynakları I TAR427 Araştırma Projesi I TAR192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 2 41 Tarihi TAR108 Tarih Metot.ve Kay. Bil.II/ 2/3 41/16 TAR502 (ZOR.) Türk Tarihinde Tarihçiliğin Gelişimi TAR430 Türk İstiklâl Harbi II 39 TAR yy. Dünya Tarihi II 39 TAR494 Türkiye Cumhuriyeti 39 Tarihinin Kaynakları II TAR428 Araştırma Projesi II 2 2 8

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Doğum Tarihi: 1981 ŞANLIURFA Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Sonrası Department of Near University of California,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1969 yılında Sivas ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas ta tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. 1993 yılında

Detaylı

ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl

ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl ÖZ GEÇMĠġ 1. Adı Soyadı: ERHAN METİN 2. Doğum Yeri / Tarihi: Çankırı / 26.04.1982 3. ĠletiĢim adresleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı / Çankırı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ PROF. DR. BAYRAM KODAMAN A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI OCAK 2010 PROF.DR. BAYRAM KODAMAN 1943-. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Doğum Tarihi : 01 Mart 1970 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Cinnah Cad. Güvenevler Mah. No: 16 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2013 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU....1 I- GENEL BİLGİLER... 2-110 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı