ÖZGEÇMİŞ. Telefon : : 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 386 280 4571 : yozucetin@ahievran.edu.tr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yaşar ÖZÜÇETİN İletişim Bilgileri Adres : Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Gazi 1987 Lisans Tarih Öğretmenliği Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Gazi 1996 Yüksek Lisans Tarihi Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Gazi Doktora 2003 Tarihi Üniversitesi 5. Akademik Unvanlar: Öğr. Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun FenEdebiyat Fakültesi Yard.Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Yard.Doç.Dr. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Doç.Dr. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Fatma ÇALIŞKAN, TBMM I. Döneminde (1 Kasım Nisan 1923) Çıkarılan Kanunlar ve Bu Kanunların Müzakerelerinde Muhalefet, Kırşehir, 2011, Yüksek Lisans. Fidan YARAMIŞ, TBMM I. Döneminde (23 Nisan Kasım 1922) Çıkarılan Adli, Sosyal Kültürel Kanunlar ve Bu Kanunların Müzakerelerinde Muhalefet, Kırşehir, 2011, Yüksek Lisans.

2 Hacı Mehmet Dağıstan, Meclis Celse Zabıtlarında Dış Politika ve Dış Politika Prensipleri ( ), Kırşehir 2012, Yüksek Lisans. Mustafa MUTLU, İzmir Basınında İzmir in İşgal ve Kurtuluşu Üzerine Bir İnceleme ( ), Kırşehir 2012, Yüksek Lisans. Nermin ŞAKİR, Meclis Celse Zabıtlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kişiliği ( ), Kırşehir 2012, Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A. 1. Özüçetin,Y. ve S. Yıldız, 4 Şubat 1909 Hükümet Krizi Öncesinde; İngiliz Gözüyle Osmanlı Hükümeti ve Meclisi Mebusan, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Volume: 1, Issue: 2, (2008). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek) A. 2. Özüçetin, Y., Türkiye Büyük Millet Meclisi İkinci Dönem Kırşehir Mebusları (2) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, (Volume: 1, Issue: 3, (2008). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A. 3. Özüçetin Y. ve M. Özcan, Milli Mücadele İçerisinde Pontus Meselesi ve Yunanistan ın Rolü Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa Anadolu İncelemeleri Dergisi, 16, 49 64, (2008). (Derginin içeriği MLA International Bibliography tarafından taranmaktadır). A. 4. Özüçetin, Y., Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (1), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Volume: Issue: 5 Fall 2008 (Yayın Tarihi Kasım 2008), ( ). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A. 5. Özüçetin, Y., Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (2), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Issn: Volum: 2

3 Issue: 6 Wınter , (2009). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A. 6. Özüçetin, Y., Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (3), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Issn: Volume: 2 Issue: 8 Summer,323339, (2009). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A. 7. Özüçetin, Y. ve S. Nadar, Atatürk lkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve Gelinen Süreç / Commencement of Teaching the Lesson of Ataturk s Principles and History of Turkish Revalution in Universities and the Present Situtation, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Issn: Volume: 3 Issue: 11 Spring , (2010). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A. 8. Özüçetin, Y. ve H. Veli Gök, Türkiye nin İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Ekonomik Bir Tedbir: Varlık Vergisi An Economıcal Measure Taken By Turkey Durıng The Second World War Varlık Vergisi ( Wealth Tax ), Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research ıssn: ıssn: x Yıl: 2 Sayı 3 Nisan 2010 Year: 2 ıssue:3 Aprıl, , (2010). (TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi; EBSCO adlı uluslararası indeks ve veri tabanınca taranmaktadır. THE PURSUIT OF HISTORY An International Periodical for History and Social Research indexed in EBSCO). A. 9. Özüçetin, Y. ve H. Mehmet Dağıstan, Hıyaneti Vataniye Kanunu nun Müzakereleri ve Kabulü, Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research ıssn: (basılı) ıssn: X Yıl:3 Sayı:5 Nisan 2011 Year:3 ıssue:5 April, , (2011). (TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi; EBSCO adlı uluslararası indeks ve veri tabanınca taranmaktadır. THE PURSUIT OF HISTORY An International Periodical for History and Social Research indexed in EBSCO). A. 10. Özüçetin, Y., Anadolu Gazetelerinden Biri Olan İzmir e Doğru ve Pierre Loti nin Gazetedeki Yazıları /An Anatolian Newspaper İzmir e Dogru and the Articles of Pierr Loti in that Newspaper, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Issn: Volume: 4 Issue: 18 Summer , (2011). Ulrichsweb, ICAAP, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus and Journal Seek). A.11. Özüçetin, Y. ve Y.İnce, Meclis Celse Zabıtları Temelinde Teşkilatı Esasiye, Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research ıssn: (basılı) ıssn: X Yıl:4 Sayı:7 Nisan 2012 Year:4 ıssue:7 April, , (2012).

4 (TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi; EBSCO adlı uluslararası indeks ve veri tabanınca taranmaktadır. THE PURSUIT OF HISTORY An International Periodical for History and Social Research indexed in EBSCO). A.12. Özüçetin, Y. ve A. H. Altınışık, Maarif Vekâleti nin 1927 Yılı Türkiye Arması Müsabakası, Turkısh Coat of Arms Contest Held By The Board of Educatıon ın 1927 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, Issn: Cilt: 5 Sayı: 22 Yaz 2012 Volume: 5 Issue: 22 Summer , (2012). (Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi; EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, JGate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database,TEI, SIOP SocIndex, Pubget and WorldCat vb. uluslararası indeks ve veritabanlarında yer almaktadır). A.13. Özüçetin, Y. ve E.Altay, DEMİRYOLU İNŞASI FİKRİ VE SAHİBİNİN ADIYLA İFADE EDİLEN BİR PROJE: CHESTER PROJESİ THE IDEA TO BUILD RAILROADS, AND A PROJECT NAMED AFTER ITS AUTHOR: CHESTER PROJECT, The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 1, p , (January 2013). (The Journal Of Academic Social Science Studies, Uluslar arası hakemli ve indeksli bir dergidir. MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi)) başta olmak üzere onlarca veritabanı ve indeks tarafından taranmaktadır) Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. B.1. Özüçetin, Y., İlçelikten İlliğe Kırşehir (1957) 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, The 1.st International Symposium on Culture of Akhism and Kirsehir, 1517 Ekim OCTOBER 2008 KIRŞEHİR BİLDİRİLER Cilt III, Kırşehir, Eylül, , (2011). B.2. Özüçetin, Y., Meclis Celse Zabıtlarında Ankara nın Başkent Oluşu Yılmaz KURT (Editör), Tarihte Ankara Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler, 2526 Ekim 2011, 2.Cilt, Master Basım Yayın San. Tic. Ltd.Şt., Ankara, , (2012). B.3. Özüçetin, Y., Balkan Paktından Beklentiler ve Bu Temelde Türkiye nin Ortaya Koyduğu Balkan Politikası,Editors/ Editörler Fatih İYİYOLOğuz URAS, 1 st İNTERNATIONAL BALKAN COGRESS I. ULUSLAR ARASI BALKAN KONGRESİ 24th26th September 2012/2426 Eylül 2012, BALKAN STUDIES/BALKAN ARAŞTIRMALARI PROCEEDINGS/BİLDİRİ KİTABI, SULEYMAN SAH UNIVERSITY SSU PUBLICATIONS İstanbulTurkey, ( ) (2012). B.4. Özüçetin, Y., Gökhan Gülbeyaz; TBMM IV. Dönem Müzakereleri Temelinde Tâbi Tutulduğu Mütalâa ve Değerlendirmeleriyle Kadın ( ), Nilsun SARIYER (Editör), II. Uluslar arası Ahilik Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Ahilikte Kadının Yeri, 1920 Eylül 2102, Candan Matbaacılık, Kayseri, , (2012). B.5. Özüçetin, Y., Balkan Paktı ndan Beklentiler, Türkiye nin Balkan Politikası, ayout=blog&id=17&itemid=577, 2 Şubat B.6. Özüçetin, Y., Türkiye Gözüyle Batı Dünyasına Bağlanma Yolu Olan Balkanlar,

5 7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler. C.1. Özüçetin, Y., "Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti'nin Kuruluşu, 1946 Seçimleri" (Ed. H. Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Türkler 16, , (2002) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D. 1. Özüçetin, Y., "Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Döneminde Maarifçiler", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIV,42, (Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı Özel Sayısı), (1998). D. 2. Özüçetin, Y., Atatürk ve Türk Dünyası, Türk Dünyası Araştırmaları, 122, (1999). D. 3. Özüçetin, Y., Lozan Antlaşmasının Anlam ve Önemi, Türk Dünyası Araştırmaları, 134, 5974 (2001). D. 4. Yaşar Özüçetin, Tarihi Araştırmada Malzemenin Kaynak Oluşu, Türk Dünyası Araştırmaları, 135, (2001). D. 5. Özüçetin, Y., Atatürk ün Kişiliği ve özellikleri, Atatürk Haftası Armağanı, 30, (2003). D. 6. Özüçetin, Y., Millî Mücadele İçerisinde 19 Mayıs 1919 KEFAD, (G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), Cilt 5, 2, 6574 (2004). D. 7. Özüçetin, Y., Egemenliğin, DemokratikMillî Hakimiyete Dayanması ve Yeni Türk Devletinde Görünümü, Sosyal Bilimler Araştırmaları ED, G.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1, 1 8, (2004). D. 8. Özüçetin, Y., Atatürkçü Düşünce Sistemi, KEFAD, (G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), Cilt 6, 1, 5965, (2005). D. 9. Özüçetin, Y., Türkiye Büyük Millet Meclisi, Üçüncü Dönem Kırşehir Mebusları (3) Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.15, 1, , (2007). D. 10. Özüçetin, Y., Kırşehirlilerin Milli Mücadeleye Katkıları ve Milli Mücadeledeki Rolleri Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazı Unıversıty Journal of Gazı Educatıonal Faculty (GUJGEF), GEFAD, Prof.Dr. Reşat GENÇ, ÖZEL SAYIII, Temmuz/ July, Cilt/ Volume: 29. Özel Sayı / Specıal Edıtıon, , (2009). D. 11. Özüçetin, Y. ve S. Yıldız, İkinci Meşrutiyet Devrinde Meclisi Mebusan ca Düşürülen İlk Kabine: Kâmil Paşa Hükümeti, T.C. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi T.C. Ataturk unıversıty Journal of Social Sciences Institue,Yıl /Year Cilt / Volume 13. Sayı / ıssue , (2009). D. 12. Özüçetin, Y., Mustafa Kemal Atatürk ün İleri Görüşlülüğü, Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Sayı 36, ,

6 (2009). D. 13. Özüçetin, Y., Samsun dan Kırşehir e Uzanan Süreç ve Kırşehirlilerin Milli Mücadeleye Katkıları, Yaşar ÖZÜÇETİN (Haz), Kuvayı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir, Kırşehir, , (2009). D. 14. Özüçetin, Y. ve N. Yaman, Milli Mücadele Dönemi Bibliyografyasında Kırşehir( ) Üzerine Bir Deneme, Yaşar ÖZÜÇETİN (Haz), Kuvayı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir, Kırşehir, , (2009). D. 15. Özüçetin, Y., Kırşehir in İllikten İlçelik Hâline Getirilmesi ve Mağdur Edilmesi, KÖK Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt X, Sayı 2 (Güz), 97117, (2008). D. 16. Özüçetin, Y., Kırşehir Halkevi ve Faaliyetleri, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 6, Sayı 11, Bahar, , (2010). D. 17. Özüçetin, Y. ve H. Mehmet Dağıstan, Meclis Celse Zabıtlarında Kuvayı Milliye Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Cilt; IX, Sayı; 2021, Yıl; 2010/BaharGüz, İzmir, 330, (2011). F. 14. Özüçetin, Y., "Türkiye Dışında Kurulan Türk Yurdu Dernekleri", G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, 2, (1997). F. 15. Özüçetin, Y., "Türkçülük ", Türk Yurdu, 173, 613, (2002). F. 16. Özüçetin, Y., İllikten İlçeliğe İlçelikten Yeniden İlliğe Kırşehir, Kırşehir Yıl 4 Sayı 6, (8Ocak 2013), Kırşehir, (26 27) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler E. 1. Özüçetin, Y., Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Dönem Kırşehir Mebusları (1), I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, , (2004). E. 2. Özüçetin, Y., Asayişsizlik ve Haksız İşgallere Direniş Bağlamında Samsun, Samsun Sempozyumu 1316 Ekim 2011, Cilt I, Editörler Prof. Dr. Mahmut AYDIN Doç.Dr. Bekir ŞİŞMAN Yrd. Doç.Dr. Selahattin ÖZYURTYrd.Doç.Dr. Hasan ATSIZ, Samsun Valiliği, 2012, (2012) / (www.samsunsempozyumu.org/dergipdfdetay.aspx?id=197). E. 3. Özüçetin, Y., Sakarya Zaferi nin TBMM indeki Yansımaları Sempozyum, Haymana nın Kurtuluşu ve Sakarya Zaferi nin 90. Yıl Dönümü, Haymana 1213 Eylül Özüçetin, Y., Sakarya Zaferi nin TBMM indeki Yansımaları Hakan UZUNNecdet AYSAL (Haz). 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, , (2012). 7.6 Diğer Yayınlar Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap : F. 1. Özüçetin Y. Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir, Berikan Yayınevi, Ankara, F. 2. Özüçetin Y.ve H. Teke, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

7 Dizini, (Cilt 19), F. 3. Özüçetin Y., (Haz), Kuvayı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir, Kırşehir Valiliği Kültür Hizmetidir, Yayın No: 33, Kırşehir, F. 4. Özüçetin, Y., İlçelikten İlliğe Kırşehir (1957) I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 1517 Ekim F. 5. Özüçetin, Y.ve N. Ataş, Meclis Celse Zabıtlarında Sevr Muahedesine Karşı Tepki ve Yorumlar, Kongre, I. Uluslar arası Tarih Sempozyumu: Berlin Konferansından Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1214 Ekim F. 6. Özüçetin, Y., Meclis Celse Zabıtlarında Ankara nın Başkent Oluşu Tarihte Ankara Uluslar Arası Sempozyumu, Ankara, 2526 Ekim F.7. Özüçetin, Y., Farklı Bir Muharebe Olan Çanakkale Muharebesi ve Bu Muharebeye Yeni Bir Çehre Veren Mustafa Kemal, III. Uluslar arası Gelibolu Sempozyumu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi/Üsküdar/İstanbul, 2021 Nisan F.8. Özüçetin, Y., H. Mehmet Dağıstan, TBMM nde Referans Olan Bir Muharebe: Çanakkale ( ), III. Uluslar arası Gelibolu Sempozyumu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi/Üsküdar/İstanbul, 2021 Nisan F.9. Özüçetin, Y., Eda KUP; Meclis Celse Zabıtlarında Tarih Temelli Metaforlar Üzerine Bir İnceleme ( ), II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu / 2 nd İnternational Symposium on History Educaton, Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Education, Building C, (C Blok) / Trabzon, 1416 Haziran F.10. Özüçetin, Y., Gökhan Gülbeyaz; TBMM IV. Dönem Müzakereleri Temelinde Tâbi Tutulduğu Mütalâa ve Değerlendirmeleriyle Kadın ( ), II. Uluslar arası Ahilik Sempozyumu (Ahilikte Kadının Yeri Role of Women ın Akhısm), Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, VI. Oturum (Paralel Oturum), 1920 Eylül F.11. Özüçetin, Y., Balkan Paktından Beklentiler ve Bu Temelde Türkiye nin Ortaya Koyduğu Balkan Politikası, I. Uluslar arası Balkan Sempozyumu 1 st Internatıonal Balkan Congress, Süleyman Şah unıversıty, İstanbul, Turkey, Salon A301, 2426 Eylül F.12. Özüçetin, Y., Mustafa Mutlu; TBMM Müzakerelerinde Ortaya Koyduğu Düşünce ve Fikirleriyle Eğitimci Bir Milletvekili: İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 8. Oturum: , 13 Ekim 2012, Sinop. F.13. Özüçetin, Y., Türkiye Gözüyle Batı Dünyasına Bağlanma Yolu Olan Balkanlar, Balkan Savaşlarının 100. Yılında Savaştan Ebedi Barışa: Balkanlarda İyi Komşuluk, Hacettepe Üniversitesi, Session 3B. TURKEY AND THE BALKANS I, Time: 9:3011:00 Place: Room 2, 47 Ekim 2012, İstanbul. F.17. Özüçetin, Y., Kofi Annan Belgesi ve Kıbrıs ta Son Gelişmeler, KKTC. Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç ile Program, Kırşehir, AHİ TV., (22 Mart 2003). F. 18. Özüçetin, Y., Asılsız Soykırım İddiaları ve Bunlarla Mücadele, Konferans GÜ.Kırşehir Sağlık Yüksek Okulu, (8 Nisan 2003). F. 19. Özüçetin, Y., Atatürkçü Düşünce Sistemi, Konferans, İl Jandarma Komutanlığı, Kırşehir,

8 (14 Nisan 2003). F. 20. Özüçetin, Y., Cumhuriyetimizin 80. Yılı, Kırşehir, K TV., (28 Ekim 2003). Milli Hâkimiyet ve Cumhuriyet, Konferans GÜ. Kaman Meslek Yüksek Okulu, (30 Ekim 2003). F. 21. Özüçetin, Y., Çanakkale Savaşlarının Yıldönümü, Seminer, Türk Ocakları Kırşehir Şubesi, (19 Mart 2005), F. 22 Özüçetin, Y., 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Konferans, (Konuşmacılar: Doç. Dr. Erol SEYFELİ Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, A.E.Ü. Aşık Paşa Kampusu, (16 Mart 2007), F. 23. Özüçetin, Y., 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, Kırşehir, AHİ TV.,(17 Mart 2007). F. 24. Özüçetin, Y., Asılsız Soykırım İddiaları ve Terör Örgütleri Yandaşı Kuruluşların Yurt İçinde ve Yurt Dışında Sürdürdükleri Faaliyetleri, Konferans (Ermeni Meselesinin İlk Ortaya Çıkışı, Gelişmesi ve Tehcir Olayı) Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir, (24 Şubat 2006), F. 25. Özüçetin, Y., Ermenilerin, Dünü, Bugünü ve Ermeni Meselesi, Kırşehir, AHİ TV., (24 Şubat 2006). F. 26. Özüçetin, Y., Sözde Soykırım İddiası ve Ermeni Meselesi, Konferans, Adalet Bakanlığı, Kırşehir Cumhuriyet Baş Savcılığı, Açık Ceza İnfaz Kurumu, (06 Aralık 2006). F. 27. Özüçetin, Y., Atatürk ün Kişiliği ve Özellikleri, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Kırşehir, AHİ TV., (10 Kasım 2006). F. 28. Özüçetin, Y., Cumhuriyet, (Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Bülent KARA, Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÖZÇELİK, Cumhuriyete Giden Süreç Kırşehir, K TV., (25 Ekim 2008). F. 29. Özüçetin, Y., Cumhuriyet Konferans, ( Konuşmacılar: Doç. Dr. Erol SEYFELİ Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Aşık Paşa Yerleşkesi, Kırşehir, (29 Ekim 2007). F. 30. Özüçetin, Y., Milli Mücadeleye Destek Veren Cemiyetler (Karakol Cemiyeti Mim Mim Grubu), Zenci (Sudani) Musa, Can Feda Programı, R.1, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (Ankara Radyosu Müdürlüğü), ( ). F. 31. Özüçetin, Y., Takriri Sûkun ve İstiklâl Mahkemeleri İstiklâlden İstikbâle Programı, TRT İNT AVRASYA, ( ). F. 32. Özüçetin, Y., Nevruz Yerel Televizyonlarda Nevruz Konulu Açıkoturum Programı, Kırşehir İli 2007 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı (21 Mart 2007 Çarşamba), K TV, ( ). F. 33. Özüçetin, Y., Nevruz Yerel Televizyonlarda Nevruz Konulu Açıkoturum Programı, Kırşehir İli 2007 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı (21 Mart 2007 Çarşamba), AHİ TV, ( ). F. 34. Özüçetin, Y., Cumhuriyet Açık Oturum, ( Konuşmacılar: Doç. Dr. Erol SEYFELİ Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÖZÇELİK), K TV,(28 Ekim 2007).

9 F. 35. Özüçetin, Y., Cumhuriyet Yerel Televizyonlarda Cumhuriyet Konulu Program, Rektörlük Makamının 29 Ekim 2009 Perşembe Günü Kutlanacak Olan Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde Kırşehir Valiliğine Arz edilen Program. K TV, ( ). F. 36. Özüçetin, Y., Yerel Televizyonlarda Nevruz Konulu Açıkoturum Programı Katılımcılar; Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç.Dr. Mustafa ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ Kırşehir Televizyonu, ; AHİ TV, ( ) F. 37. Özüçetin, Y., Cumhuriyet Konulu Program, AHİ TV (Kırşehir) ( ). F. 38. Özüçetin, Y., Nevruz Konulu Konuşma, Kırşehir İli 2010 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı (21 Mart 2010 Pazar) F. 39. Nevruz Konulu Konuşma, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bahçesi, 21 Mart F.40. Dikkati Çeken Yönleri İle Mehmet Âkif Ersoy Konferans, İstiklâl Marşı nın Kabulünün 91. Yıldönümü ve Mehmet Âkif Ersoy un Vefatının 76. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Anma Programı, Kırşehir Valiliği, İl Kültür Merkezi Salonu, 14 Mart F.41. Kırşehir İli 2012 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı, Nevruz Konulu Konuşma, (21 Mart 2012 Çarşamba). F.42. Özüçetin, Y., Atatürk ve Cumhuriyet, Konferans Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi (18 Ekim 2012). F.43. Özüçetin, Y., Atatürk ve Cumhuriyet, AHİ TV. (23 Ekim 2012). F.44. Özüçetin, Y., Kendi Dönemi İçerisinde Atatürk, Konferans Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi (10 Kasım 2012). Panel F. 45. Özüçetin, Y., 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti, Millî Mücadelenin Başlaması Panel (20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti, Millî Mücadelenin Başlaması ve Kırşehir) G.Ü. Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi, (24 Aralık 2004), F. 46. Özüçetin, Y., 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti, Millî Mücadelenin Başlaması Kırşehir, AHİ TV., (27 Aralık 2004). F. 47. Özüçetin, Y., Nevruzun Anlamı, Fonksiyonu, Türklerde Bayram Anlayışı ve Nevruz, Nevruz Konulu Panel, GÜ. Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Kırşehir. (21 Mart 2005). F. 48. Özüçetin, Y., Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir Panel, (Konuşmacılar: Doç. Dr. Erol SEYFELİ Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN Okt. Mahmut SEYFELİ), Samsun dan Kırşehir e Uzanan Süreç ve Kırşehirlilerin Milli Mücadeleye Katkıları, Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Kırşehir, (24 Aralık 2007). F. 49. Özüçetin, Y., Samsun dan Kırşehir e Uzanan Süreç ve Kırşehirlilerin Milli Mücadeleye Katkıları, Panel, Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Kırşehir, (24 Aralık 2007). F. 50. Özüçetin, Y., ÖZÜÇETİN Yaşar, Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir, Panel, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, (24 Aralık 2009). F. 51. Atatürk ün Kırşehir e Gelişinin 91. Yıldönümü, Panel, Konuşmacılar; Doç. Dr. Yaşar

10 Özüçetin, Yrd. Doç. Dr. Uğur Özcan, Yrd. Doç. Dr. Veli Ünsal, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu (24 Aralık 2010). F. 52. Özüçetin, Y., Kuvayı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir, Panel, Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Panelistler: İsmail Filiz Mustafa Kemal Paşa nın İşgaller Karşısında Tutum ve Faaliyetleri, Hacı Mehmet Dağıstan Müdafaı Hukuk ve Kuvayı Milliye, Eda KUP Misakı Milli, T.C. Kırşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, ( ). F Kasım Atatürk ü Anma, Panelistler Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Bülent KARA Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi, MYO Konferans Salonu, 10 Kasım F. 54. Kırşehir İli 2010 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı (21 Mart 2010 Pazar) Nevruz Konulu Konuşma. F. 55. Özüçetin, Y., Yerel Televizyonlarda Nevruz Konulu Açıkoturum Programı Katılımcılar; Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ KTV., ; AHİ TV.,( ). F.56. Cumhuriyet Konulu Program, (Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT, Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZCAN), AHİ TV (Kırşehir) F. 57. Tarihi Süreç İçerisinde Atatürk, Panel, Konuşmacılar; Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Okutman Osman KABADAYI, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu (10 Kasım 2011). F. 58. Tarihi Süreç İçerisinde Atatürk, Panel, Konuşmacılar; Doç. Dr. Yaşar Özüçetin, Yrd. Doç.Dr. Uğur ÖZCAN, Okutman Osman Kabadayı, AHİ TV. (10 Kasım 2011). F. 59. Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir Panel (Konuşmacılar; Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL, Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZCAN), Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, F. 60. Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir Panel (Konuşmacılar; Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Bengül BOLAT, Okutman Mahmut SEYFELİ), Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Projeler 9.İdari Görevler AÖF KTÜ Giresun İl Koordinatör Yardımcılığı Bölüm Başkan Yardımcılığı KTÜ. Giresun Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı GÜ. Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yüksek Okul Müdürü AEÜ Çiçekdağı MYO Bölüm Başkanı AEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2008

11 10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri F. 80. Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research Yıl:1 Sayı:2 Ekim 2009 Year:1 Issue: 2 October 2009 F. 81. Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research Yıl:3 Sayı:5 Nisan 2011 Year:3 Issue: 5 April 2011 F. 82. Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research Yıl:3 Sayı:6 Ekim 2011 Year:3 Issue: 6 October 2011 F. 83. Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research F. 84. KARADENİZ ARAŞTIRMALARI (Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi), KaraM, Kış 2010Sayı 24. F. 85. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Jornal of Social Science, Cilt/Volume: 21, Sayı/Issue:2, Temmuz/July2011 Elazığ. F. 86. Akademik Tarih Tarih Araştırmaları Dergisi ( ATAD ) Danışma Kurulu Üyeliği. F. 87. Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research F.88. ATATÜRK YOLU, Bahar 2012, Yıl 25, Cilt 13, Sayı 49. F. 89. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi F. 90. KARADENİZ ARAŞTIRMALARI (Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi), KaraM. F. 91. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi F. 92. The Journal of Academik Social Science Studies F. 93. Türklük Bilimi Araştırmaları Journal of Turkology Research (TÜBAR) F. 94. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) F. 95. Studıes of The Ottoman Domaın F. 96. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi F. 96. TURKISH STUDIES F. 97. TURKISH STUDIES F.98. Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Çalışma Grubu Üyeliği ( ). F. 99. Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği ( ). F Ahi Evran Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyeliği ( ).

12 F.101. Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, ( ). F Proje Değerlendirme Komisyon Üyeliği ( ). F Bilim Jürisi, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ( ). F Bilim Jürisi (1) Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ( ). F Bilim Jürisi (2) Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ( ). F Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ( ). 11.Ödüller Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz İlkbahar Güz Haftalık Saati Te Uy ori gul k am a Öğren ci Sayısı TAR107 Tarih Metodolojisi ve 2/3 41/10 Kaynak Bilgisi I/TAR503 (ZOR.) Tarih Metodolojisi TAR191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 2 41 Tarihi I TAR429 Türk İstiklâl Harbi I 2 39 TAR yy. Dünya Tarihi I 2 39 TAR493 Türkiye Cumhuriyeti 2 39 Tarihinin Kaynakları I TAR427 Araştırma Projesi I TAR192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 2 41 Tarihi TAR108 Tarih Metot.ve Kay. Bil.II/ 2/3 41/10 TAR502 (ZOR.) Türk Tarihinde Tarihçiliğin Gelişimi TAR430 Türk İstiklâl Harbi II 39 TAR yy. Dünya Tarihi II 39 TAR494 Türkiye Cumhuriyeti 39 Tarihinin Kaynakları II TAR428 Araştırma Projesi II TAR107 Tarih Metodolojisi ve 2/3 41/16 Kaynak Bilgisi I/TAR503 (ZOR.) Tarih Metodolojisi TAR191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 2 41 Tarihi I TAR429 Türk İstiklâl Harbi I 2 39

13 İlkbahar TAR yy. Dünya Tarihi I 2 39 TAR493 Türkiye Cumhuriyeti 2 39 Tarihinin Kaynakları I TAR427 Araştırma Projesi I TAR192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 2 41 Tarihi TAR108 Tarih Metot.ve Kay. Bil.II/ 2/3 41/16 TAR502 (ZOR.) Türk Tarihinde Tarihçiliğin Gelişimi TAR430 Türk İstiklâl Harbi II 39 TAR yy. Dünya Tarihi II 39 TAR494 Türkiye Cumhuriyeti 39 Tarihinin Kaynakları II TAR428 Araştırma Projesi II 2 2 8

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER. Dr. Erol DEMİR

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER. Dr. Erol DEMİR ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER Dr. Erol DEMİR 2016 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER A-ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Erol DEMİR Doğum Tarihi ve Yeri : 13.05.1968, Kahramanmaraş Unvanı : Dr 2. Öğrenim Bilgisi Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi İş Tel: 0312 297 68 70-117 E-posta: ydoganer@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Öğrenim

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Şayan ULUSAN 2. Ünvanı : Doç.Dr. e-posta: sayanulusan@gmail.com tel: (0236) 2412151 3. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Ege Üniversitesi

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Mehmet MERCAN. M. A. Thesis: Harb Ceridesi (1-İtalya ve Osmanlı Muharebesi, 1328 ; 2-Balkan Harbi, 1328), Prof. Dr. Özcan MERT

Mehmet MERCAN. M. A. Thesis: Harb Ceridesi (1-İtalya ve Osmanlı Muharebesi, 1328 ; 2-Balkan Harbi, 1328), Prof. Dr. Özcan MERT Mehmet MERCAN Education: Degree Department University Year B. A. Tarih Atatürk University 1987 M. A. Yakınçağ Tarihi Marmara University 1994 PH. D. Yakınçağ Tarihi Marmara University 1998 M. A. Thesis:

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HASAN KORKMAZ 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Marmara Üniversitesi Güzel 2004 Sanatları

Detaylı

ACADEMIC ACTIVITIES/ PUBLICATIONS

ACADEMIC ACTIVITIES/ PUBLICATIONS CURRİCULUM VİTAE (CV) Professor NURETTİN GÜLMEZ Contact Information: Phone : 2362013458/3406 E-mail : nurettin.gulmez@cbu.edu.tr Academic Degree: Undergraduate: Ataturk University, Faculty of Science and

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com EĞİTİM Doktora, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi ABD (1993)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. e-posta: hasantarih@yahoo.com EĞİTİMİ. Derece Alan Adı Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2000

ÖZGEÇMİŞ. e-posta: hasantarih@yahoo.com EĞİTİMİ. Derece Alan Adı Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2000 Adı Soyadı: Öğrenim Durumu: Unvanı: Hasan IŞIK Doktora Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: e-posta: hasantarih@yahoo.com EĞİTİMİ Derece Alan Adı Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres :Yalı Mah. Camii Sok. Dragos Sitesi A Blok. D:17 Kat:5 Maltepe /İstanbul Telefon Mail :(0216) 626 10 50 / 2742 :mustafakara@maltepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ I ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yusuf Civelek Kurumu: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) Etkinlikler Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 18 Mart 2015 tarihinde 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim ASD - Seçmeli Ek Branş Grafik İngilizce Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi : 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri Unvanı : Çaycuma / Zonguldak : Öğretim Görevlisi Tel : +90 (378) 223 50 78 GSM : +90 (506) 689 54

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 17.01.2012 Toplantı Saati : 14.00 Toplantı No : 2012/02 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Derya Erdem 2. Doğum Tarihi : 20.09.1972 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Yrd. Doç. Dr. : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı