ISTANBULDA SON HAREM HAYATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBULDA SON HAREM HAYATI"

Transkript

1 'fi'1/ ' rfi-. > -v* ; v v-i- VM?. r ':'-İ m Wa0^' t SON MLÎF2NÎN SARAYI ve ISTANBULDA SON HAREM HAYATI / Yazan Seniha Sami 'A T 4, : ; : -".r r-rp r^ y ', - ;.*3 k & t i i ;'./ i < ' ' 'k V-t/î.- *, -1;.,, vaıt. *; i.-hjîc.': i'i ;;:.» /* * i. *» *i. ''.'e (, Ş '.V ı ) İ ', A : \»w!"..y^''-*v«v^v t ' Sfi! c4wgfoı wwtfri gfy *.V t* V;:/. :WCT' r t O v - ;ys r:; fia-%..*,-/!v*vrt/<: V - V- v y%k? ; - í í >7'"r?íAr\3t';^ í. V ir::' ^ k.vıi, «yt

2 4 Si Birinci Cihan Harbinin neticesinde OsmanlI Imperatorluğu çökmüş, İstanbul işgal altında iken İstiklâl Harbi Anadoluyu kurtarmış, son padişah, Mehraed VI., kaçmıştı. Saltanat lağvedilmişti, Hilâfet^ m a k a m İstanbul olarak İlân edilmişti. OsmanlI saltanatının veliahdi Abdulmecid.efendi, Büyük Millet Meclisi-tarafından halifeliğe intihab edilmiş, Dolmabağçeûe (şimdi Resim ve Heykel Müzesi olan) Veliahd Dairesinden taşınarak k±±±ş±k±ri bitişiğindeki büyük saraya yerleşmişti. Halife, Istanbuldaki müteaddid cemiyetlerin heyetlerini kabul ediyordu. Benim aza bulunduğum Hilâli Ahmer (l) Hanımlar Merkezi de bu arada davet edildi. 0 zaman Sultan Mahmud Türbesi civarında bulunan Hilâli Ahmer Merkezinde toplandık, otomobillere binerek Dolmabağçeye indik..hefet Paşanın makarrı..olan Bab_ı Alinin önünde* Anadolu ordusunun üniformasını giyen iki nöbeçi/bekliyordu. Hö&ifc işgal altında bulunan şehrimizde o üniformayı görmek, kalblerimizi ferah ve gururla dolduruyordu. " Dolmabağçe Sarayında kabul edildiğimiz salonun karşısında da - 8 ecnebi harb donanması demir atmışlardı. Fakat kalelerimiz artık ümid ve iftihar ile dolu idi. Mabeyn Dairesinde kabul edildiğimiz için çarşaflarımızı çıkarmadık. Fakat inkılâb nasıl çabuk yürüyordu î Evvelce kadınlar saraya ancak yaşmaklı olarak gidebilirlerdi,. Mabeyne ise kabul edilmeleri mevzuıbahs olamazdı. Billur trabzanlı,geniş ve yassı basamaklı merdivenden yukarı çıktık. Kapunun iki yanında iki büyük ocakta odun a^teşi neşeli alevlerle yanan büyük salonda kahve ve sigaralar ikram edildi. Daha küçük bir salonda Halife bizi ayakta olarak kabul etti. Ceddi Fatihin Bellini tarafından yapılan ve Bayazid XI.nin taassubu sebebinden-elden çıkarılarak bu gün British Museum*da bulunan meşhur portresinin bir kopyas^ önünde duruyordu. Kendisi oturxrduktan sonra' bizim de oturmamızı Harem Dairesine henüz yerleş ilmediği için Hanım Efendinin bizi kabul edemediğinden dolayı teessüfünü beyan etti. Siyasî ahvale de,. 3 B M a jb H m mambi1! v a i H B K C &..ı.,» s : '/.! v;r - H-i&L1' 1. Şimdi "Kızıl Ay" deniliyorsa da "ay" kelimesi münasib ~.v. ^ ğ l l d i ^ ^ ç ü n k i "hilâl" ayın hususî bir istihalesidir. Bu gibi m 1

3 i temas ederek eslâfının hatalarını ima etti ve nasihat dinlemedikleri ni ilâve etti. Abdulroecid efendinin veli ahilik zamanında Millî Harekete taraf dar o 1 duğunubi liyor5.uk. Bir kaç dakika böylece konuştuktan sonra "bize müsâade edildi. Abdulmecid efendinin üç karısı olduğu halde resmen ancak birincisi tanılıyordu. ^Ha'nım efendi" diye bahsettiği p idî, ondan A-(üçüncüsiİnün kızı. Durjcısehvar sultandır. Abdulmecid efendi, bu iki J /bir oğlu dünyaya g e ildi?/ çocuğunun tahsiline çok ehemmiyet vermekte idi. Oğlunu Vienna da Thereseanum da okutmuştu. K ı z m a bir İngiliz ' V mürebbivesi tutmuştu. Kadın, altı ay yanlarında kaldıktan sonra :gpg^ 8 ^ g ^ v b i r makale neşretmiş, bu makale müteaddid lisanlara tercüme edilmişti. Bundan dolayı başka bir ecnebi muallime tutmaktan xxxx çekiniyorlardı. _ II. Aylar geçti. Mütemadi harbiarm ye İçtimaî inkılâblarm sarsini larıyle hasıl olan sıkıntılardan memleketin ahvali ümid vermekte * olduğu halde benim ve daha bir 'çok ailelerin hususî sıkıntılarının! sonu göpünmiyordu. Fakat İstiklâl Harbi, bize yüksek bir ders vermişti. Harb henüz devam ettiği sıralarda Büyükderedeki yalımısın üst tarafındaki sırtlarda yeis İçinde dolaşıyordum. Birincİ^Cihan Harbi esnasında açılan ve sonra metruk kalan siperlerin ö$tmde durdum, harbin bütün acı safahatı hatırımdan geçti. Sonra düşündüm '/,3n ümidsiz.vaziyet karşısında milletin azm ve iradesi galebe etmişti Allahın 'inayetiyle belki benim de hususî vaziyetim bir az düzelebil! di. Sonradan öğrendim' ki o esnada kvrtfpada bulunan iki gene ahbabım da ayniyle benim gibi meyus iken o ulvî örnekte bir teşvik görmüşler Büyükderedeki. yalı-elimizden çıkmıştı. Boyacıköyde.- şimdi yolu açmak için yıkılmış olan - bir yalıda kira ile oturuyorduk. Çocuklar mı önceleri kendim okutmuş iken şimdi üçü de ^mirgândaki kız 4 ve erkek mekteblerine devam ediyorlardı. Çalışmaya vaktim müsaii ; idi. Fakat tahsilim tamamiyle hususî Aoldufu için elimde. hiç bir şehadetname yoktu.» -Hastabakıcılık şehadetnamesi

4 LIFE in the last Turkish harems and in THE HAREM OF THE LAST KHALIFE SENİHA SAHİ

5 1 I At the end of World War I the Ottoman Empire had collapsed. 300,000 Turkish soldiers had died on tne snow-clad mountains of the Caucasus, in tne plains of Galicia, and among the scorched sands of Arabia. In many villages in Anatolia not a man was left alive. Those who had been called to fight never returned. Armenian bands massacred starving women and children, thus preparing for themselves stern reprisals. The leaders responsible for the catoatrophy had fled, some hoping to find shelter in Central Europe, others looking out for new adventures in Central Asia. All were to be ruthlessly murdered. Fatal diseases added themselves to the ravages caused by war and tyranny. My husband was one of the victims, and I was ler't a young widow, with three small children. Istanbul was occupied by the Allied troops. Although truce had been signed at Mondros the northern and southern provinces of, Anatolia were invaded. On the 13th of May 1919 a Greek army, under cover of the British fleet, entered İzmir, while massacres continued in tne Eastern provinces. Nothing could break the spirit of the nation. Militias formed spontaneously to resist the invaders, and save the homeland from utter shame, ruin, and destruction. Meetings of protestation in Istanbul, under occupation, proclaimed the indomitable will of the people to struggle for freedom and independence. The movement of resistance found able leaders in great Turkish generals. Of these Mustafa Kemal assumed the supreme command. They united the several bands which had been forming * everywhere. At Ankara Mustafa Kemal was elected President of the National Assembly. A regular army was organized. The reigning Sultan, Mehmed VI,, had chosen as his residence the Palace of Yıldız, which had been built by his brother Abdul-Hamid II. on top of a hill overlooking the Bosphorus. It is surrounded'by a beautiful park, with numerous ponds and kiosks, now open to the public. There Abdul-Hamid had lived with his several wives and unmarried children. Mehraed VI. was eager to reestablish the autocratic monarchy under cover of foreign protection, and determined to accept the Treaty of Sevres. He was pleased to consider the movement of resistance as a rebellion. National leaders were sentenced by

6 2 default, and condemned to death. But the resistance continued successfully. The Trench evacuated Adana, the Italians Antalya, the northern provinces were pacified, an" the eastern invaders definitely routed. The Greek armies were driven into the sea. The Sultan was a fugitive. The National Government abolished the monarchy, but as Istanbul was still under occupation.prince Abdul-Kecid 3#Ma&L, first- cousin to the four last Sultans, and heir apparent, was elected Ehalife, i.e. successor to the Prophet, and spirtitual chief of the Islamic world. To those of my readers who may not have a clear idea of what i9 exactly meant by a Khalife I might recall that the Khalifes were the successors of the Prophet when the Islamic world formed formed one state. The first four Khalifes are called "orthodox" because they were freely elected by the people. In 661 A.C. the Khalifate became hereditary in the House of Omayya, and in 750 A.C. in the House of Abbas, to whom belongs the famous Harun-al-Rashid. But the Islamic state was already divided into many independent or semi-independent states, and the Khalifes gradually lost all temporal power, which fell into the hands of the powerful Turkish dynasty of the Saljuks, who were succeeded by the Ottoman dynasty. Tn 1517 the Ottoman Sultan Selim I., after he united Syria and Egypt to his empire, assumed the title of Khalife, thus re-uniting the spritual power with the temporal. How in 1922 the National Government of Turkey again separated both powers. History seemed to repeat itself, with a difference, for the temporal, power no longer belonged to a Sultan, but to the National Assembly. ^Ahdul-Mecid was an enlightened prince, a patron of art and literature, and himself a musician and a painter. He had been persecuted for his liberal ideas, as he made no secret of his sympathy for the national cause, which led him into open hostility with Mehmed VI. Now I think I must introduce the writer of these lines to explain how I stayed six months in the Palace od Dolmabag$e, in the harem of the Khalife* First of all I must make clear the real significance of the word harem, because in the West it has bden given a meaning considered more alluring. Harem is an Arabic word which means a "sacred place" It is Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği Taha Toros Arşivi

...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde...the heaven is either under or above Kutahya... Kleopatra ve Anadolu

...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde...the heaven is either under or above Kutahya... Kleopatra ve Anadolu PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 4, ISSUE NO: 14, JANUARY - MARCH 2014 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 14 OCAK / MART 2014 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde......the

Detaylı

Osmanlı pâdişah türbeleri Ottoman rulers tombs

Osmanlı pâdişah türbeleri Ottoman rulers tombs Hilâl. Studi turchi e ottomani 2 Osmanlı pâdişah türbeleri Ottoman rulers tombs M. Fatih Demirhan Edizioni Ca Foscari Hilâl Studi turchi e ottomani - 2 Direttori / General editors Maria Pia Pedani (Università

Detaylı

TOPKAPI 30 BÜYÜK SIRRI! 30 GREAT SECRETS OF THE TOPKAPI PALACE. Soner Sarıkabadayı NO:19 EYLÜL SEPTEMBER 2014 TÜRK KAHVESI TURKISH COFFEE

TOPKAPI 30 BÜYÜK SIRRI! 30 GREAT SECRETS OF THE TOPKAPI PALACE. Soner Sarıkabadayı NO:19 EYLÜL SEPTEMBER 2014 TÜRK KAHVESI TURKISH COFFEE SİMİT SARAYI NIN ÜCRETSİZ DERGİSİDİR NO:19 EYLÜL SEPTEMBER 2014 Kalp kırıklarına Yara Bandı oldu Soner Sarıkabadayı He is A Plaster for heartbreaks TOPKAPI SARAYI NIN 30 BÜYÜK SIRRI! 30 GREAT SECRETS OF

Detaylı

About Us. British Life. Folk Dance Club. Book Reviews. New Releases. Golden Orange. Poems. Stories...

About Us. British Life. Folk Dance Club. Book Reviews. New Releases. Golden Orange. Poems. Stories... About Us British Life Folk Dance Club Book Reviews New Releases Golden Orange Poems Stories... İçindekiler / Contents File of the Month: ATATÜRK 2 10th Year Address From The Editor Dear Readers, I am very

Detaylı

THE TURKISH LANGUAGE REFORM

THE TURKISH LANGUAGE REFORM THE TURKISH LANGUAGE REFORM The Turkish Language Reform A Catastrophic Success GEOFFREY LEWIS OXFORD UNIVERSITY PRESS OXFORD UNIVERSITY PRESS Great Clarendon Street, Oxford 0x2 6DP Oxford University Press

Detaylı

CRITIQUE OF AN ANECDOTE REGARDING THE ADMIRATION FOR HITLER IN TURKEY DURING THE YEARS OF THE SECOND WORLD WAR Peyami Safa Event.

CRITIQUE OF AN ANECDOTE REGARDING THE ADMIRATION FOR HITLER IN TURKEY DURING THE YEARS OF THE SECOND WORLD WAR Peyami Safa Event. TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 8 Sayfa: 208 245 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 8

Detaylı

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM www.dergibursa.com.tr Aralık 2014 - December 2014 Yıl / Year: 4 - Sayı / Issue:24 Fiyat / Price: 10 MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM 1 editör notu editor

Detaylı

An Intellectual s Approach to Islam, Modernism, and Nationalism in Turkey: Samiha Ayverdi (1905-1993), a thesis prepared by Ayşen Müderrisoğlu

An Intellectual s Approach to Islam, Modernism, and Nationalism in Turkey: Samiha Ayverdi (1905-1993), a thesis prepared by Ayşen Müderrisoğlu An Intellectual s Approach to Islam, Modernism, and Nationalism in Turkey: Samiha Ayverdi (1905-1993), a thesis prepared by Ayşen Müderrisoğlu in partial fulfillment of the requirements for the degree

Detaylı

Number 3 Netherlands Alumni Association of Turkey. It is very exciting to say to all hello after a period of six months.

Number 3 Netherlands Alumni Association of Turkey. It is very exciting to say to all hello after a period of six months. Number 3 Netherlands Alumni Association of Turkey June 2009 Levant Report Series From the Editor WHAT S IN? Inside Second Story Editorial. 1 Special Interest Story LRS Interview 2 Inside Fourth Story Inside

Detaylı

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office CONTENTS Alumni Association News Arnavutköy and the Robert College Alumni Association members say, "No" to a third Bosphorus Bridge. Page 2 Fund Raising Page 6 Cover The first student produced RC CD-ROM

Detaylı

Editör Cahit GELEKÇİ. İngilizce Editör Alev KARADUMAN

Editör Cahit GELEKÇİ. İngilizce Editör Alev KARADUMAN Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Kurucusu: Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yunus KOÇ Editör Cahit

Detaylı

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from harm Tarihin ve uygarlığın başladığı topraklar The

Detaylı

CIRCASSIAN ORGANIZATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE (1908-1923)

CIRCASSIAN ORGANIZATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE (1908-1923) CIRCASSIAN ORGANIZATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE (1908-1923) ELMAS ZEYNEP (AKSOY) ARSLAN BOĞAZİÇİ UNIVERSITY 2008 CIRCASSIAN ORGANIZATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE (1908-1923) Thesis submitted to the Institute

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 TÜRSAB DERGİ ATATÜRK süz GEÇEN 75 YIL 75 years without ATATÜRK İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEMPOZYUMU THE FAITH

Detaylı

New York un Sanat Tapınağı METROPOLITAN 66

New York un Sanat Tapınağı METROPOLITAN 66 içindekiler NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2012 APRIL-MAY-JUNE 2012 SAYI 5 ISSUE 5 İstanbul Arkeoloji Müzeleri nde değişim zamanı Hacılar Büyük Höyük Kazısı-2011 Tarih Sümer de başladı! New York un Sanat Tapınağı

Detaylı

Introduction: Development of Waqf:

Introduction: Development of Waqf: Introduction: Throughout the Islamic world magnificent works of architecture and social services of vital public importance have been financed and maintained by the institution of Waqf for centuries. Despite

Detaylı

İnas Darülfünunu ve Kadınlar Dünyası Dergisi. Kadınlar Dünyası nda, yüksek öğrenim hakkı- ise, Zeynep Hanım Konağı nda, kadınlar için

İnas Darülfünunu ve Kadınlar Dünyası Dergisi. Kadınlar Dünyası nda, yüksek öğrenim hakkı- ise, Zeynep Hanım Konağı nda, kadınlar için 1 İnas Darülfünunu ve Kadınlar Dünyası Dergisi Women s University and the magazine Kadınlar Dünyası (Women s World) Darülfünun u istemek bizim hakk-ı insaniyemizdir. Bilmiyorum bunu istemekte ne fevkaladelik

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4

OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4 OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4 DIDYMA: ORACLE-CENTER OF THE ANTIQUE WORLD Invention of Time: Sundials Museum traversed by a Submarine: the Rahmi Koç Museum The Great Legacy

Detaylı

1997 KASIM KPDS SORULARI

1997 KASIM KPDS SORULARI 1997 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The was not a happy one at the time, but looking back on it I suppose I m glad it occurred.

Detaylı

AVİM Report No: 6 March 2014 REVANCHISM AS BLIND FAITH AND THE DASHNAK-ASALA ASSASSINATIONS. Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

AVİM Report No: 6 March 2014 REVANCHISM AS BLIND FAITH AND THE DASHNAK-ASALA ASSASSINATIONS. Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR AVİM Report No: 6 March 2014 REVANCHISM AS BLIND FAITH AND THE DASHNAK-ASALA ASSASSINATIONS Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR AVİM Report No: 6 March 2014 REVANCHISM AS BLIND FAITH AND THE DASHNAK-ASALA ASSASSINATIONS

Detaylı

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561.

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MAYIS 2014 MAY 347 TÜRSAB DERGİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! Have a Good Mother s Day 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR

Detaylı

s- ile Petrolden Sanata

s- ile Petrolden Sanata From Oil to Art with Güntekin Köksal s- ile Petrolden Sanata We had a pleasant chat with Güntekin Köksal, the Chairman of Pet Holding, at his house in Gaziosmanpaşa. Köksal answered all of our questions

Detaylı

İstanbul 20-21 Ekim October 2012 PROGRAM

İstanbul 20-21 Ekim October 2012 PROGRAM İstanbul 20-21 Ekim October 2012 PROGRAM 2 1 Sempozyum Eşbaşkanları Co-Presidents Dr. Halit Eren, IRCICA Genel Direktörü Director General, IRCICA Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Bşk. Mayor, Zeytinburnu

Detaylı

Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among

Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among the green Güzel karşı komşu Midilli Beautiful neighbor

Detaylı

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most beatiful imperial garden Ihlamur Palace Kaya evleri,

Detaylı

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE Serdar Sakin * Özet Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde

Detaylı

Boğaziçi şıngır mıngır Bosphorus pretty in color. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN

Boğaziçi şıngır mıngır Bosphorus pretty in color. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN çindekiler Contents Sayı: 304 / Ekim 2010 Issue: 304 / 2010 October 04 Her yol İstanbul a çıkacak All roads will lead to İstanbul 30 Şehir efsanesi ya da bir efsane şehir City legend or a legendary city

Detaylı