TICARET SICILI REHBERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TICARET SICILI REHBERI"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: TICARET SICILI REHBERI Hazırlayan Mesut DEMİRTAŞ Dizgi Yavuz KARAMOLLAOĞLU ISTANBUL

3 Bu eserin tüm telif haklan istanbul Ticaret Odası'na (ÎTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çogaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. AĞUSTOS 2001 İSTANBUL ISBN ITO yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (212) / Faks: (212) E. Posta : tr-ito.com BASKI MEGA AJANS REKLAMCILIK MATBAACILIK FUAR HiZM. LTD. ŞTl. Tel.: (212) Tel - Faks : (212)

4 ONSOZ Türk Ticaret Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklikler Yapılmasına Dair 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde kurulan Ticaret Sicil Memurlukları; Sanayi ve Ticaret Bakanhğı'na bağlı olarak Ticaret Odaları nezdinde kurulması öngörülmüştür. Merkezi otoritenin yetki devri olarak tanımlanabilecek bu değişiklik aynı zamanda merkezi otoritenin sivil toplum örgütlerine olan güveninin somut bir göstergesidir. Tacirle ilgili hukuki işlemlerin kaydedildiği Ticaret Siciline ait tüm kayıt ve belgeler üçüncü kişilere açık tutulan, diğer bir anlatımla Ticaret Kanunu'ndaki tanımıyla alenidir. Ancak aleniyet ilkesinin sicil kaydının doğru olması, kayıtların dayandığı belge ve evrakın iyi bir şekilde muhafazası; ayrıca istenildiği an ilgililere sunulması halinde gerçekleşmesi mümkündür. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun Oda'mız tarafından tarihinde devir alınmasından kısa bir süre sonra, üyelerimize daha etkin, daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla önce Kadıköy Hizmet Birimi, daha sonra Okmeydanı-Perpa ve İkitelli-İstoç Hizmet birimi açılmış ve tescil başvuruları bu hizmet birimlerinde kabul edilmeye başlanmıştır. Ayrıca 1998 yılının Mart ayından itibaren kurulan firmaların bütün kayıt ve belgeleri bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Sicil memurluğunun devir alındığı tarihinde tarihine kadar tescil işlemi yapılmış ve belge düzenlenmiştir. Yüzbinlerle ifade edilen ticaret sicili işlemlerinin çok geniş boyutlu olması doğru ve hızlı yapılmaması halinde binlerce işletmenin dolayısıyla üyemizin ticari hayatını olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Ticaret Sicili işlemlerinin etkin ve doğru olarak yapılması tescil için verilecek belge ve evrakın eksiksiz veya hatasız olmasına bağlıdır. Bu amaçla ticaret sicilinde uygulamaya yönelik kısa; ancak yararlı bilgi ve açıklamaları içeren, birinci basımı 1998 yılında yapılan Rehber Kitabın genişletilmiş 2. basımı yapılmıştır. Söz konusu yayınımızın üyelerimize ve ilgililere yararlı olmasını diler, çalışmayı hazırlayan Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi Müdürü Mesut Demirtaş'a teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 İÇİNDEKİLER 5 1) Ticaret Sicili Memurluklarının Ticaret vesanayi Odalarına Devri 13 2) Ticaret Sicili ) Ticaret Sicili ) Aleniyet ) Sicilin Etkisi = ) Ticaret Sicilinin Olumlu Etkisi ) Ticaret Sicilinin Olumsuz Etkisi ) Ticaret Sicilinin Sorumluluğu ) Tescilin Zamanı ) Ticareti Terk ve Mal Beyanı ) Ticaret Şirketlerinin Mal Beyanında Bulunmalarına Gerek Yoktur ) İmza Beyannamesi ) Nüfus Cüzdanlannın İbrazı Koşulu ) Tüzel Kişi Organ Kararlannın Noter Onaylı Olması Zorunluluğu 17 3) Ticaret Sicili İşlemlerinin Tabi Olduğu Hükümler 17 4) Harç Zorunluluğu ) 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Ticaret Sicili Harçları ) Tescil İşlemlerine Harç Uygulanması ) Ticaret Sicili Harç Tarifesi ) Kuruluş Harçlan ) Temsil Harçlan ) Anasözleşmeyle Temsile Yetkili Kişilerin Belirlenmemesi Durumu ) Değişiklik Harçlan ) Kayıt Silme ) Anonim, Eshamlı Komanit, Limited Şirketlerin Birleşme, Devir, Bölünmelerinde Harç İstisnası ) Birden Fazla Harç Alınması Gereken Vakıalar ) Kayıt Belge Suretleri ve Tasdikname Harçlan ) Tasdiknameler 26 5) Tescil Koşullan, İlgililer, Talebin Şekli, Süresi Değişiklikler ) Tescil, Tadil, Terkin, ) Tescilin Koşullan» ) İlgililer ) Değişiklikler, 28 6) Sicil Memurunun İnceleme Mükellefiyeti, Tescilin Reddi, İtiraz ) Sicil Memurunun İnceleme Mükellefiyeti ) Tescil İsteğinin Reddi ) Sicil Memurunun Kararma İtiraz 28 7) Ticari İşletme, Ticari İşletmenin Unsurlan, Şube ) Ticari İşletme ) Ticari İşletmenin Unsurları 29

7 7.3) Şube 29 8) Tacir, Gerçek Kişi Tacir, Tacir-Esnaf Ayrımı, Tüzel Kişi Tacir ) Gerçek Kişi Tacir ) Tacir-Esnaf Ayrımı ) Tüzel Kişi Tacir ) Ticaret Şirketleri ) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ) Donatma İştiraki 31 9) Ticaret Unvanı, Gerçek Kişilerde Ticaret Şirketlerinde Diğer Tüzel Kişi ve Donatma İştiraki ile Şubelerde Ticaret Unvanı ) Ticaret Unvanı ) Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı ) Ticaret Unvanı Eklerinin Koşullan ) Ticaret Şirketlerinde Ticaret Unvanı ) Kollektif Şirket ) Adi ve Paylı Komandit Şirket ) Limited ve Anonim Şirketler ) Diğer Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki ) Diğer Tüzel Kişiler ) Donatma İştiraki ) Şubeler 34 10) Firmalann Ticaret Siciline Tescil ve Oda Kayıt İşlemleri ) Genel Bilgi 34 11) Firmaların Ticaret Siciline Tescilinden Önce Yapılması Gereken İşlemler ) Gerçek Kişiler ) Tüzel Kişiler 35 12) Gerçek Kişilerin Ticaret Siciline Tescil ve Oda Kayıt İşlemleri ) Gerçek Kişilerin Tescil ve Oda Kayıt İşlemi ) Unvan Değişikliği ) Diğer Değişiklikler ) Ticareti Terk ) Vefatın Tescili ) Halefiyet ) Sigorta Acentalığı ) Başka Bir Sicil Memurluğuna Kayıtlı Gerçek Kişi Tacirin İstanbul Şubesinin Açılışı 36 13) Tüzel Kişilerin Ticaret Siciline Tescil ve Oda Kayıt İşlemleri ) Kollektif Şirket ) Kuruluş ) Anasözleşme Değişikliği ) Fesih ve Tasfiye ) Kollektif Şirketlerde Tasfiye Zorunluluğunun Bulunmaması ) Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Kollektif Şirketin Merkezinin İstanbul'a Nakli ) Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Kollektif Şirketin İstanbul Şubesinin Açılışı 39

8 13.2) Adi Komandit Şirket ) Kuruluş ) Anasözleşme Değişikliği ) Fesih ve Tasfiye ) Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Adi Komandit Şirket Merkezinin İstanbul'a Nakli ) Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Adi Komandit Şirketin İstanbul Şubesinin Açılışı ) Limited Şirket ) Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemlerindeki Esaslara İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1995/1 Sayılı Tebliğine Göre 42 A) Kuruluş 42 B) Anasözleşme Değişikliği İşlemleri 45 C) Diğer Hükümler ) Sicil Memurluğuna Verilecek Belgeler ) Kuruluş ) Anasözleşme Değişikliği ) Hisse Devri ) Adres Değişikliği ) Yeni Müdür Atanması ) Fesih ve Tasfiye ) Tasfiye Sonu ) Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Limited Şirketin İstanbul'da Şube Açılışı ) Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Limited Şirketin İstanbul'a Merkez Nakli ) Limited Şirketlerde Karar Nisapları (Yeter Sayıları) ) Ortaklar Kurulu Toplantısı İçin Ortaklara Çağrı Yapılma Zorunluluğu ) Ortak Sayısı Yirmi ve Daha Az Olan Limited Şirketlerin Ortaklar Kurulu Kararlarında Vekaleten Oy Kullanılamaz ) Limited Şirketlerde Hisse Devrinin Kabul Edilmesine İlişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 520.maddesi Gereğince Alınacak Ortaklar Kurulu Kararının Eski Ortaklar Tarafından Alınması ) Anonim Şirket ) Anonim Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemerindeki Esaslara İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İşlemlerindeki Esaslara İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1995/1 Sayılı Tebliğine Göre 54 A) Kuruluş İşlemleri 54 B) Anasözleşme Değişikliği İşlemleri 56 C) Diğer Hükümler ) Sicil Memurluğuna Verilecek Belgeler ) Kuruluş ) Anasözleşme Değişikliği ) Genel Kurul İçin 61

9 13.4.6) Fesih ve Tasfiyesi ) Tasfiye Sonu ) Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin İstanbul Şubesinin Açılışı ) Merkezi Başka Bir sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Merkez Nakli ) Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Esas Sermayeli Anonim Şirketin Sermaye Artınmı ) SPK Hükümlerine Göre Esas Sermayeli Anonim Şirketlerin Sermaye Artırım Süreci ) Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Kayıtlı Sermayeli Anonim Şirketlerin Sermaye Artırımı )Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi )Çıkarılmış Sermayenin Artırımı ) SPK Hükümlerine Göre Kayıtlı Sermayeli Anonim Şirketlerin Sermaye Artırım Süreci = ) Sermaye Artırımı ve Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınması Açısından Kayıtlı Sermaye Sistemi ile Esas Sermaye Sisteminin Karşılaştıniması ) Anonim Şirket Genel Kurulu ) Sicil Memurunun Tescili Zorunlu Olan Genel Kurul Kararlarını İnceleme Görevi ) Anonim Şirket Genel Kurul Nisapları (Yeter Sayıları) ) Genel Kurulla İlgili Yargıtay Kararlan ) Anonim Şirket Yönetim Kurulu ) Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı (Yeter Sayısı) ) Yönetim Kurulu ile İlgili Yargıtay Kararları ) Anonim Şirket Denetim Kurulu ) Kooperatif ) Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliklerinde Bakanlıkça İstenen Belgeler ) Sicil Memurluğuna Verilecek Belgeler ) Kuruluş ) Anasözleşme Değişikliği ) Genel Kurul İçin ) Tasfiyesi ) Tasfiye Sonu ) Kooperatif Genel Kurulu ) Kooperatif Yönetim Kurulu ) Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Sayısı ) Denetçiler 93 14) Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmelerin Tescili 93 15) Dernekler Tarafından Kurulacak İşletmelerin Tescili 94 16) Yabancı Uyruklu Bir Şirketin Türkiye İstanbul Şubesinin Tescili Ticari İşletme Rehni ) Ticari İşletme Rehninin Tarafları ) Rehin Veren (Rehin Borçlusu) 95

10 17.1.2) Rehinli Alacaklı ) Ticari İşletme Rehninin Kapsamı ) Ticaret unvanı ve İşletme Adı ) Menkul İşletme Tesisatı ) Sınai Haklar ) Rehin Sözleşmesinin Şekli ) Ticari İşletme Rehninin Tescili ) Ticari İşletmenin Nakli ) Ticari İşletme Rehninin Sicilden Terkini 97 18) Şirketlerin Birleşmesi ) Birleşmenin Tanımı ) Birleşmenin Koşullan ) Nevilerin Aynı Olması ) Birleşme Karan ) Bilanço ve Borç Beyannamesi ) Birleşme Kararlarının Tesciline İstenen Belgeler 103 A) Devir Yoluyla Birleşmede 103 B) Yeni Şirket Kuruluşu Yoluyla Yapılan Birleşmede ) Birleşmenin Hükümleri ) Alacakhlann İtiraz Hakkı ) Külli Halefiyet (Mal Varlığının Kendiliğinden Geçişi) ) Birleşme Süreci ) Birinci Aşama ) İkinci Aşama ) Üçüncü Aşama ) Sermaye Artırımı ) Birleşme Kararının Tescili ile Bilanço ve Borç Beyanının İlanı ) Devralınan Ticaret Ortaklığının İnfisahı ) İnfisah Eden Ortaklığın Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi ) Birleşmenin Davalarla İlgili Sonuçları ) Birleşme Yoluyla İnfisah Eden Şirketlerin Ticaret Sicilinden Terkini ) Birleşme Kararının İlan Gününden İtibaren Hüküm İfade Etmesi Gereken Durumda ) Bir Anonim Şirketinin Diğerine Katılması ) Şirketlerin Nevi Değişikliği ) Nevi Değiştirme ) Kollektif veya Komandit (Adi ve Paylı Komandit) Şirketlerinin Anonim veya Limited Şirkete Dönüşmesi ) Limited Şirketin Anonim Şirkete veya Paylı Komandit Şirkete Dönüşmesi ) Anonim veya Limited Şirketin Kollektif veya Adi Komandit Şirkete Dönüşmesi ) Anonim Şirketin Paylı Komandit Şirkete Dönüşmesi ) Anonim Şirketin Limited Şirkete Dönüşmesi» ) Reşit Olmayan Küçüklerle İlgili Kayyum Atanması 121

11 21) 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu Kapsamındaki Yabancı Sermayeli Şirketlerin hazine Müsteşarlığı'nın İznine Tabi Olmayan İşlemleri 122 ÖRNEK 1 Taahiıütname 123 ÖRNEK 2 Gerçek Kişi Tacirin İş Adresi Değişikliğine İlişkin Dilekçe 124 ÖRNEK 3 Gerçek Kişi Tacirin Ev Adresi Değişikliğine İlişkin Dilekçe 125 ÖRNEK 4 Gerçek Kişi Tacirin İş Konusu Değişikliğine İlişkin Dilekçe 126 ÖRNEK 5 Gerçek Kişi Tacirin Yeni İş Konularının Tesciline İlişkin Dilekçe 127 ÖRNEK 6 Gerçek Kişi Tacirin Ek İşyeri Açmasına İlişkin Dilekçe 128 ÖRNEK 7 Gerçek Kişi Tacirin Ticareti Terk Etmesine İlişkin Dilekçe 129 ÖRNEK 8 Mal Beyanı Örneği 130 ÖRNEK 9 Vefat Eden Tacirin Sicil Kaydının Silinmesine ilişkin Varislerin Biri Tarafından Verilecek Dilekçe 131 ÖRNEK 10 Kollektif Şirketi Anasözleşmesi 132 ÖRNEK 11 Adi Komandit Şirketi Anasözleşmesi 134 ÖRNEK 12 Limited Şirketi Anasözleşmesi 137 ÖRNEK 13 Anonim Şirketi Anasözleşmesi 142 ÖRNEK 14 Donatma İştiraki Sözleşmesi 148 ÖRNEK 15 Alacaklılara Çağn İlanı 150 ÖRNEK 16 Limited Şirkette Hisse Devir Karan 151 ÖRNEK 17 ÖRNEK 18 ÖRNEK 19 Limited Şirkette Vefa Eden Ortağın Paylarının İntikaline İlişkin Karar 153 Limited Şirkette Vefat Eden Ortağın Bölünemeyen Payının İntikaline İlişkin Karar 155 Birleşme Suretiyle Devir Alınarak İnfisah eden Şirketin Düzenleyeceği Borç Beyannamesi 156 ÖRNEK 20 Bir Ticaret Şirket Nevinin Anonim Şirket Nevine Çevrilmesi ÖRNEK 21 Kurulacak Anonim Şirkete Ayni Sernıaye Konulması 159 ÖRNEK 22 Kurulacak Anonim Şirketin Ferdi Birİşletmeyi Devralması 160 ÖRNEK 23 Anonim Şirket Sermayesinin Nakit Olarak Artırılması 161 ÖRNEK 24 Anonim Şirketi Sermaye Artırımında Ferdi İşletmenin Devralınması 162 ÖRNEK 25 Anonim Şirket Sermaye Artırımında Ayın Nevinden Sermaye Konulması 163 ÖRNEK 26 Anonim Şirkette Değer Artış Fonu'nun Sermayeye İlave Edilmesi 164 ÖRNEK 27 Bir Ticaret Şirket Nevinin Limited Şirketin nevine Çevrilmesi ÖRNEK 28 Kurulacak Limited Şirkete Ayın Nevinden Sermaye Konulması 166 ÖRNEK 29 Kurulacak Limited Şirketin Ferdi Bir İşletmeyi Devralması 167 ÖRNEK 30 Limited Şirket Sermayesinin Nakit Olarak Artıniması 168 ÖRNEK 31 Limited Şirketin Sermaye Artırımında Ayın Nevinden Sermaye Konulması 169 ÖRNEK 32 Limited Şirketin Sermaye Artırımında Ferdi İşletmenin ÖRNEK 33 Devralınması 170 Limited Şirkette Değer Artış Fonu'nun Sermayeye İlave Edilmesi 171

12 ÖRNEK 34 Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı 172 ÖRNEK 35 Anonim Şirket Genel Kurulları İçin Düzenlenecek Vekaletname 174 ÖRNEK 36 Anonim Şirket Genel Kurul Hazirun Cetveli 175 ÖRNEK 37 Sermaye Artırımı Yapan Anonim Şirketlerin (Halka Açık Olanlar Hariç) Düzenlenmesi Gereken Pay Cetveli 176 ÖRNEK 38 Ticari İşletme Rehni Beyannamesi 177 İSTANBUL TİCARET ODASI TİCARET SİCİLİ VE TESCİL ŞUBESİ TELEFON REHBERİ 179 İSTANBUL TİCARET ODASI 2001 YILI ODA YAYINLARI, 180 KISALTMALAR İ.İ.K. TK TST TTSG SPK Koop. K. TİRK TİRHT TİRTUHY Bakanlık : İcra ve İflas Kanunu : Türk Ticaret Kanunu : Türkiye Sicil Tüzüğü : Türkiye Ticaret sicil Gazetesi : Sermaye Piyasası Kanunu : Kooperatifler Kanunu : Ticari İşletme Rehni Kanunu : Ticari jşletme Rehni Hakkmda Tüzük : Ticari İşletme Rehni Tüzüğü'nün Uygulanması Hakkında Yönetmelik : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

13

14 1) TİCARET SİCİLİ MEMURLUKLARININ TİCARET VE SANAYİ ODALARINA DEVRİ: tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 559 sayılı "Türk Ticaret Kanunu'nun bazı maddelerinde Değişiklik yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname" ile Türk Ticaret Kanunu'nun bazı maddeleriyle beraber, Ticaret Siciline ilişkin 26,27,28.nci maddeleri değiştirilerek, daha önce Adalet Bakanhğı'na bağlı olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde kurulan Ticaret Sicilinin; Sanayi ve Ticaret Bakanhğı'na bağlı olarak Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası nezdinde kurulması, ayrıca kararnamenin Geçici 1. maddesiyle de Ticaret Sicili Memurluklarının devir işlemlerinin Adalet Bakanlığı,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek bir protokole göre yürütülmesi ve 1 yıl içinde tamamlanması öngörülmüştür. Bu bağlamda, tarihinde Adalet Bakanlığı,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından imzalanan protokol gereğince, İstanbul ve Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğu tarihinde Oda'mız tarafından devir alınmış ve bu tarihten itibaren İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu olarak Oda'mız bünyesinde faaliyete başlamıştır. Başlangıçta İ.T.O. Merkez Binasında kabul edilen başvurular, Ticaret Sicili hizmetlerinin daha etkin, daha verimli verilmesi amacıyla tarihinden itibaren Kadıköy Hizmet Birimi, tarihinden itibaren Okmeydanı- Perpa ve İkitelli-İstoç Hizmet Birimlerinde kabul edilmektedir. 2) TİCARET SİCİLİ 2.1) Ticaret Sicili: Ticaret Sicili üçüncü kişiler tarafından bilinmesinde yarar ve zorunluluk bulunan tacirler ile ilgili hukuki işlemlerin kaydedildiği resmi bir sicildir. Ticaret Siciline tacire ilişkin, üçüncü kişilerin bilmesinde yararı olan hukuki işlemlerin kaydedilmesiyle tacirle hukuki işlem yapmak isteyenler bilgilendirilmiş olurlar. Resmi bir sicil olan Ticaret Siciline ait bütün işlemler özellikle tescil, değişiklik, kayıt silme işlemleri Türk Ticaret Kanunu, diğer kanunlar ve Ticaret Sicili Tüzüğü hükümlerine göre yapıhr.(tst.19)

15 Diğer bir anlatımla, resen tescile ilişkin hükümler hariç olmak üzere, herhangi bir hususun tescil edilebilmesi için,bu hususun tesciline ilişkin kanun ve tüzükte hüküm bulunması zorunludur.(tk.28,29-tst.9,27) 2.2) Aleniyet: Ticaret Siciline ait bilgiler üçüncü kişilere açık tutulan bilgilerdir. Böylelikle tacirle işlem yapacakiann aydınlatılması amacı sağlanmış olur. Dileyen her kişi ticaret sicilindeki belge, kayıt, bilgileri inceleyebilir; harcını ödemek koşuluyla onaylı suretini alabilir. Kanun ve tüzükte aksine bir hüküm olmadığı takdirde tescil edilen bir husus aynen ilan edilir. (TK.37) Sicil kayıtları bütün Türkiye'deki sicil kayıtlarının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, tacirle ilgili ticaret siciline kaydedilen hususların herkes tarafından incelenmesi imkanı sağlanmış olur. Ancak, aleniyet ilkesi sicil kayıtları ile bu kayıtların dayanağı olan belge ve benzeri evrakın en iyi şekilde muhafazası ve istendiği an ilgililere sunulabilmesi halinde amacına ulaşabileceği unutulmamalıdır. 2.3) Sicilin Etkisi: İlana tabi sicil kayıtları, bir hususun tescil tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, üçüncü kişilere karşı ilanın tamamlandığı günü takip eden ilk iş gününden itibaren hüküm ifade eder ) Ticaret Sicilinin olumlu etkisi: Türk Ticaret Kanunu, diğer kanunlar veya Ticaret Sicili Tüzüğü hükümlerine göre tescili öngörülen bir husus tescil ve ilan edilmişse, üçüncü kişiler kanun gereğince tescil ve ilan edilmiş olan bu hususu bilmediklerini ileri süremezler, buna sicilin olumlu etkisi denilmektedir. (TK.39/1) Ancak, bu hüküm kanunda öngörülmesi koşuluyla tescil ve ilan edilen hususlar için geçerli olup; kanun öngörülmediği halde herhangi bir şekilde tescil ve ilan edilen hususlar için geçerli değildir ) Ticaret Sicilinin olumsuz etkisi: Tescili zorunlu olmasına rağmen tescil edilmemiş veya tescil edildiği halde ilan edilmemiş bir husus, sadece bunu bildiği kanıtlanabilen kişilere karşı ileri sürülebilir. Buna da sicilin olumsuz etkisi denilmektedir.(tk.39/2)

16 2.4) Ticaret Sicilinin Sorumluluğu: Üçüncü kişilerin çıkarlarının korunması, bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla tutulan ticaret siciline ilişkin kayıtların doğru olması ve sicil memurluğunun verdiği belgelerin gerçeğe uyması zorunludur. Aksi bir durumda hem sicile gerçeğe aykırı beyanda bulunan tacir, hem de gerçeğe aykırı belgeler düzenleyen sicil memurunu atayan Oda sorumlu olur. (TK.27/2,40-MK.917) 2.5) Tescilin Zamanı: Ticaret Sicilinin tescilin koşullan ile niteliğini düzenleyen Türk Ticaret Kanunu'nun 29. ve izleyen maddelerinde özellikle 34. ile Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 28.maddesi, tescil için bir başvuru halinde sicil memuruna tescil için kanun ve tüzüğün öngördüğü tüm koşulların tam olarak yenne getirildiği hususunu araştırma ve inceleme görevi vermiştir. Yine Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 26.maddesinde sicil memurunca tescil koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılmasından sonra tescil isteminin karara bağlanıp tescilin bu tarih itibariyle yapılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle tescil tarihi başvurunun yapıldığı tarih değil; sicil memurunun gerekli incelemeyi yaptıktan sonra tescile karar verdiği tarihtir. Y.11 HD. 1998/2626 E 1998/2992 K. 2.6) Ticareti Terk ve Mal Beyanı: Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde ticaretini terk ettiğini kayıtlı bulunduğu Ticaret Siciline bildirmeye ve keyfiyetin tescilini istemeye zorunludur. (TK.29,33/3-TST.38-llK.44) Ticareti terk eden bir eski tacir ticareti terk ettiğinin ilanından itibaren bir sene içinde iflasa tabi olmakta devam eder. (İİK.44/2) Ticareti terk eden tacir 15 gün içinde Ticaret Siciline bildirimde bulunurken, bütün aktif ve pasifi ile (varsa) alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya zorunludur. İlan masraflarını ödemeyen tacir mal beyanında bulunmamış sayılır. (IİK.44/1) 2.6.1) Ticaret Şirketlerinin Mal Beyanında bulunmalarına gerek yoktur: Tüzel kişi tacirler (Ticaret Şirketleri) hakkında 44.maddenin 2.fıkrasının uygulama kabiliyeti yoktur. Ticaret şirketleri ticareti terk edince tasfiyeye gireceklerinden ve tasfiye sonunda şirketin ticaret sicilindeki kaydının silinmesinden sonra tüzel kişiliği son bulacağından; artık ticaret şirketlerini sicilden silindikten sonra iflas yoluyla takip etmeye imkan yoktur. İsviçre'de tüzel kişiliği olan ticaret şirketleri

17 (özelikle anonim şirket) hakkında bizim 44.maddenin 2.fıkrasının karşılığı olan İsviçre İcra ve İflas 40.maddesi hükmünün uygulanamayacağına karar verilmiştir. İsviçre'de bu maddenin kollektif ve komandit şirketler hakkmda uygulanacağı kabul edilmekte ise de bunun gerekçesi bu iki şirketin İsviçre'de esasen tüzel kişiliğe sahip olmamasıdır. Bizde ise kollektif ve komandit şirketlerin tüzel kişiliği vardır. Bu tüzel kişilik şirketin ticaret sicilinden silinmesi ile son bulacağından, artık bu tarihten itibaren taraf ehliyeti son bulmuş olan bu şirketlerin iflas yoluyla takip edilmelerine imkan yoktur. Esasen ticaret şirketleri bakımından buna lüzum da yoktur. Zira tasfiyede şirketin bütün malları tasfiye edilmiştir. Tasfiyeden sonra şirkete ait mal bulunması halinde, tasfiye devam ediyormuş gibi şirketin yeniden ticaret siciline tescili ve bulunan maim tasfiye edilmesi mümkün olduğundan şirketi İcra İflas Kanunu'nun 44/2 maddesi hükmüne göre 1 sene içinde iflas yoluyla takip etmenin pratik bir faydası da yoktur. Bu sebeplerle kollektif ve komandit şirketler hakkında İcra İflas Kanunu'nun 44/2.maddesi hükmü uygulanamaz. ( Kuru- İflas ve Konkordato Hukuku S.38) 2.7) İmza Beyannamesi : Gerçek kişi tacirler tescil dilekçesi ile beraber notere onaylattırılmış unvanları ve unvanları altına atacakları imzayı sicil memuruna vermeleri zorunludur. Tacir olan tüzel kişilerin veya tacir sıfatı kazanması mümkün olmayan devlet, vilayet, belediye ve kamu yaranna dernek gibi tüzel kişilere ait işletmelerin unvanlarının tescilinde, tüzel kişi temsilcilerinin ve bunlara ait işletmeler adına imzaya yetkili kişilerin noter onaylı imzalannm tescil dilekçesi ile beraber sicil memuruna verilmesi ve notere onaylattırılacak imzalann en az üç kez atılması zorunludur. (TK.42-TST.21) 2.8) Nüfus Cüzdanlarınm ibrazı koşulu: Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 46.maddesinde işletme sahibi, ticari mümessil, bir tüzel kişinin organı veya müdürleri ile kollektif şirketin tüm ortaklarının ve komandit şirketlerin komandite ortaklarının resimli nüfus cüzdanlarının sicil memurluğuna ibraz edilmesi ve sicil memuru tarafından bunlann nüfusta kayıtlı olduklan il, ilçe,nahiye,köy,mahalle adı ile defterin hane, cilt, sahife numaralarının tescil dilekçesinin arkasına veya buna eklenecek kağıda yazılması öngörülmüştür. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 42. ve Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 21.maddesi gereğince gerçek kişi tacirlerle, tüzel kişi adına imzaya yetkili kişilerin imzaları ile yine Türk Ticaret Kanunu'nun 154,244,279,505.maddeleri gereğince

18 kollektif, komandit, limited, anonim şirket anasözleşmelerinin kurucular tarafından imzalanması ve imzalarının noterce onaylanması zorunlu tutulmuştur. Diğer taraftan Noterlik Kanunu'nun 90.maddesi hukuki işlemlerin altındaki imzaların onaylanmasının imzayı atan şahsa ait olduğunun bir şerhle belgelendirileceği; 92.maddesinde de onaylama şerhinin ihtiva edeceği hususlar arasında ilgilinin kimliğinin bulunacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki iki paragrafta yer alan Türk Ticaret Kanunu ile Noterlik Kanunu'nun ilgili hükümleri birlikte değerlendirildiğinde Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 46.maddesi ile sicil memurunun sicile geçirilmesi istenen, memurluğa ibrazı zorunlu tutulan nüfus cüzdanındaki bilgilerin Noterlik Kanunu'nun 90 ve 92.maddeleri gereğince şirket anasözleşmesindeki kurucular ve gerçek kişi tacirlerle tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin imza onaylarında kimlik bilgilerinin bulunması ve gerek anasözleşme gerekse imza beyannamelerinin sicil memurluğuna ibraz edilen zorunlu belgeler olması nedeniyle, kimlik bilgilerinin bu belgelerle sicil kayıtlarına intikal edeceğinden Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 46.maddesiyle istenen hususlar bu suretle yerine gelmiş olmaktadır. Sonuç olarak yukarıda açıklanan nedenlerle şirketlerin kuruluşlarında kurucuların, gerçek kişi tacirin, temsile yetkili şirket müdürü ve yönetim kurulu üyelerinden nüfus cüzdanının veya nüfus cüzdan suretinin istenmesine gerek bulunmamaktadır. 2.9) Tüzel Kişi Organ Kararlarının Noter onaylı olması zorunluluğu: Bir tüzel kişi organına ilişkin kararın tescili istendiği takdirde, tüzel kişi organ karar tutanağının yetkili resmi kimseler veya noterlerce onaylanmış suretinin sicil memurluğuna verilmesi zorunludur. (TST.35) < 3) TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİNİN TABÎ OLDUĞU HÜKÜMLER: Ticaret Siciline ait bütün işlem ve işler özellikle tescil, değişiklik ve kayıt silmeler Türk Ticaret Kanunu ile diğer kanunlar ve Ticaret Sicili Tüzüğü hükümlerine göre yapılır. Herhangi bir olayın tescil edilebilmesi için bu hususun Kanun veya Ticaret Sicili Tüzüğü'nde yer almış olması zorunludur. (TST )

19 4) HARÇ ZORUNLULUĞU: Ticaret Sicili Memurluğunda harca tabi herhangi bir istekte bulunan veya örnek isteyen kimse kanuni harcı ödemediği sürece isteği ile ilgili hiçbir işlem yapılamaz. (TST.12) 4.1) 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre Ticaret Sicili Harçları: Bilindiği üzere ticaret sicili harçları 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (1) sayılı tarifedeki yargı harçları arasında yer almaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun mükellefi tanımlayan 11.maddesinde: Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle yükümlü olduğu, herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlann aksine hüküm yoksa lehine işlem yapılan kişilerden alınacağı, Maktu harçların ödeme zamanına ilişkin 27.maddesinde: (1) sayılı tarifede yazılı maktu harçların ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce peşin olarak ödeneceği, Resen yapılan işlemlere ilişkin 126. maddesinde: Herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işleme ait harçların bu kanunda aksine hüküm yoksa lehine işlem yapılan kişilerden alınacağı, İşlemin yapılmayacağına ilişkin 127. maddesinde: Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamının peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlemin yapılmayacağı, Memurların sorumluluğuna ilişkin 128. maddesinde: Gerekli harçları almadan tamamen işlem yapan memurların harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmiştir. Harç ödenmeden işlem yapan veya eksik harç ile işlem yapan memur mükellefle müteselsilen sorumlu olmaktadır.

20 4.2) Tescil İşlemlerine Harç Uygulaması: Sicil İşlemlerinin tabi olduğu hükümler: Ticaret Sicili Tüzüğü nün 9.maddesinde Ticaret Siciline ait bütün muamele ve işler ve hususi ile tescil,tadil ve terkinlerin Türk Ticaret Kanunu ile diğer kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yapılacağı, Tescilin bir vakıanın sicile geçirilmesi; tadilin sicile yazılmış vakıadaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesi ve düzeltilmesi; terkinin ise sicile yazılmış olan bir vakıanın ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesi olduğu belirtilmiştir. Harç Mükellefiyeti: Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 12.maddesi sicil memurundan harca tabi herhangi bir istekte bulunan yahut bir örnek isteyen kimse, kanuni harcı ödemedikçe isteği üzerinde hiçbir muamele yapılamayacağı; harcın tamamıyla ödenmemiş olmasına rağmen harca bağlı muameleyi yapmış veya örneği vermiş olan sicil memurunun harçtan mükellef ile beraber müteselsil olarak mesul tutulacağı hükmündedir. 4.3) Ticaret Sicili Harç Tarifesi: Ticaret Sicili harç tarifesi 492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (1) sayılı tarifenin (C ) bölümünde yer almaktadır. Bu tarifede 1-1 pozisyonuna kayıt ve tescil harçları, 1-2 pozisyonunda temsil harçlan, 1-3 pozisyonunda değişiklik harçları, 1-4 pozisyonunda kayıt silme harçları, 11-1 pozisyonunda suret harçlan, 11-2 pozisyonunda tasdikname harçları belirlenmiştir ) Kuruluş Harçlan: Kuruluş: Türk Ticaret Kanunu'nun 42.maddesi ve Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 13.maddesine göre her tacir ticaret unvanını işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde tescil ettirmekle yükümlüdür. Bu bağlamda, gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanları Türk Ticaret Kanunu'nun 42 ve Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 17, 18.maddesi hükümlerine göre tescil edilir. Tüzel kişi tacir olan ticaret şirketlerinden kollektif ve adi komandit şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun 155,158,174,244.maddeleriyle Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 19.maddesine göre,

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN)

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü nden talep edilen belgelere ait harçlar ve oda ücretleri 2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) BELGE ADI HARÇ MİKTARI Sicil Tasdiknamesi Yetki Belgesi (Tapu Müdürlüğü için Alınan

Detaylı

2013 Yılı Ücret Tarifesi

2013 Yılı Ücret Tarifesi 2013 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2013 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ 2Ticari Unvan ve İmza Tescili Beyannamesi

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/18 İstanbul, 07 Şubat 2005 KONU : Damga Vergisi Ödeme Şekilleri

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No 1996-41 TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER İSTANBUL ÖNSÖZ Türk Ticaret Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır.

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır. YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMASI Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için,

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olmasına karşın esas

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

TİCARET SİCİLİ REHBERİ

TİCARET SİCİLİ REHBERİ ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1098- TİCARET SİCİLİ REHBERİ HAZIRLAYAN MESUT DEMİRTAŞ YAZAN ESRA USLU - YAVUZ KARAMOLLAOĞLU 13.11.1998 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ 1. GÖREVİN DAYANAĞI 31/03/2009 tarihinde yapılan IV. İstatistik Konseyi 2009 Toplantısında

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Sirküler Rapor 13.12.2012/199-1 2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ ÖZET : 2013 yılında tutulacak ticari defterler ile bu defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTEDŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na(1) (ETTK) göre sadece bir ticaret şirketi, başka bir ticaret şirketine nevi (tür)

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355. Harçlar Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:43)

23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355. Harçlar Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:43) 23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355 Maliye Bakanlığından: Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:43) 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2004 tarihi itibariyle

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) 01 GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi

Detaylı

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

/164 ÖZET :

/164 ÖZET : 01.12.2009/164 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 7.8.1996 tarihli ve 22720

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR H H HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR 80 q HARCIRAH UYGULAMASI YURT İÇİ GÜNDELİKLER 193 sayılı GVK nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin,

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/67 İstanbul, 15 Temmuz 2008 KONU : 5766 sayılı Kanunla

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.06.2012/116-1 12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 12 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan düzenlemeyle yargı harçlarının tamamen

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI 2014 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması Varsa Şirkete Sermaye Olarak Konulacak Varlıkların Değerlemesinin

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.04.2012/77-1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 2012/1 No lu Genelgede, ticaret

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Doğan Yayın Holding A.Ş. nin 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü, saat 11:00 de Ülker Sports Arena Barbaros Mah. Ihlamur Sok. Batı Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.10.2012/180-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLER. Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz. (TTK 504)

LİMİTED ŞİRKETLER. Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz. (TTK 504) LİMİTED ŞİRKETLER Limited şirket iki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler Tarafından Tutulacak Defterler Serbest Meslek Erbabı Tarafından Tutulacak Defterler TASDİKE TABİ

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.12.2015 Sayı: 2015/024 Konu: RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda Vergi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayhan BOSTAN * I-GİRİŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN* 25 1. GİRİŞ Şirketler şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ticaret Kanunumuza göre,

Detaylı

VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 07 Ağustos 2014 Perşembe günü, saat 11:00 da Hilton İstanbul Bosphorus Cumhuriyet Cad. 34367 Harbiye İstanbul adresinde

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı