Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi ile İlişkisi Süleyman S. BİRHAN Uygulama ve Koordinasyon Daire Başkanı Vekili M. Taner AKTAŞ İnşaat Yük. Müh.

2 Gündem CBS Genel Müdürlüğü Neden Kuruldu? Kuruluş Gerekçeleri Nelerdir? Nasıl Kuruldu? Şimdi Nerede? Organizasyon Yapısı Nasıldır? Misyon ve Vizyonu Nedir? Mevcut Durum, Artı ve Eksiler Nelerdir? Coğrafi Bilgi Altyapısı (SDI) Nedir? Teknik Altyapı, Bileşenler, Veri Temaları INSPIRE 2012 Konferansı İstanbul da Türkiye nin Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri

3 Neden Kuruldu? Kamu kurum kuruluşları, üniversiteler, askeri kurumlar, yerel yönetimler, gerçek ve tüzel kişiler arasında, birlikte çalışabilirlik esasına göre, coğrafi veri ve bilginin paylaşımı ve kullanımı için gereken temel politika ve stratejileri belirlemek, Ulusal ve uluslararası standartlar, veri üretimi, coğrafi portal ve meta veri yönetimi ve eğitimi konularında, Avrupa Birliği entegrasyonunu (INSPIRE Direktifi) planlamak ve sağlamak ve Ulusal gereksinimleri karşılamak, planlamak ve idamesini sağlamak için kuruldu.

4 Kuruluş Gerekçeleri? Tekrarlı veri üretiminin önlenmesi Kamu kurumlarında mükerrer yatırımlar ve kaynak israfı en önemli sorunlardan biridir. Karşılıklı kullanılamayan verilerin kullanılabilir hale getirilmesi Bütüncül bir çerçeve kazandırılması, veri sahipliği ve veri içeriği konularına açıklık getirilmesi ve birlikte çalışabilir coğrafi veri standartlarının belirlenmesi Doğru ve güncel coğrafi bilgiye erişimin sağlanması Bilgiye dayalı karar destek süreçleri oluşturulması kamuda etkin yönetimin en önemli parçasıdır.

5 Organizasyon Yapısı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Coğrafi Bilgi Teknolojileri İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yard. Genel Müdür Yard. Uygulama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Daire Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Yaygınlaştırma Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilişim Kent Bilgi Sistemleri Metaveri Geoportal İnsan Kaynakları Bütçe ve Tahakkuk Eğitim Mevzuat Ağ ve Sistem Yönetimi Veritabanı Yönetimi Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Uzaktan Algılama Kurum İçi Uygulamalar Standart ve Kalite Kontrol Satın Alma Sosyal İşler Sertifikasyon ve Akreditasyon Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Teknik Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Mdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Web ve Kullanıcı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Toplam Personel Sayısı = 75

6 Yasal Görevlerimizin Birimlerimize Dağılımı KHK MADDE 13 nün görevleri ; 1 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak 2 Çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerinin ülkede etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak 3 Coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin belerielnmesini sağlamak ve gerekli mevzuatı hazırlamak. 4 Coğrafi bilgi sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek. 5 Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen verilerin Bakanlık birimlerince kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak. 6 Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlık mekânsal veri altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi ile Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü verinin iletilmesi ve temin edilmesi konularında çalışmalar yürütmek. 7 Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeler yapmak 8 Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen mekânsal verilerin sunulduğu portalı kurmak ve işletmek. 9 Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak 10 Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak 11 Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen navigasyon, yönetim, otomasyon ve dokümantasyon sistemleri ile uzaktan algılama tekniği konularında uygulama, düzenleme, geliştirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek. 12 Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek 13 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak DB 1 DB 1 DB 4 DB 4 DB 1 DB 1 DB 1 DB 2 DB 1 DB 4 DB 4 DB 5 DB 3

7 TUCBS Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

8 Datenverarbeitung Datensachbearbeiter Datenobjekte prüfen und korrigieren Lokale Daten aufbereiten EBA GIS (GeoMedia) Webdienste als Datenquellen registrieren EBA GIS (Sound PLAN) Daten integrieren Daten katalogisieren EBA GIS (SoundPLAN Connector) Gebäude generalisieren EBA Administrator Daten für den Download konfigurieren Datenverarbeitung abgeschlossen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TUCBS Bileşenleri Organizasyon + Veri Kaynakları + Ağlar + Servisler + Standartlar İnsan Temel veri İleri düzey veri Ulusal Ağlar Web-Map-Service Web-Feature- Service Gazetteer-Service Catalogue-Service İşlemler Meta Data Kurumsal Ağlar...

9 TUCBS Teknik Altyapı Modeli

10 Coğrafi Bilgi Altyapısı (SDI) Koordineli Bir Teknoloji, Coğrafi Veri, İnsan ve Politikalar Çerçevesidir

11 INSPIRE Direktifi INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 15 Mayıs 2007 de yayımlanan INSPIRE Direktifinin en temeldeki amacı: Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda halk ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan; uygulanmaya, görüntülenmeye ve değerlendirmeye hazır halde bulunan yüksek kaliteli ve harmonize edilmiş coğrafi veri elde etmektir.

12 INSPIRE Coğrafi Veri Temaları Ek 1 1. Koordinat Referans Sistemi 2. Coğrafi Grid Sistemi 3. Coğrafi İsimler 4. İdari Birimler 5. Adresler 6. Kadastro Parselleri 7. Ulaşım Ağları 8. Hidrografya 9. Koruma Alanları Ek 2 1. Yükseklik 2. Arazi Örtüsü 3. Ortofoto 4. Jeoloji

13 INSPIRE Coğrafi Veri Temaları Ek 3 1. İstatistik Birimler 2. Binalar 3. Toprak 4. Arazi Kullanımı 5. İnsan Sağlığı ve Güvenlik 6. Altyapı Hizmetleri 7. Çevresel Görüntüleme Hizmetleri 8. Üretim ve Endüstriyel Hizmetler 9. Tarımsal ve Balıkçılık Hizmetleri 10.Nüfus Dağılımı 11.Arazi Yönetimi 12. Doğal Risk Alanları 13. Atmosferik Koşullar 14. Meteorolojik Coğrafi Bilgiler 15. Oşinografik Coğrafi Bilgiler 16. Deniz Bölgeleri 17. Bio-Coğrafik Bölgeler 18. Özel Çevre Alanları 19. Türlerin Dağılımı 20. Enerji Kaynakları 21. Maden Kaynakları

14 TUCBS Projesi Mevcut Durum TUCBS Altyapısı Amacı/Kapsamı : Veri Standartlarının Tanımlanması, Mali ve Hukuksal Altyapının Geliştirilmesi Başlangıç Tarihi : 22 Haziran 2011 Yüklenici-Alt Yüklenici: TÜRKSAT A.Ş. ARI Teknokent A.Ş. Mevcut Durum: Her 15 günde eşgüdüm toplantıları yapılıyor. TUCBS Portalı Amacı/Kapsamı : Mevcut Geoportal Yazılımları ve Geliştirilecek Uygulama Analizi, Gereksinim Analizi ve Geliştirilecek Uygulama Sistem Mimari Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Geliştirilen Uygulamanın Paydaş Kurumlara Entegrasyonu Başlangıç Tarihi : 22 Haziran 2011 Yüklenici-Alt Yüklenici: TÜRKSAT A.Ş. Mevcut Durum: TÜRKSAT, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Portalını inceliyor.

15 TUCBS Yasal Altyapı Hazırlıkları COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI KANUNU Coğrafi Veri ve Veri Setleri Yönetmeliği Metaverilerin Hazırlanması ve Kaydedilmesine İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik Coğrafi Veri ve Servislerin Paylaşımı ve Birlikte Çalışabilirlik Esaslarına Dair Yönetmelik Coğrafi Verilerin Yayımlanması İle İlgili Ağ Servislerine İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik Kent Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesine Dair Yönetmelik VERİ SPESİFİKASYONLARI

16 TUCBS Altyapı Çalışmaları TUCBS kavramsal veri modeli bileşenlerinin ulusal düzeyde mekânsal veri yönetimine yönelik ilkeleri, kullanılacak esasları, referans modeli, uygulamaya yönelik ölçek-çözünürlük ve genelleştirme yaklaşımları, genel detay modeli, detay kataloğu ve uygulama şeması üretme kuralları, geometri, topoloji, coğrafi nesnenin tanımlanması ve zamansal yönetimi, metaveri, veri kalitesi ve veri paylaşımına yönelik kuralların oluşturulması, TUCBS kapsamında ihtiyaç duyulan mekânsal veri temalarının, INSPIRE veri temaları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından KYM 75 kapsamında yaptırılmış olan Kurumsal Analiz Raporu nda belirlenen veri temaları ve paydaş kurumlara yönelik mekânsal veri ihtiyacı analizi yapılarak belirlenmesi ve tanımlanması,

17 TUCBS Altyapı Çalışmaları TUCBS kapsamında Koordinat Referans Sistemi, Coğrafi Grid Sistemi, Coğrafi Yer İsimleri, İdari Birim, Adres, Ulaşım, Hidrografya, Topografya, Arazi Örtüsü vb. belirlenen öncelikli mekânsal veri temaları için mekânsal veri standartlarının oluşturulması, TUCBS kapsamında veri temalarına ait esaslar, belirlenen TUCBS Kavramsal Model Bileşenlerinde tanımlanan kurallar temel alınarak Uygulama Şemaları ve Detay Kataloglarının geliştirilmesi, Her bir veri temasındaki detay sınıfları için; detay sınıfının adı, tanımı, kodu, geometrisi, alt detay tipi, öznitelikleri (adı, kodu, kardinallik, tipi, değeri ve açıklaması), öznitelik ilişkisi (kodu, ilişki detay tipi, kardinallik), topolojik kuralları ve işlevlerin tanımlanması.

18 TUCBS Çalışma Organizasyonu İcra Kurulu Teknik Kurul İhtisas Komisyonları

19 TUCBS ve ADRES INSPIRE Referans Verisi ve Metaveri Çalışma Grubu aşağıdaki bileşenleri coğrafi referans verisi olarak kabul etmiştir: 1. Jeodezik Referans Verisi 2. İdari Birimler 3. Taşınmazlar (parseller, binalar) 4. Adres 5. Seçilmiş Topografik Temalar (hidrografya, ulaşım, yükseklik) 6. Ortogörüntüler 7. Coğrafi Yer İsimleri

20 TUCBS ve ADRES Mevcut Veri Altyapısı Analizi (TUCBS Fizibilite Etüdü) 21 Kurum kurumsal olarak Adres vektör verisine ihtiyaç duymaktadır. Yine kurumların vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda Adres vektör verisi en çok 1:1.000 ölçekte talep edilmektedir.

21 TUCBS ve ADRES Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

22 TUCBS ve ADRES Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

23 TUCBS ve ADRES Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

24 TUCBS ve ADRES Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

25 TUCBS ve ADRES VERİ ÜRETİMİ VERİ SAHİPLİLİĞİ (Fayda ve Riskler) CBS-A kurulumunun gerçekleştirilmesi ile mükerrer yatırımların (yazılım, donanım, veri) önlenmesi amacıyla yarar maliyet analizi gerçekleştirilmiş, bu analiz sonucunda tekrarlı veri üretiminin, CBS-A toplam maliyetine oranının 13 e bir oranında yarar sağlayacağı ortaya çıkmıştır. 12-ç Planlı ve plansız alanlardaki projelendirme ve yapılaşmaya, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerinin ulusal adres veri tabanına dayalı olarak düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek.

26 TUCBS ve ADRES The United States Thoroughfare, Landmark and Postal Address Data Standard Standards Referenced FGDC Standards Reference Model FGDC Metadata Standard FGDC Framework Standard (especially Base Part, Cadastral and Transportation) ANSI - FIPS USPS Publication 28 NENA Next Generation 911 Address Exchange XML, GML, SQL Approximately 25 other standards consulted Meetings with other Standards bodies NENA, USPS, ISO, FGDC Subcommittees and Standards Maintenance Authorities

27 TUCBS ve ADRES Adres Verisi Standardı İçin Temel Bileşenler Veri İçeriği Veri Sınıflandırması Veri Kalitesi Veri Değişimi

28 Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı ve Adres İlişkisi Avrupa Birliği SDI INSPIRE Adres Standardı Eylül 2009 Amerikan NSDI FGDC Adres Standardı Şubat 2011

29 FGDC ve ABD de Adres Standardı URISA Address Standard Working Group (The Urban and Regional Information Systems Association) Government Academia Consultant Private Sector Nonprofit Organizations National Emergency Number Association (NENA) U.S. Census Bureau FGDC onayladı (9 Şubat 2011)

30 FGDC ve ABD de Adres Standardı

31 INSPIRE ve Avrupa Birliği nde Adres

32 Avrupa Birliği Adres Altyapısı Projesi Blade Server Server Cluster Server Desktop Web Services Laptop Tablet PC PDA Cell Phone

33 AB Adres Altyapısı Proje Aşamaları PHASE I PHASE II

34 Adres Verisi Kullanılan Uygulamalar / Kullanıcı Gereksinimleri Kaynak :

35 Adres Verisi Kullanılan Uygulamalar / Kullanıcı Gereksinimleri Phone Number Automatic Number Identification (ANI) Current Land Line Spatial look-up Add Street Address Automatic Location Identifier (ALI) Add X, Y NYS Address Point File OCS Kaynak : Point in Polygon Polices, Fire, EMS GIS Service Zones

36 Adres Verisi Kullanılan Uygulamalar / Kullanıcı Gereksinimleri Kaynak :

37 Sorular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU 2013 İDARE FAALİYET RAPORU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa No ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bu Rapor; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu İdarelerinde 2014 Hazırlanacak Yılı İdare

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI

ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI Akın Kısa 1, Sinan Çolak 1, Sedat Bakıcı 1, Levent Özmüş 1 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı,

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MEGAKENT YÖNETİMİ VE MEKANSAL VERİ ALTYAPISI

MEGAKENT YÖNETİMİ VE MEKANSAL VERİ ALTYAPISI TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNAS YON KURULU II. İS TANBUL KENT S EMPOZYUMU 20-23 Mayıs 2010 MEGAKENT YÖNETİMİ VE MEKANSAL VERİ ALTYAPISI Dr. Caner GÜNEY (İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü, HKMO İstanbul Şubesi)

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

TÜRKSAT A.Ş. TürksatGlobe TürksatBilişim

TÜRKSAT A.Ş. TürksatGlobe TürksatBilişim TÜRKSAT A.Ş. TürksatGlobe TürksatBilişim Kuruluş 5189 sayılı Kanun ile 22 Temmuz 2004 tarihinde özel hukuk hükümlerine tabi ve ticaret kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermek üzere Anonim Şirket ve

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Ekonomi ARALIK 2014 İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE EYLEM PLANI 1.

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

Bugüne kadar e-dönüşüm amaçlı yapılan çalışmalar ve gelinen sonuç. Public Services. Social Contribution for Employees

Bugüne kadar e-dönüşüm amaçlı yapılan çalışmalar ve gelinen sonuç. Public Services. Social Contribution for Employees Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının Üniter Devlet Yapısında Olan Fransa nın Eylem Planı ile Karşılaştırarak Uygulamadaki Gecikmeye Çözüm Üretmek Özet: Devlet Planlama Teşkilatı nın koordinasyonunda

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı