I.C. İçişLERİ BAKANLlOINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I.C. İçişLERİ BAKANLlOINA"

Transkript

1 K.«e.l ~ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAşKANLlGı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanhğı Sayı : 'f~. O, / ~.. ıl-o 2. lı.03,2013 Konu : Öğrenci Ziyaretleri I.C. İçişLERİ BAKANLlOINA Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanıtımı kapsamında TBMM'yi ziyarete gelen öğrenci gruplanrım rehber eşliğinde gezdirilmesi. TBMM Basııı~ Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir. Demokrasi bilincinin gelişmesi ve öğrencilerimizin yasama faaliyetlerini yerinde gözlemlemeleri amacıyla gerçekleştirilen bu gezilerin son zamanlarda, TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı gün ve saatlerde yoğunluk kw..andı ğı gözlemlenmektedir. TBMM Genel Kurulu'nun çalışma günleri olan salt, çarşamba ve perşembe günlerinde TBMM'nİn ve sayın milletvekillerimiıin yoğun çalışma temposu içinde bulunmalarından dolayı eğitim kurumlarının TBMM'ye gerçekleştirecekleri ı;iyoretleriıı, cwna. cumarte,i, pazar ve ~e_si ggnlerinde planlanması, okuııarm aşağıda belirtilen ilgilibirimurul.: ıle ıleuşıni1<urarar-"'" ziyaretlerini programlamalan hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. \ ıçtçek Türki Büy Millet Meclisi B kanı ~ İlgili Birim: TBMM Basın, Yayın ve Halkla ılişkiler Başkanlığı Ziyaretçi Kabul, Yönlendirme VE: Rehberlik Bürosu Tel: Faks: E-PQsta: -~-.c:; "::' L~. BA.;C\NLlGı ı.c." :::vnü;i\1i',rl"-lij."jü Dağıtım: T.C. İçişleri Bakanlığı ı--~_3 i~an 2O~_-----i T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Pj-?nol3 M~ur : M.YALCIN?cı :1': J.12(11J B~şkan Yrd, : C.TUTAL CA: f...i~.i2013 Başkan 11 : A,ÖZERl'1-- li ı ı'", NiIDi. TQIJ~ma De i Oıl,~}r20!J Oı:nel Sekrtı.er Yrd.V. : Dr.K.KAYA 't-jvl- ".;.,,; i~ytbthfo geı endirme VB -=t..i.ji2013 O~:nc:1 Sekrı:tc:r : Dr.l.NEZIRO(ttV liaı ~.~,.. ~.r..;h:).ıj' 01 Şube MüdUrlaQO :/ Silgi için: M\lf;ıı YAıÇIN T~1. ~...; (031 ı) e f""i.t~: 29-MRR : % P.01

2 SINCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bölüm : Temel Eğitim i.~,-04/2013 Sayı : / -"1 '=~..:s l, Konu : Öğrenci Ziyaretleri TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERiNE SiNCAN Ilgi : Sincan Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğü'nün tarih ve 936 Sayılı yazısı. Türkiye Büyük Millet Meclisine "Öğrenci Ziyaretleri" düzenlenmesi hakkındaki ilgi yazı ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. EKLER: 1-Yazl ( 3 syf) \ r! J ~ ~,~,,,\~~,,,, Uğur KOLSUL Müdür a. Şube müdürü 17/04/2013 VHKI : N. ÇELIK /04/2013 Şef : A. ERKAN~ Hilkilmet Konağı Tandoğan Mahallesi.Zeki Uğur Caddesi Sincan -Ankara Bilgi için Şef: Telefon: (dahili 140) Faks: e-posta :sincan06_ Elektronik Ağ:

3 ANKARA VALİLlGİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : i 5104/20l 3 Konu: Öğrenci Ziyaretleri İlgi; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün tarih ve i 9 ı i sayılı yazısı. Eğitim kurumlarının Türkiye Büyük MiUet Meclisine gerçekleştirecekleri ziyaretleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Ziyaretçi Kabul, Yönlendiıme ve Rehberlik Bürosu ile iletişim kurarak yapmaları gerektiğine dair ilgi yazı ekinde alınan Türkiye ~üylik Millet Meclisi Başkanlığının ı 3 tarih ve sayılı yazısı ilişikte,~ gönderilıniştir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. EK: Yazı ( i sayfa) DAGITIM: Gereği: Büyükşehir Belediye Başkanlığına İlçe Kaymakamlıklarına (Belediye Başkanlıklarına duyuruklrnak üzere) Bilgi: İçişleri Bakanlığına (tller Idaresi Genel Mlldürıilğll) Mehmet SEYMAN Vali a. Vali Yardımcısı. Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imza1anmıştır. Hüktuıı<'t Meydanı NoA Ulus AltindaU Aııkııra Aynııtıl! bılgi için irtibatlgülten Telefon: (JI2) f""s: (312) e-posta AA: wwwicısleri gov. ır

4 SiNCAN KA YMAKAMLIGI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : /04/2013 Konu: Öğrenci Ziyaretleri ilçe MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜNE Ankara Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ekinde alınan Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarih ve ] sayılı "Öğrenci Ziyaretleri" hakkındaki yazısı ekte gönderilmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim. EK: 1- Yazı ve eki Ufuk SEçiLMiş Kaymakam DAGITIM: Sincan Belediye Başkanlığına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne -r.c.. Sil\j~ AN ilçesi _ v Mi'_U E: Giriı;': r~iüoüpl.ugu... L:.~:~~ ~ /p'ra 71(( t.:d i.. _'t.. ~ıa.q i \~;~~rr;.d-.j:-) \;' /' Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır. Tandoğan Malı Zeki Ujlur Cad i 55Sok No:3 Hükümet Konağı SıncanlAnkara A~nntılı bilgi için IrtibatO.KARTAV Telefon: (312) Faks (312) e-posta: Ağ. wwwiclslertgov.1r

5

6 ANKARA VALİLİcH İl Yazı İşleri Mfidfirlü~ Sayı : /04/2013 Konu : Öğrenci Ziyaretleri İlgi: tçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel MüdürlüğünUn tarih ve 191 i sayılı yazısı. Eğitim kurumlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine gerçekleştirecekleri ziyaretleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Ziyaretçi Kabul, Yönlendinne ve Rehberlik Bürosu ile iletişim kurarak yapmaları gerektiğine dair ilgi yazı ekinde alınan Türkiye ~üyük Millet Meclisi Başkanlığınm tarih ve ı sayılı yazısı ilişikte.,} gönderilmiştir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. EK: Yazı ( 1 sayfa) Mehmet SEYMAN Vali a. Vali Yardımcısı DAGITIM: Gereği: Büyükşehir Belediye Başkanlığına tlçe Kaymakamlıklanna (Belediye Başkanlıklarına duyuruklınak üzere) Bilgi: İçişleri Bakanlığına (İJler İdaresi Genel MUdUrlüğü) Not: Bu evrak 5070 Sa)'ılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalarunıştır. llah.net Meydanı No:4 L'lus A1tindıı!V Ankara Aynntıh bilgi için iı1ibat:z.oülten Telefon: (JI2) Faks: (312)J ~posta Elektronik All: www idsleri gov.tr

7 ,

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/02/2015-14633 *BD601177842* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü Sayı : 99884131-824.07- Konu : Resmi Yazışma Kuralları. ZİRAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

2!J /04/2013. T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

2!J /04/2013. T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Sayı Konu : Web Tasarım Yarışması T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü İLGİLİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN 2!J /04/2013 İlgi :Ankara iı Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/22

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/22 GENELGE 2002/22 İLGİ : 20.05.1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-320-06451 ve (1999/34) sayılı genelge. 1587 sayılı Nüfus Kanununa 3080 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü madde ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Evrak Tarih ve Sayısı: 17/10/2014-216661 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE8A33FRN* Sayı :18235917-650- Konu :2015 Yılı Tercüman Listesi İlanı ÇOK İVEDİ İŞLETME FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/06/2015-46865 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE6L3LM37* Sayı :62637355-304.01/ Konu :Burslar İVEDİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-6282 04 MAYIS 2004 Konu : Kamu kurum ve kuruluşlarına ait deney ve analiz laboratuvarlarının herhangi bir envanterinin

Detaylı

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden Özcan BÜYÜKGENÇ Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Karabük Kent Konseyi Başkanı KİŞİSEL BİLGİLER Medeni durum: Evli ve 2 çocuk babası Doğum Tarihi ve Yeri: 18.04.1975 Karabük Nüfusa

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BEYAZMASA FAALİYETLERİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BEYAZMASA FAALİYETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BEYAZMASA FAALİYETLERİ 1- BEYAZMASA Faaliyetleriyle, dünya metropolü İstanbul da 1994 yılından bu yana 24 saat hizmet anlayışıyla, kendisine ulaşan

Detaylı

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU: 2. AMAÇ: Çocuklara yönelik hazırlanan animasyon ve çizgi filmler aşağıda belirtilen konu veya konular çerçevesinde hazırlanacaktır: TBMM

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU HAZIRLAYANLAR: İç Denetçi- Serkan SEVİMLİ İç Denetçi- Süleyman Özhan ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan ġubeler Sayı 1 Eğitim Denetmenleri BaĢkanlığı 3 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 13 3 Özel Eğitim ve Rehberlik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 004341 24/12/2012 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2012 / 469 Sayın Üyemiz, 1. Gabon, Senegal Ticaret

Detaylı

T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI

T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI Bölüm: Kültür 1. i/ '). ct ci T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 34203882-821 1 1,/ D ~..I0712oı3 Konu : Öğretmenlik Uygulaması İLGİLİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN İlgi : Ankara Valiliği

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.01.2014-19.02.2014)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.01.2014-19.02.2014) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.01.2014-19.02.2014) Sayın Meclis Üyeleri, Oda Meclisimizin 27 Şubat 2014 ve 10 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun 23 Ocak 2014 19 Şubat 2014

Detaylı

Dr. İrfan NEZİROĞLU. Feridun KEŞİR. Fatih ÖREN. Dr. Necati SUNGUR. Hasan YILMAZ Rabia TÜRKTAN. Uğur SAÇI. Haydar AKTAŞ. Yayın Danışma Kurulu

Dr. İrfan NEZİROĞLU. Feridun KEŞİR. Fatih ÖREN. Dr. Necati SUNGUR. Hasan YILMAZ Rabia TÜRKTAN. Uğur SAÇI. Haydar AKTAŞ. Yayın Danışma Kurulu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MİLLETVEKİLİ REHBERİ Yayın Danışma Kurulu Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı Feridun KEŞİR İletişim Daire Başkanı Fatih ÖREN Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dr.

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Resmi Yazışma Kuralları Yrd. Doç. Dr. Gülten ALIR Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr - gultena@gmail.com Taslak 2 Yazı / Resmi yazı / Belge nedir? Yasal düzenleme

Detaylı

_.b~ T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

_.b~ T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bölüm :TemeI Eğİtim 2 Sayı : 34203882.821/ "" ~O-:::> L.9..04/2013 Konu : Resim ve Kompozisyon Yarışması TÜM RESMİ VE ÖZEL OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/12/2014 TARİH VE 2014/211 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Sayı : 35018138-010.05- Konu : Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi /04/2015 TEBLİĞ NO 2015/04 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Form 1: / /20. T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Meslek Yüksekokulunuzun Programı..nolu öğrencisiyim. Sosyal güvencem : ( )SSK ( )BAĞKUR ( )EMEKLİ SANDIĞI ( )Sosyal Güvencem

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı