T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014)"

Transkript

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI ( ) Amasya, 2009

2 1 İÇİNDEKİLER DURUM ANALİZİ... 2 Tarihi Gelişim... 2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 2 Faaliyet Alanları ve Hizmetlerin Belirlenmesi... 5 Paydaşların Kimliği... 6 Paydaş Analizi... 6 Paydaş Listesi... 7 Müşteri / Hizmet Matrisi... 8 Kurum İçi ve Dışı Değerlendirme... 8 GZFT Analiz Tablosu... 8 GELECEĞE BAKIŞ... 9 Misyon İfadesi... 9 Temel Değerler YENİLENEN İLKÖĞRETİM PROGRAMI Stratejik Amaç OKUMA Stratejik Amaç EDEBİYAT ETKİNLİKLERİ Stratejik Amaç SANAT ETKİNLİKLERİ Stratejik Amaç SPOR ETKİNLİKLERİ Stratejik Amaç OKUL VELİ İLİŞKİLERİ Stratejik Amaç BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Stratejik Amaç Stratejik Amaç KAYNAKÇA... 25

3 2 DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim İLİ İLÇESİ ÖNCEKİ ADI : AMASYA : MERKEZ : ZARA İLKOKULU OKULUN EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLADIĞI TARİH İLKOKUL :1946 İLKÖĞRETİM :1995 İlkokul 1946 yılında zara ilkokulu adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra Doğantepe ilkokulu olarak yeni binasında 1995 yılına kadar eğitim ve öğretime devam etmiştir. Doğantepe ortaokulu 1977 yılında açılarak geçici bir binada eğitim öğretime devam etmiştir.1986 yılında yapılan yeni binasına taşınmıştır.1995 yılında ilkokul ile birleşerek zorunlu eğitim uygulamasına geçilerek ilköğretime dönüştürülmüş ve Doğantepe ilköğretim okulu adını alarak taşıma merkezli ilköğretim merkezi şekline dönüştürülmüştür. Dalen eski ilkokul binası ile toplam 13 derslik, 1 labaratuvar,2 öğretmenler odası, 1 spor odası, 2 idari oda, 1 memur odasından oluşan mülkiyeti özel idareye ait olan m2 arazi alanına kurulmuştur. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Yasal Yükümlülük Dayanak Ayrılan Mali Kaynak Örgüt / İnsan Kaynağı Değerlendirme Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, anlayışına uygun olarak yetiştirmek. * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini n 5. maddesi

4 3 Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi. Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini n 5. maddesi yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek. Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak. Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak.

5 4 Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak. Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak. Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek. Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek. Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek.

6 5 Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak. Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek. Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek. Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak. Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araçgereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak. Faaliyet Alanları ve Hizmetlerin Belirlenmesi Kurumun ürettiği temel hizmetler belli faaliyet alanları adı altında gruplandırılmıştır. Doğantepe İlköğretim Okulu ürün ve hizmet grupları: Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri

7 6 Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Mezunlar (Öğrenci) Paydaşların Kimliği Paydaş Analizi Paydaş Lider Çalışanlar Müşteri Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi Okul Müdürü * Öğretmenler * Hizmetliler * Öğrenciler * Veliler * Müdür Yardımcıları * * Okul Aile Birliği Yönetimi ve Denetleme Kurulları * İlköğretim Okulları * Ortaöğretim Kurumları * Doğantepe Belediyesi * Amasya Belediyesi * Sivil Toplum Kuruluşları Özel Öğretim Kurumları * Sendikalar Meslek Kuruluşları Sağlık Kurum ve Kuruluşları * Mal ve Hizmet Satan Ticari Kuruluşlar

8 7 Halk Eğitim Merkezleri * Medya Uluslar arası Kuruluşlar * Tümü Bazıları Paydaş Listesi Dış Paydaş PAYDAŞLAR İç Paydaş Temel O. Stratejik O. Tedarikçi Müşteri Neden Paydaş? Önem Derecesi Yöneticiler * * İç.P. Kurum çalışanı olduğu için. Müşteri: Hizmetlerimizden 1 yararlandıkları için. Öğretmenler * * İç.P. Kurum çalışanı olduğu için. Müşteri: Hizmetlerimizden 1 yararlandıkları için. Müşteri: Hizmetlerimizden Öğrenciler * yararlandıkları için. 1 Müşteri: Hizmetlerimizden Veliler * 1 yararlandıkları için. Hizmetliler * İç.P. Kurum çalışanı olduğu için. 1 Okul Aile Birliği Yönetimi ve Denetleme Kurulları İlköğretim Okulları * * Ortaöğretim Kurumları * * Doğantepe Belediyesi * Amasya Belediyesi * Sivil Toplum Kuruluşları Özel Öğretim Kurumları * Sendikalar Meslek Kuruluşları * * İç.P. Kurum çalışanı olduğu için 1 Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve işbirliği yapıldığı için Müşteri: Hizmetlerimizden yararlandıkları için. Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve işbirliği yapıldığı için Müşteri: Hizmetlerimizden yararlandıkları için. Stratejik O. Amaçlara ulaşmada işbirliği yapıldığı için. Stratejik O. Amaçlara ulaşmada işbirliği yapıldığı için. Stratejik O. Amaçlara ulaşmada işbirliği yapıldığı için. Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve işbirliği yapıldığı için Stratejik O. Amaçlara ulaşmada işbirliği yapıldığı için. Stratejik O. Amaçlara ulaşmada işbirliği yapıldığı için. Müşteri: Hizmetlerimizden yararlandıkları için. Sağlık Kurum ve Kuruluşları * Temel O. Mevzuatla belirlendiği

9 8 Mal ve Hizmet Satan Ticari Kuruluşlar Halk Eğitim Merkezleri * Medya Uluslar arası Kuruluşlar Müşteri / Hizmet Matrisi ve işbirliği yapıldığı için Tedarikçi: Hizmet sunumunda gerekli olan araç, gereç vb. malzemeyi sağladıkları için Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve işbirliği yapıldığı için Stratejik O. Amaçlara ulaşmada işbirliği yapıldığı için. Stratejik O. Amaçlara ulaşmada işbirliği yapıldığı için Müşteri Öğretmenler Ürün/Hizmet Personel İşleri * * * Rehberlik * * * * Eğitim Öğretim * Mezunlar (Öğrenci) * * * Tümü Bazıları Öğrenciler Veliler Hizmetliler Yöneticiler Orta öğretim K. Meslek Kuruluşları Kurum İçi ve Dışı Değerlendirme Kurumun iç ve dış değerlendirilmesinde GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi yapılmıştır. GZFT Analiz Tablosu GÜÇLÜ YÖNLER * Yönetici sayısının yeterli olması * Okulun genel anlamda güvenlik probleminin bulunmaması * Velilere rahatlıkla ulaşılabilmesi. * Öğretmen kadrosunun genç olması * Öğretmenlerin eğitim düzeylerinin yüksek oluşu İÇ FAKTÖRLER ZAYIF YÖNLER *Okul çevre nüfusunun fazla olması nedeniyle hizmetlerin kolay yürütülebilir olamaması. *Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin, mesleki ve pedagojik ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılması gereken hizmet içi eğitimlerin yetersiz olması *Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, başarı ölçütü olarak yalnızca SBS sınavlarından elde edilen başarıların referans alınması. * Okul-Aile birliğinin kurumsallaşmış yapıda olması *Özellikle ailelere yönelik rehberlik faaliyetlerinin yetersiz olması * Yüksek işsizliğin sonucu olan ailelerin düşük ekonomik seviyelerinin eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilemesi.

10 9 * Sınıfların kalabalık olması. * Öğretmenlerin okulda çalışma sürelerinin düşük olması. DIŞ FAKTÖRLER FIRSATLAR TEHDİTLER * Taşımalı eğitimin bulunması *Eğitim kurumlarının yerel yönetimler ile işbirliğinin kolay olması GELECEĞE BAKIŞ Bu aşamada misyon ve vizyonumuz ifade edilerek, temel değerlerimiz belirlenmiş, amaç, hedef ve stratejilerimiz ortaya koyulmuştur. Misyon İfadesi Öğrencilerimizin başarılı olabilecekleri alanları saptamak ve onları desteklemektir. Bu kapsamda; Öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini tanımak, öğrencilerinin kendilerini tanımalarını sağlayarak hedef belirlemelerine yardımcı olmak ve hedefleri doğrultusunda öğrencilerin öğrenme yaşantılarını artırmaya çalışmak temel görevimizdir.

11 10 Neden? Öğrencilerimize iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek ve ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. Ne? Eğitim Öğretim Faaliyetleri Rehberlik Değerlendirme Nasıl? Fırsat ve imkan eşitliği sağlayarak, Evrensel ilkeleri gözeterek, Hayat boyu her ortamda eğitim yaklaşımı ile, Çağın gerekleri ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak, kişilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, Ülke genelinde eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetlerinde birlik ve beraberlik sağlayarak. Kimin için? Tüm öğrencilerimiz için Vizyon İfadesi Daha çok (tüm) öğrencinin başarılı olmasını sağlamaktır. Temel Değerler 1. Çalışmayı kutsal sayma ve emeği her zaman kıymetli görme. Öğrenim süreci içinde öğrencilerin farklı düzeyde çabaları farklı başarıları sağlamaktadır. Öğrencilerin başarılarını saptayan önemli sayıda takdir ve tanıma sistemi olmakla birlikte gösterilen çabayı ortaya koyan sistemlerin az olduğu düşünülmektedir. Okul olarak çaba göstermeyi ve çalışmayı ön plana çıkarma isteğimiz bulunmaktadır. 2. Uzlaşmaya dayalı demokratik karar ve değerlendirme. Kurumda karar vermek hemen en zor yönetsel süreçtir. Bu sürece katılımı arttırmak çağdaş yönetim yaklaşımların temel eksenini oluşturmaktadır. 3. Sosyal desteği en üst düzeyde sağlamaya çalışmak. Bir yandan okul bölgesinin zorlu yaşam koşulları diğer yandan öğretmenlerin okula geliş-gidişlerinde zorlanmaları destek olmayı önemli kılmaktadır.

12 11 TEMA 1. YENİLENEN İLKÖĞRETİM PROGRAMI Politika ve Stratejiler Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir. Avrupa Birliğine üyeliği bir devlet politikası hâline getirmiş olan ülkemiz, gerek Kalkınma Plânlarında gerek AB ye sunduğu Ulusal Programlarında eğitimde kalitenin ve seviyenin artırılması hususunu, kısa ve orta vadeli önceliklerde önemle vurgulamıştır (TTKB 2005: 3) li yılların başında toplam kalite yaklaşımına dayalı okul gelişim modeli hayata geçirilmiş, 2004 yılından itibaren de ilköğretimde yapılandırmacı eğitim görüşü benimsenmiştir öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulamaya konulmuş, bununla birlikte çoklu zekâ ve öğrenci merkezli öğrenme gibi çeşitli yaklaşımlardan da yararlanılmıştır. İngilizce constructivism sözcüğünün karşılığı olan Yapılandırmacılık (Demirel 2001: 133), bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını anlatır. Yani bireyler bilgiyi aynen almaz, kendi bilgilerini yeniden oluştururlar. Kendilerinde var olan bilgiyle beraber yeni

13 12 bilgiyi, yine kendi öznel durumlarına uyarlayarak öğrenirler. (Özden 2003: 54 55; Perkins 1999: 7). Bu kapsamda yeniden düzenlenen programlar ders içerikleri ve kullanılan öğretim stratejilerinde köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Uygulamadaki zorlukların ya da engellerin araştırılması ve elde edilen sonuçlarla sürecin yeniden yapılandırılması önemli bir stratejik alan niteliği taşımaktadır. Programa uyum kapsamında yürütülecek en önemli adımın değişikliğin yönü ve düzeyinin kavranmasını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan araştırmada öğretmenlerin bu yeni yaklaşımı tam anlamıyla tanımadığı anlaşılmıştır (Altun ve Şahin 2009: 29). Bir başka araştırmada ise katılımcıların %40 ın yeni programın tanıtılması ile ilgili yapılan hizmet içi egitim kurslarının yeterince etkin olamadığını belirtmiştir (Gündoğar 2006: 137). Bu amaçla bir yandan mevzuatın diğer yandan verilen uyum eğitimlerinin devamı niteliğinde çalışmaların gerçekleştirilmesi gereklidir. Zümre toplantıları, şube öğretmenler kurulu toplantıları, öğretmenler kurulu çalışmaları örnek uygulama sonuçlarının paylaşıldığı ortamlar olarak stratejik öneme sahiptir. Ölçme değerlendirme sürecini de etkileyen bu yaklaşım uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi değişik düzeylerde soru sormayı ve sadece bir yönüyle değil farklı yönlerden öğrencileri tanımayı amaçlamaktadır. Yapılan araştırmalarda öğretmenler, yeni programın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli altyapı ve olanakların yetersiz olduğunu düşünmektedir (Çınar ve Diğerleri 2006: 59). Bu bağlamda okul aile işbirliğinin özellikle yeni programın gerektirdiği ortam ve malzemelerin temini noktasında daha işlevsel olması gerekmektedir. Özellikle tepegöz ve projeksiyon makinesi gibi sunum araçlarının temini ve hazır bulundurulması plan döneminde yapılması hedeflenen çalışmalardır. Programın temel bileşenlerinden biri de öğrenci ürünlerinin sergilenmesi ve değerlendirilmesidir. Programın bu boyutta da desteklenmesi ve öğrenci ürünlerinin hem okul hem de aile ile birlikte değerlendirilmesi önemli bir uygulama olarak görülmektedir. Sözü edilen bu üç stratejik boyutta atılacak adımların süreç olarak izlenmesi ve gerekli değişikliklerle aşağıda ifade edilen amaca ve bu amaç doğrultusunda hedeflere ulaşılması gerekmektedir. Stratejik Amaç 1.

14 13 İlköğretim okulu programının gerektirdiği öğrenme süreçlerini yaygınlaştırmak ve programın temel yaklaşımını uygulamaya taşımak. Stratejik Hedef 1.1. Sınıflarda uygulanan etkinlik sayısını artırmak. Performans Göstergeleri 1.1. Girdi: Öğrenci ve öğretmenler, etkinlikler Çıktı: Uygulanan etkinlikler Sonuçlar: 1. Eğitim-öğretim yılı sonunda ders bazında sınıflarında uygulanan etkinlik sayısı. 2. Sınıflarda uygulanan etkinlik sayısındaki yüzde artış. Etkinlik: Uygulanan etkinlik sayıları ile öğrencinin okulda bulunduğu zaman Kalite: Uygulanan etkinlikleri 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı Stratejik Hedef 1.2. Sınav soruları içinde kavrama ve uygulama düzeyinde soru sayısını artırmak. Performans Göstergeleri 1.2. Girdi: Öğrenci ve öğretmenler, sınavlar Çıktı: Sınava giren öğrenciler Sonuçlar: 1. Kavrama ve uygulama düzeyinde sorulan soruların sayısı. 2. Kavrama ve uygulama düzeyinde sorulan soruların sayısındaki yüzde artış. Etkinlik: Kavrama ve uygulama düzeyindeki soru sayının bilgi düzeyindeki soru sayısına oranı Kalite: Sınav sorularını 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı TEMA 2. OKUMA Politika ve Stratejiler Okuma, bireylerin ve toplumların bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli bilgi kazanma yollarından biridir. Teknolojinin damgasını vurduğu çağımızda toplumsal bir güç ve toplumsal yasamın temel gereksinimlerinden biri haline gelmiştir. Gerek bilimsel açıdan, gerekse gündelik yasam açısından bireylerin dolayısıyla da toplumların gelişiminde okumanın önemi büyüktür. Toplumların geleceği yönünden okumanın kıymetini Benjamin Franklin söyle ifade etmiştir: Bir ülkede okumaya karsı istek artmadıkça, gaflet ve delaletten doğacak felaket azalmaz. Okumanın toplumsal yararı özellikle ekonomi ve eğitim alanında yoğunlaşmaktadır. Uzmanlar okuma yazma ile ekonomik gelişme, güç, suç, okuldan ayrılma, isinde başarılı olamama arasında çeşitli korelasyonların varlığından söz etmektedir. Yapılan araştırmalar kanıtlamıştır ki okuma, eğitimdeki verimliliği artırmakta; bu verimlilik ekonomiye olumlu yönde etki etmekte ve sonuçta da toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır (Yılmaz, 1993, s.26 27). Ayrıca öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin kitap okuma sayılarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği yönündeki bulgular okumanın önemini ortaya koymaktadır

15 14 (Coşkun 2006: 99). Bu bulgudan yola çıkarak okumanın okulumuz açısından bir diğer stratejik alan olan edebiyat etkinlikleri için ön koşul niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz yılı PISA sonuçlarına bakıldığında Türkiye okuma alanında 30 OECD ülkesi arasında 28. sırada yer almıştır. Türkiye projeye katılan ülkeler içinde, Uruguay ve Tayland'dan farklı olmayan bir performans sergilemiştir (OECD PISA). PISA 2006 sonuçlarına göre okuma becerileri ölçeğinde öğrencilerimizin % 63,2 si 2. düzeyde veya daha aşağısındadır (OECD ve EARGED 2007: 74). Bu değerlendirmede 5 li bir ölçekleme sisteminin kullanıldığı düşünülürse ülkemiz açısından okuma becerisinin nitelikli olmadığını söyleyebiliriz. Okuma becerisi performansında ilköğretim basamağındaki öğrencilerin diğer program türlerine göre daha düşük seviyede olması, bu eğitim kademesi için ayrı bir sorun alanı oluşturmaktadır (OECD ve EARGED 2007: 76). Benimsenen muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma vizyonu, ancak çok okuyan bir toplumla olanaklıdır. Bu amaçla olmalıdır ki ders içerisindeki okuma faaliyetlerine ek olarak Amasya Okuyor-Türkiye Okuyor kampanyaları düzenlenmekte ve toplumumuzun okuma etkinliklerine katılım düzeyi yükseltilmeye çalışılmaktadır. Bireyin okuma alışkanlığı kazanmasında, aileden sonra çocuğun sosyalleşmeye başladığı ortam olarak okulların çok büyük etkileri vardır. Bu yüzden sözü edilen önemden dolayı okuma, stratejik bir alan olarak ele alınmaktadır. Bu alanın tüm değişkenlerinin izlenmesi ve okuma etkinliğini artıracak önlemlerin alınması ve okumaya yönelik istekliliğin artırılması temel stratejimizdir. Stratejik Amaç 2. Okul toplumunun tamamında okuma beceri ve alışkanlığını yaygınlaştırmak. Stratejik Hedef sınıflarda her düzeyde en az 10 eser okunmasını sağlamak. Performans Göstergeleri 2.1. Girdi: Öğrenci, eserler Çıktı: En az 10 eser okuyan öğrenci Sonuçlar: 1. Eğitim-öğretim yılında en az 10 eser okuyan öğrenci sayısı 2. Eğitim-öğretim yılında en az 10 eser okuyan öğrenci sayısındaki yüzde artış. Etkinlik: Öğrenci başına maliyet, çıktı/girdi oranı, sınıflar arasındaki farklılıklar. Kalite: Uygulama sürecini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı Stratejik Hedef 2.2. Her velinin en az 10 kitap okumasını sağlamak. Performans Göstergeleri 2.2. Girdi: Veliler, eserler Çıktı: En az 10 eser okuyan veli Sonuçlar: 1. Eğitim-öğretim yılında en az 10 eser okuyan veli sayısı 2. Eğitim-öğretim yılında en az 10 eser okuyan veli sayısındaki yüzde artış. Etkinlik: veli başına maliyet, çıktı/girdi oranı, sınıflar arasındaki farklılıklar. Kalite: Uygulama sürecini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren velilerin oranı

16 Stratejik Hedef 2.3. Öğrenci ve velilere yönelik çalışmalarda yazılı iletişim biçimini kullanmak. Performans Göstergeleri 2.3. Girdi: Öğrenci ve veliler Çıktı: Öğrenci ve velilere yönelik yazılı iletişim araçlarının kullanıldığı süreçler Sonuçlar: 1. Yazılı iletişim araçlarının kullanıldığı süreçlerin sayısı 2. Yazılı iletişim araçlarının kullanıldığı süreçlerin sayısındaki yüzde artış. Etkinlik: Çıktı başına zaman Kalite: Süreçleri 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrenci ve velilerin oranı 15 Stratejik Hedef 2.4. Okul kütüphanesini öğrenci veli öğretmen istekleri doğrultusunda geliştirmek. Performans Göstergeleri 2.4. Girdi: Öğrenci, veliler, öğretmen, kütüphane Çıktı: Öğretmen, öğrenci ve veli isteklerine cevap veren kütüphane Sonuçlar: 1. Öğretmen, öğrenci ve veli isteklerinin gerçekleştirilme oranı 2. Öğretmen, öğrenci ve veli isteklerinin gerçekleştirilme oranındaki yüzde artış. Etkinlik: Maliyet/Sonuç oranı Kalite: Okul kütüphanesinde yaşanan gelişimleri 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğretmen, öğrenci ve velilerin oranı. EDEBİYAT ETKİNLİKLERİ Politika ve Stratejiler TEMA 3. Dil ve edebiyat etkinlikleri öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ve dolayısıyla kendilerini ifade ettikleri bir alandır. Dil ve edebiyata ilişkin temel beceriler ders içeriklerinde verimlilikle birlikte bu alanın okul düzeyinde desteklenmesi ve dil ve edebiyat alanında üst düzey öğrenmelerin değerlendirilebilmesi için bu alan stratejik olarak tanımlanmıştır. Edebiyat etkinliklerine ilişkin temel stratejimiz okul içi kutlama ve anma törenlerinde öğrenci eserlerini kullanmaktır. Bu amaçla sergi ve yarışmalar düzenlemek,

17 16 ödül ve değerlendirme komisyonları kurmak öğrencilerin daha çoğunu bu alanda çalışmaya yönlendirebilecektir. Okul dışı yarışmaları ve ödül sistemleri okul içinde daha çok tanıtmak ve yarışmalara başvurma sürecini her açıdan kolaylaştırmak ve öğrencileri yarışmalara başvurmak için istekli hale getirmek diğer bir strateji olarak benimsenmiştir. Kişisel, grup ya da şube adına yapılacak yayınları desteklemek de diğer stratejimizdir. Öğrenci gazete, bülten ve dergilerini gerek okul içinde gerekse velilere yayınlamak da bu amaca ulaşmada etkili olacaktır. Stratejik Amaç 3. Şiir, yazı, kompozisyon, roman/hikaye gibi edebi etkinlik alanlarına ilgiyi artırmak. Stratejik Hedef 3.1. Şiir yazan öğrenci sayısını artırmak. Performans Göstergeleri 3.1. Girdi: Öğrenciler Çıktı: Şiir yazan öğrenciler Sonuçlar: 1. Şiir yazan öğrenci sayısı 2. Şiir yazan öğrenci sayısındaki yüzde artış. Etkinlik: Sınıflar arasındaki farklılıkların oranı Kalite: Şiir etkinliklerini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı Stratejik Hedef 3.2. Hikaye/roman yazan öğrenci sayısını artırmak. Performans Göstergeleri 3.2. Girdi: Öğrenciler Çıktı: Hikâye/roman yazan öğrenciler Sonuçlar: 1. Hikaye/roman yazan öğrenci sayısı 2. Hikâye/roman yazan öğrenci sayısındaki yüzde artış. Etkinlik: Sınıflar arasındaki farklılıkların oranı Kalite: Hikaye/roman etkinliklerini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı Stratejik Hedef 3.3. Kompozisyon yazan öğrenci sayısını artırmak. Performans Göstergeleri 3.3. Girdi: Öğrenciler Çıktı: Kompozisyon yazan öğrenciler Sonuçlar: 1. Kompozisyon yazan öğrenci sayısı 2. Kompozisyon yazan öğrenci sayısındaki yüzde artış. Etkinlik: Sınıflar arasındaki farklılıkların oranı Kalite: Kompozisyon etkinliklerini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı

18 17 TEMA 4. SANAT ETKİNLİKLERİ Politika ve Stratejiler Sanat etkinlikleri, öğrenci gelişiminin temel bileşenlerinden biri olarak görülmektedir. Okulumuzda sanat etkinlikleri müzik konusu olmuştur. Stratejik Amaç 4. Sanatsal etkinliklere katılım oranını artırmak. Stratejik Hedef 4.1. Sanatsal etkinlikler için bir bölüm yapmak. Performans Göstergeleri 4.1. Girdi: Sanatsal Malzemeler Çıktı: Sanat odası Sonuçlar: 1. Sanat odasının oluşumu Etkinlik: Maliyet/cıktı oranı, kullanım oranı, yarışmalara katılım oranı Kalite: Sanat odasının içeriğini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı Stratejik Hedef 4.2. Hem dinleme hem de müzik icra etme yoluyla sanat etkinliklerine katılan öğrenci sayısını artırmak. Performans Göstergeleri 4.2. Girdi: Öğrenciler, müzik eserleri Çıktı: Müzik etkinliklerine katılan öğrenciler Sonuçlar: 1. Müzik etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 2. Müzik etkinliklerine katılan öğrenci sayısındaki yüzdelik artış Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı Kalite: Müziksel etkinlikleri 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı

19 18 Stratejik Hedef 4.3. Görsel sanatlarla ilgili eser sergileyen, yarışmalara eser gönderen ve sergi gezen öğrenci ve veli sayısını artırmak. Performans Göstergeleri 4.3. Girdi: Öğrenciler, veliler, görsel eserler Çıktı: Eser sergileyen, yarışmalara katılan ve sergi gezen öğrenciler ve sergileri gezen veliler Sonuçlar: 1. Görsel sanat eseri sergileyen öğrenci sayısı 2. Görsel sanat eseri sergileyen öğrenci sayısındaki yüzdelik artış 3. Resim yarışmalarına katılan öğrenci sayısı 4. Resim yarışmalarına katılan öğrenci sayısındaki yüzdelik artış 5. Okulda düzenlenen sergileri gezen öğrenci ve veli sayısı 6. Okulda düzenlenen sergileri gezen öğrenci ve veli sayısındaki yüzdelik artış Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı, yarışmalara katılım oranı Kalite: Görsel sanat etkinliklerini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrenci ve velilerin oranı

20 19 TEMA 5. SPOR ETKİNLİKLERİ Politika ve Stratejiler Spor, gelişmiş ülkelerde yaşamın bir parçası olarak algılanmaktadır. Gerek fiziksel gerekse psikolojik açıdan tam bir iyi olma halinin temellerinden biri spor olarak görülmektedir. Ancak spor ve sanat etkinliklerinin diğer gelişim alanlarının gölgesinde kalmadan ve matematik ve bilimsel etkinliklerle birlikte gitmesi için, bu alanın da stratejik olarak ele alınması gereklidir. Okulumuzda, spor etkinlikleri içinde temel yeri futbol branşı almaktadır. Başta erkek öğrenciler olmak üzere öğrencilerin hemen üçte biri ya oyuncu ya da izleyici olarak futbola ilgi duymaktadır. Bununla birlikte önceki plan döneminde voleybol, masa tenisi, nemli hale getirilecektir. Spor etkinliklerinde diğer bir strateji ise sek sek, ip atlama, yakan top vb. bahçe oyunlarına yönelik tanıtıcı ve yönlendirici etkinliklerdir. Stratejik Amaç 5. Spor etkinliklerini çeşitlendirmek ve spor etkinliklerine katılımı artırmak. Stratejik Hedef 5.1. Spor etkinliklerine katılan öğrenci sayısını %90 a çıkarmak Performans Göstergeleri 5.1. Girdi: Öğrenciler, spor etkinlikleri Çıktı: Spor etkinliklerine katılan öğrenciler Sonuçlar: 1. Branş dallarına göre spor etkinliklerine katılan öğrenci sayıları 2. Branş dallarına göre spor etkinliklerine katılan öğrenci sayısındaki yüzdelik artış. 3. Spor etkinliklerine katılan toplam öğrenci sayıları 4. Spor etkinliklerine katılan toplam öğrenci sayılarındaki yüzdelik artış Etkinlik: Öğrenci başına maliyet Kalite: Spor etkinliklerini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı

21 20 Stratejik Hedef 5.2. Bahçe oyunlarını tanıtmak ve oynanmasını desteklemek. Performans Göstergeleri 5.2. Girdi: Öğrenciler, bahçe oyunları Çıktı: Bahçe oyunlarına katılan öğrenciler Sonuçlar: 1. Bahçe oyunlarına katılan öğrenci sayıları 2. Bahçe oyunlarına katılan öğrenci sayısındaki yüzdelik artış. 3. Bahçede oynanan oyun sayısı Etkinlik: Öğrenci başına maliyet Kalite: Bahçe oyunlarının desteklenme düzeyini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı Stratejik Hedef 5.3. Spor etkinliklerini izleme görgü ve bilinci kazanmak. Performans Göstergeleri 5.3. Girdi: Öğrenciler, spor etkinlikleri Çıktı: Spor etkinliklerine görgü kuralları çerçevesinde katılan öğrenciler Sonuçlar: 1. Spor etkinliklerine görgü kuralları çerçevesinde katılan öğrenci sayısı 2 Spor etkinliklerine görgü kuralları çerçevesinde katılan öğrenci sayısındaki yüzdelik artış. Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı Kalite: Spor etkinliklerinde sergilenen tavrı 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğrencilerin oranı

22 21 TEMA 6. OKUL VELİ İLİŞKİLERİ Politika ve Stratejiler Okul çevresinin henüz kentleşme sürecinde olan bir mahalle yapısı sergilemesi ve çok sayıda velinin ekonomik zorluklar içinde yaşıyor olması, eğitimin, arka plana itilmesine neden olmaktadır. Şehre yerleşme ve geçim sıkıntısı içimdeki ailelere eğitimin önemi ve gerekliliğinin anlatılması okulumuz için önemli bir çalışma aşanı olarak ortaya çıkmıştır. Okul veli ilişkileri alanında önceki plan döneminde okula güvenin sağlanması ön plana çıkmıştır ve bu alanda kabul edilebilir bir düzeye ulaşıldığına kanaat edilmiştir. Buradan hareketle, veli toplantılarında kullanılmak üzere bazı içeriklerin velilerle tartışılması, öğrenci ürünlerinin velilere ulaştırılması, şube etkinliklerine velilerin davet edilmesi, okul kütüphanesinin velilere yönelik çalışmalara daha çok önem vermesi gibi yöntemler kullanılarak velilerin eğitimle ilgili beklentileri yükseltilmeye çalışılacaktır. Diğer yandan özellikle yeni programla benimsenen öğrenme biçimlerinin aile ortamında desteklenmesi, bu olmasa bile engellenmemesi de önemli bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu açıdan çeşitli yöntemlerle üniteler hakkında bazı bilgilendirmeler yapılması yoluna gidilecektir. Stratejik Amaç 6. Okul veli ilişkilerinin içeriğini yapılandırarak velilerin eğitime ilişkin duyarlılıklarını yükseltmek ve eğitimi ailenin temel önceliklerinden biri haline getirmek. Stratejik Hedef 6.1. Veli toplantılarına katılım oranını yükseltmek Performans Göstergeleri 6.1. Girdi: Öğretmen, veli Çıktı: Veli toplantısı Sonuçlar: 1. Toplantılara katılan velilerin sayısı 2. Toplantılara katılan velilerin sayısındaki yüzdelik artış. Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı, sınıf düzeyinde farklılık oranları Kalite: Veli toplantılarını 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren velilerin oranı

23 22 Stratejik Hedef 6.2. Velilere yönelik bültenler hazırlamak. Performans Göstergeleri 6.2. Girdi: Veliler, bülten Çıktı: Bülten aracılığıyla bilgilendirilmiş veliler Sonuçlar: 1. Velilere yönelik hazırlanan bülten sayısı 2. Velilere yönelik hazırlanan bülten sayısındaki yüzdelik artış. 3. Velilere ulaşan bülten sayısı 4. Velilere ulaşan bülten sayısındaki yüzdelik artış. Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı, veli başına maliyet Kalite: Bültenleri 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren velilerin oranı Stratejik Hedef 6.3. Velilere yönelik hizmetlerin (izin alma öğrenci belgesi alma) niteliğini artırmak. Performans Göstergeleri 6.3. Girdi: Veliler, hizmetler (izin-öğrenci belgesi ) Çıktı: Hizmetlerden yararlanan veliler Sonuçlar: 1. Velilere yönelik hizmetlerin memnuniyetlik düzeyi 2. Velilere yönelik hizmetlerin memnuniyetlik düzeyindeki yüzdelik artış. Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı Kalite: Hizmetleri 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren velilerin oranı

24 23 TEMA 7. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Politika ve Stratejiler Hem eğitim hem de iş ve sosyal yaşamın bir parçası haline gelmiş olan bilgisayar ve internet ortamı okulumuz için de bir stratejik alan niteliği taşımaktadır. Öğrencilerin bir yandan öğrenme düzeyini yükseltmek için diğer yandan kendilerini elektronik ortamda ifade edebilmeleri önemli görülmektedir. Öğrencilerin evlerinde bilgisayar ve internet imkanı oldukça düşüktür. Bu durum söz konusu gereksinimi okulda karşılama zorunluluğu getirmektedir. Önceki plan döneminde de bir stratejik alan olan bilgisayar ve internet kullanımında 2. kademedeki tüm öğrencilere ulaşılmıştır. Plan döneminde seçmeli bilgisayar dersi kaldırılarak bilgi teknolojileri odası öğrencilerin bireysel kullanımlarına açılacaktır. Bilgisayar dersleri 4-5. sınıf düzeyinde devam edecek 2. kademe öncesinde tüm öğrencilere bilgisayar becerisi kazandırılmış olacaktır. Bu tema başlığında yapılacak çalışmaların bir bölümü gerek sınıfların tamamına yayılacak bilgisayarlı sunum ve internet olanağı, gerekse bireysel bilgisayar imkanlarıyla öğrencilerin ders başarısını arttırmaya yönelecektir. Dynet ve Vitamin programları başta olmak üzere akademik ilgi ve başarısı yüksek olan öğrencilere yönelik imkanlar oluşturulacaktır. Stratejik Amaç 7. Öğrenme ortam ve süreçlerini bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla zenginleştirmek. Stratejik Hedef 7.1. Tüm şubelere bilgisayar-internet-tepegöz ve projeksiyon cihazı sağlamak. Performans Göstergeleri 7.1. Girdi: Sınıflar, eğitim teknolojileri Çıktı: Eğitim teknolojilerine sahip sınıflar Sonuçlar: 1. Bilgisayar, internet, tepegöz ve projeksiyon vb. eğitim teknolojilerine sahip sınıf sayısı Etkinlik: Sınıf başına maliyet Kalite: Sınıfları 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğretmen, veli ve öğrencilerin oranı Stratejik Hedef 7.2. Öğretmen ve öğrencilerin bilgi-iletişim teknolojileri araçlarını kullanma düzelerini yükseltmek. Performans Göstergeleri 7.2. Girdi: Öğretmen, öğrenci, bilgi teknolojileri Çıktı: Bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanan öğretmen ve öğrenciler Sonuçlar: 1. Öğretmenlerin bilgi teknolojilerini kullanıldığı ders sayısı. 2. Öğretmenlerin bilgi teknolojilerini kullanıldığı ders sayısındaki yüzdelik artış. 3. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanıldığı ders sayısı. 4. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanıldığı ders sayısındaki yüzdelik artış. Etkinlik: Zaman/Çıktı oranı

25 24 TEMA 8. SINAVLARA HAZIRLAMA Politika ve Stratejiler Stratejik Amaç 8. Öğrencilerin internet ortamında daha çok yararlanma ve kendilerini internet ortamında daha çok ifade etmelerini sağlamak. Stratejik Hedef 8.1. İşlevsel bir okul internet sayfası yapmak ve kullanım düzeyini yükseltmek. Performans Göstergeleri 8.1. Girdi: Öğrenci, veli, öğretmen, internet Çıktı: Kullanışlı bir okul internet sayfası Sonuçlar: 1. Okul internet sayfasından günlük yararlanan öğrenci, veli ve öğretmen sayısı (üyelik, yorum, haber okuma, dosya indirme vb.) 2. Okul internet sayfasından günlük yararlanan öğrenci, veli ve öğretmen sayısındaki(üyelik, yorum, haber okuma, dosya indirme vb.) yüzdelik artış. Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı Kalite: İnternet sayfasını 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğretmen, veli ve öğrencilerin oranı Stratejik Hedef 8.2. İnternet ortamında kendini ifade eden öğrenci sayısını artırmak. Performans Göstergeleri 8.2. Girdi: Öğrenci, internet Çıktı: internet ortamında kendini ifade eden öğrenci Sonuçlar: 1. Öğrencilerin kişisel internet sayfa sayısı 2. Öğrencilerin kişisel internet sayfa sayısındaki yüzdelik artış. 3. Öğrencilerin okul internet sayfasına katıda bulunma (haber, yorum, içerik vb.) sayısı. 4. Öğrencilerin okul internet sayfasına katıda bulunma (haber, yorum, içerik vb.) sayısındaki yüzdelik artış. Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı Kalite: Öğrencilerin internet ortamında kendini ifade etmelerini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğretmen ve veli oranı

26 25 TEMA 9. Politika ve Stratejiler Stratejik Amaç 9. Okul sonu bir üst kuruma yerleşmeye yönelik sınavlarda başarılı olan öğrenci sayısını artırmak. Stratejik Hedef 9.1. Her sınıf düzeyinde Anadolu Lisesine yerleşme puanı alt sınırını aşan öğrenci sayısını yükseltmek. Performans Göstergeleri 9.1. Girdi: Öğrenci Çıktı: Anadolu Liselerine yerleşme puanı alt sınırını aşan öğrenci Sonuçlar: 1. Her sınıf düzeyinde Anadolu Lisesine yerleşme puanı alt sınırını aşan öğrenci sayısı. 2. Her sınıf düzeyinde Anadolu Lisesine yerleşme puanı alt sınırını aşan öğrenci sayısındaki yüzdelik artış. Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı Kalite: Uygulamaları 5 üzerinden en az 4 ile değerlendiren öğretmen, öğrenci ve veli oranı

27 26 TEMA 10. İLETİŞİM Politika ve Stratejiler Stratejik Amaç 10. Akademik ve mesleki yönlendirme sürecini etkili hale getirerek öğrencilerin bir üst öğrenim kurumuna ya da hayata yönelik uyum düzeylerini artırmak. Stratejik Hedef Bir üst öğrenim kurumuna kayıt olan öğrencilerin akademik ve sosyal uyum düzeylerini yükseltmek. Performans Göstergeleri Girdi: Öğrenci Çıktı: Bir üst öğrenim kurumuna akademik ve sosyal yönden uyum sağlayan öğrenci Sonuçlar: 1. Bir üst eğitim kurumda bulunan öğrencilerin sınıf geçme oranları. 2. Öğrencilerin bir üst eğitim kurumunda aldıkları ödül sayısı. 3. Öğrencilerin bir üst eğitim kurumunda aldıkları disiplin cezası sayısı. 4. Bir üst eğitim kurumunu tamamlamadan ayrılan öğrenci sayısı. 5. Mezun olan öğrencilerimizin işe yerleşme oranları. Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı Stratejik Hedef Bir üst öğrenim kurumuna yönelik gerçekleştirilen yönlendirme hizmetlerini çeşitlendirmek. Performans Göstergeleri Girdi: Öğrenci Çıktı: Bir üst öğrenim kurumuna yönderilen öğrenci Sonuçlar: 1. Bir üst kuruma yönderilen öğrenci sayısı Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı Stratejik Hedef Öğrencilerin bir üst kuruma; sınavla öğrenci alan kurumlara; Anadolu Liselerine yerleşen öğrenci sayısını artırmak. Performans Göstergeleri Girdi: Öğrenci Çıktı: Öğrencilerin bir üst kuruma; sınavla öğrenci alan kurumlara; Anadolu Liselerine yerleşen öğrenci sayısı Sonuçlar: 1. Öğrencilerin bir üst kuruma; sınavla öğrenci alan kurumlara; Anadolu Liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2. Öğrencilerin bir üst kuruma; sınavla öğrenci alan kurumlara; Anadolu Liselerine yerleşen öğrenci sayısındaki yüzdelik artış. Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı

28 27 TEMA 11. TASARRUF Politika ve Stratejiler Stratejik Amaç 11. Öğretmen ve öğrencilerin birbirlerini anlama ve bu temelde iletişim kurmalarını sağlama. Stratejik Hedef Öğretmen ve öğrencilerin birlikte geçirdikleri süreyi artırma. Performans Göstergeleri Girdi: Öğrenci, Öğretmen Çıktı: Aralarında sağlıklı iletişim bulunan öğretmen ve öğrenci Sonuçlar: 1. Ders saati dışında öğretmen ve öğrencilerin birlikte geçirdikleri zaman miktarı. (Gezi, Egzersiz, Etkinlik vb.) Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı Kalite: Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimin düzeyini 5 üzerinden en az 4 ile değerlendirenlerin oranı Stratejik Hedef Öğretmenlerin yaş dönemi, cinsiyet, aile yapısı ve yaşam çerçevesi bağlamında öğrencileri tanıma düzeylerini artırma. Performans Göstergeleri Girdi: Öğretmen Çıktı: Öğrenci tanıma düzeyi artan öğrenmen Sonuçlar: 1. Bilgilendirilen öğretmen sayısı Etkinlik: Çıktı/Girdi oranı

29 28 Stratejik Amaç 12. Kaynakları etkili kullanmayla ilgili çevre duyarlılığı ve tasarruf bilinci kazandırmak Stratejik Hedef Elektrik tasarrufu sağlama Performans Göstergeleri Sonuçlar: 1. Önceki yıllara göre elektrik tüketiminde sağlanan tasarruf miktarı Stratejik Hedef Su tasarrufu sağlama Performans Göstergeleri Sonuçlar: 1. Önceki yıllara göre su tüketiminde sağlanan tasarruf miktarı Stratejik Hedef Eğitsel Materyal tasarrufu sağlama Performans Göstergeleri Sonuçlar: 1. Önceki yıllara göre eğitsel materyalde sağlanan tasarruf miktarı

30 29 KAYNAKÇA TTKB. (2005). MEB Müfredat Geliştirme Süreci: Programların Geliştirilmesini Gerekli Kılan Nedenler. Son Erişim:

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU www.degerleradasi.org 1 YARIŞMANIN AMACI Öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL BİLGİLERİ Okul Kodu 732062 Okulun Adı Okulun Adını Nereden Aldığı İli İlçesi ERİKLİ İLKOKULU MAHALLEMİZİN İSMİNDEN BALIKESİR BANDIRMA İl Nüfusu 1.152.323 İlçe Nüfusu

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

. ORTAOKULU 2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU II. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI GÜNDEM MADDELERİ

. ORTAOKULU 2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU II. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI GÜNDEM MADDELERİ . ORTAOKULU 2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU II. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI KARAR NO : 2 TOPLANTI TARİHİ : 09./3/2015 TOPLANTI YERİ : Müdür Odası TOPLANTI SAATİ : 15.40 GÜNDEM

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EĞİTİMDE SİVASİ HAREKETİ. Ders ister isen oku kitab-ı vahdeti / Bir harfi içinde cümle ulûm bir varak değil. Şems-i SİVASİ

EĞİTİMDE SİVASİ HAREKETİ. Ders ister isen oku kitab-ı vahdeti / Bir harfi içinde cümle ulûm bir varak değil. Şems-i SİVASİ Ders ister isen oku kitab-ı vahdeti / Bir harfi içinde cümle ulûm bir varak değil. Şems-i SİVASİ İLETİŞİM ve İŞBİRLİĞİ SEVGİ SEVGİ ve saygıyı esas alan, değerlerimize saygılı, farklılıklarımızı zenginlik

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI 24 Şubat 2016 İstanbul Deniz Müzesi KAZANANLAR KONFERANSI ASLI KANBİR OKUL MÜDÜRÜ Okul ortamını sürekli iyileştirerek çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Detaylı

OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD

OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN ÜST KURULU LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD 1 Okul/Kurum Müdürü İlhami ÇAKIR 2 Okul/Kurum Müdür Yardımcısı Çağlayan BABACAN 3 Öğretmen Deniz KARABACAK 4 Okul Aile Birliği Başkanı

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı