GAMZE SERTTAŞ ŞEVKETİYE İLKÖĞRETİM OKULU MANYAS/BALIKESİR İŞBİRLİĞİ DALINDA TÜRKİYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAMZE SERTTAŞ ŞEVKETİYE İLKÖĞRETİM OKULU MANYAS/BALIKESİR İŞBİRLİĞİ DALINDA TÜRKİYE"

Transkript

1 GAMZE SERTTAŞ Okulumuz taşıma merkezli olup Manyas ilçesine bağlı Şevketiye Köyünde kurulmuştur. Her türlü donanıma sahip okulumuzda 172 öğrenci ve 12 öğretmen bulunmaktadır. 1

2 Düzey: 6-8 inci sınıflar PROJE TANITIMI Projenin Adı: Öğretmen BENİM Öğretmenim Projenin Alanı ve Konusu: Eğitim / Aile Eğitimi ve Çocuk Proje Sloganı : Bir Çocuk Eğitir, Bin Aile Değişir Projenin Genel Amacı: Eğitimin sadece okulda değil; her ortamda devamlılığının sağlanması. Projenin Özel Amaçları: 1-Eğitimde teknolojiyi kullanarak bilginin kalıcılığının sağlanması. 2-Aileyi teknolojiyle tanıştırmak. 3-Öğrencinin bilgi paylaşımı yaparak özgüvenin artmasının sağlanması. 4-Öğretmen misyonunu üstlenen öğrenciyi, empati kurarak; daha sorumlu bir birey haline getirmek. 5-Öğrenci, okul ve aile bağlarının güçlenmesini sağlamak. PROJE TANITIMI İçerik:Aile eğitimine yönelik olarak öğretmen misyonunu üstlenen araştırmaya ve düşünmeye sevk edilen öğrencilerin proje kapsamındaki konuları, teknolojiyi kullanarak ailelerine aktarmaları Projenin Müfredat Tabanı:Proje, milli eğitimin temel amaçları ve ilköğretimin temel amaçlarını sağlamaya yöneliktir. Bu yüzden disiplinler arası olup, tüm derslerin genel amaçlarını sağlamaya yöneliktir. Öğrencilerin projeyle beraber teknolojiyi kullanma becerilerinin gelişmesini, araştırıcı, sorgulayıcı ve sosyal bireyler olarak kendilerini toplumda rahat ifade edebilmelerini umuyoruz. Projeye Odaklanma Nedenimiz: Mutlu ve nitelikli bir insan yetiştirmek için okul-aile işbirliğinin en temel koşullarından biri olduğu gerçeğinden hareketle bu projemizi başlattık.öğretmenler olarak hepimizin belki de en çok sıkıntı duyduğumuz ve serzenişte bulunduğumuz konulardan biri de aile eğitimidir. Veli toplantılarına yeterince katılımın olmamasından ve aile duyarsızlığından öğretmenler şikayetçidir. 2

3 PROJE TANITIMI Proje planı ve proje yönetim adımları: 1- Projede görev alacak öğrencilerin belirlenmesi 2- Proje ekibindeki öğrenci velilerinin bir toplantıyla proje hakkında bilgilendirilmesi 3- Zaman yönetiminin planlanması 4- Aile eğitimiyle ilgili ihtiyaç duyuların konuların matris diyagramıyla saptanması 5- Belirlenen konuların ekipteki öğrencilere dağıtılması 6- Konularla ilgili öğrencilere rehberlik edilerek onların araştırmaya, teknolojiyi kullanmaya ve sunu hazırlamaya sevk edilmesi 7- Hazırlanan sunuların ve eğitim videolarının aile ortamında bilgisayar aracılığıyla aile bireylerine aktarılması 8- Öğrenciler arası dayanışmanın sağlanması ve aile ortamındaki uygulamalı eğitimin kamerayla ekipteki öğrenciler tarafından dijital ortama aktarılması 9- Konuların anlaşılıp anlaşılmadığını gösterir soruların velilere sorulması 10- Ölçme araçlarıyla projenin aşama aşama değerlendirilmesi Proje Nasıl Doğdu? Okulumuz, taşımalı bir köy okulu olduğundan öğrenciler farklı köylerden gelmektedir. Ulaşım sorunu ve ilgisizlik, ailelerin veli toplantılarına katılımını azaltmaktadır. Bu yüzden aile-okul iletişiminde kopukluklar görülür. Bu da öğretmenlere ve öğrencilere olumsuz yansımakta, eğitimin verimliliğini düşürmekte dolayısıyla da dönüt alamamamıza neden olmaktadır. Ailenin ilgisizliğinin yanı sıra öğrencilerde de bazı temel bilgilerin eksik olduğunu fark ettik. Örneğin; temizlik alışkanlıklarının istenilen düzeyde olmaması, okuma alışkanlıklarının olmaması, sınav kaygılarının fazla olması gibi. Bu gibi temel sorunların çözümünde sadece öğretmen değil; ailenin de rolünün büyük olacağını düşündük. Fark ettik ki karşımıza çıkan iki temel sorundu.bunlardan biri, aileyi okula getirmedeki zorluk, diğeri de öğrencilerimizin bazı temel konulardaki eksikliğiydi. Öğretmen ve aile arasındaki köprüyü neden öğrenci oluşturmasın? sorusu aklımıza geldi. Bu sayede hem öğrenciyi hem de aileyi eğiterek bir taşla iki kuş vurmuş olacaktık. Çalışmalarımızı bir plan dahilinde başlatarak eğitimi okul dışına yaymayı amaç edindik. Felsefemizi şu yönde belirledik: Bir Çocuk Eğitir, Bin Aile Değişir 3

4 PROJEMİZİN UYGULAMA SÜRECİ (Projenin Adımları) Yenilikçi Öğretmenler Forumundaki izlenimler okulumuz öğretmenleri ile paylaşıldı. Projede yer alan öğrenciler belirlendi. Projede yer alan öğrencilerin velileriyle bilgilendirme toplantısı yapıldı. 4

5 PROJEMİZİN UYGULAMA SÜRECİ (Projenin Adımları) Proje Konumuzu Nasıl Seçtik? Matris Diyagramı(Öğretmenlere yönelik) Tespit Edilen Sorunlar Katılmıyorum Kararsızım Kısmen Katılıyorum Katılıyorum Toplam 1. Tuvaletlerin kirli olması Okul bahçesinin düzensiz olması Ailelerin veli toplantılarına katılmaması Öğrencilerin kitap okumaması Öğrencilerde sınav kaygısının olması Ailelerin temel konulardaki bilgi eksikliği Beyin Fırtınası Sınav Kaygısı ve Veli tutumları Okuma Alışkanlığı Çocuk Hakları Televizyon ve Zararları Ağız ve Diş Sağlığı Sigara, Alkol Kullanımı ve Zararları Beyin fırtınası ile ailelerin eğitimi için konuları saptadık Belirlenen konular ekipteki öğrencilere dağıtıldı. 5

6 Konularla ilgili öğrencilere rehberlik edilerek onların araştırmaya, teknolojiyi kullanmaya ve sunu hazırlamaya sevk edilmesi Dr.Şafak MAT la yapılan röportaj Tıklayınız Örnek Anket Soruları İçin Tıklayınız..) Örnek Anket ve Değerlendirme İçin Tıklayınız.. Proje konuları ile ilgi öğrencilerin çalışmaları ( Anket ve Röportaj Yapma ) 6

7 GAMZE SERTTAŞ Öğrenciler seçilen konularda BT sınıfında araştırma yaparak Power Point Sunusu hazırlıyorlar 7

8 Söz Artık Onlarda; Evdeki öğretmenler Ailelerini eğitiyorlar Gürkan Öğretmen kitap okuma alışkanlığını Sunuyor (Değerlendirme 1 2) Seda Öğretmen sınav kaygısını anlatıyor Örnek Öğrenci Sunuları İlayda YILMAZ PPS Nesil ÖZDEMİR PPS Mücahit SAK PPS Seda KÖSE PPS Gürkan ARICI PPS Tuğçe ÇAĞLAR PPS Aile Eğitimi Videolar İlayda Mücahit Gürkan Mücahit Mücahit Öğretmen,çocuk haklarını anlatıyor. Seda Nesil Tuğçe Gürkan 8

9 PROJE DEĞERLENDİRME Proje sonunda ailelerimizle anket ve görüşme yöntemlerini kullanarak genel bir değerlendirme yaptık. Örnek ve Görüşme Anket Soruları Görüşme Videolar Teşekkür belgesi İlayda nın Ailesi Mücahit in Ailesi PROJE DEĞERLENDİRME Anket ve görüşmelerin genel değerlendirilmesi Anket Değerlendirme Grafikleri Projeye katılan ailelere yaptığımız anketler ve görüşmelerde şu sonuçlara ulaştık: 1-Aileler proje katılmaktan memnun olduklarını belirttiler bu tarz projelerin devamının gelmesini ve eğitimin okul dışında da sürdürülmesi gerektiğini belirttiler. 2-Projede aile eğitimi için belirlenen konularda amaca yönelik dönütler aldık örneğin ; Sigara ve alkol kullanımı konusunda eğitim alan bir ailemizde sigarayı bırakmaya yönelik eğilim görülmüştür. (Değerlendirme videolarında da görülebilir) 3- Aileler konulara yabancı olmadıklarını;fakat konular hakkında bilmedikleri birçok şeyi öğrendiklerini ifade ettiler. 4-Öğrencilerin bilgiyi bulmada ve onu sunmada teknolojiyi etkin kullandıkları görüldü. 5-Bu projeyle ailelerde var olan önyargıların ortadan kalktığı görülmüştür 6-Çocuk aile iletişimde olumlu sonuçlar alındı. 7-Ailelerin okula bakışında olumlu değişimler görüldü. 8-Aileler, bu projeyle çocuklarının özgüven kazandıklarını belirttiler. 9-Projedeki öğrenciler, öğretmen misyonunu alarak bizleri daha iyi anladıklarını ifade ettiler. 10- Proje için öğrencilerin doktor gibi uzman kişilerle görüşerek röportaj yapması ve okulda arkadaşlarına yönelik anket çalışmaları yapmaları onlara sorgulama becerilerini kazandırdı. Bu sayede sosyalleşmeleri sağlandı 9

10 PROJEMİZİN STANDARTLAR ÖZGÜNLÜĞÜ Projemiz, Eğitimin her milli ortamda eğitimin uygulanabileceğini temel amaçları ve göstermek ilköğretimin temel amaçlarını sağlamaya Okul-aile-veli yöneliktir. üçgeninden Bu yüzden yola disiplinler çıkarak eğitimin arası olup, sac tüm ayaklarından derslerin genel biri olan amaçlarını aileyi hedef sağlamaya alması yöneliktir. Öğrenciye Öğrencilerin öğretmen projeyle misyonu beraber vererek teknolojiyi özgüven kullanma ve empatinin becerilerinin kazandırılması gelişmesini, araştırıcı, Çağın sorgulayıcı gereklerinden ve sosyal biri olan bireyler bilgisayar olarak ve teknolojinin kendilerini toplumda öğrenci tarafından rahat ifade bilgi edebilmelerini aktarımında kullanımının umuyoruz. sağlanması Bilginin Proje öğrenilmesi ile öğrencilerden ve kalıcılığının aşağıdaki sağlanmasında davranışsal hedefleri teknolojinin kazanmayı seçilmesi bekliyoruz. Öğrenci Yansımaları Aileye bilgiyi aktaranın öğretmen yerine, kendi çocuklarının olması Aile içi iletişimin gelişmesine ve demokratik bir ortamın oluşmasına ve Davranışsal yerleşmesine hedefler: imkan sağlaması Sorumluluk bilinci kazanıyorum. Kendime olan güvenim artıyor. Topluluk önünde kendimi rahat ifade ediyorum, böylece sosyalleşiyorum. Aileyle olan iletişim artıyor ve ailesel bağlarım kuvvetleniyor. Teknolojiyi ihtiyacıma gore kullanıyorum. Bilgisayar programlarını kullanabiliyorum. Yararlanılan Kaynaklar: ÇELİK, Yusuf, Ana Baba Eğitimi, Öğretmen Dünyası, Ocak 2003, sayı:277 DEMİRBULAK, Dilara, Veli -Öğretmen Görüşmeleri İle İlgili Bir Çalışma, Milli Eğitim Dergisi, 2000 sayı: 146 ERTUĞRUL, Halit, 3. baskı Çocuk Eğitiminde Yeni Teknikler, Timaş yayınları 2002 GÜLDER,Tümer, Tavuk Suyuna Çorba, Çocukların Yüreğini Isıtacak Öyküler, HYB Yayıncılık, Ankara 2000 KALKINÇ, Fatih, Okul Evde Başlar, Çağlayan A.Ş. İzmir 2008 MARAŞLI,Ahmet, Aileleler,Eğitimciler ve Öğrenciler İçin Okumayı Sevdirme Yolları, Bilge Yayıncılık, İstanbul 2005 T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli,Milli Eğitim Basımevi,Ankara 2007 Linkler 10

11 MEB/Eğitek Program Sorumlusu Sayın Hüseyin KOCASARAÇ a, Okulumuzun imkanlarını bize sunan ve desteklerini hiç esirgemeyen Sayın Okul Müdürümüz Sezgin AYTIN a Onları desteği olmadan başaramayacağımız Değerli Velilerimize, Projede büyük özveri,gayret ve disiplin ile çalışan tüm Öğrencilerimize, Desteklerini hep hissetiğim değerli öğretmen arkadaşlarımıza, ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ 11

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER ADANA 2013 1 2 Proje Adı GiriĢ Yenilikçi Lider Öğretmenler Lider öğretmen, bireylerin çeşitli rollerini vurgulayan genel

Detaylı

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu:

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Temmuz 2009 Ağustos 2010 Değerlendirme Raporu Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALIŞKAN Murat ATAİZİ Ekim 2010 Intel Öğretmen Programı Temel Kursu Giriş Intel Eğitim Girişimi,

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL / MALTEPE CUMHURİYET ORTAOKULU ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU HAMZA AYDEMİR AYDAN EKİNCİ H.ARZU ATAY A.KUBİLAY BARITCI 3 İÇİNDEKİLER. Liderlik 7.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum

Detaylı

ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU

ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU 2012-2013 MERKEZ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİM RAPORU İl: İlçe: Adres: ANKARA ÇAMLIDERE HALİL OKUR CAD. NO:4 Tel: 0312

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü İçindekiler 2 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı 12 5 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik Sınırları Aşan Eğitim Ödülü 14 Okul Öncesi Eğitim Komisyonu 15 16 İlkokul Komisyonu 18 Ortaokul

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Sayı 2 Subat 201 4. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Yayınıdır. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Detaylı

T.C. YENİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. YENİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. YENİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projenin Sahibi Projenin Yürütücüsü Projenin Uygulama Dönemi Projenin Adı : Yenipazar Kaymakamlığı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü : -4 Eğitim-Öğretim

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Hayal Ederek Başladık; Kurucu Mesajı. Her Öğrenci Bizim İçin Ayrı Bir Değerdir. HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN

Hayal Ederek Başladık; Kurucu Mesajı. Her Öğrenci Bizim İçin Ayrı Bir Değerdir. HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN Hayal Ederek Başladık; 2 Başarmak için hayallerimize inandık. 15 yıldır bizlerle aynı rüyayı gören binlerce öğrenci ve velimizle hayalleri yaşanabilir

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir Türkiye nin en hızlı büyüyen eğitim kurumu. 3 Yılda 99 Okul... Türkiye nin yeni eğitim markası Özel Hatem Okulları, geleceğin liderlerini yetiştiren okul kimliğiyle

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI *

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * Tuncay CANBULAT ** ÖZET Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde güncel haber kaynaklarını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPORU

MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPORU MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPORU İl/İlçe: Samsun/Havza Okul/Kurum Adı: Mehmet Öngel İlköğretim Okulu Adres: 19 Mayıs Mah. Jandarma Raşit Çakır Sk. İletişim Kurulacak Kişinin Adı,

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

iyi örnekler eğitimde konferans 2011

iyi örnekler eğitimde konferans 2011 SABANCI ÜNİVERSİTESİ Karaköy letişim Merkezi Bankalar Caddesi No 2, Kat 5 Karaköy 34420 stanbul T +90 (212) 292 05 42 F +90 (212) 292 02 95 erg.sabanciuniv.edu eğitimde iyi örnekler konferans 2011 e itimde

Detaylı