TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular"

Transkript

1 TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Dönem Sonu İşlemleri 1

2 Ticari Defterler Türk Ticaret Kanunu'nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesinde ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin hükümler yer almakta; ayrıca aynı maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinde fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir. hükmüne yer verilmektedir. Anılan yasa maddesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğe istinaden tutulması zorunlu defterler sırasıyla; 2

3 Ticari Defterler 1. Gerçek Kişi Tacirler - Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin a. Yevmiye Defteri b. Defteri Kebir c. Envanter Defteri - İşletme Hesabına Göre Defter Tutanlar (İkinci Sınıf Tüccarlar) İçin a. İşletme Defteri 2. Anonim Şirketler a. Yevmiye Defteri b. Defteri Kebir c. Envanter Defteri d. Pay Defteri e. Yönetim Kurulu Karar Defteri f. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 3

4 Ticari Defterler 3. Limited Şirketler a. Yevmiye Defteri b. Defteri Kebir c. Envanter Defteri d. Pay Defteri e. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri f. Müdürler Kurulu Defteri (isteğe bağlıdır) 4. Kamuya, Vakıflara ve Derneklere Ait Ticari İşletmeler a. Yevmiye Defteri b. Defteri Kebir c. Envanter Defteri 5. Kooperatifler a. Yevmiye Defteri b. Defteri Kebir c. Envanter Defteri d. Yönetim Kurulu Karar Defteri e. Genel Kurul Karar Defteri f. Ortaklar Defteri 4

5 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Türk Ticaret Kanunu nun defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca fiziki ortamda tutulan; Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Pay defteri, Yönetim kurulu karar defteri, Genel kurul toplantı ve Müzakere defterinin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacaktır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) notere yaptırılacaktır. Ayrıca pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir. 5

6 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Açılış Onayı Yapılacak Defterler Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Pay defteri Yönetim kurulu karar defteri Genel kurul toplantı ve müzakere defteri Açılış Onay Zamanı Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, İzleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) noter tarafından yapılır. Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar. Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. 6

7 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Kapanış Onayı Yapılacak Defterler Yevmiye defteri, Yönetim kurulu karar defteri Kapanış Onay Zamanı ve Şekli Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir. Açılış Onaylarının Her Hesap Dönemi İçin Yapılması Zorunlu Olan Defterler Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Yönetim kurulu karar defteri, Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler Pay Defteri, Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, 7

8 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Onay Yenileme (Ara Tasdik) 2013 yılında kullanılan ve sonraki yıllarda da kullanıma yeterli yaprakları bulunan; Yönetim kurulu karar defteri Müdürler kurulu karar defteri Yevmiye defteri Envanter defteri Defteri kebir İşletme defteri Onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir (Tebliğ m.16). Yeterli yaprağı bulunan yukarıda sıralanmış defterlerin yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde (hesap dönemi takvim yılı olanlar için Ocak ayı içerisinde) yaptırılacaktır. Onay yenileme işleminde defterlerin kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek yoktur. 8

9 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Noterlerce Ticaret Sicili Tasdiknamesinin İstenmesi Tebliğin Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13. maddesinin 1.fıkrasında; Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi noterlerce aranılacaktır. 9

10 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Ticari Defterlere İlişkin Cezalar TTK nın 562. maddesinde bu kanun kapsamındaki suçlar ve cezalar belirlenmiştir Buna göre; Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hallerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. (m.562/f.8) (6.000 TL den TL ye kadar) Ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (m.562/f.8) Kanunun 64. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. (m.562/f.1.c) (2014 yılı için ceza tutarı TL dır) 10

11 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Ticari Defterlere İlişkin Diğer Hususlar ve Özellikli Konular Damga vergisi defteri: Damga vergisi defteri tutma zorunluluğu (ticaret şirketleri ve tüccarlar açısından) sadece anonim sirketler için söz konusudur. (DVK genel tebliğlerine göre diğer mükellefler ise, ihtiyari olarak damga vergisi defteri tutmayı ve dolayısıyla, damga vergisi ödemelerini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti suretiyle yapmayı ve damga vergisi beyannamesi vermeyi tercih edebilirler) Bilgisayar ortamında islenen kayıtların resmi defterlere yazdırılması VUK na göre, evrakların en geç 10 gün içinde muhasebe kayıtlarına alınması ve bilgisayar ortamında islenen ve çıktıları alınarak yetkililerce onaylanan muhasebe kayıtlarının, resmi defterlere en geç 45 gün içinde yazdırılması zorunludur. 11

12 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Özel hesap döneminde tasdik zamanları: Özel hesap dönemi olan mükellefler resmi defterlerinin açılıs tasdiklerini, içinde bulundukları hesap döneminin son ayında, ara tasdikini bir sonraki hesap döneminin ilk ayı içerisinde yaptırmalıdırlar. Tasdik Yeri (VUK madde 223): Ticari defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini yapanlar tarafından tasdik edilir. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir. 12

13 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Ticari Defter ve Belgelerin Saklanması: Ticari defterler 10 yıl süreyle saklanmak zorundadır. Bu süre takvim yılının bitişiyle başlar. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde bu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir. Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. Bir yazım veya kayıt önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Ayrıca kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılamayan değiştirmeler yapılamaz. 13

14 Ticari Belgeler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (T.T.K.) 39 uncu maddesi 2 fıkrasında aşağıda yer aldığı şekli ile; Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir düzenlemesi yer almaktadır. Aynı kanunun yürürlük maddesinin 5. fıkrasında 39 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri tarihinde yürürlüğe girer şeklinde hüküm yer almaktadır. 14

15 VUK 229. Madde ve bu maddeye bağlı izleyen maddelerle birleştirecek olursak tarihinden itibaren fatura, perakende satış fişi, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgelerde aşağıdaki bilgilerin olması zorunludur; Ticaret sicil numarası, Ticaret unvanı, Ticari Belgeler Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri, Varsa İnternet Sitesi Adresi (Bağımsız denetim kapsamında olanlar için zorunlu) tarihi itibari ile bastırılmış ve kullanılmayan belgelerden 2014 yılında kullanılacak olanların üzerine bu bilgilerin etiket (sticker) yapıştırmak veya kaşe kullanmak suretiyle yer alması mümkündür. Söz konusu bilgilerin gösterilmemesi halinde ticareti yapan kişilere 2 bin 240 lira para cezası uygulanacaktır. 15

16 Tacir şirket internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan şirketlerden ise; Şirketin ticaret sicil numarası, Ticaret unvanı, İşletmesinin merkezi, İnternet sitesinin adresi, Ticari Belgeler Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının, İnternet sitesinde yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 2014 yılı için uygulanacak idari para cezası TL dır. 16

17 Ticari Belgelerin Saklanması Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. (TTK m.64/f.2) 64. maddenin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar, 2014 yılı için TL idari para cezasıyla cezalandırılır. Zayi Belgesi Ticari Belgeler Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde ziyaa uğrarsa tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını emredebilir. Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu kanuna uygun saklanmaması hallerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. Buna göre uygulanacak adli para cezası TL arasında olacaktır. (Zayi belgesi bi cezanın önüne geçecektir.) 17

18 Ticari Belgelerin Saklanması İnternet Sitesi tarihinden itibaren kurulan ve bağımsız denetime tabi olan şirketler, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde, tarihinden önce kurulan bağımsız denetime tabi şirketler en geç tarihine kadar, tarihinden önce kurulan ancak bu tarihten sonra bağımsız denetim kapsamına giren şirketler de kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içerisinde internet sitesi açacak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için kullanacaktır. Bağımsız denetime tabi olduğu halde; şirketin internet sitesinin oluşturulmaması veya şirketin bir internet sitesinin mevcut bulunmasına rağmen bu internet sitesinin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi durumunda yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezası verilir. (2.000 TL den TL ye kadar) İnternet sitesine konulması gereken içeriğin usulüne uygun bir şekilde konulmaması halinde yüz güne kadar adli para cezası verilir. (100 TL den TL ye kadar) 18

19 Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili Bakanlar Kurulu kararında bağımsız denetime tabi olacak şirketler üç başlık altında ele alınmıştır: A. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler: 1. Aktif toplamı 150 milyon ve üstü Türk Lirası, 2. Yıllık net satış hasılatı 200 milyon ve üstü Türk Lirası, 3. Çalışan sayısı 500 ve üstü. Denetime Tabi Şirketler B. Kararın I nolu ekindeki listede yer alan şirketler.(bu şirketler herhangi bir kritere tabi olmaksızın bağımsız denetime tabi tutulacaktır.) C. Kararın II nolu ekindeki listede yer alan şirketler. (Bu listedeki şirketler listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak bağımsız denetime tabi tutulacaktır.) 19

20 Sözleşmelerin Uyarlanması Anonim şirketler ve limited şirketler esas sözleşmelerini en geç tarihine kadar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Şirket esas sözleşmesini TTK ya uyumlu hale getirmek için yapılacak bu genel kurullarda da herhangi bir toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. En geç tarihine kadar Anonim Şirketler sermayelerini TL ye, Limited Şirketler ise sermayelerini TL ye yükseltmek zorundadırlar. Aksi takdirde bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. 20

21 Sözleşmelerin Uyarlanması Limited Şirket Ana Sözleşme Tadilinde Dikkat Edilecek Hususlar 1- Ortaklardan biri mutlaka müdür olmalıdır. 2- Müdürler 1 den çok ise müdürler kurulu başkanı atanmalıdır. 3- Sermayeleri en az TL olmalıdır. 4- Şirket sözleşmelerinde Şirket "anasözleşmesi" geçen maddelerin "şirket sözleşmesi" şeklinde değiştirilmesi, "ortaklar kurulu" geçen maddelerin "ortaklar genel kurulu" şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 21

22 Sözleşmelerin Uyarlanması Anonim Şirket Sözleşme Tadilinde Dikkat Edilecek Hususlar 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Şirket esas sözleşmesi şeklinde değişmiştir. 2- Şirket sermayesi en az TL olmalıdır. Hisse senetleri, pay senetleri olmuştur. 3- Ortak sayınız en az 1 olabildiği gibi Yönetim kurulu üye sayısı en az 1 olabilir, Yönetim Kurulu üyeleri ortak dışından da olabilir.(sözleşmenizdeki bu maddelerin değiştirilmesi gerekir) 4- Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. 5- Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. 6- Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır Kasım 2012 Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Çıkan Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Yönetim Organınca Hazırlanacak İç Yönergenin 2013 Yılında Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaya Sunulması Zorunludur. 8- Bu iç yönerge görüşüldükten sonra yapılacak Olağan veya Olağanüstü Genel kurul toplantılarında gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olacak, gündeminde bu konular olmayan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olmayacak, istenirse bulundurulabilecektir. 22

23 Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Eski Şekil Yeni Şekil Amaç ve Konu Madde 3: Yukarıda belirtilen işlemler haricinde, Şirket için yararlı ve gerekli görülen diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu faaliyetlere, Ortaklar Genel Kurulu kararı ile teşebbüs edilebilir. Ana sözleşme de değişiklik niteliğindeki böyle bir kararın uygulanmaya konulabilmesi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınır. Şirketin Süresi Madde 5: Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın ön izniyle bu Ana Sözleşme de değişiklik yapılmak suretiyle uzatılabilir veya kısaltılabilir. Şirketin İdaresi ve Şirket Müdürleri Madde 7: Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir müdür tarafından yürütülür. Şirket müdürünün görev süresi, hissedarların kararı ile herhangi bir zamanında sona erdirilebilir. Amaç ve Konu Madde 3: Yukarıda belirtilen konular dışında, Şirket ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir. Şirketin Süresi Madde 5: Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre, Şirket Sözleşmesi nde değişiklik yapılmak suretiyle uzatılabilir veya kısaltılabilir. Şirketin İdaresi ve Şirket Müdürleri Madde 7: Şirket in işleri ve işlemleri Genel Kurul tarafından ortaklar arasından ve/veya Şirket dışından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Şirket müdür veya müdürleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. 23

24 Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Eski Şekil Yeni Şekil Temsil Madde 8: Şirket Ortaklar ve kanun ve Geçici Madde 1 de belirlenen sınırlamalara tabii olmak üzere müdür tarafından temsil edilir. Belge ve işlemlerin geçerli ve Şirketi bağlayıcı olabilmeleri için tüm belgelerin, yazışmaların, vekâletnamelerin, taahhütlerin, anlaşmaların ve diğer tüm dokümanların, tekliflerin, taleplerin, kabullerin ve beyanların, imza yetkisini haiz ve imzası Şirket unvanı altında usulünce tescil ve ilan edilmiş en az bir kişi tarafından yapılmış olmalıdır. Temsil Madde 8: Şirketi, müdür veya müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. Şirket, müdür veya müdürleri münhasıran Genel Kurul un yetkisine giren konular haricinde Şirketin ticari faaliyetleriyle ilgili her türlü konuda yetkilendirilebilir. Müdür veya Müdürler yetki kapsamındaki işlerde, bir müdür olması halinde münferit imza ile, birden çok müdür olması halinde en az ikisinin imzası ile şirketi temsil ve ilzam ederler. 24

25 Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Karın Dağıtımı-İhtiyat Yedek Akçesi Madde 11: Şirketin Türk Ticaret Kanunu nun 457, 534 ve devamı maddelerine, diğer ilgili kanunlara ve bu Ana Sözleşme ye uygun olarak hazırlanan bilançosuna göre hesaplanacak ve belirlenecek olan şirketin safi karından ( Safi Kar ) aşağıdaki ödemeler aşağıdaki sıra içinde yapılacaktır: 1-Safi Karın yüzde beşi (%5) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşana kadar, Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır. 2-Kurumlar vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir. Bu vergi ve yükümlülüklerin ödenmesinden Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan Safi Kara Dağıtılabilir Kar denilir. Dağıtılabilir Kar dan, Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde beşi (%5) tutarında birinci temettü miktarı Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayeleri oranında Ortaklara dağıtılır. Dağıtılabilir Karın kalan kısmının Ortaklara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Ortaklar Kurulu tarafından alınır. Kanuni ve ihtiyari Yedek Akçeleri ile bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar Safi Kardan ayrılmadıkça Ortaklara dağıtılmaz. Karın Dağıtımı-İhtiyat Yedek Akçesi Madde 11: Şirketin Türk Ticaret Kanunu nun 508, 608 ve devamı maddelerine, diğer ilgili kanunlara ve bu Ana Sözleşme ye uygun olarak hazırlanan bilançosuna göre hesaplanacak ve belirlenecek olan şirketin safi karından ( Safi Kar ) aşağıdaki ödemeler aşağıdaki sıra içinde yapılacaktır: 1-Safi Karın yüzde beşi (%5) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşana kadar, Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır. 2-Kurumlar vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir. Bu vergi ve yükümlülüklerin ödenmesinden Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan Safi Kara Dağıtılabilir Kar denilir. Dağıtılabilir Kar dan, Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde beşi (%5) tutarında birinci temettü miktarı Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayeleri oranında Ortaklara dağıtılır. Dağıtılabilir Karın kalan kısmının Ortaklara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Ortaklar Genel Kurulu tarafından alınır. Kanuni ve ihtiyari Yedek Akçeleri ile bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar Safi Kardan ayrılmadıkça Ortaklara dağıtılmaz. 25

26 Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yeni Şekil (Yeni Madde) Kanuni Hükümler Madde 12: İş bu sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. İlanlar MADDE 12 İlanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatın ilgili hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu nun 617. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az 10 (on) gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde de yapılması zorunludur. Yeni Şekil (Yeni Madde) Genel Kurul Madde 13 - Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirketin yönetim merkezinde veya Türkiye'de ya da yurt dışında uygun bir yerde toplanır. Genel Kurulu toplantısına ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri uygulanır. Kanuni Hükümler Madde 14: İş bu sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 26

27 Eski Şekil Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 10: Yönetim Kurulu nun toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısı üç (3) olduğu takdirde, toplantı ve karar nisabı üç (3)tür. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından talep edildiği takdirde, Yönetim Kurulu toplantıları telefon konferansı, video veya benzeri haberleşme teçhizatı aracılığıyla da yapılabilecektir. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 11: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran Genel Kurul un yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu idare ve temsil işlerinin Türk Ticaret Kanunun 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksimine karar verebilir. Veyahut bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir icra komitesine veya pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun 342. Maddesi gereğince Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısım için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür ve Müdürlere verilecek ücret Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Yeni Şekil TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 10: Yönetim Kurulu nun toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından talep edildiği takdirde, Yönetim Kurulu toplantıları telefon konferansı, video veya benzeri haberleşme teçhizatı aracılığıyla da yapılabilecektir. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 11: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran Genel Kurul un yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısım için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür ve Müdürlere verilecek ücret Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur 27

28 Eski Şekil Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER MADDE 13: Genel Kurul bir (1) adet denetçi seçer. Görev süresi sona eren bir denetçi tekrar seçilebilir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu nun 353, 354 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri ifa ederler. İlk bir (1) yıl için seçilen denetçi Geçici Madde 2 de belirtilmiştir. GENEL KURUL MADDE 14: Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Şirket in mali yılının sonundan itibaren üç (3) ay içinde olağan Genel Kurul toplantısı yapılır. Bu toplantıya davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu'nun yetki verdiği başka şahıslar tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Yönetim Kurulu'nun ya da Türk Ticaret Kanunu'nun yetki verdiği başka şahısların daveti üzerine herhangi bir zamanda yapılabilir. Genel Kurul toplantılarına davet konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 ve 370. maddeleri uygulanır. Yeni Şekil BAĞIMSIZ DENETİM MADDE 13: Şirketin denetimi Türk Ticaret kanunu uyarınca yapılır. Kanunen gereklilik bulunduğu takdirde Şirketin faaliyetleri, defterleri, muhasebe kayıtları ve finansal tabloları Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetçi tarafından denetlenecektir. Denetçi her bir faaliyet yılı için ve ilgili faaliyet döneminin ilk 3 (üç) ayı içerisinde yasal gereklilikleri karşılayan denetçiler arasından Türk Ticaret Kanunu nda yer alan kısıtlamalara riayet edilmek kaydıyla seçilecektir. GENEL KURUL MADDE 14: Genel Kurul Türk Ticaret Kanununun emredici hükümleri çerçevesinde ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak olağan veya olağanüstü toplanır. Şirket in mali yılının sonundan itibaren üç (3) ay içinde olağan Genel Kurul toplantısı yapılır. Bu toplantıya davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu'nun yetki verdiği başka şahıslar tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Yönetim Kurulu'nun ya da Türk Ticaret Kanunu'nun yetki verdiği başka şahısların daveti üzerine herhangi bir zamanda yapılabilir. Genel Kurul toplantılarına davet konusunda Türk Ticaret Kanunuhükümleri uygulanır. 28

29 Sözleşmelerin Uyarlanması Eski Şekil YILDIZ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 16: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. OY HAKKI MADDE 17: Her hisse sahibine bir (1) oy hakkı verir. Hissedarlar, Genel Kurul da kendilerini Türk Ticaret Kanunu nun 360. maddesi uyarınca diğer hissedarlara ya da hissedar olmayan kişilere temsil ettirebilirler. Kendisi de Şirket te hissedar olan vekiller hem kendi oylarını hem de temsil ettikleri hissedarın oylarını kullanabilirler. Yeni Şekil TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BULUNMASI MADDE 16: Şirket Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın temsilcisinin bulunacağı durumlarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın çıkartmış olduğu ilgili yönetmelikler ve tebliğler ve Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri uygulanır. OY HAKKI MADDE 17: Her hisse sahibi paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy hakkına sahiptir. Hissedarlar, Genel Kurul da kendilerini diğer hissedarlara ya da hissedar olmayan kişilere temsil ettirebilirler. Kendisi de Şirket te hissedar olan vekiller hem kendi oylarını hem de temsil ettikleri hissedarın oylarını kullanabilirler. 29

30 Eski Şekil Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ KARIN DAĞITIMI MADDE 20: Şirket in Türk Ticaret Kanunu nun 457, 534 ve devamı maddelerine, diğer ilgili kanunlara ve bu Ana Sözleşme ye uygun olarak hazırlanan bilançosuna göre hesaplanacak ve belirlenecek olan Şirket safi karından (bundan böyle Safi Kar ) aşağıdaki ödemeler ve kesintiler aşağıdaki sıra içinde yapılacaktır: 1. Safi Karın yüzde beşi (%5), Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşana kadar, Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır. 2.Kurumlar vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir. Bu vergi ve yükümlülüklerin ödenmesinden ve Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan Safi Kara Dağıtılabilir Kar denilir. Dağıtılabilir Kar dan, Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde beşi (%5) tutarında birinci temettü miktarı Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayeleri oranında hissedarlara dağıtılır. Her yıl Dağıtılabilir Karın asgari %50 si hissedarlara TTK da izin verildiği ve öngörüldüğü şekilde dağıtılır. Dağıtılabilir Karın kalan kısmının hissedarlara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Hissedarlar Genel Kurulu tarafından alınır. Kanuni ve ihtiyari Yedek Akçeleri ile bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar Safi Kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz. Yeni Şekil KARIN DAĞITIMI MADDE 20: Şirket in Türk Ticaret Kanunu nun 508 ve devamı maddelerine, diğer ilgili kanunlara ve bu Ana Sözleşme ye uygun olarak hazırlanan bilançosuna göre hesaplanacak ve belirlenecek olan Şirket net karından (bundan böyle Net Kar ) aşağıdaki ödemeler ve kesintiler aşağıdaki sıra içinde yapılacaktır: 1. Net Karın yüzde beşi (%5), Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşana kadar, Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır. Bu sınıra ulaştıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu 519. Maddede belirtilen kalemler Genel Kanuni Yedek Akçeye eklenir. 2. Kurumlar vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir. Bu vergi ve yükümlülüklerin ödenmesinden ve Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan Net Kara Dağıtılabilir Kar denilir. Her yıl Dağıtılabilir Karın asgari %50 si hissedarlara TTK da izin verildiği ve öngörüldüğü şekilde dağıtılır. Dağıtılabilir Karın kalan kısmının hissedarlara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Hissedarlar Genel Kurulu tarafından alınır. Kanuni ve ihtiyari Yedek Akçeleri ile bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar Net Kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz. 30

31 Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ Eski Şekil İHTİYAT AKÇESİ MADDE 21: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. Maddeleri uygulanır. Yeni Şekil İHTİYAT AKÇESİ MADDE 21: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu Maddeleri uygulanır. 31

32 Genel Kurul Toplantıları Anonim şirketler, öteden beri genel kurul toplantılarına tabi iken, yeni kanun ile bu şirketlere de yeni yükümlülükler (yeni faaliyet raporu, iç yönerge v.s.) getirilmiştir. Limited şirketlerde ise, eskiden 20 den fazla ortağı olanlar genel kurul yapmak zorunda iken, yeni kanun ile tüm limited şirketler de genel kurul toplantısı yapmak zorunda olan şirketler kapsamına alınmışlardır. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 409.maddesinde, anonim şirketlerin olağan genel kurulları, 617.maddesinde ise limited şirketlerin olağan genel kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 32

33 Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlamakla yükümlüdür. Bu yönergede, Gümrük ve Ticaret bakanlığı tarafından belirlenecek asgari unsurların bulunması mecburidir. Yönerge, genel kurulun onayından sonra yürürlüğe girer. Söz konusu Yönergenin ayrıca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilmesi gerekmektedir. 33

34 Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 28 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde iç yönergeye ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir; İç yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümler içeremez. Özel kanunlara tabi şirketler, iç yönergenin hazırlanmasında, bu Yönetmelikte belirtilen hususların yanında, tabi oldukları özel mevzuat hükümlerini de dikkate almak zorundadırlar. Yönetim kurulu, iç yönergeyi Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca; internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce, ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde internet sitesinde de yayımlanır. İç yönergede yapılacak değişikliklerde de aynı usul izlenir. 34

35 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yıllık Faaliyet Raporu Yıllık faaliyet raporunda mümkün olan en basit kavram ve terimler kullanılır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır. Yıllık faaliyet raporu aşağıda gösterilen bölümlerden oluşur: Genel bilgiler, Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, Finansal durum, Riskler ve yönetim kurulunun değerlendirmesi, Diğer hususlar. Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır; şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir. 35

36 Bağlı Şirket Raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 195. maddesine göre; bir şirket, diğer bir şirketi doğrudan veya dolaylı olarak hâkimiyeti (kontrolü) altında tutabiliyorsa, bu şirketler bir Şirketler Topluluğu oluşturmakta, kontrol eden şirket/teşebbüs Hâkim Şirket/Teşebbüs, kontrol edilen şirket ise Bağlı Şirket olarak tanımlanmaktadır. Bu şirketlerden en az birinin Türkiye de bulunması halinde de, Kanun daki Şirketler Topluluğu hükümleri uygulanmaktadır. Yurt içinde ya da yurt dışında bir hâkim şirket/teşebbüs, diğer bir şirketi (bağlı şirketi) doğrudan ya da dolaylı olarak; Oy haklarında çoğunluğuna veya Esas sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek üyelerin çoğunluğunu seçme hakkına veya Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte oy haklarının çoğunluğuna sahip olmak suretiyle hâkimiyeti (kontrolü) altında tutabileceği gibi, bir şirket diğer bir şirketi bir sözleşme (ör: hâkimiyet sözleşmesi) gereğince veya başka bir yolla dahi kontrolü altında tutabilecektir. Kanuna göre; her Bağlı Şirket in Yönetim kurulu tarafından, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, bağlı şirketin hâkim ve diğer bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir Bağlılık Raporu hazırlanması gerekmektedir. Bağlılık Raporu nun amacı; Bağlı Şirket ile Şirketler Topluluğu arasındaki menfaat ilişkisinin olumsuz sonuçlarını önlemektir. Bu Rapor un, bağlı şirketlerin kendi aralarındaki ve hâkim şirketle aralarındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin kayıp/yarar olarak sonuçlarını içermesi gerekmektedir. Doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine göre Bağlı Şirket in Yönetim Kurulu tarafından her yıl düzenlenmesi gereken bu rapor dolayısıyla, hükmün ihlâli halinde hukukî ve cezaî sorumluluk söz konusudur. Bahsi geçen raporun düzenlenmemesi veya raporda Kanunun aradığı hususlara yer verilmemesi halinde, sorumlulara, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası verilir. (4.000 TL den TL ye kadar) 36

37 Bağlı Şirket Raporu Kararı YILDIZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Karar No: 2013/03 Toplantı Tarihi: 29 Mart 2013 Toplantı Yeri: Ankara Gündem: Bağlılık Raporu Kararlar: Yıldız Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Müdürleri 29/03/2013 Cuma günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereğince ve anılan maddeye uygun olarak Yıldız Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin doğrudan bağlı şirketi sıfatı ile hazırlanan, 2012 yılına ait Bağlılık Raporunun, Şirket Müdürleri tarafından, şirketin ilgili hesap dönemine ait taraflar arasındaki hukuki işlemleri, finansal ilişkileri ve alınan ve alınması gereken önlemlere ilişkin açıklamaları doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun, dürüst ve hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 2012 yılına ilişkin olarak hazırlanan bağlılık raporunun Şirket Müdürleri tarafından imzalanarak onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 37

38 Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu a) Çağrı ve bildirim yükümü Teknik İflas MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. (2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. (3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya Yeni TTK uyarınca hesaplamada sermaye ile kanuni yedek akçelerin toplamı dikkate alınacaktır. 38

39 Tasfiye Yeni TTK da yapılan değişiklik ile öngörülen şartları taşıyan şirketlerin tasfiye işlemleri kolaylaştırılmıştır sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanun un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın aşağıdaki belirtildiği şekilde yapılacaktır. i) Sermayelerini anılan yürürlükteki mevzuat ile öngörülen tutarlara çıkarmamış anonim şirketler ile limited şirketler. ii) iii) iv) Yeni TTK nın yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler. Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler. Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler. v) Yeni TTK nın yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler. Yukarıda belirtilen kapsamındaki şirket ve kooperatifler; ilgili ticaret sicili müdürlüğünce resen veya herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kanıtlarıyla birlikte yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde, ticaret sicili kayıtları üzerinden yapılacak incelemeyle tespit edilecektir. 39

40 Tasfiye İşlemlerinin Maliyeti Tasfiye 6102 sayılı yasa gereği Geçici 7. Maddesi kapsamında yapılacak tescil ve kayıt silme işlemleri her türlü harçtan, bu işlemler için düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesnadır. Yine aynı madde kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak olan ilanlardan ücret alınmaz. Kolay Tasfiye Sürecine İlişkin Özellikli Konular 6102 sayılı Yeni TTK nın geçici 7. maddesinde düzenlenmeyen hususlarda ilgili kanun ve esas sözleşmelerde öngörülen usullere göre hareket edilir. Davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirket veya kooperatifler kolay tasfiye uygulamasından yararlanamayacaklar. Geçici 7. madde gereğince tasfiye edilmeksizin unvanı silinen şirket veya kooperatiflerin ortaya çıkabilecek malvarlığı, unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal eder. Hazine bu şirket ve kooperatiflerin borçlarından sorumlu tutulmaz. Tasfiye memurlarının sorumlulukları konusunda, özel kanunlardaki sorumluluğa ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu 6102 sayılı Yeni TTK veya Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanır. Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilir. Ticaret sicilinden kaydı silinen anonim şirketler ve kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited şirket ortaklarının, silinme tarihinden önceki kamu borçlarından doğan sorumlulukları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında devam eder. 40

41 Borçlanma Yasağı 644. madde atfıyla limited şirket ortakları için de geçerli olan "pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı"na ilişkin 358. madde, (1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. şeklinde değiştirilmek suretiyle anonim (ve limited) şirketlerde pay sahibi (ve ortağın) şirkete borçlanması, sermaye koyma borcunu yerine getirmiş olmak kaydıyla, şirketin serbest yedek akçeleriyle kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak ölçüde olduğu müddetçe, hatta şirketin geçmiş yıl zararları mevcut olmadıkça, kâr edilip edilmediği de önem taşımaksızın, herhangi bir kurala tabi olmadan serbest bırakılarak yasal hale getirildi. Bu düzenlemeye aykırı hareket edilmesi halinde daha önceki yasa maddesine göre ortakların üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması (Md 562- En az ceza tutarı 300 gün x 20 TL= TL en yüksek ceza tutarı 730 gün x 20 TL= TL olmaktadır) öngörülmüşken, yapılan değişiklik uyarınca, ortaklar yerine şirketin bu cezaya muhatap olması benimsenmiştir. 41

42 TEŞEKKÜRLER 42

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2015 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2015 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki KONU: Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. Bu sirkülerimiz, yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde defter tasdiklerine ve ticaret sicil tasdiknamesine ilişkin hatırlatmalarda bulunmak amacıyla

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER 1. Gerçek Kişi Tacirler 1.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin (Tebliğ, m.5/f.1) 1.1. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/112

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/112 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2017 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2017 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki 2017 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi.Bu sirkülerimiz, yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde defter tasdiklerine ve ticaret sicil tasdiknamesine ilişkin hatırlatmalarda bulunmak amacıyla

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.12.2015 Sayı: 2015/024 Konu: RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda Vergi

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64. Defter tutma yükümlülüğü: (1) (Değişik fıkra: 6335 S.K. 26.06.2012/m.8) "Her tacir, ticari

Detaylı

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler Tarafından Tutulacak Defterler Serbest Meslek Erbabı Tarafından Tutulacak Defterler TASDİKE TABİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/122

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/122 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/111

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/111 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ SİRKÜLER İstanbul, 09.12.2016 Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 Konu: RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

Detaylı

2015 YILINDA UYULMASI GEREKEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER

2015 YILINDA UYULMASI GEREKEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER Duyuru : 2014/44 05.12.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2015 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar. İlgili duyuruya aşağıda yer verilmiştir. KONU: 2015 YILINDA

Detaylı

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır. İstanbul, 02.12.2013 SİRKÜLER (2013-18) Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterler, defter tutma ve envanterle ilgili düzenlemeleri, tasdik zamanları ve kayıtlar hk. Sayın Şirket yetkilisi, Bilindiği

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

Yeni TTK nda Yol Haritası

Yeni TTK nda Yol Haritası ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Yeni TTK nda Yol Haritası TTK Uyum Çalışmaları (1) Limited ve Anonim Şirketlerde Genel Kurulların

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 2012 [ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesinde yer alan, ticari defterlerin delil olma şartları ve ispat kuvvetine ilişkin hükümler, 1 Temmuz

Detaylı

Konu: 2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

Konu: 2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. No: 2016/97 Tarih: 20.12.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTEDŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/67

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

ÖZEL SİRKÜ: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

ÖZEL SİRKÜ: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI Sirküler Rapor 06.12.2013/209-1 ÖZEL SİRKÜ: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

SİRKÜLER. KONU: 2014 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında

SİRKÜLER. KONU: 2014 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 10.12.2013 SİRKÜLER NO : 2013/67 KONU: 2014 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında A) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 31.12.2012/217-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim

Detaylı

SİRKÜLER. 2015 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında

SİRKÜLER. 2015 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 16.12.2014 SİRKÜLER NO : 2014/44 Tarih 16.12.2014 Sayı Resmi Gazete No Mevzuat Türü VUK Yayınlama Tarihi Geçerlilik Süresi Açıklama 2015 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU Duyuru : 2014/03 21.02.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Yeni ticaret kanunu hükümlerine göre şirketlerin, şirket yönetici ve idarecilerinin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Genel Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 64 Maddesi uyarınca ticari defterler; Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

T.T.K. ve V.U.K. a Göre Tutulması Gereken Defterler Ve Onay Zamanları Aşağıdaki Gibidir.

T.T.K. ve V.U.K. a Göre Tutulması Gereken Defterler Ve Onay Zamanları Aşağıdaki Gibidir. 10.12.2014 Sirküler 2014/11 T.T.K. ve V.U.K. a Göre Tutulacak Defterler ve Açılış-Kapanış Onay Zamanları Türk Ticaret Kanunu'nun 64-67 ile Vergi Usul Kanunu nun 182-225 maddeleri uyarınca kâğıt ortamında,

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014

SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014 SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014 Konu: TTK da Cezalar ve Son durum Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme; Ticari belge kavramında

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

Özü:Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Tereddütler Hk.

Özü:Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Tereddütler Hk. 27.10.2014 Tarihli 105 Numaralı Genel Yazı Hukuk/Mali Danışmalık 16256 Ankara, 23.10.2014 Özü:Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Tereddütler Hk.... NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA... NOTERLİĞİNE

Detaylı

SİRKÜLER. 4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)

SİRKÜLER. 4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) SİRKÜLER TARİH : 07.12.2015 SİRKÜLER NO : 2015/56 SİRKÜLER Tarih 07.12.2015 Açıklama 2016 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında A) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında

Detaylı

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun;

Detaylı

30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ

30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Sirküler Rapor 13.12.2012/199-1 2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ ÖZET : 2013 yılında tutulacak ticari defterler ile bu defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.12.2014 Sirküler No: 2014 / 44 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari Defterler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Ertan ÖRS Müfettiş Müfettiş Müfettiş Aralık 2012,

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

A)-TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:

A)-TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER: Değerli Mükellefimiz 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yıl sonuna, (Hesap

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 03.01.2014 ALFA GENELGE 2014 / 13 Konu : 01.01.2014

Detaylı

Duyuru : 2014/01 28.01.2014. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar.

Duyuru : 2014/01 28.01.2014. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar. Duyuru : 2014/01 28.01.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar. İlgili duyuruya aşağıda yer verilmiştir. KONU: 2014 YILINDA

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

Tarih: 09.07.2012 Sayı : 2012/23 Konu: Türk Ticaret Kanunu nda 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler Hk.

Tarih: 09.07.2012 Sayı : 2012/23 Konu: Türk Ticaret Kanunu nda 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler Hk. Tarih: 09.07.2012 Sayı : 2012/23 Konu: Türk Ticaret Kanunu nda 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler Hk. Bilindiği üzere çoğunluk hükümleri itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan

Detaylı

YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER

YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER Doç. Dr. Ersan ÖZ Pamukkale Ün. Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı S.M.M.M. Selçuk GÜLTEN Uluslar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83 KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret

Detaylı

2017 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU:

2017 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU: 2017 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU: Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

2013 Yılında Tutulacak Defterler

2013 Yılında Tutulacak Defterler 2013 Yılında Tutulacak Defterler 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yeni Hesap

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER 14/11 15.12.2014 KONU: Yasal Defterler ve Tasdik İşlemleri Hk. Yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde 2015 yılı için kullanılacak yasal defterlerle

Detaylı

MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER

MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER Münfesih Durumdaki Şirketlerin Terkin ve Kapanış İşlemleri MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012)

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) SMMM Ahmet BARLAK ahmetbarlak3@hotmail.com www.ahmetbarlak.com TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) A-VERGİ USUL KANUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ 1-Defter tutacaklar, Defter tutacaklar

Detaylı

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/42 28.11.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) KONU : KULLANILMASI VE TASDİKİ ZORUNLU TİCARİ DEFTERLER VE KANUNA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Bilindiği üzere 6102 sayılı yeni

Detaylı

Söz konusu Tebliğde tutulacak defterlere yer verilmiş olup, bu defterler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Söz konusu Tebliğde tutulacak defterlere yer verilmiş olup, bu defterler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos )

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos ) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 28395) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Duyuru : 2016/ DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2016/ DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2016/30 05.12.2016 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI Prof. Dr. Mehmet YÜCE 1. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna göre aşağıda

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER KONUN ÖZETİ : 1 Ocak 2014 ten itibaren gerçek ve tüzel kişi tacirler ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde ticaret

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı