TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK AKREDİTASYON KURUMU"

Transkript

1 R50.04 ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER. Rev

2 İÇERİK Bölüm 1. Giriş 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tarifler Ürün Belgelendirme Programının Elemanları Denetim Süreci 6. Tanık Olunacak Denetimlerin (Şahit Denetim) Planlanması.. Sayfa R50.04/Rev.01/0112 Sayfa 2 / 9

3 1-GİRİŞ Bu rehber doküman ürün belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu sırasında uyulması gereken kural ve standartları belirtmektedir. Akreditasyon için başvuruda bulunan ürün belgelendirme kuruluşu, yapmış olduğu faaliyetler, organizasyon yapısı ve çalışan personeli ile ilgili bilgileri Türk Akreditasyon Kurumuna sunar. Ürün Belgelendirme Kuruluşunun tarafsızlığını sağlayabilmek için kurmuş olduğu yapının incelenmesi, yeterliliğinin denetimi ürün belgelendirme programının gözden geçirilmesi, uygulanabilir normatif dokümanların incelenmesi, merkez ofisinin yönetim sisteminin denetlenmesi (varsa diğer şube ve lokasyonların da), uygulanabildiğinde test faaliyetlerinin denetimi ve şahit denetimleri içermektedir. Denetimin amacı, ürün belgelendirme kuruluşunun TS EN 45011/ (ISO IEC Guide 65) standardı ve uygulanabilir rehber dokümanların şartlarına uygun bir sisteme sahip olup olmadığına karar vermektir. Denetimden önce, denetim esnasında ve denetimden sonra belgelendirme kuruluşu tarafından Türk Akreditasyon Kurumu denetçileri ve teknik sorumluları tarafından elde edilen bilgiler kesinle gizli tutulacak ve 3. şahıslara iletilmeyecektir. Akreditasyon süreçleri bu rehberdeki hususlar dikkate alınarak R10.04 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Rehberine paralel olarak yürütülür. 2- REFERANSLAR TS EN (ISO IEC Guide 65) Ürün belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin genel Şartlar IAF GD5:2006 IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996 (General Requirements for Bodies operating Product Certification Systems) 3-TERİMLER VE TARİFLER Ürün Belgelendirme: Bir ürün, hizmet veya prosesin belirli şartlara uygunluğunun 3. tarafça yazılı güvence verdiği kurallar sistemi Hüküm ifade eden doküman: Faaliyetler veya onların sonuçları için kuralları, rehberlik bilgilerini veya özelliklerini belirten doküman. R50.04/Rev.01/0112 Sayfa 3 / 9

4 Standard: Mutabakat ile belirlenmiş ve tanınmış bir kuruluş tarafından onaylanmış olan, faaliyetler veya onların sonuçları için kuralları, rehberlik bilgilerini veya özelliklerini belirten doküman ve belli bir bağlamda en iyi düzen derecesini elde etmeyi amaçlayan doküman (ISO/IEC Guide 2). Ürün belgelendirme programı: Belirtilmiş olan aynı şartların, özel kuralların ve prosedürlerin geçerli olduğu, özel ürünlerle ilgili ürün belgelendirme sistemi. Belgelendirme planı: Aynı standartların ve kuralların uygulandığı belirli ürünlerle ilgili belgelendirme sistemi (ISO/IEC Guide 2). Ürün gözetimi: Belgelendirmesi yapılmış olan bir ürünün uygunluğunun devamını kontrol etmek amacıyla yapılan değerlendirme (ISO/IEC Guide 2). Uygunluk Belgelendirmesi: Yeteri kadar tanımlanmış bir ürünün spesifik standartlara ve diğer normatif dokümanlara uygunluğunun 3. tarafça yeterli güvenliğinin ispatlanması için yapılan faaliyet Lisans: Belgelendirme Kuruluşunun Üreticiye ( tedarikçiye ) verdiği, belgelendirilmiş ürünlerin, ilgili standart da belirtilen şartlar ile özel ve genel kurallara göre hazırlanmış ürün belgelendirme programına uygun üretilmesini garanti altına alan ve ilgili ürünlere uygunluk sertifikası ve markası kullanma yetkisi Uygunluk Markası: Ürünün normatif dokümanlara ve spesifik standartlara uygunluğunun sağlanması şartıyla yeterli güvenilirliği gösteren belgelendirme sisteminin kuralları altında yayınlanmış veya müracaat edilmiş, korunmalı marka 4-ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMININ ELEMANLARI TÜRKAK tan ürün belgelendirme faaliyetleri için akredite olmak isteyen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının başvuru kapsamları aşağıdaki verildiği gibi olmalıdır; 1. Uluslar arası, bölgesel (ISO, EN, vb) veya ulusal standartlar (TS, DIN, vb) dahilinde mamul, imalat vb. hususları içermeli, 2. Başvurulan kapsamda uluslararası (ISO, EN, vb) veya ulusal standartların (TS, vb) olmaması durumunda; ürünün kullanıcıları, yasal otorite tedarikçileri ve sektörel sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilmiş, geçerli kılınmış ve ulusal düzeyde kabul gördüğü ispat edilmiş bir ürün belgelendirme programı dahilinde mamul, imalat vb. hususları içermeli, 3. Ülkemiz yasal mevzuatı tarafından zorunlu kılınmış olan ürün belgelendirme programı (Organik Tarım, İyi tarım uygulamaları, vb) dahilinde mamul, imalat vb. hususları içermeli, 4. IAF ve EA tarafından kabul görmüş ürün belgelendirme programı (Globalgap vb.) dahilinde mamul, imalat vb. hususları içermelidir. R50.04/Rev.01/0112 Sayfa 4 / 9

5 Ürün belgelendirmesi faaliyetinde bulunan kuruluşlar, ISO Guide 67 de tarif edildiği gibi bir ürün belgelendirme sistemine sahip olmalıdır. Ürün belgelendirme kuruluşu, ürün belgelendirme planı temelinde; numune alma, deney yapma/yaptırma, üretim prosesleri veya yönetim sisteminin değerlendirilmesi ve belgeli ürünlerin gözetimi gibi tüm faaliyetlerden sorumludur. Ürün belgelendirme faaliyeti için kullanılacak standart ve/veya düzenleyici dokümanlarda belirtilen tüm şartları yerine getirmek zorundadır. (Örn. Ürün uygulanması gereken tüm testler) Ürün belgelendirme en temel olarak, aşağıda belirtilen üç fonksiyonel safhayı içermektedir. Seçim (numune alma), Belirleme, Gözden geçirme ve belgelendirme (karar). 4.1 Seçim ( Numune Alma ) Seçim (numune alma) değerlendirilecek özelliklerin belirlenmesini, şartların belirlenmesini (ürünün uygunluğunun değerlendirileceği, belirtilen şartlar) ve değerlendirme ve numune alma için uygulanabilir prosedür şartlarının belirlenmesini gerektirir. Ürünün değerlendirilecek özellikler ve şartlar ile değerlendirme ve numune alma için uygulanabilir prosedürlere göre yapılmaktadır. Numuneler belgelendirme yapılacak ürün hattının veya grubunun tamamını temsil etmeli, aynı üretim hattında ve aynı şekilde üretilmeli ve montajı yapılmalıdır. 4.2 Belirleme Uygulanabilir belirtilen şartlara göre belirleme deney yapma/yaptırma, ölçme, muayene, tasarım değerlendirmesi, servislerin değerlendirilmesi ve tetkiki içerebilir. Bunlar ürünün belirtilen şartları karşılama durumunun kontrolünde kullanılan tekniklere örnektir. Özelliklerin belirlenmesi ölçme ile ölçülen değerin gerekli değerle karşılaştırılmasını (bir büyüklüğün değerini veya sınırını belirlemek için) birleştirebilir. Belirleme, deney yapma/yaptırma, ölçme, muayene, tasarım değerlendirmesi, servislerin değerlendirilmesi ve tetkiki içerebilir. Bunlar ürünün belirtilen şartları karşılama durumunun kontrolünde kullanılabilecek yöntemlerdir. İlk deney, ürün belgelendirme programına uygun olarak geçerli standartlara ve şartlara göre yapılmalıdır. Belgelendirme kuruluşunun kendisi tarafından yapılmayan deney raporlarını kullanması halinde, deneyi yapan kuruluşun TS EN ISO / IEC Standardına göre akredite bir kuruluş olması veya söz konusu standarda uygun bir kalite sistemine sahip olduğunun ve yeterlilik şartlarını karşıladığının kontrolünün yapılması gerekmektedir. R50.04/Rev.01/0112 Sayfa 5 / 9

6 4.3 Gözden geçirme ve belgelendirme Uygunluk belgelerinin veya markalarının kullanılması hakkını vermeye yönelik bir karar vermeden önce, ürünle ilgili nitelik ve nicelik özelliklerinin yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve dokümante edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme, imalat sisteminin ve kalite sisteminin ilk değerlendirmesinin sonuçlarının ve ilk deneyin sonuçlarının belirtilen şartları karşılayıp karşılayamadığı kontrol edilerek yapılmalıdır. Bunun sonucunda, uygunluk markasının kullanılması için bir belge veya yetki verip vermeme konusunda karar verilebilir. Ürün Belgelendirmenin daha genel ve yaygın elemanları ISO / IEC GUIDE 67 de bir matriste gösterilmektedir. Bu matris bir ürün belgelendirme sistemi oluşturabilmek için bu elemanların hangi kombinasyonların kurulabileceğini göstermektedir. Türk Akreditasyon Kurumuna, ürün belgelendirme akreditasyonu için başvuruda bulunmuş kuruluşların hangi ürün belgelendirme sistemine (program) göre bir belgelendirme yaptıklarını göstermeleri gerekmektedir. Bu belgelendirme sisteminin (programının) yapılacak belgelendirmenin nasıl ve hangi metotla yapılacağını tariflemesi gerekmektedir. Bu program ilk değerlendirme (numune alma, test veya muayene, değerlendirme ve karar) ile gerekli olduğunda belgelendirilmiş ürünlerin gözetimini kapsadığı gibi belgelendirme kuruluşunun değiştirilmiş (tadil edilmiş) belgelendirilmiş ürünlerde nasıl bir yol izleyeceğine dair prosedürlerini de kapsamalıdır. Belgelendirme Programı, bu konuda yetkinliğini ispatlamış, yeterli tecrübe ve birikime sahip personel tarafından hazırlanmalıdır. Bu yetkinlik teknik şartlarla ilgili olduğu kadar uygunluk değerlendirme denetimleriyle de ilgilidir. Üreticiler, tüketiciler, kullanıcılar ve diğer tarafların, dengeli temsili ile geliştirilme sürecine katkı sağlamış otoriteler tarafından geçerliliği kanıtlanmış bir program olmalıdır. 5-DENETİM SÜRECİ 5.1 İlk Akreditasyon Denetimi Belgelendirme Kuruluşunun merkez ofisinin denetimi kapsam genişliği, ürünlerin çeşitliliği ve risk durumu, kuruluşun yurt dışı faaliyetleri ve şube sayısı dikkate alınarak teknik sorumlu tarafından baş denetçi ve teknik uzmanlarla görüşülerek tespit edilir. Belgelendirme kuruluşunun merkez ofis dışında şubelerinin bulunması durumunda ilk akreditasyon denetiminde kritik lokasyon olarak nitelendirilecek her şubede ofis denetimi yapılır. Bu denetimlerde özellikle bu şubelerde yapılan denetimlerde belgelendirme kuruluşunun akreditasyon kapsamı içersinde yapılan faaliyetlerinin etkinliğinin anlaşılması hedeflenecektir. Şahit denetimler, belgelendirme programına göre ürün belgelendirme yapan kuruluşun tetkik ekibinin ürün ile ilgili bilgisini ölçmenin yanında, belgelendirme programını anlayıp anlamadığının tespitiyle, tetkik edilen imalatçının yapmış olduğu muayene ve testlerin etkinliğini ölçebilme yetkinliğini de kapsayacak şekilde yapılacaktır. R50.04/Rev.01/0112 Sayfa 6 / 9

7 Şahit denetimler, eğer kuruluşun, ISO / IEC akreditasyonu yoksa muayene faaliyetlerinin denetimi, yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi ( Fabrika Üretim Kontrolü ), eğer ISO/ IEC e göre akredite değilse test faaliyetlerinin izlenmesi şeklinde olacaktır. İlk akreditasyon denetiminde ürün belgelendirme başvurusunda bulunan kapsam ile ilgili olarak temel ürün grupları içersinde en az bir alt ürünün şahit denetimin yapılması gerekmektedir. Örneğin Tahıllar ve Baklagiller ve ürünlerinde 8 alt üründe ( Buğday, arpa, mısır, soya, ayçiçeği, bakla, mercimek, pirinç ) başvurusu olan bir kuruluşun şahit denetimi ürünlerin yaklaşık % 25 i (Örneğin, buğday ve soya, olacak şekilde ) içerecek şekilde planlanacaktır. Şahit denetim sayısı başvuruda bulunulan kapsamların genişliği ve karmaşıklığı ile belgelendirme programlarının ve ürün gruplarının çeşitliliğine göre denetim ekibinin görüşü doğrulturunda, teknik sorumlu tarafından arttırılabilir. 5.4 Gözetim Denetimi TÜRKAK, Gözetim denetimlerinde, ilk akreditasyon denetiminde şahit denetimi yapılmayan temel ürün gruplarının alt ürünlerinin denetimini bir akreditasyon çevriminde tümünü tamamlayacak şekilde planlar ve yapar. Çok şubeli belgelendirme kuruluşlarında tüm şubelerin bir akreditasyon çevriminde denetimleri planlanacak ve yapılacaktır. 5.5 Akreditasyon Yenileme Denetimi Akreditasyon yenileme denetiminde, belgelendirme kuruluşunun ilk akreditasyon denetimine benzer bir yaklaşımla, kalite yönetim sisteminin ve belgelendirme süreçlerinin incelenmesi de dahil olmak üzere personel değişiklikleri, belgelendirme programına uygun bir faaliyet yapıp yapmadığı, standartlar ve teknik şartnamelerdeki değişikliklerin uygulamalara yansımaları, taşeron olarak yaptırılan faaliyetlerin kontrolünün etkinliği ve kayıtlarını inceler. Şahit denetimler, ilk akreditasyon sürecinde olduğu gibi, belgelendirme kuruluşunun, ISO/IEC akreditasyonu yoksa muayene faaliyetlerinin denetimi, yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi ( Fabrika Üretim Kontrolü ), eğer ISO/ IEC e göre akredite değilse test faaliyetlerinin izlenmesi şeklinde yapılacaktır. Çok şubeli Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının denetimi de ilk akreditasyon denetimiyle aynı yaklaşım içersinde planlanır ve yapılır. 6. TANIK OLUNACAK DENETİMLERİN (ŞAHİT DENETİM) PLANLANMASI TÜRKAK tan akredite olmak isteyen Ürün Belgelendirme Kuruluşları TÜRKAK akreditasyon denetiminin planlanması sürecinde planlamış oldukları tetkik listesini ve bu tetkiklerde görevlendirdikleri muayene personeli veya tetkikçiler (özgeçmişler) hakkındaki bilgiyi TÜRKAK a bildirmekle yükümlüdür. TÜRKAK teknik sorumlusu ve baş denetçi bu listeye göre tanık olunacak tetkikleri belirler. R50.04/Rev.01/0112 Sayfa 7 / 9

8 Tanık olunacak belgelendirme tetkiki seçimi yapılırken ilk belgelendirme tetkiki tercih edilmektedir. Alternatif olarak tam bir belge yenileme tetkiki seçilebilir. İlk belgelendirme veya belge yenileme tetkikinin mümkün olmadığı hallerde gözetim tetkikine tanıklık edilecektir.. Eğer başvurulan kapsam belli bir ürün standardına dayandırılmayıp, özel teknik şartnameler veya kriterlere dayandırılarak belgelendirme yapılıyorsa yine her bir ürün grubundan ürün grubunun alt kapsamının en az %30 unun ürün belgelendirme tetkikine tanıklık edilmesi gereklidir. Yukarıda verilen oranlar teknik sorumlu tarafından artırılabilir (belgelendirme kuruluşunun gerek altyapı ve gerekse personel açısından sektörde yeni ve tecrübesiz olması, daha öncesinde akreditasyonunun bulunmayışı vb.) veya azaltılabilir (Belgelendirme kuruluşunun oldukça tecrübeli olması, teknik altyapı ve personel açısından köklü bir organizasyon olması, mevcut akreditasyonunun bulunması vb.). TÜRKAK ın tanık olduğu belgelendirme tetkikleri sırasında TÜRKAK denetim ekibi Belgelendirme Kuruluşu ile ilgili eğer önemli bir uygunsuzluk tespit ederse, tanık tetkikin tekrar yapılması gerekir (Tekrar yapılacak olan tanık tetkik için; ilk tanık tetkikteki belgelendirme kuruluşunun tetkik ekibi ve ilgili kapsam olması gerekmez). Akredite olmak için başvuran belgelendirme kuruluşunun başvuru kapsamına göre Denetim Ekibi üyeleri tanık tetkiklerde görevlendirilir. TÜRKAK Denetim ekibi üyelerinin görevlendirilmesinde ilgili uzmanlık alanında atanmış olması dikkate alınır. Eğer ilgili uzmanlık alanında denetim ekibinde atanmış denetçi mevcut değilse, ekip teknik uzman ile desteklenir. Belgelendirme kuruluşu TÜRKAK Denetim ekibine, akreditasyon denetimi açılış toplantısı bitimine kadar tanık olunacak firma ile ilgili dokümanları, varsa bir önceki tetkik raporları, tetkik planı ve tetkik ekibinin bilgileri) tam olarak erişimin sağlamalıdır. Tanık denetim süresince TÜRKAK Denetim ekibinin görevi, Belgelendirme Kuruluşu tetkikçilerinin çalışmalarını izlemek olduğundan, tanık olunacak firmanın ürününe ilişkin bir yorum veya görüş belirtilmeyecektir. TÜRKAK denetim ekibi, mümkünse belgelendirme kuruluşunun yapacağı tetkike bütün tetkik sürecini görecek şekilde katılması gerekir (Açılış toplantısında kapanış toplantısına kadar olan süreç). Tanık tetkikin bitiminde TÜRKAK denetim ekibi bulgularını mümkün olduğu takdirde belgelendirme kuruluşu tetkikçilerine aktaracaktır. Mümkün olmayan durumlarda akreditasyon denetiminin kapanış toplantısında tanık tetkiklerle ilgili bulgular (uygunsuzluk, gözlemler vb) yansıtılacaktır. Tanık olunacak ürün belgelendirme tetkikleri birden fazla ürün veya ürün grubunu kapsayacak şekilde organize edilmesi durumunda, belli bir ürün grubunu temsil edecek şekilde ya R50.04/Rev.01/0112 Sayfa 8 / 9

9 da ürün bazında tanık tetkiki organize edilemiyorsa, TÜRKAK denetimini takip eden 6 ay içinde bu ürün için Belgelendirme Kuruluşu nun yapacağı ilk tetkike, tanıklık eder. Mümkün olduğunca akreditasyon çevrimi boyunca TÜRKAK Denetim ekibi, belgelendirme kuruluşunun havuzunda bulunan tüm baş tetkikçi, tetkikçi ve teknik uzmanların saha çalışmasına tanıklık edecektir. Bundan dolayı, belgelendirme kuruluşlarının her bir tanık tetkikte, tetkikçi ve teknik uzman havuzundaki farklı tetkik ekibi üyelerini görevlendirmesi gerekmektedir. R50.04/Rev.01/0112 Sayfa 9 / 9

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ R 10.13 ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ Rev.00 02-2012 İÇERİK Bölüm 0. Giriş 1. Kapsam... 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tanımlar.. 4. Akreditasyon

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI ĠLE TÜRK AKREDĠTASYON KURUMU (TÜRKAK) ARASINDA YAPI MALZEMELERĠNĠN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE ROL ALACAK

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI ĠLE TÜRK AKREDĠTASYON KURUMU (TÜRKAK) ARASINDA YAPI MALZEMELERĠNĠN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE ROL ALACAK BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI ĠLE TÜRK AKREDĠTASYON KURUMU (TÜRKAK) ARASINDA YAPI MALZEMELERĠNĠN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE ROL ALACAK KURULUġLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE DENETĠMĠ HAKKINDA PROTOKOL

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI Yayın Tarihi: 27.12.2013 Doküman No: ÜBK-04 Yürürlük Tarihi: 27.12.2013 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş TÜRK LOYDU, Endüstriyel Belgelendirme Birimi, Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesi

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 03.01.2012 2 07.04.2014 2011/305/AB CPR çıkartıldı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

S&Q MART CERT. Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı