Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Önlisans. Anestezi Ankara Üniversitesi Hemşirelik Ankara Üniversitesi 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Önlisans. Anestezi Ankara Üniversitesi 2001. Hemşirelik Ankara Üniversitesi 2005"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Deniz Öztürk, Hemşirelik Esasları Doğum Tarihi ve Yeri: , Ankara Yabancı Dil: İngilizce (Mart 2007 ÜDS; 75.0) ALES: 2007 Sonbahar Sayısal: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Önlisans Anestezi Ankara Üniversitesi 2001 Lisans Hemşirelik Ankara Üniversitesi 2005 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Gazi Üniversitesi 2007 Hemşirelik Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Hacettepe Üniversitesi 2013 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Subkütan Enjeksiyon Konusunun Öğretiminde İki Farklı Yöntemin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Hülya Deniz Bulut Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Web Destekli Öğretimin Öğrencilerin Mesane Kateterizasyonunu Öğrenmelerine Etkisi, Doç. Dr. Leyla Dinç 1

2 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Bayındır Hastanesi VIP Hemşiresi 2005 Arş.Gör. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş.Gör.Dr. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilimsel / Sosyal Kuruluşlara Üyelikler Türk Hemşireler Derneği, (2005- ) Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği, (2007- ) Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Denetim Kurulu Üyeliği, (2011- ) Beşiktaş Jimnastik Kulübü, (2007- ) ESERLER SCI, SSCI, Tarafından Taranan Bilimsel Dergilerde Yapılan Yayınlar Öztürk D, Çalışkan N, Göçmen Baykara Z, Karadağ A, Karabulut H. Teaching Psychomotor Skills in Nursing: A Longitudinal Study. Nurse Education Today 35 (2015) DOİ: Karadağ A, HisarF, Gocmen Baykara Z, Çalışkan N, Karabulut H, Öztürk D. Longıtudınal Study on the Effect of Traınıng and Counselıng on the Professıonal Attıtude of Nursıng Students. Journal of Professional Nursing DOİ: /j.profnurs Öztürk D, Dinç L. Effect of Web-Based Education on Nursing Students Urinary Catheterization Knowledge and Skills, Nurse Education Today 34 (2014) DOİ: /j.nedt Çalışkan N, Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Korkut H, Karadağ A. Procedia Social and Behavioral Sciences, Science Direct, The Effect Of Periodic Training On The Clinical Application Of Nursing Students' Psychomotor Skills, CY- Icer Karadağ A, Çalışkan N, Korkut H, Göçmen Baykara Z, Öztürk D. Procedia Social and Behavioral Sciences, Science Direct, The Effect of Simulation Training on the Learning of 2

3 Some Psychomotor Skills by First Year Nursing Students: The Case of Turkey. CY- Icer Ulusal Hakemli ve Diğer Bilimsel Dergilerde Yapılan Yayınlar Öztürk D. Web Destekli Öğretimin Hemşirelik Eğitiminde Kullanılmasının Önemi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 30(2), Karadağ A, Öztürk D, Çelik B. Ostomili Bireylere Yönelik Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, Aralık 2011, Uluslar arası Kongrede Sözel Bildiriler Göçmen Baykara Z, Çalışkan N, Korkut H, Öztürk D. Analyzing of Autonomy and Ethical Decision Making Processes of Nursing, 13th International Nursing Ethics Conferance, Ekim Karadağ A, Öztürk D. Determınıng The Instructors Attıtudes Towards Dıstance Educatıon In Faculty Of Health Scıences: A Pılot Study, International Distance Education Conference, Ekim Deniz Bulut H, Öztürk D. The Effect Of Two Dıfferent Methods On Student Success In The Teachıng Of Subcutaneous Injectıon, International Educational Technology Conference, 26 Nisan Ulusal Kongrede Sözel Bildiriler Öztürk D, Çalışkan N, Göçmen Baykara Z, Karadağ A, Karabulut H. Hemşirelikte Psikomotor Beceri Öğretimi, 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Kasım Karadağ A, Hisar F, Gocmen Baykara Z, Çalışkan N, Karabulut H, Öztürk D. Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumlarına Etkisi: Prospektif Bir Çalışma. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Kasım Karadağ A, Öztürk D, Çelik B. Stoma Yaşam Kalitesi Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması, XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs Çalışkan N, Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Korkut H, Karadağ A, Periyodik Eğitimin Öğrencilerin Hemşirelik Esasları Dersi nde Öğrendikleri İşlemleri Klinikte Uygulamalarına Etkisi, 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Ekim

4 Karadağ A, Korkut H, Göçmen Baykara Z, Öztürk D, Çalışkan N, Eğitim Ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumlarına Etkisi, 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Ekim Ulusal Kongrede Poster Bildiriler Göçmen Baykara Z, Güler Demir S, Öztürk D, Akbaba A, Çarboğa B. Cerrahi hastalarının ameliyat öncesi dönemde aç kalma sürelerinin belirlenmesi, 18. Ulusal Cerrahi ve 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Mayıs Öztürk D, Köktürk N. KOAH hastalarında hastalığın yönetimi ve ilaç uygulamasına yönelik yapılan hasta eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma, Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Nisan Öztokmak M, Öztürk D, Göçmen Baykara Z. Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamanın İlk Gününe İlişkin Duygularının Belirlenmesi, 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan Karadağ A, Deniz Bulut H, Göçmen Baykara Z, Korkut H, Öztürk D. Bir Grup Öğrencinin Subkütan Enjeksiyon Uygulamasının Öğretiminden Dört Ay Sonra Uygulamayı Hatırlama Düzeyleri. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitim Kongresi, Ekim Tercüme bilimsel kitapta bölümler İngilizce den Türkçe ye Çeviri Kitapta Bölüm. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Yaşamsal Bulgular DÜZENLENMESĠNDE GÖREV ALDIĞI PROGRAMLAR 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, 2014 XI. Temel Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Kursu, Ankara, 2014 VI. Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Toplantısı, Ankara, 2014 X. Temel Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Kursu, Ankara, 2013 IX. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu, Ankara, 2012 IV. Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Toplantısı, Ankara, 2012 VIII. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu, Ankara,

5 VII. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu, Ankara, 2009 VI. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu, Ankara, 2008 V. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu, Ankara, 2007 GÖREVLENDĠRMELER 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, Antalya, Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Kurs Sekreteri, Antalya, Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Sözel Bildiri Oturumu Moderatörlüğü, Antalya, Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Hemşirelikte Yenilikçi Bir Öğretim Stratejisi: Senaryo Temelli Simülasyon Kursu Sekreteri, Antalya, Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Güvenli Ven İçi Girişimler Kursu Sekreteri, Antalya, Deri Bütünlüğünün Sürdürülmesi konulu eğitim, Seyranbağları Huzurevi, 16 Nisan VI. Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Toplantısı, Mart XI. Temel Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Kursu Eğitimci, Ankara, Yatağa Bağımlı Ve Son Dönem Hasta Bakıcısı Yetiştirme Kursu Eğitimcisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi BELTEK Mesleki, Teknik, Sosyal ve Kültürel Amaçlı Sertifika Eğitim Programı, X. Temel Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Kursu Eğitimci, Ankara, IV. Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Toplantısı, Eylül Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Üyesi, ( ). E-Dönüşüm Türkiye Projesi dahilinde Gazi Üniversitesi nin tüm akademik ve idari etkinlik süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik e-gazi projesi çalışmalarını yürütme üyesi, ( ). KATILDIĞI PROGRAMLAR Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Kasım

6 2. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesini Etkileyen Durumların ve Yapılması Gereken İş ve Faaliyetlerin Belirlenmesi, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Hasta Güvenliği, Sağlık Bakanlığı, Mart Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesini Etkileyen Durumların ve Yapılması Gereken İş ve Faaliyetlerin Belirlenmesi, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Hasta Güvenliği, Sağlık Bakanlığı, Mayıs Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesini Etkileyen Durumların ve Yapılması Gereken İş ve Faaliyetlerin Belirlenmesi, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Hasta Güvenliği, Sağlık Bakanlığı, Haziran International Distance Education Conference, Ekim Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Ekim Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Haziran International Educational Technology Conference, 26 Nisan VI. Ulusal Hemşirelik Eğitim Kongresi, Ekim VII. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Haziran Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Haziran IV. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, 4-5 Nisan Hemşirelik Bilişimi Eğitimi Çalıştayı, Mart Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi 2007 ANKARA 15. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, 2-3 Ekim 2006 SERTĠFĠKALAR XI. Temel Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikası, 2013 Hastanelerde Hemşirelik Hizmetlerinin ve İnsan Kaynağının Yönetimi Sertifikası, 2011 Türk Standartları Enstitüsü Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanlığı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi Sertifikası, 2011 YÜRÜTÜLMESĠNDE GÖREV ALDIĞI DERSLER Hemşirelik Esasları ( ) Hemşirelikte Öğretim ( ) 6

7 İç Hastalıkları Hemşireliği ( ) Hemşirelikte Etik (2010) Eleştirel Düşünme ( ) DĠĞER Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği web sitesi yönetici panelinin aktif yönetici kullanıcısı Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği hasta eğitim videolarının geliştirilmesi (Çift Parçalı Sistem İlestomi Torbasının Değiştirilmesi, Stoma Yerinin Belirlenmesi ve İşaretlenmesi, Tek Parçalı Sistem Kolostomi Torbasının Değiştirilmesi, Ürostomi Torbasının Değiştirilmesi, Kolostomi, İrrigasyonu) BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ MS Word MS Excel PowerPoint Outlook Photoshop Corel Video Studio SPSS MS-DOS 7.0 7

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı:Leman KUTLU Doğum Yeri:TOKAT Doğum Tarihi:14.02.1968 Yabancı Dil: İngilizce ( KPDS:68, ÜDS:70) ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muhtar Çokar 2. Doğum Tarihi: 10 Mart 1957 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982 Doktora Tıp Tarihi ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı