ECHA. Alt Kullanıcılar Rehberi. Ocak 2008 REACH in uygulanmasına dair Rehber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECHA. Alt Kullanıcılar Rehberi. Ocak 2008 REACH in uygulanmasına dair Rehber"

Transkript

1 ECHA Alt Kullanıcılar Rehberi Ocak 2008 REACH in uygulanmasına dair Rehber

2 YASAL UYARI İşbu belge, REACH sorumluluklarını ve bunların nasıl yerine getirilebileceğini açıklamak suretiyle REACH e ilişkin olarak rehberlik etmektedir. Bununla beraber, kullanıcılara REACH tüzüğünün tek gerçek referans olduğu ve işbu belgede yer verilen bilgilerin yasal tavsiye niteliğinde olmadığı hatırlatılır. Avrupa Kimyasallar Ajansı işbu belgenin içeriğine ilişkin hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. European Chemicals Agency, 2008 Kaynağı belirtilmek kaydıyla işbu belgenin çoğaltılmasına izin verilmiştir.

3 ÖNSÖZ İşbu Rehber, Alt Kullanıcıların REACH e göre sorumluluklarını açıklamaktadır. Tüm ilgililerin REACH tüzüğü uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olma amaçlı bir dizi rehber belgeden biridir. Bu belgelerde bir dizi temel REACH süreci için detaylı bilgilere ve sektörün veya kurumların REACH uyarınca kullanmaları gereken bir takım bilimsel ve/veya teknik yöntemlere yer verilmektedir. Rehber belgelere ilişkin taslak hazırlama ve görüşme çalışmaları, tüm ilgilileri içererek Avrupa Komisyon servisleri tarafından yönetilen REACH Uygulama Projelerinde (RIPler) gerçekleştirilmiştir: Bu ilgili taraflar arasında, Üye Ülkeler ile sektör ve sivil toplum kuruluşları yer almaktadır. Bu rehber belgelere Avrupa Kimyasallar Ajansının (ECHA) web sitesinden ulaşılabilir: (http://echa.europa.eu/reach_en.html). Son hallerine getirildiklerinde veya güncellendiklerinde başka rehber belgeler de bu web sitesinde yayınlanacaktır. İşbu belge, Avrupa Parlamentosu 1907/2006 numaralı ve 18 Aralık tarihli Avrupa Konseyi çerçevesindeki REACH Tüzüğüne (EC) ilişkindir. 1 Romanya ve Bulgaristan ın katılımı nedeniyle (OJ L 304, , p. 1), Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması konulu Avrupa Konseyi ve Parlamentosunun 1907/2006 numaralı Yönetmeliğini (EC) uyarlayan 15 Kasım 2007 tarih ve 1343/2007 Numaralı Konsey Tüzüğü (EC) ile değişik; Komisyon Direktifleri No: 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ve 2000/21/EC (OJ L 396, ) nin yanı sıra Komisyon Tüzüğü (EC) No 1488/94 ve Konsey Tüzüğü (EEC) No 793/93 ü iptal eden ve Direktif 1999/45/EC yi değiştiren, bir Avrupa Kimyasallar Ajansı kuran Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması na ilişkin 18 Aralık 2006 tarihli Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Tüzüğü (EC) No 1907/2006 da Düzeltme

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 İÇİNDEKİLER İŞBU REHBERİN KULLANIM ŞEKLİ İDARİ ÖZET Alt kullanıcıların temel yükümlülükleri Alt kullanıcıların REACH e uymaları ne zaman gerekmektedir? Bir güvenlik bilgi formu alındığında ne yapılmalıdır? Maruziyet senaryosunun kontrolü ve uygulanması Bir güvenlik bilgi formu alınmadığı durumlarda ne yapılmalıdır? Müstahzar üreten firmalar AB dışından madde, müstahzar veya ürün ithalatçıları ROLLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER Alt kullanıcılara ilişkin olarak REACH in esas noktaları Alt kullanıcılar için kayıt yaptırmanın neticeleri Üretici ve ithalatçılar için son kayıt süreleri Kayıt ve alt kullanıcılar Rollerin ve sorumlulukların tanımlanması REACH e göre kim bir alt kullanıcıdır ve rollerimi nasıl tanımlayabilirim? Üreticilerin/ithalatçıların rollerinin tanımlanması Alt kullanıcı rollerinin tanımlanması REACH e göre diğer roller Muhtemel yükümlülüklere genel bakış REACH E HAZIRLIK Giriş Erken hazırlanmanın yararları Tedarikçiler ile erken temas kurmanın yararları nelerdir? Müşteriler ile erken temas kurmanın yararları nelerdir? REACH e hazırlık yapmamanın neticeleri Bir maddenin kaydı yaptırılmaz ise ne olur? Maddenin kaydı yaptırılmış, fakat maruziyet senaryosu kullanımımı kapsamıyorsa ne olur? İzin sonuçları nelerdir? Gereken bilgiler Hangi bilgilere ihtiyacım var ve bunun için nasıl hazırlanabilirim? Gizli iş bilgileri konusundaki uygulama nasıl? Hangi maddeleri kullandığınızın ve bunları nasıl kullandığınızın anlaşılması Kullandığınız maddeleri anlamak Bilgi kaynakları...32

5 3.5.3 Bilgilerin bir araya getirilmesi Bilgilerin tedarikçilere iletilmesi MADDELER, MÜSTAHZARLAR VEYA ÜRÜNLER İLE ALINAN BİLGİLERİN TETİKLEDİĞİ FAALİYETLER Giriş Maddeler veya müstahzarlara ilişkin bilgilerden faaliyetlerin iş akışı Ürünlere ilişkin bilgilerden faaliyetlerin iş akışı MARUZİYET SENARYOSUNA UYGUNLUĞUN KONTROLÜ Maruziyet senaryosuna uyuma ilişkin gereklilikler Temel ifadelerin açıklanması Kullanım Kullanım şartları Çalışma şartları Risk yönetim tedbirleri Ölçeklendirme Maruziyet senaryosuna uyumun kontrolü Maruziyet senaryosuna uyumun kontrolünde iş akışı Ürünler içerisinde yer alan maddeler veya müstahzarlar KULLANIMIN MARUZİYET SENARYOSU KAPSAMINDA YER ALIP ALMADIĞINA KARAR VERİLMESİ Giriş Kullanım maruziyet senaryosu kapsamında yer almıyorsa karar alma süreci iş akışı ve açıklama BİR ALT KULLANICI KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU HAZIRLANMASI Bir alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesi nedir? Bir alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesi gereksinimi Tek başına maddeler için değerlendirme yapılması Değerlendirmenin bir müstahzar için yapılması Formülasyonu geliştiren şirketlerin kimyasal güvenliğini değerlendirebileceği durumlar Güvenli kullanımın gösterilmesi Alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesi iş akışı Alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesi süreci Maruziyet senaryosu/senaryolarının başlığı/başlıkları Maruziyet senaryosu/senaryoları için bilgi toplama Prosesler için maruziyet senaryoları Ürünler için maruziyet senaryoları Atık için maruziyet senaryosu Maruziyet düzeylerinin miktar tayini Göz ardı edilebilir veya olası olmayan maruziyet yolları...75

6 7.7.2 İlgili maruziyet yolları Ölçülen veriler Modellenmiş veriler Tehlikeler hakkında bilgi toplanması Risk karakterizasyonu Değerlendirmenin tekrarlanması Tehlike bilgilerinin yeniden geliştirilmesi Maruziyet değerlendirmesinin yeniden geliştirilmesi Alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesinin belgelenmesi Bir müstahzar için alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesi Müstahzarlar için alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesi iş akışı BİR KULLANIMIN TANIMLANMIŞ BİR KULLANIM HALİNE GELMESİ TALEBİ Giriş Bir kullanımın tanımlanmış bir kullanım haline gelmesi talebi iş akışı ve açıklaması Bir kullanımı haber veren müşterilerden bilgi alınması KULLANIMLARA İLİŞKİN BİLGİ TOPLANMASI Kendi kullanımınız/kullanımlarınıza ilişkin bilgiler Müşterilerin kullanımlarına ilişkin bilgiler Kullanımlara ilişkin bilgilerin elde edilmesi konusunda iş akışı ve açıklama TEDARİKÇİLERE TEHLİKELERE İLİŞKİN YENİ BİLGİLERİN BİLDİRİLMESİ Giriş Yeni tehlike bilgilerinin bildirilmesi iş akışı ve açıklamalar RİSK YÖNETİMİ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN BİLGİLER Giriş Risk yönetim tedbirleri ne zaman uygunsuz olarak kabul edilebilir Bir maruziyet senaryosu ile bildirilen risk yönetim tedbirleri Güvenlik bilgi formu bölüm 8 de bildirilen risk yönetim tedbirleri Hangi bilgiler iletilir Risk yönetim tedbirlerinin uygunluğu konusunda kuşku yaratan bilgilerin temininde iş akışı İZNE İLİŞKİN ŞARTLARA UYUM Giriş İzin başvuruları İzin gereksinimlerinin yerine getirilmesi için iş akışı

7 13 KISITLAMALARA İLİŞKİN ŞARTLARA UYUM Giriş Kısıtlamalara uyumun sağlanması konusunda iş akışı ve açıklamalar FORMÜLASYON GELİŞTİREN ŞİRKETLER TARAFINDAN TEDARİK EDİLECEK MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN BİLGİLER REACH uyarınca müstahzarlara ilişkin yasal yükümlülükler Alınan bilgiler ve iletilecek bilgiler Alt taraflara iletilecek müstahzara ilişkin bilgilerin hazırlanmasına yönelik faaliyetlerin iş akışı DİSTRİBÜTÖRLER İÇİN REACH E UYUM Distribütörlere yönelik bölüme giriş Distribütörlere yönelik REACH e genel bakış Distribütörlerin yükümlülükleri Bilgilerin iletilmesi yükümlülüğü Müşterilerinizden birinin kullanımı/kullanımları için bir maddenin kaydının yaptırılmamış olduğu hallerde ne olur? Bir maruziyet senaryosu nedir? REACH uyarınca maruziyet senaryoları geliştirilmesi için ne gerekmektedir? Bir maruziyet senaryosunun bir maddenin yaşam döngüsünü kapsaması ne anlama gelmektedir? Bir maruziyet senaryosu ne için kullanılmaktadır? Tedarik zinciri içerisinde maruziyet senaryosu ile neler bildirilmektedir? Maruziyet senaryoları her zaman spesifik bir maddeye ilişkin olarak mı hazırlanır? Maruziyet tam olarak ne anlama gelmektedir? Maruziyet senaryosu nasıl yapılandırılmaktadır? Maruziyet tahminine neden gerek duyulmaktadır?...137

8 TABLOLAR Tablo 1 Maruziyet senaryosu kontrolü...15 Tablo 2 Rollerin tanımı olduğu gibi, müstahzar veya ürünler içindeki maddelerin üreticileri / ithalatçıları Tablo 3 Rollerin tanımı - olduğu gibi veya müstahzarlar içindeki maddelerin alt kullanıcısı (aşağıdaki Tabloda tanımlanmış tüm roller REACH e göre alt kullanıcılardır) Tablo 4 Rollerin tanımı alt kullanıcı veya üretici/ithalatçı dışındaki roller...25 Tablo 5 Farklı rollere ilişkin olası yükümlülüklerin tanımlanması...26 Tablo 6 REACH e hazırlıkta kilit tarihler...28 Tablo 7 Kullanılan kimyasal girdilerinin (maddeler ve müstahzarlar) listelenmesi...37 Tablo 8 Bir madde envanteri örneği...37 Tablo 9 Alt kullanıcı yükümlülüklerine uyuma ilişkin güvenlik bilgi formundaki bilgiler...41 Tablo 10 Ürünler içindeki maddelere ilişkin bilgiler Tablo 11 Ölçeklendirmeye ilişkin olarak maruziyet senaryosundaki bilgi türleri...54 Tablo 12 Maruziyet belirleyicileri ile maruziyetler arasındaki ilişkiler...54 Tablo 13 Maruziyet senaryosunun kullanımı kapsamaması halinde seçenekler...57 Tablo 14 Bir alt kullanıcı kimyasal güvenlik raporu hazırlanmasına ilişkin görevin uygulanmasından muafiyet bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi...58 Tablo 15 Bir alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesi için görevler ve uzmanlık...64 Tablo 16 Değerlendirme kapsamın belirlenmesinde dikkate alınacak yaşam döngüsü aşamaları...72 Tablo 17 Tehlike bilgilerinin derlenmesi...77 Tablo 18 Tüm maruziyet yolları için risk karakterizasyonu...78 Tablo 19 Bir tedarikçi anketinin doldurulması için bir maddenin kendi kullanım(lar)ınıza ilişkin bilgi kaynakları...92 Tablo 20 Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin tehlikeli bilgilerin iletilmesi...97 Tablo 21 Kullanımların izinden muafiyeti Tablo 22 Bir müstahzar içerisindeki konsantrasyona bağlı muafiyetler Tablo 23 Spesifik durumlardan ötürü muafiyetler Tablo 24 Her tehlikeli madde, her kullanım ve yaşam döngüsü aşamasına ilişkin bilgi listesi Tablo 25 Bir güvenlik bilgi formunda yeni bilgiler Tablo 26 Tedarik zincirinde bilgi akışı ŞEKİLLER Şekil 2-1 Son kayıt süreleri ve alt kullanıcılar için neticeleri...20 Şekil 3-1 İletişime öncelik tanıma konusunda iş akışı sınırları...34 Şekil 3-2 REACH e hazırlıkta kilit öneme sahip tarihler...38 Şekil 4-1 Maddeler veya müstahzarlara ilişkin bilgilerin tetiklediği faaliyetler...39 Şekil 4-2 Ürünlere ilişkin bilgilerin tetiklediği faaliyetler...43 Şekil 5-1 ES ye uyumun kontrolünde iş akışı...49 Şekil 6-1 Kullanımın ES kapsamında yer almaması halinde karar ağacı...59 Şekil 7-1 Alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmeleri süreci...64 Şekil 7-2 Müstahzarlar için alt kullanıcı kimyasal güvenlik raporu...68 Şekil 7-3 Alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesinde iş akışı...70 Şekil 7-4 Emisyon yolları ve risk yönetimi ile çıkarma (ekstrüzyon) süreci...74 Şekil 7-5 Müstahzarlar için alt kullanıcı kimyasal güvenlik raporu...82 Şekil 8-1 Bir kullanımın tanımlanmış kullanım haline gelmesi talebinde iş akışı...86 Şekil 9-1 Kullanımlara ilişkin bilgilerin edinilmesinde iş akışı...92 Şekil 10-1 İş akışı tehlikelere ilişkin yeni bilgiler...97 Şekil 11-1 Risk yönetim tedbirlerine ilişkin bilgilerin iletilmesi Şekil 12-1 İzin şartlarının yerine getirilmesi Şekil 13-1 İş akışı kısıtlamalara uygunluğun kontrolü Şekil 14-1 Formülasyonu geliştiren şirket tarafından tedarik zincirindeki alt taraflara iletilecek bilgiler Şekil 14-2 Alt taraflara iletilecek müstahzarlara ilişkin bilgilerin hazırlanması faaliyetleri Şekil 15-1 Distribütör ve tedarik zinciri...129

9 ÖRNEKLER Örnek 1 Kullanımlara örnekler Örnek 2 Çalışma şartlarına örnekler Örnek 3 Tanımlanmış kullanımın kendi kullanımınız ile karşılaştırılması Örnek 4 Proseslerin ve faaliyetlerin kontrolü Örnek 5 Çalışma şartlarının kontrolü Örnek 6 Risk yönetim tedbirlerinin kontrolü Örnek 7 Kullanım açıklayıcı sistemin uygulanması Örnek 8 İş yerinde aseton için ölçülen veriler Örnek 9 Başka maddelerden ölçülen verilerin kullanılması EKLER EK 1: MARUZİYET SENARYOLARINA İLİŞKİN REFERANS BİLGİLER Bir maruziyet senaryosu nedir? REACH uyarınca kimlerin maruziyet senaryoları geliştirmesi gerekmektedir? Bir maruziyet senaryosunun bir maddenin yaşam döngüsünü kapsaması ne anlama gelmektedir? Bir maruziyet senaryosu ne için kullanılmaktadır? Tedarik zinciri içerisinde maruziyet senaryosu ile neler bildirilmektedir? Maruziyet senaryoları her zaman spesifik bir maddeye ilişkin olarak mı hazırlanır? Maruziyet tam olarak ne anlama gelmektedir? Maruziyet senaryosu nasıl yapılandırılmaktadır? Maruziyet tahminine neden gerek duyulmaktadır? EK 2: MARUZİYET SENARYOSU FORMATI VE AÇIKLAMASI EK 3: ASGARİ KULLANIM ŞARTLARININ UYGULANDIĞI MARUZİYET SENARYOLARI İÇİN BELGE FORMATI EK 4: MÜSTAHZARLAR TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İÇİN MARUZİYET SENARYOLARI ÖRNEKLERİ EK 5: MÜSTAHZARLAR DEKORATİF BOYA İÇİN MARUZİYET SENARYOLARI ÖRNEKLERİ EK 6: REACH E İLİŞKİN AB MEVZUATI ŞARTLARI EK 7: TEDARİK ZİNCİRİ İÇERİSİNDEKİ İLETİŞİM İHTİYAÇLARINA YAPISAL GENEL BAKIŞ

10 0 İŞBU REHBERİN KULLANIM ŞEKLİ İşbu rehber, kimyasal maddelerin alt kullanıcılarına yöneliktir. Bir alt kullanıcı, endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri sırasında bir maddeyi, kendi başına veya bir müstahzar içinde, kullanan kişidir. Birçok farklı şirket alt kullanıcı olabilir; bunlar arasında müstahzarların formülasyonunu geliştiren firmalar, esnaf ve sanatkarlar, ürün üreticileri, atölyeler, hizmet sağlayıcıları ve tekrar dolum faaliyetlerini yürüten firmalar sayılabilir. İşbu rehber aynı zamanda, alt kullanıcı veya üretici veya ithalatçı olmayan ancak REACH uyarınca yine de bir takım yükümlülükleri bulunan diğer aktörlere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunlar arasında, distribütörler, perakendeciler ve depolama hizmeti veren firmalar sayılabilir. Bu rehber bir dizi bölüm halinde yapılandırılmıştır: Giriş bölümleri (bölüm 1, 2 ve 3) genel bilgiler vermekte olup (REACH e ilişkin genel bilgiler, alt kullanıcıların görev ve yükümlülükleri ile alt kullanıcıların REACH e nasıl hazırlanabilecekleri hakkında) okuyucuyu, bu yükümlülükleri yerine getirmenizde yardımcı olacak rehberin ana bölümlerine yönlendirmektedir. Ana bölümler, REACH e göre spesifik yükümlülüklerinizi yerine getirmenizde yardımcı olmak üzere daha detaylı bilgiler vermektedir. Bu bölümler, birbirine benzer yapıdadır: 1) İçeriğin özeti ve gerekliliğin açıklanması; 2) Genel süreçlerin ana hatlarının verilmesi amacıyla grafikler iş akışları (REACH e uyum, tedarik zinciri içindeki üst ve alt taraflar ile iletişim); 3) Ek rehber bilgiler veren iş akışı hakkında açıklamalar, ayrıca ek bilgi kaynaklarına referanslar. Bu rehber, bir alt kullanıcı olarak REACH e göre karşı karşıya kalabileceğiniz tüm yükümlülükleri içermekte olup karşınıza çıkabilecek farklı durumlara da yer vermektedir. Bu bilgilerden bazıları, sizinle sadece bazen ilgili olabilir, belki de hiç ilgili olmayabilir. REACH e ilişkin genel bilgiler ile kullandığınız maddeler konusunda REACH e göre görev ve yükümlülüklerinizi tanımlamada size yardımcı olacak bir aracın adresinde bulunduğunu unutmayınız. Rehber, sadece sizinle ilgili bölümlere bakmanızı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır tüm rehberi okumanız beklenmemektedir. Aşağıdaki sorular sizi rehberin doğru bölümüne yönlendirecektir. 1. REACH nedir ve benim için ne anlama gelmektedir? REACH ile REACH in şartlarına ilişkin özet bilgiler için bakınız bölüm Ben bir alt kullanıcı mıyım ve yükümlülüklerim neler? Bir alt kullanıcı olduğunuzdan emin misiniz? REACH uyarınca üzerinize düşen yükümlülüklerinizi ve bunlara ne zaman uymanız gerektiğini anladınız mı? Eğer anlamadıysanız, bakınız bölüm 2 3. REACH e nasıl hazırlanmalıyım? REACH e uymak için hangi faaliyetlerde ne zaman bulunmanız gerektiğini biliyor musunuz? Hangi bilgilere ihtiyacınızın olacağını ve bunları nerelerden bulacağınızı biliyor musunuz? REACH e ilişkin olarak tedarikçileriniz ile ne zaman ve nasıl iletişim kurmanız gerektiğini iyice anladınız mı? Eğer cevabınız hayır ise bakınız bölüm 3 4. Tedarikçilerimden bilgi edindiğimde ne yapmam gerekiyor? Eğer, kendi başına, müstahzarlar veya ürünler içindeki maddelerinize ilişkin bilgi edindiyseniz, bu bilgiye göre hareket etmeniz gerekecektir. Bakınız bölüm 4 5. Eğer bilgilerin arasında bir maruziyet senaryosu varsa ne olur? Bir maruziyet senaryosu, bir maddenin güvenli kullanım yollarını açıklar. Maruziyet senaryosuna uygun olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekecektir. Bakınız bölüm 5 6. Maruziyet senaryosunda benim kullanımım yer almıyorsa ne olur? Bu durumda, hangi faaliyette bulunacağınıza karar vermeniz gerekir. Bakınız bölüm 6

11 7. Bir alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesini nasıl hazırlarım? Eğer bir alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapma kararı verirseniz, bakınız bölüm 7 8. Kullanımımı tedarikçime nasıl bildirebilirim? Eğer kullanımınızı tedarikçinize; bunu tedarikçinizin veya tedarik zincirindeki başka bir oyuncunun kendi maruziyet senaryosuna eklemesi için bildirme kararı alırsanız, bakınız bölüm 8 9. Tedarikçimin hangi bilgilere ihtiyacı olacak ve ben bunları nasıl bulabilirim? Eğer kullanımınızı tedarikçinize tanımlama kararı verirseniz, bir maddeyi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgilere ihtiyacı olacaktır. Bilgi türleri ve bunları nereden bulabileceğinize ilişkin tavsiye için, bakınız bölüm Madde tehlikelerine ilişkin yeni bilgi edinirsem ne yapmalıyım? Bu bilgiyi tedarikçinize iletmelisiniz; bakınız bölüm Güvenlik bilgi formundaki veya maruziyet senaryosundaki risk yönetim tedbirlerinden kuşku duyulmasına neden olan bilgi edinirsem ne yapmalıyım? REACH bu tür bilgileri tedarikçinize iletmenizi gerektirmektedir. Bakınız bölüm İzin nedir ve benim için ne anlama gelmektedir? Eğer bir madde izne tabiyse, spesifik şartlar uygulanır. Bakınız bölüm Kısıtlamalar nedir? Kısıtlamalar bazı maddelerin üretimine, piyasaya arzına ve kullanımına uygulanabilir. Bakınız bölüm Ben müstahzarlar için formülasyon geliştiren bir firmayım ne yapmam gerekiyor? Müstahzarlara ilişkin spesifik şartlar bulunmaktadır. Bakınız bölüm Ben bir distribütörüm REACH uyarı nca görevlerim nelerdir? Distribütörler alt kullanıcı olmamakla beraber, RACH uyarınca görevleri bulunmaktadır. Bakınız bölüm 15

12 1 İDARİ ÖZET REACH 2 insan sağlığı ve çevrenin kimyasal maddelerden yüksek oranda korunmasının sağlanmasını amaçlayan; aynı zamanda rekabetçiliği ve yenilikçiliği teşvik eden yeni kimyasal maddeler tüzüğüdür. REACH in en temel unsurlarından biri, madde üreticilerinin ve ithalatçılarının Kimyasallar Ajansı na bir kayıt dosyası halinde, belirli bir bilgi setini sunma zorunluluğu içeren, maddelerin kayıt ettirilmesi işlemidir. Bu bilgiler maddelerin tehlikeleri ile bu tehlikelerin, maddeler kullanıldığında risk teşkil etme olasılığına ilişkindir. Bazı tehlikeli maddelerin üreticilerinin ve ithalatçılarının bu risklerin yapısını ve kapsamını bir kimyasal güvenlik değerlendirmesinde değerlendirmesi gerekmektedir. Bazı çok tehlikeli maddelerin kullanımı izne tabi olacak; bazı maddelerin kullanımı için ise kısıtlamalar getirilebilecektir. REACH e göre, alt kullanıcılar REACH uyarınca kaydı yaptırılmamış hiçbir maddeyi piyasaya arz etmemeli veya kullanmamalıdır. Alt kullanıcılar, tıpkı bugün olduğu gibi, güvenlik bilgi formları ile tehlikeli maddelere ve müstahzarlara ilişkin; aralarında bunların kullanımından doğan risklerin ve bu risklerin kontrol altına alınmasına yönelik tedbirlerin de bulunduğu, bilgiler alacaktır. Bazı güvenlik bilgi formlarının, maruziyet senaryosu adı verilen bir eki olacaktır. Bu maruziyet senaryosu, maddenin veya müstahzarın güvenli şekilde nasıl kullanılabileceğine ve kendinizi, müşterilerinizi ve çevreyi risklerden nasıl koruyabileceğinize ilişkin daha spesifik bilgiler verecektir. Eğer kullanımınız maruziyet senaryosu kapsamında yer almıyorsa, kullanımınızın bir maruziyet senaryosu kapsamına alınması amacıyla tedarikçiniz ile iletişime geçmeniz veya kendi kimyasal güvenlik raporunuzu oluşturmanız gerekebilir. Tüm risk yönetim tedbirlerine ve maddenin kullanımı konusundaki tüm kısıtlamalara uymanız gerekmektedir. Ayrıca, alt kullanıcıların bazı bilgileri tedarik zincirindeki alt ve üst taraflara iletmesi de gereklidir. 1.1 Alt kullanıcıların temel yükümlülükleri Bir alt kullanıcı olarak, REACH e göre temel yükümlülükleriniz aşağıdakileri yapmaktır: 1. Tarafınıza iletilen güvenlik bilgi formlarındaki ve güvenlik bilgi formlarına ekli haldeki maruziyet senaryolarındaki talimatlara uyulması. Eğer kullanımınız bir maruziyet senaryosu kapsamında yer almıyorsa, kullanımınızın bir maruziyet senaryosu kapsamına alınması amacıyla tedarikçiniz ile iletişime geçmeniz veya kendi kimyasal güvenlik raporunuzu oluşturmanız gerekebilir. 2. Maddenin veya müstahzarın tehlikesine ilişkin yeni bilgiler edinirseniz veya risk yönetim tedbirlerinin uygun olmadığı kanısına varırsanız, tedarikçileriniz ile iletişime geçmek. 3. Müşterilerinize aşağıdaki bilgilerin temin edilmesi: a. eğer bir formülasyon geliştiren firma iseniz, müstahzarlarınıza ilişkin tehlikeler, güvenli kullanım şartları ve uygun risk yönetim tavsiyelerine ilişkin bilgiler b. izne aday durumundaki bazı çok tehlikeli maddelerin içeriği, ürettiğiniz ürünlerde %0.1 a/a lık bir konsantrasyonu geçip geçmediğine ilişkin bilgiler Alt kullanıcıların REACH e uymaları ne zaman gerekmektedir? REACH, 1 Haziran 2007 de yürürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren örneğin tedarik zinciri içinde iletişime ilişkin yükümlülükler, tehlikeli maddeler ve müstahzarlar tedarik ederken güvenlik bilgi formları sunulması görevi geçerlik kazanmıştır. Bununla beraber, maddelerin kaydedilmesine ilişkin yükümlülükler sadece 1 Haziran 2008 den itibaren geçerli olacaktır. Örneğin, tedarikçi tarafından geliştirilen maruziyet senaryosuna uygunluğa ilişkin yükümlülük (veya kapsam dahilinde yer almayan kullanımlar için maruziyet senaryoları yapılması yükümlülüğü) bir kayıt numarası verilmiş olan bir güvenlik bilgi formu alt kullanıcının eline geçtikten on iki ay sonra geçerlik kazanmaktadır. 2 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması. Daha detaylı bilgi için bakınız

13 Alt kullanıcılar, REACH uyarınca kaydı yaptırılmamış hiçbir maddeyi piyasaya sunmamalıdır. Bunun anlamı, ürünlerinizin sadece aşağıdaki özelliklere sahip maddeler içerebileceğidir: Yılda 1 tonun altındaki miktarlarda üretilen/ithal edilen maddeler veya Kayıttan muaf maddeler (REACH Ek IV ve V teki kapsam ve muafiyetlerde verildiği üzere) veya Ön kaydı yapılmış ve müteakip bir son kayıt tarihi olan maddeler veya Kaydı yaptırılmış maddeler. Uygulamada, tedarikçinizin REACH i bildiğinden ve şartlarını yerine getirdiğinden emin olmanız gerekmektedir. Tedarikçinizin uyması gereken şartlara uyduğunun, bunları göz önünde bulundurduğunun ve kendi tedarikçilerinin de REACH e uyduklarının kontrol edildiğinin teyit edildiği bir beyan almalı ve ön kaydın yaptırıldığı veya yaptırılacağına dair bir teyit talep etmelisiniz. Tedarikçileriniz nezdinde, kendi kullanımlarınızın kayıt kapsamında yer alması için, kendi kullanımlarınıza ilişkin görüşmeler yapmak suretiyle, REACH uyarınca ön kayıt ve kayıt yaptırıp yaptırmayacakları konusunda araştırmalarda bulunarak REACH e hazırlık yapmaya başlamanız tavsiye edilmektedir. Buna ek olarak, maddelere ilişkin olarak, örneğin test verileri gibi, bilgileriniz varsa, madde bilgi paylaşım forumuna katılmak için Kimyasallar Ajansı ile iletişim kurmayı düşünebilirsiniz (daha fazla bilgi için bakınız Bilgi paylaşım rehberi) Bir güvenlik bilgi formu aldığınızda ne yapılmalıdır? REACH e göre, güvenlik bilgi formunda veya bazı güvenlik bilgi formlarının ekinde yer alan maruziyet senaryosunda belirtilen şartlara uymanız gerekecektir. Buna ek olarak, eğer kullanımınız kapsam dahilinde değilse veya tavsiye edilmiyorsa, kendi kimyasal güvenlik raporunuzu geliştirmeniz gerekebilir Maruziyet senaryosunun kontrolü ve uygulanması Bazı güvenlik bilgi formlarının ekinde bir maruziyet senaryosu olacaktır; bu REACH çerçevesinde yeni bir özelliktir. Maddenin tehlikeli olup olmadığına ve kaydı yaptıran üretici veya ithalatçı tarafından üretilen miktara bağlı olacaktır. Eğer güvenlik bilgi formu ile bir maruziyet senaryosu elinize geçerse, buna uygun olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekecektir. Temel adımlar aşağıdaki Tablo 1 de belirtilmiştir. Ayrıca, REACH e uymanın yanı sıra, çalışanların sağlığı ile çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuata uymaya devam etmeniz gerektiğini de unutmayınız Bir güvenlik bilgi formu alınmadığı durumlarda ne yapılmalıdır? Eğer sizin maddenizin bir güvenlik bilgi formu bulunmuyorsa, başka yollarla tedarikçi tarafından size bildirilmiş olan risk yönetim tedbirlerini yine de uygulamaya koymanız (ve tedarik zincirindeki alt taraflara iletmeniz) gerekecektir.

14 Tablo 1 Maruziyet senaryosunun kontrolü 1. Maruziyet senaryosunun ilk bölümündeki kullanım tanımının okunması; bu, bilgi verme amaçlıdır. Eğer kullanımın tanımı sizin ürünü kullanma şeklinizden çok farklı ise tedarikçiniz ile iletişime geçip bu konuyu görüşmelisiniz. 2. Maruziyet senaryosu madde veya müstahzarın nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgiler içerecektir. Bu bilgiler sizin kullanım şekliniz ile karşılaştırılmalıdır. Eğer maddeyi daha yüksek bir maruziyete yol açan bir şekilde kullanıyorsanız, örneğin maddeyi daha sık, daha yüksek miktarlarda veya açıklanandan farklı bir yolla kullanıyorsanız, maruziyet senaryosuna uymayabilirsiniz ve bu durumda tedarikçiniz ile temasa geçmeniz gerekmektedir. 3. Risk yönetim tedbirleri de maruziyet senaryosunda belirtilmiştir. Bunlar, çalışanları, tüketicileri veya çevreyi nasıl koruduğunuz ile karşılaştırılmalıdır. Tedbirlerinizin maruziyet senaryosunda tavsiye edilenler kadar veya daha bile fazla, etkili olup olmadığı konusunda karar verilmelidir. Ayrıca, tavsiye ettiği risk yönetim tedbirlerinin uygun olmadığı kanısına varırsanız tedarikçiniz ile iletişime geçmelisiniz. 4. Eğer maddeyi veya müstahzarı kullanımınız maruziyet senaryosundan farklılık gösterirse, çalışanlarınız, tüketicileriniz ve çevre için risk(ler) teşkil edebilir. Örneğin tedarikçiniz ile iletişim kurup sizin kullanım şartlarınıza uyan bir maruziyet senaryosu hazırlanması istemek, iş uygulamalarınızı değiştirmek, ortada gerçekten bir risk olup olmadığını daha detaylı şekilde değerlendirmek veya kullanmak üzere daha az tehlikeli maddeler veya müstahzarlar aramak gibi, bir dizi seçeneğiniz bulunmaktadır. 1.2 Müstahzar üreten firmalar Eğer firmanız müstahzar üretiyorsa, tıpkı halen olduğu gibi, REACH uyarınca güvenlik bilgi formları hazırlamanız gerekmektedir. Bunları geliştirirken, tedarikçinizden aldığınız güvenlik bilgi formunda ve maruziyet senaryosunda yer alan ilgili bilgileri belirtmeniz gerekecektir. Maruziyet senaryosundaki bilgiler ile güvenlik bilgi formlarındaki bilgilerin birbiriyle tutarlı olması önemlidir. Bu, sadece maddelerin ve müstahzarların tehlike bilgilerini güvenlik bilgi formunuz için birleştirmeniz gerekmekle kalmayıp aynı zamanda maruziyetler ve kullanım şartlarına ilişkin bilgileri birleştirip müşterilerinize iletmeniz de gerekli olduğundan, yeni bir görevdir. 1.3 AB dışından madde, müstahzar veya ürün ithalatçıları Gerçekleştirdiğiniz ticari faaliyetler her ne tür olursa olsun, AB dışından (örneğin temizlik maddeleri, çözücüler ve benzeri ürünler gibi) kimyasal maddeler veya müstahzarlar alıp almadığınızı kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer maddelerin veya müstahzarların AB ye fiziksel olarak sokulmasından sorumluysanız, REACH e göre bir ithalatçı rolünüz bulunmakta olup maddelerin kaydını yaptırmanız gerekli olabilir. Eğer ürünler ithal ediyorsanız, REACH çerçevesindeki şartları karşılamanız da gerekli olabilir. Eğer başka bir AB 3 ülkesindeki bir tedarikçiden satın alma işlemi yapıyorsanız, bir ithalatçı durumunda olmazsınız ve kayıt yaptırmak durumunda değilsinizdir. Eğer bir tek temsilcisi 4 olan bir AB-dışı tedarikçiden maddeler veya müstahzarlar satın alıyorsanız, REACH e göre bir alt kullanıcı olursunuz ve kayıt yaptırmanıza gerek yoktur. 3 Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere. İsviçre deki tedarikçiler, AB-üyesi ülkelerden tedarikçiler değildir. Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn daki tedarikçiler, bu Ülkeler REACH I uygulamaya aldıktan sonra, AB-üyesi ülkeden tedarikçiler olarak kabul edilecektir. 4 AB-dışı tedarikçilerinize tek bir temsilcileri olup olmadığını sorunuz.

15 2 ROLLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölüm alt kullanıcılara ilişkin temel REACH unsurlarını ele almaktadır. Alt kullanıcılar için kayıt yaptırmanın neticelerini açıklamakta ve REACH çerçevesindeki rol ve yükümlülüklerinin tanımlanmasında alt kullanıcılara rehberlik etmektedir. Rol ve yükümlülüklerin tanımlanmasında alt kullanıcıların izleyebileceği alternatif bir yol da İnternet bazlı Navigator aracını kullanmaktır (http://echa.europa.eu/reach en.html) 2.1 Alt kullanıcılara ilişkin temel REACH unsurları Alt kullanıcılar için REACH in en önemli unsurları REACH Başlık V te belirtilmiştir (Madde 37 ila 39). Bunlar aşağıda gösterilmiştir: 1. Eğer tehlikeli maddeler ve müstahzarlar kullanıyorsanız, REACH e göre, ekinde bir veya birden fazla maruziyet senaryosu bulunan güvenlik bilgi formları tarafınıza teslim edilecektir. Maruziyet senaryosu, bir madde veya müstahzarın güvenli bir şekilde nasıl kullanılabileceğini ve insanlar ve çevreye yönelik risklerin kontrol altına alınması için risk yönetim tedbirlerini açıklar. Eğer elinize bir maruziyet senaryosu geçerse, mevcut kullanımınızın kapsam dahilinde olup olmadığını ve söz konusu maruziyet senaryosunda belirtilmiş olan şartlara uygun olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz. Eğer bir maddeyi ve müstahzarı maruziyet senaryosunda belirtilen şartların dışında kullanıyorsanız veya kullanımınız maruziyet senaryosu kapsamında yer almıyorsa, birkaç seçeneğiniz bulunmaktadır: Tedarikçinizin kullanım şartlarınızı bir maruziyet senaryosu kapsamında ele alması amacıyla tedarikçinize kendi kullanım/kullanım şartlarınızı bildirebilirsiniz Kendi kullanım şartlarınızı, tedarikçinin maruziyet senaryosuna uyacak şekilde değiştirebilirsiniz, Sizin kullanım şartlarınızı kapsayan bir maruziyet senaryosu olan başka bir tedarikçi bulabilirsiniz, Kendi kimyasal güvenlik raporunuzu 5 hazırlayabilirsiniz veya Alternatif bir madde, müstahzar veya proses bulup söz konusu maddeyi/müstahzarı kullanmayı bırakabilirsiniz. 2. Eğer piyasaya tehlikeli müstahzarlar sunuyorsanız (formülasyon geliştiren şirket), müşterilerinize güvenlik bilgi formları temin etmeniz yine de gerekli olacaktır. Bazı durumlarda, tedarik zincirinin daha alt taraflarına sizin müstahzarlarınız içindeki maddelerin kullanımlarını kapsayan maruziyet senaryoları geliştirmeniz veya birleştirmeniz ve bunları güvenlik bilgi formuna eklemeniz gerekebilir (REACH madde 31). 3. Maddelerin ve müstahzarların kullanımına ilişkin tedarik zinciri içerisindeki iletişim REACH çerçevesinde önemli ölçüde artacaktır: REACH, kimyasalları güvenli bir şekilde kullanmanızın sağlanması amacıyla tarafınıza tedarikçileriniz tarafından iletilecek bilgilerin içeriğini artırmaktadır. Buna ek olarak, REACH, tehlikeler ve tavsiye edilen risk yönetim tedbirlerinin uygunsuzluğuna ilişkin elinize geçebilecek yeni bilgileri tedarikçilerinize iletmenizi de gerektirmektedir. Tedarik zinciri içindeki alt ve üst taraflar ile iletişim kurmanız gerekecektir, örneğin bir tedarikçiye kullanımlarınızı önceden harekete geçerek tanımlarken veya müşterilerin kullanımları hakkında bilgi toplarken. ' Madde 37(4) (a) ila (f) de belirtilen muafiyetler size uygulanabilir olmadığı sürece

16 Ayrıca bilgileri göndermeniz de istenebilir, örneğin bir müşterinin madde özelliklerine ilişkin elinde yeni bilgi olduğunda tedarik zinciri içinde üst taraflara veya tescil ettirenler maddelerinin son-kullanımı hakkında bilgi ararken zincirin alt taraflarına. 4. Bazı maddelerin kullanımı bir izne tabi olabilir. Bu, genellikle güvenlik bilgi formunda, tedarikçiniz tarafından belirtilecektir. Maddeyi, kullanımın, tedarik zincirinizdeki bir üst oyuncuya verilmiş bir iznin şartlarına uygun olması kaydıyla kullanabilirsiniz. Eğer sizin kullanımınız bu gibi bir izin dahilinde yer almıyorsa ve bu kullanıma devam etmek istiyorsanız, kendi kullanımınız için ve eğer varsa, müşterilerinizin kullanımları için (REACH madde 56) bir izin başvurusunda bulunmanız gerekecektir. 5. Bazı maddeler, kullanımları, piyasaya sunulmaları konusunda kısıtlamalara veya yasaklara tabi olabilir (REACH madde 67). Pazarlama ve Kullanım Direktifi (76/769/EEC) uyarınca yürürlükte olan kısıtlamalar, REACH e aktarılmıştır. 6. Eğer ürün imal veya ithal ediyorsanız, ürünlerden salımı söz konusu maddelerin kaydını yaptırmanız gerekebilir. Bu, maddenin söz konusu kullanımının bir kayıt kapsamında zaten yer alması halinde gerekli değildir. Eğer üründe yüksek riskli bazı maddelerden %0.1 (a/a) nın üzerinde bulunuyorsa, kullanılan maddenin miktarına ve maruziyetin çıkarılıp çıkarılamayacağına bağlı olarak (REACH madde 7 ve 33 (1) uyarınca) bu durumu Kimyasallar Ajansı na bildirmeniz ve ürünün güvenli kullanımı hakkında tüketicilere bilgi vermeniz gerekebilir. Ürünlerin tüketicileri de bu maddelere ilişkin bilgi talebinde bulunabilir (REACH madde 33 (2)). Bu liste, REACH in genel olarak anlaşılması için bilerek sadeleştirilmiştir. Bir bütün olarak REACH hakkında daha fazla ve ek bilgiler Kimyasallar Ajansı nın web sitesinde bulunabilir (http://echa.europa.eu). Karşınızdaki yeni yükümlülükler ve bunları nasıl yerine getirebileceğiniz, sonraki bölümlerde detaylı olarak ele alınmakta olup, özellikle bölüm 3 te REACH çerçevesindeki yükümlülüklerinize nasıl hazırlanılabileceğiniz konusunda rehber bilgilere yer verilmektedir. Örneğin çalışanların, tüketicilerin ve çevrenin korunmasına ilişkin olanlar gibi, madde ve müstahzarları kullanımınıza uygulanmakta olan mevcut yasal şartların çoğu, REACH in 6 yanı sıra uygulanmaktadır. 2.2 Alt kullanıcılar için kayıt yaptırmanın neticeleri Kullandığınız maddelerin kaydını yaptırmak zorunda olmamakla beraber, bu maddelerin üreticileri veya ithalatçıları tarafından kaydettirilmesinin sizin üzerinizde belli başlı birkaç şekilde etkileri olacaktır: Kaydı yaptırılmamış maddeler AB pazarında artık bulunamayacaktır. Bazı maddelerin sınıflandırma ve etiketlendirmesi değişebilir ve bu gibi maddeleri kullanan bir formülasyon geliştiren firma iseniz, bu doğrultuda ürünlerinizin sınıflandırılmasını ve güvenlik bilgi formlarını tekrar gözden geçirmeniz gerekecektir. Güvenlik bilgi formları ayrıca kayıt süreci ile oluşturulan bilgiler kullanılarak güncellenecek veya bunların kapsamı genişletilecektir. Eğer bir güvenlik bilgi formuna ekli halde bir maruziyet senaryosu elinize geçerse, bu durum sizin için ek yükümlülüklere neden olacaktır. 2.3 Üretici ve ithalatçılar için son kayıt süreleri 1 Haziran 2008 den itibaren, yılda veya üretici/ithalatçı başına, 1 ton veya üzeri miktarlarda üretilen veya ithal edilen maddelerin üreticileri/ithalatçıları bu maddeleri kaydettirmeye başlayacaktır. 6 İlk önce beş yıllık bir süreyle, bir üretici/ithalatçı veya ürün imalatçısı tarafından ürün ve proses odaklı araştırma ve geliştirme amacıyla üretilen veya ithal edilen bir maddeye kaydettirme yükümlülüğü uygulanmamaktadır. Bu gibi durumlarda, üretici/ithalatçı veya ürün imalatçısı Ajans a bildirimde bulunmalıdır. Bu konuya ilişkin ek bilgiler Kayıt Rehberinde verilmiştir.

17 ELINCS numaraları ile tanımlanabilecek olan Direktif 67/548/EEC de belirtilmiş maddeler, REACH çerçevesinde daha önceden kaydı yapılmış maddeler 7 olarak kabul edilmektedir. REACH, üreticilerin/ithalatçıların maddeleri daha sonra, 2010 ila 2018 arasında kaydettirmelerine izin vermekle beraber, bunun için maddelerin ön kaydını yaptırmış olmaları şartı aranmaktadır. Ön kayıt yaptırırken, Kimyasallar Ajansı na maddenin adını ve son öngörülen son kayıt tarihini bildirirler. Ön kayıt süreleri 1 Haziran 2008 de başlayıp 1 Aralık 2008 de son bulmaktadır. Ön kayıt süreci faz-içi maddeler olarak tabir edilen aşağıdaki maddeler için geçerlidir: Tüm EINECS maddeleri (polimerler hariç olmak üzere) (1981 de AB pazarında maddeler envanterine yaklaşık madde bildirilmiş ancak bu maddelerin sadece i yıllık 1 tonun üzerindeki miktarlarla piyasada bulunmaktadır). AB de üretilmiş (yeni Üye Ülkeler de dahil olmak üzere) fakat 1 Haziran 1992 den bu yana AB pazarına arz edilmemiş tüm maddeler bunun anlamı bu maddelerin sadece ihraç edilmek üzere üretilmiş olduğudur. Bunun gösterilmesi için belge gereklidir. Direktif 67/548 8 de belirtilen Artık polimer değil şeklinde tabir edilen maddeler Faz-içi maddeler olmayan maddelerin, bir daha üretilmeden, ithal edilmeden veya piyasaya sürülmeden önce 1 Haziran 2008 e kadar kaydı yaptırılmalıdır. Faz-içi maddeler olan maddeler, REACH Madde 23 uyarınca 9 ertelenmiş son kayıt sürelerinden faydalanabilmek için 1 Aralık 2008 e kadar ön kayıttan geçirilmelidir. Ön kaydı yaptırılmış faz-içi maddelerin son kayıt tarihleri hacimlerine ve sınıflarına bağlıdır. Tonaj eşikleri, bir maddenin münferit bir üretici veya ithalatçı tarafından bir yılda üretilen veya ithal edilen toplam miktarıdır. Son kayıt tarihleri aşağıda gösterilmektedir: 30 Kasım Yılda ton veya üzeri hacimlerde üretilen/ithal edilen maddeler; - Yılda 1 ton veya üzeri hacimlerdeki bilinen CMR maddeleri (kategori 1 ve 2) - Yılda 100 ton veya üzeri hacimlerdeki R50/53 sınıfı maddeler 31 Mayıs 2013: yılda 100 ton veya üzeri hacimlerde üretilen/ithal edilen diğer tüm maddeler 7 Tonaj sınırları geçilirse, üreticiler/ithalatçılar ek bilgiler sunmak durumunda kalabilir. Biyositlerde ve bitki koruma ürünlerinde kullanıma yönelik etkin maddeler de daha önceden kaydı yapılmış maddeler olarak kabul edilmektedir. 8 Polimerler Direktif 67/548/EEC uyarınca özel kurallara tabi tutulmaktaydı. Polimer ifadesi Direktif 67/548/EEC nin 7 numaralı değişikliğinde daha detaylı olarak açıklanmıştır (Direktif 92/32/EEC). Sonuç olarak, EINECS raporlama kurallarına göre polimer olarak kabul edilen bazı maddeler için, 7 numaralı değişiklikte artık polimer değil ifadesi kabul edilmiştir. Bakanlar Kurulu, geriye dönük olarak, bu artık polimer değil şeklinde tabir edilen maddelerin bildirime tabi olmaması gerektiğini belirtmiştir. 9 Eğer bir firma ön kayıt işlemini gerektiği zamanda yapamazsa (veya yapmayı istemez ise) söz konusu maddeleri içeren faaliyetlerini durdurması ve bu maddeleri derhal kaydettirmesi gerekecektir. Bu gibi maddelerin ön kayıt son tarihinin başlangıcı ile faaliyetlerin durdurulma tarihi arasındaki her tür üretim ve piyasaya arzı faaliyetleri ulusal hukuku çerçevesinde cezaya tabi olacaktır. Bunun bir başka anlamı da bu gibi maddelerin alt kullanıcılarının da risk altına girdiğidir. Söz konusu maddelerin yer aldığı faaliyetler sadece eksiksiz bir kayıt dosyasının sunum tarihinden üç hafta sonra tekrar başlayabilir.

18 31 Mayıs 2018: yılda 1 ton veya üzeri hacimlerde üretilen/ithal edilen diğer tüm maddeler 2.4 Kayıt ve alt kullanıcılar Kullandığınız maddelerin ön kaydını yaptıracaklarından emin olmak için ön kayıt sona ermeden önce tedarikçileriniz ile iletişim kurmanız tavsiye edilmektedir. 1 Haziran 2009 a kadar Kimyasallar Ajansı kendi web sitesinde ön kaydı yaptırılmış maddelerin bir listesini yayınlayacaktır. Orada kendi halinde veya müstahzarlar içinde kullandığınız bir maddenin kaydının yaptırılmış olup olmadığını ve ne zaman kayıt yaptırılmasının öngörüldüğünü bulabilirsiniz. Eğer kullandığınız bir madde listede yer almıyorsa, Kimyasallar Ajansı na maddeye yönelik ilginizi belirtebilirsiniz (bakınız işbu rehber bölüm 3). Kimyasallar Ajansı bunu takiben kendi web sitesinde maddenin adını 10 yayınlayacaktır. Bir potansiyel tescil ettirenin talebi üzerine, Ajans sizin iletişim bilgilerinize onay verecektir. Not: Bir alt kullanıcı olarak, yılda bir ton veya üzeri miktarlarda kendi halinde veya bir müstahzar içindeki bir maddenin üreticisi veya ithalatçısı veya serbest bırakılması düşünülen ve ürünler içinde mevcut bulunan maddelerin imalatçısı veya ithalatçısı konumunda olmadığınız sürece, REACH e göre maddelerin kaydını yaptırma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. REACH doğrultusunda, madde ve müstahzarların sınıflandırma ve etiketlendirmesi için Global Uyumlaştırılmış Sistem AB de uygulamaya alınacaktır. Bu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ve Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi (99/45/EC) nin sınıflandırma ve etiketlendirmeye dair hükümlerinin yerini alacaktır. Global Uyumlaştırılmış Sisteme ait rehber ayrıca geliştirilecek olup bu rehbere dahil edilmeyecektir. 10 Bir faz-içi maddeyi ilk kez üreten veya ithal eden bir kuruluş, bilgileri Ajansa maddenin ilk üretim veya ithalatından sonraki altı ay içinde ve ilgili son kayıt tarihinden sonraki 12 aylık süre dolmadan önce sunması kaydıyla, 1 Aralık 2008 den önce ön kayıt yaptırmamış bile olsa, Madde 23 teki uzatılmış son kayıt süreleri uyarınca kayıt yaptırabilir (REACH Madde 28.6). Eğer bir alt kullanıcı bunu yapmaya karar verirse, bir üretici veya ithalatçı haline gelir.

19 M/I için son kayıt süreleri Faz dışı Faz içi Kayıt Ön Kayıt DU için sonuçları ve ES ler DU yükümlülüklerini tetikleme (isteğe bağlı) DU, kullanımını tedarikçiye bildirir (isteğe bağlı) DU, talep üzerine tedarikçiye bilgi verir Yeni maddeler Faz içi maddeler Spesifik tehlikeli maddeler Preparatlar Şekil 2-1 Son kayıt süreleri ve alt kullanıcılar için neticeleri Şekilde kullanılan kısaltmalar: DU = Alt kullanıcı; ES = Maruziyet senaryosu; SDS = Güvenlik bilgi formu; t/y = yıllık ton Kayıt öncesinde, tedarikçilerinize risk yönetim tedbirleri de dahil olmak üzere kullanımlarınız ve maddeyi kullandığınız şartlar hakkında bilgileri, bunların kaydı için tedarikçinizin temin etmesi gereken dosyada belirtilmesi amacıyla tedarikçilerinize iletebilirsiniz. Bu zorunlu olmamakla beraber, eğer tedarikçi sizin kullanımınıza yer verirse, bunun yükümlülüklerinizi yerine getirmede size önemli ölçüde yardımı dokunabilir. Buna ek olarak, kullanımlarınıza ilişkin olarak tedarikçilerinizden gelecek sorular da bekleyebilirsiniz. REACH e hazırlanmaya ilişkin daha fazla detay işbu rehberdeki bölüm 3 te verilmiştir. 2.5 Rollerin ve yükümlülüklerin tanımlanması REACH e göre kim bir alt kullanıcıdır ve rollerimi nasıl tanımlayabilirim? REACH e göre bir alt kullanıcı endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri sırasında bir maddeyi kendi başına veya bir müstahzar içinde 12 kullanan üretici veya ithalatçı harici kişidir 11 (REACH madde 3(13)). REACH çerçevesindeki yükümlülükleriniz, kendi başına, bir müstahzar içinde veya bir ürün içinde kullandığınız spesifik bir maddeye ilişkin olarak gerçekleştirdiğiniz faaliyetin tam olarak ne olduğuna bağlı olacaktır. Aşağıdaki tablolar REACH çerçevesindeki rolünüzü/rollerinizi tanımlamada size yardımcı olmaya yönelik sorular içermektedir. Rollerinizden her biri için Tablo 5 i kullanarak yükümlülüklerinizin neler olduğunu belirleyebilir ve bu Tablodan işbu rehberin ilgili bölümlerine geçebilirsiniz. REACH çerçevesindeki şartların sizin için kullandığınız münferit maddelere bağlı olarak geçerli olduğunu unutmayınız. 11 Topluluk içinde yerleşik tüm gerçek veya tüzel kişiler 12 Bir müstahzar, iki veya daha fazla maddeden oluşan bir karışımdır (katı, sıvı veya gaz).

20 Dolayısıyla, birden fazla rolünüz olabilir ve rollerinizin tamamını belirleyebilmek için tüm tabloları sonuna kadar gözden geçirmelisiniz. Rollerinizin tanımlanması için başlama noktaları sizin faaliyetleriniz ve tedarikçilerinizden aldığınız bilgilerdir. Her şeyden önce, aşağıda tanımlandığı şekliyle, aynı zamanda bir üretici veya bir ithalatçı olup olmadığınızın kontrol edilmesi önemlidir Üreticilerin/ithalatçıların rollerinin tanımlanması İşbu rehber, REACH te tanımlandığı şekliyle alt kullanıcılara yönelik olarak hazırlanmıştır. Ancak, aynı zamanda üretici/ithalatçı rolleriniz de olabilir. Aşağıdaki tablo aynı zamanda bir madde üreticisi veya ithalatçısı konumunda olup olmadığınızın tanımlanmasında yardımcı olacaktır. Eğer o konumdaysanız, maddelerin kaydını yaptırma yükümlülükleriniz olabilir ve bunların açıklanması için başka rehber belgelerine bakmanız gerekli olabilir. Bazı maddeler toplu olarak REACH kapsamından muaf tutulmaktadır, bazıları ise spesifik başlıklardan çıkarılmıştır (kayıt da dahil olmak üzere). Kimyasallar Ajansı nın rehber web sitesindeki Navigator aracı ve Kayıt Rehberi, maddenizin REACH te yer alıp almadığını veya hariç tutulup tutulmadığını belirlemenizde size yardımcı olacaktır (http://echa.europa.eu/reach en.html). Polimerler spesifik kurallara tabidir. Bu konuda ayrı bir rehber, Polimerler rehberinde verilmiştir.

21 Tablo 2 Rollerin tanımı olduğu gibi, müstahzarlar veya ürünler içindeki maddelerin üreticileri / ithalatçıları Soru Rol Destekleyici bilgiler, örnekler Maddeleri sentez, rafinaj veya ekstraksiyon yoluyla mı üretiyorsunuz? Bu müstahzarlar yaparken oluşturulan yeni maddeleri de içermektedir Kendi başına veya bir ya Prensipte, bir maddenin veya müstahzarın kullanımı normal da daha fazla kullanımı sırasında yeni maddelerin formasyonu kayıt müstahzar(lar) içinde şartından muaftır, örneğin başka maddelerin kullanımını maddelerin üreticisi. takiben ortaya çıkan bir kimyasal reaksiyondan oluşan bir Bakınız Kayıt Rehberi madde 13. Örneğin, eğer reaktif bir tekstil boyası kullanıyorsanız, prosesinizde bir kimyasal reaksiyon vardır, fakat bu, muaf tutulmakta olan bir kullanımı takiben reaksiyon olduğundan, kayıt yaptırılmasına gerek yoktur. Ancak eğer nötralizasyonun bir yan ürünü olarak, bir kalsiyum sülfat üretiyorsanız, örneğin, ve bunu piyasaya arz ediyorsanız, bu pazarlanan bir yan üründür ve bunu kayıt ettirmeniz gerekir (üretici/ithalatçı rolü). AB dışından madde veya müstahzarlar mı ithal ediyorsunuz? Olduğu haliyle veya müstahzarlar içindeki maddelerin ithalatçısı Bakınız Kayıt Rehberi Olduğu gibi maddeler veya müstahzarlar içindeki maddeler, bunları AB dışında bulunan bir üretici veya distribütörden satın alıyorsanız ithal edilmiştir. EEA da yer alan Ülkeler, REACH i kendi ulusal mevzuatlarına dahil edecektir, bunu yaptıklarında, bu Ülkelerden alınan maddeler REACH çerçevesinde ithal ürünler olarak sayılmayacaktır. Eğer bir polimer ithal ediyorsanız, polimer içindeki monomerleri veya diğer maddeleri kaydettirmeniz gerekip gerekmediğini kontrol etmelisiniz. Ürün mü ithal ediyorsunuz? Ürünler içindeki maddelerin ithalatçısı Bakınız Ürünler rehberi REACH e göre bir ürün, üretim sırasında, işlevini kimyasal yapısının tanımladığından daha yüksek bir oranda tanımlayan özel bir şekil, yüzey veya tasarım verilmiş bir nesne olarak tanımlanmaktadır. Eğer madde ithal ettiğiniz ürünler içinde yılda 1 tonun üzerinde miktarlarda bulunuyorsa ve serbest bırakılması öngörülüyorsa, maddenin kaydını yaptırmanız gerekecektir. Eğer maddenin serbest bırakılması öngörülmüyorsa, fakat çok yüksek riskli bir madde ise, Ajans a bildirimde bulunma yükümlülüğünüz olabilir. Daha detaylı bilgi için ürünler içindeki maddelere yönelik şartlar rehberine bakınız. Not: AB-dışı üreticiler, olduğu gibi veya müstahzarlar içindeki maddelere ilişkin kayıt ve iletişimden sorumlu AB de yerleşik bir tek temsilci görevlendirebilir Alt kullanıcı rollerinin tanımlanması İki ana alt kullanıcı rolü bulunmaktadır: Müstahzar formülasyonu geliştiren firmalar ve olduğu haliyle veya müstahzarlar içinde maddelerin son kullanıcısı. Ayrıca bir dizi başka alt kullanıcı rolü de bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo, rollerinizi tanımlamayı sizin için daha kolay hale getirmek ve yükümlülüklerinizi nasıl yerine getirebileceğinizi açıklayan işbu rehberin ilgili bölümlerine size daha iyi yönlendirmek amacıyla son kullanıcı rolünü kendi içinde bölümlere ayırmaktadır. Bunu yapabilmek için, tabloda, REACH te yer verilen tanımlar arasında bulunmayan rollerin tanımlarına da yer verilmektedir. 13 Buna kullanımı takiben reaksiyon denmekte olup Ek V uyarınca muaf tutulmaktadır.

Yeni Tüzük REACH GİRİŞ. Pedro Guerra

Yeni Tüzük REACH GİRİŞ. Pedro Guerra Yeni Tüzük REACH GİRİŞ Pedro Guerra GİRİŞ: REACH, maddelerin ve kimyevi preparatların kaydını, değerlendirmesini, yetkilendirmeyi ve kısıtlamalarını düzenlemektedir REACH, 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

REACH-Tekstil ve Hazırgiyim Sektörüne Etkileri Semineri

REACH-Tekstil ve Hazırgiyim Sektörüne Etkileri Semineri REACH-Tekstil ve Hazırgiyim Sektörüne Etkileri Semineri 20-08-2008 Rezzan Karaaslan 1. REACH nedir,beni etkileyecek mi? 2. REACH kapsamında rollerimiz neler? 3. Tekstil üreticileri olarak ne yapmak zorundayız?

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

GHS Küresel Uyumlaştırılmış Sistem

GHS Küresel Uyumlaştırılmış Sistem GHS Küresel Uyumlaştırılmış Sistem ETİKETLER TEHLİKE İLETİŞİMİ İlgili kitle için doğru ve kolay anlaşılabilir bilgi. Üreticinin/tedarikçinin/dağıtıcının tanıtım bilgileri. Ürünü/ maddeyi tanımlayıcı bilgiler.

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

Şubat 2008. REACH in uygulanmasına dair Rehber YASAL UYARI

Şubat 2008. REACH in uygulanmasına dair Rehber YASAL UYARI Kayıt Rehberi Şubat 2008 REACH in uygulanmasına dair Rehber YASAL UYARI İşbu belge, REACH sorumluluklarını ve bunların nasıl yerine getirilebileceğini açıklamak suretiyle REACH e ilişkin olarak rehberlik

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

CLP Tüzüğü. 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL. Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ. REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ

CLP Tüzüğü. 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL. Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ. REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ CLP Tüzüğü 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası Ġçerik CLP Nedir? CLP Kapsamı REACH ve CLP Bağlantısı CLP

Detaylı

Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH)

Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH) REACH TÜZÜĞÜ SEMİNERİ 11 KASIM 2009 REACH TÜZÜĞÜNÜN AB DIŞI ÜLKELERDE UYGULANMASI Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH) Dr.Erol Özensoy,Kimya Y.Müh. Met. Y. Müh. Kimetsan Kimya

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Haydar HAZER Kimyager. KMO Sempozyumu Ankara, Ocak 2012

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Haydar HAZER Kimyager. KMO Sempozyumu Ankara, Ocak 2012 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Haydar HAZER Kimyager KMO Sempozyumu Ankara, Ocak 2012 REACH Nedir? Neden REACH? REACH in Aşamaları Türkiye de Uygulanabilirliği Registration Kayıt Evaluation Değerlendirme

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

REACH. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REACH. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 1 GENEL BİLGİ 2 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Avrupa Birliği ndeki kimyasal maddelere

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS EKONOMİ BAKANLIĞI ÜGD MEVZUATI ve TAREKS B.Kaan KÖKTÜRK Dış Ticaret Uzmanı ÜGD Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı İTO ZÜMRE TOPLANTISI İstanbul, 22 Şubat 2016 ÜGD MEVZUATI ve TAREKS Sunumun İçeriği I -

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

Eşyalardaki maddelere ilişkin şartlara dair Rehber

Eşyalardaki maddelere ilişkin şartlara dair Rehber Eşyalardaki maddelere ilişkin şartlara dair Rehber Mayıs 2008 REACH İN uygulanmasına dair Rehber YASAL UYARI İşbu belge, REACH sorumluluklarını ve bunların nasıl yerine getirilebileceğini açıklamak suretiyle

Detaylı

AB nde REACH ve CLP uygulamaları Fırsatlar? Tehditler?

AB nde REACH ve CLP uygulamaları Fırsatlar? Tehditler? 1 AB nde REACH ve CLP uygulamaları Fırsatlar? Tehditler? BUSĐAD, 23 Şubat 2011 Mustafa Cüneyt Gezen Tekstil Kimya Müh. MSc. REACH nedir? 2 Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals

Detaylı

CLP. AB nin Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzügü

CLP. AB nin Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzügü CLP AB nin Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzügü İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası Eylül 2016 http://clp.immib.org.tr/ Telefon: 0-212-454 06 33 Adres: Dış Ticaret Kompleksi A Blok 2.Kat

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Türkiye de CEPA Belgelendirmesine Bir Örnek. Metin Acar Rentokil

Türkiye de CEPA Belgelendirmesine Bir Örnek. Metin Acar Rentokil Türkiye de CEPA Belgelendirmesine Bir Örnek Metin Acar Rentokil Türkiye de Mevcut Durum Ülkemizde biyosidal ürünlerin kullanımını düzenleyen Yönetmelik (Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007 TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU Berke Uğural 21 Mayıs 2007 İçerik Standartlar ve CE İşaretlemesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Çevre Entegre kirlilik önlenmesi ve yönetimi

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2017-2018 Akademik Yılı ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği Önemli: New Horizons Staj Konsorsiyumu Hareketliliği kapsamında

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

Kayıt dökümanların değerlendirilmesi ve maddelerin değerlendirilmesi

Kayıt dökümanların değerlendirilmesi ve maddelerin değerlendirilmesi REACH Nedir? REACH, 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren geçerli olan kimyasallar konusundaki yeni Avrupa Birliği Yön Kimyasal maddelerin kayıt işlemi Kayıt dökümanların değerlendirilmesi ve maddelerin değerlendirilmesi

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ Bankamız, tüm Vadesiz TL ve Vadesiz Döviz türü hesaplarınıza birer IBAN üretmektedir. Bankamızca size verilen IBAN lar, bunların ait olduğu hesaplara yapılacak para transferlerinde

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ BELEDİYE ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDE TÜRKİYE 81 il 2950 belediye 74.724.269 kişi 31.092.768 ton evsel nitelikli katı

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve

Detaylı

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu LOGO Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu Staj Faaliyeti Nedir? ĠĢletmeler Eğitim merkezleri AraĢtırma Merkezleri iģletme tanımına uyan diğer kuruluģlar ĠĢletme Tanımına Giren KuruluĢlar Büyüklükleri,

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Kimyasalların Envanteri,Önceliklendirme Ve Çevre ve Orman Bakanlığı nca Yapılan Çalışmalar

Kimyasalların Envanteri,Önceliklendirme Ve Çevre ve Orman Bakanlığı nca Yapılan Çalışmalar Kimyasalların Envanteri,Önceliklendirme Ve Çevre ve Orman Bakanlığı nca Yapılan Çalışmalar Haydar HAZER ANKARA 8 Ocak 2009 1 Kimyasallar Envanteri ve Önceliklendirme AMAÇ: İnsan sağlığı ve çevrenin kimyasalların

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 06.04.2016 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? 2 Hangi üniversitelere

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 8.000.000 TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI 2004 2005 2006 $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

1 GÜVENLİK BİLGİFORMLARI ÜZERİNDE REACH VE CLP TÜZÜKLERİNİN GETİRDİĞİYENİLİKLER Mustafa Cüneyt Gezen Tanım 2 GBF, üretici/ithalatçıların ürettikleri/ithal ettikleri maddelerin/karışımların sağlanım zinciri

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA

Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA Aktif ambalaj; bazı özel uygulamalarda (örneğin anti-mikrobiyal maddeler, değişen ambalaj atmosferi ) içerisinde bulunan ürünün

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

Türkiye deki ve Yurtdışındaki Yönetmeliklerin Uygulamaları

Türkiye deki ve Yurtdışındaki Yönetmeliklerin Uygulamaları Türkiye deki ve Yurtdışındaki Yönetmeliklerin Uygulamaları Zeynep Çakır, BASF TÜRK, 23 Şubat 2011 Bursa 23 Şubat 2011 1 BASF tanımı BASF? BASF = Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Badenian Aniline & Soda

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

AIS Kış Lastikleri Bilgilendirme Sistemi GENEL BİLGİLENDİRME

AIS Kış Lastikleri Bilgilendirme Sistemi GENEL BİLGİLENDİRME AIS Kış Lastikleri Bilgilendirme Sistemi GENEL BİLGİLENDİRME Kış koşullarında ticari bir aracı sürmenin en önemli faktörlerinden biri çekiş gücünün yola aktardığı kuvvettir. Buna ek olarak aracın gerekli

Detaylı

Kullandırımlarda gecikmeleri önlemek

Kullandırımlarda gecikmeleri önlemek DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR Kullandırımlarda gecikmeleri önlemek Oturumun Amaçları Bir çekiş başvurusunun gönderilmesi ile ilgili asgari gerekliliklerin anlaşılması Borçluların karşılaştıkları

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı