Anjiotensin I, pulmoner Anjiotensin dönüştürücü enzim tarafından hem güçlü bir vazokonstrüktör olan hemde aldesteron sentezinin ve salınımının

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anjiotensin I, pulmoner Anjiotensin dönüştürücü enzim tarafından hem güçlü bir vazokonstrüktör olan hemde aldesteron sentezinin ve salınımının"

Transkript

1 ADRENAL BEZ HASTALIKLARI Adrenal bezler retroperitoneal organlardır Sağ adrenal bez soldan biraz daha büyüktür Sol adrenal bez böbrek üst polüne daha yakın temas halindedir Arterleri inferior frenik arterden ve aortadan çıkan küçük arterlerden gelir Venleri sağda ve solda farklılık gösterir, Sağda vena kavaya direk dökülürken Solda sol inferior frenik venle birleşerek sol renal vene dökülür Sag daha kısadır, solda %20 oranında ikinci bir ven vardır Adrenal Bezlerin Fonksiyonel Anatomisi İnce bir kapsülü mevcuttur Adrenal bez 2 farklı bez yapısındadır Korteks, bezin %80-90 ını oluşturur (mezoderm) Medülla, bezin %10-20 sini oluşturur (ektoderm) Adrenal Korteks Dıştan içe üç tabakadan oluşur Zona glomeruloza, mineralokortikoid(aldesteron) Zona fasikülata, glukokortikoid(kortizol) Zona retikülaris, adrenokortikoid(androjenler) Adrenal medulla Adrenalin ve noradrenalin gibi katekolaminlerin salgılandığı yerdir Hücreleri krom tuzları ile boyanmasında dolayı kromafin hücreler olarak adlandırılır Kolesterol tüm korteks hormonlarının öncü maddesidir Mineralokortikoidler Aldesteron, 11-deoksi kortikosteron ve kortizol Aldesteron salgılanması esas olarak renin-anjiotensin sistemi tarafından düzenlenir Renal kan akımındaki azalma, plazma sodyumunda azalma ve sempatik tonusta artma jukstaglomeruler hücrelerden renin salınımını uyarır.

2 Anjiotensin I, pulmoner Anjiotensin dönüştürücü enzim tarafından hem güçlü bir vazokonstrüktör olan hemde aldesteron sentezinin ve salınımının artmasına yol açan Anjiotensin II ye parçalanır. Hiperpotasemi aldesteron sentezinin diğer bir güçlü uyarıcısıyken, ACTH, hipofiz proopiomelanokortin (POMC) ve antidiüretik hormon (ADH) zayıf uyarıcılardır. Aldesteron Günlük µg düzeyinde salınır Yarıya yakını serbest haldeyken gerisi özellikle albumine olmak üzere bağlıdır. Yarılanma ömrü dk Karaciğer ve böbrekler yoluyla vucuttan temizlenir, küçük miktarı idrar ile atılır Sitozolik reseptörler üzerinden etki gösterir Esas olarak sodyum geri emilimini ve renal distal tübülüs düzeyinde potasyum ve hidrojen iyon atılımını artırmak şeklinde işlev görür Kortizol Salgılanmasını ACTH düzenler, o da CRH kontrolündedir ACTH 39 aa proteindir POMC parçalanmasından oluşur ACTH adrenal korteks hormonların salınımını uyarmasının yanında trofik etkiside vardır Ağrı stres hipoksi hipotermi travma ve hipoglisemi ACTH salınımını uyarır. ACTH salınımı dalgalanma gösterir; sabahleyin pik yaparken akşam üstü çok düşük düzeylere iner. Bu yüzden kortizolün salgılanmasında da benzer değişiklikler vardır; sabahleyin pik yaparken gece çok düşük düzeylere iner. Kortizol hem CRH hem de ACTH nın salgılanmasını negatif feedback yoluyla kontrol eder. Benzer bir mekanizma ACTH nın CRH salgılanmasını inhibe etmesine yol açar Kortizol Kortizolün çoğu kortizol bağlayıcı globuline olmak üzere bağlıdır, ancak %10 u serbesttir Yarı ömrü dk Sitozolik reseptörler üzerinden etki gösterir Mineralokortikoid etkisi böbrek tarafından kortizona inaktive edilmesi nedeniyle belirgin değildir Karaciğer ve böbreklerde di- ve tetrahidrokortizol ve kortizon metabolitlerine dönüşür Metabolitlerin büyük kısmı karaciğerde glukronik asitle birleşir ve böylece böbreklerden atılmaları kolaylaşır Metabolize olmayan az miktardaki kortizol idrarla değişmeden atılır Glukokortikoidlerin metabolizmanın ara basamaklarında da önemli işlevleri vardır; büyüme ve gelişmeyi ve bağ doku, bağışıklık, kardiyovasküler, renal ve merkezi sinir sistemlerini de etkiler Androjenler DHEA, DHEAS, androstenedion ve ufak miktarda testesteron ve östrojen sayılabilir. 17-hidrosiprognelondan ACTH uyarısına yanıt olarak üretilirler Plazma albuminine bağlanması zayıftır En önemli etkilerini periferk dokularda daha güclü etkisi olan testesterona ve dihidrotestesterona dönüşerek yaparlar ancak zayıf intrinsik etkileri vardır Fetusun gelişmesi sırasında adrenal androjenler erkek cinsel organlarının oluşumunu destekler Normal erişkin erkeklerde adrenal androjenlerin katkısı çok azdır

3 Ergenlikte sekonder cinsel özelliklerin gelişmesinden sorumludurlar Adrenalandrojen fazlalığı erkek çocuklarda puberte prekoksa, kız çocuklarda ve kadınlarda virilizasyona, akneye ve hirsutizme yol açar. Katekolaminler Adrenalin, noradrenalin ve dopamin hem santral hemde sempatik sinir sisteminde ve adrenal medüllada üretilir Tirozin katekolaminlerin prekuürsörüdür Noradrenalini adrenaline dönüştüren enzim sadece adrenal medüllada ve zuckerkandl organında bulunur. Stres uyarıları sonucu preganglionik sinir uçlarından asetilkolin salınması ile katekolamin salgılanması uyarılır Katekolaminler karaciğer ve böbreklerde metanefrinler, normetanefrinler ve vanilmandelik asite dönüşür Vucuttan temizlenmesi Sempatik sinir uçlarından geri alım, COMT ve MAO tarafından periferik inaktivasyon, Doğrudan böbrekten atılma yoluyla olur Hiperaldesteronizm Uygunsuz aşırı aldesteron salınımı sonucu Na artar K azalır Ekstraselüler sıvı ödem yapmaksızın artar TA artar Primer, Otonom aldesteron salınım artışı Sekonder, intravasküler hacim azalması renin salgılayan tümör Soliter adrenal adenom (Conn sendromu) %80-90 Bilateral adrenal hiperplazi (idiopatik hiperaldesteronizm) %10-20 Adrenal kanser Unilateral adrenal hiperplazi Aldesteron artışı Na retansiyonu ve intravasküler hacim artışı Renin baskılanır Semptomlar Çoğu asemptomatik Hipertansiyon sonucu frontal başağrısı Hipokalemi sonucu kas güçsüzlü/gevşek paralizi Karbonhidrat intoleransı sonucu poliüri ve polidipsi Bulgular Hipertansiyon Çok şiddetli olabilir Nadiren malign tiptedir Motor nörolojik muayenede kas gücü azalması Laboratuar İlk dikkati çeken K azalması, bunun yanında Na artışı ve metabolik alkoloz görülebilir Hipokalemi her hastada olmayabilir (%40 normal)

4 Tanıda aldesteron/renin oranı önemlidir muhtemel 100 kesin tanı Testler Öncelikle aldesteron ve renin ölçülür Aldesteron 15 nanogram/dl nin altında Ald/renin oranı 20 nin altında ise hastalık ekarte edilir Konfirmasyon testi Oral veya IV Na yükleme tesi ile yapılır, aldesteron baskılanmazsa tanı konulur Oral yüklemede 3 gün 2-3 gr NaCl sonrası 24 sattlik idrarda Na, K ve serum aldesteron düzeyi ölçülür IV yüklemede 4 saatte 2000 cc izotonik NaCl sonrası serum aldesteron ölçülür Lokalizasyon BT veya MRI Unilateral 1 cm den büyük kitle var ve diğer bez normalse tanı konulur Selektif adrenal ven örneklemesi Sintigrafi (ülkemizde yok) Seleno-kolesterol sintigrafisi I-6 beta iyodometil-19-norkolesterol Spironalakton ve östrojen içeren ilaçlar 6 hafta Diüretikler ve ACE inhibitörleri ve vazodilatatörler 2 hafta kullanılmamalı Periferik alfa adrenerjik blokörler beta blokörler ve Ca kanal blokörleri kullanılabilir Tedavi Adrenal adenom Cerrahi Adrenal hiperplazi spironolakton Ameliyat hazırlığı HT ve hipokalemi düzeltilmeli Spironolakton 2 hafta kullanılırsa K düzelir Sıvı hacmi azalır HT düzelir Diğer bezde suprese olan RAA sistemi reaktive olur Cushing sendromu İatrojenik steroid tedavisi (en sık) Santral (cushing hastalığı) hipofiz adenomu (aşırı ACTH) Adrenal Adrenal adenom Adrenal hiperplazi Adrenokortikal kanser Ektopik Kanser (Akciğer küçük hücreli(en sık), over ca, karsinoid) Semptom Afeksiyon değişiklikleri (depresyon ve öfori) Kolay yaralanma Halsizlik Kilo alma

5 Amenore Sırt ağrısı Bulgular Trunkal obesite %90 HT %85 Azalmış glukoz intoleransı %80 Hirsutizm %70 Geniş, mor abdominal ve baldır striaları %65 Osteoporozis %55 Ay dede yüzü Buffalo kamburu Mtopati Pletorik yüz Supraklavikuler yağ yastıkcığı oluşumu Hipertrikozis Periferal ödem Komplikasyonlar İmmunsupresyon (hücresel ve humoral) Oppurtunistik (candida cryptococcus neoformans) veya bakteriyal(nocardia) enfeksiyona yatkınlık Labaratuvar Nötrofilik lökositoz Hiperglisemi Hipokalemi Hiperkolesterolemi Hiperkoagülabite LABARATUAR Tarama testleri 24 saatlik idrarda serbest kortizol seviyesi İdrarda 17- ketosteroid İdrarda 17- hidroksisteroid Gece geç serum ve tükrükte kortizol seviyesi (23.00) Düşük doz dexametazon supresyon testi Dexametazon 1 mg PO (23.00) Plazma kortizol ölçümü (sabah 08.00) Ayrıcı tanıda Öğleden sonra geç saatte plazma ACTH ölçümü (16.00 dan sonra) santral veya adrenal kaynağı ayıtedebilir CRH sitümülasyon testi Yüksek doz (8mg) dexametazon testi Sella turcica BT veya MRI Abdominal BT Tedavi Eksojen Cushing Sendromunda Steroid dozunu kesme azaltma araverme Endojen Cushing Sendromunda Hipofiz veya adrenal adenom eksizyonu Ektopik yerleşimli lezyonlarda Lezyon eksizyonu

6 Travma hastalarında kanama olmamasına rağmen görülen hipotansiyon bulantı kusma gibi bulgular akut adrenal yetmezliği düşündürmelidir. Postop bakım Hem unilateral hem bilateral adrenal eksizyonlarında glukokortikoid replasmanı gereklidir Unilateralda hipotalamik-hipofiz-adrenal aks normale dönene kadar birkaç ay ihtiyaç varken bilateral eksizyonlarda ömür boyu replasnman gereklidir. Feokromastoma Adrenal medulladan aşırı katekolamin salınımıyla giden durumdur sıklıkla Baş ağrısı Aşırı terleme Çarpıntı bulgularıyla kendini gösterir. Kaygı, tremor, solukluk, göğüs ağrısı, epigastrik ağrı, allanma diğer semptomlardır yaş, E=K Atakların süresi 1 saat veya daha az, Sıklığı her gün veya birkaç ayda bir olabilir MEN 2a MEN 2b Von Hippel Lindau Von recklinghausen Carney Sturge weber gibi sendromlarla birlikte görülür

7 10 lar kuralı Ailesel Juvenil Multiplve/veyabilateral Malign Ekstraadrenal (en sık zukkerkandl organında) nüks Labaratuar Trisiklik antidepresanlar, Psikoaktif ilaçlar, 2 hafta Levodopa/metildopa Dekonjestanlar Benzodiyazepinler Myorelaksanlar Labetolol, 1 hafta kesildikten sonra test yapılmalı. Kafein, alkol, tütün 4 saat Domates, patlıcan, ceviz, ananas, muz, avokado, erik 1 gün alınmadan test yapılmalı. Plazma serbest metanefrinler Sensitivite %99 Spesifite %89 Plazma katekolaminleri (norepinefrin, epinefrin) Sensitivite %63 Spesifite %80 24 saatlik idrarda metanefrinler Sensitivite %76 Spesifite %94 24 saatlik idrarda VMA (gıda ve ilaçtan etkilenir) Sensitivite %76 Spesifite %94 Tanı algoritmi 1. basamak 24 saatlik idrarda metanefrin ve VMA normalse Feokromastoma değil Yüksekse 2. basamak olarak plazma serbest metanefrine bakılır yüksekse tanı konulur Düşük ise 3. basamak olarak plazma katekolaminleri bakılır yüksekse tanı kour düşükse tanı dışlanır. Lokalizasyon BT veya MRI Sensitivite % Spesifite %70 MIBG sintigrafi Sensitivite %77-90 Spesifite % (en spesifik test) Tedavi En az 2 hafta alfa reseptör bloker Fenoksibenzamin (yok) Doksazosin mesilat Fentolamin (yok) (operasyonda tercih ediliyor yerine nitropurusid kullanıyoruz)

8 Alfa blokaj sağlandıktan sonra beta bloker Propanolol ile hazırlıktan sonra ameliyat yapılmalıdır. MEN 2 sendromlarında eşlik eden diğer patolojilerden önce feokromastoma tedavi edilmelidir. Cerrahi Laparoskopik HT kontrol altında olan soliter küçük tümörler Açık Büyük kitleler Adrenokortikal kanser Çoğu tedavi edilemez aşamada tanınır. %70 hasta Evre 3-4 Hastaların yarısında tümör afonksiyoneldir, özellikle çocuklarda fonksiyoneldir, Kız çocuklarda daha sık görülür Karın ağrısı ve bası bulgusu veren kitle ile başvurur Fonksiyonel olanlar sıklıkla virilizasyon bulguları ile seyreden ve hızlı gelişen cushing sendromu ile başvurur Labaratuar Serum elektrolit düzeyleri Düşük doz deksametazon supresyon testi 24 saatlik idrarda serbest kortizol, 17 ketosteroid ve metanefrin düzeyleri bakılır normalse afonksiyone tümör düşünülür. BT ve/veya MRI tanıda ve evrelemede kullanılır %92 sinin boyutu 6 cm nin üzerindedir Tedavi Tedavide, infiltre tüm organlarla birlikte anblok eksizyon gereklidir. Tam rezeksiyonda 5 yıllık sağkalım %32-48 Tam olmayanda ortanca sağkalım 1 yıldan az Nüksde tek tedavi seçeneği cerrahidir Unzektabl, İnop ve Evre 4 hastalarda mitotan kullanılabilir Kemik metastazı, ekstra adrenal kitle ve nükslerde radyoterapi uygulanabilir. Metastazlar Malign melanom Renal hücreli kanser AC kanseri Meme kanseri Koleraktal kanser Cerrahi endikasyon Primer kanserin eradike olmuş olması Soliter metastaz olması İnsidental Adrenal kitleler Görüntüleme tetkiklerinin yaygın olarak kullanılması İnsidental Adrenal Kitlelerin görülme yaygınlığını artırmıştır. Otopsi çalışmalarında %5-6, bu oran 30 yaş altında %1, 70 yaş üstünde %7 dir Görüntüleme yöntemlerinde %4 saptanmaktadır İnsidental saptanan bu tümörlerin çoğu aslında fonksineldir fakat subklinik semptomlar nedeniyle tanınamamıştır. Bazal kortizol, 1mg DXM supresyon testi 24 satlik idrarda katekolamin Serum aldesteron/renin oranı

9 Fonksiyonel olanlar cerrahi tedavi edilir Çapı 6 cm den büyük olanlar cerrahi 4 cm den küçük olanlar izlem 4-6 cm arası tümörlerde görüntü özellikleri tedavi kararında önemlidir Kontrastsız CT de 10 HÜ den yüksekse (sensitivite%85-95, spesifite %93-100) Kontrastlı CT de kontrastı geç atması (sensitivite%88, spesifite %96) MRI da yağ baskılama olmaması (sensitivite%78, spesifite %87) adenom dışı tümör kriterleridir. Cerrahi tedavi düşündürür. Karar verilemeyenlerde PET veya İİAB düşünülebilir. İİAB Fekromastoma dışlanmalıdır Tanı değeri düşüktür Daha önce ca tanısı olanlarda adrenal metastaz tanısı için uygulanabilir Cerrahi endikasyonlar Fonksiyonel tümörler 6 cm den büyük tümörler %25 malign Kanser izleminde adrenal kitle varsa %30 metastazdır Çapı 6 cm den küçük olup selim olduğu görüntülemeyle söylenemeyenlerde cerrahi adayıdır. Cerrahi Açık Lokal invazyon (BT, MRI yetersizse BT anjiografi) Karsinom Büyük kitle Laparoskopik Küçük selim fonksiyonel tümörde altın standart Diğerlerinde de kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır Fakat feokromastoma, geçirilmiş ameliyat, 12 cm, malign ve bilateral tümörlerde daha seçici davranılmalı. Transperitoneal (lateral veya anterior), Retroperitoneal (lateral veya posterior) yaklaşımlar kullanılabilir. Komplikasyonlar (%9) Açığa dönüş (%2) Adrenal kitlelerin medikal ablasyonunda mitotan, ketakanazol kullanılabilir

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HAZIRLAYAN TEMD HİPOFİZ ÇALIŞMA GRUBU (Soyad alfabetik sırasına göre) Ferihan Aral Fahri Bayram Erol Bolu Zeynep Cantürk Abdurrahman Çömlekçi Selçuk

Detaylı

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9 ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından

Detaylı

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI 2014-2015 6. YIL (İNTÖRN) EĞİTİMİ PROGRAMI Editör Prof. Dr. Nevin Dinççağ Bu materyalin her

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat tuzları şeklinde ve magnezyum ile

Detaylı

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ENDOKRĠN SĠSTEM ĠLAÇLARI VE OTAKOĠDLER Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ENDOKRĠN SĠSTEM HASTALIKLARI 720S00037

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ENDOKRĠN SĠSTEM HASTALIKLARI 720S00037 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ENDOKRĠN SĠSTEM HASTALIKLARI 720S00037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

ENDOKRİN VAKALAR 2012

ENDOKRİN VAKALAR 2012 ENDOKRİN VAKALAR 2012 Derginin Sahibi Prof. Dr. Sadi Gündoğdu Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği adına Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ Meşrutiyet Cad.,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Surrenal Yetersizlik. Hülya GÜNÖZ *

Surrenal Yetersizlik. Hülya GÜNÖZ * Surrenal Yetersizlik Hülya GÜNÖZ * Surrenal Yetersizlik Adrenal yetersizlik göreceli olarak çocukluk ve ergenlik döneminde nadirdir, primer ve sekonder, konjenital ve edinsel olarak gruplandırılabilir.

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR Yapılan testlerden doğru sonuç elde edebilmemiz için burada belirtilenleri tümüyle okumamız çok

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı