Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri"

Transkript

1 Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Dr. Güven ÇELEBİ Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 28 Nisan 2014, Zonguldak

2 Sanayi Devrimi Bilimsel ve teknolojik gelişme Modern tıbbın sağladığı olanaklar Nüfus artışı Üretim artışı Tüketim artışı ATIK artışı

3 Asya zengin ülkeler Asya fakir ülkeler 1 günde yatak başına oluşan ortalama atık miktarı 2,5 kg 1,8 2 kg Batı Avrupa Doğu Avrupa 1 günde yatak başına oluşan ortalama atık miktarı 3-6 kg 1,4 2 kg Kuzey Amerika Güney Amerika 1 günde yatak başına oluşan ortalama atık miktarı 7 10 kg 3 kg

4 TÜRKİYE DE (2002) Kamu Hastanesi Özel Hastane 1 günde yatak başına oluşan ortalama atık miktarı 2,4 kg 4,3 kg

5 Tıbbi olmayan genel atık Tıbbi olmayan ambalaj atığı Tıbbi olamayan Cam atık Radyoaktif Atık Hastane Kaynaklı Atık Enfeksiyöz Atık Kimyasal Atık Patolojik Atık Farmosötik Atık Kesici Delici Atık

6 Sağlık Kuruluşlarında ortaya çıkan atık türleri EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR TIBBİ ATIKLAR TEHLİKELİ ATIKALR RADYOAKTİF ATIKLAR A B C D E F G Genel Atıklar Ambalaj Atıklar Enfeksiyöz Atıklar Patolojik Atıklar Kesici Delici Atıklar Tehlikeli Atıklar Radyoaktif atıklar

7

8 Evsel nitelikli atık A- Genel atıklar: Ünitelerden atılan, enfekte olmamış mutfak atığı, bahçe atığı ve düşük riskli alanlardan atılan enfekte olmamış ofis atıklarıdır.

9 Evsel nitelikli atıklar B- Ambalaj Atıkları: Ünitelerden kaynaklanan, kağıt karton mukavva plastik cam metal v.b. tekrar kullanılabilir, kontamine olmamış geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir atıklar

10

11 Tıbbi Atık İnsan veya hayvanların; hastalıkların tanımı, tedavisi ve immünizasyonu yapılan hastaneler ile genel veya özel araştırma amaçlı laboratuarlarda oluşan enfeksiyöz, patolojik, kesici-delici tüm atıklardır.

12 Mikrobiyolojik laboratuar atıkları Kültür ve stoklar Enfeksiyöz vücut sıvıları Serolojik atıklar Tıbbi Atıklar C- ENFEKSİYÖZ ATIKLAR Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b) Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b) Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) Karantina atıkları Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler

13

14 Tıbbi Atık D Patolojik Atıklar Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları: Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b (insani patolojik atıklar) Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri

15 Tıbbi Atık E Kesici-Delici Atık Batma, delme sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar: enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler bisturi lam-lamel cam pastör pipeti kırılmış diğer cam v.b

16

17 F - Tehlikeli Atık Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıkları kapsar. Tehlikeli kimyasallar Sitotoksik ve sitotoksik ilaçlar(hücrelerin ölümüne neden olan ilaçlar) Amalgam atıkları Genotoksik ve sitotoksik atıklar(genler üzerinde toksik etkisi olan kimyasallar) Farmasötik atıklar (süresi dolmuş ilaçlar veya ilaçla kontamine olmuş maddeler şişe ve karton gibi) Ağır metal içeren atıklar, atık piller Basınçlı kaplar (gaz silindirleri, gaz kartuşları, aerosoller) Radyoizotoplar ve radyofarmasötiklerin kullanımından kaynaklanan atıklar

18

19 G - Radyoaktif Atıklar Radyoaktif atıklar; içinde genellikle nükleer tıp ünitelerinde kullanılan radyoizotoplarla kontamine olmuş maddeler (Enjektör, eldiven, pamuk, tek kullanımlık setler vb.) bulunan, kullanım değeri olmayan atıklardır. Ayrıca Radyofarmasötik enjeksiyonu yapılmış olan hastalardan çıkan (Gaita, idrar vb.) atıklar, ışın tedavisi ünitelerinde kullanılıp ömrü dolan uzun yarı ömürlü katı radyoaktif kaynaklarda radyoaktif atık olarak değerlendirilir.

20

21

22 Sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların yaklaşık; % 80 i evsel nitelikli atık % 20 si tıbbi atık

23 Tıbbi atık ile benzer anlamda kullanılan diğer tanımlar Klinik atık Hastane atığı Sağlık bakımıyla ilişkili atık Enfeksiyöz atık

24 Enfeksiyöz Sağlık hizmetlerinin uygulaması esnasında kullanılan anlamı Atık yönetimi açısından enfeksiyöz anlamı Enfeksiyöz atık? X Enfeksiyöz olmayan atık?

25

26 Tıbbi atık neden risklidir? Tıbbi atık kimler için riskidir? Toplama sırasında oluşan riskler nelerdir? Taşıma sırasında oluşan riskler nelerdir? Bertaraf ederken oluşan riskler nelerdir?

27 Tıbbi atık neden risklidir? Tıbbi atık hastaların vücut sıvısı, organ ve dokusundan oluşur. Bu materyaller çok sayıda patojen mikroorganizma içerir.

28 Tıbbi katı atıklar içinde hangi mikroorganizmalar vardır?

29

30

31

32 Tıbbi atıklar çok çeşitli mikroorganizmaları içermektedir. Hastane kaynaklı mikroorganizmalar genel olarak; Anti mikrobik ilaçlara daha dirençlidirler Neden oldukları enfeksiyonların tedavileri daha zordur Tedavide kullanılacak ilaç seçeneği sınırlıdır. Bu mikroorganizmalar ile oluşan enfeksiyonların mortalitesi yüksektir. Sağlık ekonomisine ciddi yükleri vardır.

33 Tıbbi atık kimler için riskidir? Atık ile doğrudan veya dolaylı temas eden kişiler.

34 Tıbbi atıkların etkileyebileceği insanlar, diğer canlılar Hastane içinde Doktor Hemşire Hasta bakıcı Temizlik görevlisi (atık toplayan/taşıyan) Hasta Refakatçi Ziyaretçi Hastaneden uzaklaştırılması sürecinde Atık taşıyan personel Çöp dökme alanı Yakın çevrede yaşayan insanlar Çöp karıştıranlar Sokak hayvanları Vahşi hayvanlar Vektörler (kemirgen, sinek, haşere, vb) Yer altı suları

35 Kan alırken can verdi ÇORUM (A.A) Çorum Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Acil Servisinde görev yapan hemşirenin, kene ısırması sonucu hastaneye başvuran kadından kan örneği aldığı sırada, iğneyi kendi eline batırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) virüsü kaptığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.

36

37

38 Tıbbi atıklar yoluyla insanlara hangi mikroorganizmalar bulaşır

39 Tıbbi atıkların içerdiği mikroorganizmalar MİKROORGANİZMA Salmonella türleri Shigella türleri Vibrio cholera Helmintler Mycobacterium tuberculosis, Kızamık virüsü Streptococcus pneumonia NEDEN OLDUĞU ENFEKSİYON HASTALIĞI Gastroenterit Solunum yolu enfeksiyonları BULAŞMADA ROL ALAN HASTA ÖRNEĞİ Feçes, kusmuk Herpesvirus Göz enfeksiyonu Göz salgısı Neisseria gonorrhoeae Herpesvirus Genital enfeksiyon Solunum yolu salgıları Tükürük Genital salgılar Streptococcus spp. Cilt enfeksiyonları Yara salgısı Bacillus anthracis Şarbon Yara salgısı Neisseria meningitidis Menenjit Beyin Omurilik Sıvısı

40 Tıbbi atıkların içerdiği mikroorganizmalar MİKROORGANİZMA HIV (İnsan immün yetmezlik virüsü) Stafilokok E.coli Psödomonas Asinetobakter Klebsiella Candida. NEDEN OLDUĞU ENFEKSİYON HASTALIĞI AIDS Genel enfeksiyon etkenleri Hepatit A virüsü Hepatit A Dışkı Hepatit B virüsü Hepatit C virüsü Hepatit B Hepatit C BULAŞMADA ROL ALAN HASTA ÖRNEĞİ Tüm vücut sıvıları Kontamine olan tüm vücut salgıları Kan ve kan ürünleri KKKA virüsü KKKA Kan ve kontamine vücut salgıları

41 Tıbbi atık içeriğindeki mikroorganizmalar NASIL bulaşır?

42 Tıbbi atık içeriğindeki mikroorganizmalar insanlara NASIL bulaşır? Temas yoluyla bulaşma Enfekte materyale çıplak elle dokunma sonucu cilt bütünlüğü bozulmuş deriden mikroorganizma vücuda girebilir. Sağlam deri mikroorganizmalar vücuda girişi için bariyer oluşturur. Enfekte materyale temas sonrası KONTAMİNE EL ile ağız, burun, göz gibi vücut mukozalarına temas sonucu mikroorganizma vücuda girebilir.

43 Tıbbi atık içeriğindeki mikroorganizmalar insanlara NASIL bulaşır? Sindirim sistemi yoluyla Kontamine olan olan gıda veya suyun tüketilmesi sonucu bulaşır Amip Şigella Kolera Hepatit A

44 Tıbbi atık içeriğindeki mikroorganizmalar insanlara NASIL bulaşır? Solunum yoluyla Enfekte materyalin toplanması, taşınması esnasında aerolizasyon yaratan işlemler mikroorganizmaların havaya saçılmasına neden olur. Havadaki enfekte partiküller personel tarafından solunum yoluyla alınır Tüberküloz Suçiçeği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Kızamık

45 Tıbbi atık içeriğindeki mikroorganizmalar insanlara NASIL bulaşır? Kesici - Delici alet yaralanması Kesici delici aletler kesici delici alet kutusuna atılır, Çöp kovasına (poşet) atılmaz. Çöp kovasına atılan kesici delici alet taşıma esnasında poşeti kolayca deler ve personelin eline, ayağına batabilir. Alet üzerindeki mikroorganizma personele bulaşır Hepatit B, C HIV Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü

46

47 Tıbbi atık içeriğindeki mikroorganizmalar insanlara NASIL bulaşır? Çöpün döküldüğü/bertaraf edildiği alan çevre Çevrede yaşayanlar Solunum yoluyla Kemirici, sinek, haşere gibi vektörler aracılığıyla Çöp karıştıranlar Temas yoluyla Solunum yoluyla Kesici delici alet yaralanması sonucu

48 Tıbbi atık içeriğindeki mikroorganizmalar insanlara NASIL bulaşır? Yer altı suları Kimyasal kirlenme Radyoaktif kirlenme Biyolojik kirlenme? Sokak hayvanları? Vahşi hayvanlar? Vektörler (kemirgen, sinek, haşere, vb)?

49 Laboratuar kaynaklı atıklar Mikrobiyoloji Laboratuarı Mikroorganizmalar tanısal amaçlı olarak kültür plaklarında üretilir. Bu plaklar çok yoğun miktarda mikroorganizma içerir. Bu plakların kırılması, etrafa dökülmesi sonucu personelde enfeksiyon bulaşma potansiyeli çok yüksektir. Laboratuar kaynaklı Brusella salgınları

50 Laboratuar kaynaklı atıklar Mikrobiyoloji Laboratuarı Tanısal amaçlı çok sayıda boyama işlemi (Gram boya, Metilen Boya, Wright Boya vb.) yapılır. Bu boyalar kanalizasyona döküldüğünde kimyasal kirlenme oluşur.

51 Laboratuar kaynaklı atıklar Biyokimya Laboratuarı Biyokimyasal testler için test kitleri (kimyasal) kullanılır. İşlem sonucu vücut sıvısı (serum, idrar vb) ve kimyasal içeren bir atık ortaya çıkar. Bu atıkların kanalizasyona dökülmesi sularda kimyasal kirliliğe neden olabilir.

52 Laboratuar kaynaklı atıklar Patoloji Laboratuarı Dokuların tespit edilmesi için çok miktarda FORMALDEHİT vb kimyasal kullanılır. Doku preparatlarının boyanması için kimyasal boya kullanılır. Bu kimyasalların bir kısmı oldukça tehlikelidir; TOKSİK, KANSEROJEN, TERATOJEN, YANICI, PATALAYICI vb.

53 Sonuç Tıbbi atıklar uygun güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde; sağlık çalışanları, atık toplama ve transfer işlemini gerçekleştiren personel açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. Tıbbi atıklar uygun şekilde bertaraf edilmediklerinde, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel riskler taşımaktadır.

54 Teşekkürler 54

55 Kaynaklar Md. Sohrab Hossain. Clinical solid waste management practices and its impact on human health and environment A review. Waste Management 31 (2011) Aylin Zeren Alagöz. Determination of the best appropriate management methods for the health-care wastes in Istanbul. Waste Management 28 (2008) Md. Sohrab Hossain. Infectious Risk Assessment of Unsafe Handling Practices and Management of Clinical Solid Waste. Int. J. Environ. Res. Public Health 2013, 10,

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com Mikroplar Mikroskopla (Işık/ Elektron) görülebilen

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI Dok. Kodu: YÖN.TL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Kasım 2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

Son 20 yılda ulaşım imkanlarının da kolaylaşmasıyla dünya üzerinde seyahat

Son 20 yılda ulaşım imkanlarının da kolaylaşmasıyla dünya üzerinde seyahat Yurtdışından Girişlerde Dezenfeksiyon Uygulamaları ve Yapılan Yanlışlar Uzm. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA Son 20 yılda

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

TEK KULLANIMLIK ALETLERİN YENİDEN KULLANIMI

TEK KULLANIMLIK ALETLERİN YENİDEN KULLANIMI TEK KULLANIMLIK ALETLERİN YENİDEN KULLANIMI Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr. AD Sunum Planı Tanımlar Sıklık Riskler Yasal düzenlemeler Tekrar kullanım Tekrar kullanım işlemleri

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

SU ve YAŞAM Ekim 2012

SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ ANKARA 2004

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ ANKARA 2004 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ ANKARA 2004 ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ KOMİSYONU

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI. Şüpheli Paketler

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI. Şüpheli Paketler T.C. BAŞBAKANLIK 1 ŞÜPHELİ PAKETLER Şüpheli paketler; genelde posta ya da kurye yoluyla alınan, belirli göstergelere bağlı olarak şüphe uyandıran paketler ya da mektuplardır. Karışıklıklara bağlı olarak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı