SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ"

Transkript

1 SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Uz. Biyolog Filiz TAŞ

2 ÇEVRE MEVZUATI Kanun: 2872sayılı Çevre Kanunu Yönetmelikler: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

3 KAPSAM Yönetmelik, EK-1 de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK2 de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

4 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI A) Büyük Ölçekli Kaynaklar Üniversite hastaneleri ve klinikleri Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri Doğum hastaneleri ve klinikleri Askeri hastaneler ve klinikleri

5 B) Orta Ölçekli Kaynaklar Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler Ayakta tedavi merkezleri Morglar ve otopsi merkezleri Hayvan çiftlikleri, hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar Bakımevleri ve huzurevleri Tıbbi ve biyomedikal laboratuarlar Hayvan hastaneleri

6 B) Orta Ölçekli Kaynaklar-devam Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri Acil yardım ve ilk yardım merkezleri Diyaliz merkezleri Rehabilitasyon merkezleri Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri Tıbbi araştırma merkezleri Diyaliz merkezlerirehabilitasyon merkezleri Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri Tıbbi araştırma merkezleri

7 C)Küçük Ölçekli Kaynaklar Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri Doktor, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri Veteriner muayenehaneleri Akupunktur merkezleri Fizik tedavi merkezleri Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri Eczaneler Ambulans hizmetleri Hayvanat bahçeleri

8

9 S ağlık kuruluşlarında üretilen atıkların; % 80 i evsel nitelikli atık % 1 5 i patolojik ve enfekte atık % 3 ü kimyasal ve farmakolojik atık % 1 i kesici-delici atık % 1 den az özel atıklar ( atık pil, kırık cam malzemeler). - Evsel nitelikli olmayan atıklar (tüm atıkların % 20 si) özel işlem gerektiren atıklardır.

10 Özel işlem gerektiren atıklar; Enfeksiyöz atık Patojenik atık Kesici delici atık

11 Tıbbi Atık Mikrobiyolojik laboratuar atıkları Kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesnele Diyaliz atıkları (atıksu ve ekipmanları) Karantina atıkları Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler Vücut parçaları, organik parçalar, plesenta, kesik uzuvlar vb.(insani patolojşk atıklar) Biyolojik deneyde kullanılan kobay leşleri Enjektör iğnesi İğne içeren diğer kesiciler Bistüri Lam-lamel Cam pastör pipeti Kırılmış diğer cam v..b nesneleri kapsamaktadır.

12 Enfekte atık Patolojik atık Patojen içerdiğinden kuşku duyulan atık laboratuar kültürleri; karantina koğuşlarından çıkan atıklar; enfekte hastalarla temas eden araç-gereçler; dokular Vücut dokuları veya sıvıları Vücut parçaları; kan ve diğer vücut sıvıları; fetüsler Kesiciler Kesici atık İğneler; infüzyon setleri; bistüriler; bıçaklar; kırık camlar Farmasötik atık İlaç içeren atık Miyadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçlar, ilaç içeren veya ilaçla kontamine maddeler (şişeler, kutular) Genotoksik atık Genotoksik özellikli maddeleri içeren atık Sitotoksik ilaç içeren atıklar (sıklıkla kanser tedavisinde kullanılan), genotoksik kimyasallar Kimyasal atıklar Kimyasal madde içeren atıklar Laboratuar ayıraçları, film banyo kimyasalları, miyadı dolmuş veya kullanılmayan dezenfektanlar, solventler Yüksek oranda ağır Piller, kırık termometreler, kan basıncı ölçüm cihazları metal içerikli atıklar Basınçlı kaplar Gaz silindirleri, gaz kartuşları, aerosol kutuları Radyoaktif atık Radyoaktif madde içeren atık Radyoterapi veya laboratuar araştırmalarından artan sıvılar; kontamine olmuş cam eşya, ambalaj veya kağıt; açık radyonükleidler ile muayene veya tedavi edilen hastaların

13 Tıbbi atık üretiminin en aza indirilmesi, tıbbi atık yönetiminde merkezi bir yere sahiptir. Tıbbi atıklardan kaynaklanan sorunların en aza indirilebilmesi için aşağıda belirtilen çeşitli önlemler mevcuttur; Tıbbi atık üretiminin önlenmesi Üretilen tıbbi atık miktarının kaynağında azaltılması Tekrar kullanım ile söz konusu materyalin tıbbi atık akışından ayrılması Atık bileşenlerinin geri dönüştürülmesi Enfekte ve tehlikeli atıkların uygun teknolojilerle zararsız hale getirilmesi / bertarafı

14 Atıkları Ayrı Toplamak I- Tıbbi atıklar Kesici-delici atıklar II- Evsel atıklar III- Ambalaj atıkları

15 IV- Tehlikeli atıklar V- Radyoaktif atıklar TAEK

16 Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, taşımaya dayanıklı; patlamaya ve orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, taşıyan kullanılır. kırmızı renkli plastik torbalar

17 Tıbbi Atık Torbası

18 μ Tıbbi atık torbasının çift kat kalınlığı μ mikron olmalı,

19 En az 10 kilogram kaldırma kapasiteli olmalı,

20 Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde Uluslararası biyotehlike amblemi ile DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresini taşımalı, *kırmızı renkli olmalı*

21 Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz.

22 Kesici-Delici Atık Kabı

23 Kesici-Delici Atık Kabı Delinmeye, patlamaya yırtılmaya, kırılmaya ve dayanıklı, Su geçirmez ve sızdırmaz, Açılması olmayan ve karıştırılması mümkün nitelikte olmalıdır... Kesici ve delici nitelikte tıbbi atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olmalıdır...

24 Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konulur. Kesici-delici atık biriktirme kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.

25

26 Ünite İçi Taşıma Tıbbi atık torbaları, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması,temizlenmesi,dezenfeksiyonu kolay, sadece bu iş için ayrılmış, turuncu renkli, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ve Dikkat! Tıbbi Atık ibaresi bulunan araçlar ile toplanır ve taşınırlar.

27 Her atık ayrı araçla taşınır. DİKKAT TIBBİ ATIK DİKKAT DİKKAT TIBBİTIBBİ ATIK ATIK DİKKAT DİKKAT TIBBİ ATIK TIBBİ ATIK TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI DİKKAT TIBBİ ATIK Tıbbi atık taşıma araçları her gün temizlenir ve dezenfekte edilir. Evsel Atık DİKKA DİKKA Evsel T T Atık TIBBİ TIBBİ ATIK ATIK AMBALAJ ATIĞI AMBALAJ ATIĞI

28 Torbalar kesinlikle elle taşınmazlar DİKKAT TIBBİ ATIK DİKKAT TIBBİ ATIK DİKKAT TIBBİ ATIK DİKKAT TIBBİ ATIK

29 Evsel atıklar evsel atık taşıma araçları ile geçici depolama ünitesine taşınırlar. EVSEL ATIK TAŞIMA ARACI EVSEL ATIK EVSEL ATIK

30 Özel Kıyafet Personel çalışma sırasında Eldiven koruyucu gözlük Maske Çizme özel elbise renkli) (turuncu kullanır ve giyer.

31 IV-Geçici Depolama 2 0 yatak ve üstü EK-1 de yer alan ve en az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu inşa etmekle yükümlüdürler. 2 0 yatak altı EK-1 de yer alan ve 20 den daha az yatağa sahip üniteler konteyner bulundurmakla yükümlüdürler. Yataksız üniteler EK-1-C de belirtilen ünitelerde oluşan tıbbi atıklar en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynerine götürülür veya ilgili belediyenin toplama-taşıma aracına teslim edilir.

32 EVSEL ATIK TIBBİ ATIK

33 Geçici Atık Depolama Ünitesi -iki ayrı bölmeden oluşur (tıbbi atık + evsel atık), -en az iki günlük atığı alabilir, -deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi kolay bir malzeme ile kaplanır, -yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur, -kapılar dışa açılır veya sürmeli olur, -kapılar turuncu renge boyanır, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ve Dikkat! Tıbbi Atık ibaresi bulunur, -atık taşıma araçlarının rahatlıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerlerde inşa edilir, -hastane giriş-çıkışı, otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarında inşa edilemez. -tıbbi atık bölmesinin temizliği/dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır.

34 Dezenfeksiyon için başvurulabilecek arasında aşağıdakiler sayılabilir; yöntemler En az 85 muamele o C deki sıcak su ile minimum 15 saniye En az üç dakika süre ile aşağıdaki kimyasallardan birisi kullanılarak iç yüzeylerin silinmesi veya kimyasalın içine daldırılması Hipoklorid çözeltisi (500 ppm serbest klor). Fenol çözeltisi (500 ppm aktif madde). Iodoform çözeltisi (100 ppm serbest iyod). Amonyum çözeltisi (400 ppm aktif madde).

35

36

37

38

39

40 Geçici Depolama DİKKAT TIBBİ ATIKLAR 20 Yatak Altı Dikkat! Tıbbi Atık 20 den az yatağa sahip üniteler geçici atık deposu olarak konteynır kullanmak zorundadır. Konteynırlar; -en az 2 günlük atığı alacak kapasite ve sayıda olur, -iç yüzeyleri dik köşeler içermez, kesişen yüzeyler yumuşak dönüşlerle birbirine birleşir, -dış yüzeyi turuncu renkte olur, -üzerinde uluslararası biyotehlike amblemi ile DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi bulunur, -hastane giriş-çıkışı, otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilirler, -her gün veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenir/dezenfekte edilir.

41

42

43 Küçük Miktarlarda Tıbbi Atıklar Yönetmelik EK-1C de belirtilen ünitelerde oluşan tıbbi atıklar a) en yakında bulunan geçici atık deposuna/ konteynerine götürülür, b)belediyenin tıbbi atık toplama ve taşıma aracına verilir.

44 Personeli Eğitmek Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli ünite personelinin / özel temizlik firmalarının ve personellerinin tıbbi atıkların -toplanması, -taşınması, -geçici depolanması, -yarattığı sağlık riskleri -neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar -bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirleri içeren bir eğitim programına periyodik olarak tabi tutulması ve bu eğitimin alındığının belgelenmesi zorunludur.

45 ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI Sağlık kuruluşlarında atık yönetim planlarının oluşturulması ve bu planın uygulanmasından sorumlu sorumlu bir kişi/heyet tespit edilmesi gerekmektedir. Bir sağlık kuruluşunda atık yönetim planının geliştirilebilmesi için, atık yönetim biriminin, hastanede üretilen tüm atıkların türünü ve miktarının bilinmesi gerekmektedir.

46 Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı, Bakanlığımızın adresinden temin edilebilir.

47 Ünite içi atık yönetim planını hazırlamak Üniteler(tıbbi atık üreticileri), EK-2 de belirtilen atıkların Kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi Atıkların toplanmasında ekipman ve araçlar ve taşınmasında kullanılacak Atık miktarları Toplanma sıklığı Geçici depolama sistemleri Toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu Kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, Bu atık yönetiminde sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgileri içeren Ünite İçi Atık Yönetim Planı nı hazırlamak ve uygulamak zorundadır (Madde 10).

48 Hastane çalışanları arasından görevlendirilecek Atık Yönetim Sorumlusu (AYS), Hastane atık yönetim planının geliştirilmesi Günlük işlemlerin gerçekleştirilmesi ve Atık bertaraf sisteminin izlenmesi ile ilgili tüm sorumluğu üstlenir.

49 Atık Yönetim Sorumlusu (AYS), Atıkların toplanması açısından; Atık konteynırlarının toplanmasını ve hastane bünyesindeki geçici depolama yerine taşınmasını günlük olarak kontrol eder. Hastane satın alma müdürlüğü ile işbirliği yaparak üretilen atıklar için uygun torba ve konteynırların, çalışanlar için koruyucu elbise ile tekerlekli taşıma araçlarının daima mevcut olmasını sağlar.

50 Hastane içerisinde üretilen atığın toplanması ile görevlendirilen çalışanların sevk ve idaresinde söz sahibidir.

51 Atık Yönetim Sorumlusu (AYS), Atıkların depolanması açısından; Tıbbi atıkların depolanacağı geçici atık depolarının uygun kullanımını sağlar. Bunlar kilitli olmalı ve sadece atıklardan görevli personel tarafından ulaşılabilir olmalıdır. Atık konteynerlerinin hastane içinde ve dışında kontrolsüz boşaltılmalarını önlemelidir

52 Atık Yönetim Sorumlusu (AYS), Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi açısından Başhemşire ve hastane müdürü ile işbirliği yaparak hemşire ve diğer sağlık personelinin atıkların ayrı toplanması konusundaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlarken, atıkları toplayan personelin sorumluluklarının sadece atık torba ve konteynerlerinin toplanması ve taşınması ve yerlerine yenilerinin konulması ile sınırlı olduğunu belirtir. Hastane bölüm başkanları ile irtibata geçerek tüm doktor ve diğer klinik personelinin, atıkların ayrılması ve depolanması ile ilgili kendi sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlar. Atıkları toplayan/taşıyan personele, atıkların kaynağında ayrılması işlemine karışmamalarını, sadece uygun şekilde hazırlanmış torba ve konteynerleri taşımakla görevli olduklarını hatırlatır/bildirir.

53 Atık Yönetim Sorumlusu (AYS), Beklenmeyen durumların meydana açısından; gelmesi Yazılı acil durum yöntemlerinin hazırlanmasını ve ulaşılabilir olmasını, personelin acil durumlarda yapmaları gereken işler hakkında haberdar olmalarını sağlar. Tıbbi atıklarla ilgili oluşturulan kontrol eder ve araştırır. raporları

54 Personel Eğitimi Eğitim ile ilgili kurslar bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlar ile birlikte değişik eğitim düzeylerinde düzenlenmelidir. Bu kurslarda öncelikle aşağıdaki konular işlenmelidir: Personelin bilgilendirilmesi ve motivasyonu Atıkların tanınması ve sınıflandırılması Atıkların kaynağında sınıflarına ayrıştırılması Hastane içi taşıma ve depolama için uygun şekilde hazırlanması Uygun ekipman ve malzemelerin seçilmesi ve hazırlanması Personel için uygun koruyucu ekipmanın temin edilmesi, kullanılması Toplama ve taşıma ekipmanının bakımı temizlenmesi ve dezenfeksiyonu Atıkların sağlık kuruluşu içinde geçici depolanması Nihai bertaraf yöntemleri ve teknolojileri Personelin bilgilendirilmesi ve motivasyonu Hastane bölüm başkanları ile irtibata geçerek tüm doktor ve diğer klinik personelinin, atıkların ayrılması ve depolanması ile ilgili kendi sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlar. Atıkları toplayan/taşıyan personele, atıkların kaynağında ayrılması işlemine karışmamalarını, sadece uygun şekilde hazırlanmış torba ve konteynerleri taşımakla görevli olduklarını hatırlatır/bildirir.

55 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 52. maddesi gereğince İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce hastanelere tıbbi atık eğitimi verilmiştir. Eğitim sonucunda başarılı olan personele sertifika verilmiştir. 52. madde:. Toplama ve taşıma işlemlerinin hizmet alımı yoluyla yapılması durumlarında, çalışacak personelin bu eğitimi alması ve bunun belgelenmesi gerektiği ilgili ihale şartnamelerinde belirtilir. Denilmektedir.

56

57 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI I-GENEL BİLGİLER I.1. ÜNİTENİN ADI I.2. ADRESİ I.3. TELEFON NUMARASI I.4. FAKS NUMARASI

58 II-İDARİ BİLGİLER II.1. II.2. II.3 II.4. II.5. ÜNİTENİN BAĞLI OLDUĞU KURUM : ÜNİTENİN TÜRÜ : YATAK SAYISI : TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSU : TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSUNUN İRTİBAT TELEFONLARI : III-ATIK YÖNETİMİ III.1. ATIK MİNİMİZASYONU III.1.a) Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar III.1.b) Ambalaj atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar III.1.c) Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar III.1.d) Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar

59 III.2. ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ III.2.a) Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri III.2.b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri III.2.c) Tıbbi atıkların (kesici-delici atıklar dahil) kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri III.2.d) Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri III.3. ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR III.3.a) Evsel atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar III.3.b) Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar III.3.c) Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar III.3.d) Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar

60 III.4. ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI III.4.a) Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah III.4.b) Ambalaj atığı biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah III.4.c) Tıbbi atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah III.4.d) Tehlikeli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah III.5. GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ III.5.a) Evsel atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri (20 yatak ve üstü üniteler için) III.5.b) Tıbbi atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri (20 yatak ve üstü üniteler için) III.5.c) Evsel atık geçici depolama konteynerinin bulunduğu yerler ve konteynerlerin özellikleri (20 yatak ve altı üniteler için) III.5.d) Tıbbi atık geçici depolama konteynerinin bulunduğu yerler ve konteynerlerin özellikleri (20 yatak ve altı üniteler için) III.5.e) Tıbbi atıkların geçici depolama amacıyla götürüleceği en yakın geçici depolama yeri (yataksız üniteler ile Yönetmelik EK-1 C de belirtilen üniteler için)

61 III.6. TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU III.6.a) Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının veya konteynerlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla yapılacak işlemler III.6.b) Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar III.7. KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER III.7.a)Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler III.8.b)Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler III.8.c)Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalar, dökülme-yayılma ve diğer kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması

62 III.8. SORUMLU PERSONEL III.8.a) Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından sorumlu personel ve görev tanımları III.8.b) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel, görev tanımları ve çalışma sırasında kullanılacak özel kıyafetler III.8.c) Geçici atık deposunun/geçici atık depolama konteynerlerinin işletilmesinden sorumlu personel ve görev tanımları III.9. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA III.9.a) Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması III.9.b) Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel

63 Tehlikeli Atıklar (Madde 14) EK-2 de F grubu altında yer alan genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu atıkların bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır. Bu grupta yer alan kimyasal atıklar, toksik, korozif (ph<2 ve ph>12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, şoklara hassas) özelliklerinin en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilirler.

64 Bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanlar evsel atıklar ile birlikte toplanırlar, sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırılırlar. Ünitelerde oluşan röntgen banyo suları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri kazanılır veya bertaraf edilirler. Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmezler.

65 Radyoaktif Atıklar (Madde 15) Radyoaktif atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu atıkların bertarafı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı doğrultusunda yapılır.

66 ATIK YÖNETİMİ KAVRAMI Atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri dönüşümü-tekrar kullanımı ve bertarafı aşamalarının sistemli bir şekilde yürütülmesidir.

67 Teşekkürler Filiz TAŞ Uzm. Biyolog Atık Koordinatörü

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ocak 2015 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Atık Yönetim Planı Teslim edilecek kurum: YZG Sağlık Yatırım A.Ş. RAPOR Rapor No 13513130036 Dağıtım: 1 elektronik nüsha İçindekiler 1.0 AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri

Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Dr. Güven ÇELEBİ Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 28 Nisan 2014, Zonguldak guvencelebi@yahoo.com

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. SÖZLEŞME 4 NÜSHA OLARAK HAZIRLANACAKTIR. 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. 3. SÖZLEŞMENİN İKİNCİ SAYFASINDA BULUNAN SAĞLIK KURULUŞU

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, 5/7/2008 tarih

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

TEBLİĞ. b) M adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

TEBLİĞ. b) M adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, 17 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27967 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIM I TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Değerli

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KKGM Tarih ve No : 25.04.2006, 24 Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar Đçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma,

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların Tıbbi Atık Stratejileri Nelerdir? EN/ISO Normları Nelerdir? Avrupa da Birlik? ABD nin Yaklaşımı? Ülkemizde Durum? Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZEROL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı