PREOPERATİF NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME İÇERİK CERRAHİ HASTALARDA MALNÜTRİSYON NEDENLERİ VE ETKİLERİ 13/05/15

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PREOPERATİF NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME İÇERİK CERRAHİ HASTALARDA MALNÜTRİSYON NEDENLERİ VE ETKİLERİ 13/05/15"

Transkript

1 PREOPERATİF NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME Prof.Dr. Semra GÜMÜŞ DEMİRBİLEK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi İÇERİK Cerrahi hastalarda malnütrisyon nedenleri ve etkileri Nütrisyon tarama yöntemleri Nütrisyonel durumun değerlendirilmesi Sık kullanılan nütrisyon tarama yöntemleri Preoperatif nütrisyon desteği 1. Campos del Portillo R, Palma MiIla S, García Váquez N, et al. Nutr Hosp 2015; 31: Evans DC, Martindale RG, Kiraly LN, Jones CM. Nutr Clin Pract 2014; 29: Gündoğdu RH. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17: CERRAHİ HASTALARDA MALNÜTRİSYON NEDENLERİ VE ETKİLERİ 1

2 Preoperatif değerlendirme Anamnez alınır ve fiziksel muayene yapılır Kardiyak, pulmoner ve infeksiyöz komplikasyonlar açısından risk faktörleri belirlenir Hastanın fonksiyonel kapasitesi saptanır ² Hastanın nütrisyonel durumu genellikle göz ardı edilir ² Hastanede yatan hastalarda malnütrisyon riski % Malnütrisyon nedenleri Enflamatuar veya neoplazik hastalığa bağlı metabolik düzensizlik Metabolik duruma sekonder besin kullanımında değişiklik Yeterli besin alımının sağlanmaması Sindirim sisteminde fonksiyon bozukluğu >60 yaş Malnütrisyonun etkileri I Mental fonksiyon: anksiyete ve depresyon skorları yükselir Kardiyovaküler fonksiyon: orta derecede hipotansiyon, bradikardi, kardiyak outputta düşme, santral venöz basınçta ve oksijen tüketiminde azalma Renal fonksiyon: renal plazma akımı ve glomerüler filtrasyon oranı azalabilir Solunum fonksiyonu: inspiratuar kuvvet, vital kapasite, fonksiyonel rezidüel kapasite ve oksijenasyon azalır 2

3 Malnütrisyonun etkileri II Gastrointestinal sistem: mukozal hücrelerde atrofi; villus boyutlarında, kript boyut ve sayısında azalma; lipid, disakkarid ve glukoz emiliminde bozulma; bağırsak bariyer fonksiyonunda bozulma Termoregülasyon: soğuğa termojenik ve vazokonstrüksiyon yanıtında bozulma, hipotermiye yatkınlık İmmün sistem: lenfatik dokularda atrofi, hücresel immünitede bozulma, bakterisitik lökosit aktivitesinde ve T lenfosit sayısında azalma, kompleman sisteminde eksiklik Malnütrisyonun etkileri III Hastanede yatış süresinde uzama Yoğun bakıma yatışta artış Yara iyileşmesinde gecikme Santral kateterlerle ilişkili enfeksiyon Cerrahi bölge enfeksiyonu Mortalite oranında artış NÜTRİSYON TARAMA YÖNTEMLERİ 3

4 Malnütrisyon Evrensel Tarama Aracı (MUST) Nütrisyonel Risk Taraması (NRS-2002) Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) Kısa Nütrisyonel Değerlendirme Anketi (SNAQ) Malnütrisyon Tarama Aracı (MST) Subjektif Global Değerlendirme (SGA) Prognostik Nütrisyonel İndeks (PNI) Nütrisyonel Risk İndeks (NRI) BAPEN hastanın nütrisyon riskinin belirlenmesi ve tedavi planı için MUST testini öneriyor ESPEN yatan hastalar için NRS 2002 testini öneriyor MNA, yaşlı hastaların değerlendirilmesi için önerilir NÜTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 4

5 Medikal hikaye Fiziksel muayene Diyet hikayesi Antropometrik ölçümler Vücut bileşiminin analizi Biyokimyasal parametreler Kreatinin yüksekliği indeksi Nitrojen dengesi Fonksiyonel testler Medikal hikaye Kronik hastalıklar Gastrointestinal hastalık Kanser Anoreksiye neden olan ilaç kullanımı Çiğneme güçlüğü Disfaji Allerjiler İstemsiz kilo kaybı hikayesi Besin intoleransı Alkolizm İlaç bağımlılığı Anksiyete, depresyon Enerji gereksinimini artıran olaylar Besin kaybına neden olan durumlar Demografik ve sosyoekonomik veriler Fiziksel muayene Müsküler atrofi Deri altı yağ dokusu kaybı Hidrasyon durumu Ödem varlığı Konjunktival kseroz Bitot lekeleri Kuru ve pulsu cilt Stomatit Glossit Rengi bozulmuş saç Foliküler hiperkeratoz 5

6 Diyet hikayesi Besin tüketiminin tipi Öğün sıklığı Nütrisyonel davranışta anomali Çiğneme veya yutmada problemler Besin alma, pişirme ve yeme açısından bağımsızlık düzeyi Bir ay önceki yeme alışkanlığı Son üç günlük besin alımı Antropometrik ölçümler I Boy; hasta ayaktayken direkt olarak, bacak veya kol ölçümünden indirekt olarak ölçülebilir Erkek: (2.08 x DB) Kadın: (1.91 x DB )-( 0.17 x Yaş) DB: Diz boyu (cm) Antropometrik ölçümler II Vücut ağırlığı (asit ve ödem varlığı hesaba katılmalı) Düzeltilmiş ağırlık [(gerçek ağırlık-ideal ağırlık) x düzeltme faktörü (0.25 veya 0.5)]+ideal ağırlık Beslenme bozukluğu olanlarda düzeltme faktörü kullanılmaz Kilo kaybının yüzdesi (haftada %2, bir ayda %5, üç ayda %7.5 veya altı ayda %10 ciddi) 6

7 Antropometrik ölçümler III Vücut kitle indeksi (VKİ) VKİ=[Ağırlık(kg)/Boy(m 2 )] Normal değeri kg/m 2 Erişkinlerde <16 kg/m 2, yaşlılarda <22 kg/m 2 mortalitede artış ile birlikte Vücut bileşiminin analizi I Vücut bileşimi için iki model vardır: İkili kompartman modeli Çoklu kompartman modeli Klinik pratikte en sık ikili kompartman modeli kullanılır: Yağ kitlesi Yağsız kitle Vücut bileşiminin analizi II Yağ kitlesinin yaklaşık %50 si cilt altında Deri kıvrım kalınlığının ölçümü ile saptanabilir (triseps, subskapular, abdominal) Vücudun protein içeriği için üst orta kol kas çevresi ölçülebilir Biyoelektriksel impedans, dual X-ray absorpsiyometre ve MR 7

8 Vücut bileşiminin analizi III Biyoelektriksel impedans analizi, vücut bileşimindeki değişiklikleri değerlendirmede kullanılan objektif, kolay ve non-invaziv bir yöntem Farklı dokular farklı iletkenliğe sahip Vücuda uygulanan akımdaki voltaj düşmelerini kaydeder ve vücut komponentinin rezistansını ve reaktansını ölçer Total vücut suyu, yağsız vücut kitlesini, vücut hücre kitlesini ve yağ kitlesini hesaplar VKİ aşırı yüksek veya ödemli hastalarda önerilmez Biyokimyasal parametreler I Plazma proteinleri viseral protein durumunu yansıtır Albümin Karaciğerde sentezlenir Yarı ömrü yaklaşık 21 gün Düşük albümin düzeyi mortalitenin göstergesi Nütrisyonel durumun izlenmesinde faydalı değil Biyokimyasal parametreler II Transferrin Plazmada demiri taşır Yarı ömrü 8-10 gün Plazma konsantrasyonu karaciğerin fonksiyonu, anemi varlığı veya enfeksiyon ile ilişkili Yararlılığı düşük Retinol bağlayan protein (RBP) Yarı ömrü 10 saat Nütrisyonel durum değişikliğini hızlı yansıtır Düzeyi böbrek fonksiyonu veya stresten etkilenir Yararlı değil 8

9 Biyokimyasal parametreler III Prealbümin Yarı ömrü 2 gün, nütrisyonel durumun en iyi belirteci Enfeksiyon ve diğer hastalık süreçlerinden etkilenir Hidrasyon durumundan etkilenmez Akut alkol zehirlenmesinde ve kortikosteroid tedavisi alanlarda konsantrasyonu artabilir Düşük kolesterol düzeyi beslenme bozukluğunun bir belirtisi (kolesterol düşürücü ilaçlar) Serum vitamin ve mineral konsantrasyonu Kreatinin yüksekliği indeksi Kreatinin konsantrasyonu, renal fonksiyon dışında kas kitlesini de yansıtır Kreatinin yükseklik indeksini hesaplamak için 24 saatlik kreatinin atılımı ölçülmelidir %5-15 hafif, %15-30 orta, %30'un üzeri ciddi eksiklik Nitrojen dengesi Altın standart sayılabilecek bir değerlendirme olmasına rağmen günlük pratikte uygulanması zor Nitrojen dengesi=nitrojen alımı-nitrojen atılımı Azot dengesi= (24 saatlik protein alımı/6.25)-(24 saatlik idrar azot atılımı+4) 9

10 Fonksiyonel testler I Dinamometre ve immun sistem fonksiyon testleri T lenfosit sayısı ve gecikmiş hipersensitivite testleri ile immun fonksiyon ölçülebilir İlaçlar (kortikosteroidler, kemoterapötik ajanlar), cerrahi veya ileri yaş immun fonksiyonu etkileyebileceğinden her zaman yararlı bir belirteç değildir Fonksiyonel testler II Kas gücünün değerlendirilmesinde kullanılan dinamometre, nütrisyonel durumun iyi bir göstergesi Elle sıkıştırma kuvvetinin erkeklerde <30 kg, kadınlarda <20 kg diyagnostik Kas gücü, beslenme bozukluğundan erken dönemde etkilenir ve besin desteği ile hızla iyileşir Bu nedenle beslenme bozukluğunun erken tespitinde ve beslenmenin takibinde oldukça yararlı SIK KULLANILAN NÜTRİSYON TARAMA YÖNTEMLERİ 10

11 Nütrisyonel Risk İndeksi NRI=1.519 x Alb x (son ağırlık/eski ağırlık) x 100 NRI >100 normal beslenme durumu NRI= hafif beslenme bozukluğu NRI=80-89 orta derece beslenme bozukluğu NRI <79 ağır beslenme bozukluğu Prognostik Nütrisyonel İndeks PNI (%)= (Alb)-0.78 (TSF) 0.2 (TFN)-5.8 (DH) PNI >%50 yüksek riskli PNI=%40-49 orta riskli PNI <%40 düşük riskli Alb: serum albümin düzeyi TSF: Triseps deri kıvrım kalınlığı TFN:Kan transferrin düzeyi DH: Deri aşırı duyarlılık testlerine yanıt ASPEN 2012 Yetersiz enerji alımı Kilo kaybı Kas kitlesi kaybı Deri altı yağ dokusunda azalma Lokalize veya genel sıvı birikimi (kilo kaybını maskeleyebilir) Fonksiyonel durumda azalma (elle sıkıştırma kuvveti) Bu parametrelerden iki veya daha fazlasının saptanması malnütrisyonu gösterir 11

12 Nütrisyonel Risk Taraması-2002! Nütrisyon Durumundaki Bozulma Yok Skor 0 Hafif Skor 1 Orta Skor 2 Şiddetli Skor 3 Skor Yaş Normal beslenme durumu 3 ayda > %5 kilo kaybı VEYA Önceki hafta besin alımı normal gereksinimin %50-75 altında 2 ayda > %5 kilo kaybı VEYA BKİ genel durum bozukluğu VEYA Önceki hafta besin alımı normal gereksinimin %25-50 si 1 ayda > %5 kilo kaybı (3 ayda > %15) VEYA BKİ < genel durum bozukluğu VEYA Önceki hafta besin alımı normal gereksinimin %0-25 i Hastalığın Şiddeti (besin gereksiniminde artış) Yok Skor 0 Hafif Skor 1 Orta Skor 2 Şiddetli Skor 3 Toplam skor Normal besin gereksinimleri Kalça kemiğinde kırık Özellikle akut komplikasyonları olan kronik hastalar (Siroz, KOAH) Kronik hemodiyaliz, diabet, onkoloji Majör abdominal cerrahi İnme Ciddi pnömoni Hematolojik malignite Kafa travması Kemik iliği transplantasyonu Yoğun Bakım hastaları (APACHE > 10) >70 yaş ise toplam skora 1 ekle Yaşa göre düzeltilmiş toplam skor Skor 3 puan ve üzeri ise hasta malnütrisyon açısından riskli olarak kabul edilir MNA (Tarama bölümü)! Son 3 ayda iştah azalması, sindirim 4. Son 3 ayda hastanın psikolojik stres ya da sorunları, çiğneme ve yutma güçlüğü nedeni akut hastalık yakınması oldu mu? ile besin tüketiminde azalma oldu mu? 0=Evet 0= Şiddetli iştah kaybı 2= Hayır 1=Orta derecede iştah kaybı 2=İştah kaybı yok 2. Son aylarda ağırlık kaybı var mı? 5. Nöropsikolojik sorunları oldu mu? 0= 3 kg den fazla 0= Ciddi demans yada depresyon 1= Bilinmiyor 1=Hafif demans 2=1-3 kg 2= Psikolojik sorun yok 3= yok Hareketlilik? 6. Beden kitle indeksi (ağırlık/(boy) 2 ) 0=Yatak ve sandalyeye bağımlı 0= 19 dan az 1=Yatak ve sandalyeden kalkıyor fakat dışarı 1= çıkamıyor 2= =Dışarı çıkabiliyor 3= 23 den fazla Tarama puanı (en çok 14) 12 puan ve üstü: Normal, teste devam etmeye gerek yok. 11 puan ve altı : Malnütrisyon olabilir, testin devamını tamamlayın MNA(Skorlama bölümü) 7. Bağımsız yaşama (Hastane ve bakımevi 13. Yemek yeme şekli nasıl? dışında)? 0= Yardımcı ile 0= Hayır 1= Güçlükle kendi kendine 1= Evet 2=Hiç sorunsuz kendi kendine 8. Günde 3 ilaç alıyor mu? 14. Beslenme sorunu var mı? (kendi görüşü)! 0= Evet 0= Majör malnütrisyonlu 1= Hayır 1= Bilmiyor veya orta düzeyde 2=Beslenme sorunu yok 9. Deride dokununca acıma veya deri 15. Protein alımı yaralanmaları var mı? A)Günde 1 porsiyon süt ve süt ürünü tüketiyor 0= Evet mu? 1= Hayır B) Haftada 2 porsiyon kurubaklagil veya yumurta tüketiyor mu? C) Her gün et-balık-tavuk tüketiyor mu? 0= 0-1 evet 0.5= 2 evet 1= 3 evet 10. Hasta günde tam olarak kaç öğün yemek 16. Aynı yaştaki insanlarla karşılaştırıldığında yiyor? kendi sağlığı konusunda ne düşünüyor? 0= 1 öğün 0= iyi değil 1= 2 öğün 0.5= bilmiyor 2= 3 öğün 1= iyi 2= çok iyi 11. Her gün 2 veya daha fazla porsiyon sebzemeyve tüketiyor mu? 0= <21 cm 17. Üst orta kol çevresi? 0= Hayır 0.5= cm 1= Evet 1= >22 cm 12. Günde kaç bardak sıvı içiyor? (su, meyve 18. Baldır çevresi? suyu, çay, kahve, süt..) 0=<31 cm 0= <3 bardak 1= 31 cm 0.5= 3-5 bardak 1= >5 bardak 12

13 Mini Nütrisyonel Değerlendirme Yaşlılarda geçerli, basit, nispeten hızlı bir metod Sensivitesi %96, spesifitesi %98 Tarama ve skorlama bölümleri mevcut, toplam 18 kısım ve 30 puan Tarama bölümünden 12 puan altında bir değer bulunursa hastanın nütrisyonel riski olduğu söylenebilir Bu durumda skorlama bölümüne geçilir >23.5 puan iyi beslenme puan beslenme bozukluğu riski mevcut <17 puan beslenme bozukluğu PREOPERATİF NÜTRİSYON DESTEĞİ Nütrisyon desteğinde amaç Yara iyileşmesi için gerekli kalori ve nitrojen desteği sağlamak Yağsız vücut kitlesinin aşırı kaybını önlemek Enflamasyon ve immün yanıtı düzenlemek Glukoz kontrolünü optimize etmek Cerrahiye hipermetabolik yanıtı azaltmak İyileşme ve derlenmenin optimizasyonu için mikro ve makronutrientleri sağlamak 13

14 Nütrisyon desteği I Preoperatif nütrisyon desteğinin temelini oral ve enteral nütrisyon oluşturur Oral destek ürünleri, total kalori alımını minimal düzeltmiştir Disfaji veya ciddi anoreksisi olan hastalarda preoperatif enteral beslenmenin faydalı olabileceği gösterilmiştir Preoperatif immün-modülatör formüller ile destek sağlanması enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz komplikasyonları azaltmış ve hastanede kalış süresini kısaltmıştır Nütrisyon desteği II Cerrahi stresin katabolik etkilerini ve insülin direncini azaltmak için karbonhidrat yüklemesi (oral, iv) yapılabilir Perioperatif dönemde sürekli insülin ve glukoz infüzyonu ile plazma glukoz düzeyi kontrolü anti-enflamatuar yarar sağlar, insülin direncini azaltır Parenteral nütrisyon, ciddi malnütrisyonu olan gastrointestinal sistemin fonksiyon görmediği vakalarda uygulanabilir Nütrisyon desteğine cerrahi sonrasında da devam edilmesi öneriliyor SONUÇ OLARAK ² Preoperatif dönemde malnütrisyonun tanınması ve nütrisyon desteği verilmesi, hastanın durumunu optimize etmek ve mümkün olan en iyi sonuçlara ulaşmak açısından önemli ² Preoperatif nütrisyon değerlendirme aracı hazırlanmalı ve bu araçlar preoperatif anestezik değerlendirmenin standart bir parçası olmalı ² Ciddi olarak kötü beslenmiş ve yüksek riskli hastalarda, preoperatif nütrisyon desteği oral, enteral veya özel durumlarda parenteral olarak başlanmalı 14

15 15

YAŞLILIK DÖNEMİNDE MALNÜTRİSYONUN SAPTANMASI

YAŞLILIK DÖNEMİNDE MALNÜTRİSYONUN SAPTANMASI Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi GEBAM Yönetim Kurulu Üyesi YAŞLILIK DÖNEMİNDE MALNÜTRİSYONUN SAPTANMASI Malnütrisyon, besin ögelerinin yetersiz alımı ve emilimi ile karakterize

Detaylı

PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ SOLÜSYONLARININ KALP KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ SOLÜSYONLARININ KALP KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C.Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Klinik Şefi: Prof.Dr.Zuhal AYKAÇ PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ

Detaylı

BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI

BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI Hazırlayan Prof. Dr. Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı PALYATİF BAKIM Prof. Dr. Meral GÜLHAN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım: Palyatif bakım; ciddi hastalığı olan kişilerde, oluşabilecek semptomları önlemek veya rahatlatmak

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Nutrisyonel Değerlendirme. Doç.Dr.Makbule Eren ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı

Nutrisyonel Değerlendirme. Doç.Dr.Makbule Eren ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı Nutrisyonel Değerlendirme Doç.Dr.Makbule Eren ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı Malatya 3/5/2014 Nutrisyonel değerlendirmenin Önemi The influence

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Uzm. Dyt. Hilal Çiftçi Uzm. Dyt. Gamze Akbulut Doç. Dr. Seyit M.Mercanlıgil Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

Kronik ve Progresif Nöroloji Hastalarında Nutrisyon Desteği

Kronik ve Progresif Nöroloji Hastalarında Nutrisyon Desteği Kronik ve Progresif Nöroloji Hastalarında Nutrisyon Desteği Dr. Haşmet A. Hanağası İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Kronik Nörolojik Hastalıklarda

Detaylı

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU 22 Ocak 2013 Ankara Editör: Prof. Dr. Servet ARIOĞUL İÇİNDEKİLER Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya 6 Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. UZ. DR. RAHİME ÖZGÜR OBEZLERDE PLAZMA LİPİD DÜZEYLERİ İLE

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI AEROBİK VE KOMBİNE AEROBİK DİRENÇLİ EGZERSİZLERİN AŞIRI KİLOLU VE OBEZ KADIN VE ERKEKLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU, KAS

Detaylı

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Dr. Sami HATİPOĞLU FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN

Detaylı

MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR İÇİN BESLENME AKIŞ ŞEMASI

MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR İÇİN BESLENME AKIŞ ŞEMASI MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR İÇİN BESLENME AKIŞ ŞEMASI YAĞ ASİDİ OKSİDASYON BOZUKLUKLARI Yağ asitleri, mitokondriyal yağ asidi oksidasyon enzimlerinden birinin eksikliği nedeniyle biriken, potansiyel olarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BİYOKİMYASAL TESTLERİN KULLANILMA AMAÇLARI Akut dönemde malnütrisyonun saptanması Spesifik klinik

Detaylı

PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENME

PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENME PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENME DOÇ.DR. MURAT KEKİLLİ ANKARA EĞT. ARŞT. HAST. GASTROENTEROLOJİ KLN. WHO ya Göre Palyatif Bakım; Ağrı ve diğer fiziksel ve psikolojik problemleri erken tanıyıp, değerlendirip,

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

EVDE NÜTRİSYON DESTEK TEDAVİSİ

EVDE NÜTRİSYON DESTEK TEDAVİSİ EVDE NÜTRİSYON DESTEK TEDAVİSİ Doç. Dr. Bülent SAKA İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Klinik Nütrsiyon Birimi Aşağıdaki ifadelerden doğru olan

Detaylı

HIV/AIDS VE BESLENME

HIV/AIDS VE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Meral Aksoy Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No: 728

Detaylı

YEME olan Kişilerin BOZUKLUKL ARI. Yeme Bozuklukları Akademisi Raporu 2012 İkinci Baskı. Yeme Bozukluğu. Bakımında Erken Tanı için Kritik Noktalar ve

YEME olan Kişilerin BOZUKLUKL ARI. Yeme Bozuklukları Akademisi Raporu 2012 İkinci Baskı. Yeme Bozukluğu. Bakımında Erken Tanı için Kritik Noktalar ve Yeme Bozuklukları Akademisi Raporu 2012 İkinci Baskı YEME olan Kişilerin Medikal Risk Yönetimi Yeme Bozukluğu Bakımında Erken Tanı için Kritik Noktalar ve BOZUKLUKL ARI Uyari:Yeme bozuklukları akademisi,

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı