Moleküler Patoloji Laboratuarında Kontaminasyon ve Alınacak Önlemler. Önder Bozdoğan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Moleküler Patoloji Laboratuarında Kontaminasyon ve Alınacak Önlemler. Önder Bozdoğan"

Transkript

1 Moleküler Patoloji Laboratuarında Kontaminasyon ve Alınacak Önlemler Önder Bozdoğan

2 Kontaminasyon Hekimden sorma, çekenden sor * *Türk Atasözü

3 Kontaminasyon Tanım: Sözlük anlamı: kirletme, kirlenme, bulaşma, bulaştırma. Türkçe sözçük: Bulaş? Bilimsel alana ve teknik disipline göre anlam farklılığı. Biyolojik bilimlerde: Biyolojik deneyin sonuçlarını etkileyecek yabancı maddenin deneye karışması: Yabancı madde kimyasal yada biyolojik olabilir.

4 Moleküler Patoloji Laboratuarında Kontaminasyon Bir PCR reaksiyonuna, genomik DNA, amplikon, dışarıdan DNA karışması, sonucunda ortaya çıkan yalancı pozitif sonuç.

5 Kontaminasyon Kaynakları Laboratuar personeline ait çeşitli biyolojik materyaller (Saç, tükürük, ter vb.) Çevresel DNA kaynakları (Su, havalandırma). Daha önce incelemesi yapılan biyolojik örnekler ve kalıntıları. Daha önceki deneylere ait amplikonlar.(pcr ürünleri)* Firmalar tarafından kitlerle verilen pozitif kontroller. Kitlerin ve kimyasaların üretimi sırasında üretim hattına giren biyolojik materyaller.

6 Kontaminasyon Tipleri Örnek kontaminasyonu. Laboratuar (yüzey) kontaminasyonu. Taşıma (carry over) kontaminasyon. Kimyasal(Kit) kontaminasyonu.

7 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Çok hassas ve verimli bir yöntemdir. Teorik olarak bir DNA molekülü 35. çevrimden sonra sonra >10 9 molekül düzeyine ulaşır. Testin bu kadar etkin olması kontaminasyon sıklığını artıran önemli bir nedendir. Üç aşamada da kontaminasyon olabilir.bu aşamalar. Örnek hazırlama(dna ekstraksiyonu vb) PrePCR PCR amplifikasyon PCR Analiz, ürünün incelenmesi.(jel yürütme, görüntüleme, hibridizasyon vb.) PostPCR. Pre ve post PCR aşamalarının her ikisinde de sterilizasyon önlemleri almak zorunludur.

8 Real Time PCR, Dean Fraga, Tea Meulia, and Steven Fenster. Current Protocols Essential Laboratory Techniques.2008

9 Kontaminasyon Hastaların yanlış tanı ve tedavileriyle sonuçlanabilir. Bilimsel çalışmalarda önemli hatalara yol açabilir. Çalışmanın geri çekilmesiyle sonuçlanabilir. Önemli ölçüde maddi kayıplara yol açabilir. Laboratuarın ün kaybına yada resmi olarak hizmet verilmesinin durdurulmasıyla sonuçlanabilir.

10 Kontaminasyonu engellemeye yönelik yöntemlerde amaç? Kontaminasyona sebep olacak her büyüklükteki DNA fragmanlarını ortadan kaldırmak ancak PCR performansını etkilememek.

11 Sorunlar PCR yöntemlerinin etkinliği. DNA nın dayanıklı yapısı. Testlerin çok fazla sayıda basamak içermesi. Kontaminasyonu engellemede kullanılan yöntemlerin küçük (<200bp) ve G+C zengin DNA fragmalarına etkinliğinin düşüklüğü. Kullanılan yöntemlerin PCR etkinliğini azaltması. Testin maliyetini artırması.

12 Kontaminasyonun Saptanması Kontaminasyon bazı durumlarda gözden kaçabilir. Tipik şüphe NTC(No template control) da pozitivite ortaya çıkmasıyla oluşur. Ancak artmış pozitivite oranlarında da şüphelenilmelidir. Wipe test yüzeylerin kontaminasyonunu gösterebilir. Primer dimer oluşumu Syb Green le Real time PCR da kontaminasyon görüntüsü verebilir.!!!

13 Mekanik önlemler Kimyasal önlemler Diğer UV γ radyasyon. Otoklavlama Urasil N glikosilaz. İsopsoralen, psoralen.+uv Hidroksilamine hidroklorid. Etidyum Monoazid(EMA) Nükleazlar Restriksiyon enzimleri Eğitim Denetim Neler yapılabilir?

14 Mekanik Önlemler Laboratuarın dizaynı. PCR öncesi PCR PCR sonrası alanlar ayrılmalı. Materyal akışı: Kimyasalların hazırlandığı alandan PCR alanına, PCR alanından analiz alanına yönelik tek yönlü olmalı. Amplikon asla sterilize edilmeden PCR öncesi alanlara ve PCR alanına geri alınmamalıdır. Her alanda ayrı cihazlar ve sarflar bulunmalı. (Pipet setleri,pipet uçları, vorteks, santrifüj vb.) Teknisyenlerin üzerlerinde kirli materyal taşımaları engellenmeli. Gözlükler, değiştirilmeyen eldivenler, giysiler üzerinden amplikon taşınabilir.

15 Kimyasal Deposu Kimyasal Hazırlama PCR öncesi Mastermiks Kimyasal Hazırlama odası/alanı Örnek Girişi DNA/RNA Çıkarımı PCR Kurulum Örnek Hazırlama odası/alanı PCR PCR Post PCR odası/alanı Ürün Saptama PostPCR yararlanılmıştır.

16 Mekanik Önlemler UV lamba içeren laminar flow kabinlerinde PCR kurulmalıdır. Otomatik pipetleme ve örnek hazırlama cihazları tercih edilmelidir. Sık sık eldiven değiştirilmelidir. Çöp atım kutuları uygun olmalı sık sık değiştirilmelidir. Sıvılar, kitler etiketlenmeli, açılış tarihleri üzerlerine yazılmalıdır. Pipetler "positive displacement tipte olmalıdır. Filtreli pipet uçları kullanılmalıdır. DNAaz ve RNAaz free, steril tek kullanımlık tüpler kullanılmalıdır. Tüplerin tipi, kapak özellikleri kontaminasyonu azaltabilir veya artırabilir. Mikrotüpler açılmadan (Özellikle DNA içeren) hafifçe santrifüjlenmelidir. PCR suyu küçük alikotlara ayrılmalıdır. Ben derin dondurucuda tutuyorum. PCR kurulumunda DNA en son eklenmelidir.

17 Yüzey Kontaminasyonu

18 Sodyum hipoklorid (NaClO) Çamaşır suyunun etkin maddesidir. Çamaşır suyunda sıklıkla %3 8 konsantrasyonda bulunur. % 10 luk sodyum hipoklorid. Ucuz etkin bir malzeme. Tüm yüzeylerin temizliğinde, pipetlerin uç kısımlarının silinmesinde kullanılabilir. Silindikten sonra yüzeyler %70 lik alkolle silinmelidir. Nükleik asitlerde oksidatif hasar oluşturur.böylelikle amplikonun veya DNA fragmanının yapısı değişir.

19 Hidrojen peroksid güçlü oksidizan bir maddedir. DNA elimininasyonu yaptığı bilinmektedir yılında patent altına alınmıştır.!!!!! %3 lük konsantrasyonda uygulanmaktadır. Yüzey temizliğinde ve pipet temizliğinde kullanılabilir. Aşındırıcıdır. H 2 0 2

20 CoPA solusyonu Bakır bis sülfat/h202 solusyonu. Patentli bir solusyondur. US patent no Yüzey temizliğindeki etkinliği oldukça yüksektir.

21 Ticari Ürünler Yüzey, pipet temizliğinde kullanılan ticari ürünlerde mevcuttur. Bu ürünlerin bir kısmı DNAaz ve RNAaz gibi enzimleri de etkisiz hale getirir. RNAaz ı etkisiz hale getiren solüsyonlar RNA ekstraksiyonu sırasında yararlı olabilir. Ticari ürünler sodyum hipoklorid ve hidrojen peroksitle karşılaştırıldığında test sayısı fazla olan merkezlerde maliyeti artırır.

22 Ultraviyole (254 nm) Sterilizasyonda UVC kullanılır. Etkisi lamba ile sterilize edilecek malzeme arasındaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. DNA da timidin türevleri ve diğer değişiklikler oluşturması önemli etki mekanizmasıdır. Primidin primidin eklentileri(photoadducts) Siklobutilprimidin dimerleri. Bazların oksidasyonu. Tek zincir kırıkları. Çift zincir kırıkları. Sıklıkla 5 20 dk önerilir.yeterli?? Ucuz bir yöntemdir. Ancak 300 bazdan küçük sekanslarda ve G C den zengin sekanslarda etkinliği daha düşük olduğu ileri sürülmüştür. Materyalin kaynaktan uzaklığı da önemlidir. Mümkün oldukça yakın. Kurumuş materyalde etkinliği azalır.

23 Ultraviyole (254 nm) Pratikte : Çalışma alanı En çok önerilen. Pipet uçları Pipetler Tüpler Plate ler PCR suyu PCR mix(taq polimeraz ve primerler olmadan) Ben uygulamıyorum. UV ile sterilize edilebilir. Kullanırken, kullanıcı için önlemler alınmalıdır. Kabinlerin içerisinde veya tezgahların üzerine konulabilen basit düzeneklerle kullanılabilir. Malzeme sterilizasyonunda UV croslinkerler önerilebilir. Ölçüm yapılarak etkinliklerini saptamak pratik olmadığından, kullanım süresine göre düzenli değişim önerilir.

24 Otoklavlama Temel olarak mikroorganizmalara etkilidir. Özellikle filtre uçları, pipetler, tüpler vb. sarfların sterilizasyonunda kullanılır. DNA free, steril malzeme kullanılması otoklavlama ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bir çalışmada UV göre daha üstün olduğu gösterilmiştir. (121 o / 2 saat uygulandığında).* Küçük DNA fragmanlarına etki yapabilir. 200bp< Kurumuş biyolojik örneklerde etkinliği düşebilir. *L.A. Gefrides et al. / Forensic Science International: Genetics 4 (2010) 89 94

25 Taşıma Kontaminasyon ve Kimyasal Kontaminasyonu

26 Urasil N glycosylase(ung) DNA tamir enzimidir. Görevi sitozinin spontan deaminasyonu sonucu oluşan urasilin DNA dan uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Longo(1990) ve takipçileri bu yöntemi ileri sürmüştür. Bugün birden çok ticari kit mevcuttur. Ticari kitlerin köken aldığı bakteri veya canlıya göre optimize edilmesi gereklidir. Amplicon üründe bulunan Urasili etkilemesi mantığına dayanır. Öncelikli kullanım alanı taşıma(carry over) kontaminasyonu önlemektir.

27 Urasil N glycosylase(ung) Enzim oda ısısında aktiftir ve 10 dakika inkubasyon ürünü sterilize eder. İlk siklusta 95 o dereceye ulaşması enzimi büyük oranda inaktifleştirir. Ancak bazı durumlarda enzim tam inaktive edilemediği için son ürünlerin hızlı bir şekilde alınarak 20 de veya +72 de tutulması önerilir. Timinden fakir G+C den zengin sekanslarda etkinliği düşer. Urasil içeren ürünler Southern blot yönteminde ve restriksiyon endonükleazların kullanıldığı tekniklerde sorunlar çıkarabilir. applied science.com/sis/amplification/pcr_amplification_ html

28 Furocoumarinler Psoralen Isopsoralen Journal of Chromatography A 2004; 1055:

29 Furocoumarinler Bitkilerden çıkarılan organik kimyasal ürünlerdir. İki molekül sterilizasyon için kullanılabilir. Psoralen Amplicon analizini etkileyebilir. İsopsoralen UV radyasyonla karşınca DNA ile kovalent bağlarla bağlanırlar. Oldukça etkin bir yöntemdir. Ancak Yöntem optimizasyona ihtiyaç duyar. PCR ı inhibe etme potansiyelleri vardır. Psoralen Amplicon analizini etkileyebilir. Karsinojeniktir. G+C zengin sekanslarda ve kısa sekanslarda(<200bp) etkinliği düşüktür.

30 Primer Hidrolizi Amplikonlarda bulunan riboz residülerinin alkalin hidrolizine dayanıksız olması temel etki mekanizmasıdır. PCR ürünleri 1M NaOH e 30 dakika inkube edilir. Ürünler hidrolize olduğu zaman amplikonun primer bağlanma alanı ortadan kalkar. Böylece yeni PCR la aynı alandan primerlerle çoğaltma yapılamaz. Etkinliği diğer yöntemlere göre daha düşüktür(10 6 ), NaOH katılması sırasında amplicon damlacıkları ortama saçılabilir. G+C zengin ampliconlarda etkindir.

31 Hidroksilamine Hidroksilamine hidroklorid eklenmesiyle sitozinleri kimyasal olarak modifiye etmesi mantığına dayanır. Ucuz bir yöntemdir. Kısa ve G+C zengin ampliconlara da etkindir. Karsinojeniktir, PCR sonrası analizlerde sorunlar yaratabilir.

32 Etidyum Monoazid(EMA)/Propidyum Monoazid(PMA) Yeni bir yöntemdir. Görünür ışıkta belirtilen kimyasalların DNA ile kovalen bağlar yapmasına ve böylece PCR da çoğaltılamaması mantığına dayanır. Konsantrasyona dikkat etmek gerekir. Yüksek konsantrasyonlarda PCR ın etkinliğini azaltır. EMA μm ve PMA 6.26 μm konsantrasyonu aşmaması önerilmekte.* Klasik PCR ve Teksas Redle işaretli problarda uygulandığı gösterilmiş ancak Syb Green boyasına etkisi bilinmemektedir. *I. Hein et al. / Journal of Microbiological Methods 71 (2007)

33 DNAazlar Restriksiyon endonükleazlar denenmiş olmakla beraber her ürün için farklı nükleazların kullanımının zorunluluğu, optimizasyon, inhibisyon sorunları yüzünden yaygın kullanım alanı bulamamıştır. Kullanılabilecek spesifik olmayan DNAazlar: DNAaz I : Özellikle çift zincir DNA yı keser. PCR öncesi 95 0 inaktive edilmesi gereklidir. Bu ısı artışı Taq polimerazın erken aktivasyonu ile sonuçlanabilir ve PCR ın etkinliği düşebilir. Primerlerin dekontaminasyonunda kullanılamaz. hl dsdnaaz: Etkin olarak çift sarmal DNA ya afinite gösterirler. Daha etkin ve daha özgündür de inaktive edilmesi nedeniyle Taq etkinliğine azalması beklenmez. Primerlere önemli bir etki yapmadığına dair deneysel bulgular vardır.

34 Yöntemlerin Karşılaştırılması

35 Lalueza Fox C, Champlot S, Berthelot C, Pruvost M, Bennett EA, Grange T, et al. An Efficient Multistrategy DNA Decontamination Procedure of PCR Reagents for Hypersensitive PCR Applications. PLoS ONE 2010;5(9):e13042.

36 Konuşmacıdan bir kaç deneyim. Real time PCR da ve diğer PCR yöntemlerinde ürüne ek bir işlem yapılmayacaksa mikrolitre mineral oil kontaminasyonu azaltır. Real time platelerini kestiğinizde tasaruf edebilirsiniz ancak kontaminasyon artar. Real time platelerde filmle kapatma yerine optical cap içeren kapaklar kontaminasyonu azaltır. Tüpleri seçerken kontaminasyonu engelleyen kapaklı olan ve kaliteli malzeme tercih edilmelidir. Kontaminasyonun yoğunluğu önemlidir. Örn:Real time PCR da pozitif sonuçtan 10 siklus sonra ortaya çıkan kontaminasyon gözardı edilebilir. Fiziki şartları çok iyi olmayan bir laboratuarınız varsa mümkün olduğu kadar az işlem gerektiren yöntemler seçilmelidir. PCR suyu en sık kontamine olan materyaldir, küçük alikotlara ayrılmalı ve dondurulmalıdır. Buz üzerinde çalışmak yerine soğutucu tablalar tercih edilmelidir. Her teknisyene ait bir pipet seti oluşturulmalıdır, bazı teknisyenler kontaminasyona eğilimlidir. Yöneticilere moleküler yöntemlerin özel alanlara ihtiyacı olduğu anlatılmalıdır. Pipet kullanmak bir sanattır ancak öğrenilebilir.

37 Sonuç Kontaminasyonla az karşılaşmak için: İyi laboratuar uygulamaları, uygun laboratuar ortamı, iyi yetişmiş teknisyen. Pozitif olguların sıklığını takip, negatif ve pozitif kontrol kullanımı. Kalite kontrol uygulamaları ve denetim. Yüzey temizliği. UNG vb. amplicon kontaminasyonunu önleyen yöntemlerin kullanımı. Kapalı sistemler kullanımı.

38 Hiç bir önlem özenli, dikkatli yapılan bir tekniğin, özenli ve dikkatli çalışan eğitimli bir teknisyenin yerini tutamaz.

39 Kaynaklar 1. Añez Lingerfelt M, Fox GE, Willson RC. Reduction of DNA contamination in RNA samples for reverse transcriptionpolymerase chain reaction using selective precipitation by compaction agents. Analytical Biochemistry 2009;384(1): Gefrides LA, Powell MC, Donley MA, Kahn R. UV irradiation and autoclave treatment for elimination of contaminating DNA from laboratory consumables. Forensic Science International: Genetics 2010;4(2): Hein I, Schneeweiss W, Stanek C, Wagner M. Ethidium monoazide and propidium monoazide for elimination of unspecific DNA background in quantitative universal real time PCR. Journal of Microbiological Methods 2007;71(3): Lalueza Fox C, Champlot S, Berthelot C, Pruvost M, Bennett EA, Grange T, et al. An Efficient Multistrategy DNA Decontamination Procedure of PCR Reagents for Hypersensitive PCR Applications. PLoS ONE 2010;5(9):e Mohammadi T, Reesink HW, Vandenbroucke Grauls CMJE, Savelkoul PHM. Removal of contaminating DNA from commercial nucleic acid extraction kit reagents. Journal of Microbiological Methods 2005;61(2): Rueckert A, Morgan HW. Removal of contaminating DNA from polymerase chain reaction using ethidium monoazide. Journal of Microbiological Methods 2007;68(3): Yang Q, Xu J, Qian X, Zhang K, Lei X. Eliminating nucleic acids contaminants by hydrogen peroxide induced free radicals during the preparation of proteins. Biochemical Engineering Journal 2006;29(1 2): Aslanzadeh J. Preventing PCR amplification carryover contamination in a clinical laboratory. Ann Clin Lab Sci 2004;34(4):

40 Sabrınız İçin Teşekkür Ederim

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012 REAL-TIME PCR KURSU 04-05 Haziran 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI DÜZENLEYENLER: DOÇ. DR. ALPASLAN ALP DOÇ. DR. AHMET

Detaylı

Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla ilişkilendirilmesi açısından. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları. Prof. Dr.

Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla ilişkilendirilmesi açısından. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları. Prof. Dr. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları Prof. Dr. Betigül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla

Detaylı

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546. DNA, RNA, Protein. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Moleküler Lab ında İpuçları

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546. DNA, RNA, Protein. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Moleküler Lab ında İpuçları GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546 DNA, RNA, Protein Doç. Dr. Hilâl Özdağ Moleküler Lab ında İpuçları Ne yaparsanız yapın niye yaptığınızı, yapılan işin gerisinde yatan teoriyi öğrenin.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD HPV DNA-Chip Servikal numunelerde 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 insan papillomavirüs tiplerinin genotiplemesine yönelik tanı kiti REF

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 4. DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması. M. Somma

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 4. DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması. M. Somma Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 4 DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması M. Somma WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ

DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ Dişhekimliği çalışma alanında kan kaynaklı mikroorganizmalar ile çapraz infeksiyon olasılığı her zaman düşünülmesi gereken bir durumdur.

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU Yrd. Doç. Dr. Hilal ARIKOĞLU Öğr. Gör. Dr. Dudu ERKOÇ KAYA Uzman Dr. Hale KÖKSOY Araş. Gör. Aycan AŞIK Araş. Gör. Ebru AVCI Biolog

Detaylı

STERİLİZASYON MERKEZİ

STERİLİZASYON MERKEZİ STERİLİZASYON MERKEZİ 1. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Nedir? Sterilizasyon güvenliğinin sağlanması ve enfeksiyonun yayılmasını önlemede büyük sorumluluğa sahip olan, hastanenin değişik bölgelerinden kirlenmiş

Detaylı

1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON?

1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON? İÇİNDEKİLER 1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON?.1-4 1.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Uygulanışı...2 1.2. Membran Filtrasyon Yönteminde Sonuçların Verilişi...3 1.3. Su Numuneleri için Mikrobiyolojik Parametreler

Detaylı

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 01. Genel Bilgiler 02. Personel 03. Fiziki Yerleşim 04. Laboratuvar Cihazları ve Ekipman 04.01. Otoklav 04.02. İnkübatör 04.03. Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü) 04.04.

Detaylı

Basic Laboratory Safety and General Survey of the Turkish Laboratory Safety Status. Temel Laboratuvar Güvenliği ve Ülkemizdeki Duruma Genel Bakış

Basic Laboratory Safety and General Survey of the Turkish Laboratory Safety Status. Temel Laboratuvar Güvenliği ve Ülkemizdeki Duruma Genel Bakış Basic Laboratory Safety and General Survey of the Turkish Laboratory Safety Status Temel Laboratuvar Güvenliği ve Ülkemizdeki Duruma Genel Bakış Temel Laboratuvar Güvenliği / Basic Laboratory Safety Meral

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 1 / 11 1. Kullanım Amacı Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ İLE QUANTIFERON-TB GOLD TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ İLE QUANTIFERON-TB GOLD TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Doç. Dr. Attila SAYGI HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT

Detaylı

Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları. Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR

Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları. Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları Uzm. Dr. Demet CANYILMAZ Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR Toplumsal yaşam içinde birçok insan herkese ortak

Detaylı

MAKSİMUM HİJYEN VE STERİLİZASYON

MAKSİMUM HİJYEN VE STERİLİZASYON MAKSİMUM HİJYEN VE STERİLİZASYON HİJYEN ALAN ÜRÜNLERİMİZ NANOGEN AIR HAVA STERİLİZASYON ÜNİTESİ LABORATORY AIR LABORATORY UNIT INSULATORY UNIT NEGATİF BASINÇ DEKONTAMİNASYON ÜNİTESİ RADYOLOJİ ALANLARI

Detaylı

Enfeksiyöz Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Gerçek Zamanlı (Real-Time) PCR ın Geleneksel PCR a göre Avantajları

Enfeksiyöz Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Gerçek Zamanlı (Real-Time) PCR ın Geleneksel PCR a göre Avantajları 39 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 32 (2013), 2: 39-44 Enfeksiyöz Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Gerçek Zamanlı (Real-Time) PCR ın Geleneksel PCR a göre Avantajları Serpil KAHYA 1 Özge YILMAZ 2 K. Tayfun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ NÜKLEER TIP ÜNİTELERİ ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 1 / 10 1. AMAÇ Bu prosedür Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin hizmetlerinin her zaman aynı standartta gerçekleştirilebilmesi

Detaylı

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları ARŞİV 2003; 12:138 Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları Araş.Gör.Burcu OKUTUCU* Yrd.Doç.Dr.Sacide PEHLİVAN** DNA replikasyonu yani DNA nın kendini eşlemesi, DNA

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMASI ARIZA TESPİTİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI Hazırlayan: Ekrem AKBULUT Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK Yüksek Lisans Semineri

Detaylı